lỗi api

Không có dữ liệu

array(100) { [0]=> array(17) { ["offer_id"]=> string(4) "tiki" ["started_date"]=> string(19) "19-11-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "30-11-2033 21:57:59" ["title"]=> string(47) "[TIKI] Mã giảm 10k cho đơn hàng từ 250k" ["slug"]=> string(54) "tiki-ma-giam-10k-cho-don-hang-tu-250k-dns0021637284519" ["content"]=> string(160) "Giảm 10K cho đơn hàng từ 250K.
Áp dụng cho sản phẩm của Đại Nam Sport.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(6) "DNS002" ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["discount"]=> string(5) "10000" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(57) "https://tiki.vn/khuyen-mai/lam-dep-thoi-bao-sale-dien-dao" } ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "60a93a4ea55d9d33963ee7a0" ["started_time"]=> int(1637254800000) ["expired_time"]=> int(2016975479000) ["aff_link"]=> string(121) "https://gotrackecom.info/v1/7DTuRCETWGpExf6QmASX7g?go=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fkhuyen-mai%2Flam-dep-thoi-bao-sale-dien-dao" } [1]=> array(16) { ["offer_id"]=> string(4) "tiki" ["started_date"]=> string(19) "29-06-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "30-11-2030 21:55:59" ["title"]=> string(46) "[TIKI] Mã giảm 5k cho đơn hàng từ 150k" ["slug"]=> string(53) "tiki-ma-giam-5k-cho-don-hang-tu-150k-dns0011624910407" ["content"]=> string(159) "Giảm 5K cho đơn hàng từ 150K.
Áp dụng cho sản phẩm của Đại Nam Sport.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(6) "DNS001" ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["discount"]=> string(4) "5000" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(57) "https://tiki.vn/khuyen-mai/lam-dep-thoi-bao-sale-dien-dao" } ["id"]=> string(24) "60a93a4fd79bb50f950b5a24" ["started_time"]=> int(1624899600000) ["expired_time"]=> int(1922280959000) ["aff_link"]=> string(121) "https://gotrackecom.info/v1/7DTuRCETWGpExf6QmASX7g?go=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fkhuyen-mai%2Flam-dep-thoi-bao-sale-dien-dao" } [2]=> array(17) { ["offer_id"]=> string(4) "tiki" ["started_date"]=> string(19) "19-11-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "30-11-2035 21:58:59" ["title"]=> string(47) "[TIKI] Mã giảm 15k cho đơn hàng từ 350k" ["slug"]=> string(54) "tiki-ma-giam-15k-cho-don-hang-tu-350k-dns0031637284519" ["content"]=> string(160) "Giảm 15K cho đơn hàng từ 350K.
Áp dụng cho sản phẩm của Đại Nam Sport.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(6) "DNS003" ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["discount"]=> string(5) "15000" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(57) "https://tiki.vn/khuyen-mai/lam-dep-thoi-bao-sale-dien-dao" } ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "60a93a51d79bb50f950b5a25" ["started_time"]=> int(1637254800000) ["expired_time"]=> int(2080047539000) ["aff_link"]=> string(121) "https://gotrackecom.info/v1/7DTuRCETWGpExf6QmASX7g?go=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fkhuyen-mai%2Flam-dep-thoi-bao-sale-dien-dao" } [3]=> array(17) { ["offer_id"]=> string(4) "tiki" ["started_date"]=> string(19) "19-11-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "01-06-2022 03:32:59" ["title"]=> string(47) "[TIKI] Mã giảm 15k cho đơn hàng từ 199k" ["slug"]=> string(54) "tiki-ma-giam-15k-cho-don-hang-tu-199k-ds15001637284508" ["content"]=> string(153) "Giảm 15K cho đơn hàng từ 199K.
Áp dụng cho sản phẩm của salmoph29.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(6) "DS1500" ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["discount"]=> string(5) "15000" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(57) "https://tiki.vn/khuyen-mai/dac-quyen-thanh-vien-tiki-club" } ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "60b669932ff71d34ba7c5d6d" ["started_time"]=> int(1637254800000) ["expired_time"]=> int(1654029179000) ["aff_link"]=> string(121) "https://gotrackecom.info/v1/7DTuRCETWGpExf6QmASX7g?go=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fkhuyen-mai%2Fdac-quyen-thanh-vien-tiki-club" } [4]=> array(17) { ["offer_id"]=> string(4) "tiki" ["started_date"]=> string(19) "24-09-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "01-06-2022 03:34:59" ["title"]=> string(44) "[TIKI] Mã giảm 3% số lượng có hạn" ["slug"]=> string(47) "tiki-ma-giam-3-so-luong-co-han-ds20001632416405" ["content"]=> string(140) "Giảm 3% tối đa 20K.
Áp dụng cho sản phẩm của salmoph29.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(6) "DS2000" ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["discount"]=> string(4) "0.03" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(57) "https://tiki.vn/khuyen-mai/dac-quyen-thanh-vien-tiki-club" } ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "60b6699766391d77ee5e7b73" ["started_time"]=> int(1632416400000) ["expired_time"]=> int(1654029299000) ["aff_link"]=> string(121) "https://gotrackecom.info/v1/7DTuRCETWGpExf6QmASX7g?go=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fkhuyen-mai%2Fdac-quyen-thanh-vien-tiki-club" } [5]=> array(17) { ["offer_id"]=> string(4) "tiki" ["started_date"]=> string(19) "07-10-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "30-11-2036 21:58:59" ["title"]=> string(47) "[TIKI] Mã giảm 20k cho đơn hàng từ 500k" ["slug"]=> string(54) "tiki-ma-giam-20k-cho-don-hang-tu-500k-dns0041633539613" ["content"]=> string(160) "Giảm 20K cho đơn hàng từ 500K.
Áp dụng cho sản phẩm của Đại Nam Sport.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(6) "DNS004" ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["discount"]=> string(5) "20000" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(48) "https://tiki.vn/khuyen-mai/hang-the-thao-gia-tot" } ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "60b9ec986dc01f27f7786425" ["started_time"]=> int(1633539600000) ["expired_time"]=> int(2111669939000) ["aff_link"]=> string(112) "https://gotrackecom.info/v1/7DTuRCETWGpExf6QmASX7g?go=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fkhuyen-mai%2Fhang-the-thao-gia-tot" } [6]=> array(16) { ["offer_id"]=> string(4) "tiki" ["started_date"]=> string(19) "12-06-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "02-06-2022 23:59:59" ["title"]=> string(44) "[TIKI] Mã giảm 8k số lượng có hạn" ["slug"]=> string(50) "tiki-ma-giam-8k-so-luong-co-han-xgpntiki1623510144" ["content"]=> string(123) "Giảm 8K.
Áp dụng cho sản phẩm của LavaPN.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 2 lần." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(8) "XGPNTIKI" ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["discount"]=> int(8000) ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(57) "https://tiki.vn/khuyen-mai/lam-dep-thoi-bao-sale-dien-dao" } ["id"]=> string(24) "60c03d0a71a56d79d5709393" ["started_time"]=> int(1623430800000) ["expired_time"]=> int(1654189199000) ["aff_link"]=> string(121) "https://gotrackecom.info/v1/7DTuRCETWGpExf6QmASX7g?go=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fkhuyen-mai%2Flam-dep-thoi-bao-sale-dien-dao" } [7]=> array(17) { ["offer_id"]=> string(4) "tiki" ["started_date"]=> string(19) "30-07-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "02-06-2022 17:37:59" ["title"]=> string(47) "[TIKI] Mã giảm 30k cho đơn hàng từ 250k" ["slug"]=> string(54) "tiki-ma-giam-30k-cho-don-hang-tu-250k-timo251627578007" ["content"]=> string(87) "Giảm 30K cho đơn hàng từ 250K.
Áp dụng cho sản phẩm của Timokids." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(6) "TIMO25" ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["discount"]=> int(30000) ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(56) "https://tiki.vn/khuyen-mai/do-xin-cho-be-deal-hoi-cho-me" } ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "60c2537994571c3bba379a22" ["started_time"]=> int(1627578000000) ["expired_time"]=> int(1654166279000) ["aff_link"]=> string(120) "https://gotrackecom.info/v1/7DTuRCETWGpExf6QmASX7g?go=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fkhuyen-mai%2Fdo-xin-cho-be-deal-hoi-cho-me" } [8]=> array(17) { ["offer_id"]=> string(4) "tiki" ["started_date"]=> string(19) "30-07-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "03-06-2022 14:45:59" ["title"]=> string(47) "[TIKI] Mã giảm 20k cho đơn hàng từ 500k" ["slug"]=> string(53) "tiki-ma-giam-20k-cho-don-hang-tu-500k-sll201627578007" ["content"]=> string(103) "Giảm 20K cho đơn hàng từ 500K.
Áp dụng cho sản phẩm của Thời trang trẻ em 01." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(5) "SLL20" ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["discount"]=> int(20000) ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(56) "https://tiki.vn/khuyen-mai/do-xin-cho-be-deal-hoi-cho-me" } ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "60c2537f6036e65abb2e70bc" ["started_time"]=> int(1627578000000) ["expired_time"]=> int(1654242359000) ["aff_link"]=> string(120) "https://gotrackecom.info/v1/7DTuRCETWGpExf6QmASX7g?go=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fkhuyen-mai%2Fdo-xin-cho-be-deal-hoi-cho-me" } [9]=> array(17) { ["offer_id"]=> string(4) "tiki" ["started_date"]=> string(19) "30-07-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "02-06-2022 12:55:59" ["title"]=> string(46) "[TIKI] Mã giảm 5% cho đơn hàng từ 200k" ["slug"]=> string(51) "tiki-ma-giam-5-cho-don-hang-tu-200k-slll51627578007" ["content"]=> string(116) "Giảm 5% tối đa 10K cho đơn hàng từ 200K.
Áp dụng cho sản phẩm của Thời trang trẻ em 01." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(5) "SLLL5" ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["discount"]=> float(0.05) ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(56) "https://tiki.vn/khuyen-mai/do-xin-cho-be-deal-hoi-cho-me" } ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "60c253806935055b1a090f29" ["started_time"]=> int(1627578000000) ["expired_time"]=> int(1654149359000) ["aff_link"]=> string(120) "https://gotrackecom.info/v1/7DTuRCETWGpExf6QmASX7g?go=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fkhuyen-mai%2Fdo-xin-cho-be-deal-hoi-cho-me" } [10]=> array(16) { ["coupon_code"]=> string(9) "50WJIAN2W" ["offer_id"]=> string(4) "tiki" ["started_date"]=> string(19) "17-06-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "30-06-2024 00:00:00" ["title"]=> string(47) "[TIKI] Mã giảm 20k cho đơn hàng từ 500k" ["content"]=> string(149) "Giảm 20K cho đơn hàng từ 500K.
Áp dụng cho sản phẩm của iShow.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 2 lần." ["type"]=> string(6) "coupon" ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["status"]=> int(1) ["discount"]=> int(20000) ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(57) "https://tiki.vn/khuyen-mai/lam-dep-thoi-bao-sale-dien-dao" } ["slug"]=> string(57) "tiki-ma-giam-20k-cho-don-hang-tu-500k-50wjian2w1623862807" ["id"]=> string(24) "60c8e01a2fc16d29d954388c" ["started_time"]=> int(1623862800000) ["expired_time"]=> int(1719680400000) ["aff_link"]=> string(121) "https://gotrackecom.info/v1/7DTuRCETWGpExf6QmASX7g?go=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fkhuyen-mai%2Flam-dep-thoi-bao-sale-dien-dao" } [11]=> array(17) { ["coupon_code"]=> string(7) "20AKUBA" ["content"]=> string(83) "Giảm 20K cho đơn hàng từ 50K.
Áp dụng cho sản phẩm của AKUBA." ["discount"]=> int(20000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "21-07-2022 23:59:59" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(57) "https://tiki.vn/khuyen-mai/lam-dep-thoi-bao-sale-dien-dao" } ["offer_id"]=> string(4) "tiki" ["slug"]=> string(54) "tiki-ma-giam-20k-cho-don-hang-tu-50k-20akuba1627232404" ["started_date"]=> string(19) "26-07-2021 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(46) "[TIKI] Mã giảm 20k cho đơn hàng từ 50k" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "60faf91952bd1b538a16bff4" ["started_time"]=> int(1627232400000) ["expired_time"]=> int(1658422799000) ["aff_link"]=> string(121) "https://gotrackecom.info/v1/7DTuRCETWGpExf6QmASX7g?go=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fkhuyen-mai%2Flam-dep-thoi-bao-sale-dien-dao" } [12]=> array(17) { ["coupon_code"]=> string(8) "100AKUBA" ["content"]=> string(85) "Giảm 100K cho đơn hàng từ 500K.
Áp dụng cho sản phẩm của AKUBA." ["discount"]=> int(100000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "21-07-2022 23:59:59" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(57) "https://tiki.vn/khuyen-mai/lam-dep-thoi-bao-sale-dien-dao" } ["offer_id"]=> string(4) "tiki" ["slug"]=> string(57) "tiki-ma-giam-100k-cho-don-hang-tu-500k-100akuba1627232404" ["started_date"]=> string(19) "26-07-2021 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(48) "[TIKI] Mã giảm 100k cho đơn hàng từ 500k" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "60faf91952bd1b538a16bff5" ["started_time"]=> int(1627232400000) ["expired_time"]=> int(1658422799000) ["aff_link"]=> string(121) "https://gotrackecom.info/v1/7DTuRCETWGpExf6QmASX7g?go=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fkhuyen-mai%2Flam-dep-thoi-bao-sale-dien-dao" } [13]=> array(17) { ["coupon_code"]=> string(7) "KING10S" ["content"]=> string(175) "Giảm 10K cho đơn hàng từ 699K.
Áp dụng cho sản phẩm của King Sport Martial Art Store HN.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần." ["discount"]=> int(10000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "20-05-2022 17:39:59" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(57) "https://tiki.vn/khuyen-mai/lam-dep-thoi-bao-sale-dien-dao" } ["offer_id"]=> string(4) "tiki" ["slug"]=> string(55) "tiki-ma-giam-10k-cho-don-hang-tu-699k-king10s1627923604" ["started_date"]=> string(19) "03-08-2021 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(47) "[TIKI] Mã giảm 10k cho đơn hàng từ 699k" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "61003f18bb7fba77b65d6a99" ["started_time"]=> int(1627923600000) ["expired_time"]=> int(1653043199000) ["aff_link"]=> string(121) "https://gotrackecom.info/v1/7DTuRCETWGpExf6QmASX7g?go=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fkhuyen-mai%2Flam-dep-thoi-bao-sale-dien-dao" } [14]=> array(17) { ["coupon_code"]=> string(9) "KUNMIU521" ["content"]=> string(115) "Giảm 5% tối đa 30K cho đơn hàng từ 1 triệu.
Áp dụng cho sản phẩm của Kún Miu Pet shop." ["discount"]=> float(0.05) ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["expired_date"]=> string(19) "30-09-2022 07:51:59" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(42) "https://tiki.vn/khuyen-mai/bach-hoa-online" } ["offer_id"]=> string(4) "tiki" ["slug"]=> string(58) "tiki-ma-giam-5-cho-don-hang-tu-1-trieu-kunmiu5211627926304" ["started_date"]=> string(19) "03-08-2021 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(51) "[TIKI] Mã giảm 5% cho đơn hàng từ 1 triệu" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "610828182af65973d46bac85" ["started_time"]=> int(1627923600000) ["expired_time"]=> int(1664499119000) ["aff_link"]=> string(106) "https://gotrackecom.info/v1/7DTuRCETWGpExf6QmASX7g?go=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fkhuyen-mai%2Fbach-hoa-online" } [15]=> array(17) { ["coupon_code"]=> string(5) "SN332" ["content"]=> string(92) "Giảm 15K cho đơn hàng từ 799K.
Áp dụng cho sản phẩm của Luna Funiture." ["discount"]=> int(15000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "27-02-2024 20:06:59" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(42) "https://tiki.vn/khuyen-mai/bach-hoa-online" } ["offer_id"]=> string(4) "tiki" ["slug"]=> string(53) "tiki-ma-giam-15k-cho-don-hang-tu-799k-sn3321627926305" ["started_date"]=> string(19) "03-08-2021 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(47) "[TIKI] Mã giảm 15k cho đơn hàng từ 799k" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "610828192af65973d46bac88" ["started_time"]=> int(1627923600000) ["expired_time"]=> int(1709039219000) ["aff_link"]=> string(106) "https://gotrackecom.info/v1/7DTuRCETWGpExf6QmASX7g?go=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fkhuyen-mai%2Fbach-hoa-online" } [16]=> array(17) { ["coupon_code"]=> string(8) "PK25KT11" ["content"]=> string(100) "Giảm 25K cho đơn hàng từ 369K.
Áp dụng cho sản phẩm của Mật Ong Phúc Khang." ["discount"]=> int(25000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "31-12-2023 08:50:59" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(56) "https://tiki.vn/khuyen-mai/do-xin-cho-be-deal-hoi-cho-me" } ["offer_id"]=> string(4) "tiki" ["slug"]=> string(56) "tiki-ma-giam-25k-cho-don-hang-tu-369k-pk25kt111635524106" ["started_date"]=> string(19) "29-10-2021 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(47) "[TIKI] Mã giảm 25k cho đơn hàng từ 369k" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "610b4d2ddf341375eb7fafe2" ["started_time"]=> int(1635440400000) ["expired_time"]=> int(1703987459000) ["aff_link"]=> string(120) "https://gotrackecom.info/v1/7DTuRCETWGpExf6QmASX7g?go=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fkhuyen-mai%2Fdo-xin-cho-be-deal-hoi-cho-me" } [17]=> array(17) { ["coupon_code"]=> string(10) "KHUONGH15A" ["content"]=> string(103) "Giảm 15K cho đơn hàng từ 200K.
Áp dụng cho sản phẩm của Bún Sạch Khương Huy." ["discount"]=> int(15000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "14-07-2022 18:52:59" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(42) "https://tiki.vn/khuyen-mai/bach-hoa-online" } ["offer_id"]=> string(4) "tiki" ["slug"]=> string(58) "tiki-ma-giam-15k-cho-don-hang-tu-200k-khuongh15a1631107808" ["started_date"]=> string(19) "08-09-2021 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(47) "[TIKI] Mã giảm 15k cho đơn hàng từ 200k" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "610b4d2ddf341375eb7fafe4" ["started_time"]=> int(1631034000000) ["expired_time"]=> int(1657799579000) ["aff_link"]=> string(106) "https://gotrackecom.info/v1/7DTuRCETWGpExf6QmASX7g?go=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fkhuyen-mai%2Fbach-hoa-online" } [18]=> array(17) { ["coupon_code"]=> string(9) "SPOR50K21" ["content"]=> string(161) "Giảm 50K cho đơn hàng từ 1.5 triệu.
Áp dụng cho sản phẩm của Sportslink.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần." ["discount"]=> int(50000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "31-05-2022 23:59:59" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(48) "https://tiki.vn/khuyen-mai/sieu-giam-thuong-hieu" } ["offer_id"]=> string(4) "tiki" ["slug"]=> string(62) "tiki-ma-giam-50k-cho-don-hang-tu-1-5-trieu-spor50k211628614814" ["started_date"]=> string(19) "11-08-2021 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(54) "[TIKI] Mã giảm 50k cho đơn hàng từ 1.5 triệu" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "610d6e1bbdc837578f51e763" ["started_time"]=> int(1628614800000) ["expired_time"]=> int(1654016399000) ["aff_link"]=> string(112) "https://gotrackecom.info/v1/7DTuRCETWGpExf6QmASX7g?go=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fkhuyen-mai%2Fsieu-giam-thuong-hieu" } [19]=> array(17) { ["coupon_code"]=> string(9) "DELI159AU" ["content"]=> string(72) "Giảm 10K.
Áp dụng cho sản phẩm của Deli Official Store." ["discount"]=> int(10000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "01-08-2022 18:03:59" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(40) "https://tiki.vn/khuyen-mai/mot-sach-tiki" } ["offer_id"]=> string(4) "tiki" ["slug"]=> string(52) "tiki-ma-giam-10k-so-luong-co-han-deli159au1629046811" ["started_date"]=> string(19) "16-08-2021 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(45) "[TIKI] Mã giảm 10k số lượng có hạn" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "610fe6ed22cc4e76f253c19f" ["started_time"]=> int(1629046800000) ["expired_time"]=> int(1659351839000) ["aff_link"]=> string(104) "https://gotrackecom.info/v1/7DTuRCETWGpExf6QmASX7g?go=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fkhuyen-mai%2Fmot-sach-tiki" } [20]=> array(17) { ["coupon_code"]=> string(9) "DELI199AU" ["content"]=> string(98) "Giảm 15K cho đơn hàng từ 199K.
Áp dụng cho sản phẩm của Deli Official Store." ["discount"]=> int(15000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "31-07-2022 18:00:59" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(40) "https://tiki.vn/khuyen-mai/mot-sach-tiki" } ["offer_id"]=> string(4) "tiki" ["slug"]=> string(57) "tiki-ma-giam-15k-cho-don-hang-tu-199k-deli199au1633885208" ["started_date"]=> string(19) "11-10-2021 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(47) "[TIKI] Mã giảm 15k cho đơn hàng từ 199k" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "610fe6ed22cc4e76f253c1a0" ["started_time"]=> int(1633885200000) ["expired_time"]=> int(1659265259000) ["aff_link"]=> string(104) "https://gotrackecom.info/v1/7DTuRCETWGpExf6QmASX7g?go=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fkhuyen-mai%2Fmot-sach-tiki" } [21]=> array(17) { ["coupon_code"]=> string(9) "DELI259AU" ["content"]=> string(98) "Giảm 20K cho đơn hàng từ 259K.
Áp dụng cho sản phẩm của Deli Official Store." ["discount"]=> int(20000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "01-08-2022 18:02:59" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(40) "https://tiki.vn/khuyen-mai/mot-sach-tiki" } ["offer_id"]=> string(4) "tiki" ["slug"]=> string(57) "tiki-ma-giam-20k-cho-don-hang-tu-259k-deli259au1629046811" ["started_date"]=> string(19) "16-08-2021 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(47) "[TIKI] Mã giảm 20k cho đơn hàng từ 259k" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "610fe6ed22cc4e76f253c1a1" ["started_time"]=> int(1629046800000) ["expired_time"]=> int(1659351779000) ["aff_link"]=> string(104) "https://gotrackecom.info/v1/7DTuRCETWGpExf6QmASX7g?go=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fkhuyen-mai%2Fmot-sach-tiki" } [22]=> array(17) { ["coupon_code"]=> string(7) "DELI349" ["content"]=> string(163) "Giảm 30K cho đơn hàng từ 349K.
Áp dụng cho sản phẩm của Deli Official Store.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần." ["discount"]=> int(30000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "02-07-2022 23:34:59" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(40) "https://tiki.vn/khuyen-mai/mot-sach-tiki" } ["offer_id"]=> string(4) "tiki" ["slug"]=> string(55) "tiki-ma-giam-30k-cho-don-hang-tu-349k-deli3491633885208" ["started_date"]=> string(19) "11-10-2021 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(47) "[TIKI] Mã giảm 30k cho đơn hàng từ 349k" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "610fe6ed22cc4e76f253c1a2" ["started_time"]=> int(1633885200000) ["expired_time"]=> int(1656779699000) ["aff_link"]=> string(104) "https://gotrackecom.info/v1/7DTuRCETWGpExf6QmASX7g?go=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fkhuyen-mai%2Fmot-sach-tiki" } [23]=> array(17) { ["coupon_code"]=> string(10) "8HANOIMART" ["content"]=> string(95) "Giảm 60K cho đơn hàng từ 1.5 triệu.
Áp dụng cho sản phẩm của hanoimart." ["discount"]=> int(60000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "30-05-2022 21:29:59" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(56) "https://tiki.vn/khuyen-mai/do-xin-cho-be-deal-hoi-cho-me" } ["offer_id"]=> string(4) "tiki" ["slug"]=> string(63) "tiki-ma-giam-60k-cho-don-hang-tu-1-5-trieu-8hanoimart1635524108" ["started_date"]=> string(19) "29-10-2021 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(54) "[TIKI] Mã giảm 60k cho đơn hàng từ 1.5 triệu" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "611553973307a00415702b66" ["started_time"]=> int(1635440400000) ["expired_time"]=> int(1653920999000) ["aff_link"]=> string(120) "https://gotrackecom.info/v1/7DTuRCETWGpExf6QmASX7g?go=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fkhuyen-mai%2Fdo-xin-cho-be-deal-hoi-cho-me" } [24]=> array(17) { ["coupon_code"]=> string(10) "VINA20K199" ["content"]=> string(157) "Giảm 20K cho đơn hàng từ 199K.
Áp dụng cho sản phẩm của VINANUTRIFOOD.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần." ["discount"]=> int(20000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "16-07-2022 11:57:59" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(46) "https://tiki.vn/khuyen-mai/vui-tuu-truong-2021" } ["offer_id"]=> string(4) "tiki" ["slug"]=> string(58) "tiki-ma-giam-20k-cho-don-hang-tu-199k-vina20k1991630429213" ["started_date"]=> string(19) "01-09-2021 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(47) "[TIKI] Mã giảm 20k cho đơn hàng từ 199k" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "61267a994675e02a4b25ae75" ["started_time"]=> int(1630429200000) ["expired_time"]=> int(1657947479000) ["aff_link"]=> string(110) "https://gotrackecom.info/v1/7DTuRCETWGpExf6QmASX7g?go=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fkhuyen-mai%2Fvui-tuu-truong-2021" } [25]=> array(17) { ["coupon_code"]=> string(10) "VINA10K99K" ["content"]=> string(156) "Giảm 10K cho đơn hàng từ 99K.
Áp dụng cho sản phẩm của VINANUTRIFOOD.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần." ["discount"]=> int(10000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "16-07-2022 11:49:59" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(46) "https://tiki.vn/khuyen-mai/vui-tuu-truong-2021" } ["offer_id"]=> string(4) "tiki" ["slug"]=> string(57) "tiki-ma-giam-10k-cho-don-hang-tu-99k-vina10k99k1630429213" ["started_date"]=> string(19) "01-09-2021 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(46) "[TIKI] Mã giảm 10k cho đơn hàng từ 99k" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "61267a994675e02a4b25ae76" ["started_time"]=> int(1630429200000) ["expired_time"]=> int(1657946999000) ["aff_link"]=> string(110) "https://gotrackecom.info/v1/7DTuRCETWGpExf6QmASX7g?go=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fkhuyen-mai%2Fvui-tuu-truong-2021" } [26]=> array(17) { ["coupon_code"]=> string(7) "ALL6152" ["content"]=> string(155) "Giảm 15K cho đơn hàng từ 199K.
Áp dụng cho sản phẩm của contessa563.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần." ["discount"]=> int(15000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "01-06-2022 00:56:59" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(57) "https://tiki.vn/khuyen-mai/dac-quyen-thanh-vien-tiki-club" } ["offer_id"]=> string(4) "tiki" ["slug"]=> string(55) "tiki-ma-giam-15k-cho-don-hang-tu-199k-all61521632416405" ["started_date"]=> string(19) "24-09-2021 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(47) "[TIKI] Mã giảm 15k cho đơn hàng từ 199k" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "61267a994675e02a4b25ae77" ["started_time"]=> int(1632416400000) ["expired_time"]=> int(1654019819000) ["aff_link"]=> string(121) "https://gotrackecom.info/v1/7DTuRCETWGpExf6QmASX7g?go=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fkhuyen-mai%2Fdac-quyen-thanh-vien-tiki-club" } [27]=> array(17) { ["coupon_code"]=> string(5) "AB512" ["content"]=> string(155) "Giảm 30K cho đơn hàng từ 499K.
Áp dụng cho sản phẩm của contessa563.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần." ["discount"]=> int(30000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "01-06-2022 00:00:59" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(72) "https://tiki.vn/khuyen-mai/yeu-bep-nghien-nha-giam-den-50-100-chinh-hang" } ["offer_id"]=> string(4) "tiki" ["slug"]=> string(53) "tiki-ma-giam-30k-cho-don-hang-tu-499k-ab5121630515606" ["started_date"]=> string(19) "02-09-2021 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(47) "[TIKI] Mã giảm 30k cho đơn hàng từ 499k" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "61267a994675e02a4b25ae78" ["started_time"]=> int(1630515600000) ["expired_time"]=> int(1654016459000) ["aff_link"]=> string(136) "https://gotrackecom.info/v1/7DTuRCETWGpExf6QmASX7g?go=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fkhuyen-mai%2Fyeu-bep-nghien-nha-giam-den-50-100-chinh-hang" } [28]=> array(17) { ["coupon_code"]=> string(5) "KD123" ["content"]=> string(168) "Giảm 5% tối đa 35K cho đơn hàng từ 500K.
Áp dụng cho sản phẩm của contessa563.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 2 lần." ["discount"]=> float(0.05) ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["expired_date"]=> string(19) "01-06-2022 00:27:59" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(72) "https://tiki.vn/khuyen-mai/yeu-bep-nghien-nha-giam-den-50-100-chinh-hang" } ["offer_id"]=> string(4) "tiki" ["slug"]=> string(51) "tiki-ma-giam-5-cho-don-hang-tu-500k-kd1231630515606" ["started_date"]=> string(19) "02-09-2021 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(46) "[TIKI] Mã giảm 5% cho đơn hàng từ 500k" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "61267a994675e02a4b25ae79" ["started_time"]=> int(1630515600000) ["expired_time"]=> int(1654018079000) ["aff_link"]=> string(136) "https://gotrackecom.info/v1/7DTuRCETWGpExf6QmASX7g?go=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fkhuyen-mai%2Fyeu-bep-nghien-nha-giam-den-50-100-chinh-hang" } [29]=> array(17) { ["coupon_code"]=> string(6) "AC615C" ["content"]=> string(142) "Giảm 3% tối đa 15K.
Áp dụng cho sản phẩm của contessa563.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 2 lần." ["discount"]=> float(0.03) ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["expired_date"]=> string(19) "01-06-2022 01:58:59" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(57) "https://tiki.vn/khuyen-mai/dac-quyen-thanh-vien-tiki-club" } ["offer_id"]=> string(4) "tiki" ["slug"]=> string(47) "tiki-ma-giam-3-so-luong-co-han-ac615c1630515606" ["started_date"]=> string(19) "02-09-2021 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(44) "[TIKI] Mã giảm 3% số lượng có hạn" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "61267a9a4675e02a4b25ae87" ["started_time"]=> int(1630515600000) ["expired_time"]=> int(1654023539000) ["aff_link"]=> string(121) "https://gotrackecom.info/v1/7DTuRCETWGpExf6QmASX7g?go=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fkhuyen-mai%2Fdac-quyen-thanh-vien-tiki-club" } [30]=> array(17) { ["coupon_code"]=> string(6) "CT0151" ["content"]=> string(138) "Giảm 3% tối đa 20K.
Áp dụng cho sản phẩm của Tiuyanh.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần." ["discount"]=> float(0.03) ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["expired_date"]=> string(19) "19-08-2022 10:59:59" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(43) "https://tiki.vn/khuyen-mai/ngay-hoi-quoc-te" } ["offer_id"]=> string(4) "tiki" ["slug"]=> string(47) "tiki-ma-giam-3-so-luong-co-han-ct01511631034013" ["started_date"]=> string(19) "08-09-2021 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(44) "[TIKI] Mã giảm 3% số lượng có hạn" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "61267a9e4675e02a4b25ae9c" ["started_time"]=> int(1631034000000) ["expired_time"]=> int(1660881599000) ["aff_link"]=> string(107) "https://gotrackecom.info/v1/7DTuRCETWGpExf6QmASX7g?go=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fkhuyen-mai%2Fngay-hoi-quoc-te" } [31]=> array(17) { ["coupon_code"]=> string(6) "CT1501" ["content"]=> string(164) "Giảm 5% tối đa 30K cho đơn hàng từ 350K.
Áp dụng cho sản phẩm của Tiuyanh.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 2 lần." ["discount"]=> float(0.05) ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["expired_date"]=> string(19) "19-08-2022 23:59:59" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(72) "https://tiki.vn/khuyen-mai/yeu-bep-nghien-nha-giam-den-50-100-chinh-hang" } ["offer_id"]=> string(4) "tiki" ["slug"]=> string(52) "tiki-ma-giam-5-cho-don-hang-tu-350k-ct15011635247813" ["started_date"]=> string(19) "26-10-2021 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(46) "[TIKI] Mã giảm 5% cho đơn hàng từ 350k" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "61267a9e4675e02a4b25ae9d" ["started_time"]=> int(1635181200000) ["expired_time"]=> int(1660928399000) ["aff_link"]=> string(136) "https://gotrackecom.info/v1/7DTuRCETWGpExf6QmASX7g?go=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fkhuyen-mai%2Fyeu-bep-nghien-nha-giam-den-50-100-chinh-hang" } [32]=> array(17) { ["coupon_code"]=> string(5) "JHS65" ["content"]=> string(86) "Giảm 35K cho đơn hàng từ 500K.
Áp dụng cho sản phẩm của Tiuyanh." ["discount"]=> int(35000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "01-08-2022 23:58:59" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(43) "https://tiki.vn/khuyen-mai/ngay-hoi-quoc-te" } ["offer_id"]=> string(4) "tiki" ["slug"]=> string(53) "tiki-ma-giam-35k-cho-don-hang-tu-500k-jhs651631034013" ["started_date"]=> string(19) "08-09-2021 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(47) "[TIKI] Mã giảm 35k cho đơn hàng từ 500k" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "61267a9e4675e02a4b25ae9e" ["started_time"]=> int(1631034000000) ["expired_time"]=> int(1659373139000) ["aff_link"]=> string(107) "https://gotrackecom.info/v1/7DTuRCETWGpExf6QmASX7g?go=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fkhuyen-mai%2Fngay-hoi-quoc-te" } [33]=> array(17) { ["coupon_code"]=> string(11) "STT9TIKINOW" ["content"]=> string(608) "Giảm 8% tối đa 30K cho đơn hàng từ 249K.
Áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Các môn thể thao chơi vợt, Các môn thể thao đồng đội, Các môn thể thao khác, Các môn thể thao đối kháng , Thể thao dưới nước, Dụng cụ - thiết bị tập thể thao, Dụng cụ leo núi, Đồ dùng dã ngoại, Phụ kiện thể thao, Thực phẩm bổ sung năng lượng, Dụng cụ câu cá.
Không áp dụng cho 1 số nhà bán.
Chỉ áp dụng cho KH có gói TikiNow.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần." ["discount"]=> float(0.08) ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["expired_date"]=> string(19) "30-09-2023 23:59:59" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(48) "https://tiki.vn/khuyen-mai/hang-the-thao-gia-tot" } ["offer_id"]=> string(4) "tiki" ["slug"]=> string(57) "tiki-ma-giam-8-cho-don-hang-tu-249k-stt9tikinow1633486513" ["started_date"]=> string(19) "06-10-2021 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(46) "[TIKI] Mã giảm 8% cho đơn hàng từ 249k" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "612e639afab384591f50d6ec" ["started_time"]=> int(1633453200000) ["expired_time"]=> int(1696093199000) ["aff_link"]=> string(112) "https://gotrackecom.info/v1/7DTuRCETWGpExf6QmASX7g?go=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fkhuyen-mai%2Fhang-the-thao-gia-tot" } [34]=> array(17) { ["coupon_code"]=> string(10) "VIENRUABAT" ["content"]=> string(91) "Giảm 20K cho đơn hàng từ 999K.
Áp dụng cho sản phẩm của VienruabatNk." ["discount"]=> int(20000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "21-07-2022 12:00:59" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(67) "https://tiki.vn/khuyen-mai/tiki-mom-club-cham-soc-be-cung-tiki-tips" } ["offer_id"]=> string(4) "tiki" ["slug"]=> string(58) "tiki-ma-giam-20k-cho-don-hang-tu-999k-vienruabat1630431007" ["started_date"]=> string(19) "01-09-2021 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(47) "[TIKI] Mã giảm 20k cho đơn hàng từ 999k" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "612e639dfab384591f50d703" ["started_time"]=> int(1630429200000) ["expired_time"]=> int(1658379659000) ["aff_link"]=> string(131) "https://gotrackecom.info/v1/7DTuRCETWGpExf6QmASX7g?go=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fkhuyen-mai%2Ftiki-mom-club-cham-soc-be-cung-tiki-tips" } [35]=> array(17) { ["coupon_code"]=> string(10) "KIMCHI1021" ["content"]=> string(103) "Giảm 10% tối đa 50K cho đơn hàng từ 500K.
Áp dụng cho sản phẩm của kimchibaby." ["discount"]=> float(0.1) ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["expired_date"]=> string(19) "22-07-2022 12:10:59" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(56) "https://tiki.vn/khuyen-mai/do-xin-cho-be-deal-hoi-cho-me" } ["offer_id"]=> string(4) "tiki" ["slug"]=> string(57) "tiki-ma-giam-10-cho-don-hang-tu-500k-kimchi10211631811608" ["started_date"]=> string(19) "17-09-2021 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(47) "[TIKI] Mã giảm 10% cho đơn hàng từ 500k" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "6130fc0e6604ca16d27a9608" ["started_time"]=> int(1631811600000) ["expired_time"]=> int(1658466659000) ["aff_link"]=> string(120) "https://gotrackecom.info/v1/7DTuRCETWGpExf6QmASX7g?go=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fkhuyen-mai%2Fdo-xin-cho-be-deal-hoi-cho-me" } [36]=> array(17) { ["coupon_code"]=> string(6) "LXGG20" ["content"]=> string(62) "Giảm 20K.
Áp dụng cho sản phẩm của KATA VINA." ["discount"]=> int(20000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "01-07-2022 15:02:59" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(41) "https://tiki.vn/khuyen-mai/tra-gop-xe-may" } ["offer_id"]=> string(4) "tiki" ["slug"]=> string(49) "tiki-ma-giam-20k-so-luong-co-han-lxgg201633885215" ["started_date"]=> string(19) "11-10-2021 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(45) "[TIKI] Mã giảm 20k số lượng có hạn" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "6133a99dc5bdfb4746533ace" ["started_time"]=> int(1633885200000) ["expired_time"]=> int(1656662579000) ["aff_link"]=> string(105) "https://gotrackecom.info/v1/7DTuRCETWGpExf6QmASX7g?go=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fkhuyen-mai%2Ftra-gop-xe-may" } [37]=> array(17) { ["coupon_code"]=> string(7) "MAYCHAY" ["content"]=> string(122) "Giảm 2 triệu cho đơn hàng từ 12.9 triệu.
Chỉ áp dụng cho một số sản phẩm của Mishio Kachi." ["discount"]=> int(2000000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "01-08-2022 15:24:59" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(48) "https://tiki.vn/khuyen-mai/hang-the-thao-gia-tot" } ["offer_id"]=> string(4) "tiki" ["slug"]=> string(65) "tiki-ma-giam-2-trieu-cho-don-hang-tu-12-9-trieu-maychay1633487413" ["started_date"]=> string(19) "06-10-2021 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(61) "[TIKI] Mã giảm 2 triệu cho đơn hàng từ 12.9 triệu" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "6135a3dd8c46bd18aa673285" ["started_time"]=> int(1633453200000) ["expired_time"]=> int(1659342299000) ["aff_link"]=> string(112) "https://gotrackecom.info/v1/7DTuRCETWGpExf6QmASX7g?go=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fkhuyen-mai%2Fhang-the-thao-gia-tot" } [38]=> array(17) { ["coupon_code"]=> string(8) "AIRB1000" ["content"]=> string(88) "Giảm 1 triệu.
Chỉ áp dụng cho một số sản phẩm của Mishio Kachi." ["discount"]=> int(1000000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "16-07-2022 10:37:59" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(48) "https://tiki.vn/khuyen-mai/hang-the-thao-gia-tot" } ["offer_id"]=> string(4) "tiki" ["slug"]=> string(55) "tiki-ma-giam-1-trieu-so-luong-co-han-airb10001633487413" ["started_date"]=> string(19) "06-10-2021 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(51) "[TIKI] Mã giảm 1 triệu số lượng có hạn" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "6135a3dd8c46bd18aa673286" ["started_time"]=> int(1633453200000) ["expired_time"]=> int(1657942679000) ["aff_link"]=> string(112) "https://gotrackecom.info/v1/7DTuRCETWGpExf6QmASX7g?go=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fkhuyen-mai%2Fhang-the-thao-gia-tot" } [39]=> array(17) { ["coupon_code"]=> string(7) "MK100KK" ["content"]=> string(99) "Giảm 100K cho đơn hàng từ 2.5 triệu.
Áp dụng cho sản phẩm của Mishio Kachi." ["discount"]=> int(100000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "11-08-2022 15:38:59" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(57) "https://tiki.vn/khuyen-mai/lam-dep-thoi-bao-sale-dien-dao" } ["offer_id"]=> string(4) "tiki" ["slug"]=> string(61) "tiki-ma-giam-100k-cho-don-hang-tu-2-5-trieu-mk100kk1632243609" ["started_date"]=> string(19) "22-09-2021 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(55) "[TIKI] Mã giảm 100k cho đơn hàng từ 2.5 triệu" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "6144cd1f120dee3fcd1b7af6" ["started_time"]=> int(1632243600000) ["expired_time"]=> int(1660207139000) ["aff_link"]=> string(121) "https://gotrackecom.info/v1/7DTuRCETWGpExf6QmASX7g?go=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fkhuyen-mai%2Flam-dep-thoi-bao-sale-dien-dao" } [40]=> array(17) { ["coupon_code"]=> string(5) "MK207" ["content"]=> string(116) "Giảm 300K cho đơn hàng từ 3.2 triệu.
Chỉ áp dụng cho một số sản phẩm của Mishio Kachi." ["discount"]=> int(300000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "09-08-2022 08:43:59" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(57) "https://tiki.vn/khuyen-mai/lam-dep-thoi-bao-sale-dien-dao" } ["offer_id"]=> string(4) "tiki" ["slug"]=> string(59) "tiki-ma-giam-300k-cho-don-hang-tu-3-2-trieu-mk2071632243609" ["started_date"]=> string(19) "22-09-2021 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(55) "[TIKI] Mã giảm 300k cho đơn hàng từ 3.2 triệu" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "6144cd1f120dee3fcd1b7af7" ["started_time"]=> int(1632243600000) ["expired_time"]=> int(1660009439000) ["aff_link"]=> string(121) "https://gotrackecom.info/v1/7DTuRCETWGpExf6QmASX7g?go=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fkhuyen-mai%2Flam-dep-thoi-bao-sale-dien-dao" } [41]=> array(17) { ["coupon_code"]=> string(9) "TOPMGG20K" ["content"]=> string(101) "Giảm 20K cho đơn hàng từ 299K.
Áp dụng cho sản phẩm của Topbody Official Store." ["discount"]=> int(20000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "31-08-2022 08:39:59" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(48) "https://tiki.vn/khuyen-mai/hang-the-thao-gia-tot" } ["offer_id"]=> string(4) "tiki" ["slug"]=> string(57) "tiki-ma-giam-20k-cho-don-hang-tu-299k-topmgg20k1633539613" ["started_date"]=> string(19) "07-10-2021 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(47) "[TIKI] Mã giảm 20k cho đơn hàng từ 299k" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "614abbd9457aed71be46b664" ["started_time"]=> int(1633539600000) ["expired_time"]=> int(1661909999000) ["aff_link"]=> string(112) "https://gotrackecom.info/v1/7DTuRCETWGpExf6QmASX7g?go=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fkhuyen-mai%2Fhang-the-thao-gia-tot" } [42]=> array(17) { ["coupon_code"]=> string(10) "TOPMGG100K" ["content"]=> string(174) "Giảm 100K cho đơn hàng từ 1.5 triệu.
Áp dụng cho sản phẩm của Topbody Official Store.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần." ["discount"]=> int(100000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "31-08-2022 08:44:59" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(57) "https://tiki.vn/khuyen-mai/lam-dep-thoi-bao-sale-dien-dao" } ["offer_id"]=> string(4) "tiki" ["slug"]=> string(64) "tiki-ma-giam-100k-cho-don-hang-tu-1-5-trieu-topmgg100k1633453212" ["started_date"]=> string(19) "06-10-2021 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(55) "[TIKI] Mã giảm 100k cho đơn hàng từ 1.5 triệu" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "614abbd9457aed71be46b665" ["started_time"]=> int(1633453200000) ["expired_time"]=> int(1661910299000) ["aff_link"]=> string(121) "https://gotrackecom.info/v1/7DTuRCETWGpExf6QmASX7g?go=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fkhuyen-mai%2Flam-dep-thoi-bao-sale-dien-dao" } [43]=> array(17) { ["coupon_code"]=> string(6) "SKY30K" ["content"]=> string(86) "Giảm 30K cho đơn hàng từ 999K.
Áp dụng cho sản phẩm của SKYPIEA." ["discount"]=> int(30000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "27-05-2022 15:44:59" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(41) "https://tiki.vn/khuyen-mai/tiki-sale-1010" } ["offer_id"]=> string(4) "tiki" ["slug"]=> string(54) "tiki-ma-giam-30k-cho-don-hang-tu-999k-sky30k1633798807" ["started_date"]=> string(19) "10-10-2021 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(47) "[TIKI] Mã giảm 30k cho đơn hàng từ 999k" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "615c881a56d52108e01e89d4" ["started_time"]=> int(1633798800000) ["expired_time"]=> int(1653641099000) ["aff_link"]=> string(105) "https://gotrackecom.info/v1/7DTuRCETWGpExf6QmASX7g?go=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fkhuyen-mai%2Ftiki-sale-1010" } [44]=> array(17) { ["coupon_code"]=> string(8) "80KF800K" ["content"]=> string(89) "Giảm 80K cho đơn hàng từ 800K.
Áp dụng cho sản phẩm của Tapestrygo." ["discount"]=> int(80000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "21-09-2022 10:48:59" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(41) "https://tiki.vn/khuyen-mai/tiki-sale-1010" } ["offer_id"]=> string(4) "tiki" ["slug"]=> string(56) "tiki-ma-giam-80k-cho-don-hang-tu-800k-80kf800k1633798808" ["started_date"]=> string(19) "10-10-2021 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(47) "[TIKI] Mã giảm 80k cho đơn hàng từ 800k" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "615c881a56d52108e01e89da" ["started_time"]=> int(1633798800000) ["expired_time"]=> int(1663732139000) ["aff_link"]=> string(105) "https://gotrackecom.info/v1/7DTuRCETWGpExf6QmASX7g?go=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fkhuyen-mai%2Ftiki-sale-1010" } [45]=> array(17) { ["coupon_code"]=> string(6) "SKY20K" ["content"]=> string(86) "Giảm 20K cho đơn hàng từ 599K.
Áp dụng cho sản phẩm của SKYPIEA." ["discount"]=> int(20000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "27-05-2022 15:37:59" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(48) "https://tiki.vn/khuyen-mai/hang-the-thao-gia-tot" } ["offer_id"]=> string(4) "tiki" ["slug"]=> string(54) "tiki-ma-giam-20k-cho-don-hang-tu-599k-sky20k1633487412" ["started_date"]=> string(19) "06-10-2021 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(47) "[TIKI] Mã giảm 20k cho đơn hàng từ 599k" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "615c882156d52108e01e89f1" ["started_time"]=> int(1633453200000) ["expired_time"]=> int(1653640679000) ["aff_link"]=> string(112) "https://gotrackecom.info/v1/7DTuRCETWGpExf6QmASX7g?go=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fkhuyen-mai%2Fhang-the-thao-gia-tot" } [46]=> array(17) { ["coupon_code"]=> string(7) "20KSALE" ["content"]=> string(97) "Giảm 20K cho đơn hàng từ 459K.
Áp dụng cho sản phẩm của Chuyên Đồ Câu." ["discount"]=> int(20000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "31-01-2024 16:20:59" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(48) "https://tiki.vn/khuyen-mai/hang-the-thao-gia-tot" } ["offer_id"]=> string(4) "tiki" ["slug"]=> string(55) "tiki-ma-giam-20k-cho-don-hang-tu-459k-20ksale1633487413" ["started_date"]=> string(19) "06-10-2021 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(47) "[TIKI] Mã giảm 20k cho đơn hàng từ 459k" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "615c882256d52108e01e89f4" ["started_time"]=> int(1633453200000) ["expired_time"]=> int(1706692859000) ["aff_link"]=> string(112) "https://gotrackecom.info/v1/7DTuRCETWGpExf6QmASX7g?go=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fkhuyen-mai%2Fhang-the-thao-gia-tot" } [47]=> array(17) { ["coupon_code"]=> string(10) "TOPMGG200K" ["content"]=> string(172) "Giảm 200K cho đơn hàng từ 2 triệu.
Áp dụng cho sản phẩm của Topbody Official Store.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần." ["discount"]=> int(200000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "08-09-2022 08:45:59" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(48) "https://tiki.vn/khuyen-mai/hang-the-thao-gia-tot" } ["offer_id"]=> string(4) "tiki" ["slug"]=> string(62) "tiki-ma-giam-200k-cho-don-hang-tu-2-trieu-topmgg200k1633539613" ["started_date"]=> string(19) "07-10-2021 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(53) "[TIKI] Mã giảm 200k cho đơn hàng từ 2 triệu" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "615d0db987097d08576ee052" ["started_time"]=> int(1633539600000) ["expired_time"]=> int(1662601559000) ["aff_link"]=> string(112) "https://gotrackecom.info/v1/7DTuRCETWGpExf6QmASX7g?go=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fkhuyen-mai%2Fhang-the-thao-gia-tot" } [48]=> array(17) { ["coupon_code"]=> string(7) "KIMCHI5" ["content"]=> string(101) "Giảm 3% tối đa 5K cho đơn hàng từ 150K.
Áp dụng cho sản phẩm của kimchibaby." ["discount"]=> float(0.03) ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["expired_date"]=> string(19) "30-06-2022 12:04:59" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(56) "https://tiki.vn/khuyen-mai/do-xin-cho-be-deal-hoi-cho-me" } ["offer_id"]=> string(4) "tiki" ["slug"]=> string(53) "tiki-ma-giam-3-cho-don-hang-tu-150k-kimchi51634230807" ["started_date"]=> string(19) "15-10-2021 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(46) "[TIKI] Mã giảm 3% cho đơn hàng từ 150k" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "615f279a3aef0e1303533f30" ["started_time"]=> int(1634230800000) ["expired_time"]=> int(1656565499000) ["aff_link"]=> string(120) "https://gotrackecom.info/v1/7DTuRCETWGpExf6QmASX7g?go=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fkhuyen-mai%2Fdo-xin-cho-be-deal-hoi-cho-me" } [49]=> array(17) { ["coupon_code"]=> string(5) "VC30K" ["content"]=> string(107) "Giảm 30K cho đơn hàng từ 999K.
Áp dụng cho sản phẩm của LikeBaby Giày dép trẻ em." ["discount"]=> int(30000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "06-10-2022 23:58:59" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(56) "https://tiki.vn/khuyen-mai/do-xin-cho-be-deal-hoi-cho-me" } ["offer_id"]=> string(4) "tiki" ["slug"]=> string(53) "tiki-ma-giam-30k-cho-don-hang-tu-999k-vc30k1633712404" ["started_date"]=> string(19) "09-10-2021 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(47) "[TIKI] Mã giảm 30k cho đơn hàng từ 999k" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "615f279a3aef0e1303533f32" ["started_time"]=> int(1633712400000) ["expired_time"]=> int(1665075539000) ["aff_link"]=> string(120) "https://gotrackecom.info/v1/7DTuRCETWGpExf6QmASX7g?go=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fkhuyen-mai%2Fdo-xin-cho-be-deal-hoi-cho-me" } [50]=> array(17) { ["coupon_code"]=> string(6) "WEWEW0" ["content"]=> string(138) "Giảm 3% tối đa 20K.
Áp dụng cho sản phẩm của Wuyuans.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần." ["discount"]=> float(0.03) ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["expired_date"]=> string(19) "29-06-2022 23:53:59" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(72) "https://tiki.vn/khuyen-mai/yeu-bep-nghien-nha-giam-den-50-100-chinh-hang" } ["offer_id"]=> string(4) "tiki" ["slug"]=> string(47) "tiki-ma-giam-3-so-luong-co-han-wewew01634749208" ["started_date"]=> string(19) "21-10-2021 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(44) "[TIKI] Mã giảm 3% số lượng có hạn" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "6167109b3c9bc702651b5ec8" ["started_time"]=> int(1634749200000) ["expired_time"]=> int(1656521639000) ["aff_link"]=> string(136) "https://gotrackecom.info/v1/7DTuRCETWGpExf6QmASX7g?go=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fkhuyen-mai%2Fyeu-bep-nghien-nha-giam-den-50-100-chinh-hang" } [51]=> array(17) { ["coupon_code"]=> string(5) "F987C" ["content"]=> string(84) "Giảm 35K cho đơn hàng từ 500K.
Áp dụng cho sản phẩm của shine." ["discount"]=> int(35000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "01-06-2022 23:59:59" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(72) "https://tiki.vn/khuyen-mai/yeu-bep-nghien-nha-giam-den-50-100-chinh-hang" } ["offer_id"]=> string(4) "tiki" ["slug"]=> string(53) "tiki-ma-giam-35k-cho-don-hang-tu-500k-f987c1634749208" ["started_date"]=> string(19) "21-10-2021 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(47) "[TIKI] Mã giảm 35k cho đơn hàng từ 500k" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "6167109b3c9bc702651b5ec9" ["started_time"]=> int(1634749200000) ["expired_time"]=> int(1654102799000) ["aff_link"]=> string(136) "https://gotrackecom.info/v1/7DTuRCETWGpExf6QmASX7g?go=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fkhuyen-mai%2Fyeu-bep-nghien-nha-giam-den-50-100-chinh-hang" } [52]=> array(17) { ["coupon_code"]=> string(9) "BIGIAM20K" ["content"]=> string(96) "Giảm 20K cho đơn hàng từ 350K.
Áp dụng cho sản phẩm của Biluxury Official." ["discount"]=> int(20000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "31-07-2022 14:25:59" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(44) "https://tiki.vn/khuyen-mai/super-fashion-day" } ["offer_id"]=> string(4) "tiki" ["slug"]=> string(57) "tiki-ma-giam-20k-cho-don-hang-tu-350k-bigiam20k1637284521" ["started_date"]=> string(19) "19-11-2021 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(47) "[TIKI] Mã giảm 20k cho đơn hàng từ 350k" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "6169b719383ad908307a6727" ["started_time"]=> int(1637254800000) ["expired_time"]=> int(1659252359000) ["aff_link"]=> string(108) "https://gotrackecom.info/v1/7DTuRCETWGpExf6QmASX7g?go=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fkhuyen-mai%2Fsuper-fashion-day" } [53]=> array(17) { ["coupon_code"]=> string(10) "BILUXURY03" ["content"]=> string(96) "Giảm 10K cho đơn hàng từ 199K.
Áp dụng cho sản phẩm của Biluxury Official." ["discount"]=> int(10000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "31-07-2022 14:29:59" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(44) "https://tiki.vn/khuyen-mai/super-fashion-day" } ["offer_id"]=> string(4) "tiki" ["slug"]=> string(58) "tiki-ma-giam-10k-cho-don-hang-tu-199k-biluxury031637284521" ["started_date"]=> string(19) "19-11-2021 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(47) "[TIKI] Mã giảm 10k cho đơn hàng từ 199k" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "616efd18e6dc82451f7d1ffe" ["started_time"]=> int(1637254800000) ["expired_time"]=> int(1659252599000) ["aff_link"]=> string(108) "https://gotrackecom.info/v1/7DTuRCETWGpExf6QmASX7g?go=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fkhuyen-mai%2Fsuper-fashion-day" } [54]=> array(17) { ["coupon_code"]=> string(10) "BILUXURY80" ["content"]=> string(96) "Giảm 80K cho đơn hàng từ 950K.
Áp dụng cho sản phẩm của Biluxury Official." ["discount"]=> int(80000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "01-10-2022 15:05:59" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(44) "https://tiki.vn/khuyen-mai/super-fashion-day" } ["offer_id"]=> string(4) "tiki" ["slug"]=> string(58) "tiki-ma-giam-80k-cho-don-hang-tu-950k-biluxury801637284521" ["started_date"]=> string(19) "19-11-2021 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(47) "[TIKI] Mã giảm 80k cho đơn hàng từ 950k" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "616efd18e6dc82451f7d1fff" ["started_time"]=> int(1637254800000) ["expired_time"]=> int(1664611559000) ["aff_link"]=> string(108) "https://gotrackecom.info/v1/7DTuRCETWGpExf6QmASX7g?go=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fkhuyen-mai%2Fsuper-fashion-day" } [55]=> array(17) { ["coupon_code"]=> string(11) "TIKILAMQUEN" ["content"]=> string(508) "Giảm 20K cho đơn hàng từ 99K.
Không áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Sữa cho bé dưới 24 tháng , Tã, Bỉm, Bia và Nước hoa quả lên men, Phiếu quà tặng, Sim số - Thẻ cào - Thẻ game, Voucher - Dịch vụ, Sản phẩm dịch vụ số, Mã Phiếu Quà Tặng Tiki, Mì Gói, Rượu từ 15%.
Không áp dụng cho 1 số nhà bán.
Chỉ áp dụng cho khách hàng mới.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần." ["discount"]=> int(20000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "31-12-2022 23:59:59" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(40) "https://tiki.vn/khuyen-mai/mot-sach-tiki" } ["offer_id"]=> string(4) "tiki" ["slug"]=> string(58) "tiki-ma-giam-20k-cho-don-hang-tu-99k-tikilamquen1652314513" ["started_date"]=> string(19) "12-05-2022 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(46) "[TIKI] Mã giảm 20k cho đơn hàng từ 99k" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "617c1e092b0ec01d39393a82" ["started_time"]=> int(1652288400000) ["expired_time"]=> int(1672505999000) ["aff_link"]=> string(104) "https://gotrackecom.info/v1/7DTuRCETWGpExf6QmASX7g?go=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fkhuyen-mai%2Fmot-sach-tiki" } [56]=> array(17) { ["coupon_code"]=> string(9) "MAHAI5000" ["content"]=> string(87) "Giảm 5K cho đơn hàng từ 111K.
Áp dụng cho sản phẩm của MÁ HẢI." ["discount"]=> int(5000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "30-06-2022 08:26:59" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(56) "https://tiki.vn/khuyen-mai/do-xin-cho-be-deal-hoi-cho-me" } ["offer_id"]=> string(4) "tiki" ["slug"]=> string(56) "tiki-ma-giam-5k-cho-don-hang-tu-111k-mahai50001635524107" ["started_date"]=> string(19) "29-10-2021 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(46) "[TIKI] Mã giảm 5k cho đơn hàng từ 111k" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "617c1e0b2b0ec01d39393aa4" ["started_time"]=> int(1635440400000) ["expired_time"]=> int(1656552419000) ["aff_link"]=> string(120) "https://gotrackecom.info/v1/7DTuRCETWGpExf6QmASX7g?go=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fkhuyen-mai%2Fdo-xin-cho-be-deal-hoi-cho-me" } [57]=> array(17) { ["coupon_code"]=> string(7) "SLLE10K" ["content"]=> string(114) "Giảm 6% tối đa 10K cho đơn hàng từ 149K.
Áp dụng cho sản phẩm của Quảng Châu richkids." ["discount"]=> float(0.06) ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["expired_date"]=> string(19) "07-10-2022 14:52:59" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(56) "https://tiki.vn/khuyen-mai/do-xin-cho-be-deal-hoi-cho-me" } ["offer_id"]=> string(4) "tiki" ["slug"]=> string(53) "tiki-ma-giam-6-cho-don-hang-tu-149k-slle10k1635524108" ["started_date"]=> string(19) "29-10-2021 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(46) "[TIKI] Mã giảm 6% cho đơn hàng từ 149k" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "617c1e0d2b0ec01d39393ab8" ["started_time"]=> int(1635440400000) ["expired_time"]=> int(1665129179000) ["aff_link"]=> string(120) "https://gotrackecom.info/v1/7DTuRCETWGpExf6QmASX7g?go=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fkhuyen-mai%2Fdo-xin-cho-be-deal-hoi-cho-me" } [58]=> array(17) { ["coupon_code"]=> string(5) "AD831" ["content"]=> string(155) "Giảm 30K cho đơn hàng từ 499K.
Áp dụng cho sản phẩm của Tools Smart.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần." ["discount"]=> int(30000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "01-06-2022 00:48:59" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(57) "https://tiki.vn/khuyen-mai/dac-quyen-thanh-vien-tiki-club" } ["offer_id"]=> string(4) "tiki" ["slug"]=> string(53) "tiki-ma-giam-30k-cho-don-hang-tu-499k-ad8311637284508" ["started_date"]=> string(19) "19-11-2021 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(47) "[TIKI] Mã giảm 30k cho đơn hàng từ 499k" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "617c1e0f2b0ec01d39393ac8" ["started_time"]=> int(1637254800000) ["expired_time"]=> int(1654019339000) ["aff_link"]=> string(121) "https://gotrackecom.info/v1/7DTuRCETWGpExf6QmASX7g?go=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fkhuyen-mai%2Fdac-quyen-thanh-vien-tiki-club" } [59]=> array(17) { ["coupon_code"]=> string(6) "BA0165" ["content"]=> string(164) "Giảm 5% tối đa 50K cho đơn hàng từ 500K.
Áp dụng cho sản phẩm của Benguna.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 2 lần." ["discount"]=> float(0.05) ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["expired_date"]=> string(19) "19-08-2022 15:45:59" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(57) "https://tiki.vn/khuyen-mai/dac-quyen-thanh-vien-tiki-club" } ["offer_id"]=> string(4) "tiki" ["slug"]=> string(52) "tiki-ma-giam-5-cho-don-hang-tu-500k-ba01651637284508" ["started_date"]=> string(19) "19-11-2021 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(46) "[TIKI] Mã giảm 5% cho đơn hàng từ 500k" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "617c1e0f2b0ec01d39393ac9" ["started_time"]=> int(1637254800000) ["expired_time"]=> int(1660898759000) ["aff_link"]=> string(121) "https://gotrackecom.info/v1/7DTuRCETWGpExf6QmASX7g?go=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fkhuyen-mai%2Fdac-quyen-thanh-vien-tiki-club" } [60]=> array(17) { ["coupon_code"]=> string(10) "BIGIAM100N" ["content"]=> string(102) "Giảm 100K cho đơn hàng từ 1 triệu.
Áp dụng cho sản phẩm của Biluxury Official." ["discount"]=> int(100000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "18-10-2022 11:56:59" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(44) "https://tiki.vn/khuyen-mai/super-fashion-day" } ["offer_id"]=> string(4) "tiki" ["slug"]=> string(62) "tiki-ma-giam-100k-cho-don-hang-tu-1-trieu-bigiam100n1637284521" ["started_date"]=> string(19) "19-11-2021 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(53) "[TIKI] Mã giảm 100k cho đơn hàng từ 1 triệu" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "617c1e122b0ec01d39393adf" ["started_time"]=> int(1637254800000) ["expired_time"]=> int(1666069019000) ["aff_link"]=> string(108) "https://gotrackecom.info/v1/7DTuRCETWGpExf6QmASX7g?go=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fkhuyen-mai%2Fsuper-fashion-day" } [61]=> array(17) { ["coupon_code"]=> string(8) "BIGIAM40" ["content"]=> string(96) "Giảm 40K cho đơn hàng từ 589K.
Áp dụng cho sản phẩm của Biluxury Official." ["discount"]=> int(40000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "31-07-2022 14:26:59" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(44) "https://tiki.vn/khuyen-mai/super-fashion-day" } ["offer_id"]=> string(4) "tiki" ["slug"]=> string(56) "tiki-ma-giam-40k-cho-don-hang-tu-589k-bigiam401637284521" ["started_date"]=> string(19) "19-11-2021 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(47) "[TIKI] Mã giảm 40k cho đơn hàng từ 589k" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "617c1e122b0ec01d39393ae0" ["started_time"]=> int(1637254800000) ["expired_time"]=> int(1659252419000) ["aff_link"]=> string(108) "https://gotrackecom.info/v1/7DTuRCETWGpExf6QmASX7g?go=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fkhuyen-mai%2Fsuper-fashion-day" } [62]=> array(17) { ["coupon_code"]=> string(9) "THUKHANG5" ["content"]=> string(89) "Giảm 50K cho đơn hàng từ 999K.
Áp dụng cho sản phẩm của Thukhangtn." ["discount"]=> int(50000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "30-06-2022 15:35:59" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(72) "https://tiki.vn/khuyen-mai/yeu-bep-nghien-nha-giam-den-50-100-chinh-hang" } ["offer_id"]=> string(4) "tiki" ["slug"]=> string(57) "tiki-ma-giam-50k-cho-don-hang-tu-999k-thukhang51635901211" ["started_date"]=> string(19) "03-11-2021 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(47) "[TIKI] Mã giảm 50k cho đơn hàng từ 999k" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "617c1e132b0ec01d39393aec" ["started_time"]=> int(1635872400000) ["expired_time"]=> int(1656578159000) ["aff_link"]=> string(136) "https://gotrackecom.info/v1/7DTuRCETWGpExf6QmASX7g?go=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fkhuyen-mai%2Fyeu-bep-nghien-nha-giam-den-50-100-chinh-hang" } [63]=> array(17) { ["coupon_code"]=> string(7) "THF499K" ["content"]=> string(93) "Giảm 30K cho đơn hàng từ 499K.
Áp dụng cho sản phẩm của Tuy Hòa Foods." ["discount"]=> int(30000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "30-11-2022 20:39:59" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(50) "https://tiki.vn/khuyen-mai/tiki-ngon-di-cho-online" } ["offer_id"]=> string(4) "tiki" ["slug"]=> string(55) "tiki-ma-giam-30k-cho-don-hang-tu-499k-thf499k1639064709" ["started_date"]=> string(19) "09-12-2021 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(47) "[TIKI] Mã giảm 30k cho đơn hàng từ 499k" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "61b22485df94b315d4363077" ["started_time"]=> int(1638982800000) ["expired_time"]=> int(1669815599000) ["aff_link"]=> string(114) "https://gotrackecom.info/v1/7DTuRCETWGpExf6QmASX7g?go=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fkhuyen-mai%2Ftiki-ngon-di-cho-online" } [64]=> array(17) { ["coupon_code"]=> string(10) "ZLPNEW2520" ["content"]=> string(513) "Giảm 20K cho đơn hàng từ 49K.
Không áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Sữa cho bé dưới 24 tháng , Tã, Bỉm, Dầu ăn, Bia và Nước hoa quả lên men, Phiếu quà tặng, Sim số - Thẻ cào - Thẻ game, Voucher - Dịch vụ, Sản phẩm dịch vụ số, Mã Phiếu Quà Tặng Tiki, Mì Gói, Rượu từ 15%.
Chỉ áp dụng cho khách hàng mới.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.
Không áp dụng cho trả góp." ["discount"]=> int(20000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "31-05-2022 23:59:59" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(43) "https://tiki.vn/chuong-trinh/uu-dai-doi-tac" } ["offer_id"]=> string(4) "tiki" ["slug"]=> string(57) "tiki-ma-giam-20k-cho-don-hang-tu-49k-zlpnew25201652314506" ["started_date"]=> string(19) "12-05-2022 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(46) "[TIKI] Mã giảm 20k cho đơn hàng từ 49k" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "627c518a5573125fd359dbbc" ["started_time"]=> int(1652288400000) ["expired_time"]=> int(1654016399000) ["aff_link"]=> string(107) "https://gotrackecom.info/v1/7DTuRCETWGpExf6QmASX7g?go=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fchuong-trinh%2Fuu-dai-doi-tac" } [65]=> array(17) { ["coupon_code"]=> string(9) "MOMO22510" ["content"]=> string(515) "Giảm 10K cho đơn hàng từ 59K.
Không áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Sữa cho bé dưới 24 tháng , Tã, Bỉm, Bia và Nước hoa quả lên men, Phiếu quà tặng, Sim số - Thẻ cào - Thẻ game, Voucher - Dịch vụ, Sản phẩm dịch vụ số, Mã Phiếu Quà Tặng Tiki, Mì Gói, Rượu từ 15%.
Chỉ áp dụng khi mua hàng trên Tiki Mobile App.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.
Không áp dụng cho trả góp." ["discount"]=> int(10000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "31-05-2022 23:59:59" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(43) "https://tiki.vn/chuong-trinh/uu-dai-doi-tac" } ["offer_id"]=> string(4) "tiki" ["slug"]=> string(56) "tiki-ma-giam-10k-cho-don-hang-tu-59k-momo225101652314506" ["started_date"]=> string(19) "12-05-2022 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(46) "[TIKI] Mã giảm 10k cho đơn hàng từ 59k" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "627c518a5573125fd359dbbd" ["started_time"]=> int(1652288400000) ["expired_time"]=> int(1654016399000) ["aff_link"]=> string(107) "https://gotrackecom.info/v1/7DTuRCETWGpExf6QmASX7g?go=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fchuong-trinh%2Fuu-dai-doi-tac" } [66]=> array(17) { ["coupon_code"]=> string(8) "MOCA2520" ["content"]=> string(422) "Giảm 20K cho đơn hàng từ 199K.
Không áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Sữa cho bé dưới 24 tháng , Phiếu quà tặng, Voucher - Dịch vụ, Sản phẩm dịch vụ số, Mã Phiếu Quà Tặng Tiki, Rượu từ 15%.
Chỉ áp dụng khi mua hàng trên Tiki Mobile App.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.
Không áp dụng cho trả góp." ["discount"]=> int(20000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "31-05-2022 23:59:59" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(43) "https://tiki.vn/chuong-trinh/uu-dai-doi-tac" } ["offer_id"]=> string(4) "tiki" ["slug"]=> string(56) "tiki-ma-giam-20k-cho-don-hang-tu-199k-moca25201652314506" ["started_date"]=> string(19) "12-05-2022 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(47) "[TIKI] Mã giảm 20k cho đơn hàng từ 199k" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "627c518a5573125fd359dbbe" ["started_time"]=> int(1652288400000) ["expired_time"]=> int(1654016399000) ["aff_link"]=> string(107) "https://gotrackecom.info/v1/7DTuRCETWGpExf6QmASX7g?go=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fchuong-trinh%2Fuu-dai-doi-tac" } [67]=> array(17) { ["coupon_code"]=> string(10) "MOCAHB2520" ["content"]=> string(286) "Giảm 70K cho đơn hàng từ 799K.
Áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Làm Đẹp - Sức Khỏe.
Chỉ áp dụng khi mua hàng trên Tiki Mobile App.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.
Không áp dụng cho trả góp." ["discount"]=> int(70000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "31-05-2022 23:59:59" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(43) "https://tiki.vn/chuong-trinh/uu-dai-doi-tac" } ["offer_id"]=> string(4) "tiki" ["slug"]=> string(58) "tiki-ma-giam-70k-cho-don-hang-tu-799k-mocahb25201652314506" ["started_date"]=> string(19) "12-05-2022 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(47) "[TIKI] Mã giảm 70k cho đơn hàng từ 799k" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "627c518a5573125fd359dbbf" ["started_time"]=> int(1652288400000) ["expired_time"]=> int(1654016399000) ["aff_link"]=> string(107) "https://gotrackecom.info/v1/7DTuRCETWGpExf6QmASX7g?go=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fchuong-trinh%2Fuu-dai-doi-tac" } [68]=> array(17) { ["coupon_code"]=> string(5) "T5K15" ["content"]=> string(97) "Giảm 15K cho đơn hàng từ 100K.
Áp dụng cho sản phẩm của PerySmith Official." ["discount"]=> int(15000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "31-05-2022 08:06:59" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(72) "https://tiki.vn/khuyen-mai/yeu-bep-nghien-nha-giam-den-50-100-chinh-hang" } ["offer_id"]=> string(4) "tiki" ["slug"]=> string(53) "tiki-ma-giam-15k-cho-don-hang-tu-100k-t5k151652314506" ["started_date"]=> string(19) "12-05-2022 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(47) "[TIKI] Mã giảm 15k cho đơn hàng từ 100k" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "627c518a5573125fd359dbca" ["started_time"]=> int(1652288400000) ["expired_time"]=> int(1653959219000) ["aff_link"]=> string(136) "https://gotrackecom.info/v1/7DTuRCETWGpExf6QmASX7g?go=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fkhuyen-mai%2Fyeu-bep-nghien-nha-giam-den-50-100-chinh-hang" } [69]=> array(17) { ["coupon_code"]=> string(5) "25KT5" ["content"]=> string(102) "Giảm 25K cho đơn hàng từ 1 triệu.
Áp dụng cho sản phẩm của PerySmith Official." ["discount"]=> int(25000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "31-05-2022 08:09:59" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(72) "https://tiki.vn/khuyen-mai/yeu-bep-nghien-nha-giam-den-50-100-chinh-hang" } ["offer_id"]=> string(4) "tiki" ["slug"]=> string(56) "tiki-ma-giam-25k-cho-don-hang-tu-1-trieu-25kt51652314506" ["started_date"]=> string(19) "12-05-2022 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(52) "[TIKI] Mã giảm 25k cho đơn hàng từ 1 triệu" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "627c518a5573125fd359dbcb" ["started_time"]=> int(1652288400000) ["expired_time"]=> int(1653959399000) ["aff_link"]=> string(136) "https://gotrackecom.info/v1/7DTuRCETWGpExf6QmASX7g?go=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fkhuyen-mai%2Fyeu-bep-nghien-nha-giam-den-50-100-chinh-hang" } [70]=> array(17) { ["coupon_code"]=> string(5) "T5K50" ["content"]=> string(104) "Giảm 50K cho đơn hàng từ 2.5 triệu.
Áp dụng cho sản phẩm của PerySmith Official." ["discount"]=> int(50000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "31-05-2022 08:09:59" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(72) "https://tiki.vn/khuyen-mai/yeu-bep-nghien-nha-giam-den-50-100-chinh-hang" } ["offer_id"]=> string(4) "tiki" ["slug"]=> string(58) "tiki-ma-giam-50k-cho-don-hang-tu-2-5-trieu-t5k501652314506" ["started_date"]=> string(19) "12-05-2022 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(54) "[TIKI] Mã giảm 50k cho đơn hàng từ 2.5 triệu" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "627c518a5573125fd359dbcc" ["started_time"]=> int(1652288400000) ["expired_time"]=> int(1653959399000) ["aff_link"]=> string(136) "https://gotrackecom.info/v1/7DTuRCETWGpExf6QmASX7g?go=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fkhuyen-mai%2Fyeu-bep-nghien-nha-giam-den-50-100-chinh-hang" } [71]=> array(17) { ["coupon_code"]=> string(6) "T5K100" ["content"]=> string(103) "Giảm 100K cho đơn hàng từ 3 triệu.
Áp dụng cho sản phẩm của PerySmith Official." ["discount"]=> int(100000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "31-05-2022 08:10:59" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(72) "https://tiki.vn/khuyen-mai/yeu-bep-nghien-nha-giam-den-50-100-chinh-hang" } ["offer_id"]=> string(4) "tiki" ["slug"]=> string(58) "tiki-ma-giam-100k-cho-don-hang-tu-3-trieu-t5k1001652314506" ["started_date"]=> string(19) "12-05-2022 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(53) "[TIKI] Mã giảm 100k cho đơn hàng từ 3 triệu" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "627c518a5573125fd359dbcd" ["started_time"]=> int(1652288400000) ["expired_time"]=> int(1653959459000) ["aff_link"]=> string(136) "https://gotrackecom.info/v1/7DTuRCETWGpExf6QmASX7g?go=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fkhuyen-mai%2Fyeu-bep-nghien-nha-giam-den-50-100-chinh-hang" } [72]=> array(17) { ["coupon_code"]=> string(8) "SH40T422" ["content"]=> string(195) "Giảm 40K cho đơn hàng từ 450K.
Áp dụng cho các sản phẩm thương hiệu Sunhouse của nhà bán Tiki Trading
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 5 lần." ["discount"]=> int(40000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "31-05-2022 11:10:36" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(72) "https://tiki.vn/khuyen-mai/yeu-bep-nghien-nha-giam-den-50-100-chinh-hang" } ["offer_id"]=> string(4) "tiki" ["slug"]=> string(56) "tiki-ma-giam-40k-cho-don-hang-tu-450k-sh40t4221652314507" ["started_date"]=> string(19) "12-05-2022 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(47) "[TIKI] Mã giảm 40k cho đơn hàng từ 450k" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "627c518b5573125fd359dbd4" ["started_time"]=> int(1652288400000) ["expired_time"]=> int(1653970236000) ["aff_link"]=> string(136) "https://gotrackecom.info/v1/7DTuRCETWGpExf6QmASX7g?go=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fkhuyen-mai%2Fyeu-bep-nghien-nha-giam-den-50-100-chinh-hang" } [73]=> array(17) { ["coupon_code"]=> string(9) "MOCA25300" ["content"]=> string(561) "Giảm 300K cho đơn hàng từ 5 triệu.
Áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Tivi, Điện gia dụng, Máy giặt, Máy sấy quần áo, Điện Gia Dụng, Máy rửa chén, Máy lạnh - Máy điều hòa, Nhà Cửa - Đời Sống, Máy nước nóng, Tủ lạnh, Tủ đông - Tủ mát, Tủ ướp rượu, Phụ kiện điện lạnh, Nhà Cửa - Đời Sống.
Chỉ áp dụng khi mua hàng trên Tiki Mobile App.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.
Không áp dụng cho trả góp." ["discount"]=> int(300000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "31-05-2022 23:59:59" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(43) "https://tiki.vn/chuong-trinh/uu-dai-doi-tac" } ["offer_id"]=> string(4) "tiki" ["slug"]=> string(61) "tiki-ma-giam-300k-cho-don-hang-tu-5-trieu-moca253001652314507" ["started_date"]=> string(19) "12-05-2022 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(53) "[TIKI] Mã giảm 300k cho đơn hàng từ 5 triệu" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "627c518b5573125fd359dbd6" ["started_time"]=> int(1652288400000) ["expired_time"]=> int(1654016399000) ["aff_link"]=> string(107) "https://gotrackecom.info/v1/7DTuRCETWGpExf6QmASX7g?go=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fchuong-trinh%2Fuu-dai-doi-tac" } [74]=> array(17) { ["coupon_code"]=> string(9) "YDD20KMAY" ["content"]=> string(154) "Giảm 20K cho đơn hàng từ 400K.
Áp dụng cho sản phẩm của Yingduoduo.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần." ["discount"]=> int(20000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "31-05-2022 23:59:59" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(72) "https://tiki.vn/khuyen-mai/yeu-bep-nghien-nha-giam-den-50-100-chinh-hang" } ["offer_id"]=> string(4) "tiki" ["slug"]=> string(57) "tiki-ma-giam-20k-cho-don-hang-tu-400k-ydd20kmay1652314507" ["started_date"]=> string(19) "12-05-2022 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(47) "[TIKI] Mã giảm 20k cho đơn hàng từ 400k" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "627c518b5573125fd359dbd7" ["started_time"]=> int(1652288400000) ["expired_time"]=> int(1654016399000) ["aff_link"]=> string(136) "https://gotrackecom.info/v1/7DTuRCETWGpExf6QmASX7g?go=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fkhuyen-mai%2Fyeu-bep-nghien-nha-giam-den-50-100-chinh-hang" } [75]=> array(17) { ["coupon_code"]=> string(10) "LOCK10T522" ["content"]=> string(196) "Giảm 10K cho đơn hàng từ 250K.
Áp dụng cho các sản phẩm thương hiệu Lock&Lock của nhà bán Tiki Trading
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 3 lần." ["discount"]=> int(10000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "31-05-2022 23:59:59" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(62) "https://tiki.vn/khuyen-mai/do-dung-gia-dinh-chinh-hang-gia-tot" } ["offer_id"]=> string(4) "tiki" ["slug"]=> string(58) "tiki-ma-giam-10k-cho-don-hang-tu-250k-lock10t5221652314507" ["started_date"]=> string(19) "12-05-2022 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(47) "[TIKI] Mã giảm 10k cho đơn hàng từ 250k" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "627c518b5573125fd359dbd8" ["started_time"]=> int(1652288400000) ["expired_time"]=> int(1654016399000) ["aff_link"]=> string(126) "https://gotrackecom.info/v1/7DTuRCETWGpExf6QmASX7g?go=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fkhuyen-mai%2Fdo-dung-gia-dinh-chinh-hang-gia-tot" } [76]=> array(17) { ["coupon_code"]=> string(11) "LOCK20T0522" ["content"]=> string(196) "Giảm 20K cho đơn hàng từ 400K.
Áp dụng cho các sản phẩm thương hiệu Lock&Lock của nhà bán Tiki Trading
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 3 lần." ["discount"]=> int(20000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "31-05-2022 23:59:59" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(62) "https://tiki.vn/khuyen-mai/do-dung-gia-dinh-chinh-hang-gia-tot" } ["offer_id"]=> string(4) "tiki" ["slug"]=> string(59) "tiki-ma-giam-20k-cho-don-hang-tu-400k-lock20t05221652314507" ["started_date"]=> string(19) "12-05-2022 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(47) "[TIKI] Mã giảm 20k cho đơn hàng từ 400k" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "627c518b5573125fd359dbd9" ["started_time"]=> int(1652288400000) ["expired_time"]=> int(1654016399000) ["aff_link"]=> string(126) "https://gotrackecom.info/v1/7DTuRCETWGpExf6QmASX7g?go=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fkhuyen-mai%2Fdo-dung-gia-dinh-chinh-hang-gia-tot" } [77]=> array(17) { ["coupon_code"]=> string(11) "LOCK50T0522" ["content"]=> string(196) "Giảm 50K cho đơn hàng từ 800K.
Áp dụng cho các sản phẩm thương hiệu Lock&Lock của nhà bán Tiki Trading
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 3 lần." ["discount"]=> int(50000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "31-05-2022 23:59:59" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(62) "https://tiki.vn/khuyen-mai/do-dung-gia-dinh-chinh-hang-gia-tot" } ["offer_id"]=> string(4) "tiki" ["slug"]=> string(59) "tiki-ma-giam-50k-cho-don-hang-tu-800k-lock50t05221652314507" ["started_date"]=> string(19) "12-05-2022 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(47) "[TIKI] Mã giảm 50k cho đơn hàng từ 800k" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "627c518b5573125fd359dbda" ["started_time"]=> int(1652288400000) ["expired_time"]=> int(1654016399000) ["aff_link"]=> string(126) "https://gotrackecom.info/v1/7DTuRCETWGpExf6QmASX7g?go=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fkhuyen-mai%2Fdo-dung-gia-dinh-chinh-hang-gia-tot" } [78]=> array(17) { ["coupon_code"]=> string(11) "LOCK70T0522" ["content"]=> string(203) "Giảm 70K cho đơn hàng từ 1.5 triệu.
Áp dụng cho các sản phẩm thương hiệu Lock&Lock của nhà bán Tiki Trading
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 3 lần." ["discount"]=> int(70000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "31-05-2022 23:59:59" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(62) "https://tiki.vn/khuyen-mai/do-dung-gia-dinh-chinh-hang-gia-tot" } ["offer_id"]=> string(4) "tiki" ["slug"]=> string(64) "tiki-ma-giam-70k-cho-don-hang-tu-1-5-trieu-lock70t05221652314507" ["started_date"]=> string(19) "12-05-2022 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(54) "[TIKI] Mã giảm 70k cho đơn hàng từ 1.5 triệu" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "627c518b5573125fd359dbdb" ["started_time"]=> int(1652288400000) ["expired_time"]=> int(1654016399000) ["aff_link"]=> string(126) "https://gotrackecom.info/v1/7DTuRCETWGpExf6QmASX7g?go=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fkhuyen-mai%2Fdo-dung-gia-dinh-chinh-hang-gia-tot" } [79]=> array(17) { ["coupon_code"]=> string(12) "LOCK100T0522" ["content"]=> string(202) "Giảm 100K cho đơn hàng từ 2 triệu.
Áp dụng cho các sản phẩm thương hiệu Lock&Lock của nhà bán Tiki Trading
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 3 lần." ["discount"]=> int(100000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "31-05-2022 23:59:59" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(62) "https://tiki.vn/khuyen-mai/do-dung-gia-dinh-chinh-hang-gia-tot" } ["offer_id"]=> string(4) "tiki" ["slug"]=> string(64) "tiki-ma-giam-100k-cho-don-hang-tu-2-trieu-lock100t05221652314507" ["started_date"]=> string(19) "12-05-2022 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(53) "[TIKI] Mã giảm 100k cho đơn hàng từ 2 triệu" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "627c518b5573125fd359dbdc" ["started_time"]=> int(1652288400000) ["expired_time"]=> int(1654016399000) ["aff_link"]=> string(126) "https://gotrackecom.info/v1/7DTuRCETWGpExf6QmASX7g?go=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fkhuyen-mai%2Fdo-dung-gia-dinh-chinh-hang-gia-tot" } [80]=> array(17) { ["coupon_code"]=> string(12) "LOCK150T0522" ["content"]=> string(202) "Giảm 150K cho đơn hàng từ 3 triệu.
Áp dụng cho các sản phẩm thương hiệu Lock&Lock của nhà bán Tiki Trading
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 3 lần." ["discount"]=> int(150000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "31-05-2022 23:59:59" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(62) "https://tiki.vn/khuyen-mai/do-dung-gia-dinh-chinh-hang-gia-tot" } ["offer_id"]=> string(4) "tiki" ["slug"]=> string(64) "tiki-ma-giam-150k-cho-don-hang-tu-3-trieu-lock150t05221652314507" ["started_date"]=> string(19) "12-05-2022 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(53) "[TIKI] Mã giảm 150k cho đơn hàng từ 3 triệu" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "627c518b5573125fd359dbdd" ["started_time"]=> int(1652288400000) ["expired_time"]=> int(1654016399000) ["aff_link"]=> string(126) "https://gotrackecom.info/v1/7DTuRCETWGpExf6QmASX7g?go=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fkhuyen-mai%2Fdo-dung-gia-dinh-chinh-hang-gia-tot" } [81]=> array(17) { ["coupon_code"]=> string(11) "LOCKBGG1522" ["content"]=> string(209) "Giảm 15K khi mua từ 2 sản phẩm trở lên.
Áp dụng cho các sản phẩm thương hiệu Lock&Lock của nhà bán Tiki Trading
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 3 lần." ["discount"]=> int(15000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "31-05-2022 23:59:59" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(62) "https://tiki.vn/khuyen-mai/do-dung-gia-dinh-chinh-hang-gia-tot" } ["offer_id"]=> string(4) "tiki" ["slug"]=> string(54) "tiki-ma-giam-15k-so-luong-co-han-lockbgg15221652314507" ["started_date"]=> string(19) "12-05-2022 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(45) "[TIKI] Mã giảm 15k số lượng có hạn" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "627c518b5573125fd359dbde" ["started_time"]=> int(1652288400000) ["expired_time"]=> int(1654016399000) ["aff_link"]=> string(126) "https://gotrackecom.info/v1/7DTuRCETWGpExf6QmASX7g?go=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fkhuyen-mai%2Fdo-dung-gia-dinh-chinh-hang-gia-tot" } [82]=> array(17) { ["coupon_code"]=> string(10) "LOCKNCT522" ["content"]=> string(202) "Giảm 150K cho đơn hàng từ 2 triệu.
Áp dụng cho các sản phẩm thương hiệu Lock&Lock của nhà bán Tiki Trading
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 3 lần." ["discount"]=> int(150000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "31-05-2022 23:59:59" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(62) "https://tiki.vn/khuyen-mai/do-dung-gia-dinh-chinh-hang-gia-tot" } ["offer_id"]=> string(4) "tiki" ["slug"]=> string(62) "tiki-ma-giam-150k-cho-don-hang-tu-2-trieu-locknct5221652314507" ["started_date"]=> string(19) "12-05-2022 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(53) "[TIKI] Mã giảm 150k cho đơn hàng từ 2 triệu" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "627c518b5573125fd359dbdf" ["started_time"]=> int(1652288400000) ["expired_time"]=> int(1654016399000) ["aff_link"]=> string(126) "https://gotrackecom.info/v1/7DTuRCETWGpExf6QmASX7g?go=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fkhuyen-mai%2Fdo-dung-gia-dinh-chinh-hang-gia-tot" } [83]=> array(17) { ["coupon_code"]=> string(9) "OCHU20T01" ["content"]=> string(83) "Giảm 20K cho đơn hàng từ 599K.
Áp dụng cho sản phẩm của OCHU." ["discount"]=> int(20000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "31-05-2022 23:59:59" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(62) "https://tiki.vn/khuyen-mai/do-dung-gia-dinh-chinh-hang-gia-tot" } ["offer_id"]=> string(4) "tiki" ["slug"]=> string(57) "tiki-ma-giam-20k-cho-don-hang-tu-599k-ochu20t011652314507" ["started_date"]=> string(19) "12-05-2022 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(47) "[TIKI] Mã giảm 20k cho đơn hàng từ 599k" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "627c518b5573125fd359dbe0" ["started_time"]=> int(1652288400000) ["expired_time"]=> int(1654016399000) ["aff_link"]=> string(126) "https://gotrackecom.info/v1/7DTuRCETWGpExf6QmASX7g?go=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fkhuyen-mai%2Fdo-dung-gia-dinh-chinh-hang-gia-tot" } [84]=> array(17) { ["coupon_code"]=> string(10) "SOFAJUNO59" ["content"]=> string(96) "Giảm 100K cho đơn hàng từ 5.9 triệu.
Áp dụng cho sản phẩm của juno sofa." ["discount"]=> int(100000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "31-12-2022 15:37:59" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(62) "https://tiki.vn/khuyen-mai/do-dung-gia-dinh-chinh-hang-gia-tot" } ["offer_id"]=> string(4) "tiki" ["slug"]=> string(64) "tiki-ma-giam-100k-cho-don-hang-tu-5-9-trieu-sofajuno591652314507" ["started_date"]=> string(19) "12-05-2022 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(55) "[TIKI] Mã giảm 100k cho đơn hàng từ 5.9 triệu" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "627c518b5573125fd359dbe1" ["started_time"]=> int(1652288400000) ["expired_time"]=> int(1672475879000) ["aff_link"]=> string(126) "https://gotrackecom.info/v1/7DTuRCETWGpExf6QmASX7g?go=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fkhuyen-mai%2Fdo-dung-gia-dinh-chinh-hang-gia-tot" } [85]=> array(17) { ["coupon_code"]=> string(8) "JNSF2119" ["content"]=> string(96) "Giảm 129K cho đơn hàng từ 6.6 triệu.
Áp dụng cho sản phẩm của juno sofa." ["discount"]=> int(129000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "31-12-2022 13:25:59" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(62) "https://tiki.vn/khuyen-mai/do-dung-gia-dinh-chinh-hang-gia-tot" } ["offer_id"]=> string(4) "tiki" ["slug"]=> string(62) "tiki-ma-giam-129k-cho-don-hang-tu-6-6-trieu-jnsf21191652314507" ["started_date"]=> string(19) "12-05-2022 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(55) "[TIKI] Mã giảm 129k cho đơn hàng từ 6.6 triệu" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "627c518b5573125fd359dbe2" ["started_time"]=> int(1652288400000) ["expired_time"]=> int(1672467959000) ["aff_link"]=> string(126) "https://gotrackecom.info/v1/7DTuRCETWGpExf6QmASX7g?go=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fkhuyen-mai%2Fdo-dung-gia-dinh-chinh-hang-gia-tot" } [86]=> array(17) { ["coupon_code"]=> string(10) "JUNOSF500K" ["content"]=> string(95) "Giảm 500K cho đơn hàng từ 12 triệu.
Áp dụng cho sản phẩm của juno sofa." ["discount"]=> int(500000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "31-12-2022 12:27:59" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(72) "https://tiki.vn/khuyen-mai/yeu-bep-nghien-nha-giam-den-50-100-chinh-hang" } ["offer_id"]=> string(4) "tiki" ["slug"]=> string(63) "tiki-ma-giam-500k-cho-don-hang-tu-12-trieu-junosf500k1652314507" ["started_date"]=> string(19) "12-05-2022 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(54) "[TIKI] Mã giảm 500k cho đơn hàng từ 12 triệu" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "627c518b5573125fd359dbe3" ["started_time"]=> int(1652288400000) ["expired_time"]=> int(1672464479000) ["aff_link"]=> string(136) "https://gotrackecom.info/v1/7DTuRCETWGpExf6QmASX7g?go=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fkhuyen-mai%2Fyeu-bep-nghien-nha-giam-den-50-100-chinh-hang" } [87]=> array(17) { ["coupon_code"]=> string(8) "TIKESALE" ["content"]=> string(87) "Giảm 5K cho đơn hàng từ 600K.
Áp dụng cho sản phẩm của AVA Decor." ["discount"]=> int(5000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "29-05-2022 10:57:59" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(62) "https://tiki.vn/khuyen-mai/do-dung-gia-dinh-chinh-hang-gia-tot" } ["offer_id"]=> string(4) "tiki" ["slug"]=> string(55) "tiki-ma-giam-5k-cho-don-hang-tu-600k-tikesale1652314507" ["started_date"]=> string(19) "12-05-2022 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(46) "[TIKI] Mã giảm 5k cho đơn hàng từ 600k" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "627c518b5573125fd359dbe4" ["started_time"]=> int(1652288400000) ["expired_time"]=> int(1653796679000) ["aff_link"]=> string(126) "https://gotrackecom.info/v1/7DTuRCETWGpExf6QmASX7g?go=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fkhuyen-mai%2Fdo-dung-gia-dinh-chinh-hang-gia-tot" } [88]=> array(17) { ["coupon_code"]=> string(6) "FNL122" ["content"]=> string(97) "Giảm 5K cho đơn hàng từ 550K.
Áp dụng cho sản phẩm của Nội thất Finili." ["discount"]=> int(5000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "29-05-2022 14:30:59" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(72) "https://tiki.vn/khuyen-mai/yeu-bep-nghien-nha-giam-den-50-100-chinh-hang" } ["offer_id"]=> string(4) "tiki" ["slug"]=> string(53) "tiki-ma-giam-5k-cho-don-hang-tu-550k-fnl1221652314507" ["started_date"]=> string(19) "12-05-2022 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(46) "[TIKI] Mã giảm 5k cho đơn hàng từ 550k" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "627c518b5573125fd359dbe6" ["started_time"]=> int(1652288400000) ["expired_time"]=> int(1653809459000) ["aff_link"]=> string(136) "https://gotrackecom.info/v1/7DTuRCETWGpExf6QmASX7g?go=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fkhuyen-mai%2Fyeu-bep-nghien-nha-giam-den-50-100-chinh-hang" } [89]=> array(17) { ["coupon_code"]=> string(8) "KAKA1112" ["content"]=> string(102) "Giảm 5% tối đa 30K cho đơn hàng từ 500K.
Áp dụng cho sản phẩm của Kaka Store." ["discount"]=> float(0.05) ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["expired_date"]=> string(19) "31-05-2022 23:59:59" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(72) "https://tiki.vn/khuyen-mai/yeu-bep-nghien-nha-giam-den-50-100-chinh-hang" } ["offer_id"]=> string(4) "tiki" ["slug"]=> string(54) "tiki-ma-giam-5-cho-don-hang-tu-500k-kaka11121652314507" ["started_date"]=> string(19) "12-05-2022 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(46) "[TIKI] Mã giảm 5% cho đơn hàng từ 500k" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "627c518c5573125fd359dbe7" ["started_time"]=> int(1652288400000) ["expired_time"]=> int(1654016399000) ["aff_link"]=> string(136) "https://gotrackecom.info/v1/7DTuRCETWGpExf6QmASX7g?go=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fkhuyen-mai%2Fyeu-bep-nghien-nha-giam-den-50-100-chinh-hang" } [90]=> array(17) { ["coupon_code"]=> string(8) "MIBEAR02" ["content"]=> string(168) "Giảm 5% tối đa 25K cho đơn hàng từ 299K.
Áp dụng cho sản phẩm của MiBear Home.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần." ["discount"]=> float(0.05) ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["expired_date"]=> string(19) "30-06-2022 12:53:59" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(57) "https://tiki.vn/khuyen-mai/dac-quyen-thanh-vien-tiki-club" } ["offer_id"]=> string(4) "tiki" ["slug"]=> string(54) "tiki-ma-giam-5-cho-don-hang-tu-299k-mibear021652314508" ["started_date"]=> string(19) "12-05-2022 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(46) "[TIKI] Mã giảm 5% cho đơn hàng từ 299k" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "627c518c5573125fd359dbe8" ["started_time"]=> int(1652288400000) ["expired_time"]=> int(1656568439000) ["aff_link"]=> string(121) "https://gotrackecom.info/v1/7DTuRCETWGpExf6QmASX7g?go=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fkhuyen-mai%2Fdac-quyen-thanh-vien-tiki-club" } [91]=> array(17) { ["coupon_code"]=> string(8) "KAROVIP1" ["content"]=> string(100) "Giảm 800K cho đơn hàng từ 8 triệu.
Áp dụng cho sản phẩm của Karofi official." ["discount"]=> int(800000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "31-05-2022 09:34:59" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(51) "https://tiki.vn/khuyen-mai/flash-sale-dien-gia-dung" } ["offer_id"]=> string(4) "tiki" ["slug"]=> string(60) "tiki-ma-giam-800k-cho-don-hang-tu-8-trieu-karovip11652314508" ["started_date"]=> string(19) "12-05-2022 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(53) "[TIKI] Mã giảm 800k cho đơn hàng từ 8 triệu" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "627c518c5573125fd359dbf0" ["started_time"]=> int(1652288400000) ["expired_time"]=> int(1653964499000) ["aff_link"]=> string(115) "https://gotrackecom.info/v1/7DTuRCETWGpExf6QmASX7g?go=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fkhuyen-mai%2Fflash-sale-dien-gia-dung" } [92]=> array(17) { ["coupon_code"]=> string(6) "KAROA1" ["content"]=> string(100) "Giảm 200K cho đơn hàng từ 3 triệu.
Áp dụng cho sản phẩm của Karofi official." ["discount"]=> int(200000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "30-06-2022 23:16:59" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(51) "https://tiki.vn/khuyen-mai/flash-sale-dien-gia-dung" } ["offer_id"]=> string(4) "tiki" ["slug"]=> string(58) "tiki-ma-giam-200k-cho-don-hang-tu-3-trieu-karoa11652314508" ["started_date"]=> string(19) "12-05-2022 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(53) "[TIKI] Mã giảm 200k cho đơn hàng từ 3 triệu" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "627c518c5573125fd359dbf1" ["started_time"]=> int(1652288400000) ["expired_time"]=> int(1656605819000) ["aff_link"]=> string(115) "https://gotrackecom.info/v1/7DTuRCETWGpExf6QmASX7g?go=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fkhuyen-mai%2Fflash-sale-dien-gia-dung" } [93]=> array(17) { ["coupon_code"]=> string(10) "KAROFIVIP0" ["content"]=> string(122) "Giảm 1 triệu cho đơn hàng từ 7 triệu.
Chỉ áp dụng cho một số sản phẩm của Karofi official." ["discount"]=> int(1000000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "30-06-2022 23:00:59" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(51) "https://tiki.vn/khuyen-mai/flash-sale-dien-gia-dung" } ["offer_id"]=> string(4) "tiki" ["slug"]=> string(65) "tiki-ma-giam-1-trieu-cho-don-hang-tu-7-trieu-karofivip01652314508" ["started_date"]=> string(19) "12-05-2022 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(58) "[TIKI] Mã giảm 1 triệu cho đơn hàng từ 7 triệu" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "627c518c5573125fd359dbf2" ["started_time"]=> int(1652288400000) ["expired_time"]=> int(1656604859000) ["aff_link"]=> string(115) "https://gotrackecom.info/v1/7DTuRCETWGpExf6QmASX7g?go=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fkhuyen-mai%2Fflash-sale-dien-gia-dung" } [94]=> array(17) { ["coupon_code"]=> string(8) "RMVMAY19" ["content"]=> string(443) "Giảm 15K cho đơn hàng từ 169K.
Áp dụng cho các sản phẩm thương hiệu Flawsome, Lipstician, D-na, NoseWash, ScarZ, Shirochasou, Mentholatum Botanic, Happy Event, Remos, Lipice Sheer Color, Melano CC, Refre, Lip On Lip, Blossomy, AlcoFree, Acnes, OXY, Selsun, Miracle Apo, LipIce, Sunplay, MEGUMI, Mentholatum, Rohto, Hada Labo của nhà bán Tiki Trading
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 5 lần." ["discount"]=> int(15000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "18-05-2022 23:59:59" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(56) "https://tiki.vn/khuyen-mai/do-xin-cho-be-deal-hoi-cho-me" } ["offer_id"]=> string(4) "tiki" ["slug"]=> string(56) "tiki-ma-giam-15k-cho-don-hang-tu-169k-rmvmay191652314509" ["started_date"]=> string(19) "12-05-2022 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(47) "[TIKI] Mã giảm 15k cho đơn hàng từ 169k" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "627c518d5573125fd359dbfe" ["started_time"]=> int(1652288400000) ["expired_time"]=> int(1652893199000) ["aff_link"]=> string(120) "https://gotrackecom.info/v1/7DTuRCETWGpExf6QmASX7g?go=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fkhuyen-mai%2Fdo-xin-cho-be-deal-hoi-cho-me" } [95]=> array(17) { ["coupon_code"]=> string(8) "MOMO2520" ["content"]=> string(516) "Giảm 20K cho đơn hàng từ 299K.
Không áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Sữa cho bé dưới 24 tháng , Tã, Bỉm, Bia và Nước hoa quả lên men, Phiếu quà tặng, Sim số - Thẻ cào - Thẻ game, Voucher - Dịch vụ, Sản phẩm dịch vụ số, Mã Phiếu Quà Tặng Tiki, Mì Gói, Rượu từ 15%.
Chỉ áp dụng khi mua hàng trên Tiki Mobile App.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.
Không áp dụng cho trả góp." ["discount"]=> int(20000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "31-05-2022 23:59:59" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(43) "https://tiki.vn/chuong-trinh/uu-dai-doi-tac" } ["offer_id"]=> string(4) "tiki" ["slug"]=> string(56) "tiki-ma-giam-20k-cho-don-hang-tu-299k-momo25201652314509" ["started_date"]=> string(19) "12-05-2022 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(47) "[TIKI] Mã giảm 20k cho đơn hàng từ 299k" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "627c518d5573125fd359dc03" ["started_time"]=> int(1652288400000) ["expired_time"]=> int(1654016399000) ["aff_link"]=> string(107) "https://gotrackecom.info/v1/7DTuRCETWGpExf6QmASX7g?go=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fchuong-trinh%2Fuu-dai-doi-tac" } [96]=> array(17) { ["coupon_code"]=> string(6) "MH100K" ["content"]=> string(101) "Giảm 100K cho đơn hàng từ 2 triệu.
Áp dụng cho sản phẩm của Minh Hạnh 3105." ["discount"]=> int(100000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "31-10-2022 23:09:59" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(56) "https://tiki.vn/khuyen-mai/do-xin-cho-be-deal-hoi-cho-me" } ["offer_id"]=> string(4) "tiki" ["slug"]=> string(58) "tiki-ma-giam-100k-cho-don-hang-tu-2-trieu-mh100k1652314509" ["started_date"]=> string(19) "12-05-2022 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(53) "[TIKI] Mã giảm 100k cho đơn hàng từ 2 triệu" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "627c518d5573125fd359dc07" ["started_time"]=> int(1652288400000) ["expired_time"]=> int(1667232599000) ["aff_link"]=> string(120) "https://gotrackecom.info/v1/7DTuRCETWGpExf6QmASX7g?go=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fkhuyen-mai%2Fdo-xin-cho-be-deal-hoi-cho-me" } [97]=> array(17) { ["coupon_code"]=> string(11) "NGONGIAM70K" ["content"]=> string(4406) "Giảm 70K cho đơn hàng từ 399K.
Áp dụng cho các sản phẩm của k-coffee, Sài Gòn Food, Cua 1 Càng, FoodMap, Vitot Seafood v Fresh Food, Farmers’ Market, Ozzy Fresh - Thịt Bò Nhập Khẩu, Hải Sản Đại Dương Xanh, ĐẢO HẢI SẢN, Thực Phẩm Nhanh, THỰC PHẨM FINE FOOD, Huy Hải Sản, HOMEFARM, ORGANIC SEN HỒNG, New Fresh Foods, TrFood, FS TRÁI CÂY TƯƠI, Kome88, BIGSEAFOOD - HẢI SẢN GHE NHÀ, Green for Life, TOPMEAL, AsterLAM, Taiducfood, gobeef, Shop Quoc Thinh Foods, Cửa hàng rau sạch Bio Ngon, Kikafood, Cửa hàng Thịt bò TrueBeef, Shop Gạo Hồ Anh 84, Thế Giới Bò Sạch Hotfood, 2TF VITIFRUITS, The Gem Food, Hải Sản Tươi Khô Nha Trang Út Nhỏ, Delimart Nguyễn Chánh, FS TRÁI CÂY TƯƠI HN, Bee Fruits Trái cây sạch, GV Food, Phucloi Foods, Homefarm Trương Định HN, Homefarm Lạc Trung HN, CP Official, Kang Fruits, Homefarm Khâm Thiên HN, Homefarm Đình Thôn HN, Homefarm Trung Kính HN, Homefarm An Dương HN, Homefarm Thụy Khuê HN, Homefarm Ngô Quyền HCM, Homefarm Lãnh Binh Thăng HCM, Homefarm An Dương Vương HCM, Homefarm Mai Văn Vĩnh HCM, Homefarm Quốc Hương HCM, Homefarm Nguyễn Văn Tăng HCM, Homefarm Lê Đức Thọ HCM, Homefarm Tân Sơn Nhì HCM, Homefarm Hoàng Hoa Thám HCM, Homefarm Nguyễn Tuân HN, NEW FRESH MART, Bula Kitchen, Anh Châu Fruits, Grove Fresh, TSFOOD, Thực phẩm tươi mới, Thanh Nhàn Food, Thực Phẩm Kiến An, Delimart 349 Vũ Tông Phan, Delimart T3 Times City, Delimart CT4 Vimeco Nguyễn Chánh, GÀ TƯƠI 3F, HaHa Food Nguyễn Kiệm, HaHa Food Bình Quới, HaHa Food Hoàng Văn Thụ, GOODFOOD Thực phẩm tốt lành, OSIFood, Thịnh Phát Food, Thực phẩm Phương Châu, Cửa hàng Gạo A An Nguyễn Lương Bằng, Cửa hàng Gạo A An Bạch Mai, Tiệm bánh Mr Bee, Cửa hàng Gạo A An Phú La, Chợ Huyện Online Nguyễn Kiệm, Chợ Huyện Online Phạm Văn Đồng, Chợ Huyện Online Thủ Đức, Hải sản Nam Du HAGOKA, Hải sản HAGOKA Quận 8, Siêu Thị Cá Hồi SMART, PANDA Shop Ăn Vặt Nhà Gấu, Ngon Ngon Bakery Food, Grove Fresh Nơ Trang Long BT, Grove Fresh Nguyễn Thị Thập Q7, Homefarm Linh Đàm, Homefarm Hoàng Văn Thái, Homefarm Tuệ Tĩnh, Homefarm Lê Văn Hưu, Homefarm Thành Công, Homefarm Mộ Lao, Homefarm Trần Thủ Độ, Homefarm Doãn Kế Thiện, Homefarm Hàng Bún, Homefarm Kim Văn Kim Lũ, Homefarm Nghĩa Tân, Homefarm Sài Đồng, Homefarm Bà Triệu, Homefarm Ngoại Giao Đoàn, Homefarm Khương Đình, Homefarm Đội Cấn, Homefarm Phạm Văn Chiêu HCM, Homefarm Phan Đình Phùng HCM, Homefarm Xuân La, Homefarm Hàm Nghi, Homefarm Bắc Hải Đồng Nai HCM, Homefarm Tân Mai, Homefarm Phan Văn Trị HCM, Homefarm Gò Xoài HCM, Homefarm Nguyễn Thị Tần HCM, Homefarm Dương Quảng Hàm, Homefarm Nguyễn Thị Định, Homefarm Trần Nguyên Đán, Homefarm Lĩnh Nam, Homefarm Timescity, Homefarm Ngọc Lâm, Homefarm Cổ Nhuế, Homefarm Quan Nhân, Homefarm Ngô Thì Nhậm, Homefarm Nguyễn Sơn, Homefarm Trần Quốc Vượng, Homefarm Lương Định Của, Homefarm Trường Chinh, Homefarm Vĩnh Hội HCM, Homefarm Xa La, Homefarm Trần Nhân Tôn HCM, Homefarm Thanh Hà, Homefarm Tân Hòa Đông HCM, Homefarm Nghĩa Đô, Homefarm Hưng Phú HCM, Homefarm Núi Trúc, Homefarm Văn Phú, Homefarm An Bình, Homefarm Định Công, Homefarm Cô Giang HCM, Homefarm Hà Trì, Homefarm Vĩnh Phúc, Homefarm Imperia Minh Khai, Homefarm Tam Trinh, Homefarm Hồ Tùng Mậu, Homefarm Xuân Đỉnh, Homefarm Vinhomes Green Bay, Homefarm Trần Quang Diệu, Homefarm Nguyễn Văn Quá HCM, Homefarm Nguyễn Thị Búp HCM, Homefarm Phạm Văn Bạch HCM, Homefarm Nguyễn Văn Công HCM, Homefarm Hàng Bè, Homefarm Bàu Cát HCM, Homefarm Vườn Lài HCM, Homefarm Lò Đúc, Homefarm Yên Phụ, Homefarm Dương Nội, Homefarm Thái Thịnh, Thực Phẩm Sạch Trùm Food, Siêu Thị AleeMart, Xưởng Thực Phẩm LVF, Taiducfood Mart Lê Văn Thịnh, 2TF VITI FRUITS QUẬN 2, Gạo MrBo, Sài Gòn Food Bình Tân, VH FARM, taiducfoodmart, maizomaizo, CP Food Hà Đông, CP Food Cầu Giấy, Fresh Zone, BTP FOOD, Nước HighOxygen OWA HCM, The Alaska Prime trong danh mục NGON.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 5 lần." ["discount"]=> int(70000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "31-05-2022 23:59:59" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(56) "https://tiki.vn/khuyen-mai/do-xin-cho-be-deal-hoi-cho-me" } ["offer_id"]=> string(4) "tiki" ["slug"]=> string(59) "tiki-ma-giam-70k-cho-don-hang-tu-399k-ngongiam70k1652314509" ["started_date"]=> string(19) "12-05-2022 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(47) "[TIKI] Mã giảm 70k cho đơn hàng từ 399k" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "627c518d5573125fd359dc08" ["started_time"]=> int(1652288400000) ["expired_time"]=> int(1654016399000) ["aff_link"]=> string(120) "https://gotrackecom.info/v1/7DTuRCETWGpExf6QmASX7g?go=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fkhuyen-mai%2Fdo-xin-cho-be-deal-hoi-cho-me" } [98]=> array(17) { ["coupon_code"]=> string(9) "PSTM55D12" ["content"]=> string(99) "Giảm 55K cho đơn hàng từ 799K.
Áp dụng cho sản phẩm của Pet Shop Thông Minh." ["discount"]=> int(55000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "31-12-2022 23:59:59" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(56) "https://tiki.vn/khuyen-mai/do-xin-cho-be-deal-hoi-cho-me" } ["offer_id"]=> string(4) "tiki" ["slug"]=> string(57) "tiki-ma-giam-55k-cho-don-hang-tu-799k-pstm55d121652314509" ["started_date"]=> string(19) "12-05-2022 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(47) "[TIKI] Mã giảm 55k cho đơn hàng từ 799k" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "627c518d5573125fd359dc09" ["started_time"]=> int(1652288400000) ["expired_time"]=> int(1672505999000) ["aff_link"]=> string(120) "https://gotrackecom.info/v1/7DTuRCETWGpExf6QmASX7g?go=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fkhuyen-mai%2Fdo-xin-cho-be-deal-hoi-cho-me" } [99]=> array(17) { ["coupon_code"]=> string(11) "NGONGIAM40K" ["content"]=> string(4435) "Giảm 40K cho đơn hàng từ 249K.
Áp dụng cho các sản phẩm của Nestle Vietnam HN, k-coffee, Sài Gòn Food, Cua 1 Càng, FoodMap, Go Green Organic Shop, Thực phẩm ông già IKA, Vitot Seafood v Fresh Food, Ozzy Fresh - Thịt Bò Nhập Khẩu, Hải Sản Đại Dương Xanh, ĐẢO HẢI SẢN, Vua Cua Deli, Thực Phẩm Nhanh, THỰC PHẨM FINE FOOD, New Fresh Foods, TrFood, Kome88, BIGSEAFOOD - HẢI SẢN GHE NHÀ, TOPMEAL, THỰC PHẨM PHFOOD, AsterLAM, Taiducfood, gobeef, Cửa hàng rau sạch Bio Ngon, Cửa hàng Thịt bò TrueBeef, Thế Giới Bò Sạch Hotfood, 2TF VITIFRUITS, The Gem Food, Hải Sản Tươi Khô Nha Trang Út Nhỏ, JENNIE FOOD, Delimart Nguyễn Chánh, FS TRÁI CÂY TƯƠI HN, Bee Fruits Trái cây sạch, Nestle Vietnam HCM, GV Food, Phucloi Foods, Homefarm Trương Định HN, Homefarm Lạc Trung HN, CP Official, Kang Fruits, Homefarm Khâm Thiên HN, Homefarm Đình Thôn HN, Homefarm Trung Kính HN, Homefarm An Dương HN, Homefarm Thụy Khuê HN, Homefarm Ngô Quyền HCM, Homefarm Lãnh Binh Thăng HCM, Homefarm An Dương Vương HCM, Homefarm Mai Văn Vĩnh HCM, Homefarm Quốc Hương HCM, Homefarm Nguyễn Văn Tăng HCM, Homefarm Lê Đức Thọ HCM, Homefarm Tân Sơn Nhì HCM, Homefarm Hoàng Hoa Thám HCM, Homefarm Nguyễn Tuân HN, NEW FRESH MART, Bula Kitchen, Anh Châu Fruits, Grove Fresh, TSFOOD, Thực phẩm tươi mới, Thanh Nhàn Food, Thực Phẩm Kiến An, Delimart 349 Vũ Tông Phan, Delimart T3 Times City, Delimart CT4 Vimeco Nguyễn Chánh, GÀ TƯƠI 3F, HaHa Food Nguyễn Kiệm, HaHa Food Bình Quới, HaHa Food Hoàng Văn Thụ, GOODFOOD Thực phẩm tốt lành, OSIFood, Thịnh Phát Food, Thực phẩm Phương Châu, Cửa hàng Gạo A An Nguyễn Lương Bằng, Cửa hàng Gạo A An Bạch Mai, Tiệm bánh Mr Bee, Cửa hàng Gạo A An Phú La, Chợ Huyện Online Nguyễn Kiệm, Chợ Huyện Online Phạm Văn Đồng, Chợ Huyện Online Thủ Đức, Hải sản Nam Du HAGOKA, Hải sản HAGOKA Quận 8, Siêu Thị Cá Hồi SMART, PANDA Shop Ăn Vặt Nhà Gấu, Ngon Ngon Bakery Food, Grove Fresh Nơ Trang Long BT, Grove Fresh Nguyễn Thị Thập Q7, Homefarm Linh Đàm, Homefarm Hoàng Văn Thái, Homefarm Lê Văn Hưu, Homefarm Thành Công, Homefarm Mộ Lao, Homefarm Trần Thủ Độ, Homefarm Doãn Kế Thiện, Homefarm Hàng Bún, Homefarm Kim Văn Kim Lũ, Homefarm Nghĩa Tân, Homefarm Sài Đồng, Homefarm Bà Triệu, Homefarm Ngoại Giao Đoàn, Homefarm Khương Đình, Homefarm Đội Cấn, Homefarm Phạm Văn Chiêu HCM, Homefarm Phan Đình Phùng HCM, Homefarm Xuân La, Homefarm Hàm Nghi, Homefarm Bắc Hải Đồng Nai HCM, Homefarm Tân Mai, Homefarm Phan Văn Trị HCM, Homefarm Gò Xoài HCM, Homefarm Nguyễn Thị Tần HCM, Homefarm Dương Quảng Hàm, Homefarm Nguyễn Thị Định, Homefarm Trần Nguyên Đán, Homefarm Lĩnh Nam, Homefarm Timescity, Homefarm Ngọc Lâm, Homefarm Cổ Nhuế, Homefarm Quan Nhân, Homefarm Ngô Thì Nhậm, Homefarm Nguyễn Sơn, Homefarm Trần Quốc Vượng, Homefarm Lương Định Của, Homefarm Trường Chinh, Homefarm Vĩnh Hội HCM, Homefarm Xa La, Homefarm Trần Nhân Tôn HCM, Homefarm Thanh Hà, Homefarm Tân Hòa Đông HCM, Homefarm Nghĩa Đô, Homefarm Hưng Phú HCM, Homefarm Núi Trúc, Homefarm Văn Phú, Homefarm An Bình, Homefarm Định Công, Homefarm Cô Giang HCM, Homefarm Hà Trì, Homefarm Vĩnh Phúc, Homefarm Imperia Minh Khai, Homefarm Tam Trinh, Homefarm Hồ Tùng Mậu, Homefarm Xuân Đỉnh, Homefarm Vinhomes Green Bay, Homefarm Trần Quang Diệu, Homefarm Nguyễn Văn Quá HCM, Homefarm Nguyễn Thị Búp HCM, Homefarm Phạm Văn Bạch HCM, Homefarm Nguyễn Văn Công HCM, Homefarm Hàng Bè, Homefarm Bàu Cát HCM, Homefarm Vườn Lài HCM, Homefarm Lò Đúc, Homefarm Yên Phụ, Homefarm Dương Nội, Homefarm Thái Thịnh, Thực Phẩm Sạch Trùm Food, Siêu Thị AleeMart, Xưởng Thực Phẩm LVF, Taiducfood Mart Lê Văn Thịnh, 2TF VITI FRUITS QUẬN 2, Gạo MrBo, GAO Mường HN, Sài Gòn Food Bình Tân, taiducfoodmart, Nước dừa Vico Fresh 2022, maizomaizo, CP Food Hà Đông, CP Food Cầu Giấy, Gia Vị Sạch Ngư Quỳnh, Fresh Zone, BTP FOOD, Nước HighOxygen OWA HCM, The Alaska Prime trong danh mục NGON.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 5 lần." ["discount"]=> int(40000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "31-05-2022 23:59:59" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(56) "https://tiki.vn/khuyen-mai/do-xin-cho-be-deal-hoi-cho-me" } ["offer_id"]=> string(4) "tiki" ["slug"]=> string(59) "tiki-ma-giam-40k-cho-don-hang-tu-249k-ngongiam40k1652314509" ["started_date"]=> string(19) "12-05-2022 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(47) "[TIKI] Mã giảm 40k cho đơn hàng từ 249k" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "627c518d5573125fd359dc0a" ["started_time"]=> int(1652288400000) ["expired_time"]=> int(1654016399000) ["aff_link"]=> string(120) "https://gotrackecom.info/v1/7DTuRCETWGpExf6QmASX7g?go=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fkhuyen-mai%2Fdo-xin-cho-be-deal-hoi-cho-me" } }

Giảm giá cực sâu

Xem thêm