array(100) { [0]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "06-05-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "08-05-2021 23:59:59" ["title"]=> string(30) "[SHOPEE] Mã giảm 10% SHOPEE" ["slug"]=> string(43) "shopee-ma-giam-10-shopee-FMCGSALE1620323936" ["content"]=> string(116) "Nhập mã FMCGSALE giảm 10% tối đa 100000 cho đơn từ 500000. HSD: 23:59 8/5/2021. Số lượng có hạn." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(8) "FMCGSALE" ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["discount"]=> float(0.1) ["category_name"]=> string(23) "Hàng tiêu dùng nhanh" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(141) "https://shopee.vn/search?promotionId=78563932&signature=8655afbe14ee963e45f02050b87b7ae34af9b46b9884239b267ca37ae41975f2&voucherCode=FMCGSALE" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(127) "https://shopee.vn/voucher-details/FMCGSALE/78563932/8655afbe14ee963e45f02050b87b7ae34af9b46b9884239b267ca37ae41975f2?action=use" ["percentage_used"]=> int(0) ["shopee_category"]=> string(6) "SHOPEE" ["shopee_signature"]=> string(64) "8655afbe14ee963e45f02050b87b7ae34af9b46b9884239b267ca37ae41975f2" ["shopee_promotion_id"]=> int(78563932) ["is_shop_voucher"]=> int(1) } ["id"]=> string(24) "5fab652ac737896e300424d7" ["started_time"]=> int(1620234000000) ["expired_time"]=> int(1620493199000) ["aff_link"]=> string(215) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D78563932%26signature%3D8655afbe14ee963e45f02050b87b7ae34af9b46b9884239b267ca37ae41975f2%26voucherCode%3DFMCGSALE" } [1]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "02-03-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "31-05-2021 23:59:59" ["title"]=> string(62) "[SHOPEE] Mã giảm 5000 đồng Camera Hành Trình Giá Sỉ" ["slug"]=> string(67) "shopee-ma-giam-5000-dong-camera-hanh-trinh-gia-si-KHANH5K1617793059" ["content"]=> string(272) "None Giảm ngay ₫5.000 cho đơn hàng từ ₫99.000. Áp dụng đến 31-05-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(7) "KHANH5K" ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["discount"]=> string(4) "5000" ["category_name"]=> string(10) "Mẹ & bé" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(140) "https://shopee.vn/search?promotionId=72094924&signature=48d1777a0bf56fd3699e6cfe1ecc1472b9c5e903ac9aafe7c4fa09b14336cbf1&voucherCode=KHANH5K" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(126) "https://shopee.vn/voucher-details/KHANH5K/72094924/48d1777a0bf56fd3699e6cfe1ecc1472b9c5e903ac9aafe7c4fa09b14336cbf1?action=use" ["percentage_used"]=> int(0) ["shopee_category"]=> string(29) "Camera Hành Trình Giá Sỉ" ["shopee_signature"]=> string(64) "48d1777a0bf56fd3699e6cfe1ecc1472b9c5e903ac9aafe7c4fa09b14336cbf1" ["shopee_promotion_id"]=> int(72094924) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "5fecb3dda8baf479cb2fbe32" ["started_time"]=> int(1614618000000) ["expired_time"]=> int(1622480399000) ["aff_link"]=> string(214) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D72094924%26signature%3D48d1777a0bf56fd3699e6cfe1ecc1472b9c5e903ac9aafe7c4fa09b14336cbf1%26voucherCode%3DKHANH5K" } [2]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "01-02-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "30-06-2021 23:59:59" ["title"]=> string(47) "[SHOPEE] Mã hoàn 100% Nạp Thẻ&Dịch Vụ" ["slug"]=> string(56) "shopee-ma-hoan-100-nap-the-dich-vu-APDPNEWBOOK1619576611" ["content"]=> string(228) "Nhập mã APDPNEWBOOK hoàn tối đa 60000 xu cho đơn từ 0Đ. HSD: 30/06/2021 23:59. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn! Mã chỉ áp dụng khi thanh toán bằng AirPay." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(11) "APDPNEWBOOK" ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["discount"]=> float(1) ["category_name"]=> string(30) "Voucher dịch vụ thẻ cào" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(144) "https://shopee.vn/search?promotionId=69952739&signature=1edadc8bd5f460ea9f0a511c8319eba22536293caf4e44879390adbf2feba337&voucherCode=APDPNEWBOOK" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(130) "https://shopee.vn/voucher-details/APDPNEWBOOK/69952739/1edadc8bd5f460ea9f0a511c8319eba22536293caf4e44879390adbf2feba337?action=use" ["percentage_used"]=> int(100) ["shopee_category"]=> string(23) "Nạp Thẻ&Dịch Vụ" ["shopee_signature"]=> string(64) "1edadc8bd5f460ea9f0a511c8319eba22536293caf4e44879390adbf2feba337" ["shopee_promotion_id"]=> int(69952739) ["is_shop_voucher"]=> int(1) } ["id"]=> string(24) "5ffd7af3e72fee1ab572e402" ["started_time"]=> int(1612112400000) ["expired_time"]=> int(1625072399000) ["aff_link"]=> string(218) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D69952739%26signature%3D1edadc8bd5f460ea9f0a511c8319eba22536293caf4e44879390adbf2feba337%26voucherCode%3DAPDPNEWBOOK" } [3]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "05-04-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "31-05-2021 23:59:59" ["title"]=> string(29) "[SHOPEE] Mã giảm 7% SHOPEE" ["slug"]=> string(41) "shopee-ma-giam-7-shopee-FMCG7T21620323891" ["content"]=> string(115) "Nhập mã FMCG7T2 giảm 7% tối đa 100000 cho đơn từ 500000. HSD: 23:59 31/5/2021. Số lượng có hạn." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(7) "FMCG7T2" ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["discount"]=> string(4) "0.07" ["category_name"]=> string(5) "Khác" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(140) "https://shopee.vn/search?promotionId=75409487&signature=4775d647f7d80970a85ae0bb2d160830d4cdf2544a2af045b0f4c55cafa8b4a4&voucherCode=FMCG7T2" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(126) "https://shopee.vn/voucher-details/FMCG7T2/75409487/4775d647f7d80970a85ae0bb2d160830d4cdf2544a2af045b0f4c55cafa8b4a4?action=use" ["percentage_used"]=> int(100) ["shopee_category"]=> string(6) "SHOPEE" ["shopee_signature"]=> string(64) "4775d647f7d80970a85ae0bb2d160830d4cdf2544a2af045b0f4c55cafa8b4a4" ["shopee_promotion_id"]=> int(75409487) ["is_shop_voucher"]=> int(1) } ["id"]=> string(24) "6024123593ecd05265283d1b" ["started_time"]=> int(1617555600000) ["expired_time"]=> int(1622480399000) ["aff_link"]=> string(214) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D75409487%26signature%3D4775d647f7d80970a85ae0bb2d160830d4cdf2544a2af045b0f4c55cafa8b4a4%26voucherCode%3DFMCG7T2" } [4]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "05-04-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "31-05-2021 23:59:59" ["title"]=> string(29) "[SHOPEE] Mã giảm 5% SHOPEE" ["slug"]=> string(41) "shopee-ma-giam-5-shopee-FMCG5T21620323923" ["content"]=> string(114) "Nhập mã FMCG5T2 giảm 5% tối đa 50000 cho đơn từ 300000. HSD: 23:59 31/5/2021. Số lượng có hạn." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(7) "FMCG5T2" ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["discount"]=> string(4) "0.05" ["category_name"]=> string(5) "Khác" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(140) "https://shopee.vn/search?promotionId=75409486&signature=86bc8319fdd40a1318dfc5a9810d15cd5535097a9d0913724ce4519583f0f77e&voucherCode=FMCG5T2" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(126) "https://shopee.vn/voucher-details/FMCG5T2/75409486/86bc8319fdd40a1318dfc5a9810d15cd5535097a9d0913724ce4519583f0f77e?action=use" ["percentage_used"]=> int(100) ["shopee_category"]=> string(6) "SHOPEE" ["shopee_signature"]=> string(64) "86bc8319fdd40a1318dfc5a9810d15cd5535097a9d0913724ce4519583f0f77e" ["shopee_promotion_id"]=> int(75409486) ["is_shop_voucher"]=> int(1) } ["id"]=> string(24) "60241246fd826b53f8552d36" ["started_time"]=> int(1617555600000) ["expired_time"]=> int(1622480399000) ["aff_link"]=> string(214) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D75409486%26signature%3D86bc8319fdd40a1318dfc5a9810d15cd5535097a9d0913724ce4519583f0f77e%26voucherCode%3DFMCG5T2" } [5]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "31-03-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "30-06-2021 23:59:59" ["title"]=> string(41) "[SHOPEE] Mã giảm 10000 đồng zestore" ["slug"]=> string(51) "shopee-ma-giam-10000-dong-zestore-ZEST10K1618851062" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫300.000. Áp dụng đến 30-06-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(7) "ZEST10K" ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["discount"]=> string(5) "10000" ["category_name"]=> string(27) "Điện tử & Công nghệ" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(140) "https://shopee.vn/search?promotionId=74739455&signature=69a9ed1a9512636e95d9cfde80f8f42e490123c85d835c278e89bcceaf4e9d4e&voucherCode=ZEST10K" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(126) "https://shopee.vn/voucher-details/ZEST10K/74739455/69a9ed1a9512636e95d9cfde80f8f42e490123c85d835c278e89bcceaf4e9d4e?action=use" ["percentage_used"]=> int(0) ["shopee_category"]=> string(7) "zestore" ["shopee_signature"]=> string(64) "69a9ed1a9512636e95d9cfde80f8f42e490123c85d835c278e89bcceaf4e9d4e" ["shopee_promotion_id"]=> int(74739455) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "6024127bfd826b53f8552d3d" ["started_time"]=> int(1617123600000) ["expired_time"]=> int(1625072399000) ["aff_link"]=> string(214) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D74739455%26signature%3D69a9ed1a9512636e95d9cfde80f8f42e490123c85d835c278e89bcceaf4e9d4e%26voucherCode%3DZEST10K" } [6]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "05-05-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "31-05-2021 23:59:59" ["title"]=> string(35) "[SHOPEE] Mã giảm 6% Điện Tử" ["slug"]=> string(45) "shopee-ma-giam-6-dien-tu-ELTECHZONE1620323927" ["content"]=> string(180) "Nhập mã ELTECHZONE giảm 6% tối đa 300000 cho đơn từ 500000. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. HSD: 31/05/2021 23:59. Số lượng có hạn!" ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(10) "ELTECHZONE" ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["discount"]=> string(4) "0.06" ["category_name"]=> string(27) "Điện tử & Công nghệ" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(143) "https://shopee.vn/search?promotionId=78549230&signature=8024c481c6325b71117ad2ed06faa4e40bc0e9b150c07ee73d7eab16ed4ba3a4&voucherCode=ELTECHZONE" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(129) "https://shopee.vn/voucher-details/ELTECHZONE/78549230/8024c481c6325b71117ad2ed06faa4e40bc0e9b150c07ee73d7eab16ed4ba3a4?action=use" ["percentage_used"]=> int(100) ["shopee_category"]=> string(12) "Điện Tử" ["shopee_signature"]=> string(64) "8024c481c6325b71117ad2ed06faa4e40bc0e9b150c07ee73d7eab16ed4ba3a4" ["shopee_promotion_id"]=> int(78549230) ["is_shop_voucher"]=> int(1) } ["id"]=> string(24) "603293b5ff339b026103dd6d" ["started_time"]=> int(1620147600000) ["expired_time"]=> int(1622480399000) ["aff_link"]=> string(217) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D78549230%26signature%3D8024c481c6325b71117ad2ed06faa4e40bc0e9b150c07ee73d7eab16ed4ba3a4%26voucherCode%3DELTECHZONE" } [7]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "14-02-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "13-05-2021 23:59:59" ["title"]=> string(41) "[SHOPEE] Mã giảm 5% LeoVatino.Official" ["slug"]=> string(55) "shopee-ma-giam-5-leovatino-official-LEOV50K211617793113" ["content"]=> string(289) "None Giảm ngay 5%, tối đa ₫50.000, cho đơn hàng từ ₫100.000. Áp dụng đến 13-05-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(9) "LEOV50K21" ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["discount"]=> string(4) "0.05" ["category_name"]=> string(27) "Thời trang & Phụ kiện" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(142) "https://shopee.vn/search?promotionId=70838471&signature=349cec139da10a173fcc20b8e94a5a8d56c6c192580adb0865a80b530378d879&voucherCode=LEOV50K21" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(128) "https://shopee.vn/voucher-details/LEOV50K21/70838471/349cec139da10a173fcc20b8e94a5a8d56c6c192580adb0865a80b530378d879?action=use" ["percentage_used"]=> int(1) ["shopee_category"]=> string(18) "LeoVatino.Official" ["shopee_signature"]=> string(64) "349cec139da10a173fcc20b8e94a5a8d56c6c192580adb0865a80b530378d879" ["shopee_promotion_id"]=> int(70838471) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "603535504c327c5ed826afe8" ["started_time"]=> int(1613235600000) ["expired_time"]=> int(1620925199000) ["aff_link"]=> string(216) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D70838471%26signature%3D349cec139da10a173fcc20b8e94a5a8d56c6c192580adb0865a80b530378d879%26voucherCode%3DLEOV50K21" } [8]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "28-02-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "31-05-2021 23:59:59" ["title"]=> string(45) "[SHOPEE] Mã giảm 4000 đồng Bluehome2.vn" ["slug"]=> string(56) "shopee-ma-giam-4000-dong-bluehome2-vn-BLUE03011617793118" ["content"]=> string(272) "None Giảm ngay ₫4.000 cho đơn hàng từ ₫99.000. Áp dụng đến 31-05-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(8) "BLUE0301" ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["discount"]=> string(4) "4000" ["category_name"]=> string(26) "Nhà cửa & Đời sống" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(141) "https://shopee.vn/search?promotionId=71894222&signature=014391094c1d2d784b1980a6adc6a359f03bb8445e2c9214e511807773d688dd&voucherCode=BLUE0301" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(127) "https://shopee.vn/voucher-details/BLUE0301/71894222/014391094c1d2d784b1980a6adc6a359f03bb8445e2c9214e511807773d688dd?action=use" ["percentage_used"]=> int(0) ["shopee_category"]=> string(12) "Bluehome2.vn" ["shopee_signature"]=> string(64) "014391094c1d2d784b1980a6adc6a359f03bb8445e2c9214e511807773d688dd" ["shopee_promotion_id"]=> int(71894222) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "603fc1910ec2974e79177570" ["started_time"]=> int(1614445200000) ["expired_time"]=> int(1622480399000) ["aff_link"]=> string(215) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D71894222%26signature%3D014391094c1d2d784b1980a6adc6a359f03bb8445e2c9214e511807773d688dd%26voucherCode%3DBLUE0301" } [9]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "23-02-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "23-05-2021 23:59:59" ["title"]=> string(50) "[SHOPEE] Mã giảm 15000 đồng THE PET VIET NAM" ["slug"]=> string(62) "shopee-ma-giam-15000-dong-the-pet-viet-nam-THEPET20K1617793127" ["content"]=> string(274) "None Giảm ngay ₫15.000 cho đơn hàng từ ₫799.000. Áp dụng đến 23-05-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(9) "THEPET20K" ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["discount"]=> string(5) "15000" ["category_name"]=> string(10) "Thú cưng" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(142) "https://shopee.vn/search?promotionId=71421691&signature=6bd02226c7911407a6ae26f9652bc64f4930056b98de6854a086955ed43d4b35&voucherCode=THEPET20K" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(128) "https://shopee.vn/voucher-details/THEPET20K/71421691/6bd02226c7911407a6ae26f9652bc64f4930056b98de6854a086955ed43d4b35?action=use" ["percentage_used"]=> int(0) ["shopee_category"]=> string(16) "THE PET VIET NAM" ["shopee_signature"]=> string(64) "6bd02226c7911407a6ae26f9652bc64f4930056b98de6854a086955ed43d4b35" ["shopee_promotion_id"]=> int(71421691) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "6048fbe24a26e3495514857c" ["started_time"]=> int(1614013200000) ["expired_time"]=> int(1621789199000) ["aff_link"]=> string(216) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D71421691%26signature%3D6bd02226c7911407a6ae26f9652bc64f4930056b98de6854a086955ed43d4b35%26voucherCode%3DTHEPET20K" } [10]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "05-03-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "31-05-2021 23:59:59" ["title"]=> string(52) "[SHOPEE] Mã giảm 5000 đồng Phụ Nữ 24h Mart" ["slug"]=> string(59) "shopee-ma-giam-5000-dong-phu-nu-24h-mart-PN24H5K41617793129" ["content"]=> string(272) "None Giảm ngay ₫5.000 cho đơn hàng từ ₫99.000. Áp dụng đến 31-05-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(8) "PN24H5K4" ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["discount"]=> string(4) "5000" ["category_name"]=> string(0) "" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(141) "https://shopee.vn/search?promotionId=72496042&signature=77246f1de28bfc67f7cefa8d10e77d5902d3295b24dd0d24f8a6fbbfe11d5a84&voucherCode=PN24H5K4" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(127) "https://shopee.vn/voucher-details/PN24H5K4/72496042/77246f1de28bfc67f7cefa8d10e77d5902d3295b24dd0d24f8a6fbbfe11d5a84?action=use" ["percentage_used"]=> int(6) ["shopee_category"]=> string(19) "Phụ Nữ 24h Mart" ["shopee_signature"]=> string(64) "77246f1de28bfc67f7cefa8d10e77d5902d3295b24dd0d24f8a6fbbfe11d5a84" ["shopee_promotion_id"]=> int(72496042) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "604ba00ad0cae66bef70c81d" ["started_time"]=> int(1614877200000) ["expired_time"]=> int(1622480399000) ["aff_link"]=> string(215) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D72496042%26signature%3D77246f1de28bfc67f7cefa8d10e77d5902d3295b24dd0d24f8a6fbbfe11d5a84%26voucherCode%3DPN24H5K4" } [11]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "02-03-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "31-05-2021 23:59:59" ["title"]=> string(49) "[SHOPEE] Mã giảm 10000 đồng Loli & The Wolf" ["slug"]=> string(59) "shopee-ma-giam-10000-dong-loli-the-wolf-LOLI100101617793156" ["content"]=> string(274) "None Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫100.000. Áp dụng đến 31-05-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(9) "LOLI10010" ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["discount"]=> string(5) "10000" ["category_name"]=> string(26) "Sức khỏe & Làm đẹp" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(142) "https://shopee.vn/search?promotionId=72191021&signature=85070b04b5d062f9ee9b2cecdb83a3d9a3266c813b21dda0e56fa4110a08d073&voucherCode=LOLI10010" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(128) "https://shopee.vn/voucher-details/LOLI10010/72191021/85070b04b5d062f9ee9b2cecdb83a3d9a3266c813b21dda0e56fa4110a08d073?action=use" ["percentage_used"]=> int(1) ["shopee_category"]=> string(15) "Loli & The Wolf" ["shopee_signature"]=> string(64) "85070b04b5d062f9ee9b2cecdb83a3d9a3266c813b21dda0e56fa4110a08d073" ["shopee_promotion_id"]=> int(72191021) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "604e4346eae651237671e742" ["started_time"]=> int(1614618000000) ["expired_time"]=> int(1622480399000) ["aff_link"]=> string(216) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D72191021%26signature%3D85070b04b5d062f9ee9b2cecdb83a3d9a3266c813b21dda0e56fa4110a08d073%26voucherCode%3DLOLI10010" } [12]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "24-02-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "31-05-2021 23:59:59" ["title"]=> string(48) "[SHOPEE] Mã giảm 5% Decal dán tường Korea" ["slug"]=> string(61) "shopee-ma-giam-5-decal-dan-tuong-korea-SFP-715085931617793159" ["content"]=> string(289) "None Giảm ngay 5%, tối đa ₫50.000, cho đơn hàng từ ₫100.000. Áp dụng đến 31-05-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(12) "SFP-71508593" ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["discount"]=> string(4) "0.05" ["category_name"]=> string(26) "Nhà cửa & Đời sống" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(145) "https://shopee.vn/search?promotionId=71508593&signature=68c46e4c9a952196dcc80021da445eb54e5653ac6964d59f227257364ddc5a62&voucherCode=SFP-71508593" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(131) "https://shopee.vn/voucher-details/SFP-71508593/71508593/68c46e4c9a952196dcc80021da445eb54e5653ac6964d59f227257364ddc5a62?action=use" ["percentage_used"]=> int(1) ["shopee_category"]=> string(25) "Decal dán tường Korea" ["shopee_signature"]=> string(64) "68c46e4c9a952196dcc80021da445eb54e5653ac6964d59f227257364ddc5a62" ["shopee_promotion_id"]=> int(71508593) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "604e43a5a9374e6a7b1301e0" ["started_time"]=> int(1614099600000) ["expired_time"]=> int(1622480399000) ["aff_link"]=> string(219) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D71508593%26signature%3D68c46e4c9a952196dcc80021da445eb54e5653ac6964d59f227257364ddc5a62%26voucherCode%3DSFP-71508593" } [13]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "04-03-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "03-06-2021 23:59:59" ["title"]=> string(46) "[SHOPEE] Mã giảm 10000 đồng thebamboo.vn" ["slug"]=> string(57) "shopee-ma-giam-10000-dong-thebamboo-vn-THEB50001617793161" ["content"]=> string(273) "None Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫50.000. Áp dụng đến 03-06-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(8) "THEB5000" ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["discount"]=> string(5) "10000" ["category_name"]=> string(26) "Nhà cửa & Đời sống" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(141) "https://shopee.vn/search?promotionId=72426011&signature=dbe83e7f915be5cd993bb12d8297ef6463672132c506b1077c1f48a3e7a3dec6&voucherCode=THEB5000" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(127) "https://shopee.vn/voucher-details/THEB5000/72426011/dbe83e7f915be5cd993bb12d8297ef6463672132c506b1077c1f48a3e7a3dec6?action=use" ["percentage_used"]=> int(0) ["shopee_category"]=> string(12) "thebamboo.vn" ["shopee_signature"]=> string(64) "dbe83e7f915be5cd993bb12d8297ef6463672132c506b1077c1f48a3e7a3dec6" ["shopee_promotion_id"]=> int(72426011) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "604e43b3a9374e6a7b1301e3" ["started_time"]=> int(1614790800000) ["expired_time"]=> int(1622739599000) ["aff_link"]=> string(215) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D72426011%26signature%3Ddbe83e7f915be5cd993bb12d8297ef6463672132c506b1077c1f48a3e7a3dec6%26voucherCode%3DTHEB5000" } [14]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "01-03-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "31-05-2021 23:59:59" ["title"]=> string(49) "[SHOPEE] Mã giảm 100000 đồng ALUTECHMACHINE" ["slug"]=> string(59) "shopee-ma-giam-100000-dong-alutechmachine-VN601001617793164" ["content"]=> string(277) "None Giảm ngay ₫100.000 cho đơn hàng từ ₫2.500.000. Áp dụng đến 31-05-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(7) "VN60100" ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["discount"]=> string(6) "100000" ["category_name"]=> string(26) "Nhà cửa & Đời sống" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(140) "https://shopee.vn/search?promotionId=72023629&signature=180b7819626d200397b9c7c1e48026c0410c6dd6f615b6bfe61692c51b7cab6f&voucherCode=VN60100" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(126) "https://shopee.vn/voucher-details/VN60100/72023629/180b7819626d200397b9c7c1e48026c0410c6dd6f615b6bfe61692c51b7cab6f?action=use" ["percentage_used"]=> int(0) ["shopee_category"]=> string(14) "ALUTECHMACHINE" ["shopee_signature"]=> string(64) "180b7819626d200397b9c7c1e48026c0410c6dd6f615b6bfe61692c51b7cab6f" ["shopee_promotion_id"]=> int(72023629) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "604ea4866556db7fa86014d5" ["started_time"]=> int(1614531600000) ["expired_time"]=> int(1622480399000) ["aff_link"]=> string(214) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D72023629%26signature%3D180b7819626d200397b9c7c1e48026c0410c6dd6f615b6bfe61692c51b7cab6f%26voucherCode%3DVN60100" } [15]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "09-03-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "31-05-2021 23:59:59" ["title"]=> string(57) "[SHOPEE] Mã giảm 44% Mầm Store - Quần Áo Trẻ Em" ["slug"]=> string(60) "shopee-ma-giam-44-mam-store-quan-ao-tre-em-HOAN44K1617793170" ["content"]=> string(289) "None Giảm ngay 44%, tối đa ₫20.000, cho đơn hàng từ ₫99.000. Áp dụng đến 31-05-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(7) "HOAN44K" ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["discount"]=> string(4) "0.44" ["category_name"]=> string(10) "Mẹ & bé" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(140) "https://shopee.vn/search?promotionId=72792014&signature=c9d2def612452cc1753bcda1c2e903da1d2fe1d47d0c215bb4324ebec0685b17&voucherCode=HOAN44K" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(126) "https://shopee.vn/voucher-details/HOAN44K/72792014/c9d2def612452cc1753bcda1c2e903da1d2fe1d47d0c215bb4324ebec0685b17?action=use" ["percentage_used"]=> int(9) ["shopee_category"]=> string(33) "Mầm Store - Quần Áo Trẻ Em" ["shopee_signature"]=> string(64) "c9d2def612452cc1753bcda1c2e903da1d2fe1d47d0c215bb4324ebec0685b17" ["shopee_promotion_id"]=> int(72792014) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "604edcb8694d6f492812d4c7" ["started_time"]=> int(1615222800000) ["expired_time"]=> int(1622480399000) ["aff_link"]=> string(214) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D72792014%26signature%3Dc9d2def612452cc1753bcda1c2e903da1d2fe1d47d0c215bb4324ebec0685b17%26voucherCode%3DHOAN44K" } [16]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "28-02-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "31-05-2021 23:59:59" ["title"]=> string(58) "[SHOPEE] Mã giảm 100000 đồng Vua Phụ Kiện - No.1" ["slug"]=> string(64) "shopee-ma-giam-100000-dong-vua-phu-kien-no-1-VUAPHUKI41617813203" ["content"]=> string(272) "Giảm ngay ₫100.000 cho đơn hàng từ ₫5.000.000. Áp dụng đến 31-05-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(9) "VUAPHUKI4" ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["discount"]=> string(6) "100000" ["category_name"]=> string(30) "Phụ kiện & Điện thoại" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(142) "https://shopee.vn/search?promotionId=71919363&signature=f9c90430eefc83fd8aefba1591147e8d0f738c0d4029d70a9eb41a0c48b1ecef&voucherCode=VUAPHUKI4" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(128) "https://shopee.vn/voucher-details/VUAPHUKI4/71919363/f9c90430eefc83fd8aefba1591147e8d0f738c0d4029d70a9eb41a0c48b1ecef?action=use" ["percentage_used"]=> int(0) ["shopee_category"]=> string(23) "Vua Phụ Kiện - No.1" ["shopee_signature"]=> string(64) "f9c90430eefc83fd8aefba1591147e8d0f738c0d4029d70a9eb41a0c48b1ecef" ["shopee_promotion_id"]=> int(71919363) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "604f5b2ebc00070066724723" ["started_time"]=> int(1614445200000) ["expired_time"]=> int(1622480399000) ["aff_link"]=> string(216) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D71919363%26signature%3Df9c90430eefc83fd8aefba1591147e8d0f738c0d4029d70a9eb41a0c48b1ecef%26voucherCode%3DVUAPHUKI4" } [17]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "27-02-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "04-06-2021 23:59:59" ["title"]=> string(53) "[SHOPEE] Mã giảm 30% Mịn Decor - Chăn Ga Gối" ["slug"]=> string(62) "shopee-ma-giam-30-min-decor-chan-ga-goi-SFP-718121281617793179" ["content"]=> string(290) "None Giảm ngay 30%, tối đa ₫10.000, cho đơn hàng từ ₫150.000. Áp dụng đến 04-06-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(12) "SFP-71812128" ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["discount"]=> string(3) "0.3" ["category_name"]=> string(26) "Nhà cửa & Đời sống" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(145) "https://shopee.vn/search?promotionId=71812128&signature=f6c05ee64ede9e5f68ed40d01e77ea64ed27e09570ff4ada8d14a7a419ad301c&voucherCode=SFP-71812128" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(131) "https://shopee.vn/voucher-details/SFP-71812128/71812128/f6c05ee64ede9e5f68ed40d01e77ea64ed27e09570ff4ada8d14a7a419ad301c?action=use" ["percentage_used"]=> int(0) ["shopee_category"]=> string(28) "Mịn Decor - Chăn Ga Gối" ["shopee_signature"]=> string(64) "f6c05ee64ede9e5f68ed40d01e77ea64ed27e09570ff4ada8d14a7a419ad301c" ["shopee_promotion_id"]=> int(71812128) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "604f931c4f3a3c77d4388436" ["started_time"]=> int(1614358800000) ["expired_time"]=> int(1622825999000) ["aff_link"]=> string(219) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D71812128%26signature%3Df6c05ee64ede9e5f68ed40d01e77ea64ed27e09570ff4ada8d14a7a419ad301c%26voucherCode%3DSFP-71812128" } [18]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "13-03-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "17-06-2021 23:59:59" ["title"]=> string(45) "[SHOPEE] Mã giảm 20000 đồng TechWear.vn" ["slug"]=> string(60) "shopee-ma-giam-20000-dong-techwear-vn-SFP-731631101618071724" ["content"]=> string(271) "Giảm ngay ₫20.000 cho đơn hàng từ ₫1.000.000. Áp dụng đến 17-06-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(12) "SFP-73163110" ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["discount"]=> string(5) "20000" ["category_name"]=> string(27) "Điện tử & Công nghệ" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(145) "https://shopee.vn/search?promotionId=73163110&signature=9ac5d295743cdd0b2851fce6d2b4627994ac8f6306582fd185cf874d3abca846&voucherCode=SFP-73163110" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(131) "https://shopee.vn/voucher-details/SFP-73163110/73163110/9ac5d295743cdd0b2851fce6d2b4627994ac8f6306582fd185cf874d3abca846?action=use" ["percentage_used"]=> int(0) ["shopee_category"]=> string(11) "TechWear.vn" ["shopee_signature"]=> string(64) "9ac5d295743cdd0b2851fce6d2b4627994ac8f6306582fd185cf874d3abca846" ["shopee_promotion_id"]=> int(73163110) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "604f9355947f6e3a625b944a" ["started_time"]=> int(1615568400000) ["expired_time"]=> int(1623949199000) ["aff_link"]=> string(219) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D73163110%26signature%3D9ac5d295743cdd0b2851fce6d2b4627994ac8f6306582fd185cf874d3abca846%26voucherCode%3DSFP-73163110" } [19]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "26-04-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "30-05-2021 23:59:59" ["title"]=> string(50) "[SHOPEE] Mã giảm 50% Royal Crown Watch Official" ["slug"]=> string(64) "shopee-ma-giam-50-royal-crown-watch-official-ROYA898981619531693" ["content"]=> string(285) "Giảm ngay 50%, tối đa ₫50.000, cho đơn hàng từ ₫500.000. Áp dụng đến 31-05-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(9) "ROYA89898" ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["discount"]=> string(3) "0.5" ["category_name"]=> string(27) "Thời trang & Phụ kiện" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(142) "https://shopee.vn/search?promotionId=77361099&signature=b1dfb0fe6b441127675d8ee0ebcb5bcc6c08b00cb527a839fcd6b8b4451f48cb&voucherCode=ROYA89898" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(128) "https://shopee.vn/voucher-details/ROYA89898/77361099/b1dfb0fe6b441127675d8ee0ebcb5bcc6c08b00cb527a839fcd6b8b4451f48cb?action=use" ["percentage_used"]=> int(0) ["shopee_category"]=> string(26) "Royal Crown Watch Official" ["shopee_signature"]=> string(64) "b1dfb0fe6b441127675d8ee0ebcb5bcc6c08b00cb527a839fcd6b8b4451f48cb" ["shopee_promotion_id"]=> int(77361099) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "604fa3d41036dc1fde7b768f" ["started_time"]=> int(1619370000000) ["expired_time"]=> int(1622393999000) ["aff_link"]=> string(216) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D77361099%26signature%3Db1dfb0fe6b441127675d8ee0ebcb5bcc6c08b00cb527a839fcd6b8b4451f48cb%26voucherCode%3DROYA89898" } [20]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "19-02-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "23-05-2021 23:59:59" ["title"]=> string(55) "[SHOPEE] Mã giảm 5000 đồng Máy hút sữa Cmbear" ["slug"]=> string(60) "shopee-ma-giam-5000-dong-may-hut-sua-cmbear-MUCI5K1617793184" ["content"]=> string(273) "None Giảm ngay ₫5.000 cho đơn hàng từ ₫550.000. Áp dụng đến 23-05-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(6) "MUCI5K" ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["discount"]=> string(4) "5000" ["category_name"]=> string(10) "Mẹ & bé" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(139) "https://shopee.vn/search?promotionId=71206374&signature=4e8b62f9b51e45f1d5b8748d45e33340af986579ddc00befe3e5e678502a866f&voucherCode=MUCI5K" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(125) "https://shopee.vn/voucher-details/MUCI5K/71206374/4e8b62f9b51e45f1d5b8748d45e33340af986579ddc00befe3e5e678502a866f?action=use" ["percentage_used"]=> int(100) ["shopee_category"]=> string(22) "Máy hút sữa Cmbear" ["shopee_signature"]=> string(64) "4e8b62f9b51e45f1d5b8748d45e33340af986579ddc00befe3e5e678502a866f" ["shopee_promotion_id"]=> int(71206374) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "604faf851036dc1fde7b7690" ["started_time"]=> int(1613667600000) ["expired_time"]=> int(1621789199000) ["aff_link"]=> string(213) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D71206374%26signature%3D4e8b62f9b51e45f1d5b8748d45e33340af986579ddc00befe3e5e678502a866f%26voucherCode%3DMUCI5K" } [21]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "04-03-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "01-06-2021 23:59:59" ["title"]=> string(40) "[SHOPEE] Mã giảm 5% YOLO Fashion shop" ["slug"]=> string(54) "shopee-ma-giam-5-yolo-fashion-shop-HATHTRIAN1617793186" ["content"]=> string(289) "None Giảm ngay 5%, tối đa ₫100.000, cho đơn hàng từ ₫50.000. Áp dụng đến 01-06-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(9) "HATHTRIAN" ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["discount"]=> string(4) "0.05" ["category_name"]=> string(27) "Thời trang & Phụ kiện" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(142) "https://shopee.vn/search?promotionId=72406078&signature=5c250c537eb3eb085df1af98dfda0f442c3e2cf3cd0a923f876a66c48c4f793e&voucherCode=HATHTRIAN" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(128) "https://shopee.vn/voucher-details/HATHTRIAN/72406078/5c250c537eb3eb085df1af98dfda0f442c3e2cf3cd0a923f876a66c48c4f793e?action=use" ["percentage_used"]=> int(3) ["shopee_category"]=> string(17) "YOLO Fashion shop" ["shopee_signature"]=> string(64) "5c250c537eb3eb085df1af98dfda0f442c3e2cf3cd0a923f876a66c48c4f793e" ["shopee_promotion_id"]=> int(72406078) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "604fb4271036dc1fde7b7691" ["started_time"]=> int(1614790800000) ["expired_time"]=> int(1622566799000) ["aff_link"]=> string(216) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D72406078%26signature%3D5c250c537eb3eb085df1af98dfda0f442c3e2cf3cd0a923f876a66c48c4f793e%26voucherCode%3DHATHTRIAN" } [22]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "12-02-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "16-05-2021 23:59:59" ["title"]=> string(60) "[SHOPEE] Mã giảm 55% Thế giới phụ kiện - LATOSHOP" ["slug"]=> string(63) "shopee-ma-giam-55-the-gioi-phu-kien-latoshop-THEG55PT1617793188" ["content"]=> string(290) "None Giảm ngay 55%, tối đa ₫20.000, cho đơn hàng từ ₫599.000. Áp dụng đến 16-05-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(8) "THEG55PT" ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["discount"]=> string(4) "0.55" ["category_name"]=> string(30) "Phụ kiện & Điện thoại" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(141) "https://shopee.vn/search?promotionId=70792950&signature=51cc049a7f14bd2923d8d6330151cca646324d4c791e17d646a3fae36a850a6c&voucherCode=THEG55PT" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(127) "https://shopee.vn/voucher-details/THEG55PT/70792950/51cc049a7f14bd2923d8d6330151cca646324d4c791e17d646a3fae36a850a6c?action=use" ["percentage_used"]=> int(3) ["shopee_category"]=> string(36) "Thế giới phụ kiện - LATOSHOP" ["shopee_signature"]=> string(64) "51cc049a7f14bd2923d8d6330151cca646324d4c791e17d646a3fae36a850a6c" ["shopee_promotion_id"]=> int(70792950) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "60501288947f6e3a625b945e" ["started_time"]=> int(1613062800000) ["expired_time"]=> int(1621184399000) ["aff_link"]=> string(215) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D70792950%26signature%3D51cc049a7f14bd2923d8d6330151cca646324d4c791e17d646a3fae36a850a6c%26voucherCode%3DTHEG55PT" } [23]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "16-04-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "31-05-2021 23:59:59" ["title"]=> string(53) "[SHOPEE] Mã giảm 5% Saffron VIETNAM - CHÍNH HÃNG" ["slug"]=> string(62) "shopee-ma-giam-5-saffron-vietnam-chinh-hang-SAFFRON51619629219" ["content"]=> string(284) "Giảm ngay 5%, tối đa ₫20.000, cho đơn hàng từ ₫350.000. Áp dụng đến 31-05-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(8) "SAFFRON5" ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["discount"]=> float(0.05) ["category_name"]=> string(26) "Nhà cửa & Đời sống" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(141) "https://shopee.vn/search?promotionId=76505137&signature=9d19c4a429e0ec06e62b0fa339b9e789306cdfaf999396214e77c61ca5e7302d&voucherCode=SAFFRON5" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(127) "https://shopee.vn/voucher-details/SAFFRON5/76505137/9d19c4a429e0ec06e62b0fa339b9e789306cdfaf999396214e77c61ca5e7302d?action=use" ["percentage_used"]=> int(0) ["shopee_category"]=> string(30) "Saffron VIETNAM - CHÍNH HÃNG" ["shopee_signature"]=> string(64) "9d19c4a429e0ec06e62b0fa339b9e789306cdfaf999396214e77c61ca5e7302d" ["shopee_promotion_id"]=> int(76505137) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "6050e55f18c5bf3cea135042" ["started_time"]=> int(1618506000000) ["expired_time"]=> int(1622480399000) ["aff_link"]=> string(215) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D76505137%26signature%3D9d19c4a429e0ec06e62b0fa339b9e789306cdfaf999396214e77c61ca5e7302d%26voucherCode%3DSAFFRON5" } [24]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "05-03-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "06-06-2021 23:59:59" ["title"]=> string(57) "[SHOPEE] Mã giảm 30000 đồng Tiệm Trà Lộc Vàng" ["slug"]=> string(63) "shopee-ma-giam-30000-dong-tiem-tra-loc-vang-HOAN000071617793190" ["content"]=> string(274) "None Giảm ngay ₫30.000 cho đơn hàng từ ₫299.000. Áp dụng đến 06-06-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(9) "HOAN00007" ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["discount"]=> string(5) "30000" ["category_name"]=> string(31) "Hàng tiêu dùng thực phẩm" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(142) "https://shopee.vn/search?promotionId=72502130&signature=e63e3cc1d30f4783deb5ab2d0419a714aae17dc7e80723e39b4be130660e46e6&voucherCode=HOAN00007" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(128) "https://shopee.vn/voucher-details/HOAN00007/72502130/e63e3cc1d30f4783deb5ab2d0419a714aae17dc7e80723e39b4be130660e46e6?action=use" ["percentage_used"]=> int(0) ["shopee_category"]=> string(23) "Tiệm Trà Lộc Vàng" ["shopee_signature"]=> string(64) "e63e3cc1d30f4783deb5ab2d0419a714aae17dc7e80723e39b4be130660e46e6" ["shopee_promotion_id"]=> int(72502130) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "6050e57ea12cbd6aab77c357" ["started_time"]=> int(1614877200000) ["expired_time"]=> int(1622998799000) ["aff_link"]=> string(216) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D72502130%26signature%3De63e3cc1d30f4783deb5ab2d0419a714aae17dc7e80723e39b4be130660e46e6%26voucherCode%3DHOAN00007" } [25]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "03-02-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "08-05-2021 23:59:59" ["title"]=> string(45) "[SHOPEE] Mã giảm 30000 đồng houglamn.vn" ["slug"]=> string(57) "shopee-ma-giam-30000-dong-houglamn-vn-HOUGHUAIN1617793193" ["content"]=> string(274) "None Giảm ngay ₫30.000 cho đơn hàng từ ₫990.000. Áp dụng đến 08-05-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(9) "HOUGHUAIN" ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["discount"]=> string(5) "30000" ["category_name"]=> string(26) "Nhà cửa & Đời sống" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(142) "https://shopee.vn/search?promotionId=70163666&signature=81227e8da0a9ac513329945b07e1e3b1b1a4178f538275bc80f3fb58b35d3b11&voucherCode=HOUGHUAIN" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(128) "https://shopee.vn/voucher-details/HOUGHUAIN/70163666/81227e8da0a9ac513329945b07e1e3b1b1a4178f538275bc80f3fb58b35d3b11?action=use" ["percentage_used"]=> int(0) ["shopee_category"]=> string(11) "houglamn.vn" ["shopee_signature"]=> string(64) "81227e8da0a9ac513329945b07e1e3b1b1a4178f538275bc80f3fb58b35d3b11" ["shopee_promotion_id"]=> int(70163666) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "6050e5a8a12cbd6aab77c35d" ["started_time"]=> int(1612285200000) ["expired_time"]=> int(1620493199000) ["aff_link"]=> string(216) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D70163666%26signature%3D81227e8da0a9ac513329945b07e1e3b1b1a4178f538275bc80f3fb58b35d3b11%26voucherCode%3DHOUGHUAIN" } [26]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "06-03-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "08-06-2021 23:59:59" ["title"]=> string(57) "[SHOPEE] Mã giảm 30000 đồng Tiệm Trà Lộc Vàng" ["slug"]=> string(63) "shopee-ma-giam-30000-dong-tiem-tra-loc-vang-HOAN30K211618505608" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫30.000 cho đơn hàng từ ₫300.000. Áp dụng đến 08-06-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(9) "HOAN30K21" ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["discount"]=> string(5) "30000" ["category_name"]=> string(31) "Hàng tiêu dùng thực phẩm" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(142) "https://shopee.vn/search?promotionId=72166677&signature=9974ff464b6d4bb1faa8620fc93031e4063b9cff21646493a6d0e6e80a4311d4&voucherCode=HOAN30K21" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(128) "https://shopee.vn/voucher-details/HOAN30K21/72166677/9974ff464b6d4bb1faa8620fc93031e4063b9cff21646493a6d0e6e80a4311d4?action=use" ["percentage_used"]=> int(11) ["shopee_category"]=> string(23) "Tiệm Trà Lộc Vàng" ["shopee_signature"]=> string(64) "9974ff464b6d4bb1faa8620fc93031e4063b9cff21646493a6d0e6e80a4311d4" ["shopee_promotion_id"]=> int(72166677) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "6050e5aca12cbd6aab77c35e" ["started_time"]=> int(1614963600000) ["expired_time"]=> int(1623171599000) ["aff_link"]=> string(216) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D72166677%26signature%3D9974ff464b6d4bb1faa8620fc93031e4063b9cff21646493a6d0e6e80a4311d4%26voucherCode%3DHOAN30K21" } [27]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "15-03-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "19-06-2021 23:59:59" ["title"]=> string(37) "[SHOPEE] Mã giảm 2% MonMonOfficial" ["slug"]=> string(54) "shopee-ma-giam-2-monmonofficial-SFP-732862121617794603" ["content"]=> string(266) "None Giảm ngay 2% cho đơn hàng từ ₫50.000. Áp dụng đến 19-06-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(12) "SFP-73286212" ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["discount"]=> string(4) "0.02" ["category_name"]=> string(26) "Nhà cửa & Đời sống" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(145) "https://shopee.vn/search?promotionId=73286212&signature=786b2f87739804d920762e9638743a10a0ef062143a2d6f7a9226c33e9182931&voucherCode=SFP-73286212" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(131) "https://shopee.vn/voucher-details/SFP-73286212/73286212/786b2f87739804d920762e9638743a10a0ef062143a2d6f7a9226c33e9182931?action=use" ["percentage_used"]=> int(0) ["shopee_category"]=> string(14) "MonMonOfficial" ["shopee_signature"]=> string(64) "786b2f87739804d920762e9638743a10a0ef062143a2d6f7a9226c33e9182931" ["shopee_promotion_id"]=> int(73286212) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "6050e5afb3c70034fb4c9b13" ["started_time"]=> int(1615741200000) ["expired_time"]=> int(1624121999000) ["aff_link"]=> string(219) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D73286212%26signature%3D786b2f87739804d920762e9638743a10a0ef062143a2d6f7a9226c33e9182931%26voucherCode%3DSFP-73286212" } [28]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "28-02-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "07-05-2021 23:59:59" ["title"]=> string(58) "[SHOPEE] Mã giảm 99% BÁNH TRÁNG ABI SNACK VIỆT NAM." ["slug"]=> string(67) "shopee-ma-giam-99-banh-trang-abi-snack-viet-nam-THAN123391617794606" ["content"]=> string(290) "None Giảm ngay 99%, tối đa ₫20.000, cho đơn hàng từ ₫300.000. Áp dụng đến 07-05-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(9) "THAN12339" ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["discount"]=> string(4) "0.99" ["category_name"]=> string(31) "Hàng tiêu dùng thực phẩm" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(142) "https://shopee.vn/search?promotionId=71898198&signature=81c7f2bd6960f83ace9705d0f3a15f52e262c4dcc67fb0613873c386a6ce7c17&voucherCode=THAN12339" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(128) "https://shopee.vn/voucher-details/THAN12339/71898198/81c7f2bd6960f83ace9705d0f3a15f52e262c4dcc67fb0613873c386a6ce7c17?action=use" ["percentage_used"]=> int(100) ["shopee_category"]=> string(34) "BÁNH TRÁNG ABI SNACK VIỆT NAM." ["shopee_signature"]=> string(64) "81c7f2bd6960f83ace9705d0f3a15f52e262c4dcc67fb0613873c386a6ce7c17" ["shopee_promotion_id"]=> int(71898198) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "6050e5e218c5bf3cea135054" ["started_time"]=> int(1614445200000) ["expired_time"]=> int(1620406799000) ["aff_link"]=> string(216) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D71898198%26signature%3D81c7f2bd6960f83ace9705d0f3a15f52e262c4dcc67fb0613873c386a6ce7c17%26voucherCode%3DTHAN12339" } [29]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "26-02-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "26-05-2021 23:59:59" ["title"]=> string(57) "[SHOPEE] Mã giảm 100000 đồng Shop Rẻ Thế À .Vn" ["slug"]=> string(63) "shopee-ma-giam-100000-dong-shop-re-the-a-vn-RETHEAVIP1617794610" ["content"]=> string(278) "None Giảm ngay ₫100.000 cho đơn hàng từ ₫10.000.000. Áp dụng đến 26-05-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(9) "RETHEAVIP" ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["discount"]=> string(6) "100000" ["category_name"]=> string(40) "Sách & Văn phòng phẩm & Quà tặng" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(142) "https://shopee.vn/search?promotionId=71749203&signature=ddb02a92f0ab2fba69c2a4ab6caf99fba13e1a2e3061b8a82fa61371ce9be8ae&voucherCode=RETHEAVIP" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(128) "https://shopee.vn/voucher-details/RETHEAVIP/71749203/ddb02a92f0ab2fba69c2a4ab6caf99fba13e1a2e3061b8a82fa61371ce9be8ae?action=use" ["percentage_used"]=> int(0) ["shopee_category"]=> string(22) "Shop Rẻ Thế À .Vn" ["shopee_signature"]=> string(64) "ddb02a92f0ab2fba69c2a4ab6caf99fba13e1a2e3061b8a82fa61371ce9be8ae" ["shopee_promotion_id"]=> int(71749203) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "6051c4a61e9b8216301df152" ["started_time"]=> int(1614272400000) ["expired_time"]=> int(1622048399000) ["aff_link"]=> string(216) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D71749203%26signature%3Dddb02a92f0ab2fba69c2a4ab6caf99fba13e1a2e3061b8a82fa61371ce9be8ae%26voucherCode%3DRETHEAVIP" } [30]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "03-03-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "04-06-2021 23:59:59" ["title"]=> string(57) "[SHOPEE] Mã giảm 100000 đồng Trường Thành Plaza" ["slug"]=> string(61) "shopee-ma-giam-100000-dong-truong-thanh-plaza-GIADR1617793213" ["content"]=> string(277) "None Giảm ngay ₫100.000 cho đơn hàng từ ₫1.500.000. Áp dụng đến 04-06-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(5) "GIADR" ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["discount"]=> string(6) "100000" ["category_name"]=> string(26) "Nhà cửa & Đời sống" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(138) "https://shopee.vn/search?promotionId=72284242&signature=92132871784c7b78ca00e36be2a062d9c672a1139d33c59b314242d6a18d0d7f&voucherCode=GIADR" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(124) "https://shopee.vn/voucher-details/GIADR/72284242/92132871784c7b78ca00e36be2a062d9c672a1139d33c59b314242d6a18d0d7f?action=use" ["percentage_used"]=> int(0) ["shopee_category"]=> string(22) "Trường Thành Plaza" ["shopee_signature"]=> string(64) "92132871784c7b78ca00e36be2a062d9c672a1139d33c59b314242d6a18d0d7f" ["shopee_promotion_id"]=> int(72284242) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "605319faed2d56241f1166b2" ["started_time"]=> int(1614704400000) ["expired_time"]=> int(1622825999000) ["aff_link"]=> string(212) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D72284242%26signature%3D92132871784c7b78ca00e36be2a062d9c672a1139d33c59b314242d6a18d0d7f%26voucherCode%3DGIADR" } [31]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "05-03-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "31-05-2021 23:59:59" ["title"]=> string(32) "[SHOPEE] Mã giảm 10% May Noka" ["slug"]=> string(45) "shopee-ma-giam-10-may-noka-DUNG10301617793215" ["content"]=> string(290) "None Giảm ngay 10%, tối đa ₫30.000, cho đơn hàng từ ₫150.000. Áp dụng đến 31-05-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(8) "DUNG1030" ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["discount"]=> string(3) "0.1" ["category_name"]=> string(27) "Thời trang & Phụ kiện" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(141) "https://shopee.vn/search?promotionId=72492263&signature=4f4f8875747935188ce839b3c56ca65637ef03da607a3b17cb70610fc9e3f0cd&voucherCode=DUNG1030" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(127) "https://shopee.vn/voucher-details/DUNG1030/72492263/4f4f8875747935188ce839b3c56ca65637ef03da607a3b17cb70610fc9e3f0cd?action=use" ["percentage_used"]=> int(0) ["shopee_category"]=> string(8) "May Noka" ["shopee_signature"]=> string(64) "4f4f8875747935188ce839b3c56ca65637ef03da607a3b17cb70610fc9e3f0cd" ["shopee_promotion_id"]=> int(72492263) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "6053876c77b1415381684083" ["started_time"]=> int(1614877200000) ["expired_time"]=> int(1622480399000) ["aff_link"]=> string(215) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D72492263%26signature%3D4f4f8875747935188ce839b3c56ca65637ef03da607a3b17cb70610fc9e3f0cd%26voucherCode%3DDUNG1030" } [32]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "09-03-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "09-06-2021 23:59:59" ["title"]=> string(57) "[SHOPEE] Mã giảm 10% SIÊU THỊ CHO MẸ VÀ BÉ YÊU" ["slug"]=> string(60) "shopee-ma-giam-10-sieu-thi-cho-me-va-be-yeu-SIEUGG1617793217" ["content"]=> string(290) "None Giảm ngay 10%, tối đa ₫30.000, cho đơn hàng từ ₫120.000. Áp dụng đến 09-06-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(6) "SIEUGG" ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["discount"]=> string(3) "0.1" ["category_name"]=> string(10) "Mẹ & bé" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(139) "https://shopee.vn/search?promotionId=72811616&signature=7440db970babe35caf3daa3146c5bf5292325ce0e315985f87af911f73b7528b&voucherCode=SIEUGG" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(125) "https://shopee.vn/voucher-details/SIEUGG/72811616/7440db970babe35caf3daa3146c5bf5292325ce0e315985f87af911f73b7528b?action=use" ["percentage_used"]=> int(2) ["shopee_category"]=> string(33) "SIÊU THỊ CHO MẸ VÀ BÉ YÊU" ["shopee_signature"]=> string(64) "7440db970babe35caf3daa3146c5bf5292325ce0e315985f87af911f73b7528b" ["shopee_promotion_id"]=> int(72811616) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "605387761020333f4d12641f" ["started_time"]=> int(1615222800000) ["expired_time"]=> int(1623257999000) ["aff_link"]=> string(213) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D72811616%26signature%3D7440db970babe35caf3daa3146c5bf5292325ce0e315985f87af911f73b7528b%26voucherCode%3DSIEUGG" } [33]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "15-03-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "31-05-2021 23:59:59" ["title"]=> string(30) "[SHOPEE] Mã giảm 15% PenPro" ["slug"]=> string(44) "shopee-ma-giam-15-penpro-PENPSALE31617793219" ["content"]=> string(290) "None Giảm ngay 15%, tối đa ₫20.000, cho đơn hàng từ ₫350.000. Áp dụng đến 31-05-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(9) "PENPSALE3" ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["discount"]=> string(4) "0.15" ["category_name"]=> string(40) "Sách & Văn phòng phẩm & Quà tặng" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(142) "https://shopee.vn/search?promotionId=73245479&signature=da0c2dfbaf33891e4a5065ed5dba8e11d9d152349b81401cd1fe275c7fa0ed62&voucherCode=PENPSALE3" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(128) "https://shopee.vn/voucher-details/PENPSALE3/73245479/da0c2dfbaf33891e4a5065ed5dba8e11d9d152349b81401cd1fe275c7fa0ed62?action=use" ["percentage_used"]=> int(0) ["shopee_category"]=> string(6) "PenPro" ["shopee_signature"]=> string(64) "da0c2dfbaf33891e4a5065ed5dba8e11d9d152349b81401cd1fe275c7fa0ed62" ["shopee_promotion_id"]=> int(73245479) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "605387a5ac354318101a9440" ["started_time"]=> int(1615741200000) ["expired_time"]=> int(1622480399000) ["aff_link"]=> string(216) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D73245479%26signature%3Dda0c2dfbaf33891e4a5065ed5dba8e11d9d152349b81401cd1fe275c7fa0ed62%26voucherCode%3DPENPSALE3" } [34]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "28-02-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "28-05-2021 23:59:59" ["title"]=> string(43) "[SHOPEE] Mã giảm 20000 đồng SKY WATCH" ["slug"]=> string(52) "shopee-ma-giam-20000-dong-sky-watch-SKYF201617793222" ["content"]=> string(274) "None Giảm ngay ₫20.000 cho đơn hàng từ ₫295.000. Áp dụng đến 28-05-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(6) "SKYF20" ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["discount"]=> string(5) "20000" ["category_name"]=> string(27) "Thời trang & Phụ kiện" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(139) "https://shopee.vn/search?promotionId=71899904&signature=0ccbcafe1c44143757f1e0dbf4015a5f0ffa5acc2886b03a4ef4cb0dbbf27066&voucherCode=SKYF20" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(125) "https://shopee.vn/voucher-details/SKYF20/71899904/0ccbcafe1c44143757f1e0dbf4015a5f0ffa5acc2886b03a4ef4cb0dbbf27066?action=use" ["percentage_used"]=> int(3) ["shopee_category"]=> string(9) "SKY WATCH" ["shopee_signature"]=> string(64) "0ccbcafe1c44143757f1e0dbf4015a5f0ffa5acc2886b03a4ef4cb0dbbf27066" ["shopee_promotion_id"]=> int(71899904) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "605387ae77b1415381684088" ["started_time"]=> int(1614445200000) ["expired_time"]=> int(1622221199000) ["aff_link"]=> string(213) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D71899904%26signature%3D0ccbcafe1c44143757f1e0dbf4015a5f0ffa5acc2886b03a4ef4cb0dbbf27066%26voucherCode%3DSKYF20" } [35]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "11-03-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "31-05-2021 23:59:59" ["title"]=> string(67) "[SHOPEE] Mã giảm 10000 đồng 2mama - Đầm Bầu Thiết Kế" ["slug"]=> string(67) "shopee-ma-giam-10000-dong-2mama-dam-bau-thiet-ke-2MAMA10K1617793233" ["content"]=> string(274) "None Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫500.000. Áp dụng đến 31-05-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(8) "2MAMA10K" ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["discount"]=> string(5) "10000" ["category_name"]=> string(0) "" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(141) "https://shopee.vn/search?promotionId=73021702&signature=05bb26f4041f267add43fa3254ef6f549f0548b974e703619ef21b5ddf943056&voucherCode=2MAMA10K" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(127) "https://shopee.vn/voucher-details/2MAMA10K/73021702/05bb26f4041f267add43fa3254ef6f549f0548b974e703619ef21b5ddf943056?action=use" ["percentage_used"]=> int(0) ["shopee_category"]=> string(33) "2mama - Đầm Bầu Thiết Kế" ["shopee_signature"]=> string(64) "05bb26f4041f267add43fa3254ef6f549f0548b974e703619ef21b5ddf943056" ["shopee_promotion_id"]=> int(73021702) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "6054da61a47dc00c3355e825" ["started_time"]=> int(1615395600000) ["expired_time"]=> int(1622480399000) ["aff_link"]=> string(215) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D73021702%26signature%3D05bb26f4041f267add43fa3254ef6f549f0548b974e703619ef21b5ddf943056%26voucherCode%3D2MAMA10K" } [36]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "27-02-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "26-05-2021 23:59:59" ["title"]=> string(66) "[SHOPEE] Mã giảm 10% VADA.vn - Xưởng Đầm Đẹp Giá Rẻ" ["slug"]=> string(66) "shopee-ma-giam-10-vada-vn-xuong-dam-dep-gia-re-SHOPCADE11617793243" ["content"]=> string(267) "None Giảm ngay 10% cho đơn hàng từ ₫12.000. Áp dụng đến 26-05-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(9) "SHOPCADE1" ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["discount"]=> string(3) "0.1" ["category_name"]=> string(0) "" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(142) "https://shopee.vn/search?promotionId=71848995&signature=b138f32ff0d8f34a83231208eb7acc4116c3d83bd8e40b7c29aae239ea53acba&voucherCode=SHOPCADE1" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(128) "https://shopee.vn/voucher-details/SHOPCADE1/71848995/b138f32ff0d8f34a83231208eb7acc4116c3d83bd8e40b7c29aae239ea53acba?action=use" ["percentage_used"]=> int(0) ["shopee_category"]=> string(42) "VADA.vn - Xưởng Đầm Đẹp Giá Rẻ" ["shopee_signature"]=> string(64) "b138f32ff0d8f34a83231208eb7acc4116c3d83bd8e40b7c29aae239ea53acba" ["shopee_promotion_id"]=> int(71848995) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "6054e1b8a47dc00c3355e83e" ["started_time"]=> int(1614358800000) ["expired_time"]=> int(1622048399000) ["aff_link"]=> string(216) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D71848995%26signature%3Db138f32ff0d8f34a83231208eb7acc4116c3d83bd8e40b7c29aae239ea53acba%26voucherCode%3DSHOPCADE1" } [37]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "08-02-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "18-05-2021 23:59:59" ["title"]=> string(72) "[SHOPEE] Mã giảm 10000 đồng Louro Sport - Thế Giới Đồ Tập" ["slug"]=> string(78) "shopee-ma-giam-10000-dong-louro-sport-the-gioi-do-tap-SGAME-704874431617793249" ["content"]=> string(274) "None Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫110.000. Áp dụng đến 18-05-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(14) "SGAME-70487443" ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["discount"]=> string(5) "10000" ["category_name"]=> string(0) "" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(147) "https://shopee.vn/search?promotionId=70487443&signature=736a626c1ba271cee23537f6f4af9e67d62ef276397fa849f0edaac42c8e771e&voucherCode=SGAME-70487443" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(133) "https://shopee.vn/voucher-details/SGAME-70487443/70487443/736a626c1ba271cee23537f6f4af9e67d62ef276397fa849f0edaac42c8e771e?action=use" ["percentage_used"]=> int(1) ["shopee_category"]=> string(38) "Louro Sport - Thế Giới Đồ Tập" ["shopee_signature"]=> string(64) "736a626c1ba271cee23537f6f4af9e67d62ef276397fa849f0edaac42c8e771e" ["shopee_promotion_id"]=> int(70487443) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "60562ffab6428e427c09cb9d" ["started_time"]=> int(1612717200000) ["expired_time"]=> int(1621357199000) ["aff_link"]=> string(221) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D70487443%26signature%3D736a626c1ba271cee23537f6f4af9e67d62ef276397fa849f0edaac42c8e771e%26voucherCode%3DSGAME-70487443" } [38]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "15-03-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "08-06-2021 23:59:59" ["title"]=> string(42) "[SHOPEE] Mã giảm 45% Home Shoping Store" ["slug"]=> string(56) "shopee-ma-giam-45-home-shoping-store-HOME45GIA1617793251" ["content"]=> string(290) "None Giảm ngay 45%, tối đa ₫20.000, cho đơn hàng từ ₫699.000. Áp dụng đến 08-06-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(9) "HOME45GIA" ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["discount"]=> string(4) "0.45" ["category_name"]=> string(26) "Nhà cửa & Đời sống" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(142) "https://shopee.vn/search?promotionId=73283860&signature=f036a552136201d5af8b6627f1e899ef8b80219c62972d9612ed0f1f4d07372c&voucherCode=HOME45GIA" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(128) "https://shopee.vn/voucher-details/HOME45GIA/73283860/f036a552136201d5af8b6627f1e899ef8b80219c62972d9612ed0f1f4d07372c?action=use" ["percentage_used"]=> int(28) ["shopee_category"]=> string(18) "Home Shoping Store" ["shopee_signature"]=> string(64) "f036a552136201d5af8b6627f1e899ef8b80219c62972d9612ed0f1f4d07372c" ["shopee_promotion_id"]=> int(73283860) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "60577da00ee641681b355ce2" ["started_time"]=> int(1615741200000) ["expired_time"]=> int(1623171599000) ["aff_link"]=> string(216) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D73283860%26signature%3Df036a552136201d5af8b6627f1e899ef8b80219c62972d9612ed0f1f4d07372c%26voucherCode%3DHOME45GIA" } [39]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "04-03-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "05-06-2021 23:59:59" ["title"]=> string(41) "[SHOPEE] Mã giảm 1000 đồng tuananhb" ["slug"]=> string(51) "shopee-ma-giam-1000-dong-tuananhb-TUAN1KA1617793253" ["content"]=> string(273) "None Giảm ngay ₫1.000 cho đơn hàng từ ₫100.000. Áp dụng đến 05-06-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(7) "TUAN1KA" ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["discount"]=> string(4) "1000" ["category_name"]=> string(30) "Phụ kiện & Điện thoại" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(140) "https://shopee.vn/search?promotionId=72455104&signature=c6346f5c18d136d0c372626ee072818fcefda003bf837c76c53848b177acc959&voucherCode=TUAN1KA" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(126) "https://shopee.vn/voucher-details/TUAN1KA/72455104/c6346f5c18d136d0c372626ee072818fcefda003bf837c76c53848b177acc959?action=use" ["percentage_used"]=> int(15) ["shopee_category"]=> string(8) "tuananhb" ["shopee_signature"]=> string(64) "c6346f5c18d136d0c372626ee072818fcefda003bf837c76c53848b177acc959" ["shopee_promotion_id"]=> int(72455104) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "60577dba0ee641681b355ce5" ["started_time"]=> int(1614790800000) ["expired_time"]=> int(1622912399000) ["aff_link"]=> string(214) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D72455104%26signature%3Dc6346f5c18d136d0c372626ee072818fcefda003bf837c76c53848b177acc959%26voucherCode%3DTUAN1KA" } [40]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "05-02-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "09-05-2021 23:59:59" ["title"]=> string(55) "[SHOPEE] Mã giảm 20000 đồng Yoobao Official Store" ["slug"]=> string(66) "shopee-ma-giam-20000-dong-yoobao-official-store-YOOBY20K1617794619" ["content"]=> string(274) "None Giảm ngay ₫20.000 cho đơn hàng từ ₫599.000. Áp dụng đến 09-05-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(8) "YOOBY20K" ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["discount"]=> string(5) "20000" ["category_name"]=> string(26) "Sức khỏe & Làm đẹp" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(141) "https://shopee.vn/search?promotionId=70300692&signature=bf0b1fb9883631aaf5494497b8d6b9ee04264a59ff158d1a64745b9d78e02bbd&voucherCode=YOOBY20K" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(127) "https://shopee.vn/voucher-details/YOOBY20K/70300692/bf0b1fb9883631aaf5494497b8d6b9ee04264a59ff158d1a64745b9d78e02bbd?action=use" ["percentage_used"]=> int(0) ["shopee_category"]=> string(21) "Yoobao Official Store" ["shopee_signature"]=> string(64) "bf0b1fb9883631aaf5494497b8d6b9ee04264a59ff158d1a64745b9d78e02bbd" ["shopee_promotion_id"]=> int(70300692) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "605790dea7fcf1566b6bd149" ["started_time"]=> int(1612458000000) ["expired_time"]=> int(1620579599000) ["aff_link"]=> string(215) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D70300692%26signature%3Dbf0b1fb9883631aaf5494497b8d6b9ee04264a59ff158d1a64745b9d78e02bbd%26voucherCode%3DYOOBY20K" } [41]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "13-03-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "01-06-2021 23:59:59" ["title"]=> string(42) "[SHOPEE] Mã giảm 60% Giày_Hạnh_Phúc" ["slug"]=> string(50) "shopee-ma-giam-60-giay-hanh-phuc-HANH0011617794620" ["content"]=> string(292) "None Giảm ngay 60%, tối đa ₫50.000, cho đơn hàng từ ₫1.200.000. Áp dụng đến 02-06-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(7) "HANH001" ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["discount"]=> string(3) "0.6" ["category_name"]=> string(27) "Thời trang & Phụ kiện" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(140) "https://shopee.vn/search?promotionId=73198145&signature=47340601e0a72317fc9e1ba41fffbafe444a93aeb500afc58008e276746b6815&voucherCode=HANH001" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(126) "https://shopee.vn/voucher-details/HANH001/73198145/47340601e0a72317fc9e1ba41fffbafe444a93aeb500afc58008e276746b6815?action=use" ["percentage_used"]=> int(0) ["shopee_category"]=> string(18) "Giày_Hạnh_Phúc" ["shopee_signature"]=> string(64) "47340601e0a72317fc9e1ba41fffbafe444a93aeb500afc58008e276746b6815" ["shopee_promotion_id"]=> int(73198145) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "6058515604d71e1a0b133044" ["started_time"]=> int(1615568400000) ["expired_time"]=> int(1622566799000) ["aff_link"]=> string(214) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D73198145%26signature%3D47340601e0a72317fc9e1ba41fffbafe444a93aeb500afc58008e276746b6815%26voucherCode%3DHANH001" } [42]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "22-02-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "26-05-2021 23:59:59" ["title"]=> string(48) "[SHOPEE] Mã hoàn 15% Zin Boutique_Dress Design" ["slug"]=> string(63) "shopee-ma-hoan-15-zin-boutique-dress-design-ZINSXUAN11617794622" ["content"]=> string(200) "None Sử dụng mã để nhận ngay 15% hoàn xu cho đơn tối thiểu ₫550.000, hoàn tối đa 15000 xu. *Có hiệu lực đến 26-05-2021. Mã chỉ có giá trị sử dụng một lần." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(9) "ZINSXUAN1" ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["discount"]=> string(4) "0.15" ["category_name"]=> string(27) "Thời trang & Phụ kiện" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(142) "https://shopee.vn/search?promotionId=71360761&signature=6ab53b7d5bfd13191a94cf96d5cb7a3db641c1f66982823dc69b38dee993ff80&voucherCode=ZINSXUAN1" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(128) "https://shopee.vn/voucher-details/ZINSXUAN1/71360761/6ab53b7d5bfd13191a94cf96d5cb7a3db641c1f66982823dc69b38dee993ff80?action=use" ["percentage_used"]=> int(4) ["shopee_category"]=> string(25) "Zin Boutique_Dress Design" ["shopee_signature"]=> string(64) "6ab53b7d5bfd13191a94cf96d5cb7a3db641c1f66982823dc69b38dee993ff80" ["shopee_promotion_id"]=> int(71360761) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "6058515a12c77f62cd408bb3" ["started_time"]=> int(1613926800000) ["expired_time"]=> int(1622048399000) ["aff_link"]=> string(216) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D71360761%26signature%3D6ab53b7d5bfd13191a94cf96d5cb7a3db641c1f66982823dc69b38dee993ff80%26voucherCode%3DZINSXUAN1" } [43]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "08-02-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "07-05-2021 23:59:59" ["title"]=> string(60) "[SHOPEE] Mã giảm 10% Ouibeaute _ Mỹ phẩm chính hãng" ["slug"]=> string(63) "shopee-ma-giam-10-ouibeaute-my-pham-chinh-hang-OUIB031618408389" ["content"]=> string(285) "Giảm ngay 10%, tối đa ₫30.000, cho đơn hàng từ ₫500.000. Áp dụng đến 07-05-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(6) "OUIB03" ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["discount"]=> string(3) "0.1" ["category_name"]=> string(26) "Sức khỏe & Làm đẹp" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(139) "https://shopee.vn/search?promotionId=70471564&signature=104b318ab487179735fddd55669a6b9ce1aa51d8ed08de8921fb7ba773b60d1a&voucherCode=OUIB03" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(125) "https://shopee.vn/voucher-details/OUIB03/70471564/104b318ab487179735fddd55669a6b9ce1aa51d8ed08de8921fb7ba773b60d1a?action=use" ["percentage_used"]=> int(0) ["shopee_category"]=> string(36) "Ouibeaute _ Mỹ phẩm chính hãng" ["shopee_signature"]=> string(64) "104b318ab487179735fddd55669a6b9ce1aa51d8ed08de8921fb7ba773b60d1a" ["shopee_promotion_id"]=> int(70471564) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "6058cd42563eb17d526bf1f7" ["started_time"]=> int(1612717200000) ["expired_time"]=> int(1620406799000) ["aff_link"]=> string(213) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D70471564%26signature%3D104b318ab487179735fddd55669a6b9ce1aa51d8ed08de8921fb7ba773b60d1a%26voucherCode%3DOUIB03" } [44]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "04-03-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "31-05-2021 23:59:59" ["title"]=> string(53) "[SHOPEE] Mã giảm 50000 đồng Masuto store online" ["slug"]=> string(64) "shopee-ma-giam-50000-dong-masuto-store-online-MASUTO501617793273" ["content"]=> string(276) "None Giảm ngay ₫50.000 cho đơn hàng từ ₫1.000.000. Áp dụng đến 31-05-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(8) "MASUTO50" ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["discount"]=> string(5) "50000" ["category_name"]=> string(26) "Nhà cửa & Đời sống" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(141) "https://shopee.vn/search?promotionId=72443126&signature=50338852ad4922e2c9b5e455a5d5f95642f916f5fa2ff70a64342913c2aa1e9a&voucherCode=MASUTO50" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(127) "https://shopee.vn/voucher-details/MASUTO50/72443126/50338852ad4922e2c9b5e455a5d5f95642f916f5fa2ff70a64342913c2aa1e9a?action=use" ["percentage_used"]=> int(7) ["shopee_category"]=> string(19) "Masuto store online" ["shopee_signature"]=> string(64) "50338852ad4922e2c9b5e455a5d5f95642f916f5fa2ff70a64342913c2aa1e9a" ["shopee_promotion_id"]=> int(72443126) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "6058d1e071988b5c8421944c" ["started_time"]=> int(1614790800000) ["expired_time"]=> int(1622480399000) ["aff_link"]=> string(215) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D72443126%26signature%3D50338852ad4922e2c9b5e455a5d5f95642f916f5fa2ff70a64342913c2aa1e9a%26voucherCode%3DMASUTO50" } [45]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "04-03-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "31-05-2021 23:59:59" ["title"]=> string(53) "[SHOPEE] Mã giảm 20000 đồng Masuto store online" ["slug"]=> string(63) "shopee-ma-giam-20000-dong-masuto-store-online-MASUO201617793274" ["content"]=> string(274) "None Giảm ngay ₫20.000 cho đơn hàng từ ₫350.000. Áp dụng đến 31-05-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(7) "MASUO20" ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["discount"]=> string(5) "20000" ["category_name"]=> string(19) "Máy tính & Laptop" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(140) "https://shopee.vn/search?promotionId=72440874&signature=a2fc241ce7ce3f630e0accb3632b238e94607fd7e992781167a6cc8e05b0ff1b&voucherCode=MASUO20" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(126) "https://shopee.vn/voucher-details/MASUO20/72440874/a2fc241ce7ce3f630e0accb3632b238e94607fd7e992781167a6cc8e05b0ff1b?action=use" ["percentage_used"]=> int(4) ["shopee_category"]=> string(19) "Masuto store online" ["shopee_signature"]=> string(64) "a2fc241ce7ce3f630e0accb3632b238e94607fd7e992781167a6cc8e05b0ff1b" ["shopee_promotion_id"]=> int(72440874) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "6058d1e571988b5c8421944d" ["started_time"]=> int(1614790800000) ["expired_time"]=> int(1622480399000) ["aff_link"]=> string(214) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D72440874%26signature%3Da2fc241ce7ce3f630e0accb3632b238e94607fd7e992781167a6cc8e05b0ff1b%26voucherCode%3DMASUO20" } [46]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "09-03-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "10-06-2021 23:59:59" ["title"]=> string(44) "[SHOPEE] Mã giảm 44% Chidu Official Store" ["slug"]=> string(56) "shopee-ma-giam-44-chidu-official-store-CHIDU441617793276" ["content"]=> string(290) "None Giảm ngay 44%, tối đa ₫10.000, cho đơn hàng từ ₫260.000. Áp dụng đến 10-06-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(7) "CHIDU44" ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["discount"]=> string(4) "0.44" ["category_name"]=> string(27) "Thời trang & Phụ kiện" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(140) "https://shopee.vn/search?promotionId=72814188&signature=fbae964e2aaa90afa9280b40fd07ff23436294c74fd9a95e3ab7e309928db79c&voucherCode=CHIDU44" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(126) "https://shopee.vn/voucher-details/CHIDU44/72814188/fbae964e2aaa90afa9280b40fd07ff23436294c74fd9a95e3ab7e309928db79c?action=use" ["percentage_used"]=> int(1) ["shopee_category"]=> string(20) "Chidu Official Store" ["shopee_signature"]=> string(64) "fbae964e2aaa90afa9280b40fd07ff23436294c74fd9a95e3ab7e309928db79c" ["shopee_promotion_id"]=> int(72814188) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "60595629c8616a5058353273" ["started_time"]=> int(1615222800000) ["expired_time"]=> int(1623344399000) ["aff_link"]=> string(214) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D72814188%26signature%3Dfbae964e2aaa90afa9280b40fd07ff23436294c74fd9a95e3ab7e309928db79c%26voucherCode%3DCHIDU44" } [47]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "23-02-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "23-05-2021 23:59:59" ["title"]=> string(45) "[SHOPEE] Mã giảm 8000 đồng Full HD Shop" ["slug"]=> string(55) "shopee-ma-giam-8000-dong-full-hd-shop-FULL2501617793283" ["content"]=> string(273) "None Giảm ngay ₫8.000 cho đơn hàng từ ₫250.000. Áp dụng đến 23-05-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(7) "FULL250" ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["discount"]=> string(4) "8000" ["category_name"]=> string(27) "Điện tử & Công nghệ" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(140) "https://shopee.vn/search?promotionId=71488230&signature=53ece11df480793ebe9ec93baf2e6006439532fe01214947ff0f62d87df48104&voucherCode=FULL250" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(126) "https://shopee.vn/voucher-details/FULL250/71488230/53ece11df480793ebe9ec93baf2e6006439532fe01214947ff0f62d87df48104?action=use" ["percentage_used"]=> int(0) ["shopee_category"]=> string(12) "Full HD Shop" ["shopee_signature"]=> string(64) "53ece11df480793ebe9ec93baf2e6006439532fe01214947ff0f62d87df48104" ["shopee_promotion_id"]=> int(71488230) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "605a1f93e5e54d0960036717" ["started_time"]=> int(1614013200000) ["expired_time"]=> int(1621789199000) ["aff_link"]=> string(214) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D71488230%26signature%3D53ece11df480793ebe9ec93baf2e6006439532fe01214947ff0f62d87df48104%26voucherCode%3DFULL250" } [48]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "04-03-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "31-05-2021 23:59:59" ["title"]=> string(57) "[SHOPEE] Mã giảm 10% KEYER KID'S_Thời Trang Trẻ Em" ["slug"]=> string(67) "shopee-ma-giam-10-keyer-kid-s-thoi-trang-tre-em-KHANKID101617793289" ["content"]=> string(290) "None Giảm ngay 10%, tối đa ₫10.000, cho đơn hàng từ ₫250.000. Áp dụng đến 31-05-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(9) "KHANKID10" ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["discount"]=> string(3) "0.1" ["category_name"]=> string(10) "Mẹ & bé" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(142) "https://shopee.vn/search?promotionId=72396270&signature=f29772e59219b2ec4a37ac3c6205371e6d52f047b8c33b1cddc61d7069cec59f&voucherCode=KHANKID10" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(128) "https://shopee.vn/voucher-details/KHANKID10/72396270/f29772e59219b2ec4a37ac3c6205371e6d52f047b8c33b1cddc61d7069cec59f?action=use" ["percentage_used"]=> int(0) ["shopee_category"]=> string(33) "KEYER KID'S_Thời Trang Trẻ Em" ["shopee_signature"]=> string(64) "f29772e59219b2ec4a37ac3c6205371e6d52f047b8c33b1cddc61d7069cec59f" ["shopee_promotion_id"]=> int(72396270) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "605a1fc38fa70d32dd45dadf" ["started_time"]=> int(1614790800000) ["expired_time"]=> int(1622480399000) ["aff_link"]=> string(216) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D72396270%26signature%3Df29772e59219b2ec4a37ac3c6205371e6d52f047b8c33b1cddc61d7069cec59f%26voucherCode%3DKHANKID10" } [49]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "12-03-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "11-06-2021 23:59:59" ["title"]=> string(43) "[SHOPEE] Mã giảm 15000 đồng VIPI MART" ["slug"]=> string(53) "shopee-ma-giam-15000-dong-vipi-mart-VIPI15K1619456314" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫15.000 cho đơn hàng từ ₫300.000. Áp dụng đến 12-06-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(7) "VIPI15K" ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["discount"]=> string(5) "15000" ["category_name"]=> string(5) "Khác" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(140) "https://shopee.vn/search?promotionId=73138401&signature=ef753cf8581546fe44e7fe801524a4ab2f4fbc4ab57d816357f8e67890ad9103&voucherCode=VIPI15K" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(126) "https://shopee.vn/voucher-details/VIPI15K/73138401/ef753cf8581546fe44e7fe801524a4ab2f4fbc4ab57d816357f8e67890ad9103?action=use" ["percentage_used"]=> int(0) ["shopee_category"]=> string(9) "VIPI MART" ["shopee_signature"]=> string(64) "ef753cf8581546fe44e7fe801524a4ab2f4fbc4ab57d816357f8e67890ad9103" ["shopee_promotion_id"]=> int(73138401) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "605a1fff72887646621c6f94" ["started_time"]=> int(1615482000000) ["expired_time"]=> int(1623430799000) ["aff_link"]=> string(214) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D73138401%26signature%3Def753cf8581546fe44e7fe801524a4ab2f4fbc4ab57d816357f8e67890ad9103%26voucherCode%3DVIPI15K" } [50]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "01-03-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "31-05-2021 23:59:59" ["title"]=> string(34) "[SHOPEE] Mã giảm 8% Moontime.vn" ["slug"]=> string(45) "shopee-ma-giam-8-moontime-vn-COCNB81617793301" ["content"]=> string(290) "None Giảm ngay 8%, tối đa ₫100.000, cho đơn hàng từ ₫500.000. Áp dụng đến 31-05-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(6) "COCNB8" ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["discount"]=> string(4) "0.08" ["category_name"]=> string(26) "Nhà cửa & Đời sống" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(139) "https://shopee.vn/search?promotionId=72011731&signature=3ab00c8e5964f5d1a4a8c42e3f339ab1d01ecf112f17487960d7e0e41e712564&voucherCode=COCNB8" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(125) "https://shopee.vn/voucher-details/COCNB8/72011731/3ab00c8e5964f5d1a4a8c42e3f339ab1d01ecf112f17487960d7e0e41e712564?action=use" ["percentage_used"]=> int(0) ["shopee_category"]=> string(11) "Moontime.vn" ["shopee_signature"]=> string(64) "3ab00c8e5964f5d1a4a8c42e3f339ab1d01ecf112f17487960d7e0e41e712564" ["shopee_promotion_id"]=> int(72011731) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "605aa012dcfac330f670c4e6" ["started_time"]=> int(1614531600000) ["expired_time"]=> int(1622480399000) ["aff_link"]=> string(213) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D72011731%26signature%3D3ab00c8e5964f5d1a4a8c42e3f339ab1d01ecf112f17487960d7e0e41e712564%26voucherCode%3DCOCNB8" } [51]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "26-02-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "20-05-2021 23:59:59" ["title"]=> string(42) "[SHOPEE] Mã giảm 22000 đồng zican.vn" ["slug"]=> string(50) "shopee-ma-giam-22000-dong-zican-vn-ZICA41617793304" ["content"]=> string(274) "None Giảm ngay ₫22.000 cho đơn hàng từ ₫450.000. Áp dụng đến 20-05-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(5) "ZICA4" ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["discount"]=> string(5) "22000" ["category_name"]=> string(26) "Nhà cửa & Đời sống" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(138) "https://shopee.vn/search?promotionId=71771214&signature=7e48950a09b6514d38f04c772f0ac231a8a6fd023bd2d1c967ff195d6de8d1db&voucherCode=ZICA4" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(124) "https://shopee.vn/voucher-details/ZICA4/71771214/7e48950a09b6514d38f04c772f0ac231a8a6fd023bd2d1c967ff195d6de8d1db?action=use" ["percentage_used"]=> int(0) ["shopee_category"]=> string(8) "zican.vn" ["shopee_signature"]=> string(64) "7e48950a09b6514d38f04c772f0ac231a8a6fd023bd2d1c967ff195d6de8d1db" ["shopee_promotion_id"]=> int(71771214) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "605ad7fdd0e40f11ff549647" ["started_time"]=> int(1614272400000) ["expired_time"]=> int(1621529999000) ["aff_link"]=> string(212) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D71771214%26signature%3D7e48950a09b6514d38f04c772f0ac231a8a6fd023bd2d1c967ff195d6de8d1db%26voucherCode%3DZICA4" } [52]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "15-03-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "15-06-2021 23:59:59" ["title"]=> string(49) "[SHOPEE] Mã giảm 32000 đồng pinkpinkgirl.vn" ["slug"]=> string(60) "shopee-ma-giam-32000-dong-pinkpinkgirl-vn-PINK20231617793306" ["content"]=> string(274) "None Giảm ngay ₫32.000 cho đơn hàng từ ₫400.000. Áp dụng đến 15-06-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(8) "PINK2023" ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["discount"]=> string(5) "32000" ["category_name"]=> string(40) "Sách & Văn phòng phẩm & Quà tặng" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(141) "https://shopee.vn/search?promotionId=73255342&signature=a6ecb1ee72f07030613ee43ec15c00f868e661f6e002852d0c27568794c094f9&voucherCode=PINK2023" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(127) "https://shopee.vn/voucher-details/PINK2023/73255342/a6ecb1ee72f07030613ee43ec15c00f868e661f6e002852d0c27568794c094f9?action=use" ["percentage_used"]=> int(0) ["shopee_category"]=> string(15) "pinkpinkgirl.vn" ["shopee_signature"]=> string(64) "a6ecb1ee72f07030613ee43ec15c00f868e661f6e002852d0c27568794c094f9" ["shopee_promotion_id"]=> int(73255342) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "605ad822d0e40f11ff549648" ["started_time"]=> int(1615741200000) ["expired_time"]=> int(1623776399000) ["aff_link"]=> string(215) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D73255342%26signature%3Da6ecb1ee72f07030613ee43ec15c00f868e661f6e002852d0c27568794c094f9%26voucherCode%3DPINK2023" } [53]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "09-02-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "12-05-2021 23:59:59" ["title"]=> string(46) "[SHOPEE] Mã giảm 50000 đồng topseller.vn" ["slug"]=> string(57) "shopee-ma-giam-50000-dong-topseller-vn-TOPSM50W1617793310" ["content"]=> string(274) "None Giảm ngay ₫50.000 cho đơn hàng từ ₫500.000. Áp dụng đến 12-05-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(8) "TOPSM50W" ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["discount"]=> string(5) "50000" ["category_name"]=> string(5) "Khác" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(141) "https://shopee.vn/search?promotionId=70547733&signature=d5daa415f2b14df000e5168e5cab5c694023802753cf555cb542f0e65ff1b765&voucherCode=TOPSM50W" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(127) "https://shopee.vn/voucher-details/TOPSM50W/70547733/d5daa415f2b14df000e5168e5cab5c694023802753cf555cb542f0e65ff1b765?action=use" ["percentage_used"]=> int(0) ["shopee_category"]=> string(12) "topseller.vn" ["shopee_signature"]=> string(64) "d5daa415f2b14df000e5168e5cab5c694023802753cf555cb542f0e65ff1b765" ["shopee_promotion_id"]=> int(70547733) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "605ad834d0e40f11ff549649" ["started_time"]=> int(1612803600000) ["expired_time"]=> int(1620838799000) ["aff_link"]=> string(215) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D70547733%26signature%3Dd5daa415f2b14df000e5168e5cab5c694023802753cf555cb542f0e65ff1b765%26voucherCode%3DTOPSM50W" } [54]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "26-02-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "20-05-2021 23:59:59" ["title"]=> string(42) "[SHOPEE] Mã giảm 23000 đồng NOTE FOR" ["slug"]=> string(53) "shopee-ma-giam-23000-dong-note-for-ZICA00041617793314" ["content"]=> string(274) "None Giảm ngay ₫23.000 cho đơn hàng từ ₫450.000. Áp dụng đến 20-05-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(8) "ZICA0004" ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["discount"]=> string(5) "23000" ["category_name"]=> string(40) "Sách & Văn phòng phẩm & Quà tặng" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(141) "https://shopee.vn/search?promotionId=71776180&signature=35e15767f48668e3bd020213bb0080c99e03cadf96392330016eed42ef3529ae&voucherCode=ZICA0004" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(127) "https://shopee.vn/voucher-details/ZICA0004/71776180/35e15767f48668e3bd020213bb0080c99e03cadf96392330016eed42ef3529ae?action=use" ["percentage_used"]=> int(0) ["shopee_category"]=> string(8) "NOTE FOR" ["shopee_signature"]=> string(64) "35e15767f48668e3bd020213bb0080c99e03cadf96392330016eed42ef3529ae" ["shopee_promotion_id"]=> int(71776180) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "605ad8501f841813ec2321d6" ["started_time"]=> int(1614272400000) ["expired_time"]=> int(1621529999000) ["aff_link"]=> string(215) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D71776180%26signature%3D35e15767f48668e3bd020213bb0080c99e03cadf96392330016eed42ef3529ae%26voucherCode%3DZICA0004" } [55]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "08-03-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "07-06-2021 23:59:59" ["title"]=> string(45) "[SHOPEE] Mã giảm 20000 đồng Dép Adidas" ["slug"]=> string(56) "shopee-ma-giam-20000-dong-dep-adidas-HHTU999991617793315" ["content"]=> string(274) "None Giảm ngay ₫20.000 cho đơn hàng từ ₫300.000. Áp dụng đến 07-06-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(9) "HHTU99999" ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["discount"]=> string(5) "20000" ["category_name"]=> string(27) "Thời trang & Phụ kiện" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(142) "https://shopee.vn/search?promotionId=72708259&signature=a91587c684e06f409b60eab2c778fcded5aba7d0fd2e390175eb2ff06941a9a5&voucherCode=HHTU99999" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(128) "https://shopee.vn/voucher-details/HHTU99999/72708259/a91587c684e06f409b60eab2c778fcded5aba7d0fd2e390175eb2ff06941a9a5?action=use" ["percentage_used"]=> int(0) ["shopee_category"]=> string(11) "Dép Adidas" ["shopee_signature"]=> string(64) "a91587c684e06f409b60eab2c778fcded5aba7d0fd2e390175eb2ff06941a9a5" ["shopee_promotion_id"]=> int(72708259) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "605af47b67500232dc25a792" ["started_time"]=> int(1615136400000) ["expired_time"]=> int(1623085199000) ["aff_link"]=> string(216) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D72708259%26signature%3Da91587c684e06f409b60eab2c778fcded5aba7d0fd2e390175eb2ff06941a9a5%26voucherCode%3DHHTU99999" } [56]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "04-03-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "07-06-2021 23:59:59" ["title"]=> string(37) "[SHOPEE] Mã giảm 50% chanhbeauty93" ["slug"]=> string(54) "shopee-ma-giam-50-chanhbeauty93-SFP-724013471617793317" ["content"]=> string(290) "None Giảm ngay 50%, tối đa ₫10.000, cho đơn hàng từ ₫150.000. Áp dụng đến 07-06-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(12) "SFP-72401347" ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["discount"]=> string(3) "0.5" ["category_name"]=> string(26) "Nhà cửa & Đời sống" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(145) "https://shopee.vn/search?promotionId=72401347&signature=04265225c5385b9563b47ed959410d6a649c4f7a92eb55f0ed90231401c58a0f&voucherCode=SFP-72401347" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(131) "https://shopee.vn/voucher-details/SFP-72401347/72401347/04265225c5385b9563b47ed959410d6a649c4f7a92eb55f0ed90231401c58a0f?action=use" ["percentage_used"]=> int(1) ["shopee_category"]=> string(13) "chanhbeauty93" ["shopee_signature"]=> string(64) "04265225c5385b9563b47ed959410d6a649c4f7a92eb55f0ed90231401c58a0f" ["shopee_promotion_id"]=> int(72401347) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "605b7091ddd63775023745a6" ["started_time"]=> int(1614790800000) ["expired_time"]=> int(1623085199000) ["aff_link"]=> string(219) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D72401347%26signature%3D04265225c5385b9563b47ed959410d6a649c4f7a92eb55f0ed90231401c58a0f%26voucherCode%3DSFP-72401347" } [57]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "05-02-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "09-05-2021 23:59:59" ["title"]=> string(54) "[SHOPEE] Mã giảm 5000 đồng Yoobao Official Store" ["slug"]=> string(64) "shopee-ma-giam-5000-dong-yoobao-official-store-YOOBY5K1617793319" ["content"]=> string(273) "None Giảm ngay ₫5.000 cho đơn hàng từ ₫149.000. Áp dụng đến 09-05-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(7) "YOOBY5K" ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["discount"]=> string(4) "5000" ["category_name"]=> string(26) "Nhà cửa & Đời sống" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(140) "https://shopee.vn/search?promotionId=70300969&signature=75bf51e46f82357ad83ad30ece82f4f4c5ca40ef1d3b8b1398527f4e45ddd4bc&voucherCode=YOOBY5K" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(126) "https://shopee.vn/voucher-details/YOOBY5K/70300969/75bf51e46f82357ad83ad30ece82f4f4c5ca40ef1d3b8b1398527f4e45ddd4bc?action=use" ["percentage_used"]=> int(1) ["shopee_category"]=> string(21) "Yoobao Official Store" ["shopee_signature"]=> string(64) "75bf51e46f82357ad83ad30ece82f4f4c5ca40ef1d3b8b1398527f4e45ddd4bc" ["shopee_promotion_id"]=> int(70300969) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "605b70b417d341708d0f356c" ["started_time"]=> int(1612458000000) ["expired_time"]=> int(1620579599000) ["aff_link"]=> string(214) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D70300969%26signature%3D75bf51e46f82357ad83ad30ece82f4f4c5ca40ef1d3b8b1398527f4e45ddd4bc%26voucherCode%3DYOOBY5K" } [58]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "05-02-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "09-05-2021 23:59:59" ["title"]=> string(55) "[SHOPEE] Mã giảm 10000 đồng Yoobao Official Store" ["slug"]=> string(66) "shopee-ma-giam-10000-dong-yoobao-official-store-YOOBY10K1617793325" ["content"]=> string(274) "None Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫299.000. Áp dụng đến 09-05-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(8) "YOOBY10K" ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["discount"]=> string(5) "10000" ["category_name"]=> string(26) "Nhà cửa & Đời sống" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(141) "https://shopee.vn/search?promotionId=70300884&signature=f91f57aaf4ce40e94c86e0f5d30e4be2c45a61342f31dd37e6b3348e0daf7294&voucherCode=YOOBY10K" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(127) "https://shopee.vn/voucher-details/YOOBY10K/70300884/f91f57aaf4ce40e94c86e0f5d30e4be2c45a61342f31dd37e6b3348e0daf7294?action=use" ["percentage_used"]=> int(1) ["shopee_category"]=> string(21) "Yoobao Official Store" ["shopee_signature"]=> string(64) "f91f57aaf4ce40e94c86e0f5d30e4be2c45a61342f31dd37e6b3348e0daf7294" ["shopee_promotion_id"]=> int(70300884) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "605b8f447df90f023d6a2da3" ["started_time"]=> int(1612458000000) ["expired_time"]=> int(1620579599000) ["aff_link"]=> string(215) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D70300884%26signature%3Df91f57aaf4ce40e94c86e0f5d30e4be2c45a61342f31dd37e6b3348e0daf7294%26voucherCode%3DYOOBY10K" } [59]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "08-03-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "13-05-2021 23:59:59" ["title"]=> string(51) "[SHOPEE] Mã giảm 100000 đồng XUONGGIASI_HANOI" ["slug"]=> string(62) "shopee-ma-giam-100000-dong-xuonggiasi-hanoi-CHUYS1001617793326" ["content"]=> string(277) "None Giảm ngay ₫100.000 cho đơn hàng từ ₫2.000.000. Áp dụng đến 13-05-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(8) "CHUYS100" ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["discount"]=> string(6) "100000" ["category_name"]=> string(27) "Thời trang & Phụ kiện" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(141) "https://shopee.vn/search?promotionId=72660800&signature=6d5b332c01277eeb82637d8e1e43649da4aa4ad7c49a1f545e191a23e01ffe5a&voucherCode=CHUYS100" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(127) "https://shopee.vn/voucher-details/CHUYS100/72660800/6d5b332c01277eeb82637d8e1e43649da4aa4ad7c49a1f545e191a23e01ffe5a?action=use" ["percentage_used"]=> int(0) ["shopee_category"]=> string(16) "XUONGGIASI_HANOI" ["shopee_signature"]=> string(64) "6d5b332c01277eeb82637d8e1e43649da4aa4ad7c49a1f545e191a23e01ffe5a" ["shopee_promotion_id"]=> int(72660800) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "605b939f92f0b2323d35ae42" ["started_time"]=> int(1615136400000) ["expired_time"]=> int(1620925199000) ["aff_link"]=> string(215) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D72660800%26signature%3D6d5b332c01277eeb82637d8e1e43649da4aa4ad7c49a1f545e191a23e01ffe5a%26voucherCode%3DCHUYS100" } [60]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "10-03-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "10-06-2021 23:59:59" ["title"]=> string(62) "[SHOPEE] Mã giảm 39% Shop Chavi quần áo và phụ kiện" ["slug"]=> string(68) "shopee-ma-giam-39-shop-chavi-quan-ao-va-phu-kien-SHOPLOVEU1617793333" ["content"]=> string(283) "None Giảm ngay 39%, tối đa ₫3.000, cho đơn hàng từ ₫0. Áp dụng đến 10-06-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(9) "SHOPLOVEU" ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["discount"]=> string(4) "0.39" ["category_name"]=> string(27) "Thời trang & Phụ kiện" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(142) "https://shopee.vn/search?promotionId=72935976&signature=6008c162a4908543052e657e5a41d2d445f18a1d1f10354e11484a4879400fc6&voucherCode=SHOPLOVEU" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(128) "https://shopee.vn/voucher-details/SHOPLOVEU/72935976/6008c162a4908543052e657e5a41d2d445f18a1d1f10354e11484a4879400fc6?action=use" ["percentage_used"]=> int(7) ["shopee_category"]=> string(38) "Shop Chavi quần áo và phụ kiện" ["shopee_signature"]=> string(64) "6008c162a4908543052e657e5a41d2d445f18a1d1f10354e11484a4879400fc6" ["shopee_promotion_id"]=> int(72935976) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "605cc2fc66adde254d01a2b9" ["started_time"]=> int(1615309200000) ["expired_time"]=> int(1623344399000) ["aff_link"]=> string(216) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D72935976%26signature%3D6008c162a4908543052e657e5a41d2d445f18a1d1f10354e11484a4879400fc6%26voucherCode%3DSHOPLOVEU" } [61]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "25-02-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "25-05-2021 23:59:59" ["title"]=> string(40) "[SHOPEE] Mã giảm 50% Sim Bến Thành" ["slug"]=> string(49) "shopee-ma-giam-50-sim-ben-thanh-VIETMV11617793338" ["content"]=> string(290) "None Giảm ngay 50%, tối đa ₫10.000, cho đơn hàng từ ₫199.000. Áp dụng đến 25-05-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(7) "VIETMV1" ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["discount"]=> string(3) "0.5" ["category_name"]=> string(30) "Voucher dịch vụ thẻ cào" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(140) "https://shopee.vn/search?promotionId=71624794&signature=4d366197fa2090f6554ab930f542f32398cff55d21ee0e66d69151524fef2890&voucherCode=VIETMV1" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(126) "https://shopee.vn/voucher-details/VIETMV1/71624794/4d366197fa2090f6554ab930f542f32398cff55d21ee0e66d69151524fef2890?action=use" ["percentage_used"]=> int(0) ["shopee_category"]=> string(16) "Sim Bến Thành" ["shopee_signature"]=> string(64) "4d366197fa2090f6554ab930f542f32398cff55d21ee0e66d69151524fef2890" ["shopee_promotion_id"]=> int(71624794) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "605e15037a9ae0662e0793b7" ["started_time"]=> int(1614186000000) ["expired_time"]=> int(1621961999000) ["aff_link"]=> string(214) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D71624794%26signature%3D4d366197fa2090f6554ab930f542f32398cff55d21ee0e66d69151524fef2890%26voucherCode%3DVIETMV1" } [62]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "26-03-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "27-06-2021 23:59:59" ["title"]=> string(45) "[SHOPEE] Mã giảm 10% VINAHC Group Official" ["slug"]=> string(58) "shopee-ma-giam-10-vinahc-group-official-24CA100K1618482790" ["content"]=> string(284) "Giảm ngay 10%, tối đa ₫5.000, cho đơn hàng từ ₫100.000. Áp dụng đến 28-06-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(8) "24CA100K" ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["discount"]=> string(3) "0.1" ["category_name"]=> string(0) "" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(141) "https://shopee.vn/search?promotionId=74337939&signature=aa1035336c5e6dd8083cbc1ec976fa6b628d8ecd54023b2768b97dd7660377db&voucherCode=24CA100K" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(127) "https://shopee.vn/voucher-details/24CA100K/74337939/aa1035336c5e6dd8083cbc1ec976fa6b628d8ecd54023b2768b97dd7660377db?action=use" ["percentage_used"]=> int(0) ["shopee_category"]=> string(21) "VINAHC Group Official" ["shopee_signature"]=> string(64) "aa1035336c5e6dd8083cbc1ec976fa6b628d8ecd54023b2768b97dd7660377db" ["shopee_promotion_id"]=> int(74337939) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "605f05fe7021760e8f2a6a4b" ["started_time"]=> int(1616691600000) ["expired_time"]=> int(1624813199000) ["aff_link"]=> string(215) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D74337939%26signature%3Daa1035336c5e6dd8083cbc1ec976fa6b628d8ecd54023b2768b97dd7660377db%26voucherCode%3D24CA100K" } [63]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "20-02-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "20-05-2021 23:59:59" ["title"]=> string(53) "[SHOPEE] Mã giảm 10000 đồng sky68_officialstore" ["slug"]=> string(64) "shopee-ma-giam-10000-dong-sky68-officialstore-SKY680121617793341" ["content"]=> string(274) "None Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫599.000. Áp dụng đến 20-05-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(8) "SKY68012" ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["discount"]=> string(5) "10000" ["category_name"]=> string(0) "" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(141) "https://shopee.vn/search?promotionId=71222187&signature=1530b51c2387b6c054894086876e4c03e8b5a9c2b09ac1672bd1dc5a93abe15b&voucherCode=SKY68012" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(127) "https://shopee.vn/voucher-details/SKY68012/71222187/1530b51c2387b6c054894086876e4c03e8b5a9c2b09ac1672bd1dc5a93abe15b?action=use" ["percentage_used"]=> int(1) ["shopee_category"]=> string(19) "sky68_officialstore" ["shopee_signature"]=> string(64) "1530b51c2387b6c054894086876e4c03e8b5a9c2b09ac1672bd1dc5a93abe15b" ["shopee_promotion_id"]=> int(71222187) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "605f1fcbe4895561fa0f1be5" ["started_time"]=> int(1613754000000) ["expired_time"]=> int(1621529999000) ["aff_link"]=> string(215) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D71222187%26signature%3D1530b51c2387b6c054894086876e4c03e8b5a9c2b09ac1672bd1dc5a93abe15b%26voucherCode%3DSKY68012" } [64]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "23-02-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "27-05-2021 23:59:59" ["title"]=> string(52) "[SHOPEE] Mã giảm 5000 đồng Mẹ Cá Heo Cocoon" ["slug"]=> string(59) "shopee-ma-giam-5000-dong-me-ca-heo-cocoon-HOTM2501617793343" ["content"]=> string(273) "None Giảm ngay ₫5.000 cho đơn hàng từ ₫250.000. Áp dụng đến 28-05-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(7) "HOTM250" ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["discount"]=> string(4) "5000" ["category_name"]=> string(10) "Mẹ & bé" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(140) "https://shopee.vn/search?promotionId=71490560&signature=aac2b2cf156f108917e1aefc5da98a421b38dbed5d0b429d467ae0a865a24757&voucherCode=HOTM250" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(126) "https://shopee.vn/voucher-details/HOTM250/71490560/aac2b2cf156f108917e1aefc5da98a421b38dbed5d0b429d467ae0a865a24757?action=use" ["percentage_used"]=> int(1) ["shopee_category"]=> string(19) "Mẹ Cá Heo Cocoon" ["shopee_signature"]=> string(64) "aac2b2cf156f108917e1aefc5da98a421b38dbed5d0b429d467ae0a865a24757" ["shopee_promotion_id"]=> int(71490560) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "605f65c1a2c34f3d801862f9" ["started_time"]=> int(1614013200000) ["expired_time"]=> int(1622134799000) ["aff_link"]=> string(214) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D71490560%26signature%3Daac2b2cf156f108917e1aefc5da98a421b38dbed5d0b429d467ae0a865a24757%26voucherCode%3DHOTM250" } [65]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "28-02-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "31-05-2021 23:59:59" ["title"]=> string(74) "[SHOPEE] Mã giảm 5000 đồng Hạt hút ẩm - Phụ kiện máy ảnh" ["slug"]=> string(72) "shopee-ma-giam-5000-dong-hat-hut-am-phu-kien-may-anh-PHUK5000D1617793347" ["content"]=> string(273) "None Giảm ngay ₫5.000 cho đơn hàng từ ₫200.000. Áp dụng đến 31-05-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(9) "PHUK5000D" ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["discount"]=> string(4) "5000" ["category_name"]=> string(26) "Nhà cửa & Đời sống" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(142) "https://shopee.vn/search?promotionId=71894446&signature=86b5066f094f2adb4022103db293ea10bff84c5f5103b2954ace30e5987b2566&voucherCode=PHUK5000D" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(128) "https://shopee.vn/voucher-details/PHUK5000D/71894446/86b5066f094f2adb4022103db293ea10bff84c5f5103b2954ace30e5987b2566?action=use" ["percentage_used"]=> int(0) ["shopee_category"]=> string(41) "Hạt hút ẩm - Phụ kiện máy ảnh" ["shopee_signature"]=> string(64) "86b5066f094f2adb4022103db293ea10bff84c5f5103b2954ace30e5987b2566" ["shopee_promotion_id"]=> int(71894446) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "605f7187a2c34f3d8018630f" ["started_time"]=> int(1614445200000) ["expired_time"]=> int(1622480399000) ["aff_link"]=> string(216) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D71894446%26signature%3D86b5066f094f2adb4022103db293ea10bff84c5f5103b2954ace30e5987b2566%26voucherCode%3DPHUK5000D" } [66]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "04-03-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "04-06-2021 23:59:59" ["title"]=> string(47) "[SHOPEE] Mã giảm 25% Dược Sĩ Ngọc Tâm" ["slug"]=> string(54) "shopee-ma-giam-25-duoc-si-ngoc-tam-DUOCRE6Y31617793358" ["content"]=> string(290) "None Giảm ngay 25%, tối đa ₫12.000, cho đơn hàng từ ₫399.000. Áp dụng đến 04-06-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(9) "DUOCRE6Y3" ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["discount"]=> string(4) "0.25" ["category_name"]=> string(0) "" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(142) "https://shopee.vn/search?promotionId=72469053&signature=ec459f2e982cedb0d274e3c58326b09e34b99382dc54590ebd188d0bdd74946c&voucherCode=DUOCRE6Y3" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(128) "https://shopee.vn/voucher-details/DUOCRE6Y3/72469053/ec459f2e982cedb0d274e3c58326b09e34b99382dc54590ebd188d0bdd74946c?action=use" ["percentage_used"]=> int(0) ["shopee_category"]=> string(23) "Dược Sĩ Ngọc Tâm" ["shopee_signature"]=> string(64) "ec459f2e982cedb0d274e3c58326b09e34b99382dc54590ebd188d0bdd74946c" ["shopee_promotion_id"]=> int(72469053) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "6060b8475f37cd2e9433481b" ["started_time"]=> int(1614790800000) ["expired_time"]=> int(1622825999000) ["aff_link"]=> string(216) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D72469053%26signature%3Dec459f2e982cedb0d274e3c58326b09e34b99382dc54590ebd188d0bdd74946c%26voucherCode%3DDUOCRE6Y3" } [67]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "24-02-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "31-05-2021 23:59:59" ["title"]=> string(29) "[SHOPEE] Mã giảm 30% EDINI" ["slug"]=> string(46) "shopee-ma-giam-30-edini-SFP-715249361617793371" ["content"]=> string(290) "None Giảm ngay 30%, tối đa ₫20.000, cho đơn hàng từ ₫300.000. Áp dụng đến 31-05-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(12) "SFP-71524936" ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["discount"]=> string(3) "0.3" ["category_name"]=> string(27) "Thời trang & Phụ kiện" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(145) "https://shopee.vn/search?promotionId=71524936&signature=c3b029c462f26de052f3be71fb79e5b46c622b06f588a4d2a8c5d45143e815fd&voucherCode=SFP-71524936" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(131) "https://shopee.vn/voucher-details/SFP-71524936/71524936/c3b029c462f26de052f3be71fb79e5b46c622b06f588a4d2a8c5d45143e815fd?action=use" ["percentage_used"]=> int(0) ["shopee_category"]=> string(5) "EDINI" ["shopee_signature"]=> string(64) "c3b029c462f26de052f3be71fb79e5b46c622b06f588a4d2a8c5d45143e815fd" ["shopee_promotion_id"]=> int(71524936) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "6062088adbcb1012f163b73b" ["started_time"]=> int(1614099600000) ["expired_time"]=> int(1622480399000) ["aff_link"]=> string(219) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D71524936%26signature%3Dc3b029c462f26de052f3be71fb79e5b46c622b06f588a4d2a8c5d45143e815fd%26voucherCode%3DSFP-71524936" } [68]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "20-02-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "20-05-2021 23:59:59" ["title"]=> string(54) "[SHOPEE] Mã giảm 100000 đồng Đàm Quỳnh Store" ["slug"]=> string(62) "shopee-ma-giam-100000-dong-dam-quynh-store-NAMLQUYNH1617793373" ["content"]=> string(275) "None Giảm ngay ₫100.000 cho đơn hàng từ ₫100.000. Áp dụng đến 20-05-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(9) "NAMLQUYNH" ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["discount"]=> string(6) "100000" ["category_name"]=> string(27) "Điện tử & Công nghệ" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(142) "https://shopee.vn/search?promotionId=71218223&signature=4afb8f07ea9c2e3fa895e07ceb09e264dbce17d74536a9f139c77715b28c432e&voucherCode=NAMLQUYNH" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(128) "https://shopee.vn/voucher-details/NAMLQUYNH/71218223/4afb8f07ea9c2e3fa895e07ceb09e264dbce17d74536a9f139c77715b28c432e?action=use" ["percentage_used"]=> int(0) ["shopee_category"]=> string(19) "Đàm Quỳnh Store" ["shopee_signature"]=> string(64) "4afb8f07ea9c2e3fa895e07ceb09e264dbce17d74536a9f139c77715b28c432e" ["shopee_promotion_id"]=> int(71218223) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "606226ff1f3603185d24c291" ["started_time"]=> int(1613754000000) ["expired_time"]=> int(1621529999000) ["aff_link"]=> string(216) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D71218223%26signature%3D4afb8f07ea9c2e3fa895e07ceb09e264dbce17d74536a9f139c77715b28c432e%26voucherCode%3DNAMLQUYNH" } [69]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "02-03-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "31-05-2021 23:59:59" ["title"]=> string(34) "[SHOPEE] Mã giảm 20% betterista" ["slug"]=> string(47) "shopee-ma-giam-20-betterista-BETTFL211617793378" ["content"]=> string(283) "None Giảm ngay 20%, tối đa ₫2.000, cho đơn hàng từ ₫0. Áp dụng đến 31-05-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(8) "BETTFL21" ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["discount"]=> string(3) "0.2" ["category_name"]=> string(0) "" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(141) "https://shopee.vn/search?promotionId=72184799&signature=ccadaa9aa5722a3d4e91ea260457677e8e23069d9558ff85dcf778fd230bca03&voucherCode=BETTFL21" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(127) "https://shopee.vn/voucher-details/BETTFL21/72184799/ccadaa9aa5722a3d4e91ea260457677e8e23069d9558ff85dcf778fd230bca03?action=use" ["percentage_used"]=> int(22) ["shopee_category"]=> string(10) "betterista" ["shopee_signature"]=> string(64) "ccadaa9aa5722a3d4e91ea260457677e8e23069d9558ff85dcf778fd230bca03" ["shopee_promotion_id"]=> int(72184799) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "606328ab0ee1180a3b3d21b3" ["started_time"]=> int(1614618000000) ["expired_time"]=> int(1622480399000) ["aff_link"]=> string(215) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D72184799%26signature%3Dccadaa9aa5722a3d4e91ea260457677e8e23069d9558ff85dcf778fd230bca03%26voucherCode%3DBETTFL21" } [70]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "07-03-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "30-05-2021 23:59:59" ["title"]=> string(47) "[SHOPEE] Mã giảm 5000 đồng Con Mèo Xiêm" ["slug"]=> string(53) "shopee-ma-giam-5000-dong-con-meo-xiem-CONM51617793382" ["content"]=> string(273) "None Giảm ngay ₫5.000 cho đơn hàng từ ₫119.000. Áp dụng đến 31-05-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(5) "CONM5" ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["discount"]=> string(4) "5000" ["category_name"]=> string(0) "" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(138) "https://shopee.vn/search?promotionId=72623450&signature=311ac37c52ef8302f6d5734e87766a719db581a92620cf340b256dd3be6cb79c&voucherCode=CONM5" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(124) "https://shopee.vn/voucher-details/CONM5/72623450/311ac37c52ef8302f6d5734e87766a719db581a92620cf340b256dd3be6cb79c?action=use" ["percentage_used"]=> int(10) ["shopee_category"]=> string(14) "Con Mèo Xiêm" ["shopee_signature"]=> string(64) "311ac37c52ef8302f6d5734e87766a719db581a92620cf340b256dd3be6cb79c" ["shopee_promotion_id"]=> int(72623450) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "606359b9b6f8881a5522896a" ["started_time"]=> int(1615050000000) ["expired_time"]=> int(1622393999000) ["aff_link"]=> string(212) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D72623450%26signature%3D311ac37c52ef8302f6d5734e87766a719db581a92620cf340b256dd3be6cb79c%26voucherCode%3DCONM5" } [71]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "04-02-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "09-05-2021 23:59:59" ["title"]=> string(48) "[SHOPEE] Mã giảm 15000 đồng forevercase.vn" ["slug"]=> string(60) "shopee-ma-giam-15000-dong-forevercase-vn-FOREDFBFN1617793389" ["content"]=> string(274) "None Giảm ngay ₫15.000 cho đơn hàng từ ₫400.000. Áp dụng đến 09-05-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(9) "FOREDFBFN" ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["discount"]=> string(5) "15000" ["category_name"]=> string(0) "" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(142) "https://shopee.vn/search?promotionId=70221467&signature=51c82921dd8700853fd54f424045f065c3ab4af89c7dd938193e0c2c2341dca7&voucherCode=FOREDFBFN" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(128) "https://shopee.vn/voucher-details/FOREDFBFN/70221467/51c82921dd8700853fd54f424045f065c3ab4af89c7dd938193e0c2c2341dca7?action=use" ["percentage_used"]=> int(0) ["shopee_category"]=> string(14) "forevercase.vn" ["shopee_signature"]=> string(64) "51c82921dd8700853fd54f424045f065c3ab4af89c7dd938193e0c2c2341dca7" ["shopee_promotion_id"]=> int(70221467) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "60635a0c5306320d7237c07c" ["started_time"]=> int(1612371600000) ["expired_time"]=> int(1620579599000) ["aff_link"]=> string(216) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D70221467%26signature%3D51c82921dd8700853fd54f424045f065c3ab4af89c7dd938193e0c2c2341dca7%26voucherCode%3DFOREDFBFN" } [72]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "17-03-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "18-06-2021 23:59:59" ["title"]=> string(66) "[SHOPEE] Mã giảm 10000 đồng TỔNG KHO SỈ GIÁ SIÊU SỐC" ["slug"]=> string(69) "shopee-ma-giam-10000-dong-tong-kho-si-gia-sieu-soc-DIEUQQQQ1620323613" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫299.000. Áp dụng đến 18-06-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(8) "DIEUQQQQ" ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["discount"]=> string(5) "10000" ["category_name"]=> string(0) "" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(141) "https://shopee.vn/search?promotionId=73436151&signature=b171283d2e51dc7f62cd4ebab63e980f41ae03a4631549648ebd652fb57b8426&voucherCode=DIEUQQQQ" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(127) "https://shopee.vn/voucher-details/DIEUQQQQ/73436151/b171283d2e51dc7f62cd4ebab63e980f41ae03a4631549648ebd652fb57b8426?action=use" ["percentage_used"]=> int(0) ["shopee_category"]=> string(32) "TỔNG KHO SỈ GIÁ SIÊU SỐC" ["shopee_signature"]=> string(64) "b171283d2e51dc7f62cd4ebab63e980f41ae03a4631549648ebd652fb57b8426" ["shopee_promotion_id"]=> int(73436151) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "60635c125306320d7237c07f" ["started_time"]=> int(1615914000000) ["expired_time"]=> int(1624035599000) ["aff_link"]=> string(215) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D73436151%26signature%3Db171283d2e51dc7f62cd4ebab63e980f41ae03a4631549648ebd652fb57b8426%26voucherCode%3DDIEUQQQQ" } [73]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "28-02-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "31-05-2021 23:59:59" ["title"]=> string(58) "[SHOPEE] Mã giảm 100000 đồng Vua Phụ Kiện - No.1" ["slug"]=> string(64) "shopee-ma-giam-100000-dong-vua-phu-kien-no-1-VUAPHUKI21617793393" ["content"]=> string(277) "None Giảm ngay ₫100.000 cho đơn hàng từ ₫5.000.000. Áp dụng đến 31-05-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(9) "VUAPHUKI2" ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["discount"]=> string(6) "100000" ["category_name"]=> string(0) "" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(142) "https://shopee.vn/search?promotionId=71919304&signature=b672a234a1e26ce9d46d1b48dc6903b4b3e4004e9d6fade55dac283c6779ceca&voucherCode=VUAPHUKI2" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(128) "https://shopee.vn/voucher-details/VUAPHUKI2/71919304/b672a234a1e26ce9d46d1b48dc6903b4b3e4004e9d6fade55dac283c6779ceca?action=use" ["percentage_used"]=> int(0) ["shopee_category"]=> string(23) "Vua Phụ Kiện - No.1" ["shopee_signature"]=> string(64) "b672a234a1e26ce9d46d1b48dc6903b4b3e4004e9d6fade55dac283c6779ceca" ["shopee_promotion_id"]=> int(71919304) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "60638d825306320d7237c084" ["started_time"]=> int(1614445200000) ["expired_time"]=> int(1622480399000) ["aff_link"]=> string(216) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D71919304%26signature%3Db672a234a1e26ce9d46d1b48dc6903b4b3e4004e9d6fade55dac283c6779ceca%26voucherCode%3DVUAPHUKI2" } [74]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "19-02-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "23-05-2021 23:59:59" ["title"]=> string(60) "[SHOPEE] Mã giảm 20% DỤNG CỤ ĂN DẶM MẸ BÍ ĐỎ" ["slug"]=> string(61) "shopee-ma-giam-20-dung-cu-an-dam-me-bi-do-NGUY399211617793396" ["content"]=> string(289) "None Giảm ngay 20%, tối đa ₫3.000, cho đơn hàng từ ₫349.000. Áp dụng đến 23-05-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(9) "NGUY39921" ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["discount"]=> float(0.2) ["category_name"]=> string(0) "" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(142) "https://shopee.vn/search?promotionId=71167110&signature=459af53ccacfd8e306d2d431bbb914e5c2eea50477ee1ee9d65ff2ce3fe92d17&voucherCode=NGUY39921" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(128) "https://shopee.vn/voucher-details/NGUY39921/71167110/459af53ccacfd8e306d2d431bbb914e5c2eea50477ee1ee9d65ff2ce3fe92d17?action=use" ["percentage_used"]=> int(2) ["shopee_category"]=> string(36) "DỤNG CỤ ĂN DẶM MẸ BÍ ĐỎ" ["shopee_signature"]=> string(64) "459af53ccacfd8e306d2d431bbb914e5c2eea50477ee1ee9d65ff2ce3fe92d17" ["shopee_promotion_id"]=> int(71167110) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "6064801cd2f5a317a942fae4" ["started_time"]=> int(1613667600000) ["expired_time"]=> int(1621789199000) ["aff_link"]=> string(216) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D71167110%26signature%3D459af53ccacfd8e306d2d431bbb914e5c2eea50477ee1ee9d65ff2ce3fe92d17%26voucherCode%3DNGUY39921" } [75]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "31-03-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "31-10-2021 23:59:59" ["title"]=> string(38) "[SHOPEE] Mã giảm 50000 đồng VISA" ["slug"]=> string(47) "shopee-ma-giam-50000-dong-visa-VISA501620323856" ["content"]=> string(224) "Mã VISA50 giảm 50K cho đơn từ 0đ thanh toán bằng thẻ quốc tế Visa trên ứng dụng Shopee. HSD: 23h59 ngày 31/10/2021. Mã có số lượng giới hạn.Mỗi user chỉ được sử dụng mã 1 lần." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(6) "VISA50" ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["discount"]=> int(50000) ["category_name"]=> string(0) "" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(139) "https://shopee.vn/search?promotionId=74256396&signature=c4817bdda0a12bc09b11e48b20d42d6b3d9184489fdfeee5cb93c956dfe0f5fa&voucherCode=VISA50" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(125) "https://shopee.vn/voucher-details/VISA50/74256396/c4817bdda0a12bc09b11e48b20d42d6b3d9184489fdfeee5cb93c956dfe0f5fa?action=use" ["percentage_used"]=> int(15) ["shopee_category"]=> string(4) "VISA" ["shopee_signature"]=> string(64) "c4817bdda0a12bc09b11e48b20d42d6b3d9184489fdfeee5cb93c956dfe0f5fa" ["shopee_promotion_id"]=> int(74256396) ["is_shop_voucher"]=> int(1) } ["id"]=> string(24) "6064b0f937f5b64b0412ee42" ["started_time"]=> int(1617123600000) ["expired_time"]=> int(1635699599000) ["aff_link"]=> string(213) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D74256396%26signature%3Dc4817bdda0a12bc09b11e48b20d42d6b3d9184489fdfeee5cb93c956dfe0f5fa%26voucherCode%3DVISA50" } [76]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "01-03-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "30-05-2021 23:59:59" ["title"]=> string(34) "[SHOPEE] Mã giảm 8% Sena Beauty" ["slug"]=> string(45) "shopee-ma-giam-8-sena-beauty-SENA081617793402" ["content"]=> string(289) "None Giảm ngay 8%, tối đa ₫30.000, cho đơn hàng từ ₫260.000. Áp dụng đến 31-05-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(6) "SENA08" ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["discount"]=> float(0.08) ["category_name"]=> string(0) "" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(139) "https://shopee.vn/search?promotionId=72087354&signature=1a10cae669c4967deca9999fb584ab84303aa50f928dd6f10b552869a3005909&voucherCode=SENA08" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(125) "https://shopee.vn/voucher-details/SENA08/72087354/1a10cae669c4967deca9999fb584ab84303aa50f928dd6f10b552869a3005909?action=use" ["percentage_used"]=> int(1) ["shopee_category"]=> string(11) "Sena Beauty" ["shopee_signature"]=> string(64) "1a10cae669c4967deca9999fb584ab84303aa50f928dd6f10b552869a3005909" ["shopee_promotion_id"]=> int(72087354) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "6064b0fd64c3ea4f4f1c1f68" ["started_time"]=> int(1614531600000) ["expired_time"]=> int(1622393999000) ["aff_link"]=> string(213) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D72087354%26signature%3D1a10cae669c4967deca9999fb584ab84303aa50f928dd6f10b552869a3005909%26voucherCode%3DSENA08" } [77]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "17-02-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "22-05-2021 23:59:59" ["title"]=> string(58) "[SHOPEE] Mã giảm 20000 đồng otoxedientreemkidvietpro" ["slug"]=> string(70) "shopee-ma-giam-20000-dong-otoxedientreemkidvietpro-OTOX20KT51617793404" ["content"]=> string(274) "None Giảm ngay ₫20.000 cho đơn hàng từ ₫550.000. Áp dụng đến 22-05-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(9) "OTOX20KT5" ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["discount"]=> int(20000) ["category_name"]=> string(0) "" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(142) "https://shopee.vn/search?promotionId=70354198&signature=9c726aaaee720982cd13b177b7d740bc16a3af16b94cc7450ec35864702bd2f4&voucherCode=OTOX20KT5" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(128) "https://shopee.vn/voucher-details/OTOX20KT5/70354198/9c726aaaee720982cd13b177b7d740bc16a3af16b94cc7450ec35864702bd2f4?action=use" ["percentage_used"]=> int(0) ["shopee_category"]=> string(24) "otoxedientreemkidvietpro" ["shopee_signature"]=> string(64) "9c726aaaee720982cd13b177b7d740bc16a3af16b94cc7450ec35864702bd2f4" ["shopee_promotion_id"]=> int(70354198) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "6064b0fe73adbd52ab422494" ["started_time"]=> int(1613494800000) ["expired_time"]=> int(1621702799000) ["aff_link"]=> string(216) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D70354198%26signature%3D9c726aaaee720982cd13b177b7d740bc16a3af16b94cc7450ec35864702bd2f4%26voucherCode%3DOTOX20KT5" } [78]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "16-03-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "31-05-2021 23:59:59" ["title"]=> string(45) "[SHOPEE] Mã giảm 10000 đồng Lalala_baby" ["slug"]=> string(55) "shopee-ma-giam-10000-dong-lalala-baby-LALAMAX1617793407" ["content"]=> string(274) "None Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫399.000. Áp dụng đến 31-05-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(7) "LALAMAX" ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["discount"]=> int(10000) ["category_name"]=> string(0) "" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(140) "https://shopee.vn/search?promotionId=73340515&signature=c55698e50f1366f610812566f33f4576fcadf2b1caf4699531f1be0e50c771d3&voucherCode=LALAMAX" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(126) "https://shopee.vn/voucher-details/LALAMAX/73340515/c55698e50f1366f610812566f33f4576fcadf2b1caf4699531f1be0e50c771d3?action=use" ["percentage_used"]=> int(0) ["shopee_category"]=> string(11) "Lalala_baby" ["shopee_signature"]=> string(64) "c55698e50f1366f610812566f33f4576fcadf2b1caf4699531f1be0e50c771d3" ["shopee_promotion_id"]=> int(73340515) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "6064b10373adbd52ab422495" ["started_time"]=> int(1615827600000) ["expired_time"]=> int(1622480399000) ["aff_link"]=> string(214) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D73340515%26signature%3Dc55698e50f1366f610812566f33f4576fcadf2b1caf4699531f1be0e50c771d3%26voucherCode%3DLALAMAX" } [79]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "20-03-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "09-06-2021 23:59:59" ["title"]=> string(41) "[SHOPEE] Mã hoàn 35% Home Shoping Store" ["slug"]=> string(56) "shopee-ma-hoan-35-home-shoping-store-HOME15XXU1618073819" ["content"]=> string(195) "Sử dụng mã để nhận ngay 35% hoàn xu cho đơn tối thiểu ₫499.000, hoàn tối đa 15000 xu. *Có hiệu lực đến 09-06-2021. Mã chỉ có giá trị sử dụng một lần." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(9) "HOME15XXU" ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["discount"]=> float(0.35) ["category_name"]=> string(0) "" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(142) "https://shopee.vn/search?promotionId=73830883&signature=9468593ff9ab292ff12d8e315b76738619714d36a3ddaf02364c7839435e5d10&voucherCode=HOME15XXU" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(128) "https://shopee.vn/voucher-details/HOME15XXU/73830883/9468593ff9ab292ff12d8e315b76738619714d36a3ddaf02364c7839435e5d10?action=use" ["percentage_used"]=> int(0) ["shopee_category"]=> string(18) "Home Shoping Store" ["shopee_signature"]=> string(64) "9468593ff9ab292ff12d8e315b76738619714d36a3ddaf02364c7839435e5d10" ["shopee_promotion_id"]=> int(73830883) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "6064b11c37f5b64b0412ee52" ["started_time"]=> int(1616173200000) ["expired_time"]=> int(1623257999000) ["aff_link"]=> string(216) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D73830883%26signature%3D9468593ff9ab292ff12d8e315b76738619714d36a3ddaf02364c7839435e5d10%26voucherCode%3DHOME15XXU" } [80]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "09-03-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "03-06-2021 23:59:59" ["title"]=> string(41) "[SHOPEE] Mã giảm 50% ToyKid Việt Nam" ["slug"]=> string(52) "shopee-ma-giam-50-toykid-viet-nam-TRUN22991617793422" ["content"]=> string(292) "None Giảm ngay 50%, tối đa ₫30.000, cho đơn hàng từ ₫1.100.000. Áp dụng đến 03-06-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(8) "TRUN2299" ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["discount"]=> float(0.5) ["category_name"]=> string(0) "" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(141) "https://shopee.vn/search?promotionId=72778216&signature=cf157cb82ea3304031b0175d83b1eb30231576a807d6eae3abef606824b5e2f3&voucherCode=TRUN2299" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(127) "https://shopee.vn/voucher-details/TRUN2299/72778216/cf157cb82ea3304031b0175d83b1eb30231576a807d6eae3abef606824b5e2f3?action=use" ["percentage_used"]=> int(1) ["shopee_category"]=> string(17) "ToyKid Việt Nam" ["shopee_signature"]=> string(64) "cf157cb82ea3304031b0175d83b1eb30231576a807d6eae3abef606824b5e2f3" ["shopee_promotion_id"]=> int(72778216) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "6064b13573adbd52ab4224b5" ["started_time"]=> int(1615222800000) ["expired_time"]=> int(1622739599000) ["aff_link"]=> string(215) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D72778216%26signature%3Dcf157cb82ea3304031b0175d83b1eb30231576a807d6eae3abef606824b5e2f3%26voucherCode%3DTRUN2299" } [81]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "16-03-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "31-05-2021 23:59:59" ["title"]=> string(64) "[SHOPEE] Mã giảm 3000 đồng LinhKha.com Đồ Chơi Cho Bé" ["slug"]=> string(70) "shopee-ma-giam-3000-dong-linhkha-com-do-choi-cho-be-LINHMALL1617793443" ["content"]=> string(267) "None Giảm ngay ₫3.000 cho đơn hàng từ ₫0. Áp dụng đến 31-05-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(8) "LINHMALL" ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["discount"]=> int(3000) ["category_name"]=> string(0) "" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(141) "https://shopee.vn/search?promotionId=73391680&signature=4aeb76e068c68356ce03f572b3554e7c9b423cf7f38ba98dec3aec2771ad6f80&voucherCode=LINHMALL" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(127) "https://shopee.vn/voucher-details/LINHMALL/73391680/4aeb76e068c68356ce03f572b3554e7c9b423cf7f38ba98dec3aec2771ad6f80?action=use" ["percentage_used"]=> int(31) ["shopee_category"]=> string(31) "LinhKha.com Đồ Chơi Cho Bé" ["shopee_signature"]=> string(64) "4aeb76e068c68356ce03f572b3554e7c9b423cf7f38ba98dec3aec2771ad6f80" ["shopee_promotion_id"]=> int(73391680) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "6064b15c73adbd52ab4224cb" ["started_time"]=> int(1615827600000) ["expired_time"]=> int(1622480399000) ["aff_link"]=> string(215) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D73391680%26signature%3D4aeb76e068c68356ce03f572b3554e7c9b423cf7f38ba98dec3aec2771ad6f80%26voucherCode%3DLINHMALL" } [82]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "27-02-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "31-05-2021 23:59:59" ["title"]=> string(42) "[SHOPEE] Mã giảm 20000 đồng Memon.vn" ["slug"]=> string(54) "shopee-ma-giam-20000-dong-memon-vn-MEMON20211617793452" ["content"]=> string(274) "None Giảm ngay ₫20.000 cho đơn hàng từ ₫399.000. Áp dụng đến 31-05-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(9) "MEMON2021" ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["discount"]=> int(20000) ["category_name"]=> string(26) "Nhà cửa & Đời sống" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(142) "https://shopee.vn/search?promotionId=71856191&signature=699a25511cf015d3c2818947bc5ba9958910896350b2c1f45ebbc89152cfb15a&voucherCode=MEMON2021" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(128) "https://shopee.vn/voucher-details/MEMON2021/71856191/699a25511cf015d3c2818947bc5ba9958910896350b2c1f45ebbc89152cfb15a?action=use" ["percentage_used"]=> int(1) ["shopee_category"]=> string(8) "Memon.vn" ["shopee_signature"]=> string(64) "699a25511cf015d3c2818947bc5ba9958910896350b2c1f45ebbc89152cfb15a" ["shopee_promotion_id"]=> int(71856191) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "6064b17637f5b64b0412ee91" ["started_time"]=> int(1614358800000) ["expired_time"]=> int(1622480399000) ["aff_link"]=> string(216) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D71856191%26signature%3D699a25511cf015d3c2818947bc5ba9958910896350b2c1f45ebbc89152cfb15a%26voucherCode%3DMEMON2021" } [83]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "02-03-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "02-06-2021 23:59:59" ["title"]=> string(36) "[SHOPEE] Mã giảm 5% BaoBaoNho1996" ["slug"]=> string(48) "shopee-ma-giam-5-baobaonho1996-BAOBLL71617793469" ["content"]=> string(294) "None Giảm ngay 5%, tối đa ₫5.000.000, cho đơn hàng từ ₫5.000.000. Áp dụng đến 02-06-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(7) "BAOBLL7" ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["discount"]=> float(0.05) ["category_name"]=> string(31) "Hàng tiêu dùng thực phẩm" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(140) "https://shopee.vn/search?promotionId=72127126&signature=58f71e21378edb2462d8c181a4be194ccd8c499aa587395a477224c95613a0b0&voucherCode=BAOBLL7" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(126) "https://shopee.vn/voucher-details/BAOBLL7/72127126/58f71e21378edb2462d8c181a4be194ccd8c499aa587395a477224c95613a0b0?action=use" ["percentage_used"]=> int(0) ["shopee_category"]=> string(13) "BaoBaoNho1996" ["shopee_signature"]=> string(64) "58f71e21378edb2462d8c181a4be194ccd8c499aa587395a477224c95613a0b0" ["shopee_promotion_id"]=> int(72127126) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "6064b18f37f5b64b0412eea5" ["started_time"]=> int(1614618000000) ["expired_time"]=> int(1622653199000) ["aff_link"]=> string(214) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D72127126%26signature%3D58f71e21378edb2462d8c181a4be194ccd8c499aa587395a477224c95613a0b0%26voucherCode%3DBAOBLL7" } [84]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "08-02-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "07-05-2021 23:59:59" ["title"]=> string(57) "[SHOPEE] Mã giảm 40000 đồng Lolarose Watch Official" ["slug"]=> string(72) "shopee-ma-giam-40000-dong-lolarose-watch-official-SFP-704287201617793478" ["content"]=> string(274) "None Giảm ngay ₫40.000 cho đơn hàng từ ₫490.000. Áp dụng đến 07-05-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(12) "SFP-70428720" ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["discount"]=> int(40000) ["category_name"]=> string(27) "Thời trang & Phụ kiện" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(145) "https://shopee.vn/search?promotionId=70428720&signature=bc2010a2f24fcb7fd02a1b6f1d4e804911c1720cc4a3d830e8b7c989c7cb1acd&voucherCode=SFP-70428720" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(131) "https://shopee.vn/voucher-details/SFP-70428720/70428720/bc2010a2f24fcb7fd02a1b6f1d4e804911c1720cc4a3d830e8b7c989c7cb1acd?action=use" ["percentage_used"]=> int(0) ["shopee_category"]=> string(23) "Lolarose Watch Official" ["shopee_signature"]=> string(64) "bc2010a2f24fcb7fd02a1b6f1d4e804911c1720cc4a3d830e8b7c989c7cb1acd" ["shopee_promotion_id"]=> int(70428720) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "6064c35f64c3ea4f4f1c2032" ["started_time"]=> int(1612717200000) ["expired_time"]=> int(1620406799000) ["aff_link"]=> string(219) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D70428720%26signature%3Dbc2010a2f24fcb7fd02a1b6f1d4e804911c1720cc4a3d830e8b7c989c7cb1acd%26voucherCode%3DSFP-70428720" } [85]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "28-02-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "31-05-2021 23:59:59" ["title"]=> string(58) "[SHOPEE] Mã giảm 100000 đồng Vua Phụ Kiện - No.1" ["slug"]=> string(64) "shopee-ma-giam-100000-dong-vua-phu-kien-no-1-VUAPFULLS1617793487" ["content"]=> string(277) "None Giảm ngay ₫100.000 cho đơn hàng từ ₫5.000.000. Áp dụng đến 31-05-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(9) "VUAPFULLS" ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["discount"]=> int(100000) ["category_name"]=> string(27) "Điện tử & Công nghệ" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(142) "https://shopee.vn/search?promotionId=71919253&signature=43a45d78c0ee89f1790860665ad80e40d2ac079ddd62f2f4438e00772ce51ff4&voucherCode=VUAPFULLS" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(128) "https://shopee.vn/voucher-details/VUAPFULLS/71919253/43a45d78c0ee89f1790860665ad80e40d2ac079ddd62f2f4438e00772ce51ff4?action=use" ["percentage_used"]=> int(0) ["shopee_category"]=> string(23) "Vua Phụ Kiện - No.1" ["shopee_signature"]=> string(64) "43a45d78c0ee89f1790860665ad80e40d2ac079ddd62f2f4438e00772ce51ff4" ["shopee_promotion_id"]=> int(71919253) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "6064dee073adbd52ab422557" ["started_time"]=> int(1614445200000) ["expired_time"]=> int(1622480399000) ["aff_link"]=> string(216) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D71919253%26signature%3D43a45d78c0ee89f1790860665ad80e40d2ac079ddd62f2f4438e00772ce51ff4%26voucherCode%3DVUAPFULLS" } [86]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "12-03-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "31-05-2021 23:59:59" ["title"]=> string(35) "[SHOPEE] Mã giảm 40% Luxary Home" ["slug"]=> string(48) "shopee-ma-giam-40-luxary-home-LUXA19901617793491" ["content"]=> string(293) "None Giảm ngay 40%, tối đa ₫100.000, cho đơn hàng từ ₫1.990.000. Áp dụng đến 31-05-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(8) "LUXA1990" ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["discount"]=> float(0.4) ["category_name"]=> string(26) "Nhà cửa & Đời sống" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(141) "https://shopee.vn/search?promotionId=73042081&signature=8128815d87674fba3783387343bfbece2662e21fe7c5264163166d3a6eccaa73&voucherCode=LUXA1990" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(127) "https://shopee.vn/voucher-details/LUXA1990/73042081/8128815d87674fba3783387343bfbece2662e21fe7c5264163166d3a6eccaa73?action=use" ["percentage_used"]=> int(0) ["shopee_category"]=> string(11) "Luxary Home" ["shopee_signature"]=> string(64) "8128815d87674fba3783387343bfbece2662e21fe7c5264163166d3a6eccaa73" ["shopee_promotion_id"]=> int(73042081) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "6064df4164c3ea4f4f1c203a" ["started_time"]=> int(1615482000000) ["expired_time"]=> int(1622480399000) ["aff_link"]=> string(215) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D73042081%26signature%3D8128815d87674fba3783387343bfbece2662e21fe7c5264163166d3a6eccaa73%26voucherCode%3DLUXA1990" } [87]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "23-03-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "23-06-2021 23:59:59" ["title"]=> string(66) "[SHOPEE] Mã giảm 199000 đồng Bigcare - Chăm sóc tận tâm" ["slug"]=> string(68) "shopee-ma-giam-199000-dong-bigcare-cham-soc-tan-tam-BIGC991617793502" ["content"]=> string(277) "None Giảm ngay ₫199.000 cho đơn hàng từ ₫6.999.900. Áp dụng đến 23-06-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(6) "BIGC99" ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["discount"]=> int(199000) ["category_name"]=> string(26) "Sức khỏe & Làm đẹp" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(139) "https://shopee.vn/search?promotionId=74016242&signature=e88972ea535fa8be9abb534c2876a12b54598990b0bcb44ee0e33adf71fab164&voucherCode=BIGC99" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(125) "https://shopee.vn/voucher-details/BIGC99/74016242/e88972ea535fa8be9abb534c2876a12b54598990b0bcb44ee0e33adf71fab164?action=use" ["percentage_used"]=> int(0) ["shopee_category"]=> string(31) "Bigcare - Chăm sóc tận tâm" ["shopee_signature"]=> string(64) "e88972ea535fa8be9abb534c2876a12b54598990b0bcb44ee0e33adf71fab164" ["shopee_promotion_id"]=> int(74016242) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "6065ab9f1f1cd63f4e1679f2" ["started_time"]=> int(1616432400000) ["expired_time"]=> int(1624467599000) ["aff_link"]=> string(213) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D74016242%26signature%3De88972ea535fa8be9abb534c2876a12b54598990b0bcb44ee0e33adf71fab164%26voucherCode%3DBIGC99" } [88]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "18-03-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "18-05-2021 23:59:59" ["title"]=> string(33) "[SHOPEE] Mã giảm 5% Bi Bo Nuts" ["slug"]=> string(47) "shopee-ma-giam-5-bi-bo-nuts-VOUYMH1231617793506" ["content"]=> string(290) "None Giảm ngay 5%, tối đa ₫299.000, cho đơn hàng từ ₫299.000. Áp dụng đến 18-05-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(9) "VOUYMH123" ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["discount"]=> float(0.05) ["category_name"]=> string(31) "Hàng tiêu dùng thực phẩm" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(142) "https://shopee.vn/search?promotionId=73653308&signature=25a51bb820c6f0a7c87bceb019026c349a641659477859c126c85a7e7169c062&voucherCode=VOUYMH123" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(128) "https://shopee.vn/voucher-details/VOUYMH123/73653308/25a51bb820c6f0a7c87bceb019026c349a641659477859c126c85a7e7169c062?action=use" ["percentage_used"]=> int(0) ["shopee_category"]=> string(10) "Bi Bo Nuts" ["shopee_signature"]=> string(64) "25a51bb820c6f0a7c87bceb019026c349a641659477859c126c85a7e7169c062" ["shopee_promotion_id"]=> int(73653308) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "6065abb3a39f9776b62632d3" ["started_time"]=> int(1616000400000) ["expired_time"]=> int(1621357199000) ["aff_link"]=> string(216) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D73653308%26signature%3D25a51bb820c6f0a7c87bceb019026c349a641659477859c126c85a7e7169c062%26voucherCode%3DVOUYMH123" } [89]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "02-03-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "30-05-2021 23:59:59" ["title"]=> string(40) "[SHOPEE] Mã hoàn 90% B.COOK VIỆT NAM" ["slug"]=> string(53) "shopee-ma-hoan-90-b-cook-viet-nam-LONGFHHT61617793533" ["content"]=> string(200) "None Sử dụng mã để nhận ngay 90% hoàn xu cho đơn tối thiểu ₫386.000, hoàn tối đa 10000 xu. *Có hiệu lực đến 31-05-2021. Mã chỉ có giá trị sử dụng một lần." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(9) "LONGFHHT6" ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["discount"]=> float(0.9) ["category_name"]=> string(26) "Nhà cửa & Đời sống" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(142) "https://shopee.vn/search?promotionId=72201626&signature=f878277697de551620f56c07378e9935fdca419dc9eb9e6fa419aa7e14c586e0&voucherCode=LONGFHHT6" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(128) "https://shopee.vn/voucher-details/LONGFHHT6/72201626/f878277697de551620f56c07378e9935fdca419dc9eb9e6fa419aa7e14c586e0?action=use" ["percentage_used"]=> int(3) ["shopee_category"]=> string(17) "B.COOK VIỆT NAM" ["shopee_signature"]=> string(64) "f878277697de551620f56c07378e9935fdca419dc9eb9e6fa419aa7e14c586e0" ["shopee_promotion_id"]=> int(72201626) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "606609994d6e8a043131851e" ["started_time"]=> int(1614618000000) ["expired_time"]=> int(1622393999000) ["aff_link"]=> string(216) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D72201626%26signature%3Df878277697de551620f56c07378e9935fdca419dc9eb9e6fa419aa7e14c586e0%26voucherCode%3DLONGFHHT6" } [90]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "20-03-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "19-06-2021 23:59:59" ["title"]=> string(33) "[SHOPEE] Mã giảm 10% JACK LANE" ["slug"]=> string(47) "shopee-ma-giam-10-jack-lane-JACKTHANK1617793561" ["content"]=> string(268) "None Giảm ngay 10% cho đơn hàng từ ₫199.000. Áp dụng đến 20-06-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(9) "JACKTHANK" ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["discount"]=> float(0.1) ["category_name"]=> string(27) "Thời trang & Phụ kiện" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(142) "https://shopee.vn/search?promotionId=73839869&signature=06d8caa8d86844cc72d6932f8d8a5b581c6f79e63a5e99ea8cde94d995d3110e&voucherCode=JACKTHANK" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(128) "https://shopee.vn/voucher-details/JACKTHANK/73839869/06d8caa8d86844cc72d6932f8d8a5b581c6f79e63a5e99ea8cde94d995d3110e?action=use" ["percentage_used"]=> int(0) ["shopee_category"]=> string(9) "JACK LANE" ["shopee_signature"]=> string(64) "06d8caa8d86844cc72d6932f8d8a5b581c6f79e63a5e99ea8cde94d995d3110e" ["shopee_promotion_id"]=> int(73839869) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "60660f974d6e8a043131852f" ["started_time"]=> int(1616173200000) ["expired_time"]=> int(1624121999000) ["aff_link"]=> string(216) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D73839869%26signature%3D06d8caa8d86844cc72d6932f8d8a5b581c6f79e63a5e99ea8cde94d995d3110e%26voucherCode%3DJACKTHANK" } [91]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "18-02-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "20-05-2021 23:59:59" ["title"]=> string(69) "[SHOPEE] Mã giảm 10000 đồng Napubee - Thời trang thiết kế" ["slug"]=> string(71) "shopee-ma-giam-10000-dong-napubee-thoi-trang-thiet-ke-NAPU10K1617793574" ["content"]=> string(274) "None Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫199.000. Áp dụng đến 20-05-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(7) "NAPU10K" ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["discount"]=> int(10000) ["category_name"]=> string(0) "" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(140) "https://shopee.vn/search?promotionId=71104195&signature=ecaaf92f088866af4ef320c6da52423a43747b0caff6c9322c83772fe3dad59a&voucherCode=NAPU10K" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(126) "https://shopee.vn/voucher-details/NAPU10K/71104195/ecaaf92f088866af4ef320c6da52423a43747b0caff6c9322c83772fe3dad59a?action=use" ["percentage_used"]=> int(0) ["shopee_category"]=> string(35) "Napubee - Thời trang thiết kế" ["shopee_signature"]=> string(64) "ecaaf92f088866af4ef320c6da52423a43747b0caff6c9322c83772fe3dad59a" ["shopee_promotion_id"]=> int(71104195) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "60671cde79765702db0752b5" ["started_time"]=> int(1613581200000) ["expired_time"]=> int(1621529999000) ["aff_link"]=> string(214) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D71104195%26signature%3Decaaf92f088866af4ef320c6da52423a43747b0caff6c9322c83772fe3dad59a%26voucherCode%3DNAPU10K" } [92]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "24-03-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "24-06-2021 23:59:59" ["title"]=> string(57) "[SHOPEE] Mã hoàn 10% HONGKONG_STORE ( TỔNG KHO SỈ )" ["slug"]=> string(64) "shopee-ma-hoan-10-hongkong-store-tong-kho-si-HONG240331617793579" ["content"]=> string(199) "None Sử dụng mã để nhận ngay 10% hoàn xu cho đơn tối thiểu ₫50.000, hoàn tối đa 10000 xu. *Có hiệu lực đến 24-06-2021. Mã chỉ có giá trị sử dụng một lần." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(9) "HONG24033" ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["discount"]=> float(0.1) ["category_name"]=> string(0) "" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(142) "https://shopee.vn/search?promotionId=74100485&signature=4b91d995194aa6a75c0cbbf79baadff4010cb0f32ab7952617fdc88c68d7327b&voucherCode=HONG24033" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(128) "https://shopee.vn/voucher-details/HONG24033/74100485/4b91d995194aa6a75c0cbbf79baadff4010cb0f32ab7952617fdc88c68d7327b?action=use" ["percentage_used"]=> int(0) ["shopee_category"]=> string(34) "HONGKONG_STORE ( TỔNG KHO SỈ )" ["shopee_signature"]=> string(64) "4b91d995194aa6a75c0cbbf79baadff4010cb0f32ab7952617fdc88c68d7327b" ["shopee_promotion_id"]=> int(74100485) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "606752cdc30b2e61f871d67f" ["started_time"]=> int(1616518800000) ["expired_time"]=> int(1624553999000) ["aff_link"]=> string(216) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D74100485%26signature%3D4b91d995194aa6a75c0cbbf79baadff4010cb0f32ab7952617fdc88c68d7327b%26voucherCode%3DHONG24033" } [93]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "08-03-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "10-06-2021 23:59:59" ["title"]=> string(45) "[SHOPEE] Mã giảm 48000 đồng JUJIAJIA.VN" ["slug"]=> string(57) "shopee-ma-giam-48000-dong-jujiajia-vn-SIMP380021617793583" ["content"]=> string(274) "None Giảm ngay ₫48.000 cho đơn hàng từ ₫488.000. Áp dụng đến 10-06-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(9) "SIMP38002" ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["discount"]=> int(48000) ["category_name"]=> string(0) "" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(142) "https://shopee.vn/search?promotionId=72660031&signature=a77b10ec23d4e96b2296da7750e531c12d39ab2ccc00813da338f66240938c9b&voucherCode=SIMP38002" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(128) "https://shopee.vn/voucher-details/SIMP38002/72660031/a77b10ec23d4e96b2296da7750e531c12d39ab2ccc00813da338f66240938c9b?action=use" ["percentage_used"]=> int(0) ["shopee_category"]=> string(11) "JUJIAJIA.VN" ["shopee_signature"]=> string(64) "a77b10ec23d4e96b2296da7750e531c12d39ab2ccc00813da338f66240938c9b" ["shopee_promotion_id"]=> int(72660031) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "606752e78573524332759b05" ["started_time"]=> int(1615136400000) ["expired_time"]=> int(1623344399000) ["aff_link"]=> string(216) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D72660031%26signature%3Da77b10ec23d4e96b2296da7750e531c12d39ab2ccc00813da338f66240938c9b%26voucherCode%3DSIMP38002" } [94]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "01-03-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "31-05-2021 23:59:59" ["title"]=> string(60) "[SHOPEE] Mã giảm 70000 đồng HANAJIRUSHI OFFICIAL STORE" ["slug"]=> string(72) "shopee-ma-giam-70000-dong-hanajirushi-official-store-HUAYTY7071617793588" ["content"]=> string(274) "None Giảm ngay ₫70.000 cho đơn hàng từ ₫700.000. Áp dụng đến 31-05-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(9) "HUAYTY707" ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["discount"]=> int(70000) ["category_name"]=> string(0) "" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(142) "https://shopee.vn/search?promotionId=71986253&signature=6c2d46a8f0c1fdee57b852baee505af6958e81b8c99d3de230701bfd6922996d&voucherCode=HUAYTY707" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(128) "https://shopee.vn/voucher-details/HUAYTY707/71986253/6c2d46a8f0c1fdee57b852baee505af6958e81b8c99d3de230701bfd6922996d?action=use" ["percentage_used"]=> int(0) ["shopee_category"]=> string(26) "HANAJIRUSHI OFFICIAL STORE" ["shopee_signature"]=> string(64) "6c2d46a8f0c1fdee57b852baee505af6958e81b8c99d3de230701bfd6922996d" ["shopee_promotion_id"]=> int(71986253) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "606752f68573524332759b0a" ["started_time"]=> int(1614531600000) ["expired_time"]=> int(1622480399000) ["aff_link"]=> string(216) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D71986253%26signature%3D6c2d46a8f0c1fdee57b852baee505af6958e81b8c99d3de230701bfd6922996d%26voucherCode%3DHUAYTY707" } [95]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "17-03-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "08-06-2021 23:59:59" ["title"]=> string(44) "[SHOPEE] Mã giảm 9000 đồng MallVietNam" ["slug"]=> string(59) "shopee-ma-giam-9000-dong-mallvietnam-SFP-735217851617793590" ["content"]=> string(272) "None Giảm ngay ₫9.000 cho đơn hàng từ ₫99.000. Áp dụng đến 08-06-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(12) "SFP-73521785" ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["discount"]=> int(9000) ["category_name"]=> string(0) "" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(145) "https://shopee.vn/search?promotionId=73521785&signature=53bc1cac0c992bd7e5fcf64f4c052b3cf8748d24140b7cd847bbcc34cbf6c82d&voucherCode=SFP-73521785" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(131) "https://shopee.vn/voucher-details/SFP-73521785/73521785/53bc1cac0c992bd7e5fcf64f4c052b3cf8748d24140b7cd847bbcc34cbf6c82d?action=use" ["percentage_used"]=> int(0) ["shopee_category"]=> string(11) "MallVietNam" ["shopee_signature"]=> string(64) "53bc1cac0c992bd7e5fcf64f4c052b3cf8748d24140b7cd847bbcc34cbf6c82d" ["shopee_promotion_id"]=> int(73521785) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "6067532279765702db0752c0" ["started_time"]=> int(1615914000000) ["expired_time"]=> int(1623171599000) ["aff_link"]=> string(219) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D73521785%26signature%3D53bc1cac0c992bd7e5fcf64f4c052b3cf8748d24140b7cd847bbcc34cbf6c82d%26voucherCode%3DSFP-73521785" } [96]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "10-02-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "08-05-2021 23:59:59" ["title"]=> string(36) "[SHOPEE] Mã giảm 50% Depstore5555" ["slug"]=> string(50) "shopee-ma-giam-50-depstore5555-DEPS700501617793605" ["content"]=> string(290) "None Giảm ngay 50%, tối đa ₫50.000, cho đơn hàng từ ₫700.000. Áp dụng đến 08-05-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(9) "DEPS70050" ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["discount"]=> float(0.5) ["category_name"]=> string(0) "" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(142) "https://shopee.vn/search?promotionId=70623618&signature=630f3019d2cb824fb6b5ffa58d12e03d940054dfe0c0834f8a50db217134fe05&voucherCode=DEPS70050" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(128) "https://shopee.vn/voucher-details/DEPS70050/70623618/630f3019d2cb824fb6b5ffa58d12e03d940054dfe0c0834f8a50db217134fe05?action=use" ["percentage_used"]=> int(0) ["shopee_category"]=> string(12) "Depstore5555" ["shopee_signature"]=> string(64) "630f3019d2cb824fb6b5ffa58d12e03d940054dfe0c0834f8a50db217134fe05" ["shopee_promotion_id"]=> int(70623618) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "606757c8c30b2e61f871d68f" ["started_time"]=> int(1612890000000) ["expired_time"]=> int(1620493199000) ["aff_link"]=> string(216) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D70623618%26signature%3D630f3019d2cb824fb6b5ffa58d12e03d940054dfe0c0834f8a50db217134fe05%26voucherCode%3DDEPS70050" } [97]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "02-05-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "07-05-2021 23:59:59" ["title"]=> string(34) "[SHOPEE] Mã giảm 5% Shopee Mart" ["slug"]=> string(50) "shopee-ma-giam-5-shopee-mart-FMCGMART3001620061042" ["content"]=> string(117) "Nhập mã FMCGMART300 giảm 5% tối đa 50000 cho đơn từ 300000. HSD: 23:59 7/5/2021. Số lượng có hạn." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(11) "FMCGMART300" ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["discount"]=> float(0.05) ["category_name"]=> string(0) "" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(144) "https://shopee.vn/search?promotionId=77692247&signature=c288ec0e251338945e9a9bee21228aa2e012f1c994ab23926ed995a96f065108&voucherCode=FMCGMART300" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(130) "https://shopee.vn/voucher-details/FMCGMART300/77692247/c288ec0e251338945e9a9bee21228aa2e012f1c994ab23926ed995a96f065108?action=use" ["percentage_used"]=> int(31) ["shopee_category"]=> string(11) "Shopee Mart" ["shopee_signature"]=> string(64) "c288ec0e251338945e9a9bee21228aa2e012f1c994ab23926ed995a96f065108" ["shopee_promotion_id"]=> int(77692247) ["is_shop_voucher"]=> int(1) } ["id"]=> string(24) "6067ee158573524332759b2d" ["started_time"]=> int(1619888400000) ["expired_time"]=> int(1620406799000) ["aff_link"]=> string(218) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D77692247%26signature%3Dc288ec0e251338945e9a9bee21228aa2e012f1c994ab23926ed995a96f065108%26voucherCode%3DFMCGMART300" } [98]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "02-05-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "07-05-2021 23:59:59" ["title"]=> string(35) "[SHOPEE] Mã giảm 10% Shopee Mart" ["slug"]=> string(51) "shopee-ma-giam-10-shopee-mart-FMCGMART3991620061044" ["content"]=> string(119) "Nhập mã FMCGMART399 giảm 10% tối đa 100000 cho đơn từ 399000. HSD: 23:59 7/5/2021. Số lượng có hạn." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(11) "FMCGMART399" ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["discount"]=> float(0.1) ["category_name"]=> string(0) "" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(144) "https://shopee.vn/search?promotionId=77692243&signature=dfd96b1e35ef06651b47b3da4f3f0d1dacd1e555cf2ecb2b976234b28daf54e3&voucherCode=FMCGMART399" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(130) "https://shopee.vn/voucher-details/FMCGMART399/77692243/dfd96b1e35ef06651b47b3da4f3f0d1dacd1e555cf2ecb2b976234b28daf54e3?action=use" ["percentage_used"]=> int(45) ["shopee_category"]=> string(11) "Shopee Mart" ["shopee_signature"]=> string(64) "dfd96b1e35ef06651b47b3da4f3f0d1dacd1e555cf2ecb2b976234b28daf54e3" ["shopee_promotion_id"]=> int(77692243) ["is_shop_voucher"]=> int(1) } ["id"]=> string(24) "6067ee168573524332759b2e" ["started_time"]=> int(1619888400000) ["expired_time"]=> int(1620406799000) ["aff_link"]=> string(218) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D77692243%26signature%3Ddfd96b1e35ef06651b47b3da4f3f0d1dacd1e555cf2ecb2b976234b28daf54e3%26voucherCode%3DFMCGMART399" } [99]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "24-02-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "23-05-2021 23:59:59" ["title"]=> string(43) "[SHOPEE] Mã giảm 2000 đồng Virgo_2308" ["slug"]=> string(54) "shopee-ma-giam-2000-dong-virgo-2308-VIRGVI011617793633" ["content"]=> string(273) "None Giảm ngay ₫2.000 cho đơn hàng từ ₫150.000. Áp dụng đến 24-05-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(8) "VIRGVI01" ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["discount"]=> int(2000) ["category_name"]=> string(0) "" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(141) "https://shopee.vn/search?promotionId=71604940&signature=ce77d28e0e99b78942b77c32a4e87d1f69b4f82c0a5134b81dc5be1a03697dbb&voucherCode=VIRGVI01" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(127) "https://shopee.vn/voucher-details/VIRGVI01/71604940/ce77d28e0e99b78942b77c32a4e87d1f69b4f82c0a5134b81dc5be1a03697dbb?action=use" ["percentage_used"]=> int(7) ["shopee_category"]=> string(10) "Virgo_2308" ["shopee_signature"]=> string(64) "ce77d28e0e99b78942b77c32a4e87d1f69b4f82c0a5134b81dc5be1a03697dbb" ["shopee_promotion_id"]=> int(71604940) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "606874e8c785ee4ffa5c2d94" ["started_time"]=> int(1614099600000) ["expired_time"]=> int(1621789199000) ["aff_link"]=> string(215) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D71604940%26signature%3Dce77d28e0e99b78942b77c32a4e87d1f69b4f82c0a5134b81dc5be1a03697dbb%26voucherCode%3DVIRGVI01" } }

Giảm giá cực sâu

Xem thêm