lỗi api

Không có dữ liệu

array(100) { [0]=> array(20) { ["coupon_code"]=> string(6) "YPYAT1" ["banner_link"]=> string(38) "https://shopee.vn/m/khung-gio-san-sale" ["content"]=> string(195) "Sử dụng mã để nhận ngay 50% % hoàn xu cho đơn tối thiểu ₫12.000, hoàn tối đa 6000 xu. *Có hiệu lực đến 31-01-2024. Mã chỉ có giá trị sử dụng một lần." ["discount"]=> float(0.5) ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["expired_date"]=> string(19) "31-01-2024 18:40:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(138) "https://shopee.vn/search?promotionId=6743394&signature=bc5f461e5497da08872929a754788207ccb1a9a852f1462995a189db0e5742aa&voucherCode=YPYAT1" } ["extra"]=> array(33) { ["promotionid"]=> int(6743394) ["voucher_code"]=> string(6) "YPYAT1" ["signature"]=> string(64) "bc5f461e5497da08872929a754788207ccb1a9a852f1462995a189db0e5742aa" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(1200000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(0) ["percentage_claimed"]=> int(1) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1567942800) ["end_time"]=> int(1706701200) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(1) ["reward_percentage"]=> int(50) ["reward_cap"]=> int(6000) ["icon_hash"]=> string(32) "bc98c5f7721793cf65538fac047b1872" ["icon_text"]=> string(7) "Axii.vn" ["shop_id"]=> int(165501294) ["shop_name"]=> string(7) "Axii.vn" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(21) "SHOP-80A8BC3E5CB99E8C" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["coin_percentage"]=> int(50) ["coin_cap"]=> int(6000) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "bc98c5f7721793cf65538fac047b1872" ["usage_terms"]=> string(195) "Sử dụng mã để nhận ngay 50% % hoàn xu cho đơn tối thiểu ₫12.000, hoàn tối đa 6000 xu. *Có hiệu lực đến 31-01-2024. Mã chỉ có giá trị sử dụng một lần." } ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(45) "shopee-ma-hoan-50-xu-axii-vn-YPYAT11627556161" ["started_date"]=> string(19) "08-09-2019 18:40:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(33) "[SHOPEE] Mã hoàn 50% xu Axii.vn" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "61022220bca8d025d16c9a97" ["started_time"]=> int(1567942800000) ["expired_time"]=> int(1706701200000) ["aff_link"]=> string(212) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D6743394%26signature%3Dbc5f461e5497da08872929a754788207ccb1a9a852f1462995a189db0e5742aa%26voucherCode%3DYPYAT1" } [1]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(19) "FSV-395396006821888" ["banner_link"]=> string(38) "https://shopee.vn/m/uu-dai-shopee-mart" ["content"]=> string(630) "Sử dụng mã hỗ trợ phí vận chuyển (tối đa 25K) đơn hàng từ 99K và thỏa điều kiện ưu đãi tại Shopee.
Áp dụng cho sản phẩm từ Shopee Mart
Đơn vị vận chuyển khả dụng: Nhanh
Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee.
Áp dụng cho một số shop nhất định.
Hạn sử dụng 31 ngày kể từ khi lưu mã về ví voucher.
Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước." ["discount"]=> int(0) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "19-01-2038 02:14:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(159) "https://shopee.vn/search?promotionId=395396006821888&signature=9475d88c4a72d2da3dbe226d197b00974579aa015d6dc69d126568200f5a52e9&voucherCode=FSV-395396006821888" } ["extra"]=> array(39) { ["promotionid"]=> int(395396006821888) ["voucher_code"]=> string(19) "FSV-395396006821888" ["signature"]=> string(64) "9475d88c4a72d2da3dbe226d197b00974579aa015d6dc69d126568200f5a52e9" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(0) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(100) ["start_time"]=> int(1656608400) ["end_time"]=> int(2147454840) ["claim_start_time"]=> int(1656608400) ["valid_days"]=> int(31) ["reward_type"]=> int(2) ["title"]=> string(39) "Shopee Mart - Siêu thị cuối tuần" ["use_link"]=> string(44) "https://shopee.vn/Supermarketsieuthicuoituan" ["customised_labels"]=> array(1) { [0]=> array(1) { ["content"]=> string(13) "Tối đa 25K" } } ["shop_id"]=> int(0) ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(35) "MP-9AD66AC29AA220280000000114154150" ["fully_redeemed"]=> bool(true) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["left_count"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(true) ["claim_end_time"]=> int(1659286740) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(2678400) ["type"]=> int(1) } ["voucher_landing_page"]=> int(0) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(594) "Sử dụng mã hỗ trợ phí vận chuyển (tối đa 25K) đơn hàng từ 99K và thỏa điều kiện ưu đãi tại Shopee. Áp dụng cho sản phẩm từ Shopee Mart Đơn vị vận chuyển khả dụng: Nhanh Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee. Áp dụng cho một số shop nhất định. Hạn sử dụng 31 ngày kể từ khi lưu mã về ví voucher. Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước." ["devices"]=> array(2) { [0]=> string(3) "iOS" [1]=> string(7) "Android" } } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(59) "shopee-ma-mien-phi-van-chuyen-FSV-3953960068218881659580373" ["started_date"]=> string(19) "01-07-2022 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(39) "[SHOPEE] Mã miễn phí vận chuyển" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "62be74d8ace9ca64910645a1" ["started_time"]=> int(1656608400000) ["expired_time"]=> int(2147454840000) ["aff_link"]=> string(233) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D395396006821888%26signature%3D9475d88c4a72d2da3dbe226d197b00974579aa015d6dc69d126568200f5a52e9%26voucherCode%3DFSV-395396006821888" } [2]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(19) "FSV-395349433270272" ["banner_link"]=> string(29) "https://shopee.vn/m/book-club" ["content"]=> string(622) "Sử dụng mã hỗ trợ phí vận chuyển (tối đa 15K) đơn hàng từ 45K và thỏa điều kiện ưu đãi tại Shopee.
Đơn vị vận chuyển khả dụng: Nhanh
Áp dụng trên ứng dụng Shopee.
Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee.
Áp dụng cho một số shop nhất định.
Hạn sử dụng 30 ngày kể từ khi lưu mã về ví voucher.
Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước." ["discount"]=> int(0) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "19-01-2038 02:14:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(159) "https://shopee.vn/search?promotionId=395349433270272&signature=40f172b04697230760b9e7c11bbd4b41701dac424076e8d253e2e3ecfe18a2cd&voucherCode=FSV-395349433270272" } ["extra"]=> array(39) { ["promotionid"]=> int(395349433270272) ["voucher_code"]=> string(19) "FSV-395349433270272" ["signature"]=> string(64) "40f172b04697230760b9e7c11bbd4b41701dac424076e8d253e2e3ecfe18a2cd" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(0) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(100) ["start_time"]=> int(1656608400) ["end_time"]=> int(2147454840) ["claim_start_time"]=> int(1656608400) ["valid_days"]=> int(30) ["reward_type"]=> int(2) ["title"]=> string(20) "Đơn hàng từ 45K" ["use_link"]=> string(29) "https://shopee.vn/m/book-club" ["customised_labels"]=> array(1) { [0]=> array(1) { ["content"]=> string(9) "Book Club" } } ["shop_id"]=> int(0) ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(35) "MP-9F3E42429AA220280000000114154101" ["fully_redeemed"]=> bool(true) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["left_count"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(true) ["claim_end_time"]=> int(1659286740) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(2592000) ["type"]=> int(1) } ["voucher_landing_page"]=> int(0) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(586) "Sử dụng mã hỗ trợ phí vận chuyển (tối đa 15K) đơn hàng từ 45K và thỏa điều kiện ưu đãi tại Shopee. Đơn vị vận chuyển khả dụng: Nhanh Áp dụng trên ứng dụng Shopee. Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee. Áp dụng cho một số shop nhất định. Hạn sử dụng 30 ngày kể từ khi lưu mã về ví voucher. Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước." ["devices"]=> array(2) { [0]=> string(3) "iOS" [1]=> string(7) "Android" } } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(59) "shopee-ma-mien-phi-van-chuyen-FSV-3953494332702721670524281" ["started_date"]=> string(19) "01-07-2022 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(39) "[SHOPEE] Mã miễn phí vận chuyển" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "62bf2849b5028b73c32fcc83" ["started_time"]=> int(1656608400000) ["expired_time"]=> int(2147454840000) ["aff_link"]=> string(233) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D395349433270272%26signature%3D40f172b04697230760b9e7c11bbd4b41701dac424076e8d253e2e3ecfe18a2cd%26voucherCode%3DFSV-395349433270272" } [3]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(19) "FSV-395347604668416" ["banner_link"]=> string(29) "https://shopee.vn/m/book-club" ["content"]=> string(622) "Sử dụng mã hỗ trợ phí vận chuyển (tối đa 15K) đơn hàng từ 45K và thỏa điều kiện ưu đãi tại Shopee.
Đơn vị vận chuyển khả dụng: Nhanh
Áp dụng trên ứng dụng Shopee.
Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee.
Áp dụng cho một số shop nhất định.
Hạn sử dụng 15 ngày kể từ khi lưu mã về ví voucher.
Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước." ["discount"]=> int(0) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "19-01-2038 02:14:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(159) "https://shopee.vn/search?promotionId=395347604668416&signature=a34a4561acb40965224154c2bfdb68355370354e991a618e81ba3874f4d5e875&voucherCode=FSV-395347604668416" } ["extra"]=> array(39) { ["promotionid"]=> int(395347604668416) ["voucher_code"]=> string(19) "FSV-395347604668416" ["signature"]=> string(64) "a34a4561acb40965224154c2bfdb68355370354e991a618e81ba3874f4d5e875" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(0) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(100) ["start_time"]=> int(1656608400) ["end_time"]=> int(2147454840) ["claim_start_time"]=> int(1656608400) ["valid_days"]=> int(15) ["reward_type"]=> int(2) ["title"]=> string(20) "Đơn hàng từ 45K" ["use_link"]=> string(29) "https://shopee.vn/m/home-club" ["customised_labels"]=> array(1) { [0]=> array(1) { ["content"]=> string(9) "Home Club" } } ["shop_id"]=> int(0) ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(35) "MP-A0C142468AA220280000000114154101" ["fully_redeemed"]=> bool(true) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["left_count"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(true) ["claim_end_time"]=> int(1659286740) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(1296000) ["type"]=> int(1) } ["voucher_landing_page"]=> int(0) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(586) "Sử dụng mã hỗ trợ phí vận chuyển (tối đa 15K) đơn hàng từ 45K và thỏa điều kiện ưu đãi tại Shopee. Đơn vị vận chuyển khả dụng: Nhanh Áp dụng trên ứng dụng Shopee. Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee. Áp dụng cho một số shop nhất định. Hạn sử dụng 15 ngày kể từ khi lưu mã về ví voucher. Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước." ["devices"]=> array(2) { [0]=> string(3) "iOS" [1]=> string(7) "Android" } } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(59) "shopee-ma-mien-phi-van-chuyen-FSV-3953476046684161658326570" ["started_date"]=> string(19) "01-07-2022 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(39) "[SHOPEE] Mã miễn phí vận chuyển" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "62d2eec0b0740a7f4d09dfb9" ["started_time"]=> int(1656608400000) ["expired_time"]=> int(2147454840000) ["aff_link"]=> string(233) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D395347604668416%26signature%3Da34a4561acb40965224154c2bfdb68355370354e991a618e81ba3874f4d5e875%26voucherCode%3DFSV-395347604668416" } [4]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(19) "FSV-395347604684800" ["banner_link"]=> string(29) "https://shopee.vn/m/book-club" ["content"]=> string(622) "Sử dụng mã hỗ trợ phí vận chuyển (tối đa 15K) đơn hàng từ 45K và thỏa điều kiện ưu đãi tại Shopee.
Đơn vị vận chuyển khả dụng: Nhanh
Áp dụng trên ứng dụng Shopee.
Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee.
Áp dụng cho một số shop nhất định.
Hạn sử dụng 15 ngày kể từ khi lưu mã về ví voucher.
Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước." ["discount"]=> int(0) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "19-01-2038 02:14:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(159) "https://shopee.vn/search?promotionId=395347604684800&signature=6671b50ad2d761525f31b0f6b86097694427644740a5ca57d75f6d72d3855568&voucherCode=FSV-395347604684800" } ["extra"]=> array(38) { ["promotionid"]=> int(395347604684800) ["voucher_code"]=> string(19) "FSV-395347604684800" ["signature"]=> string(64) "6671b50ad2d761525f31b0f6b86097694427644740a5ca57d75f6d72d3855568" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(0) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(84) ["start_time"]=> int(1656608400) ["end_time"]=> int(2147454840) ["claim_start_time"]=> int(1656608400) ["valid_days"]=> int(15) ["reward_type"]=> int(2) ["title"]=> string(20) "Đơn hàng từ 45K" ["use_link"]=> string(29) "https://shopee.vn/m/home-club" ["customised_labels"]=> array(1) { [0]=> array(1) { ["content"]=> string(9) "Home Club" } } ["shop_id"]=> int(0) ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(35) "MP-A0C142469AA220280000000114154101" ["fully_redeemed"]=> bool(true) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1659286740) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(1296000) ["type"]=> int(1) } ["voucher_landing_page"]=> int(0) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(586) "Sử dụng mã hỗ trợ phí vận chuyển (tối đa 15K) đơn hàng từ 45K và thỏa điều kiện ưu đãi tại Shopee. Đơn vị vận chuyển khả dụng: Nhanh Áp dụng trên ứng dụng Shopee. Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee. Áp dụng cho một số shop nhất định. Hạn sử dụng 15 ngày kể từ khi lưu mã về ví voucher. Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước." ["devices"]=> array(2) { [0]=> string(3) "iOS" [1]=> string(7) "Android" } } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(59) "shopee-ma-mien-phi-van-chuyen-FSV-3953476046848001670524277" ["started_date"]=> string(19) "01-07-2022 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(39) "[SHOPEE] Mã miễn phí vận chuyển" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "62d2eec0b0740a7f4d09dfba" ["started_time"]=> int(1656608400000) ["expired_time"]=> int(2147454840000) ["aff_link"]=> string(233) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D395347604684800%26signature%3D6671b50ad2d761525f31b0f6b86097694427644740a5ca57d75f6d72d3855568%26voucherCode%3DFSV-395347604684800" } [5]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(19) "FSV-396023290478592" ["banner_link"]=> string(38) "https://shopee.vn/m/uu-dai-shopee-mart" ["content"]=> string(586) "Sử dụng mã hỗ trợ phí vận chuyển (tối đa 40K) đơn hàng từ 369K và thỏa điều kiện ưu đãi tại Shopee.
Áp dụng cho sản phẩm từ Shopee Mart.
Đơn vị vận chuyển khả dụng: Nhanh
Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee.
Hạn sử dụng 30 ngày kể từ khi lưu mã về ví voucher.
Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước.
" ["discount"]=> int(0) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "19-01-2038 02:14:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(159) "https://shopee.vn/search?promotionId=396023290478592&signature=9363b0801fa3a5c6f4271d171770c0820c5e237152182152ee78c35459a29064&voucherCode=FSV-396023290478592" } ["extra"]=> array(39) { ["promotionid"]=> int(396023290478592) ["voucher_code"]=> string(19) "FSV-396023290478592" ["signature"]=> string(64) "9363b0801fa3a5c6f4271d171770c0820c5e237152182152ee78c35459a29064" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(0) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(100) ["start_time"]=> int(1656694800) ["end_time"]=> int(2147454840) ["claim_start_time"]=> int(1656694800) ["valid_days"]=> int(30) ["reward_type"]=> int(2) ["title"]=> string(39) "Shopee Mart - Siêu thị cuối tuần" ["use_link"]=> string(44) "https://shopee.vn/Supermarketsieuthicuoituan" ["customised_labels"]=> array(1) { [0]=> array(1) { ["content"]=> string(13) "Tối đa 40K" } } ["shop_id"]=> int(0) ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(35) "MP-B9E7605B3AA220280000000114400454" ["fully_redeemed"]=> bool(true) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["left_count"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(true) ["claim_end_time"]=> int(1659286740) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(2592000) ["type"]=> int(1) } ["voucher_landing_page"]=> int(0) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(550) "Sử dụng mã hỗ trợ phí vận chuyển (tối đa 40K) đơn hàng từ 369K và thỏa điều kiện ưu đãi tại Shopee. Áp dụng cho sản phẩm từ Shopee Mart. Đơn vị vận chuyển khả dụng: Nhanh Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee. Hạn sử dụng 30 ngày kể từ khi lưu mã về ví voucher. Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước. " ["devices"]=> array(2) { [0]=> string(7) "Android" [1]=> string(3) "iOS" } } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(59) "shopee-ma-mien-phi-van-chuyen-FSV-3960232904785921659719813" ["started_date"]=> string(19) "02-07-2022 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(39) "[SHOPEE] Mã miễn phí vận chuyển" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "62befe4f5e91a20c3079bf22" ["started_time"]=> int(1656694800000) ["expired_time"]=> int(2147454840000) ["aff_link"]=> string(233) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D396023290478592%26signature%3D9363b0801fa3a5c6f4271d171770c0820c5e237152182152ee78c35459a29064%26voucherCode%3DFSV-396023290478592" } [6]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(19) "FSV-396023307042816" ["banner_link"]=> string(38) "https://shopee.vn/m/uu-dai-shopee-mart" ["content"]=> string(586) "Sử dụng mã hỗ trợ phí vận chuyển (tối đa 60K) đơn hàng từ 699K và thỏa điều kiện ưu đãi tại Shopee.
Áp dụng cho sản phẩm từ Shopee Mart.
Đơn vị vận chuyển khả dụng: Nhanh
Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee.
Hạn sử dụng 30 ngày kể từ khi lưu mã về ví voucher.
Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước.
" ["discount"]=> int(0) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "19-01-2038 02:14:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(159) "https://shopee.vn/search?promotionId=396023307042816&signature=ad74a7a583260ec68be6ded8e7219f89f350b628915092a5f3437b2e8f4fc336&voucherCode=FSV-396023307042816" } ["extra"]=> array(39) { ["promotionid"]=> int(396023307042816) ["voucher_code"]=> string(19) "FSV-396023307042816" ["signature"]=> string(64) "ad74a7a583260ec68be6ded8e7219f89f350b628915092a5f3437b2e8f4fc336" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(0) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(100) ["start_time"]=> int(1656694800) ["end_time"]=> int(2147454840) ["claim_start_time"]=> int(1656694800) ["valid_days"]=> int(30) ["reward_type"]=> int(2) ["title"]=> string(39) "Shopee Mart - Siêu thị cuối tuần" ["use_link"]=> string(44) "https://shopee.vn/Supermarketsieuthicuoituan" ["customised_labels"]=> array(1) { [0]=> array(1) { ["content"]=> string(13) "Tối đa 60K" } } ["shop_id"]=> int(0) ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(35) "MP-93F2604E2AA220280000000114400454" ["fully_redeemed"]=> bool(true) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["left_count"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(true) ["claim_end_time"]=> int(1659286740) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(2592000) ["type"]=> int(1) } ["voucher_landing_page"]=> int(0) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(550) "Sử dụng mã hỗ trợ phí vận chuyển (tối đa 60K) đơn hàng từ 699K và thỏa điều kiện ưu đãi tại Shopee. Áp dụng cho sản phẩm từ Shopee Mart. Đơn vị vận chuyển khả dụng: Nhanh Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee. Hạn sử dụng 30 ngày kể từ khi lưu mã về ví voucher. Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước. " ["devices"]=> array(2) { [0]=> string(7) "Android" [1]=> string(3) "iOS" } } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(59) "shopee-ma-mien-phi-van-chuyen-FSV-3960233070428161659720691" ["started_date"]=> string(19) "02-07-2022 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(39) "[SHOPEE] Mã miễn phí vận chuyển" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "62befe4f5e91a20c3079bf23" ["started_time"]=> int(1656694800000) ["expired_time"]=> int(2147454840000) ["aff_link"]=> string(233) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D396023307042816%26signature%3Dad74a7a583260ec68be6ded8e7219f89f350b628915092a5f3437b2e8f4fc336%26voucherCode%3DFSV-396023307042816" } [7]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(19) "FSV-396013324615680" ["banner_link"]=> string(28) "https://shopee.vn/m/mum-club" ["content"]=> string(608) "Sử dụng mã hỗ trợ miễn phí vận chuyển (tối đa 10K) đơn hàng từ 0Đ và thỏa điều kiện ưu đãi tại Shopee.
Đơn vị vận chuyển khả dụng: Nhanh và Hỏa Tốc
Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee.
Áp dụng cho một số shop nhất định.
Hạn sử dụng 15 ngày kể từ khi lưu mã về ví voucher.
Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước.
" ["discount"]=> int(0) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "19-01-2038 02:14:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(159) "https://shopee.vn/search?promotionId=396013324615680&signature=58ec0a61f3094a0d9b85a5a2eb93601c3de265678acd5d19e0e78d9305b95b85&voucherCode=FSV-396013324615680" } ["extra"]=> array(38) { ["promotionid"]=> int(396013324615680) ["voucher_code"]=> string(19) "FSV-396013324615680" ["signature"]=> string(64) "58ec0a61f3094a0d9b85a5a2eb93601c3de265678acd5d19e0e78d9305b95b85" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(0) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(0) ["percentage_claimed"]=> int(100) ["percentage_used"]=> int(9) ["start_time"]=> int(1656738000) ["end_time"]=> int(2147454840) ["claim_start_time"]=> int(1656738000) ["valid_days"]=> int(15) ["reward_type"]=> int(2) ["title"]=> string(28) "Dành cho thành viên mới" ["use_link"]=> string(28) "https://shopee.vn/m/mum-club" ["customised_labels"]=> array(1) { [0]=> array(1) { ["content"]=> string(10) "Mum's Club" } } ["shop_id"]=> int(0) ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(35) "MP-A0C16AE63AA220280000000114400450" ["fully_redeemed"]=> bool(true) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(true) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1659286740) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(1296000) ["type"]=> int(1) } ["voucher_landing_page"]=> int(0) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(572) "Sử dụng mã hỗ trợ miễn phí vận chuyển (tối đa 10K) đơn hàng từ 0Đ và thỏa điều kiện ưu đãi tại Shopee. Đơn vị vận chuyển khả dụng: Nhanh và Hỏa Tốc Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee. Áp dụng cho một số shop nhất định. Hạn sử dụng 15 ngày kể từ khi lưu mã về ví voucher. Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước. " ["devices"]=> array(2) { [0]=> string(7) "Android" [1]=> string(3) "iOS" } } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(59) "shopee-ma-mien-phi-van-chuyen-FSV-3960133246156801670524383" ["started_date"]=> string(19) "02-07-2022 12:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(39) "[SHOPEE] Mã miễn phí vận chuyển" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "62e01dedc25a030b051a1c37" ["started_time"]=> int(1656738000000) ["expired_time"]=> int(2147454840000) ["aff_link"]=> string(233) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D396013324615680%26signature%3D58ec0a61f3094a0d9b85a5a2eb93601c3de265678acd5d19e0e78d9305b95b85%26voucherCode%3DFSV-396013324615680" } [8]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(19) "FSV-396054428778496" ["banner_link"]=> string(28) "https://shopee.vn/m/mum-club" ["content"]=> string(595) "Sử dụng mã hỗ trợ phí vận chuyển (tối đa 20K) đơn hàng từ 400K và thỏa điều kiện ưu đãi tại Shopee.
Đơn vị vận chuyển khả dụng: Nhanh và Hỏa Tốc
Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee.
Áp dụng cho một số shop nhất định.
Hạn sử dụng 15 ngày kể từ khi lưu mã về ví voucher.
Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước." ["discount"]=> int(0) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "19-01-2038 02:14:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(159) "https://shopee.vn/search?promotionId=396054428778496&signature=45925edaa202bb1f6f90929481c30aa4a8993ea3c0c65b10c658969f3a69bf87&voucherCode=FSV-396054428778496" } ["extra"]=> array(38) { ["promotionid"]=> int(396054428778496) ["voucher_code"]=> string(19) "FSV-396054428778496" ["signature"]=> string(64) "45925edaa202bb1f6f90929481c30aa4a8993ea3c0c65b10c658969f3a69bf87" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(0) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(0) ["percentage_claimed"]=> int(100) ["percentage_used"]=> int(8) ["start_time"]=> int(1658854800) ["end_time"]=> int(2147454840) ["claim_start_time"]=> int(1658854800) ["valid_days"]=> int(15) ["reward_type"]=> int(2) ["title"]=> string(28) "Dành cho mọi thành viên" ["use_link"]=> string(28) "https://shopee.vn/m/mum-club" ["customised_labels"]=> array(1) { [0]=> array(1) { ["content"]=> string(10) "Mum's Club" } } ["shop_id"]=> int(0) ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(35) "MP-E9E5C0CE2AA220280000000114400511" ["fully_redeemed"]=> bool(true) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(true) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1658941140) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(1296000) ["type"]=> int(1) } ["voucher_landing_page"]=> int(0) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(565) "Sử dụng mã hỗ trợ phí vận chuyển (tối đa 20K) đơn hàng từ 400K và thỏa điều kiện ưu đãi tại Shopee. Đơn vị vận chuyển khả dụng: Nhanh và Hỏa Tốc Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee. Áp dụng cho một số shop nhất định. Hạn sử dụng 15 ngày kể từ khi lưu mã về ví voucher. Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước." ["devices"]=> array(2) { [0]=> string(3) "iOS" [1]=> string(7) "Android" } } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(59) "shopee-ma-mien-phi-van-chuyen-FSV-3960544287784961670524384" ["started_date"]=> string(19) "27-07-2022 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(39) "[SHOPEE] Mã miễn phí vận chuyển" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "62e01deec25a030b051a1c38" ["started_time"]=> int(1658854800000) ["expired_time"]=> int(2147454840000) ["aff_link"]=> string(233) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D396054428778496%26signature%3D45925edaa202bb1f6f90929481c30aa4a8993ea3c0c65b10c658969f3a69bf87%26voucherCode%3DFSV-396054428778496" } [9]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(19) "FSV-396054428794880" ["banner_link"]=> string(28) "https://shopee.vn/m/mum-club" ["content"]=> string(595) "Sử dụng mã hỗ trợ phí vận chuyển (tối đa 35K) đơn hàng từ 800K và thỏa điều kiện ưu đãi tại Shopee.
Đơn vị vận chuyển khả dụng: Nhanh và Hỏa Tốc
Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee.
Áp dụng cho một số shop nhất định.
Hạn sử dụng 15 ngày kể từ khi lưu mã về ví voucher.
Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước." ["discount"]=> int(0) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "19-01-2038 02:14:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(159) "https://shopee.vn/search?promotionId=396054428794880&signature=2ef4e3301e1817a8d4a8e9d33210882569723c4437d0fed46f4184d98cd6eca4&voucherCode=FSV-396054428794880" } ["extra"]=> array(38) { ["promotionid"]=> int(396054428794880) ["voucher_code"]=> string(19) "FSV-396054428794880" ["signature"]=> string(64) "2ef4e3301e1817a8d4a8e9d33210882569723c4437d0fed46f4184d98cd6eca4" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(0) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(0) ["percentage_claimed"]=> int(100) ["percentage_used"]=> int(2) ["start_time"]=> int(1658854800) ["end_time"]=> int(2147454840) ["claim_start_time"]=> int(1658854800) ["valid_days"]=> int(15) ["reward_type"]=> int(2) ["title"]=> string(28) "Dành cho mọi thành viên" ["use_link"]=> string(28) "https://shopee.vn/m/mum-club" ["customised_labels"]=> array(1) { [0]=> array(1) { ["content"]=> string(10) "Mum's Club" } } ["shop_id"]=> int(0) ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(35) "MP-E9E5C0CE3AA220280000000114400511" ["fully_redeemed"]=> bool(true) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(true) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1658941140) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(1296000) ["type"]=> int(1) } ["voucher_landing_page"]=> int(0) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(565) "Sử dụng mã hỗ trợ phí vận chuyển (tối đa 35K) đơn hàng từ 800K và thỏa điều kiện ưu đãi tại Shopee. Đơn vị vận chuyển khả dụng: Nhanh và Hỏa Tốc Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee. Áp dụng cho một số shop nhất định. Hạn sử dụng 15 ngày kể từ khi lưu mã về ví voucher. Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước." ["devices"]=> array(2) { [0]=> string(3) "iOS" [1]=> string(7) "Android" } } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(59) "shopee-ma-mien-phi-van-chuyen-FSV-3960544287948801670524384" ["started_date"]=> string(19) "27-07-2022 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(39) "[SHOPEE] Mã miễn phí vận chuyển" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "62e01deec25a030b051a1c39" ["started_time"]=> int(1658854800000) ["expired_time"]=> int(2147454840000) ["aff_link"]=> string(233) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D396054428794880%26signature%3D2ef4e3301e1817a8d4a8e9d33210882569723c4437d0fed46f4184d98cd6eca4%26voucherCode%3DFSV-396054428794880" } [10]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(19) "FSV-414833696047104" ["banner_link"]=> string(39) "https://shopee.vn/m/mien-phi-van-chuyen" ["content"]=> string(523) "Sử dụng mã hỗ trợ phí vận chuyển (tối đa 20K) đơn hàng từ 50K sản phẩm thuộc gian hàng FreeShip Xtra.
Đơn vị vận chuyển khả dụng: Nhanh
Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee.
Hạn sử dụng 7 ngày kể từ khi lưu mã về ví voucher.
Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước." ["discount"]=> int(0) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "19-01-2038 02:14:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(159) "https://shopee.vn/search?promotionId=414833696047104&signature=0ef5893d7c9f2ecb8a8bce2bb99133806cab63cc8d279a50c738dba52a9f3a19&voucherCode=FSV-414833696047104" } ["extra"]=> array(39) { ["promotionid"]=> int(414833696047104) ["voucher_code"]=> string(19) "FSV-414833696047104" ["signature"]=> string(64) "0ef5893d7c9f2ecb8a8bce2bb99133806cab63cc8d279a50c738dba52a9f3a19" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(0) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(100) ["start_time"]=> int(1659286800) ["end_time"]=> int(2147454840) ["claim_start_time"]=> int(1659286800) ["valid_days"]=> int(7) ["reward_type"]=> int(2) ["title"]=> string(30) "Thành viên mới Beauty Club" ["use_link"]=> string(31) "https://shopee.vn/m/beauty-club" ["customised_labels"]=> array(1) { [0]=> array(1) { ["content"]=> string(13) "Tối đa 20K" } } ["shop_id"]=> int(0) ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(35) "MP-7FFF83EA002A20280000000115411041" ["fully_redeemed"]=> bool(true) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["left_count"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(true) ["claim_end_time"]=> int(1661965140) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(604800) ["type"]=> int(1) } ["voucher_landing_page"]=> int(0) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(499) "Sử dụng mã hỗ trợ phí vận chuyển (tối đa 20K) đơn hàng từ 50K sản phẩm thuộc gian hàng FreeShip Xtra. Đơn vị vận chuyển khả dụng: Nhanh Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee. Hạn sử dụng 7 ngày kể từ khi lưu mã về ví voucher. Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước." ["devices"]=> array(2) { [0]=> string(7) "Android" [1]=> string(3) "iOS" } } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(59) "shopee-ma-mien-phi-van-chuyen-FSV-4148336960471041662220024" ["started_date"]=> string(19) "01-08-2022 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(39) "[SHOPEE] Mã miễn phí vận chuyển" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "62ed4cd05d3c8265290ac284" ["started_time"]=> int(1659286800000) ["expired_time"]=> int(2147454840000) ["aff_link"]=> string(233) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D414833696047104%26signature%3D0ef5893d7c9f2ecb8a8bce2bb99133806cab63cc8d279a50c738dba52a9f3a19%26voucherCode%3DFSV-414833696047104" } [11]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(19) "FSV-418399894634496" ["banner_link"]=> string(38) "https://shopee.vn/m/uu-dai-shopee-mart" ["content"]=> string(584) "Sử dụng mã hỗ trợ phí vận chuyển (tối đa 30K) đơn hàng từ 99K và thỏa điều kiện ưu đãi tại Shopee.
Áp dụng cho sản phẩm từ Shopee Mart
Đơn vị vận chuyển khả dụng: Nhanh và Hỏa Tốc
Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee.
Hạn sử dụng 30 ngày kể từ khi lưu mã về ví.
Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước." ["discount"]=> int(0) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "19-01-2038 02:14:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(159) "https://shopee.vn/search?promotionId=418399894634496&signature=3d4eeb8230a9874d1ad120948b921fa582ca7745e583253ce92bc09669071129&voucherCode=FSV-418399894634496" } ["extra"]=> array(39) { ["promotionid"]=> int(418399894634496) ["voucher_code"]=> string(19) "FSV-418399894634496" ["signature"]=> string(64) "3d4eeb8230a9874d1ad120948b921fa582ca7745e583253ce92bc09669071129" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(0) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(100) ["start_time"]=> int(1659373200) ["end_time"]=> int(2147454840) ["claim_start_time"]=> int(1659373200) ["valid_days"]=> int(30) ["reward_type"]=> int(2) ["title"]=> string(39) "Shopee Mart - Siêu thị cuối tuần" ["use_link"]=> string(44) "https://shopee.vn/Supermarketsieuthicuoituan" ["customised_labels"]=> array(1) { [0]=> array(1) { ["content"]=> string(13) "Tối đa 30K" } } ["shop_id"]=> int(0) ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(35) "MP-312329E8A82A20280000000115504040" ["fully_redeemed"]=> bool(true) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["left_count"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(true) ["claim_end_time"]=> int(1661965140) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(2592000) ["type"]=> int(1) } ["voucher_landing_page"]=> int(0) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(554) "Sử dụng mã hỗ trợ phí vận chuyển (tối đa 30K) đơn hàng từ 99K và thỏa điều kiện ưu đãi tại Shopee. Áp dụng cho sản phẩm từ Shopee Mart Đơn vị vận chuyển khả dụng: Nhanh và Hỏa Tốc Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee. Hạn sử dụng 30 ngày kể từ khi lưu mã về ví. Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước." ["devices"]=> array(2) { [0]=> string(3) "iOS" [1]=> string(7) "Android" } } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(59) "shopee-ma-mien-phi-van-chuyen-FSV-4183998946344961661910394" ["started_date"]=> string(19) "02-08-2022 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(39) "[SHOPEE] Mã miễn phí vận chuyển" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "62eb338e225a635e92160755" ["started_time"]=> int(1659373200000) ["expired_time"]=> int(2147454840000) ["aff_link"]=> string(233) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D418399894634496%26signature%3D3d4eeb8230a9874d1ad120948b921fa582ca7745e583253ce92bc09669071129%26voucherCode%3DFSV-418399894634496" } [12]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(19) "FSV-418399895044096" ["banner_link"]=> string(38) "https://shopee.vn/m/uu-dai-shopee-mart" ["content"]=> string(585) "Sử dụng mã hỗ trợ phí vận chuyển (tối đa 40K) đơn hàng từ 299K và thỏa điều kiện ưu đãi tại Shopee.
Áp dụng cho sản phẩm từ Shopee Mart
Đơn vị vận chuyển khả dụng: Nhanh và Hỏa Tốc
Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee.
Hạn sử dụng 30 ngày kể từ khi lưu mã về ví.
Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước." ["discount"]=> int(0) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "19-01-2038 02:14:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(159) "https://shopee.vn/search?promotionId=418399895044096&signature=31afa70743fbfa39d742a45110b65538906e9b0a6976d235c0d1e1dde4a80ef1&voucherCode=FSV-418399895044096" } ["extra"]=> array(39) { ["promotionid"]=> int(418399895044096) ["voucher_code"]=> string(19) "FSV-418399895044096" ["signature"]=> string(64) "31afa70743fbfa39d742a45110b65538906e9b0a6976d235c0d1e1dde4a80ef1" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(0) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(100) ["start_time"]=> int(1659373200) ["end_time"]=> int(2147454840) ["claim_start_time"]=> int(1659373200) ["valid_days"]=> int(30) ["reward_type"]=> int(2) ["title"]=> string(39) "Shopee Mart - Siêu thị cuối tuần" ["use_link"]=> string(44) "https://shopee.vn/Supermarketsieuthicuoituan" ["customised_labels"]=> array(1) { [0]=> array(1) { ["content"]=> string(13) "Tối đa 40K" } } ["shop_id"]=> int(0) ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(35) "MP-312329FCB82A20280000000115504040" ["fully_redeemed"]=> bool(true) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["left_count"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(true) ["claim_end_time"]=> int(1661965140) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(2592000) ["type"]=> int(1) } ["voucher_landing_page"]=> int(0) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(555) "Sử dụng mã hỗ trợ phí vận chuyển (tối đa 40K) đơn hàng từ 299K và thỏa điều kiện ưu đãi tại Shopee. Áp dụng cho sản phẩm từ Shopee Mart Đơn vị vận chuyển khả dụng: Nhanh và Hỏa Tốc Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee. Hạn sử dụng 30 ngày kể từ khi lưu mã về ví. Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước." ["devices"]=> array(2) { [0]=> string(3) "iOS" [1]=> string(7) "Android" } } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(59) "shopee-ma-mien-phi-van-chuyen-FSV-4183998950440961662148926" ["started_date"]=> string(19) "02-08-2022 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(39) "[SHOPEE] Mã miễn phí vận chuyển" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "62eb338e225a635e92160756" ["started_time"]=> int(1659373200000) ["expired_time"]=> int(2147454840000) ["aff_link"]=> string(233) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D418399895044096%26signature%3D31afa70743fbfa39d742a45110b65538906e9b0a6976d235c0d1e1dde4a80ef1%26voucherCode%3DFSV-418399895044096" } [13]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(19) "FSV-420632657002512" ["banner_link"]=> string(38) "https://shopee.vn/m/uu-dai-shopee-mart" ["content"]=> string(578) "Sử dụng mã hỗ trợ phí vận chuyển (tối đa 40K) đơn hàng từ 299K và thỏa điều kiện ưu đãi tại Shopee.
Áp dụng cho sản phẩm từ Shopee Mart
Đơn vị vận chuyển khả dụng: Nhanh
Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee.
Hạn sử dụng 26 ngày kể từ khi lưu mã về ví voucher.
Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước." ["discount"]=> int(0) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "19-01-2038 02:14:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(159) "https://shopee.vn/search?promotionId=420632657002512&signature=787f1e2e2f3e234d53aa54a3883ab823d58c27967d281fb91c700b8aec6bab85&voucherCode=FSV-420632657002512" } ["extra"]=> array(39) { ["promotionid"]=> int(420632657002512) ["voucher_code"]=> string(19) "FSV-420632657002512" ["signature"]=> string(64) "787f1e2e2f3e234d53aa54a3883ab823d58c27967d281fb91c700b8aec6bab85" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(0) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(100) ["start_time"]=> int(1659718800) ["end_time"]=> int(2147454840) ["claim_start_time"]=> int(1659718800) ["valid_days"]=> int(26) ["reward_type"]=> int(2) ["title"]=> string(39) "Shopee Mart - Siêu thị cuối tuần" ["use_link"]=> string(44) "https://shopee.vn/Supermarketsieuthicuoituan" ["customised_labels"]=> array(1) { [0]=> array(1) { ["content"]=> string(13) "Tối đa 40K" } } ["shop_id"]=> int(0) ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(35) "MP-06D82946A22A21280000000115544100" ["fully_redeemed"]=> bool(true) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["left_count"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(true) ["claim_end_time"]=> int(1661965140) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(2246400) ["type"]=> int(1) } ["voucher_landing_page"]=> int(0) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(548) "Sử dụng mã hỗ trợ phí vận chuyển (tối đa 40K) đơn hàng từ 299K và thỏa điều kiện ưu đãi tại Shopee. Áp dụng cho sản phẩm từ Shopee Mart Đơn vị vận chuyển khả dụng: Nhanh Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee. Hạn sử dụng 26 ngày kể từ khi lưu mã về ví voucher. Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước." ["devices"]=> array(2) { [0]=> string(3) "iOS" [1]=> string(7) "Android" } } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(59) "shopee-ma-mien-phi-van-chuyen-FSV-4206326570025121661831163" ["started_date"]=> string(19) "06-08-2022 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(39) "[SHOPEE] Mã miễn phí vận chuyển" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "62eca42b2d2b09201b4a6734" ["started_time"]=> int(1659718800000) ["expired_time"]=> int(2147454840000) ["aff_link"]=> string(233) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D420632657002512%26signature%3D787f1e2e2f3e234d53aa54a3883ab823d58c27967d281fb91c700b8aec6bab85%26voucherCode%3DFSV-420632657002512" } [14]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(19) "FSV-420632665260032" ["banner_link"]=> string(38) "https://shopee.vn/m/uu-dai-shopee-mart" ["content"]=> string(578) "Sử dụng mã hỗ trợ phí vận chuyển (tối đa 60K) đơn hàng từ 699K và thỏa điều kiện ưu đãi tại Shopee.
Áp dụng cho sản phẩm từ Shopee Mart
Đơn vị vận chuyển khả dụng: Nhanh
Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee.
Hạn sử dụng 26 ngày kể từ khi lưu mã về ví voucher.
Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước." ["discount"]=> int(0) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "19-01-2038 02:14:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(159) "https://shopee.vn/search?promotionId=420632665260032&signature=3d39614dbea3eabf4c1582c89b7434a842fc0f607d3e05e09619afea762b6922&voucherCode=FSV-420632665260032" } ["extra"]=> array(39) { ["promotionid"]=> int(420632665260032) ["voucher_code"]=> string(19) "FSV-420632665260032" ["signature"]=> string(64) "3d39614dbea3eabf4c1582c89b7434a842fc0f607d3e05e09619afea762b6922" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(0) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(100) ["start_time"]=> int(1659718800) ["end_time"]=> int(2147454840) ["claim_start_time"]=> int(1659718800) ["valid_days"]=> int(26) ["reward_type"]=> int(2) ["title"]=> string(39) "Shopee Mart - Siêu thị cuối tuần" ["use_link"]=> string(44) "https://shopee.vn/Supermarketsieuthicuoituan" ["customised_labels"]=> array(1) { [0]=> array(1) { ["content"]=> string(13) "Tối đa 60K" } } ["shop_id"]=> int(0) ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(35) "MP-86D86942A22A20280000000115544100" ["fully_redeemed"]=> bool(true) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["left_count"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(true) ["claim_end_time"]=> int(1661965140) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(2246400) ["type"]=> int(1) } ["voucher_landing_page"]=> int(0) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(548) "Sử dụng mã hỗ trợ phí vận chuyển (tối đa 60K) đơn hàng từ 699K và thỏa điều kiện ưu đãi tại Shopee. Áp dụng cho sản phẩm từ Shopee Mart Đơn vị vận chuyển khả dụng: Nhanh Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee. Hạn sử dụng 26 ngày kể từ khi lưu mã về ví voucher. Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước." ["devices"]=> array(2) { [0]=> string(3) "iOS" [1]=> string(7) "Android" } } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(59) "shopee-ma-mien-phi-van-chuyen-FSV-4206326652600321662109326" ["started_date"]=> string(19) "06-08-2022 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(39) "[SHOPEE] Mã miễn phí vận chuyển" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "62eca42b2d2b09201b4a6735" ["started_time"]=> int(1659718800000) ["expired_time"]=> int(2147454840000) ["aff_link"]=> string(233) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D420632665260032%26signature%3D3d39614dbea3eabf4c1582c89b7434a842fc0f607d3e05e09619afea762b6922%26voucherCode%3DFSV-420632665260032" } [15]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(19) "FSV-423457209860096" ["banner_link"]=> string(28) "https://shopee.vn/m/mum-club" ["content"]=> string(606) "Sử dụng mã hỗ trợ miễn phí vận chuyển (tối đa 35K) đơn hàng từ 800K và thỏa điều kiện ưu đãi tại Shopee.
Đơn vị vận chuyển khả dụng: Nhanh và Hỏa Tốc
Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee.
Hạn sử dụng 15 ngày kể từ khi lưu mã về ví voucher.
Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước.
Áp dụng cho một số shop nhất định" ["discount"]=> int(0) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "19-01-2038 02:14:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(159) "https://shopee.vn/search?promotionId=423457209860096&signature=31eddf8232ef738f6578307d225187ea41a6d6f23e53dcab11ecd42d9f85438f&voucherCode=FSV-423457209860096" } ["extra"]=> array(38) { ["promotionid"]=> int(423457209860096) ["voucher_code"]=> string(19) "FSV-423457209860096" ["signature"]=> string(64) "31eddf8232ef738f6578307d225187ea41a6d6f23e53dcab11ecd42d9f85438f" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(0) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(52) ["start_time"]=> int(1660582800) ["end_time"]=> int(2147454840) ["claim_start_time"]=> int(1660582800) ["valid_days"]=> int(15) ["reward_type"]=> int(2) ["title"]=> string(36) "ÁP DỤNG CHO ĐƠN HÀNG TỪ 800K" ["use_link"]=> string(28) "https://shopee.vn/m/mum-club" ["customised_labels"]=> array(1) { [0]=> array(1) { ["content"]=> string(10) "Mum's Club" } } ["shop_id"]=> int(0) ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(35) "MP-D122C32610AA20280000000140010401" ["fully_redeemed"]=> bool(true) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1661965140) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(1296000) ["type"]=> int(1) } ["voucher_landing_page"]=> int(0) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(576) "Sử dụng mã hỗ trợ miễn phí vận chuyển (tối đa 35K) đơn hàng từ 800K và thỏa điều kiện ưu đãi tại Shopee. Đơn vị vận chuyển khả dụng: Nhanh và Hỏa Tốc Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee. Hạn sử dụng 15 ngày kể từ khi lưu mã về ví voucher. Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước. Áp dụng cho một số shop nhất định" ["devices"]=> array(2) { [0]=> string(3) "iOS" [1]=> string(7) "Android" } } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(59) "shopee-ma-mien-phi-van-chuyen-FSV-4234572098600961670524384" ["started_date"]=> string(19) "16-08-2022 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(39) "[SHOPEE] Mã miễn phí vận chuyển" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "62fbcd77b484983f6902ebdd" ["started_time"]=> int(1660582800000) ["expired_time"]=> int(2147454840000) ["aff_link"]=> string(233) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D423457209860096%26signature%3D31eddf8232ef738f6578307d225187ea41a6d6f23e53dcab11ecd42d9f85438f%26voucherCode%3DFSV-423457209860096" } [16]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(19) "FSV-423457210236928" ["banner_link"]=> string(28) "https://shopee.vn/m/mum-club" ["content"]=> string(607) "Sử dụng mã hỗ trợ miễn phí vận chuyển (tối đa 20K) đơn hàng từ 400K và thỏa điều kiện ưu đãi tại Shopee.
Đơn vị vận chuyển khả dụng: Nhanh và Hỏa Tốc
Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee.
Áp dụng cho một số shop nhất định.
Hạn sử dụng 15 ngày kể từ khi lưu mã về ví voucher.
Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước." ["discount"]=> int(0) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "19-01-2038 02:14:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(159) "https://shopee.vn/search?promotionId=423457210236928&signature=4ec6eaa0b6163f336d3088f94300f84dd78c805516a09b7df01872eb289023d6&voucherCode=FSV-423457210236928" } ["extra"]=> array(39) { ["promotionid"]=> int(423457210236928) ["voucher_code"]=> string(19) "FSV-423457210236928" ["signature"]=> string(64) "4ec6eaa0b6163f336d3088f94300f84dd78c805516a09b7df01872eb289023d6" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(0) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(100) ["start_time"]=> int(1660582800) ["end_time"]=> int(2147454840) ["claim_start_time"]=> int(1660582800) ["valid_days"]=> int(15) ["reward_type"]=> int(2) ["title"]=> string(36) "ÁP DỤNG CHO ĐƠN HÀNG TỪ 400K" ["use_link"]=> string(28) "https://shopee.vn/m/mum-club" ["customised_labels"]=> array(1) { [0]=> array(1) { ["content"]=> string(10) "Mum's Club" } } ["shop_id"]=> int(0) ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(35) "MP-D122C36200AA20280000000140010401" ["fully_redeemed"]=> bool(true) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["left_count"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(true) ["claim_end_time"]=> int(1661965140) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(1296000) ["type"]=> int(1) } ["voucher_landing_page"]=> int(0) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(577) "Sử dụng mã hỗ trợ miễn phí vận chuyển (tối đa 20K) đơn hàng từ 400K và thỏa điều kiện ưu đãi tại Shopee. Đơn vị vận chuyển khả dụng: Nhanh và Hỏa Tốc Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee. Áp dụng cho một số shop nhất định. Hạn sử dụng 15 ngày kể từ khi lưu mã về ví voucher. Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước." ["devices"]=> array(2) { [0]=> string(3) "iOS" [1]=> string(7) "Android" } } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(59) "shopee-ma-mien-phi-van-chuyen-FSV-4234572102369281662669247" ["started_date"]=> string(19) "16-08-2022 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(39) "[SHOPEE] Mã miễn phí vận chuyển" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "62fbcd77b484983f6902ebde" ["started_time"]=> int(1660582800000) ["expired_time"]=> int(2147454840000) ["aff_link"]=> string(233) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D423457210236928%26signature%3D4ec6eaa0b6163f336d3088f94300f84dd78c805516a09b7df01872eb289023d6%26voucherCode%3DFSV-423457210236928" } [17]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(19) "FSV-424197907169280" ["banner_link"]=> string(28) "https://shopee.vn/m/mum-club" ["content"]=> string(595) "Sử dụng mã hỗ trợ phí vận chuyển (tối đa 20K) đơn hàng từ 400K và thỏa điều kiện ưu đãi tại Shopee.
Đơn vị vận chuyển khả dụng: Nhanh và Hỏa Tốc
Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee.
Áp dụng cho một số shop nhất định.
Hạn sử dụng 15 ngày kể từ khi lưu mã về ví voucher.
Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước." ["discount"]=> int(0) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "19-01-2038 02:14:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(159) "https://shopee.vn/search?promotionId=424197907169280&signature=7d53b81dd685414ae75e2f504f35389c7d0a2994e9fd6b398d97c1915623b0c5&voucherCode=FSV-424197907169280" } ["extra"]=> array(38) { ["promotionid"]=> int(424197907169280) ["voucher_code"]=> string(19) "FSV-424197907169280" ["signature"]=> string(64) "7d53b81dd685414ae75e2f504f35389c7d0a2994e9fd6b398d97c1915623b0c5" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(0) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(68) ["start_time"]=> int(1660669200) ["end_time"]=> int(2147454840) ["claim_start_time"]=> int(1660669200) ["valid_days"]=> int(15) ["reward_type"]=> int(2) ["title"]=> string(36) "ÁP DỤNG CHO ĐƠN HÀNG TỪ 400K" ["use_link"]=> string(28) "https://shopee.vn/m/mum-club" ["customised_labels"]=> array(1) { [0]=> array(1) { ["content"]=> string(10) "Mum's Club" } } ["shop_id"]=> int(0) ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(35) "MP-B213610430AA20280000000140015054" ["fully_redeemed"]=> bool(true) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1661965140) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(1296000) ["type"]=> int(1) } ["voucher_landing_page"]=> int(0) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(565) "Sử dụng mã hỗ trợ phí vận chuyển (tối đa 20K) đơn hàng từ 400K và thỏa điều kiện ưu đãi tại Shopee. Đơn vị vận chuyển khả dụng: Nhanh và Hỏa Tốc Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee. Áp dụng cho một số shop nhất định. Hạn sử dụng 15 ngày kể từ khi lưu mã về ví voucher. Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước." ["devices"]=> array(2) { [0]=> string(3) "iOS" [1]=> string(7) "Android" } } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(59) "shopee-ma-mien-phi-van-chuyen-FSV-4241979071692801670524384" ["started_date"]=> string(19) "17-08-2022 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(39) "[SHOPEE] Mã miễn phí vận chuyển" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "62fbcd78b484983f6902ebdf" ["started_time"]=> int(1660669200000) ["expired_time"]=> int(2147454840000) ["aff_link"]=> string(233) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D424197907169280%26signature%3D7d53b81dd685414ae75e2f504f35389c7d0a2994e9fd6b398d97c1915623b0c5%26voucherCode%3DFSV-424197907169280" } [18]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(19) "FSV-424197907677184" ["banner_link"]=> string(28) "https://shopee.vn/m/mum-club" ["content"]=> string(595) "Sử dụng mã hỗ trợ phí vận chuyển (tối đa 35K) đơn hàng từ 800K và thỏa điều kiện ưu đãi tại Shopee.
Đơn vị vận chuyển khả dụng: Nhanh và Hỏa Tốc
Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee.
Áp dụng cho một số shop nhất định.
Hạn sử dụng 15 ngày kể từ khi lưu mã về ví voucher.
Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước." ["discount"]=> int(0) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "19-01-2038 02:14:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(159) "https://shopee.vn/search?promotionId=424197907677184&signature=c15590fc4c1d2fbacf5dc48baede53f12aeb9a7a4efc6fd8b7b9096bf8efd35d&voucherCode=FSV-424197907677184" } ["extra"]=> array(38) { ["promotionid"]=> int(424197907677184) ["voucher_code"]=> string(19) "FSV-424197907677184" ["signature"]=> string(64) "c15590fc4c1d2fbacf5dc48baede53f12aeb9a7a4efc6fd8b7b9096bf8efd35d" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(0) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(16) ["start_time"]=> int(1660669200) ["end_time"]=> int(2147454840) ["claim_start_time"]=> int(1660669200) ["valid_days"]=> int(15) ["reward_type"]=> int(2) ["title"]=> string(36) "ÁP DỤNG CHO ĐƠN HÀNG TỪ 800K" ["use_link"]=> string(28) "https://shopee.vn/m/mum-club" ["customised_labels"]=> array(1) { [0]=> array(1) { ["content"]=> string(10) "Mum's Club" } } ["shop_id"]=> int(0) ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(35) "MP-B213614420AA20280000000140015054" ["fully_redeemed"]=> bool(true) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1661965140) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(1296000) ["type"]=> int(1) } ["voucher_landing_page"]=> int(0) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(565) "Sử dụng mã hỗ trợ phí vận chuyển (tối đa 35K) đơn hàng từ 800K và thỏa điều kiện ưu đãi tại Shopee. Đơn vị vận chuyển khả dụng: Nhanh và Hỏa Tốc Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee. Áp dụng cho một số shop nhất định. Hạn sử dụng 15 ngày kể từ khi lưu mã về ví voucher. Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước." ["devices"]=> array(2) { [0]=> string(3) "iOS" [1]=> string(7) "Android" } } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(59) "shopee-ma-mien-phi-van-chuyen-FSV-4241979076771841670524384" ["started_date"]=> string(19) "17-08-2022 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(39) "[SHOPEE] Mã miễn phí vận chuyển" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "62fbcd79b484983f6902ebe0" ["started_time"]=> int(1660669200000) ["expired_time"]=> int(2147454840000) ["aff_link"]=> string(233) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D424197907677184%26signature%3Dc15590fc4c1d2fbacf5dc48baede53f12aeb9a7a4efc6fd8b7b9096bf8efd35d%26voucherCode%3DFSV-424197907677184" } [19]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(19) "FSV-434372299505664" ["banner_link"]=> string(28) "https://shopee.vn/m/mum-club" ["content"]=> string(595) "Sử dụng mã hỗ trợ phí vận chuyển (tối đa 15K) đơn hàng từ 0Đ và thỏa điều kiện ưu đãi tại Shopee.
Đơn vị vận chuyển khả dụng: Nhanh và Hỏa Tốc.
Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee.
Áp dụng cho một số shop nhất định.
Hạn sử dụng 15 ngày kể từ khi lưu mã về ví voucher.
Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước." ["discount"]=> int(0) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "19-01-2038 02:14:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(159) "https://shopee.vn/search?promotionId=434372299505664&signature=400b6bca9e55a8731b184b35e8832d9274d89f396404ab5224b374bc79b883f1&voucherCode=FSV-434372299505664" } ["extra"]=> array(39) { ["promotionid"]=> int(434372299505664) ["voucher_code"]=> string(19) "FSV-434372299505664" ["signature"]=> string(64) "400b6bca9e55a8731b184b35e8832d9274d89f396404ab5224b374bc79b883f1" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(0) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(100) ["start_time"]=> int(1661965200) ["end_time"]=> int(2147454840) ["claim_start_time"]=> int(1661878800) ["valid_days"]=> int(15) ["reward_type"]=> int(2) ["title"]=> string(22) "DÀNH CHO THÀNH VIÊN" ["use_link"]=> string(28) "https://shopee.vn/m/mum-club" ["customised_labels"]=> array(1) { [0]=> array(1) { ["content"]=> string(10) "Mum's Club" } } ["shop_id"]=> int(0) ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(35) "MP-8EDC49525800A0280000000140450055" ["fully_redeemed"]=> bool(true) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["left_count"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(true) ["claim_end_time"]=> int(1664557140) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(1296000) ["type"]=> int(1) } ["voucher_landing_page"]=> int(0) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(565) "Sử dụng mã hỗ trợ phí vận chuyển (tối đa 15K) đơn hàng từ 0Đ và thỏa điều kiện ưu đãi tại Shopee. Đơn vị vận chuyển khả dụng: Nhanh và Hỏa Tốc. Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee. Áp dụng cho một số shop nhất định. Hạn sử dụng 15 ngày kể từ khi lưu mã về ví voucher. Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước." ["devices"]=> array(2) { [0]=> string(3) "iOS" [1]=> string(7) "Android" } } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(59) "shopee-ma-mien-phi-van-chuyen-FSV-4343722995056641664298021" ["started_date"]=> string(19) "01-09-2022 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(39) "[SHOPEE] Mã miễn phí vận chuyển" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "630e45b13ae53959786fcde9" ["started_time"]=> int(1661965200000) ["expired_time"]=> int(2147454840000) ["aff_link"]=> string(233) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D434372299505664%26signature%3D400b6bca9e55a8731b184b35e8832d9274d89f396404ab5224b374bc79b883f1%26voucherCode%3DFSV-434372299505664" } [20]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(19) "FSV-436620404506624" ["banner_link"]=> string(39) "https://shopee.vn/m/mien-phi-van-chuyen" ["content"]=> string(617) " Sử dụng mã hỗ trợ phí vận chuyển (tối đa 20K) đơn hàng từ 50K cho sản phẩm thuộc gian hàng FreeShip Xtra.
Mã vận chuyển dành tặng cho thành viên mới đăng ký Beauty Club.
Đơn vị vận chuyển khả dụng: Nhanh
Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee.
Hạn sử dụng 7 ngày kể từ khi lưu mã về ví voucher.
Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước." ["discount"]=> int(0) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "19-01-2038 02:14:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(159) "https://shopee.vn/search?promotionId=436620404506624&signature=60943e3547ebfbb6556a11f65199941725ee9b7c62b22541b6dcc3c24682246b&voucherCode=FSV-436620404506624" } ["extra"]=> array(39) { ["promotionid"]=> int(436620404506624) ["voucher_code"]=> string(19) "FSV-436620404506624" ["signature"]=> string(64) "60943e3547ebfbb6556a11f65199941725ee9b7c62b22541b6dcc3c24682246b" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(0) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(100) ["start_time"]=> int(1661965200) ["end_time"]=> int(2147454840) ["claim_start_time"]=> int(1661965200) ["valid_days"]=> int(7) ["reward_type"]=> int(2) ["title"]=> string(30) "Thành viên mới Beauty Club" ["use_link"]=> string(31) "https://shopee.vn/m/beauty-club" ["customised_labels"]=> array(1) { [0]=> array(1) { ["content"]=> string(13) "Tối đa 20K" } } ["shop_id"]=> int(0) ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(35) "MP-43F0A3D25200A0280000000140510144" ["fully_redeemed"]=> bool(true) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["left_count"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(true) ["claim_end_time"]=> int(1664557140) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(604800) ["type"]=> int(1) } ["voucher_landing_page"]=> int(0) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(587) " Sử dụng mã hỗ trợ phí vận chuyển (tối đa 20K) đơn hàng từ 50K cho sản phẩm thuộc gian hàng FreeShip Xtra. Mã vận chuyển dành tặng cho thành viên mới đăng ký Beauty Club. Đơn vị vận chuyển khả dụng: Nhanh Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee. Hạn sử dụng 7 ngày kể từ khi lưu mã về ví voucher. Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước." ["devices"]=> array(2) { [0]=> string(3) "iOS" [1]=> string(7) "Android" } } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(59) "shopee-ma-mien-phi-van-chuyen-FSV-4366204045066241664557268" ["started_date"]=> string(19) "01-09-2022 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(39) "[SHOPEE] Mã miễn phí vận chuyển" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "6318d1bc7bfe432d9778d6d8" ["started_time"]=> int(1661965200000) ["expired_time"]=> int(2147454840000) ["aff_link"]=> string(233) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D436620404506624%26signature%3D60943e3547ebfbb6556a11f65199941725ee9b7c62b22541b6dcc3c24682246b%26voucherCode%3DFSV-436620404506624" } [21]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(9) "PROVITA50" ["banner_link"]=> string(44) "https://shopee.vn/m/FMCG-sieu-hoi-chinh-hang" ["content"]=> string(217) "Chỉ áp dụng trên App cho một số sản phẩm tham gia chương trình nhất định. Nhập mã PROVITA50 giảm 50% tối đa 50000Đ cho đơn từ 99000Đ. HSD: 23:59 31/12/2022. Số lượng có hạn." ["discount"]=> float(0.5) ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["expired_date"]=> string(19) "31-12-2022 23:59:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(149) "https://shopee.vn/search?promotionId=440256454344704&signature=8c02a42a21c8fcda3d696b3b677019d525fdb00d90e7485a2cff91bd390e94ea&voucherCode=PROVITA50" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(440256454344704) ["voucher_code"]=> string(9) "PROVITA50" ["signature"]=> string(64) "8c02a42a21c8fcda3d696b3b677019d525fdb00d90e7485a2cff91bd390e94ea" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(9900000000) ["product_limit"]=> bool(true) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(13) ["start_time"]=> int(1662138000) ["end_time"]=> int(1672505940) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(50) ["reward_value"]=> int(0) ["reward_cap"]=> int(5000000000) ["icon_hash"]=> string(32) "514917af98dbc1cca17a1ea4a70666be" ["icon_text"]=> string(19) "Enfa Official Store" ["shop_id"]=> int(61963112) ["shop_name"]=> string(19) "Enfa Official Store" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(true) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-A52943A4BA00A0280000000141001441" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(0) ["discount_percentage"]=> int(50) ["discount_cap"]=> int(5000000000) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "514917af98dbc1cca17a1ea4a70666be" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1672505940) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(1) ["usage_terms"]=> string(217) "Chỉ áp dụng trên App cho một số sản phẩm tham gia chương trình nhất định. Nhập mã PROVITA50 giảm 50% tối đa 50000Đ cho đơn từ 99000Đ. HSD: 23:59 31/12/2022. Số lượng có hạn." ["devices"]=> array(2) { [0]=> string(3) "iOS" [1]=> string(7) "Android" } } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(57) "shopee-ma-giam-50-enfa-official-store-PROVITA501664984000" ["started_date"]=> string(19) "03-09-2022 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(43) "[SHOPEE] Mã giảm 50% Enfa Official Store" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "631df843a7f9ff4a412c1122" ["started_time"]=> int(1662138000000) ["expired_time"]=> int(1672505940000) ["aff_link"]=> string(223) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D440256454344704%26signature%3D8c02a42a21c8fcda3d696b3b677019d525fdb00d90e7485a2cff91bd390e94ea%26voucherCode%3DPROVITA50" } [22]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(19) "FSV-439508760264704" ["banner_link"]=> string(31) "https://shopee.vn/m/ma-giam-gia" ["content"]=> string(628) "Sử dụng mã hỗ trợ phí vận chuyển (tối đa 20K) đơn hàng từ 50K và thỏa điều kiện ưu đãi tại Shopee.
Đơn vị vận chuyển khả dụng: Nhanh
Áp dụng trên ứng dụng Shopee.
Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee.
Áp dụng cho một số shop nhất định.
Hạn sử dụng 14 ngày kể từ khi lưu mã về ví voucher.
Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước." ["discount"]=> int(0) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "19-01-2038 02:14:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(159) "https://shopee.vn/search?promotionId=439508760264704&signature=30611051919c83fa9c0b17e445da988a6525eff0f6e727ff5df2c9afb2eaabda&voucherCode=FSV-439508760264704" } ["extra"]=> array(39) { ["promotionid"]=> int(439508760264704) ["voucher_code"]=> string(19) "FSV-439508760264704" ["signature"]=> string(64) "30611051919c83fa9c0b17e445da988a6525eff0f6e727ff5df2c9afb2eaabda" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(0) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(100) ["start_time"]=> int(1662224400) ["end_time"]=> int(2147454840) ["claim_start_time"]=> int(1662224400) ["valid_days"]=> int(14) ["reward_type"]=> int(2) ["title"]=> string(16) "Shopee Home Club" ["use_link"]=> string(29) "https://shopee.vn/m/home-club" ["customised_labels"]=> array(1) { [0]=> array(1) { ["content"]=> string(20) "Đơn hàng từ 50K" } } ["shop_id"]=> int(0) ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(35) "MP-A9E54ACA8A00A0280000000140554545" ["fully_redeemed"]=> bool(true) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["left_count"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(true) ["claim_end_time"]=> int(1664557140) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(1209600) ["type"]=> int(1) } ["voucher_landing_page"]=> int(0) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(592) "Sử dụng mã hỗ trợ phí vận chuyển (tối đa 20K) đơn hàng từ 50K và thỏa điều kiện ưu đãi tại Shopee. Đơn vị vận chuyển khả dụng: Nhanh Áp dụng trên ứng dụng Shopee. Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee. Áp dụng cho một số shop nhất định. Hạn sử dụng 14 ngày kể từ khi lưu mã về ví voucher. Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước." ["devices"]=> array(2) { [0]=> string(3) "iOS" [1]=> string(7) "Android" } } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(59) "shopee-ma-mien-phi-van-chuyen-FSV-4395087602647041664557419" ["started_date"]=> string(19) "04-09-2022 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(39) "[SHOPEE] Mã miễn phí vận chuyển" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "63235debecbbb334fe0808a3" ["started_time"]=> int(1662224400000) ["expired_time"]=> int(2147454840000) ["aff_link"]=> string(233) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D439508760264704%26signature%3D30611051919c83fa9c0b17e445da988a6525eff0f6e727ff5df2c9afb2eaabda%26voucherCode%3DFSV-439508760264704" } [23]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(19) "FSV-436618944200704" ["banner_link"]=> string(28) "https://shopee.vn/m/mum-club" ["content"]=> string(604) " Sử dụng mã hỗ trợ miễn phí vận chuyển (tối đa 25K) đơn hàng từ 0Đ và thỏa điều kiện ưu đãi tại Shopee.
Đơn vị vận chuyển khả dụng: Nhanh, Hỏa Tốc
Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee.
Áp dụng cho một số shop nhất định.
Hạn sử dụng 15 ngày kể từ khi lưu mã về ví voucher.
Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước." ["discount"]=> int(0) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "19-01-2038 02:14:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(159) "https://shopee.vn/search?promotionId=436618944200704&signature=d7c3ed51b3578ac4954f189318689c0b6e18511f4945199e083e556b04c745e6&voucherCode=FSV-436618944200704" } ["extra"]=> array(39) { ["promotionid"]=> int(436618944200704) ["voucher_code"]=> string(19) "FSV-436618944200704" ["signature"]=> string(64) "d7c3ed51b3578ac4954f189318689c0b6e18511f4945199e083e556b04c745e6" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(0) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(100) ["start_time"]=> int(1662483600) ["end_time"]=> int(2147454840) ["claim_start_time"]=> int(1662483600) ["valid_days"]=> int(15) ["reward_type"]=> int(2) ["title"]=> string(22) "DÀNH CHO THÀNH VIÊN" ["use_link"]=> string(28) "https://shopee.vn/m/mum-club" ["customised_labels"]=> array(1) { [0]=> array(1) { ["content"]=> string(10) "Mum's Club" } } ["shop_id"]=> int(0) ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(35) "MP-321323861200A0280000000140510144" ["fully_redeemed"]=> bool(true) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["left_count"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(true) ["claim_end_time"]=> int(1664557140) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(1296000) ["type"]=> int(1) } ["voucher_landing_page"]=> int(0) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(574) " Sử dụng mã hỗ trợ miễn phí vận chuyển (tối đa 25K) đơn hàng từ 0Đ và thỏa điều kiện ưu đãi tại Shopee. Đơn vị vận chuyển khả dụng: Nhanh, Hỏa Tốc Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee. Áp dụng cho một số shop nhất định. Hạn sử dụng 15 ngày kể từ khi lưu mã về ví voucher. Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước." ["devices"]=> array(2) { [0]=> string(3) "iOS" [1]=> string(7) "Android" } } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(59) "shopee-ma-mien-phi-van-chuyen-FSV-4366189442007041664383523" ["started_date"]=> string(19) "07-09-2022 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(39) "[SHOPEE] Mã miễn phí vận chuyển" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "6320baaed350c96ac6365724" ["started_time"]=> int(1662483600000) ["expired_time"]=> int(2147454840000) ["aff_link"]=> string(233) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D436618944200704%26signature%3Dd7c3ed51b3578ac4954f189318689c0b6e18511f4945199e083e556b04c745e6%26voucherCode%3DFSV-436618944200704" } [24]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(9) "MIND30DB1" ["banner_link"]=> string(39) "https://shopee.vn/m/mien-phi-van-chuyen" ["content"]=> string(263) "Giảm ngay ₫30.000 cho đơn hàng từ ₫0. Áp dụng đến 09-12-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(30000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "09-12-2022 12:47:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(149) "https://shopee.vn/search?promotionId=445152398983168&signature=22b1d5d17490a3f6dac473862d4df46a6443b8c5084f59b64f2e070748149502&voucherCode=MIND30DB1" } ["extra"]=> array(46) { ["promotionid"]=> int(445152398983168) ["voucher_code"]=> string(9) "MIND30DB1" ["signature"]=> string(64) "22b1d5d17490a3f6dac473862d4df46a6443b8c5084f59b64f2e070748149502" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(0) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(1) ["start_time"]=> int(1662526020) ["end_time"]=> int(1670564820) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(3000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "56ddc8146294e791890b1828bb79c3fe" ["icon_text"]=> string(28) "Mịn Decor - Official Store" ["shop_id"]=> int(214153944) ["shop_name"]=> string(28) "Mịn Decor - Official Store" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(true) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-8BF441705280A0280000000141105151" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(3000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "56ddc8146294e791890b1828bb79c3fe" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1670564820) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(0) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(263) "Giảm ngay ₫30.000 cho đơn hàng từ ₫0. Áp dụng đến 09-12-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(70) "shopee-ma-giam-30000-dong-min-decor-official-store-MIND30DB11666803620" ["started_date"]=> string(19) "07-09-2022 11:47:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(62) "[SHOPEE] Mã giảm 30000 đồng Mịn Decor - Official Store" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "633c6a52d7b1cf06f25aed42" ["started_time"]=> int(1662526020000) ["expired_time"]=> int(1670564820000) ["aff_link"]=> string(223) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D445152398983168%26signature%3D22b1d5d17490a3f6dac473862d4df46a6443b8c5084f59b64f2e070748149502%26voucherCode%3DMIND30DB1" } [25]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(6) "NGUY5R" ["banner_link"]=> string(31) "https://shopee.vn/m/ma-giam-gia" ["content"]=> string(262) "Giảm ngay ₫5.000 cho đơn hàng từ ₫0. Áp dụng đến 09-12-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(5000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "09-12-2022 12:47:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(146) "https://shopee.vn/search?promotionId=445152355827712&signature=288fc52556a02b45d5135b5d016a9abcc36bdbfe762667d961847446bb51a421&voucherCode=NGUY5R" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(445152355827712) ["voucher_code"]=> string(6) "NGUY5R" ["signature"]=> string(64) "288fc52556a02b45d5135b5d016a9abcc36bdbfe762667d961847446bb51a421" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(0) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1662526020) ["end_time"]=> int(1670564820) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(500000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "6dd5ab1652970a3697093af1f10037a7" ["icon_text"]=> string(26) "KỆ SẮT VIÊN GIA PHÁT" ["shop_id"]=> int(89177678) ["shop_name"]=> string(26) "KỆ SẮT VIÊN GIA PHÁT" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-03F000641280A0280000000141105151" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(500000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "6dd5ab1652970a3697093af1f10037a7" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1670564820) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["usage_terms"]=> string(262) "Giảm ngay ₫5.000 cho đơn hàng từ ₫0. Áp dụng đến 09-12-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(62) "shopee-ma-giam-5000-dong-ke-sat-vien-gia-phat-NGUY5R1665565314" ["started_date"]=> string(19) "07-09-2022 11:47:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(59) "[SHOPEE] Mã giảm 5000 đồng KỆ SẮT VIÊN GIA PHÁT" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "6345a4e664b629001e4b90a8" ["started_time"]=> int(1662526020000) ["expired_time"]=> int(1670564820000) ["aff_link"]=> string(220) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D445152355827712%26signature%3D288fc52556a02b45d5135b5d016a9abcc36bdbfe762667d961847446bb51a421%26voucherCode%3DNGUY5R" } [26]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(9) "JOYO47894" ["banner_link"]=> string(39) "https://shopee.vn/m/mien-phi-van-chuyen" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫19.000 cho đơn hàng từ ₫359.000. Áp dụng đến 10-12-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(19000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "10-12-2022 11:50:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(149) "https://shopee.vn/search?promotionId=445848343068672&signature=63b3e2b4f0d4ee553493a1b5a0b6b6d419aef988903bf29531c8b483c726a3c3&voucherCode=JOYO47894" } ["extra"]=> array(46) { ["promotionid"]=> int(445848343068672) ["voucher_code"]=> string(9) "JOYO47894" ["signature"]=> string(64) "63b3e2b4f0d4ee553493a1b5a0b6b6d419aef988903bf29531c8b483c726a3c3" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(35900000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(60) ["start_time"]=> int(1662609000) ["end_time"]=> int(1670647800) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(1900000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "35b9eb96a4adf7c654474cb73eaa571d" ["icon_text"]=> string(13) "Joyoung Store" ["shop_id"]=> int(611506397) ["shop_name"]=> string(13) "Joyoung Store" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(true) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-04C80978D280A0280000000141111555" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(1900000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "35b9eb96a4adf7c654474cb73eaa571d" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1670647800) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(269) "Giảm ngay ₫19.000 cho đơn hàng từ ₫359.000. Áp dụng đến 10-12-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(59) "shopee-ma-giam-19000-dong-joyoung-store-JOYO478941670432466" ["started_date"]=> string(19) "08-09-2022 10:50:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(47) "[SHOPEE] Mã giảm 19000 đồng Joyoung Store" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "638f78b26655093b247cd363" ["started_time"]=> int(1662609000000) ["expired_time"]=> int(1670647800000) ["aff_link"]=> string(223) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D445848343068672%26signature%3D63b3e2b4f0d4ee553493a1b5a0b6b6d419aef988903bf29531c8b483c726a3c3%26voucherCode%3DJOYO47894" } [27]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(9) "JOYO78910" ["banner_link"]=> string(31) "https://shopee.vn/m/ma-giam-gia" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫35.000 cho đơn hàng từ ₫499.000. Áp dụng đến 10-12-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(35000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "10-12-2022 11:51:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(149) "https://shopee.vn/search?promotionId=445848660475904&signature=4b4c88c868b97c8ae91c7684451f4af2cfd8dca5c029806c6b33499d4fdfa293&voucherCode=JOYO78910" } ["extra"]=> array(46) { ["promotionid"]=> int(445848660475904) ["voucher_code"]=> string(9) "JOYO78910" ["signature"]=> string(64) "4b4c88c868b97c8ae91c7684451f4af2cfd8dca5c029806c6b33499d4fdfa293" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(49900000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(49) ["start_time"]=> int(1662609060) ["end_time"]=> int(1670647860) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(3500000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "35b9eb96a4adf7c654474cb73eaa571d" ["icon_text"]=> string(13) "Joyoung Store" ["shop_id"]=> int(611506397) ["shop_name"]=> string(13) "Joyoung Store" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(true) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-2DED08688280A0280000000141111555" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(3500000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "35b9eb96a4adf7c654474cb73eaa571d" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1670647860) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(269) "Giảm ngay ₫35.000 cho đơn hàng từ ₫499.000. Áp dụng đến 10-12-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(59) "shopee-ma-giam-35000-dong-joyoung-store-JOYO789101670432429" ["started_date"]=> string(19) "08-09-2022 10:51:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(47) "[SHOPEE] Mã giảm 35000 đồng Joyoung Store" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "636d3247e2a1093c164fdd98" ["started_time"]=> int(1662609060000) ["expired_time"]=> int(1670647860000) ["aff_link"]=> string(223) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D445848660475904%26signature%3D4b4c88c868b97c8ae91c7684451f4af2cfd8dca5c029806c6b33499d4fdfa293%26voucherCode%3DJOYO78910" } [28]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(8) "NGOCSALE" ["banner_link"]=> string(25) "https://shopee.vn/m/11-11" ["content"]=> string(285) "Giảm ngay 10%, tối đa ₫20.000, cho đơn hàng từ ₫150.000. Áp dụng đến 10-12-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(0.1) ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["expired_date"]=> string(19) "10-12-2022 12:21:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(148) "https://shopee.vn/search?promotionId=445864725331968&signature=ab7489dabb63b584c880d7b1fd0c1886e6610a3f2b25e53793e790f8ad3ea6a1&voucherCode=NGOCSALE" } ["extra"]=> array(46) { ["promotionid"]=> int(445864725331968) ["voucher_code"]=> string(8) "NGOCSALE" ["signature"]=> string(64) "ab7489dabb63b584c880d7b1fd0c1886e6610a3f2b25e53793e790f8ad3ea6a1" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(15000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(90) ["start_time"]=> int(1662610860) ["end_time"]=> int(1670649660) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(10) ["reward_value"]=> int(0) ["reward_cap"]=> int(2000000000) ["icon_hash"]=> string(32) "61fef7f157bca193000879ddf805ac04" ["icon_text"]=> string(5) "BOXX " ["shop_id"]=> int(162999949) ["shop_name"]=> string(5) "BOXX " ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-D5EAE32C9280A0280000000141114004" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(0) ["discount_percentage"]=> int(10) ["discount_cap"]=> int(2000000000) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "61fef7f157bca193000879ddf805ac04" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1670649660) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(1000000) ["usage_terms"]=> string(285) "Giảm ngay 10%, tối đa ₫20.000, cho đơn hàng từ ₫150.000. Áp dụng đến 10-12-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(41) "shopee-ma-giam-10-boxx-NGOCSALE1669568516" ["started_date"]=> string(19) "08-09-2022 11:21:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(29) "[SHOPEE] Mã giảm 10% BOXX " ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "6367ebdd374725573c313bf5" ["started_time"]=> int(1662610860000) ["expired_time"]=> int(1670649660000) ["aff_link"]=> string(222) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D445864725331968%26signature%3Dab7489dabb63b584c880d7b1fd0c1886e6610a3f2b25e53793e790f8ad3ea6a1%26voucherCode%3DNGOCSALE" } [29]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(8) "TRUMPS02" ["banner_link"]=> string(43) "https://shopee.vn/m/shop-moi-len-san-moi212" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫179.000. Áp dụng đến 10-12-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(10000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "10-12-2022 16:09:06" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(148) "https://shopee.vn/search?promotionId=445978491633664&signature=ca37260c8a8a5de279290e52bfa6293b2a9973252ff327bed139682d1076fab5&voucherCode=TRUMPS02" } ["extra"]=> array(46) { ["promotionid"]=> int(445978491633664) ["voucher_code"]=> string(8) "TRUMPS02" ["signature"]=> string(64) "ca37260c8a8a5de279290e52bfa6293b2a9973252ff327bed139682d1076fab5" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(17900000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(60) ["start_time"]=> int(1662623946) ["end_time"]=> int(1670663346) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(1000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "aa1247f25e96055596998e25a30668ca" ["icon_text"]=> string(12) "ĐỐMWAXING" ["shop_id"]=> int(586026161) ["shop_name"]=> string(12) "ĐỐMWAXING" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-B73B41269280A0280000000141114151" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(1000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "aa1247f25e96055596998e25a30668ca" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1670663346) ["reminder_pn_setting"]=> int(0) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(269) "Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫179.000. Áp dụng đến 10-12-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(54) "shopee-ma-giam-10000-dong-domwaxing-TRUMPS021669999718" ["started_date"]=> string(19) "08-09-2022 14:59:06" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(46) "[SHOPEE] Mã giảm 10000 đồng ĐỐMWAXING" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "63898728185309689434ef4f" ["started_time"]=> int(1662623946000) ["expired_time"]=> int(1670663346000) ["aff_link"]=> string(222) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D445978491633664%26signature%3Dca37260c8a8a5de279290e52bfa6293b2a9973252ff327bed139682d1076fab5%26voucherCode%3DTRUMPS02" } [30]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(5) "VINT5" ["banner_link"]=> string(31) "https://shopee.vn/m/ma-giam-gia" ["content"]=> string(268) "Giảm ngay ₫5.000 cho đơn hàng từ ₫500.000. Áp dụng đến 10-12-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(5000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "10-12-2022 18:04:55" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(145) "https://shopee.vn/search?promotionId=446036565295104&signature=59661f00978c3f313c444fc3a2172027a45f80918070ac8238acb668dde532b0&voucherCode=VINT5" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(446036565295104) ["voucher_code"]=> string(5) "VINT5" ["signature"]=> string(64) "59661f00978c3f313c444fc3a2172027a45f80918070ac8238acb668dde532b0" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(50000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1662631495) ["end_time"]=> int(1670670295) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(500000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "68cd98871ad92031295b7fb6aa007ff5" ["icon_text"]=> string(16) "VintageLifestyle" ["shop_id"]=> int(21662942) ["shop_name"]=> string(16) "VintageLifestyle" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-7DEFA2E28280A0280000000141114444" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(500000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "68cd98871ad92031295b7fb6aa007ff5" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1670670295) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["usage_terms"]=> string(268) "Giảm ngay ₫5.000 cho đơn hàng từ ₫500.000. Áp dụng đến 10-12-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(57) "shopee-ma-giam-5000-dong-vintagelifestyle-VINT51663261283" ["started_date"]=> string(19) "08-09-2022 17:04:55" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(49) "[SHOPEE] Mã giảm 5000 đồng VintageLifestyle" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "63220d077ba02a3c38339c86" ["started_time"]=> int(1662631495000) ["expired_time"]=> int(1670670295000) ["aff_link"]=> string(219) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D446036565295104%26signature%3D59661f00978c3f313c444fc3a2172027a45f80918070ac8238acb668dde532b0%26voucherCode%3DVINT5" } [31]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(9) "TIMO12358" ["banner_link"]=> string(40) "https://shopee.vn/m/shop-moi-len-san-moi" ["content"]=> string(267) "Giảm ngay ₫3.000 cho đơn hàng từ ₫50.000. Áp dụng đến 10-12-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(3000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "10-12-2022 19:50:53" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(149) "https://shopee.vn/search?promotionId=446090260774912&signature=a8b0d42bc934d82a770f94a8287ddb3a78a09ca6bda0e9fddfe413e12a593ab4&voucherCode=TIMO12358" } ["extra"]=> array(47) { ["promotionid"]=> int(446090260774912) ["voucher_code"]=> string(9) "TIMO12358" ["signature"]=> string(64) "a8b0d42bc934d82a770f94a8287ddb3a78a09ca6bda0e9fddfe413e12a593ab4" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(5000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(6) ["start_time"]=> int(1662637853) ["end_time"]=> int(1670676653) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(300000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "68de5df522b58a56cce36f9501a6f695" ["icon_text"]=> string(30) "Timokids-Thời Trang Trẻ Em" ["customised_labels"]=> array(1) { [0]=> array(1) { ["content"]=> string(31) "Voucher cho đơn hàng thứ 2" } } ["shop_id"]=> int(172125018) ["shop_name"]=> string(30) "Timokids-Thời Trang Trẻ Em" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-BDEF48CA8280A0280000000141114515" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(300000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "68de5df522b58a56cce36f9501a6f695" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1670676653) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(2) ["created_by"]=> int(2) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(267) "Giảm ngay ₫3.000 cho đơn hàng từ ₫50.000. Áp dụng đến 10-12-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(71) "shopee-ma-giam-3000-dong-timokids-thoi-trang-tre-em-TIMO123581668142109" ["started_date"]=> string(19) "08-09-2022 18:50:53" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(63) "[SHOPEE] Mã giảm 3000 đồng Timokids-Thời Trang Trẻ Em" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "636d328ee2a1093c164fdda6" ["started_time"]=> int(1662637853000) ["expired_time"]=> int(1670676653000) ["aff_link"]=> string(223) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D446090260774912%26signature%3Da8b0d42bc934d82a770f94a8287ddb3a78a09ca6bda0e9fddfe413e12a593ab4%26voucherCode%3DTIMO12358" } [32]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(9) "CAMTTHANH" ["banner_link"]=> string(31) "https://shopee.vn/m/ma-giam-gia" ["content"]=> string(268) "Giảm ngay ₫5.000 cho đơn hàng từ ₫100.000. Áp dụng đến 10-12-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(5000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "10-12-2022 23:59:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(149) "https://shopee.vn/search?promotionId=441607682244608&signature=8c566d96a2f19aeba62c7f409689cd0dc7f88cca3792565cf5a28446953f02f2&voucherCode=CAMTTHANH" } ["extra"]=> array(46) { ["promotionid"]=> int(441607682244608) ["voucher_code"]=> string(9) "CAMTTHANH" ["signature"]=> string(64) "8c566d96a2f19aeba62c7f409689cd0dc7f88cca3792565cf5a28446953f02f2" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(10000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(9) ["start_time"]=> int(1662656400) ["end_time"]=> int(1670691540) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(500000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "213db4bd8e707c1ce11854307de885da" ["icon_text"]=> string(16) "Cẩm Tú Waxing" ["shop_id"]=> int(49371604) ["shop_name"]=> string(16) "Cẩm Tú Waxing" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-72D38A37D080A0280000000141014405" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(500000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "213db4bd8e707c1ce11854307de885da" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1670691540) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(268) "Giảm ngay ₫5.000 cho đơn hàng từ ₫100.000. Áp dụng đến 10-12-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(58) "shopee-ma-giam-5000-dong-cam-tu-waxing-CAMTTHANH1667494872" ["started_date"]=> string(19) "09-09-2022 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(49) "[SHOPEE] Mã giảm 5000 đồng Cẩm Tú Waxing" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "6362a5dcec7ea90701078898" ["started_time"]=> int(1662656400000) ["expired_time"]=> int(1670691540000) ["aff_link"]=> string(223) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D441607682244608%26signature%3D8c566d96a2f19aeba62c7f409689cd0dc7f88cca3792565cf5a28446953f02f2%26voucherCode%3DCAMTTHANH" } [33]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(7) "ROGE10K" ["banner_link"]=> string(38) "https://shopee.vn/m/sieu-hoi-song-chat" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫135.000. Áp dụng đến 11-12-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(10000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "11-12-2022 23:52:10" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(147) "https://shopee.vn/search?promotionId=446634238197760&signature=405759a91d10783d652a248a1737103d28330b6b8adb4527e58f3b5237df89d3&voucherCode=ROGE10K" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(446634238197760) ["voucher_code"]=> string(7) "ROGE10K" ["signature"]=> string(64) "405759a91d10783d652a248a1737103d28330b6b8adb4527e58f3b5237df89d3" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(13500000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1662702730) ["end_time"]=> int(1670777530) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(1000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "3c05acede65895f364d879de1921ee9b" ["icon_text"]=> string(8) "HP Care1" ["shop_id"]=> int(444264928) ["shop_name"]=> string(8) "HP Care1" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-2C0D21DA7280A0280000000141140514" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(1000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "3c05acede65895f364d879de1921ee9b" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1670777530) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["usage_terms"]=> string(269) "Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫135.000. Áp dụng đến 11-12-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(52) "shopee-ma-giam-10000-dong-hp-care1-ROGE10K1663261235" ["started_date"]=> string(19) "09-09-2022 12:52:10" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(42) "[SHOPEE] Mã giảm 10000 đồng HP Care1" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "63220c7b7ba02a3c38339c5e" ["started_time"]=> int(1662702730000) ["expired_time"]=> int(1670777530000) ["aff_link"]=> string(221) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D446634238197760%26signature%3D405759a91d10783d652a248a1737103d28330b6b8adb4527e58f3b5237df89d3%26voucherCode%3DROGE10K" } [34]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(6) "GIGA5K" ["banner_link"]=> string(33) "https://shopee.vn/m/shop-xu-huong" ["content"]=> string(268) "Giảm ngay ₫5.000 cho đơn hàng từ ₫100.000. Áp dụng đến 14-12-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(5000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "14-12-2022 13:08:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(146) "https://shopee.vn/search?promotionId=448786929811456&signature=66c3203e0ed0d49db606bc65892ae8eca4946d9e8d088fcd2e49ac8e7e169285&voucherCode=GIGA5K" } ["extra"]=> array(46) { ["promotionid"]=> int(448786929811456) ["voucher_code"]=> string(6) "GIGA5K" ["signature"]=> string(64) "66c3203e0ed0d49db606bc65892ae8eca4946d9e8d088fcd2e49ac8e7e169285" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(10000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(4) ["start_time"]=> int(1662959280) ["end_time"]=> int(1670998080) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(500000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "b1b54406f2857aff1767a03a31a8fc2d" ["icon_text"]=> string(12) "Giga Digital" ["shop_id"]=> int(699395814) ["shop_name"]=> string(12) "Giga Digital" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-B1E34AE22A80A0280000000141400445" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(500000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "b1b54406f2857aff1767a03a31a8fc2d" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1670998080) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(268) "Giảm ngay ₫5.000 cho đơn hàng từ ₫100.000. Áp dụng đến 14-12-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(54) "shopee-ma-giam-5000-dong-giga-digital-GIGA5K1668618032" ["started_date"]=> string(19) "12-09-2022 12:08:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(45) "[SHOPEE] Mã giảm 5000 đồng Giga Digital" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "634c3c8f4a454d575b037644" ["started_time"]=> int(1662959280000) ["expired_time"]=> int(1670998080000) ["aff_link"]=> string(220) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D448786929811456%26signature%3D66c3203e0ed0d49db606bc65892ae8eca4946d9e8d088fcd2e49ac8e7e169285%26voucherCode%3DGIGA5K" } [35]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(8) "GIFT5016" ["banner_link"]=> string(38) "https://shopee.vn/m/top-deal-hot-trend" ["content"]=> string(272) "Giảm ngay ₫101.000 cho đơn hàng từ ₫2.600.000. Áp dụng đến 14-12-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(101000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "14-12-2022 23:59:18" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(148) "https://shopee.vn/search?promotionId=448838570754048&signature=7bbd7f07a355a768a8f3585ec29b35cb4393b61095e194fb5eecd9bd088407ac&voucherCode=GIFT5016" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(448838570754048) ["voucher_code"]=> string(8) "GIFT5016" ["signature"]=> string(64) "7bbd7f07a355a768a8f3585ec29b35cb4393b61095e194fb5eecd9bd088407ac" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(260000000000) ["product_limit"]=> bool(true) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1662965358) ["end_time"]=> int(1671037158) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(10100000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "a6b599196dec828b0add01ff8db6af3b" ["icon_text"]=> string(15) "Giftpop Vietnam" ["shop_id"]=> int(115150934) ["shop_name"]=> string(15) "Giftpop Vietnam" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-BBF7498E3A80A0280000000141400515" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(10100000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "a6b599196dec828b0add01ff8db6af3b" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1671037158) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["usage_terms"]=> string(272) "Giảm ngay ₫101.000 cho đơn hàng từ ₫2.600.000. Áp dụng đến 14-12-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(61) "shopee-ma-giam-101000-dong-giftpop-vietnam-GIFT50161665594021" ["started_date"]=> string(19) "12-09-2022 13:49:18" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(50) "[SHOPEE] Mã giảm 101000 đồng Giftpop Vietnam" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "633d7202e64d5957d010dff3" ["started_time"]=> int(1662965358000) ["expired_time"]=> int(1671037158000) ["aff_link"]=> string(222) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D448838570754048%26signature%3D7bbd7f07a355a768a8f3585ec29b35cb4393b61095e194fb5eecd9bd088407ac%26voucherCode%3DGIFT5016" } [36]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(8) "GIFT4244" ["banner_link"]=> string(38) "https://shopee.vn/m/top-deal-hot-trend" ["content"]=> string(272) "Giảm ngay ₫301.000 cho đơn hàng từ ₫2.200.000. Áp dụng đến 14-12-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(301000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "14-12-2022 23:59:58" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(148) "https://shopee.vn/search?promotionId=448839627718656&signature=cab24ffeaeb6b26d9e0fb830182c4999a60ecc7565cd47a1157eefb0ffd5b931&voucherCode=GIFT4244" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(448839627718656) ["voucher_code"]=> string(8) "GIFT4244" ["signature"]=> string(64) "cab24ffeaeb6b26d9e0fb830182c4999a60ecc7565cd47a1157eefb0ffd5b931" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(220000000000) ["product_limit"]=> bool(true) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1662965518) ["end_time"]=> int(1671037198) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(30100000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "a6b599196dec828b0add01ff8db6af3b" ["icon_text"]=> string(15) "Giftpop Vietnam" ["shop_id"]=> int(115150934) ["shop_name"]=> string(15) "Giftpop Vietnam" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-CBF4C98E3A80A0280000000141400515" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(30100000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "a6b599196dec828b0add01ff8db6af3b" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1671037198) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["usage_terms"]=> string(272) "Giảm ngay ₫301.000 cho đơn hàng từ ₫2.200.000. Áp dụng đến 14-12-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(61) "shopee-ma-giam-301000-dong-giftpop-vietnam-GIFT42441665594021" ["started_date"]=> string(19) "12-09-2022 13:51:58" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(50) "[SHOPEE] Mã giảm 301000 đồng Giftpop Vietnam" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "633d7202e64d5957d010dff4" ["started_time"]=> int(1662965518000) ["expired_time"]=> int(1671037198000) ["aff_link"]=> string(222) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D448839627718656%26signature%3Dcab24ffeaeb6b26d9e0fb830182c4999a60ecc7565cd47a1157eefb0ffd5b931%26voucherCode%3DGIFT4244" } [37]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(8) "GIFT2260" ["banner_link"]=> string(38) "https://shopee.vn/m/top-deal-hot-trend" ["content"]=> string(272) "Giảm ngay ₫130.000 cho đơn hàng từ ₫1.130.000. Áp dụng đến 14-12-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(130000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "14-12-2022 23:59:09" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(148) "https://shopee.vn/search?promotionId=448840482668544&signature=2aa5af214abcc91ec704e3cdbc5ee5f91a3f47c67c48a8b859116aefdbd94d11&voucherCode=GIFT2260" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(448840482668544) ["voucher_code"]=> string(8) "GIFT2260" ["signature"]=> string(64) "2aa5af214abcc91ec704e3cdbc5ee5f91a3f47c67c48a8b859116aefdbd94d11" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(113000000000) ["product_limit"]=> bool(true) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1662965649) ["end_time"]=> int(1671037149) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(13000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "a6b599196dec828b0add01ff8db6af3b" ["icon_text"]=> string(15) "Giftpop Vietnam" ["shop_id"]=> int(115150934) ["shop_name"]=> string(15) "Giftpop Vietnam" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-F123C89F7A80A0280000000141400515" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(13000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "a6b599196dec828b0add01ff8db6af3b" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1671037149) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["usage_terms"]=> string(272) "Giảm ngay ₫130.000 cho đơn hàng từ ₫1.130.000. Áp dụng đến 14-12-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(61) "shopee-ma-giam-130000-dong-giftpop-vietnam-GIFT22601665594022" ["started_date"]=> string(19) "12-09-2022 13:54:09" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(50) "[SHOPEE] Mã giảm 130000 đồng Giftpop Vietnam" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "633d7202e64d5957d010dff5" ["started_time"]=> int(1662965649000) ["expired_time"]=> int(1671037149000) ["aff_link"]=> string(222) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D448840482668544%26signature%3D2aa5af214abcc91ec704e3cdbc5ee5f91a3f47c67c48a8b859116aefdbd94d11%26voucherCode%3DGIFT2260" } [38]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(8) "GIFT5160" ["banner_link"]=> string(38) "https://shopee.vn/m/top-deal-hot-trend" ["content"]=> string(272) "Giảm ngay ₫301.000 cho đơn hàng từ ₫2.600.000. Áp dụng đến 14-12-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(301000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "14-12-2022 23:59:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(148) "https://shopee.vn/search?promotionId=448837271207936&signature=02c860ee66242f955124de98b67414308135c7268dafb5016a8b413bf0782037&voucherCode=GIFT5160" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(448837271207936) ["voucher_code"]=> string(8) "GIFT5160" ["signature"]=> string(64) "02c860ee66242f955124de98b67414308135c7268dafb5016a8b413bf0782037" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(260000000000) ["product_limit"]=> bool(true) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1662966000) ["end_time"]=> int(1671037140) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(30100000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "a6b599196dec828b0add01ff8db6af3b" ["icon_text"]=> string(15) "Giftpop Vietnam" ["shop_id"]=> int(115150934) ["shop_name"]=> string(15) "Giftpop Vietnam" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-092409DA7A80A0280000000141400515" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(30100000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "a6b599196dec828b0add01ff8db6af3b" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1671037140) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["usage_terms"]=> string(272) "Giảm ngay ₫301.000 cho đơn hàng từ ₫2.600.000. Áp dụng đến 14-12-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(61) "shopee-ma-giam-301000-dong-giftpop-vietnam-GIFT51601665594021" ["started_date"]=> string(19) "12-09-2022 14:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(50) "[SHOPEE] Mã giảm 301000 đồng Giftpop Vietnam" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "633d7202e64d5957d010dff2" ["started_time"]=> int(1662966000000) ["expired_time"]=> int(1671037140000) ["aff_link"]=> string(222) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D448837271207936%26signature%3D02c860ee66242f955124de98b67414308135c7268dafb5016a8b413bf0782037%26voucherCode%3DGIFT5160" } [39]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(9) "BLUE20K21" ["banner_link"]=> string(31) "https://shopee.vn/m/ma-giam-gia" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫20.000 cho đơn hàng từ ₫219.000. Áp dụng đến 14-12-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(20000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "14-12-2022 23:59:59" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(149) "https://shopee.vn/search?promotionId=449470560780288&signature=0f92bf4aa94ccd6baa7c8a0396fcb27325a913b0186ffcca657fc4dc373185a8&voucherCode=BLUE20K21" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(449470560780288) ["voucher_code"]=> string(9) "BLUE20K21" ["signature"]=> string(64) "0f92bf4aa94ccd6baa7c8a0396fcb27325a913b0186ffcca657fc4dc373185a8" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(21900000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1663040819) ["end_time"]=> int(1671037199) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(2000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "e266e62743c1c6dd8224610381281a12" ["icon_text"]=> string(36) "Mỹ Phẩm Nam BLUEMAN Chính Hãng" ["shop_id"]=> int(266323248) ["shop_name"]=> string(36) "Mỹ Phẩm Nam BLUEMAN Chính Hãng" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-6211A3FAFA80A0280000000141405044" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(2000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "e266e62743c1c6dd8224610381281a12" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1671037199) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["usage_terms"]=> string(269) "Giảm ngay ₫20.000 cho đơn hàng từ ₫219.000. Áp dụng đến 14-12-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(76) "shopee-ma-giam-20000-dong-my-pham-nam-blueman-chinh-hang-BLUE20K211663779851" ["started_date"]=> string(19) "13-09-2022 10:46:59" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(70) "[SHOPEE] Mã giảm 20000 đồng Mỹ Phẩm Nam BLUEMAN Chính Hãng" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "6329f61bd290c21c9041b776" ["started_time"]=> int(1663040819000) ["expired_time"]=> int(1671037199000) ["aff_link"]=> string(223) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D449470560780288%26signature%3D0f92bf4aa94ccd6baa7c8a0396fcb27325a913b0186ffcca657fc4dc373185a8%26voucherCode%3DBLUE20K21" } [40]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(8) "PANDAAAA" ["banner_link"]=> string(31) "https://shopee.vn/m/ma-giam-gia" ["content"]=> string(188) "Sử dụng mã để nhận ngay 10% hoàn xu cho đơn tối thiểu ₫0, hoàn tối đa 6800 xu. *Có hiệu lực đến 16-12-2022. Mã chỉ có giá trị sử dụng một lần." ["discount"]=> float(0.1) ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["expired_date"]=> string(19) "16-12-2022 11:30:47" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(148) "https://shopee.vn/search?promotionId=450185235251200&signature=1da8c42800817f7644fbcc4ada2830a71d5c111b4a50fe076f51b7fb19ca396d&voucherCode=PANDAAAA" } ["extra"]=> array(43) { ["promotionid"]=> int(450185235251200) ["voucher_code"]=> string(8) "PANDAAAA" ["signature"]=> string(64) "1da8c42800817f7644fbcc4ada2830a71d5c111b4a50fe076f51b7fb19ca396d" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(0) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1663126247) ["end_time"]=> int(1671165047) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(1) ["reward_percentage"]=> int(10) ["reward_cap"]=> int(6800) ["icon_hash"]=> string(32) "09b40a881fcda13d34a95aab8be75396" ["icon_text"]=> string(6) "Pandax" ["shop_id"]=> int(229325798) ["shop_name"]=> string(6) "Pandax" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-7CCFA81DD020A0280000000141411500" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["coin_percentage"]=> int(10) ["coin_cap"]=> int(6800) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "09b40a881fcda13d34a95aab8be75396" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1671165047) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["usage_terms"]=> string(188) "Sử dụng mã để nhận ngay 10% hoàn xu cho đơn tối thiểu ₫0, hoàn tối đa 6800 xu. *Có hiệu lực đến 16-12-2022. Mã chỉ có giá trị sử dụng một lần." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(46) "shopee-ma-hoan-10-xu-pandax-PANDAAAA1665565316" ["started_date"]=> string(19) "14-09-2022 10:30:47" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(32) "[SHOPEE] Mã hoàn 10% xu Pandax" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "6345a53d64b629001e4b91ab" ["started_time"]=> int(1663126247000) ["expired_time"]=> int(1671165047000) ["aff_link"]=> string(222) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D450185235251200%26signature%3D1da8c42800817f7644fbcc4ada2830a71d5c111b4a50fe076f51b7fb19ca396d%26voucherCode%3DPANDAAAA" } [41]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(7) "PANDABC" ["banner_link"]=> string(31) "https://shopee.vn/m/ma-giam-gia" ["content"]=> string(278) "Giảm ngay 10%, tối đa ₫6.800, cho đơn hàng từ ₫0. Áp dụng đến 16-12-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(0.1) ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["expired_date"]=> string(19) "16-12-2022 11:31:23" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(147) "https://shopee.vn/search?promotionId=450185629532160&signature=db6fd57f8fbd821805b100973dce0142c1ae98992768fbf4f077a0460522bad3&voucherCode=PANDABC" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(450185629532160) ["voucher_code"]=> string(7) "PANDABC" ["signature"]=> string(64) "db6fd57f8fbd821805b100973dce0142c1ae98992768fbf4f077a0460522bad3" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(0) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1663126283) ["end_time"]=> int(1671165083) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(10) ["reward_value"]=> int(0) ["reward_cap"]=> int(680000000) ["icon_hash"]=> string(32) "09b40a881fcda13d34a95aab8be75396" ["icon_text"]=> string(6) "Pandax" ["shop_id"]=> int(229325798) ["shop_name"]=> string(6) "Pandax" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-880442488020A0280000000141411501" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(0) ["discount_percentage"]=> int(10) ["discount_cap"]=> int(680000000) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "09b40a881fcda13d34a95aab8be75396" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1671165083) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["usage_terms"]=> string(278) "Giảm ngay 10%, tối đa ₫6.800, cho đơn hàng từ ₫0. Áp dụng đến 16-12-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(42) "shopee-ma-giam-10-pandax-PANDABC1665565317" ["started_date"]=> string(19) "14-09-2022 10:31:23" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(30) "[SHOPEE] Mã giảm 10% Pandax" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "6345a53d64b629001e4b91ac" ["started_time"]=> int(1663126283000) ["expired_time"]=> int(1671165083000) ["aff_link"]=> string(221) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D450185629532160%26signature%3Ddb6fd57f8fbd821805b100973dce0142c1ae98992768fbf4f077a0460522bad3%26voucherCode%3DPANDABC" } [42]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(7) "PANDABB" ["banner_link"]=> string(31) "https://shopee.vn/m/ma-giam-gia" ["content"]=> string(187) "Sử dụng mã để nhận ngay 5% hoàn xu cho đơn tối thiểu ₫0, hoàn tối đa 6800 xu. *Có hiệu lực đến 16-12-2022. Mã chỉ có giá trị sử dụng một lần." ["discount"]=> float(0.05) ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["expired_date"]=> string(19) "16-12-2022 11:32:08" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(147) "https://shopee.vn/search?promotionId=450186569728000&signature=d62180ec7533b3098f230825cbad79b8fc90287d118741274a08faed1dbf4714&voucherCode=PANDABB" } ["extra"]=> array(43) { ["promotionid"]=> int(450186569728000) ["voucher_code"]=> string(7) "PANDABB" ["signature"]=> string(64) "d62180ec7533b3098f230825cbad79b8fc90287d118741274a08faed1dbf4714" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(0) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1663126328) ["end_time"]=> int(1671165128) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(1) ["reward_percentage"]=> int(5) ["reward_cap"]=> int(6800) ["icon_hash"]=> string(32) "09b40a881fcda13d34a95aab8be75396" ["icon_text"]=> string(6) "Pandax" ["shop_id"]=> int(229325798) ["shop_name"]=> string(6) "Pandax" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-0DEC430C9020A0280000000141411501" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["coin_percentage"]=> int(5) ["coin_cap"]=> int(6800) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "09b40a881fcda13d34a95aab8be75396" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1671165128) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["usage_terms"]=> string(187) "Sử dụng mã để nhận ngay 5% hoàn xu cho đơn tối thiểu ₫0, hoàn tối đa 6800 xu. *Có hiệu lực đến 16-12-2022. Mã chỉ có giá trị sử dụng một lần." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(44) "shopee-ma-hoan-5-xu-pandax-PANDABB1665565317" ["started_date"]=> string(19) "14-09-2022 10:32:08" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(31) "[SHOPEE] Mã hoàn 5% xu Pandax" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "6345a53e64b629001e4b91ad" ["started_time"]=> int(1663126328000) ["expired_time"]=> int(1671165128000) ["aff_link"]=> string(221) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D450186569728000%26signature%3Dd62180ec7533b3098f230825cbad79b8fc90287d118741274a08faed1dbf4714%26voucherCode%3DPANDABB" } [43]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(7) "PANDA5P" ["banner_link"]=> string(31) "https://shopee.vn/m/ma-giam-gia" ["content"]=> string(277) "Giảm ngay 5%, tối đa ₫6.800, cho đơn hàng từ ₫0. Áp dụng đến 16-12-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(0.05) ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["expired_date"]=> string(19) "16-12-2022 11:34:16" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(147) "https://shopee.vn/search?promotionId=450186947903488&signature=bc9b4936b001a9df7ebd92b81674296c97d25d4afa77cec10decfde2e8679db0&voucherCode=PANDA5P" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(450186947903488) ["voucher_code"]=> string(7) "PANDA5P" ["signature"]=> string(64) "bc9b4936b001a9df7ebd92b81674296c97d25d4afa77cec10decfde2e8679db0" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(0) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1663126456) ["end_time"]=> int(1671165256) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(5) ["reward_value"]=> int(0) ["reward_cap"]=> int(680000000) ["icon_hash"]=> string(32) "09b40a881fcda13d34a95aab8be75396" ["icon_text"]=> string(6) "Pandax" ["shop_id"]=> int(229325798) ["shop_name"]=> string(6) "Pandax" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-31230358D020A0280000000141411501" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(0) ["discount_percentage"]=> int(5) ["discount_cap"]=> int(680000000) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "09b40a881fcda13d34a95aab8be75396" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1671165256) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["usage_terms"]=> string(277) "Giảm ngay 5%, tối đa ₫6.800, cho đơn hàng từ ₫0. Áp dụng đến 16-12-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(41) "shopee-ma-giam-5-pandax-PANDA5P1665565317" ["started_date"]=> string(19) "14-09-2022 10:34:16" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(29) "[SHOPEE] Mã giảm 5% Pandax" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "6345a53e64b629001e4b91ae" ["started_time"]=> int(1663126456000) ["expired_time"]=> int(1671165256000) ["aff_link"]=> string(221) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D450186947903488%26signature%3Dbc9b4936b001a9df7ebd92b81674296c97d25d4afa77cec10decfde2e8679db0%26voucherCode%3DPANDA5P" } [44]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(9) "OFFISW10O" ["banner_link"]=> string(31) "https://shopee.vn/m/ma-giam-gia" ["content"]=> string(285) "Giảm ngay 10%, tối đa ₫15.000, cho đơn hàng từ ₫150.000. Áp dụng đến 17-12-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(0.1) ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["expired_date"]=> string(19) "17-12-2022 23:59:05" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(149) "https://shopee.vn/search?promotionId=451020933709824&signature=04046672ee8fc7f2ca60904fc62a45a2720ab215b531d0aa2aaa3442fb5d9c8c&voucherCode=OFFISW10O" } ["extra"]=> array(46) { ["promotionid"]=> int(451020933709824) ["voucher_code"]=> string(9) "OFFISW10O" ["signature"]=> string(64) "04046672ee8fc7f2ca60904fc62a45a2720ab215b531d0aa2aaa3442fb5d9c8c" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(15000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(5) ["start_time"]=> int(1663225625) ["end_time"]=> int(1671296345) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(10) ["reward_value"]=> int(0) ["reward_cap"]=> int(1500000000) ["icon_hash"]=> string(32) "1c2d9b936da4db9b0e6f4a01dde7b238" ["icon_text"]=> string(22) "70mai Official Store" ["shop_id"]=> int(646662818) ["shop_name"]=> string(22) "70mai Official Store" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(true) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-9FFE4A4E3020A0280000000141440505" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(0) ["discount_percentage"]=> int(10) ["discount_cap"]=> int(1500000000) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "1c2d9b936da4db9b0e6f4a01dde7b238" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1671296345) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(1000000) ["usage_terms"]=> string(285) "Giảm ngay 10%, tối đa ₫15.000, cho đơn hàng từ ₫150.000. Áp dụng đến 17-12-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(58) "shopee-ma-giam-10-70mai-official-store-OFFISW10O1667322071" ["started_date"]=> string(19) "15-09-2022 14:07:05" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(46) "[SHOPEE] Mã giảm 10% 70mai Official Store" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "636002d929d96b552d3aaf0b" ["started_time"]=> int(1663225625000) ["expired_time"]=> int(1671296345000) ["aff_link"]=> string(223) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D451020933709824%26signature%3D04046672ee8fc7f2ca60904fc62a45a2720ab215b531d0aa2aaa3442fb5d9c8c%26voucherCode%3DOFFISW10O" } [45]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(8) "SKY68027" ["banner_link"]=> string(38) "https://shopee.vn/m/khung-gio-san-sale" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫15.000 cho đơn hàng từ ₫899.000. Áp dụng đến 15-12-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(15000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "15-12-2022 23:59:05" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(148) "https://shopee.vn/search?promotionId=451103133532160&signature=95d47800409f638a3978b972e440c24f488107ea2fb246a0c7dcc28f30fb8703&voucherCode=SKY68027" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(451103133532160) ["voucher_code"]=> string(8) "SKY68027" ["signature"]=> string(64) "95d47800409f638a3978b972e440c24f488107ea2fb246a0c7dcc28f30fb8703" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(89900000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1663235465) ["end_time"]=> int(1671123545) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(1500000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "90154753d00a6b9e9034a51e6b41d746" ["icon_text"]=> string(19) "sky68_officialstore" ["shop_id"]=> int(167114296) ["shop_name"]=> string(19) "sky68_officialstore" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(true) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-4C0CA0EA2020A0280000000141441014" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(1500000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "90154753d00a6b9e9034a51e6b41d746" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1671123545) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["usage_terms"]=> string(269) "Giảm ngay ₫15.000 cho đơn hàng từ ₫899.000. Áp dụng đến 15-12-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(64) "shopee-ma-giam-15000-dong-sky68_officialstore-SKY680271664635601" ["started_date"]=> string(19) "15-09-2022 16:51:05" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(53) "[SHOPEE] Mã giảm 15000 đồng sky68_officialstore" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "63332fb9b6364a2a65359bf5" ["started_time"]=> int(1663235465000) ["expired_time"]=> int(1671123545000) ["aff_link"]=> string(222) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D451103133532160%26signature%3D95d47800409f638a3978b972e440c24f488107ea2fb246a0c7dcc28f30fb8703%26voucherCode%3DSKY68027" } [46]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(6) "HANAGH" ["banner_link"]=> string(31) "https://shopee.vn/m/ma-giam-gia" ["content"]=> string(278) "Giảm ngay 50%, tối đa ₫5.000, cho đơn hàng từ ₫0. Áp dụng đến 15-12-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(0.5) ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["expired_date"]=> string(19) "15-12-2022 23:32:45" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(146) "https://shopee.vn/search?promotionId=451275663392768&signature=5e8d7c1d1d6f1b045645d0f02acb318548955dec174ef53413a5ccd1f9612a75&voucherCode=HANAGH" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(451275663392768) ["voucher_code"]=> string(6) "HANAGH" ["signature"]=> string(64) "5e8d7c1d1d6f1b045645d0f02acb318548955dec174ef53413a5ccd1f9612a75" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(0) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1663255905) ["end_time"]=> int(1671121965) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(50) ["reward_value"]=> int(0) ["reward_cap"]=> int(500000000) ["icon_hash"]=> string(32) "65b49a047ceffffaa5230285db9db2f0" ["icon_text"]=> string(30) "hanayuki.hanasoftsilkchinhhang" ["shop_id"]=> int(780970635) ["shop_name"]=> string(30) "hanayuki.hanasoftsilkchinhhang" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-F2D3E158F020A0280000000141441454" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(0) ["discount_percentage"]=> int(50) ["discount_cap"]=> int(500000000) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "65b49a047ceffffaa5230285db9db2f0" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1671121965) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["usage_terms"]=> string(278) "Giảm ngay 50%, tối đa ₫5.000, cho đơn hàng từ ₫0. Áp dụng đến 15-12-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(65) "shopee-ma-giam-50-hanayuki-hanasoftsilkchinhhang-HANAGH1665565318" ["started_date"]=> string(19) "15-09-2022 22:31:45" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(54) "[SHOPEE] Mã giảm 50% hanayuki.hanasoftsilkchinhhang" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "6345a53f64b629001e4b91b1" ["started_time"]=> int(1663255905000) ["expired_time"]=> int(1671121965000) ["aff_link"]=> string(220) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D451275663392768%26signature%3D5e8d7c1d1d6f1b045645d0f02acb318548955dec174ef53413a5ccd1f9612a75%26voucherCode%3DHANAGH" } [47]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(9) "HEALBT10K" ["banner_link"]=> string(31) "https://shopee.vn/m/ma-giam-gia" ["content"]=> string(263) "Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫0. Áp dụng đến 18-12-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(10000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "18-12-2022 03:08:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(149) "https://shopee.vn/search?promotionId=451383866671104&signature=33e86a8a27233103fd99e506f922b054603035866da8a6f22d5ad100f8eca732&voucherCode=HEALBT10K" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(451383866671104) ["voucher_code"]=> string(9) "HEALBT10K" ["signature"]=> string(64) "33e86a8a27233103fd99e506f922b054603035866da8a6f22d5ad100f8eca732" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(0) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1663268880) ["end_time"]=> int(1671307680) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(1000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "f3bf36d500d76c17c214329f1b29091c" ["icon_text"]=> string(22) "Healthy Flagship Store" ["shop_id"]=> int(844179919) ["shop_name"]=> string(22) "Healthy Flagship Store" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-7FFF88BDF020A0280000000141444015" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(1000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "f3bf36d500d76c17c214329f1b29091c" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1671307680) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["usage_terms"]=> string(263) "Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫0. Áp dụng đến 18-12-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(68) "shopee-ma-giam-10000-dong-healthy-flagship-store-HEALBT10K1665565318" ["started_date"]=> string(19) "16-09-2022 02:08:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(56) "[SHOPEE] Mã giảm 10000 đồng Healthy Flagship Store" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "6345a4e764b629001e4b90aa" ["started_time"]=> int(1663268880000) ["expired_time"]=> int(1671307680000) ["aff_link"]=> string(223) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D451383866671104%26signature%3D33e86a8a27233103fd99e506f922b054603035866da8a6f22d5ad100f8eca732%26voucherCode%3DHEALBT10K" } [48]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(9) "VANB3GO8L" ["banner_link"]=> string(31) "https://shopee.vn/m/ma-giam-gia" ["content"]=> string(262) "Giảm ngay ₫5.000 cho đơn hàng từ ₫0. Áp dụng đến 18-12-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(5000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "18-12-2022 07:47:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(149) "https://shopee.vn/search?promotionId=451560170045440&signature=ea30297665b0465d74332f09547ca879e8cdfc9d43ba50f18183484fb04d8453&voucherCode=VANB3GO8L" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(451560170045440) ["voucher_code"]=> string(9) "VANB3GO8L" ["signature"]=> string(64) "ea30297665b0465d74332f09547ca879e8cdfc9d43ba50f18183484fb04d8453" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(0) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(6) ["start_time"]=> int(1663289398) ["end_time"]=> int(1671324420) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(500000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "0ebb7330fed798d06dc63a1912d13565" ["icon_text"]=> string(16) "VAN BEAUTY HOUSE" ["shop_id"]=> int(485383047) ["shop_name"]=> string(16) "VAN BEAUTY HOUSE" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-A8C5421FF020A0280000000141444501" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(500000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "0ebb7330fed798d06dc63a1912d13565" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1671324420) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["usage_terms"]=> string(262) "Giảm ngay ₫5.000 cho đơn hàng từ ₫0. Áp dụng đến 18-12-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(61) "shopee-ma-giam-5000-dong-van-beauty-house-VANB3GO8L1665565318" ["started_date"]=> string(19) "16-09-2022 07:49:58" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(49) "[SHOPEE] Mã giảm 5000 đồng VAN BEAUTY HOUSE" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "6345a4e764b629001e4b90ab" ["started_time"]=> int(1663289398000) ["expired_time"]=> int(1671324420000) ["aff_link"]=> string(223) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D451560170045440%26signature%3Dea30297665b0465d74332f09547ca879e8cdfc9d43ba50f18183484fb04d8453%26voucherCode%3DVANB3GO8L" } [49]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(8) "AWIFI109" ["banner_link"]=> string(25) "https://shopee.vn/m/11-11" ["content"]=> string(284) "Giảm ngay 10%, tối đa ₫10.000, cho đơn hàng từ ₫99.000. Áp dụng đến 18-12-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(0.1) ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["expired_date"]=> string(19) "18-12-2022 23:59:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(148) "https://shopee.vn/search?promotionId=451563022860288&signature=4940908023a77f6eb71b8191aca081705a96192bd47ecfad3f74153c9870b696&voucherCode=AWIFI109" } ["extra"]=> array(46) { ["promotionid"]=> int(451563022860288) ["voucher_code"]=> string(8) "AWIFI109" ["signature"]=> string(64) "4940908023a77f6eb71b8191aca081705a96192bd47ecfad3f74153c9870b696" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(9900000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1663289700) ["end_time"]=> int(1671382740) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(10) ["reward_value"]=> int(0) ["reward_cap"]=> int(1000000000) ["icon_hash"]=> string(32) "2b925861730ba89277837cf6e51623ea" ["icon_text"]=> string(36) "ỐP LƯNG IPHONE -SIÊU THỊ AWiFi" ["shop_id"]=> int(7669738) ["shop_name"]=> string(36) "ỐP LƯNG IPHONE -SIÊU THỊ AWiFi" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-E739C30EB020A0280000000141444501" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(0) ["discount_percentage"]=> int(10) ["discount_cap"]=> int(1000000000) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "2b925861730ba89277837cf6e51623ea" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1671382740) ["reminder_pn_setting"]=> int(0) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(1000000) ["usage_terms"]=> string(284) "Giảm ngay 10%, tối đa ₫10.000, cho đơn hàng từ ₫99.000. Áp dụng đến 18-12-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(66) "shopee-ma-giam-10-op-lung-iphone-sieu-thi-awifi-AWIFI1091667408471" ["started_date"]=> string(19) "16-09-2022 07:55:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(60) "[SHOPEE] Mã giảm 10% ỐP LƯNG IPHONE -SIÊU THỊ AWiFi" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "63615459dd37b921c774aef6" ["started_time"]=> int(1663289700000) ["expired_time"]=> int(1671382740000) ["aff_link"]=> string(222) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D451563022860288%26signature%3D4940908023a77f6eb71b8191aca081705a96192bd47ecfad3f74153c9870b696%26voucherCode%3DAWIFI109" } [50]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(9) "AWIFI1091" ["banner_link"]=> string(38) "https://shopee.vn/m/top-deal-hot-trend" ["content"]=> string(284) "Giảm ngay 10%, tối đa ₫15.000, cho đơn hàng từ ₫99.000. Áp dụng đến 18-12-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(0.1) ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["expired_date"]=> string(19) "18-12-2022 23:59:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(149) "https://shopee.vn/search?promotionId=451563962384384&signature=1d43a956f05935d8e40b23d2d8ec13465987204619e2ba97d1b0dd440e825f91&voucherCode=AWIFI1091" } ["extra"]=> array(46) { ["promotionid"]=> int(451563962384384) ["voucher_code"]=> string(9) "AWIFI1091" ["signature"]=> string(64) "1d43a956f05935d8e40b23d2d8ec13465987204619e2ba97d1b0dd440e825f91" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(9900000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(8) ["start_time"]=> int(1663289820) ["end_time"]=> int(1671382740) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(10) ["reward_value"]=> int(0) ["reward_cap"]=> int(1500000000) ["icon_hash"]=> string(32) "2b925861730ba89277837cf6e51623ea" ["icon_text"]=> string(36) "ỐP LƯNG IPHONE -SIÊU THỊ AWiFi" ["shop_id"]=> int(7669738) ["shop_name"]=> string(36) "ỐP LƯNG IPHONE -SIÊU THỊ AWiFi" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-F6DBC30EB020A0280000000141444501" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(0) ["discount_percentage"]=> int(10) ["discount_cap"]=> int(1500000000) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "2b925861730ba89277837cf6e51623ea" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1671382740) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(1000000) ["usage_terms"]=> string(284) "Giảm ngay 10%, tối đa ₫15.000, cho đơn hàng từ ₫99.000. Áp dụng đến 18-12-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(67) "shopee-ma-giam-10-op-lung-iphone-sieu-thi-awifi-AWIFI10911666890077" ["started_date"]=> string(19) "16-09-2022 07:57:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(60) "[SHOPEE] Mã giảm 10% ỐP LƯNG IPHONE -SIÊU THỊ AWiFi" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "6337247af90ed7223f552aa5" ["started_time"]=> int(1663289820000) ["expired_time"]=> int(1671382740000) ["aff_link"]=> string(223) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D451563962384384%26signature%3D1d43a956f05935d8e40b23d2d8ec13465987204619e2ba97d1b0dd440e825f91%26voucherCode%3DAWIFI1091" } [51]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(9) "HAPAS34SD" ["banner_link"]=> string(38) "https://shopee.vn/m/khung-gio-san-sale" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫20.000 cho đơn hàng từ ₫300.000. Áp dụng đến 18-12-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(20000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "18-12-2022 23:59:29" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(149) "https://shopee.vn/search?promotionId=451567040479232&signature=6561714acf121fb657f0b77368ee38d07ee889dbfec32b27e8e46f41a9620bf3&voucherCode=HAPAS34SD" } ["extra"]=> array(46) { ["promotionid"]=> int(451567040479232) ["voucher_code"]=> string(9) "HAPAS34SD" ["signature"]=> string(64) "6561714acf121fb657f0b77368ee38d07ee889dbfec32b27e8e46f41a9620bf3" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(30000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(4) ["start_time"]=> int(1663290749) ["end_time"]=> int(1671382769) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(2000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "b5edeaeb9e3b143adf3b58fd512d94da" ["icon_text"]=> string(14) "HAPAS Official" ["shop_id"]=> int(201171779) ["shop_name"]=> string(14) "HAPAS Official" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(true) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-6619A24EB020A0280000000141444504" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(2000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "b5edeaeb9e3b143adf3b58fd512d94da" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1671382769) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(269) "Giảm ngay ₫20.000 cho đơn hàng từ ₫300.000. Áp dụng đến 18-12-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(60) "shopee-ma-giam-20000-dong-hapas-official-HAPAS34SD1669265112" ["started_date"]=> string(19) "16-09-2022 08:12:29" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(48) "[SHOPEE] Mã giảm 20000 đồng HAPAS Official" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "637c30d628dbc152b15606f2" ["started_time"]=> int(1663290749000) ["expired_time"]=> int(1671382769000) ["aff_link"]=> string(223) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D451567040479232%26signature%3D6561714acf121fb657f0b77368ee38d07ee889dbfec32b27e8e46f41a9620bf3%26voucherCode%3DHAPAS34SD" } [52]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(6) "XUPU11" ["banner_link"]=> string(41) "https://shopee.vn/m/ngay-sieu-thuong-hieu" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫340.000. Áp dụng đến 18-12-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(10000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "18-12-2022 15:03:28" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(146) "https://shopee.vn/search?promotionId=451743511478272&signature=08111263a4cd45169d1af52f7a8a5d05e7a4d2236df95bc0e2de5a8017ba1541&voucherCode=XUPU11" } ["extra"]=> array(46) { ["promotionid"]=> int(451743511478272) ["voucher_code"]=> string(6) "XUPU11" ["signature"]=> string(64) "08111263a4cd45169d1af52f7a8a5d05e7a4d2236df95bc0e2de5a8017ba1541" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(34000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(2) ["start_time"]=> int(1663311808) ["end_time"]=> int(1671350608) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(1000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "334c3130509e909040f4b3b30ec0aeda" ["icon_text"]=> string(8) "Xupucase" ["shop_id"]=> int(231361815) ["shop_name"]=> string(8) "Xupucase" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-EDEDCAC00820A0280000000141445145" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(1000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "334c3130509e909040f4b3b30ec0aeda" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1671350608) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(269) "Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫340.000. Áp dụng đến 18-12-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(51) "shopee-ma-giam-10000-dong-xupucase-XUPU111670259699" ["started_date"]=> string(19) "16-09-2022 14:03:28" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(42) "[SHOPEE] Mã giảm 10000 đồng Xupucase" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "635bc7da5c825e39481e5013" ["started_time"]=> int(1663311808000) ["expired_time"]=> int(1671350608000) ["aff_link"]=> string(220) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D451743511478272%26signature%3D08111263a4cd45169d1af52f7a8a5d05e7a4d2236df95bc0e2de5a8017ba1541%26voucherCode%3DXUPU11" } [53]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(8) "COOLGI5K" ["banner_link"]=> string(31) "https://shopee.vn/m/ma-giam-gia" ["content"]=> string(268) "Giảm ngay ₫5.000 cho đơn hàng từ ₫200.000. Áp dụng đến 15-12-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(5000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "15-12-2022 23:59:35" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(148) "https://shopee.vn/search?promotionId=451776101367808&signature=c0539a038b1f19edb61dfe2f88f3bdd79f3c93db9812fd9efed8330386d5fe45&voucherCode=COOLGI5K" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(451776101367808) ["voucher_code"]=> string(8) "COOLGI5K" ["signature"]=> string(64) "c0539a038b1f19edb61dfe2f88f3bdd79f3c93db9812fd9efed8330386d5fe45" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(20000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(3) ["start_time"]=> int(1663315655) ["end_time"]=> int(1671123575) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(500000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "364321259c79e37a379746f1eb273215" ["icon_text"]=> string(11) "Cool_Shop2x" ["shop_id"]=> int(137588423) ["shop_name"]=> string(11) "Cool_Shop2x" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-19260A641820A0280000000141445405" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(500000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "364321259c79e37a379746f1eb273215" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1671123575) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["usage_terms"]=> string(268) "Giảm ngay ₫5.000 cho đơn hàng từ ₫200.000. Áp dụng đến 15-12-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(55) "shopee-ma-giam-5000-dong-cool_shop2x-COOLGI5K1664816613" ["started_date"]=> string(19) "16-09-2022 15:07:35" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(44) "[SHOPEE] Mã giảm 5000 đồng Cool_Shop2x" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "6339c8040d6a1f113d7410a5" ["started_time"]=> int(1663315655000) ["expired_time"]=> int(1671123575000) ["aff_link"]=> string(222) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D451776101367808%26signature%3Dc0539a038b1f19edb61dfe2f88f3bdd79f3c93db9812fd9efed8330386d5fe45%26voucherCode%3DCOOLGI5K" } [54]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(8) "TAPHMGG2" ["banner_link"]=> string(40) "https://shopee.vn/m/shop-moi-len-san-moi" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫600.000. Áp dụng đến 16-12-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(10000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "16-12-2022 19:23:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(148) "https://shopee.vn/search?promotionId=451874541682688&signature=4ffe593cd6f4e06e01289b1fc526b3f82329e204ddcab5aef10ccee43ba06baf&voucherCode=TAPHMGG2" } ["extra"]=> array(46) { ["promotionid"]=> int(451874541682688) ["voucher_code"]=> string(8) "TAPHMGG2" ["signature"]=> string(64) "4ffe593cd6f4e06e01289b1fc526b3f82329e204ddcab5aef10ccee43ba06baf" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(60000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(4) ["start_time"]=> int(1663327380) ["end_time"]=> int(1671193380) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(1000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "6948914dfb76c00f0ffe5de89d7e508f" ["icon_text"]=> string(23) "Tạp hóa Cô Tiên 08" ["shop_id"]=> int(53171875) ["shop_name"]=> string(23) "Tạp hóa Cô Tiên 08" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-A7F962CC1820A0280000000141445544" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(1000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "6948914dfb76c00f0ffe5de89d7e508f" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1671193380) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(269) "Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫600.000. Áp dụng đến 16-12-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(63) "shopee-ma-giam-10000-dong-tap-hoa-co-tien-08-TAPHMGG21666932442" ["started_date"]=> string(19) "16-09-2022 18:23:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(57) "[SHOPEE] Mã giảm 10000 đồng Tạp hóa Cô Tiên 08" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "63484881d2540c7eae0f9906" ["started_time"]=> int(1663327380000) ["expired_time"]=> int(1671193380000) ["aff_link"]=> string(222) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D451874541682688%26signature%3D4ffe593cd6f4e06e01289b1fc526b3f82329e204ddcab5aef10ccee43ba06baf%26voucherCode%3DTAPHMGG2" } [55]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(8) "ULV169SR" ["banner_link"]=> string(31) "https://shopee.vn/m/ma-giam-gia" ["content"]=> string(216) "Chỉ áp dụng trên App cho một số sản phẩm tham gia chương trình nhất định. Nhập mã ULV169SR giảm tối đa 50000Đ cho đơn từ 0Đ. HSD: 23:59 31/12/2022. Số lượng có hạn.
" ["discount"]=> float(50000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "31-12-2022 23:59:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(148) "https://shopee.vn/search?promotionId=451876907122688&signature=5e1c37fed20d034b13437db295961bad4907721985ccc6ad98a5b714999272a7&voucherCode=ULV169SR" } ["extra"]=> array(46) { ["promotionid"]=> int(451876907122688) ["voucher_code"]=> string(8) "ULV169SR" ["signature"]=> string(64) "5e1c37fed20d034b13437db295961bad4907721985ccc6ad98a5b714999272a7" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(0) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(0) ["percentage_claimed"]=> int(100) ["percentage_used"]=> int(100) ["start_time"]=> int(1663329600) ["end_time"]=> int(1672505940) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(5000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "a0851f141ffc6a234a275925eb185266" ["icon_text"]=> string(37) "Unilever Việt Nam _ Health & Beauty" ["shop_id"]=> int(111138057) ["shop_name"]=> string(37) "Unilever Việt Nam _ Health & Beauty" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(true) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-D8C6E2C80820A0280000000141445544" ["fully_redeemed"]=> bool(true) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(5000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["left_count"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "a0851f141ffc6a234a275925eb185266" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(true) ["fully_used"]=> bool(true) ["claim_end_time"]=> int(1672505940) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(0) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(1) ["usage_terms"]=> string(210) "Chỉ áp dụng trên App cho một số sản phẩm tham gia chương trình nhất định. Nhập mã ULV169SR giảm tối đa 50000Đ cho đơn từ 0Đ. HSD: 23:59 31/12/2022. Số lượng có hạn. " ["devices"]=> array(2) { [0]=> string(7) "Android" [1]=> string(3) "iOS" } } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(78) "shopee-ma-giam-50000-dong-unilever-viet-nam-_-health-beauty-ULV169SR1665162111" ["started_date"]=> string(19) "16-09-2022 19:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(71) "[SHOPEE] Mã giảm 50000 đồng Unilever Việt Nam _ Health & Beauty" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "633f0df507da043f804252b6" ["started_time"]=> int(1663329600000) ["expired_time"]=> int(1672505940000) ["aff_link"]=> string(222) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D451876907122688%26signature%3D5e1c37fed20d034b13437db295961bad4907721985ccc6ad98a5b714999272a7%26voucherCode%3DULV169SR" } [56]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(8) "93SK123A" ["banner_link"]=> string(43) "https://shopee.vn/m/shop-moi-len-san-moi212" ["content"]=> string(268) "Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫50.000. Áp dụng đến 19-12-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(10000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "19-12-2022 08:54:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(148) "https://shopee.vn/search?promotionId=452282799669248&signature=19fb56168ed3a9f4b3ccbbbf20af405be8b89bc0da09dd2c66fd1099d8b3bff8&voucherCode=93SK123A" } ["extra"]=> array(46) { ["promotionid"]=> int(452282799669248) ["voucher_code"]=> string(8) "93SK123A" ["signature"]=> string(64) "19fb56168ed3a9f4b3ccbbbf20af405be8b89bc0da09dd2c66fd1099d8b3bff8" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(5000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(10) ["start_time"]=> int(1663376040) ["end_time"]=> int(1671414840) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(1000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "d5af49bcdb6630dbd7e76f52bb3f4f1f" ["icon_text"]=> string(14) "Skina Beauty93" ["shop_id"]=> int(848708660) ["shop_name"]=> string(14) "Skina Beauty93" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-B8C743D0D820A0280000000141451141" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(1000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "d5af49bcdb6630dbd7e76f52bb3f4f1f" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1671414840) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(268) "Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫50.000. Áp dụng đến 19-12-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(59) "shopee-ma-giam-10000-dong-skina-beauty93-93SK123A1669956550" ["started_date"]=> string(19) "17-09-2022 07:54:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(48) "[SHOPEE] Mã giảm 10000 đồng Skina Beauty93" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "6388de46d07023575037d9ea" ["started_time"]=> int(1663376040000) ["expired_time"]=> int(1671414840000) ["aff_link"]=> string(222) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D452282799669248%26signature%3D19fb56168ed3a9f4b3ccbbbf20af405be8b89bc0da09dd2c66fd1099d8b3bff8%26voucherCode%3D93SK123A" } [57]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(7) "DOAN25K" ["banner_link"]=> string(38) "https://shopee.vn/m/khung-gio-san-sale" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫25.000 cho đơn hàng từ ₫299.000. Áp dụng đến 19-12-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(25000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "19-12-2022 16:20:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(147) "https://shopee.vn/search?promotionId=452507353628672&signature=b0218c43f3ffbe5f4f5e39333690c34ee45c2ed46c4a57c9f0713338a5cf824a&voucherCode=DOAN25K" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(452507353628672) ["voucher_code"]=> string(7) "DOAN25K" ["signature"]=> string(64) "b0218c43f3ffbe5f4f5e39333690c34ee45c2ed46c4a57c9f0713338a5cf824a" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(29900000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1663402800) ["end_time"]=> int(1671441600) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(2500000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "ac14b47e7b1123ba1be00f83b8eb7467" ["icon_text"]=> string(15) "HXSJ VIỆT NAM" ["shop_id"]=> int(377401371) ["shop_name"]=> string(15) "HXSJ VIỆT NAM" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(true) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-433081069820A0280000000141454051" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(2500000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "ac14b47e7b1123ba1be00f83b8eb7467" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1671441600) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["usage_terms"]=> string(269) "Giảm ngay ₫25.000 cho đơn hàng từ ₫299.000. Áp dụng đến 19-12-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(57) "shopee-ma-giam-25000-dong-hxsj-viet-nam-DOAN25K1665723650" ["started_date"]=> string(19) "17-09-2022 15:20:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(49) "[SHOPEE] Mã giảm 25000 đồng HXSJ VIỆT NAM" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "6348c2c75d94802acd639293" ["started_time"]=> int(1663402800000) ["expired_time"]=> int(1671441600000) ["aff_link"]=> string(221) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D452507353628672%26signature%3Db0218c43f3ffbe5f4f5e39333690c34ee45c2ed46c4a57c9f0713338a5cf824a%26voucherCode%3DDOAN25K" } [58]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(9) "HERAADEWF" ["banner_link"]=> string(31) "https://shopee.vn/m/ma-giam-gia" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫20.000 cho đơn hàng từ ₫250.000. Áp dụng đến 20-12-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(20000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "20-12-2022 23:28:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(149) "https://shopee.vn/search?promotionId=453447699283968&signature=aae00adf5317c0db2149411649632a740b5e8296ec4566a9970e2ba9a88a047a&voucherCode=HERAADEWF" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(453447699283968) ["voucher_code"]=> string(9) "HERAADEWF" ["signature"]=> string(64) "aae00adf5317c0db2149411649632a740b5e8296ec4566a9970e2ba9a88a047a" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(25000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1663514880) ["end_time"]=> int(1671553680) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(2000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "cbb417e8698023bb5c6b454505de1a40" ["icon_text"]=> string(35) "Her - Tiệm trang sức nàng thơ" ["shop_id"]=> int(411022765) ["shop_name"]=> string(35) "Her - Tiệm trang sức nàng thơ" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-6211A8E4B820A0280000000141501440" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(2000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "cbb417e8698023bb5c6b454505de1a40" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1671553680) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["usage_terms"]=> string(269) "Giảm ngay ₫20.000 cho đơn hàng từ ₫250.000. Áp dụng đến 20-12-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(73) "shopee-ma-giam-20000-dong-her-tiem-trang-suc-nang-tho-HERAADEWF1665075801" ["started_date"]=> string(19) "18-09-2022 22:28:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(69) "[SHOPEE] Mã giảm 20000 đồng Her - Tiệm trang sức nàng thơ" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "633e458c3466ea68fa2e3023" ["started_time"]=> int(1663514880000) ["expired_time"]=> int(1671553680000) ["aff_link"]=> string(223) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D453447699283968%26signature%3Daae00adf5317c0db2149411649632a740b5e8296ec4566a9970e2ba9a88a047a%26voucherCode%3DHERAADEWF" } [59]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(9) "KIDMM4XET" ["banner_link"]=> string(31) "https://shopee.vn/m/ma-giam-gia" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫20.000 cho đơn hàng từ ₫255.000. Áp dụng đến 18-12-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(20000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "18-12-2022 23:59:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(149) "https://shopee.vn/search?promotionId=453951661522944&signature=7e606959b16ccf5153f9ed7a505caa3e0fa0b3b258f9d89f289bf6408474201f&voucherCode=KIDMM4XET" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(453951661522944) ["voucher_code"]=> string(9) "KIDMM4XET" ["signature"]=> string(64) "7e606959b16ccf5153f9ed7a505caa3e0fa0b3b258f9d89f289bf6408474201f" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(25500000000) ["product_limit"]=> bool(true) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(1) ["start_time"]=> int(1663574460) ["end_time"]=> int(1671382740) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(2000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "e9cb272bd7fb59b9e1c3066eb3be3ec1" ["icon_text"]=> string(34) "KIDS MART- MẸ,BÉ VÀ GIA ĐÌNH" ["shop_id"]=> int(471109499) ["shop_name"]=> string(34) "KIDS MART- MẸ,BÉ VÀ GIA ĐÌNH" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-F9E7C0355220A0280000000141505151" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(2000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "e9cb272bd7fb59b9e1c3066eb3be3ec1" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1671382740) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["usage_terms"]=> string(269) "Giảm ngay ₫20.000 cho đơn hàng từ ₫255.000. Áp dụng đến 18-12-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(73) "shopee-ma-giam-20000-dong-kids-mart-me-be-va-gia-dinh-KIDMM4XET1665766909" ["started_date"]=> string(19) "19-09-2022 15:01:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(68) "[SHOPEE] Mã giảm 20000 đồng KIDS MART- MẸ,BÉ VÀ GIA ĐÌNH" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "6348481ad2540c7eae0f98fa" ["started_time"]=> int(1663574460000) ["expired_time"]=> int(1671382740000) ["aff_link"]=> string(223) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D453951661522944%26signature%3D7e606959b16ccf5153f9ed7a505caa3e0fa0b3b258f9d89f289bf6408474201f%26voucherCode%3DKIDMM4XET" } [60]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(9) "TINH56789" ["banner_link"]=> string(39) "https://shopee.vn/m/mien-phi-van-chuyen" ["content"]=> string(268) "Giảm ngay ₫8.000 cho đơn hàng từ ₫130.000. Áp dụng đến 19-12-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(8000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "19-12-2022 18:21:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(149) "https://shopee.vn/search?promotionId=454018124464128&signature=01546dea1dde6771380b886e7ca42b6e377cca5fe03c70657048f6d68266d40b&voucherCode=TINH56789" } ["extra"]=> array(46) { ["promotionid"]=> int(454018124464128) ["voucher_code"]=> string(9) "TINH56789" ["signature"]=> string(64) "01546dea1dde6771380b886e7ca42b6e377cca5fe03c70657048f6d68266d40b" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(13000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1663582860) ["end_time"]=> int(1671448860) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(800000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "19eabc99bd9dd625609434152a6d93ae" ["icon_text"]=> string(12) "tinhdauheiwa" ["shop_id"]=> int(382344737) ["shop_name"]=> string(12) "tinhdauheiwa" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(true) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-3333001D5220A0280000000141505451" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(800000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "19eabc99bd9dd625609434152a6d93ae" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1671448860) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(268) "Giảm ngay ₫8.000 cho đơn hàng từ ₫130.000. Áp dụng đến 19-12-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(57) "shopee-ma-giam-8000-dong-tinhdauheiwa-TINH567891666890025" ["started_date"]=> string(19) "19-09-2022 17:21:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(45) "[SHOPEE] Mã giảm 8000 đồng tinhdauheiwa" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "633e44fd3466ea68fa2e3008" ["started_time"]=> int(1663582860000) ["expired_time"]=> int(1671448860000) ["aff_link"]=> string(223) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D454018124464128%26signature%3D01546dea1dde6771380b886e7ca42b6e377cca5fe03c70657048f6d68266d40b%26voucherCode%3DTINH56789" } [61]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(6) "REVV15" ["banner_link"]=> string(31) "https://shopee.vn/m/ma-giam-gia" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫15.000 cho đơn hàng từ ₫360.000. Áp dụng đến 21-12-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(15000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "21-12-2022 20:58:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(146) "https://shopee.vn/search?promotionId=454097119985664&signature=3dfb805513db79bafcf637c605f7387cc8818846f9b0ce9338ce496144692ca1&voucherCode=REVV15" } ["extra"]=> array(46) { ["promotionid"]=> int(454097119985664) ["voucher_code"]=> string(6) "REVV15" ["signature"]=> string(64) "3dfb805513db79bafcf637c605f7387cc8818846f9b0ce9338ce496144692ca1" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(36000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1663592280) ["end_time"]=> int(1671631080) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(1500000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "20f208fff34eecbec43b8a8bb599be23" ["icon_text"]=> string(7) "REVVOUR" ["shop_id"]=> int(123144878) ["shop_name"]=> string(7) "REVVOUR" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-E5E9C83D5220A0280000000141505555" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(1500000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "20f208fff34eecbec43b8a8bb599be23" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1671631080) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(269) "Giảm ngay ₫15.000 cho đơn hàng từ ₫360.000. Áp dụng đến 21-12-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(50) "shopee-ma-giam-15000-dong-revvour-REVV151666458080" ["started_date"]=> string(19) "19-09-2022 19:58:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(41) "[SHOPEE] Mã giảm 15000 đồng REVVOUR" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "6352d3e2b0c73727704f15aa" ["started_time"]=> int(1663592280000) ["expired_time"]=> int(1671631080000) ["aff_link"]=> string(220) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D454097119985664%26signature%3D3dfb805513db79bafcf637c605f7387cc8818846f9b0ce9338ce496144692ca1%26voucherCode%3DREVV15" } [62]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(9) "MARICHILD" ["banner_link"]=> string(39) "https://shopee.vn/m/mien-phi-van-chuyen" ["content"]=> string(263) "Giảm ngay ₫50.000 cho đơn hàng từ ₫0. Áp dụng đến 15-12-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(50000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "15-12-2022 23:59:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(149) "https://shopee.vn/search?promotionId=454162593071104&signature=e1df1f285dfc3518c502bdcd009fa2ff7a359ba105be0b1385bf0b867114d2ef&voucherCode=MARICHILD" } ["extra"]=> array(46) { ["promotionid"]=> int(454162593071104) ["voucher_code"]=> string(9) "MARICHILD" ["signature"]=> string(64) "e1df1f285dfc3518c502bdcd009fa2ff7a359ba105be0b1385bf0b867114d2ef" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(0) ["product_limit"]=> bool(true) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(21) ["start_time"]=> int(1663600080) ["end_time"]=> int(1671123540) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(5000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "15410d26aa0e701d9814ab863daa57c3" ["icon_text"]=> string(18) "marisofficialstore" ["shop_id"]=> int(746547734) ["shop_name"]=> string(18) "marisofficialstore" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(true) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-55EAA0175220A0280000000141510054" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(5000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "15410d26aa0e701d9814ab863daa57c3" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1671123540) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(263) "Giảm ngay ₫50.000 cho đơn hàng từ ₫0. Áp dụng đến 15-12-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(64) "shopee-ma-giam-50000-dong-marisofficialstore-MARICHILD1669827656" ["started_date"]=> string(19) "19-09-2022 22:08:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(52) "[SHOPEE] Mã giảm 50000 đồng marisofficialstore" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "63863e6e9239940272256870" ["started_time"]=> int(1663600080000) ["expired_time"]=> int(1671123540000) ["aff_link"]=> string(223) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D454162593071104%26signature%3De1df1f285dfc3518c502bdcd009fa2ff7a359ba105be0b1385bf0b867114d2ef%26voucherCode%3DMARICHILD" } [63]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(9) "DOCHSN10K" ["banner_link"]=> string(44) "https://shopee.vn/m/shop-moi-len-san-moi1010" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫299.000. Áp dụng đến 22-12-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(10000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "22-12-2022 00:35:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(149) "https://shopee.vn/search?promotionId=454206180966400&signature=b0e6daf94b8c46f41537afd3cdbeab9636a7f2bc6b688f7225baf973fc32d46c&voucherCode=DOCHSN10K" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(454206180966400) ["voucher_code"]=> string(9) "DOCHSN10K" ["signature"]=> string(64) "b0e6daf94b8c46f41537afd3cdbeab9636a7f2bc6b688f7225baf973fc32d46c" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(29900000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1663605300) ["end_time"]=> int(1671644100) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(1000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "996f30ecd1a405ea16f742ab5ec8d79d" ["icon_text"]=> string(25) "Đồ chơi trẻ em Sono" ["shop_id"]=> int(852384110) ["shop_name"]=> string(25) "Đồ chơi trẻ em Sono" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-0BF403861220A0280000000141510141" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(1000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "996f30ecd1a405ea16f742ab5ec8d79d" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1671644100) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["usage_terms"]=> string(269) "Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫299.000. Áp dụng đến 22-12-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(65) "shopee-ma-giam-10000-dong-do-choi-tre-em-sono-DOCHSN10K1665420539" ["started_date"]=> string(19) "19-09-2022 23:35:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(59) "[SHOPEE] Mã giảm 10000 đồng Đồ chơi trẻ em Sono" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "6343a7a294df4648674bf1be" ["started_time"]=> int(1663605300000) ["expired_time"]=> int(1671644100000) ["aff_link"]=> string(223) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D454206180966400%26signature%3Db0e6daf94b8c46f41537afd3cdbeab9636a7f2bc6b688f7225baf973fc32d46c%26voucherCode%3DDOCHSN10K" } [64]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(7) "NQDSH5K" ["banner_link"]=> string(31) "https://shopee.vn/m/ma-giam-gia" ["content"]=> string(268) "Giảm ngay ₫5.000 cho đơn hàng từ ₫500.000. Áp dụng đến 22-12-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(5000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "22-12-2022 02:24:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(147) "https://shopee.vn/search?promotionId=454261059239936&signature=d1b78747a20add8fd763f4928838d009b5203650299bc620c38af510ffa0a70e&voucherCode=NQDSH5K" } ["extra"]=> array(46) { ["promotionid"]=> int(454261059239936) ["voucher_code"]=> string(7) "NQDSH5K" ["signature"]=> string(64) "d1b78747a20add8fd763f4928838d009b5203650299bc620c38af510ffa0a70e" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(50000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1663611840) ["end_time"]=> int(1671650640) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(500000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "1e3d0b38d3dee7ad0f67d53791a756ef" ["icon_text"]=> string(10) "nqdshop.vn" ["shop_id"]=> int(107942960) ["shop_name"]=> string(10) "nqdshop.vn" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-761B81A61220A0280000000141510411" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(500000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "1e3d0b38d3dee7ad0f67d53791a756ef" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1671650640) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(268) "Giảm ngay ₫5.000 cho đơn hàng từ ₫500.000. Áp dụng đến 22-12-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(53) "shopee-ma-giam-5000-dong-nqdshop-vn-NQDSH5K1667408471" ["started_date"]=> string(19) "20-09-2022 01:24:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(43) "[SHOPEE] Mã giảm 5000 đồng nqdshop.vn" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "63615459dd37b921c774aef7" ["started_time"]=> int(1663611840000) ["expired_time"]=> int(1671650640000) ["aff_link"]=> string(221) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D454261059239936%26signature%3Dd1b78747a20add8fd763f4928838d009b5203650299bc620c38af510ffa0a70e%26voucherCode%3DNQDSH5K" } [65]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(7) "SIMI10K" ["banner_link"]=> string(33) "https://shopee.vn/m/shop-xu-huong" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫990.000. Áp dụng đến 10-12-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(10000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "10-12-2022 09:16:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(147) "https://shopee.vn/search?promotionId=454468878614528&signature=5eb59ef9136c6a52cf337f0863f721c6a33bd30aa8cbe8b352af82d6c886451e&voucherCode=SIMI10K" } ["extra"]=> array(46) { ["promotionid"]=> int(454468878614528) ["voucher_code"]=> string(7) "SIMI10K" ["signature"]=> string(64) "5eb59ef9136c6a52cf337f0863f721c6a33bd30aa8cbe8b352af82d6c886451e" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(99000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(32) ["start_time"]=> int(1663636560) ["end_time"]=> int(1670638560) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(1000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "3aafb386c03a69ce032f99920b19b80f" ["icon_text"]=> string(20) "SimiGO Official HCMC" ["shop_id"]=> int(240713286) ["shop_name"]=> string(20) "SimiGO Official HCMC" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-10C221849220A0280000000141511114" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(1000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "3aafb386c03a69ce032f99920b19b80f" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1670638560) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(269) "Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫990.000. Áp dụng đến 10-12-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(64) "shopee-ma-giam-10000-dong-simigo-official-hcmc-SIMI10K1669014138" ["started_date"]=> string(19) "20-09-2022 08:16:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(54) "[SHOPEE] Mã giảm 10000 đồng SimiGO Official HCMC" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "634c3c904a454d575b037645" ["started_time"]=> int(1663636560000) ["expired_time"]=> int(1670638560000) ["aff_link"]=> string(221) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D454468878614528%26signature%3D5eb59ef9136c6a52cf337f0863f721c6a33bd30aa8cbe8b352af82d6c886451e%26voucherCode%3DSIMI10K" } [66]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(7) "LIEC100" ["banner_link"]=> string(31) "https://shopee.vn/m/ma-giam-gia" ["content"]=> string(272) "Giảm ngay ₫100.000 cho đơn hàng từ ₫3.690.000. Áp dụng đến 22-12-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(100000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "22-12-2022 15:39:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(147) "https://shopee.vn/search?promotionId=454662362546176&signature=a3b10b597cc8d4b89208f98ada92bda884b4230e06df3de2d3af49be15318c66&voucherCode=LIEC100" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(454662362546176) ["voucher_code"]=> string(7) "LIEC100" ["signature"]=> string(64) "a3b10b597cc8d4b89208f98ada92bda884b4230e06df3de2d3af49be15318c66" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(369000000000) ["product_limit"]=> bool(true) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1663659540) ["end_time"]=> int(1671698340) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(10000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "055e3bc3c5c186e91d67ade3fc8a94cb" ["icon_text"]=> string(18) "Liectroux Official" ["shop_id"]=> int(372888168) ["shop_name"]=> string(18) "Liectroux Official" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-93324B78D220A0280000000141514005" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(10000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "055e3bc3c5c186e91d67ade3fc8a94cb" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1671698340) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["usage_terms"]=> string(272) "Giảm ngay ₫100.000 cho đơn hàng từ ₫3.690.000. Áp dụng đến 22-12-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(63) "shopee-ma-giam-100000-dong-liectroux-official-LIEC1001663952626" ["started_date"]=> string(19) "20-09-2022 14:39:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(53) "[SHOPEE] Mã giảm 100000 đồng Liectroux Official" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "632c9938ad726e45dd567d74" ["started_time"]=> int(1663659540000) ["expired_time"]=> int(1671698340000) ["aff_link"]=> string(221) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D454662362546176%26signature%3Da3b10b597cc8d4b89208f98ada92bda884b4230e06df3de2d3af49be15318c66%26voucherCode%3DLIEC100" } [67]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(7) "KINHS20" ["banner_link"]=> string(31) "https://shopee.vn/m/ma-giam-gia" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫20.000 cho đơn hàng từ ₫199.000. Áp dụng đến 23-12-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(20000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "23-12-2022 12:10:04" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(147) "https://shopee.vn/search?promotionId=450931637501952&signature=54e25cd5e07a3b3d79440b61e92498644836ec0d1723092919be84de1878e56b&voucherCode=KINHS20" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(450931637501952) ["voucher_code"]=> string(7) "KINHS20" ["signature"]=> string(64) "54e25cd5e07a3b3d79440b61e92498644836ec0d1723092919be84de1878e56b" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(19900000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(4) ["start_time"]=> int(1663686604) ["end_time"]=> int(1671772204) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(2000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "d610041eeb254216d08be17c0a331efe" ["icon_text"]=> string(23) "Kính Mắt FiveMinutes" ["shop_id"]=> int(228086306) ["shop_name"]=> string(23) "Kính Mắt FiveMinutes" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-4738A1263020A0280000000141440154" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(2000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "d610041eeb254216d08be17c0a331efe" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1671772204) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["usage_terms"]=> string(269) "Giảm ngay ₫20.000 cho đơn hàng từ ₫199.000. Áp dụng đến 23-12-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(64) "shopee-ma-giam-20000-dong-kinh-mat-fiveminutes-KINHS201664471044" ["started_date"]=> string(19) "20-09-2022 22:10:04" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(57) "[SHOPEE] Mã giảm 20000 đồng Kính Mắt FiveMinutes" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "63348240a414cd39996d2336" ["started_time"]=> int(1663686604000) ["expired_time"]=> int(1671772204000) ["aff_link"]=> string(221) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D450931637501952%26signature%3D54e25cd5e07a3b3d79440b61e92498644836ec0d1723092919be84de1878e56b%26voucherCode%3DKINHS20" } [68]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(7) "KINHS15" ["banner_link"]=> string(31) "https://shopee.vn/m/ma-giam-gia" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫15.000 cho đơn hàng từ ₫159.000. Áp dụng đến 23-12-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(15000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "23-12-2022 10:39:13" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(147) "https://shopee.vn/search?promotionId=450886247432192&signature=313ec286744ccef3ba13355d6c0682c9812b3f6d2d9e3506a85eace7b033af38&voucherCode=KINHS15" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(450886247432192) ["voucher_code"]=> string(7) "KINHS15" ["signature"]=> string(64) "313ec286744ccef3ba13355d6c0682c9812b3f6d2d9e3506a85eace7b033af38" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(15900000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(4) ["start_time"]=> int(1663686673) ["end_time"]=> int(1671766753) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(1500000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "d610041eeb254216d08be17c0a331efe" ["icon_text"]=> string(23) "Kính Mắt FiveMinutes" ["shop_id"]=> int(228086306) ["shop_name"]=> string(23) "Kính Mắt FiveMinutes" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-8C0C6B527020A0280000000141440110" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(1500000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "d610041eeb254216d08be17c0a331efe" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1671766753) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["usage_terms"]=> string(269) "Giảm ngay ₫15.000 cho đơn hàng từ ₫159.000. Áp dụng đến 23-12-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(64) "shopee-ma-giam-15000-dong-kinh-mat-fiveminutes-KINHS151665162109" ["started_date"]=> string(19) "20-09-2022 22:11:13" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(57) "[SHOPEE] Mã giảm 15000 đồng Kính Mắt FiveMinutes" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "633f0df207da043f804252b4" ["started_time"]=> int(1663686673000) ["expired_time"]=> int(1671766753000) ["aff_link"]=> string(221) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D450886247432192%26signature%3D313ec286744ccef3ba13355d6c0682c9812b3f6d2d9e3506a85eace7b033af38%26voucherCode%3DKINHS15" } [69]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(8) "RIILT922" ["banner_link"]=> string(31) "https://shopee.vn/m/ma-giam-gia" ["content"]=> string(278) "Giảm ngay 10%, tối đa ₫5.000, cho đơn hàng từ ₫0. Áp dụng đến 22-12-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(0.1) ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["expired_date"]=> string(19) "22-12-2022 10:41:49" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(148) "https://shopee.vn/search?promotionId=455236007903232&signature=726eca43b38e1bc0a7a881889db79a7510b632956b2657f63a1ce72118272304&voucherCode=RIILT922" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(455236007903232) ["voucher_code"]=> string(8) "RIILT922" ["signature"]=> string(64) "726eca43b38e1bc0a7a881889db79a7510b632956b2657f63a1ce72118272304" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(0) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1663728109) ["end_time"]=> int(1671680509) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(10) ["reward_value"]=> int(0) ["reward_cap"]=> int(500000000) ["icon_hash"]=> string(32) "349c7abd81120bcbce4562d4b19526a1" ["icon_text"]=> string(8) "RiiLeeST" ["shop_id"]=> int(234473315) ["shop_name"]=> string(8) "RiiLeeST" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-561AE8EC3220A0280000000141540040" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(0) ["discount_percentage"]=> int(10) ["discount_cap"]=> int(500000000) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "349c7abd81120bcbce4562d4b19526a1" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1671680509) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["usage_terms"]=> string(278) "Giảm ngay 10%, tối đa ₫5.000, cho đơn hàng từ ₫0. Áp dụng đến 22-12-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(45) "shopee-ma-giam-10-riileest-RIILT9221665565323" ["started_date"]=> string(19) "21-09-2022 09:41:49" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(32) "[SHOPEE] Mã giảm 10% RiiLeeST" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "6345a54064b629001e4b91b3" ["started_time"]=> int(1663728109000) ["expired_time"]=> int(1671680509000) ["aff_link"]=> string(222) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D455236007903232%26signature%3D726eca43b38e1bc0a7a881889db79a7510b632956b2657f63a1ce72118272304%26voucherCode%3DRIILT922" } [70]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(9) "GIAYKMT91" ["banner_link"]=> string(31) "https://shopee.vn/m/ma-giam-gia" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫20.000 cho đơn hàng từ ₫259.000. Áp dụng đến 23-12-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(20000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "23-12-2022 15:23:45" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(149) "https://shopee.vn/search?promotionId=455378355404800&signature=f49b5d7bc496ec5b87b680da0600d40ee32bed6f9e61157e46d1a58a77082652&voucherCode=GIAYKMT91" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(455378355404800) ["voucher_code"]=> string(9) "GIAYKMT91" ["signature"]=> string(64) "f49b5d7bc496ec5b87b680da0600d40ee32bed6f9e61157e46d1a58a77082652" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(25900000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1663744545) ["end_time"]=> int(1671783825) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(2000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "ff8f4cedc9bcc8c2b9d449cea46ce85b" ["icon_text"]=> string(16) "Giày Nam Kateza" ["shop_id"]=> int(7024222) ["shop_name"]=> string(16) "Giày Nam Kateza" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-20C123F27220A0280000000141540444" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(2000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "ff8f4cedc9bcc8c2b9d449cea46ce85b" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1671783825) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["usage_terms"]=> string(269) "Giảm ngay ₫20.000 cho đơn hàng từ ₫259.000. Áp dụng đến 23-12-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(61) "shopee-ma-giam-20000-dong-giay-nam-kateza-GIAYKMT911665248500" ["started_date"]=> string(19) "21-09-2022 14:15:45" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(50) "[SHOPEE] Mã giảm 20000 đồng Giày Nam Kateza" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "63308ce9fb970f3bda05fb24" ["started_time"]=> int(1663744545000) ["expired_time"]=> int(1671783825000) ["aff_link"]=> string(223) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D455378355404800%26signature%3Df49b5d7bc496ec5b87b680da0600d40ee32bed6f9e61157e46d1a58a77082652%26voucherCode%3DGIAYKMT91" } [71]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(6) "TUEL10" ["banner_link"]=> string(31) "https://shopee.vn/m/ma-giam-gia" ["content"]=> string(285) "Giảm ngay 10%, tối đa ₫15.000, cho đơn hàng từ ₫150.000. Áp dụng đến 23-12-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(0.1) ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["expired_date"]=> string(19) "23-12-2022 16:35:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(146) "https://shopee.vn/search?promotionId=455413972074496&signature=52158ffe0a09e3d4f94f81874a19db795e8aa5d91197527abc8b09fdb7d32ccd&voucherCode=TUEL10" } ["extra"]=> array(46) { ["promotionid"]=> int(455413972074496) ["voucher_code"]=> string(6) "TUEL10" ["signature"]=> string(64) "52158ffe0a09e3d4f94f81874a19db795e8aa5d91197527abc8b09fdb7d32ccd" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(15000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(44) ["start_time"]=> int(1663749300) ["end_time"]=> int(1671788100) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(10) ["reward_value"]=> int(0) ["reward_cap"]=> int(1500000000) ["icon_hash"]=> string(32) "e9513f9995c29f702cd893d6d84da063" ["icon_text"]=> string(11) "TueLinh_JSC" ["shop_id"]=> int(742212534) ["shop_name"]=> string(11) "TueLinh_JSC" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-1332224A2220A0280000000141540504" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(0) ["discount_percentage"]=> int(10) ["discount_cap"]=> int(1500000000) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "e9513f9995c29f702cd893d6d84da063" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1671788100) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(1000000) ["usage_terms"]=> string(285) "Giảm ngay 10%, tối đa ₫15.000, cho đơn hàng từ ₫150.000. Áp dụng đến 23-12-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(46) "shopee-ma-giam-10-tuelinh_jsc-TUEL101666630874" ["started_date"]=> string(19) "21-09-2022 15:35:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(35) "[SHOPEE] Mã giảm 10% TueLinh_JSC" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "635576df6b9cd43bac5737aa" ["started_time"]=> int(1663749300000) ["expired_time"]=> int(1671788100000) ["aff_link"]=> string(220) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D455413972074496%26signature%3D52158ffe0a09e3d4f94f81874a19db795e8aa5d91197527abc8b09fdb7d32ccd%26voucherCode%3DTUEL10" } [72]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(9) "GARD7K150" ["banner_link"]=> string(39) "https://shopee.vn/m/mien-phi-van-chuyen" ["content"]=> string(268) "Giảm ngay ₫7.000 cho đơn hàng từ ₫150.000. Áp dụng đến 23-12-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(7000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "23-12-2022 17:57:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(149) "https://shopee.vn/search?promotionId=455472718856192&signature=e0cf6fcea1de942b0a7878327416570d5fff8995e52ce744250cb323afb4db34&voucherCode=GARD7K150" } ["extra"]=> array(46) { ["promotionid"]=> int(455472718856192) ["voucher_code"]=> string(9) "GARD7K150" ["signature"]=> string(64) "e0cf6fcea1de942b0a7878327416570d5fff8995e52ce744250cb323afb4db34" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(15000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(2) ["start_time"]=> int(1663757820) ["end_time"]=> int(1671793020) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(700000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "fbd8c644e67a668fe03a1f0e11a10db4" ["icon_text"]=> string(36) "Dụng cụ làm vườn - GREENHOME" ["shop_id"]=> int(26650766) ["shop_name"]=> string(36) "Dụng cụ làm vườn - GREENHOME" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(true) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-A001697A7220A0280000000141541000" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(700000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "fbd8c644e67a668fe03a1f0e11a10db4" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1671793020) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(268) "Giảm ngay ₫7.000 cho đơn hàng từ ₫150.000. Áp dụng đến 23-12-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(71) "shopee-ma-giam-7000-dong-dung-cu-lam-vuon-greenhome-GARD7K1501666630823" ["started_date"]=> string(19) "21-09-2022 17:57:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(69) "[SHOPEE] Mã giảm 7000 đồng Dụng cụ làm vườn - GREENHOME" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "6339c7840d6a1f113d741094" ["started_time"]=> int(1663757820000) ["expired_time"]=> int(1671793020000) ["aff_link"]=> string(223) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D455472718856192%26signature%3De0cf6fcea1de942b0a7878327416570d5fff8995e52ce744250cb323afb4db34%26voucherCode%3DGARD7K150" } [73]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(6) "INAC12" ["banner_link"]=> string(31) "https://shopee.vn/m/ma-giam-gia" ["content"]=> string(268) "Giảm ngay ₫1.200 cho đơn hàng từ ₫120.000. Áp dụng đến 24-12-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(1200) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "24-12-2022 17:46:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(146) "https://shopee.vn/search?promotionId=455510232711168&signature=3d2f0e0afddad81ffce411148cbdc6579c46062459c1f8b7916a65973ca79414&voucherCode=INAC12" } ["extra"]=> array(46) { ["promotionid"]=> int(455510232711168) ["voucher_code"]=> string(6) "INAC12" ["signature"]=> string(64) "3d2f0e0afddad81ffce411148cbdc6579c46062459c1f8b7916a65973ca79414" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(12000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(4) ["start_time"]=> int(1663760340) ["end_time"]=> int(1671878760) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(120000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "caaa106b1c67a5b37a23c66b5b8769f8" ["icon_text"]=> string(22) "INA CASE - ỐP IPHONE" ["shop_id"]=> int(67097791) ["shop_name"]=> string(22) "INA CASE - ỐP IPHONE" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-E7F9E9FA7220A0280000000141541040" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(120000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "caaa106b1c67a5b37a23c66b5b8769f8" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1671878760) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(268) "Giảm ngay ₫1.200 cho đơn hàng từ ₫120.000. Áp dụng đến 24-12-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(60) "shopee-ma-giam-1200-dong-ina-case-op-iphone-INAC121666976478" ["started_date"]=> string(19) "21-09-2022 18:39:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(55) "[SHOPEE] Mã giảm 1200 đồng INA CASE - ỐP IPHONE" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "635abce23d16df43a03c2749" ["started_time"]=> int(1663760340000) ["expired_time"]=> int(1671878760000) ["aff_link"]=> string(220) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D455510232711168%26signature%3D3d2f0e0afddad81ffce411148cbdc6579c46062459c1f8b7916a65973ca79414%26voucherCode%3DINAC12" } [74]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(8) "KPIS2109" ["banner_link"]=> string(31) "https://shopee.vn/m/ma-giam-gia" ["content"]=> string(262) "Giảm ngay ₫5.000 cho đơn hàng từ ₫0. Áp dụng đến 21-12-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(5000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "21-12-2022 21:49:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(148) "https://shopee.vn/search?promotionId=455571761790976&signature=ca3e392350fb52cd236869d1d3d3b4a3336a5408fad54f8fffe80dcd05dbffc9&voucherCode=KPIS2109" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(455571761790976) ["voucher_code"]=> string(8) "KPIS2109" ["signature"]=> string(64) "ca3e392350fb52cd236869d1d3d3b4a3336a5408fad54f8fffe80dcd05dbffc9" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(0) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1663768140) ["end_time"]=> int(1671634140) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(500000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "87f7a3ace15629e63bb516239704db6b" ["icon_text"]=> string(27) "Áo Thun BIG SIZE - Kinshop" ["shop_id"]=> int(5191961) ["shop_name"]=> string(27) "Áo Thun BIG SIZE - Kinshop" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-212108C0A220A0280000000141541115" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(500000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "87f7a3ace15629e63bb516239704db6b" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1671634140) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["usage_terms"]=> string(262) "Giảm ngay ₫5.000 cho đơn hàng từ ₫0. Áp dụng đến 21-12-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(68) "shopee-ma-giam-5000-dong-ao-thun-big-size-kinshop-KPIS21091665565323" ["started_date"]=> string(19) "21-09-2022 20:49:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(60) "[SHOPEE] Mã giảm 5000 đồng Áo Thun BIG SIZE - Kinshop" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "6345a54064b629001e4b91b4" ["started_time"]=> int(1663768140000) ["expired_time"]=> int(1671634140000) ["aff_link"]=> string(222) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D455571761790976%26signature%3Dca3e392350fb52cd236869d1d3d3b4a3336a5408fad54f8fffe80dcd05dbffc9%26voucherCode%3DKPIS2109" } [75]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(9) "UNC3DMASK" ["banner_link"]=> string(42) "https://shopee.vn/m/sale-hang-hieu-gia-tot" ["content"]=> string(213) "Chỉ áp dụng trên App cho một số sản phẩm tham gia chương trình nhất định. Nhập mã UNC3DMASK giảm 10% tối đa 15000Đ cho đơn từ 0Đ. HSD: 23:59 31/12/2022. Số lượng có hạn." ["discount"]=> float(0.1) ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["expired_date"]=> string(19) "31-12-2022 23:59:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(149) "https://shopee.vn/search?promotionId=450181242273808&signature=879917995bfe2fcd708a5dbb92d93ff9f24defc9b9cb3dac6631d836923163f6&voucherCode=UNC3DMASK" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(450181242273808) ["voucher_code"]=> string(9) "UNC3DMASK" ["signature"]=> string(64) "879917995bfe2fcd708a5dbb92d93ff9f24defc9b9cb3dac6631d836923163f6" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(0) ["product_limit"]=> bool(true) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(3) ["start_time"]=> int(1663866000) ["end_time"]=> int(1672505940) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(10) ["reward_value"]=> int(0) ["reward_cap"]=> int(1500000000) ["icon_hash"]=> string(32) "69a8c599ce7d1ccbc23657c6586f6ac4" ["icon_text"]=> string(34) "Unicharm - Gian hàng Chính hãng" ["shop_id"]=> int(63524190) ["shop_name"]=> string(34) "Unicharm - Gian hàng Chính hãng" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(true) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-77FB881DD020A1280000000141411455" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(0) ["discount_percentage"]=> int(10) ["discount_cap"]=> int(1500000000) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "69a8c599ce7d1ccbc23657c6586f6ac4" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1672505940) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(1) ["usage_terms"]=> string(213) "Chỉ áp dụng trên App cho một số sản phẩm tham gia chương trình nhất định. Nhập mã UNC3DMASK giảm 10% tối đa 15000Đ cho đơn từ 0Đ. HSD: 23:59 31/12/2022. Số lượng có hạn." ["devices"]=> array(2) { [0]=> string(3) "iOS" [1]=> string(7) "Android" } } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(67) "shopee-ma-giam-10-unicharm-gian-hang-chinh-hang-UNC3DMASK1666100755" ["started_date"]=> string(19) "23-09-2022 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(58) "[SHOPEE] Mã giảm 10% Unicharm - Gian hàng Chính hãng" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "634d8dc665d74c5d262bdfc2" ["started_time"]=> int(1663866000000) ["expired_time"]=> int(1672505940000) ["aff_link"]=> string(223) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D450181242273808%26signature%3D879917995bfe2fcd708a5dbb92d93ff9f24defc9b9cb3dac6631d836923163f6%26voucherCode%3DUNC3DMASK" } [76]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(7) "VINE10K" ["banner_link"]=> string(31) "https://shopee.vn/m/ma-giam-gia" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫899.000. Áp dụng đến 22-12-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(10000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "22-12-2022 11:45:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(147) "https://shopee.vn/search?promotionId=456718108377088&signature=87c677004be7f6ed04cf7dd4292812c0d80fa5b9e1dc833ac85d6f2bbec1e478&voucherCode=VINE10K" } ["extra"]=> array(46) { ["promotionid"]=> int(456718108377088) ["voucher_code"]=> string(7) "VINE10K" ["signature"]=> string(64) "87c677004be7f6ed04cf7dd4292812c0d80fa5b9e1dc833ac85d6f2bbec1e478" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(89900000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(5) ["start_time"]=> int(1663904700) ["end_time"]=> int(1671684300) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(1000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "1ef5a7298ed7487220bc242b7a3ae64c" ["icon_text"]=> string(12) "vinet.com.vn" ["shop_id"]=> int(3932239) ["shop_name"]=> string(12) "vinet.com.vn" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-D5EAC370DA20A0280000000141551401" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(1000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "1ef5a7298ed7487220bc242b7a3ae64c" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1671684300) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(269) "Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫899.000. Áp dụng đến 22-12-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(56) "shopee-ma-giam-10000-dong-vinet-com-vn-VINE10K1668052125" ["started_date"]=> string(19) "23-09-2022 10:45:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(46) "[SHOPEE] Mã giảm 10000 đồng vinet.com.vn" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "633f0df907da043f804252bd" ["started_time"]=> int(1663904700000) ["expired_time"]=> int(1671684300000) ["aff_link"]=> string(221) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D456718108377088%26signature%3D87c677004be7f6ed04cf7dd4292812c0d80fa5b9e1dc833ac85d6f2bbec1e478%26voucherCode%3DVINE10K" } [77]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(9) "DAHURANGE" ["banner_link"]=> string(42) "https://shopee.vn/m/sale-hang-hieu-gia-tot" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫20.000 cho đơn hàng từ ₫550.000. Áp dụng đến 22-12-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(20000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "22-12-2022 16:00:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(149) "https://shopee.vn/search?promotionId=456846243676160&signature=069f1a1439b4bc9402d7526c93f636436a34d636e03f234b52473940d3bae3a8&voucherCode=DAHURANGE" } ["extra"]=> array(46) { ["promotionid"]=> int(456846243676160) ["voucher_code"]=> string(9) "DAHURANGE" ["signature"]=> string(64) "069f1a1439b4bc9402d7526c93f636436a34d636e03f234b52473940d3bae3a8" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(55000000000) ["product_limit"]=> bool(true) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(76) ["start_time"]=> int(1663920000) ["end_time"]=> int(1671699600) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(2000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "808f83497598d928d0fec094963e3559" ["icon_text"]=> string(22) "imou Official Store.VN" ["shop_id"]=> int(423919358) ["shop_name"]=> string(22) "imou Official Store.VN" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(true) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-5AD6892C9A20A0280000000141551555" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(2000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "808f83497598d928d0fec094963e3559" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1671699600) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(269) "Giảm ngay ₫20.000 cho đơn hàng từ ₫550.000. Áp dụng đến 22-12-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(68) "shopee-ma-giam-20000-dong-imou-official-store-vn-DAHURANGE1668963643" ["started_date"]=> string(19) "23-09-2022 15:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(56) "[SHOPEE] Mã giảm 20000 đồng imou Official Store.VN" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "63790f40529bfa089e6df155" ["started_time"]=> int(1663920000000) ["expired_time"]=> int(1671699600000) ["aff_link"]=> string(223) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D456846243676160%26signature%3D069f1a1439b4bc9402d7526c93f636436a34d636e03f234b52473940d3bae3a8%26voucherCode%3DDAHURANGE" } [78]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(9) "AOKHA011K" ["banner_link"]=> string(31) "https://shopee.vn/m/ma-giam-gia" ["content"]=> string(279) "Giảm ngay 50%, tối đa ₫11.000, cho đơn hàng từ ₫0. Áp dụng đến 25-12-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(0.5) ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["expired_date"]=> string(19) "25-12-2022 17:25:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(149) "https://shopee.vn/search?promotionId=456890031685632&signature=f6b8659bc8db5c9c460e9180015ace0d8bb89cad90517dfd5bfedd513eeccda0&voucherCode=AOKHA011K" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(456890031685632) ["voucher_code"]=> string(9) "AOKHA011K" ["signature"]=> string(64) "f6b8659bc8db5c9c460e9180015ace0d8bb89cad90517dfd5bfedd513eeccda0" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(0) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1663925100) ["end_time"]=> int(1671963900) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(50) ["reward_value"]=> int(0) ["reward_cap"]=> int(1100000000) ["icon_hash"]=> string(32) "d52459c02e939f8a75859cbe62b2b531" ["icon_text"]=> string(21) "áo khoác dù unisex" ["shop_id"]=> int(254595600) ["shop_name"]=> string(21) "áo khoác dù unisex" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-000022EC9A20A0280000000141554044" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(0) ["discount_percentage"]=> int(50) ["discount_cap"]=> int(1100000000) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "d52459c02e939f8a75859cbe62b2b531" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1671963900) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["usage_terms"]=> string(279) "Giảm ngay 50%, tối đa ₫11.000, cho đơn hàng từ ₫0. Áp dụng đến 25-12-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(56) "shopee-ma-giam-50-ao-khoac-du-unisex-AOKHA011K1665565323" ["started_date"]=> string(19) "23-09-2022 16:25:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(45) "[SHOPEE] Mã giảm 50% áo khoác dù unisex" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "6345a4ea64b629001e4b90b7" ["started_time"]=> int(1663925100000) ["expired_time"]=> int(1671963900000) ["aff_link"]=> string(223) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D456890031685632%26signature%3Df6b8659bc8db5c9c460e9180015ace0d8bb89cad90517dfd5bfedd513eeccda0%26voucherCode%3DAOKHA011K" } [79]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(8) "MISSH10K" ["banner_link"]=> string(31) "https://shopee.vn/m/ma-giam-gia" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫200.000. Áp dụng đến 25-12-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(10000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "25-12-2022 23:59:34" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(148) "https://shopee.vn/search?promotionId=456893110140928&signature=b4ae1cf0d6fb72e0032f6ded5ceef39740a5cf562e891b8b0fae67f2d748c25a&voucherCode=MISSH10K" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(456893110140928) ["voucher_code"]=> string(8) "MISSH10K" ["signature"]=> string(64) "b4ae1cf0d6fb72e0032f6ded5ceef39740a5cf562e891b8b0fae67f2d748c25a" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(20000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1663925674) ["end_time"]=> int(1671987574) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(1000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "0114f8c0ff99ebe11de723cc916b0e4f" ["icon_text"]=> string(22) "Missha Official Store " ["shop_id"]=> int(142428882) ["shop_name"]=> string(22) "Missha Official Store " ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(true) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-EF3DE2BDDA20A0280000000141554044" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(1000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "0114f8c0ff99ebe11de723cc916b0e4f" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1671987574) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["usage_terms"]=> string(269) "Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫200.000. Áp dụng đến 25-12-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(66) "shopee-ma-giam-10000-dong-missha-official-store-MISSH10K1664730230" ["started_date"]=> string(19) "23-09-2022 16:34:34" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(56) "[SHOPEE] Mã giảm 10000 đồng Missha Official Store " ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "6338768a8c483f4b98439aca" ["started_time"]=> int(1663925674000) ["expired_time"]=> int(1671987574000) ["aff_link"]=> string(222) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D456893110140928%26signature%3Db4ae1cf0d6fb72e0032f6ded5ceef39740a5cf562e891b8b0fae67f2d748c25a%26voucherCode%3DMISSH10K" } [80]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(8) "MEEJ25KK" ["banner_link"]=> string(25) "https://shopee.vn/m/11-11" ["content"]=> string(263) "Giảm ngay ₫25.000 cho đơn hàng từ ₫0. Áp dụng đến 25-12-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(25000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "25-12-2022 12:15:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(148) "https://shopee.vn/search?promotionId=457457982242816&signature=e56982914be9e7806dc79c66c4cf057ae3612ff367034c3fe83b92fed1b55db5&voucherCode=MEEJ25KK" } ["extra"]=> array(46) { ["promotionid"]=> int(457457982242816) ["voucher_code"]=> string(8) "MEEJ25KK" ["signature"]=> string(64) "e56982914be9e7806dc79c66c4cf057ae3612ff367034c3fe83b92fed1b55db5" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(0) ["product_limit"]=> bool(true) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(4) ["start_time"]=> int(1663992900) ["end_time"]=> int(1671945300) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(2500000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "345b6b77164523170d860a5018078ce8" ["icon_text"]=> string(23) "Trang sức Mee jewelry" ["shop_id"]=> int(23426918) ["shop_name"]=> string(23) "Trang sức Mee jewelry" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-87F860422A20A0280000000144000054" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(2500000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "345b6b77164523170d860a5018078ce8" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1671945300) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(0) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(263) "Giảm ngay ₫25.000 cho đơn hàng từ ₫0. Áp dụng đến 25-12-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(66) "shopee-ma-giam-25000-dong-trang-suc-mee-jewelry-MEEJ25KK1667408473" ["started_date"]=> string(19) "24-09-2022 11:15:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(57) "[SHOPEE] Mã giảm 25000 đồng Trang sức Mee jewelry" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "6361545add37b921c774aefa" ["started_time"]=> int(1663992900000) ["expired_time"]=> int(1671945300000) ["aff_link"]=> string(222) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D457457982242816%26signature%3De56982914be9e7806dc79c66c4cf057ae3612ff367034c3fe83b92fed1b55db5%26voucherCode%3DMEEJ25KK" } [81]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(9) "BINSLWCQE" ["banner_link"]=> string(31) "https://shopee.vn/m/ma-giam-gia" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫20.000 cho đơn hàng từ ₫500.000. Áp dụng đến 26-12-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(20000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "26-12-2022 16:51:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(149) "https://shopee.vn/search?promotionId=458356353187840&signature=0d66e30b7518967b1be7676e5bbf6c196e273fbb58e7b9f5f345b3f2640325ce&voucherCode=BINSLWCQE" } ["extra"]=> array(46) { ["promotionid"]=> int(458356353187840) ["voucher_code"]=> string(9) "BINSLWCQE" ["signature"]=> string(64) "0d66e30b7518967b1be7676e5bbf6c196e273fbb58e7b9f5f345b3f2640325ce" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(50000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(77) ["start_time"]=> int(1664099582) ["end_time"]=> int(1672048260) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(2000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "23aed65b548ca4b41e5d83670d332f66" ["icon_text"]=> string(26) "Bin Store Thời Trang Nam" ["shop_id"]=> int(72147448) ["shop_name"]=> string(26) "Bin Store Thời Trang Nam" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-BE1F497050A0A0280000000144005155" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(2000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "23aed65b548ca4b41e5d83670d332f66" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1672048260) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(269) "Giảm ngay ₫20.000 cho đơn hàng từ ₫500.000. Áp dụng đến 26-12-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(70) "shopee-ma-giam-20000-dong-bin-store-thoi-trang-nam-BINSLWCQE1669195809" ["started_date"]=> string(19) "25-09-2022 16:53:02" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(60) "[SHOPEE] Mã giảm 20000 đồng Bin Store Thời Trang Nam" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "6356c8614bb51820be5eca3a" ["started_time"]=> int(1664099582000) ["expired_time"]=> int(1672048260000) ["aff_link"]=> string(223) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D458356353187840%26signature%3D0d66e30b7518967b1be7676e5bbf6c196e273fbb58e7b9f5f345b3f2640325ce%26voucherCode%3DBINSLWCQE" } [82]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(6) "HOGO5K" ["banner_link"]=> string(31) "https://shopee.vn/m/ma-giam-gia" ["content"]=> string(262) "Giảm ngay ₫5.000 cho đơn hàng từ ₫0. Áp dụng đến 28-12-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(5000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "28-12-2022 10:34:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(146) "https://shopee.vn/search?promotionId=458886873235456&signature=367868c421de4aaa810f16b05e8dd93c8529cccd2cdeaa5f3057f41cef2d84a9&voucherCode=HOGO5K" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(458886873235456) ["voucher_code"]=> string(6) "HOGO5K" ["signature"]=> string(64) "367868c421de4aaa810f16b05e8dd93c8529cccd2cdeaa5f3057f41cef2d84a9" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(0) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1664163240) ["end_time"]=> int(1672198440) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(500000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "f10f4fe4e2d30eed48d02253bfa6a23b" ["icon_text"]=> string(11) "Hogoto Club" ["shop_id"]=> int(239845543) ["shop_name"]=> string(11) "Hogoto Club" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-76DBA38490A0A0280000000144011144" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(500000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "f10f4fe4e2d30eed48d02253bfa6a23b" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1672198440) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["usage_terms"]=> string(262) "Giảm ngay ₫5.000 cho đơn hàng từ ₫0. Áp dụng đến 28-12-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(53) "shopee-ma-giam-5000-dong-hogoto-club-HOGO5K1665565324" ["started_date"]=> string(19) "26-09-2022 10:34:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(44) "[SHOPEE] Mã giảm 5000 đồng Hogoto Club" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "6345a54164b629001e4b91b6" ["started_time"]=> int(1664163240000) ["expired_time"]=> int(1672198440000) ["aff_link"]=> string(220) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D458886873235456%26signature%3D367868c421de4aaa810f16b05e8dd93c8529cccd2cdeaa5f3057f41cef2d84a9%26voucherCode%3DHOGO5K" } [83]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(9) "XIAN51000" ["banner_link"]=> string(42) "https://shopee.vn/m/sale-hang-hieu-gia-tot" ["content"]=> string(267) "Giảm ngay ₫1.000 cho đơn hàng từ ₫50.000. Áp dụng đến 28-12-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(1000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "28-12-2022 12:06:06" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(149) "https://shopee.vn/search?promotionId=458901938487296&signature=61e78d2c612f618692b3953bc45f6852cfa4efa342ca81e14ce162d87f011d11&voucherCode=XIAN51000" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(458901938487296) ["voucher_code"]=> string(9) "XIAN51000" ["signature"]=> string(64) "61e78d2c612f618692b3953bc45f6852cfa4efa342ca81e14ce162d87f011d11" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(5000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(1) ["start_time"]=> int(1664165166) ["end_time"]=> int(1672203966) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(100000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "7c6bae7cd3bc2458dc795ca882b4ec5a" ["icon_text"]=> string(20) "SLUBAN Official shop" ["shop_id"]=> int(214393601) ["shop_name"]=> string(20) "SLUBAN Official shop" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(true) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-3EDF2035D0A0A0280000000144011154" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(100000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "7c6bae7cd3bc2458dc795ca882b4ec5a" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1672203966) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["usage_terms"]=> string(267) "Giảm ngay ₫1.000 cho đơn hàng từ ₫50.000. Áp dụng đến 28-12-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(65) "shopee-ma-giam-1000-dong-sluban-official-shop-XIAN510001664730109" ["started_date"]=> string(19) "26-09-2022 11:06:06" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(53) "[SHOPEE] Mã giảm 1000 đồng SLUBAN Official shop" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "633876088c483f4b98439ab6" ["started_time"]=> int(1664165166000) ["expired_time"]=> int(1672203966000) ["aff_link"]=> string(223) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D458901938487296%26signature%3D61e78d2c612f618692b3953bc45f6852cfa4efa342ca81e14ce162d87f011d11%26voucherCode%3DXIAN51000" } [84]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(6) "CLUX5K" ["banner_link"]=> string(40) "https://shopee.vn/m/shop-moi-len-san-moi" ["content"]=> string(268) "Giảm ngay ₫3.000 cho đơn hàng từ ₫300.000. Áp dụng đến 27-12-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(3000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "27-12-2022 12:42:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(146) "https://shopee.vn/search?promotionId=458920956149760&signature=898945cf30851a8703e739c7f1813b3b78247368932fcdb230410be39d90e330&voucherCode=CLUX5K" } ["extra"]=> array(46) { ["promotionid"]=> int(458920956149760) ["voucher_code"]=> string(6) "CLUX5K" ["signature"]=> string(64) "898945cf30851a8703e739c7f1813b3b78247368932fcdb230410be39d90e330" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(30000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1664167320) ["end_time"]=> int(1672119720) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(300000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "00cd2facc5690219fb96b0ab1fae7803" ["icon_text"]=> string(14) "Clux Sài Gòn" ["shop_id"]=> int(379368349) ["shop_name"]=> string(14) "Clux Sài Gòn" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-D3F2E32490A0A0280000000144011404" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(300000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "00cd2facc5690219fb96b0ab1fae7803" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1672119720) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(268) "Giảm ngay ₫3.000 cho đơn hàng từ ₫300.000. Áp dụng đến 27-12-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(54) "shopee-ma-giam-3000-dong-clux-sai-gon-CLUX5K1666716451" ["started_date"]=> string(19) "26-09-2022 11:42:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(47) "[SHOPEE] Mã giảm 3000 đồng Clux Sài Gòn" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "63522b61b692922697631dc2" ["started_time"]=> int(1664167320000) ["expired_time"]=> int(1672119720000) ["aff_link"]=> string(220) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D458920956149760%26signature%3D898945cf30851a8703e739c7f1813b3b78247368932fcdb230410be39d90e330%26voucherCode%3DCLUX5K" } [85]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(6) "DOQU10" ["banner_link"]=> string(40) "https://shopee.vn/m/shop-moi-len-san-moi" ["content"]=> string(257) "Giảm ngay 10% cho đơn hàng từ ₫0. Áp dụng đến 26-12-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(0.1) ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["expired_date"]=> string(19) "26-12-2022 12:55:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(146) "https://shopee.vn/search?promotionId=458927288860672&signature=6c13d95edfbe94d2aad937cbf1432f7bbfb85fe26c806ca83e990a7bae873304&voucherCode=DOQU10" } ["extra"]=> array(46) { ["promotionid"]=> int(458927288860672) ["voucher_code"]=> string(6) "DOQU10" ["signature"]=> string(64) "6c13d95edfbe94d2aad937cbf1432f7bbfb85fe26c806ca83e990a7bae873304" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(0) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1664168100) ["end_time"]=> int(1672034100) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(10) ["reward_value"]=> int(0) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "e6ba8447e470d12847c338aa4c95f54e" ["icon_text"]=> string(34) "D2 xShop - Đồ Chơi Thông Minh" ["shop_id"]=> int(792220454) ["shop_name"]=> string(34) "D2 xShop - Đồ Chơi Thông Minh" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-1B362A35D0A0A0280000000144011410" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(0) ["discount_percentage"]=> int(10) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "e6ba8447e470d12847c338aa4c95f54e" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1672034100) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(1000000) ["usage_terms"]=> string(257) "Giảm ngay 10% cho đơn hàng từ ₫0. Áp dụng đến 26-12-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(62) "shopee-ma-giam-10-d2-xshop-do-choi-thong-minh-DOQU101666673250" ["started_date"]=> string(19) "26-09-2022 11:55:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(58) "[SHOPEE] Mã giảm 10% D2 xShop - Đồ Chơi Thông Minh" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "635182a6894347121346c1da" ["started_time"]=> int(1664168100000) ["expired_time"]=> int(1672034100000) ["aff_link"]=> string(220) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D458927288860672%26signature%3D6c13d95edfbe94d2aad937cbf1432f7bbfb85fe26c806ca83e990a7bae873304%26voucherCode%3DDOQU10" } [86]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(7) "VICS250" ["banner_link"]=> string(31) "https://shopee.vn/m/ma-giam-gia" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫250.000. Áp dụng đến 26-12-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(10000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "26-12-2022 13:06:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(147) "https://shopee.vn/search?promotionId=458933035745280&signature=c51e9f0a713489f30168344a134f2a2442ee798036a454544397ba57f25d3a9b&voucherCode=VICS250" } ["extra"]=> array(46) { ["promotionid"]=> int(458933035745280) ["voucher_code"]=> string(7) "VICS250" ["signature"]=> string(64) "c51e9f0a713489f30168344a134f2a2442ee798036a454544397ba57f25d3a9b" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(25000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(8) ["start_time"]=> int(1664168760) ["end_time"]=> int(1672034760) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(1000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "4ff075ff7e1489f2b42375c8ea131601" ["icon_text"]=> string(10) "Vicsticker" ["shop_id"]=> int(56384756) ["shop_name"]=> string(10) "Vicsticker" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-C6D8C1A490A0A0280000000144011411" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(1000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "4ff075ff7e1489f2b42375c8ea131601" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1672034760) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(269) "Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫250.000. Áp dụng đến 26-12-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(54) "shopee-ma-giam-10000-dong-vicsticker-VICS2501667840473" ["started_date"]=> string(19) "26-09-2022 12:06:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(44) "[SHOPEE] Mã giảm 10000 đồng Vicsticker" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "6367ebdf374725573c313bf7" ["started_time"]=> int(1664168760000) ["expired_time"]=> int(1672034760000) ["aff_link"]=> string(221) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D458933035745280%26signature%3Dc51e9f0a713489f30168344a134f2a2442ee798036a454544397ba57f25d3a9b%26voucherCode%3DVICS250" } [87]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(8) "GIAY1989" ["banner_link"]=> string(40) "https://shopee.vn/m/shop-moi-len-san-moi" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫50.000 cho đơn hàng từ ₫500.000. Áp dụng đến 31-12-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(50000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "31-12-2022 21:23:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(148) "https://shopee.vn/search?promotionId=459186379423744&signature=66693e543a410db20a91cffa12e3b5fa73a5dc490a767ee763f7ea74e06f3f54&voucherCode=GIAY1989" } ["extra"]=> array(46) { ["promotionid"]=> int(459186379423744) ["voucher_code"]=> string(8) "GIAY1989" ["signature"]=> string(64) "66693e543a410db20a91cffa12e3b5fa73a5dc490a767ee763f7ea74e06f3f54" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(50000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1664198580) ["end_time"]=> int(1672496580) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(5000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "d70f9f4443e5aa9a533b66b268611e7d" ["icon_text"]=> string(29) "GIÀY CAO GÓT QUEENS - HELEN" ["shop_id"]=> int(55247405) ["shop_name"]=> string(29) "GIÀY CAO GÓT QUEENS - HELEN" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-64C9A86280A0A0280000000144014400" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(5000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "d70f9f4443e5aa9a533b66b268611e7d" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1672496580) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(269) "Giảm ngay ₫50.000 cho đơn hàng từ ₫500.000. Áp dụng đến 31-12-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(70) "shopee-ma-giam-50000-dong-giay-cao-got-queens-helen-GIAY19891667408422" ["started_date"]=> string(19) "26-09-2022 20:23:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(63) "[SHOPEE] Mã giảm 50000 đồng GIÀY CAO GÓT QUEENS - HELEN" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "63484889d2540c7eae0f9908" ["started_time"]=> int(1664198580000) ["expired_time"]=> int(1672496580000) ["aff_link"]=> string(222) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D459186379423744%26signature%3D66693e543a410db20a91cffa12e3b5fa73a5dc490a767ee763f7ea74e06f3f54%26voucherCode%3DGIAY1989" } [88]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(8) "HOBB2423" ["banner_link"]=> string(31) "https://shopee.vn/m/ma-giam-gia" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫500.000. Áp dụng đến 29-12-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(10000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "29-12-2022 12:25:12" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(148) "https://shopee.vn/search?promotionId=459636931543040&signature=a71acd787994f8e7c15ba831b362bb97fdf73dd501976f0dd4a70f27e1c12035&voucherCode=HOBB2423" } ["extra"]=> array(46) { ["promotionid"]=> int(459636931543040) ["voucher_code"]=> string(8) "HOBB2423" ["signature"]=> string(64) "a71acd787994f8e7c15ba831b362bb97fdf73dd501976f0dd4a70f27e1c12035" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(50000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1664252712) ["end_time"]=> int(1672291512) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(1000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "c5e58ad92823962216e767461768aa98" ["icon_text"]=> string(29) "Gia Dụng Hobby Chính Hãng" ["shop_id"]=> int(231595089) ["shop_name"]=> string(29) "Gia Dụng Hobby Chính Hãng" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-412082BD70A0A0280000000144040041" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(1000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "c5e58ad92823962216e767461768aa98" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1672291512) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(269) "Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫500.000. Áp dụng đến 29-12-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(70) "shopee-ma-giam-10000-dong-gia-dung-hobby-chinh-hang-HOBB24231667149280" ["started_date"]=> string(19) "27-09-2022 11:25:12" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(63) "[SHOPEE] Mã giảm 10000 đồng Gia Dụng Hobby Chính Hãng" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "635d5fe29e6717025e06949c" ["started_time"]=> int(1664252712000) ["expired_time"]=> int(1672291512000) ["aff_link"]=> string(222) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D459636931543040%26signature%3Da71acd787994f8e7c15ba831b362bb97fdf73dd501976f0dd4a70f27e1c12035%26voucherCode%3DHOBB2423" } [89]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(21) "SGAME-459802163200032" ["banner_link"]=> string(36) "https://shopee.vn/m/ngay-hoi-sac-dep" ["content"]=> string(285) "Giảm ngay 12%, tối đa ₫50.000, cho đơn hàng từ ₫409.000. Áp dụng đến 03-02-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(0.12) ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["expired_date"]=> string(19) "03-02-2023 18:00:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(161) "https://shopee.vn/search?promotionId=459802163200032&signature=69690bf4e179fb3217b39b06322b107ee2c67f0937f956eaebae22d4ead31e6b&voucherCode=SGAME-459802163200032" } ["extra"]=> array(44) { ["promotionid"]=> int(459802163200032) ["voucher_code"]=> string(21) "SGAME-459802163200032" ["signature"]=> string(64) "69690bf4e179fb3217b39b06322b107ee2c67f0937f956eaebae22d4ead31e6b" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(40900000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1664272800) ["end_time"]=> int(1675422000) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(65) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(12) ["reward_value"]=> int(0) ["reward_cap"]=> int(5000000000) ["icon_hash"]=> string(32) "3b8030eba1447fbacf8e8026af588f61" ["icon_text"]=> string(30) "HoanTT Lotte Food Chính Hãng" ["shop_id"]=> int(500890511) ["shop_name"]=> string(30) "HoanTT Lotte Food Chính Hãng" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(true) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-80C0694E70A0A4280000000144040500" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(0) ["discount_percentage"]=> int(12) ["discount_cap"]=> int(5000000000) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "3b8030eba1447fbacf8e8026af588f61" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1669806000) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(0) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(285) "Giảm ngay 12%, tối đa ₫50.000, cho đơn hàng từ ₫409.000. Áp dụng đến 03-02-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(78) "shopee-ma-giam-12-hoantt-lotte-food-chinh-hang-SGAME-4598021632000321664934533" ["started_date"]=> string(19) "27-09-2022 17:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(54) "[SHOPEE] Mã giảm 12% HoanTT Lotte Food Chính Hãng" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "633c13222a7a1651504a1a03" ["started_time"]=> int(1664272800000) ["expired_time"]=> int(1675422000000) ["aff_link"]=> string(235) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D459802163200032%26signature%3D69690bf4e179fb3217b39b06322b107ee2c67f0937f956eaebae22d4ead31e6b%26voucherCode%3DSGAME-459802163200032" } [90]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(9) "PIER75244" ["banner_link"]=> string(31) "https://shopee.vn/m/ma-giam-gia" ["content"]=> string(278) "Giảm ngay 5%, tối đa ₫10.000, cho đơn hàng từ ₫0. Áp dụng đến 26-12-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(0.05) ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["expired_date"]=> string(19) "26-12-2022 20:27:33" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(149) "https://shopee.vn/search?promotionId=459879597588480&signature=3e010b4f83b119dcf74924f957a06e801ba5002253769abd324687ceb0778147&voucherCode=PIER75244" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(459879597588480) ["voucher_code"]=> string(9) "PIER75244" ["signature"]=> string(64) "3e010b4f83b119dcf74924f957a06e801ba5002253769abd324687ceb0778147" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(0) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(1) ["start_time"]=> int(1664281653) ["end_time"]=> int(1672061253) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(5) ["reward_value"]=> int(0) ["reward_cap"]=> int(1000000000) ["icon_hash"]=> string(32) "c0cc3cdb2554c7304decff30044dd46a" ["icon_text"]=> string(14) "Pierreloues.vn" ["shop_id"]=> int(428023573) ["shop_name"]=> string(14) "Pierreloues.vn" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(true) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-0120227B70A0A0280000000144041004" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(0) ["discount_percentage"]=> int(5) ["discount_cap"]=> int(1000000000) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "c0cc3cdb2554c7304decff30044dd46a" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1672061253) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["usage_terms"]=> string(278) "Giảm ngay 5%, tối đa ₫10.000, cho đơn hàng từ ₫0. Áp dụng đến 26-12-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(51) "shopee-ma-giam-5-pierreloues-vn-PIER752441665565325" ["started_date"]=> string(19) "27-09-2022 19:27:33" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(37) "[SHOPEE] Mã giảm 5% Pierreloues.vn" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "6345a54164b629001e4b91b9" ["started_time"]=> int(1664281653000) ["expired_time"]=> int(1672061253000) ["aff_link"]=> string(223) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D459879597588480%26signature%3D3e010b4f83b119dcf74924f957a06e801ba5002253769abd324687ceb0778147%26voucherCode%3DPIER75244" } [91]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(7) "PARA241" ["banner_link"]=> string(41) "https://shopee.vn/m/sale-nha-cua-doi-song" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫24.000 cho đơn hàng từ ₫599.000. Áp dụng đến 30-12-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(24000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "30-12-2022 23:59:06" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(147) "https://shopee.vn/search?promotionId=443800313397248&signature=ac29e1e624933220be6ca540842c858c73bcc64b53124c18b9946309d51a0c80&voucherCode=PARA241" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(443800313397248) ["voucher_code"]=> string(7) "PARA241" ["signature"]=> string(64) "ac29e1e624933220be6ca540842c858c73bcc64b53124c18b9946309d51a0c80" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(59900000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1664298006) ["end_time"]=> int(1672419546) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(2400000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "8159ffbb0ebc6f8e362d3b8dd27e81c6" ["icon_text"]=> string(7) "PARADOX" ["shop_id"]=> int(318031417) ["shop_name"]=> string(7) "PARADOX" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(true) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-112222628880A0280000000141054404" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(2400000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "8159ffbb0ebc6f8e362d3b8dd27e81c6" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1672419546) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["usage_terms"]=> string(269) "Giảm ngay ₫24.000 cho đơn hàng từ ₫599.000. Áp dụng đến 30-12-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(51) "shopee-ma-giam-24000-dong-paradox-PARA2411665500425" ["started_date"]=> string(19) "28-09-2022 00:00:06" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(41) "[SHOPEE] Mã giảm 24000 đồng PARADOX" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "633589260efb107c853160d3" ["started_time"]=> int(1664298006000) ["expired_time"]=> int(1672419546000) ["aff_link"]=> string(221) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D443800313397248%26signature%3Dac29e1e624933220be6ca540842c858c73bcc64b53124c18b9946309d51a0c80%26voucherCode%3DPARA241" } [92]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(7) "TUNA999" ["banner_link"]=> string(31) "https://shopee.vn/m/ma-giam-gia" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫25.000 cho đơn hàng từ ₫999.000. Áp dụng đến 27-12-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(25000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "27-12-2022 01:06:17" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(147) "https://shopee.vn/search?promotionId=460019645890560&signature=7d527f93b70913924332ca3aa178de6c7ea59b4836958934bdd17af37a11b8d9&voucherCode=TUNA999" } ["extra"]=> array(46) { ["promotionid"]=> int(460019645890560) ["voucher_code"]=> string(7) "TUNA999" ["signature"]=> string(64) "7d527f93b70913924332ca3aa178de6c7ea59b4836958934bdd17af37a11b8d9" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(99900000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(3) ["start_time"]=> int(1664298377) ["end_time"]=> int(1672077977) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(2500000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "95f1275cc240f084932c9b492569ff1b" ["icon_text"]=> string(31) "TuNa Silver - Trang sức bạc" ["shop_id"]=> int(264051030) ["shop_name"]=> string(31) "TuNa Silver - Trang sức bạc" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-ECCDE331B0A0A0280000000144041404" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(2500000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "95f1275cc240f084932c9b492569ff1b" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1672077977) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(269) "Giảm ngay ₫25.000 cho đơn hàng từ ₫999.000. Áp dụng đến 27-12-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(69) "shopee-ma-giam-25000-dong-tuna-silver-trang-suc-bac-TUNA9991669395689" ["started_date"]=> string(19) "28-09-2022 00:06:17" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(65) "[SHOPEE] Mã giảm 25000 đồng TuNa Silver - Trang sức bạc" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "637fa7069d068049a90eec0f" ["started_time"]=> int(1664298377000) ["expired_time"]=> int(1672077977000) ["aff_link"]=> string(221) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D460019645890560%26signature%3D7d527f93b70913924332ca3aa178de6c7ea59b4836958934bdd17af37a11b8d9%26voucherCode%3DTUNA999" } [93]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(8) "GUFOQ28A" ["banner_link"]=> string(38) "https://shopee.vn/m/khung-gio-san-sale" ["content"]=> string(263) "Giảm ngay ₫58.000 cho đơn hàng từ ₫0. Áp dụng đến 28-12-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(58000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "28-12-2022 10:12:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(148) "https://shopee.vn/search?promotionId=460296604631040&signature=96d3aa48937bd5872df4d5cc19f9223d03c03b53e8054716083db925cc263d30&voucherCode=GUFOQ28A" } ["extra"]=> array(46) { ["promotionid"]=> int(460296604631040) ["voucher_code"]=> string(8) "GUFOQ28A" ["signature"]=> string(64) "96d3aa48937bd5872df4d5cc19f9223d03c03b53e8054716083db925cc263d30" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(0) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(100) ["start_time"]=> int(1664331120) ["end_time"]=> int(1672197120) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(5800000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "aa9d51f786e3de6c4919136ba84a36f7" ["icon_text"]=> string(16) "GUfoods Official" ["shop_id"]=> int(31267939) ["shop_name"]=> string(16) "GUfoods Official" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(true) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-AE1D4B72B0A0A0280000000144044405" ["fully_redeemed"]=> bool(true) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(5800000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["left_count"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "aa9d51f786e3de6c4919136ba84a36f7" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(true) ["claim_end_time"]=> int(1672197120) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(0) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["usage_terms"]=> string(263) "Giảm ngay ₫58.000 cho đơn hàng từ ₫0. Áp dụng đến 28-12-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(61) "shopee-ma-giam-58000-dong-gufoods-official-GUFOQ28A1664982085" ["started_date"]=> string(19) "28-09-2022 09:12:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(50) "[SHOPEE] Mã giảm 58000 đồng GUfoods Official" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "6337248cf90ed7223f552aaa" ["started_time"]=> int(1664331120000) ["expired_time"]=> int(1672197120000) ["aff_link"]=> string(222) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D460296604631040%26signature%3D96d3aa48937bd5872df4d5cc19f9223d03c03b53e8054716083db925cc263d30%26voucherCode%3DGUFOQ28A" } [94]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(8) "VIVA2901" ["banner_link"]=> string(40) "https://shopee.vn/m/shop-moi-len-san-moi" ["content"]=> string(282) "Giảm ngay 2%, tối đa ₫3.000, cho đơn hàng từ ₫50.000. Áp dụng đến 30-12-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(0.02) ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["expired_date"]=> string(19) "30-12-2022 23:59:03" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(148) "https://shopee.vn/search?promotionId=460344595759104&signature=b6e30d0994c3f684cdc8ce8675dfe88d24f82cc78413388138a2781f4f206b64&voucherCode=VIVA2901" } ["extra"]=> array(46) { ["promotionid"]=> int(460344595759104) ["voucher_code"]=> string(8) "VIVA2901" ["signature"]=> string(64) "b6e30d0994c3f684cdc8ce8675dfe88d24f82cc78413388138a2781f4f206b64" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(5000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1664337123) ["end_time"]=> int(1672419543) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(2) ["reward_value"]=> int(0) ["reward_cap"]=> int(300000000) ["icon_hash"]=> string(32) "c9e83380c6eb49d8216212a2b06b1269" ["icon_text"]=> string(9) "VIVA POLO" ["shop_id"]=> int(110675183) ["shop_name"]=> string(9) "VIVA POLO" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-1332214EF0A0A0280000000144044454" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(0) ["discount_percentage"]=> int(2) ["discount_cap"]=> int(300000000) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "c9e83380c6eb49d8216212a2b06b1269" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1672419543) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(200000) ["usage_terms"]=> string(282) "Giảm ngay 2%, tối đa ₫3.000, cho đơn hàng từ ₫50.000. Áp dụng đến 30-12-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(45) "shopee-ma-giam-2-viva-polo-VIVA29011668790442" ["started_date"]=> string(19) "28-09-2022 10:52:03" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(32) "[SHOPEE] Mã giảm 2% VIVA POLO" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "63731d987e9bd31b3f01dbef" ["started_time"]=> int(1664337123000) ["expired_time"]=> int(1672419543000) ["aff_link"]=> string(222) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D460344595759104%26signature%3Db6e30d0994c3f684cdc8ce8675dfe88d24f82cc78413388138a2781f4f206b64%26voucherCode%3DVIVA2901" } [95]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(8) "DOCHBI10" ["banner_link"]=> string(25) "https://shopee.vn/m/11-11" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫20.000 cho đơn hàng từ ₫280.000. Áp dụng đến 30-12-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(20000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "30-12-2022 14:50:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(148) "https://shopee.vn/search?promotionId=460434421071872&signature=4582a54bb4720c9bebd285823537a744b5d84b715c71243e62beb3f4544628fc&voucherCode=DOCHBI10" } ["extra"]=> array(46) { ["promotionid"]=> int(460434421071872) ["voucher_code"]=> string(8) "DOCHBI10" ["signature"]=> string(64) "4582a54bb4720c9bebd285823537a744b5d84b715c71243e62beb3f4544628fc" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(28000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(16) ["start_time"]=> int(1664347800) ["end_time"]=> int(1672386600) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(2000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "7600c9d330dde99fc2e7dc34bdec8417" ["icon_text"]=> string(11) "Bi's House " ["shop_id"]=> int(37883219) ["shop_name"]=> string(11) "Bi's House " ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-0FFC0B7AB0A0A0280000000144045005" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(2000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "7600c9d330dde99fc2e7dc34bdec8417" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1672386600) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(269) "Giảm ngay ₫20.000 cho đơn hàng từ ₫280.000. Áp dụng đến 30-12-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(55) "shopee-ma-giam-20000-dong-bi-s-house-DOCHBI101666958432" ["started_date"]=> string(19) "28-09-2022 13:50:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(45) "[SHOPEE] Mã giảm 20000 đồng Bi's House " ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "63596b6325084345806e3207" ["started_time"]=> int(1664347800000) ["expired_time"]=> int(1672386600000) ["aff_link"]=> string(222) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D460434421071872%26signature%3D4582a54bb4720c9bebd285823537a744b5d84b715c71243e62beb3f4544628fc%26voucherCode%3DDOCHBI10" } [96]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(8) "HUONG350" ["banner_link"]=> string(31) "https://shopee.vn/m/ma-giam-gia" ["content"]=> string(272) "Giảm ngay ₫350.000 cho đơn hàng từ ₫1.250.000. Áp dụng đến 30-12-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(350000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "30-12-2022 17:56:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(148) "https://shopee.vn/search?promotionId=460528498835456&signature=64d002ebcb47ba901837fb55ed442cb815c47aa8e6e31e1aabb9cc7fcf73a964&voucherCode=HUONG350" } ["extra"]=> array(46) { ["promotionid"]=> int(460528498835456) ["voucher_code"]=> string(8) "HUONG350" ["signature"]=> string(64) "64d002ebcb47ba901837fb55ed442cb815c47aa8e6e31e1aabb9cc7fcf73a964" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(125000000000) ["product_limit"]=> bool(true) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1664358960) ["end_time"]=> int(1672397760) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(35000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "104e52e4c8a4e3963bbf4024100ae587" ["icon_text"]=> string(29) "Điện Gia Dụng Huongpham" ["shop_id"]=> int(49355511) ["shop_name"]=> string(29) "Điện Gia Dụng Huongpham" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-A619439108A0A0280000000144045141" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(35000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "104e52e4c8a4e3963bbf4024100ae587" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1672397760) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(272) "Giảm ngay ₫350.000 cho đơn hàng từ ₫1.250.000. Áp dụng đến 30-12-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(71) "shopee-ma-giam-350000-dong-die-n-gia-du-ng-huongpham-HUONG3501670524275" ["started_date"]=> string(19) "28-09-2022 16:56:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(64) "[SHOPEE] Mã giảm 350000 đồng Điện Gia Dụng Huongpham" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "63921bec69ca7144f3305bf7" ["started_time"]=> int(1664358960000) ["expired_time"]=> int(1672397760000) ["aff_link"]=> string(222) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D460528498835456%26signature%3D64d002ebcb47ba901837fb55ed442cb815c47aa8e6e31e1aabb9cc7fcf73a964%26voucherCode%3DHUONG350" } [97]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(9) "HUONG3000" ["banner_link"]=> string(31) "https://shopee.vn/m/ma-giam-gia" ["content"]=> string(272) "Giảm ngay ₫300.000 cho đơn hàng từ ₫1.200.000. Áp dụng đến 30-12-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(300000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "30-12-2022 17:58:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(149) "https://shopee.vn/search?promotionId=460529052499968&signature=bbba029810787a389fbe3c87be6f337e5b969d920c8f81a647642d72e7412362&voucherCode=HUONG3000" } ["extra"]=> array(46) { ["promotionid"]=> int(460529052499968) ["voucher_code"]=> string(9) "HUONG3000" ["signature"]=> string(64) "bbba029810787a389fbe3c87be6f337e5b969d920c8f81a647642d72e7412362" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(120000000000) ["product_limit"]=> bool(true) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1664359080) ["end_time"]=> int(1672397880) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(30000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "104e52e4c8a4e3963bbf4024100ae587" ["icon_text"]=> string(29) "Điện Gia Dụng Huongpham" ["shop_id"]=> int(49355511) ["shop_name"]=> string(29) "Điện Gia Dụng Huongpham" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-9A16439118A0A0280000000144045141" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(30000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "104e52e4c8a4e3963bbf4024100ae587" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1672397880) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(272) "Giảm ngay ₫300.000 cho đơn hàng từ ₫1.200.000. Áp dụng đến 30-12-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(72) "shopee-ma-giam-300000-dong-die-n-gia-du-ng-huongpham-HUONG30001670086901" ["started_date"]=> string(19) "28-09-2022 16:58:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(64) "[SHOPEE] Mã giảm 300000 đồng Điện Gia Dụng Huongpham" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "638a3310f31d2672ae79bd42" ["started_time"]=> int(1664359080000) ["expired_time"]=> int(1672397880000) ["aff_link"]=> string(223) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D460529052499968%26signature%3Dbbba029810787a389fbe3c87be6f337e5b969d920c8f81a647642d72e7412362%26voucherCode%3DHUONG3000" } [98]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(8) "HUONG700" ["banner_link"]=> string(31) "https://shopee.vn/m/ma-giam-gia" ["content"]=> string(272) "Giảm ngay ₫700.000 cho đơn hàng từ ₫2.000.000. Áp dụng đến 30-12-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(700000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "30-12-2022 17:59:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(148) "https://shopee.vn/search?promotionId=460529597267968&signature=cc53586018d0dd56b60d1c7cbb9f89d6880a61460de618a5825bdf3ba7c3e3f2&voucherCode=HUONG700" } ["extra"]=> array(46) { ["promotionid"]=> int(460529597267968) ["voucher_code"]=> string(8) "HUONG700" ["signature"]=> string(64) "cc53586018d0dd56b60d1c7cbb9f89d6880a61460de618a5825bdf3ba7c3e3f2" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(200000000000) ["product_limit"]=> bool(true) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1664359140) ["end_time"]=> int(1672397940) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(70000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "104e52e4c8a4e3963bbf4024100ae587" ["icon_text"]=> string(29) "Điện Gia Dụng Huongpham" ["shop_id"]=> int(49355511) ["shop_name"]=> string(29) "Điện Gia Dụng Huongpham" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-3E1F02D158A0A0280000000144045141" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(70000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "104e52e4c8a4e3963bbf4024100ae587" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1672397940) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(272) "Giảm ngay ₫700.000 cho đơn hàng từ ₫2.000.000. Áp dụng đến 30-12-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(71) "shopee-ma-giam-700000-dong-die-n-gia-du-ng-huongpham-HUONG7001669741297" ["started_date"]=> string(19) "28-09-2022 16:59:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(64) "[SHOPEE] Mã giảm 700000 đồng Điện Gia Dụng Huongpham" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "63839ba229ffd7463d6a1af7" ["started_time"]=> int(1664359140000) ["expired_time"]=> int(1672397940000) ["aff_link"]=> string(222) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D460529597267968%26signature%3Dcc53586018d0dd56b60d1c7cbb9f89d6880a61460de618a5825bdf3ba7c3e3f2%26voucherCode%3DHUONG700" } [99]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(6) "BBHO15" ["banner_link"]=> string(39) "https://shopee.vn/m/mien-phi-van-chuyen" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫15.000 cho đơn hàng từ ₫399.000. Áp dụng đến 31-12-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(15000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "31-12-2022 09:48:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(146) "https://shopee.vn/search?promotionId=461007822979072&signature=c2a200983ba83c808011e02b2afdca5cee02b8cbadaf30f60c474be2d06bf986&voucherCode=BBHO15" } ["extra"]=> array(46) { ["promotionid"]=> int(461007822979072) ["voucher_code"]=> string(6) "BBHO15" ["signature"]=> string(64) "c2a200983ba83c808011e02b2afdca5cee02b8cbadaf30f60c474be2d06bf986" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(39900000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(4) ["start_time"]=> int(1664416080) ["end_time"]=> int(1672454880) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(1500000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "64df11affee1340eba7b7b4300d7d92b" ["icon_text"]=> string(34) "Lakids- Chuyên hàng mẹ và bé" ["shop_id"]=> int(298767056) ["shop_name"]=> string(34) "Lakids- Chuyên hàng mẹ và bé" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-EFFDE8BF08A0A0280000000144051040" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(1500000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "64df11affee1340eba7b7b4300d7d92b" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1672454880) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(269) "Giảm ngay ₫15.000 cho đơn hàng từ ₫399.000. Áp dụng đến 31-12-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(70) "shopee-ma-giam-15000-dong-lakids-chuyen-hang-me-va-be-BBHO151667408424" ["started_date"]=> string(19) "29-09-2022 08:48:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(68) "[SHOPEE] Mã giảm 15000 đồng Lakids- Chuyên hàng mẹ và bé" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "6361542cdd37b921c774aee2" ["started_time"]=> int(1664416080000) ["expired_time"]=> int(1672454880000) ["aff_link"]=> string(220) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D461007822979072%26signature%3Dc2a200983ba83c808011e02b2afdca5cee02b8cbadaf30f60c474be2d06bf986%26voucherCode%3DBBHO15" } }

Giảm giá cực sâu

Xem thêm