lỗi api

Không có dữ liệu

array(100) { [0]=> array(19) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "01-07-2022 10:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "31-07-2022 23:59:00" ["title"]=> string(35) "[SHOPEE] Mã giảm 6% Điện Tử" ["slug"]=> string(41) "shopee-ma-giam-6-dien-tu-ELHA101657197932" ["description"]=> string(30) "ĐỒ ĐIỆN GIA DỤNG 10.10" ["content"]=> string(185) "Nhập mã ELHA10 giảm 6% tối đa 1000000 cho đơn từ 5000000. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. HSD: 31/07/2022 23:59. Số lượng có hạn!
" ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(6) "ELHA10" ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["discount"]=> float(0.06) ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(146) "https://shopee.vn/search?promotionId=395812132438016&signature=0b98c4215e1dc0ea0dbeac1583571f170ef27fb93dc5bc2df5d91bbf46f0c6f1&voucherCode=ELHA10" } ["extra"]=> array(43) { ["promotionid"]=> int(395812132438016) ["voucher_code"]=> string(6) "ELHA10" ["signature"]=> string(64) "0b98c4215e1dc0ea0dbeac1583571f170ef27fb93dc5bc2df5d91bbf46f0c6f1" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(500000000000) ["product_limit"]=> bool(true) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(51) ["start_time"]=> int(1656644400) ["end_time"]=> int(1659286740) ["claim_start_time"]=> int(1656644400) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(6) ["reward_value"]=> int(0) ["reward_cap"]=> int(100000000000) ["icon_hash"]=> string(32) "01ad529d780769c418b225c96cb8a3d7" ["icon_text"]=> string(12) "Điện Tử" ["shop_id"]=> int(0) ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(35) "MP-A52940793AA220280000000114155551" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(0) ["discount_percentage"]=> int(6) ["discount_cap"]=> int(100000000000) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1659286740) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(0) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(179) "Nhập mã ELHA10 giảm 6% tối đa 1000000 cho đơn từ 5000000. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. HSD: 31/07/2022 23:59. Số lượng có hạn! " ["devices"]=> array(2) { [0]=> string(7) "Android" [1]=> string(3) "iOS" } } ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "5d9e9a7ef351aafac646a2ac" ["started_time"]=> int(1656644400000) ["expired_time"]=> int(1659286740000) ["aff_link"]=> string(220) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D395812132438016%26signature%3D0b98c4215e1dc0ea0dbeac1583571f170ef27fb93dc5bc2df5d91bbf46f0c6f1%26voucherCode%3DELHA10" } [1]=> array(19) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "02-07-2022 12:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "31-07-2022 23:59:00" ["title"]=> string(35) "[SHOPEE] Mã giảm 8% Điện Tử" ["slug"]=> string(45) "shopee-ma-giam-8-dien-tu-ELMALL1TR51657197974" ["description"]=> string(81) "Mã hot giảm đến 1,5 triệu cho các sản phẩm thiết bị điện tử" ["content"]=> string(182) "Nhập mã ELMALL1TR5 giảm 8% tối đa 1500000 cho đơn từ 5000000. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. HSD: 31/07/2022 23:59. Số lượng có hạn!" ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(10) "ELMALL1TR5" ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["discount"]=> float(0.08) ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(150) "https://shopee.vn/search?promotionId=396593413832704&signature=b4653f71563e3391acc18b8535a2a60a821cb8ac63b696112574602d8442a633&voucherCode=ELMALL1TR5" } ["extra"]=> array(44) { ["promotionid"]=> int(396593413832704) ["voucher_code"]=> string(10) "ELMALL1TR5" ["signature"]=> string(64) "b4653f71563e3391acc18b8535a2a60a821cb8ac63b696112574602d8442a633" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(500000000000) ["product_limit"]=> bool(true) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(41) ["start_time"]=> int(1656738000) ["end_time"]=> int(1659286740) ["claim_start_time"]=> int(1656738000) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(8) ["reward_value"]=> int(0) ["reward_cap"]=> int(150000000000) ["use_link"]=> string(36) "https://shopee.vn/collections/650625" ["icon_hash"]=> string(32) "01ad529d780769c418b225c96cb8a3d7" ["icon_text"]=> string(12) "Điện Tử" ["shop_id"]=> int(0) ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(35) "MP-A1E14A5BBAA220280000000114404505" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(0) ["discount_percentage"]=> int(8) ["discount_cap"]=> int(150000000000) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1659286740) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(0) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(182) "Nhập mã ELMALL1TR5 giảm 8% tối đa 1500000 cho đơn từ 5000000. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. HSD: 31/07/2022 23:59. Số lượng có hạn!" ["devices"]=> array(3) { [0]=> string(3) "iOS" [1]=> string(7) "Android" [2]=> string(3) "Web" } } ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "5dca29a4f351aaa79d59047e" ["started_time"]=> int(1656738000000) ["expired_time"]=> int(1659286740000) ["aff_link"]=> string(224) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D396593413832704%26signature%3Db4653f71563e3391acc18b8535a2a60a821cb8ac63b696112574602d8442a633%26voucherCode%3DELMALL1TR5" } [2]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "07-07-2022 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "07-07-2022 23:59:00" ["title"]=> string(43) "[SHOPEE] Mã giảm 100000 đồng FMCG100K" ["slug"]=> string(54) "shopee-ma-giam-100000-dong-fmcg100k-FMCG100K1657197939" ["content"]=> string(117) "Nhập mã FMCG100K giảm tối đa 100000Đ cho đơn từ 1000000Đ. HSD: 23:59 7/7/2022. Số lượng có hạn." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(8) "FMCG100K" ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["discount"]=> float(100000) ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(148) "https://shopee.vn/search?promotionId=399071190319120&signature=a393c1e179e2c0382c7b76b9047990f16c579c1e702a6f76807048bfc909054f&voucherCode=FMCG100K" } ["extra"]=> array(44) { ["promotionid"]=> int(399071190319120) ["voucher_code"]=> string(8) "FMCG100K" ["signature"]=> string(64) "a393c1e179e2c0382c7b76b9047990f16c579c1e702a6f76807048bfc909054f" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(100000000000) ["product_limit"]=> bool(true) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(11) ["start_time"]=> int(1657126800) ["end_time"]=> int(1657213140) ["claim_start_time"]=> int(1657033200) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(10000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "ba1cabf8ab4ac260f4ed089ae595b285" ["icon_text"]=> string(8) "FMCG100K" ["customised_labels"]=> array(1) { [0]=> array(1) { ["content"]=> string(4) "Mall" } } ["shop_id"]=> int(0) ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(35) "MP-80006A4C080A21280000000114445510" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(10000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1657213140) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(0) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(117) "Nhập mã FMCG100K giảm tối đa 100000Đ cho đơn từ 1000000Đ. HSD: 23:59 7/7/2022. Số lượng có hạn." ["devices"]=> array(2) { [0]=> string(3) "iOS" [1]=> string(7) "Android" } } ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "5f70d37a166e5e450d10a52d" ["started_time"]=> int(1657126800000) ["expired_time"]=> int(1657213140000) ["aff_link"]=> string(222) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D399071190319120%26signature%3Da393c1e179e2c0382c7b76b9047990f16c579c1e702a6f76807048bfc909054f%26voucherCode%3DFMCG100K" } [3]=> array(19) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "04-07-2022 20:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "31-07-2022 23:59:00" ["title"]=> string(35) "[SHOPEE] Mã giảm 5% Điện Tử" ["slug"]=> string(43) "shopee-ma-giam-5-dien-tu-ELXIAOMI1657197938" ["content"]=> string(183) "Nhập mã ELXIAOMI giảm 5% tối đa 500000đ cho đơn từ 2000000đ. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. HSD: 31/07/2022 23:59. Số lượng có hạn!" ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(8) "ELXIAOMI" ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["discount"]=> float(0.05) ["category_name"]=> string(30) "Phụ kiện & Điện thoại" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(148) "https://shopee.vn/search?promotionId=398256304177152&signature=aac9f55d16fab4c671b06536f43bf5f9f446f376c83067fd33c9d66e90ff3019&voucherCode=ELXIAOMI" } ["extra"]=> array(43) { ["promotionid"]=> int(398256304177152) ["voucher_code"]=> string(8) "ELXIAOMI" ["signature"]=> string(64) "aac9f55d16fab4c671b06536f43bf5f9f446f376c83067fd33c9d66e90ff3019" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(200000000000) ["product_limit"]=> bool(true) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(27) ["start_time"]=> int(1656939600) ["end_time"]=> int(1659286740) ["claim_start_time"]=> int(1656937800) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(5) ["reward_value"]=> int(0) ["reward_cap"]=> int(50000000000) ["icon_hash"]=> string(32) "01ad529d780769c418b225c96cb8a3d7" ["icon_text"]=> string(12) "Điện Tử" ["shop_id"]=> int(0) ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(35) "MP-B21360CE300A20280000000114440514" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(0) ["discount_percentage"]=> int(5) ["discount_cap"]=> int(50000000000) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1659286740) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(0) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(183) "Nhập mã ELXIAOMI giảm 5% tối đa 500000đ cho đơn từ 2000000đ. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. HSD: 31/07/2022 23:59. Số lượng có hạn!" ["devices"]=> array(3) { [0]=> string(3) "iOS" [1]=> string(7) "Android" [2]=> string(3) "Web" } } ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "5fcfbf4595ddbb4ac97cbec4" ["started_time"]=> int(1656939600000) ["expired_time"]=> int(1659286740000) ["aff_link"]=> string(222) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D398256304177152%26signature%3Daac9f55d16fab4c671b06536f43bf5f9f446f376c83067fd33c9d66e90ff3019%26voucherCode%3DELXIAOMI" } [4]=> array(19) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "07-07-2022 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "07-07-2022 23:59:00" ["title"]=> string(35) "[SHOPEE] Mã giảm 7% Điện Tử" ["slug"]=> string(42) "shopee-ma-giam-7-dien-tu-ELMALL71657197975" ["content"]=> string(198) "Nhập mã ELMALL7 giảm 7% tối đa 1 triệu cho đơn từ 5 triệu trên App + PC. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. HSD: 07/07/2022 23:59. Số lượng có hạn!" ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(7) "ELMALL7" ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["discount"]=> string(4) "0.07" ["category_name"]=> string(27) "Điện tử & Công nghệ" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(147) "https://shopee.vn/search?promotionId=395824538976256&signature=cfb95fcb82a5835d39a2fccaff2389ede8904ad26a0385e7a615c083207ab920&voucherCode=ELMALL7" } ["extra"]=> array(43) { ["promotionid"]=> int(395824538976256) ["voucher_code"]=> string(7) "ELMALL7" ["signature"]=> string(64) "cfb95fcb82a5835d39a2fccaff2389ede8904ad26a0385e7a615c083207ab920" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(500000000000) ["product_limit"]=> bool(true) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(93) ["start_time"]=> int(1657126800) ["end_time"]=> int(1657213140) ["claim_start_time"]=> int(1641524400) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(7) ["reward_value"]=> int(0) ["reward_cap"]=> int(100000000000) ["icon_hash"]=> string(32) "01ad529d780769c418b225c96cb8a3d7" ["icon_text"]=> string(12) "Điện Tử" ["shop_id"]=> int(0) ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(35) "MP-2331286C2AA220280000000114400000" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(0) ["discount_percentage"]=> int(7) ["discount_cap"]=> int(100000000000) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1657213140) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(0) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(198) "Nhập mã ELMALL7 giảm 7% tối đa 1 triệu cho đơn từ 5 triệu trên App + PC. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. HSD: 07/07/2022 23:59. Số lượng có hạn!" ["devices"]=> array(3) { [0]=> string(3) "iOS" [1]=> string(7) "Android" [2]=> string(3) "Web" } } ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "603e70495d3c4a1321745444" ["started_time"]=> int(1657126800000) ["expired_time"]=> int(1657213140000) ["aff_link"]=> string(221) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D395824538976256%26signature%3Dcfb95fcb82a5835d39a2fccaff2389ede8904ad26a0385e7a615c083207ab920%26voucherCode%3DELMALL7" } [5]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "07-07-2022 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "07-07-2022 23:59:00" ["title"]=> string(31) "[SHOPEE] Mã giảm 8% FMCGMALL" ["slug"]=> string(44) "shopee-ma-giam-8-fmcgmall-FMCGMALL1657197939" ["content"]=> string(118) "Nhập mã FMCGMALL giảm 8% tối đa 80000Đ cho đơn từ 250000Đ. HSD: 23:59 7/7/2022. Số lượng có hạn." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(8) "FMCGMALL" ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["discount"]=> float(0.08) ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(148) "https://shopee.vn/search?promotionId=399071190319104&signature=02bb5b27dca4afc774ff6248c4c96ac3a834d4b5e8fc0c52ba5d2257c8ffac6a&voucherCode=FMCGMALL" } ["extra"]=> array(44) { ["promotionid"]=> int(399071190319104) ["voucher_code"]=> string(8) "FMCGMALL" ["signature"]=> string(64) "02bb5b27dca4afc774ff6248c4c96ac3a834d4b5e8fc0c52ba5d2257c8ffac6a" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(25000000000) ["product_limit"]=> bool(true) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(73) ["start_time"]=> int(1657126800) ["end_time"]=> int(1657213140) ["claim_start_time"]=> int(1657033200) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(8) ["reward_value"]=> int(0) ["reward_cap"]=> int(8000000000) ["icon_hash"]=> string(32) "ba1cabf8ab4ac260f4ed089ae595b285" ["icon_text"]=> string(8) "FMCGMALL" ["customised_labels"]=> array(1) { [0]=> array(1) { ["content"]=> string(4) "Mall" } } ["shop_id"]=> int(0) ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(35) "MP-00006A4C080A20280000000114445510" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(0) ["discount_percentage"]=> int(8) ["discount_cap"]=> int(8000000000) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1657213140) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(0) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(118) "Nhập mã FMCGMALL giảm 8% tối đa 80000Đ cho đơn từ 250000Đ. HSD: 23:59 7/7/2022. Số lượng có hạn." ["devices"]=> array(2) { [0]=> string(3) "iOS" [1]=> string(7) "Android" } } ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "6068a1c0f83fc82817471e95" ["started_time"]=> int(1657126800000) ["expired_time"]=> int(1657213140000) ["aff_link"]=> string(222) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D399071190319104%26signature%3D02bb5b27dca4afc774ff6248c4c96ac3a834d4b5e8fc0c52ba5d2257c8ffac6a%26voucherCode%3DFMCGMALL" } [6]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "07-07-2022 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "07-07-2022 23:59:00" ["title"]=> string(31) "[SHOPEE] Mã giảm 10% FMCGHOT" ["slug"]=> string(43) "shopee-ma-giam-10-fmcghot-FMCGHOT1657197939" ["content"]=> string(118) "Nhập mã FMCGHOT giảm 10% tối đa 80000Đ cho đơn từ 400000Đ. HSD: 23:59 7/7/2022. Số lượng có hạn." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(7) "FMCGHOT" ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["discount"]=> float(0.1) ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(147) "https://shopee.vn/search?promotionId=399071190663168&signature=034a6dbd64c7bf5ea9a802dcb871ffb290c26416c5ea70dc3e6bf8bb46065576&voucherCode=FMCGHOT" } ["extra"]=> array(44) { ["promotionid"]=> int(399071190663168) ["voucher_code"]=> string(7) "FMCGHOT" ["signature"]=> string(64) "034a6dbd64c7bf5ea9a802dcb871ffb290c26416c5ea70dc3e6bf8bb46065576" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(40000000000) ["product_limit"]=> bool(true) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(30) ["start_time"]=> int(1657126800) ["end_time"]=> int(1657213140) ["claim_start_time"]=> int(1657033200) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(10) ["reward_value"]=> int(0) ["reward_cap"]=> int(8000000000) ["icon_hash"]=> string(32) "ba1cabf8ab4ac260f4ed089ae595b285" ["icon_text"]=> string(7) "FMCGHOT" ["customised_labels"]=> array(1) { [0]=> array(1) { ["content"]=> string(4) "Mall" } } ["shop_id"]=> int(0) ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(35) "MP-80006A5D180A20280000000114445510" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(0) ["discount_percentage"]=> int(10) ["discount_cap"]=> int(8000000000) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1657213140) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(0) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(118) "Nhập mã FMCGHOT giảm 10% tối đa 80000Đ cho đơn từ 400000Đ. HSD: 23:59 7/7/2022. Số lượng có hạn." ["devices"]=> array(2) { [0]=> string(3) "iOS" [1]=> string(7) "Android" } } ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "6068a1c1f83fc82817471e96" ["started_time"]=> int(1657126800000) ["expired_time"]=> int(1657213140000) ["aff_link"]=> string(221) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D399071190663168%26signature%3D034a6dbd64c7bf5ea9a802dcb871ffb290c26416c5ea70dc3e6bf8bb46065576%26voucherCode%3DFMCGHOT" } [7]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "03-06-2022 08:19:31" ["expired_date"]=> string(19) "31-08-2022 09:19:31" ["title"]=> string(48) "[SHOPEE] Mã giảm 20000 đồng Dear Skin Mall" ["slug"]=> string(58) "shopee-ma-giam-20000-dong-dear-skin-mall-DEAR0021657039545" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫20.000 cho đơn hàng từ ₫500.000. Áp dụng đến 31-08-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(7) "DEAR002" ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["discount"]=> float(20000) ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(147) "https://shopee.vn/search?promotionId=375469069680640&signature=001f8c6a6c5ec5c23f1e3e807311ae0b0f50cd87b563bcd8168e574a57d842cc&voucherCode=DEAR002" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(375469069680640) ["voucher_code"]=> string(7) "DEAR002" ["signature"]=> string(64) "001f8c6a6c5ec5c23f1e3e807311ae0b0f50cd87b563bcd8168e574a57d842cc" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(50000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1654219171) ["end_time"]=> int(1661912371) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(2000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "f916e5c755afc00b856429e2cab3a094" ["icon_text"]=> string(14) "Dear Skin Mall" ["shop_id"]=> int(285362501) ["shop_name"]=> string(14) "Dear Skin Mall" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-C738EA99D28220280000000111111550" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(2000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "f916e5c755afc00b856429e2cab3a094" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1661912371) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["usage_terms"]=> string(269) "Giảm ngay ₫20.000 cho đơn hàng từ ₫500.000. Áp dụng đến 31-08-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "607db8ad7a0eed44596895b1" ["started_time"]=> int(1654219171000) ["expired_time"]=> int(1661912371000) ["aff_link"]=> string(221) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D375469069680640%26signature%3D001f8c6a6c5ec5c23f1e3e807311ae0b0f50cd87b563bcd8168e574a57d842cc%26voucherCode%3DDEAR002" } [8]=> array(18) { ["coupon_code"]=> string(8) "BINHJULY" ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["title"]=> string(52) "[SHOPEE] Mã giảm 100000 đồng BRITA VIỆT NAM" ["content"]=> string(272) "Giảm ngay ₫100.000 cho đơn hàng từ ₫1.399.000. Áp dụng đến 31-07-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["slug"]=> string(61) "shopee-ma-giam-100000-dong-brita-vie-t-nam-BINHJULY1657039548" ["started_date"]=> string(19) "01-07-2022 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "31-07-2022 23:59:00" ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["discount"]=> float(100000) ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(148) "https://shopee.vn/search?promotionId=385711048343568&signature=4cc93deb58b9d902d30cec7bd1354c3556a59f5afe21c00f18371559155d025d&voucherCode=BINHJULY" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(385711048343568) ["voucher_code"]=> string(8) "BINHJULY" ["signature"]=> string(64) "4cc93deb58b9d902d30cec7bd1354c3556a59f5afe21c00f18371559155d025d" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(139900000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(1) ["start_time"]=> int(1656608400) ["end_time"]=> int(1659286740) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(10000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "c83b8f2e76277412b60fca78df5d0217" ["icon_text"]=> string(17) "BRITA VIỆT NAM" ["shop_id"]=> int(93765933) ["shop_name"]=> string(17) "BRITA VIỆT NAM" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(true) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-19E600115A2221280000000111545051" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(10000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "c83b8f2e76277412b60fca78df5d0217" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1659286740) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["usage_terms"]=> string(272) "Giảm ngay ₫100.000 cho đơn hàng từ ₫1.399.000. Áp dụng đến 31-07-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "60dca325aaf0ff1b83200185" ["started_time"]=> int(1656608400000) ["expired_time"]=> int(1659286740000) ["aff_link"]=> string(222) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D385711048343568%26signature%3D4cc93deb58b9d902d30cec7bd1354c3556a59f5afe21c00f18371559155d025d%26voucherCode%3DBINHJULY" } [9]=> array(19) { ["coupon_code"]=> string(13) "CCBSPIKEH0707" ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["title"]=> string(43) "[SHOPEE] Mã hoàn 8% xu Toàn Ngành Hàng" ["content"]=> string(226) "Mã CCBSPIKEH0707 hoàn 8% tối đa 200K Xu cho đơn hàng hợp lệ từ 400K từ shop Hoàn xu Xtra trên ứng dụng Shopee. HSD: 07/07/2022 23:59. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần." ["slug"]=> string(59) "shopee-ma-hoan-8-xu-toan-nganh-hang-CCBSPIKEH07071657197938" ["started_date"]=> string(19) "07-07-2022 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "07-07-2022 23:59:00" ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["discount"]=> float(0.08) ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(153) "https://shopee.vn/search?promotionId=398709742190592&signature=59738f10a5e33565eaac3f7310166a4f5b42fffadf04abb0a98f033d85d1bdd7&voucherCode=CCBSPIKEH0707" } ["extra"]=> array(44) { ["promotionid"]=> int(398709742190592) ["voucher_code"]=> string(13) "CCBSPIKEH0707" ["signature"]=> string(64) "59738f10a5e33565eaac3f7310166a4f5b42fffadf04abb0a98f033d85d1bdd7" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(40000000000) ["product_limit"]=> bool(true) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(70) ["start_time"]=> int(1657126800) ["end_time"]=> int(1657213140) ["claim_start_time"]=> int(1657040400) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(1) ["reward_percentage"]=> int(8) ["reward_cap"]=> int(200000) ["use_link"]=> string(36) "https://shopee.vn/collections/781516" ["icon_hash"]=> string(32) "a6ff372c86c4e242c76fb75f65ae7579" ["icon_text"]=> string(18) "Toàn Ngành Hàng" ["customised_product_scope_tags"]=> array(1) { [0]=> string(0) "" } ["shop_id"]=> int(0) ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(35) "MP-D1E2C873B00A20280000000114444155" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["coin_percentage"]=> int(8) ["coin_cap"]=> int(200000) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["customised_product_scope_tag_image_hash"]=> string(32) "ad2dd06f75d7ce33662a4a74041fa27a" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1657213140) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(0) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(226) "Mã CCBSPIKEH0707 hoàn 8% tối đa 200K Xu cho đơn hàng hợp lệ từ 400K từ shop Hoàn xu Xtra trên ứng dụng Shopee. HSD: 07/07/2022 23:59. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần." ["devices"]=> array(2) { [0]=> string(3) "iOS" [1]=> string(7) "Android" } } ["usable"]=> int(1) ["force_new_user"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "60e2c0df1b485a258b247b12" ["started_time"]=> int(1657126800000) ["expired_time"]=> int(1657213140000) ["aff_link"]=> string(227) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D398709742190592%26signature%3D59738f10a5e33565eaac3f7310166a4f5b42fffadf04abb0a98f033d85d1bdd7%26voucherCode%3DCCBSPIKEH0707" } [10]=> array(18) { ["coupon_code"]=> string(13) "77FASHIONSALE" ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["title"]=> string(46) "[SHOPEE] Mã giảm 15000 đồng Thời Trang" ["content"]=> string(215) "Mã 77FASHIONSALE giảm tối đa 15K cho đơn hàng hợp lệ từ 150K trên ứng dụng Shopee. HSD: 07/07/2022 00:00 - 07/07/2022 23:59. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần." ["slug"]=> string(60) "shopee-ma-giam-15000-dong-thoi-trang-77FASHIONSALE1657197935" ["started_date"]=> string(19) "07-07-2022 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "07-07-2022 23:59:00" ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["discount"]=> float(15000) ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(153) "https://shopee.vn/search?promotionId=397482429792256&signature=a46712d9d0119b560dc88d6f31eb8ccefa5f0c6341de6553a941d95d30f4fb4f&voucherCode=77FASHIONSALE" } ["extra"]=> array(43) { ["promotionid"]=> int(397482429792256) ["voucher_code"]=> string(13) "77FASHIONSALE" ["signature"]=> string(64) "a46712d9d0119b560dc88d6f31eb8ccefa5f0c6341de6553a941d95d30f4fb4f" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(15000000000) ["product_limit"]=> bool(true) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(99) ["start_time"]=> int(1657126800) ["end_time"]=> int(1657213140) ["claim_start_time"]=> int(1656846000) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(1500000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "aa73f8aa302834aa9fc6adbf6e704cf2" ["icon_text"]=> string(12) "Thời Trang" ["shop_id"]=> int(0) ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(35) "MP-2B352268900A20280000000114414004" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(1500000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1657213140) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(0) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(215) "Mã 77FASHIONSALE giảm tối đa 15K cho đơn hàng hợp lệ từ 150K trên ứng dụng Shopee. HSD: 07/07/2022 00:00 - 07/07/2022 23:59. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần." ["devices"]=> array(2) { [0]=> string(3) "iOS" [1]=> string(7) "Android" } } ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "60e3e3b7fb0ec57a76443682" ["started_time"]=> int(1657126800000) ["expired_time"]=> int(1657213140000) ["aff_link"]=> string(227) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D397482429792256%26signature%3Da46712d9d0119b560dc88d6f31eb8ccefa5f0c6341de6553a941d95d30f4fb4f%26voucherCode%3D77FASHIONSALE" } [11]=> array(18) { ["coupon_code"]=> string(8) "77CBSALE" ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["title"]=> string(41) "[SHOPEE] Mã giảm 12% Hàng Quốc Tế" ["content"]=> string(215) "Mã 77CBSALE giảm 12% tối đa 100K cho đơn hàng hợp lệ từ 150K trên ứng dụng Shopee. HSD: 07/07/2022 00:00 - 07/07/2022 23:59. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần." ["slug"]=> string(49) "shopee-ma-giam-12-hang-quoc-te-77CBSALE1657197935" ["started_date"]=> string(19) "07-07-2022 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "07-07-2022 23:59:00" ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["discount"]=> float(0.12) ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(148) "https://shopee.vn/search?promotionId=397482421403664&signature=2b2e1f9886eb8a670c5067e519516215aec15e1bfaa9e0b049e95fb79798e0a9&voucherCode=77CBSALE" } ["extra"]=> array(43) { ["promotionid"]=> int(397482421403664) ["voucher_code"]=> string(8) "77CBSALE" ["signature"]=> string(64) "2b2e1f9886eb8a670c5067e519516215aec15e1bfaa9e0b049e95fb79798e0a9" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(15000000000) ["product_limit"]=> bool(true) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(99) ["start_time"]=> int(1657126800) ["end_time"]=> int(1657213140) ["claim_start_time"]=> int(1656846000) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(12) ["reward_value"]=> int(0) ["reward_cap"]=> int(10000000000) ["icon_hash"]=> string(32) "c3ea92d5d89017e8decbea660e131593" ["icon_text"]=> string(17) "Hàng Quốc Tế" ["shop_id"]=> int(0) ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(35) "MP-8B346268900A21280000000114414004" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(0) ["discount_percentage"]=> int(12) ["discount_cap"]=> int(10000000000) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1657213140) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(0) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(215) "Mã 77CBSALE giảm 12% tối đa 100K cho đơn hàng hợp lệ từ 150K trên ứng dụng Shopee. HSD: 07/07/2022 00:00 - 07/07/2022 23:59. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần." ["devices"]=> array(2) { [0]=> string(3) "iOS" [1]=> string(7) "Android" } } ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "60e3f64d12e5b36df7351069" ["started_time"]=> int(1657126800000) ["expired_time"]=> int(1657213140000) ["aff_link"]=> string(222) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D397482421403664%26signature%3D2b2e1f9886eb8a670c5067e519516215aec15e1bfaa9e0b049e95fb79798e0a9%26voucherCode%3D77CBSALE" } [12]=> array(18) { ["coupon_code"]=> string(10) "77LIFESALE" ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["title"]=> string(30) "[SHOPEE] Mã giảm 10% SHOPEE" ["content"]=> string(216) "Mã 77LIFESALE giảm 10% tối đa 100K cho đơn hàng hợp lệ từ 99K trên ứng dụng Shopee. HSD: 07/07/2022 00:00 - 07/07/2022 23:59. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần." ["slug"]=> string(45) "shopee-ma-giam-10-shopee-77LIFESALE1657197935" ["started_date"]=> string(19) "07-07-2022 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "07-07-2022 23:59:00" ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["discount"]=> float(0.1) ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(150) "https://shopee.vn/search?promotionId=397482413129728&signature=627fe9d85372b592ac7dab9f35017b2a8bc7001e76662d37b2bae75fa26498d8&voucherCode=77LIFESALE" } ["extra"]=> array(44) { ["promotionid"]=> int(397482413129728) ["voucher_code"]=> string(10) "77LIFESALE" ["signature"]=> string(64) "627fe9d85372b592ac7dab9f35017b2a8bc7001e76662d37b2bae75fa26498d8" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(9900000000) ["product_limit"]=> bool(true) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(100) ["start_time"]=> int(1657126800) ["end_time"]=> int(1657213140) ["claim_start_time"]=> int(1656846000) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(10) ["reward_value"]=> int(0) ["reward_cap"]=> int(10000000000) ["icon_hash"]=> string(32) "e6a3b7beffa95ca492926978d5235f79" ["icon_text"]=> string(6) "SHOPEE" ["shop_id"]=> int(0) ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(35) "MP-0B34226C800A20280000000114414004" ["fully_redeemed"]=> bool(true) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(0) ["discount_percentage"]=> int(10) ["discount_cap"]=> int(10000000000) ["left_count"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(true) ["claim_end_time"]=> int(1657213140) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(0) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(216) "Mã 77LIFESALE giảm 10% tối đa 100K cho đơn hàng hợp lệ từ 99K trên ứng dụng Shopee. HSD: 07/07/2022 00:00 - 07/07/2022 23:59. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần." ["devices"]=> array(2) { [0]=> string(3) "iOS" [1]=> string(7) "Android" } } ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "60e3f66012e5b36df735106a" ["started_time"]=> int(1657126800000) ["expired_time"]=> int(1657213140000) ["aff_link"]=> string(224) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D397482413129728%26signature%3D627fe9d85372b592ac7dab9f35017b2a8bc7001e76662d37b2bae75fa26498d8%26voucherCode%3D77LIFESALE" } [13]=> array(18) { ["coupon_code"]=> string(9) "77ELSALE1" ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["title"]=> string(35) "[SHOPEE] Mã giảm 5% Điện Tử" ["content"]=> string(195) "Mã 77ELSALE1 giảm 5% tối đa 1tr cho đơn hàng hợp lệ từ 3tr trên ứng dụng Shopee. HSD: 07/07/2022 23:59. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần." ["slug"]=> string(44) "shopee-ma-giam-5-dien-tu-77ELSALE11657197939" ["started_date"]=> string(19) "07-07-2022 10:20:00" ["expired_date"]=> string(19) "07-07-2022 23:59:00" ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["discount"]=> float(0.05) ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(149) "https://shopee.vn/search?promotionId=400175122743296&signature=8bef2011cf2a89f30e5d7349107d2d57395568ea309e94384f70b3a9082f7ccf&voucherCode=77ELSALE1" } ["extra"]=> array(43) { ["promotionid"]=> int(400175122743296) ["voucher_code"]=> string(9) "77ELSALE1" ["signature"]=> string(64) "8bef2011cf2a89f30e5d7349107d2d57395568ea309e94384f70b3a9082f7ccf" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(300000000000) ["product_limit"]=> bool(true) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(94) ["start_time"]=> int(1657164000) ["end_time"]=> int(1657213140) ["claim_start_time"]=> int(1657164000) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(5) ["reward_value"]=> int(0) ["reward_cap"]=> int(100000000000) ["icon_hash"]=> string(32) "01ad529d780769c418b225c96cb8a3d7" ["icon_text"]=> string(12) "Điện Tử" ["shop_id"]=> int(0) ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(35) "MP-00C000CC280A20280000000114455511" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(0) ["discount_percentage"]=> int(5) ["discount_cap"]=> int(100000000000) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1657213140) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(0) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(195) "Mã 77ELSALE1 giảm 5% tối đa 1tr cho đơn hàng hợp lệ từ 3tr trên ứng dụng Shopee. HSD: 07/07/2022 23:59. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần." ["devices"]=> array(2) { [0]=> string(3) "iOS" [1]=> string(7) "Android" } } ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "60e3f66f12e5b36df735106b" ["started_time"]=> int(1657164000000) ["expired_time"]=> int(1657213140000) ["aff_link"]=> string(223) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D400175122743296%26signature%3D8bef2011cf2a89f30e5d7349107d2d57395568ea309e94384f70b3a9082f7ccf%26voucherCode%3D77ELSALE1" } [14]=> array(18) { ["coupon_code"]=> string(8) "77ELSALE" ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["title"]=> string(35) "[SHOPEE] Mã giảm 7% Điện Tử" ["content"]=> string(195) "Mã 77ELSALE giảm 7% tối đa 500K cho đơn hàng hợp lệ từ 300K trên ứng dụng Shopee. HSD: 07/07/2022 23:59. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần." ["slug"]=> string(43) "shopee-ma-giam-7-dien-tu-77ELSALE1657197939" ["started_date"]=> string(19) "07-07-2022 10:20:00" ["expired_date"]=> string(19) "07-07-2022 23:59:00" ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["discount"]=> float(0.07) ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(148) "https://shopee.vn/search?promotionId=400175122628608&signature=6571981e60ad5a7947d63b74df6a8d22045f8cacecbfdff278947a34c3c1c127&voucherCode=77ELSALE" } ["extra"]=> array(43) { ["promotionid"]=> int(400175122628608) ["voucher_code"]=> string(8) "77ELSALE" ["signature"]=> string(64) "6571981e60ad5a7947d63b74df6a8d22045f8cacecbfdff278947a34c3c1c127" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(30000000000) ["product_limit"]=> bool(true) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(88) ["start_time"]=> int(1657164000) ["end_time"]=> int(1657213140) ["claim_start_time"]=> int(1657164000) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(7) ["reward_value"]=> int(0) ["reward_cap"]=> int(50000000000) ["icon_hash"]=> string(32) "01ad529d780769c418b225c96cb8a3d7" ["icon_text"]=> string(12) "Điện Tử" ["shop_id"]=> int(0) ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(35) "MP-00C000C8380A20280000000114455511" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(0) ["discount_percentage"]=> int(7) ["discount_cap"]=> int(50000000000) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1657213140) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(0) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(195) "Mã 77ELSALE giảm 7% tối đa 500K cho đơn hàng hợp lệ từ 300K trên ứng dụng Shopee. HSD: 07/07/2022 23:59. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần." ["devices"]=> array(2) { [0]=> string(3) "iOS" [1]=> string(7) "Android" } } ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "60e3f67112e5b36df735106c" ["started_time"]=> int(1657164000000) ["expired_time"]=> int(1657213140000) ["aff_link"]=> string(222) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D400175122628608%26signature%3D6571981e60ad5a7947d63b74df6a8d22045f8cacecbfdff278947a34c3c1c127%26voucherCode%3D77ELSALE" } [15]=> array(18) { ["coupon_code"]=> string(10) "77FMCGSALE" ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["title"]=> string(29) "[SHOPEE] Mã giảm 7% SHOPEE" ["content"]=> string(216) "Mã 77FMCGSALE giảm 7% tối đa 100K cho đơn hàng hợp lệ từ 500K trên ứng dụng Shopee. HSD: 07/07/2022 00:00 - 07/07/2022 23:59. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần." ["slug"]=> string(44) "shopee-ma-giam-7-shopee-77FMCGSALE1657197935" ["started_date"]=> string(19) "07-07-2022 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "07-07-2022 23:59:00" ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["discount"]=> float(0.07) ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(150) "https://shopee.vn/search?promotionId=397482404626432&signature=8c16949dfb0bbcf501164bd65f203ad559576ea4bb438c950c61d1e951efa3ef&voucherCode=77FMCGSALE" } ["extra"]=> array(44) { ["promotionid"]=> int(397482404626432) ["voucher_code"]=> string(10) "77FMCGSALE" ["signature"]=> string(64) "8c16949dfb0bbcf501164bd65f203ad559576ea4bb438c950c61d1e951efa3ef" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(50000000000) ["product_limit"]=> bool(true) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(100) ["start_time"]=> int(1657126800) ["end_time"]=> int(1657213140) ["claim_start_time"]=> int(1656846000) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(7) ["reward_value"]=> int(0) ["reward_cap"]=> int(10000000000) ["icon_hash"]=> string(32) "e6a3b7beffa95ca492926978d5235f79" ["icon_text"]=> string(6) "SHOPEE" ["shop_id"]=> int(0) ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(35) "MP-A3316268900A20280000000114414004" ["fully_redeemed"]=> bool(true) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(0) ["discount_percentage"]=> int(7) ["discount_cap"]=> int(10000000000) ["left_count"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(true) ["claim_end_time"]=> int(1657213140) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(0) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(216) "Mã 77FMCGSALE giảm 7% tối đa 100K cho đơn hàng hợp lệ từ 500K trên ứng dụng Shopee. HSD: 07/07/2022 00:00 - 07/07/2022 23:59. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần." ["devices"]=> array(2) { [0]=> string(3) "iOS" [1]=> string(7) "Android" } } ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "60e3f69012e5b36df735106d" ["started_time"]=> int(1657126800000) ["expired_time"]=> int(1657213140000) ["aff_link"]=> string(224) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D397482404626432%26signature%3D8c16949dfb0bbcf501164bd65f203ad559576ea4bb438c950c61d1e951efa3ef%26voucherCode%3D77FMCGSALE" } [16]=> array(18) { ["coupon_code"]=> string(11) "77FMCGSALE1" ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["title"]=> string(30) "[SHOPEE] Mã giảm 10% SHOPEE" ["content"]=> string(217) "Mã 77FMCGSALE1 giảm 10% tối đa 40K cho đơn hàng hợp lệ từ 250K trên ứng dụng Shopee. HSD: 07/07/2022 00:00 - 07/07/2022 23:59. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần." ["slug"]=> string(46) "shopee-ma-giam-10-shopee-77FMCGSALE11657197935" ["started_date"]=> string(19) "07-07-2022 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "07-07-2022 23:59:00" ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["discount"]=> float(0.1) ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(151) "https://shopee.vn/search?promotionId=397487144648704&signature=5ef4642af80f218caa3b6bc798c96c2c24bc163e13a86c57dfc31c3a7d7eaa8f&voucherCode=77FMCGSALE1" } ["extra"]=> array(44) { ["promotionid"]=> int(397487144648704) ["voucher_code"]=> string(11) "77FMCGSALE1" ["signature"]=> string(64) "5ef4642af80f218caa3b6bc798c96c2c24bc163e13a86c57dfc31c3a7d7eaa8f" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(25000000000) ["product_limit"]=> bool(true) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(100) ["start_time"]=> int(1657126800) ["end_time"]=> int(1657213140) ["claim_start_time"]=> int(1656846000) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(10) ["reward_value"]=> int(0) ["reward_cap"]=> int(4000000000) ["icon_hash"]=> string(32) "e6a3b7beffa95ca492926978d5235f79" ["icon_text"]=> string(6) "SHOPEE" ["shop_id"]=> int(0) ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(35) "MP-05280A7D900A20280000000114414005" ["fully_redeemed"]=> bool(true) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(0) ["discount_percentage"]=> int(10) ["discount_cap"]=> int(4000000000) ["left_count"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(true) ["claim_end_time"]=> int(1657213140) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(0) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(217) "Mã 77FMCGSALE1 giảm 10% tối đa 40K cho đơn hàng hợp lệ từ 250K trên ứng dụng Shopee. HSD: 07/07/2022 00:00 - 07/07/2022 23:59. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần." ["devices"]=> array(2) { [0]=> string(3) "iOS" [1]=> string(7) "Android" } } ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "60e3f69212e5b36df735106e" ["started_time"]=> int(1657126800000) ["expired_time"]=> int(1657213140000) ["aff_link"]=> string(225) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D397487144648704%26signature%3D5ef4642af80f218caa3b6bc798c96c2c24bc163e13a86c57dfc31c3a7d7eaa8f%26voucherCode%3D77FMCGSALE1" } [17]=> array(18) { ["coupon_code"]=> string(9) "LIFESBC07" ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["title"]=> string(33) "[SHOPEE] Mã giảm 10% Book Club" ["content"]=> string(261) "Mã LIFESBC07 giảm 10%, tối đa 15K cho đơn từ 0 đồng. Hạn sử dụng: 23:59 phút, 31/07/2022. Mã chỉ được sử dụng cho thành viên Shopee Book Club. Số lượng có hạn. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần." ["slug"]=> string(47) "shopee-ma-giam-10-book-club-LIFESBC071657197931" ["started_date"]=> string(19) "01-07-2022 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "31-07-2022 23:59:00" ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["discount"]=> float(0.1) ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(149) "https://shopee.vn/search?promotionId=395373651640320&signature=cee9311f6cff271f8c7494ff4c39fc3fcfb01308050f1e3e16572daadc965954&voucherCode=LIFESBC07" } ["extra"]=> array(43) { ["promotionid"]=> int(395373651640320) ["voucher_code"]=> string(9) "LIFESBC07" ["signature"]=> string(64) "cee9311f6cff271f8c7494ff4c39fc3fcfb01308050f1e3e16572daadc965954" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(0) ["product_limit"]=> bool(true) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(88) ["start_time"]=> int(1656608400) ["end_time"]=> int(1659286740) ["claim_start_time"]=> int(1656594000) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(10) ["reward_value"]=> int(0) ["reward_cap"]=> int(1500000000) ["icon_hash"]=> string(32) "eea2cd97fdf9851be01e17caf43b777a" ["icon_text"]=> string(9) "Book Club" ["shop_id"]=> int(0) ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(35) "MP-09E408D79AA220280000000114154115" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(0) ["discount_percentage"]=> int(10) ["discount_cap"]=> int(1500000000) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1659286740) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(0) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(261) "Mã LIFESBC07 giảm 10%, tối đa 15K cho đơn từ 0 đồng. Hạn sử dụng: 23:59 phút, 31/07/2022. Mã chỉ được sử dụng cho thành viên Shopee Book Club. Số lượng có hạn. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần." ["devices"]=> array(2) { [0]=> string(3) "iOS" [1]=> string(7) "Android" } } ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "60e4256cb650263cdd31c913" ["started_time"]=> int(1656608400000) ["expired_time"]=> int(1659286740000) ["aff_link"]=> string(223) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D395373651640320%26signature%3Dcee9311f6cff271f8c7494ff4c39fc3fcfb01308050f1e3e16572daadc965954%26voucherCode%3DLIFESBC07" } [18]=> array(18) { ["coupon_code"]=> string(9) "ELMALL1TR" ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["title"]=> string(46) "[SHOPEE] Mã giảm 5% Di Động-Phụ Kiện" ["content"]=> string(200) "Nhập mã ELMALL1TR giảm 5% tối đa 1 triệu cho đơn từ 3 triệu trên App + PC. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. HSD: 07/07/2022 23:59. Số lượng có hạn!" ["slug"]=> string(53) "shopee-ma-giam-5-di-dong-phu-kien-ELMALL1TR1657197932" ["started_date"]=> string(19) "07-07-2022 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "07-07-2022 23:59:00" ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["discount"]=> float(0.05) ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(149) "https://shopee.vn/search?promotionId=395823918563328&signature=e1548931ab9d3025222aec22f6539f81284ab694c2cb92d4d261426d4da7f5da&voucherCode=ELMALL1TR" } ["extra"]=> array(43) { ["promotionid"]=> int(395823918563328) ["voucher_code"]=> string(9) "ELMALL1TR" ["signature"]=> string(64) "e1548931ab9d3025222aec22f6539f81284ab694c2cb92d4d261426d4da7f5da" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(300000000000) ["product_limit"]=> bool(true) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(87) ["start_time"]=> int(1657126800) ["end_time"]=> int(1657213140) ["claim_start_time"]=> int(1641524400) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(5) ["reward_value"]=> int(0) ["reward_cap"]=> int(100000000000) ["icon_hash"]=> string(32) "d2fe28c1260e982c3c0f767a740fad45" ["icon_text"]=> string(23) "Di Động-Phụ Kiện" ["shop_id"]=> int(0) ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(35) "MP-552A887D3AA220280000000114155555" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(0) ["discount_percentage"]=> int(5) ["discount_cap"]=> int(100000000000) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1657213140) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(0) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(200) "Nhập mã ELMALL1TR giảm 5% tối đa 1 triệu cho đơn từ 3 triệu trên App + PC. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. HSD: 07/07/2022 23:59. Số lượng có hạn!" ["devices"]=> array(3) { [0]=> string(3) "iOS" [1]=> string(7) "Android" [2]=> string(3) "Web" } } ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "60e48cecd8ee677b51036428" ["started_time"]=> int(1657126800000) ["expired_time"]=> int(1657213140000) ["aff_link"]=> string(223) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D395823918563328%26signature%3De1548931ab9d3025222aec22f6539f81284ab694c2cb92d4d261426d4da7f5da%26voucherCode%3DELMALL1TR" } [19]=> array(18) { ["coupon_code"]=> string(9) "SPPHDNW77" ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["title"]=> string(33) "[SHOPEE] Mã giảm 4% Hóa đơn" ["content"]=> string(500) "Mã áp dụng trên app cho Hóa đơn điện, Hóa đơn vay tiêu dùng, Hóa đơn Internet, Hóa đơn nước, Hóa đơn VNPT, Hóa đơn Điện Thoại Cố Định, Hóa đơn Truyền Hình, Hóa đơn Chung Cư và Thanh toán điện thoại trả sau. Nhập mã SPPHDNW77 Giảm 4% tối đa 15000 cho đơn từ 350000. HSD: 07/07/2022 23:59. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn! Mã chỉ áp dụng khi thanh toán bằng ShopeePay." ["slug"]=> string(44) "shopee-ma-giam-4-hoa-don-SPPHDNW771657197934" ["started_date"]=> string(19) "07-07-2022 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "07-07-2022 23:59:00" ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["discount"]=> float(0.04) ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(149) "https://shopee.vn/search?promotionId=397306362150912&signature=8ce81c1c9a7508cf364d9e05c8b74b4f5c483090e9e37bc8aafd19039fbe92ed&voucherCode=SPPHDNW77" } ["extra"]=> array(42) { ["promotionid"]=> int(397306362150912) ["voucher_code"]=> string(9) "SPPHDNW77" ["signature"]=> string(64) "8ce81c1c9a7508cf364d9e05c8b74b4f5c483090e9e37bc8aafd19039fbe92ed" ["use_type"]=> int(1) ["voucher_market_type"]=> int(2) ["min_spend"]=> int(35000000000) ["product_limit"]=> bool(true) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(20) ["start_time"]=> int(1657126800) ["end_time"]=> int(1657213140) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(4) ["reward_value"]=> int(0) ["reward_cap"]=> int(1500000000) ["icon_hash"]=> string(32) "6b1e8ce959d93f06cb2965a454f187a2" ["icon_text"]=> string(10) "Hóa đơn" ["customised_labels"]=> array(2) { [0]=> array(1) { ["content"]=> string(10) "Hóa đơn" } [1]=> array(1) { ["content"]=> string(13) "Ví ShopeePay" } } ["shop_id"]=> int(0) ["dp_category_name"]=> string(25) "Nạp thẻ & Dịch vụ" ["wallet_redeemable"]=> bool(true) ["customer_reference_id"]=> string(35) "DP-81E04391900A20280000000114411141" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(0) ["discount_percentage"]=> int(4) ["discount_cap"]=> int(1500000000) ["shopee_wallet_only"]=> bool(true) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1657213140) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(0) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(500) "Mã áp dụng trên app cho Hóa đơn điện, Hóa đơn vay tiêu dùng, Hóa đơn Internet, Hóa đơn nước, Hóa đơn VNPT, Hóa đơn Điện Thoại Cố Định, Hóa đơn Truyền Hình, Hóa đơn Chung Cư và Thanh toán điện thoại trả sau. Nhập mã SPPHDNW77 Giảm 4% tối đa 15000 cho đơn từ 350000. HSD: 07/07/2022 23:59. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn! Mã chỉ áp dụng khi thanh toán bằng ShopeePay." ["devices"]=> array(2) { [0]=> string(7) "Android" [1]=> string(3) "iOS" } } ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "60e48cf9d8ee677b5103642a" ["started_time"]=> int(1657126800000) ["expired_time"]=> int(1657213140000) ["aff_link"]=> string(223) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D397306362150912%26signature%3D8ce81c1c9a7508cf364d9e05c8b74b4f5c483090e9e37bc8aafd19039fbe92ed%26voucherCode%3DSPPHDNW77" } [20]=> array(19) { ["coupon_code"]=> string(9) "SPPHDHT77" ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["title"]=> string(34) "[SHOPEE] Mã giảm 50% Hóa đơn" ["content"]=> string(498) "Mã áp dụng trên app cho Hóa đơn điện, Hóa đơn vay tiêu dùng, Hóa đơn Internet, Hóa đơn nước, Hóa đơn VNPT, Hóa đơn Điện Thoại Cố Định, Hóa đơn Truyền Hình, Hóa đơn Chung Cư và Thanh toán điện thoại trả sau. Nhập mã SPPHDHT77 Giảm 50% tối đa 77000 cho đơn từ 0Đ. HSD: 07/07/2022 23:59. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn! Mã chỉ áp dụng khi thanh toán bằng ShopeePay." ["slug"]=> string(45) "shopee-ma-giam-50-hoa-don-SPPHDHT771657197933" ["started_date"]=> string(19) "07-07-2022 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "07-07-2022 23:59:00" ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["discount"]=> float(0.5) ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(149) "https://shopee.vn/search?promotionId=397306353827840&signature=a651040659adb4b9c994c33a9e8927ed490dc807ecbe2af32d1ca8e23f6981ae&voucherCode=SPPHDHT77" } ["extra"]=> array(43) { ["promotionid"]=> int(397306353827840) ["voucher_code"]=> string(9) "SPPHDHT77" ["signature"]=> string(64) "a651040659adb4b9c994c33a9e8927ed490dc807ecbe2af32d1ca8e23f6981ae" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(2) ["min_spend"]=> int(0) ["product_limit"]=> bool(true) ["quota_type"]=> int(0) ["percentage_claimed"]=> int(100) ["percentage_used"]=> int(40) ["start_time"]=> int(1657126800) ["end_time"]=> int(1657213140) ["claim_start_time"]=> int(1657126800) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(50) ["reward_value"]=> int(0) ["reward_cap"]=> int(7700000000) ["icon_hash"]=> string(32) "6b1e8ce959d93f06cb2965a454f187a2" ["icon_text"]=> string(10) "Hóa đơn" ["customised_labels"]=> array(2) { [0]=> array(1) { ["content"]=> string(10) "Hóa đơn" } [1]=> array(1) { ["content"]=> string(13) "Ví ShopeePay" } } ["shop_id"]=> int(0) ["dp_category_name"]=> string(25) "Nạp thẻ & Dịch vụ" ["wallet_redeemable"]=> bool(true) ["customer_reference_id"]=> string(35) "DP-01E00394900A20280000000114411141" ["fully_redeemed"]=> bool(true) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(0) ["discount_percentage"]=> int(50) ["discount_cap"]=> int(7700000000) ["shopee_wallet_only"]=> bool(true) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(true) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1657213140) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(0) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(498) "Mã áp dụng trên app cho Hóa đơn điện, Hóa đơn vay tiêu dùng, Hóa đơn Internet, Hóa đơn nước, Hóa đơn VNPT, Hóa đơn Điện Thoại Cố Định, Hóa đơn Truyền Hình, Hóa đơn Chung Cư và Thanh toán điện thoại trả sau. Nhập mã SPPHDHT77 Giảm 50% tối đa 77000 cho đơn từ 0Đ. HSD: 07/07/2022 23:59. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn! Mã chỉ áp dụng khi thanh toán bằng ShopeePay." ["devices"]=> array(2) { [0]=> string(7) "Android" [1]=> string(3) "iOS" } } ["usable"]=> int(1) ["force_new_user"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "60e48cfcd8ee677b5103642c" ["started_time"]=> int(1657126800000) ["expired_time"]=> int(1657213140000) ["aff_link"]=> string(223) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D397306353827840%26signature%3Da651040659adb4b9c994c33a9e8927ed490dc807ecbe2af32d1ca8e23f6981ae%26voucherCode%3DSPPHDHT77" } [21]=> array(18) { ["coupon_code"]=> string(13) "77GIAM70K18H0" ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["title"]=> string(29) "[SHOPEE] Mã giảm 7% SHOPEE" ["content"]=> string(147) "Mã 77GIAM70K18H0 giảm 7% tối đa 70K cho đơn hàng hợp lệ từ 500K. HSD: 07/07/2022 18:00 - 07/07/2022 21:00. Số lượng có hạn. " ["slug"]=> string(47) "shopee-ma-giam-7-shopee-77GIAM70K18H01657197935" ["started_date"]=> string(19) "07-07-2022 18:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "07-07-2022 21:00:00" ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["discount"]=> float(0.07) ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(153) "https://shopee.vn/search?promotionId=397326947057664&signature=c54136c4e0c3aeaf1cb995f1fb3556207c3b2b5fea9e98d57f18556ec525f02b&voucherCode=77GIAM70K18H0" } ["extra"]=> array(43) { ["promotionid"]=> int(397326947057664) ["voucher_code"]=> string(13) "77GIAM70K18H0" ["signature"]=> string(64) "c54136c4e0c3aeaf1cb995f1fb3556207c3b2b5fea9e98d57f18556ec525f02b" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(50000000000) ["product_limit"]=> bool(true) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(30) ["start_time"]=> int(1657191600) ["end_time"]=> int(1657202400) ["claim_start_time"]=> int(1656828000) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(7) ["reward_value"]=> int(0) ["reward_cap"]=> int(7000000000) ["icon_hash"]=> string(32) "e6a3b7beffa95ca492926978d5235f79" ["icon_text"]=> string(6) "SHOPEE" ["shop_id"]=> int(0) ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(35) "MP-FC0FC064800A20280000000114411151" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(0) ["discount_percentage"]=> int(7) ["discount_cap"]=> int(7000000000) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1657202400) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(0) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(147) "Mã 77GIAM70K18H0 giảm 7% tối đa 70K cho đơn hàng hợp lệ từ 500K. HSD: 07/07/2022 18:00 - 07/07/2022 21:00. Số lượng có hạn. " ["devices"]=> array(2) { [0]=> string(3) "iOS" [1]=> string(7) "Android" } } ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "60e560ecf24ba079bb7c37b7" ["started_time"]=> int(1657191600000) ["expired_time"]=> int(1657202400000) ["aff_link"]=> string(227) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D397326947057664%26signature%3Dc54136c4e0c3aeaf1cb995f1fb3556207c3b2b5fea9e98d57f18556ec525f02b%26voucherCode%3D77GIAM70K18H0" } [22]=> array(20) { ["coupon_code"]=> string(6) "YPYAT1" ["banner_link"]=> string(38) "https://shopee.vn/m/khung-gio-san-sale" ["content"]=> string(195) "Sử dụng mã để nhận ngay 50% % hoàn xu cho đơn tối thiểu ₫12.000, hoàn tối đa 6000 xu. *Có hiệu lực đến 31-01-2024. Mã chỉ có giá trị sử dụng một lần." ["discount"]=> float(0.5) ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["expired_date"]=> string(19) "31-01-2024 18:40:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(138) "https://shopee.vn/search?promotionId=6743394&signature=bc5f461e5497da08872929a754788207ccb1a9a852f1462995a189db0e5742aa&voucherCode=YPYAT1" } ["extra"]=> array(33) { ["promotionid"]=> int(6743394) ["voucher_code"]=> string(6) "YPYAT1" ["signature"]=> string(64) "bc5f461e5497da08872929a754788207ccb1a9a852f1462995a189db0e5742aa" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(1200000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(0) ["percentage_claimed"]=> int(1) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1567942800) ["end_time"]=> int(1706701200) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(1) ["reward_percentage"]=> int(50) ["reward_cap"]=> int(6000) ["icon_hash"]=> string(32) "bc98c5f7721793cf65538fac047b1872" ["icon_text"]=> string(7) "Axii.vn" ["shop_id"]=> int(165501294) ["shop_name"]=> string(7) "Axii.vn" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(21) "SHOP-80A8BC3E5CB99E8C" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["coin_percentage"]=> int(50) ["coin_cap"]=> int(6000) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "bc98c5f7721793cf65538fac047b1872" ["usage_terms"]=> string(195) "Sử dụng mã để nhận ngay 50% % hoàn xu cho đơn tối thiểu ₫12.000, hoàn tối đa 6000 xu. *Có hiệu lực đến 31-01-2024. Mã chỉ có giá trị sử dụng một lần." } ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(45) "shopee-ma-hoan-50-xu-axii-vn-YPYAT11627556161" ["started_date"]=> string(19) "08-09-2019 18:40:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(33) "[SHOPEE] Mã hoàn 50% xu Axii.vn" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "61022220bca8d025d16c9a97" ["started_time"]=> int(1567942800000) ["expired_time"]=> int(1706701200000) ["aff_link"]=> string(212) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D6743394%26signature%3Dbc5f461e5497da08872929a754788207ccb1a9a852f1462995a189db0e5742aa%26voucherCode%3DYPYAT1" } [23]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(7) "ELAP1TR" ["banner_link"]=> string(38) "https://shopee.vn/m/cuc-pham-cong-nghe" ["content"]=> string(179) "Nhập mã ELAP1TR giảm 5% tối đa 1000000 cho đơn từ 3000000. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. HSD: 31/07/2022 23:59. Số lượng có hạn!" ["discount"]=> float(0.05) ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["expired_date"]=> string(19) "31-07-2022 23:59:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(147) "https://shopee.vn/search?promotionId=398092550356992&signature=eed968ef66584886fb86fcdc93b767cd6129b3fa7c0e68428c59ad305f2c5c94&voucherCode=ELAP1TR" } ["extra"]=> array(44) { ["promotionid"]=> int(398092550356992) ["voucher_code"]=> string(7) "ELAP1TR" ["signature"]=> string(64) "eed968ef66584886fb86fcdc93b767cd6129b3fa7c0e68428c59ad305f2c5c94" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(300000000000) ["product_limit"]=> bool(true) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(100) ["start_time"]=> int(1657126800) ["end_time"]=> int(1659286740) ["claim_start_time"]=> int(1656917100) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(5) ["reward_value"]=> int(0) ["reward_cap"]=> int(100000000000) ["icon_hash"]=> string(32) "01ad529d780769c418b225c96cb8a3d7" ["icon_text"]=> string(12) "Điện Tử" ["shop_id"]=> int(0) ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(35) "MP-26192853300A20280000000114440100" ["fully_redeemed"]=> bool(true) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(0) ["discount_percentage"]=> int(5) ["discount_cap"]=> int(100000000000) ["left_count"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(true) ["claim_end_time"]=> int(1659286740) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(0) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(179) "Nhập mã ELAP1TR giảm 5% tối đa 1000000 cho đơn từ 3000000. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. HSD: 31/07/2022 23:59. Số lượng có hạn!" ["devices"]=> array(3) { [0]=> string(3) "iOS" [1]=> string(7) "Android" [2]=> string(3) "Web" } } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(42) "shopee-ma-giam-5-dien-tu-ELAP1TR1657192529" ["started_date"]=> string(19) "07-07-2022 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(35) "[SHOPEE] Mã giảm 5% Điện Tử" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "6140d5afc2a0cd0e3b1d74e6" ["started_time"]=> int(1657126800000) ["expired_time"]=> int(1659286740000) ["aff_link"]=> string(221) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D398092550356992%26signature%3Deed968ef66584886fb86fcdc93b767cd6129b3fa7c0e68428c59ad305f2c5c94%26voucherCode%3DELAP1TR" } [24]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(9) "ELMALL500" ["banner_link"]=> string(36) "https://shopee.vn/m/shopee-tech-zone" ["content"]=> string(180) "Nhập mã ELMALL500 giảm 10% tối đa 500000 cho đơn từ 500000. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. HSD: 31/07/2022 23:59. Số lượng có hạn!" ["discount"]=> float(0.1) ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["expired_date"]=> string(19) "31-07-2022 23:59:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(149) "https://shopee.vn/search?promotionId=396593422221312&signature=8876a7214613347a067de320d50920975983c6b4cb955ce7ca6670879916108a&voucherCode=ELMALL500" } ["extra"]=> array(44) { ["promotionid"]=> int(396593422221312) ["voucher_code"]=> string(9) "ELMALL500" ["signature"]=> string(64) "8876a7214613347a067de320d50920975983c6b4cb955ce7ca6670879916108a" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(50000000000) ["product_limit"]=> bool(true) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(63) ["start_time"]=> int(1656738000) ["end_time"]=> int(1659286740) ["claim_start_time"]=> int(1656738000) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(10) ["reward_value"]=> int(0) ["reward_cap"]=> int(50000000000) ["use_link"]=> string(36) "https://shopee.vn/collections/650625" ["icon_hash"]=> string(32) "01ad529d780769c418b225c96cb8a3d7" ["icon_text"]=> string(12) "Điện Tử" ["shop_id"]=> int(0) ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(35) "MP-09E40A5BBAA220280000000114404505" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(0) ["discount_percentage"]=> int(10) ["discount_cap"]=> int(50000000000) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1659286740) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(0) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(180) "Nhập mã ELMALL500 giảm 10% tối đa 500000 cho đơn từ 500000. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. HSD: 31/07/2022 23:59. Số lượng có hạn!" ["devices"]=> array(3) { [0]=> string(3) "iOS" [1]=> string(7) "Android" [2]=> string(3) "Web" } } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(45) "shopee-ma-giam-10-dien-tu-ELMALL5001657197975" ["started_date"]=> string(19) "02-07-2022 12:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(36) "[SHOPEE] Mã giảm 10% Điện Tử" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "61628e8202e8f859bd190972" ["started_time"]=> int(1656738000000) ["expired_time"]=> int(1659286740000) ["aff_link"]=> string(223) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D396593422221312%26signature%3D8876a7214613347a067de320d50920975983c6b4cb955ce7ca6670879916108a%26voucherCode%3DELMALL500" } [25]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(6) "PHIL50" ["banner_link"]=> string(36) "https://shopee.vn/m/shopee-tech-zone" ["content"]=> string(246) "Mã áp dụng trên App cho một số sản phẩm tham gia chương trình. Nhập mã PHIL50 giảm ngay 50000 cho đơn từ 800000. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. HSD: 10/07/2022 23:59. Số lượng có hạn!" ["discount"]=> float(50000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "10-07-2022 23:59:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(146) "https://shopee.vn/search?promotionId=397622922313728&signature=0f94d783cd200e471478b0c10422fedc43f7bfbe39a9cdb81f9b648a300cad75&voucherCode=PHIL50" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(397622922313728) ["voucher_code"]=> string(6) "PHIL50" ["signature"]=> string(64) "0f94d783cd200e471478b0c10422fedc43f7bfbe39a9cdb81f9b648a300cad75" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(80000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(97) ["start_time"]=> int(1657082400) ["end_time"]=> int(1657472340) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(5000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "851694f59e811589208616cc267ec5ce" ["icon_text"]=> string(31) "philips_homeappliances_official" ["shop_id"]=> int(284593651) ["shop_name"]=> string(31) "philips_homeappliances_official" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(true) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-72D3A266800A20280000000114414404" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(5000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "851694f59e811589208616cc267ec5ce" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1657472340) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(1) ["usage_terms"]=> string(246) "Mã áp dụng trên App cho một số sản phẩm tham gia chương trình. Nhập mã PHIL50 giảm ngay 50000 cho đơn từ 800000. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. HSD: 10/07/2022 23:59. Số lượng có hạn!" ["devices"]=> array(2) { [0]=> string(3) "iOS" [1]=> string(7) "Android" } } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(74) "shopee-ma-giam-50000-dong-philips_homeappliances_official-PHIL501657197935" ["started_date"]=> string(19) "06-07-2022 11:40:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(65) "[SHOPEE] Mã giảm 50000 đồng philips_homeappliances_official" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "617f72106ac88108655a22f3" ["started_time"]=> int(1657082400000) ["expired_time"]=> int(1657472340000) ["aff_link"]=> string(220) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D397622922313728%26signature%3D0f94d783cd200e471478b0c10422fedc43f7bfbe39a9cdb81f9b648a300cad75%26voucherCode%3DPHIL50" } [26]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(8) "ELMALL10" ["banner_link"]=> string(36) "https://shopee.vn/m/shopee-tech-zone" ["content"]=> string(190) "Nhập mã ELMALL10 giảm 10% tối đa 500K cho đơn từ 500K trên App + PC. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. HSD: 07/07/2022 23:59. Số lượng có hạn!" ["discount"]=> float(0.1) ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["expired_date"]=> string(19) "07-07-2022 23:59:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(148) "https://shopee.vn/search?promotionId=395824530587648&signature=92df3f607368abc013cccde5b5345faaf19cba5a46f4c7b208be43b5c76e2f7b&voucherCode=ELMALL10" } ["extra"]=> array(44) { ["promotionid"]=> int(395824530587648) ["voucher_code"]=> string(8) "ELMALL10" ["signature"]=> string(64) "92df3f607368abc013cccde5b5345faaf19cba5a46f4c7b208be43b5c76e2f7b" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(50000000000) ["product_limit"]=> bool(true) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(100) ["start_time"]=> int(1657126800) ["end_time"]=> int(1657213140) ["claim_start_time"]=> int(1641524400) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(10) ["reward_value"]=> int(0) ["reward_cap"]=> int(50000000000) ["icon_hash"]=> string(32) "01ad529d780769c418b225c96cb8a3d7" ["icon_text"]=> string(12) "Điện Tử" ["shop_id"]=> int(0) ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(35) "MP-8330686C2AA220280000000114400000" ["fully_redeemed"]=> bool(true) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(0) ["discount_percentage"]=> int(10) ["discount_cap"]=> int(50000000000) ["left_count"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(true) ["claim_end_time"]=> int(1657213140) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(0) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(190) "Nhập mã ELMALL10 giảm 10% tối đa 500K cho đơn từ 500K trên App + PC. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. HSD: 07/07/2022 23:59. Số lượng có hạn!" ["devices"]=> array(3) { [0]=> string(3) "iOS" [1]=> string(7) "Android" [2]=> string(3) "Web" } } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(44) "shopee-ma-giam-10-dien-tu-ELMALL101657169135" ["started_date"]=> string(19) "07-07-2022 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(36) "[SHOPEE] Mã giảm 10% Điện Tử" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "61cf373ad795066e8a1ba270" ["started_time"]=> int(1657126800000) ["expired_time"]=> int(1657213140000) ["aff_link"]=> string(222) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D395824530587648%26signature%3D92df3f607368abc013cccde5b5345faaf19cba5a46f4c7b208be43b5c76e2f7b%26voucherCode%3DELMALL10" } [27]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(9) "ELMALL150" ["banner_link"]=> string(36) "https://shopee.vn/m/shopee-tech-zone" ["content"]=> string(190) "Nhập mã ELMALL150 giảm 8% tối đa 150k cho đơn từ 500K trên App + PC. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. HSD: 07/07/2022 23:59. Số lượng có hạn!" ["discount"]=> float(0.08) ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["expired_date"]=> string(19) "07-07-2022 23:59:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(149) "https://shopee.vn/search?promotionId=395823918432256&signature=89281a338d8c7fd1fed57e008acf3439c98bbd01e0b65e0f3da811d6425c7d00&voucherCode=ELMALL150" } ["extra"]=> array(43) { ["promotionid"]=> int(395823918432256) ["voucher_code"]=> string(9) "ELMALL150" ["signature"]=> string(64) "89281a338d8c7fd1fed57e008acf3439c98bbd01e0b65e0f3da811d6425c7d00" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(50000000000) ["product_limit"]=> bool(true) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(36) ["start_time"]=> int(1657126800) ["end_time"]=> int(1657213140) ["claim_start_time"]=> int(1641524400) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(8) ["reward_value"]=> int(0) ["reward_cap"]=> int(15000000000) ["icon_hash"]=> string(32) "d2fe28c1260e982c3c0f767a740fad45" ["icon_text"]=> string(23) "Di Động-Phụ Kiện" ["shop_id"]=> int(0) ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(35) "MP-552A88793AA220280000000114155555" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(0) ["discount_percentage"]=> int(8) ["discount_cap"]=> int(15000000000) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1657213140) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(0) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(190) "Nhập mã ELMALL150 giảm 8% tối đa 150k cho đơn từ 500K trên App + PC. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. HSD: 07/07/2022 23:59. Số lượng có hạn!" ["devices"]=> array(3) { [0]=> string(3) "iOS" [1]=> string(7) "Android" [2]=> string(3) "Web" } } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(53) "shopee-ma-giam-8-di-dong-phu-kien-ELMALL1501657197932" ["started_date"]=> string(19) "07-07-2022 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(46) "[SHOPEE] Mã giảm 8% Di Động-Phụ Kiện" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "61cf373bd795066e8a1ba271" ["started_time"]=> int(1657126800000) ["expired_time"]=> int(1657213140000) ["aff_link"]=> string(223) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D395823918432256%26signature%3D89281a338d8c7fd1fed57e008acf3439c98bbd01e0b65e0f3da811d6425c7d00%26voucherCode%3DELMALL150" } [28]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(6) "ELHA22" ["banner_link"]=> string(36) "https://shopee.vn/m/shopee-tech-zone" ["content"]=> string(183) "Nhập mã ELHA22 giảm 6% tối đa 350000 cho đơn từ 300000. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. HSD: 31/07/2022 23:59. Số lượng có hạn!
" ["discount"]=> float(0.06) ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["expired_date"]=> string(19) "31-07-2022 23:59:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(146) "https://shopee.vn/search?promotionId=395804859187200&signature=626c360dd0aaba9ad5a9c0b4b8c8975c2c6ae4c0e032d1dd21fc9581058fc86f&voucherCode=ELHA22" } ["extra"]=> array(43) { ["promotionid"]=> int(395804859187200) ["voucher_code"]=> string(6) "ELHA22" ["signature"]=> string(64) "626c360dd0aaba9ad5a9c0b4b8c8975c2c6ae4c0e032d1dd21fc9581058fc86f" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(30000000000) ["product_limit"]=> bool(true) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(39) ["start_time"]=> int(1656643500) ["end_time"]=> int(1659286740) ["claim_start_time"]=> int(1656643500) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(6) ["reward_value"]=> int(0) ["reward_cap"]=> int(35000000000) ["icon_hash"]=> string(32) "01ad529d780769c418b225c96cb8a3d7" ["icon_text"]=> string(12) "Điện Tử" ["shop_id"]=> int(0) ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(35) "MP-40008AC83AA220280000000114155545" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(0) ["discount_percentage"]=> int(6) ["discount_cap"]=> int(35000000000) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1659286740) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(0) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(177) "Nhập mã ELHA22 giảm 6% tối đa 350000 cho đơn từ 300000. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. HSD: 31/07/2022 23:59. Số lượng có hạn! " ["devices"]=> array(2) { [0]=> string(7) "Android" [1]=> string(3) "iOS" } } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(41) "shopee-ma-giam-6-dien-tu-ELHA221657197932" ["started_date"]=> string(19) "01-07-2022 09:45:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(35) "[SHOPEE] Mã giảm 6% Điện Tử" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "6224e8bab46c6360fa06f9c5" ["started_time"]=> int(1656643500000) ["expired_time"]=> int(1659286740000) ["aff_link"]=> string(220) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D395804859187200%26signature%3D626c360dd0aaba9ad5a9c0b4b8c8975c2c6ae4c0e032d1dd21fc9581058fc86f%26voucherCode%3DELHA22" } [29]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(9) "NHAN88866" ["banner_link"]=> string(38) "https://shopee.vn/m/khung-gio-san-sale" ["content"]=> string(268) "Giảm ngay ₫2.000 cho đơn hàng từ ₫130.000. Áp dụng đến 24-07-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(2000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "24-07-2022 00:09:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(149) "https://shopee.vn/search?promotionId=346926528774144&signature=715895d345692c53dc1298645524ffd96701378c970aa5f26a8cf60bd0313e24&voucherCode=NHAN88866" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(346926528774144) ["voucher_code"]=> string(9) "NHAN88866" ["signature"]=> string(64) "715895d345692c53dc1298645524ffd96701378c970aa5f26a8cf60bd0313e24" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(13000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(1) ["start_time"]=> int(1650816540) ["end_time"]=> int(1658596140) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(200000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "01f919c071579da93c34f4d9f19cb9d2" ["icon_text"]=> string(11) "Jolie.Store" ["shop_id"]=> int(43538437) ["shop_name"]=> string(11) "Jolie.Store" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-840848ACD82820280000000105454015" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(200000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "01f919c071579da93c34f4d9f19cb9d2" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1658596140) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["usage_terms"]=> string(268) "Giảm ngay ₫2.000 cho đơn hàng từ ₫130.000. Áp dụng đến 24-07-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(56) "shopee-ma-giam-2000-dong-jolie-store-NHAN888661650952548" ["started_date"]=> string(19) "24-04-2022 23:09:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(44) "[SHOPEE] Mã giảm 2000 đồng Jolie.Store" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "62676e73b4af9e279f5f3a7d" ["started_time"]=> int(1650816540000) ["expired_time"]=> int(1658596140000) ["aff_link"]=> string(223) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D346926528774144%26signature%3D715895d345692c53dc1298645524ffd96701378c970aa5f26a8cf60bd0313e24%26voucherCode%3DNHAN88866" } [30]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(9) "ONLI21242" ["banner_link"]=> string(38) "https://shopee.vn/m/khung-gio-san-sale" ["content"]=> string(268) "Giảm ngay ₫15.000 cho đơn hàng từ ₫50.000. Áp dụng đến 24-07-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(15000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "24-07-2022 11:31:40" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(149) "https://shopee.vn/search?promotionId=347269095620608&signature=16d99c5c640b2b03f39ee66961fcce47e2d2ee5bf4b8cce0a07f847ec7b7f8c6&voucherCode=ONLI21242" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(347269095620608) ["voucher_code"]=> string(9) "ONLI21242" ["signature"]=> string(64) "16d99c5c640b2b03f39ee66961fcce47e2d2ee5bf4b8cce0a07f847ec7b7f8c6" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(5000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1650857500) ["end_time"]=> int(1658637100) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(1500000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "336b730de71eb8cbbf42640049da2ac2" ["icon_text"]=> string(18) "Online6789 - Store" ["shop_id"]=> int(411071213) ["shop_name"]=> string(18) "Online6789 - Store" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-7C0FA194282820280000000105455114" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(1500000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "336b730de71eb8cbbf42640049da2ac2" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1658637100) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(0) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["usage_terms"]=> string(268) "Giảm ngay ₫15.000 cho đơn hàng từ ₫50.000. Áp dụng đến 24-07-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(62) "shopee-ma-giam-15000-dong-online6789-store-ONLI212421651643728" ["started_date"]=> string(19) "25-04-2022 10:31:40" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(52) "[SHOPEE] Mã giảm 15000 đồng Online6789 - Store" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "62676e74b4af9e279f5f3a7e" ["started_time"]=> int(1650857500000) ["expired_time"]=> int(1658637100000) ["aff_link"]=> string(223) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D347269095620608%26signature%3D16d99c5c640b2b03f39ee66961fcce47e2d2ee5bf4b8cce0a07f847ec7b7f8c6%26voucherCode%3DONLI21242" } [31]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(12) "SPPMKPNU0422" ["banner_link"]=> string(38) "https://shopee.vn/m/khung-gio-san-sale" ["content"]=> string(601) "Mã SPPMKPNU0422 giảm 100K cho đơn hàng từ 0Đ. HSD: 31/07/2022 23:59. Mỗi khách hàng chỉ được dùng 1 lần. Số lượng có hạn. Chỉ áp dụng đối với những Người dùng chưa từng:
- Đăng ký bất kỳ tài khoản nào trên Shopee
- Đăng nhập vào tài khoản Shopee khác trên thiết bị đang dùng
- Thanh toán đơn hàng Shopee sử dụng Ví ShopeePay
Mã giảm giá có thể thay đổi tùy theo quyết định của Shopee & ShopeePay. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ trong vòng 24H." ["discount"]=> float(100000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "31-07-2022 23:59:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(152) "https://shopee.vn/search?promotionId=343798693756928&signature=4edbff9ae98cb8c062de56fd869787f87a1b11b6973bd8f13b8f7715236dd0d6&voucherCode=SPPMKPNU0422" } ["extra"]=> array(48) { ["promotionid"]=> int(343798693756928) ["voucher_code"]=> string(12) "SPPMKPNU0422" ["signature"]=> string(64) "4edbff9ae98cb8c062de56fd869787f87a1b11b6973bd8f13b8f7715236dd0d6" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(0) ["product_limit"]=> bool(true) ["quota_type"]=> int(0) ["percentage_claimed"]=> int(13) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1650906000) ["end_time"]=> int(1659286740) ["claim_start_time"]=> int(1650906000) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(10000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["use_link"]=> string(29) "https://shopee.vn/m/shopeepay" ["icon_hash"]=> string(32) "512a3920bbf6de315b98e799a8caf6c0" ["icon_text"]=> string(9) "ShopeePay" ["customised_labels"]=> array(1) { [0]=> array(1) { ["content"]=> string(13) "Ví ShopeePay" } } ["shop_id"]=> int(0) ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["display_labels"]=> array(1) { [0]=> int(1) } ["wallet_redeemable"]=> bool(true) ["customer_reference_id"]=> string(35) "MP-7BF7A01AAA8820280000000105404454" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(10000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(true) ["new_user_only"]=> bool(true) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1659286740) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(0) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(577) "Mã SPPMKPNU0422 giảm 100K cho đơn hàng từ 0Đ. HSD: 31/07/2022 23:59. Mỗi khách hàng chỉ được dùng 1 lần. Số lượng có hạn. Chỉ áp dụng đối với những Người dùng chưa từng: - Đăng ký bất kỳ tài khoản nào trên Shopee - Đăng nhập vào tài khoản Shopee khác trên thiết bị đang dùng - Thanh toán đơn hàng Shopee sử dụng Ví ShopeePay Mã giảm giá có thể thay đổi tùy theo quyết định của Shopee & ShopeePay. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ trong vòng 24H." ["devices"]=> array(2) { [0]=> string(7) "Android" [1]=> string(3) "iOS" } } ["force_new_user"]=> int(1) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(59) "shopee-ma-giam-100000-dong-shopeepay-SPPMKPNU04221657197975" ["started_date"]=> string(19) "26-04-2022 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(44) "[SHOPEE] Mã giảm 100000 đồng ShopeePay" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "626bd104e5805b37505a9072" ["started_time"]=> int(1650906000000) ["expired_time"]=> int(1659286740000) ["aff_link"]=> string(226) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D343798693756928%26signature%3D4edbff9ae98cb8c062de56fd869787f87a1b11b6973bd8f13b8f7715236dd0d6%26voucherCode%3DSPPMKPNU0422" } [32]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(9) "ONLI21101" ["banner_link"]=> string(38) "https://shopee.vn/m/khung-gio-san-sale" ["content"]=> string(267) "Giảm ngay ₫3.000 cho đơn hàng từ ₫53.000. Áp dụng đến 24-07-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(3000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "24-07-2022 11:31:12" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(149) "https://shopee.vn/search?promotionId=347268960223232&signature=4d86374496497e18d5f030e2ffd094a31d56142a0ab3e23ad9a9f10f590e4f61&voucherCode=ONLI21101" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(347268960223232) ["voucher_code"]=> string(9) "ONLI21101" ["signature"]=> string(64) "4d86374496497e18d5f030e2ffd094a31d56142a0ab3e23ad9a9f10f590e4f61" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(5300000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(5) ["start_time"]=> int(1650857472) ["end_time"]=> int(1658637072) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(300000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "336b730de71eb8cbbf42640049da2ac2" ["icon_text"]=> string(18) "Online6789 - Store" ["shop_id"]=> int(411071213) ["shop_name"]=> string(18) "Online6789 - Store" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-79E7A090282820280000000105455114" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(300000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "336b730de71eb8cbbf42640049da2ac2" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1658637072) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["usage_terms"]=> string(267) "Giảm ngay ₫3.000 cho đơn hàng từ ₫53.000. Áp dụng đến 24-07-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(61) "shopee-ma-giam-3000-dong-online6789-store-ONLI211011651470927" ["started_date"]=> string(19) "25-04-2022 10:31:12" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(51) "[SHOPEE] Mã giảm 3000 đồng Online6789 - Store" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "626f575dbe567d271e4ed31d" ["started_time"]=> int(1650857472000) ["expired_time"]=> int(1658637072000) ["aff_link"]=> string(223) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D347268960223232%26signature%3D4d86374496497e18d5f030e2ffd094a31d56142a0ab3e23ad9a9f10f590e4f61%26voucherCode%3DONLI21101" } [33]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(9) "99BYSTO15" ["banner_link"]=> string(38) "https://shopee.vn/m/khung-gio-san-sale" ["content"]=> string(268) "Giảm ngay ₫5.000 cho đơn hàng từ ₫300.000. Áp dụng đến 17-07-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(5000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "17-07-2022 13:44:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(149) "https://shopee.vn/search?promotionId=339424126976000&signature=673d65aa5b8d15b6338e9cd92bb37b7b91245127e2460c4914c2e82fdf9a4da0&voucherCode=99BYSTO15" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(339424126976000) ["voucher_code"]=> string(9) "99BYSTO15" ["signature"]=> string(64) "673d65aa5b8d15b6338e9cd92bb37b7b91245127e2460c4914c2e82fdf9a4da0" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(30000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1649922240) ["end_time"]=> int(1658040240) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(500000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "b020d458ef4b3ca22829cd634d223a72" ["icon_text"]=> string(12) "99bystore.vn" ["shop_id"]=> int(281567911) ["shop_name"]=> string(12) "99bystore.vn" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-9B366A1AB88820280000000105104510" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(500000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "b020d458ef4b3ca22829cd634d223a72" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1658040240) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["usage_terms"]=> string(268) "Giảm ngay ₫5.000 cho đơn hàng từ ₫300.000. Áp dụng đến 17-07-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(57) "shopee-ma-giam-5000-dong-99bystore-vn-99BYSTO151651733728" ["started_date"]=> string(19) "14-04-2022 14:44:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(45) "[SHOPEE] Mã giảm 5000 đồng 99bystore.vn" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "627359ed10581f419077397f" ["started_time"]=> int(1649922240000) ["expired_time"]=> int(1658040240000) ["aff_link"]=> string(223) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D339424126976000%26signature%3D673d65aa5b8d15b6338e9cd92bb37b7b91245127e2460c4914c2e82fdf9a4da0%26voucherCode%3D99BYSTO15" } [34]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(9) "ONLIDSADS" ["banner_link"]=> string(38) "https://shopee.vn/m/khung-gio-san-sale" ["content"]=> string(260) "Giảm ngay 2% cho đơn hàng từ ₫1.000. Áp dụng đến 24-07-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(0.02) ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["expired_date"]=> string(19) "24-07-2022 17:53:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(149) "https://shopee.vn/search?promotionId=353984485687296&signature=69e07670934770845d5da6b9632a7fce4fd82cbc334e515a0546f229fb85a1b2&voucherCode=ONLIDSADS" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(353984485687296) ["voucher_code"]=> string(9) "ONLIDSADS" ["signature"]=> string(64) "69e07670934770845d5da6b9632a7fce4fd82cbc334e515a0546f229fb85a1b2" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(100000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(21) ["start_time"]=> int(1651657980) ["end_time"]=> int(1658659980) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(2) ["reward_value"]=> int(0) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "336b730de71eb8cbbf42640049da2ac2" ["icon_text"]=> string(18) "Online6789 - Store" ["shop_id"]=> int(411071213) ["shop_name"]=> string(18) "Online6789 - Store" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-BEDF621C60A820280000000110015504" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(0) ["discount_percentage"]=> int(2) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "336b730de71eb8cbbf42640049da2ac2" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1658659980) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["usage_terms"]=> string(260) "Giảm ngay 2% cho đơn hàng từ ₫1.000. Áp dụng đến 24-07-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(53) "shopee-ma-giam-2-online6789-store-ONLIDSADS1651902943" ["started_date"]=> string(19) "04-05-2022 16:53:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(41) "[SHOPEE] Mã giảm 2% Online6789 - Store" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "62749d68fa9f93260873e04d" ["started_time"]=> int(1651657980000) ["expired_time"]=> int(1658659980000) ["aff_link"]=> string(223) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D353984485687296%26signature%3D69e07670934770845d5da6b9632a7fce4fd82cbc334e515a0546f229fb85a1b2%26voucherCode%3DONLIDSADS" } [35]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(9) "HNC614141" ["banner_link"]=> string(38) "https://shopee.vn/m/khung-gio-san-sale" ["content"]=> string(268) "Giảm ngay ₫5.000 cho đơn hàng từ ₫170.000. Áp dụng đến 24-07-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(5000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "24-07-2022 11:35:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(149) "https://shopee.vn/search?promotionId=347271595458576&signature=ce883ebd1f372fcacf90cd59dfeed9ef16fc8ed57769df6f1eb1c9d6e0ee57b5&voucherCode=HNC614141" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(347271595458576) ["voucher_code"]=> string(9) "HNC614141" ["signature"]=> string(64) "ce883ebd1f372fcacf90cd59dfeed9ef16fc8ed57769df6f1eb1c9d6e0ee57b5" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(17000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(2) ["start_time"]=> int(1650857760) ["end_time"]=> int(1658637300) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(500000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "cd0b7e5a8f0b5c576dc30b3c200f495c" ["icon_text"]=> string(5) "hnc68" ["shop_id"]=> int(469230893) ["shop_name"]=> string(5) "hnc68" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-15EA0994682821280000000105455115" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(500000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "cd0b7e5a8f0b5c576dc30b3c200f495c" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1658637300) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["usage_terms"]=> string(268) "Giảm ngay ₫5.000 cho đơn hàng từ ₫170.000. Áp dụng đến 24-07-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(50) "shopee-ma-giam-5000-dong-hnc68-HNC6141411651902930" ["started_date"]=> string(19) "25-04-2022 10:36:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(38) "[SHOPEE] Mã giảm 5000 đồng hnc68" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "6275eedd27f389003f44358d" ["started_time"]=> int(1650857760000) ["expired_time"]=> int(1658637300000) ["aff_link"]=> string(223) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D347271595458576%26signature%3Dce883ebd1f372fcacf90cd59dfeed9ef16fc8ed57769df6f1eb1c9d6e0ee57b5%26voucherCode%3DHNC614141" } [36]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(7) "T2KM003" ["banner_link"]=> string(38) "https://shopee.vn/m/khung-gio-san-sale" ["content"]=> string(268) "Giảm ngay ₫3.000 cho đơn hàng từ ₫199.000. Áp dụng đến 14-07-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(3000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "14-07-2022 14:11:14" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(147) "https://shopee.vn/search?promotionId=343726686109696&signature=878641767cc520f6691e43d02e93a133f71c1306421d7bf0a66caac2c06e972f&voucherCode=T2KM003" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(343726686109696) ["voucher_code"]=> string(7) "T2KM003" ["signature"]=> string(64) "878641767cc520f6691e43d02e93a133f71c1306421d7bf0a66caac2c06e972f" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(19900000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1650434594) ["end_time"]=> int(1657782674) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(300000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "605681dc535f414476d1f1eaaba89031" ["icon_text"]=> string(8) "T2K Shop" ["shop_id"]=> int(251211644) ["shop_name"]=> string(8) "T2K Shop" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-29E52036EA8820280000000105404154" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(300000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "605681dc535f414476d1f1eaaba89031" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1657782674) ["reminder_pn_setting"]=> int(0) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["usage_terms"]=> string(268) "Giảm ngay ₫3.000 cho đơn hàng từ ₫199.000. Áp dụng đến 14-07-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(51) "shopee-ma-giam-3000-dong-t2k-shop-T2KM0031652594107" ["started_date"]=> string(19) "20-04-2022 13:03:14" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(41) "[SHOPEE] Mã giảm 3000 đồng T2K Shop" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "62807ac590c80246d30fd023" ["started_time"]=> int(1650434594000) ["expired_time"]=> int(1657782674000) ["aff_link"]=> string(221) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D343726686109696%26signature%3D878641767cc520f6691e43d02e93a133f71c1306421d7bf0a66caac2c06e972f%26voucherCode%3DT2KM003" } [37]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(7) "LAMHLEU" ["banner_link"]=> string(38) "https://shopee.vn/m/khung-gio-san-sale" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫150.000. Áp dụng đến 22-07-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(10000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "22-07-2022 19:22:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(147) "https://shopee.vn/search?promotionId=343882680434688&signature=e880a2198fa92c67e8188fd602cd7d0fa0fb8ab51c3e04ce51c7115324ab4b88&voucherCode=LAMHLEU" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(343882680434688) ["voucher_code"]=> string(7) "LAMHLEU" ["signature"]=> string(64) "e880a2198fa92c67e8188fd602cd7d0fa0fb8ab51c3e04ce51c7115324ab4b88" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(15000000000) ["product_limit"]=> bool(true) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(32) ["start_time"]=> int(1650453720) ["end_time"]=> int(1658492520) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(1000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "b685969e9a7586a0e34dda0a006a3eee" ["icon_text"]=> string(10) "Buonre.com" ["shop_id"]=> int(391756) ["shop_name"]=> string(10) "Buonre.com" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-36DB222FAA8820280000000105405004" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(1000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "b685969e9a7586a0e34dda0a006a3eee" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1658492520) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["usage_terms"]=> string(269) "Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫150.000. Áp dụng đến 22-07-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(54) "shopee-ma-giam-10000-dong-buonre-com-LAMHLEU1652612411" ["started_date"]=> string(19) "20-04-2022 18:22:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(44) "[SHOPEE] Mã giảm 10000 đồng Buonre.com" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "6280c11990718f3d526862c8" ["started_time"]=> int(1650453720000) ["expired_time"]=> int(1658492520000) ["aff_link"]=> string(221) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D343882680434688%26signature%3De880a2198fa92c67e8188fd602cd7d0fa0fb8ab51c3e04ce51c7115324ab4b88%26voucherCode%3DLAMHLEU" } [38]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(8) "PHUKSON1" ["banner_link"]=> string(38) "https://shopee.vn/m/khung-gio-san-sale" ["content"]=> string(271) "Giảm ngay ₫50.000 cho đơn hàng từ ₫1.000.000. Áp dụng đến 31-07-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(50000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "31-07-2022 12:46:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(148) "https://shopee.vn/search?promotionId=353830076579840&signature=81370187ec491c66fa1125ec21b03fdabe205d1305bf696dc22606f3b1c92f8d&voucherCode=PHUKSON1" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(353830076579840) ["voucher_code"]=> string(8) "PHUKSON1" ["signature"]=> string(64) "81370187ec491c66fa1125ec21b03fdabe205d1305bf696dc22606f3b1c92f8d" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(100000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1651639560) ["end_time"]=> int(1659246360) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(5000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "e0c78b8dabad899700c2f920fc5c4882" ["icon_text"]=> string(38) "ỐP LƯNG IPHONE -PHỤ KIỆN A SƠN" ["shop_id"]=> int(169522319) ["shop_name"]=> string(38) "ỐP LƯNG IPHONE -PHỤ KIỆN A SƠN" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-17FA201460A820280000000110015054" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(5000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "e0c78b8dabad899700c2f920fc5c4882" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1659246360) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["usage_terms"]=> string(271) "Giảm ngay ₫50.000 cho đơn hàng từ ₫1.000.000. Áp dụng đến 31-07-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(74) "shopee-ma-giam-50000-dong-op-lung-iphone-phu-kien-a-son-PHUKSON11652612421" ["started_date"]=> string(19) "04-05-2022 11:46:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(72) "[SHOPEE] Mã giảm 50000 đồng ỐP LƯNG IPHONE -PHỤ KIỆN A SƠN" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "6280c12290718f3d526862ca" ["started_time"]=> int(1651639560000) ["expired_time"]=> int(1659246360000) ["aff_link"]=> string(222) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D353830076579840%26signature%3D81370187ec491c66fa1125ec21b03fdabe205d1305bf696dc22606f3b1c92f8d%26voucherCode%3DPHUKSON1" } [39]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(9) "NHASKHTT3" ["banner_link"]=> string(38) "https://shopee.vn/m/khung-gio-san-sale" ["content"]=> string(268) "Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫99.000. Áp dụng đến 12-08-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(10000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "12-08-2022 23:59:25" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(149) "https://shopee.vn/search?promotionId=358567258750976&signature=f6be66987c1ab49c9959ce8e65be7cf5cb64bc9b09297b1ce9c46f5671dfdfee&voucherCode=NHASKHTT3" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(358567258750976) ["voucher_code"]=> string(9) "NHASKHTT3" ["signature"]=> string(64) "f6be66987c1ab49c9959ce8e65be7cf5cb64bc9b09297b1ce9c46f5671dfdfee" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(9900000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1652204305) ["end_time"]=> int(1660323565) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(1000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "5402fa0eb1b6f48490aa8b0e3b16bc16" ["icon_text"]=> string(26) "Nhà Sách Tân Thế Kỷ" ["shop_id"]=> int(479140887) ["shop_name"]=> string(26) "Nhà Sách Tân Thế Kỷ" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(true) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-1D2E013622A820280000000110140151" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(1000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "5402fa0eb1b6f48490aa8b0e3b16bc16" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1660323565) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(0) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["usage_terms"]=> string(268) "Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫99.000. Áp dụng đến 12-08-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(65) "shopee-ma-giam-10000-dong-nha-sach-tan-the-ky-NHASKHTT31652669720" ["started_date"]=> string(19) "11-05-2022 00:38:25" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(60) "[SHOPEE] Mã giảm 10000 đồng Nhà Sách Tân Thế Kỷ" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "62813fb377c32049ae73a676" ["started_time"]=> int(1652204305000) ["expired_time"]=> int(1660323565000) ["aff_link"]=> string(223) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D358567258750976%26signature%3Df6be66987c1ab49c9959ce8e65be7cf5cb64bc9b09297b1ce9c46f5671dfdfee%26voucherCode%3DNHASKHTT3" } [40]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(7) "BUITTNG" ["banner_link"]=> string(38) "https://shopee.vn/m/khung-gio-san-sale" ["content"]=> string(283) "Giảm ngay 10%, tối đa ₫5.000, cho đơn hàng từ ₫30.000. Áp dụng đến 20-07-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(0.1) ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["expired_date"]=> string(19) "20-07-2022 18:53:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(147) "https://shopee.vn/search?promotionId=348942757134336&signature=093b384b95a1da4359dbb7419f059ebefa77a4c07d94c45890dbebc721153f47&voucherCode=BUITTNG" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(348942757134336) ["voucher_code"]=> string(7) "BUITTNG" ["signature"]=> string(64) "093b384b95a1da4359dbb7419f059ebefa77a4c07d94c45890dbebc721153f47" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(3000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1651057200) ["end_time"]=> int(1658317980) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(10) ["reward_value"]=> int(0) ["reward_cap"]=> int(500000000) ["icon_hash"]=> string(32) "760913970fbe84334c9d39d384505727" ["icon_text"]=> string(34) "Tổng Kho Điện Máy Minh Khôi" ["shop_id"]=> int(363353591) ["shop_name"]=> string(34) "Tổng Kho Điện Máy Minh Khôi" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-6121AB94822820280000000105511150" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(0) ["discount_percentage"]=> int(10) ["discount_cap"]=> int(500000000) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "760913970fbe84334c9d39d384505727" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1658317980) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["usage_terms"]=> string(283) "Giảm ngay 10%, tối đa ₫5.000, cho đơn hàng từ ₫30.000. Áp dụng đến 20-07-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(63) "shopee-ma-giam-10-tong-kho-dien-may-minh-khoi-BUITTNG1652766913" ["started_date"]=> string(19) "27-04-2022 18:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(58) "[SHOPEE] Mã giảm 10% Tổng Kho Điện Máy Minh Khôi" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "6281be37016e736f251a9f74" ["started_time"]=> int(1651057200000) ["expired_time"]=> int(1658317980000) ["aff_link"]=> string(221) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D348942757134336%26signature%3D093b384b95a1da4359dbb7419f059ebefa77a4c07d94c45890dbebc721153f47%26voucherCode%3DBUITTNG" } [41]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(9) "VIETMAYKM" ["banner_link"]=> string(38) "https://shopee.vn/m/khung-gio-san-sale" ["content"]=> string(273) "Giảm ngay ₫300.000 cho đơn hàng từ ₫15.000.000. Áp dụng đến 31-07-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(300000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "31-07-2022 15:24:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(149) "https://shopee.vn/search?promotionId=353911429201920&signature=89f2f364b29b931c2cd5de1e22df2a988f32c10dc15d13356fd34c20a4ec284b&voucherCode=VIETMAYKM" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(353911429201920) ["voucher_code"]=> string(9) "VIETMAYKM" ["signature"]=> string(64) "89f2f364b29b931c2cd5de1e22df2a988f32c10dc15d13356fd34c20a4ec284b" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(1500000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(1) ["start_time"]=> int(1651649040) ["end_time"]=> int(1659255840) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(30000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "e316cc024b2ea04f5128415acedbeb82" ["icon_text"]=> string(22) "Ecovacs Official Store" ["shop_id"]=> int(169520757) ["shop_name"]=> string(22) "Ecovacs Official Store" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(true) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-36DB023120A820280000000110015401" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(30000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "e316cc024b2ea04f5128415acedbeb82" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1659255840) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["usage_terms"]=> string(273) "Giảm ngay ₫300.000 cho đơn hàng từ ₫15.000.000. Áp dụng đến 31-07-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(69) "shopee-ma-giam-300000-dong-ecovacs-official-store-VIETMAYKM1653360912" ["started_date"]=> string(19) "04-05-2022 14:24:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(57) "[SHOPEE] Mã giảm 300000 đồng Ecovacs Official Store" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "6282912fcf4e291f97650025" ["started_time"]=> int(1651649040000) ["expired_time"]=> int(1659255840000) ["aff_link"]=> string(223) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D353911429201920%26signature%3D89f2f364b29b931c2cd5de1e22df2a988f32c10dc15d13356fd34c20a4ec284b%26voucherCode%3DVIETMAYKM" } [42]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(6) "XUUDEE" ["banner_link"]=> string(39) "https://shopee.vn/m/mien-phi-van-chuyen" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫250.000. Áp dụng đến 19-07-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(10000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "19-07-2022 11:04:34" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(146) "https://shopee.vn/search?promotionId=342182351798272&signature=9c4f5b0e328f3e06fb86ed1ef97f7c511932e8be51d9e9c53eac661c18437f27&voucherCode=XUUDEE" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(342182351798272) ["voucher_code"]=> string(6) "XUUDEE" ["signature"]=> string(64) "9c4f5b0e328f3e06fb86ed1ef97f7c511932e8be51d9e9c53eac661c18437f27" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(25000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(6) ["start_time"]=> int(1650250594) ["end_time"]=> int(1658203474) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(1000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "635eb135c7544be344c386292f1c3876" ["icon_text"]=> string(25) "Xuu Design Official Store" ["shop_id"]=> int(302296052) ["shop_name"]=> string(25) "Xuu Design Official Store" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(true) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-E0C1E09F0A8820280000000105150514" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(1000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "635eb135c7544be344c386292f1c3876" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1658203474) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["usage_terms"]=> string(269) "Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫250.000. Áp dụng đến 19-07-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(68) "shopee-ma-giam-10000-dong-xuu-design-official-store-XUUDEE1652839208" ["started_date"]=> string(19) "18-04-2022 09:56:34" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(59) "[SHOPEE] Mã giảm 10000 đồng Xuu Design Official Store" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "6283d4985a818449c012cbf2" ["started_time"]=> int(1650250594000) ["expired_time"]=> int(1658203474000) ["aff_link"]=> string(220) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D342182351798272%26signature%3D9c4f5b0e328f3e06fb86ed1ef97f7c511932e8be51d9e9c53eac661c18437f27%26voucherCode%3DXUUDEE" } [43]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(19) "SFP-362450679922688" ["banner_link"]=> string(39) "https://shopee.vn/m/mien-phi-van-chuyen" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫20.000 cho đơn hàng từ ₫199.000. Áp dụng đến 07-07-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(20000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "07-07-2022 23:59:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(159) "https://shopee.vn/search?promotionId=362450679922688&signature=6abb0bc084a6bbd07a45121643f0fb831196ab2cc8336fa59938e69e21561844&voucherCode=SFP-362450679922688" } ["extra"]=> array(44) { ["promotionid"]=> int(362450679922688) ["voucher_code"]=> string(19) "SFP-362450679922688" ["signature"]=> string(64) "6abb0bc084a6bbd07a45121643f0fb831196ab2cc8336fa59938e69e21561844" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(19900000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1652667240) ["end_time"]=> int(1657213140) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(7) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(2000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "d62ff1f31abe721fec2804b96797380a" ["icon_text"]=> string(21) "Romand_Official Store" ["shop_id"]=> int(590427230) ["shop_name"]=> string(21) "Romand_Official Store" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(true) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-440880B6C00220280000000110414411" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(2000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "d62ff1f31abe721fec2804b96797380a" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1656608340) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(0) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(3) ["usage_terms"]=> string(269) "Giảm ngay ₫20.000 cho đơn hàng từ ₫199.000. Áp dụng đến 07-07-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(77) "shopee-ma-giam-20000-dong-romand_official-store-SFP-3624506799226881652839229" ["started_date"]=> string(19) "16-05-2022 09:14:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(55) "[SHOPEE] Mã giảm 20000 đồng Romand_Official Store" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "6283d4ab5a818449c012cbfb" ["started_time"]=> int(1652667240000) ["expired_time"]=> int(1657213140000) ["aff_link"]=> string(233) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D362450679922688%26signature%3D6abb0bc084a6bbd07a45121643f0fb831196ab2cc8336fa59938e69e21561844%26voucherCode%3DSFP-362450679922688" } [44]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(8) "DELI6422" ["banner_link"]=> string(38) "https://shopee.vn/m/khung-gio-san-sale" ["content"]=> string(261) "Giảm ngay 3% cho đơn hàng từ ₫70.000. Áp dụng đến 15-07-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(0.03) ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["expired_date"]=> string(19) "15-07-2022 22:59:32" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(148) "https://shopee.vn/search?promotionId=335063208640512&signature=c016ec34b72dd23adb799c566e1d28ce1e101520cfbd59c4d752266def579c46&voucherCode=DELI6422" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(335063208640512) ["voucher_code"]=> string(8) "DELI6422" ["signature"]=> string(64) "c016ec34b72dd23adb799c566e1d28ce1e101520cfbd59c4d752266def579c46" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(7000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(3) ["start_time"]=> int(1650038432) ["end_time"]=> int(1657900772) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(3) ["reward_value"]=> int(0) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "0217e620f7429b1afac5a7fda16d42e2" ["icon_text"]=> string(9) "deli01.vn" ["shop_id"]=> int(256181691) ["shop_name"]=> string(9) "deli01.vn" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(true) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-FDEFEA9FBA0820280000000105004550" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(0) ["discount_percentage"]=> int(3) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "0217e620f7429b1afac5a7fda16d42e2" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1657900772) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["usage_terms"]=> string(261) "Giảm ngay 3% cho đơn hàng từ ₫70.000. Áp dụng đến 15-07-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(45) "shopee-ma-giam-3-deli01-vn-DELI64221652929206" ["started_date"]=> string(19) "15-04-2022 23:00:32" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(32) "[SHOPEE] Mã giảm 3% deli01.vn" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "628534262b2fc10178007263" ["started_time"]=> int(1650038432000) ["expired_time"]=> int(1657900772000) ["aff_link"]=> string(222) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D335063208640512%26signature%3Dc016ec34b72dd23adb799c566e1d28ce1e101520cfbd59c4d752266def579c46%26voucherCode%3DDELI6422" } [45]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(9) "TOYMMJ032" ["banner_link"]=> string(38) "https://shopee.vn/m/khung-gio-san-sale" ["content"]=> string(268) "Giảm ngay ₫4.000 cho đơn hàng từ ₫230.000. Áp dụng đến 16-08-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(4000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "16-08-2022 23:00:26" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(149) "https://shopee.vn/search?promotionId=357577603317760&signature=4d3d6942b41d63d7e8ccf6c39ad0430fd1034a28ba37ebdac94f4216cdeb9815&voucherCode=TOYMMJ032" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(357577603317760) ["voucher_code"]=> string(9) "TOYMMJ032" ["signature"]=> string(64) "4d3d6942b41d63d7e8ccf6c39ad0430fd1034a28ba37ebdac94f4216cdeb9815" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(23000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(7) ["start_time"]=> int(1652544146) ["end_time"]=> int(1660665626) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(400000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "d01d8e6c30fc39e21ee3bb9cd32ffb7f" ["icon_text"]=> string(17) "HDY Official Shop" ["shop_id"]=> int(100778293) ["shop_name"]=> string(17) "HDY Official Shop" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(true) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-0A14089E42A820280000000110110515" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(400000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "d01d8e6c30fc39e21ee3bb9cd32ffb7f" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1660665626) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["usage_terms"]=> string(268) "Giảm ngay ₫4.000 cho đơn hàng từ ₫230.000. Áp dụng đến 16-08-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(62) "shopee-ma-giam-4000-dong-hdy-official-shop-TOYMMJ0321652929216" ["started_date"]=> string(19) "14-05-2022 23:02:26" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(50) "[SHOPEE] Mã giảm 4000 đồng HDY Official Shop" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "628534302b2fc10178007265" ["started_time"]=> int(1652544146000) ["expired_time"]=> int(1660665626000) ["aff_link"]=> string(223) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D357577603317760%26signature%3D4d3d6942b41d63d7e8ccf6c39ad0430fd1034a28ba37ebdac94f4216cdeb9815%26voucherCode%3DTOYMMJ032" } [46]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(9) "THAN89464" ["banner_link"]=> string(38) "https://shopee.vn/m/khung-gio-san-sale" ["content"]=> string(195) "Sử dụng mã để nhận ngay 10% hoàn xu cho đơn tối thiểu ₫100.000, hoàn tối đa 10000 xu. *Có hiệu lực đến 31-07-2022. Mã chỉ có giá trị sử dụng một lần." ["discount"]=> float(0.1) ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["expired_date"]=> string(19) "31-07-2022 16:33:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(149) "https://shopee.vn/search?promotionId=364824714657792&signature=2cabdc46ad38c54e55034a96d1510fc878fcd7c5ae4e0d2378e21e68c8f8c5e4&voucherCode=THAN89464" } ["extra"]=> array(43) { ["promotionid"]=> int(364824714657792) ["voucher_code"]=> string(9) "THAN89464" ["signature"]=> string(64) "2cabdc46ad38c54e55034a96d1510fc878fcd7c5ae4e0d2378e21e68c8f8c5e4" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(10000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(7) ["start_time"]=> int(1652949720) ["end_time"]=> int(1659259980) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(1) ["reward_percentage"]=> int(10) ["reward_cap"]=> int(10000) ["icon_hash"]=> string(32) "ecfc76aefe5cb977aad23ea50f61bac9" ["icon_text"]=> string(39) "Xưởng mũ nón bảo hiểm Thanh Tr" ["shop_id"]=> int(463064318) ["shop_name"]=> string(39) "Xưởng mũ nón bảo hiểm Thanh Tr" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-3BF76011780220280000000110455054" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["coin_percentage"]=> int(10) ["coin_cap"]=> int(10000) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "ecfc76aefe5cb977aad23ea50f61bac9" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1659259980) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["usage_terms"]=> string(195) "Sử dụng mã để nhận ngay 10% hoàn xu cho đơn tối thiểu ₫100.000, hoàn tối đa 10000 xu. *Có hiệu lực đến 31-07-2022. Mã chỉ có giá trị sử dụng một lần." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(71) "shopee-ma-hoan-10-xu-xuong-mu-non-bao-hiem-thanh-tr-THAN894641653112832" ["started_date"]=> string(19) "19-05-2022 15:42:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(65) "[SHOPEE] Mã hoàn 10% xu Xưởng mũ nón bảo hiểm Thanh Tr" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "628855cf871ce32d9c73a2d6" ["started_time"]=> int(1652949720000) ["expired_time"]=> int(1659259980000) ["aff_link"]=> string(223) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D364824714657792%26signature%3D2cabdc46ad38c54e55034a96d1510fc878fcd7c5ae4e0d2378e21e68c8f8c5e4%26voucherCode%3DTHAN89464" } [47]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(8) "19972505" ["banner_link"]=> string(38) "https://shopee.vn/m/khung-gio-san-sale" ["content"]=> string(285) "Giảm ngay 10%, tối đa ₫38.000, cho đơn hàng từ ₫380.000. Áp dụng đến 11-08-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(0.1) ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["expired_date"]=> string(19) "11-08-2022 18:43:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(148) "https://shopee.vn/search?promotionId=359808461389824&signature=b26d8bdfd8407d59795d85fe5067d6bc50807135869271d51b67ebc57bc4811c&voucherCode=19972505" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(359808461389824) ["voucher_code"]=> string(8) "19972505" ["signature"]=> string(64) "b26d8bdfd8407d59795d85fe5067d6bc50807135869271d51b67ebc57bc4811c" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(38000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1652352180) ["end_time"]=> int(1660218180) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(10) ["reward_value"]=> int(0) ["reward_cap"]=> int(3800000000) ["icon_hash"]=> string(32) "d1a4695b0bfa1e9c45cbc3005047d3c6" ["icon_text"]=> string(24) "Shop Nhà Xinh 86 _ 1997" ["shop_id"]=> int(241022895) ["shop_name"]=> string(24) "Shop Nhà Xinh 86 _ 1997" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-BEDF603F1AA820280000000110150554" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(0) ["discount_percentage"]=> int(10) ["discount_cap"]=> int(3800000000) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "d1a4695b0bfa1e9c45cbc3005047d3c6" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1660218180) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["usage_terms"]=> string(285) "Giảm ngay 10%, tối đa ₫38.000, cho đơn hàng từ ₫380.000. Áp dụng đến 11-08-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(60) "shopee-ma-giam-10-shop-nha-xinh-86-_-1997-199725051653155720" ["started_date"]=> string(19) "12-05-2022 17:43:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(48) "[SHOPEE] Mã giảm 10% Shop Nhà Xinh 86 _ 1997" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "62891bcec00f1a7e4260ceb5" ["started_time"]=> int(1652352180000) ["expired_time"]=> int(1660218180000) ["aff_link"]=> string(222) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D359808461389824%26signature%3Db26d8bdfd8407d59795d85fe5067d6bc50807135869271d51b67ebc57bc4811c%26voucherCode%3D19972505" } [48]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(6) "SPIDAN" ["banner_link"]=> string(38) "https://shopee.vn/m/khung-gio-san-sale" ["content"]=> string(284) "Giảm ngay 30%, tối đa ₫45.000, cho đơn hàng từ ₫99.000. Áp dụng đến 31-07-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(0.3) ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["expired_date"]=> string(19) "31-07-2022 23:59:25" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(146) "https://shopee.vn/search?promotionId=363440049111040&signature=56a471931c9a37b7807b5130680d7bc12806200928bb773262db6cdcc8792239&voucherCode=SPIDAN" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(363440049111040) ["voucher_code"]=> string(6) "SPIDAN" ["signature"]=> string(64) "56a471931c9a37b7807b5130680d7bc12806200928bb773262db6cdcc8792239" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(9900000000) ["product_limit"]=> bool(true) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(3) ["start_time"]=> int(1652785165) ["end_time"]=> int(1659286765) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(30) ["reward_value"]=> int(0) ["reward_cap"]=> int(4500000000) ["icon_hash"]=> string(32) "87b2e81a00ec0c280a4b3b0d44ed12ee" ["icon_text"]=> string(19) "Nhà sách Spiderum" ["shop_id"]=> int(119238273) ["shop_name"]=> string(19) "Nhà sách Spiderum" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(true) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-7DEF8ABCB00220280000000110444045" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(0) ["discount_percentage"]=> int(30) ["discount_cap"]=> int(4500000000) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "87b2e81a00ec0c280a4b3b0d44ed12ee" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1659286765) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(0) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["usage_terms"]=> string(284) "Giảm ngay 30%, tối đa ₫45.000, cho đơn hàng từ ₫99.000. Áp dụng đến 31-07-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(52) "shopee-ma-giam-30-nha-sach-spiderum-SPIDAN1653188126" ["started_date"]=> string(19) "17-05-2022 17:59:25" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(43) "[SHOPEE] Mã giảm 30% Nhà sách Spiderum" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "628928b9c4266966f14daaa6" ["started_time"]=> int(1652785165000) ["expired_time"]=> int(1659286765000) ["aff_link"]=> string(220) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D363440049111040%26signature%3D56a471931c9a37b7807b5130680d7bc12806200928bb773262db6cdcc8792239%26voucherCode%3DSPIDAN" } [49]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(8) "GIAD65KB" ["banner_link"]=> string(38) "https://shopee.vn/m/khung-gio-san-sale" ["content"]=> string(271) "Giảm ngay ₫65.000 cho đơn hàng từ ₫6.000.000. Áp dụng đến 31-07-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(65000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "31-07-2022 23:59:21" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(148) "https://shopee.vn/search?promotionId=351057181245440&signature=8f32db3e44991c093c0147a93c0042a014e7a3792e9d4cb03a4ed92baff9cc7a&voucherCode=GIAD65KB" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(351057181245440) ["voucher_code"]=> string(8) "GIAD65KB" ["signature"]=> string(64) "8f32db3e44991c093c0147a93c0042a014e7a3792e9d4cb03a4ed92baff9cc7a" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(600000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1651337961) ["end_time"]=> int(1659286761) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(6500000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "612cf49bbec501bed3ae27620ae97e6a" ["icon_text"]=> string(17) "Gia Dụng BeeCok" ["shop_id"]=> int(469782667) ["shop_name"]=> string(17) "Gia Dụng BeeCok" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-DBF6E9BB4A2820280000000105551040" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(6500000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "612cf49bbec501bed3ae27620ae97e6a" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1659286761) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["usage_terms"]=> string(271) "Giảm ngay ₫65.000 cho đơn hàng từ ₫6.000.000. Áp dụng đến 31-07-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(60) "shopee-ma-giam-65000-dong-gia-dung-beecok-GIAD65KB1653198914" ["started_date"]=> string(19) "30-04-2022 23:59:21" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(51) "[SHOPEE] Mã giảm 65000 đồng Gia Dụng BeeCok" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "6289a742899fd81f5e2c75d4" ["started_time"]=> int(1651337961000) ["expired_time"]=> int(1659286761000) ["aff_link"]=> string(222) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D351057181245440%26signature%3D8f32db3e44991c093c0147a93c0042a014e7a3792e9d4cb03a4ed92baff9cc7a%26voucherCode%3DGIAD65KB" } [50]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(8) "GARAKM5K" ["banner_link"]=> string(38) "https://shopee.vn/m/khung-gio-san-sale" ["content"]=> string(283) "Giảm ngay 50%, tối đa ₫5.000, cho đơn hàng từ ₫10.000. Áp dụng đến 23-07-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(0.5) ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["expired_date"]=> string(19) "23-07-2022 12:46:36" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(148) "https://shopee.vn/search?promotionId=344408337072128&signature=3cb5507d4a9b96e178e2848e8292a4608beb7f22c7b5b28a3a620db77cbb69b3&voucherCode=GARAKM5K" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(344408337072128) ["voucher_code"]=> string(8) "GARAKM5K" ["signature"]=> string(64) "3cb5507d4a9b96e178e2848e8292a4608beb7f22c7b5b28a3a620db77cbb69b3" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(1000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(22) ["start_time"]=> int(1650516396) ["end_time"]=> int(1658555196) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(50) ["reward_value"]=> int(0) ["reward_cap"]=> int(500000000) ["icon_hash"]=> string(32) "3d3a7c9004a40429e99a790dc9f4b437" ["icon_text"]=> string(16) "Gara Hải Phong" ["shop_id"]=> int(31861340) ["shop_name"]=> string(16) "Gara Hải Phong" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-D122EB9E502820280000000105410550" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(0) ["discount_percentage"]=> int(50) ["discount_cap"]=> int(500000000) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "3d3a7c9004a40429e99a790dc9f4b437" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1658555196) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["usage_terms"]=> string(283) "Giảm ngay 50%, tối đa ₫5.000, cho đơn hàng từ ₫10.000. Áp dụng đến 23-07-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(51) "shopee-ma-giam-50-gara-hai-phong-GARAKM5K1653242105" ["started_date"]=> string(19) "21-04-2022 11:46:36" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(40) "[SHOPEE] Mã giảm 50% Gara Hải Phong" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "628a6c15491f1910336b2fa2" ["started_time"]=> int(1650516396000) ["expired_time"]=> int(1658555196000) ["aff_link"]=> string(222) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D344408337072128%26signature%3D3cb5507d4a9b96e178e2848e8292a4608beb7f22c7b5b28a3a620db77cbb69b3%26voucherCode%3DGARAKM5K" } [51]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(9) "ANAE54564" ["banner_link"]=> string(38) "https://shopee.vn/m/khung-gio-san-sale" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫223.000. Áp dụng đến 28-07-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(10000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "28-07-2022 15:50:30" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(149) "https://shopee.vn/search?promotionId=348124581609472&signature=69d46247406879b4bb0a5f4d7acbd0bf2714ad6046a6c67dceaa7891c33ca5f8&voucherCode=ANAE54564" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(348124581609472) ["voucher_code"]=> string(9) "ANAE54564" ["signature"]=> string(64) "69d46247406879b4bb0a5f4d7acbd0bf2714ad6046a6c67dceaa7891c33ca5f8" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(22300000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(7) ["start_time"]=> int(1650959010) ["end_time"]=> int(1658998230) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(1000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "5c9742adea6737e79ef29041e95aaa0d" ["icon_text"]=> string(21) "Anaeat Official Store" ["shop_id"]=> int(273562263) ["shop_name"]=> string(21) "Anaeat Official Store" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(true) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-09242036B82820280000000105504154" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(1000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "5c9742adea6737e79ef29041e95aaa0d" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1658998230) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["usage_terms"]=> string(269) "Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫223.000. Áp dụng đến 28-07-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(67) "shopee-ma-giam-10000-dong-anaeat-official-store-ANAE545641653274505" ["started_date"]=> string(19) "26-04-2022 14:43:30" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(55) "[SHOPEE] Mã giảm 10000 đồng Anaeat Official Store" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "628a7a258e05bd3adc39fa33" ["started_time"]=> int(1650959010000) ["expired_time"]=> int(1658998230000) ["aff_link"]=> string(223) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D348124581609472%26signature%3D69d46247406879b4bb0a5f4d7acbd0bf2714ad6046a6c67dceaa7891c33ca5f8%26voucherCode%3DANAE54564" } [52]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(8) "MYUYXU10" ["banner_link"]=> string(38) "https://shopee.vn/m/khung-gio-san-sale" ["content"]=> string(195) "Sử dụng mã để nhận ngay 10% hoàn xu cho đơn tối thiểu ₫150.000, hoàn tối đa 15000 xu. *Có hiệu lực đến 29-07-2022. Mã chỉ có giá trị sử dụng một lần." ["discount"]=> float(0.1) ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["expired_date"]=> string(19) "29-07-2022 14:07:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(148) "https://shopee.vn/search?promotionId=350280085815312&signature=ac3887519f1a6e367286d9a716916736e07fe3b5d9df48f64e4db4af3c9a48bd&voucherCode=MYUYXU10" } ["extra"]=> array(43) { ["promotionid"]=> int(350280085815312) ["voucher_code"]=> string(8) "MYUYXU10" ["signature"]=> string(64) "ac3887519f1a6e367286d9a716916736e07fe3b5d9df48f64e4db4af3c9a48bd" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(15000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(7) ["start_time"]=> int(1651216020) ["end_time"]=> int(1659078420) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(1) ["reward_percentage"]=> int(10) ["reward_cap"]=> int(15000) ["icon_hash"]=> string(32) "6c71d570726c8e9ac434f653f3fdbffa" ["icon_text"]=> string(15) "Giadungviet.24h" ["shop_id"]=> int(70614058) ["shop_name"]=> string(15) "Giadungviet.24h" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-552A8B16B22821280000000105544105" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["coin_percentage"]=> int(10) ["coin_cap"]=> int(15000) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "6c71d570726c8e9ac434f653f3fdbffa" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1659078420) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["usage_terms"]=> string(195) "Sử dụng mã để nhận ngay 10% hoàn xu cho đơn tối thiểu ₫150.000, hoàn tối đa 15000 xu. *Có hiệu lực đến 29-07-2022. Mã chỉ có giá trị sử dụng một lần." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(55) "shopee-ma-hoan-10-xu-giadungviet-24h-MYUYXU101653371713" ["started_date"]=> string(19) "29-04-2022 14:07:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(41) "[SHOPEE] Mã hoàn 10% xu Giadungviet.24h" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "628c4a3daed39639de09c355" ["started_time"]=> int(1651216020000) ["expired_time"]=> int(1659078420000) ["aff_link"]=> string(222) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D350280085815312%26signature%3Dac3887519f1a6e367286d9a716916736e07fe3b5d9df48f64e4db4af3c9a48bd%26voucherCode%3DMYUYXU10" } [53]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(9) "THAOTR202" ["banner_link"]=> string(38) "https://shopee.vn/m/khung-gio-san-sale" ["content"]=> string(194) "Sử dụng mã để nhận ngay 50% hoàn xu cho đơn tối thiểu ₫290.000, hoàn tối đa 2000 xu. *Có hiệu lực đến 31-07-2022. Mã chỉ có giá trị sử dụng một lần." ["discount"]=> float(0.5) ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["expired_date"]=> string(19) "31-07-2022 09:59:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(149) "https://shopee.vn/search?promotionId=353748061159424&signature=4eedc1fa849c1c6cfedb32955caeabcad06e04fbdbdf9b1d8c6a6cad1e2f7dcb&voucherCode=THAOTR202" } ["extra"]=> array(43) { ["promotionid"]=> int(353748061159424) ["voucher_code"]=> string(9) "THAOTR202" ["signature"]=> string(64) "4eedc1fa849c1c6cfedb32955caeabcad06e04fbdbdf9b1d8c6a6cad1e2f7dcb" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(29000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1651629540) ["end_time"]=> int(1659236340) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(1) ["reward_percentage"]=> int(50) ["reward_cap"]=> int(2000) ["icon_hash"]=> string(32) "51ce6f1c29370389fe0ea9767c9a21e0" ["icon_text"]=> string(37) "Thảo Mộc Thiên Nhiên Nàng Thơ" ["shop_id"]=> int(309820287) ["shop_name"]=> string(37) "Thảo Mộc Thiên Nhiên Nàng Thơ" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-BC0F4A9EC0A820280000000110014545" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["coin_percentage"]=> int(50) ["coin_cap"]=> int(2000) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "51ce6f1c29370389fe0ea9767c9a21e0" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1659236340) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["usage_terms"]=> string(194) "Sử dụng mã để nhận ngay 50% hoàn xu cho đơn tối thiểu ₫290.000, hoàn tối đa 2000 xu. *Có hiệu lực đến 31-07-2022. Mã chỉ có giá trị sử dụng một lần." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(70) "shopee-ma-hoan-50-xu-thao-moc-thien-nhien-nang-tho-THAOTR2021653458421" ["started_date"]=> string(19) "04-05-2022 08:59:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(63) "[SHOPEE] Mã hoàn 50% xu Thảo Mộc Thiên Nhiên Nàng Thơ" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "628c4a3eaed39639de09c356" ["started_time"]=> int(1651629540000) ["expired_time"]=> int(1659236340000) ["aff_link"]=> string(223) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D353748061159424%26signature%3D4eedc1fa849c1c6cfedb32955caeabcad06e04fbdbdf9b1d8c6a6cad1e2f7dcb%26voucherCode%3DTHAOTR202" } [54]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(9) "99BYSTO10" ["banner_link"]=> string(38) "https://shopee.vn/m/khung-gio-san-sale" ["content"]=> string(282) "Giảm ngay 50%, tối đa ₫1.000, cho đơn hàng từ ₫2.000. Áp dụng đến 17-07-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(0.5) ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["expired_date"]=> string(19) "17-07-2022 13:38:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(149) "https://shopee.vn/search?promotionId=339421199499264&signature=a1356ac0ca8d6c72672bd2f351bbd2d511c329296ff855fdb5175d7228041ccd&voucherCode=99BYSTO10" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(339421199499264) ["voucher_code"]=> string(9) "99BYSTO10" ["signature"]=> string(64) "a1356ac0ca8d6c72672bd2f351bbd2d511c329296ff855fdb5175d7228041ccd" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(200000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(5) ["start_time"]=> int(1649921880) ["end_time"]=> int(1658039880) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(50) ["reward_value"]=> int(0) ["reward_cap"]=> int(100000000) ["icon_hash"]=> string(32) "b020d458ef4b3ca22829cd634d223a72" ["icon_text"]=> string(12) "99bystore.vn" ["shop_id"]=> int(281567911) ["shop_name"]=> string(12) "99bystore.vn" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-44C88A1EE88820280000000105104505" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(0) ["discount_percentage"]=> int(50) ["discount_cap"]=> int(100000000) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "b020d458ef4b3ca22829cd634d223a72" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1658039880) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["usage_terms"]=> string(282) "Giảm ngay 50%, tối đa ₫1.000, cho đơn hàng từ ₫2.000. Áp dụng đến 17-07-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(50) "shopee-ma-giam-50-99bystore-vn-99BYSTO101653415203" ["started_date"]=> string(19) "14-04-2022 14:38:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(36) "[SHOPEE] Mã giảm 50% 99bystore.vn" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "628d1040ead89529c65c5fd2" ["started_time"]=> int(1649921880000) ["expired_time"]=> int(1658039880000) ["aff_link"]=> string(223) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D339421199499264%26signature%3Da1356ac0ca8d6c72672bd2f351bbd2d511c329296ff855fdb5175d7228041ccd%26voucherCode%3D99BYSTO10" } [55]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(9) "987919905" ["banner_link"]=> string(38) "https://shopee.vn/m/khung-gio-san-sale" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫179.000. Áp dụng đến 17-07-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(10000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "17-07-2022 12:09:24" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(149) "https://shopee.vn/search?promotionId=340042191421440&signature=337eb2fcd7505b720e9bd6781a5b8e1bb23ff7d55b954744dc262dbb4d83186b&voucherCode=987919905" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(340042191421440) ["voucher_code"]=> string(9) "987919905" ["signature"]=> string(64) "337eb2fcd7505b720e9bd6781a5b8e1bb23ff7d55b954744dc262dbb4d83186b" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(17900000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1649995764) ["end_time"]=> int(1658034564) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(1000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "c96b779b30ed11a446227e49c4fa586c" ["icon_text"]=> string(24) "Jollybaby Official Store" ["shop_id"]=> int(469093559) ["shop_name"]=> string(24) "Jollybaby Official Store" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(true) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-0FFC2A3F128820280000000105111010" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(1000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "c96b779b30ed11a446227e49c4fa586c" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1658034564) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(0) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["usage_terms"]=> string(269) "Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫179.000. Áp dụng đến 17-07-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(70) "shopee-ma-giam-10000-dong-jollybaby-official-store-9879199051653447305" ["started_date"]=> string(19) "15-04-2022 11:09:24" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(58) "[SHOPEE] Mã giảm 10000 đồng Jollybaby Official Store" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "628d1e4fe43b3d2aef0ada02" ["started_time"]=> int(1649995764000) ["expired_time"]=> int(1658034564000) ["aff_link"]=> string(223) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D340042191421440%26signature%3D337eb2fcd7505b720e9bd6781a5b8e1bb23ff7d55b954744dc262dbb4d83186b%26voucherCode%3D987919905" } [56]=> array(20) { ["coupon_code"]=> string(8) "RWSTUP05" ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["title"]=> string(30) "[SHOPEE] Mã giảm 50% SHOPEE" ["content"]=> string(322) "Mã RWSTUP05 giảm 50% tối đa 50,000đ cho đơn từ 0đ. HSD: 3 ngày kể từ lúc khách hàng lưu mã thành công vào Kho Voucher.
Mã dành riêng cho người dùng thăng hạng Kim Cương trong tháng 5 năm 2022. Mỗi người chỉ được sử dụng mã một lần. Số lượng có hạn" ["slug"]=> string(43) "shopee-ma-giam-50-shopee-RWSTUP051657197975" ["started_date"]=> string(19) "01-05-2022 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "19-01-2038 03:14:00" ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["discount"]=> float(0.5) ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(148) "https://shopee.vn/search?promotionId=349636276912128&signature=00d6d986bd5f1ac63cdb715fc82ad1ce368c1d10cfc226b492a05f136952bd5f&voucherCode=RWSTUP05" } ["extra"]=> array(44) { ["promotionid"]=> int(349636276912128) ["voucher_code"]=> string(8) "RWSTUP05" ["signature"]=> string(64) "00d6d986bd5f1ac63cdb715fc82ad1ce368c1d10cfc226b492a05f136952bd5f" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(0) ["product_limit"]=> bool(true) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(99) ["start_time"]=> int(1651338000) ["end_time"]=> int(2147458440) ["claim_start_time"]=> int(1651338000) ["valid_days"]=> int(3) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(50) ["reward_value"]=> int(0) ["reward_cap"]=> int(5000000000) ["icon_hash"]=> string(32) "e6a3b7beffa95ca492926978d5235f79" ["icon_text"]=> string(6) "SHOPEE" ["shop_id"]=> int(0) ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(35) "MP-08C4213C222820280000000105515554" ["fully_redeemed"]=> bool(true) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(0) ["discount_percentage"]=> int(50) ["discount_cap"]=> int(5000000000) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1654016340) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(259200) ["type"]=> int(1) } ["voucher_landing_page"]=> int(0) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(316) "Mã RWSTUP05 giảm 50% tối đa 50,000đ cho đơn từ 0đ. HSD: 3 ngày kể từ lúc khách hàng lưu mã thành công vào Kho Voucher. Mã dành riêng cho người dùng thăng hạng Kim Cương trong tháng 5 năm 2022. Mỗi người chỉ được sử dụng mã một lần. Số lượng có hạn" ["devices"]=> array(2) { [0]=> string(7) "Android" [1]=> string(3) "iOS" } } ["is_banner"]=> int(0) ["force_new_user"]=> int(0) ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "628da0dc99ed26530c4aebbc" ["started_time"]=> int(1651338000000) ["expired_time"]=> int(2147458440000) ["aff_link"]=> string(222) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D349636276912128%26signature%3D00d6d986bd5f1ac63cdb715fc82ad1ce368c1d10cfc226b492a05f136952bd5f%26voucherCode%3DRWSTUP05" } [57]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(8) "TRAM70K6" ["banner_link"]=> string(38) "https://shopee.vn/m/khung-gio-san-sale" ["content"]=> string(271) "Giảm ngay ₫70.000 cho đơn hàng từ ₫2.090.000. Áp dụng đến 08-07-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(70000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "08-07-2022 16:50:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(148) "https://shopee.vn/search?promotionId=333659534327808&signature=2ec0f69894f29a70ca27bc4d5f256faa22f790dbd29ab647b57fd4c7107953e2&voucherCode=TRAM70K6" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(333659534327808) ["voucher_code"]=> string(8) "TRAM70K6" ["signature"]=> string(64) "2ec0f69894f29a70ca27bc4d5f256faa22f790dbd29ab647b57fd4c7107953e2" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(209000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(2) ["start_time"]=> int(1649235000) ["end_time"]=> int(1657273800) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(7000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "4453e10c3072da7f279a40bfcabb9493" ["icon_text"]=> string(30) "Bạt nhún Trampoline Hopkids" ["shop_id"]=> int(416020372) ["shop_name"]=> string(30) "Bạt nhún Trampoline Hopkids" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-0CCC20998A0820280000000104551514" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(7000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "4453e10c3072da7f279a40bfcabb9493" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1657273800) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["usage_terms"]=> string(271) "Giảm ngay ₫70.000 cho đơn hàng từ ₫2.090.000. Áp dụng đến 08-07-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(72) "shopee-ma-giam-70000-dong-bat-nhun-trampoline-hopkids-TRAM70K61653476408" ["started_date"]=> string(19) "06-04-2022 15:50:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(64) "[SHOPEE] Mã giảm 70000 đồng Bạt nhún Trampoline Hopkids" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "628dfe24af0af37b402a2253" ["started_time"]=> int(1649235000000) ["expired_time"]=> int(1657273800000) ["aff_link"]=> string(222) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D333659534327808%26signature%3D2ec0f69894f29a70ca27bc4d5f256faa22f790dbd29ab647b57fd4c7107953e2%26voucherCode%3DTRAM70K6" } [58]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(8) "AWIFI155" ["banner_link"]=> string(38) "https://shopee.vn/m/khung-gio-san-sale" ["content"]=> string(285) "Giảm ngay 15%, tối đa ₫25.000, cho đơn hàng từ ₫149.000. Áp dụng đến 20-07-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(0.15) ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["expired_date"]=> string(19) "20-07-2022 23:59:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(148) "https://shopee.vn/search?promotionId=342417543151616&signature=ed3b8444923ec32c4d8a089064efa87f70f131a98b4adbdc3dc03bfb59b34a8d&voucherCode=AWIFI155" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(342417543151616) ["voucher_code"]=> string(8) "AWIFI155" ["signature"]=> string(64) "ed3b8444923ec32c4d8a089064efa87f70f131a98b4adbdc3dc03bfb59b34a8d" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(14900000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(2) ["start_time"]=> int(1650279600) ["end_time"]=> int(1658336340) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(15) ["reward_value"]=> int(0) ["reward_cap"]=> int(2500000000) ["icon_hash"]=> string(32) "2b925861730ba89277837cf6e51623ea" ["icon_text"]=> string(36) "ỐP LƯNG IPHONE -SIÊU THỊ AWiFi" ["shop_id"]=> int(7669738) ["shop_name"]=> string(36) "ỐP LƯNG IPHONE -SIÊU THỊ AWiFi" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-12D2001C9A8820280000000105151451" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(0) ["discount_percentage"]=> int(15) ["discount_cap"]=> int(2500000000) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "2b925861730ba89277837cf6e51623ea" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1658336340) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["usage_terms"]=> string(285) "Giảm ngay 15%, tối đa ₫25.000, cho đơn hàng từ ₫149.000. Áp dụng đến 20-07-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(66) "shopee-ma-giam-15-op-lung-iphone-sieu-thi-awifi-AWIFI1551653476412" ["started_date"]=> string(19) "18-04-2022 18:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(60) "[SHOPEE] Mã giảm 15% ỐP LƯNG IPHONE -SIÊU THỊ AWiFi" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "628dfe27af0af37b402a2255" ["started_time"]=> int(1650279600000) ["expired_time"]=> int(1658336340000) ["aff_link"]=> string(222) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D342417543151616%26signature%3Ded3b8444923ec32c4d8a089064efa87f70f131a98b4adbdc3dc03bfb59b34a8d%26voucherCode%3DAWIFI155" } [59]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(6) "XION05" ["banner_link"]=> string(42) "https://shopee.vn/m/sale-hang-hieu-gia-tot" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫29.000 cho đơn hàng từ ₫999.000. Áp dụng đến 04-08-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(29000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "04-08-2022 10:36:39" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(146) "https://shopee.vn/search?promotionId=353039710175232&signature=cccc52cbb65957ec2dc4a64d329cdddf5480e39d9d592ab40d531b61fb176797&voucherCode=XION05" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(353039710175232) ["voucher_code"]=> string(6) "XION05" ["signature"]=> string(64) "cccc52cbb65957ec2dc4a64d329cdddf5480e39d9d592ab40d531b61fb176797" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(99900000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1651545399) ["end_time"]=> int(1659584199) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(2900000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "22859d72f206593756e8d6fe504f85fc" ["icon_text"]=> string(8) "MOXI.HCM" ["shop_id"]=> int(239468513) ["shop_name"]=> string(8) "MOXI.HCM" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-9F3E609210A820280000000110010114" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(2900000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "22859d72f206593756e8d6fe504f85fc" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1659584199) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["usage_terms"]=> string(269) "Giảm ngay ₫29.000 cho đơn hàng từ ₫999.000. Áp dụng đến 04-08-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(51) "shopee-ma-giam-29000-dong-moxi-hcm-XION051654005304" ["started_date"]=> string(19) "03-05-2022 09:36:39" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(42) "[SHOPEE] Mã giảm 29000 đồng MOXI.HCM" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "6295a0d54dbdad2bef78e6c2" ["started_time"]=> int(1651545399000) ["expired_time"]=> int(1659584199000) ["aff_link"]=> string(220) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D353039710175232%26signature%3Dcccc52cbb65957ec2dc4a64d329cdddf5480e39d9d592ab40d531b61fb176797%26voucherCode%3DXION05" } [60]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(9) "EROS30KT6" ["banner_link"]=> string(38) "https://shopee.vn/m/khung-gio-san-sale" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫30.000 cho đơn hàng từ ₫300.000. Áp dụng đến 31-07-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(30000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "31-07-2022 23:59:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(149) "https://shopee.vn/search?promotionId=359592714551296&signature=2f9d388730df98c0491dfec156fdc06d6db52a6ca8c2178969d99bc8e33cc76b&voucherCode=EROS30KT6" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(359592714551296) ["voucher_code"]=> string(9) "EROS30KT6" ["signature"]=> string(64) "2f9d388730df98c0491dfec156fdc06d6db52a6ca8c2178969d99bc8e33cc76b" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(30000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1654016340) ["end_time"]=> int(1659286740) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(3000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "88e8c716c6819e4a1aabcc233485c5a6" ["icon_text"]=> string(13) "EROSSKA & CO." ["shop_id"]=> int(42063380) ["shop_name"]=> string(13) "EROSSKA & CO." ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(true) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-07382AAD5AA820280000000110150050" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(3000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "88e8c716c6819e4a1aabcc233485c5a6" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1659286740) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["usage_terms"]=> string(269) "Giảm ngay ₫30.000 cho đơn hàng từ ₫300.000. Áp dụng đến 31-07-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(56) "shopee-ma-giam-30000-dong-erosska-co-EROS30KT61654196108" ["started_date"]=> string(19) "31-05-2022 23:59:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(47) "[SHOPEE] Mã giảm 30000 đồng EROSSKA & CO." ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "6298ec9824aa5c17d57dcfe2" ["started_time"]=> int(1654016340000) ["expired_time"]=> int(1659286740000) ["aff_link"]=> string(223) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D359592714551296%26signature%3D2f9d388730df98c0491dfec156fdc06d6db52a6ca8c2178969d99bc8e33cc76b%26voucherCode%3DEROS30KT6" } [61]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(8) "LARO20VC" ["banner_link"]=> string(38) "https://shopee.vn/m/khung-gio-san-sale" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫20.000 cho đơn hàng từ ₫250.000. Áp dụng đến 30-07-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(20000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "30-07-2022 23:59:40" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(148) "https://shopee.vn/search?promotionId=351032493293568&signature=21a559762be69e864b10ad70241b753322be73ab0e1b3ded6d7ad1158a2badf0&voucherCode=LARO20VC" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(351032493293568) ["voucher_code"]=> string(8) "LARO20VC" ["signature"]=> string(64) "21a559762be69e864b10ad70241b753322be73ab0e1b3ded6d7ad1158a2badf0" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(25000000000) ["product_limit"]=> bool(true) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(2) ["start_time"]=> int(1651306120) ["end_time"]=> int(1659200380) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(2000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "d8a585720731c96f41f25e6f05e098ed" ["icon_text"]=> string(11) "Laroma shop" ["shop_id"]=> int(117936616) ["shop_name"]=> string(11) "Laroma shop" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-2BF50B2B1A2820280000000105551005" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(2000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "d8a585720731c96f41f25e6f05e098ed" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1659200380) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["usage_terms"]=> string(269) "Giảm ngay ₫20.000 cho đơn hàng từ ₫250.000. Áp dụng đến 30-07-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(56) "shopee-ma-giam-20000-dong-laroma-shop-LARO20VC1654516504" ["started_date"]=> string(19) "30-04-2022 15:08:40" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(45) "[SHOPEE] Mã giảm 20000 đồng Laroma shop" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "629ddf6291d9494e9214a302" ["started_time"]=> int(1651306120000) ["expired_time"]=> int(1659200380000) ["aff_link"]=> string(222) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D351032493293568%26signature%3D21a559762be69e864b10ad70241b753322be73ab0e1b3ded6d7ad1158a2badf0%26voucherCode%3DLARO20VC" } [62]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(9) "098300013" ["banner_link"]=> string(38) "https://shopee.vn/m/khung-gio-san-sale" ["content"]=> string(271) "Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫1.000.000. Áp dụng đến 08-07-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(10000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "08-07-2022 15:12:12" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(149) "https://shopee.vn/search?promotionId=335059148259328&signature=377e1a55945c644041ec2726d38084ef681a2d37d5987798eae5d3ae0221ea4c&voucherCode=098300013" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(335059148259328) ["voucher_code"]=> string(9) "098300013" ["signature"]=> string(64) "377e1a55945c644041ec2726d38084ef681a2d37d5987798eae5d3ae0221ea4c" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(100000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(24) ["start_time"]=> int(1649401932) ["end_time"]=> int(1657267932) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(1000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "e9ae47205ee2bf8af162a1d55443052f" ["icon_text"]=> string(32) "Sukem Shop - Đồ sơ sinh NOUS" ["shop_id"]=> int(2661021) ["shop_name"]=> string(32) "Sukem Shop - Đồ sơ sinh NOUS" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-A0C16A8EFA0820280000000105004550" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(1000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "e9ae47205ee2bf8af162a1d55443052f" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1657267932) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["usage_terms"]=> string(271) "Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫1.000.000. Áp dụng đến 08-07-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(72) "shopee-ma-giam-10000-dong-sukem-shop-do-so-sinh-nous-0983000131654520403" ["started_date"]=> string(19) "08-04-2022 14:12:12" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(66) "[SHOPEE] Mã giảm 10000 đồng Sukem Shop - Đồ sơ sinh NOUS" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "629dec42a739cf0a2b2399d2" ["started_time"]=> int(1649401932000) ["expired_time"]=> int(1657267932000) ["aff_link"]=> string(223) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D335059148259328%26signature%3D377e1a55945c644041ec2726d38084ef681a2d37d5987798eae5d3ae0221ea4c%26voucherCode%3D098300013" } [63]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(8) "KING30K2" ["banner_link"]=> string(42) "https://shopee.vn/m/sale-hang-hieu-gia-tot" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫30.000 cho đơn hàng từ ₫750.000. Áp dụng đến 31-08-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(30000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "31-08-2022 11:17:57" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(148) "https://shopee.vn/search?promotionId=363207608958976&signature=33e98e331aef6718dbe563e98328d906c331093862e9d6c0a3d6efb64b089b7d&voucherCode=KING30K2" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(363207608958976) ["voucher_code"]=> string(8) "KING30K2" ["signature"]=> string(64) "33e98e331aef6718dbe563e98328d906c331093862e9d6c0a3d6efb64b089b7d" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(75000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1654016457) ["end_time"]=> int(1661919477) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(3000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "344cacd7313a12eebc9b9764c1ada888" ["icon_text"]=> string(17) "KingTech_Official" ["shop_id"]=> int(328376987) ["shop_name"]=> string(17) "KingTech_Official" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(true) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-D3F2C085A00220280000000110441111" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(3000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "344cacd7313a12eebc9b9764c1ada888" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1661919477) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["usage_terms"]=> string(269) "Giảm ngay ₫30.000 cho đơn hàng từ ₫750.000. Áp dụng đến 31-08-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(62) "shopee-ma-giam-30000-dong-kingtech_official-KING30K21655175908" ["started_date"]=> string(19) "01-06-2022 00:00:57" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(51) "[SHOPEE] Mã giảm 30000 đồng KingTech_Official" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "62a76d18342269545a2a64a2" ["started_time"]=> int(1654016457000) ["expired_time"]=> int(1661919477000) ["aff_link"]=> string(222) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D363207608958976%26signature%3D33e98e331aef6718dbe563e98328d906c331093862e9d6c0a3d6efb64b089b7d%26voucherCode%3DKING30K2" } [64]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(7) "TOOY99K" ["banner_link"]=> string(42) "https://shopee.vn/m/sale-hang-hieu-gia-tot" ["content"]=> string(267) "Giảm ngay ₫5.000 cho đơn hàng từ ₫99.000. Áp dụng đến 12-08-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(5000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "12-08-2022 01:59:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(147) "https://shopee.vn/search?promotionId=358578709233664&signature=58f8b9b3c623dc3ddc7ddbf62cdb203536cf888670b3fac9647148d5cb339354&voucherCode=TOOY99K" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(358578709233664) ["voucher_code"]=> string(7) "TOOY99K" ["signature"]=> string(64) "58f8b9b3c623dc3ddc7ddbf62cdb203536cf888670b3fac9647148d5cb339354" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(9900000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(2) ["start_time"]=> int(1652205540) ["end_time"]=> int(1660244340) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(500000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "61c0cc8a88fd9b64aa620405b3132982" ["icon_text"]=> string(35) "TooYoo - Phụ Kiện & Quà Tặng" ["shop_id"]=> int(49657470) ["shop_name"]=> string(35) "TooYoo - Phụ Kiện & Quà Tặng" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-83F0693662A820280000000110140400" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(500000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "61c0cc8a88fd9b64aa620405b3132982" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1660244340) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["usage_terms"]=> string(267) "Giảm ngay ₫5.000 cho đơn hàng từ ₫99.000. Áp dụng đến 12-08-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(67) "shopee-ma-giam-5000-dong-tooyoo-phu-kien-qua-tang-TOOY99K1655214907" ["started_date"]=> string(19) "11-05-2022 00:59:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(68) "[SHOPEE] Mã giảm 5000 đồng TooYoo - Phụ Kiện & Quà Tặng" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "62a815d7ca0cb110bc37d082" ["started_time"]=> int(1652205540000) ["expired_time"]=> int(1660244340000) ["aff_link"]=> string(221) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D358578709233664%26signature%3D58f8b9b3c623dc3ddc7ddbf62cdb203536cf888670b3fac9647148d5cb339354%26voucherCode%3DTOOY99K" } [65]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(9) "NHASNEW03" ["banner_link"]=> string(39) "https://shopee.vn/m/mien-phi-van-chuyen" ["content"]=> string(278) "Giảm ngay 50%, tối đa ₫5.000, cho đơn hàng từ ₫0. Áp dụng đến 31-07-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(0.5) ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["expired_date"]=> string(19) "31-07-2022 23:59:13" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(149) "https://shopee.vn/search?promotionId=373775912845312&signature=6ec4cbda3376c850f48bc96f1b26b81b9e90d3a1caa5c582c4859754aa0e2332&voucherCode=NHASNEW03" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(373775912845312) ["voucher_code"]=> string(9) "NHASNEW03" ["signature"]=> string(64) "6ec4cbda3376c850f48bc96f1b26b81b9e90d3a1caa5c582c4859754aa0e2332" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(0) ["product_limit"]=> bool(true) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1654017253) ["end_time"]=> int(1659286753) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(50) ["reward_value"]=> int(0) ["reward_cap"]=> int(500000000) ["icon_hash"]=> string(32) "5402fa0eb1b6f48490aa8b0e3b16bc16" ["icon_text"]=> string(26) "Nhà Sách Tân Thế Kỷ" ["shop_id"]=> int(479140887) ["shop_name"]=> string(26) "Nhà Sách Tân Thế Kỷ" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(true) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-97FA620C788220280000000111055504" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(0) ["discount_percentage"]=> int(50) ["discount_cap"]=> int(500000000) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "5402fa0eb1b6f48490aa8b0e3b16bc16" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1659286753) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["usage_terms"]=> string(278) "Giảm ngay 50%, tối đa ₫5.000, cho đơn hàng từ ₫0. Áp dụng đến 31-07-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(57) "shopee-ma-giam-50-nha-sach-tan-the-ky-NHASNEW031655312416" ["started_date"]=> string(19) "01-06-2022 00:14:13" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(50) "[SHOPEE] Mã giảm 50% Nhà Sách Tân Thế Kỷ" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "62aa10202a50df1ea52f0be5" ["started_time"]=> int(1654017253000) ["expired_time"]=> int(1659286753000) ["aff_link"]=> string(223) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D373775912845312%26signature%3D6ec4cbda3376c850f48bc96f1b26b81b9e90d3a1caa5c582c4859754aa0e2332%26voucherCode%3DNHASNEW03" } [66]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(9) "GIADNGRGT" ["banner_link"]=> string(39) "https://shopee.vn/m/mien-phi-van-chuyen" ["content"]=> string(278) "Giảm ngay 30%, tối đa ₫5.000, cho đơn hàng từ ₫0. Áp dụng đến 01-08-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(0.3) ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["expired_date"]=> string(19) "01-08-2022 23:59:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(149) "https://shopee.vn/search?promotionId=348107812749312&signature=6fe0d83b8777c7cc4ee79e83473ab7f9c46146eacb91ef669cc508e66be582ec&voucherCode=GIADNGRGT" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(348107812749312) ["voucher_code"]=> string(9) "GIADNGRGT" ["signature"]=> string(64) "6fe0d83b8777c7cc4ee79e83473ab7f9c46146eacb91ef669cc508e66be582ec" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(0) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(34) ["start_time"]=> int(1651338000) ["end_time"]=> int(1659373140) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(30) ["reward_value"]=> int(0) ["reward_cap"]=> int(500000000) ["icon_hash"]=> string(32) "f065650f64c8dd42fa3f73b987d5e539" ["icon_text"]=> string(31) "Gia Dụng Mall Lock&Lock Store" ["shop_id"]=> int(105718560) ["shop_name"]=> string(31) "Gia Dụng Mall Lock&Lock Store" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(true) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-8CCC6293F82820280000000105504144" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(0) ["discount_percentage"]=> int(30) ["discount_cap"]=> int(500000000) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "f065650f64c8dd42fa3f73b987d5e539" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1659373140) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["usage_terms"]=> string(278) "Giảm ngay 30%, tối đa ₫5.000, cho đơn hàng từ ₫0. Áp dụng đến 01-08-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(67) "shopee-ma-giam-30-gia-dung-mall-lock-lock-store-GIADNGRGT1657043124" ["started_date"]=> string(19) "01-05-2022 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(55) "[SHOPEE] Mã giảm 30% Gia Dụng Mall Lock&Lock Store" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "62ab6193f3fe9442363651a2" ["started_time"]=> int(1651338000000) ["expired_time"]=> int(1659373140000) ["aff_link"]=> string(223) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D348107812749312%26signature%3D6fe0d83b8777c7cc4ee79e83473ab7f9c46146eacb91ef669cc508e66be582ec%26voucherCode%3DGIADNGRGT" } [67]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(9) "TOYMDP001" ["banner_link"]=> string(38) "https://shopee.vn/m/khung-gio-san-sale" ["content"]=> string(285) "Giảm ngay 20%, tối đa ₫70.000, cho đơn hàng từ ₫167.800. Áp dụng đến 16-08-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(0.2) ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["expired_date"]=> string(19) "16-08-2022 23:00:39" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(149) "https://shopee.vn/search?promotionId=357373231480832&signature=e9728d6546993bd51c4a0e95b1d3481cbaea358b387ed05039c9730eabf42b6c&voucherCode=TOYMDP001" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(357373231480832) ["voucher_code"]=> string(9) "TOYMDP001" ["signature"]=> string(64) "e9728d6546993bd51c4a0e95b1d3481cbaea358b387ed05039c9730eabf42b6c" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(16780000000) ["product_limit"]=> bool(true) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(24) ["start_time"]=> int(1652544099) ["end_time"]=> int(1660665639) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(20) ["reward_value"]=> int(0) ["reward_cap"]=> int(7000000000) ["icon_hash"]=> string(32) "d01d8e6c30fc39e21ee3bb9cd32ffb7f" ["icon_text"]=> string(17) "HDY Official Shop" ["shop_id"]=> int(100778293) ["shop_name"]=> string(17) "HDY Official Shop" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(true) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-952A48AD52A820280000000110110015" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(0) ["discount_percentage"]=> int(20) ["discount_cap"]=> int(7000000000) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "d01d8e6c30fc39e21ee3bb9cd32ffb7f" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1660665639) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["usage_terms"]=> string(285) "Giảm ngay 20%, tối đa ₫70.000, cho đơn hàng từ ₫167.800. Áp dụng đến 16-08-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(55) "shopee-ma-giam-20-hdy-official-shop-TOYMDP0011655517308" ["started_date"]=> string(19) "14-05-2022 23:01:39" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(41) "[SHOPEE] Mã giảm 20% HDY Official Shop" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "62accf380650124e74623712" ["started_time"]=> int(1652544099000) ["expired_time"]=> int(1660665639000) ["aff_link"]=> string(223) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D357373231480832%26signature%3De9728d6546993bd51c4a0e95b1d3481cbaea358b387ed05039c9730eabf42b6c%26voucherCode%3DTOYMDP001" } [68]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(9) "THOIBI040" ["banner_link"]=> string(39) "https://shopee.vn/m/mien-phi-van-chuyen" ["content"]=> string(285) "Giảm ngay 10%, tối đa ₫20.000, cho đơn hàng từ ₫149.000. Áp dụng đến 31-07-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(0.1) ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["expired_date"]=> string(19) "31-07-2022 23:59:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(149) "https://shopee.vn/search?promotionId=335130493648896&signature=9a5b95c9c1204d196ec88f230d6a1f0bb58416a66dda91c0643f1c88c6a6fa34&voucherCode=THOIBI040" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(335130493648896) ["voucher_code"]=> string(9) "THOIBI040" ["signature"]=> string(64) "9a5b95c9c1204d196ec88f230d6a1f0bb58416a66dda91c0643f1c88c6a6fa34" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(14900000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1651338000) ["end_time"]=> int(1659286740) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(10) ["reward_value"]=> int(0) ["reward_cap"]=> int(2000000000) ["icon_hash"]=> string(32) "d5cb29115595ccd28371aad96443f5ca" ["icon_text"]=> string(17) "Biluxury Official" ["shop_id"]=> int(68988783) ["shop_name"]=> string(17) "Biluxury Official" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(true) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-4E1CAABFAA0820280000000105005050" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(0) ["discount_percentage"]=> int(10) ["discount_cap"]=> int(2000000000) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "d5cb29115595ccd28371aad96443f5ca" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1659286740) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(0) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["usage_terms"]=> string(285) "Giảm ngay 10%, tối đa ₫20.000, cho đơn hàng từ ₫149.000. Áp dụng đến 31-07-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(55) "shopee-ma-giam-10-biluxury-official-THOIBI0401656478502" ["started_date"]=> string(19) "01-05-2022 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(41) "[SHOPEE] Mã giảm 10% Biluxury Official" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "62bb3395809c7348ee666d72" ["started_time"]=> int(1651338000000) ["expired_time"]=> int(1659286740000) ["aff_link"]=> string(223) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D335130493648896%26signature%3D9a5b95c9c1204d196ec88f230d6a1f0bb58416a66dda91c0643f1c88c6a6fa34%26voucherCode%3DTHOIBI040" } [69]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(8) "KHAUVCSS" ["banner_link"]=> string(38) "https://shopee.vn/m/khung-gio-san-sale" ["content"]=> string(262) "Giảm ngay 30% cho đơn hàng từ ₫99.000. Áp dụng đến 31-08-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(0.3) ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["expired_date"]=> string(19) "31-08-2022 23:59:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(148) "https://shopee.vn/search?promotionId=374271227904000&signature=b4299b607cfd1f951dc4aa6f4475b20a63344472e05d7b6f766d901346d1453c&voucherCode=KHAUVCSS" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(374271227904000) ["voucher_code"]=> string(8) "KHAUVCSS" ["signature"]=> string(64) "b4299b607cfd1f951dc4aa6f4475b20a63344472e05d7b6f766d901346d1453c" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(9900000000) ["product_limit"]=> bool(true) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1654075860) ["end_time"]=> int(1661965140) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(30) ["reward_value"]=> int(0) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "8afac758ea1d0abdb42b7c96b77bacff" ["icon_text"]=> string(22) "Famapro Official Store" ["shop_id"]=> int(319625063) ["shop_name"]=> string(22) "Famapro Official Store" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(true) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-FAD7C1B4F88220280000000111101411" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(0) ["discount_percentage"]=> int(30) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "8afac758ea1d0abdb42b7c96b77bacff" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1661965140) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["usage_terms"]=> string(262) "Giảm ngay 30% cho đơn hàng từ ₫99.000. Áp dụng đến 31-08-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(59) "shopee-ma-giam-30-famapro-official-store-KHAUVCSS1656467712" ["started_date"]=> string(19) "01-06-2022 16:31:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(46) "[SHOPEE] Mã giảm 30% Famapro Official Store" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "62bb41ab92ed3700b9172d72" ["started_time"]=> int(1654075860000) ["expired_time"]=> int(1661965140000) ["aff_link"]=> string(222) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D374271227904000%26signature%3Db4299b607cfd1f951dc4aa6f4475b20a63344472e05d7b6f766d901346d1453c%26voucherCode%3DKHAUVCSS" } [70]=> array(20) { ["coupon_code"]=> string(9) "FAFRINW07" ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["title"]=> string(35) "[SHOPEE] Mã giảm 8% Thời Trang" ["content"]=> string(163) "Mã FAFRINW07 giảm 8% tối đa 30K đơn từ 99K. Hạn sử dụng: [23h59, 31/7/2022]. Mỗi người chỉ sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn." ["slug"]=> string(47) "shopee-ma-giam-8-thoi-trang-FAFRINW071657197925" ["started_date"]=> string(19) "01-07-2022 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "31-07-2022 23:59:00" ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["discount"]=> float(0.08) ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(149) "https://shopee.vn/search?promotionId=393785243222016&signature=74049e1f1e111fdaa1d6867e8c4245dfd3a25e9f6e2f6b7bb93224af846fb5b0&voucherCode=FAFRINW07" } ["extra"]=> array(44) { ["promotionid"]=> int(393785243222016) ["voucher_code"]=> string(9) "FAFRINW07" ["signature"]=> string(64) "74049e1f1e111fdaa1d6867e8c4245dfd3a25e9f6e2f6b7bb93224af846fb5b0" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(9900000000) ["product_limit"]=> bool(true) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(100) ["start_time"]=> int(1656608400) ["end_time"]=> int(1659286740) ["claim_start_time"]=> int(1656405000) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(8) ["reward_value"]=> int(0) ["reward_cap"]=> int(3000000000) ["icon_hash"]=> string(32) "aa73f8aa302834aa9fc6adbf6e704cf2" ["icon_text"]=> string(12) "Thời Trang" ["shop_id"]=> int(0) ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(35) "MP-B21340E632A220280000000114140411" ["fully_redeemed"]=> bool(true) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(0) ["discount_percentage"]=> int(8) ["discount_cap"]=> int(3000000000) ["left_count"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(true) ["claim_end_time"]=> int(1659286740) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(0) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(163) "Mã FAFRINW07 giảm 8% tối đa 30K đơn từ 99K. Hạn sử dụng: [23h59, 31/7/2022]. Mỗi người chỉ sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn." ["devices"]=> array(2) { [0]=> string(3) "iOS" [1]=> string(7) "Android" } } ["is_banner"]=> int(0) ["force_new_user"]=> int(0) ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "62bdd3b69508ba62b64802f4" ["started_time"]=> int(1656608400000) ["expired_time"]=> int(1659286740000) ["aff_link"]=> string(223) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D393785243222016%26signature%3D74049e1f1e111fdaa1d6867e8c4245dfd3a25e9f6e2f6b7bb93224af846fb5b0%26voucherCode%3DFAFRINW07" } [71]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(11) "SPPP1JUL15K" ["banner_link"]=> string(27) "https://shopee.vn/m/deal-1k" ["content"]=> string(250) "Mã SPPP1JUL15K giảm 10% tối đa 15K cho đơn hàng Shopee hợp lệ từ 50K trên ứng dụng Shopee. HSD: 10/07/2022 23:59. Áp dụng khi thanh toán ShopeePay . Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần.
" ["discount"]=> float(0.1) ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["expired_date"]=> string(19) "10-07-2022 23:59:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(151) "https://shopee.vn/search?promotionId=393073771823104&signature=07823a63be59df7216dcf4d4c471f3fe425f18d72af01f67884545f91a107153&voucherCode=SPPP1JUL15K" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(393073771823104) ["voucher_code"]=> string(11) "SPPP1JUL15K" ["signature"]=> string(64) "07823a63be59df7216dcf4d4c471f3fe425f18d72af01f67884545f91a107153" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(5000000000) ["product_limit"]=> bool(true) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(78) ["start_time"]=> int(1656608400) ["end_time"]=> int(1657472340) ["claim_start_time"]=> int(1656608400) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(10) ["reward_value"]=> int(0) ["reward_cap"]=> int(1500000000) ["use_link"]=> string(29) "https://shopee.vn/m/shopeepay" ["icon_hash"]=> string(32) "512a3920bbf6de315b98e799a8caf6c0" ["icon_text"]=> string(9) "ShopeePay" ["customised_labels"]=> array(1) { [0]=> array(1) { ["content"]=> string(13) "Ví ShopeePay" } } ["shop_id"]=> int(0) ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(true) ["customer_reference_id"]=> string(35) "MP-CBF4C86C92A220280000000114111555" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(0) ["discount_percentage"]=> int(10) ["discount_cap"]=> int(1500000000) ["shopee_wallet_only"]=> bool(true) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1657472340) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(0) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(244) "Mã SPPP1JUL15K giảm 10% tối đa 15K cho đơn hàng Shopee hợp lệ từ 50K trên ứng dụng Shopee. HSD: 10/07/2022 23:59. Áp dụng khi thanh toán ShopeePay . Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần. " ["devices"]=> array(2) { [0]=> string(7) "Android" [1]=> string(3) "iOS" } } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(49) "shopee-ma-giam-10-shopeepay-SPPP1JUL15K1657197922" ["started_date"]=> string(19) "01-07-2022 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(33) "[SHOPEE] Mã giảm 10% ShopeePay" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "62bdd698905f306bc04c79b3" ["started_time"]=> int(1656608400000) ["expired_time"]=> int(1657472340000) ["aff_link"]=> string(225) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D393073771823104%26signature%3D07823a63be59df7216dcf4d4c471f3fe425f18d72af01f67884545f91a107153%26voucherCode%3DSPPP1JUL15K" } [72]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(11) "SPPP1JUL50K" ["banner_link"]=> string(39) "https://shopee.vn/m/gi-cung-re-freeship" ["content"]=> string(243) "Mã SPPP1JUL50K giảm 5% tối đa 50K cho đơn hàng Shopee hợp lệ từ 250K trên ứng dụng Shopee. HSD: 10/07/2022 23:59. Áp dụng khi thanh toán ShopeePay . Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần." ["discount"]=> float(0.05) ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["expired_date"]=> string(19) "10-07-2022 23:59:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(151) "https://shopee.vn/search?promotionId=393078838870016&signature=447c351fbed1c26a234127dba3845c1fa5ecc623a892137c79d66b799c293451&voucherCode=SPPP1JUL50K" } ["extra"]=> array(46) { ["promotionid"]=> int(393078838870016) ["voucher_code"]=> string(11) "SPPP1JUL50K" ["signature"]=> string(64) "447c351fbed1c26a234127dba3845c1fa5ecc623a892137c79d66b799c293451" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(25000000000) ["product_limit"]=> bool(true) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(100) ["start_time"]=> int(1656608400) ["end_time"]=> int(1657472340) ["claim_start_time"]=> int(1656608400) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(5) ["reward_value"]=> int(0) ["reward_cap"]=> int(5000000000) ["use_link"]=> string(29) "https://shopee.vn/m/shopeepay" ["icon_hash"]=> string(32) "512a3920bbf6de315b98e799a8caf6c0" ["icon_text"]=> string(9) "ShopeePay" ["customised_labels"]=> array(1) { [0]=> array(1) { ["content"]=> string(13) "Ví ShopeePay" } } ["shop_id"]=> int(0) ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(true) ["customer_reference_id"]=> string(35) "MP-D2D2E87D92A220280000000114114000" ["fully_redeemed"]=> bool(true) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(0) ["discount_percentage"]=> int(5) ["discount_cap"]=> int(5000000000) ["left_count"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(true) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(true) ["claim_end_time"]=> int(1657472340) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(0) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(243) "Mã SPPP1JUL50K giảm 5% tối đa 50K cho đơn hàng Shopee hợp lệ từ 250K trên ứng dụng Shopee. HSD: 10/07/2022 23:59. Áp dụng khi thanh toán ShopeePay . Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần." ["devices"]=> array(2) { [0]=> string(7) "Android" [1]=> string(3) "iOS" } } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(48) "shopee-ma-giam-5-shopeepay-SPPP1JUL50K1657197922" ["started_date"]=> string(19) "01-07-2022 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(32) "[SHOPEE] Mã giảm 5% ShopeePay" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "62bdd69a905f306bc04c79b4" ["started_time"]=> int(1656608400000) ["expired_time"]=> int(1657472340000) ["aff_link"]=> string(225) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D393078838870016%26signature%3D447c351fbed1c26a234127dba3845c1fa5ecc623a892137c79d66b799c293451%26voucherCode%3DSPPP1JUL50K" } [73]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(11) "SPPP1JUL10K" ["banner_link"]=> string(27) "https://shopee.vn/m/deal-1k" ["content"]=> string(239) "Mã SPPP1JUL10K giảm tối đa 10K cho đơn hàng Shopee hợp lệ từ 50K trên ứng dụng Shopee. HSD: 10/07/2022 23:59. Áp dụng khi thanh toán ShopeePay . Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần." ["discount"]=> float(10000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "10-07-2022 23:59:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(151) "https://shopee.vn/search?promotionId=393084307898368&signature=48695c0e3b6bea78042cdc38541269243aabd3448a856d1ecbef2450a49aaf31&voucherCode=SPPP1JUL10K" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(393084307898368) ["voucher_code"]=> string(11) "SPPP1JUL10K" ["signature"]=> string(64) "48695c0e3b6bea78042cdc38541269243aabd3448a856d1ecbef2450a49aaf31" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(5000000000) ["product_limit"]=> bool(true) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(69) ["start_time"]=> int(1656608400) ["end_time"]=> int(1657472340) ["claim_start_time"]=> int(1656608400) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(1000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["use_link"]=> string(29) "https://shopee.vn/m/shopeepay" ["icon_hash"]=> string(32) "512a3920bbf6de315b98e799a8caf6c0" ["icon_text"]=> string(9) "ShopeePay" ["customised_labels"]=> array(1) { [0]=> array(1) { ["content"]=> string(13) "Ví ShopeePay" } } ["shop_id"]=> int(0) ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(true) ["customer_reference_id"]=> string(35) "MP-8924626C82A220280000000114114004" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(1000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(true) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1657472340) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(0) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(239) "Mã SPPP1JUL10K giảm tối đa 10K cho đơn hàng Shopee hợp lệ từ 50K trên ứng dụng Shopee. HSD: 10/07/2022 23:59. Áp dụng khi thanh toán ShopeePay . Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần." ["devices"]=> array(2) { [0]=> string(7) "Android" [1]=> string(3) "iOS" } } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(57) "shopee-ma-giam-10000-dong-shopeepay-SPPP1JUL10K1657197922" ["started_date"]=> string(19) "01-07-2022 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(43) "[SHOPEE] Mã giảm 10000 đồng ShopeePay" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "62bdd69b905f306bc04c79b5" ["started_time"]=> int(1656608400000) ["expired_time"]=> int(1657472340000) ["aff_link"]=> string(225) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D393084307898368%26signature%3D48695c0e3b6bea78042cdc38541269243aabd3448a856d1ecbef2450a49aaf31%26voucherCode%3DSPPP1JUL10K" } [74]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(11) "T7BANMOI30K" ["banner_link"]=> string(27) "https://shopee.vn/m/deal-1k" ["content"]=> string(291) "Mã T7BANMOI30K giảm tối đa 30K cho đơn hàng hợp lệ từ 0Đ trên ứng dụng Shopee. HSD: 01/07/2022 00:00 - 31/07/2022 23:59. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần. Dành cho khách hàng mới lần đầu mua hàng trên ứng dụng Shopee." ["discount"]=> float(30000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "31-07-2022 23:59:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(151) "https://shopee.vn/search?promotionId=393148958785552&signature=9d7f7c084962213b65d82d5aba475d8e05fd73f3c2eef1bacefe6cf4b591c183&voucherCode=T7BANMOI30K" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(393148958785552) ["voucher_code"]=> string(11) "T7BANMOI30K" ["signature"]=> string(64) "9d7f7c084962213b65d82d5aba475d8e05fd73f3c2eef1bacefe6cf4b591c183" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(0) ["product_limit"]=> bool(true) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(60) ["start_time"]=> int(1656608400) ["end_time"]=> int(1659286740) ["claim_start_time"]=> int(1656608400) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(3000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "e6a3b7beffa95ca492926978d5235f79" ["icon_text"]=> string(6) "SHOPEE" ["shop_id"]=> int(0) ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["display_labels"]=> array(1) { [0]=> int(1) } ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(35) "MP-0408024292A221280000000114114101" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(3000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["new_user_only"]=> bool(true) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1659286740) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(0) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(291) "Mã T7BANMOI30K giảm tối đa 30K cho đơn hàng hợp lệ từ 0Đ trên ứng dụng Shopee. HSD: 01/07/2022 00:00 - 31/07/2022 23:59. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần. Dành cho khách hàng mới lần đầu mua hàng trên ứng dụng Shopee." ["devices"]=> array(2) { [0]=> string(7) "Android" [1]=> string(3) "iOS" } } ["force_new_user"]=> int(1) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(54) "shopee-ma-giam-30000-dong-shopee-T7BANMOI30K1657197923" ["started_date"]=> string(19) "01-07-2022 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(40) "[SHOPEE] Mã giảm 30000 đồng SHOPEE" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "62bdd69e905f306bc04c79b7" ["started_time"]=> int(1656608400000) ["expired_time"]=> int(1659286740000) ["aff_link"]=> string(225) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D393148958785552%26signature%3D9d7f7c084962213b65d82d5aba475d8e05fd73f3c2eef1bacefe6cf4b591c183%26voucherCode%3DT7BANMOI30K" } [75]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(7) "COOLMT5" ["banner_link"]=> string(38) "https://shopee.vn/m/sieu-sale-bach-hoa" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫30.000 cho đơn hàng từ ₫259.000. Áp dụng đến 31-07-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(30000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "31-07-2022 23:59:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(147) "https://shopee.vn/search?promotionId=335132540338176&signature=e738f8b2edbfc0afee3cf9147db1a05e947b9e7d3c5f67c7b426dae11b4e7f53&voucherCode=COOLMT5" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(335132540338176) ["voucher_code"]=> string(7) "COOLMT5" ["signature"]=> string(64) "e738f8b2edbfc0afee3cf9147db1a05e947b9e7d3c5f67c7b426dae11b4e7f53" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(25900000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(6) ["start_time"]=> int(1651338000) ["end_time"]=> int(1659286740) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(3000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "22a19ce0cc7f2ef9e2aea85eb2e86cc1" ["icon_text"]=> string(26) "Coolmate - Official Store" ["shop_id"]=> int(24710134) ["shop_name"]=> string(26) "Coolmate - Official Store" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(true) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-04080011008820280000000105005051" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(3000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "22a19ce0cc7f2ef9e2aea85eb2e86cc1" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1659286740) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(0) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["usage_terms"]=> string(269) "Giảm ngay ₫30.000 cho đơn hàng từ ₫259.000. Áp dụng đến 31-07-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(67) "shopee-ma-giam-30000-dong-coolmate-official-store-COOLMT51657197913" ["started_date"]=> string(19) "01-05-2022 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(60) "[SHOPEE] Mã giảm 30000 đồng Coolmate - Official Store" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "62be721aace9ca64910644a0" ["started_time"]=> int(1651338000000) ["expired_time"]=> int(1659286740000) ["aff_link"]=> string(221) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D335132540338176%26signature%3De738f8b2edbfc0afee3cf9147db1a05e947b9e7d3c5f67c7b426dae11b4e7f53%26voucherCode%3DCOOLMT5" } [76]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(8) "AWIFI15K" ["banner_link"]=> string(33) "https://shopee.vn/m/shop-xu-huong" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫15.000 cho đơn hàng từ ₫400.000. Áp dụng đến 12-08-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(15000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "12-08-2022 23:59:06" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(148) "https://shopee.vn/search?promotionId=358839795073024&signature=7e2d8c3ea5add35b2255cc6d18be103c77dd839cb96f215b1c5c529f92958e62&voucherCode=AWIFI15K" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(358839795073024) ["voucher_code"]=> string(8) "AWIFI15K" ["signature"]=> string(64) "7e2d8c3ea5add35b2255cc6d18be103c77dd839cb96f215b1c5c529f92958e62" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(40000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1652236206) ["end_time"]=> int(1660323546) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(1500000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "2b925861730ba89277837cf6e51623ea" ["icon_text"]=> string(36) "ỐP LƯNG IPHONE -SIÊU THỊ AWiFi" ["shop_id"]=> int(7669738) ["shop_name"]=> string(36) "ỐP LƯNG IPHONE -SIÊU THỊ AWiFi" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-DE1EEA90B2A820280000000110141150" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(1500000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "2b925861730ba89277837cf6e51623ea" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1660323546) ["reminder_pn_setting"]=> int(0) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["usage_terms"]=> string(269) "Giảm ngay ₫15.000 cho đơn hàng từ ₫400.000. Áp dụng đến 12-08-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(74) "shopee-ma-giam-15000-dong-op-lung-iphone-sieu-thi-awifi-AWIFI15K1657039543" ["started_date"]=> string(19) "11-05-2022 09:30:06" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(70) "[SHOPEE] Mã giảm 15000 đồng ỐP LƯNG IPHONE -SIÊU THỊ AWiFi" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "62be7234ace9ca64910644ac" ["started_time"]=> int(1652236206000) ["expired_time"]=> int(1660323546000) ["aff_link"]=> string(222) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D358839795073024%26signature%3D7e2d8c3ea5add35b2255cc6d18be103c77dd839cb96f215b1c5c529f92958e62%26voucherCode%3DAWIFI15K" } [77]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(9) "VIENSDG10" ["banner_link"]=> string(41) "https://shopee.vn/m/sale-nha-cua-doi-song" ["content"]=> string(280) "Giảm ngay 10%, tối đa ₫100.000, cho đơn hàng từ ₫0. Áp dụng đến 31-07-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(0.1) ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["expired_date"]=> string(19) "31-07-2022 12:15:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(149) "https://shopee.vn/search?promotionId=370485104099328&signature=cf3e217eeb02dafb2c9cba11a4e7501ede9fffa0d388ab93254499750b977b0b&voucherCode=VIENSDG10" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(370485104099328) ["voucher_code"]=> string(9) "VIENSDG10" ["signature"]=> string(64) "cf3e217eeb02dafb2c9cba11a4e7501ede9fffa0d388ab93254499750b977b0b" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(0) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(3) ["start_time"]=> int(1653624540) ["end_time"]=> int(1659244500) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(10) ["reward_value"]=> int(0) ["reward_cap"]=> int(10000000000) ["icon_hash"]=> string(32) "0204ea006507f501ef688f85c95efdbc" ["icon_text"]=> string(17) "Viễn Chí Bảo" ["shop_id"]=> int(267466458) ["shop_name"]=> string(17) "Viễn Chí Bảo" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(true) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-30C32A1C108220280000000111005510" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(0) ["discount_percentage"]=> int(10) ["discount_cap"]=> int(10000000000) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "0204ea006507f501ef688f85c95efdbc" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1659244500) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(0) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["usage_terms"]=> string(280) "Giảm ngay 10%, tối đa ₫100.000, cho đơn hàng từ ₫0. Áp dụng đến 31-07-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(50) "shopee-ma-giam-10-vien-chi-bao-VIENSDG101657197915" ["started_date"]=> string(19) "27-05-2022 11:09:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(41) "[SHOPEE] Mã giảm 10% Viễn Chí Bảo" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "62be7256ace9ca64910644b0" ["started_time"]=> int(1653624540000) ["expired_time"]=> int(1659244500000) ["aff_link"]=> string(223) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D370485104099328%26signature%3Dcf3e217eeb02dafb2c9cba11a4e7501ede9fffa0d388ab93254499750b977b0b%26voucherCode%3DVIENSDG10" } [78]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(8) "JULIUST7" ["banner_link"]=> string(42) "https://shopee.vn/m/sale-hang-hieu-gia-tot" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫30.000 cho đơn hàng từ ₫499.000. Áp dụng đến 31-07-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(30000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "31-07-2022 23:59:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(148) "https://shopee.vn/search?promotionId=377761759936512&signature=c464e55f0cf53c88583fcb7d6bde55d7cc4ee62e93e79b1123cc61011b60367a&voucherCode=JULIUST7" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(377761759936512) ["voucher_code"]=> string(8) "JULIUST7" ["signature"]=> string(64) "c464e55f0cf53c88583fcb7d6bde55d7cc4ee62e93e79b1123cc61011b60367a" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(49900000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(2) ["start_time"]=> int(1656608400) ["end_time"]=> int(1659286740) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(3000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "b4953464e2612c0624e2ebcb352592ce" ["icon_text"]=> string(11) "Luckytimevn" ["shop_id"]=> int(251635588) ["shop_name"]=> string(11) "Luckytimevn" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(true) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-E805E206DA8220280000000111154104" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(3000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "b4953464e2612c0624e2ebcb352592ce" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1659286740) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["usage_terms"]=> string(269) "Giảm ngay ₫30.000 cho đơn hàng từ ₫499.000. Áp dụng đến 31-07-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(56) "shopee-ma-giam-30000-dong-luckytimevn-JULIUST71656693943" ["started_date"]=> string(19) "01-07-2022 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(45) "[SHOPEE] Mã giảm 30000 đồng Luckytimevn" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "62be7289ace9ca64910644c0" ["started_time"]=> int(1656608400000) ["expired_time"]=> int(1659286740000) ["aff_link"]=> string(222) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D377761759936512%26signature%3Dc464e55f0cf53c88583fcb7d6bde55d7cc4ee62e93e79b1123cc61011b60367a%26voucherCode%3DJULIUST7" } [79]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(7) "HELLA15" ["banner_link"]=> string(39) "https://shopee.vn/m/ngay-sieu-cong-nghe" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫15.000 cho đơn hàng từ ₫120.000. Áp dụng đến 31-08-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(15000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "31-08-2022 23:59:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(147) "https://shopee.vn/search?promotionId=378440961622016&signature=0e4f79363c71f8224ba836357f25b7dd2e207940eaeb6c5d323ddd79cb75b0cc&voucherCode=HELLA15" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(378440961622016) ["voucher_code"]=> string(7) "HELLA15" ["signature"]=> string(64) "0e4f79363c71f8224ba836357f25b7dd2e207940eaeb6c5d323ddd79cb75b0cc" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(12000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1654573260) ["end_time"]=> int(1661965140) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(1500000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "d9b1fb18214daa3b8d15a40bcd3e7053" ["icon_text"]=> string(19) "hellabeautyofficial" ["shop_id"]=> int(359865795) ["shop_name"]=> string(19) "hellabeautyofficial" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-6E1DA91E2A8220280000000111400500" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(1500000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "d9b1fb18214daa3b8d15a40bcd3e7053" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1661965140) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(0) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["usage_terms"]=> string(269) "Giảm ngay ₫15.000 cho đơn hàng từ ₫120.000. Áp dụng đến 31-08-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(63) "shopee-ma-giam-15000-dong-hellabeautyofficial-HELLA151657197915" ["started_date"]=> string(19) "07-06-2022 10:41:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(53) "[SHOPEE] Mã giảm 15000 đồng hellabeautyofficial" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "62be728bace9ca64910644c2" ["started_time"]=> int(1654573260000) ["expired_time"]=> int(1661965140000) ["aff_link"]=> string(221) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D378440961622016%26signature%3D0e4f79363c71f8224ba836357f25b7dd2e207940eaeb6c5d323ddd79cb75b0cc%26voucherCode%3DHELLA15" } [80]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(9) "MAYBCPT71" ["banner_link"]=> string(36) "https://shopee.vn/m/ngay-hoi-sac-dep" ["content"]=> string(285) "Giảm ngay 12%, tối đa ₫50.000, cho đơn hàng từ ₫350.000. Áp dụng đến 31-07-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(0.12) ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["expired_date"]=> string(19) "31-07-2022 23:59:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(149) "https://shopee.vn/search?promotionId=378647060267024&signature=47ffd4c734a24d3cf71e0e979e818088e9dc52128d288127d8fb36e374261f51&voucherCode=MAYBCPT71" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(378647060267024) ["voucher_code"]=> string(9) "MAYBCPT71" ["signature"]=> string(64) "47ffd4c734a24d3cf71e0e979e818088e9dc52128d288127d8fb36e374261f51" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(35000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1656608400) ["end_time"]=> int(1659286740) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(12) ["reward_value"]=> int(0) ["reward_cap"]=> int(5000000000) ["icon_hash"]=> string(32) "8e463cf906402ac67ffc45daf452e0ec" ["icon_text"]=> string(25) "Maybelline Official Store" ["shop_id"]=> int(37252407) ["shop_name"]=> string(25) "Maybelline Official Store" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(true) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-EC0DE831FA8221280000000111401400" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(0) ["discount_percentage"]=> int(12) ["discount_cap"]=> int(5000000000) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "8e463cf906402ac67ffc45daf452e0ec" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1659286740) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(0) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["usage_terms"]=> string(285) "Giảm ngay 12%, tối đa ₫50.000, cho đơn hàng từ ₫350.000. Áp dụng đến 31-07-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(63) "shopee-ma-giam-12-maybelline-official-store-MAYBCPT711657197962" ["started_date"]=> string(19) "01-07-2022 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(49) "[SHOPEE] Mã giảm 12% Maybelline Official Store" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "62be728face9ca64910644c3" ["started_time"]=> int(1656608400000) ["expired_time"]=> int(1659286740000) ["aff_link"]=> string(223) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D378647060267024%26signature%3D47ffd4c734a24d3cf71e0e979e818088e9dc52128d288127d8fb36e374261f51%26voucherCode%3DMAYBCPT71" } [81]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(6) "PARA10" ["banner_link"]=> string(36) "https://shopee.vn/m/ngay-hoi-sac-dep" ["content"]=> string(284) "Giảm ngay 10%, tối đa ₫10.000, cho đơn hàng từ ₫99.000. Áp dụng đến 07-07-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(0.1) ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["expired_date"]=> string(19) "07-07-2022 23:59:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(146) "https://shopee.vn/search?promotionId=379175391625216&signature=af563363efd0a04a2b65e4c8e43fa0595628f092aee546a0e519a1e0c0023984&voucherCode=PARA10" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(379175391625216) ["voucher_code"]=> string(6) "PARA10" ["signature"]=> string(64) "af563363efd0a04a2b65e4c8e43fa0595628f092aee546a0e519a1e0c0023984" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(9900000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(24) ["start_time"]=> int(1656608400) ["end_time"]=> int(1657213140) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(10) ["reward_value"]=> int(0) ["reward_cap"]=> int(1000000000) ["icon_hash"]=> string(32) "8159ffbb0ebc6f8e362d3b8dd27e81c6" ["icon_text"]=> string(7) "PARADOX" ["shop_id"]=> int(318031417) ["shop_name"]=> string(7) "PARADOX" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(true) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-CE1CCA94402220280000000111405145" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(0) ["discount_percentage"]=> int(10) ["discount_cap"]=> int(1000000000) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "8159ffbb0ebc6f8e362d3b8dd27e81c6" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1657213140) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["usage_terms"]=> string(284) "Giảm ngay 10%, tối đa ₫10.000, cho đơn hàng từ ₫99.000. Áp dụng đến 07-07-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(42) "shopee-ma-giam-10-paradox-PARA101657197962" ["started_date"]=> string(19) "01-07-2022 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(31) "[SHOPEE] Mã giảm 10% PARADOX" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "62be7290ace9ca64910644c4" ["started_time"]=> int(1656608400000) ["expired_time"]=> int(1657213140000) ["aff_link"]=> string(220) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D379175391625216%26signature%3Daf563363efd0a04a2b65e4c8e43fa0595628f092aee546a0e519a1e0c0023984%26voucherCode%3DPARA10" } [82]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(8) "HUAW707A" ["banner_link"]=> string(42) "https://shopee.vn/m/sale-hang-hieu-gia-tot" ["content"]=> string(271) "Giảm ngay ₫50.000 cho đơn hàng từ ₫3.000.000. Áp dụng đến 08-07-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(50000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "08-07-2022 23:59:17" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(148) "https://shopee.vn/search?promotionId=384900985585664&signature=d4e8699edcf1eb54c09a6df97c90ced61ceef33047b274070497647429424a58&voucherCode=HUAW707A" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(384900985585664) ["voucher_code"]=> string(8) "HUAW707A" ["signature"]=> string(64) "d4e8699edcf1eb54c09a6df97c90ced61ceef33047b274070497647429424a58" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(300000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(9) ["start_time"]=> int(1656608417) ["end_time"]=> int(1657299557) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(5000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "ed649388cfc7e3d12df7b796768fc9d1" ["icon_text"]=> string(21) "Huawei Flagship Store" ["shop_id"]=> int(93963889) ["shop_name"]=> string(21) "Huawei Flagship Store" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(true) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-CFFCE813222220280000000111540100" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(5000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "ed649388cfc7e3d12df7b796768fc9d1" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1657299557) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["usage_terms"]=> string(271) "Giảm ngay ₫50.000 cho đơn hàng từ ₫3.000.000. Áp dụng đến 08-07-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(66) "shopee-ma-giam-50000-dong-huawei-flagship-store-HUAW707A1657158323" ["started_date"]=> string(19) "01-07-2022 00:00:17" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(55) "[SHOPEE] Mã giảm 50000 đồng Huawei Flagship Store" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "62be72baace9ca64910644ce" ["started_time"]=> int(1656608417000) ["expired_time"]=> int(1657299557000) ["aff_link"]=> string(222) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D384900985585664%26signature%3Dd4e8699edcf1eb54c09a6df97c90ced61ceef33047b274070497647429424a58%26voucherCode%3DHUAW707A" } [83]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(8) "LOREBC07" ["banner_link"]=> string(39) "https://shopee.vn/m/ngay-hoi-thanh-vien" ["content"]=> string(235) "Chỉ áp dụng trên App cho một số sản phẩm tham gia chương trình và người dùng nhất định. Nhập mã LOREBC07 giảm 12% tối đa 50000Đ cho đơn từ 350000Đ. HSD: 23:59 31/7/2022. Số lượng có hạn." ["discount"]=> float(0.12) ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["expired_date"]=> string(19) "31-07-2022 23:59:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(148) "https://shopee.vn/search?promotionId=388687671459856&signature=e134e6a0fb5ceb00e613f78789313abe8c51a944ad4b50bcc8e11eeaa0d1b33e&voucherCode=LOREBC07" } ["extra"]=> array(46) { ["promotionid"]=> int(388687671459856) ["voucher_code"]=> string(8) "LOREBC07" ["signature"]=> string(64) "e134e6a0fb5ceb00e613f78789313abe8c51a944ad4b50bcc8e11eeaa0d1b33e" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(35000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(6) ["start_time"]=> int(1656608400) ["end_time"]=> int(1659286740) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(12) ["reward_value"]=> int(0) ["reward_cap"]=> int(5000000000) ["icon_hash"]=> string(32) "4a869c76e6a105360f55058892d7d722" ["icon_text"]=> string(28) "L'Oreal Paris Official Store" ["shop_id"]=> int(37251933) ["shop_name"]=> string(28) "L'Oreal Paris Official Store" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(true) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-9E1E633C80A221280000000114014004" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(0) ["discount_percentage"]=> int(12) ["discount_cap"]=> int(5000000000) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "4a869c76e6a105360f55058892d7d722" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1659286740) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(0) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(1) ["usage_terms"]=> string(235) "Chỉ áp dụng trên App cho một số sản phẩm tham gia chương trình và người dùng nhất định. Nhập mã LOREBC07 giảm 12% tối đa 50000Đ cho đơn từ 350000Đ. HSD: 23:59 31/7/2022. Số lượng có hạn." ["devices"]=> array(2) { [0]=> string(3) "iOS" [1]=> string(7) "Android" } } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(65) "shopee-ma-giam-12-l-oreal-paris-official-store-LOREBC071657197964" ["started_date"]=> string(19) "01-07-2022 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(52) "[SHOPEE] Mã giảm 12% L'Oreal Paris Official Store" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "62be72ceace9ca64910644d7" ["started_time"]=> int(1656608400000) ["expired_time"]=> int(1659286740000) ["aff_link"]=> string(222) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D388687671459856%26signature%3De134e6a0fb5ceb00e613f78789313abe8c51a944ad4b50bcc8e11eeaa0d1b33e%26voucherCode%3DLOREBC07" } [84]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(19) "FSV-389435205533728" ["banner_link"]=> string(37) "https://shopee.vn/m/don-cho-sieu-sale" ["content"]=> string(632) "Sử dụng mã giảm phí vận chuyển (tối đa 15K) cho đơn hàng bất kì từ 0Đ thoả điều kiện ưu đãi tại Shopee.
Chỉ áp dụng cho một số người bán tham gia chương trình Hoàn Xu Xtra, Freeship Xtra, Shopee Mall.
Đơn vị vận chuyển khả dụng: Nhanh và Hỏa tốc.
Áp dụng trên ứng dụng Shopee.
Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee.
Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước." ["discount"]=> int(0) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "07-07-2022 23:59:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(159) "https://shopee.vn/search?promotionId=389435205533728&signature=ae2fa76fbd737a8a985d891455073520a313642351b105d7188c70003ffd033a&voucherCode=FSV-389435205533728" } ["extra"]=> array(39) { ["promotionid"]=> int(389435205533728) ["voucher_code"]=> string(19) "FSV-389435205533728" ["signature"]=> string(64) "ae2fa76fbd737a8a985d891455073520a313642351b105d7188c70003ffd033a" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(0) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(100) ["start_time"]=> int(1657126800) ["end_time"]=> int(1657213140) ["claim_start_time"]=> int(1656176400) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(2) ["title"]=> string(35) "Tất cả hình thức thanh toán" ["use_link"]=> string(39) "https://shopee.vn/m/mien-phi-van-chuyen" ["icon_text"]=> string(6) "SHOPEE" ["customised_labels"]=> array(1) { [0]=> array(1) { ["content"]=> string(13) "Tối đa 15K" } } ["shop_id"]=> int(0) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(35) "MP-3D2F291E70A224280000000114040500" ["fully_redeemed"]=> bool(true) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["left_count"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(true) ["claim_end_time"]=> int(1657126740) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(0) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(602) "Sử dụng mã giảm phí vận chuyển (tối đa 15K) cho đơn hàng bất kì từ 0Đ thoả điều kiện ưu đãi tại Shopee. Chỉ áp dụng cho một số người bán tham gia chương trình Hoàn Xu Xtra, Freeship Xtra, Shopee Mall. Đơn vị vận chuyển khả dụng: Nhanh và Hỏa tốc. Áp dụng trên ứng dụng Shopee. Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee. Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước." ["devices"]=> array(2) { [0]=> string(7) "Android" [1]=> string(3) "iOS" } } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(59) "shopee-ma-mien-phi-van-chuyen-FSV-3894352055337281657197920" ["started_date"]=> string(19) "07-07-2022 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(39) "[SHOPEE] Mã miễn phí vận chuyển" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "62be72d6ace9ca64910644db" ["started_time"]=> int(1657126800000) ["expired_time"]=> int(1657213140000) ["aff_link"]=> string(233) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D389435205533728%26signature%3Dae2fa76fbd737a8a985d891455073520a313642351b105d7188c70003ffd033a%26voucherCode%3DFSV-389435205533728" } [85]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(9) "SUNH40KT7" ["banner_link"]=> string(40) "https://shopee.vn/m/ngay-sieu-thoi-trang" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫40.000 cho đơn hàng từ ₫590.000. Áp dụng đến 31-07-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(40000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "31-07-2022 23:59:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(149) "https://shopee.vn/search?promotionId=392961868578816&signature=3c3a36208d7b08b8bf4611055e12d4a80041348aa28a851369dd2148414f7165&voucherCode=SUNH40KT7" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(392961868578816) ["voucher_code"]=> string(9) "SUNH40KT7" ["signature"]=> string(64) "3c3a36208d7b08b8bf4611055e12d4a80041348aa28a851369dd2148414f7165" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(59000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1656608400) ["end_time"]=> int(1659286740) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(4000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "2c6a203d41dd313fcedbd92cd5c69040" ["icon_text"]=> string(18) "SUNHOUSE GROUP JSC" ["shop_id"]=> int(18183995) ["shop_name"]=> string(18) "SUNHOUSE GROUP JSC" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(true) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-C120C1B492A220280000000114111411" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(4000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "2c6a203d41dd313fcedbd92cd5c69040" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1659286740) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["usage_terms"]=> string(269) "Giảm ngay ₫40.000 cho đơn hàng từ ₫590.000. Áp dụng đến 31-07-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(64) "shopee-ma-giam-40000-dong-sunhouse-group-jsc-SUNH40KT71657197922" ["started_date"]=> string(19) "01-07-2022 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(52) "[SHOPEE] Mã giảm 40000 đồng SUNHOUSE GROUP JSC" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "62be72edace9ca64910644e4" ["started_time"]=> int(1656608400000) ["expired_time"]=> int(1659286740000) ["aff_link"]=> string(223) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D392961868578816%26signature%3D3c3a36208d7b08b8bf4611055e12d4a80041348aa28a851369dd2148414f7165%26voucherCode%3DSUNH40KT7" } [86]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(8) "RMSMC722" ["banner_link"]=> string(28) "https://shopee.vn/m/mum-club" ["content"]=> string(268) "Chỉ áp dụng trên App cho một số sản phẩm tham gia chương trình nhất định. Nhập mã RMSMC722 giảm tối đa 12000Đ cho đơn từ 149000Đ. HSD: 23:59 31/7/2022. Số lượng có hạn. Áp dụng cho một số người dùng nhất định" ["discount"]=> float(12000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "31-07-2022 23:59:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(148) "https://shopee.vn/search?promotionId=393148950724608&signature=a0216437877bbe0e3b2f3597c313c1502be311a085c8fd1cd779cd2ca5337038&voucherCode=RMSMC722" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(393148950724608) ["voucher_code"]=> string(8) "RMSMC722" ["signature"]=> string(64) "a0216437877bbe0e3b2f3597c313c1502be311a085c8fd1cd779cd2ca5337038" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(14900000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(35) ["start_time"]=> int(1656608400) ["end_time"]=> int(1659286740) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(1200000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "2f4d1a514dadb80bd12c41e577029891" ["icon_text"]=> string(26) "Rohto Mentholatum Viet Nam" ["shop_id"]=> int(59597911) ["shop_name"]=> string(26) "Rohto Mentholatum Viet Nam" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(true) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-ABF5425392A220280000000114114101" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(1200000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "2f4d1a514dadb80bd12c41e577029891" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1659286740) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(1) ["usage_terms"]=> string(268) "Chỉ áp dụng trên App cho một số sản phẩm tham gia chương trình nhất định. Nhập mã RMSMC722 giảm tối đa 12000Đ cho đơn từ 149000Đ. HSD: 23:59 31/7/2022. Số lượng có hạn. Áp dụng cho một số người dùng nhất định" ["devices"]=> array(2) { [0]=> string(3) "iOS" [1]=> string(7) "Android" } } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(71) "shopee-ma-giam-12000-dong-rohto-mentholatum-viet-nam-RMSMC7221657197922" ["started_date"]=> string(19) "01-07-2022 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(60) "[SHOPEE] Mã giảm 12000 đồng Rohto Mentholatum Viet Nam" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "62be72f5ace9ca64910644e7" ["started_time"]=> int(1656608400000) ["expired_time"]=> int(1659286740000) ["aff_link"]=> string(222) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D393148950724608%26signature%3Da0216437877bbe0e3b2f3597c313c1502be311a085c8fd1cd779cd2ca5337038%26voucherCode%3DRMSMC722" } [87]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(6) "SPPDT7" ["banner_link"]=> string(29) "https://shopee.vn/m/shopeepay" ["content"]=> string(228) "Nhập mã SPPDT7 Giảm 5% tối đa 5000 cho đơn từ 45000. HSD: 31/07/2022 23:59. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn! Mã chỉ áp dụng khi thanh toán bằng ShopeePay." ["discount"]=> float(0.05) ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["expired_date"]=> string(19) "31-07-2022 23:59:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(146) "https://shopee.vn/search?promotionId=393228037849088&signature=46a3630020578fc45de025ec356955790a2fde44ea0ca3984d918716873c1687&voucherCode=SPPDT7" } ["extra"]=> array(42) { ["promotionid"]=> int(393228037849088) ["voucher_code"]=> string(6) "SPPDT7" ["signature"]=> string(64) "46a3630020578fc45de025ec356955790a2fde44ea0ca3984d918716873c1687" ["use_type"]=> int(1) ["voucher_market_type"]=> int(2) ["min_spend"]=> int(4500000000) ["product_limit"]=> bool(true) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(50) ["start_time"]=> int(1656608400) ["end_time"]=> int(1659286740) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(5) ["reward_value"]=> int(0) ["reward_cap"]=> int(500000000) ["icon_hash"]=> string(32) "3aa6515e76eb97e19478777608398690" ["icon_text"]=> string(21) "Nạp điện thoại" ["customised_labels"]=> array(2) { [0]=> array(1) { ["content"]=> string(21) "Nạp điện thoại" } [1]=> array(1) { ["content"]=> string(13) "Ví ShopeePay" } } ["shop_id"]=> int(0) ["dp_category_name"]=> string(12) "Mobile Topup" ["wallet_redeemable"]=> bool(true) ["customer_reference_id"]=> string(35) "DP-E0C1CA2782A220280000000114114405" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(0) ["discount_percentage"]=> int(5) ["discount_cap"]=> int(500000000) ["shopee_wallet_only"]=> bool(true) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1659286740) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(0) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(228) "Nhập mã SPPDT7 Giảm 5% tối đa 5000 cho đơn từ 45000. HSD: 31/07/2022 23:59. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn! Mã chỉ áp dụng khi thanh toán bằng ShopeePay." ["devices"]=> array(2) { [0]=> string(7) "Android" [1]=> string(3) "iOS" } } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(48) "shopee-ma-giam-5-nap-dien-thoai-SPPDT71657197923" ["started_date"]=> string(19) "01-07-2022 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(44) "[SHOPEE] Mã giảm 5% Nạp điện thoại" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "62be72f9ace9ca64910644e9" ["started_time"]=> int(1656608400000) ["expired_time"]=> int(1659286740000) ["aff_link"]=> string(220) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D393228037849088%26signature%3D46a3630020578fc45de025ec356955790a2fde44ea0ca3984d918716873c1687%26voucherCode%3DSPPDT7" } [88]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(8) "SPPDATA7" ["banner_link"]=> string(29) "https://shopee.vn/m/shopeepay" ["content"]=> string(231) "Nhập mã SPPDATA7 Giảm 5% tối đa 20000 cho đơn từ 36000. HSD: 31/07/2022 23:59. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn! Mã chỉ áp dụng khi thanh toán bằng ShopeePay." ["discount"]=> float(0.05) ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["expired_date"]=> string(19) "31-07-2022 23:59:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(148) "https://shopee.vn/search?promotionId=393228037980160&signature=38daa1dce39b9af56e91e4ca63595668bff1f667dcc711d646a5a60fea7cc6f4&voucherCode=SPPDATA7" } ["extra"]=> array(42) { ["promotionid"]=> int(393228037980160) ["voucher_code"]=> string(8) "SPPDATA7" ["signature"]=> string(64) "38daa1dce39b9af56e91e4ca63595668bff1f667dcc711d646a5a60fea7cc6f4" ["use_type"]=> int(1) ["voucher_market_type"]=> int(2) ["min_spend"]=> int(3600000000) ["product_limit"]=> bool(true) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(58) ["start_time"]=> int(1656608400) ["end_time"]=> int(1659286740) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(5) ["reward_value"]=> int(0) ["reward_cap"]=> int(2000000000) ["icon_hash"]=> string(32) "3aa6515e76eb97e19478777608398690" ["icon_text"]=> string(10) "Data 3G/4G" ["customised_labels"]=> array(2) { [0]=> array(1) { ["content"]=> string(10) "Data 3G/4G" } [1]=> array(1) { ["content"]=> string(13) "Ví ShopeePay" } } ["shop_id"]=> int(0) ["dp_category_name"]=> string(25) "Nạp thẻ & Dịch vụ" ["wallet_redeemable"]=> bool(true) ["customer_reference_id"]=> string(35) "DP-E0C1CA3382A220280000000114114405" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(0) ["discount_percentage"]=> int(5) ["discount_cap"]=> int(2000000000) ["shopee_wallet_only"]=> bool(true) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1659286740) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(0) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(231) "Nhập mã SPPDATA7 Giảm 5% tối đa 20000 cho đơn từ 36000. HSD: 31/07/2022 23:59. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn! Mã chỉ áp dụng khi thanh toán bằng ShopeePay." ["devices"]=> array(2) { [0]=> string(7) "Android" [1]=> string(3) "iOS" } } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(46) "shopee-ma-giam-5-data-3g-4g-SPPDATA71657197923" ["started_date"]=> string(19) "01-07-2022 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(33) "[SHOPEE] Mã giảm 5% Data 3G/4G" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "62be72faace9ca64910644ea" ["started_time"]=> int(1656608400000) ["expired_time"]=> int(1659286740000) ["aff_link"]=> string(222) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D393228037980160%26signature%3D38daa1dce39b9af56e91e4ca63595668bff1f667dcc711d646a5a60fea7cc6f4%26voucherCode%3DSPPDATA7" } [89]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(7) "SPPBAY7" ["banner_link"]=> string(29) "https://shopee.vn/m/shopeepay" ["content"]=> string(226) "Nhập mã SPPBAY7 Giảm 5% tối đa 50000 cho đơn từ 0. HSD: 31/07/2022 23:59. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn! Mã chỉ áp dụng khi thanh toán bằng ShopeePay." ["discount"]=> float(0.05) ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["expired_date"]=> string(19) "31-07-2022 23:59:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(147) "https://shopee.vn/search?promotionId=393228038062080&signature=cc7e8a29393c2d3c0e896bf5a58202342eb799ebe277d3f6e174251c98354195&voucherCode=SPPBAY7" } ["extra"]=> array(42) { ["promotionid"]=> int(393228038062080) ["voucher_code"]=> string(7) "SPPBAY7" ["signature"]=> string(64) "cc7e8a29393c2d3c0e896bf5a58202342eb799ebe277d3f6e174251c98354195" ["use_type"]=> int(1) ["voucher_market_type"]=> int(2) ["min_spend"]=> int(0) ["product_limit"]=> bool(true) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(19) ["start_time"]=> int(1656608400) ["end_time"]=> int(1659286740) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(5) ["reward_value"]=> int(0) ["reward_cap"]=> int(5000000000) ["icon_hash"]=> string(32) "4fac818193016227d29f29852bf1ff8f" ["icon_text"]=> string(12) "Vé máy bay" ["customised_labels"]=> array(2) { [0]=> array(1) { ["content"]=> string(12) "Vé máy bay" } [1]=> array(1) { ["content"]=> string(14) " Ví ShopeePay" } } ["shop_id"]=> int(0) ["dp_category_name"]=> string(6) "Flight" ["wallet_redeemable"]=> bool(true) ["customer_reference_id"]=> string(35) "DP-E0C1CA3692A220280000000114114405" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(0) ["discount_percentage"]=> int(5) ["discount_cap"]=> int(5000000000) ["shopee_wallet_only"]=> bool(true) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1659286740) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(0) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(226) "Nhập mã SPPBAY7 Giảm 5% tối đa 50000 cho đơn từ 0. HSD: 31/07/2022 23:59. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn! Mã chỉ áp dụng khi thanh toán bằng ShopeePay." ["devices"]=> array(2) { [0]=> string(7) "Android" [1]=> string(3) "iOS" } } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(45) "shopee-ma-giam-5-ve-may-bay-SPPBAY71657197923" ["started_date"]=> string(19) "01-07-2022 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(35) "[SHOPEE] Mã giảm 5% Vé máy bay" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "62be72fbace9ca64910644eb" ["started_time"]=> int(1656608400000) ["expired_time"]=> int(1659286740000) ["aff_link"]=> string(221) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D393228038062080%26signature%3Dcc7e8a29393c2d3c0e896bf5a58202342eb799ebe277d3f6e174251c98354195%26voucherCode%3DSPPBAY7" } [90]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(6) "SPPSE7" ["banner_link"]=> string(29) "https://shopee.vn/m/shopeepay" ["content"]=> string(230) "Nhập mã SPPSE7 Giảm 10% tối đa 25000 cho đơn từ 30000. HSD: 31/07/2022 23:59. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn! Mã chỉ áp dụng khi thanh toán bằng ShopeePay." ["discount"]=> float(0.1) ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["expired_date"]=> string(19) "31-07-2022 23:59:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(146) "https://shopee.vn/search?promotionId=393228038062096&signature=35f6662bbffecf68f1ae2472a39fe6056c735c1dc5f9ce1d67baaa9c7ddb190b&voucherCode=SPPSE7" } ["extra"]=> array(42) { ["promotionid"]=> int(393228038062096) ["voucher_code"]=> string(6) "SPPSE7" ["signature"]=> string(64) "35f6662bbffecf68f1ae2472a39fe6056c735c1dc5f9ce1d67baaa9c7ddb190b" ["use_type"]=> int(1) ["voucher_market_type"]=> int(2) ["min_spend"]=> int(3000000000) ["product_limit"]=> bool(true) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(8) ["start_time"]=> int(1656608400) ["end_time"]=> int(1659286740) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(10) ["reward_value"]=> int(0) ["reward_cap"]=> int(2500000000) ["icon_hash"]=> string(32) "73ab7e4f9d770ccfd2f8b786d29bad81" ["icon_text"]=> string(15) "Mã giảm giá" ["customised_labels"]=> array(2) { [0]=> array(1) { ["content"]=> string(15) "Mã giảm giá" } [1]=> array(1) { ["content"]=> string(13) "Ví ShopeePay" } } ["shop_id"]=> int(0) ["dp_category_name"]=> string(9) "E-voucher" ["wallet_redeemable"]=> bool(true) ["customer_reference_id"]=> string(35) "DP-E0C1CA3692A221280000000114114405" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(0) ["discount_percentage"]=> int(10) ["discount_cap"]=> int(2500000000) ["shopee_wallet_only"]=> bool(true) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1659286740) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(0) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(230) "Nhập mã SPPSE7 Giảm 10% tối đa 25000 cho đơn từ 30000. HSD: 31/07/2022 23:59. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn! Mã chỉ áp dụng khi thanh toán bằng ShopeePay." ["devices"]=> array(2) { [0]=> string(7) "Android" [1]=> string(3) "iOS" } } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(46) "shopee-ma-giam-10-ma-giam-gia-SPPSE71657197923" ["started_date"]=> string(19) "01-07-2022 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(39) "[SHOPEE] Mã giảm 10% Mã giảm giá" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "62be72fcace9ca64910644ec" ["started_time"]=> int(1656608400000) ["expired_time"]=> int(1659286740000) ["aff_link"]=> string(220) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D393228038062096%26signature%3D35f6662bbffecf68f1ae2472a39fe6056c735c1dc5f9ce1d67baaa9c7ddb190b%26voucherCode%3DSPPSE7" } [91]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(9) "SPPMOVIE7" ["banner_link"]=> string(29) "https://shopee.vn/m/shopeepay" ["content"]=> string(229) "Nhập mã SPPMOVIE7 Giảm 10% tối đa 15000 cho đơn từ 0. HSD: 31/07/2022 23:59. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn! Mã chỉ áp dụng khi thanh toán bằng ShopeePay." ["discount"]=> float(0.1) ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["expired_date"]=> string(19) "31-07-2022 23:59:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(149) "https://shopee.vn/search?promotionId=393228046385152&signature=c997cc785a0f20c0b6637f1842bc0630999b9c53bfbc95cc47ee11c8b7336fa0&voucherCode=SPPMOVIE7" } ["extra"]=> array(42) { ["promotionid"]=> int(393228046385152) ["voucher_code"]=> string(9) "SPPMOVIE7" ["signature"]=> string(64) "c997cc785a0f20c0b6637f1842bc0630999b9c53bfbc95cc47ee11c8b7336fa0" ["use_type"]=> int(1) ["voucher_market_type"]=> int(2) ["min_spend"]=> int(0) ["product_limit"]=> bool(true) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(21) ["start_time"]=> int(1656608400) ["end_time"]=> int(1659286740) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(10) ["reward_value"]=> int(0) ["reward_cap"]=> int(1500000000) ["icon_hash"]=> string(32) "db46c2f6db80612a2e78d5a8f753ec05" ["icon_text"]=> string(12) "Vé xem phim" ["customised_labels"]=> array(2) { [0]=> array(1) { ["content"]=> string(12) "Vé xem phim" } [1]=> array(1) { ["content"]=> string(13) "Ví ShopeePay" } } ["shop_id"]=> int(0) ["dp_category_name"]=> string(15) "Movie & Theater" ["wallet_redeemable"]=> bool(true) ["customer_reference_id"]=> string(35) "DP-48C48A3392A220280000000114114405" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(0) ["discount_percentage"]=> int(10) ["discount_cap"]=> int(1500000000) ["shopee_wallet_only"]=> bool(true) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1659286740) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(0) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(229) "Nhập mã SPPMOVIE7 Giảm 10% tối đa 15000 cho đơn từ 0. HSD: 31/07/2022 23:59. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn! Mã chỉ áp dụng khi thanh toán bằng ShopeePay." ["devices"]=> array(2) { [0]=> string(7) "Android" [1]=> string(3) "iOS" } } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(49) "shopee-ma-giam-10-ve-xem-phim-SPPMOVIE71657197923" ["started_date"]=> string(19) "01-07-2022 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(36) "[SHOPEE] Mã giảm 10% Vé xem phim" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "62be72feace9ca64910644ed" ["started_time"]=> int(1656608400000) ["expired_time"]=> int(1659286740000) ["aff_link"]=> string(223) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D393228046385152%26signature%3Dc997cc785a0f20c0b6637f1842bc0630999b9c53bfbc95cc47ee11c8b7336fa0%26voucherCode%3DSPPMOVIE7" } [92]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(9) "SPPHOTEL7" ["banner_link"]=> string(29) "https://shopee.vn/m/shopeepay" ["content"]=> string(229) "Nhập mã SPPHOTEL7 Giảm 15% tối đa 85000 cho đơn từ 0. HSD: 31/07/2022 23:59. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn! Mã chỉ áp dụng khi thanh toán bằng ShopeePay." ["discount"]=> float(0.15) ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["expired_date"]=> string(19) "31-07-2022 23:59:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(149) "https://shopee.vn/search?promotionId=393228047515648&signature=2d1b790b83a3a7983be8b9a10c90991a16d0f1ce1ebd44f6202df4296c53eea7&voucherCode=SPPHOTEL7" } ["extra"]=> array(42) { ["promotionid"]=> int(393228047515648) ["voucher_code"]=> string(9) "SPPHOTEL7" ["signature"]=> string(64) "2d1b790b83a3a7983be8b9a10c90991a16d0f1ce1ebd44f6202df4296c53eea7" ["use_type"]=> int(1) ["voucher_market_type"]=> int(2) ["min_spend"]=> int(0) ["product_limit"]=> bool(true) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(1) ["start_time"]=> int(1656608400) ["end_time"]=> int(1659286740) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(15) ["reward_value"]=> int(0) ["reward_cap"]=> int(8500000000) ["icon_hash"]=> string(32) "2830f4da42a624ec8e186651c095e279" ["icon_text"]=> string(26) "Đặt phòng khách sạn" ["customised_labels"]=> array(2) { [0]=> array(1) { ["content"]=> string(26) "Đặt phòng khách sạn" } [1]=> array(1) { ["content"]=> string(13) "Ví ShopeePay" } } ["shop_id"]=> int(0) ["dp_category_name"]=> string(5) "Hotel" ["wallet_redeemable"]=> bool(true) ["customer_reference_id"]=> string(35) "DP-48C48B36C2A220280000000114114405" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(0) ["discount_percentage"]=> int(15) ["discount_cap"]=> int(8500000000) ["shopee_wallet_only"]=> bool(true) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1659286740) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(0) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(229) "Nhập mã SPPHOTEL7 Giảm 15% tối đa 85000 cho đơn từ 0. HSD: 31/07/2022 23:59. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn! Mã chỉ áp dụng khi thanh toán bằng ShopeePay." ["devices"]=> array(2) { [0]=> string(7) "Android" [1]=> string(3) "iOS" } } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(57) "shopee-ma-giam-15-dat-phong-khach-san-SPPHOTEL71657197923" ["started_date"]=> string(19) "01-07-2022 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(50) "[SHOPEE] Mã giảm 15% Đặt phòng khách sạn" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "62be72fface9ca64910644ee" ["started_time"]=> int(1656608400000) ["expired_time"]=> int(1659286740000) ["aff_link"]=> string(223) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D393228047515648%26signature%3D2d1b790b83a3a7983be8b9a10c90991a16d0f1ce1ebd44f6202df4296c53eea7%26voucherCode%3DSPPHOTEL7" } [93]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(9) "SPPJU710K" ["banner_link"]=> string(37) "https://shopee.vn/m/don-cho-sieu-sale" ["content"]=> string(237) "Mã SPPJU710K giảm tối đa 10K cho đơn hàng Shopee hợp lệ từ 0Đ trên ứng dụng Shopee. HSD: 07/07/2022 23:59. Áp dụng khi thanh toán ShopeePay . Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần." ["discount"]=> float(10000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "07-07-2022 23:59:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(149) "https://shopee.vn/search?promotionId=393691433615360&signature=830b137520a39c6f20f31337f46ec9eec34e9762aca313c254ed7b575521b8ab&voucherCode=SPPJU710K" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(393691433615360) ["voucher_code"]=> string(9) "SPPJU710K" ["signature"]=> string(64) "830b137520a39c6f20f31337f46ec9eec34e9762aca313c254ed7b575521b8ab" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(0) ["product_limit"]=> bool(true) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(79) ["start_time"]=> int(1657126800) ["end_time"]=> int(1657213140) ["claim_start_time"]=> int(1656608400) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(1000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["use_link"]=> string(29) "https://shopee.vn/m/shopeepay" ["icon_hash"]=> string(32) "512a3920bbf6de315b98e799a8caf6c0" ["icon_text"]=> string(9) "ShopeePay" ["customised_labels"]=> array(1) { [0]=> array(1) { ["content"]=> string(13) "Ví ShopeePay" } } ["shop_id"]=> int(0) ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(true) ["customer_reference_id"]=> string(35) "MP-1EDE085332A220280000000114140055" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(1000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(true) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1657213140) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(0) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(237) "Mã SPPJU710K giảm tối đa 10K cho đơn hàng Shopee hợp lệ từ 0Đ trên ứng dụng Shopee. HSD: 07/07/2022 23:59. Áp dụng khi thanh toán ShopeePay . Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần." ["devices"]=> array(2) { [0]=> string(3) "iOS" [1]=> string(7) "Android" } } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(1) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(55) "shopee-ma-giam-10000-dong-shopeepay-SPPJU710K1657197924" ["started_date"]=> string(19) "07-07-2022 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(43) "[SHOPEE] Mã giảm 10000 đồng ShopeePay" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "62be7302ace9ca64910644f0" ["started_time"]=> int(1657126800000) ["expired_time"]=> int(1657213140000) ["aff_link"]=> string(223) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D393691433615360%26signature%3D830b137520a39c6f20f31337f46ec9eec34e9762aca313c254ed7b575521b8ab%26voucherCode%3DSPPJU710K" } [94]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(9) "SPPJUL7EB" ["banner_link"]=> string(37) "https://shopee.vn/m/don-cho-sieu-sale" ["content"]=> string(241) "Mã SPPJUL7EB giảm 20% tối đa 10K cho đơn hàng Shopee hợp lệ từ 20K trên ứng dụng Shopee. HSD: 07/07/2022 23:59. Áp dụng khi thanh toán ShopeePay . Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần." ["discount"]=> float(0.2) ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["expired_date"]=> string(19) "07-07-2022 23:59:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(149) "https://shopee.vn/search?promotionId=393691441676288&signature=eaba236c6c1dea4bafd0503280b8d0f5605fbdf9464da85707a71bc6d40ac896&voucherCode=SPPJUL7EB" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(393691441676288) ["voucher_code"]=> string(9) "SPPJUL7EB" ["signature"]=> string(64) "eaba236c6c1dea4bafd0503280b8d0f5605fbdf9464da85707a71bc6d40ac896" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(2000000000) ["product_limit"]=> bool(true) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(69) ["start_time"]=> int(1657126800) ["end_time"]=> int(1657213140) ["claim_start_time"]=> int(1656608400) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(20) ["reward_value"]=> int(0) ["reward_cap"]=> int(1000000000) ["use_link"]=> string(29) "https://shopee.vn/m/shopeepay" ["icon_hash"]=> string(32) "512a3920bbf6de315b98e799a8caf6c0" ["icon_text"]=> string(9) "ShopeePay" ["customised_labels"]=> array(1) { [0]=> array(1) { ["content"]=> string(13) "Ví ShopeePay" } } ["shop_id"]=> int(0) ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(true) ["customer_reference_id"]=> string(35) "MP-9EDE484232A220280000000114140055" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(0) ["discount_percentage"]=> int(20) ["discount_cap"]=> int(1000000000) ["shopee_wallet_only"]=> bool(true) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1657213140) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(0) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(241) "Mã SPPJUL7EB giảm 20% tối đa 10K cho đơn hàng Shopee hợp lệ từ 20K trên ứng dụng Shopee. HSD: 07/07/2022 23:59. Áp dụng khi thanh toán ShopeePay . Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần." ["devices"]=> array(2) { [0]=> string(3) "iOS" [1]=> string(7) "Android" } } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(1) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(47) "shopee-ma-giam-20-shopeepay-SPPJUL7EB1657197925" ["started_date"]=> string(19) "07-07-2022 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(33) "[SHOPEE] Mã giảm 20% ShopeePay" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "62be7303ace9ca64910644f1" ["started_time"]=> int(1657126800000) ["expired_time"]=> int(1657213140000) ["aff_link"]=> string(223) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D393691441676288%26signature%3Deaba236c6c1dea4bafd0503280b8d0f5605fbdf9464da85707a71bc6d40ac896%26voucherCode%3DSPPJUL7EB" } [95]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(9) "SPPJUL7DD" ["banner_link"]=> string(37) "https://shopee.vn/m/don-cho-sieu-sale" ["content"]=> string(242) "Mã SPPJUL7DD giảm 10% tối đa 15K cho đơn hàng Shopee hợp lệ từ 100K trên ứng dụng Shopee. HSD: 07/07/2022 23:59. Áp dụng khi thanh toán ShopeePay . Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần." ["discount"]=> float(0.1) ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["expired_date"]=> string(19) "07-07-2022 23:59:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(149) "https://shopee.vn/search?promotionId=393691441790976&signature=6167149c86492cb24bc045b374c8b0641b7279e23f09d053b1c5f305c4219ffe&voucherCode=SPPJUL7DD" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(393691441790976) ["voucher_code"]=> string(9) "SPPJUL7DD" ["signature"]=> string(64) "6167149c86492cb24bc045b374c8b0641b7279e23f09d053b1c5f305c4219ffe" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(10000000000) ["product_limit"]=> bool(true) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(25) ["start_time"]=> int(1657126800) ["end_time"]=> int(1657213140) ["claim_start_time"]=> int(1656608400) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(10) ["reward_value"]=> int(0) ["reward_cap"]=> int(1500000000) ["use_link"]=> string(29) "https://shopee.vn/m/shopeepay" ["icon_hash"]=> string(32) "512a3920bbf6de315b98e799a8caf6c0" ["icon_text"]=> string(9) "ShopeePay" ["customised_labels"]=> array(1) { [0]=> array(1) { ["content"]=> string(13) "Ví ShopeePay" } } ["shop_id"]=> int(0) ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(true) ["customer_reference_id"]=> string(35) "MP-9EDE484622A220280000000114140055" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(0) ["discount_percentage"]=> int(10) ["discount_cap"]=> int(1500000000) ["shopee_wallet_only"]=> bool(true) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1657213140) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(0) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(242) "Mã SPPJUL7DD giảm 10% tối đa 15K cho đơn hàng Shopee hợp lệ từ 100K trên ứng dụng Shopee. HSD: 07/07/2022 23:59. Áp dụng khi thanh toán ShopeePay . Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần." ["devices"]=> array(2) { [0]=> string(3) "iOS" [1]=> string(7) "Android" } } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(1) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(47) "shopee-ma-giam-10-shopeepay-SPPJUL7DD1657197925" ["started_date"]=> string(19) "07-07-2022 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(33) "[SHOPEE] Mã giảm 10% ShopeePay" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "62be7304ace9ca64910644f2" ["started_time"]=> int(1657126800000) ["expired_time"]=> int(1657213140000) ["aff_link"]=> string(223) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D393691441790976%26signature%3D6167149c86492cb24bc045b374c8b0641b7279e23f09d053b1c5f305c4219ffe%26voucherCode%3DSPPJUL7DD" } [96]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(6) "HUGSM7" ["banner_link"]=> string(28) "https://shopee.vn/m/mum-club" ["content"]=> string(228) "Chỉ áp dụng trên App cho một số sản phẩm và người dùng khi tham gia chương trình nhất định. Nhập mã HUGSM7 giảm ngay 10000Đ cho đơn từ 350000Đ. HSD: 23:59 31/7/2022. Số lượng có hạn." ["discount"]=> float(10000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "31-07-2022 23:59:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(146) "https://shopee.vn/search?promotionId=393729744191488&signature=91ad8a6053212d0fdd921e114c57aa051084b18a7553823e3f663907cf4b9968&voucherCode=HUGSM7" } ["extra"]=> array(46) { ["promotionid"]=> int(393729744191488) ["voucher_code"]=> string(6) "HUGSM7" ["signature"]=> string(64) "91ad8a6053212d0fdd921e114c57aa051084b18a7553823e3f663907cf4b9968" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(35000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(100) ["start_time"]=> int(1656608400) ["end_time"]=> int(1659286740) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(1000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "ace6f3f2a242cd088f492701a329317f" ["icon_text"]=> string(22) "Huggies Official Store" ["shop_id"]=> int(35284879) ["shop_name"]=> string(22) "Huggies Official Store" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(true) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-B1E368C632A220280000000114140140" ["fully_redeemed"]=> bool(true) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(1000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["left_count"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "ace6f3f2a242cd088f492701a329317f" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(true) ["claim_end_time"]=> int(1659286740) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(1) ["usage_terms"]=> string(228) "Chỉ áp dụng trên App cho một số sản phẩm và người dùng khi tham gia chương trình nhất định. Nhập mã HUGSM7 giảm ngay 10000Đ cho đơn từ 350000Đ. HSD: 23:59 31/7/2022. Số lượng có hạn." ["devices"]=> array(2) { [0]=> string(3) "iOS" [1]=> string(7) "Android" } } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(65) "shopee-ma-giam-10000-dong-huggies-official-store-HUGSM71657197925" ["started_date"]=> string(19) "01-07-2022 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(56) "[SHOPEE] Mã giảm 10000 đồng Huggies Official Store" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "62be7305ace9ca64910644f3" ["started_time"]=> int(1656608400000) ["expired_time"]=> int(1659286740000) ["aff_link"]=> string(220) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D393729744191488%26signature%3D91ad8a6053212d0fdd921e114c57aa051084b18a7553823e3f663907cf4b9968%26voucherCode%3DHUGSM7" } [97]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(7) "MOONSM7" ["banner_link"]=> string(28) "https://shopee.vn/m/mum-club" ["content"]=> string(229) "Chỉ áp dụng trên App cho một số sản phẩm và người dùng khi tham gia chương trình nhất định. Nhập mã MOONSM7 giảm ngay 10000Đ cho đơn từ 350000Đ. HSD: 23:59 31/7/2022. Số lượng có hạn." ["discount"]=> float(10000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "31-07-2022 23:59:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(147) "https://shopee.vn/search?promotionId=393729752776704&signature=200e37cdf8ea817a6cf295e5051ec483b629e8f791adaf86842501ebbc4d5bcb&voucherCode=MOONSM7" } ["extra"]=> array(46) { ["promotionid"]=> int(393729752776704) ["voucher_code"]=> string(7) "MOONSM7" ["signature"]=> string(64) "200e37cdf8ea817a6cf295e5051ec483b629e8f791adaf86842501ebbc4d5bcb" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(35000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(100) ["start_time"]=> int(1656608400) ["end_time"]=> int(1659286740) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(1000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "94404400665c3d499669b5316b307b24" ["icon_text"]=> string(31) "Moony - Gian Hàng Chính Hãng" ["shop_id"]=> int(63522286) ["shop_name"]=> string(31) "Moony - Gian Hàng Chính Hãng" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(true) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-19E628D332A220280000000114140140" ["fully_redeemed"]=> bool(true) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(1000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["left_count"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "94404400665c3d499669b5316b307b24" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(true) ["claim_end_time"]=> int(1659286740) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(1) ["usage_terms"]=> string(229) "Chỉ áp dụng trên App cho một số sản phẩm và người dùng khi tham gia chương trình nhất định. Nhập mã MOONSM7 giảm ngay 10000Đ cho đơn từ 350000Đ. HSD: 23:59 31/7/2022. Số lượng có hạn." ["devices"]=> array(2) { [0]=> string(3) "iOS" [1]=> string(7) "Android" } } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(70) "shopee-ma-giam-10000-dong-moony-gian-hang-chinh-hang-MOONSM71657197925" ["started_date"]=> string(19) "01-07-2022 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(65) "[SHOPEE] Mã giảm 10000 đồng Moony - Gian Hàng Chính Hãng" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "62be7306ace9ca64910644f4" ["started_time"]=> int(1656608400000) ["expired_time"]=> int(1659286740000) ["aff_link"]=> string(221) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D393729752776704%26signature%3D200e37cdf8ea817a6cf295e5051ec483b629e8f791adaf86842501ebbc4d5bcb%26voucherCode%3DMOONSM7" } [98]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(8) "EPNABT7A" ["banner_link"]=> string(28) "https://shopee.vn/m/mum-club" ["content"]=> string(230) "Chỉ áp dụng trên App cho một số sản phẩm và người dùng khi tham gia chương trình nhất định. Nhập mã EPNABT7A giảm ngay 15000Đ cho đơn từ 399000Đ. HSD: 23:59 31/7/2022. Số lượng có hạn." ["discount"]=> float(15000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "31-07-2022 23:59:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(148) "https://shopee.vn/search?promotionId=393821574283264&signature=7f436bcd8ce82d84ff1155f457353d3400a208675951142d582e0d02f11444ec&voucherCode=EPNABT7A" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(393821574283264) ["voucher_code"]=> string(8) "EPNABT7A" ["signature"]=> string(64) "7f436bcd8ce82d84ff1155f457353d3400a208675951142d582e0d02f11444ec" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(39900000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(8) ["start_time"]=> int(1656608400) ["end_time"]=> int(1659286740) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(1500000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "e42e20d0525f35cbf965e8225354d55e" ["icon_text"]=> string(22) "Nabizam Official Store" ["shop_id"]=> int(518514356) ["shop_name"]=> string(22) "Nabizam Official Store" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(true) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-6DED804E32A220280000000114140451" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(1500000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "e42e20d0525f35cbf965e8225354d55e" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1659286740) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(1) ["usage_terms"]=> string(230) "Chỉ áp dụng trên App cho một số sản phẩm và người dùng khi tham gia chương trình nhất định. Nhập mã EPNABT7A giảm ngay 15000Đ cho đơn từ 399000Đ. HSD: 23:59 31/7/2022. Số lượng có hạn." ["devices"]=> array(2) { [0]=> string(3) "iOS" [1]=> string(7) "Android" } } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(67) "shopee-ma-giam-15000-dong-nabizam-official-store-EPNABT7A1657197925" ["started_date"]=> string(19) "01-07-2022 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(56) "[SHOPEE] Mã giảm 15000 đồng Nabizam Official Store" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "62be730bace9ca64910644f5" ["started_time"]=> int(1656608400000) ["expired_time"]=> int(1659286740000) ["aff_link"]=> string(222) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D393821574283264%26signature%3D7f436bcd8ce82d84ff1155f457353d3400a208675951142d582e0d02f11444ec%26voucherCode%3DEPNABT7A" } [99]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(13) "COSBEAUTY25K7" ["banner_link"]=> string(39) "https://shopee.vn/m/ngay-hoi-thanh-vien" ["content"]=> string(157) "Nhập mã COSBEAUTY25K7 hoàn 25000 xu cho đơn từ 250000Đ. HSD: 23:59 31/7/2022. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần." ["discount"]=> float(1) ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["expired_date"]=> string(19) "31-07-2022 23:59:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(153) "https://shopee.vn/search?promotionId=394402107899904&signature=54919df4c69d0145aee761ec61ff26a28a02851bef36ef8329777c3671f0174a&voucherCode=COSBEAUTY25K7" } ["extra"]=> array(43) { ["promotionid"]=> int(394402107899904) ["voucher_code"]=> string(13) "COSBEAUTY25K7" ["signature"]=> string(64) "54919df4c69d0145aee761ec61ff26a28a02851bef36ef8329777c3671f0174a" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(25000000000) ["product_limit"]=> bool(true) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(100) ["start_time"]=> int(1656608400) ["end_time"]=> int(1659286740) ["claim_start_time"]=> int(1656490800) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(1) ["reward_percentage"]=> int(100) ["reward_cap"]=> int(25000) ["icon_hash"]=> string(32) "30dcdd0723bdd9ef36d1626456eb4570" ["icon_text"]=> string(6) "SHOPEE" ["shop_id"]=> int(0) ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(35) "MP-F61BEA4EB2A220280000000114144510" ["fully_redeemed"]=> bool(true) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["coin_percentage"]=> int(100) ["coin_cap"]=> int(25000) ["left_count"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(true) ["claim_end_time"]=> int(1659286740) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(0) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(157) "Nhập mã COSBEAUTY25K7 hoàn 25000 xu cho đơn từ 250000Đ. HSD: 23:59 31/7/2022. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần." ["devices"]=> array(2) { [0]=> string(7) "Android" [1]=> string(3) "iOS" } } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(52) "shopee-ma-hoan-100-xu-shopee-COSBEAUTY25K71657197967" ["started_date"]=> string(19) "01-07-2022 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(33) "[SHOPEE] Mã hoàn 100% xu SHOPEE" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "62be7315ace9ca64910644f9" ["started_time"]=> int(1656608400000) ["expired_time"]=> int(1659286740000) ["aff_link"]=> string(227) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D394402107899904%26signature%3D54919df4c69d0145aee761ec61ff26a28a02851bef36ef8329777c3671f0174a%26voucherCode%3DCOSBEAUTY25K7" } }

Giảm giá cực sâu

Xem thêm