lỗi api

Không có dữ liệu

array(100) { [0]=> array(19) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "01-08-2022 10:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "31-08-2022 23:59:00" ["title"]=> string(35) "[SHOPEE] Mã giảm 8% Điện Tử" ["slug"]=> string(45) "shopee-ma-giam-8-dien-tu-ELMALL1TR51660137411" ["description"]=> string(81) "Mã hot giảm đến 1,5 triệu cho các sản phẩm thiết bị điện tử" ["content"]=> string(213) "Mã áp dụng trên App & PC. Nhập mã ELMALL1TR5 giảm 8% tối đa 1500000 cho đơn từ 5000000. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. HSD: 31/08/2022 23:59. Số lượng có hạn!" ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(10) "ELMALL1TR5" ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["discount"]=> float(0.08) ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(150) "https://shopee.vn/search?promotionId=418276917952512&signature=35bb5b19a5c30b30a32f2db5cfa32a308b943dd98d7836188123ddf6e60c602a&voucherCode=ELMALL1TR5" } ["extra"]=> array(44) { ["promotionid"]=> int(418276917952512) ["voucher_code"]=> string(10) "ELMALL1TR5" ["signature"]=> string(64) "35bb5b19a5c30b30a32f2db5cfa32a308b943dd98d7836188123ddf6e60c602a" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(500000000000) ["product_limit"]=> bool(true) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(29) ["start_time"]=> int(1659322800) ["end_time"]=> int(1661965140) ["claim_start_time"]=> int(1659322800) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(8) ["reward_value"]=> int(0) ["reward_cap"]=> int(150000000000) ["use_link"]=> string(36) "https://shopee.vn/collections/650625" ["icon_hash"]=> string(32) "01ad529d780769c418b225c96cb8a3d7" ["icon_text"]=> string(12) "Điện Tử" ["shop_id"]=> int(0) ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(35) "MP-6EDD8BF0F82A20280000000115501445" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(0) ["discount_percentage"]=> int(8) ["discount_cap"]=> int(150000000000) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1661965140) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(0) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(213) "Mã áp dụng trên App & PC. Nhập mã ELMALL1TR5 giảm 8% tối đa 1500000 cho đơn từ 5000000. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. HSD: 31/08/2022 23:59. Số lượng có hạn!" ["devices"]=> array(3) { [0]=> string(3) "iOS" [1]=> string(7) "Android" [2]=> string(3) "Web" } } ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "5dca29a4f351aaa79d59047e" ["started_time"]=> int(1659322800000) ["expired_time"]=> int(1661965140000) ["aff_link"]=> string(224) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D418276917952512%26signature%3D35bb5b19a5c30b30a32f2db5cfa32a308b943dd98d7836188123ddf6e60c602a%26voucherCode%3DELMALL1TR5" } [1]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "03-06-2022 08:19:31" ["expired_date"]=> string(19) "31-08-2022 09:19:31" ["title"]=> string(48) "[SHOPEE] Mã giảm 20000 đồng Dear Skin Mall" ["slug"]=> string(58) "shopee-ma-giam-20000-dong-dear-skin-mall-DEAR0021659890748" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫20.000 cho đơn hàng từ ₫500.000. Áp dụng đến 31-08-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(7) "DEAR002" ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["discount"]=> float(20000) ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(147) "https://shopee.vn/search?promotionId=375469069680640&signature=001f8c6a6c5ec5c23f1e3e807311ae0b0f50cd87b563bcd8168e574a57d842cc&voucherCode=DEAR002" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(375469069680640) ["voucher_code"]=> string(7) "DEAR002" ["signature"]=> string(64) "001f8c6a6c5ec5c23f1e3e807311ae0b0f50cd87b563bcd8168e574a57d842cc" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(50000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1654219171) ["end_time"]=> int(1661912371) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(2000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "f916e5c755afc00b856429e2cab3a094" ["icon_text"]=> string(14) "Dear Skin Mall" ["shop_id"]=> int(285362501) ["shop_name"]=> string(14) "Dear Skin Mall" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-C738EA99D28220280000000111111550" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(2000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "f916e5c755afc00b856429e2cab3a094" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1661912371) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["usage_terms"]=> string(269) "Giảm ngay ₫20.000 cho đơn hàng từ ₫500.000. Áp dụng đến 31-08-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "607db8ad7a0eed44596895b1" ["started_time"]=> int(1654219171000) ["expired_time"]=> int(1661912371000) ["aff_link"]=> string(221) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D375469069680640%26signature%3D001f8c6a6c5ec5c23f1e3e807311ae0b0f50cd87b563bcd8168e574a57d842cc%26voucherCode%3DDEAR002" } [2]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "06-08-2022 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "17-08-2022 23:59:00" ["title"]=> string(40) "[SHOPEE] Mã giảm 8% Bách Hóa Online" ["slug"]=> string(50) "shopee-ma-giam-8-bach-hoa-online-GROSALE1660137417" ["content"]=> string(111) "Mã GROSALE giảm 8% tối đa 70000Đ cho đơn từ 400000Đ. HSD: 23:59 17/8/2022. Số lượng có hạn." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(7) "GROSALE" ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["discount"]=> float(0.08) ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(147) "https://shopee.vn/search?promotionId=420516532994048&signature=e9bba844b8eae14328d4b9b1abcc28ba5a563bdfae8be78506913c2de9640d0d&voucherCode=GROSALE" } ["extra"]=> array(42) { ["promotionid"]=> int(420516532994048) ["voucher_code"]=> string(7) "GROSALE" ["signature"]=> string(64) "e9bba844b8eae14328d4b9b1abcc28ba5a563bdfae8be78506913c2de9640d0d" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(40000000000) ["product_limit"]=> bool(true) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(100) ["start_time"]=> int(1659718800) ["end_time"]=> int(1660755540) ["claim_start_time"]=> int(1659592800) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(8) ["reward_value"]=> int(0) ["reward_cap"]=> int(7000000000) ["icon_hash"]=> string(32) "ef7aaa8611365307b9417a4a8678e748" ["icon_text"]=> string(17) "Bách Hóa Online" ["shop_id"]=> int(0) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(35) "MP-8C0C418CB22A20280000000115541511" ["fully_redeemed"]=> bool(true) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(0) ["discount_percentage"]=> int(8) ["discount_cap"]=> int(7000000000) ["left_count"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(true) ["claim_end_time"]=> int(1660755540) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(0) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(111) "Mã GROSALE giảm 8% tối đa 70000Đ cho đơn từ 400000Đ. HSD: 23:59 17/8/2022. Số lượng có hạn." ["devices"]=> array(2) { [0]=> string(3) "iOS" [1]=> string(7) "Android" } } ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "608edbda1dfd6712ca2e4569" ["started_time"]=> int(1659718800000) ["expired_time"]=> int(1660755540000) ["aff_link"]=> string(221) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D420516532994048%26signature%3De9bba844b8eae14328d4b9b1abcc28ba5a563bdfae8be78506913c2de9640d0d%26voucherCode%3DGROSALE" } [3]=> array(18) { ["coupon_code"]=> string(9) "VIETFB158" ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["title"]=> string(54) "[SHOPEE] Mã giảm 20000 đồng Việt Thái Organic" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫20.000 cho đơn hàng từ ₫185.000. Áp dụng đến 15-08-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["slug"]=> string(63) "shopee-ma-giam-20000-dong-viet-thai-organic-VIETFB1581659804358" ["started_date"]=> string(19) "23-07-2022 18:49:40" ["expired_date"]=> string(19) "15-08-2022 23:59:40" ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["discount"]=> float(20000) ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(149) "https://shopee.vn/search?promotionId=412024962891776&signature=2cfb2311eb170b9e10bfccd330e9b229538f94401a0e2c3c6af00ddc6ec4b801&voucherCode=VIETFB158" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(412024962891776) ["voucher_code"]=> string(9) "VIETFB158" ["signature"]=> string(64) "2cfb2311eb170b9e10bfccd330e9b229538f94401a0e2c3c6af00ddc6ec4b801" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(18500000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(2) ["start_time"]=> int(1658576980) ["end_time"]=> int(1660582780) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(2000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "adafe6695395c255cb27e4e03707303b" ["icon_text"]=> string(20) "Việt Thái Organic" ["shop_id"]=> int(74256265) ["shop_name"]=> string(20) "Việt Thái Organic" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-A0C16ADBB28A20280000000115144550" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(2000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "adafe6695395c255cb27e4e03707303b" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1660582780) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(0) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["usage_terms"]=> string(269) "Giảm ngay ₫20.000 cho đơn hàng từ ₫185.000. Áp dụng đến 15-08-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "60df1064f72fb8428b001162" ["started_time"]=> int(1658576980000) ["expired_time"]=> int(1660582780000) ["aff_link"]=> string(223) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D412024962891776%26signature%3D2cfb2311eb170b9e10bfccd330e9b229538f94401a0e2c3c6af00ddc6ec4b801%26voucherCode%3DVIETFB158" } [4]=> array(20) { ["coupon_code"]=> string(6) "YPYAT1" ["banner_link"]=> string(38) "https://shopee.vn/m/khung-gio-san-sale" ["content"]=> string(195) "Sử dụng mã để nhận ngay 50% % hoàn xu cho đơn tối thiểu ₫12.000, hoàn tối đa 6000 xu. *Có hiệu lực đến 31-01-2024. Mã chỉ có giá trị sử dụng một lần." ["discount"]=> float(0.5) ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["expired_date"]=> string(19) "31-01-2024 18:40:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(138) "https://shopee.vn/search?promotionId=6743394&signature=bc5f461e5497da08872929a754788207ccb1a9a852f1462995a189db0e5742aa&voucherCode=YPYAT1" } ["extra"]=> array(33) { ["promotionid"]=> int(6743394) ["voucher_code"]=> string(6) "YPYAT1" ["signature"]=> string(64) "bc5f461e5497da08872929a754788207ccb1a9a852f1462995a189db0e5742aa" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(1200000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(0) ["percentage_claimed"]=> int(1) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1567942800) ["end_time"]=> int(1706701200) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(1) ["reward_percentage"]=> int(50) ["reward_cap"]=> int(6000) ["icon_hash"]=> string(32) "bc98c5f7721793cf65538fac047b1872" ["icon_text"]=> string(7) "Axii.vn" ["shop_id"]=> int(165501294) ["shop_name"]=> string(7) "Axii.vn" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(21) "SHOP-80A8BC3E5CB99E8C" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["coin_percentage"]=> int(50) ["coin_cap"]=> int(6000) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "bc98c5f7721793cf65538fac047b1872" ["usage_terms"]=> string(195) "Sử dụng mã để nhận ngay 50% % hoàn xu cho đơn tối thiểu ₫12.000, hoàn tối đa 6000 xu. *Có hiệu lực đến 31-01-2024. Mã chỉ có giá trị sử dụng một lần." } ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(45) "shopee-ma-hoan-50-xu-axii-vn-YPYAT11627556161" ["started_date"]=> string(19) "08-09-2019 18:40:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(33) "[SHOPEE] Mã hoàn 50% xu Axii.vn" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "61022220bca8d025d16c9a97" ["started_time"]=> int(1567942800000) ["expired_time"]=> int(1706701200000) ["aff_link"]=> string(212) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D6743394%26signature%3Dbc5f461e5497da08872929a754788207ccb1a9a852f1462995a189db0e5742aa%26voucherCode%3DYPYAT1" } [5]=> array(20) { ["coupon_code"]=> string(9) "LIFESBC08" ["banner_link"]=> string(29) "https://shopee.vn/m/book-club" ["content"]=> string(254) "Mã LIFESBC08 giảm 10% tối đa 15K cho đơn từ 20K. Hạn sử dụng: 23:59 phút, 31/08/2022. Mã chỉ được sử dụng cho thành viên Shopee Book Club. Số lượng có hạn. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần." ["discount"]=> float(0.1) ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["expired_date"]=> string(19) "31-08-2022 23:59:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(149) "https://shopee.vn/search?promotionId=416236396756992&signature=15b695e795d9a49ea69f1b667e2ee69980f9434af8d927a362af2c59b24568b3&voucherCode=LIFESBC08" } ["extra"]=> array(44) { ["promotionid"]=> int(416236396756992) ["voucher_code"]=> string(9) "LIFESBC08" ["signature"]=> string(64) "15b695e795d9a49ea69f1b667e2ee69980f9434af8d927a362af2c59b24568b3" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(2000000000) ["product_limit"]=> bool(true) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(100) ["start_time"]=> int(1659286800) ["end_time"]=> int(1661965140) ["claim_start_time"]=> int(1659079800) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(10) ["reward_value"]=> int(0) ["reward_cap"]=> int(1500000000) ["icon_hash"]=> string(32) "6e70b40b396c4e0cf5d62646a0c63964" ["icon_text"]=> string(9) "Book Club" ["shop_id"]=> int(0) ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(35) "MP-CB34E906B02A20280000000115444100" ["fully_redeemed"]=> bool(true) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(0) ["discount_percentage"]=> int(10) ["discount_cap"]=> int(1500000000) ["left_count"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(true) ["claim_end_time"]=> int(1661965140) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(0) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(254) "Mã LIFESBC08 giảm 10% tối đa 15K cho đơn từ 20K. Hạn sử dụng: 23:59 phút, 31/08/2022. Mã chỉ được sử dụng cho thành viên Shopee Book Club. Số lượng có hạn. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần." ["devices"]=> array(2) { [0]=> string(3) "iOS" [1]=> string(7) "Android" } } ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(47) "shopee-ma-giam-10-book-club-LIFESBC081660137408" ["started_date"]=> string(19) "01-08-2022 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(33) "[SHOPEE] Mã giảm 10% Book Club" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "6107f028b76966288d427472" ["started_time"]=> int(1659286800000) ["expired_time"]=> int(1661965140000) ["aff_link"]=> string(223) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D416236396756992%26signature%3D15b695e795d9a49ea69f1b667e2ee69980f9434af8d927a362af2c59b24568b3%26voucherCode%3DLIFESBC08" } [6]=> array(20) { ["coupon_code"]=> string(11) "CCBHUNT0813" ["banner_link"]=> string(44) "https://shopee.vn/m/sale-thoi-trang-all-1308" ["content"]=> string(225) "Mã CCBHUNT0813 hoàn 10% tối đa 200K Xu cho đơn hàng hợp lệ từ 400K từ shop Hoàn xu Xtra trên ứng dụng Shopee. HSD: 13/08/2022 23:59. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần." ["discount"]=> float(0.1) ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["expired_date"]=> string(19) "13-08-2022 23:59:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(151) "https://shopee.vn/search?promotionId=424884271464448&signature=e3cea1e2c64ccb207959abf4cf4360755c5e74f26ead74eff57522e17283b81a&voucherCode=CCBHUNT0813" } ["extra"]=> array(44) { ["promotionid"]=> int(424884271464448) ["voucher_code"]=> string(11) "CCBHUNT0813" ["signature"]=> string(64) "e3cea1e2c64ccb207959abf4cf4360755c5e74f26ead74eff57522e17283b81a" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(40000000000) ["product_limit"]=> bool(true) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1660323600) ["end_time"]=> int(1660409940) ["claim_start_time"]=> int(1660323600) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(1) ["reward_percentage"]=> int(10) ["reward_cap"]=> int(200000) ["use_link"]=> string(36) "https://shopee.vn/collections/531929" ["icon_hash"]=> string(32) "a6ff372c86c4e242c76fb75f65ae7579" ["icon_text"]=> string(18) "Toàn Ngành Hàng" ["customised_product_scope_tags"]=> array(1) { [0]=> string(0) "" } ["shop_id"]=> int(0) ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(35) "MP-0330210CB0AA20280000000140041454" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["coin_percentage"]=> int(10) ["coin_cap"]=> int(200000) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["customised_product_scope_tag_image_hash"]=> string(32) "ad2dd06f75d7ce33662a4a74041fa27a" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1660409940) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(0) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(225) "Mã CCBHUNT0813 hoàn 10% tối đa 200K Xu cho đơn hàng hợp lệ từ 400K từ shop Hoàn xu Xtra trên ứng dụng Shopee. HSD: 13/08/2022 23:59. Số lượng có hạn. Mỗi khách hàng chỉ sử dụng 1 lần." ["devices"]=> array(2) { [0]=> string(3) "iOS" [1]=> string(7) "Android" } } ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(58) "shopee-ma-hoan-10-xu-toan-nganh-hang-CCBHUNT08131660137587" ["started_date"]=> string(19) "13-08-2022 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(44) "[SHOPEE] Mã hoàn 10% xu Toàn Ngành Hàng" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "611553c4ee350b383c39fa13" ["started_time"]=> int(1660323600000) ["expired_time"]=> int(1660409940000) ["aff_link"]=> string(225) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D424884271464448%26signature%3De3cea1e2c64ccb207959abf4cf4360755c5e74f26ead74eff57522e17283b81a%26voucherCode%3DCCBHUNT0813" } [7]=> array(20) { ["coupon_code"]=> string(8) "FURLA100" ["banner_link"]=> string(37) "https://shopee.vn/m/premium-furla1308" ["content"]=> string(264) "Giảm ngay ₫100.000 cho đơn hàng từ ₫0. Áp dụng đến 31-08-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(100000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "31-08-2022 23:59:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(148) "https://shopee.vn/search?promotionId=414873013583888&signature=0a679aa2eabfe2dad2b234d3038af38c7f273255c7109a0013ac0b1a169e8d0f&voucherCode=FURLA100" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(414873013583888) ["voucher_code"]=> string(8) "FURLA100" ["signature"]=> string(64) "0a679aa2eabfe2dad2b234d3038af38c7f273255c7109a0013ac0b1a169e8d0f" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(0) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(1) ["start_time"]=> int(1659286800) ["end_time"]=> int(1661965140) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(10000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "f9f32a8afc606ec145f13cb9471c741c" ["icon_text"]=> string(20) "Furla Official Store" ["shop_id"]=> int(296223994) ["shop_name"]=> string(20) "Furla Official Store" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(true) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-8E1C4B44802A21280000000115411105" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(10000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "f9f32a8afc606ec145f13cb9471c741c" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1661965140) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["usage_terms"]=> string(264) "Giảm ngay ₫100.000 cho đơn hàng từ ₫0. Áp dụng đến 31-08-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(66) "shopee-ma-giam-100000-dong-furla-official-store-FURLA1001660137520" ["started_date"]=> string(19) "01-08-2022 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(55) "[SHOPEE] Mã giảm 100000 đồng Furla Official Store" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "6115541bee350b383c39fa1d" ["started_time"]=> int(1659286800000) ["expired_time"]=> int(1661965140000) ["aff_link"]=> string(222) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D414873013583888%26signature%3D0a679aa2eabfe2dad2b234d3038af38c7f273255c7109a0013ac0b1a169e8d0f%26voucherCode%3DFURLA100" } [8]=> array(18) { ["coupon_code"]=> string(9) "INOCHI50K" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫50.000 cho đơn hàng từ ₫399.000. Áp dụng đến 14-08-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> int(50000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "14-08-2022 23:59:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(149) "https://shopee.vn/search?promotionId=411046909247488&signature=23cca447c153cfe2c8fec7f971a284f904b77d664627b391334fb7acea0c6358&voucherCode=INOCHI50K" } ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(70) "shopee-ma-giam-50000-dong-inochi-viet-nam-official-INOCHI50K1660009537" ["started_date"]=> string(19) "09-08-2022 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(60) "[SHOPEE] Mã giảm 50000 đồng Inochi Việt Nam Official" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(411046909247488) ["voucher_code"]=> string(9) "INOCHI50K" ["signature"]=> string(64) "23cca447c153cfe2c8fec7f971a284f904b77d664627b391334fb7acea0c6358" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(39900000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1659978000) ["end_time"]=> int(1660496340) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(5000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "e94a74b00e64e846e89a270e26d79a75" ["icon_text"]=> string(26) "Inochi Việt Nam Official" ["shop_id"]=> int(634792583) ["shop_name"]=> string(26) "Inochi Việt Nam Official" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(true) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-31232885228A20280000000115115140" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(5000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "e94a74b00e64e846e89a270e26d79a75" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1660496340) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["usage_terms"]=> string(269) "Giảm ngay ₫50.000 cho đơn hàng từ ₫399.000. Áp dụng đến 14-08-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["id"]=> string(24) "6158c14e570ddd71275afd34" ["started_time"]=> int(1659978000000) ["expired_time"]=> int(1660496340000) ["aff_link"]=> string(223) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D411046909247488%26signature%3D23cca447c153cfe2c8fec7f971a284f904b77d664627b391334fb7acea0c6358%26voucherCode%3DINOCHI50K" } [9]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(9) "ELMALL500" ["banner_link"]=> string(36) "https://shopee.vn/m/shopee-tech-zone" ["content"]=> string(211) "Mã áp dụng trên App & PC. Nhập mã ELMALL500 giảm 10% tối đa 500000 cho đơn từ 500000. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. HSD: 31/08/2022 23:59. Số lượng có hạn!" ["discount"]=> float(0.1) ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["expired_date"]=> string(19) "31-08-2022 23:59:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(149) "https://shopee.vn/search?promotionId=418276909383680&signature=365576dc9720aa8373f1c6f51f6f2bb8205896c07a0d2fb60be3cfbeca7b0ac1&voucherCode=ELMALL500" } ["extra"]=> array(44) { ["promotionid"]=> int(418276909383680) ["voucher_code"]=> string(9) "ELMALL500" ["signature"]=> string(64) "365576dc9720aa8373f1c6f51f6f2bb8205896c07a0d2fb60be3cfbeca7b0ac1" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(50000000000) ["product_limit"]=> bool(true) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(26) ["start_time"]=> int(1659322800) ["end_time"]=> int(1661965140) ["claim_start_time"]=> int(1659322800) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(10) ["reward_value"]=> int(0) ["reward_cap"]=> int(50000000000) ["use_link"]=> string(36) "https://shopee.vn/collections/650625" ["icon_hash"]=> string(32) "01ad529d780769c418b225c96cb8a3d7" ["icon_text"]=> string(12) "Điện Tử" ["shop_id"]=> int(0) ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(35) "MP-CEDCCBE4A82A20280000000115501445" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(0) ["discount_percentage"]=> int(10) ["discount_cap"]=> int(50000000000) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1661965140) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(0) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(211) "Mã áp dụng trên App & PC. Nhập mã ELMALL500 giảm 10% tối đa 500000 cho đơn từ 500000. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. HSD: 31/08/2022 23:59. Số lượng có hạn!" ["devices"]=> array(3) { [0]=> string(3) "iOS" [1]=> string(7) "Android" [2]=> string(3) "Web" } } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(45) "shopee-ma-giam-10-dien-tu-ELMALL5001660137411" ["started_date"]=> string(19) "01-08-2022 10:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(36) "[SHOPEE] Mã giảm 10% Điện Tử" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "61628e8202e8f859bd190972" ["started_time"]=> int(1659322800000) ["expired_time"]=> int(1661965140000) ["aff_link"]=> string(223) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D418276909383680%26signature%3D365576dc9720aa8373f1c6f51f6f2bb8205896c07a0d2fb60be3cfbeca7b0ac1%26voucherCode%3DELMALL500" } [10]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(9) "NHASKHTT3" ["banner_link"]=> string(38) "https://shopee.vn/m/khung-gio-san-sale" ["content"]=> string(268) "Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫99.000. Áp dụng đến 12-08-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(10000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "12-08-2022 23:59:25" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(149) "https://shopee.vn/search?promotionId=358567258750976&signature=f6be66987c1ab49c9959ce8e65be7cf5cb64bc9b09297b1ce9c46f5671dfdfee&voucherCode=NHASKHTT3" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(358567258750976) ["voucher_code"]=> string(9) "NHASKHTT3" ["signature"]=> string(64) "f6be66987c1ab49c9959ce8e65be7cf5cb64bc9b09297b1ce9c46f5671dfdfee" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(9900000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1652204305) ["end_time"]=> int(1660323565) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(1000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "5402fa0eb1b6f48490aa8b0e3b16bc16" ["icon_text"]=> string(26) "Nhà Sách Tân Thế Kỷ" ["shop_id"]=> int(479140887) ["shop_name"]=> string(26) "Nhà Sách Tân Thế Kỷ" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(true) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-1D2E013622A820280000000110140151" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(1000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "5402fa0eb1b6f48490aa8b0e3b16bc16" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1660323565) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(0) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["usage_terms"]=> string(268) "Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫99.000. Áp dụng đến 12-08-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(65) "shopee-ma-giam-10000-dong-nha-sach-tan-the-ky-NHASKHTT31652669720" ["started_date"]=> string(19) "11-05-2022 00:38:25" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(60) "[SHOPEE] Mã giảm 10000 đồng Nhà Sách Tân Thế Kỷ" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "62813fb377c32049ae73a676" ["started_time"]=> int(1652204305000) ["expired_time"]=> int(1660323565000) ["aff_link"]=> string(223) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D358567258750976%26signature%3Df6be66987c1ab49c9959ce8e65be7cf5cb64bc9b09297b1ce9c46f5671dfdfee%26voucherCode%3DNHASKHTT3" } [11]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(9) "TOYMMJ032" ["banner_link"]=> string(38) "https://shopee.vn/m/khung-gio-san-sale" ["content"]=> string(268) "Giảm ngay ₫4.000 cho đơn hàng từ ₫230.000. Áp dụng đến 16-08-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(4000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "16-08-2022 23:00:26" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(149) "https://shopee.vn/search?promotionId=357577603317760&signature=4d3d6942b41d63d7e8ccf6c39ad0430fd1034a28ba37ebdac94f4216cdeb9815&voucherCode=TOYMMJ032" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(357577603317760) ["voucher_code"]=> string(9) "TOYMMJ032" ["signature"]=> string(64) "4d3d6942b41d63d7e8ccf6c39ad0430fd1034a28ba37ebdac94f4216cdeb9815" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(23000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(7) ["start_time"]=> int(1652544146) ["end_time"]=> int(1660665626) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(400000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "d01d8e6c30fc39e21ee3bb9cd32ffb7f" ["icon_text"]=> string(17) "HDY Official Shop" ["shop_id"]=> int(100778293) ["shop_name"]=> string(17) "HDY Official Shop" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(true) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-0A14089E42A820280000000110110515" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(400000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "d01d8e6c30fc39e21ee3bb9cd32ffb7f" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1660665626) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["usage_terms"]=> string(268) "Giảm ngay ₫4.000 cho đơn hàng từ ₫230.000. Áp dụng đến 16-08-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(62) "shopee-ma-giam-4000-dong-hdy-official-shop-TOYMMJ0321652929216" ["started_date"]=> string(19) "14-05-2022 23:02:26" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(50) "[SHOPEE] Mã giảm 4000 đồng HDY Official Shop" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "628534302b2fc10178007265" ["started_time"]=> int(1652544146000) ["expired_time"]=> int(1660665626000) ["aff_link"]=> string(223) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D357577603317760%26signature%3D4d3d6942b41d63d7e8ccf6c39ad0430fd1034a28ba37ebdac94f4216cdeb9815%26voucherCode%3DTOYMMJ032" } [12]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(8) "19972505" ["banner_link"]=> string(38) "https://shopee.vn/m/khung-gio-san-sale" ["content"]=> string(285) "Giảm ngay 10%, tối đa ₫38.000, cho đơn hàng từ ₫380.000. Áp dụng đến 11-08-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(0.1) ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["expired_date"]=> string(19) "11-08-2022 18:43:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(148) "https://shopee.vn/search?promotionId=359808461389824&signature=b26d8bdfd8407d59795d85fe5067d6bc50807135869271d51b67ebc57bc4811c&voucherCode=19972505" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(359808461389824) ["voucher_code"]=> string(8) "19972505" ["signature"]=> string(64) "b26d8bdfd8407d59795d85fe5067d6bc50807135869271d51b67ebc57bc4811c" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(38000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1652352180) ["end_time"]=> int(1660218180) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(10) ["reward_value"]=> int(0) ["reward_cap"]=> int(3800000000) ["icon_hash"]=> string(32) "d1a4695b0bfa1e9c45cbc3005047d3c6" ["icon_text"]=> string(24) "Shop Nhà Xinh 86 _ 1997" ["shop_id"]=> int(241022895) ["shop_name"]=> string(24) "Shop Nhà Xinh 86 _ 1997" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-BEDF603F1AA820280000000110150554" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(0) ["discount_percentage"]=> int(10) ["discount_cap"]=> int(3800000000) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "d1a4695b0bfa1e9c45cbc3005047d3c6" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1660218180) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["usage_terms"]=> string(285) "Giảm ngay 10%, tối đa ₫38.000, cho đơn hàng từ ₫380.000. Áp dụng đến 11-08-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(60) "shopee-ma-giam-10-shop-nha-xinh-86-_-1997-199725051653155720" ["started_date"]=> string(19) "12-05-2022 17:43:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(48) "[SHOPEE] Mã giảm 10% Shop Nhà Xinh 86 _ 1997" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "62891bcec00f1a7e4260ceb5" ["started_time"]=> int(1652352180000) ["expired_time"]=> int(1660218180000) ["aff_link"]=> string(222) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D359808461389824%26signature%3Db26d8bdfd8407d59795d85fe5067d6bc50807135869271d51b67ebc57bc4811c%26voucherCode%3D19972505" } [13]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(8) "KING30K2" ["banner_link"]=> string(42) "https://shopee.vn/m/sale-hang-hieu-gia-tot" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫30.000 cho đơn hàng từ ₫750.000. Áp dụng đến 31-08-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(30000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "31-08-2022 11:17:57" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(148) "https://shopee.vn/search?promotionId=363207608958976&signature=33e98e331aef6718dbe563e98328d906c331093862e9d6c0a3d6efb64b089b7d&voucherCode=KING30K2" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(363207608958976) ["voucher_code"]=> string(8) "KING30K2" ["signature"]=> string(64) "33e98e331aef6718dbe563e98328d906c331093862e9d6c0a3d6efb64b089b7d" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(75000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1654016457) ["end_time"]=> int(1661919477) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(3000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "344cacd7313a12eebc9b9764c1ada888" ["icon_text"]=> string(17) "KingTech_Official" ["shop_id"]=> int(328376987) ["shop_name"]=> string(17) "KingTech_Official" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(true) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-D3F2C085A00220280000000110441111" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(3000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "344cacd7313a12eebc9b9764c1ada888" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1661919477) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["usage_terms"]=> string(269) "Giảm ngay ₫30.000 cho đơn hàng từ ₫750.000. Áp dụng đến 31-08-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(62) "shopee-ma-giam-30000-dong-kingtech_official-KING30K21655175908" ["started_date"]=> string(19) "01-06-2022 00:00:57" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(51) "[SHOPEE] Mã giảm 30000 đồng KingTech_Official" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "62a76d18342269545a2a64a2" ["started_time"]=> int(1654016457000) ["expired_time"]=> int(1661919477000) ["aff_link"]=> string(222) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D363207608958976%26signature%3D33e98e331aef6718dbe563e98328d906c331093862e9d6c0a3d6efb64b089b7d%26voucherCode%3DKING30K2" } [14]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(7) "TOOY99K" ["banner_link"]=> string(42) "https://shopee.vn/m/sale-hang-hieu-gia-tot" ["content"]=> string(267) "Giảm ngay ₫5.000 cho đơn hàng từ ₫99.000. Áp dụng đến 12-08-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(5000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "12-08-2022 01:59:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(147) "https://shopee.vn/search?promotionId=358578709233664&signature=58f8b9b3c623dc3ddc7ddbf62cdb203536cf888670b3fac9647148d5cb339354&voucherCode=TOOY99K" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(358578709233664) ["voucher_code"]=> string(7) "TOOY99K" ["signature"]=> string(64) "58f8b9b3c623dc3ddc7ddbf62cdb203536cf888670b3fac9647148d5cb339354" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(9900000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(2) ["start_time"]=> int(1652205540) ["end_time"]=> int(1660244340) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(500000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "61c0cc8a88fd9b64aa620405b3132982" ["icon_text"]=> string(35) "TooYoo - Phụ Kiện & Quà Tặng" ["shop_id"]=> int(49657470) ["shop_name"]=> string(35) "TooYoo - Phụ Kiện & Quà Tặng" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-83F0693662A820280000000110140400" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(500000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "61c0cc8a88fd9b64aa620405b3132982" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1660244340) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["usage_terms"]=> string(267) "Giảm ngay ₫5.000 cho đơn hàng từ ₫99.000. Áp dụng đến 12-08-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(67) "shopee-ma-giam-5000-dong-tooyoo-phu-kien-qua-tang-TOOY99K1657385158" ["started_date"]=> string(19) "11-05-2022 00:59:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(68) "[SHOPEE] Mã giảm 5000 đồng TooYoo - Phụ Kiện & Quà Tặng" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "62a815d7ca0cb110bc37d082" ["started_time"]=> int(1652205540000) ["expired_time"]=> int(1660244340000) ["aff_link"]=> string(221) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D358578709233664%26signature%3D58f8b9b3c623dc3ddc7ddbf62cdb203536cf888670b3fac9647148d5cb339354%26voucherCode%3DTOOY99K" } [15]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(9) "TOYMDP001" ["banner_link"]=> string(38) "https://shopee.vn/m/khung-gio-san-sale" ["content"]=> string(285) "Giảm ngay 20%, tối đa ₫70.000, cho đơn hàng từ ₫167.800. Áp dụng đến 16-08-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(0.2) ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["expired_date"]=> string(19) "16-08-2022 23:00:39" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(149) "https://shopee.vn/search?promotionId=357373231480832&signature=e9728d6546993bd51c4a0e95b1d3481cbaea358b387ed05039c9730eabf42b6c&voucherCode=TOYMDP001" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(357373231480832) ["voucher_code"]=> string(9) "TOYMDP001" ["signature"]=> string(64) "e9728d6546993bd51c4a0e95b1d3481cbaea358b387ed05039c9730eabf42b6c" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(16780000000) ["product_limit"]=> bool(true) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(24) ["start_time"]=> int(1652544099) ["end_time"]=> int(1660665639) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(20) ["reward_value"]=> int(0) ["reward_cap"]=> int(7000000000) ["icon_hash"]=> string(32) "d01d8e6c30fc39e21ee3bb9cd32ffb7f" ["icon_text"]=> string(17) "HDY Official Shop" ["shop_id"]=> int(100778293) ["shop_name"]=> string(17) "HDY Official Shop" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(true) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-952A48AD52A820280000000110110015" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(0) ["discount_percentage"]=> int(20) ["discount_cap"]=> int(7000000000) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "d01d8e6c30fc39e21ee3bb9cd32ffb7f" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1660665639) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["usage_terms"]=> string(285) "Giảm ngay 20%, tối đa ₫70.000, cho đơn hàng từ ₫167.800. Áp dụng đến 16-08-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(55) "shopee-ma-giam-20-hdy-official-shop-TOYMDP0011655517308" ["started_date"]=> string(19) "14-05-2022 23:01:39" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(41) "[SHOPEE] Mã giảm 20% HDY Official Shop" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "62accf380650124e74623712" ["started_time"]=> int(1652544099000) ["expired_time"]=> int(1660665639000) ["aff_link"]=> string(223) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D357373231480832%26signature%3De9728d6546993bd51c4a0e95b1d3481cbaea358b387ed05039c9730eabf42b6c%26voucherCode%3DTOYMDP001" } [16]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(8) "KHAUVCSS" ["banner_link"]=> string(38) "https://shopee.vn/m/khung-gio-san-sale" ["content"]=> string(262) "Giảm ngay 30% cho đơn hàng từ ₫99.000. Áp dụng đến 31-08-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(0.3) ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["expired_date"]=> string(19) "31-08-2022 23:59:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(148) "https://shopee.vn/search?promotionId=374271227904000&signature=b4299b607cfd1f951dc4aa6f4475b20a63344472e05d7b6f766d901346d1453c&voucherCode=KHAUVCSS" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(374271227904000) ["voucher_code"]=> string(8) "KHAUVCSS" ["signature"]=> string(64) "b4299b607cfd1f951dc4aa6f4475b20a63344472e05d7b6f766d901346d1453c" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(9900000000) ["product_limit"]=> bool(true) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1654075860) ["end_time"]=> int(1661965140) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(30) ["reward_value"]=> int(0) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "8afac758ea1d0abdb42b7c96b77bacff" ["icon_text"]=> string(22) "Famapro Official Store" ["shop_id"]=> int(319625063) ["shop_name"]=> string(22) "Famapro Official Store" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(true) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-FAD7C1B4F88220280000000111101411" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(0) ["discount_percentage"]=> int(30) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "8afac758ea1d0abdb42b7c96b77bacff" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1661965140) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["usage_terms"]=> string(262) "Giảm ngay 30% cho đơn hàng từ ₫99.000. Áp dụng đến 31-08-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(59) "shopee-ma-giam-30-famapro-official-store-KHAUVCSS1656467712" ["started_date"]=> string(19) "01-06-2022 16:31:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(46) "[SHOPEE] Mã giảm 30% Famapro Official Store" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "62bb41ab92ed3700b9172d72" ["started_time"]=> int(1654075860000) ["expired_time"]=> int(1661965140000) ["aff_link"]=> string(222) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D374271227904000%26signature%3Db4299b607cfd1f951dc4aa6f4475b20a63344472e05d7b6f766d901346d1453c%26voucherCode%3DKHAUVCSS" } [17]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(8) "AWIFI15K" ["banner_link"]=> string(33) "https://shopee.vn/m/shop-xu-huong" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫15.000 cho đơn hàng từ ₫400.000. Áp dụng đến 12-08-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(15000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "12-08-2022 23:59:06" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(148) "https://shopee.vn/search?promotionId=358839795073024&signature=7e2d8c3ea5add35b2255cc6d18be103c77dd839cb96f215b1c5c529f92958e62&voucherCode=AWIFI15K" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(358839795073024) ["voucher_code"]=> string(8) "AWIFI15K" ["signature"]=> string(64) "7e2d8c3ea5add35b2255cc6d18be103c77dd839cb96f215b1c5c529f92958e62" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(40000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1652236206) ["end_time"]=> int(1660323546) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(1500000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "2b925861730ba89277837cf6e51623ea" ["icon_text"]=> string(36) "ỐP LƯNG IPHONE -SIÊU THỊ AWiFi" ["shop_id"]=> int(7669738) ["shop_name"]=> string(36) "ỐP LƯNG IPHONE -SIÊU THỊ AWiFi" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-DE1EEA90B2A820280000000110141150" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(1500000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "2b925861730ba89277837cf6e51623ea" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1660323546) ["reminder_pn_setting"]=> int(0) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["usage_terms"]=> string(269) "Giảm ngay ₫15.000 cho đơn hàng từ ₫400.000. Áp dụng đến 12-08-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(74) "shopee-ma-giam-15000-dong-op-lung-iphone-sieu-thi-awifi-AWIFI15K1659890747" ["started_date"]=> string(19) "11-05-2022 09:30:06" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(70) "[SHOPEE] Mã giảm 15000 đồng ỐP LƯNG IPHONE -SIÊU THỊ AWiFi" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "62be7234ace9ca64910644ac" ["started_time"]=> int(1652236206000) ["expired_time"]=> int(1660323546000) ["aff_link"]=> string(222) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D358839795073024%26signature%3D7e2d8c3ea5add35b2255cc6d18be103c77dd839cb96f215b1c5c529f92958e62%26voucherCode%3DAWIFI15K" } [18]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(7) "HELLA15" ["banner_link"]=> string(39) "https://shopee.vn/m/ngay-sieu-cong-nghe" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫15.000 cho đơn hàng từ ₫120.000. Áp dụng đến 31-08-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(15000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "31-08-2022 23:59:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(147) "https://shopee.vn/search?promotionId=378440961622016&signature=0e4f79363c71f8224ba836357f25b7dd2e207940eaeb6c5d323ddd79cb75b0cc&voucherCode=HELLA15" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(378440961622016) ["voucher_code"]=> string(7) "HELLA15" ["signature"]=> string(64) "0e4f79363c71f8224ba836357f25b7dd2e207940eaeb6c5d323ddd79cb75b0cc" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(12000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(1) ["start_time"]=> int(1654573260) ["end_time"]=> int(1661965140) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(1500000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "4e24b72ef558820f2f6b243f4940adaa" ["icon_text"]=> string(19) "hellabeautyofficial" ["shop_id"]=> int(359865795) ["shop_name"]=> string(19) "hellabeautyofficial" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-6E1DA91E2A8220280000000111400500" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(1500000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "4e24b72ef558820f2f6b243f4940adaa" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1661965140) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(0) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["usage_terms"]=> string(269) "Giảm ngay ₫15.000 cho đơn hàng từ ₫120.000. Áp dụng đến 31-08-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(63) "shopee-ma-giam-15000-dong-hellabeautyofficial-HELLA151657872014" ["started_date"]=> string(19) "07-06-2022 10:41:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(53) "[SHOPEE] Mã giảm 15000 đồng hellabeautyofficial" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "62be728bace9ca64910644c2" ["started_time"]=> int(1654573260000) ["expired_time"]=> int(1661965140000) ["aff_link"]=> string(221) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D378440961622016%26signature%3D0e4f79363c71f8224ba836357f25b7dd2e207940eaeb6c5d323ddd79cb75b0cc%26voucherCode%3DHELLA15" } [19]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(9) "HAPP452DF" ["banner_link"]=> string(36) "https://shopee.vn/m/ngay-hoi-sac-dep" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫40.000 cho đơn hàng từ ₫400.000. Áp dụng đến 01-10-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(40000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "01-10-2022 16:30:52" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(149) "https://shopee.vn/search?promotionId=395201719205888&signature=fa4fdbc60c3ba60e643c8b23bf3908d28dc07f952f662567e6a1001899088c69&voucherCode=HAPP452DF" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(395201719205888) ["voucher_code"]=> string(9) "HAPP452DF" ["signature"]=> string(64) "fa4fdbc60c3ba60e643c8b23bf3908d28dc07f952f662567e6a1001899088c69" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(40000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1656571492) ["end_time"]=> int(1664616652) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(4000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "07729fecee32aaffe1a65f15a9e7c61c" ["icon_text"]=> string(13) "happygobuy.vn" ["shop_id"]=> int(502966699) ["shop_name"]=> string(13) "happygobuy.vn" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-0924091CCAA220280000000114151455" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(4000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "07729fecee32aaffe1a65f15a9e7c61c" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1664616652) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["usage_terms"]=> string(269) "Giảm ngay ₫40.000 cho đơn hàng từ ₫400.000. Áp dụng đến 01-10-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(59) "shopee-ma-giam-40000-dong-happygobuy-vn-HAPP452DF1656821779" ["started_date"]=> string(19) "30-06-2022 13:44:52" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(47) "[SHOPEE] Mã giảm 40000 đồng happygobuy.vn" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "62be731aace9ca64910644fc" ["started_time"]=> int(1656571492000) ["expired_time"]=> int(1664616652000) ["aff_link"]=> string(223) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D395201719205888%26signature%3Dfa4fdbc60c3ba60e643c8b23bf3908d28dc07f952f662567e6a1001899088c69%26voucherCode%3DHAPP452DF" } [20]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(9) "THEG5000Z" ["banner_link"]=> string(36) "https://shopee.vn/m/ngay-hoi-sac-dep" ["content"]=> string(268) "Giảm ngay ₫5.000 cho đơn hàng từ ₫150.000. Áp dụng đến 22-08-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(5000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "22-08-2022 16:01:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(149) "https://shopee.vn/search?promotionId=366974823776256&signature=28130337d05f7643a718192f94fa3aa120a6ebad5e7426472cf6b9cd4c3ac56c&voucherCode=THEG5000Z" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(366974823776256) ["voucher_code"]=> string(9) "THEG5000Z" ["signature"]=> string(64) "28130337d05f7643a718192f94fa3aa120a6ebad5e7426472cf6b9cd4c3ac56c" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(15000000000) ["product_limit"]=> bool(true) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(48) ["start_time"]=> int(1653206460) ["end_time"]=> int(1661158860) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(500000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "52c6034c2193a9ff2211efa7c2f4c344" ["icon_text"]=> string(41) "Thế Giới Mũ Bảo Hiểm - Hà Nội" ["shop_id"]=> int(153173768) ["shop_name"]=> string(41) "Thế Giới Mũ Bảo Hiểm - Hà Nội" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-57FAA22F920220280000000110515004" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(500000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "52c6034c2193a9ff2211efa7c2f4c344" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1661158860) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["usage_terms"]=> string(268) "Giảm ngay ₫5.000 cho đơn hàng từ ₫150.000. Áp dụng đến 22-08-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(72) "shopee-ma-giam-5000-dong-the-gioi-mu-bao-hiem-ha-noi-THEG5000Z1656821747" ["started_date"]=> string(19) "22-05-2022 15:01:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(74) "[SHOPEE] Mã giảm 5000 đồng Thế Giới Mũ Bảo Hiểm - Hà Nội" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "62be7472eda46c51ad5250f2" ["started_time"]=> int(1653206460000) ["expired_time"]=> int(1661158860000) ["aff_link"]=> string(223) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D366974823776256%26signature%3D28130337d05f7643a718192f94fa3aa120a6ebad5e7426472cf6b9cd4c3ac56c%26voucherCode%3DTHEG5000Z" } [21]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(8) "ELBAU150" ["banner_link"]=> string(46) "https://shopee.vn/m/sieu-sale-nganh-hang-10-04" ["content"]=> string(186) "Nhập mã ELBAU150 giảm 8% tối đa 150000 cho đơn từ 500000 trên APP & PC người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. HSD: 31/08/2022 23:59. Số lượng có hạn!" ["discount"]=> float(0.08) ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["expired_date"]=> string(19) "31-08-2022 23:59:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(148) "https://shopee.vn/search?promotionId=418236476571648&signature=0c94b2726294d8113fb724e5cb3ce2c9d9b82ae6b2b468fc08be1a97b8a45dd9&voucherCode=ELBAU150" } ["extra"]=> array(43) { ["promotionid"]=> int(418236476571648) ["voucher_code"]=> string(8) "ELBAU150" ["signature"]=> string(64) "0c94b2726294d8113fb724e5cb3ce2c9d9b82ae6b2b468fc08be1a97b8a45dd9" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(50000000000) ["product_limit"]=> bool(true) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(56) ["start_time"]=> int(1659319200) ["end_time"]=> int(1661965140) ["claim_start_time"]=> int(1659319200) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(8) ["reward_value"]=> int(0) ["reward_cap"]=> int(15000000000) ["icon_hash"]=> string(32) "d2fe28c1260e982c3c0f767a740fad45" ["icon_text"]=> string(23) "Di Động-Phụ Kiện" ["shop_id"]=> int(0) ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(35) "MP-92126374B82A20280000000115501404" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(0) ["discount_percentage"]=> int(8) ["discount_cap"]=> int(15000000000) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1661965140) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(0) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(186) "Nhập mã ELBAU150 giảm 8% tối đa 150000 cho đơn từ 500000 trên APP & PC người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. HSD: 31/08/2022 23:59. Số lượng có hạn!" ["devices"]=> array(3) { [0]=> string(3) "iOS" [1]=> string(7) "Android" [2]=> string(3) "Web" } } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(52) "shopee-ma-giam-8-di-dong-phu-kien-ELBAU1501660137410" ["started_date"]=> string(19) "01-08-2022 09:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(46) "[SHOPEE] Mã giảm 8% Di Động-Phụ Kiện" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "62be7478ace9ca6491064571" ["started_time"]=> int(1659319200000) ["expired_time"]=> int(1661965140000) ["aff_link"]=> string(222) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D418236476571648%26signature%3D0c94b2726294d8113fb724e5cb3ce2c9d9b82ae6b2b468fc08be1a97b8a45dd9%26voucherCode%3DELBAU150" } [22]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(8) "ELBAU1TR" ["banner_link"]=> string(46) "https://shopee.vn/m/sieu-sale-nganh-hang-10-04" ["content"]=> string(188) "Nhập mã ELBAU1TR giảm 5% tối đa 1000000 cho đơn từ 3000000 trên APP & PC người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. HSD: 31/08/2022 23:59. Số lượng có hạn!" ["discount"]=> float(0.05) ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["expired_date"]=> string(19) "31-08-2022 23:59:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(148) "https://shopee.vn/search?promotionId=418236484681728&signature=f609f745f2607863618eece970ad63a38b9da2b1913375a5c887921f78a5883a&voucherCode=ELBAU1TR" } ["extra"]=> array(43) { ["promotionid"]=> int(418236484681728) ["voucher_code"]=> string(8) "ELBAU1TR" ["signature"]=> string(64) "f609f745f2607863618eece970ad63a38b9da2b1913375a5c887921f78a5883a" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(300000000000) ["product_limit"]=> bool(true) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(77) ["start_time"]=> int(1659319200) ["end_time"]=> int(1661965140) ["claim_start_time"]=> int(1659319200) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(5) ["reward_value"]=> int(0) ["reward_cap"]=> int(100000000000) ["icon_hash"]=> string(32) "d2fe28c1260e982c3c0f767a740fad45" ["icon_text"]=> string(23) "Di Động-Phụ Kiện" ["shop_id"]=> int(0) ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(35) "MP-32132364A82A20280000000115501404" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(0) ["discount_percentage"]=> int(5) ["discount_cap"]=> int(100000000000) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1661965140) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(0) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(188) "Nhập mã ELBAU1TR giảm 5% tối đa 1000000 cho đơn từ 3000000 trên APP & PC người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. HSD: 31/08/2022 23:59. Số lượng có hạn!" ["devices"]=> array(3) { [0]=> string(3) "iOS" [1]=> string(7) "Android" [2]=> string(3) "Web" } } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(52) "shopee-ma-giam-5-di-dong-phu-kien-ELBAU1TR1660137526" ["started_date"]=> string(19) "01-08-2022 09:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(46) "[SHOPEE] Mã giảm 5% Di Động-Phụ Kiện" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "62be7479ace9ca6491064572" ["started_time"]=> int(1659319200000) ["expired_time"]=> int(1661965140000) ["aff_link"]=> string(222) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D418236484681728%26signature%3Df609f745f2607863618eece970ad63a38b9da2b1913375a5c887921f78a5883a%26voucherCode%3DELBAU1TR" } [23]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(6) "MERR01" ["banner_link"]=> string(36) "https://shopee.vn/m/ngay-hoi-sac-dep" ["content"]=> string(268) "Giảm ngay ₫5.000 cho đơn hàng từ ₫250.000. Áp dụng đến 25-09-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(5000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "25-09-2022 00:53:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(146) "https://shopee.vn/search?promotionId=391160069832704&signature=3eb49722fa15adbedad957440601332670f6ee74e53c4eb2852c2f3174a444b3&voucherCode=MERR01" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(391160069832704) ["voucher_code"]=> string(6) "MERR01" ["signature"]=> string(64) "3eb49722fa15adbedad957440601332670f6ee74e53c4eb2852c2f3174a444b3" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(25000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(11) ["start_time"]=> int(1656089580) ["end_time"]=> int(1664041980) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(500000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "ff88c9e9fa15a2943d64035effcf63f4" ["icon_text"]=> string(20) "Merries noi dia nhat" ["shop_id"]=> int(244240066) ["shop_name"]=> string(20) "Merries noi dia nhat" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-22D1222F98A220280000000114055004" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(500000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "ff88c9e9fa15a2943d64035effcf63f4" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1664041980) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["usage_terms"]=> string(268) "Giảm ngay ₫5.000 cho đơn hàng từ ₫250.000. Áp dụng đến 25-09-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(62) "shopee-ma-giam-5000-dong-merries-noi-dia-nhat-MERR011657212371" ["started_date"]=> string(19) "24-06-2022 23:53:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(53) "[SHOPEE] Mã giảm 5000 đồng Merries noi dia nhat" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "62be747aeda46c51ad5250f3" ["started_time"]=> int(1656089580000) ["expired_time"]=> int(1664041980000) ["aff_link"]=> string(220) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D391160069832704%26signature%3D3eb49722fa15adbedad957440601332670f6ee74e53c4eb2852c2f3174a444b3%26voucherCode%3DMERR01" } [24]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(7) "ELBAU10" ["banner_link"]=> string(46) "https://shopee.vn/m/sieu-sale-nganh-hang-10-04" ["content"]=> string(186) "Nhập mã ELBAU10 giảm 10% tối đa 500000 cho đơn từ 500000 trên APP & PC người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. HSD: 31/08/2022 23:59. Số lượng có hạn!" ["discount"]=> float(0.1) ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["expired_date"]=> string(19) "31-08-2022 23:59:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(147) "https://shopee.vn/search?promotionId=418236484960256&signature=59565edce8af24e4d9539b75449c157ba6fd32547383089ed35279b4256c73cc&voucherCode=ELBAU10" } ["extra"]=> array(43) { ["promotionid"]=> int(418236484960256) ["voucher_code"]=> string(7) "ELBAU10" ["signature"]=> string(64) "59565edce8af24e4d9539b75449c157ba6fd32547383089ed35279b4256c73cc" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(50000000000) ["product_limit"]=> bool(true) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(88) ["start_time"]=> int(1659319200) ["end_time"]=> int(1661965140) ["claim_start_time"]=> int(1659319200) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(10) ["reward_value"]=> int(0) ["reward_cap"]=> int(50000000000) ["icon_hash"]=> string(32) "01ad529d780769c418b225c96cb8a3d7" ["icon_text"]=> string(12) "Điện Tử" ["shop_id"]=> int(0) ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(35) "MP-32132374B82A20280000000115501404" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(0) ["discount_percentage"]=> int(10) ["discount_cap"]=> int(50000000000) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1661965140) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(0) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(186) "Nhập mã ELBAU10 giảm 10% tối đa 500000 cho đơn từ 500000 trên APP & PC người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. HSD: 31/08/2022 23:59. Số lượng có hạn!" ["devices"]=> array(3) { [0]=> string(3) "iOS" [1]=> string(7) "Android" [2]=> string(3) "Web" } } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(43) "shopee-ma-giam-10-dien-tu-ELBAU101660137410" ["started_date"]=> string(19) "01-08-2022 09:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(36) "[SHOPEE] Mã giảm 10% Điện Tử" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "62be747aace9ca6491064573" ["started_time"]=> int(1659319200000) ["expired_time"]=> int(1661965140000) ["aff_link"]=> string(221) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D418236484960256%26signature%3D59565edce8af24e4d9539b75449c157ba6fd32547383089ed35279b4256c73cc%26voucherCode%3DELBAU10" } [25]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(11) "ELTECHZONEW" ["banner_link"]=> string(46) "https://shopee.vn/m/sieu-sale-nganh-hang-10-04" ["content"]=> string(185) "Nhập mã ELTECHZONEW giảm 6% tối đa 500000Đ cho đơn từ 300000Đ. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. HSD: 14/08/2022 23:59. Số lượng có hạn!" ["discount"]=> float(0.06) ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["expired_date"]=> string(19) "14-08-2022 23:59:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(151) "https://shopee.vn/search?promotionId=419989367701504&signature=c3d1d83f3ec510a74a2a05e73cb9dd128dc7724bc404d3d0742e94ce86d3458c&voucherCode=ELTECHZONEW" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(419989367701504) ["voucher_code"]=> string(11) "ELTECHZONEW" ["signature"]=> string(64) "c3d1d83f3ec510a74a2a05e73cb9dd128dc7724bc404d3d0742e94ce86d3458c" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(30000000000) ["product_limit"]=> bool(true) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(99) ["start_time"]=> int(1659978000) ["end_time"]=> int(1660496340) ["claim_start_time"]=> int(1659528000) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(6) ["reward_value"]=> int(0) ["reward_cap"]=> int(50000000000) ["use_link"]=> string(36) "https://shopee.vn/collections/334211" ["icon_hash"]=> string(32) "01ad529d780769c418b225c96cb8a3d7" ["icon_text"]=> string(21) "Điện tử Techzone" ["customised_labels"]=> array(1) { [0]=> array(1) { ["content"]=> string(13) "Techzone Sale" } } ["shop_id"]=> int(0) ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(35) "MP-361B238C322A20280000000115515544" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(0) ["discount_percentage"]=> int(6) ["discount_cap"]=> int(50000000000) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1660496340) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(0) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(185) "Nhập mã ELTECHZONEW giảm 6% tối đa 500000Đ cho đơn từ 300000Đ. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. HSD: 14/08/2022 23:59. Số lượng có hạn!" ["devices"]=> array(2) { [0]=> string(3) "iOS" [1]=> string(7) "Android" } } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(55) "shopee-ma-giam-6-dien-tu-techzone-ELTECHZONEW1660137415" ["started_date"]=> string(19) "09-08-2022 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(44) "[SHOPEE] Mã giảm 6% Điện tử Techzone" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "62be747dace9ca6491064575" ["started_time"]=> int(1659978000000) ["expired_time"]=> int(1660496340000) ["aff_link"]=> string(225) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D419989367701504%26signature%3Dc3d1d83f3ec510a74a2a05e73cb9dd128dc7724bc404d3d0742e94ce86d3458c%26voucherCode%3DELTECHZONEW" } [26]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(7) "UNIDRY1" ["banner_link"]=> string(38) "https://shopee.vn/m/uu-dai-shopee-mart" ["content"]=> string(115) "Nhập mã UNIDRY1 giảm tối đa 15000Đ cho đơn từ 199000Đ. HSD: 23:59 31/8/2022. Số lượng có hạn." ["discount"]=> float(15000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "31-08-2022 23:59:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(147) "https://shopee.vn/search?promotionId=384393055322112&signature=493e8a52e8136051e06442256b294fd9fefff05d2386ad345f7ed11245f6d3e2&voucherCode=UNIDRY1" } ["extra"]=> array(43) { ["promotionid"]=> int(384393055322112) ["voucher_code"]=> string(7) "UNIDRY1" ["signature"]=> string(64) "493e8a52e8136051e06442256b294fd9fefff05d2386ad345f7ed11245f6d3e2" ["use_type"]=> int(1) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(19900000000) ["product_limit"]=> bool(true) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1655283600) ["end_time"]=> int(1661965140) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(1500000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "f505e987011c2d819709a8babe279095" ["icon_text"]=> string(8) "Mẹ-Bé" ["shop_id"]=> int(0) ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(35) "MP-BDEF6292922220280000000111514144" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(1500000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1661965140) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(0) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(115) "Nhập mã UNIDRY1 giảm tối đa 15000Đ cho đơn từ 199000Đ. HSD: 23:59 31/8/2022. Số lượng có hạn." ["devices"]=> array(2) { [0]=> string(7) "Android" [1]=> string(3) "iOS" } } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(49) "shopee-ma-giam-15000-dong-me-be-UNIDRY11660137460" ["started_date"]=> string(19) "15-06-2022 16:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(42) "[SHOPEE] Mã giảm 15000 đồng Mẹ-Bé" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "62be74d2ace9ca649106459c" ["started_time"]=> int(1655283600000) ["expired_time"]=> int(1661965140000) ["aff_link"]=> string(221) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D384393055322112%26signature%3D493e8a52e8136051e06442256b294fd9fefff05d2386ad345f7ed11245f6d3e2%26voucherCode%3DUNIDRY1" } [27]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(7) "UNIDRY2" ["banner_link"]=> string(38) "https://shopee.vn/m/uu-dai-shopee-mart" ["content"]=> string(115) "Nhập mã UNIDRY2 giảm tối đa 40000Đ cho đơn từ 399000Đ. HSD: 23:59 31/8/2022. Số lượng có hạn." ["discount"]=> float(40000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "31-08-2022 23:59:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(147) "https://shopee.vn/search?promotionId=384393080684544&signature=b64e379084263cef94ad71fcbf7553c02acc9abb5df4dbe6e5208c30480f0fae&voucherCode=UNIDRY2" } ["extra"]=> array(43) { ["promotionid"]=> int(384393080684544) ["voucher_code"]=> string(7) "UNIDRY2" ["signature"]=> string(64) "b64e379084263cef94ad71fcbf7553c02acc9abb5df4dbe6e5208c30480f0fae" ["use_type"]=> int(1) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(39900000000) ["product_limit"]=> bool(true) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(3) ["start_time"]=> int(1655283600) ["end_time"]=> int(1661965140) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(4000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "f505e987011c2d819709a8babe279095" ["icon_text"]=> string(8) "Mẹ-Bé" ["shop_id"]=> int(0) ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(35) "MP-37FB2297922220280000000111514144" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(4000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1661965140) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(0) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(115) "Nhập mã UNIDRY2 giảm tối đa 40000Đ cho đơn từ 399000Đ. HSD: 23:59 31/8/2022. Số lượng có hạn." ["devices"]=> array(2) { [0]=> string(7) "Android" [1]=> string(3) "iOS" } } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(49) "shopee-ma-giam-40000-dong-me-be-UNIDRY21660137461" ["started_date"]=> string(19) "15-06-2022 16:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(42) "[SHOPEE] Mã giảm 40000 đồng Mẹ-Bé" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "62be74d3ace9ca649106459d" ["started_time"]=> int(1655283600000) ["expired_time"]=> int(1661965140000) ["aff_link"]=> string(221) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D384393080684544%26signature%3Db64e379084263cef94ad71fcbf7553c02acc9abb5df4dbe6e5208c30480f0fae%26voucherCode%3DUNIDRY2" } [28]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(19) "FSV-395396006821888" ["banner_link"]=> string(38) "https://shopee.vn/m/uu-dai-shopee-mart" ["content"]=> string(630) "Sử dụng mã hỗ trợ phí vận chuyển (tối đa 25K) đơn hàng từ 99K và thỏa điều kiện ưu đãi tại Shopee.
Áp dụng cho sản phẩm từ Shopee Mart
Đơn vị vận chuyển khả dụng: Nhanh
Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee.
Áp dụng cho một số shop nhất định.
Hạn sử dụng 31 ngày kể từ khi lưu mã về ví voucher.
Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước." ["discount"]=> int(0) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "19-01-2038 02:14:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(159) "https://shopee.vn/search?promotionId=395396006821888&signature=9475d88c4a72d2da3dbe226d197b00974579aa015d6dc69d126568200f5a52e9&voucherCode=FSV-395396006821888" } ["extra"]=> array(39) { ["promotionid"]=> int(395396006821888) ["voucher_code"]=> string(19) "FSV-395396006821888" ["signature"]=> string(64) "9475d88c4a72d2da3dbe226d197b00974579aa015d6dc69d126568200f5a52e9" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(0) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(100) ["start_time"]=> int(1656608400) ["end_time"]=> int(2147454840) ["claim_start_time"]=> int(1656608400) ["valid_days"]=> int(31) ["reward_type"]=> int(2) ["title"]=> string(39) "Shopee Mart - Siêu thị cuối tuần" ["use_link"]=> string(44) "https://shopee.vn/Supermarketsieuthicuoituan" ["customised_labels"]=> array(1) { [0]=> array(1) { ["content"]=> string(13) "Tối đa 25K" } } ["shop_id"]=> int(0) ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(35) "MP-9AD66AC29AA220280000000114154150" ["fully_redeemed"]=> bool(true) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["left_count"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(true) ["claim_end_time"]=> int(1659286740) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(2678400) ["type"]=> int(1) } ["voucher_landing_page"]=> int(0) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(594) "Sử dụng mã hỗ trợ phí vận chuyển (tối đa 25K) đơn hàng từ 99K và thỏa điều kiện ưu đãi tại Shopee. Áp dụng cho sản phẩm từ Shopee Mart Đơn vị vận chuyển khả dụng: Nhanh Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee. Áp dụng cho một số shop nhất định. Hạn sử dụng 31 ngày kể từ khi lưu mã về ví voucher. Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước." ["devices"]=> array(2) { [0]=> string(3) "iOS" [1]=> string(7) "Android" } } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(59) "shopee-ma-mien-phi-van-chuyen-FSV-3953960068218881659580373" ["started_date"]=> string(19) "01-07-2022 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(39) "[SHOPEE] Mã miễn phí vận chuyển" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "62be74d8ace9ca64910645a1" ["started_time"]=> int(1656608400000) ["expired_time"]=> int(2147454840000) ["aff_link"]=> string(233) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D395396006821888%26signature%3D9475d88c4a72d2da3dbe226d197b00974579aa015d6dc69d126568200f5a52e9%26voucherCode%3DFSV-395396006821888" } [29]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(19) "FSV-396023290478592" ["banner_link"]=> string(38) "https://shopee.vn/m/uu-dai-shopee-mart" ["content"]=> string(586) "Sử dụng mã hỗ trợ phí vận chuyển (tối đa 40K) đơn hàng từ 369K và thỏa điều kiện ưu đãi tại Shopee.
Áp dụng cho sản phẩm từ Shopee Mart.
Đơn vị vận chuyển khả dụng: Nhanh
Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee.
Hạn sử dụng 30 ngày kể từ khi lưu mã về ví voucher.
Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước.
" ["discount"]=> int(0) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "19-01-2038 02:14:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(159) "https://shopee.vn/search?promotionId=396023290478592&signature=9363b0801fa3a5c6f4271d171770c0820c5e237152182152ee78c35459a29064&voucherCode=FSV-396023290478592" } ["extra"]=> array(39) { ["promotionid"]=> int(396023290478592) ["voucher_code"]=> string(19) "FSV-396023290478592" ["signature"]=> string(64) "9363b0801fa3a5c6f4271d171770c0820c5e237152182152ee78c35459a29064" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(0) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(100) ["start_time"]=> int(1656694800) ["end_time"]=> int(2147454840) ["claim_start_time"]=> int(1656694800) ["valid_days"]=> int(30) ["reward_type"]=> int(2) ["title"]=> string(39) "Shopee Mart - Siêu thị cuối tuần" ["use_link"]=> string(44) "https://shopee.vn/Supermarketsieuthicuoituan" ["customised_labels"]=> array(1) { [0]=> array(1) { ["content"]=> string(13) "Tối đa 40K" } } ["shop_id"]=> int(0) ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(35) "MP-B9E7605B3AA220280000000114400454" ["fully_redeemed"]=> bool(true) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["left_count"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(true) ["claim_end_time"]=> int(1659286740) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(2592000) ["type"]=> int(1) } ["voucher_landing_page"]=> int(0) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(550) "Sử dụng mã hỗ trợ phí vận chuyển (tối đa 40K) đơn hàng từ 369K và thỏa điều kiện ưu đãi tại Shopee. Áp dụng cho sản phẩm từ Shopee Mart. Đơn vị vận chuyển khả dụng: Nhanh Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee. Hạn sử dụng 30 ngày kể từ khi lưu mã về ví voucher. Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước. " ["devices"]=> array(2) { [0]=> string(7) "Android" [1]=> string(3) "iOS" } } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(59) "shopee-ma-mien-phi-van-chuyen-FSV-3960232904785921659719813" ["started_date"]=> string(19) "02-07-2022 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(39) "[SHOPEE] Mã miễn phí vận chuyển" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "62befe4f5e91a20c3079bf22" ["started_time"]=> int(1656694800000) ["expired_time"]=> int(2147454840000) ["aff_link"]=> string(233) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D396023290478592%26signature%3D9363b0801fa3a5c6f4271d171770c0820c5e237152182152ee78c35459a29064%26voucherCode%3DFSV-396023290478592" } [30]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(19) "FSV-396023307042816" ["banner_link"]=> string(38) "https://shopee.vn/m/uu-dai-shopee-mart" ["content"]=> string(586) "Sử dụng mã hỗ trợ phí vận chuyển (tối đa 60K) đơn hàng từ 699K và thỏa điều kiện ưu đãi tại Shopee.
Áp dụng cho sản phẩm từ Shopee Mart.
Đơn vị vận chuyển khả dụng: Nhanh
Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee.
Hạn sử dụng 30 ngày kể từ khi lưu mã về ví voucher.
Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước.
" ["discount"]=> int(0) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "19-01-2038 02:14:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(159) "https://shopee.vn/search?promotionId=396023307042816&signature=ad74a7a583260ec68be6ded8e7219f89f350b628915092a5f3437b2e8f4fc336&voucherCode=FSV-396023307042816" } ["extra"]=> array(39) { ["promotionid"]=> int(396023307042816) ["voucher_code"]=> string(19) "FSV-396023307042816" ["signature"]=> string(64) "ad74a7a583260ec68be6ded8e7219f89f350b628915092a5f3437b2e8f4fc336" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(0) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(100) ["start_time"]=> int(1656694800) ["end_time"]=> int(2147454840) ["claim_start_time"]=> int(1656694800) ["valid_days"]=> int(30) ["reward_type"]=> int(2) ["title"]=> string(39) "Shopee Mart - Siêu thị cuối tuần" ["use_link"]=> string(44) "https://shopee.vn/Supermarketsieuthicuoituan" ["customised_labels"]=> array(1) { [0]=> array(1) { ["content"]=> string(13) "Tối đa 60K" } } ["shop_id"]=> int(0) ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(35) "MP-93F2604E2AA220280000000114400454" ["fully_redeemed"]=> bool(true) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["left_count"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(true) ["claim_end_time"]=> int(1659286740) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(2592000) ["type"]=> int(1) } ["voucher_landing_page"]=> int(0) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(550) "Sử dụng mã hỗ trợ phí vận chuyển (tối đa 60K) đơn hàng từ 699K và thỏa điều kiện ưu đãi tại Shopee. Áp dụng cho sản phẩm từ Shopee Mart. Đơn vị vận chuyển khả dụng: Nhanh Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee. Hạn sử dụng 30 ngày kể từ khi lưu mã về ví voucher. Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước. " ["devices"]=> array(2) { [0]=> string(7) "Android" [1]=> string(3) "iOS" } } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(59) "shopee-ma-mien-phi-van-chuyen-FSV-3960233070428161659720691" ["started_date"]=> string(19) "02-07-2022 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(39) "[SHOPEE] Mã miễn phí vận chuyển" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "62befe4f5e91a20c3079bf23" ["started_time"]=> int(1656694800000) ["expired_time"]=> int(2147454840000) ["aff_link"]=> string(233) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D396023307042816%26signature%3Dad74a7a583260ec68be6ded8e7219f89f350b628915092a5f3437b2e8f4fc336%26voucherCode%3DFSV-396023307042816" } [31]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(9) "MISH200MX" ["banner_link"]=> string(38) "https://shopee.vn/m/khung-gio-san-sale" ["content"]=> string(272) "Giảm ngay ₫200.000 cho đơn hàng từ ₫2.000.000. Áp dụng đến 31-08-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(200000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "31-08-2022 23:06:09" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(149) "https://shopee.vn/search?promotionId=377696975945728&signature=54c83df53c5ede5c637af5091192e19e24c548f8d283d6eeee56db10bdacbe14&voucherCode=MISH200MX" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(377696975945728) ["voucher_code"]=> string(9) "MISH200MX" ["signature"]=> string(64) "54c83df53c5ede5c637af5091192e19e24c548f8d283d6eeee56db10bdacbe14" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(200000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1656608769) ["end_time"]=> int(1661961969) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(20000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "8dc21869e38dfb7af62876efbb0ffd6a" ["icon_text"]=> string(11) "Mishio Mall" ["shop_id"]=> int(259421140) ["shop_name"]=> string(11) "Mishio Mall" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(true) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-1EDE0B39CA8220280000000111154005" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(20000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "8dc21869e38dfb7af62876efbb0ffd6a" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1661961969) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["usage_terms"]=> string(272) "Giảm ngay ₫200.000 cho đơn hàng từ ₫2.000.000. Áp dụng đến 31-08-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(58) "shopee-ma-giam-200000-dong-mishio-mall-MISH200MX1657302333" ["started_date"]=> string(19) "01-07-2022 00:06:09" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(46) "[SHOPEE] Mã giảm 200000 đồng Mishio Mall" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "62bf2839b5028b73c32fcc73" ["started_time"]=> int(1656608769000) ["expired_time"]=> int(1661961969000) ["aff_link"]=> string(223) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D377696975945728%26signature%3D54c83df53c5ede5c637af5091192e19e24c548f8d283d6eeee56db10bdacbe14%26voucherCode%3DMISH200MX" } [32]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(19) "FSV-395349433270272" ["banner_link"]=> string(29) "https://shopee.vn/m/book-club" ["content"]=> string(622) "Sử dụng mã hỗ trợ phí vận chuyển (tối đa 15K) đơn hàng từ 45K và thỏa điều kiện ưu đãi tại Shopee.
Đơn vị vận chuyển khả dụng: Nhanh
Áp dụng trên ứng dụng Shopee.
Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee.
Áp dụng cho một số shop nhất định.
Hạn sử dụng 30 ngày kể từ khi lưu mã về ví voucher.
Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước." ["discount"]=> int(0) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "19-01-2038 02:14:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(159) "https://shopee.vn/search?promotionId=395349433270272&signature=40f172b04697230760b9e7c11bbd4b41701dac424076e8d253e2e3ecfe18a2cd&voucherCode=FSV-395349433270272" } ["extra"]=> array(39) { ["promotionid"]=> int(395349433270272) ["voucher_code"]=> string(19) "FSV-395349433270272" ["signature"]=> string(64) "40f172b04697230760b9e7c11bbd4b41701dac424076e8d253e2e3ecfe18a2cd" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(0) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(100) ["start_time"]=> int(1656608400) ["end_time"]=> int(2147454840) ["claim_start_time"]=> int(1656608400) ["valid_days"]=> int(30) ["reward_type"]=> int(2) ["title"]=> string(20) "Đơn hàng từ 45K" ["use_link"]=> string(29) "https://shopee.vn/m/book-club" ["customised_labels"]=> array(1) { [0]=> array(1) { ["content"]=> string(9) "Book Club" } } ["shop_id"]=> int(0) ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(35) "MP-9F3E42429AA220280000000114154101" ["fully_redeemed"]=> bool(true) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["left_count"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(true) ["claim_end_time"]=> int(1659286740) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(2592000) ["type"]=> int(1) } ["voucher_landing_page"]=> int(0) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(586) "Sử dụng mã hỗ trợ phí vận chuyển (tối đa 15K) đơn hàng từ 45K và thỏa điều kiện ưu đãi tại Shopee. Đơn vị vận chuyển khả dụng: Nhanh Áp dụng trên ứng dụng Shopee. Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee. Áp dụng cho một số shop nhất định. Hạn sử dụng 30 ngày kể từ khi lưu mã về ví voucher. Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước." ["devices"]=> array(2) { [0]=> string(3) "iOS" [1]=> string(7) "Android" } } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(59) "shopee-ma-mien-phi-van-chuyen-FSV-3953494332702721660137476" ["started_date"]=> string(19) "01-07-2022 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(39) "[SHOPEE] Mã miễn phí vận chuyển" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "62bf2849b5028b73c32fcc83" ["started_time"]=> int(1656608400000) ["expired_time"]=> int(2147454840000) ["aff_link"]=> string(233) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D395349433270272%26signature%3D40f172b04697230760b9e7c11bbd4b41701dac424076e8d253e2e3ecfe18a2cd%26voucherCode%3DFSV-395349433270272" } [33]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(8) "KING40K1" ["banner_link"]=> string(31) "https://shopee.vn/m/ma-giam-gia" ["content"]=> string(271) "Giảm ngay ₫40.000 cho đơn hàng từ ₫1.150.000. Áp dụng đến 15-09-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(40000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "15-09-2022 10:27:41" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(148) "https://shopee.vn/search?promotionId=383475861635072&signature=8d3eb2e8a3ad47a244cfe1f53f8eb1c587db35cd0fea0fa0551f39239e9ecf92&voucherCode=KING40K1" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(383475861635072) ["voucher_code"]=> string(8) "KING40K1" ["signature"]=> string(64) "8d3eb2e8a3ad47a244cfe1f53f8eb1c587db35cd0fea0fa0551f39239e9ecf92" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(115000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(12) ["start_time"]=> int(1655173661) ["end_time"]=> int(1663212461) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(4000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "344cacd7313a12eebc9b9764c1ada888" ["icon_text"]=> string(17) "KingTech_Official" ["shop_id"]=> int(328376987) ["shop_name"]=> string(17) "KingTech_Official" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(true) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-DEDEEA2FB82220280000000111505010" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(4000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "344cacd7313a12eebc9b9764c1ada888" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1663212461) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["usage_terms"]=> string(271) "Giảm ngay ₫40.000 cho đơn hàng từ ₫1.150.000. Áp dụng đến 15-09-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(62) "shopee-ma-giam-40000-dong-kingtech_official-KING40K11657125986" ["started_date"]=> string(19) "14-06-2022 09:27:41" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(51) "[SHOPEE] Mã giảm 40000 đồng KingTech_Official" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "62c452375f959237392f723f" ["started_time"]=> int(1655173661000) ["expired_time"]=> int(1663212461000) ["aff_link"]=> string(222) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D383475861635072%26signature%3D8d3eb2e8a3ad47a244cfe1f53f8eb1c587db35cd0fea0fa0551f39239e9ecf92%26voucherCode%3DKING40K1" } [34]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(19) "SFP-390769546690560" ["banner_link"]=> string(31) "https://shopee.vn/m/ma-giam-gia" ["content"]=> string(268) "Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫99.000. Áp dụng đến 29-09-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(10000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "29-09-2022 23:59:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(159) "https://shopee.vn/search?promotionId=390769546690560&signature=a9bffdb60b84669de621c939d0f8a1df86f611a5f7f770bab90764a96da5096a&voucherCode=SFP-390769546690560" } ["extra"]=> array(44) { ["promotionid"]=> int(390769546690560) ["voucher_code"]=> string(19) "SFP-390769546690560" ["signature"]=> string(64) "a9bffdb60b84669de621c939d0f8a1df86f611a5f7f770bab90764a96da5096a" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(9900000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1656176400) ["end_time"]=> int(1664470740) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(7) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(1000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "aa9d51f786e3de6c4919136ba84a36f7" ["icon_text"]=> string(16) "GUfoods Official" ["shop_id"]=> int(31267939) ["shop_name"]=> string(16) "GUfoods Official" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(true) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-040808B188A220280000000114051415" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(1000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "aa9d51f786e3de6c4919136ba84a36f7" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1663865940) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(0) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(3) ["usage_terms"]=> string(268) "Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫99.000. Áp dụng đến 29-09-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(72) "shopee-ma-giam-10000-dong-gufoods-official-SFP-3907695466905601657125989" ["started_date"]=> string(19) "26-06-2022 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(50) "[SHOPEE] Mã giảm 10000 đồng GUfoods Official" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "62c452385f959237392f724a" ["started_time"]=> int(1656176400000) ["expired_time"]=> int(1664470740000) ["aff_link"]=> string(233) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D390769546690560%26signature%3Da9bffdb60b84669de621c939d0f8a1df86f611a5f7f770bab90764a96da5096a%26voucherCode%3DSFP-390769546690560" } [35]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(5) "DOKC1" ["banner_link"]=> string(42) "https://shopee.vn/m/sale-hang-hieu-gia-tot" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫15.000 cho đơn hàng từ ₫200.000. Áp dụng đến 30-09-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(15000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "30-09-2022 17:50:42" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(145) "https://shopee.vn/search?promotionId=396020085571584&signature=4fa59cde9cd1dbadfb6170ef2f3802450bfc96c088378519133553b79d404195&voucherCode=DOKC1" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(396020085571584) ["voucher_code"]=> string(5) "DOKC1" ["signature"]=> string(64) "4fa59cde9cd1dbadfb6170ef2f3802450bfc96c088378519133553b79d404195" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(20000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1656669042) ["end_time"]=> int(1664535042) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(1500000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "eda629c36a2a00699f81b89dc6ee878c" ["icon_text"]=> string(17) "Dokcrazy.official" ["shop_id"]=> int(257024829) ["shop_name"]=> string(17) "Dokcrazy.official" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(true) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-C3F0C01E3AA220280000000114400451" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(1500000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "eda629c36a2a00699f81b89dc6ee878c" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1664535042) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["usage_terms"]=> string(269) "Giảm ngay ₫15.000 cho đơn hàng từ ₫200.000. Áp dụng đến 30-09-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(59) "shopee-ma-giam-15000-dong-dokcrazy-official-DOKC11659113194" ["started_date"]=> string(19) "01-07-2022 16:50:42" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(51) "[SHOPEE] Mã giảm 15000 đồng Dokcrazy.official" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "62c46e4ac10c462fc9602696" ["started_time"]=> int(1656669042000) ["expired_time"]=> int(1664535042000) ["aff_link"]=> string(219) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D396020085571584%26signature%3D4fa59cde9cd1dbadfb6170ef2f3802450bfc96c088378519133553b79d404195%26voucherCode%3DDOKC1" } [36]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(8) "GGGVGG5K" ["banner_link"]=> string(31) "https://shopee.vn/m/ma-giam-gia" ["content"]=> string(268) "Giảm ngay ₫5.000 cho đơn hàng từ ₫299.000. Áp dụng đến 31-08-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(5000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "31-08-2022 18:16:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(148) "https://shopee.vn/search?promotionId=376464227778560&signature=957279efa575abfa2b61e93c3fa7a23b478ae962eb2d5851b99df15a55ff3b3c&voucherCode=GGGVGG5K" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(376464227778560) ["voucher_code"]=> string(8) "GGGVGG5K" ["signature"]=> string(64) "957279efa575abfa2b61e93c3fa7a23b478ae962eb2d5851b99df15a55ff3b3c" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(29900000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1654337760) ["end_time"]=> int(1661944560) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(500000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "f72f4873e27ece2cb1af160a0af93c02" ["icon_text"]=> string(11) "GGG Vietnam" ["shop_id"]=> int(189865177) ["shop_name"]=> string(11) "GGG Vietnam" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-94CA6B21B28220280000000111141410" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(500000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "f72f4873e27ece2cb1af160a0af93c02" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1661944560) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["usage_terms"]=> string(268) "Giảm ngay ₫5.000 cho đơn hàng từ ₫299.000. Áp dụng đến 31-08-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(55) "shopee-ma-giam-5000-dong-ggg-vietnam-GGGVGG5K1657125984" ["started_date"]=> string(19) "04-06-2022 17:16:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(44) "[SHOPEE] Mã giảm 5000 đồng GGG Vietnam" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "62c46e5ec10c462fc96026b0" ["started_time"]=> int(1654337760000) ["expired_time"]=> int(1661944560000) ["aff_link"]=> string(222) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D376464227778560%26signature%3D957279efa575abfa2b61e93c3fa7a23b478ae962eb2d5851b99df15a55ff3b3c%26voucherCode%3DGGGVGG5K" } [37]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(5) "SOYY5" ["banner_link"]=> string(31) "https://shopee.vn/m/ma-giam-gia" ["content"]=> string(284) "Giảm ngay 5%, tối đa ₫10.000, cho đơn hàng từ ₫100.000. Áp dụng đến 12-08-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(0.05) ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["expired_date"]=> string(19) "12-08-2022 08:09:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(145) "https://shopee.vn/search?promotionId=381957465784320&signature=cc3d6047007b3b7d7458b436f6ffa87497e611424c8c579d4f0c20185a3de4c5&voucherCode=SOYY5" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(381957465784320) ["voucher_code"]=> string(5) "SOYY5" ["signature"]=> string(64) "cc3d6047007b3b7d7458b436f6ffa87497e611424c8c579d4f0c20185a3de4c5" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(10000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(12) ["start_time"]=> int(1654992540) ["end_time"]=> int(1660266540) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(5) ["reward_value"]=> int(0) ["reward_cap"]=> int(1000000000) ["icon_hash"]=> string(32) "756a78dcf6f82ab326980b4adeaa37bb" ["icon_text"]=> string(5) "Soyyo" ["shop_id"]=> int(54510073) ["shop_name"]=> string(5) "Soyyo" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-3E1F0B21982220280000000111451405" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(0) ["discount_percentage"]=> int(5) ["discount_cap"]=> int(1000000000) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "756a78dcf6f82ab326980b4adeaa37bb" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1660266540) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["usage_terms"]=> string(284) "Giảm ngay 5%, tối đa ₫10.000, cho đơn hàng từ ₫100.000. Áp dụng đến 12-08-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(38) "shopee-ma-giam-5-soyyo-SOYY51657730750" ["started_date"]=> string(19) "12-06-2022 07:09:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(28) "[SHOPEE] Mã giảm 5% Soyyo" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "62c46e61c10c462fc96026b1" ["started_time"]=> int(1654992540000) ["expired_time"]=> int(1660266540000) ["aff_link"]=> string(219) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D381957465784320%26signature%3Dcc3d6047007b3b7d7458b436f6ffa87497e611424c8c579d4f0c20185a3de4c5%26voucherCode%3DSOYY5" } [38]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(7) "BICHN10" ["banner_link"]=> string(31) "https://shopee.vn/m/ma-giam-gia" ["content"]=> string(285) "Giảm ngay 10%, tối đa ₫10.000, cho đơn hàng từ ₫100.000. Áp dụng đến 30-08-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(0.1) ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["expired_date"]=> string(19) "30-08-2022 23:18:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(147) "https://shopee.vn/search?promotionId=389481392095232&signature=70def744648b97daf424e334c801f405b4c9a3d49234ef95a7bd8d64fdecab31&voucherCode=BICHN10" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(389481392095232) ["voucher_code"]=> string(7) "BICHN10" ["signature"]=> string(64) "70def744648b97daf424e334c801f405b4c9a3d49234ef95a7bd8d64fdecab31" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(10000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(15) ["start_time"]=> int(1655889480) ["end_time"]=> int(1661876280) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(10) ["reward_value"]=> int(0) ["reward_cap"]=> int(1000000000) ["icon_hash"]=> string(32) "8789f408a8dec578343bc346cc29ccf3" ["icon_text"]=> string(14) "Bichngocmobile" ["shop_id"]=> int(13442962) ["shop_name"]=> string(14) "Bichngocmobile" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-07380A9B70A220280000000114040545" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(0) ["discount_percentage"]=> int(10) ["discount_cap"]=> int(1000000000) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "8789f408a8dec578343bc346cc29ccf3" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1661876280) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["usage_terms"]=> string(285) "Giảm ngay 10%, tối đa ₫10.000, cho đơn hàng từ ₫100.000. Áp dụng đến 30-08-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(50) "shopee-ma-giam-10-bichngocmobile-BICHN101657125988" ["started_date"]=> string(19) "22-06-2022 16:18:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(38) "[SHOPEE] Mã giảm 10% Bichngocmobile" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "62c46e63c10c462fc96026b4" ["started_time"]=> int(1655889480000) ["expired_time"]=> int(1661876280000) ["aff_link"]=> string(221) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D389481392095232%26signature%3D70def744648b97daf424e334c801f405b4c9a3d49234ef95a7bd8d64fdecab31%26voucherCode%3DBICHN10" } [39]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(8) "BEIS0520" ["banner_link"]=> string(38) "https://shopee.vn/m/khung-gio-san-sale" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫17.000 cho đơn hàng từ ₫359.000. Áp dụng đến 21-08-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(17000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "21-08-2022 08:41:34" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(148) "https://shopee.vn/search?promotionId=365302982574080&signature=47a5cad8160518bec0879b3b0cac1e23dea069ce40f9c69c9ab64a7fadcc2c10&voucherCode=BEIS0520" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(365302982574080) ["voucher_code"]=> string(8) "BEIS0520" ["signature"]=> string(64) "47a5cad8160518bec0879b3b0cac1e23dea069ce40f9c69c9ab64a7fadcc2c10" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(35900000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(1) ["start_time"]=> int(1653007294) ["end_time"]=> int(1661046094) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(1700000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "3d1fe8f0533070a74383f61faea4941e" ["icon_text"]=> string(20) "Baseus Offcial Store" ["shop_id"]=> int(82364307) ["shop_name"]=> string(20) "Baseus Offcial Store" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(true) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-CDECC02F280220280000000110500551" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(1700000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "3d1fe8f0533070a74383f61faea4941e" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1661046094) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["usage_terms"]=> string(269) "Giảm ngay ₫17.000 cho đơn hàng từ ₫359.000. Áp dụng đến 21-08-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(65) "shopee-ma-giam-17000-dong-baseus-offcial-store-BEIS05201657043128" ["started_date"]=> string(19) "20-05-2022 07:41:34" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(54) "[SHOPEE] Mã giảm 17000 đồng Baseus Offcial Store" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "62c471ac864489543e670ff2" ["started_time"]=> int(1653007294000) ["expired_time"]=> int(1661046094000) ["aff_link"]=> string(222) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D365302982574080%26signature%3D47a5cad8160518bec0879b3b0cac1e23dea069ce40f9c69c9ab64a7fadcc2c10%26voucherCode%3DBEIS0520" } [40]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(7) "LETU5K6" ["banner_link"]=> string(31) "https://shopee.vn/m/ma-giam-gia" ["content"]=> string(268) "Giảm ngay ₫5.000 cho đơn hàng từ ₫199.000. Áp dụng đến 11-08-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(5000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "11-08-2022 15:38:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(147) "https://shopee.vn/search?promotionId=369897909764096&signature=af63e2b22576c237890e08e6bd5bb80f0bc113811f9475c56b8ca67923f83d50&voucherCode=LETU5K6" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(369897909764096) ["voucher_code"]=> string(7) "LETU5K6" ["signature"]=> string(64) "af63e2b22576c237890e08e6bd5bb80f0bc113811f9475c56b8ca67923f83d50" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(19900000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1653555000) ["end_time"]=> int(1660207080) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(500000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "277374554592396e225f11e6f23920bd" ["icon_text"]=> string(18) "Shop của Tú Lê" ["shop_id"]=> int(629533774) ["shop_name"]=> string(18) "Shop của Tú Lê" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-E121CAA5FA0220280000000111001445" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(500000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "277374554592396e225f11e6f23920bd" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1660207080) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["usage_terms"]=> string(268) "Giảm ngay ₫5.000 cho đơn hàng từ ₫199.000. Áp dụng đến 11-08-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(57) "shopee-ma-giam-5000-dong-shop-cua-tu-le-LETU5K61657212367" ["started_date"]=> string(19) "26-05-2022 15:50:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(51) "[SHOPEE] Mã giảm 5000 đồng Shop của Tú Lê" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "62c5c0278ddf4c69541656b2" ["started_time"]=> int(1653555000000) ["expired_time"]=> int(1660207080000) ["aff_link"]=> string(221) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D369897909764096%26signature%3Daf63e2b22576c237890e08e6bd5bb80f0bc113811f9475c56b8ca67923f83d50%26voucherCode%3DLETU5K6" } [41]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(6) "COCC50" ["banner_link"]=> string(31) "https://shopee.vn/m/ma-giam-gia" ["content"]=> string(267) "Giảm ngay ₫5.000 cho đơn hàng từ ₫50.000. Áp dụng đến 31-08-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(5000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "31-08-2022 23:59:51" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(146) "https://shopee.vn/search?promotionId=374324167344144&signature=6348b144a063df0006cb93125ad289465a4ced0bd679b6982f4a51b3427c95e4&voucherCode=COCC50" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(374324167344144) ["voucher_code"]=> string(6) "COCC50" ["signature"]=> string(64) "6348b144a063df0006cb93125ad289465a4ced0bd679b6982f4a51b3427c95e4" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(5000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(9) ["start_time"]=> int(1654082691) ["end_time"]=> int(1661965191) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(500000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "94aff63455fa661a1777cdb942648a40" ["icon_text"]=> string(20) "Cốc Cốc Official" ["shop_id"]=> int(614602211) ["shop_name"]=> string(20) "Cốc Cốc Official" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-2C0D221CE88221280000000111101504" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(500000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "94aff63455fa661a1777cdb942648a40" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1661965191) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["usage_terms"]=> string(267) "Giảm ngay ₫5.000 cho đơn hàng từ ₫50.000. Áp dụng đến 31-08-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(58) "shopee-ma-giam-5000-dong-coc-coc-official-COCC501657212368" ["started_date"]=> string(19) "01-06-2022 18:24:51" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(53) "[SHOPEE] Mã giảm 5000 đồng Cốc Cốc Official" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "62c5c0288ddf4c69541656b3" ["started_time"]=> int(1654082691000) ["expired_time"]=> int(1661965191000) ["aff_link"]=> string(220) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D374324167344144%26signature%3D6348b144a063df0006cb93125ad289465a4ced0bd679b6982f4a51b3427c95e4%26voucherCode%3DCOCC50" } [42]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(11) "VISAPREMIUM" ["banner_link"]=> string(31) "https://shopee.vn/m/ma-giam-gia" ["content"]=> string(231) "Mã VISAPREMIUM giảm 150K cho đơn từ 600k thanh toán bằng thẻ quốc tế Visa trên ứng dụng Shopee. HSD: 23h59 ngày 31/08/2022. Mã có số lượng giới hạn.Mỗi user chỉ được sử dụng mã 1 lần." ["discount"]=> float(150000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "31-08-2022 23:59:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(151) "https://shopee.vn/search?promotionId=422059550703616&signature=61d692aad23b0a65e3b3bd15a1f6c14b88b8d5945297c1456c4f94189d3fbe64&voucherCode=VISAPREMIUM" } ["extra"]=> array(43) { ["promotionid"]=> int(422059550703616) ["voucher_code"]=> string(11) "VISAPREMIUM" ["signature"]=> string(64) "61d692aad23b0a65e3b3bd15a1f6c14b88b8d5945297c1456c4f94189d3fbe64" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(60000000000) ["product_limit"]=> bool(true) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(38) ["start_time"]=> int(1659774000) ["end_time"]=> int(1661965140) ["claim_start_time"]=> int(1659774000) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(15000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "e6a3b7beffa95ca492926978d5235f79" ["icon_text"]=> string(6) "SHOPEE" ["shop_id"]=> int(0) ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(35) "MP-B61B6BC02A2A20280000000115555150" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(15000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1661965140) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(0) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(231) "Mã VISAPREMIUM giảm 150K cho đơn từ 600k thanh toán bằng thẻ quốc tế Visa trên ứng dụng Shopee. HSD: 23h59 ngày 31/08/2022. Mã có số lượng giới hạn.Mỗi user chỉ được sử dụng mã 1 lần." ["devices"]=> array(2) { [0]=> string(7) "Android" [1]=> string(3) "iOS" } } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(55) "shopee-ma-giam-150000-dong-shopee-VISAPREMIUM1660137533" ["started_date"]=> string(19) "06-08-2022 15:20:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(41) "[SHOPEE] Mã giảm 150000 đồng SHOPEE" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "62c5c02a8ddf4c69541656bb" ["started_time"]=> int(1659774000000) ["expired_time"]=> int(1661965140000) ["aff_link"]=> string(225) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D422059550703616%26signature%3D61d692aad23b0a65e3b3bd15a1f6c14b88b8d5945297c1456c4f94189d3fbe64%26voucherCode%3DVISAPREMIUM" } [43]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(4) "SAMM" ["banner_link"]=> string(31) "https://shopee.vn/m/ma-giam-gia" ["content"]=> string(246) "Mã áp dụng trên App cho một số sản phẩm tham gia chương trình. Nhập mã SAMM giảm ngay 200000 cho đơn từ 3000000. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. HSD: 25/08/2022 23:59. Số lượng có hạn!" ["discount"]=> float(200000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "25-08-2022 23:59:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(144) "https://shopee.vn/search?promotionId=418991090581504&signature=b8882a299e0297fd8f468f29d0e5edfcad5792b2805d216a1b77066222ec6aa5&voucherCode=SAMM" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(418991090581504) ["voucher_code"]=> string(4) "SAMM" ["signature"]=> string(64) "b8882a299e0297fd8f468f29d0e5edfcad5792b2805d216a1b77066222ec6aa5" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(300000000000) ["product_limit"]=> bool(true) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(64) ["start_time"]=> int(1659409200) ["end_time"]=> int(1661446740) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(20000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "c8bacc8f5a915dc7ca3cd29d569d097c" ["icon_text"]=> string(22) "SAMSUNG OFFICIAL STORE" ["shop_id"]=> int(65589552) ["shop_name"]=> string(22) "SAMSUNG OFFICIAL STORE" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(true) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-7F3F8356122A20280000000115510101" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(20000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "c8bacc8f5a915dc7ca3cd29d569d097c" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1661446740) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(1) ["usage_terms"]=> string(246) "Mã áp dụng trên App cho một số sản phẩm tham gia chương trình. Nhập mã SAMM giảm ngay 200000 cho đơn từ 3000000. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. HSD: 25/08/2022 23:59. Số lượng có hạn!" ["devices"]=> array(2) { [0]=> string(3) "iOS" [1]=> string(7) "Android" } } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(64) "shopee-ma-giam-200000-dong-samsung-official-store-SAMM1659545331" ["started_date"]=> string(19) "02-08-2022 10:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(57) "[SHOPEE] Mã giảm 200000 đồng SAMSUNG OFFICIAL STORE" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "62c5c02f8ddf4c69541656d1" ["started_time"]=> int(1659409200000) ["expired_time"]=> int(1661446740000) ["aff_link"]=> string(218) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D418991090581504%26signature%3Db8882a299e0297fd8f468f29d0e5edfcad5792b2805d216a1b77066222ec6aa5%26voucherCode%3DSAMM" } [44]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(9) "MAXCFREES" ["banner_link"]=> string(42) "https://shopee.vn/m/sale-hang-hieu-gia-tot" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫20.000 cho đơn hàng từ ₫500.000. Áp dụng đến 01-09-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(20000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "01-09-2022 15:36:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(149) "https://shopee.vn/search?promotionId=378558141775872&signature=1eb19dfbc1bb58839f7b3e944600d1beca1f1077a4499ffb7b14a259ca034641&voucherCode=MAXCFREES" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(378558141775872) ["voucher_code"]=> string(9) "MAXCFREES" ["signature"]=> string(64) "1eb19dfbc1bb58839f7b3e944600d1beca1f1077a4499ffb7b14a259ca034641" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(50000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(18) ["start_time"]=> int(1654587360) ["end_time"]=> int(1662021360) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(2000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "db723bdcb72eb126a19d8c7e1df9e5f2" ["icon_text"]=> string(12) "Maxcare Home" ["shop_id"]=> int(329272551) ["shop_name"]=> string(12) "Maxcare Home" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(true) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-FEDFCBAB3A8220280000000111401045" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(2000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "db723bdcb72eb126a19d8c7e1df9e5f2" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1662021360) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["usage_terms"]=> string(269) "Giảm ngay ₫20.000 cho đơn hàng từ ₫500.000. Áp dụng đến 01-09-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(58) "shopee-ma-giam-20000-dong-maxcare-home-MAXCFREES1657904421" ["started_date"]=> string(19) "07-06-2022 14:36:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(46) "[SHOPEE] Mã giảm 20000 đồng Maxcare Home" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "62c66868fd786439fa06b772" ["started_time"]=> int(1654587360000) ["expired_time"]=> int(1662021360000) ["aff_link"]=> string(223) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D378558141775872%26signature%3D1eb19dfbc1bb58839f7b3e944600d1beca1f1077a4499ffb7b14a259ca034641%26voucherCode%3DMAXCFREES" } [45]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(8) "NGUOG30K" ["banner_link"]=> string(39) "https://shopee.vn/m/mien-phi-van-chuyen" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫30.000 cho đơn hàng từ ₫299.000. Áp dụng đến 31-08-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(30000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "31-08-2022 23:59:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(148) "https://shopee.vn/search?promotionId=380091880456192&signature=b63726e6f5f4ddaa549cb8c3d8391fe17bb791d23fb544e575c4f69903e44fb7&voucherCode=NGUOG30K" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(380091880456192) ["voucher_code"]=> string(8) "NGUOG30K" ["signature"]=> string(64) "b63726e6f5f4ddaa549cb8c3d8391fe17bb791d23fb544e575c4f69903e44fb7" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(29900000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(4) ["start_time"]=> int(1656608400) ["end_time"]=> int(1661965140) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(3000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "86bb554449de60d1866d5dc944dbcfa3" ["icon_text"]=> string(5) "LADOS" ["shop_id"]=> int(35080757) ["shop_name"]=> string(5) "LADOS" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(true) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-A0C1421A902220280000000111414501" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(3000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "86bb554449de60d1866d5dc944dbcfa3" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1661965140) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["usage_terms"]=> string(269) "Giảm ngay ₫30.000 cho đơn hàng từ ₫299.000. Áp dụng đến 31-08-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(50) "shopee-ma-giam-30000-dong-lados-NGUOG30K1657298741" ["started_date"]=> string(19) "01-07-2022 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(39) "[SHOPEE] Mã giảm 30000 đồng LADOS" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "62c7112a0a9990520d63b642" ["started_time"]=> int(1656608400000) ["expired_time"]=> int(1661965140000) ["aff_link"]=> string(222) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D380091880456192%26signature%3Db63726e6f5f4ddaa549cb8c3d8391fe17bb791d23fb544e575c4f69903e44fb7%26voucherCode%3DNGUOG30K" } [46]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(9) "DORISHH66" ["banner_link"]=> string(31) "https://shopee.vn/m/ma-giam-gia" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫20.000 cho đơn hàng từ ₫590.000. Áp dụng đến 31-08-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(20000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "31-08-2022 01:52:06" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(149) "https://shopee.vn/search?promotionId=372344984256512&signature=ffda78eccf12feb72312db13504629aaeebea25e350b66a411a185343ed9ca26&voucherCode=DORISHH66" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(372344984256512) ["voucher_code"]=> string(9) "DORISHH66" ["signature"]=> string(64) "ffda78eccf12feb72312db13504629aaeebea25e350b66a411a185343ed9ca26" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(59000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(1) ["start_time"]=> int(1653846726) ["end_time"]=> int(1661885526) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(2000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "3891ce88f872efed9b9c4497ba1a3f43" ["icon_text"]=> string(19) "DORIS BRA- LINGERIE" ["shop_id"]=> int(18543578) ["shop_name"]=> string(19) "DORIS BRA- LINGERIE" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-192640B3B08220280000000111044411" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(2000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "3891ce88f872efed9b9c4497ba1a3f43" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1661885526) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["usage_terms"]=> string(269) "Giảm ngay ₫20.000 cho đơn hàng từ ₫590.000. Áp dụng đến 31-08-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(64) "shopee-ma-giam-20000-dong-doris-bra-lingerie-DORISHH661657385159" ["started_date"]=> string(19) "30-05-2022 00:52:06" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(53) "[SHOPEE] Mã giảm 20000 đồng DORIS BRA- LINGERIE" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "62c711570a9990520d63b662" ["started_time"]=> int(1653846726000) ["expired_time"]=> int(1661885526000) ["aff_link"]=> string(223) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D372344984256512%26signature%3Dffda78eccf12feb72312db13504629aaeebea25e350b66a411a185343ed9ca26%26voucherCode%3DDORISHH66" } [47]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(9) "MERZYG10K" ["banner_link"]=> string(31) "https://shopee.vn/m/ma-giam-gia" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫249.000. Áp dụng đến 31-08-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(10000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "31-08-2022 23:59:03" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(149) "https://shopee.vn/search?promotionId=373485398654976&signature=6aa34bf467277679c3cc51c8d846043a213747f56860e55793518f5c4d4f2fd4&voucherCode=MERZYG10K" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(373485398654976) ["voucher_code"]=> string(9) "MERZYG10K" ["signature"]=> string(64) "6aa34bf467277679c3cc51c8d846043a213747f56860e55793518f5c4d4f2fd4" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(24900000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(59) ["start_time"]=> int(1654016403) ["end_time"]=> int(1661965143) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(1000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "55e5f6d2bf67a3ae654e4feadf18cbd8" ["icon_text"]=> string(21) "Merzy Official Store " ["shop_id"]=> int(193207976) ["shop_name"]=> string(21) "Merzy Official Store " ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(true) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-D1E2E01A888220280000000111054454" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(1000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "55e5f6d2bf67a3ae654e4feadf18cbd8" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1661965143) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["usage_terms"]=> string(269) "Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫249.000. Áp dụng đến 31-08-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(66) "shopee-ma-giam-10000-dong-merzy-official-store-MERZYG10K1657385159" ["started_date"]=> string(19) "01-06-2022 00:00:03" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(55) "[SHOPEE] Mã giảm 10000 đồng Merzy Official Store " ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "62c711580a9990520d63b663" ["started_time"]=> int(1654016403000) ["expired_time"]=> int(1661965143000) ["aff_link"]=> string(223) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D373485398654976%26signature%3D6aa34bf467277679c3cc51c8d846043a213747f56860e55793518f5c4d4f2fd4%26voucherCode%3DMERZYG10K" } [48]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(6) "BAKEDC" ["banner_link"]=> string(31) "https://shopee.vn/m/ma-giam-gia" ["content"]=> string(268) "Giảm ngay ₫7.000 cho đơn hàng từ ₫102.000. Áp dụng đến 31-08-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(7000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "31-08-2022 11:55:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(146) "https://shopee.vn/search?promotionId=376273127243776&signature=9a137d11e5ad7d4956224cff8276b753cdd63cc9055d16405275fb2bf80a83f7&voucherCode=BAKEDC" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(376273127243776) ["voucher_code"]=> string(6) "BAKEDC" ["signature"]=> string(64) "9a137d11e5ad7d4956224cff8276b753cdd63cc9055d16405275fb2bf80a83f7" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(10200000000) ["product_limit"]=> bool(true) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1654314900) ["end_time"]=> int(1661921700) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(700000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "c88ae803220022d39c1b5697e3b5685e" ["icon_text"]=> string(9) "Baker One" ["shop_id"]=> int(236092134) ["shop_name"]=> string(9) "Baker One" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-5CCE899E628220280000000111140515" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(700000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "c88ae803220022d39c1b5697e3b5685e" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1661921700) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["usage_terms"]=> string(268) "Giảm ngay ₫7.000 cho đơn hàng từ ₫102.000. Áp dụng đến 31-08-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(51) "shopee-ma-giam-7000-dong-baker-one-BAKEDC1657644355" ["started_date"]=> string(19) "04-06-2022 10:55:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(42) "[SHOPEE] Mã giảm 7000 đồng Baker One" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "62c711580a9990520d63b664" ["started_time"]=> int(1654314900000) ["expired_time"]=> int(1661921700000) ["aff_link"]=> string(220) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D376273127243776%26signature%3D9a137d11e5ad7d4956224cff8276b753cdd63cc9055d16405275fb2bf80a83f7%26voucherCode%3DBAKEDC" } [49]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(8) "NONOS70K" ["banner_link"]=> string(38) "https://shopee.vn/m/khung-gio-san-sale" ["content"]=> string(271) "Giảm ngay ₫70.000 cho đơn hàng từ ₫1.090.000. Áp dụng đến 31-08-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(70000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "31-08-2022 23:59:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(148) "https://shopee.vn/search?promotionId=399636331626496&signature=f001e177422f4067a86ad9c8c586c8727f14b4efcbb0a4752f26247c7f225590&voucherCode=NONOS70K" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(399636331626496) ["voucher_code"]=> string(8) "NONOS70K" ["signature"]=> string(64) "f001e177422f4067a86ad9c8c586c8727f14b4efcbb0a4752f26247c7f225590" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(109000000000) ["product_limit"]=> bool(true) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(2) ["start_time"]=> int(1657100040) ["end_time"]=> int(1661965140) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(7000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "3025fcbf1141257e834b4c213741f4f4" ["icon_text"]=> string(18) "Nonostyle Official" ["shop_id"]=> int(435881233) ["shop_name"]=> string(18) "Nonostyle Official" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(true) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-E331C99C880A20280000000114451515" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(7000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "3025fcbf1141257e834b4c213741f4f4" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1661965140) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["usage_terms"]=> string(271) "Giảm ngay ₫70.000 cho đơn hàng từ ₫1.090.000. Áp dụng đến 31-08-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(63) "shopee-ma-giam-70000-dong-nonostyle-official-NONOS70K1657248347" ["started_date"]=> string(19) "06-07-2022 16:34:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(52) "[SHOPEE] Mã giảm 70000 đồng Nonostyle Official" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "62c78fd171960c4bfe179bd2" ["started_time"]=> int(1657100040000) ["expired_time"]=> int(1661965140000) ["aff_link"]=> string(222) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D399636331626496%26signature%3Df001e177422f4067a86ad9c8c586c8727f14b4efcbb0a4752f26247c7f225590%26voucherCode%3DNONOS70K" } [50]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(5) "DOKC2" ["banner_link"]=> string(38) "https://shopee.vn/m/khung-gio-san-sale" ["content"]=> string(285) "Giảm ngay 10%, tối đa ₫35.000, cho đơn hàng từ ₫350.000. Áp dụng đến 30-09-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(0.1) ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["expired_date"]=> string(19) "30-09-2022 17:45:01" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(145) "https://shopee.vn/search?promotionId=396017653907456&signature=484754ae3d4ca7c5951f59453cf89d340a30c672674c30b470221862639c4c88&voucherCode=DOKC2" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(396017653907456) ["voucher_code"]=> string(5) "DOKC2" ["signature"]=> string(64) "484754ae3d4ca7c5951f59453cf89d340a30c672674c30b470221862639c4c88" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(35000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(2) ["start_time"]=> int(1656668701) ["end_time"]=> int(1664534701) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(10) ["reward_value"]=> int(0) ["reward_cap"]=> int(3500000000) ["icon_hash"]=> string(32) "eda629c36a2a00699f81b89dc6ee878c" ["icon_text"]=> string(17) "Dokcrazy.official" ["shop_id"]=> int(257024829) ["shop_name"]=> string(17) "Dokcrazy.official" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(true) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-A8C5411E2AA220280000000114400451" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(0) ["discount_percentage"]=> int(10) ["discount_cap"]=> int(3500000000) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "eda629c36a2a00699f81b89dc6ee878c" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1664534701) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["usage_terms"]=> string(285) "Giảm ngay 10%, tối đa ₫35.000, cho đơn hàng từ ₫350.000. Áp dụng đến 30-09-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(51) "shopee-ma-giam-10-dokcrazy-official-DOKC21659502875" ["started_date"]=> string(19) "01-07-2022 16:45:01" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(41) "[SHOPEE] Mã giảm 10% Dokcrazy.official" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "62c862c71d0aeb1ed27a5f95" ["started_time"]=> int(1656668701000) ["expired_time"]=> int(1664534701000) ["aff_link"]=> string(219) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D396017653907456%26signature%3D484754ae3d4ca7c5951f59453cf89d340a30c672674c30b470221862639c4c88%26voucherCode%3DDOKC2" } [51]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(8) "NHASCS77" ["banner_link"]=> string(39) "https://shopee.vn/m/mien-phi-van-chuyen" ["content"]=> string(268) "Giảm ngay ₫30.000 cho đơn hàng từ ₫70.000. Áp dụng đến 30-09-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(30000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "30-09-2022 11:53:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(148) "https://shopee.vn/search?promotionId=400189232136192&signature=0c4e2d83479a40ca5385511efcefed664b5cf8cab53e06996913da87b5744eba&voucherCode=NHASCS77" } ["extra"]=> array(46) { ["promotionid"]=> int(400189232136192) ["voucher_code"]=> string(8) "NHASCS77" ["signature"]=> string(64) "0c4e2d83479a40ca5385511efcefed664b5cf8cab53e06996913da87b5744eba" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(7000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(100) ["start_time"]=> int(1657165980) ["end_time"]=> int(1664513580) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(3000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "4b831db99277dce5f791f3ce7bc30fe2" ["icon_text"]=> string(19) "NHÀ SÁCH MEGABOOK" ["shop_id"]=> int(74419831) ["shop_name"]=> string(19) "NHÀ SÁCH MEGABOOK" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(true) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-3123289C380A20280000000114455540" ["fully_redeemed"]=> bool(true) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(3000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["left_count"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "4b831db99277dce5f791f3ce7bc30fe2" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(true) ["claim_end_time"]=> int(1664513580) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(0) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["usage_terms"]=> string(268) "Giảm ngay ₫30.000 cho đơn hàng từ ₫70.000. Áp dụng đến 30-09-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(62) "shopee-ma-giam-30000-dong-nha-sach-megabook-NHASCS771657471542" ["started_date"]=> string(19) "07-07-2022 10:53:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(53) "[SHOPEE] Mã giảm 30000 đồng NHÀ SÁCH MEGABOOK" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "62c9b7c9d1e5b66ab04b5a46" ["started_time"]=> int(1657165980000) ["expired_time"]=> int(1664513580000) ["aff_link"]=> string(222) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D400189232136192%26signature%3D0c4e2d83479a40ca5385511efcefed664b5cf8cab53e06996913da87b5744eba%26voucherCode%3DNHASCS77" } [52]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(8) "LUNA10K3" ["banner_link"]=> string(31) "https://shopee.vn/m/ma-giam-gia" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫550.000. Áp dụng đến 31-08-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(10000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "31-08-2022 23:02:51" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(148) "https://shopee.vn/search?promotionId=383856328179712&signature=19e33319f323029d56cb24d86193e122e579981acfcdfd95ec2f5f6b5c3f60d2&voucherCode=LUNA10K3" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(383856328179712) ["voucher_code"]=> string(8) "LUNA10K3" ["signature"]=> string(64) "19e33319f323029d56cb24d86193e122e579981acfcdfd95ec2f5f6b5c3f60d2" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(55000000000) ["product_limit"]=> bool(true) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(2) ["start_time"]=> int(1655218971) ["end_time"]=> int(1661961771) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(1000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "e57d97a5fdd471e2a3d557b774ca527d" ["icon_text"]=> string(22) "Lunary Beauty Official" ["shop_id"]=> int(430217537) ["shop_name"]=> string(22) "Lunary Beauty Official" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-42108136022220280000000111510151" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(1000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "e57d97a5fdd471e2a3d557b774ca527d" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1661961771) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["usage_terms"]=> string(269) "Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫550.000. Áp dụng đến 31-08-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(67) "shopee-ma-giam-10000-dong-lunary-beauty-official-LUNA10K31658594754" ["started_date"]=> string(19) "14-06-2022 22:02:51" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(56) "[SHOPEE] Mã giảm 10000 đồng Lunary Beauty Official" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "62c9b7d6d1e5b66ab04b5a4a" ["started_time"]=> int(1655218971000) ["expired_time"]=> int(1661961771000) ["aff_link"]=> string(222) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D383856328179712%26signature%3D19e33319f323029d56cb24d86193e122e579981acfcdfd95ec2f5f6b5c3f60d2%26voucherCode%3DLUNA10K3" } [53]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(9) "MAONOFO01" ["banner_link"]=> string(31) "https://shopee.vn/m/ma-giam-gia" ["content"]=> string(285) "Giảm ngay 10%, tối đa ₫65.000, cho đơn hàng từ ₫650.000. Áp dụng đến 30-09-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(0.1) ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["expired_date"]=> string(19) "30-09-2022 22:59:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(149) "https://shopee.vn/search?promotionId=384356146577408&signature=012c58ab74cc124b44bff14887426db03bd0a41f7bf3f57a48f33494c5c888c4&voucherCode=MAONOFO01" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(384356146577408) ["voucher_code"]=> string(9) "MAONOFO01" ["signature"]=> string(64) "012c58ab74cc124b44bff14887426db03bd0a41f7bf3f57a48f33494c5c888c4" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(65000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(5) ["start_time"]=> int(1656604800) ["end_time"]=> int(1664553540) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(10) ["reward_value"]=> int(0) ["reward_cap"]=> int(6500000000) ["icon_hash"]=> string(32) "8af43f5440ba8029a755894cd27952db" ["icon_text"]=> string(20) "MAONO OFFICIAL STORE" ["shop_id"]=> int(339663395) ["shop_name"]=> string(20) "MAONO OFFICIAL STORE" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(true) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-FC0FC313C22220280000000111514101" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(0) ["discount_percentage"]=> int(10) ["discount_cap"]=> int(6500000000) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "8af43f5440ba8029a755894cd27952db" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1664553540) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["usage_terms"]=> string(285) "Giảm ngay 10%, tối đa ₫65.000, cho đơn hàng từ ₫650.000. Áp dụng đến 30-09-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(58) "shopee-ma-giam-10-maono-official-store-MAONOFO011657903560" ["started_date"]=> string(19) "30-06-2022 23:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(44) "[SHOPEE] Mã giảm 10% MAONO OFFICIAL STORE" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "62c9b7d7d1e5b66ab04b5a4b" ["started_time"]=> int(1656604800000) ["expired_time"]=> int(1664553540000) ["aff_link"]=> string(223) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D384356146577408%26signature%3D012c58ab74cc124b44bff14887426db03bd0a41f7bf3f57a48f33494c5c888c4%26voucherCode%3DMAONOFO01" } [54]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(9) "NOIT30K30" ["banner_link"]=> string(31) "https://shopee.vn/m/ma-giam-gia" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫30.000 cho đơn hàng từ ₫299.000. Áp dụng đến 18-09-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(30000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "18-09-2022 15:36:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(149) "https://shopee.vn/search?promotionId=386531253944320&signature=bb18db36b4f4d25da29942bdfc2eab46c9179a2f76b1bc437b3a4f954dffd5ef&voucherCode=NOIT30K30" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(386531253944320) ["voucher_code"]=> string(9) "NOIT30K30" ["signature"]=> string(64) "bb18db36b4f4d25da29942bdfc2eab46c9179a2f76b1bc437b3a4f954dffd5ef" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(29900000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1655537760) ["end_time"]=> int(1663490160) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(3000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "d2329f983da0dc7b21f6efae19f3546a" ["icon_text"]=> string(24) "Nội Thất Ô Tô Shop" ["shop_id"]=> int(182643887) ["shop_name"]=> string(24) "Nội Thất Ô Tô Shop" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-19262BBC8A2220280000000111554050" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(3000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "d2329f983da0dc7b21f6efae19f3546a" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1663490160) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["usage_terms"]=> string(269) "Giảm ngay ₫30.000 cho đơn hàng từ ₫299.000. Áp dụng đến 18-09-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(64) "shopee-ma-giam-30000-dong-noi-that-o-to-shop-NOIT30K301659717965" ["started_date"]=> string(19) "18-06-2022 14:36:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(58) "[SHOPEE] Mã giảm 30000 đồng Nội Thất Ô Tô Shop" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "62c9b7d8d1e5b66ab04b5a4c" ["started_time"]=> int(1655537760000) ["expired_time"]=> int(1663490160000) ["aff_link"]=> string(223) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D386531253944320%26signature%3Dbb18db36b4f4d25da29942bdfc2eab46c9179a2f76b1bc437b3a4f954dffd5ef%26voucherCode%3DNOIT30K30" } [55]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(9) "PANA07062" ["banner_link"]=> string(31) "https://shopee.vn/m/ma-giam-gia" ["content"]=> string(263) "Giảm ngay ₫40.000 cho đơn hàng từ ₫0. Áp dụng đến 31-08-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(40000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "31-08-2022 17:30:28" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(149) "https://shopee.vn/search?promotionId=399633662885888&signature=50278e8402d254b16fc428f4b3a9c7ac2ff242e6c5fcab70178a121050d5451a&voucherCode=PANA07062" } ["extra"]=> array(46) { ["promotionid"]=> int(399633662885888) ["voucher_code"]=> string(9) "PANA07062" ["signature"]=> string(64) "50278e8402d254b16fc428f4b3a9c7ac2ff242e6c5fcab70178a121050d5451a" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(0) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(100) ["start_time"]=> int(1657099828) ["end_time"]=> int(1661941828) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(4000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "99a016d9ca662187fc420dbe547d596d" ["icon_text"]=> string(24) "Panasonic Official Store" ["shop_id"]=> int(189431669) ["shop_name"]=> string(24) "Panasonic Official Store" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(true) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-DF3EE098980A20280000000114451514" ["fully_redeemed"]=> bool(true) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(4000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["left_count"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "99a016d9ca662187fc420dbe547d596d" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(true) ["claim_end_time"]=> int(1661941828) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(0) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["usage_terms"]=> string(263) "Giảm ngay ₫40.000 cho đơn hàng từ ₫0. Áp dụng đến 31-08-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(70) "shopee-ma-giam-40000-dong-panasonic-official-store-PANA070621657730753" ["started_date"]=> string(19) "06-07-2022 16:30:28" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(58) "[SHOPEE] Mã giảm 40000 đồng Panasonic Official Store" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "62c9b7dcd1e5b66ab04b5a5c" ["started_time"]=> int(1657099828000) ["expired_time"]=> int(1661941828000) ["aff_link"]=> string(223) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D399633662885888%26signature%3D50278e8402d254b16fc428f4b3a9c7ac2ff242e6c5fcab70178a121050d5451a%26voucherCode%3DPANA07062" } [56]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(9) "ONIIZTNTO" ["banner_link"]=> string(38) "https://shopee.vn/m/khung-gio-san-sale" ["content"]=> string(257) "Giảm ngay 30% cho đơn hàng từ ₫0. Áp dụng đến 16-09-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(0.3) ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["expired_date"]=> string(19) "16-09-2022 23:08:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(149) "https://shopee.vn/search?promotionId=386033573412864&signature=318dc4ce7817c7dc1787238e4fbf921072252e49beb9d398f3eef086c0733488&voucherCode=ONIIZTNTO" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(386033573412864) ["voucher_code"]=> string(9) "ONIIZTNTO" ["signature"]=> string(64) "318dc4ce7817c7dc1787238e4fbf921072252e49beb9d398f3eef086c0733488" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(0) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1655478480) ["end_time"]=> int(1663344480) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(30) ["reward_value"]=> int(0) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "e4a9e3690e724c445a720b2e3a969409" ["icon_text"]=> string(16) "Oniiz Việt Nam" ["shop_id"]=> int(469248922) ["shop_name"]=> string(16) "Oniiz Việt Nam" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(true) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-1D2E28875A2220280000000111550140" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(0) ["discount_percentage"]=> int(30) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "e4a9e3690e724c445a720b2e3a969409" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1663344480) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(0) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["usage_terms"]=> string(257) "Giảm ngay 30% cho đơn hàng từ ₫0. Áp dụng đến 16-09-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(52) "shopee-ma-giam-30-oniiz-viet-nam-ONIIZTNTO1657476052" ["started_date"]=> string(19) "17-06-2022 22:08:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(40) "[SHOPEE] Mã giảm 30% Oniiz Việt Nam" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "62cb05ad618bb917be5270f2" ["started_time"]=> int(1655478480000) ["expired_time"]=> int(1663344480000) ["aff_link"]=> string(223) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D386033573412864%26signature%3D318dc4ce7817c7dc1787238e4fbf921072252e49beb9d398f3eef086c0733488%26voucherCode%3DONIIZTNTO" } [57]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(6) "HAPP50" ["banner_link"]=> string(31) "https://shopee.vn/m/ma-giam-gia" ["content"]=> string(271) "Giảm ngay ₫50.000 cho đơn hàng từ ₫1.000.000. Áp dụng đến 31-08-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(50000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "31-08-2022 15:13:48" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(146) "https://shopee.vn/search?promotionId=373474301722624&signature=64bc3f0d778bf7604e86b4dd85334877840cd83c158e79e11576a5cf2c7df35d&voucherCode=HAPP50" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(373474301722624) ["voucher_code"]=> string(6) "HAPP50" ["signature"]=> string(64) "64bc3f0d778bf7604e86b4dd85334877840cd83c158e79e11576a5cf2c7df35d" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(100000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1653981228) ["end_time"]=> int(1661933628) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(5000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "4815366e5101230e671df70bc50c9606" ["icon_text"]=> string(33) "Happy Kid -Trang Trí Sinh Nhật" ["shop_id"]=> int(476022418) ["shop_name"]=> string(33) "Happy Kid -Trang Trí Sinh Nhật" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-38072BB6988220280000000111054450" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(5000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "4815366e5101230e671df70bc50c9606" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1661933628) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["usage_terms"]=> string(271) "Giảm ngay ₫50.000 cho đơn hàng từ ₫1.000.000. Áp dụng đến 31-08-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(72) "shopee-ma-giam-50000-dong-happy-kid-trang-tri-sinh-nhat-HAPP501657557966" ["started_date"]=> string(19) "31-05-2022 14:13:48" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(67) "[SHOPEE] Mã giảm 50000 đồng Happy Kid -Trang Trí Sinh Nhật" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "62cb05c9618bb917be527104" ["started_time"]=> int(1653981228000) ["expired_time"]=> int(1661933628000) ["aff_link"]=> string(220) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D373474301722624%26signature%3D64bc3f0d778bf7604e86b4dd85334877840cd83c158e79e11576a5cf2c7df35d%26voucherCode%3DHAPP50" } [58]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(6) "KAYI15" ["banner_link"]=> string(33) "https://shopee.vn/m/shop-xu-huong" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫15.000 cho đơn hàng từ ₫150.000. Áp dụng đến 16-09-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(15000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "16-09-2022 00:00:05" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(146) "https://shopee.vn/search?promotionId=383626521083904&signature=3e0d04896e4923c8720c4d74b6ee7f6f8879aeb372ba7d61dfed44b2b42b139d&voucherCode=KAYI15" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(383626521083904) ["voucher_code"]=> string(6) "KAYI15" ["signature"]=> string(64) "3e0d04896e4923c8720c4d74b6ee7f6f8879aeb372ba7d61dfed44b2b42b139d" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(15000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1655191625) ["end_time"]=> int(1663261205) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(1500000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "e5b8e6bebdb7ea95d7aeccf4c0a67eb6" ["icon_text"]=> string(13) "KAYI House 29" ["shop_id"]=> int(360385077) ["shop_name"]=> string(13) "KAYI House 29" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-880468B0022220280000000111505440" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(1500000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "e5b8e6bebdb7ea95d7aeccf4c0a67eb6" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1663261205) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["usage_terms"]=> string(269) "Giảm ngay ₫15.000 cho đơn hàng từ ₫150.000. Áp dụng đến 16-09-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(56) "shopee-ma-giam-15000-dong-kayi-house-29-KAYI151657644326" ["started_date"]=> string(19) "14-06-2022 14:27:05" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(47) "[SHOPEE] Mã giảm 15000 đồng KAYI House 29" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "62cc572cff4227678c770934" ["started_time"]=> int(1655191625000) ["expired_time"]=> int(1663261205000) ["aff_link"]=> string(220) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D383626521083904%26signature%3D3e0d04896e4923c8720c4d74b6ee7f6f8879aeb372ba7d61dfed44b2b42b139d%26voucherCode%3DKAYI15" } [59]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(19) "SFP-393384938389504" ["banner_link"]=> string(39) "https://shopee.vn/m/mien-phi-van-chuyen" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫20.000 cho đơn hàng từ ₫100.000. Áp dụng đến 05-10-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(20000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "05-10-2022 23:59:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(159) "https://shopee.vn/search?promotionId=393384938389504&signature=3721f49fef705beae279511dec3e95f8c0e77fde4514b17f74f53617d7ee2cbc&voucherCode=SFP-393384938389504" } ["extra"]=> array(44) { ["promotionid"]=> int(393384938389504) ["voucher_code"]=> string(19) "SFP-393384938389504" ["signature"]=> string(64) "3721f49fef705beae279511dec3e95f8c0e77fde4514b17f74f53617d7ee2cbc" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(10000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1656608400) ["end_time"]=> int(1664989140) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(7) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(2000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "4b831db99277dce5f791f3ce7bc30fe2" ["icon_text"]=> string(19) "NHÀ SÁCH MEGABOOK" ["shop_id"]=> int(74419831) ["shop_name"]=> string(19) "NHÀ SÁCH MEGABOOK" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(true) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-A12168AF92A220280000000114115040" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(2000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "4b831db99277dce5f791f3ce7bc30fe2" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1664384340) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(0) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(3) ["usage_terms"]=> string(269) "Giảm ngay ₫20.000 cho đơn hàng từ ₫100.000. Áp dụng đến 05-10-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(73) "shopee-ma-giam-20000-dong-nha-sach-megabook-SFP-3933849383895041657644334" ["started_date"]=> string(19) "01-07-2022 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(53) "[SHOPEE] Mã giảm 20000 đồng NHÀ SÁCH MEGABOOK" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "62cc5735ff4227678c77093a" ["started_time"]=> int(1656608400000) ["expired_time"]=> int(1664989140000) ["aff_link"]=> string(233) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D393384938389504%26signature%3D3721f49fef705beae279511dec3e95f8c0e77fde4514b17f74f53617d7ee2cbc%26voucherCode%3DSFP-393384938389504" } [60]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(8) "THEG10TG" ["banner_link"]=> string(31) "https://shopee.vn/m/ma-giam-gia" ["content"]=> string(282) "Giảm ngay 8%, tối đa ₫5.000, cho đơn hàng từ ₫50.000. Áp dụng đến 31-08-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(0.08) ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["expired_date"]=> string(19) "31-08-2022 14:47:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(148) "https://shopee.vn/search?promotionId=374909634478080&signature=c2ef5c3bf6e09195c97b553a39bc3521b41ff6e9ff300d13a938cb227ad4372d&voucherCode=THEG10TG" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(374909634478080) ["voucher_code"]=> string(8) "THEG10TG" ["signature"]=> string(64) "c2ef5c3bf6e09195c97b553a39bc3521b41ff6e9ff300d13a938cb227ad4372d" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(5000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(70) ["start_time"]=> int(1654152420) ["end_time"]=> int(1661932020) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(8) ["reward_value"]=> int(0) ["reward_cap"]=> int(500000000) ["icon_hash"]=> string(32) "52c6034c2193a9ff2211efa7c2f4c344" ["icon_text"]=> string(41) "Thế Giới Mũ Bảo Hiểm - Hà Nội" ["shop_id"]=> int(153173768) ["shop_name"]=> string(41) "Thế Giới Mũ Bảo Hiểm - Hà Nội" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-BD2F639C028220280000000111105544" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(0) ["discount_percentage"]=> int(8) ["discount_cap"]=> int(500000000) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "52c6034c2193a9ff2211efa7c2f4c344" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1661932020) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["usage_terms"]=> string(282) "Giảm ngay 8%, tối đa ₫5.000, cho đơn hàng từ ₫50.000. Áp dụng đến 31-08-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(63) "shopee-ma-giam-8-the-gioi-mu-bao-hiem-ha-noi-THEG10TG1657644355" ["started_date"]=> string(19) "02-06-2022 13:47:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(64) "[SHOPEE] Mã giảm 8% Thế Giới Mũ Bảo Hiểm - Hà Nội" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "62cc5753ff4227678c770943" ["started_time"]=> int(1654152420000) ["expired_time"]=> int(1661932020000) ["aff_link"]=> string(222) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D374909634478080%26signature%3Dc2ef5c3bf6e09195c97b553a39bc3521b41ff6e9ff300d13a938cb227ad4372d%26voucherCode%3DTHEG10TG" } [61]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(7) "ANLA10K" ["banner_link"]=> string(31) "https://shopee.vn/m/ma-giam-gia" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫250.000. Áp dụng đến 15-09-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(10000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "15-09-2022 20:19:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(147) "https://shopee.vn/search?promotionId=383774161780736&signature=1cef44edd1bca00c255752a6806aadcb57db2dbb595e4b1802a962ebb6ed6ac4&voucherCode=ANLA10K" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(383774161780736) ["voucher_code"]=> string(7) "ANLA10K" ["signature"]=> string(64) "1cef44edd1bca00c255752a6806aadcb57db2dbb595e4b1802a962ebb6ed6ac4" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(25000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1655209140) ["end_time"]=> int(1663247940) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(1000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "64080dc99dda4e2ea7bfc194563ac1e9" ["icon_text"]=> string(16) "ANLA SHOP UNISEX" ["shop_id"]=> int(20605908) ["shop_name"]=> string(16) "ANLA SHOP UNISEX" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-9C0E63BC122220280000000111510044" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(1000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "64080dc99dda4e2ea7bfc194563ac1e9" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1663247940) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["usage_terms"]=> string(269) "Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫250.000. Áp dụng đến 15-09-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(60) "shopee-ma-giam-10000-dong-anla-shop-unisex-ANLA10K1657644356" ["started_date"]=> string(19) "14-06-2022 19:19:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(50) "[SHOPEE] Mã giảm 10000 đồng ANLA SHOP UNISEX" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "62cc5756ff4227678c770944" ["started_time"]=> int(1655209140000) ["expired_time"]=> int(1663247940000) ["aff_link"]=> string(221) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D383774161780736%26signature%3D1cef44edd1bca00c255752a6806aadcb57db2dbb595e4b1802a962ebb6ed6ac4%26voucherCode%3DANLA10K" } [62]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(9) "LUNACY66K" ["banner_link"]=> string(42) "https://shopee.vn/m/sale-hang-hieu-gia-tot" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫66.000 cho đơn hàng từ ₫699.000. Áp dụng đến 31-08-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(66000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "31-08-2022 14:52:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(149) "https://shopee.vn/search?promotionId=379985789714432&signature=253cf39334cc5f843a6abfff25b8ec29db99eb223bf62b4ff0640b3034567b08&voucherCode=LUNACY66K" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(379985789714432) ["voucher_code"]=> string(9) "LUNACY66K" ["signature"]=> string(64) "253cf39334cc5f843a6abfff25b8ec29db99eb223bf62b4ff0640b3034567b08" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(69900000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(71) ["start_time"]=> int(1654757520) ["end_time"]=> int(1661932320) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(6600000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "386acdf4c931a007af6fab7da09fe165" ["icon_text"]=> string(10) "Lunacy.clo" ["shop_id"]=> int(15106804) ["shop_name"]=> string(10) "Lunacy.clo" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(true) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-1B362892802220280000000111414140" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(6600000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "386acdf4c931a007af6fab7da09fe165" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1661932320) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["usage_terms"]=> string(269) "Giảm ngay ₫66.000 cho đơn hàng từ ₫699.000. Áp dụng đến 31-08-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(56) "shopee-ma-giam-66000-dong-lunacy-clo-LUNACY66K1657633524" ["started_date"]=> string(19) "09-06-2022 13:52:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(44) "[SHOPEE] Mã giảm 66000 đồng Lunacy.clo" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "62ccfff518a01077f40a4c12" ["started_time"]=> int(1654757520000) ["expired_time"]=> int(1661932320000) ["aff_link"]=> string(223) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D379985789714432%26signature%3D253cf39334cc5f843a6abfff25b8ec29db99eb223bf62b4ff0640b3034567b08%26voucherCode%3DLUNACY66K" } [63]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(9) "QVTECH061" ["banner_link"]=> string(31) "https://shopee.vn/m/ma-giam-gia" ["content"]=> string(267) "Giảm ngay ₫2.000 cho đơn hàng từ ₫49.000. Áp dụng đến 01-09-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(2000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "01-09-2022 23:59:24" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(149) "https://shopee.vn/search?promotionId=374412818006016&signature=bf2c6bce811bc4abe918e3270ce4ce929bac0d352e6ee7f6083a4195dfc791a8&voucherCode=QVTECH061" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(374412818006016) ["voucher_code"]=> string(9) "QVTECH061" ["signature"]=> string(64) "bf2c6bce811bc4abe918e3270ce4ce929bac0d352e6ee7f6083a4195dfc791a8" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(4900000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1654093284) ["end_time"]=> int(1662051564) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(200000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "aa796f6a06ecb03abd94e64b52579920" ["icon_text"]=> string(12) "QVTech Store" ["shop_id"]=> int(240628123) ["shop_name"]=> string(12) "QVTech Store" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-7A17A0B8B88220280000000111104014" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(200000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "aa796f6a06ecb03abd94e64b52579920" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1662051564) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["usage_terms"]=> string(267) "Giảm ngay ₫2.000 cho đơn hàng từ ₫49.000. Áp dụng đến 01-09-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(57) "shopee-ma-giam-2000-dong-qvtech-store-QVTECH0611657730749" ["started_date"]=> string(19) "01-06-2022 21:21:24" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(45) "[SHOPEE] Mã giảm 2000 đồng QVTech Store" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "62cda8cc5dc76c3d5c773d18" ["started_time"]=> int(1654093284000) ["expired_time"]=> int(1662051564000) ["aff_link"]=> string(223) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D374412818006016%26signature%3Dbf2c6bce811bc4abe918e3270ce4ce929bac0d352e6ee7f6083a4195dfc791a8%26voucherCode%3DQVTECH061" } [64]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(8) "LAPT0841" ["banner_link"]=> string(31) "https://shopee.vn/m/ma-giam-gia" ["content"]=> string(271) "Giảm ngay ₫50.000 cho đơn hàng từ ₫5.000.000. Áp dụng đến 01-10-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(50000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "01-10-2022 09:54:08" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(148) "https://shopee.vn/search?promotionId=400131031810048&signature=e62da4dc4b24435d231443fcb1f8d62d849c3fb824f244049df5ba93c8ee051d&voucherCode=LAPT0841" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(400131031810048) ["voucher_code"]=> string(8) "LAPT0841" ["signature"]=> string(64) "e62da4dc4b24435d231443fcb1f8d62d849c3fb824f244049df5ba93c8ee051d" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(500000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(7) ["start_time"]=> int(1657158848) ["end_time"]=> int(1664592848) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(5000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "356efcd108e177c2d9b8ac4c51c223c6" ["icon_text"]=> string(13) "Laptopgame.vn" ["shop_id"]=> int(129381193) ["shop_name"]=> string(13) "Laptopgame.vn" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-5212A2A5780A20280000000114455444" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(5000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "356efcd108e177c2d9b8ac4c51c223c6" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1664592848) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["usage_terms"]=> string(271) "Giảm ngay ₫50.000 cho đơn hàng từ ₫5.000.000. Áp dụng đến 01-10-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(58) "shopee-ma-giam-50000-dong-laptopgame-vn-LAPT08411657730754" ["started_date"]=> string(19) "07-07-2022 08:54:08" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(47) "[SHOPEE] Mã giảm 50000 đồng Laptopgame.vn" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "62cda8d25dc76c3d5c773d28" ["started_time"]=> int(1657158848000) ["expired_time"]=> int(1664592848000) ["aff_link"]=> string(222) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D400131031810048%26signature%3De62da4dc4b24435d231443fcb1f8d62d849c3fb824f244049df5ba93c8ee051d%26voucherCode%3DLAPT0841" } [65]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(8) "RONGSR01" ["banner_link"]=> string(38) "https://shopee.vn/m/bachhoashopee-fmcg" ["content"]=> string(267) "Giảm ngay ₫2.000 cho đơn hàng từ ₫50.000. Áp dụng đến 17-08-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(2000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "17-08-2022 21:50:41" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(148) "https://shopee.vn/search?promotionId=362801189421056&signature=00ab770d9460e084b26e160d3307e9b3c05838e3684e28e83fca1c490e9bbe5d&voucherCode=RONGSR01" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(362801189421056) ["voucher_code"]=> string(8) "RONGSR01" ["signature"]=> string(64) "00ab770d9460e084b26e160d3307e9b3c05838e3684e28e83fca1c490e9bbe5d" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(5000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(19) ["start_time"]=> int(1652708501) ["end_time"]=> int(1660747841) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(200000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "0632a1402b51b2aed735a1ce5324b5e8" ["icon_text"]=> string(28) "RONG NHO SIÊU RẺ OFFICIAL" ["shop_id"]=> int(443992190) ["shop_name"]=> string(28) "RONG NHO SIÊU RẺ OFFICIAL" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-07F80899200220280000000110415515" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(200000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "0632a1402b51b2aed735a1ce5324b5e8" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1660747841) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["usage_terms"]=> string(267) "Giảm ngay ₫2.000 cho đơn hàng từ ₫50.000. Áp dụng đến 17-08-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(69) "shopee-ma-giam-2000-dong-rong-nho-sieu-re-official-RONGSR011657773927" ["started_date"]=> string(19) "16-05-2022 20:41:41" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(61) "[SHOPEE] Mã giảm 2000 đồng RONG NHO SIÊU RẺ OFFICIAL" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "62ce6a04c733ea75821ac562" ["started_time"]=> int(1652708501000) ["expired_time"]=> int(1660747841000) ["aff_link"]=> string(222) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D362801189421056%26signature%3D00ab770d9460e084b26e160d3307e9b3c05838e3684e28e83fca1c490e9bbe5d%26voucherCode%3DRONGSR01" } [66]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(19) "SFP-375523788374016" ["banner_link"]=> string(38) "https://shopee.vn/m/bachhoashopee-fmcg" ["content"]=> string(267) "Giảm ngay ₫1.000 cho đơn hàng từ ₫10.000. Áp dụng đến 07-09-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(1000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "07-09-2022 10:08:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(159) "https://shopee.vn/search?promotionId=375523788374016&signature=4cba50c00b7e3d584642239b41da9ceb0a17b9539c7214cf76a5c43c61c17550&voucherCode=SFP-375523788374016" } ["extra"]=> array(44) { ["promotionid"]=> int(375523788374016) ["voucher_code"]=> string(19) "SFP-375523788374016" ["signature"]=> string(64) "4cba50c00b7e3d584642239b41da9ceb0a17b9539c7214cf76a5c43c61c17550" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(1000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1654225620) ["end_time"]=> int(1662520080) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(7) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(100000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "534028b31fe61ee35108965c97fccf1d" ["icon_text"]=> string(31) "Kho Nguyên Liệu Hiệp Phát" ["shop_id"]=> int(325268304) ["shop_name"]=> string(31) "Kho Nguyên Liệu Hiệp Phát" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-1D2E02ACD28220280000000111114041" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(100000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "534028b31fe61ee35108965c97fccf1d" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1661915280) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(0) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(3) ["usage_terms"]=> string(267) "Giảm ngay ₫1.000 cho đơn hàng từ ₫10.000. Áp dụng đến 07-09-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(80) "shopee-ma-giam-1000-dong-kho-nguyen-lieu-hiep-phat-SFP-3755237883740161657773927" ["started_date"]=> string(19) "03-06-2022 10:07:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(64) "[SHOPEE] Mã giảm 1000 đồng Kho Nguyên Liệu Hiệp Phát" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "62ce6a05c733ea75821ac563" ["started_time"]=> int(1654225620000) ["expired_time"]=> int(1662520080000) ["aff_link"]=> string(233) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D375523788374016%26signature%3D4cba50c00b7e3d584642239b41da9ceb0a17b9539c7214cf76a5c43c61c17550%26voucherCode%3DSFP-375523788374016" } [67]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(19) "SFP-378079915950080" ["banner_link"]=> string(38) "https://shopee.vn/m/bachhoashopee-fmcg" ["content"]=> string(267) "Giảm ngay ₫3.000 cho đơn hàng từ ₫89.000. Áp dụng đến 07-09-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(3000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "07-09-2022 23:59:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(159) "https://shopee.vn/search?promotionId=378079915950080&signature=b59dbf1ac49d2abb346dc3137f69c2972815be2426c0745c2d6d03aaff18af99&voucherCode=SFP-378079915950080" } ["extra"]=> array(44) { ["promotionid"]=> int(378079915950080) ["voucher_code"]=> string(19) "SFP-378079915950080" ["signature"]=> string(64) "b59dbf1ac49d2abb346dc3137f69c2972815be2426c0745c2d6d03aaff18af99" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(8900000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(2) ["start_time"]=> int(1654530360) ["end_time"]=> int(1662569940) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(7) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(300000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "4fcead0d64ffcba4b31b35afe1aad24c" ["icon_text"]=> string(7) "MEOFOOD" ["shop_id"]=> int(73246712) ["shop_name"]=> string(7) "MEOFOOD" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-6B35AB943A8220280000000111155150" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(300000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "4fcead0d64ffcba4b31b35afe1aad24c" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1661965140) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(0) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(3) ["usage_terms"]=> string(267) "Giảm ngay ₫3.000 cho đơn hàng từ ₫89.000. Áp dụng đến 07-09-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(62) "shopee-ma-giam-3000-dong-meofood-SFP-3780799159500801660026621" ["started_date"]=> string(19) "06-06-2022 22:46:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(40) "[SHOPEE] Mã giảm 3000 đồng MEOFOOD" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "62ce6a05c733ea75821ac564" ["started_time"]=> int(1654530360000) ["expired_time"]=> int(1662569940000) ["aff_link"]=> string(233) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D378079915950080%26signature%3Db59dbf1ac49d2abb346dc3137f69c2972815be2426c0745c2d6d03aaff18af99%26voucherCode%3DSFP-378079915950080" } [68]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(19) "SFP-382259739967488" ["banner_link"]=> string(38) "https://shopee.vn/m/bachhoashopee-fmcg" ["content"]=> string(267) "Giảm ngay ₫1.000 cho đơn hàng từ ₫50.000. Áp dụng đến 16-09-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(1000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "16-09-2022 17:11:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(159) "https://shopee.vn/search?promotionId=382259739967488&signature=86ada59625b98e5733f4f03bb4c17032778491878602d688c57df4ae0a997493&voucherCode=SFP-382259739967488" } ["extra"]=> array(44) { ["promotionid"]=> int(382259739967488) ["voucher_code"]=> string(19) "SFP-382259739967488" ["signature"]=> string(64) "86ada59625b98e5733f4f03bb4c17032778491878602d688c57df4ae0a997493" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(5000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1655028600) ["end_time"]=> int(1663323060) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(7) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(100000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "2ed7dbedbf30efcd230ff127632cdbdd" ["icon_text"]=> string(17) "Highlands Food VN" ["shop_id"]=> int(483952216) ["shop_name"]=> string(17) "Highlands Food VN" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-50C282A7982220280000000111454441" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(100000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "2ed7dbedbf30efcd230ff127632cdbdd" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1662718260) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(0) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(3) ["usage_terms"]=> string(267) "Giảm ngay ₫1.000 cho đơn hàng từ ₫50.000. Áp dụng đến 16-09-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(72) "shopee-ma-giam-1000-dong-highlands-food-vn-SFP-3822597399674881657773929" ["started_date"]=> string(19) "12-06-2022 17:10:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(50) "[SHOPEE] Mã giảm 1000 đồng Highlands Food VN" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "62ce6a06c733ea75821ac565" ["started_time"]=> int(1655028600000) ["expired_time"]=> int(1663323060000) ["aff_link"]=> string(233) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D382259739967488%26signature%3D86ada59625b98e5733f4f03bb4c17032778491878602d688c57df4ae0a997493%26voucherCode%3DSFP-382259739967488" } [69]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(9) "TMDTHATA5" ["banner_link"]=> string(38) "https://shopee.vn/m/bachhoashopee-fmcg" ["content"]=> string(267) "Giảm ngay ₫5.000 cho đơn hàng từ ₫99.000. Áp dụng đến 31-08-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(5000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "31-08-2022 10:36:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(149) "https://shopee.vn/search?promotionId=400151047110656&signature=638c9c9081f30ac57ba717f5135f29f56404dc6919843a1a4c65f8504b4ccc2c&voucherCode=TMDTHATA5" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(400151047110656) ["voucher_code"]=> string(9) "TMDTHATA5" ["signature"]=> string(64) "638c9c9081f30ac57ba717f5135f29f56404dc6919843a1a4c65f8504b4ccc2c" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(9900000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1657160880) ["end_time"]=> int(1661916960) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(500000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "0b46e8b2cd3178c16c5497890da68f23" ["icon_text"]=> string(12) "Hạt A Cafe" ["shop_id"]=> int(312500391) ["shop_name"]=> string(12) "Hạt A Cafe" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-36DB0819280A20280000000114455455" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(500000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "0b46e8b2cd3178c16c5497890da68f23" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1661916960) ["reminder_pn_setting"]=> int(0) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["usage_terms"]=> string(267) "Giảm ngay ₫5.000 cho đơn hàng từ ₫99.000. Áp dụng đến 31-08-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(55) "shopee-ma-giam-5000-dong-hat-a-cafe-TMDTHATA51657773941" ["started_date"]=> string(19) "07-07-2022 09:28:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(45) "[SHOPEE] Mã giảm 5000 đồng Hạt A Cafe" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "62ce6a15c733ea75821ac568" ["started_time"]=> int(1657160880000) ["expired_time"]=> int(1661916960000) ["aff_link"]=> string(223) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D400151047110656%26signature%3D638c9c9081f30ac57ba717f5135f29f56404dc6919843a1a4c65f8504b4ccc2c%26voucherCode%3DTMDTHATA5" } [70]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(9) "DRCARSPN1" ["banner_link"]=> string(38) "https://shopee.vn/m/khung-gio-san-sale" ["content"]=> string(283) "Giảm ngay 15%, tối đa ₫3.000, cho đơn hàng từ ₫20.000. Áp dụng đến 24-09-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(0.15) ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["expired_date"]=> string(19) "24-09-2022 04:05:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(149) "https://shopee.vn/search?promotionId=389475521134592&signature=6f8939b70d4280a162e83b7a11ea7977c538d3ac14b2b0d1d11a58b172bc6eca&voucherCode=DRCARSPN1" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(389475521134592) ["voucher_code"]=> string(9) "DRCARSPN1" ["signature"]=> string(64) "6f8939b70d4280a162e83b7a11ea7977c538d3ac14b2b0d1d11a58b172bc6eca" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(2000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(51) ["start_time"]=> int(1655888700) ["end_time"]=> int(1663967100) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(15) ["reward_value"]=> int(0) ["reward_cap"]=> int(300000000) ["icon_hash"]=> string(32) "63fbaba7bc642ffe17a94d84a159a1cf" ["icon_text"]=> string(30) "PHỤ KIỆN XE HƠI CÁ TÍNH" ["shop_id"]=> int(59529516) ["shop_name"]=> string(30) "PHỤ KIỆN XE HƠI CÁ TÍNH" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-5B36839E20A220280000000114040541" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(0) ["discount_percentage"]=> int(15) ["discount_cap"]=> int(300000000) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "63fbaba7bc642ffe17a94d84a159a1cf" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1663967100) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["usage_terms"]=> string(283) "Giảm ngay 15%, tối đa ₫3.000, cho đơn hàng từ ₫20.000. Áp dụng đến 24-09-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(61) "shopee-ma-giam-15-phu-kien-xe-hoi-ca-tinh-DRCARSPN11657734328" ["started_date"]=> string(19) "22-06-2022 16:05:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(54) "[SHOPEE] Mã giảm 15% PHỤ KIỆN XE HƠI CÁ TÍNH" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "62cefa2d25a00e1d950cb864" ["started_time"]=> int(1655888700000) ["expired_time"]=> int(1663967100000) ["aff_link"]=> string(223) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D389475521134592%26signature%3D6f8939b70d4280a162e83b7a11ea7977c538d3ac14b2b0d1d11a58b172bc6eca%26voucherCode%3DDRCARSPN1" } [71]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(8) "ONIIZCB1" ["banner_link"]=> string(38) "https://shopee.vn/m/khung-gio-san-sale" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫50.000 cho đơn hàng từ ₫350.000. Áp dụng đến 06-10-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(50000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "06-10-2022 20:11:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(148) "https://shopee.vn/search?promotionId=398992026845184&signature=f092a7ba400623d8b5450e8f9be6e9f1225956289a0d93d5cd0c4655d0fe4796&voucherCode=ONIIZCB1" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(398992026845184) ["voucher_code"]=> string(8) "ONIIZCB1" ["signature"]=> string(64) "f092a7ba400623d8b5450e8f9be6e9f1225956289a0d93d5cd0c4655d0fe4796" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(35000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1657023060) ["end_time"]=> int(1665061860) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(5000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "e4a9e3690e724c445a720b2e3a969409" ["icon_text"]=> string(16) "Oniiz Việt Nam" ["shop_id"]=> int(469248922) ["shop_name"]=> string(16) "Oniiz Việt Nam" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(true) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-49248235180A20280000000114445401" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(5000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "e4a9e3690e724c445a720b2e3a969409" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1665061860) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["usage_terms"]=> string(269) "Giảm ngay ₫50.000 cho đơn hàng từ ₫350.000. Áp dụng đến 06-10-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(59) "shopee-ma-giam-50000-dong-oniiz-viet-nam-ONIIZCB11657734340" ["started_date"]=> string(19) "05-07-2022 19:11:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(50) "[SHOPEE] Mã giảm 50000 đồng Oniiz Việt Nam" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "62cefa3825a00e1d950cb868" ["started_time"]=> int(1657023060000) ["expired_time"]=> int(1665061860000) ["aff_link"]=> string(222) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D398992026845184%26signature%3Df092a7ba400623d8b5450e8f9be6e9f1225956289a0d93d5cd0c4655d0fe4796%26voucherCode%3DONIIZCB1" } [72]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(19) "SFC-399561982230528" ["banner_link"]=> string(42) "https://shopee.vn/m/sale-hang-hieu-gia-tot" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫50.000 cho đơn hàng từ ₫500.000. Áp dụng đến 15-08-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(50000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "15-08-2022 23:59:12" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(159) "https://shopee.vn/search?promotionId=399561982230528&signature=0c4d35d9bc5c88edfe69f13e7fc6b71583d49c2f03df6a078bcb3be68615a32f&voucherCode=SFC-399561982230528" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(399561982230528) ["voucher_code"]=> string(19) "SFC-399561982230528" ["signature"]=> string(64) "0c4d35d9bc5c88edfe69f13e7fc6b71583d49c2f03df6a078bcb3be68615a32f" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(50000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(0) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1657092492) ["end_time"]=> int(1660582752) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(5000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "d4bea20123e3e41f02dff2b5b34ee1ce" ["icon_text"]=> string(16) "The Beauty World" ["customised_labels"]=> array(1) { [0]=> array(1) { ["content"]=> string(41) "Ưu đãi độc quyền cho thành viên" } } ["shop_id"]=> int(234983602) ["shop_name"]=> string(16) "The Beauty World" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(true) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-1A1620B0980A20280000000114451414" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(5000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "d4bea20123e3e41f02dff2b5b34ee1ce" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1660582752) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(23) ["usage_terms"]=> string(269) "Giảm ngay ₫50.000 cho đơn hàng từ ₫500.000. Áp dụng đến 15-08-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(72) "shopee-ma-giam-50000-dong-the-beauty-world-SFC-3995619822305281657817138" ["started_date"]=> string(19) "06-07-2022 14:28:12" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(50) "[SHOPEE] Mã giảm 50000 đồng The Beauty World" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "62cefa3925a00e1d950cb86a" ["started_time"]=> int(1657092492000) ["expired_time"]=> int(1660582752000) ["aff_link"]=> string(233) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D399561982230528%26signature%3D0c4d35d9bc5c88edfe69f13e7fc6b71583d49c2f03df6a078bcb3be68615a32f%26voucherCode%3DSFC-399561982230528" } [73]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(9) "DELIFBCAM" ["banner_link"]=> string(38) "https://shopee.vn/m/khung-gio-san-sale" ["content"]=> string(270) "Giảm ngay ₫100.000 cho đơn hàng từ ₫500.000. Áp dụng đến 31-08-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(100000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "31-08-2022 23:59:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(149) "https://shopee.vn/search?promotionId=403799244390400&signature=7a2bcba7ff042e9bfa764eb93aec1469f01ea008b7622cfe557b004b1b7b101c&voucherCode=DELIFBCAM" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(403799244390400) ["voucher_code"]=> string(9) "DELIFBCAM" ["signature"]=> string(64) "7a2bcba7ff042e9bfa764eb93aec1469f01ea008b7622cfe557b004b1b7b101c" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(50000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1657596360) ["end_time"]=> int(1661965140) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(10000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "91419ba9979c408c9d76f6c7985cee67" ["icon_text"]=> string(26) "DELI OFFICE OFFICIAL STORE" ["shop_id"]=> int(347048079) ["shop_name"]=> string(26) "DELI OFFICE OFFICIAL STORE" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(true) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-DB36E83B5A0A20280000000114551000" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(10000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "91419ba9979c408c9d76f6c7985cee67" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1661965140) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(0) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["usage_terms"]=> string(270) "Giảm ngay ₫100.000 cho đơn hàng từ ₫500.000. Áp dụng đến 31-08-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(73) "shopee-ma-giam-100000-dong-deli-office-official-store-DELIFBCAM1657734344" ["started_date"]=> string(19) "12-07-2022 10:26:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(61) "[SHOPEE] Mã giảm 100000 đồng DELI OFFICE OFFICIAL STORE" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "62cefa3b25a00e1d950cb86b" ["started_time"]=> int(1657596360000) ["expired_time"]=> int(1661965140000) ["aff_link"]=> string(223) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D403799244390400%26signature%3D7a2bcba7ff042e9bfa764eb93aec1469f01ea008b7622cfe557b004b1b7b101c%26voucherCode%3DDELIFBCAM" } [74]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(8) "LETU9625" ["banner_link"]=> string(31) "https://shopee.vn/m/ma-giam-gia" ["content"]=> string(282) "Giảm ngay 2%, tối đa ₫1.000, cho đơn hàng từ ₫49.000. Áp dụng đến 19-08-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(0.02) ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["expired_date"]=> string(19) "19-08-2022 16:52:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(148) "https://shopee.vn/search?promotionId=369900787138560&signature=764773248022ce8d726ab41ce3244e3eb54d566e077dd07626671c349d0bfd87&voucherCode=LETU9625" } ["extra"]=> array(46) { ["promotionid"]=> int(369900787138560) ["voucher_code"]=> string(8) "LETU9625" ["signature"]=> string(64) "764773248022ce8d726ab41ce3244e3eb54d566e077dd07626671c349d0bfd87" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(4900000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(100) ["start_time"]=> int(1653555120) ["end_time"]=> int(1660902720) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(2) ["reward_value"]=> int(0) ["reward_cap"]=> int(100000000) ["icon_hash"]=> string(32) "277374554592396e225f11e6f23920bd" ["icon_text"]=> string(18) "Shop của Tú Lê" ["shop_id"]=> int(629533774) ["shop_name"]=> string(18) "Shop của Tú Lê" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-27F92AB1AA0220280000000111001450" ["fully_redeemed"]=> bool(true) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(0) ["discount_percentage"]=> int(2) ["discount_cap"]=> int(100000000) ["left_count"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "277374554592396e225f11e6f23920bd" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(true) ["claim_end_time"]=> int(1660902720) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["usage_terms"]=> string(282) "Giảm ngay 2%, tối đa ₫1.000, cho đơn hàng từ ₫49.000. Áp dụng đến 19-08-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(50) "shopee-ma-giam-2-shop-cua-tu-le-LETU96251657817152" ["started_date"]=> string(19) "26-05-2022 15:52:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(41) "[SHOPEE] Mã giảm 2% Shop của Tú Lê" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "62cefa4325a00e1d950cb870" ["started_time"]=> int(1653555120000) ["expired_time"]=> int(1660902720000) ["aff_link"]=> string(222) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D369900787138560%26signature%3D764773248022ce8d726ab41ce3244e3eb54d566e077dd07626671c349d0bfd87%26voucherCode%3DLETU9625" } [75]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(6) "ELSAMM" ["banner_link"]=> string(31) "https://shopee.vn/m/ma-giam-gia" ["content"]=> string(181) "Nhập mã ELSAMM giảm 8% tối đa 500000Đ cho đơn từ 3000000Đ. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. HSD: 25/08/2022 23:59. Số lượng có hạn!" ["discount"]=> float(0.08) ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["expired_date"]=> string(19) "25-08-2022 23:59:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(146) "https://shopee.vn/search?promotionId=418276154408960&signature=2c51f66d5be7739d98132165cdd3a9a139cc0d13fe70a269b4ef49af1cfaad32&voucherCode=ELSAMM" } ["extra"]=> array(43) { ["promotionid"]=> int(418276154408960) ["voucher_code"]=> string(6) "ELSAMM" ["signature"]=> string(64) "2c51f66d5be7739d98132165cdd3a9a139cc0d13fe70a269b4ef49af1cfaad32" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(300000000000) ["product_limit"]=> bool(true) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(48) ["start_time"]=> int(1659373200) ["end_time"]=> int(1661446740) ["claim_start_time"]=> int(1659322800) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(8) ["reward_value"]=> int(0) ["reward_cap"]=> int(50000000000) ["icon_hash"]=> string(32) "01ad529d780769c418b225c96cb8a3d7" ["icon_text"]=> string(12) "Điện Tử" ["shop_id"]=> int(0) ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(35) "MP-E001CBE4A82A20280000000115501445" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(0) ["discount_percentage"]=> int(8) ["discount_cap"]=> int(50000000000) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1661446740) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(0) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(181) "Nhập mã ELSAMM giảm 8% tối đa 500000Đ cho đơn từ 3000000Đ. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. HSD: 25/08/2022 23:59. Số lượng có hạn!" ["devices"]=> array(2) { [0]=> string(3) "iOS" [1]=> string(7) "Android" } } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(41) "shopee-ma-giam-8-dien-tu-ELSAMM1660137587" ["started_date"]=> string(19) "02-08-2022 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(35) "[SHOPEE] Mã giảm 8% Điện Tử" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "62cefa4b25a00e1d950cb87d" ["started_time"]=> int(1659373200000) ["expired_time"]=> int(1661446740000) ["aff_link"]=> string(220) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D418276154408960%26signature%3D2c51f66d5be7739d98132165cdd3a9a139cc0d13fe70a269b4ef49af1cfaad32%26voucherCode%3DELSAMM" } [76]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(9) "ANHA3KT78" ["banner_link"]=> string(38) "https://shopee.vn/m/bachhoashopee-fmcg" ["content"]=> string(267) "Giảm ngay ₫3.000 cho đơn hàng từ ₫90.000. Áp dụng đến 31-08-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(3000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "31-08-2022 23:59:15" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(149) "https://shopee.vn/search?promotionId=388496510877696&signature=2e1db8bce472d12d43ba897686f35b7991feab28f09b630d64eaf6a4ba3a3177&voucherCode=ANHA3KT78" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(388496510877696) ["voucher_code"]=> string(9) "ANHA3KT78" ["signature"]=> string(64) "2e1db8bce472d12d43ba897686f35b7991feab28f09b630d64eaf6a4ba3a3177" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(9000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1655772135) ["end_time"]=> int(1661965155) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(300000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "43b32673300ea032402c7c93c0b65524" ["icon_text"]=> string(30) "Gạo Séng Cù - Anh An Foods" ["shop_id"]=> int(182325079) ["shop_name"]=> string(30) "Gạo Séng Cù - Anh An Foods" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-561AC09580A220280000000114011111" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(300000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "43b32673300ea032402c7c93c0b65524" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1661965155) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["usage_terms"]=> string(267) "Giảm ngay ₫3.000 cho đơn hàng từ ₫90.000. Áp dụng đến 31-08-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(69) "shopee-ma-giam-3000-dong-gao-seng-cu-anh-an-foods-ANHA3KT781657817128" ["started_date"]=> string(19) "21-06-2022 07:42:15" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(63) "[SHOPEE] Mã giảm 3000 đồng Gạo Séng Cù - Anh An Foods" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "62cfa2e7f2eb4959c22637e4" ["started_time"]=> int(1655772135000) ["expired_time"]=> int(1661965155000) ["aff_link"]=> string(223) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D388496510877696%26signature%3D2e1db8bce472d12d43ba897686f35b7991feab28f09b630d64eaf6a4ba3a3177%26voucherCode%3DANHA3KT78" } [77]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(8) "XUONG116" ["banner_link"]=> string(38) "https://shopee.vn/m/sieu-hoi-song-chat" ["content"]=> string(268) "Giảm ngay ₫5.000 cho đơn hàng từ ₫450.000. Áp dụng đến 04-09-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(5000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "04-09-2022 07:04:32" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(148) "https://shopee.vn/search?promotionId=374735654764544&signature=a0a1199450776eb7d0c4c3cc44057f24daf13bd919aae4faec9d916178093c44&voucherCode=XUONG116" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(374735654764544) ["voucher_code"]=> string(8) "XUONG116" ["signature"]=> string(64) "a0a1199450776eb7d0c4c3cc44057f24daf13bd919aae4faec9d916178093c44" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(45000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(28) ["start_time"]=> int(1654131872) ["end_time"]=> int(1662249872) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(500000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "b933750d683c27388d7e7a242436f735" ["icon_text"]=> string(28) "Xưởng đèn Thắng Trang" ["shop_id"]=> int(120077135) ["shop_name"]=> string(28) "Xưởng đèn Thắng Trang" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-F52BC314128220280000000111105101" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(500000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "b933750d683c27388d7e7a242436f735" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1662249872) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["usage_terms"]=> string(268) "Giảm ngay ₫5.000 cho đơn hàng từ ₫450.000. Áp dụng đến 04-09-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(65) "shopee-ma-giam-5000-dong-xuong-den-thang-trang-XUONG1161657903513" ["started_date"]=> string(19) "02-06-2022 08:04:32" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(61) "[SHOPEE] Mã giảm 5000 đồng Xưởng đèn Thắng Trang" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "62d04bcda4234e334b700802" ["started_time"]=> int(1654131872000) ["expired_time"]=> int(1662249872000) ["aff_link"]=> string(222) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D374735654764544%26signature%3Da0a1199450776eb7d0c4c3cc44057f24daf13bd919aae4faec9d916178093c44%26voucherCode%3DXUONG116" } [78]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(8) "BAONTNKF" ["banner_link"]=> string(38) "https://shopee.vn/m/sieu-hoi-song-chat" ["content"]=> string(268) "Giảm ngay ₫3.000 cho đơn hàng từ ₫150.000. Áp dụng đến 27-09-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(3000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "27-09-2022 08:56:18" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(148) "https://shopee.vn/search?promotionId=392127168462848&signature=338b2318e260d69b7fdbf168808dd15e9a6ec144b1b8986764bc1b02471a2d4d&voucherCode=BAONTNKF" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(392127168462848) ["voucher_code"]=> string(8) "BAONTNKF" ["signature"]=> string(64) "338b2318e260d69b7fdbf168808dd15e9a6ec144b1b8986764bc1b02471a2d4d" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(15000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1656204978) ["end_time"]=> int(1664243778) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(300000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "b9704626248e2fd0518ea1c6920eeb2e" ["icon_text"]=> string(16) "Bảo Ngân Kids" ["shop_id"]=> int(518658177) ["shop_name"]=> string(16) "Bảo Ngân Kids" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-85E84B33B8A220280000000114104405" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(300000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "b9704626248e2fd0518ea1c6920eeb2e" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1664243778) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["usage_terms"]=> string(268) "Giảm ngay ₫3.000 cho đơn hàng từ ₫150.000. Áp dụng đến 27-09-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(57) "shopee-ma-giam-3000-dong-bao-ngan-kids-BAONTNKF1657903515" ["started_date"]=> string(19) "26-06-2022 07:56:18" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(49) "[SHOPEE] Mã giảm 3000 đồng Bảo Ngân Kids" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "62d04bd5a4234e334b700808" ["started_time"]=> int(1656204978000) ["expired_time"]=> int(1664243778000) ["aff_link"]=> string(222) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D392127168462848%26signature%3D338b2318e260d69b7fdbf168808dd15e9a6ec144b1b8986764bc1b02471a2d4d%26voucherCode%3DBAONTNKF" } [79]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(9) "BUPBBB123" ["banner_link"]=> string(38) "https://shopee.vn/m/sieu-hoi-song-chat" ["content"]=> string(284) "Giảm ngay 10%, tối đa ₫10.000, cho đơn hàng từ ₫99.000. Áp dụng đến 30-09-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(0.1) ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["expired_date"]=> string(19) "30-09-2022 12:39:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(149) "https://shopee.vn/search?promotionId=400212326023168&signature=c2bb987820cbd0b6e4a973eb186fa3aa43e966e977b299f2afa69609e7e37561&voucherCode=BUPBBB123" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(400212326023168) ["voucher_code"]=> string(9) "BUPBBB123" ["signature"]=> string(64) "c2bb987820cbd0b6e4a973eb186fa3aa43e966e977b299f2afa69609e7e37561" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(9900000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(32) ["start_time"]=> int(1657168740) ["end_time"]=> int(1664516340) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(10) ["reward_value"]=> int(0) ["reward_cap"]=> int(1000000000) ["icon_hash"]=> string(32) "1e46324fc5e7e710e0eabae499e54eb7" ["icon_text"]=> string(28) "Búp Bê Đẹp Sunny Dolls " ["shop_id"]=> int(164239877) ["shop_name"]=> string(28) "Búp Bê Đẹp Sunny Dolls " ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-E529C03D280A20280000000114455551" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(0) ["discount_percentage"]=> int(10) ["discount_cap"]=> int(1000000000) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "1e46324fc5e7e710e0eabae499e54eb7" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1664516340) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["usage_terms"]=> string(284) "Giảm ngay 10%, tối đa ₫10.000, cho đơn hàng từ ₫99.000. Áp dụng đến 30-09-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(60) "shopee-ma-giam-10-bup-be-dep-sunny-dolls-BUPBBB1231657903529" ["started_date"]=> string(19) "07-07-2022 11:39:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(52) "[SHOPEE] Mã giảm 10% Búp Bê Đẹp Sunny Dolls " ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "62d04be0a4234e334b700813" ["started_time"]=> int(1657168740000) ["expired_time"]=> int(1664516340000) ["aff_link"]=> string(223) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D400212326023168%26signature%3Dc2bb987820cbd0b6e4a973eb186fa3aa43e966e977b299f2afa69609e7e37561%26voucherCode%3DBUPBBB123" } [80]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(9) "NHUACL20R" ["banner_link"]=> string(38) "https://shopee.vn/m/sieu-hoi-song-chat" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫20.000 cho đơn hàng từ ₫599.000. Áp dụng đến 15-08-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(20000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "15-08-2022 23:59:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(149) "https://shopee.vn/search?promotionId=400929141637120&signature=cce92628c79a0e3502aade103ea46440bbafc5c1e1de9f62c17f3ba123ecd650&voucherCode=NHUACL20R" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(400929141637120) ["voucher_code"]=> string(9) "NHUACL20R" ["signature"]=> string(64) "cce92628c79a0e3502aade103ea46440bbafc5c1e1de9f62c17f3ba123ecd650" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(59900000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1657818000) ["end_time"]=> int(1660582740) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(2000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "8ba0cb0f9f665d7cf3dd35e6624a76ab" ["icon_text"]=> string(18) "Nhựa Chợ Lớn" ["shop_id"]=> int(69119994) ["shop_name"]=> string(18) "Nhựa Chợ Lớn" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(true) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-6B35AB23B80A20280000000114504410" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(2000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "8ba0cb0f9f665d7cf3dd35e6624a76ab" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1660582740) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["usage_terms"]=> string(269) "Giảm ngay ₫20.000 cho đơn hàng từ ₫599.000. Áp dụng đến 15-08-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(58) "shopee-ma-giam-20000-dong-nhua-cho-lon-NHUACL20R1659188803" ["started_date"]=> string(19) "15-07-2022 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(52) "[SHOPEE] Mã giảm 20000 đồng Nhựa Chợ Lớn" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "62d04be0a4234e334b700814" ["started_time"]=> int(1657818000000) ["expired_time"]=> int(1660582740000) ["aff_link"]=> string(223) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D400929141637120%26signature%3Dcce92628c79a0e3502aade103ea46440bbafc5c1e1de9f62c17f3ba123ecd650%26voucherCode%3DNHUACL20R" } [81]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(6) "HIEP17" ["banner_link"]=> string(38) "https://shopee.vn/m/sieu-hoi-song-chat" ["content"]=> string(284) "Giảm ngay 2%, tối đa ₫20.000, cho đơn hàng từ ₫200.000. Áp dụng đến 11-10-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(0.02) ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["expired_date"]=> string(19) "11-10-2022 23:38:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(146) "https://shopee.vn/search?promotionId=402719471910912&signature=031dca6f6e576ce6c7df0b729fbce3233b0ba0029aa6cd0f5640a3e85651e6f5&voucherCode=HIEP17" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(402719471910912) ["voucher_code"]=> string(6) "HIEP17" ["signature"]=> string(64) "031dca6f6e576ce6c7df0b729fbce3233b0ba0029aa6cd0f5640a3e85651e6f5" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(20000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(10) ["start_time"]=> int(1657467480) ["end_time"]=> int(1665506280) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(2) ["reward_value"]=> int(0) ["reward_cap"]=> int(2000000000) ["icon_hash"]=> string(32) "002d3dd48a5de096cd5bd38a66cd9f15" ["icon_text"]=> string(22) "Kim Khí Hiệp Thảo" ["shop_id"]=> int(358310632) ["shop_name"]=> string(22) "Kim Khí Hiệp Thảo" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-3EDF01AB320A20280000000114541011" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(0) ["discount_percentage"]=> int(2) ["discount_cap"]=> int(2000000000) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "002d3dd48a5de096cd5bd38a66cd9f15" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1665506280) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["usage_terms"]=> string(284) "Giảm ngay 2%, tối đa ₫20.000, cho đơn hàng từ ₫200.000. Áp dụng đến 11-10-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(51) "shopee-ma-giam-2-kim-khi-hiep-thao-HIEP171657903530" ["started_date"]=> string(19) "10-07-2022 22:38:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(45) "[SHOPEE] Mã giảm 2% Kim Khí Hiệp Thảo" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "62d04be2a4234e334b70082b" ["started_time"]=> int(1657467480000) ["expired_time"]=> int(1665506280000) ["aff_link"]=> string(220) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D402719471910912%26signature%3D031dca6f6e576ce6c7df0b729fbce3233b0ba0029aa6cd0f5640a3e85651e6f5%26voucherCode%3DHIEP17" } [82]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(9) "NNKSFDFDF" ["banner_link"]=> string(31) "https://shopee.vn/m/ma-giam-gia" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫394.000. Áp dụng đến 30-08-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(10000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "30-08-2022 20:57:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(149) "https://shopee.vn/search?promotionId=371561915940864&signature=a016413a92feb1559e21906ffce18803a14923bcc987c2134f795bab6d5a45e2&voucherCode=NNKSFDFDF" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(371561915940864) ["voucher_code"]=> string(9) "NNKSFDFDF" ["signature"]=> string(64) "a016413a92feb1559e21906ffce18803a14923bcc987c2134f795bab6d5a45e2" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(39400000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1653753420) ["end_time"]=> int(1661867820) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(1000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "139e760b1a7d2e3ce4c3d6aa5cd0495a" ["icon_text"]=> string(9) "NNK-STORE" ["shop_id"]=> int(620580723) ["shop_name"]=> string(9) "NNK-STORE" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-0000080D208220280000000111015455" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(1000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "139e760b1a7d2e3ce4c3d6aa5cd0495a" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1661867820) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["usage_terms"]=> string(269) "Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫394.000. Áp dụng đến 30-08-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(55) "shopee-ma-giam-10000-dong-nnk-store-NNKSFDFDF1657903558" ["started_date"]=> string(19) "28-05-2022 22:57:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(43) "[SHOPEE] Mã giảm 10000 đồng NNK-STORE" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "62d04bf5a4234e334b700853" ["started_time"]=> int(1653753420000) ["expired_time"]=> int(1661867820000) ["aff_link"]=> string(223) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D371561915940864%26signature%3Da016413a92feb1559e21906ffce18803a14923bcc987c2134f795bab6d5a45e2%26voucherCode%3DNNKSFDFDF" } [83]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(7) "DOGCHE3" ["banner_link"]=> string(31) "https://shopee.vn/m/ma-giam-gia" ["content"]=> string(267) "Giảm ngay ₫2.000 cho đơn hàng từ ₫99.000. Áp dụng đến 31-08-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(2000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "31-08-2022 04:39:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(147) "https://shopee.vn/search?promotionId=378227151519744&signature=facc41f0228a48b116e36fcf6ed959bbd906883659b04fe35095acb21e88e959&voucherCode=DOGCHE3" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(378227151519744) ["voucher_code"]=> string(7) "DOGCHE3" ["signature"]=> string(64) "facc41f0228a48b116e36fcf6ed959bbd906883659b04fe35095acb21e88e959" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(9900000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(13) ["start_time"]=> int(1654547940) ["end_time"]=> int(1661895540) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(200000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "fef6ef5651dfb00ffc06b0046a56443f" ["icon_text"]=> string(10) "Dog&Cat24h" ["shop_id"]=> int(234628730) ["shop_name"]=> string(10) "Dog&Cat24h" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-7BF7A02C7A8220280000000111155554" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(200000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "fef6ef5651dfb00ffc06b0046a56443f" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1661895540) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["usage_terms"]=> string(267) "Giảm ngay ₫2.000 cho đơn hàng từ ₫99.000. Áp dụng đến 31-08-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(53) "shopee-ma-giam-2000-dong-dog-cat24h-DOGCHE31657903558" ["started_date"]=> string(19) "07-06-2022 03:39:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(43) "[SHOPEE] Mã giảm 2000 đồng Dog&Cat24h" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "62d04bf5a4234e334b700855" ["started_time"]=> int(1654547940000) ["expired_time"]=> int(1661895540000) ["aff_link"]=> string(221) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D378227151519744%26signature%3Dfacc41f0228a48b116e36fcf6ed959bbd906883659b04fe35095acb21e88e959%26voucherCode%3DDOGCHE3" } [84]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(6) "ELBAU7" ["banner_link"]=> string(38) "https://shopee.vn/m/khung-gio-san-sale" ["content"]=> string(186) "Nhập mã ELBAU7 giảm 7% tối đa 1000000 cho đơn từ 5000000 trên APP & PC người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. HSD: 31/08/2022 23:59. Số lượng có hạn!" ["discount"]=> float(0.07) ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["expired_date"]=> string(19) "31-08-2022 23:59:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(146) "https://shopee.vn/search?promotionId=418236484550656&signature=44748789ba9f7d094ef063c168cbdd3386af53991321a4aba20e55f812f65e06&voucherCode=ELBAU7" } ["extra"]=> array(44) { ["promotionid"]=> int(418236484550656) ["voucher_code"]=> string(6) "ELBAU7" ["signature"]=> string(64) "44748789ba9f7d094ef063c168cbdd3386af53991321a4aba20e55f812f65e06" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(500000000000) ["product_limit"]=> bool(true) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(100) ["start_time"]=> int(1659319200) ["end_time"]=> int(1661965140) ["claim_start_time"]=> int(1659319200) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(7) ["reward_value"]=> int(0) ["reward_cap"]=> int(100000000000) ["icon_hash"]=> string(32) "01ad529d780769c418b225c96cb8a3d7" ["icon_text"]=> string(12) "Điện Tử" ["shop_id"]=> int(0) ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(35) "MP-32132360A82A20280000000115501404" ["fully_redeemed"]=> bool(true) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(0) ["discount_percentage"]=> int(7) ["discount_cap"]=> int(100000000000) ["left_count"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(true) ["claim_end_time"]=> int(1661965140) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(0) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(186) "Nhập mã ELBAU7 giảm 7% tối đa 1000000 cho đơn từ 5000000 trên APP & PC người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. HSD: 31/08/2022 23:59. Số lượng có hạn!" ["devices"]=> array(3) { [0]=> string(3) "iOS" [1]=> string(7) "Android" [2]=> string(3) "Web" } } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(41) "shopee-ma-giam-7-dien-tu-ELBAU71660137410" ["started_date"]=> string(19) "01-08-2022 09:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(35) "[SHOPEE] Mã giảm 7% Điện Tử" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "62d0cdcdf7623d5b784d2c42" ["started_time"]=> int(1659319200000) ["expired_time"]=> int(1661965140000) ["aff_link"]=> string(220) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D418236484550656%26signature%3D44748789ba9f7d094ef063c168cbdd3386af53991321a4aba20e55f812f65e06%26voucherCode%3DELBAU7" } [85]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(6) "NHASKH" ["banner_link"]=> string(42) "https://shopee.vn/m/sale-hang-hieu-gia-tot" ["content"]=> string(285) "Giảm ngay 10%, tối đa ₫30.000, cho đơn hàng từ ₫100.000. Áp dụng đến 31-08-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(0.1) ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["expired_date"]=> string(19) "31-08-2022 15:21:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(146) "https://shopee.vn/search?promotionId=375652034363392&signature=99b62350ad8f8e2bcf03b8f8a784d589eef765e3ab94a324de7edf40a48ee3f8&voucherCode=NHASKH" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(375652034363392) ["voucher_code"]=> string(6) "NHASKH" ["signature"]=> string(64) "99b62350ad8f8e2bcf03b8f8a784d589eef765e3ab94a324de7edf40a48ee3f8" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(10000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(6) ["start_time"]=> int(1654240500) ["end_time"]=> int(1661934060) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(10) ["reward_value"]=> int(0) ["reward_cap"]=> int(3000000000) ["icon_hash"]=> string(32) "4b831db99277dce5f791f3ce7bc30fe2" ["icon_text"]=> string(19) "NHÀ SÁCH MEGABOOK" ["shop_id"]=> int(74419831) ["shop_name"]=> string(19) "NHÀ SÁCH MEGABOOK" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(true) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-1AD609A3928220280000000111114415" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(0) ["discount_percentage"]=> int(10) ["discount_cap"]=> int(3000000000) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "4b831db99277dce5f791f3ce7bc30fe2" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1661934060) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(0) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["usage_terms"]=> string(285) "Giảm ngay 10%, tối đa ₫30.000, cho đơn hàng từ ₫100.000. Áp dụng đến 31-08-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(52) "shopee-ma-giam-10-nha-sach-megabook-NHASKH1658250025" ["started_date"]=> string(19) "03-06-2022 14:15:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(43) "[SHOPEE] Mã giảm 10% NHÀ SÁCH MEGABOOK" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "62d11e8e35b7ee0fc1273f82" ["started_time"]=> int(1654240500000) ["expired_time"]=> int(1661934060000) ["aff_link"]=> string(220) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D375652034363392%26signature%3D99b62350ad8f8e2bcf03b8f8a784d589eef765e3ab94a324de7edf40a48ee3f8%26voucherCode%3DNHASKH" } [86]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(9) "MEDOZXVCX" ["banner_link"]=> string(31) "https://shopee.vn/m/ma-giam-gia" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫149.000. Áp dụng đến 31-08-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(10000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "31-08-2022 16:52:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(149) "https://shopee.vn/search?promotionId=374247563591680&signature=16d7660449171098acbe035135629f3f9bdc95fde43ea8f7946dd42b89d87711&voucherCode=MEDOZXVCX" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(374247563591680) ["voucher_code"]=> string(9) "MEDOZXVCX" ["signature"]=> string(64) "16d7660449171098acbe035135629f3f9bdc95fde43ea8f7946dd42b89d87711" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(14900000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1654072980) ["end_time"]=> int(1661939520) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(1000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "a887b4e1eba79dbbd053f9a27ea8fe10" ["icon_text"]=> string(19) "MOON STORE OFFICIAL" ["shop_id"]=> int(474757563) ["shop_name"]=> string(19) "MOON STORE OFFICIAL" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-32D32934A88220280000000111101400" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(1000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "a887b4e1eba79dbbd053f9a27ea8fe10" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1661939520) ["reminder_pn_setting"]=> int(0) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["usage_terms"]=> string(269) "Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫149.000. Áp dụng đến 31-08-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(65) "shopee-ma-giam-10000-dong-moon-store-official-MEDOZXVCX1657989950" ["started_date"]=> string(19) "01-06-2022 15:43:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(53) "[SHOPEE] Mã giảm 10000 đồng MOON STORE OFFICIAL" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "62d19d44ea9c0d0278703394" ["started_time"]=> int(1654072980000) ["expired_time"]=> int(1661939520000) ["aff_link"]=> string(223) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D374247563591680%26signature%3D16d7660449171098acbe035135629f3f9bdc95fde43ea8f7946dd42b89d87711%26voucherCode%3DMEDOZXVCX" } [87]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(9) "DRGL300K1" ["banner_link"]=> string(38) "https://shopee.vn/m/khung-gio-san-sale" ["content"]=> string(273) "Giảm ngay ₫300.000 cho đơn hàng từ ₫11.000.000. Áp dụng đến 12-10-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(300000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "12-10-2022 13:16:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(149) "https://shopee.vn/search?promotionId=403130069106688&signature=8d9589546bbafa47e54bdc30684b7576019baaa88e2aa2e538b8ebefeef16da3&voucherCode=DRGL300K1" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(403130069106688) ["voucher_code"]=> string(9) "DRGL300K1" ["signature"]=> string(64) "8d9589546bbafa47e54bdc30684b7576019baaa88e2aa2e538b8ebefeef16da3" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(1100000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1657516560) ["end_time"]=> int(1665555360) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(30000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "87b5e22c937676a7561c36f5df2f73da" ["icon_text"]=> string(30) "DrGlatt Vietnam Official Store" ["shop_id"]=> int(354005591) ["shop_name"]=> string(30) "DrGlatt Vietnam Official Store" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(true) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-80C041A3B20A20280000000114544411" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(30000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "87b5e22c937676a7561c36f5df2f73da" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1665555360) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["usage_terms"]=> string(273) "Giảm ngay ₫300.000 cho đơn hàng từ ₫11.000.000. Áp dụng đến 12-10-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(77) "shopee-ma-giam-300000-dong-drglatt-vietnam-official-store-DRGL300K11657939550" ["started_date"]=> string(19) "11-07-2022 12:16:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(65) "[SHOPEE] Mã giảm 300000 đồng DrGlatt Vietnam Official Store" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "62d21f46a072362d0b4ee3d8" ["started_time"]=> int(1657516560000) ["expired_time"]=> int(1665555360000) ["aff_link"]=> string(223) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D403130069106688%26signature%3D8d9589546bbafa47e54bdc30684b7576019baaa88e2aa2e538b8ebefeef16da3%26voucherCode%3DDRGL300K1" } [88]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(19) "FSV-395347604668416" ["banner_link"]=> string(29) "https://shopee.vn/m/book-club" ["content"]=> string(622) "Sử dụng mã hỗ trợ phí vận chuyển (tối đa 15K) đơn hàng từ 45K và thỏa điều kiện ưu đãi tại Shopee.
Đơn vị vận chuyển khả dụng: Nhanh
Áp dụng trên ứng dụng Shopee.
Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee.
Áp dụng cho một số shop nhất định.
Hạn sử dụng 15 ngày kể từ khi lưu mã về ví voucher.
Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước." ["discount"]=> int(0) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "19-01-2038 02:14:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(159) "https://shopee.vn/search?promotionId=395347604668416&signature=a34a4561acb40965224154c2bfdb68355370354e991a618e81ba3874f4d5e875&voucherCode=FSV-395347604668416" } ["extra"]=> array(39) { ["promotionid"]=> int(395347604668416) ["voucher_code"]=> string(19) "FSV-395347604668416" ["signature"]=> string(64) "a34a4561acb40965224154c2bfdb68355370354e991a618e81ba3874f4d5e875" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(0) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(100) ["start_time"]=> int(1656608400) ["end_time"]=> int(2147454840) ["claim_start_time"]=> int(1656608400) ["valid_days"]=> int(15) ["reward_type"]=> int(2) ["title"]=> string(20) "Đơn hàng từ 45K" ["use_link"]=> string(29) "https://shopee.vn/m/home-club" ["customised_labels"]=> array(1) { [0]=> array(1) { ["content"]=> string(9) "Home Club" } } ["shop_id"]=> int(0) ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(35) "MP-A0C142468AA220280000000114154101" ["fully_redeemed"]=> bool(true) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["left_count"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(true) ["claim_end_time"]=> int(1659286740) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(1296000) ["type"]=> int(1) } ["voucher_landing_page"]=> int(0) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(586) "Sử dụng mã hỗ trợ phí vận chuyển (tối đa 15K) đơn hàng từ 45K và thỏa điều kiện ưu đãi tại Shopee. Đơn vị vận chuyển khả dụng: Nhanh Áp dụng trên ứng dụng Shopee. Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee. Áp dụng cho một số shop nhất định. Hạn sử dụng 15 ngày kể từ khi lưu mã về ví voucher. Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước." ["devices"]=> array(2) { [0]=> string(3) "iOS" [1]=> string(7) "Android" } } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(59) "shopee-ma-mien-phi-van-chuyen-FSV-3953476046684161658326570" ["started_date"]=> string(19) "01-07-2022 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(39) "[SHOPEE] Mã miễn phí vận chuyển" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "62d2eec0b0740a7f4d09dfb9" ["started_time"]=> int(1656608400000) ["expired_time"]=> int(2147454840000) ["aff_link"]=> string(233) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D395347604668416%26signature%3Da34a4561acb40965224154c2bfdb68355370354e991a618e81ba3874f4d5e875%26voucherCode%3DFSV-395347604668416" } [89]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(19) "FSV-395347604684800" ["banner_link"]=> string(29) "https://shopee.vn/m/book-club" ["content"]=> string(622) "Sử dụng mã hỗ trợ phí vận chuyển (tối đa 15K) đơn hàng từ 45K và thỏa điều kiện ưu đãi tại Shopee.
Đơn vị vận chuyển khả dụng: Nhanh
Áp dụng trên ứng dụng Shopee.
Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee.
Áp dụng cho một số shop nhất định.
Hạn sử dụng 15 ngày kể từ khi lưu mã về ví voucher.
Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước." ["discount"]=> int(0) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "19-01-2038 02:14:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(159) "https://shopee.vn/search?promotionId=395347604684800&signature=6671b50ad2d761525f31b0f6b86097694427644740a5ca57d75f6d72d3855568&voucherCode=FSV-395347604684800" } ["extra"]=> array(38) { ["promotionid"]=> int(395347604684800) ["voucher_code"]=> string(19) "FSV-395347604684800" ["signature"]=> string(64) "6671b50ad2d761525f31b0f6b86097694427644740a5ca57d75f6d72d3855568" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(0) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(82) ["start_time"]=> int(1656608400) ["end_time"]=> int(2147454840) ["claim_start_time"]=> int(1656608400) ["valid_days"]=> int(15) ["reward_type"]=> int(2) ["title"]=> string(20) "Đơn hàng từ 45K" ["use_link"]=> string(29) "https://shopee.vn/m/home-club" ["customised_labels"]=> array(1) { [0]=> array(1) { ["content"]=> string(9) "Home Club" } } ["shop_id"]=> int(0) ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(35) "MP-A0C142469AA220280000000114154101" ["fully_redeemed"]=> bool(true) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1659286740) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(1296000) ["type"]=> int(1) } ["voucher_landing_page"]=> int(0) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(586) "Sử dụng mã hỗ trợ phí vận chuyển (tối đa 15K) đơn hàng từ 45K và thỏa điều kiện ưu đãi tại Shopee. Đơn vị vận chuyển khả dụng: Nhanh Áp dụng trên ứng dụng Shopee. Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee. Áp dụng cho một số shop nhất định. Hạn sử dụng 15 ngày kể từ khi lưu mã về ví voucher. Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước." ["devices"]=> array(2) { [0]=> string(3) "iOS" [1]=> string(7) "Android" } } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(59) "shopee-ma-mien-phi-van-chuyen-FSV-3953476046848001660137476" ["started_date"]=> string(19) "01-07-2022 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(39) "[SHOPEE] Mã miễn phí vận chuyển" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "62d2eec0b0740a7f4d09dfba" ["started_time"]=> int(1656608400000) ["expired_time"]=> int(2147454840000) ["aff_link"]=> string(233) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D395347604684800%26signature%3D6671b50ad2d761525f31b0f6b86097694427644740a5ca57d75f6d72d3855568%26voucherCode%3DFSV-395347604684800" } [90]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(8) "MINA015K" ["banner_link"]=> string(31) "https://shopee.vn/m/ma-giam-gia" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫15.000 cho đơn hàng từ ₫399.000. Áp dụng đến 12-09-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(15000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "12-09-2022 18:13:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(148) "https://shopee.vn/search?promotionId=381536809762816&signature=cd0ca6b332bc097d846415f227e38c9e50d6a2514c4bece1ba6797ac0b62b229&voucherCode=MINA015K" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(381536809762816) ["voucher_code"]=> string(8) "MINA015K" ["signature"]=> string(64) "cd0ca6b332bc097d846415f227e38c9e50d6a2514c4bece1ba6797ac0b62b229" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(39900000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1654942380) ["end_time"]=> int(1662981180) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(1500000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "fc9ca8958d1698403a5bf2f0d4c3d409" ["icon_text"]=> string(10) "Minababyvn" ["shop_id"]=> int(373366907) ["shop_name"]=> string(10) "Minababyvn" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-1F3E022D582220280000000111450001" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(1500000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "fc9ca8958d1698403a5bf2f0d4c3d409" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1662981180) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["usage_terms"]=> string(269) "Giảm ngay ₫15.000 cho đơn hàng từ ₫399.000. Áp dụng đến 12-09-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(55) "shopee-ma-giam-15000-dong-minababyvn-MINA015K1658076386" ["started_date"]=> string(19) "11-06-2022 17:13:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(44) "[SHOPEE] Mã giảm 15000 đồng Minababyvn" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "62d2eed5b0740a7f4d09dfcc" ["started_time"]=> int(1654942380000) ["expired_time"]=> int(1662981180000) ["aff_link"]=> string(222) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D381536809762816%26signature%3Dcd0ca6b332bc097d846415f227e38c9e50d6a2514c4bece1ba6797ac0b62b229%26voucherCode%3DMINA015K" } [91]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(9) "COLORA078" ["banner_link"]=> string(38) "https://shopee.vn/m/sandealquocte-1707" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫35.000 cho đơn hàng từ ₫250.000. Áp dụng đến 30-09-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(35000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "30-09-2022 22:59:29" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(149) "https://shopee.vn/search?promotionId=388741466374144&signature=dcf4fb91d661cf9f1270e9fe000a49767cef2bc3420aaf0357ab019654cd7ccc&voucherCode=COLORA078" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(388741466374144) ["voucher_code"]=> string(9) "COLORA078" ["signature"]=> string(64) "dcf4fb91d661cf9f1270e9fe000a49767cef2bc3420aaf0357ab019654cd7ccc" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(25000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1656604829) ["end_time"]=> int(1664553569) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(3500000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "49fead944812b66bf8106bbd2af18690" ["icon_text"]=> string(23) "Colorkey Official Store" ["shop_id"]=> int(379382494) ["shop_name"]=> string(23) "Colorkey Official Store" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(true) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-76DBA00790A220280000000114014054" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(3500000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "49fead944812b66bf8106bbd2af18690" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1664553569) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["usage_terms"]=> string(269) "Giảm ngay ₫35.000 cho đơn hàng từ ₫250.000. Áp dụng đến 30-09-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(69) "shopee-ma-giam-35000-dong-colorkey-official-store-COLORA0781660137367" ["started_date"]=> string(19) "30-06-2022 23:00:29" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(57) "[SHOPEE] Mã giảm 35000 đồng Colorkey Official Store" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "62d2eed7b0740a7f4d09dfd0" ["started_time"]=> int(1656604829000) ["expired_time"]=> int(1664553569000) ["aff_link"]=> string(223) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D388741466374144%26signature%3Ddcf4fb91d661cf9f1270e9fe000a49767cef2bc3420aaf0357ab019654cd7ccc%26voucherCode%3DCOLORA078" } [92]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(7) "VUAB399" ["banner_link"]=> string(31) "https://shopee.vn/m/ma-giam-gia" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫15.000 cho đơn hàng từ ₫399.000. Áp dụng đến 31-08-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(15000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "31-08-2022 23:38:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(147) "https://shopee.vn/search?promotionId=375810830974976&signature=8239b9a423efdbacc9d536745f66270e72b89e11ae4f8320b2a95a78953a87ad&voucherCode=VUAB399" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(375810830974976) ["voucher_code"]=> string(7) "VUAB399" ["signature"]=> string(64) "8239b9a423efdbacc9d536745f66270e72b89e11ae4f8320b2a95a78953a87ad" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(39900000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(2) ["start_time"]=> int(1654259880) ["end_time"]=> int(1661963880) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(1500000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "0d9f05395750988a1f6636ef114e1b8e" ["icon_text"]=> string(8) "VUABOXER" ["shop_id"]=> int(725018832) ["shop_name"]=> string(8) "VUABOXER" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-3A172BBB928220280000000111115050" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(1500000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "0d9f05395750988a1f6636ef114e1b8e" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1661963880) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["usage_terms"]=> string(269) "Giảm ngay ₫15.000 cho đơn hàng từ ₫399.000. Áp dụng đến 31-08-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(52) "shopee-ma-giam-15000-dong-vuaboxer-VUAB3991660137457" ["started_date"]=> string(19) "03-06-2022 19:38:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(42) "[SHOPEE] Mã giảm 15000 đồng VUABOXER" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "62d440413c321d3598088f40" ["started_time"]=> int(1654259880000) ["expired_time"]=> int(1661963880000) ["aff_link"]=> string(221) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D375810830974976%26signature%3D8239b9a423efdbacc9d536745f66270e72b89e11ae4f8320b2a95a78953a87ad%26voucherCode%3DVUAB399" } [93]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(9) "BAOLINH90" ["banner_link"]=> string(31) "https://shopee.vn/m/ma-giam-gia" ["content"]=> string(283) "Giảm ngay 10%, tối đa ₫5.000, cho đơn hàng từ ₫50.000. Áp dụng đến 22-09-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(0.1) ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["expired_date"]=> string(19) "22-09-2022 23:05:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(149) "https://shopee.vn/search?promotionId=391105855504384&signature=93fd7a0bf42882d731ee6d4610fe2eb98744e9463187a7681c592a7ef5526d1a&voucherCode=BAOLINH90" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(391105855504384) ["voucher_code"]=> string(9) "BAOLINH90" ["signature"]=> string(64) "93fd7a0bf42882d731ee6d4610fe2eb98744e9463187a7681c592a7ef5526d1a" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(5000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(14) ["start_time"]=> int(1656083100) ["end_time"]=> int(1663862700) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(10) ["reward_value"]=> int(0) ["reward_cap"]=> int(500000000) ["icon_hash"]=> string(32) "d42894816ca30d4b838a1e1b4bff5f58" ["icon_text"]=> string(19) "Giày Da Bảo Linh" ["shop_id"]=> int(695675360) ["shop_name"]=> string(19) "Giày Da Bảo Linh" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-B6DB419E98A220280000000114054511" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(0) ["discount_percentage"]=> int(10) ["discount_cap"]=> int(500000000) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "d42894816ca30d4b838a1e1b4bff5f58" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1663862700) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["usage_terms"]=> string(283) "Giảm ngay 10%, tối đa ₫5.000, cho đơn hàng từ ₫50.000. Áp dụng đến 22-09-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(54) "shopee-ma-giam-10-giay-da-bao-linh-BAOLINH901658162749" ["started_date"]=> string(19) "24-06-2022 22:05:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(43) "[SHOPEE] Mã giảm 10% Giày Da Bảo Linh" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "62d440433c321d3598088f44" ["started_time"]=> int(1656083100000) ["expired_time"]=> int(1663862700000) ["aff_link"]=> string(223) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D391105855504384%26signature%3D93fd7a0bf42882d731ee6d4610fe2eb98744e9463187a7681c592a7ef5526d1a%26voucherCode%3DBAOLINH90" } [94]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(9) "MIHO71711" ["banner_link"]=> string(31) "https://shopee.vn/m/ma-giam-gia" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫850.000. Áp dụng đến 30-09-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(10000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "30-09-2022 22:59:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(149) "https://shopee.vn/search?promotionId=395947062607872&signature=a59c10101fd3328a1bcacc7e08090a2769950167ff927304d953f0cc58fb4584&voucherCode=MIHO71711" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(395947062607872) ["voucher_code"]=> string(9) "MIHO71711" ["signature"]=> string(64) "a59c10101fd3328a1bcacc7e08090a2769950167ff927304d953f0cc58fb4584" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(85000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(19) ["start_time"]=> int(1656660300) ["end_time"]=> int(1664553540) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(1000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "6a69a7c07b249f8e7198192bbe9f2a40" ["icon_text"]=> string(13) "mihomevietnam" ["shop_id"]=> int(250532924) ["shop_name"]=> string(13) "mihomevietnam" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-43F0AA923AA220280000000114400150" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(1000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "6a69a7c07b249f8e7198192bbe9f2a40" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1664553540) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["usage_terms"]=> string(269) "Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫850.000. Áp dụng đến 30-09-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(59) "shopee-ma-giam-10000-dong-mihomevietnam-MIHO717111658162752" ["started_date"]=> string(19) "01-07-2022 14:25:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(47) "[SHOPEE] Mã giảm 10000 đồng mihomevietnam" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "62d440443c321d3598088f45" ["started_time"]=> int(1656660300000) ["expired_time"]=> int(1664553540000) ["aff_link"]=> string(223) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D395947062607872%26signature%3Da59c10101fd3328a1bcacc7e08090a2769950167ff927304d953f0cc58fb4584%26voucherCode%3DMIHO71711" } [95]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(6) "DRGL50" ["banner_link"]=> string(38) "https://shopee.vn/m/khung-gio-san-sale" ["content"]=> string(271) "Giảm ngay ₫50.000 cho đơn hàng từ ₫1.000.000. Áp dụng đến 12-10-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(50000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "12-10-2022 13:12:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(146) "https://shopee.vn/search?promotionId=403127887183872&signature=59cf26a527c2d2317dfea043324051c6ee4ed1e81abf31503d905c122c40736a&voucherCode=DRGL50" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(403127887183872) ["voucher_code"]=> string(6) "DRGL50" ["signature"]=> string(64) "59cf26a527c2d2317dfea043324051c6ee4ed1e81abf31503d905c122c40736a" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(100000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1657516320) ["end_time"]=> int(1665555120) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(5000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "87b5e22c937676a7561c36f5df2f73da" ["icon_text"]=> string(30) "DrGlatt Vietnam Official Store" ["shop_id"]=> int(354005591) ["shop_name"]=> string(30) "DrGlatt Vietnam Official Store" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(true) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-CA14EA27F20A20280000000114544410" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(5000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "87b5e22c937676a7561c36f5df2f73da" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1665555120) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["usage_terms"]=> string(271) "Giảm ngay ₫50.000 cho đơn hàng từ ₫1.000.000. Áp dụng đến 12-10-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(73) "shopee-ma-giam-50000-dong-drglatt-vietnam-official-store-DRGL501658630731" ["started_date"]=> string(19) "11-07-2022 12:12:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(64) "[SHOPEE] Mã giảm 50000 đồng DrGlatt Vietnam Official Store" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "62d4bec7fe66df0f580f5c55" ["started_time"]=> int(1657516320000) ["expired_time"]=> int(1665555120000) ["aff_link"]=> string(220) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D403127887183872%26signature%3D59cf26a527c2d2317dfea043324051c6ee4ed1e81abf31503d905c122c40736a%26voucherCode%3DDRGL50" } [96]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(8) "COLGDC10" ["banner_link"]=> string(38) "https://shopee.vn/m/khung-gio-san-sale" ["content"]=> string(285) "Giảm ngay 10%, tối đa ₫50.000, cho đơn hàng từ ₫150.000. Áp dụng đến 15-08-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(0.1) ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["expired_date"]=> string(19) "15-08-2022 23:59:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(148) "https://shopee.vn/search?promotionId=406038742712320&signature=5086b6d43352415a8efe54bc13f2a49bbc6d3548c4783514e863f94f6af91b86&voucherCode=COLGDC10" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(406038742712320) ["voucher_code"]=> string(8) "COLGDC10" ["signature"]=> string(64) "5086b6d43352415a8efe54bc13f2a49bbc6d3548c4783514e863f94f6af91b86" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(15000000000) ["product_limit"]=> bool(true) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1657862820) ["end_time"]=> int(1660582740) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(10) ["reward_value"]=> int(0) ["reward_cap"]=> int(5000000000) ["icon_hash"]=> string(32) "d86f9d76e636747874825f57f9ca60c9" ["icon_text"]=> string(25) "colgate.palmolive_vietnam" ["shop_id"]=> int(130860061) ["shop_name"]=> string(25) "colgate.palmolive_vietnam" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(true) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-380722BE108A20280000000115011044" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(0) ["discount_percentage"]=> int(10) ["discount_cap"]=> int(5000000000) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "d86f9d76e636747874825f57f9ca60c9" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1660582740) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["usage_terms"]=> string(285) "Giảm ngay 10%, tối đa ₫50.000, cho đơn hàng từ ₫150.000. Áp dụng đến 15-08-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(62) "shopee-ma-giam-10-colgate-palmolive_vietnam-COLGDC101658630734" ["started_date"]=> string(19) "15-07-2022 12:27:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(49) "[SHOPEE] Mã giảm 10% colgate.palmolive_vietnam" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "62d4becafe66df0f580f5c56" ["started_time"]=> int(1657862820000) ["expired_time"]=> int(1660582740000) ["aff_link"]=> string(222) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D406038742712320%26signature%3D5086b6d43352415a8efe54bc13f2a49bbc6d3548c4783514e863f94f6af91b86%26voucherCode%3DCOLGDC10" } [97]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(12) "ELTECHZONESD" ["banner_link"]=> string(35) "https://shopee.vn/m/sieu-flash-sale" ["content"]=> string(186) "Nhập mã ELTECHZONESD giảm 6% tối đa 500000Đ cho đơn từ 300000Đ. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. HSD: 10/08/2022 23:59. Số lượng có hạn!" ["discount"]=> float(0.06) ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["expired_date"]=> string(19) "10-08-2022 23:59:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(152) "https://shopee.vn/search?promotionId=421432485609472&signature=948fbeb2179bc8d726715ef8ef09189508998a3fb82fbf16328d345766075e67&voucherCode=ELTECHZONESD" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(421432485609472) ["voucher_code"]=> string(12) "ELTECHZONESD" ["signature"]=> string(64) "948fbeb2179bc8d726715ef8ef09189508998a3fb82fbf16328d345766075e67" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(30000000000) ["product_limit"]=> bool(true) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(59) ["start_time"]=> int(1660064400) ["end_time"]=> int(1660150740) ["claim_start_time"]=> int(1659700800) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(6) ["reward_value"]=> int(0) ["reward_cap"]=> int(50000000000) ["use_link"]=> string(36) "https://shopee.vn/collections/334211" ["icon_hash"]=> string(32) "01ad529d780769c418b225c96cb8a3d7" ["icon_text"]=> string(21) "Điện tử Techzone" ["customised_labels"]=> array(1) { [0]=> array(1) { ["content"]=> string(13) "Techzone Sale" } } ["shop_id"]=> int(0) ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(35) "MP-B61B63EE0A2A20280000000115551044" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(0) ["discount_percentage"]=> int(6) ["discount_cap"]=> int(50000000000) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1660150740) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(0) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(186) "Nhập mã ELTECHZONESD giảm 6% tối đa 500000Đ cho đơn từ 300000Đ. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. HSD: 10/08/2022 23:59. Số lượng có hạn!" ["devices"]=> array(2) { [0]=> string(3) "iOS" [1]=> string(7) "Android" } } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(56) "shopee-ma-giam-6-dien-tu-techzone-ELTECHZONESD1660137423" ["started_date"]=> string(19) "10-08-2022 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(44) "[SHOPEE] Mã giảm 6% Điện tử Techzone" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "62d54b750c563517737b8919" ["started_time"]=> int(1660064400000) ["expired_time"]=> int(1660150740000) ["aff_link"]=> string(226) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D421432485609472%26signature%3D948fbeb2179bc8d726715ef8ef09189508998a3fb82fbf16328d345766075e67%26voucherCode%3DELTECHZONESD" } [98]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(7) "COMBNIC" ["banner_link"]=> string(31) "https://shopee.vn/m/ma-giam-gia" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫120.000. Áp dụng đến 01-09-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(10000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "01-09-2022 23:59:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(147) "https://shopee.vn/search?promotionId=375956582105088&signature=ddff2b8f180fc2e3bf64f4f0849b8b121ee22365480bf3142d36c22922b05909&voucherCode=COMBNIC" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(375956582105088) ["voucher_code"]=> string(7) "COMBNIC" ["signature"]=> string(64) "ddff2b8f180fc2e3bf64f4f0849b8b121ee22365480bf3142d36c22922b05909" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(12000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1654276800) ["end_time"]=> int(1662051540) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(1000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "6f04343217278aa405ca6ac6665e3f1c" ["icon_text"]=> string(10) "Amez Paper" ["shop_id"]=> int(95285363) ["shop_name"]=> string(10) "Amez Paper" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-8F3C601D228220280000000111115454" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(1000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "6f04343217278aa405ca6ac6665e3f1c" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1662051540) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["usage_terms"]=> string(269) "Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫120.000. Áp dụng đến 01-09-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(54) "shopee-ma-giam-10000-dong-amez-paper-COMBNIC1658250060" ["started_date"]=> string(19) "04-06-2022 00:20:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(44) "[SHOPEE] Mã giảm 10000 đồng Amez Paper" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "62d591c88aeb8d4f052ff334" ["started_time"]=> int(1654276800000) ["expired_time"]=> int(1662051540000) ["aff_link"]=> string(221) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D375956582105088%26signature%3Dddff2b8f180fc2e3bf64f4f0849b8b121ee22365480bf3142d36c22922b05909%26voucherCode%3DCOMBNIC" } [99]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(7) "TRUC5KB" ["banner_link"]=> string(31) "https://shopee.vn/m/ma-giam-gia" ["content"]=> string(268) "Giảm ngay ₫5.000 cho đơn hàng từ ₫100.000. Áp dụng đến 31-08-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(5000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "31-08-2022 23:59:20" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(147) "https://shopee.vn/search?promotionId=379261341057024&signature=3dfdb1ec99f8c1106fb97a7e3e9c19ad236edb76f8c98c5f4b7dbc714a745203&voucherCode=TRUC5KB" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(379261341057024) ["voucher_code"]=> string(7) "TRUC5KB" ["signature"]=> string(64) "3dfdb1ec99f8c1106fb97a7e3e9c19ad236edb76f8c98c5f4b7dbc714a745203" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(10000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(12) ["start_time"]=> int(1654671260) ["end_time"]=> int(1661965160) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(500000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "993b993451d866bb4af61b2ea534d613" ["icon_text"]=> string(29) "Phụ kiện Trúc Linh _Skin" ["shop_id"]=> int(68509494) ["shop_name"]=> string(29) "Phụ kiện Trúc Linh _Skin" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-E4C9C80C502220280000000111405455" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(500000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "993b993451d866bb4af61b2ea534d613" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1661965160) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["usage_terms"]=> string(268) "Giảm ngay ₫5.000 cho đơn hàng từ ₫100.000. Áp dụng đến 31-08-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(67) "shopee-ma-giam-5000-dong-phu-kien-truc-linh-_skin-TRUC5KB1659545257" ["started_date"]=> string(19) "08-06-2022 13:54:20" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(62) "[SHOPEE] Mã giảm 5000 đồng Phụ kiện Trúc Linh _Skin" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "62d591c98aeb8d4f052ff335" ["started_time"]=> int(1654671260000) ["expired_time"]=> int(1661965160000) ["aff_link"]=> string(221) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D379261341057024%26signature%3D3dfdb1ec99f8c1106fb97a7e3e9c19ad236edb76f8c98c5f4b7dbc714a745203%26voucherCode%3DTRUC5KB" } }

Giảm giá cực sâu

Xem thêm