lỗi api

Không có dữ liệu

array(100) { [0]=> array(20) { ["coupon_code"]=> string(6) "YPYAT1" ["banner_link"]=> string(38) "https://shopee.vn/m/khung-gio-san-sale" ["content"]=> string(195) "Sử dụng mã để nhận ngay 50% % hoàn xu cho đơn tối thiểu ₫12.000, hoàn tối đa 6000 xu. *Có hiệu lực đến 31-01-2024. Mã chỉ có giá trị sử dụng một lần." ["discount"]=> float(0.5) ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["expired_date"]=> string(19) "31-01-2024 18:40:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(138) "https://shopee.vn/search?promotionId=6743394&signature=bc5f461e5497da08872929a754788207ccb1a9a852f1462995a189db0e5742aa&voucherCode=YPYAT1" } ["extra"]=> array(33) { ["promotionid"]=> int(6743394) ["voucher_code"]=> string(6) "YPYAT1" ["signature"]=> string(64) "bc5f461e5497da08872929a754788207ccb1a9a852f1462995a189db0e5742aa" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(1200000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(0) ["percentage_claimed"]=> int(1) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1567942800) ["end_time"]=> int(1706701200) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(1) ["reward_percentage"]=> int(50) ["reward_cap"]=> int(6000) ["icon_hash"]=> string(32) "bc98c5f7721793cf65538fac047b1872" ["icon_text"]=> string(7) "Axii.vn" ["shop_id"]=> int(165501294) ["shop_name"]=> string(7) "Axii.vn" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(21) "SHOP-80A8BC3E5CB99E8C" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["coin_percentage"]=> int(50) ["coin_cap"]=> int(6000) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "bc98c5f7721793cf65538fac047b1872" ["usage_terms"]=> string(195) "Sử dụng mã để nhận ngay 50% % hoàn xu cho đơn tối thiểu ₫12.000, hoàn tối đa 6000 xu. *Có hiệu lực đến 31-01-2024. Mã chỉ có giá trị sử dụng một lần." } ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(45) "shopee-ma-hoan-50-xu-axii-vn-YPYAT11627556161" ["started_date"]=> string(19) "08-09-2019 18:40:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(33) "[SHOPEE] Mã hoàn 50% xu Axii.vn" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "61022220bca8d025d16c9a97" ["started_time"]=> int(1567942800000) ["expired_time"]=> int(1706701200000) ["aff_link"]=> string(212) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D6743394%26signature%3Dbc5f461e5497da08872929a754788207ccb1a9a852f1462995a189db0e5742aa%26voucherCode%3DYPYAT1" } [1]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(19) "FSV-395396006821888" ["banner_link"]=> string(38) "https://shopee.vn/m/uu-dai-shopee-mart" ["content"]=> string(630) "Sử dụng mã hỗ trợ phí vận chuyển (tối đa 25K) đơn hàng từ 99K và thỏa điều kiện ưu đãi tại Shopee.
Áp dụng cho sản phẩm từ Shopee Mart
Đơn vị vận chuyển khả dụng: Nhanh
Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee.
Áp dụng cho một số shop nhất định.
Hạn sử dụng 31 ngày kể từ khi lưu mã về ví voucher.
Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước." ["discount"]=> int(0) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "19-01-2038 02:14:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(159) "https://shopee.vn/search?promotionId=395396006821888&signature=9475d88c4a72d2da3dbe226d197b00974579aa015d6dc69d126568200f5a52e9&voucherCode=FSV-395396006821888" } ["extra"]=> array(39) { ["promotionid"]=> int(395396006821888) ["voucher_code"]=> string(19) "FSV-395396006821888" ["signature"]=> string(64) "9475d88c4a72d2da3dbe226d197b00974579aa015d6dc69d126568200f5a52e9" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(0) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(100) ["start_time"]=> int(1656608400) ["end_time"]=> int(2147454840) ["claim_start_time"]=> int(1656608400) ["valid_days"]=> int(31) ["reward_type"]=> int(2) ["title"]=> string(39) "Shopee Mart - Siêu thị cuối tuần" ["use_link"]=> string(44) "https://shopee.vn/Supermarketsieuthicuoituan" ["customised_labels"]=> array(1) { [0]=> array(1) { ["content"]=> string(13) "Tối đa 25K" } } ["shop_id"]=> int(0) ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(35) "MP-9AD66AC29AA220280000000114154150" ["fully_redeemed"]=> bool(true) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["left_count"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(true) ["claim_end_time"]=> int(1659286740) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(2678400) ["type"]=> int(1) } ["voucher_landing_page"]=> int(0) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(594) "Sử dụng mã hỗ trợ phí vận chuyển (tối đa 25K) đơn hàng từ 99K và thỏa điều kiện ưu đãi tại Shopee. Áp dụng cho sản phẩm từ Shopee Mart Đơn vị vận chuyển khả dụng: Nhanh Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee. Áp dụng cho một số shop nhất định. Hạn sử dụng 31 ngày kể từ khi lưu mã về ví voucher. Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước." ["devices"]=> array(2) { [0]=> string(3) "iOS" [1]=> string(7) "Android" } } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(59) "shopee-ma-mien-phi-van-chuyen-FSV-3953960068218881659580373" ["started_date"]=> string(19) "01-07-2022 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(39) "[SHOPEE] Mã miễn phí vận chuyển" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "62be74d8ace9ca64910645a1" ["started_time"]=> int(1656608400000) ["expired_time"]=> int(2147454840000) ["aff_link"]=> string(233) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D395396006821888%26signature%3D9475d88c4a72d2da3dbe226d197b00974579aa015d6dc69d126568200f5a52e9%26voucherCode%3DFSV-395396006821888" } [2]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(19) "FSV-395349433270272" ["banner_link"]=> string(29) "https://shopee.vn/m/book-club" ["content"]=> string(622) "Sử dụng mã hỗ trợ phí vận chuyển (tối đa 15K) đơn hàng từ 45K và thỏa điều kiện ưu đãi tại Shopee.
Đơn vị vận chuyển khả dụng: Nhanh
Áp dụng trên ứng dụng Shopee.
Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee.
Áp dụng cho một số shop nhất định.
Hạn sử dụng 30 ngày kể từ khi lưu mã về ví voucher.
Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước." ["discount"]=> int(0) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "19-01-2038 02:14:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(159) "https://shopee.vn/search?promotionId=395349433270272&signature=40f172b04697230760b9e7c11bbd4b41701dac424076e8d253e2e3ecfe18a2cd&voucherCode=FSV-395349433270272" } ["extra"]=> array(41) { ["promotionid"]=> int(395349433270272) ["voucher_code"]=> string(19) "FSV-395349433270272" ["signature"]=> string(64) "40f172b04697230760b9e7c11bbd4b41701dac424076e8d253e2e3ecfe18a2cd" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(0) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(100) ["start_time"]=> int(1656608400) ["end_time"]=> int(2147454840) ["claim_start_time"]=> int(1656608400) ["valid_days"]=> int(30) ["reward_type"]=> int(2) ["title"]=> string(20) "Đơn hàng từ 45K" ["use_link"]=> string(29) "https://shopee.vn/m/book-club" ["icon_hash"]=> string(32) "sg-11134004-22120-4cskiffs0olvc3" ["icon_text"]=> string(18) "Mã vận chuyển" ["customised_labels"]=> array(1) { [0]=> array(1) { ["content"]=> string(9) "Book Club" } } ["shop_id"]=> int(0) ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(35) "MP-9F3E42429AA220280000000114154101" ["fully_redeemed"]=> bool(true) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["left_count"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(true) ["claim_end_time"]=> int(1659286740) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(2592000) ["type"]=> int(1) } ["voucher_landing_page"]=> int(0) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(586) "Sử dụng mã hỗ trợ phí vận chuyển (tối đa 15K) đơn hàng từ 45K và thỏa điều kiện ưu đãi tại Shopee. Đơn vị vận chuyển khả dụng: Nhanh Áp dụng trên ứng dụng Shopee. Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee. Áp dụng cho một số shop nhất định. Hạn sử dụng 30 ngày kể từ khi lưu mã về ví voucher. Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước." ["devices"]=> array(2) { [0]=> string(3) "iOS" [1]=> string(7) "Android" } } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(59) "shopee-ma-mien-phi-van-chuyen-FSV-3953494332702721685882790" ["started_date"]=> string(19) "01-07-2022 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(39) "[SHOPEE] Mã miễn phí vận chuyển" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "62bf2849b5028b73c32fcc83" ["started_time"]=> int(1656608400000) ["expired_time"]=> int(2147454840000) ["aff_link"]=> string(233) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D395349433270272%26signature%3D40f172b04697230760b9e7c11bbd4b41701dac424076e8d253e2e3ecfe18a2cd%26voucherCode%3DFSV-395349433270272" } [3]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(19) "FSV-395347604668416" ["banner_link"]=> string(29) "https://shopee.vn/m/book-club" ["content"]=> string(622) "Sử dụng mã hỗ trợ phí vận chuyển (tối đa 15K) đơn hàng từ 45K và thỏa điều kiện ưu đãi tại Shopee.
Đơn vị vận chuyển khả dụng: Nhanh
Áp dụng trên ứng dụng Shopee.
Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee.
Áp dụng cho một số shop nhất định.
Hạn sử dụng 15 ngày kể từ khi lưu mã về ví voucher.
Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước." ["discount"]=> int(0) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "19-01-2038 02:14:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(159) "https://shopee.vn/search?promotionId=395347604668416&signature=a34a4561acb40965224154c2bfdb68355370354e991a618e81ba3874f4d5e875&voucherCode=FSV-395347604668416" } ["extra"]=> array(39) { ["promotionid"]=> int(395347604668416) ["voucher_code"]=> string(19) "FSV-395347604668416" ["signature"]=> string(64) "a34a4561acb40965224154c2bfdb68355370354e991a618e81ba3874f4d5e875" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(0) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(100) ["start_time"]=> int(1656608400) ["end_time"]=> int(2147454840) ["claim_start_time"]=> int(1656608400) ["valid_days"]=> int(15) ["reward_type"]=> int(2) ["title"]=> string(20) "Đơn hàng từ 45K" ["use_link"]=> string(29) "https://shopee.vn/m/home-club" ["customised_labels"]=> array(1) { [0]=> array(1) { ["content"]=> string(9) "Home Club" } } ["shop_id"]=> int(0) ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(35) "MP-A0C142468AA220280000000114154101" ["fully_redeemed"]=> bool(true) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["left_count"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(true) ["claim_end_time"]=> int(1659286740) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(1296000) ["type"]=> int(1) } ["voucher_landing_page"]=> int(0) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(586) "Sử dụng mã hỗ trợ phí vận chuyển (tối đa 15K) đơn hàng từ 45K và thỏa điều kiện ưu đãi tại Shopee. Đơn vị vận chuyển khả dụng: Nhanh Áp dụng trên ứng dụng Shopee. Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee. Áp dụng cho một số shop nhất định. Hạn sử dụng 15 ngày kể từ khi lưu mã về ví voucher. Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước." ["devices"]=> array(2) { [0]=> string(3) "iOS" [1]=> string(7) "Android" } } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(59) "shopee-ma-mien-phi-van-chuyen-FSV-3953476046684161658326570" ["started_date"]=> string(19) "01-07-2022 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(39) "[SHOPEE] Mã miễn phí vận chuyển" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "62d2eec0b0740a7f4d09dfb9" ["started_time"]=> int(1656608400000) ["expired_time"]=> int(2147454840000) ["aff_link"]=> string(233) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D395347604668416%26signature%3Da34a4561acb40965224154c2bfdb68355370354e991a618e81ba3874f4d5e875%26voucherCode%3DFSV-395347604668416" } [4]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(19) "FSV-395347604684800" ["banner_link"]=> string(29) "https://shopee.vn/m/book-club" ["content"]=> string(622) "Sử dụng mã hỗ trợ phí vận chuyển (tối đa 15K) đơn hàng từ 45K và thỏa điều kiện ưu đãi tại Shopee.
Đơn vị vận chuyển khả dụng: Nhanh
Áp dụng trên ứng dụng Shopee.
Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee.
Áp dụng cho một số shop nhất định.
Hạn sử dụng 15 ngày kể từ khi lưu mã về ví voucher.
Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước." ["discount"]=> int(0) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "19-01-2038 02:14:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(159) "https://shopee.vn/search?promotionId=395347604684800&signature=6671b50ad2d761525f31b0f6b86097694427644740a5ca57d75f6d72d3855568&voucherCode=FSV-395347604684800" } ["extra"]=> array(40) { ["promotionid"]=> int(395347604684800) ["voucher_code"]=> string(19) "FSV-395347604684800" ["signature"]=> string(64) "6671b50ad2d761525f31b0f6b86097694427644740a5ca57d75f6d72d3855568" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(0) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(84) ["start_time"]=> int(1656608400) ["end_time"]=> int(2147454840) ["claim_start_time"]=> int(1656608400) ["valid_days"]=> int(15) ["reward_type"]=> int(2) ["title"]=> string(20) "Đơn hàng từ 45K" ["use_link"]=> string(29) "https://shopee.vn/m/home-club" ["icon_hash"]=> string(32) "sg-11134004-22120-4cskiffs0olvc3" ["icon_text"]=> string(18) "Mã vận chuyển" ["customised_labels"]=> array(1) { [0]=> array(1) { ["content"]=> string(9) "Home Club" } } ["shop_id"]=> int(0) ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(35) "MP-A0C142469AA220280000000114154101" ["fully_redeemed"]=> bool(true) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1659286740) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(1296000) ["type"]=> int(1) } ["voucher_landing_page"]=> int(0) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(586) "Sử dụng mã hỗ trợ phí vận chuyển (tối đa 15K) đơn hàng từ 45K và thỏa điều kiện ưu đãi tại Shopee. Đơn vị vận chuyển khả dụng: Nhanh Áp dụng trên ứng dụng Shopee. Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee. Áp dụng cho một số shop nhất định. Hạn sử dụng 15 ngày kể từ khi lưu mã về ví voucher. Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước." ["devices"]=> array(2) { [0]=> string(3) "iOS" [1]=> string(7) "Android" } } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(59) "shopee-ma-mien-phi-van-chuyen-FSV-3953476046848001685882798" ["started_date"]=> string(19) "01-07-2022 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(39) "[SHOPEE] Mã miễn phí vận chuyển" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "62d2eec0b0740a7f4d09dfba" ["started_time"]=> int(1656608400000) ["expired_time"]=> int(2147454840000) ["aff_link"]=> string(233) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D395347604684800%26signature%3D6671b50ad2d761525f31b0f6b86097694427644740a5ca57d75f6d72d3855568%26voucherCode%3DFSV-395347604684800" } [5]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(19) "FSV-396023290478592" ["banner_link"]=> string(38) "https://shopee.vn/m/uu-dai-shopee-mart" ["content"]=> string(586) "Sử dụng mã hỗ trợ phí vận chuyển (tối đa 40K) đơn hàng từ 369K và thỏa điều kiện ưu đãi tại Shopee.
Áp dụng cho sản phẩm từ Shopee Mart.
Đơn vị vận chuyển khả dụng: Nhanh
Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee.
Hạn sử dụng 30 ngày kể từ khi lưu mã về ví voucher.
Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước.
" ["discount"]=> int(0) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "19-01-2038 02:14:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(159) "https://shopee.vn/search?promotionId=396023290478592&signature=9363b0801fa3a5c6f4271d171770c0820c5e237152182152ee78c35459a29064&voucherCode=FSV-396023290478592" } ["extra"]=> array(39) { ["promotionid"]=> int(396023290478592) ["voucher_code"]=> string(19) "FSV-396023290478592" ["signature"]=> string(64) "9363b0801fa3a5c6f4271d171770c0820c5e237152182152ee78c35459a29064" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(0) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(100) ["start_time"]=> int(1656694800) ["end_time"]=> int(2147454840) ["claim_start_time"]=> int(1656694800) ["valid_days"]=> int(30) ["reward_type"]=> int(2) ["title"]=> string(39) "Shopee Mart - Siêu thị cuối tuần" ["use_link"]=> string(44) "https://shopee.vn/Supermarketsieuthicuoituan" ["customised_labels"]=> array(1) { [0]=> array(1) { ["content"]=> string(13) "Tối đa 40K" } } ["shop_id"]=> int(0) ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(35) "MP-B9E7605B3AA220280000000114400454" ["fully_redeemed"]=> bool(true) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["left_count"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(true) ["claim_end_time"]=> int(1659286740) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(2592000) ["type"]=> int(1) } ["voucher_landing_page"]=> int(0) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(550) "Sử dụng mã hỗ trợ phí vận chuyển (tối đa 40K) đơn hàng từ 369K và thỏa điều kiện ưu đãi tại Shopee. Áp dụng cho sản phẩm từ Shopee Mart. Đơn vị vận chuyển khả dụng: Nhanh Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee. Hạn sử dụng 30 ngày kể từ khi lưu mã về ví voucher. Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước. " ["devices"]=> array(2) { [0]=> string(7) "Android" [1]=> string(3) "iOS" } } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(59) "shopee-ma-mien-phi-van-chuyen-FSV-3960232904785921659719813" ["started_date"]=> string(19) "02-07-2022 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(39) "[SHOPEE] Mã miễn phí vận chuyển" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "62befe4f5e91a20c3079bf22" ["started_time"]=> int(1656694800000) ["expired_time"]=> int(2147454840000) ["aff_link"]=> string(233) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D396023290478592%26signature%3D9363b0801fa3a5c6f4271d171770c0820c5e237152182152ee78c35459a29064%26voucherCode%3DFSV-396023290478592" } [6]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(19) "FSV-396023307042816" ["banner_link"]=> string(38) "https://shopee.vn/m/uu-dai-shopee-mart" ["content"]=> string(586) "Sử dụng mã hỗ trợ phí vận chuyển (tối đa 60K) đơn hàng từ 699K và thỏa điều kiện ưu đãi tại Shopee.
Áp dụng cho sản phẩm từ Shopee Mart.
Đơn vị vận chuyển khả dụng: Nhanh
Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee.
Hạn sử dụng 30 ngày kể từ khi lưu mã về ví voucher.
Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước.
" ["discount"]=> int(0) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "19-01-2038 02:14:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(159) "https://shopee.vn/search?promotionId=396023307042816&signature=ad74a7a583260ec68be6ded8e7219f89f350b628915092a5f3437b2e8f4fc336&voucherCode=FSV-396023307042816" } ["extra"]=> array(39) { ["promotionid"]=> int(396023307042816) ["voucher_code"]=> string(19) "FSV-396023307042816" ["signature"]=> string(64) "ad74a7a583260ec68be6ded8e7219f89f350b628915092a5f3437b2e8f4fc336" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(0) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(100) ["start_time"]=> int(1656694800) ["end_time"]=> int(2147454840) ["claim_start_time"]=> int(1656694800) ["valid_days"]=> int(30) ["reward_type"]=> int(2) ["title"]=> string(39) "Shopee Mart - Siêu thị cuối tuần" ["use_link"]=> string(44) "https://shopee.vn/Supermarketsieuthicuoituan" ["customised_labels"]=> array(1) { [0]=> array(1) { ["content"]=> string(13) "Tối đa 60K" } } ["shop_id"]=> int(0) ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(35) "MP-93F2604E2AA220280000000114400454" ["fully_redeemed"]=> bool(true) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["left_count"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(true) ["claim_end_time"]=> int(1659286740) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(2592000) ["type"]=> int(1) } ["voucher_landing_page"]=> int(0) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(550) "Sử dụng mã hỗ trợ phí vận chuyển (tối đa 60K) đơn hàng từ 699K và thỏa điều kiện ưu đãi tại Shopee. Áp dụng cho sản phẩm từ Shopee Mart. Đơn vị vận chuyển khả dụng: Nhanh Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee. Hạn sử dụng 30 ngày kể từ khi lưu mã về ví voucher. Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước. " ["devices"]=> array(2) { [0]=> string(7) "Android" [1]=> string(3) "iOS" } } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(59) "shopee-ma-mien-phi-van-chuyen-FSV-3960233070428161659720691" ["started_date"]=> string(19) "02-07-2022 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(39) "[SHOPEE] Mã miễn phí vận chuyển" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "62befe4f5e91a20c3079bf23" ["started_time"]=> int(1656694800000) ["expired_time"]=> int(2147454840000) ["aff_link"]=> string(233) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D396023307042816%26signature%3Dad74a7a583260ec68be6ded8e7219f89f350b628915092a5f3437b2e8f4fc336%26voucherCode%3DFSV-396023307042816" } [7]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(19) "FSV-396013324615680" ["banner_link"]=> string(28) "https://shopee.vn/m/mum-club" ["content"]=> string(608) "Sử dụng mã hỗ trợ miễn phí vận chuyển (tối đa 10K) đơn hàng từ 0Đ và thỏa điều kiện ưu đãi tại Shopee.
Đơn vị vận chuyển khả dụng: Nhanh và Hỏa Tốc
Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee.
Áp dụng cho một số shop nhất định.
Hạn sử dụng 15 ngày kể từ khi lưu mã về ví voucher.
Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước.
" ["discount"]=> int(0) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "19-01-2038 02:14:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(159) "https://shopee.vn/search?promotionId=396013324615680&signature=58ec0a61f3094a0d9b85a5a2eb93601c3de265678acd5d19e0e78d9305b95b85&voucherCode=FSV-396013324615680" } ["extra"]=> array(40) { ["promotionid"]=> int(396013324615680) ["voucher_code"]=> string(19) "FSV-396013324615680" ["signature"]=> string(64) "58ec0a61f3094a0d9b85a5a2eb93601c3de265678acd5d19e0e78d9305b95b85" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(0) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(0) ["percentage_claimed"]=> int(100) ["percentage_used"]=> int(9) ["start_time"]=> int(1656738000) ["end_time"]=> int(2147454840) ["claim_start_time"]=> int(1656738000) ["valid_days"]=> int(15) ["reward_type"]=> int(2) ["title"]=> string(28) "Dành cho thành viên mới" ["use_link"]=> string(28) "https://shopee.vn/m/mum-club" ["icon_hash"]=> string(32) "sg-11134004-22120-4cskiffs0olvc3" ["icon_text"]=> string(18) "Mã vận chuyển" ["customised_labels"]=> array(1) { [0]=> array(1) { ["content"]=> string(10) "Mum's Club" } } ["shop_id"]=> int(0) ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(35) "MP-A0C16AE63AA220280000000114400450" ["fully_redeemed"]=> bool(true) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(true) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1659286740) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(1296000) ["type"]=> int(1) } ["voucher_landing_page"]=> int(0) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(572) "Sử dụng mã hỗ trợ miễn phí vận chuyển (tối đa 10K) đơn hàng từ 0Đ và thỏa điều kiện ưu đãi tại Shopee. Đơn vị vận chuyển khả dụng: Nhanh và Hỏa Tốc Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee. Áp dụng cho một số shop nhất định. Hạn sử dụng 15 ngày kể từ khi lưu mã về ví voucher. Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước. " ["devices"]=> array(2) { [0]=> string(7) "Android" [1]=> string(3) "iOS" } } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(59) "shopee-ma-mien-phi-van-chuyen-FSV-3960133246156801685882888" ["started_date"]=> string(19) "02-07-2022 12:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(39) "[SHOPEE] Mã miễn phí vận chuyển" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "62e01dedc25a030b051a1c37" ["started_time"]=> int(1656738000000) ["expired_time"]=> int(2147454840000) ["aff_link"]=> string(233) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D396013324615680%26signature%3D58ec0a61f3094a0d9b85a5a2eb93601c3de265678acd5d19e0e78d9305b95b85%26voucherCode%3DFSV-396013324615680" } [8]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(19) "FSV-396054428778496" ["banner_link"]=> string(28) "https://shopee.vn/m/mum-club" ["content"]=> string(595) "Sử dụng mã hỗ trợ phí vận chuyển (tối đa 20K) đơn hàng từ 400K và thỏa điều kiện ưu đãi tại Shopee.
Đơn vị vận chuyển khả dụng: Nhanh và Hỏa Tốc
Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee.
Áp dụng cho một số shop nhất định.
Hạn sử dụng 15 ngày kể từ khi lưu mã về ví voucher.
Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước." ["discount"]=> int(0) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "19-01-2038 02:14:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(159) "https://shopee.vn/search?promotionId=396054428778496&signature=45925edaa202bb1f6f90929481c30aa4a8993ea3c0c65b10c658969f3a69bf87&voucherCode=FSV-396054428778496" } ["extra"]=> array(40) { ["promotionid"]=> int(396054428778496) ["voucher_code"]=> string(19) "FSV-396054428778496" ["signature"]=> string(64) "45925edaa202bb1f6f90929481c30aa4a8993ea3c0c65b10c658969f3a69bf87" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(0) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(0) ["percentage_claimed"]=> int(100) ["percentage_used"]=> int(8) ["start_time"]=> int(1658854800) ["end_time"]=> int(2147454840) ["claim_start_time"]=> int(1658854800) ["valid_days"]=> int(15) ["reward_type"]=> int(2) ["title"]=> string(28) "Dành cho mọi thành viên" ["use_link"]=> string(28) "https://shopee.vn/m/mum-club" ["icon_hash"]=> string(32) "sg-11134004-22120-4cskiffs0olvc3" ["icon_text"]=> string(18) "Mã vận chuyển" ["customised_labels"]=> array(1) { [0]=> array(1) { ["content"]=> string(10) "Mum's Club" } } ["shop_id"]=> int(0) ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(35) "MP-E9E5C0CE2AA220280000000114400511" ["fully_redeemed"]=> bool(true) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(true) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1658941140) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(1296000) ["type"]=> int(1) } ["voucher_landing_page"]=> int(0) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(565) "Sử dụng mã hỗ trợ phí vận chuyển (tối đa 20K) đơn hàng từ 400K và thỏa điều kiện ưu đãi tại Shopee. Đơn vị vận chuyển khả dụng: Nhanh và Hỏa Tốc Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee. Áp dụng cho một số shop nhất định. Hạn sử dụng 15 ngày kể từ khi lưu mã về ví voucher. Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước." ["devices"]=> array(2) { [0]=> string(3) "iOS" [1]=> string(7) "Android" } } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(59) "shopee-ma-mien-phi-van-chuyen-FSV-3960544287784961685882888" ["started_date"]=> string(19) "27-07-2022 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(39) "[SHOPEE] Mã miễn phí vận chuyển" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "62e01deec25a030b051a1c38" ["started_time"]=> int(1658854800000) ["expired_time"]=> int(2147454840000) ["aff_link"]=> string(233) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D396054428778496%26signature%3D45925edaa202bb1f6f90929481c30aa4a8993ea3c0c65b10c658969f3a69bf87%26voucherCode%3DFSV-396054428778496" } [9]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(19) "FSV-396054428794880" ["banner_link"]=> string(28) "https://shopee.vn/m/mum-club" ["content"]=> string(595) "Sử dụng mã hỗ trợ phí vận chuyển (tối đa 35K) đơn hàng từ 800K và thỏa điều kiện ưu đãi tại Shopee.
Đơn vị vận chuyển khả dụng: Nhanh và Hỏa Tốc
Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee.
Áp dụng cho một số shop nhất định.
Hạn sử dụng 15 ngày kể từ khi lưu mã về ví voucher.
Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước." ["discount"]=> int(0) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "19-01-2038 02:14:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(159) "https://shopee.vn/search?promotionId=396054428794880&signature=2ef4e3301e1817a8d4a8e9d33210882569723c4437d0fed46f4184d98cd6eca4&voucherCode=FSV-396054428794880" } ["extra"]=> array(40) { ["promotionid"]=> int(396054428794880) ["voucher_code"]=> string(19) "FSV-396054428794880" ["signature"]=> string(64) "2ef4e3301e1817a8d4a8e9d33210882569723c4437d0fed46f4184d98cd6eca4" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(0) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(0) ["percentage_claimed"]=> int(100) ["percentage_used"]=> int(2) ["start_time"]=> int(1658854800) ["end_time"]=> int(2147454840) ["claim_start_time"]=> int(1658854800) ["valid_days"]=> int(15) ["reward_type"]=> int(2) ["title"]=> string(28) "Dành cho mọi thành viên" ["use_link"]=> string(28) "https://shopee.vn/m/mum-club" ["icon_hash"]=> string(32) "sg-11134004-22120-4cskiffs0olvc3" ["icon_text"]=> string(18) "Mã vận chuyển" ["customised_labels"]=> array(1) { [0]=> array(1) { ["content"]=> string(10) "Mum's Club" } } ["shop_id"]=> int(0) ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(35) "MP-E9E5C0CE3AA220280000000114400511" ["fully_redeemed"]=> bool(true) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(true) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1658941140) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(1296000) ["type"]=> int(1) } ["voucher_landing_page"]=> int(0) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(565) "Sử dụng mã hỗ trợ phí vận chuyển (tối đa 35K) đơn hàng từ 800K và thỏa điều kiện ưu đãi tại Shopee. Đơn vị vận chuyển khả dụng: Nhanh và Hỏa Tốc Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee. Áp dụng cho một số shop nhất định. Hạn sử dụng 15 ngày kể từ khi lưu mã về ví voucher. Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước." ["devices"]=> array(2) { [0]=> string(3) "iOS" [1]=> string(7) "Android" } } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(59) "shopee-ma-mien-phi-van-chuyen-FSV-3960544287948801685882888" ["started_date"]=> string(19) "27-07-2022 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(39) "[SHOPEE] Mã miễn phí vận chuyển" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "62e01deec25a030b051a1c39" ["started_time"]=> int(1658854800000) ["expired_time"]=> int(2147454840000) ["aff_link"]=> string(233) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D396054428794880%26signature%3D2ef4e3301e1817a8d4a8e9d33210882569723c4437d0fed46f4184d98cd6eca4%26voucherCode%3DFSV-396054428794880" } [10]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(19) "FSV-414833696047104" ["banner_link"]=> string(39) "https://shopee.vn/m/mien-phi-van-chuyen" ["content"]=> string(523) "Sử dụng mã hỗ trợ phí vận chuyển (tối đa 20K) đơn hàng từ 50K sản phẩm thuộc gian hàng FreeShip Xtra.
Đơn vị vận chuyển khả dụng: Nhanh
Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee.
Hạn sử dụng 7 ngày kể từ khi lưu mã về ví voucher.
Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước." ["discount"]=> int(0) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "19-01-2038 02:14:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(159) "https://shopee.vn/search?promotionId=414833696047104&signature=0ef5893d7c9f2ecb8a8bce2bb99133806cab63cc8d279a50c738dba52a9f3a19&voucherCode=FSV-414833696047104" } ["extra"]=> array(39) { ["promotionid"]=> int(414833696047104) ["voucher_code"]=> string(19) "FSV-414833696047104" ["signature"]=> string(64) "0ef5893d7c9f2ecb8a8bce2bb99133806cab63cc8d279a50c738dba52a9f3a19" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(0) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(100) ["start_time"]=> int(1659286800) ["end_time"]=> int(2147454840) ["claim_start_time"]=> int(1659286800) ["valid_days"]=> int(7) ["reward_type"]=> int(2) ["title"]=> string(30) "Thành viên mới Beauty Club" ["use_link"]=> string(31) "https://shopee.vn/m/beauty-club" ["customised_labels"]=> array(1) { [0]=> array(1) { ["content"]=> string(13) "Tối đa 20K" } } ["shop_id"]=> int(0) ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(35) "MP-7FFF83EA002A20280000000115411041" ["fully_redeemed"]=> bool(true) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["left_count"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(true) ["claim_end_time"]=> int(1661965140) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(604800) ["type"]=> int(1) } ["voucher_landing_page"]=> int(0) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(499) "Sử dụng mã hỗ trợ phí vận chuyển (tối đa 20K) đơn hàng từ 50K sản phẩm thuộc gian hàng FreeShip Xtra. Đơn vị vận chuyển khả dụng: Nhanh Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee. Hạn sử dụng 7 ngày kể từ khi lưu mã về ví voucher. Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước." ["devices"]=> array(2) { [0]=> string(7) "Android" [1]=> string(3) "iOS" } } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(59) "shopee-ma-mien-phi-van-chuyen-FSV-4148336960471041662220024" ["started_date"]=> string(19) "01-08-2022 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(39) "[SHOPEE] Mã miễn phí vận chuyển" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "62ed4cd05d3c8265290ac284" ["started_time"]=> int(1659286800000) ["expired_time"]=> int(2147454840000) ["aff_link"]=> string(233) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D414833696047104%26signature%3D0ef5893d7c9f2ecb8a8bce2bb99133806cab63cc8d279a50c738dba52a9f3a19%26voucherCode%3DFSV-414833696047104" } [11]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(19) "FSV-418399894634496" ["banner_link"]=> string(38) "https://shopee.vn/m/uu-dai-shopee-mart" ["content"]=> string(584) "Sử dụng mã hỗ trợ phí vận chuyển (tối đa 30K) đơn hàng từ 99K và thỏa điều kiện ưu đãi tại Shopee.
Áp dụng cho sản phẩm từ Shopee Mart
Đơn vị vận chuyển khả dụng: Nhanh và Hỏa Tốc
Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee.
Hạn sử dụng 30 ngày kể từ khi lưu mã về ví.
Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước." ["discount"]=> int(0) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "19-01-2038 02:14:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(159) "https://shopee.vn/search?promotionId=418399894634496&signature=3d4eeb8230a9874d1ad120948b921fa582ca7745e583253ce92bc09669071129&voucherCode=FSV-418399894634496" } ["extra"]=> array(39) { ["promotionid"]=> int(418399894634496) ["voucher_code"]=> string(19) "FSV-418399894634496" ["signature"]=> string(64) "3d4eeb8230a9874d1ad120948b921fa582ca7745e583253ce92bc09669071129" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(0) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(100) ["start_time"]=> int(1659373200) ["end_time"]=> int(2147454840) ["claim_start_time"]=> int(1659373200) ["valid_days"]=> int(30) ["reward_type"]=> int(2) ["title"]=> string(39) "Shopee Mart - Siêu thị cuối tuần" ["use_link"]=> string(44) "https://shopee.vn/Supermarketsieuthicuoituan" ["customised_labels"]=> array(1) { [0]=> array(1) { ["content"]=> string(13) "Tối đa 30K" } } ["shop_id"]=> int(0) ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(35) "MP-312329E8A82A20280000000115504040" ["fully_redeemed"]=> bool(true) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["left_count"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(true) ["claim_end_time"]=> int(1661965140) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(2592000) ["type"]=> int(1) } ["voucher_landing_page"]=> int(0) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(554) "Sử dụng mã hỗ trợ phí vận chuyển (tối đa 30K) đơn hàng từ 99K và thỏa điều kiện ưu đãi tại Shopee. Áp dụng cho sản phẩm từ Shopee Mart Đơn vị vận chuyển khả dụng: Nhanh và Hỏa Tốc Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee. Hạn sử dụng 30 ngày kể từ khi lưu mã về ví. Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước." ["devices"]=> array(2) { [0]=> string(3) "iOS" [1]=> string(7) "Android" } } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(59) "shopee-ma-mien-phi-van-chuyen-FSV-4183998946344961661910394" ["started_date"]=> string(19) "02-08-2022 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(39) "[SHOPEE] Mã miễn phí vận chuyển" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "62eb338e225a635e92160755" ["started_time"]=> int(1659373200000) ["expired_time"]=> int(2147454840000) ["aff_link"]=> string(233) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D418399894634496%26signature%3D3d4eeb8230a9874d1ad120948b921fa582ca7745e583253ce92bc09669071129%26voucherCode%3DFSV-418399894634496" } [12]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(19) "FSV-418399895044096" ["banner_link"]=> string(38) "https://shopee.vn/m/uu-dai-shopee-mart" ["content"]=> string(585) "Sử dụng mã hỗ trợ phí vận chuyển (tối đa 40K) đơn hàng từ 299K và thỏa điều kiện ưu đãi tại Shopee.
Áp dụng cho sản phẩm từ Shopee Mart
Đơn vị vận chuyển khả dụng: Nhanh và Hỏa Tốc
Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee.
Hạn sử dụng 30 ngày kể từ khi lưu mã về ví.
Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước." ["discount"]=> int(0) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "19-01-2038 02:14:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(159) "https://shopee.vn/search?promotionId=418399895044096&signature=31afa70743fbfa39d742a45110b65538906e9b0a6976d235c0d1e1dde4a80ef1&voucherCode=FSV-418399895044096" } ["extra"]=> array(39) { ["promotionid"]=> int(418399895044096) ["voucher_code"]=> string(19) "FSV-418399895044096" ["signature"]=> string(64) "31afa70743fbfa39d742a45110b65538906e9b0a6976d235c0d1e1dde4a80ef1" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(0) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(100) ["start_time"]=> int(1659373200) ["end_time"]=> int(2147454840) ["claim_start_time"]=> int(1659373200) ["valid_days"]=> int(30) ["reward_type"]=> int(2) ["title"]=> string(39) "Shopee Mart - Siêu thị cuối tuần" ["use_link"]=> string(44) "https://shopee.vn/Supermarketsieuthicuoituan" ["customised_labels"]=> array(1) { [0]=> array(1) { ["content"]=> string(13) "Tối đa 40K" } } ["shop_id"]=> int(0) ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(35) "MP-312329FCB82A20280000000115504040" ["fully_redeemed"]=> bool(true) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["left_count"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(true) ["claim_end_time"]=> int(1661965140) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(2592000) ["type"]=> int(1) } ["voucher_landing_page"]=> int(0) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(555) "Sử dụng mã hỗ trợ phí vận chuyển (tối đa 40K) đơn hàng từ 299K và thỏa điều kiện ưu đãi tại Shopee. Áp dụng cho sản phẩm từ Shopee Mart Đơn vị vận chuyển khả dụng: Nhanh và Hỏa Tốc Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee. Hạn sử dụng 30 ngày kể từ khi lưu mã về ví. Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước." ["devices"]=> array(2) { [0]=> string(3) "iOS" [1]=> string(7) "Android" } } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(59) "shopee-ma-mien-phi-van-chuyen-FSV-4183998950440961662148926" ["started_date"]=> string(19) "02-08-2022 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(39) "[SHOPEE] Mã miễn phí vận chuyển" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "62eb338e225a635e92160756" ["started_time"]=> int(1659373200000) ["expired_time"]=> int(2147454840000) ["aff_link"]=> string(233) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D418399895044096%26signature%3D31afa70743fbfa39d742a45110b65538906e9b0a6976d235c0d1e1dde4a80ef1%26voucherCode%3DFSV-418399895044096" } [13]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(19) "FSV-420632657002512" ["banner_link"]=> string(38) "https://shopee.vn/m/uu-dai-shopee-mart" ["content"]=> string(578) "Sử dụng mã hỗ trợ phí vận chuyển (tối đa 40K) đơn hàng từ 299K và thỏa điều kiện ưu đãi tại Shopee.
Áp dụng cho sản phẩm từ Shopee Mart
Đơn vị vận chuyển khả dụng: Nhanh
Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee.
Hạn sử dụng 26 ngày kể từ khi lưu mã về ví voucher.
Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước." ["discount"]=> int(0) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "19-01-2038 02:14:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(159) "https://shopee.vn/search?promotionId=420632657002512&signature=787f1e2e2f3e234d53aa54a3883ab823d58c27967d281fb91c700b8aec6bab85&voucherCode=FSV-420632657002512" } ["extra"]=> array(39) { ["promotionid"]=> int(420632657002512) ["voucher_code"]=> string(19) "FSV-420632657002512" ["signature"]=> string(64) "787f1e2e2f3e234d53aa54a3883ab823d58c27967d281fb91c700b8aec6bab85" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(0) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(100) ["start_time"]=> int(1659718800) ["end_time"]=> int(2147454840) ["claim_start_time"]=> int(1659718800) ["valid_days"]=> int(26) ["reward_type"]=> int(2) ["title"]=> string(39) "Shopee Mart - Siêu thị cuối tuần" ["use_link"]=> string(44) "https://shopee.vn/Supermarketsieuthicuoituan" ["customised_labels"]=> array(1) { [0]=> array(1) { ["content"]=> string(13) "Tối đa 40K" } } ["shop_id"]=> int(0) ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(35) "MP-06D82946A22A21280000000115544100" ["fully_redeemed"]=> bool(true) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["left_count"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(true) ["claim_end_time"]=> int(1661965140) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(2246400) ["type"]=> int(1) } ["voucher_landing_page"]=> int(0) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(548) "Sử dụng mã hỗ trợ phí vận chuyển (tối đa 40K) đơn hàng từ 299K và thỏa điều kiện ưu đãi tại Shopee. Áp dụng cho sản phẩm từ Shopee Mart Đơn vị vận chuyển khả dụng: Nhanh Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee. Hạn sử dụng 26 ngày kể từ khi lưu mã về ví voucher. Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước." ["devices"]=> array(2) { [0]=> string(3) "iOS" [1]=> string(7) "Android" } } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(59) "shopee-ma-mien-phi-van-chuyen-FSV-4206326570025121661831163" ["started_date"]=> string(19) "06-08-2022 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(39) "[SHOPEE] Mã miễn phí vận chuyển" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "62eca42b2d2b09201b4a6734" ["started_time"]=> int(1659718800000) ["expired_time"]=> int(2147454840000) ["aff_link"]=> string(233) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D420632657002512%26signature%3D787f1e2e2f3e234d53aa54a3883ab823d58c27967d281fb91c700b8aec6bab85%26voucherCode%3DFSV-420632657002512" } [14]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(19) "FSV-420632665260032" ["banner_link"]=> string(38) "https://shopee.vn/m/uu-dai-shopee-mart" ["content"]=> string(578) "Sử dụng mã hỗ trợ phí vận chuyển (tối đa 60K) đơn hàng từ 699K và thỏa điều kiện ưu đãi tại Shopee.
Áp dụng cho sản phẩm từ Shopee Mart
Đơn vị vận chuyển khả dụng: Nhanh
Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee.
Hạn sử dụng 26 ngày kể từ khi lưu mã về ví voucher.
Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước." ["discount"]=> int(0) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "19-01-2038 02:14:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(159) "https://shopee.vn/search?promotionId=420632665260032&signature=3d39614dbea3eabf4c1582c89b7434a842fc0f607d3e05e09619afea762b6922&voucherCode=FSV-420632665260032" } ["extra"]=> array(39) { ["promotionid"]=> int(420632665260032) ["voucher_code"]=> string(19) "FSV-420632665260032" ["signature"]=> string(64) "3d39614dbea3eabf4c1582c89b7434a842fc0f607d3e05e09619afea762b6922" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(0) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(100) ["start_time"]=> int(1659718800) ["end_time"]=> int(2147454840) ["claim_start_time"]=> int(1659718800) ["valid_days"]=> int(26) ["reward_type"]=> int(2) ["title"]=> string(39) "Shopee Mart - Siêu thị cuối tuần" ["use_link"]=> string(44) "https://shopee.vn/Supermarketsieuthicuoituan" ["customised_labels"]=> array(1) { [0]=> array(1) { ["content"]=> string(13) "Tối đa 60K" } } ["shop_id"]=> int(0) ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(35) "MP-86D86942A22A20280000000115544100" ["fully_redeemed"]=> bool(true) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["left_count"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(true) ["claim_end_time"]=> int(1661965140) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(2246400) ["type"]=> int(1) } ["voucher_landing_page"]=> int(0) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(548) "Sử dụng mã hỗ trợ phí vận chuyển (tối đa 60K) đơn hàng từ 699K và thỏa điều kiện ưu đãi tại Shopee. Áp dụng cho sản phẩm từ Shopee Mart Đơn vị vận chuyển khả dụng: Nhanh Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee. Hạn sử dụng 26 ngày kể từ khi lưu mã về ví voucher. Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước." ["devices"]=> array(2) { [0]=> string(3) "iOS" [1]=> string(7) "Android" } } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(59) "shopee-ma-mien-phi-van-chuyen-FSV-4206326652600321662109326" ["started_date"]=> string(19) "06-08-2022 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(39) "[SHOPEE] Mã miễn phí vận chuyển" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "62eca42b2d2b09201b4a6735" ["started_time"]=> int(1659718800000) ["expired_time"]=> int(2147454840000) ["aff_link"]=> string(233) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D420632665260032%26signature%3D3d39614dbea3eabf4c1582c89b7434a842fc0f607d3e05e09619afea762b6922%26voucherCode%3DFSV-420632665260032" } [15]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(19) "FSV-423457209860096" ["banner_link"]=> string(28) "https://shopee.vn/m/mum-club" ["content"]=> string(606) "Sử dụng mã hỗ trợ miễn phí vận chuyển (tối đa 35K) đơn hàng từ 800K và thỏa điều kiện ưu đãi tại Shopee.
Đơn vị vận chuyển khả dụng: Nhanh và Hỏa Tốc
Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee.
Hạn sử dụng 15 ngày kể từ khi lưu mã về ví voucher.
Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước.
Áp dụng cho một số shop nhất định" ["discount"]=> int(0) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "19-01-2038 02:14:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(159) "https://shopee.vn/search?promotionId=423457209860096&signature=31eddf8232ef738f6578307d225187ea41a6d6f23e53dcab11ecd42d9f85438f&voucherCode=FSV-423457209860096" } ["extra"]=> array(40) { ["promotionid"]=> int(423457209860096) ["voucher_code"]=> string(19) "FSV-423457209860096" ["signature"]=> string(64) "31eddf8232ef738f6578307d225187ea41a6d6f23e53dcab11ecd42d9f85438f" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(0) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(52) ["start_time"]=> int(1660582800) ["end_time"]=> int(2147454840) ["claim_start_time"]=> int(1660582800) ["valid_days"]=> int(15) ["reward_type"]=> int(2) ["title"]=> string(36) "ÁP DỤNG CHO ĐƠN HÀNG TỪ 800K" ["use_link"]=> string(28) "https://shopee.vn/m/mum-club" ["icon_hash"]=> string(32) "sg-11134004-22120-4cskiffs0olvc3" ["icon_text"]=> string(18) "Mã vận chuyển" ["customised_labels"]=> array(1) { [0]=> array(1) { ["content"]=> string(10) "Mum's Club" } } ["shop_id"]=> int(0) ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(35) "MP-D122C32610AA20280000000140010401" ["fully_redeemed"]=> bool(true) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1661965140) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(1296000) ["type"]=> int(1) } ["voucher_landing_page"]=> int(0) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(576) "Sử dụng mã hỗ trợ miễn phí vận chuyển (tối đa 35K) đơn hàng từ 800K và thỏa điều kiện ưu đãi tại Shopee. Đơn vị vận chuyển khả dụng: Nhanh và Hỏa Tốc Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee. Hạn sử dụng 15 ngày kể từ khi lưu mã về ví voucher. Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước. Áp dụng cho một số shop nhất định" ["devices"]=> array(2) { [0]=> string(3) "iOS" [1]=> string(7) "Android" } } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(59) "shopee-ma-mien-phi-van-chuyen-FSV-4234572098600961685882888" ["started_date"]=> string(19) "16-08-2022 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(39) "[SHOPEE] Mã miễn phí vận chuyển" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "62fbcd77b484983f6902ebdd" ["started_time"]=> int(1660582800000) ["expired_time"]=> int(2147454840000) ["aff_link"]=> string(233) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D423457209860096%26signature%3D31eddf8232ef738f6578307d225187ea41a6d6f23e53dcab11ecd42d9f85438f%26voucherCode%3DFSV-423457209860096" } [16]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(19) "FSV-423457210236928" ["banner_link"]=> string(28) "https://shopee.vn/m/mum-club" ["content"]=> string(607) "Sử dụng mã hỗ trợ miễn phí vận chuyển (tối đa 20K) đơn hàng từ 400K và thỏa điều kiện ưu đãi tại Shopee.
Đơn vị vận chuyển khả dụng: Nhanh và Hỏa Tốc
Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee.
Áp dụng cho một số shop nhất định.
Hạn sử dụng 15 ngày kể từ khi lưu mã về ví voucher.
Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước." ["discount"]=> int(0) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "19-01-2038 02:14:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(159) "https://shopee.vn/search?promotionId=423457210236928&signature=4ec6eaa0b6163f336d3088f94300f84dd78c805516a09b7df01872eb289023d6&voucherCode=FSV-423457210236928" } ["extra"]=> array(39) { ["promotionid"]=> int(423457210236928) ["voucher_code"]=> string(19) "FSV-423457210236928" ["signature"]=> string(64) "4ec6eaa0b6163f336d3088f94300f84dd78c805516a09b7df01872eb289023d6" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(0) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(100) ["start_time"]=> int(1660582800) ["end_time"]=> int(2147454840) ["claim_start_time"]=> int(1660582800) ["valid_days"]=> int(15) ["reward_type"]=> int(2) ["title"]=> string(36) "ÁP DỤNG CHO ĐƠN HÀNG TỪ 400K" ["use_link"]=> string(28) "https://shopee.vn/m/mum-club" ["customised_labels"]=> array(1) { [0]=> array(1) { ["content"]=> string(10) "Mum's Club" } } ["shop_id"]=> int(0) ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(35) "MP-D122C36200AA20280000000140010401" ["fully_redeemed"]=> bool(true) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["left_count"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(true) ["claim_end_time"]=> int(1661965140) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(1296000) ["type"]=> int(1) } ["voucher_landing_page"]=> int(0) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(577) "Sử dụng mã hỗ trợ miễn phí vận chuyển (tối đa 20K) đơn hàng từ 400K và thỏa điều kiện ưu đãi tại Shopee. Đơn vị vận chuyển khả dụng: Nhanh và Hỏa Tốc Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee. Áp dụng cho một số shop nhất định. Hạn sử dụng 15 ngày kể từ khi lưu mã về ví voucher. Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước." ["devices"]=> array(2) { [0]=> string(3) "iOS" [1]=> string(7) "Android" } } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(59) "shopee-ma-mien-phi-van-chuyen-FSV-4234572102369281662669247" ["started_date"]=> string(19) "16-08-2022 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(39) "[SHOPEE] Mã miễn phí vận chuyển" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "62fbcd77b484983f6902ebde" ["started_time"]=> int(1660582800000) ["expired_time"]=> int(2147454840000) ["aff_link"]=> string(233) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D423457210236928%26signature%3D4ec6eaa0b6163f336d3088f94300f84dd78c805516a09b7df01872eb289023d6%26voucherCode%3DFSV-423457210236928" } [17]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(19) "FSV-424197907169280" ["banner_link"]=> string(28) "https://shopee.vn/m/mum-club" ["content"]=> string(595) "Sử dụng mã hỗ trợ phí vận chuyển (tối đa 20K) đơn hàng từ 400K và thỏa điều kiện ưu đãi tại Shopee.
Đơn vị vận chuyển khả dụng: Nhanh và Hỏa Tốc
Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee.
Áp dụng cho một số shop nhất định.
Hạn sử dụng 15 ngày kể từ khi lưu mã về ví voucher.
Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước." ["discount"]=> int(0) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "19-01-2038 02:14:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(159) "https://shopee.vn/search?promotionId=424197907169280&signature=7d53b81dd685414ae75e2f504f35389c7d0a2994e9fd6b398d97c1915623b0c5&voucherCode=FSV-424197907169280" } ["extra"]=> array(40) { ["promotionid"]=> int(424197907169280) ["voucher_code"]=> string(19) "FSV-424197907169280" ["signature"]=> string(64) "7d53b81dd685414ae75e2f504f35389c7d0a2994e9fd6b398d97c1915623b0c5" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(0) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(68) ["start_time"]=> int(1660669200) ["end_time"]=> int(2147454840) ["claim_start_time"]=> int(1660669200) ["valid_days"]=> int(15) ["reward_type"]=> int(2) ["title"]=> string(36) "ÁP DỤNG CHO ĐƠN HÀNG TỪ 400K" ["use_link"]=> string(28) "https://shopee.vn/m/mum-club" ["icon_hash"]=> string(32) "sg-11134004-22120-4cskiffs0olvc3" ["icon_text"]=> string(18) "Mã vận chuyển" ["customised_labels"]=> array(1) { [0]=> array(1) { ["content"]=> string(10) "Mum's Club" } } ["shop_id"]=> int(0) ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(35) "MP-B213610430AA20280000000140015054" ["fully_redeemed"]=> bool(true) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1661965140) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(1296000) ["type"]=> int(1) } ["voucher_landing_page"]=> int(0) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(565) "Sử dụng mã hỗ trợ phí vận chuyển (tối đa 20K) đơn hàng từ 400K và thỏa điều kiện ưu đãi tại Shopee. Đơn vị vận chuyển khả dụng: Nhanh và Hỏa Tốc Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee. Áp dụng cho một số shop nhất định. Hạn sử dụng 15 ngày kể từ khi lưu mã về ví voucher. Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước." ["devices"]=> array(2) { [0]=> string(3) "iOS" [1]=> string(7) "Android" } } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(59) "shopee-ma-mien-phi-van-chuyen-FSV-4241979071692801685882888" ["started_date"]=> string(19) "17-08-2022 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(39) "[SHOPEE] Mã miễn phí vận chuyển" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "62fbcd78b484983f6902ebdf" ["started_time"]=> int(1660669200000) ["expired_time"]=> int(2147454840000) ["aff_link"]=> string(233) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D424197907169280%26signature%3D7d53b81dd685414ae75e2f504f35389c7d0a2994e9fd6b398d97c1915623b0c5%26voucherCode%3DFSV-424197907169280" } [18]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(19) "FSV-424197907677184" ["banner_link"]=> string(28) "https://shopee.vn/m/mum-club" ["content"]=> string(595) "Sử dụng mã hỗ trợ phí vận chuyển (tối đa 35K) đơn hàng từ 800K và thỏa điều kiện ưu đãi tại Shopee.
Đơn vị vận chuyển khả dụng: Nhanh và Hỏa Tốc
Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee.
Áp dụng cho một số shop nhất định.
Hạn sử dụng 15 ngày kể từ khi lưu mã về ví voucher.
Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước." ["discount"]=> int(0) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "19-01-2038 02:14:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(159) "https://shopee.vn/search?promotionId=424197907677184&signature=c15590fc4c1d2fbacf5dc48baede53f12aeb9a7a4efc6fd8b7b9096bf8efd35d&voucherCode=FSV-424197907677184" } ["extra"]=> array(40) { ["promotionid"]=> int(424197907677184) ["voucher_code"]=> string(19) "FSV-424197907677184" ["signature"]=> string(64) "c15590fc4c1d2fbacf5dc48baede53f12aeb9a7a4efc6fd8b7b9096bf8efd35d" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(0) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(16) ["start_time"]=> int(1660669200) ["end_time"]=> int(2147454840) ["claim_start_time"]=> int(1660669200) ["valid_days"]=> int(15) ["reward_type"]=> int(2) ["title"]=> string(36) "ÁP DỤNG CHO ĐƠN HÀNG TỪ 800K" ["use_link"]=> string(28) "https://shopee.vn/m/mum-club" ["icon_hash"]=> string(32) "sg-11134004-22120-4cskiffs0olvc3" ["icon_text"]=> string(18) "Mã vận chuyển" ["customised_labels"]=> array(1) { [0]=> array(1) { ["content"]=> string(10) "Mum's Club" } } ["shop_id"]=> int(0) ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(35) "MP-B213614420AA20280000000140015054" ["fully_redeemed"]=> bool(true) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1661965140) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(1296000) ["type"]=> int(1) } ["voucher_landing_page"]=> int(0) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(565) "Sử dụng mã hỗ trợ phí vận chuyển (tối đa 35K) đơn hàng từ 800K và thỏa điều kiện ưu đãi tại Shopee. Đơn vị vận chuyển khả dụng: Nhanh và Hỏa Tốc Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee. Áp dụng cho một số shop nhất định. Hạn sử dụng 15 ngày kể từ khi lưu mã về ví voucher. Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước." ["devices"]=> array(2) { [0]=> string(3) "iOS" [1]=> string(7) "Android" } } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(59) "shopee-ma-mien-phi-van-chuyen-FSV-4241979076771841685882888" ["started_date"]=> string(19) "17-08-2022 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(39) "[SHOPEE] Mã miễn phí vận chuyển" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "62fbcd79b484983f6902ebe0" ["started_time"]=> int(1660669200000) ["expired_time"]=> int(2147454840000) ["aff_link"]=> string(233) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D424197907677184%26signature%3Dc15590fc4c1d2fbacf5dc48baede53f12aeb9a7a4efc6fd8b7b9096bf8efd35d%26voucherCode%3DFSV-424197907677184" } [19]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(19) "FSV-434372299505664" ["banner_link"]=> string(28) "https://shopee.vn/m/mum-club" ["content"]=> string(595) "Sử dụng mã hỗ trợ phí vận chuyển (tối đa 15K) đơn hàng từ 0Đ và thỏa điều kiện ưu đãi tại Shopee.
Đơn vị vận chuyển khả dụng: Nhanh và Hỏa Tốc.
Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee.
Áp dụng cho một số shop nhất định.
Hạn sử dụng 15 ngày kể từ khi lưu mã về ví voucher.
Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước." ["discount"]=> int(0) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "19-01-2038 02:14:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(159) "https://shopee.vn/search?promotionId=434372299505664&signature=400b6bca9e55a8731b184b35e8832d9274d89f396404ab5224b374bc79b883f1&voucherCode=FSV-434372299505664" } ["extra"]=> array(39) { ["promotionid"]=> int(434372299505664) ["voucher_code"]=> string(19) "FSV-434372299505664" ["signature"]=> string(64) "400b6bca9e55a8731b184b35e8832d9274d89f396404ab5224b374bc79b883f1" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(0) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(100) ["start_time"]=> int(1661965200) ["end_time"]=> int(2147454840) ["claim_start_time"]=> int(1661878800) ["valid_days"]=> int(15) ["reward_type"]=> int(2) ["title"]=> string(22) "DÀNH CHO THÀNH VIÊN" ["use_link"]=> string(28) "https://shopee.vn/m/mum-club" ["customised_labels"]=> array(1) { [0]=> array(1) { ["content"]=> string(10) "Mum's Club" } } ["shop_id"]=> int(0) ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(35) "MP-8EDC49525800A0280000000140450055" ["fully_redeemed"]=> bool(true) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["left_count"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(true) ["claim_end_time"]=> int(1664557140) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(1296000) ["type"]=> int(1) } ["voucher_landing_page"]=> int(0) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(565) "Sử dụng mã hỗ trợ phí vận chuyển (tối đa 15K) đơn hàng từ 0Đ và thỏa điều kiện ưu đãi tại Shopee. Đơn vị vận chuyển khả dụng: Nhanh và Hỏa Tốc. Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee. Áp dụng cho một số shop nhất định. Hạn sử dụng 15 ngày kể từ khi lưu mã về ví voucher. Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước." ["devices"]=> array(2) { [0]=> string(3) "iOS" [1]=> string(7) "Android" } } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(59) "shopee-ma-mien-phi-van-chuyen-FSV-4343722995056641664298021" ["started_date"]=> string(19) "01-09-2022 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(39) "[SHOPEE] Mã miễn phí vận chuyển" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "630e45b13ae53959786fcde9" ["started_time"]=> int(1661965200000) ["expired_time"]=> int(2147454840000) ["aff_link"]=> string(233) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D434372299505664%26signature%3D400b6bca9e55a8731b184b35e8832d9274d89f396404ab5224b374bc79b883f1%26voucherCode%3DFSV-434372299505664" } [20]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(19) "FSV-436620404506624" ["banner_link"]=> string(39) "https://shopee.vn/m/mien-phi-van-chuyen" ["content"]=> string(617) " Sử dụng mã hỗ trợ phí vận chuyển (tối đa 20K) đơn hàng từ 50K cho sản phẩm thuộc gian hàng FreeShip Xtra.
Mã vận chuyển dành tặng cho thành viên mới đăng ký Beauty Club.
Đơn vị vận chuyển khả dụng: Nhanh
Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee.
Hạn sử dụng 7 ngày kể từ khi lưu mã về ví voucher.
Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước." ["discount"]=> int(0) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "19-01-2038 02:14:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(159) "https://shopee.vn/search?promotionId=436620404506624&signature=60943e3547ebfbb6556a11f65199941725ee9b7c62b22541b6dcc3c24682246b&voucherCode=FSV-436620404506624" } ["extra"]=> array(39) { ["promotionid"]=> int(436620404506624) ["voucher_code"]=> string(19) "FSV-436620404506624" ["signature"]=> string(64) "60943e3547ebfbb6556a11f65199941725ee9b7c62b22541b6dcc3c24682246b" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(0) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(100) ["start_time"]=> int(1661965200) ["end_time"]=> int(2147454840) ["claim_start_time"]=> int(1661965200) ["valid_days"]=> int(7) ["reward_type"]=> int(2) ["title"]=> string(30) "Thành viên mới Beauty Club" ["use_link"]=> string(31) "https://shopee.vn/m/beauty-club" ["customised_labels"]=> array(1) { [0]=> array(1) { ["content"]=> string(13) "Tối đa 20K" } } ["shop_id"]=> int(0) ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(35) "MP-43F0A3D25200A0280000000140510144" ["fully_redeemed"]=> bool(true) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["left_count"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(true) ["claim_end_time"]=> int(1664557140) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(604800) ["type"]=> int(1) } ["voucher_landing_page"]=> int(0) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(587) " Sử dụng mã hỗ trợ phí vận chuyển (tối đa 20K) đơn hàng từ 50K cho sản phẩm thuộc gian hàng FreeShip Xtra. Mã vận chuyển dành tặng cho thành viên mới đăng ký Beauty Club. Đơn vị vận chuyển khả dụng: Nhanh Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee. Hạn sử dụng 7 ngày kể từ khi lưu mã về ví voucher. Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước." ["devices"]=> array(2) { [0]=> string(3) "iOS" [1]=> string(7) "Android" } } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(59) "shopee-ma-mien-phi-van-chuyen-FSV-4366204045066241664557268" ["started_date"]=> string(19) "01-09-2022 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(39) "[SHOPEE] Mã miễn phí vận chuyển" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "6318d1bc7bfe432d9778d6d8" ["started_time"]=> int(1661965200000) ["expired_time"]=> int(2147454840000) ["aff_link"]=> string(233) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D436620404506624%26signature%3D60943e3547ebfbb6556a11f65199941725ee9b7c62b22541b6dcc3c24682246b%26voucherCode%3DFSV-436620404506624" } [21]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(19) "FSV-439508760264704" ["banner_link"]=> string(31) "https://shopee.vn/m/ma-giam-gia" ["content"]=> string(628) "Sử dụng mã hỗ trợ phí vận chuyển (tối đa 20K) đơn hàng từ 50K và thỏa điều kiện ưu đãi tại Shopee.
Đơn vị vận chuyển khả dụng: Nhanh
Áp dụng trên ứng dụng Shopee.
Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee.
Áp dụng cho một số shop nhất định.
Hạn sử dụng 14 ngày kể từ khi lưu mã về ví voucher.
Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước." ["discount"]=> int(0) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "19-01-2038 02:14:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(159) "https://shopee.vn/search?promotionId=439508760264704&signature=30611051919c83fa9c0b17e445da988a6525eff0f6e727ff5df2c9afb2eaabda&voucherCode=FSV-439508760264704" } ["extra"]=> array(39) { ["promotionid"]=> int(439508760264704) ["voucher_code"]=> string(19) "FSV-439508760264704" ["signature"]=> string(64) "30611051919c83fa9c0b17e445da988a6525eff0f6e727ff5df2c9afb2eaabda" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(0) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(100) ["start_time"]=> int(1662224400) ["end_time"]=> int(2147454840) ["claim_start_time"]=> int(1662224400) ["valid_days"]=> int(14) ["reward_type"]=> int(2) ["title"]=> string(16) "Shopee Home Club" ["use_link"]=> string(29) "https://shopee.vn/m/home-club" ["customised_labels"]=> array(1) { [0]=> array(1) { ["content"]=> string(20) "Đơn hàng từ 50K" } } ["shop_id"]=> int(0) ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(35) "MP-A9E54ACA8A00A0280000000140554545" ["fully_redeemed"]=> bool(true) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["left_count"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(true) ["claim_end_time"]=> int(1664557140) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(1209600) ["type"]=> int(1) } ["voucher_landing_page"]=> int(0) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(592) "Sử dụng mã hỗ trợ phí vận chuyển (tối đa 20K) đơn hàng từ 50K và thỏa điều kiện ưu đãi tại Shopee. Đơn vị vận chuyển khả dụng: Nhanh Áp dụng trên ứng dụng Shopee. Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee. Áp dụng cho một số shop nhất định. Hạn sử dụng 14 ngày kể từ khi lưu mã về ví voucher. Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước." ["devices"]=> array(2) { [0]=> string(3) "iOS" [1]=> string(7) "Android" } } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(59) "shopee-ma-mien-phi-van-chuyen-FSV-4395087602647041664557419" ["started_date"]=> string(19) "04-09-2022 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(39) "[SHOPEE] Mã miễn phí vận chuyển" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "63235debecbbb334fe0808a3" ["started_time"]=> int(1662224400000) ["expired_time"]=> int(2147454840000) ["aff_link"]=> string(233) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D439508760264704%26signature%3D30611051919c83fa9c0b17e445da988a6525eff0f6e727ff5df2c9afb2eaabda%26voucherCode%3DFSV-439508760264704" } [22]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(19) "FSV-436618944200704" ["banner_link"]=> string(28) "https://shopee.vn/m/mum-club" ["content"]=> string(604) " Sử dụng mã hỗ trợ miễn phí vận chuyển (tối đa 25K) đơn hàng từ 0Đ và thỏa điều kiện ưu đãi tại Shopee.
Đơn vị vận chuyển khả dụng: Nhanh, Hỏa Tốc
Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee.
Áp dụng cho một số shop nhất định.
Hạn sử dụng 15 ngày kể từ khi lưu mã về ví voucher.
Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước." ["discount"]=> int(0) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "19-01-2038 02:14:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(159) "https://shopee.vn/search?promotionId=436618944200704&signature=d7c3ed51b3578ac4954f189318689c0b6e18511f4945199e083e556b04c745e6&voucherCode=FSV-436618944200704" } ["extra"]=> array(39) { ["promotionid"]=> int(436618944200704) ["voucher_code"]=> string(19) "FSV-436618944200704" ["signature"]=> string(64) "d7c3ed51b3578ac4954f189318689c0b6e18511f4945199e083e556b04c745e6" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(0) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(100) ["start_time"]=> int(1662483600) ["end_time"]=> int(2147454840) ["claim_start_time"]=> int(1662483600) ["valid_days"]=> int(15) ["reward_type"]=> int(2) ["title"]=> string(22) "DÀNH CHO THÀNH VIÊN" ["use_link"]=> string(28) "https://shopee.vn/m/mum-club" ["customised_labels"]=> array(1) { [0]=> array(1) { ["content"]=> string(10) "Mum's Club" } } ["shop_id"]=> int(0) ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(35) "MP-321323861200A0280000000140510144" ["fully_redeemed"]=> bool(true) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["left_count"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(true) ["claim_end_time"]=> int(1664557140) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(1296000) ["type"]=> int(1) } ["voucher_landing_page"]=> int(0) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(574) " Sử dụng mã hỗ trợ miễn phí vận chuyển (tối đa 25K) đơn hàng từ 0Đ và thỏa điều kiện ưu đãi tại Shopee. Đơn vị vận chuyển khả dụng: Nhanh, Hỏa Tốc Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee. Áp dụng cho một số shop nhất định. Hạn sử dụng 15 ngày kể từ khi lưu mã về ví voucher. Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước." ["devices"]=> array(2) { [0]=> string(3) "iOS" [1]=> string(7) "Android" } } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(59) "shopee-ma-mien-phi-van-chuyen-FSV-4366189442007041664383523" ["started_date"]=> string(19) "07-09-2022 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(39) "[SHOPEE] Mã miễn phí vận chuyển" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "6320baaed350c96ac6365724" ["started_time"]=> int(1662483600000) ["expired_time"]=> int(2147454840000) ["aff_link"]=> string(233) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D436618944200704%26signature%3Dd7c3ed51b3578ac4954f189318689c0b6e18511f4945199e083e556b04c745e6%26voucherCode%3DFSV-436618944200704" } [23]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(19) "FSV-461811686621200" ["banner_link"]=> string(29) "https://shopee.vn/m/book-club" ["content"]=> string(621) "Sử dụng mã hỗ trợ phí vận chuyển (tối đa 15K) đơn hàng từ 0Đ và thỏa điều kiện ưu đãi tại Shopee.
Đơn vị vận chuyển khả dụng: Nhanh
Áp dụng trên ứng dụng Shopee.
Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee.
Áp dụng cho một số shop nhất định.
Hạn sử dụng 7 ngày kể từ khi lưu mã về ví voucher.
Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước." ["discount"]=> int(0) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "19-01-2038 02:14:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(159) "https://shopee.vn/search?promotionId=461811686621200&signature=1bdd7abc858da1240fc19025cb7ebbc8b8179c10bc78280d9dbd9caf3bf4576e&voucherCode=FSV-461811686621200" } ["extra"]=> array(40) { ["promotionid"]=> int(461811686621200) ["voucher_code"]=> string(19) "FSV-461811686621200" ["signature"]=> string(64) "1bdd7abc858da1240fc19025cb7ebbc8b8179c10bc78280d9dbd9caf3bf4576e" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(0) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(46) ["start_time"]=> int(1664557200) ["end_time"]=> int(2147454840) ["claim_start_time"]=> int(1664557200) ["valid_days"]=> int(7) ["reward_type"]=> int(2) ["title"]=> string(9) "BOOK CLUB" ["use_link"]=> string(29) "https://shopee.vn/m/book-club" ["icon_hash"]=> string(32) "sg-11134004-22120-4cskiffs0olvc3" ["icon_text"]=> string(18) "Mã vận chuyển" ["customised_labels"]=> array(1) { [0]=> array(1) { ["content"]=> string(20) "Đơn hàng từ 0Đ" } } ["shop_id"]=> int(0) ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(35) "MP-F4CBCA6878A0A1280000000144100005" ["fully_redeemed"]=> bool(true) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1667235540) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(604800) ["type"]=> int(1) } ["voucher_landing_page"]=> int(0) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(585) "Sử dụng mã hỗ trợ phí vận chuyển (tối đa 15K) đơn hàng từ 0Đ và thỏa điều kiện ưu đãi tại Shopee. Đơn vị vận chuyển khả dụng: Nhanh Áp dụng trên ứng dụng Shopee. Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee. Áp dụng cho một số shop nhất định. Hạn sử dụng 7 ngày kể từ khi lưu mã về ví voucher. Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước." ["devices"]=> array(2) { [0]=> string(3) "iOS" [1]=> string(7) "Android" } } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(59) "shopee-ma-mien-phi-van-chuyen-FSV-4618116866212001685882888" ["started_date"]=> string(19) "01-10-2022 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(39) "[SHOPEE] Mã miễn phí vận chuyển" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "633be4f4b66e6142ce28e772" ["started_time"]=> int(1664557200000) ["expired_time"]=> int(2147454840000) ["aff_link"]=> string(233) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D461811686621200%26signature%3D1bdd7abc858da1240fc19025cb7ebbc8b8179c10bc78280d9dbd9caf3bf4576e%26voucherCode%3DFSV-461811686621200" } [24]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(6) "HCUT12" ["banner_link"]=> string(37) "https://shopee.vn/m/sieu-sale-hoan-xu" ["content"]=> string(214) "Chỉ áp dụng trên App cho một số sản phẩm tham gia chương trình nhất định. Nhập mã HCUT12 giảm 8% tối đa 20000Đ cho đơn từ 350000Đ. HSD: 23:59 31/12/2023. Số lượng có hạn." ["discount"]=> float(0.08) ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["expired_date"]=> string(19) "31-12-2023 23:59:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(146) "https://shopee.vn/search?promotionId=506203922874368&signature=d28464bad343b00ad7a0e0cac1e986521327ae9d1d7ed2ed4ea6cc60c52548f5&voucherCode=HCUT12" } ["extra"]=> array(47) { ["promotionid"]=> int(506203922874368) ["voucher_code"]=> string(6) "HCUT12" ["signature"]=> string(64) "d28464bad343b00ad7a0e0cac1e986521327ae9d1d7ed2ed4ea6cc60c52548f5" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(35000000000) ["product_limit"]=> bool(true) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(100) ["start_time"]=> int(1669827600) ["end_time"]=> int(1704041940) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(8) ["reward_value"]=> int(0) ["reward_cap"]=> int(2000000000) ["icon_hash"]=> string(32) "7f06ff7d933f5c32c1c96c5f36465678" ["icon_text"]=> string(32) "Unilever - Chăm sóc Gia đình" ["shop_id"]=> int(26947756) ["shop_name"]=> string(32) "Unilever - Chăm sóc Gia đình" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(true) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-70C38A21F802A0280000000150501405" ["fully_redeemed"]=> bool(true) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(0) ["discount_percentage"]=> int(8) ["discount_cap"]=> int(2000000000) ["left_count"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "7f06ff7d933f5c32c1c96c5f36465678" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(true) ["claim_end_time"]=> int(1704041940) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(1) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(800000) ["usage_terms"]=> string(214) "Chỉ áp dụng trên App cho một số sản phẩm tham gia chương trình nhất định. Nhập mã HCUT12 giảm 8% tối đa 20000Đ cho đơn từ 350000Đ. HSD: 23:59 31/12/2023. Số lượng có hạn." ["devices"]=> array(2) { [0]=> string(3) "iOS" [1]=> string(7) "Android" } } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(60) "shopee-ma-giam-8-unilever-cham-soc-gia-dinh-HCUT121670842843" ["started_date"]=> string(19) "01-12-2022 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(55) "[SHOPEE] Mã giảm 8% Unilever - Chăm sóc Gia đình" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "63885549dbffe520146d3852" ["started_time"]=> int(1669827600000) ["expired_time"]=> int(1704041940000) ["aff_link"]=> string(220) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D506203922874368%26signature%3Dd28464bad343b00ad7a0e0cac1e986521327ae9d1d7ed2ed4ea6cc60c52548f5%26voucherCode%3DHCUT12" } [25]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(19) "FSV-505453823524864" ["banner_link"]=> string(31) "https://shopee.vn/m/ma-giam-gia" ["content"]=> string(704) "Sử dụng mã miễn phí vận chuyển tối đa 20K cho đơn hàng từ 0Đ thỏa điều kiện ưu đãi khi mua hàng trên Shopee.
Hạn sử dụng 7 ngày kể từ ngày lưu mã về ví voucher.
Áp dụng cho đơn hàng sử dụng phương thức vận chuyển: Nhanh
Chỉ áp dụng cho một số người bán nhất định.
Chỉ áp dụng cho khách hàng nhận được thông báo ưu đãi
Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee.
Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước." ["discount"]=> int(0) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "19-01-2038 02:14:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(159) "https://shopee.vn/search?promotionId=505453823524864&signature=fe236db96909fff9e5a20b386c87bf9a48f222d48d4a61262eba48bf2fc719d5&voucherCode=FSV-505453823524864" } ["extra"]=> array(40) { ["promotionid"]=> int(505453823524864) ["voucher_code"]=> string(19) "FSV-505453823524864" ["signature"]=> string(64) "fe236db96909fff9e5a20b386c87bf9a48f222d48d4a61262eba48bf2fc719d5" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(0) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(85) ["start_time"]=> int(1669827600) ["end_time"]=> int(2147454840) ["claim_start_time"]=> int(1669827600) ["valid_days"]=> int(7) ["reward_type"]=> int(2) ["title"]=> string(16) "Shopee Home Club" ["use_link"]=> string(29) "https://shopee.vn/m/home-club" ["icon_hash"]=> string(32) "sg-11134004-22120-4cskiffs0olvc3" ["icon_text"]=> string(18) "Mã vận chuyển" ["customised_labels"]=> array(1) { [0]=> array(1) { ["content"]=> string(20) "Đơn hàng từ 0Đ" } } ["shop_id"]=> int(0) ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(35) "MP-060D41CE8802A0280000000150454511" ["fully_redeemed"]=> bool(true) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1672505940) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(604800) ["type"]=> int(1) } ["voucher_landing_page"]=> int(0) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(668) "Sử dụng mã miễn phí vận chuyển tối đa 20K cho đơn hàng từ 0Đ thỏa điều kiện ưu đãi khi mua hàng trên Shopee. Hạn sử dụng 7 ngày kể từ ngày lưu mã về ví voucher. Áp dụng cho đơn hàng sử dụng phương thức vận chuyển: Nhanh Chỉ áp dụng cho một số người bán nhất định. Chỉ áp dụng cho khách hàng nhận được thông báo ưu đãi Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee. Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước." ["devices"]=> array(2) { [0]=> string(3) "iOS" [1]=> string(7) "Android" } } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(59) "shopee-ma-mien-phi-van-chuyen-FSV-5054538235248641685882889" ["started_date"]=> string(19) "01-12-2022 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(39) "[SHOPEE] Mã miễn phí vận chuyển" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "6396e37104fcd00cff2d2683" ["started_time"]=> int(1669827600000) ["expired_time"]=> int(2147454840000) ["aff_link"]=> string(233) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D505453823524864%26signature%3Dfe236db96909fff9e5a20b386c87bf9a48f222d48d4a61262eba48bf2fc719d5%26voucherCode%3DFSV-505453823524864" } [26]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(19) "SFP-511449656311808" ["banner_link"]=> string(42) "https://shopee.vn/m/sale-hang-hieu-gia-tot" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫100.000. Áp dụng đến 07-06-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(10000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "07-06-2023 23:59:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(159) "https://shopee.vn/search?promotionId=511449656311808&signature=aa3f09b669fa6834bd41d522d6ae7f642ce691b9808706bc87756042cfdad1c9&voucherCode=SFP-511449656311808" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(511449656311808) ["voucher_code"]=> string(19) "SFP-511449656311808" ["signature"]=> string(64) "aa3f09b669fa6834bd41d522d6ae7f642ce691b9808706bc87756042cfdad1c9" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(10000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(3) ["start_time"]=> int(1670429280) ["end_time"]=> int(1686157140) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(7) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(1000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "e4a9e3690e724c445a720b2e3a969409" ["icon_text"]=> string(16) "Oniiz Việt Nam" ["shop_id"]=> int(469248922) ["shop_name"]=> string(16) "Oniiz Việt Nam" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(true) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-2E1D03B35082A0280000000151010441" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(1000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "e4a9e3690e724c445a720b2e3a969409" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1685552340) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(0) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(3) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(269) "Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫100.000. Áp dụng đến 07-06-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(70) "shopee-ma-giam-10000-dong-oniiz-viet-nam-SFP-5114496563118081678769201" ["started_date"]=> string(19) "07-12-2022 23:08:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(50) "[SHOPEE] Mã giảm 10000 đồng Oniiz Việt Nam" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "640fd558b624d04ef7493402" ["started_time"]=> int(1670429280000) ["expired_time"]=> int(1686157140000) ["aff_link"]=> string(233) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D511449656311808%26signature%3Daa3f09b669fa6834bd41d522d6ae7f642ce691b9808706bc87756042cfdad1c9%26voucherCode%3DSFP-511449656311808" } [27]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(9) "LOVIVNS12" ["banner_link"]=> string(31) "https://shopee.vn/m/ma-giam-gia" ["content"]=> string(249) "Mã LOVIVNS12 giảm 12%, tối đa 120000đ, đơn tối thiểu 0đ. HSD đến 23:59 30-6-2023. Áp dụng cho một số sản phẩm và người dùng nhất định. Số lượng voucher có hạn và chỉ áp dụng trên App Shopee." ["discount"]=> float(0.12) ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["expired_date"]=> string(19) "30-06-2023 23:59:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(149) "https://shopee.vn/search?promotionId=580864891273232&signature=d9156dbea434149e3697cc40fa8f0e90e71573e410cfed766145aeedbcef5354&voucherCode=LOVIVNS12" } ["extra"]=> array(46) { ["promotionid"]=> int(580864891273232) ["voucher_code"]=> string(9) "LOVIVNS12" ["signature"]=> string(64) "d9156dbea434149e3697cc40fa8f0e90e71573e410cfed766145aeedbcef5354" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(0) ["product_limit"]=> bool(true) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(1) ["start_time"]=> int(1672506000) ["end_time"]=> int(1688144340) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(12) ["reward_value"]=> int(0) ["reward_cap"]=> int(12000000000) ["icon_hash"]=> string(32) "f87c39a4a3702cd4cb149cacd8114a0b" ["icon_text"]=> string(21) "LOVITO OFFICIAL STORE" ["shop_id"]=> int(446089250) ["shop_name"]=> string(21) "LOVITO OFFICIAL STORE" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(true) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-A6194AAB7A0009280000000401001045" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(0) ["discount_percentage"]=> int(12) ["discount_cap"]=> int(12000000000) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "f87c39a4a3702cd4cb149cacd8114a0b" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1688144340) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(0) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(1) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(1200000) ["usage_terms"]=> string(249) "Mã LOVIVNS12 giảm 12%, tối đa 120000đ, đơn tối thiểu 0đ. HSD đến 23:59 30-6-2023. Áp dụng cho một số sản phẩm và người dùng nhất định. Số lượng voucher có hạn và chỉ áp dụng trên App Shopee." ["devices"]=> array(2) { [0]=> string(3) "iOS" [1]=> string(7) "Android" } } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(59) "shopee-ma-giam-12-lovito-official-store-LOVIVNS121680627655" ["started_date"]=> string(19) "01-01-2023 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(45) "[SHOPEE] Mã giảm 12% LOVITO OFFICIAL STORE" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "641f2c208b59580cd0702f25" ["started_time"]=> int(1672506000000) ["expired_time"]=> int(1688144340000) ["aff_link"]=> string(223) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D580864891273232%26signature%3Dd9156dbea434149e3697cc40fa8f0e90e71573e410cfed766145aeedbcef5354%26voucherCode%3DLOVIVNS12" } [28]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(19) "SFP-551236193566720" ["banner_link"]=> string(38) "https://shopee.vn/m/sieu-hoi-song-chat" ["content"]=> string(267) "Giảm ngay ₫5.000 cho đơn hàng từ ₫50.000. Áp dụng đến 06-08-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(5000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "06-08-2023 20:37:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(159) "https://shopee.vn/search?promotionId=551236193566720&signature=24c78ceb9d2af17e0e1cda8fc0faf5b521e260ac757a36508f812cd89377bdf9&voucherCode=SFP-551236193566720" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(551236193566720) ["voucher_code"]=> string(19) "SFP-551236193566720" ["signature"]=> string(64) "24c78ceb9d2af17e0e1cda8fc0faf5b521e260ac757a36508f812cd89377bdf9" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(5000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(6) ["start_time"]=> int(1675172220) ["end_time"]=> int(1691329020) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(7) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(500000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "3d9edb269c4640251c5e01bc9af7c048" ["icon_text"]=> string(9) "SOGA SHOP" ["shop_id"]=> int(785300364) ["shop_name"]=> string(9) "SOGA SHOP" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-E6D9E881928AA0280000000155111140" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(500000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "3d9edb269c4640251c5e01bc9af7c048" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1690724220) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(0) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(3) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(267) "Giảm ngay ₫5.000 cho đơn hàng từ ₫50.000. Áp dụng đến 06-08-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(64) "shopee-ma-giam-5000-dong-soga-shop-SFP-5512361935667201677816978" ["started_date"]=> string(19) "31-01-2023 20:37:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(42) "[SHOPEE] Mã giảm 5000 đồng SOGA SHOP" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "6400d9c106cb444792505f66" ["started_time"]=> int(1675172220000) ["expired_time"]=> int(1691329020000) ["aff_link"]=> string(233) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D551236193566720%26signature%3D24c78ceb9d2af17e0e1cda8fc0faf5b521e260ac757a36508f812cd89377bdf9%26voucherCode%3DSFP-551236193566720" } [29]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(8) "ZTISZXCZ" ["banner_link"]=> string(31) "https://shopee.vn/m/ma-giam-gia" ["content"]=> string(268) "Giảm ngay ₫5.000 cho đơn hàng từ ₫206.000. Áp dụng đến 05-06-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(5000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "05-06-2023 23:27:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(148) "https://shopee.vn/search?promotionId=575209426190336&signature=ef8496c5fbae89a0834e734721b10f5cd7b2ca29f3f78c07921e1e3675304c2c&voucherCode=ZTISZXCZ" } ["extra"]=> array(47) { ["promotionid"]=> int(575209426190336) ["voucher_code"]=> string(8) "ZTISZXCZ" ["signature"]=> string(64) "ef8496c5fbae89a0834e734721b10f5cd7b2ca29f3f78c07921e1e3675304c2c" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(20600000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(100) ["start_time"]=> int(1678029660) ["end_time"]=> int(1685982420) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(500000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "f23030b7ed8b72d2848de0ee4faff3a8" ["icon_text"]=> string(21) "Hanama - Chính Hãng" ["shop_id"]=> int(13213141) ["shop_name"]=> string(21) "Hanama - Chính Hãng" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-B40B60B3080008280000000400450414" ["fully_redeemed"]=> bool(true) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(500000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["left_count"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "f23030b7ed8b72d2848de0ee4faff3a8" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(true) ["claim_end_time"]=> int(1685982420) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(268) "Giảm ngay ₫5.000 cho đơn hàng từ ₫206.000. Áp dụng đến 05-06-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(61) "shopee-ma-giam-5000-dong-hanama-chinh-hang-ZTISZXCZ1681318915" ["started_date"]=> string(19) "05-03-2023 22:21:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(54) "[SHOPEE] Mã giảm 5000 đồng Hanama - Chính Hãng" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "642320a3716fe4002c3373f4" ["started_time"]=> int(1678029660000) ["expired_time"]=> int(1685982420000) ["aff_link"]=> string(222) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D575209426190336%26signature%3Def8496c5fbae89a0834e734721b10f5cd7b2ca29f3f78c07921e1e3675304c2c%26voucherCode%3DZTISZXCZ" } [30]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(7) "FASH10T" ["banner_link"]=> string(31) "https://shopee.vn/m/ma-giam-gia" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫150.000. Áp dụng đến 05-06-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(10000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "05-06-2023 12:08:45" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(147) "https://shopee.vn/search?promotionId=575592491794432&signature=e58d100eb079e15234e5feeb120c61384b22a7f29acf9dce2a7fe5ab5b1c472a&voucherCode=FASH10T" } ["extra"]=> array(46) { ["promotionid"]=> int(575592491794432) ["voucher_code"]=> string(7) "FASH10T" ["signature"]=> string(64) "e58d100eb079e15234e5feeb120c61384b22a7f29acf9dce2a7fe5ab5b1c472a" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(15000000000) ["product_limit"]=> bool(true) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(79) ["start_time"]=> int(1678075725) ["end_time"]=> int(1685941725) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(1000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "c991a511701d94864bfd6c9046b2859c" ["icon_text"]=> string(14) "LAROMA FASHION" ["shop_id"]=> int(230909672) ["shop_name"]=> string(14) "LAROMA FASHION" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(true) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-4924882C980008280000000400451555" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(1000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "c991a511701d94864bfd6c9046b2859c" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1685941725) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(269) "Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫150.000. Áp dụng đến 05-06-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(58) "shopee-ma-giam-10000-dong-laroma-fashion-FASH10T1681578085" ["started_date"]=> string(19) "06-03-2023 11:08:45" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(48) "[SHOPEE] Mã giảm 10000 đồng LAROMA FASHION" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "64398ac09069b075da2dcd82" ["started_time"]=> int(1678075725000) ["expired_time"]=> int(1685941725000) ["aff_link"]=> string(221) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D575592491794432%26signature%3De58d100eb079e15234e5feeb120c61384b22a7f29acf9dce2a7fe5ab5b1c472a%26voucherCode%3DFASH10T" } [31]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(6) "HBEE5K" ["banner_link"]=> string(40) "https://shopee.vn/m/shop-moi-len-san-moi" ["content"]=> string(268) "Giảm ngay ₫5.000 cho đơn hàng từ ₫249.000. Áp dụng đến 07-06-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(5000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "07-06-2023 14:13:57" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(146) "https://shopee.vn/search?promotionId=575655331446784&signature=3a76c2c47b44f512c2a098213c4b373e3f36a9db2b6e585a7545ca72fb533b66&voucherCode=HBEE5K" } ["extra"]=> array(46) { ["promotionid"]=> int(575655331446784) ["voucher_code"]=> string(6) "HBEE5K" ["signature"]=> string(64) "3a76c2c47b44f512c2a098213c4b373e3f36a9db2b6e585a7545ca72fb533b66" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(24900000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(5) ["start_time"]=> int(1678083237) ["end_time"]=> int(1686122037) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(500000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "18c536486d2bffa784ce45d727ef6873" ["icon_text"]=> string(32) "HoneyBee - Thời Trang Bé Yêu" ["shop_id"]=> int(745805421) ["shop_name"]=> string(32) "HoneyBee - Thời Trang Bé Yêu" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-AD2D6047980008280000000400454054" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(500000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "18c536486d2bffa784ce45d727ef6873" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1686122037) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(268) "Giảm ngay ₫5.000 cho đơn hàng từ ₫249.000. Áp dụng đến 07-06-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(68) "shopee-ma-giam-5000-dong-honeybee-thoi-trang-be-yeu-HBEE5K1681318992" ["started_date"]=> string(19) "06-03-2023 13:13:57" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(65) "[SHOPEE] Mã giảm 5000 đồng HoneyBee - Thời Trang Bé Yêu" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "6425c42909e8785d825e6fd5" ["started_time"]=> int(1678083237000) ["expired_time"]=> int(1686122037000) ["aff_link"]=> string(220) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D575655331446784%26signature%3D3a76c2c47b44f512c2a098213c4b373e3f36a9db2b6e585a7545ca72fb533b66%26voucherCode%3DHBEE5K" } [32]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(9) "WALNFGYFF" ["banner_link"]=> string(31) "https://shopee.vn/m/ma-giam-gia" ["content"]=> string(257) "Giảm ngay 20% cho đơn hàng từ ₫1. Áp dụng đến 07-06-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(0.2) ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["expired_date"]=> string(19) "07-06-2023 20:29:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(149) "https://shopee.vn/search?promotionId=575844770971648&signature=36c8aa92d9a63bcc5db3233dd8f0763d8628b813e77a59559930447d1be2d25f&voucherCode=WALNFGYFF" } ["extra"]=> array(46) { ["promotionid"]=> int(575844770971648) ["voucher_code"]=> string(9) "WALNFGYFF" ["signature"]=> string(64) "36c8aa92d9a63bcc5db3233dd8f0763d8628b813e77a59559930447d1be2d25f" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(100000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1678105740) ["end_time"]=> int(1686144540) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(20) ["reward_value"]=> int(0) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "89e21c73a4013e932cd240e93b988aa9" ["icon_text"]=> string(11) "Walnut Shop" ["shop_id"]=> int(20501133) ["shop_name"]=> string(11) "Walnut Shop" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-3AD7229B880008280000000400454544" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(0) ["discount_percentage"]=> int(20) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "89e21c73a4013e932cd240e93b988aa9" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1686144540) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(0) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(2000000) ["usage_terms"]=> string(257) "Giảm ngay 20% cho đơn hàng từ ₫1. Áp dụng đến 07-06-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(49) "shopee-ma-giam-20-walnut-shop-WALNFGYFF1679936418" ["started_date"]=> string(19) "06-03-2023 19:29:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(35) "[SHOPEE] Mã giảm 20% Walnut Shop" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "64207dc8161d2c692d4fd21b" ["started_time"]=> int(1678105740000) ["expired_time"]=> int(1686144540000) ["aff_link"]=> string(223) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D575844770971648%26signature%3D36c8aa92d9a63bcc5db3233dd8f0763d8628b813e77a59559930447d1be2d25f%26voucherCode%3DWALNFGYFF" } [33]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(9) "SHOPHD10K" ["banner_link"]=> string(40) "https://shopee.vn/m/shop-moi-len-san-moi" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫250.000. Áp dụng đến 09-06-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(10000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "09-06-2023 10:35:51" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(149) "https://shopee.vn/search?promotionId=576995697999872&signature=cf481dea5427e15540bbb7a0ed22777965cde8daff012ae8c3d022ef795b1fc3&voucherCode=SHOPHD10K" } ["extra"]=> array(46) { ["promotionid"]=> int(576995697999872) ["voucher_code"]=> string(9) "SHOPHD10K" ["signature"]=> string(64) "cf481dea5427e15540bbb7a0ed22777965cde8daff012ae8c3d022ef795b1fc3" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(25000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1678242951) ["end_time"]=> int(1686281751) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(1000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "990ba470ec9fbe3b1cc024e83100c5c4" ["icon_text"]=> string(10) "HADA STYLE" ["shop_id"]=> int(41445116) ["shop_name"]=> string(10) "HADA STYLE" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-BA1761FBF80008280000000400505014" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(1000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "990ba470ec9fbe3b1cc024e83100c5c4" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1686281751) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(269) "Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫250.000. Áp dụng đến 09-06-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(56) "shopee-ma-giam-10000-dong-hada-style-SHOPHD10K1682398408" ["started_date"]=> string(19) "08-03-2023 09:35:51" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(44) "[SHOPEE] Mã giảm 10000 đồng HADA STYLE" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "6446bb61fcf8cd26fa5539eb" ["started_time"]=> int(1678242951000) ["expired_time"]=> int(1686281751000) ["aff_link"]=> string(223) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D576995697999872%26signature%3Dcf481dea5427e15540bbb7a0ed22777965cde8daff012ae8c3d022ef795b1fc3%26voucherCode%3DSHOPHD10K" } [34]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(9) "SHOPHD15K" ["banner_link"]=> string(31) "https://shopee.vn/m/ma-giam-gia" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫15.000 cho đơn hàng từ ₫350.000. Áp dụng đến 09-06-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(15000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "09-06-2023 10:39:19" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(149) "https://shopee.vn/search?promotionId=576996703764480&signature=8f83b71855a1744b715710a0e591cab76120576713153d66eb8fc1fb6770ccca&voucherCode=SHOPHD15K" } ["extra"]=> array(46) { ["promotionid"]=> int(576996703764480) ["voucher_code"]=> string(9) "SHOPHD15K" ["signature"]=> string(64) "8f83b71855a1744b715710a0e591cab76120576713153d66eb8fc1fb6770ccca" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(35000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1678243159) ["end_time"]=> int(1686281959) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(1500000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "990ba470ec9fbe3b1cc024e83100c5c4" ["icon_text"]=> string(10) "HADA STYLE" ["shop_id"]=> int(41445116) ["shop_name"]=> string(10) "HADA STYLE" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-E805E1AAE80008280000000400505014" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(1500000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "990ba470ec9fbe3b1cc024e83100c5c4" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1686281959) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(269) "Giảm ngay ₫15.000 cho đơn hàng từ ₫350.000. Áp dụng đến 09-06-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(56) "shopee-ma-giam-15000-dong-hada-style-SHOPHD15K1685033303" ["started_date"]=> string(19) "08-03-2023 09:39:19" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(44) "[SHOPEE] Mã giảm 15000 đồng HADA STYLE" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "643ed099be79143e967ae8c7" ["started_time"]=> int(1678243159000) ["expired_time"]=> int(1686281959000) ["aff_link"]=> string(223) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D576996703764480%26signature%3D8f83b71855a1744b715710a0e591cab76120576713153d66eb8fc1fb6770ccca%26voucherCode%3DSHOPHD15K" } [35]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(8) "VINET10K" ["banner_link"]=> string(31) "https://shopee.vn/m/ma-giam-gia" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫999.000. Áp dụng đến 10-06-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(10000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "10-06-2023 12:10:18" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(148) "https://shopee.vn/search?promotionId=579217890131968&signature=ddd08f97ce305114b3bf2faa606467a6b7102cf84aa839681726462d3e86e035&voucherCode=VINET10K" } ["extra"]=> array(46) { ["promotionid"]=> int(579217890131968) ["voucher_code"]=> string(8) "VINET10K" ["signature"]=> string(64) "ddd08f97ce305114b3bf2faa606467a6b7102cf84aa839681726462d3e86e035" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(99900000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(5) ["start_time"]=> int(1678507818) ["end_time"]=> int(1686373818) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(1000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "1ef5a7298ed7487220bc242b7a3ae64c" ["icon_text"]=> string(12) "vinet.com.vn" ["shop_id"]=> int(3932239) ["shop_name"]=> string(12) "vinet.com.vn" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-C6D8CBBEF20008280000000400545045" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(1000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "1ef5a7298ed7487220bc242b7a3ae64c" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1686373818) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(269) "Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫999.000. Áp dụng đến 10-06-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(57) "shopee-ma-giam-10000-dong-vinet-com-vn-VINET10K1682442141" ["started_date"]=> string(19) "11-03-2023 11:10:18" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(46) "[SHOPEE] Mã giảm 10000 đồng vinet.com.vn" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "6446b9bafcf8cd26fa5539bd" ["started_time"]=> int(1678507818000) ["expired_time"]=> int(1686373818000) ["aff_link"]=> string(222) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D579217890131968%26signature%3Dddd08f97ce305114b3bf2faa606467a6b7102cf84aa839681726462d3e86e035%26voucherCode%3DVINET10K" } [36]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(8) "SIMI15K1" ["banner_link"]=> string(38) "https://shopee.vn/m/khung-gio-san-sale" ["content"]=> string(271) "Giảm ngay ₫15.000 cho đơn hàng từ ₫1.000.000. Áp dụng đến 10-06-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(15000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "10-06-2023 23:59:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(148) "https://shopee.vn/search?promotionId=579359271813120&signature=d9c20b22dcb7d369d34cfc0c759e2059304a8e104845b1c791c2afbad8445273&voucherCode=SIMI15K1" } ["extra"]=> array(46) { ["promotionid"]=> int(579359271813120) ["voucher_code"]=> string(8) "SIMI15K1" ["signature"]=> string(64) "d9c20b22dcb7d369d34cfc0c759e2059304a8e104845b1c791c2afbad8445273" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(100000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1678524660) ["end_time"]=> int(1686416340) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(1500000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "3aafb386c03a69ce032f99920b19b80f" ["icon_text"]=> string(23) "UNIQ Official Store HCM" ["shop_id"]=> int(240713286) ["shop_name"]=> string(23) "UNIQ Official Store HCM" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-EB35EBE00A0008280000000400545450" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(1500000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "3aafb386c03a69ce032f99920b19b80f" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1686416340) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(271) "Giảm ngay ₫15.000 cho đơn hàng từ ₫1.000.000. Áp dụng đến 10-06-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(68) "shopee-ma-giam-15000-dong-uniq-official-store-hcm-SIMI15K11682269295" ["started_date"]=> string(19) "11-03-2023 15:51:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(57) "[SHOPEE] Mã giảm 15000 đồng UNIQ Official Store HCM" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "641ddaa27e16ce39f34dcf38" ["started_time"]=> int(1678524660000) ["expired_time"]=> int(1686416340000) ["aff_link"]=> string(222) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D579359271813120%26signature%3Dd9c20b22dcb7d369d34cfc0c759e2059304a8e104845b1c791c2afbad8445273%26voucherCode%3DSIMI15K1" } [37]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(8) "SIMI20K2" ["banner_link"]=> string(31) "https://shopee.vn/m/ma-giam-gia" ["content"]=> string(271) "Giảm ngay ₫20.000 cho đơn hàng từ ₫2.000.000. Áp dụng đến 10-06-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(20000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "10-06-2023 23:59:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(148) "https://shopee.vn/search?promotionId=579359573721088&signature=0d47fee5377f3484875d656bc27a1349509a6b0558f6a7114cb1d19a58b7b3d9&voucherCode=SIMI20K2" } ["extra"]=> array(46) { ["promotionid"]=> int(579359573721088) ["voucher_code"]=> string(8) "SIMI20K2" ["signature"]=> string(64) "0d47fee5377f3484875d656bc27a1349509a6b0558f6a7114cb1d19a58b7b3d9" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(200000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1678524780) ["end_time"]=> int(1686416340) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(2000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "3aafb386c03a69ce032f99920b19b80f" ["icon_text"]=> string(19) "SimiGO Official HCM" ["shop_id"]=> int(240713286) ["shop_name"]=> string(19) "SimiGO Official HCM" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-E4C9EBB45A0008280000000400545450" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(2000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "3aafb386c03a69ce032f99920b19b80f" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1686416340) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(271) "Giảm ngay ₫20.000 cho đơn hàng từ ₫2.000.000. Áp dụng đến 10-06-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(64) "shopee-ma-giam-20000-dong-simigo-official-hcm-SIMI20K21680627631" ["started_date"]=> string(19) "11-03-2023 15:53:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(53) "[SHOPEE] Mã giảm 20000 đồng SimiGO Official HCM" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "642b09a48f279e3732388402" ["started_time"]=> int(1678524780000) ["expired_time"]=> int(1686416340000) ["aff_link"]=> string(222) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D579359573721088%26signature%3D0d47fee5377f3484875d656bc27a1349509a6b0558f6a7114cb1d19a58b7b3d9%26voucherCode%3DSIMI20K2" } [38]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(9) "THUYKQ54W" ["banner_link"]=> string(31) "https://shopee.vn/m/ma-giam-gia" ["content"]=> string(268) "Giảm ngay ₫4.000 cho đơn hàng từ ₫150.000. Áp dụng đến 11-06-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(4000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "11-06-2023 19:24:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(149) "https://shopee.vn/search?promotionId=579469959495680&signature=16281b7e07362ba34937635f6201ac07ad6b55d91c86359f8b0515a04009b48a&voucherCode=THUYKQ54W" } ["extra"]=> array(46) { ["promotionid"]=> int(579469959495680) ["voucher_code"]=> string(9) "THUYKQ54W" ["signature"]=> string(64) "16281b7e07362ba34937635f6201ac07ad6b55d91c86359f8b0515a04009b48a" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(15000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(36) ["start_time"]=> int(1678537500) ["end_time"]=> int(1686486240) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(400000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "94e058fd19d74aa96876e0afb4d6603c" ["icon_text"]=> string(22) "ThuyAnh - Kids Fashion" ["shop_id"]=> int(12752873) ["shop_name"]=> string(22) "ThuyAnh - Kids Fashion" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-33F321E80A0008280000000400550014" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(400000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "94e058fd19d74aa96876e0afb4d6603c" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1686486240) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(268) "Giảm ngay ₫4.000 cho đơn hàng từ ₫150.000. Áp dụng đến 11-06-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(65) "shopee-ma-giam-4000-dong-thuyanh-kids-fashion-THUYKQ54W1681232425" ["started_date"]=> string(19) "11-03-2023 19:25:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(55) "[SHOPEE] Mã giảm 4000 đồng ThuyAnh - Kids Fashion" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "6434446fe1a9e45880637ad6" ["started_time"]=> int(1678537500000) ["expired_time"]=> int(1686486240000) ["aff_link"]=> string(223) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D579469959495680%26signature%3D16281b7e07362ba34937635f6201ac07ad6b55d91c86359f8b0515a04009b48a%26voucherCode%3DTHUYKQ54W" } [39]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(7) "RMAN10K" ["banner_link"]=> string(38) "https://shopee.vn/m/khung-gio-san-sale" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫219.000. Áp dụng đến 12-06-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(10000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "12-06-2023 22:16:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(147) "https://shopee.vn/search?promotionId=579522202238976&signature=533d40feafb189f0cb7f31a965ffc733c2fd3953e05618fa0c848f04153c7bff&voucherCode=RMAN10K" } ["extra"]=> array(46) { ["promotionid"]=> int(579522202238976) ["voucher_code"]=> string(7) "RMAN10K" ["signature"]=> string(64) "533d40feafb189f0cb7f31a965ffc733c2fd3953e05618fa0c848f04153c7bff" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(21900000000) ["product_limit"]=> bool(true) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1678544160) ["end_time"]=> int(1686582960) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(1000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "e1b3af61234ce29a1231005bc50344ca" ["icon_text"]=> string(30) "RMan - Thời Trang Nam Việt" ["shop_id"]=> int(509268186) ["shop_name"]=> string(30) "RMan - Thời Trang Nam Việt" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-6A15A2030A0008280000000400550104" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(1000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "e1b3af61234ce29a1231005bc50344ca" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1686582960) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(269) "Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫219.000. Áp dụng đến 12-06-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(68) "shopee-ma-giam-10000-dong-rman-thoi-trang-nam-viet-RMAN10K1682657181" ["started_date"]=> string(19) "11-03-2023 21:16:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(64) "[SHOPEE] Mã giảm 10000 đồng RMan - Thời Trang Nam Việt" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "644b291889ffb53cb84e6544" ["started_time"]=> int(1678544160000) ["expired_time"]=> int(1686582960000) ["aff_link"]=> string(221) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D579522202238976%26signature%3D533d40feafb189f0cb7f31a965ffc733c2fd3953e05618fa0c848f04153c7bff%26voucherCode%3DRMAN10K" } [40]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(9) "TAMAALLQ2" ["banner_link"]=> string(31) "https://shopee.vn/m/ma-giam-gia" ["content"]=> string(283) "Giảm ngay 9%, tối đa ₫9.999, cho đơn hàng từ ₫111.000. Áp dụng đến 12-06-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(0.09) ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["expired_date"]=> string(19) "12-06-2023 23:41:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(149) "https://shopee.vn/search?promotionId=579565362053120&signature=1da058f92edabb4468c0458101c93b7ddff977b805473a04ce48991f4902912b&voucherCode=TAMAALLQ2" } ["extra"]=> array(46) { ["promotionid"]=> int(579565362053120) ["voucher_code"]=> string(9) "TAMAALLQ2" ["signature"]=> string(64) "1da058f92edabb4468c0458101c93b7ddff977b805473a04ce48991f4902912b" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(11100000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(7) ["start_time"]=> int(1678549260) ["end_time"]=> int(1686588060) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(9) ["reward_value"]=> int(0) ["reward_cap"]=> int(999900000) ["icon_hash"]=> string(32) "b77fc81245c35e87c57ee051f0221d7b" ["icon_text"]=> string(18) "TamAnStore_Offical" ["shop_id"]=> int(815939449) ["shop_name"]=> string(18) "TamAnStore_Offical" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-E925EA974A0008280000000400550150" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(0) ["discount_percentage"]=> int(9) ["discount_cap"]=> int(999900000) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "b77fc81245c35e87c57ee051f0221d7b" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1686588060) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(900000) ["usage_terms"]=> string(283) "Giảm ngay 9%, tối đa ₫9.999, cho đơn hàng từ ₫111.000. Áp dụng đến 12-06-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(55) "shopee-ma-giam-9-tamanstore_offical-TAMAALLQ21685883661" ["started_date"]=> string(19) "11-03-2023 22:41:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(41) "[SHOPEE] Mã giảm 9% TamAnStore_Offical" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "647078ea47adf02e57062c23" ["started_time"]=> int(1678549260000) ["expired_time"]=> int(1686588060000) ["aff_link"]=> string(223) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D579565362053120%26signature%3D1da058f92edabb4468c0458101c93b7ddff977b805473a04ce48991f4902912b%26voucherCode%3DTAMAALLQ2" } [41]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(8) "THOIFHGD" ["banner_link"]=> string(31) "https://shopee.vn/m/ma-giam-gia" ["content"]=> string(263) "Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫0. Áp dụng đến 15-06-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(10000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "15-06-2023 00:00:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(148) "https://shopee.vn/search?promotionId=580331058413568&signature=ca7f66e2677e1f12fb43f5ffd79a768a190ded77142351baf06708537e89cac8&voucherCode=THOIFHGD" } ["extra"]=> array(46) { ["promotionid"]=> int(580331058413568) ["voucher_code"]=> string(8) "THOIFHGD" ["signature"]=> string(64) "ca7f66e2677e1f12fb43f5ffd79a768a190ded77142351baf06708537e89cac8" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(0) ["product_limit"]=> bool(true) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(10) ["start_time"]=> int(1678640760) ["end_time"]=> int(1686762000) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(1000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "4d80c9fb553381255f6411c812d8e000" ["icon_text"]=> string(16) "Thời Trang Tun" ["shop_id"]=> int(418205918) ["shop_name"]=> string(16) "Thời Trang Tun" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-D9E6E1147A0008280000000400555054" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(1000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "4d80c9fb553381255f6411c812d8e000" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1686762000) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(263) "Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫0. Áp dụng đến 15-06-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(59) "shopee-ma-giam-10000-dong-thoi-trang-tun-THOIFHGD1681534377" ["started_date"]=> string(19) "13-03-2023 00:06:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(50) "[SHOPEE] Mã giảm 10000 đồng Thời Trang Tun" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "642efe9ea4278d386e6cba65" ["started_time"]=> int(1678640760000) ["expired_time"]=> int(1686762000000) ["aff_link"]=> string(222) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D580331058413568%26signature%3Dca7f66e2677e1f12fb43f5ffd79a768a190ded77142351baf06708537e89cac8%26voucherCode%3DTHOIFHGD" } [42]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(8) "REMVN10K" ["banner_link"]=> string(38) "https://shopee.vn/m/sieu-hoi-song-chat" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫300.000. Áp dụng đến 15-06-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(10000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "15-06-2023 17:00:22" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(148) "https://shopee.vn/search?promotionId=581368946917376&signature=77b8e8ba6ff0e038cf413ad722adb0b7e5075ff9c07a093294ef8bcd8c26053e&voucherCode=REMVN10K" } ["extra"]=> array(46) { ["promotionid"]=> int(581368946917376) ["voucher_code"]=> string(8) "REMVN10K" ["signature"]=> string(64) "77b8e8ba6ff0e038cf413ad722adb0b7e5075ff9c07a093294ef8bcd8c26053e" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(30000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(2) ["start_time"]=> int(1678763842) ["end_time"]=> int(1686823222) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(1000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "3e35db1379be26e389d23ad8339830e6" ["icon_text"]=> string(33) "Rèm Việt Giá Sỉ - CLEVINIUM" ["shop_id"]=> int(28771103) ["shop_name"]=> string(33) "Rèm Việt Giá Sỉ - CLEVINIUM" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-E001E92AEA0008280000000401005000" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(1000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "3e35db1379be26e389d23ad8339830e6" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1686823222) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(269) "Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫300.000. Áp dụng đến 15-06-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(70) "shopee-ma-giam-10000-dong-rem-viet-gia-si-clevinium-REMVN10K1683306032" ["started_date"]=> string(19) "14-03-2023 10:17:22" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(67) "[SHOPEE] Mã giảm 10000 đồng Rèm Việt Giá Sỉ - CLEVINIUM" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "6453e8332b8575437a689466" ["started_time"]=> int(1678763842000) ["expired_time"]=> int(1686823222000) ["aff_link"]=> string(222) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D581368946917376%26signature%3D77b8e8ba6ff0e038cf413ad722adb0b7e5075ff9c07a093294ef8bcd8c26053e%26voucherCode%3DREMVN10K" } [43]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(9) "LYNC59YM9" ["banner_link"]=> string(40) "https://shopee.vn/m/shop-moi-len-san-moi" ["content"]=> string(268) "Giảm ngay ₫1.500 cho đơn hàng từ ₫150.000. Áp dụng đến 10-06-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(1500) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "10-06-2023 11:03:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(149) "https://shopee.vn/search?promotionId=581393046372352&signature=aa4b642cea962f457b08468cd46598a7c9e5c6c55f38d9199578a5889a2ab1ea&voucherCode=LYNC59YM9" } ["extra"]=> array(46) { ["promotionid"]=> int(581393046372352) ["voucher_code"]=> string(9) "LYNC59YM9" ["signature"]=> string(64) "aa4b642cea962f457b08468cd46598a7c9e5c6c55f38d9199578a5889a2ab1ea" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(15000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(57) ["start_time"]=> int(1678766728) ["end_time"]=> int(1686369780) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(150000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "1f26cba70d6146a66aed4a8f850b1c24" ["icon_text"]=> string(19) "ĐỒ NGỦ LYNCHAN" ["shop_id"]=> int(675380327) ["shop_name"]=> string(19) "ĐỒ NGỦ LYNCHAN" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-0BF420ABAA0008280000000401005014" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(150000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "1f26cba70d6146a66aed4a8f850b1c24" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1686369780) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(268) "Giảm ngay ₫1.500 cho đơn hàng từ ₫150.000. Áp dụng đến 10-06-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(59) "shopee-ma-giam-1500-dong-do-ngu-lynchan-LYNC59YM91683262149" ["started_date"]=> string(19) "14-03-2023 11:05:28" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(52) "[SHOPEE] Mã giảm 1500 đồng ĐỒ NGỦ LYNCHAN" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "64383ad9a9837a5d6a500ecc" ["started_time"]=> int(1678766728000) ["expired_time"]=> int(1686369780000) ["aff_link"]=> string(223) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D581393046372352%26signature%3Daa4b642cea962f457b08468cd46598a7c9e5c6c55f38d9199578a5889a2ab1ea%26voucherCode%3DLYNC59YM9" } [44]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(6) "MAO93K" ["banner_link"]=> string(40) "https://shopee.vn/m/shop-moi-len-san-moi" ["content"]=> string(267) "Giảm ngay ₫3.000 cho đơn hàng từ ₫90.000. Áp dụng đến 14-06-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(3000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "14-06-2023 17:07:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(146) "https://shopee.vn/search?promotionId=581541609635840&signature=a74874e16ed091847549bbd2eb46e91cc9fb65b4aeae35407a6fb8d4dca5b312&voucherCode=MAO93K" } ["extra"]=> array(46) { ["promotionid"]=> int(581541609635840) ["voucher_code"]=> string(6) "MAO93K" ["signature"]=> string(64) "a74874e16ed091847549bbd2eb46e91cc9fb65b4aeae35407a6fb8d4dca5b312" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(9000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(3) ["start_time"]=> int(1678784820) ["end_time"]=> int(1686737220) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(300000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "863da67f78d1ae71ad3f91718a0070a9" ["icon_text"]=> string(7) "Mão99." ["shop_id"]=> int(788496334) ["shop_name"]=> string(7) "Mão99." ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-6739A9A0408008280000000401005440" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(300000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "863da67f78d1ae71ad3f91718a0070a9" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1686737220) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(267) "Giảm ngay ₫3.000 cho đơn hàng từ ₫90.000. Áp dụng đến 14-06-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(47) "shopee-ma-giam-3000-dong-mao99-MAO93K1685681332" ["started_date"]=> string(19) "14-03-2023 16:07:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(40) "[SHOPEE] Mã giảm 3000 đồng Mão99." ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "642bb341f06de23b296560c6" ["started_time"]=> int(1678784820000) ["expired_time"]=> int(1686737220000) ["aff_link"]=> string(220) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D581541609635840%26signature%3Da74874e16ed091847549bbd2eb46e91cc9fb65b4aeae35407a6fb8d4dca5b312%26voucherCode%3DMAO93K" } [45]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(8) "THOA2023" ["banner_link"]=> string(40) "https://shopee.vn/m/shop-moi-len-san-moi" ["content"]=> string(283) "Giảm ngay 2%, tối đa ₫5.000, cho đơn hàng từ ₫239.000. Áp dụng đến 14-06-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(0.02) ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["expired_date"]=> string(19) "14-06-2023 17:43:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(148) "https://shopee.vn/search?promotionId=581591881973760&signature=d7b4414a6d27499be16c70d7e709b7192d6cd7e19aca17a05d91b153201ae8ee&voucherCode=THOA2023" } ["extra"]=> array(46) { ["promotionid"]=> int(581591881973760) ["voucher_code"]=> string(8) "THOA2023" ["signature"]=> string(64) "d7b4414a6d27499be16c70d7e709b7192d6cd7e19aca17a05d91b153201ae8ee" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(23900000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(35) ["start_time"]=> int(1678790580) ["end_time"]=> int(1686739380) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(2) ["reward_value"]=> int(0) ["reward_cap"]=> int(500000000) ["icon_hash"]=> string(32) "f86c0d7b9d86072d7a0627a41120aa8c" ["icon_text"]=> string(35) "Bin Sport - Đồ tập, đồ bơi" ["shop_id"]=> int(72680128) ["shop_name"]=> string(35) "Bin Sport - Đồ tập, đồ bơi" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-B4CB6A1D408008280000000401005510" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(0) ["discount_percentage"]=> int(2) ["discount_cap"]=> int(500000000) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "f86c0d7b9d86072d7a0627a41120aa8c" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1686739380) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(200000) ["usage_terms"]=> string(283) "Giảm ngay 2%, tối đa ₫5.000, cho đơn hàng từ ₫239.000. Áp dụng đến 14-06-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(59) "shopee-ma-giam-2-bin-sport-do-tap-do-boi-THOA20231683305279" ["started_date"]=> string(19) "14-03-2023 17:43:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(58) "[SHOPEE] Mã giảm 2% Bin Sport - Đồ tập, đồ bơi" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "644aaf8d601002316d24050e" ["started_time"]=> int(1678790580000) ["expired_time"]=> int(1686739380000) ["aff_link"]=> string(222) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D581591881973760%26signature%3Dd7b4414a6d27499be16c70d7e709b7192d6cd7e19aca17a05d91b153201ae8ee%26voucherCode%3DTHOA2023" } [46]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(9) "YHCT15K79" ["banner_link"]=> string(38) "https://shopee.vn/m/khung-gio-san-sale" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫15.000 cho đơn hàng từ ₫799.000. Áp dụng đến 15-06-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(15000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "15-06-2023 23:59:10" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(149) "https://shopee.vn/search?promotionId=581770325475328&signature=56521a7ce7b9a27cf48cfef46c9130b6f45a76b104c7ba85631096c8e7c3ad47&voucherCode=YHCT15K79" } ["extra"]=> array(46) { ["promotionid"]=> int(581770325475328) ["voucher_code"]=> string(9) "YHCT15K79" ["signature"]=> string(64) "56521a7ce7b9a27cf48cfef46c9130b6f45a76b104c7ba85631096c8e7c3ad47" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(79900000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1678813150) ["end_time"]=> int(1686848350) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(1500000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "c347092dadef8da274fa40c4fe9f78da" ["icon_text"]=> string(16) "MIDAS TOUCH SHOP" ["shop_id"]=> int(125699665) ["shop_name"]=> string(16) "MIDAS TOUCH SHOP" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-F73BC137108008280000000401010151" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(1500000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "c347092dadef8da274fa40c4fe9f78da" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1686848350) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(269) "Giảm ngay ₫15.000 cho đơn hàng từ ₫799.000. Áp dụng đến 15-06-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(62) "shopee-ma-giam-15000-dong-midas-touch-shop-YHCT15K791682916341" ["started_date"]=> string(19) "14-03-2023 23:59:10" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(50) "[SHOPEE] Mã giảm 15000 đồng MIDAS TOUCH SHOP" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "644f1d43e46e345cac2c92b2" ["started_time"]=> int(1678813150000) ["expired_time"]=> int(1686848350000) ["aff_link"]=> string(223) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D581770325475328%26signature%3D56521a7ce7b9a27cf48cfef46c9130b6f45a76b104c7ba85631096c8e7c3ad47%26voucherCode%3DYHCT15K79" } [47]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(9) "SEIMJXE6W" ["banner_link"]=> string(31) "https://shopee.vn/m/ma-giam-gia" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫299.000. Áp dụng đến 14-06-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(10000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "14-06-2023 06:56:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(149) "https://shopee.vn/search?promotionId=581993754640384&signature=c38ad1d5d560464e8fc2f1a0e058f43869f13c5ee52f8a004ab0b99ea8864b59&voucherCode=SEIMJXE6W" } ["extra"]=> array(46) { ["promotionid"]=> int(581993754640384) ["voucher_code"]=> string(9) "SEIMJXE6W" ["signature"]=> string(64) "c38ad1d5d560464e8fc2f1a0e058f43869f13c5ee52f8a004ab0b99ea8864b59" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(29900000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(10) ["start_time"]=> int(1678838329) ["end_time"]=> int(1686700560) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(1000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "3090f2a0d955a3421c1597c76da62b45" ["icon_text"]=> string(20) "SEIMY OFFICIAL STORE" ["shop_id"]=> int(292513909) ["shop_name"]=> string(20) "SEIMY OFFICIAL STORE" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-7DEF8201D08008280000000401011101" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(1000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "3090f2a0d955a3421c1597c76da62b45" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1686700560) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(269) "Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫299.000. Áp dụng đến 14-06-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(66) "shopee-ma-giam-10000-dong-seimy-official-store-SEIMJXE6W1682010178" ["started_date"]=> string(19) "15-03-2023 06:58:49" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(54) "[SHOPEE] Mã giảm 10000 đồng SEIMY OFFICIAL STORE" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "6432f3052d15920bc0069da4" ["started_time"]=> int(1678838329000) ["expired_time"]=> int(1686700560000) ["aff_link"]=> string(223) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D581993754640384%26signature%3Dc38ad1d5d560464e8fc2f1a0e058f43869f13c5ee52f8a004ab0b99ea8864b59%26voucherCode%3DSEIMJXE6W" } [48]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(8) "TONGKHO3" ["banner_link"]=> string(40) "https://shopee.vn/m/shop-moi-len-san-moi" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫20.000 cho đơn hàng từ ₫300.000. Áp dụng đến 15-06-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(20000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "15-06-2023 12:22:48" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(148) "https://shopee.vn/search?promotionId=582847288492032&signature=d9427b895842619b99fafd4c22be6ec2dd7da57b722ee55e506c9cf0e888a946&voucherCode=TONGKHO3" } ["extra"]=> array(46) { ["promotionid"]=> int(582847288492032) ["voucher_code"]=> string(8) "TONGKHO3" ["signature"]=> string(64) "d9427b895842619b99fafd4c22be6ec2dd7da57b722ee55e506c9cf0e888a946" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(30000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1678940568) ["end_time"]=> int(1686806568) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(2000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "4856434631293c86a995546ac2c39b75" ["icon_text"]=> string(25) "Tổng Kho Sáp Wax Lông" ["shop_id"]=> int(283683721) ["shop_name"]=> string(25) "Tổng Kho Sáp Wax Lông" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-E739E996708008280000000401040140" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(2000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "4856434631293c86a995546ac2c39b75" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1686806568) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(269) "Giảm ngay ₫20.000 cho đơn hàng từ ₫300.000. Áp dụng đến 15-06-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(66) "shopee-ma-giam-20000-dong-tong-kho-sap-wax-long-TONGKHO31683262137" ["started_date"]=> string(19) "16-03-2023 11:22:48" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(59) "[SHOPEE] Mã giảm 20000 đồng Tổng Kho Sáp Wax Lông" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "6446bb56fcf8cd26fa5539e9" ["started_time"]=> int(1678940568000) ["expired_time"]=> int(1686806568000) ["aff_link"]=> string(222) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D582847288492032%26signature%3Dd9427b895842619b99fafd4c22be6ec2dd7da57b722ee55e506c9cf0e888a946%26voucherCode%3DTONGKHO3" } [49]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(7) "THAO450" ["banner_link"]=> string(37) "https://shopee.vn/m/san-pham-hot-nhat" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫55.000 cho đơn hàng từ ₫450.000. Áp dụng đến 16-06-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(55000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "16-06-2023 23:59:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(147) "https://shopee.vn/search?promotionId=582992612769792&signature=a0e3e8d1049cfb38b8123fdfd9d1c5e76576cb885fcb5923ed6c02cfffdde1b9&voucherCode=THAO450" } ["extra"]=> array(46) { ["promotionid"]=> int(582992612769792) ["voucher_code"]=> string(7) "THAO450" ["signature"]=> string(64) "a0e3e8d1049cfb38b8123fdfd9d1c5e76576cb885fcb5923ed6c02cfffdde1b9" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(45000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(1) ["start_time"]=> int(1678957860) ["end_time"]=> int(1686934740) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(5500000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "b773387257d38a34f57ae5f9e3891229" ["icon_text"]=> string(26) "Thảo Mộc Xanh Nam Phú" ["shop_id"]=> int(457936468) ["shop_name"]=> string(26) "Thảo Mộc Xanh Nam Phú" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-E8C5E39F308008280000000401040544" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(5500000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "b773387257d38a34f57ae5f9e3891229" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1686934740) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(269) "Giảm ngay ₫55.000 cho đơn hàng từ ₫450.000. Áp dụng đến 16-06-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(65) "shopee-ma-giam-55000-dong-thao-moc-xanh-nam-phu-THAO4501684317817" ["started_date"]=> string(19) "16-03-2023 16:11:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(60) "[SHOPEE] Mã giảm 55000 đồng Thảo Mộc Xanh Nam Phú" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "645c372717eede404762fa84" ["started_time"]=> int(1678957860000) ["expired_time"]=> int(1686934740000) ["aff_link"]=> string(221) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D582992612769792%26signature%3Da0e3e8d1049cfb38b8123fdfd9d1c5e76576cb885fcb5923ed6c02cfffdde1b9%26voucherCode%3DTHAO450" } [50]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(9) "MULTFLDAT" ["banner_link"]=> string(40) "https://shopee.vn/m/shop-moi-len-san-moi" ["content"]=> string(263) "Giảm ngay 10% cho đơn hàng từ ₫100.000. Áp dụng đến 16-06-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(0.1) ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["expired_date"]=> string(19) "16-06-2023 09:04:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(149) "https://shopee.vn/search?promotionId=584232516141056&signature=e36a9caafce502b6588e32728219b6177aeec0a4b23100052d28c407086b7caa&voucherCode=MULTFLDAT" } ["extra"]=> array(46) { ["promotionid"]=> int(584232516141056) ["voucher_code"]=> string(9) "MULTFLDAT" ["signature"]=> string(64) "e36a9caafce502b6588e32728219b6177aeec0a4b23100052d28c407086b7caa" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(10000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1679105165) ["end_time"]=> int(1686881040) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(10) ["reward_value"]=> int(0) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "3575b993ae04328b5ecc757bd9d12417" ["icon_text"]=> string(17) "Multi Athena Shop" ["shop_id"]=> int(315593476) ["shop_name"]=> string(17) "Multi Athena Shop" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-ADED4B95988008280000000401051145" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(0) ["discount_percentage"]=> int(10) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "3575b993ae04328b5ecc757bd9d12417" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1686881040) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(1000000) ["usage_terms"]=> string(263) "Giảm ngay 10% cho đơn hàng từ ₫100.000. Áp dụng đến 16-06-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(55) "shopee-ma-giam-10-multi-athena-shop-MULTFLDAT1684126076" ["started_date"]=> string(19) "18-03-2023 09:06:05" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(41) "[SHOPEE] Mã giảm 10% Multi Athena Shop" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "64476064a677333764708592" ["started_time"]=> int(1679105165000) ["expired_time"]=> int(1686881040000) ["aff_link"]=> string(223) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D584232516141056%26signature%3De36a9caafce502b6588e32728219b6177aeec0a4b23100052d28c407086b7caa%26voucherCode%3DMULTFLDAT" } [51]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(9) "THE199710" ["banner_link"]=> string(40) "https://shopee.vn/m/shop-moi-len-san-moi" ["content"]=> string(268) "Giảm ngay ₫2.500 cho đơn hàng từ ₫249.000. Áp dụng đến 19-06-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(2500) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "19-06-2023 16:32:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(149) "https://shopee.vn/search?promotionId=584423380729856&signature=e17303ea745309f01b104c339be93c1841fd51d4adcae07a94c570cf90fbc4ed&voucherCode=THE199710" } ["extra"]=> array(46) { ["promotionid"]=> int(584423380729856) ["voucher_code"]=> string(9) "THE199710" ["signature"]=> string(64) "e17303ea745309f01b104c339be93c1841fd51d4adcae07a94c570cf90fbc4ed" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(24900000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(14) ["start_time"]=> int(1679128320) ["end_time"]=> int(1687167120) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(250000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "00f2048dece70f2246f6edb661535731" ["icon_text"]=> string(17) "THE 1997 MENSWEAR" ["shop_id"]=> int(25764679) ["shop_name"]=> string(17) "THE 1997 MENSWEAR" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-46D888A9D88008280000000401054015" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(250000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "00f2048dece70f2246f6edb661535731" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1687167120) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(268) "Giảm ngay ₫2.500 cho đơn hàng từ ₫249.000. Áp dụng đến 19-06-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(62) "shopee-ma-giam-2500-dong-the-1997-menswear-THE1997101684990124" ["started_date"]=> string(19) "18-03-2023 15:32:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(50) "[SHOPEE] Mã giảm 2500 đồng THE 1997 MENSWEAR" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "6447602ca677333764708590" ["started_time"]=> int(1679128320000) ["expired_time"]=> int(1687167120000) ["aff_link"]=> string(223) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D584423380729856%26signature%3De17303ea745309f01b104c339be93c1841fd51d4adcae07a94c570cf90fbc4ed%26voucherCode%3DTHE199710" } [52]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(6) "DANASS" ["banner_link"]=> string(40) "https://shopee.vn/m/shop-moi-len-san-moi" ["content"]=> string(261) "Giảm ngay 1% cho đơn hàng từ ₫10.000. Áp dụng đến 20-06-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(0.01) ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["expired_date"]=> string(19) "20-06-2023 07:54:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(146) "https://shopee.vn/search?promotionId=584886507470848&signature=9d4082fcbd0c386545cc70909c0b1c751be2818959a5c5e0331652a0f5b999fd&voucherCode=DANASS" } ["extra"]=> array(47) { ["promotionid"]=> int(584886507470848) ["voucher_code"]=> string(6) "DANASS" ["signature"]=> string(64) "9d4082fcbd0c386545cc70909c0b1c751be2818959a5c5e0331652a0f5b999fd" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(1000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1679183640) ["end_time"]=> int(1687222440) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(1) ["reward_value"]=> int(0) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "3de337a8ac39e1071bfad6a7ca69a8b7" ["icon_text"]=> string(14) "Đan Anh Kid's" ["customised_labels"]=> array(1) { [0]=> array(1) { ["content"]=> string(26) "Voucher khách hàng mới" } } ["shop_id"]=> int(354021583) ["shop_name"]=> string(14) "Đan Anh Kid's" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-C000CA0D288008280000000401055505" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(0) ["discount_percentage"]=> int(1) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "3de337a8ac39e1071bfad6a7ca69a8b7" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1687222440) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(1) ["created_by"]=> int(2) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(100000) ["usage_terms"]=> string(261) "Giảm ngay 1% cho đơn hàng từ ₫10.000. Áp dụng đến 20-06-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(47) "shopee-ma-giam-1-dan-anh-kid-s-DANASS1685033305" ["started_date"]=> string(19) "19-03-2023 06:54:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(37) "[SHOPEE] Mã giảm 1% Đan Anh Kid's" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "6461bcf8c93285059b7fefc2" ["started_time"]=> int(1679183640000) ["expired_time"]=> int(1687222440000) ["aff_link"]=> string(220) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D584886507470848%26signature%3D9d4082fcbd0c386545cc70909c0b1c751be2818959a5c5e0331652a0f5b999fd%26voucherCode%3DDANASS" } [53]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(9) "LANDID5PF" ["banner_link"]=> string(31) "https://shopee.vn/m/ma-giam-gia" ["content"]=> string(268) "Giảm ngay ₫5.000 cho đơn hàng từ ₫499.000. Áp dụng đến 19-06-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(5000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "19-06-2023 10:08:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(149) "https://shopee.vn/search?promotionId=584989443948544&signature=fb7dd4240b680a7126bebff36a314d053f4496b79b897730800f45d8045e433f&voucherCode=LANDID5PF" } ["extra"]=> array(46) { ["promotionid"]=> int(584989443948544) ["voucher_code"]=> string(9) "LANDID5PF" ["signature"]=> string(64) "fb7dd4240b680a7126bebff36a314d053f4496b79b897730800f45d8045e433f" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(49900000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(1) ["start_time"]=> int(1679195440) ["end_time"]=> int(1687144080) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(500000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "6d9c9fb859f9689e91ed9d9537ab16ea" ["icon_text"]=> string(19) "Lan Đinh Cosmetics" ["shop_id"]=> int(28081966) ["shop_name"]=> string(19) "Lan Đinh Cosmetics" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-15EA0AA9288008280000000401100045" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(500000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "6d9c9fb859f9689e91ed9d9537ab16ea" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1687144080) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(268) "Giảm ngay ₫5.000 cho đơn hàng từ ₫499.000. Áp dụng đến 19-06-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(63) "shopee-ma-giam-5000-dong-lan-dinh-cosmetics-LANDID5PF1685681323" ["started_date"]=> string(19) "19-03-2023 10:10:40" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(52) "[SHOPEE] Mã giảm 5000 đồng Lan Đinh Cosmetics" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "643c2dababa25b1395452b48" ["started_time"]=> int(1679195440000) ["expired_time"]=> int(1687144080000) ["aff_link"]=> string(223) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D584989443948544%26signature%3Dfb7dd4240b680a7126bebff36a314d053f4496b79b897730800f45d8045e433f%26voucherCode%3DLANDID5PF" } [54]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(8) "CHIC35KM" ["banner_link"]=> string(38) "https://shopee.vn/m/khung-gio-san-sale" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫35.000 cho đơn hàng từ ₫535.000. Áp dụng đến 20-06-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(35000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "20-06-2023 13:40:31" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(148) "https://shopee.vn/search?promotionId=585060579770368&signature=2fa15a55a06abb593931f0e10aae657a65b1eba9def39a91018ce3e7fab90fc0&voucherCode=CHIC35KM" } ["extra"]=> array(46) { ["promotionid"]=> int(585060579770368) ["voucher_code"]=> string(8) "CHIC35KM" ["signature"]=> string(64) "2fa15a55a06abb593931f0e10aae657a65b1eba9def39a91018ce3e7fab90fc0" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(53500000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(10) ["start_time"]=> int(1679204431) ["end_time"]=> int(1687243231) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(3500000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "634a971573c3ea37bd6b606df645bab9" ["icon_text"]=> string(37) "Chị Chảnh Store - Giày dép nữ" ["shop_id"]=> int(143024564) ["shop_name"]=> string(37) "Chị Chảnh Store - Giày dép nữ" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-00C02A97688008280000000401100150" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(3500000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "634a971573c3ea37bd6b606df645bab9" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1687243231) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(269) "Giảm ngay ₫35.000 cho đơn hàng từ ₫535.000. Áp dụng đến 20-06-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(72) "shopee-ma-giam-35000-dong-chi-chanh-store-giay-dep-nu-CHIC35KM1683002807" ["started_date"]=> string(19) "19-03-2023 12:40:31" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(71) "[SHOPEE] Mã giảm 35000 đồng Chị Chảnh Store - Giày dép nữ" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "64506f3bfde7cd4b8d33eed6" ["started_time"]=> int(1679204431000) ["expired_time"]=> int(1687243231000) ["aff_link"]=> string(222) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D585060579770368%26signature%3D2fa15a55a06abb593931f0e10aae657a65b1eba9def39a91018ce3e7fab90fc0%26voucherCode%3DCHIC35KM" } [55]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(9) "WDEY10023" ["banner_link"]=> string(40) "https://shopee.vn/m/shop-moi-len-san-moi" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫199.000. Áp dụng đến 21-06-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(10000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "21-06-2023 10:55:39" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(149) "https://shopee.vn/search?promotionId=585702368002048&signature=7f37b7005482b2dc6c436409894535b7b8f44523ff47636df34a557cbeeb783e&voucherCode=WDEY10023" } ["extra"]=> array(46) { ["promotionid"]=> int(585702368002048) ["voucher_code"]=> string(9) "WDEY10023" ["signature"]=> string(64) "7f37b7005482b2dc6c436409894535b7b8f44523ff47636df34a557cbeeb783e" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(19900000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(3) ["start_time"]=> int(1679280399) ["end_time"]=> int(1687319739) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(1000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "25fd747a971f08b4a3436731065eeba2" ["icon_text"]=> string(19) "Green Leaves House " ["shop_id"]=> int(367866072) ["shop_name"]=> string(19) "Green Leaves House " ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-B73B431EF88008280000000401104501" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(1000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "25fd747a971f08b4a3436731065eeba2" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1687319739) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(269) "Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫199.000. Áp dụng đến 21-06-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(64) "shopee-ma-giam-10000-dong-green-leaves-house-WDEY100231683305285" ["started_date"]=> string(19) "20-03-2023 09:46:39" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(53) "[SHOPEE] Mã giảm 10000 đồng Green Leaves House " ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "64548e5808b3a30afa10a85e" ["started_time"]=> int(1679280399000) ["expired_time"]=> int(1687319739000) ["aff_link"]=> string(223) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D585702368002048%26signature%3D7f37b7005482b2dc6c436409894535b7b8f44523ff47636df34a557cbeeb783e%26voucherCode%3DWDEY10023" } [56]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(9) "NHASAYQC9" ["banner_link"]=> string(31) "https://shopee.vn/m/ma-giam-gia" ["content"]=> string(268) "Giảm ngay ₫5.000 cho đơn hàng từ ₫250.000. Áp dụng đến 18-06-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(5000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "18-06-2023 11:32:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(149) "https://shopee.vn/search?promotionId=585756130623488&signature=cba4c6fc3184952d8c4f2a27f6b0fc9e3c3c671ff98f6dd4ece75dd4921625b0&voucherCode=NHASAYQC9" } ["extra"]=> array(46) { ["promotionid"]=> int(585756130623488) ["voucher_code"]=> string(9) "NHASAYQC9" ["signature"]=> string(64) "cba4c6fc3184952d8c4f2a27f6b0fc9e3c3c671ff98f6dd4ece75dd4921625b0" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(25000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(1) ["start_time"]=> int(1679286866) ["end_time"]=> int(1687062720) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(500000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "491d19399bd91dade60a4962c83013dd" ["icon_text"]=> string(24) "NHÀ SÁCH MINH ĐỨC17" ["shop_id"]=> int(767785780) ["shop_name"]=> string(24) "NHÀ SÁCH MINH ĐỨC17" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(true) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-5DEE813FB88008280000000401104551" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(500000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "491d19399bd91dade60a4962c83013dd" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1687062720) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(268) "Giảm ngay ₫5.000 cho đơn hàng từ ₫250.000. Áp dụng đến 18-06-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(64) "shopee-ma-giam-5000-dong-nha-sach-minh-duc17-NHASAYQC91681491782" ["started_date"]=> string(19) "20-03-2023 11:34:26" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(57) "[SHOPEE] Mã giảm 5000 đồng NHÀ SÁCH MINH ĐỨC17" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "64359619da26757cf47b5b25" ["started_time"]=> int(1679286866000) ["expired_time"]=> int(1687062720000) ["aff_link"]=> string(223) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D585756130623488%26signature%3Dcba4c6fc3184952d8c4f2a27f6b0fc9e3c3c671ff98f6dd4ece75dd4921625b0%26voucherCode%3DNHASAYQC9" } [57]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(7) "LINHG10" ["banner_link"]=> string(31) "https://shopee.vn/m/ma-giam-gia" ["content"]=> string(279) "Giảm ngay 10%, tối đa ₫20.000, cho đơn hàng từ ₫0. Áp dụng đến 22-06-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(0.1) ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["expired_date"]=> string(19) "22-06-2023 09:43:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(147) "https://shopee.vn/search?promotionId=586390786129920&signature=9b3657f0f648f16ed6fc120dcee4b1957c6558e7e7dff2b0e290489980d129c3&voucherCode=LINHG10" } ["extra"]=> array(46) { ["promotionid"]=> int(586390786129920) ["voucher_code"]=> string(7) "LINHG10" ["signature"]=> string(64) "9b3657f0f648f16ed6fc120dcee4b1957c6558e7e7dff2b0e290489980d129c3" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(0) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1679362980) ["end_time"]=> int(1687401780) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(10) ["reward_value"]=> int(0) ["reward_cap"]=> int(2000000000) ["icon_hash"]=> string(32) "caaa8925f54d705d4fbe87746c25cfc9" ["icon_text"]=> string(16) "LinhKien3M.tpHCM" ["shop_id"]=> int(90668226) ["shop_name"]=> string(16) "LinhKien3M.tpHCM" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-CFFCC201D28008280000000401111101" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(0) ["discount_percentage"]=> int(10) ["discount_cap"]=> int(2000000000) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "caaa8925f54d705d4fbe87746c25cfc9" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1687401780) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(0) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(1000000) ["usage_terms"]=> string(279) "Giảm ngay 10%, tối đa ₫20.000, cho đơn hàng từ ₫0. Áp dụng đến 22-06-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(52) "shopee-ma-giam-10-linhkien3m-tphcm-LINHG101682269363" ["started_date"]=> string(19) "21-03-2023 08:43:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(40) "[SHOPEE] Mã giảm 10% LinhKien3M.tpHCM" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "644416cd9bcd3950cb7fd81a" ["started_time"]=> int(1679362980000) ["expired_time"]=> int(1687401780000) ["aff_link"]=> string(221) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D586390786129920%26signature%3D9b3657f0f648f16ed6fc120dcee4b1957c6558e7e7dff2b0e290489980d129c3%26voucherCode%3DLINHG10" } [58]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(9) "THUY15213" ["banner_link"]=> string(40) "https://shopee.vn/m/shop-moi-len-san-moi" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫15.000 cho đơn hàng từ ₫250.000. Áp dụng đến 13-06-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(15000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "13-06-2023 10:28:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(149) "https://shopee.vn/search?promotionId=586413351485440&signature=46ad124f2731e917c708dd06f57c6c9e44ef98dfde8f05b30ac6265b72401121&voucherCode=THUY15213" } ["extra"]=> array(46) { ["promotionid"]=> int(586413351485440) ["voucher_code"]=> string(9) "THUY15213" ["signature"]=> string(64) "46ad124f2731e917c708dd06f57c6c9e44ef98dfde8f05b30ac6265b72401121" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(25000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(3) ["start_time"]=> int(1679365680) ["end_time"]=> int(1686626880) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(1500000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "3c8b07f1817eca958a6bc5c62dab4b9c" ["icon_text"]=> string(12) "thuyteo.shop" ["shop_id"]=> int(16281722) ["shop_name"]=> string(12) "thuyteo.shop" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-FFFFE081D28008280000000401111114" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(1500000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "3c8b07f1817eca958a6bc5c62dab4b9c" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1686626880) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(269) "Giảm ngay ₫15.000 cho đơn hàng từ ₫250.000. Áp dụng đến 13-06-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(58) "shopee-ma-giam-15000-dong-thuyteo-shop-THUY152131680281248" ["started_date"]=> string(19) "21-03-2023 09:28:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(46) "[SHOPEE] Mã giảm 15000 đồng thuyteo.shop" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "642669727de2c13820014178" ["started_time"]=> int(1679365680000) ["expired_time"]=> int(1686626880000) ["aff_link"]=> string(223) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D586413351485440%26signature%3D46ad124f2731e917c708dd06f57c6c9e44ef98dfde8f05b30ac6265b72401121%26voucherCode%3DTHUY15213" } [59]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(9) "KHOIMGGT3" ["banner_link"]=> string(38) "https://shopee.vn/m/sieu-hoi-song-chat" ["content"]=> string(268) "Giảm ngay ₫3.000 cho đơn hàng từ ₫100.000. Áp dụng đến 21-06-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(3000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "21-06-2023 15:53:53" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(149) "https://shopee.vn/search?promotionId=586577869242368&signature=df5261c7f606e62fd0325cde3dbe46ab1efbb2cb90c4d8b6b290bb6a06026486&voucherCode=KHOIMGGT3" } ["extra"]=> array(46) { ["promotionid"]=> int(586577869242368) ["voucher_code"]=> string(9) "KHOIMGGT3" ["signature"]=> string(64) "df5261c7f606e62fd0325cde3dbe46ab1efbb2cb90c4d8b6b290bb6a06026486" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(10000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(16) ["start_time"]=> int(1679385233) ["end_time"]=> int(1687337633) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(300000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "9f0cf3ead793eb2cd9cdd7ac071165bf" ["icon_text"]=> string(21) "Cá sấu Ruby Luxury" ["shop_id"]=> int(72182469) ["shop_name"]=> string(21) "Cá sấu Ruby Luxury" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-B2D3403DC28008280000000401111551" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(300000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "9f0cf3ead793eb2cd9cdd7ac071165bf" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1687337633) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(268) "Giảm ngay ₫3.000 cho đơn hàng từ ₫100.000. Áp dụng đến 21-06-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(63) "shopee-ma-giam-3000-dong-ca-sau-ruby-luxury-KHOIMGGT31683306030" ["started_date"]=> string(19) "21-03-2023 14:53:53" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(54) "[SHOPEE] Mã giảm 3000 đồng Cá sấu Ruby Luxury" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "6453e86a2b8575437a68947a" ["started_time"]=> int(1679385233000) ["expired_time"]=> int(1687337633000) ["aff_link"]=> string(223) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D586577869242368%26signature%3Ddf5261c7f606e62fd0325cde3dbe46ab1efbb2cb90c4d8b6b290bb6a06026486%26voucherCode%3DKHOIMGGT3" } [60]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(7) "BEPH323" ["banner_link"]=> string(31) "https://shopee.vn/m/ma-giam-gia" ["content"]=> string(262) "Giảm ngay 2% cho đơn hàng từ ₫300.000. Áp dụng đến 22-06-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(0.02) ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["expired_date"]=> string(19) "22-06-2023 23:41:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(147) "https://shopee.vn/search?promotionId=586604386222080&signature=3f0894fa65eed6f7e196728b6f0ddb2d4681f92629359a9cd42db695191b0409&voucherCode=BEPH323" } ["extra"]=> array(46) { ["promotionid"]=> int(586604386222080) ["voucher_code"]=> string(7) "BEPH323" ["signature"]=> string(64) "3f0894fa65eed6f7e196728b6f0ddb2d4681f92629359a9cd42db695191b0409" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(30000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1679388060) ["end_time"]=> int(1687452060) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(2) ["reward_value"]=> int(0) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "257b4ea7ba5653aaa99e5a441075aeea" ["icon_text"]=> string(15) "Bé Phát Store" ["shop_id"]=> int(763164633) ["shop_name"]=> string(15) "Bé Phát Store" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-1DEE0B28C28008280000000401114005" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(0) ["discount_percentage"]=> int(2) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "257b4ea7ba5653aaa99e5a441075aeea" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1687452060) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(200000) ["usage_terms"]=> string(262) "Giảm ngay 2% cho đơn hàng từ ₫300.000. Áp dụng đến 22-06-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(48) "shopee-ma-giam-2-be-phat-store-BEPH3231681405364" ["started_date"]=> string(19) "21-03-2023 15:41:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(38) "[SHOPEE] Mã giảm 2% Bé Phát Store" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "6436e7c623505107533aa549" ["started_time"]=> int(1679388060000) ["expired_time"]=> int(1687452060000) ["aff_link"]=> string(221) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D586604386222080%26signature%3D3f0894fa65eed6f7e196728b6f0ddb2d4681f92629359a9cd42db695191b0409%26voucherCode%3DBEPH323" } [61]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(8) "CARDG15K" ["banner_link"]=> string(39) "https://shopee.vn/m/mien-phi-van-chuyen" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫15.000 cho đơn hàng từ ₫386.000. Áp dụng đến 23-06-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(15000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "23-06-2023 23:59:44" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(148) "https://shopee.vn/search?promotionId=587118230847488&signature=5b9b858dd8c82e76021daf575651d82680036fd358195e53f19f24269d84b3be&voucherCode=CARDG15K" } ["extra"]=> array(46) { ["promotionid"]=> int(587118230847488) ["voucher_code"]=> string(8) "CARDG15K" ["signature"]=> string(64) "5b9b858dd8c82e76021daf575651d82680036fd358195e53f19f24269d84b3be" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(38600000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1679449664) ["end_time"]=> int(1687539584) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(1500000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "4c42eb42ae365e5b026955a708d45cc4" ["icon_text"]=> string(15) "Cardina Fashion" ["shop_id"]=> int(448787450) ["shop_name"]=> string(15) "Cardina Fashion" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(true) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-A3F14B9D328008280000000401115545" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(1500000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "4c42eb42ae365e5b026955a708d45cc4" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1687539584) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(269) "Giảm ngay ₫15.000 cho đơn hàng từ ₫386.000. Áp dụng đến 23-06-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(60) "shopee-ma-giam-15000-dong-cardina-fashion-CARDG15K1683478827" ["started_date"]=> string(19) "22-03-2023 08:47:44" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(49) "[SHOPEE] Mã giảm 15000 đồng Cardina Fashion" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "645687a48c331e1601580512" ["started_time"]=> int(1679449664000) ["expired_time"]=> int(1687539584000) ["aff_link"]=> string(222) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D587118230847488%26signature%3D5b9b858dd8c82e76021daf575651d82680036fd358195e53f19f24269d84b3be%26voucherCode%3DCARDG15K" } [62]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(9) "16FOOD10K" ["banner_link"]=> string(40) "https://shopee.vn/m/shop-moi-len-san-moi" ["content"]=> string(266) "Giảm ngay ₫5.000 cho đơn hàng từ ₫5.000. Áp dụng đến 23-06-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(5000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "23-06-2023 17:22:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(149) "https://shopee.vn/search?promotionId=587347121078272&signature=49b10d6f28796d0b1c32dd7824b4828c8a364656e336421fa23e6a3c84583a64&voucherCode=16FOOD10K" } ["extra"]=> array(47) { ["promotionid"]=> int(587347121078272) ["voucher_code"]=> string(9) "16FOOD10K" ["signature"]=> string(64) "49b10d6f28796d0b1c32dd7824b4828c8a364656e336421fa23e6a3c84583a64" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(500000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1679476920) ["end_time"]=> int(1687515720) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(500000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "d6a5ab42312617a006df268f34be2d2b" ["icon_text"]=> string(7) "16 Food" ["customised_labels"]=> array(1) { [0]=> array(1) { ["content"]=> string(31) "Voucher cho đơn hàng thứ 2" } } ["shop_id"]=> int(863705435) ["shop_name"]=> string(7) "16 Food" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-94CA680F228008280000000401140500" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(500000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "d6a5ab42312617a006df268f34be2d2b" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1687515720) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(2) ["created_by"]=> int(2) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(266) "Giảm ngay ₫5.000 cho đơn hàng từ ₫5.000. Áp dụng đến 23-06-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(52) "shopee-ma-giam-5000-dong-16-food-16FOOD10K1685681326" ["started_date"]=> string(19) "22-03-2023 16:22:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(40) "[SHOPEE] Mã giảm 5000 đồng 16 Food" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "6478d2d4e87b4849e145ee93" ["started_time"]=> int(1679476920000) ["expired_time"]=> int(1687515720000) ["aff_link"]=> string(223) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D587347121078272%26signature%3D49b10d6f28796d0b1c32dd7824b4828c8a364656e336421fa23e6a3c84583a64%26voucherCode%3D16FOOD10K" } [63]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(7) "MIPU59K" ["banner_link"]=> string(34) "https://shopee.vn/m/sieu-sale-fmcg" ["content"]=> string(271) "Giảm ngay ₫59.000 cho đơn hàng từ ₫1.650.000. Áp dụng đến 23-06-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(59000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "23-06-2023 11:17:34" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(147) "https://shopee.vn/search?promotionId=587887884599296&signature=1b89e0b1e66f21f82e146d1a9f50a9e0888b9daf52e9f774cc7e2b787f4042e2&voucherCode=MIPU59K" } ["extra"]=> array(46) { ["promotionid"]=> int(587887884599296) ["voucher_code"]=> string(7) "MIPU59K" ["signature"]=> string(64) "1b89e0b1e66f21f82e146d1a9f50a9e0888b9daf52e9f774cc7e2b787f4042e2" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(165000000000) ["product_limit"]=> bool(true) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1679541454) ["end_time"]=> int(1687493854) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(5900000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "bf98eaed917a6c2bdac424e8dfc74aa1" ["icon_text"]=> string(33) "MiPu Korea - Hàng Hàn Giá Sỉ" ["shop_id"]=> int(110327168) ["shop_name"]=> string(33) "MiPu Korea - Hàng Hàn Giá Sỉ" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-9122601FE28008280000000401144454" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(5900000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "bf98eaed917a6c2bdac424e8dfc74aa1" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1687493854) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(271) "Giảm ngay ₫59.000 cho đơn hàng từ ₫1.650.000. Áp dụng đến 23-06-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(70) "shopee-ma-giam-59000-dong-mipu-korea-hang-han-gia-si-MIPU59K1682387214" ["started_date"]=> string(19) "23-03-2023 10:17:34" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(67) "[SHOPEE] Mã giảm 59000 đồng MiPu Korea - Hàng Hàn Giá Sỉ" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "642b84aa3f68bf2d0c63a3b2" ["started_time"]=> int(1679541454000) ["expired_time"]=> int(1687493854000) ["aff_link"]=> string(221) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D587887884599296%26signature%3D1b89e0b1e66f21f82e146d1a9f50a9e0888b9daf52e9f774cc7e2b787f4042e2%26voucherCode%3DMIPU59K" } [64]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(9) "MEOSDEAL6" ["banner_link"]=> string(40) "https://shopee.vn/m/shop-moi-len-san-moi" ["content"]=> string(268) "Giảm ngay ₫9.000 cho đơn hàng từ ₫250.000. Áp dụng đến 20-06-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(9000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "20-06-2023 16:51:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(149) "https://shopee.vn/search?promotionId=588056034246656&signature=cae7baccc602a74d679499e4210369d476acba37f06a0772cf5ea78d15351062&voucherCode=MEOSDEAL6" } ["extra"]=> array(46) { ["promotionid"]=> int(588056034246656) ["voucher_code"]=> string(9) "MEOSDEAL6" ["signature"]=> string(64) "cae7baccc602a74d679499e4210369d476acba37f06a0772cf5ea78d15351062" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(25000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1679561460) ["end_time"]=> int(1687254660) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(900000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "sg-11134004-23030-dhws94zz2mov9c" ["icon_text"]=> string(11) "MEO FASHION" ["shop_id"]=> int(116801174) ["shop_name"]=> string(11) "MEO FASHION" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-3F3F00954A8008280000000401145111" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(900000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "sg-11134004-23030-dhws94zz2mov9c" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1687254660) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(268) "Giảm ngay ₫9.000 cho đơn hàng từ ₫250.000. Áp dụng đến 20-06-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(56) "shopee-ma-giam-9000-dong-meo-fashion-MEOSDEAL61685033314" ["started_date"]=> string(19) "23-03-2023 15:51:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(44) "[SHOPEE] Mã giảm 9000 đồng MEO FASHION" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "6461bd1dc93285059b7fefc6" ["started_time"]=> int(1679561460000) ["expired_time"]=> int(1687254660000) ["aff_link"]=> string(223) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D588056034246656%26signature%3Dcae7baccc602a74d679499e4210369d476acba37f06a0772cf5ea78d15351062%26voucherCode%3DMEOSDEAL6" } [65]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(8) "NGUYRE23" ["banner_link"]=> string(34) "https://shopee.vn/m/sieu-sale-fmcg" ["content"]=> string(284) "Giảm ngay 4%, tối đa ₫26.000, cho đơn hàng từ ₫599.000. Áp dụng đến 23-06-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(0.04) ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["expired_date"]=> string(19) "23-06-2023 23:59:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(148) "https://shopee.vn/search?promotionId=588226901426176&signature=efa3995a1893464fc23083bfc4e83045571dd38c82183090597b8713f42b4770&voucherCode=NGUYRE23" } ["extra"]=> array(46) { ["promotionid"]=> int(588226901426176) ["voucher_code"]=> string(8) "NGUYRE23" ["signature"]=> string(64) "efa3995a1893464fc23083bfc4e83045571dd38c82183090597b8713f42b4770" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(59900000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(2) ["start_time"]=> int(1679592420) ["end_time"]=> int(1687539540) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(4) ["reward_value"]=> int(0) ["reward_cap"]=> int(2600000000) ["icon_hash"]=> string(32) "405daed2f9c38f6c5806433a8649a2be" ["icon_text"]=> string(38) "Shop chè & trà sữa Thiên Phước" ["shop_id"]=> int(46658203) ["shop_name"]=> string(38) "Shop chè & trà sữa Thiên Phước" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-AFFD40295A8008280000000401145551" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(0) ["discount_percentage"]=> int(4) ["discount_cap"]=> int(2600000000) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "405daed2f9c38f6c5806433a8649a2be" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1687539540) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(400000) ["usage_terms"]=> string(284) "Giảm ngay 4%, tối đa ₫26.000, cho đơn hàng từ ₫599.000. Áp dụng đến 23-06-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(64) "shopee-ma-giam-4-shop-che-tra-sua-thien-phuoc-NGUYRE231682397988" ["started_date"]=> string(19) "24-03-2023 00:27:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(61) "[SHOPEE] Mã giảm 4% Shop chè & trà sữa Thiên Phước" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "644734cb52de520eda3961d8" ["started_time"]=> int(1679592420000) ["expired_time"]=> int(1687539540000) ["aff_link"]=> string(222) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D588226901426176%26signature%3Defa3995a1893464fc23083bfc4e83045571dd38c82183090597b8713f42b4770%26voucherCode%3DNGUYRE23" } [66]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(9) "DOTAPNC4Y" ["banner_link"]=> string(31) "https://shopee.vn/m/ma-giam-gia" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫400.000. Áp dụng đến 20-06-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(10000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "20-06-2023 10:38:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(149) "https://shopee.vn/search?promotionId=588628020871168&signature=2d6decab7e6ae53b609dfecc1bc189402087855016394823f3ee01510269e54c&voucherCode=DOTAPNC4Y" } ["extra"]=> array(46) { ["promotionid"]=> int(588628020871168) ["voucher_code"]=> string(9) "DOTAPNC4Y" ["signature"]=> string(64) "2d6decab7e6ae53b609dfecc1bc189402087855016394823f3ee01510269e54c" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(40000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(5) ["start_time"]=> int(1679629218) ["end_time"]=> int(1687232280) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(1000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "5d5c399c75d27f604271988ead364202" ["icon_text"]=> string(15) "Tú uyên 201" ["shop_id"]=> int(666174041) ["shop_name"]=> string(15) "Tú uyên 201" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-4618A394DA8008280000000401151144" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(1000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "5d5c399c75d27f604271988ead364202" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1687232280) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(269) "Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫400.000. Áp dụng đến 20-06-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(57) "shopee-ma-giam-10000-dong-tu-uyen-201-DOTAPNC4Y1684514160" ["started_date"]=> string(19) "24-03-2023 10:40:18" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(49) "[SHOPEE] Mã giảm 10000 đồng Tú uyên 201" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "643ed0b7be79143e967ae8ca" ["started_time"]=> int(1679629218000) ["expired_time"]=> int(1687232280000) ["aff_link"]=> string(223) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D588628020871168%26signature%3D2d6decab7e6ae53b609dfecc1bc189402087855016394823f3ee01510269e54c%26voucherCode%3DDOTAPNC4Y" } [67]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(8) "BUITVC3K" ["banner_link"]=> string(31) "https://shopee.vn/m/ma-giam-gia" ["content"]=> string(267) "Giảm ngay ₫3.000 cho đơn hàng từ ₫69.000. Áp dụng đến 24-06-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(3000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "24-06-2023 14:30:38" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(148) "https://shopee.vn/search?promotionId=588709632638976&signature=2fdc13c6b78d0f5a5133417afa69be1460c0bf875739c4a6c1dd027a6c219e56&voucherCode=BUITVC3K" } ["extra"]=> array(46) { ["promotionid"]=> int(588709632638976) ["voucher_code"]=> string(8) "BUITVC3K" ["signature"]=> string(64) "2fdc13c6b78d0f5a5133417afa69be1460c0bf875739c4a6c1dd027a6c219e56" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(6900000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(35) ["start_time"]=> int(1679639438) ["end_time"]=> int(1687591838) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(300000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "98dbd285fcecc795d5b5eb5cb3b905a4" ["icon_text"]=> string(19) "Thành Công Unisex" ["shop_id"]=> int(166142187) ["shop_name"]=> string(19) "Thành Công Unisex" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-C618C01DCA8008280000000401151451" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(300000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "98dbd285fcecc795d5b5eb5cb3b905a4" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1687591838) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(267) "Giảm ngay ₫3.000 cho đơn hàng từ ₫69.000. Áp dụng đến 24-06-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(61) "shopee-ma-giam-3000-dong-thanh-cong-unisex-BUITVC3K1685681332" ["started_date"]=> string(19) "24-03-2023 13:30:38" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(52) "[SHOPEE] Mã giảm 3000 đồng Thành Công Unisex" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "6424722d33e53c26023e8d06" ["started_time"]=> int(1679639438000) ["expired_time"]=> int(1687591838000) ["aff_link"]=> string(222) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D588709632638976%26signature%3D2fdc13c6b78d0f5a5133417afa69be1460c0bf875739c4a6c1dd027a6c219e56%26voucherCode%3DBUITVC3K" } [68]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(8) "SKIN10BE" ["banner_link"]=> string(40) "https://shopee.vn/m/shop-moi-len-san-moi" ["content"]=> string(279) "Giảm ngay 10%, tối đa ₫10.000, cho đơn hàng từ ₫0. Áp dụng đến 20-06-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(0.1) ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["expired_date"]=> string(19) "20-06-2023 23:59:14" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(148) "https://shopee.vn/search?promotionId=588784198549504&signature=07761017c7586502b4c51672b3ab61ff5c5e35ead4b2e525a2fd8890dc103aa9&voucherCode=SKIN10BE" } ["extra"]=> array(46) { ["promotionid"]=> int(588784198549504) ["voucher_code"]=> string(8) "SKIN10BE" ["signature"]=> string(64) "07761017c7586502b4c51672b3ab61ff5c5e35ead4b2e525a2fd8890dc103aa9" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(0) ["product_limit"]=> bool(true) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1679648294) ["end_time"]=> int(1687280354) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(10) ["reward_value"]=> int(0) ["reward_cap"]=> int(1000000000) ["icon_hash"]=> string(32) "c6e368c74af12a600b0eb7555008eabd" ["icon_text"]=> string(24) "BS Nguyễn Đình Trung" ["shop_id"]=> int(441848115) ["shop_name"]=> string(24) "BS Nguyễn Đình Trung" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-200108298A8008280000000401151555" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(0) ["discount_percentage"]=> int(10) ["discount_cap"]=> int(1000000000) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "c6e368c74af12a600b0eb7555008eabd" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1687280354) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(1000000) ["usage_terms"]=> string(279) "Giảm ngay 10%, tối đa ₫10.000, cho đơn hàng từ ₫0. Áp dụng đến 20-06-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(57) "shopee-ma-giam-10-bs-nguyen-dinh-trung-SKIN10BE1682398451" ["started_date"]=> string(19) "24-03-2023 15:58:14" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(48) "[SHOPEE] Mã giảm 10% BS Nguyễn Đình Trung" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "6446bb5afcf8cd26fa5539ea" ["started_time"]=> int(1679648294000) ["expired_time"]=> int(1687280354000) ["aff_link"]=> string(222) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D588784198549504%26signature%3D07761017c7586502b4c51672b3ab61ff5c5e35ead4b2e525a2fd8890dc103aa9%26voucherCode%3DSKIN10BE" } [69]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(9) "SKIN10PHA" ["banner_link"]=> string(31) "https://shopee.vn/m/ma-giam-gia" ["content"]=> string(279) "Giảm ngay 10%, tối đa ₫10.000, cho đơn hàng từ ₫0. Áp dụng đến 20-06-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(0.1) ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["expired_date"]=> string(19) "20-06-2023 23:59:23" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(149) "https://shopee.vn/search?promotionId=588786087411712&signature=942f4cd9763c895fe4fa82ff2a97a10aa020baa907af5072fd1dec0ed65ae87b&voucherCode=SKIN10PHA" } ["extra"]=> array(46) { ["promotionid"]=> int(588786087411712) ["voucher_code"]=> string(9) "SKIN10PHA" ["signature"]=> string(64) "942f4cd9763c895fe4fa82ff2a97a10aa020baa907af5072fd1dec0ed65ae87b" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(0) ["product_limit"]=> bool(true) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1679648543) ["end_time"]=> int(1687280363) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(10) ["reward_value"]=> int(0) ["reward_cap"]=> int(1000000000) ["icon_hash"]=> string(32) "c6e368c74af12a600b0eb7555008eabd" ["icon_text"]=> string(24) "BS Nguyễn Đình Trung" ["shop_id"]=> int(441848115) ["shop_name"]=> string(24) "BS Nguyễn Đình Trung" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-B52B493CDA8008280000000401151555" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(0) ["discount_percentage"]=> int(10) ["discount_cap"]=> int(1000000000) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "c6e368c74af12a600b0eb7555008eabd" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1687280363) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(1000000) ["usage_terms"]=> string(279) "Giảm ngay 10%, tối đa ₫10.000, cho đơn hàng từ ₫0. Áp dụng đến 20-06-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(58) "shopee-ma-giam-10-bs-nguyen-dinh-trung-SKIN10PHA1682182897" ["started_date"]=> string(19) "24-03-2023 16:02:23" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(48) "[SHOPEE] Mã giảm 10% BS Nguyễn Đình Trung" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "6442c4f3ba03050c9b50b7fb" ["started_time"]=> int(1679648543000) ["expired_time"]=> int(1687280363000) ["aff_link"]=> string(223) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D588786087411712%26signature%3D942f4cd9763c895fe4fa82ff2a97a10aa020baa907af5072fd1dec0ed65ae87b%26voucherCode%3DSKIN10PHA" } [70]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(8) "TUNG2403" ["banner_link"]=> string(40) "https://shopee.vn/m/shop-moi-len-san-moi" ["content"]=> string(267) "Giảm ngay ₫3.000 cho đơn hàng từ ₫50.000. Áp dụng đến 26-06-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(3000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "26-06-2023 00:36:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(148) "https://shopee.vn/search?promotionId=589014591668224&signature=35a180b392d7e35bb99c5f3b9b8088da1910ed7faf042518d85a465cc21c7d21&voucherCode=TUNG2403" } ["extra"]=> array(47) { ["promotionid"]=> int(589014591668224) ["voucher_code"]=> string(8) "TUNG2403" ["signature"]=> string(64) "35a180b392d7e35bb99c5f3b9b8088da1910ed7faf042518d85a465cc21c7d21" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(5000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1679675760) ["end_time"]=> int(1687714560) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(300000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "ce9d7f37cf77d09cb5b212ddce077668" ["icon_text"]=> string(10) "Babysmark_" ["customised_labels"]=> array(1) { [0]=> array(1) { ["content"]=> string(26) "Voucher khách hàng mới" } } ["shop_id"]=> int(230663257) ["shop_name"]=> string(10) "Babysmark_" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-E619EA0B8A8008280000000401154510" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(300000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "ce9d7f37cf77d09cb5b212ddce077668" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1687714560) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(1) ["created_by"]=> int(2) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(267) "Giảm ngay ₫3.000 cho đơn hàng từ ₫50.000. Áp dụng đến 26-06-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(54) "shopee-ma-giam-3000-dong-babysmark_-TUNG24031684169235" ["started_date"]=> string(19) "24-03-2023 23:36:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(43) "[SHOPEE] Mã giảm 3000 đồng Babysmark_" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "6461bcffc93285059b7fefc3" ["started_time"]=> int(1679675760000) ["expired_time"]=> int(1687714560000) ["aff_link"]=> string(222) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D589014591668224%26signature%3D35a180b392d7e35bb99c5f3b9b8088da1910ed7faf042518d85a465cc21c7d21%26voucherCode%3DTUNG2403" } [71]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(7) "24HCN12" ["banner_link"]=> string(38) "https://shopee.vn/m/sieu-hoi-song-chat" ["content"]=> string(278) "Giảm ngay 50%, tối đa ₫5.000, cho đơn hàng từ ₫0. Áp dụng đến 22-06-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(0.5) ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["expired_date"]=> string(19) "22-06-2023 11:26:58" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(147) "https://shopee.vn/search?promotionId=589342168023040&signature=4bde4ae95a36ba29487f1564a4b480f8da65e3cafbf870743918c2dd85d500b3&voucherCode=24HCN12" } ["extra"]=> array(46) { ["promotionid"]=> int(589342168023040) ["voucher_code"]=> string(7) "24HCN12" ["signature"]=> string(64) "4bde4ae95a36ba29487f1564a4b480f8da65e3cafbf870743918c2dd85d500b3" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(0) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1679714818) ["end_time"]=> int(1687408018) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(50) ["reward_value"]=> int(0) ["reward_cap"]=> int(500000000) ["icon_hash"]=> string(32) "3c0df4824f70b3018e0485f76b9356c1" ["icon_text"]=> string(16) "24H Công Nghệ" ["shop_id"]=> int(230358444) ["shop_name"]=> string(16) "24H Công Nghệ" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-DCCEE92D6A8008280000000401400000" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(0) ["discount_percentage"]=> int(50) ["discount_cap"]=> int(500000000) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "3c0df4824f70b3018e0485f76b9356c1" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1687408018) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(5000000) ["usage_terms"]=> string(278) "Giảm ngay 50%, tối đa ₫5.000, cho đơn hàng từ ₫0. Áp dụng đến 22-06-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(49) "shopee-ma-giam-50-24h-cong-nghe-24HCN121683306030" ["started_date"]=> string(19) "25-03-2023 10:26:58" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(40) "[SHOPEE] Mã giảm 50% 24H Công Nghệ" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "6453e86d2b8575437a68947c" ["started_time"]=> int(1679714818000) ["expired_time"]=> int(1687408018000) ["aff_link"]=> string(221) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D589342168023040%26signature%3D4bde4ae95a36ba29487f1564a4b480f8da65e3cafbf870743918c2dd85d500b3%26voucherCode%3D24HCN12" } [72]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(8) "VUABP500" ["banner_link"]=> string(31) "https://shopee.vn/m/ma-giam-gia" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫15.000 cho đơn hàng từ ₫500.000. Áp dụng đến 26-06-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(15000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "26-06-2023 20:57:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(148) "https://shopee.vn/search?promotionId=589629645422592&signature=9c8ff9d5b4f962a6e80a76c8d2772769bcdba7ce5d19a378a04f005ada6a7bbf&voucherCode=VUABP500" } ["extra"]=> array(46) { ["promotionid"]=> int(589629645422592) ["voucher_code"]=> string(8) "VUABP500" ["signature"]=> string(64) "9c8ff9d5b4f962a6e80a76c8d2772769bcdba7ce5d19a378a04f005ada6a7bbf" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(50000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1679748600) ["end_time"]=> int(1687787820) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(1500000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "e41ecabf02201dca4977b58338200395" ["icon_text"]=> string(16) "Shop Phúc Yến" ["shop_id"]=> int(152729039) ["shop_name"]=> string(16) "Shop Phúc Yến" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-F1E3CB2A6A8008280000000401401005" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(1500000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "e41ecabf02201dca4977b58338200395" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1687787820) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(269) "Giảm ngay ₫15.000 cho đơn hàng từ ₫500.000. Áp dụng đến 26-06-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(58) "shopee-ma-giam-15000-dong-shop-phuc-yen-VUABP5001680109227" ["started_date"]=> string(19) "25-03-2023 19:50:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(50) "[SHOPEE] Mã giảm 15000 đồng Shop Phúc Yến" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "642320ca716fe4002c337403" ["started_time"]=> int(1679748600000) ["expired_time"]=> int(1687787820000) ["aff_link"]=> string(222) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D589629645422592%26signature%3D9c8ff9d5b4f962a6e80a76c8d2772769bcdba7ce5d19a378a04f005ada6a7bbf%26voucherCode%3DVUABP500" } [73]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(9) "LINH11112" ["banner_link"]=> string(40) "https://shopee.vn/m/shop-moi-len-san-moi" ["content"]=> string(262) "Giảm ngay ₫3.000 cho đơn hàng từ ₫0. Áp dụng đến 27-06-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(3000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "27-06-2023 00:41:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(149) "https://shopee.vn/search?promotionId=589742203961344&signature=9e16866239fc718e14e6ddf7dc48e52bd9aa943b3f1078eb8ac5e4ee14c04bd4&voucherCode=LINH11112" } ["extra"]=> array(46) { ["promotionid"]=> int(589742203961344) ["voucher_code"]=> string(9) "LINH11112" ["signature"]=> string(64) "9e16866239fc718e14e6ddf7dc48e52bd9aa943b3f1078eb8ac5e4ee14c04bd4" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(0) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1679762460) ["end_time"]=> int(1687801260) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(300000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "4857eac4a833478c786443934a60dedb" ["icon_text"]=> string(28) "LINH DUBAI THỜI TRANG NAM" ["shop_id"]=> int(424508901) ["shop_name"]=> string(28) "LINH DUBAI THỜI TRANG NAM" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-8AD46125EA8008280000000401401154" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(300000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "4857eac4a833478c786443934a60dedb" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1687801260) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(262) "Giảm ngay ₫3.000 cho đơn hàng từ ₫0. Áp dụng đến 27-06-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(71) "shopee-ma-giam-3000-dong-linh-dubai-tho-i-trang-nam-LINH111121684470886" ["started_date"]=> string(19) "25-03-2023 23:41:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(61) "[SHOPEE] Mã giảm 3000 đồng LINH DUBAI THỜI TRANG NAM" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "646117b8c7a0a31861177b8c" ["started_time"]=> int(1679762460000) ["expired_time"]=> int(1687801260000) ["aff_link"]=> string(223) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D589742203961344%26signature%3D9e16866239fc718e14e6ddf7dc48e52bd9aa943b3f1078eb8ac5e4ee14c04bd4%26voucherCode%3DLINH11112" } [74]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(9) "REEVGREY1" ["banner_link"]=> string(31) "https://shopee.vn/m/ma-giam-gia" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫50.000 cho đơn hàng từ ₫150.000. Áp dụng đến 24-06-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(50000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "24-06-2023 23:59:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(149) "https://shopee.vn/search?promotionId=590208308379648&signature=77676e8af1f6bab568158a14c90319d8ff0c6542618aa5fb61eccbdcf22a3fdd&voucherCode=REEVGREY1" } ["extra"]=> array(46) { ["promotionid"]=> int(590208308379648) ["voucher_code"]=> string(9) "REEVGREY1" ["signature"]=> string(64) "77676e8af1f6bab568158a14c90319d8ff0c6542618aa5fb61eccbdcf22a3fdd" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(15000000000) ["product_limit"]=> bool(true) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(20) ["start_time"]=> int(1679817960) ["end_time"]=> int(1687625940) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(5000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "093597abda44f3657ea97d202cb6e853" ["icon_text"]=> string(6) "ree.vn" ["shop_id"]=> int(132356461) ["shop_name"]=> string(6) "ree.vn" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-C330E3AAEA8008280000000401405044" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(5000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "093597abda44f3657ea97d202cb6e853" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1687625940) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(269) "Giảm ngay ₫50.000 cho đơn hàng từ ₫150.000. Áp dụng đến 24-06-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(52) "shopee-ma-giam-50000-dong-ree-vn-REEVGREY11682096507" ["started_date"]=> string(19) "26-03-2023 15:06:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(40) "[SHOPEE] Mã giảm 50000 đồng ree.vn" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "6441738dca0ac446a25c2376" ["started_time"]=> int(1679817960000) ["expired_time"]=> int(1687625940000) ["aff_link"]=> string(223) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D590208308379648%26signature%3D77676e8af1f6bab568158a14c90319d8ff0c6542618aa5fb61eccbdcf22a3fdd%26voucherCode%3DREEVGREY1" } [75]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(7) "PACOFD3" ["banner_link"]=> string(31) "https://shopee.vn/m/ma-giam-gia" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫299.000. Áp dụng đến 25-06-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(10000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "25-06-2023 01:56:20" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(147) "https://shopee.vn/search?promotionId=590504451850240&signature=ddd4777ead7d28ada9d88e17ce27825e6742eea22a0cd78f44f2517386e49795&voucherCode=PACOFD3" } ["extra"]=> array(46) { ["promotionid"]=> int(590504451850240) ["voucher_code"]=> string(7) "PACOFD3" ["signature"]=> string(64) "ddd4777ead7d28ada9d88e17ce27825e6742eea22a0cd78f44f2517386e49795" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(29900000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1679853380) ["end_time"]=> int(1687632980) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(1000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "2a4c07325cf0b3b358e80e9ebecd45b7" ["icon_text"]=> string(32) "PACO FOOD-ĂN VẶT BÁNH TRÁNG" ["shop_id"]=> int(1350719) ["shop_name"]=> string(32) "PACO FOOD-ĂN VẶT BÁNH TRÁNG" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-40C08917102008280000000401410055" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(1000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "2a4c07325cf0b3b358e80e9ebecd45b7" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1687632980) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(269) "Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫299.000. Áp dụng đến 25-06-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(71) "shopee-ma-giam-10000-dong-paco-food-an-vat-banh-trang-PACOFD31682269226" ["started_date"]=> string(19) "27-03-2023 00:56:20" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(66) "[SHOPEE] Mã giảm 10000 đồng PACO FOOD-ĂN VẶT BÁNH TRÁNG" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "643adc2fd4ee3b052243ae72" ["started_time"]=> int(1679853380000) ["expired_time"]=> int(1687632980000) ["aff_link"]=> string(221) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D590504451850240%26signature%3Dddd4777ead7d28ada9d88e17ce27825e6742eea22a0cd78f44f2517386e49795%26voucherCode%3DPACOFD3" } [76]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(7) "SACO50L" ["banner_link"]=> string(31) "https://shopee.vn/m/ma-giam-gia" ["content"]=> string(263) "Giảm ngay ₫50.000 cho đơn hàng từ ₫0. Áp dụng đến 29-06-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(50000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "29-06-2023 09:13:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(147) "https://shopee.vn/search?promotionId=591449914048512&signature=c436f8239f6d6c15161d10229ba62b8802222ce1f12964835630bf2eac4f1b18&voucherCode=SACO50L" } ["extra"]=> array(46) { ["promotionid"]=> int(591449914048512) ["voucher_code"]=> string(7) "SACO50L" ["signature"]=> string(64) "c436f8239f6d6c15161d10229ba62b8802222ce1f12964835630bf2eac4f1b18" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(0) ["product_limit"]=> bool(true) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1679965980) ["end_time"]=> int(1688004780) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(5000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "cff90e9da9429ba13e50f647b632e93c" ["icon_text"]=> string(13) "SACO Official" ["shop_id"]=> int(931213218) ["shop_name"]=> string(13) "SACO Official" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-4CCC8AB5602008280000000401415445" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(5000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "cff90e9da9429ba13e50f647b632e93c" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1688004780) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(263) "Giảm ngay ₫50.000 cho đơn hàng từ ₫0. Áp dụng đến 29-06-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(57) "shopee-ma-giam-50000-dong-saco-official-SACO50L1680973369" ["started_date"]=> string(19) "28-03-2023 08:13:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(47) "[SHOPEE] Mã giảm 50000 đồng SACO Official" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "643050547d7f1a339e49135c" ["started_time"]=> int(1679965980000) ["expired_time"]=> int(1688004780000) ["aff_link"]=> string(221) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D591449914048512%26signature%3Dc436f8239f6d6c15161d10229ba62b8802222ce1f12964835630bf2eac4f1b18%26voucherCode%3DSACO50L" } [77]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(9) "EMEY3K023" ["banner_link"]=> string(40) "https://shopee.vn/m/shop-moi-len-san-moi" ["content"]=> string(268) "Giảm ngay ₫3.000 cho đơn hàng từ ₫115.000. Áp dụng đến 29-06-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(3000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "29-06-2023 17:34:33" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(149) "https://shopee.vn/search?promotionId=591701623209984&signature=1e489fc056304fbea3395e6132864c85c3fe5caaebaba1223df25ebf525ecd47&voucherCode=EMEY3K023" } ["extra"]=> array(46) { ["promotionid"]=> int(591701623209984) ["voucher_code"]=> string(9) "EMEY3K023" ["signature"]=> string(64) "1e489fc056304fbea3395e6132864c85c3fe5caaebaba1223df25ebf525ecd47" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(11500000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(20) ["start_time"]=> int(1679996073) ["end_time"]=> int(1688034873) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(300000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "8aba851143d6dbbe0ecb37a4dcbcb0f1" ["icon_text"]=> string(11) "EMEY LUXURY" ["shop_id"]=> int(132094680) ["shop_name"]=> string(11) "EMEY LUXURY" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-321321A2602008280000000401440414" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(300000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "8aba851143d6dbbe0ecb37a4dcbcb0f1" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1688034873) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(268) "Giảm ngay ₫3.000 cho đơn hàng từ ₫115.000. Áp dụng đến 29-06-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(56) "shopee-ma-giam-3000-dong-emey-luxury-EMEY3K0231685681331" ["started_date"]=> string(19) "28-03-2023 16:34:33" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(44) "[SHOPEE] Mã giảm 3000 đồng EMEY LUXURY" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "64665aed8a31d3387a74499d" ["started_time"]=> int(1679996073000) ["expired_time"]=> int(1688034873000) ["aff_link"]=> string(223) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D591701623209984%26signature%3D1e489fc056304fbea3395e6132864c85c3fe5caaebaba1223df25ebf525ecd47%26voucherCode%3DEMEY3K023" } [78]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(6) "MEEJ50" ["banner_link"]=> string(31) "https://shopee.vn/m/ma-giam-gia" ["content"]=> string(271) "Giảm ngay ₫50.000 cho đơn hàng từ ₫1.000.000. Áp dụng đến 22-06-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(50000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "22-06-2023 17:50:20" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(146) "https://shopee.vn/search?promotionId=591709306585088&signature=7927eb107c162bf33ebba016dabb14a801dcec2c6a2de9a6c37f7e5876935299&voucherCode=MEEJ50" } ["extra"]=> array(46) { ["promotionid"]=> int(591709306585088) ["voucher_code"]=> string(6) "MEEJ50" ["signature"]=> string(64) "7927eb107c162bf33ebba016dabb14a801dcec2c6a2de9a6c37f7e5876935299" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(100000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1679997020) ["end_time"]=> int(1687431020) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(5000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "345b6b77164523170d860a5018078ce8" ["icon_text"]=> string(23) "Trang sức Mee jewelry" ["shop_id"]=> int(23426918) ["shop_name"]=> string(23) "Trang sức Mee jewelry" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-2AD528B7602008280000000401440440" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(5000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "345b6b77164523170d860a5018078ce8" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1687431020) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(271) "Giảm ngay ₫50.000 cho đơn hàng từ ₫1.000.000. Áp dụng đến 22-06-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(64) "shopee-ma-giam-50000-dong-trang-suc-mee-jewelry-MEEJ501681318832" ["started_date"]=> string(19) "28-03-2023 16:50:20" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(57) "[SHOPEE] Mã giảm 50000 đồng Trang sức Mee jewelry" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "64359610da26757cf47b5b24" ["started_time"]=> int(1679997020000) ["expired_time"]=> int(1687431020000) ["aff_link"]=> string(220) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D591709306585088%26signature%3D7927eb107c162bf33ebba016dabb14a801dcec2c6a2de9a6c37f7e5876935299%26voucherCode%3DMEEJ50" } [79]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(8) "DUNG20KA" ["banner_link"]=> string(40) "https://shopee.vn/m/shop-moi-len-san-moi" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫20.000 cho đơn hàng từ ₫400.000. Áp dụng đến 30-06-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(20000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "30-06-2023 12:51:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(148) "https://shopee.vn/search?promotionId=592283774861312&signature=3cc0c0baf86c1d30d764b7ce11dd9b9fa18317c9ef627c734d72d66855ac9be7&voucherCode=DUNG20KA" } ["extra"]=> array(46) { ["promotionid"]=> int(592283774861312) ["voucher_code"]=> string(8) "DUNG20KA" ["signature"]=> string(64) "3cc0c0baf86c1d30d764b7ce11dd9b9fa18317c9ef627c734d72d66855ac9be7" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(40000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(1) ["start_time"]=> int(1680065460) ["end_time"]=> int(1688104260) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(2000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "efe2123bff03a34c004cb73783cc0f01" ["icon_text"]=> string(30) "HỘP ĐỰNG BÚT DOANH NHÂN" ["shop_id"]=> int(609554515) ["shop_name"]=> string(30) "HỘP ĐỰNG BÚT DOANH NHÂN" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-5122800BF02008280000000401444451" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(2000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "efe2123bff03a34c004cb73783cc0f01" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1688104260) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(269) "Giảm ngay ₫20.000 cho đơn hàng từ ₫400.000. Áp dụng đến 30-06-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(68) "shopee-ma-giam-20000-dong-hop-dung-but-doanh-nhan-DUNG20KA1684514139" ["started_date"]=> string(19) "29-03-2023 11:51:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(64) "[SHOPEE] Mã giảm 20000 đồng HỘP ĐỰNG BÚT DOANH NHÂN" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "64548e5f08b3a30afa10a85f" ["started_time"]=> int(1680065460000) ["expired_time"]=> int(1688104260000) ["aff_link"]=> string(222) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D592283774861312%26signature%3D3cc0c0baf86c1d30d764b7ce11dd9b9fa18317c9ef627c734d72d66855ac9be7%26voucherCode%3DDUNG20KA" } [80]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(8) "RESDGIAM" ["banner_link"]=> string(31) "https://shopee.vn/m/ma-giam-gia" ["content"]=> string(268) "Giảm ngay ₫9.000 cho đơn hàng từ ₫499.999. Áp dụng đến 30-06-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(9000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "30-06-2023 14:25:46" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(148) "https://shopee.vn/search?promotionId=592333352697856&signature=7dc69a1173637d101da2fb725948b416ff9dd90499cf118465a6e54462724846&voucherCode=RESDGIAM" } ["extra"]=> array(46) { ["promotionid"]=> int(592333352697856) ["voucher_code"]=> string(8) "RESDGIAM" ["signature"]=> string(64) "7dc69a1173637d101da2fb725948b416ff9dd90499cf118465a6e54462724846" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(49999900000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(8) ["start_time"]=> int(1680071146) ["end_time"]=> int(1688109946) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(900000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "05a0d5c56d00e1c21b53f0a08356efc1" ["icon_text"]=> string(16) "Resdani Funiture" ["shop_id"]=> int(324832445) ["shop_name"]=> string(16) "Resdani Funiture" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(true) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-39E7038FE02008280000000401444541" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(900000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "05a0d5c56d00e1c21b53f0a08356efc1" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1688109946) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(268) "Giảm ngay ₫9.000 cho đơn hàng từ ₫499.999. Áp dụng đến 30-06-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(60) "shopee-ma-giam-9000-dong-resdani-funiture-RESDGIAM1682355750" ["started_date"]=> string(19) "29-03-2023 13:25:46" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(49) "[SHOPEE] Mã giảm 9000 đồng Resdani Funiture" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "6442c522ba03050c9b50b802" ["started_time"]=> int(1680071146000) ["expired_time"]=> int(1688109946000) ["aff_link"]=> string(222) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D592333352697856%26signature%3D7dc69a1173637d101da2fb725948b416ff9dd90499cf118465a6e54462724846%26voucherCode%3DRESDGIAM" } [81]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(8) "BANHVGHT" ["banner_link"]=> string(31) "https://shopee.vn/m/ma-giam-gia" ["content"]=> string(267) "Giảm ngay ₫2.000 cho đơn hàng từ ₫99.000. Áp dụng đến 30-06-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(2000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "30-06-2023 16:49:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(148) "https://shopee.vn/search?promotionId=592404303757312&signature=b066fbb378b740c95e4d788a2e051a9c289524bfb056b08fd442d754ee21661d&voucherCode=BANHVGHT" } ["extra"]=> array(46) { ["promotionid"]=> int(592404303757312) ["voucher_code"]=> string(8) "BANHVGHT" ["signature"]=> string(64) "b066fbb378b740c95e4d788a2e051a9c289524bfb056b08fd442d754ee21661d" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(9900000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(65) ["start_time"]=> int(1680079440) ["end_time"]=> int(1688118540) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(200000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "0098f8a7fcc3b33a460c76280b5fcc6c" ["icon_text"]=> string(17) "BÁNH BÈO CANVAS" ["shop_id"]=> int(326644603) ["shop_name"]=> string(17) "BÁNH BÈO CANVAS" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-540A83BEF02008280000000401445041" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(200000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "0098f8a7fcc3b33a460c76280b5fcc6c" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1688118540) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(267) "Giảm ngay ₫2.000 cho đơn hàng từ ₫99.000. Áp dụng đến 30-06-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(59) "shopee-ma-giam-2000-dong-banh-beo-canvas-BANHVGHT1684169245" ["started_date"]=> string(19) "29-03-2023 15:44:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(50) "[SHOPEE] Mã giảm 2000 đồng BÁNH BÈO CANVAS" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "644567feeee8110aba66a905" ["started_time"]=> int(1680079440000) ["expired_time"]=> int(1688118540000) ["aff_link"]=> string(222) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D592404303757312%26signature%3Db066fbb378b740c95e4d788a2e051a9c289524bfb056b08fd442d754ee21661d%26voucherCode%3DBANHVGHT" } [82]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(7) "AOBOKHC" ["banner_link"]=> string(40) "https://shopee.vn/m/shop-moi-len-san-moi" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫199.000. Áp dụng đến 30-06-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(10000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "30-06-2023 15:38:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(147) "https://shopee.vn/search?promotionId=593093082595328&signature=646c77e5add6915fe9f7986bbfe8591f6e4c37fc0927e51bffaebe40dd69f039&voucherCode=AOBOKHC" } ["extra"]=> array(47) { ["promotionid"]=> int(593093082595328) ["voucher_code"]=> string(7) "AOBOKHC" ["signature"]=> string(64) "646c77e5add6915fe9f7986bbfe8591f6e4c37fc0927e51bffaebe40dd69f039" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(19900000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(2) ["start_time"]=> int(1680161880) ["end_time"]=> int(1688114280) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(1000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "8d876871b7f1b3dd8981655762bce020" ["icon_text"]=> string(11) "ĐÀM SPORT" ["customised_labels"]=> array(1) { [0]=> array(1) { ["content"]=> string(26) "Voucher khách hàng mới" } } ["shop_id"]=> int(270094268) ["shop_name"]=> string(11) "ĐÀM SPORT" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-8FFC62A1D82008280000000401451444" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(1000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "8d876871b7f1b3dd8981655762bce020" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1688114280) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(1) ["created_by"]=> int(2) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(269) "Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫199.000. Áp dụng đến 30-06-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(53) "shopee-ma-giam-10000-dong-dam-sport-AOBOKHC1685724516" ["started_date"]=> string(19) "30-03-2023 14:38:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(45) "[SHOPEE] Mã giảm 10000 đồng ĐÀM SPORT" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "64665ae88a31d3387a74499c" ["started_time"]=> int(1680161880000) ["expired_time"]=> int(1688114280000) ["aff_link"]=> string(221) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D593093082595328%26signature%3D646c77e5add6915fe9f7986bbfe8591f6e4c37fc0927e51bffaebe40dd69f039%26voucherCode%3DAOBOKHC" } [83]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(9) "H90V45604" ["banner_link"]=> string(39) "https://shopee.vn/m/mien-phi-van-chuyen" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫20.000 cho đơn hàng từ ₫499.000. Áp dụng đến 30-06-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(20000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "30-06-2023 10:02:28" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(149) "https://shopee.vn/search?promotionId=593648116006912&signature=8f7d5d0db5e56ef8ea8d4d283552b15d2ea507aa5efc6a775d5fdedcd71fc472&voucherCode=H90V45604" } ["extra"]=> array(46) { ["promotionid"]=> int(593648116006912) ["voucher_code"]=> string(9) "H90V45604" ["signature"]=> string(64) "8f7d5d0db5e56ef8ea8d4d283552b15d2ea507aa5efc6a775d5fdedcd71fc472" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(49900000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(2) ["start_time"]=> int(1680228148) ["end_time"]=> int(1688094148) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(2000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "bdca54ed56362c5235ab1522b3f8f6d9" ["icon_text"]=> string(9) "H90 Store" ["shop_id"]=> int(517382923) ["shop_name"]=> string(9) "H90 Store" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(true) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-35EB0BA5682008280000000401455445" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(2000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "bdca54ed56362c5235ab1522b3f8f6d9" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1688094148) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(269) "Giảm ngay ₫20.000 cho đơn hàng từ ₫499.000. Áp dụng đến 30-06-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(55) "shopee-ma-giam-20000-dong-h90-store-H90V456041684126818" ["started_date"]=> string(19) "31-03-2023 09:02:28" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(43) "[SHOPEE] Mã giảm 20000 đồng H90 Store" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "6457dca85479326e15337b72" ["started_time"]=> int(1680228148000) ["expired_time"]=> int(1688094148000) ["aff_link"]=> string(223) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D593648116006912%26signature%3D8f7d5d0db5e56ef8ea8d4d283552b15d2ea507aa5efc6a775d5fdedcd71fc472%26voucherCode%3DH90V45604" } [84]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(9) "H90V45605" ["banner_link"]=> string(38) "https://shopee.vn/m/khung-gio-san-sale" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫30.000 cho đơn hàng từ ₫699.000. Áp dụng đến 30-06-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(30000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "30-06-2023 10:03:14" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(149) "https://shopee.vn/search?promotionId=593648418209792&signature=ffb625dbd13f8ecaa966dbcb6755243094fc5e53e526b1a193231a2d23323e9d&voucherCode=H90V45605" } ["extra"]=> array(46) { ["promotionid"]=> int(593648418209792) ["voucher_code"]=> string(9) "H90V45605" ["signature"]=> string(64) "ffb625dbd13f8ecaa966dbcb6755243094fc5e53e526b1a193231a2d23323e9d" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(69900000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(1) ["start_time"]=> int(1680228194) ["end_time"]=> int(1688094194) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(3000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "bdca54ed56362c5235ab1522b3f8f6d9" ["icon_text"]=> string(9) "H90 Store" ["shop_id"]=> int(517382923) ["shop_name"]=> string(9) "H90 Store" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(true) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-E8C58BB4782008280000000401455445" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(3000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "bdca54ed56362c5235ab1522b3f8f6d9" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1688094194) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(269) "Giảm ngay ₫30.000 cho đơn hàng từ ₫699.000. Áp dụng đến 30-06-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(55) "shopee-ma-giam-30000-dong-h90-store-H90V456051683348355" ["started_date"]=> string(19) "31-03-2023 09:03:14" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(43) "[SHOPEE] Mã giảm 30000 đồng H90 Store" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "6455b4d8db883617fd71a398" ["started_time"]=> int(1680228194000) ["expired_time"]=> int(1688094194000) ["aff_link"]=> string(223) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D593648418209792%26signature%3Dffb625dbd13f8ecaa966dbcb6755243094fc5e53e526b1a193231a2d23323e9d%26voucherCode%3DH90V45605" } [85]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(7) "KIRA10K" ["banner_link"]=> string(31) "https://shopee.vn/m/ma-giam-gia" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫200.000. Áp dụng đến 01-07-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(10000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "01-07-2023 00:30:47" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(147) "https://shopee.vn/search?promotionId=594085295620096&signature=71d996da2c2d20ea8dfb2842bfb53cc31756bf1ae58660085200cdb5eb2df35f&voucherCode=KIRA10K" } ["extra"]=> array(46) { ["promotionid"]=> int(594085295620096) ["voucher_code"]=> string(7) "KIRA10K" ["signature"]=> string(64) "71d996da2c2d20ea8dfb2842bfb53cc31756bf1ae58660085200cdb5eb2df35f" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(20000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(22) ["start_time"]=> int(1680280247) ["end_time"]=> int(1688146247) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(1000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "3c8b5ca8989d711e1fa081901684e34a" ["icon_text"]=> string(22) "Kira Clothing Official" ["shop_id"]=> int(805730885) ["shop_name"]=> string(22) "Kira Clothing Official" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-38070205A82008280000000401501101" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(1000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "3c8b5ca8989d711e1fa081901684e34a" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1688146247) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(269) "Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫200.000. Áp dụng đến 01-07-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(66) "shopee-ma-giam-10000-dong-kira-clothing-official-KIRA10K1685681328" ["started_date"]=> string(19) "31-03-2023 23:30:47" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(56) "[SHOPEE] Mã giảm 10000 đồng Kira Clothing Official" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "643adbe2d4ee3b052243ae69" ["started_time"]=> int(1680280247000) ["expired_time"]=> int(1688146247000) ["aff_link"]=> string(221) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D594085295620096%26signature%3D71d996da2c2d20ea8dfb2842bfb53cc31756bf1ae58660085200cdb5eb2df35f%26voucherCode%3DKIRA10K" } [86]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(6) "SIMI30" ["banner_link"]=> string(31) "https://shopee.vn/m/ma-giam-gia" ["content"]=> string(271) "Giảm ngay ₫30.000 cho đơn hàng từ ₫3.000.000. Áp dụng đến 30-06-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(30000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "30-06-2023 23:59:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(146) "https://shopee.vn/search?promotionId=582974014193664&signature=dd6cbd44d4822bf35e8d138ee1843c653f4fd0d4e09c92bb4bd82078ea8d3918&voucherCode=SIMI30" } ["extra"]=> array(46) { ["promotionid"]=> int(582974014193664) ["voucher_code"]=> string(6) "SIMI30" ["signature"]=> string(64) "dd6cbd44d4822bf35e8d138ee1843c653f4fd0d4e09c92bb4bd82078ea8d3918" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(300000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1680282000) ["end_time"]=> int(1688144340) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(3000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "ddb389b8d2ee80ee3624ba00269428ad" ["icon_text"]=> string(21) "SimiGO Official Hanoi" ["shop_id"]=> int(280494219) ["shop_name"]=> string(21) "SimiGO Official Hanoi" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-2F3D209F608008280000000401040514" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(3000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "ddb389b8d2ee80ee3624ba00269428ad" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1688144340) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(271) "Giảm ngay ₫30.000 cho đơn hàng từ ₫3.000.000. Áp dụng đến 30-06-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(64) "shopee-ma-giam-30000-dong-simigo-official-hanoi-SIMI301680454835" ["started_date"]=> string(19) "01-04-2023 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(55) "[SHOPEE] Mã giảm 30000 đồng SimiGO Official Hanoi" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "642866bc08adb170cd09cfed" ["started_time"]=> int(1680282000000) ["expired_time"]=> int(1688144340000) ["aff_link"]=> string(220) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D582974014193664%26signature%3Ddd6cbd44d4822bf35e8d138ee1843c653f4fd0d4e09c92bb4bd82078ea8d3918%26voucherCode%3DSIMI30" } [87]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(9) "LOVIVRM8A" ["banner_link"]=> string(38) "https://shopee.vn/m/shopeepay-tien-ich" ["content"]=> string(177) "Mã LOVIVRM8A giảm 8% tối đa 40000 cho đơn từ 250000Đ trên App. Áp dụng cho một số sản phẩm nhất định. HSD: 23:59 30/06/2023. Số lượng có hạn." ["discount"]=> float(0.08) ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["expired_date"]=> string(19) "30-06-2023 23:59:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(149) "https://shopee.vn/search?promotionId=601815035232256&signature=b7cd2fbe150522aa6d46b185cacaaf0a1e0402a758c7773b138d42718b15c776&voucherCode=LOVIVRM8A" } ["extra"]=> array(46) { ["promotionid"]=> int(601815035232256) ["voucher_code"]=> string(9) "LOVIVRM8A" ["signature"]=> string(64) "b7cd2fbe150522aa6d46b185cacaaf0a1e0402a758c7773b138d42718b15c776" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(25000000000) ["product_limit"]=> bool(true) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1680282000) ["end_time"]=> int(1688144340) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(8) ["reward_value"]=> int(0) ["reward_cap"]=> int(4000000000) ["icon_hash"]=> string(32) "f87c39a4a3702cd4cb149cacd8114a0b" ["icon_text"]=> string(21) "LOVITO OFFICIAL STORE" ["shop_id"]=> int(446089250) ["shop_name"]=> string(21) "LOVITO OFFICIAL STORE" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(true) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-7DEFBC9198A008280000000404051140" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(0) ["discount_percentage"]=> int(8) ["discount_cap"]=> int(4000000000) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "f87c39a4a3702cd4cb149cacd8114a0b" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1688144340) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(0) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(1) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(800000) ["usage_terms"]=> string(177) "Mã LOVIVRM8A giảm 8% tối đa 40000 cho đơn từ 250000Đ trên App. Áp dụng cho một số sản phẩm nhất định. HSD: 23:59 30/06/2023. Số lượng có hạn." ["devices"]=> array(2) { [0]=> string(3) "iOS" [1]=> string(7) "Android" } } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(58) "shopee-ma-giam-8-lovito-official-store-LOVIVRM8A1685552456" ["started_date"]=> string(19) "01-04-2023 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(44) "[SHOPEE] Mã giảm 8% LOVITO OFFICIAL STORE" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "646eec32825a23036901bf7b" ["started_time"]=> int(1680282000000) ["expired_time"]=> int(1688144340000) ["aff_link"]=> string(223) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D601815035232256%26signature%3Db7cd2fbe150522aa6d46b185cacaaf0a1e0402a758c7773b138d42718b15c776%26voucherCode%3DLOVIVRM8A" } [88]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(9) "NGOC20223" ["banner_link"]=> string(40) "https://shopee.vn/m/shop-moi-len-san-moi" ["content"]=> string(271) "Giảm ngay ₫20.000 cho đơn hàng từ ₫1.999.000. Áp dụng đến 30-06-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(20000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "30-06-2023 23:59:02" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(149) "https://shopee.vn/search?promotionId=593979138867200&signature=02f28cc23c658160d5eb60ffef5ccd4181bbe68ff4a1977d0198e15e375eebbb&voucherCode=NGOC20223" } ["extra"]=> array(46) { ["promotionid"]=> int(593979138867200) ["voucher_code"]=> string(9) "NGOC20223" ["signature"]=> string(64) "02f28cc23c658160d5eb60ffef5ccd4181bbe68ff4a1977d0198e15e375eebbb" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(199900000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1680282002) ["end_time"]=> int(1688144342) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(2000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "529c5e6a24464212edcca127f5977395" ["icon_text"]=> string(12) "ngocdangcatv" ["shop_id"]=> int(44783322) ["shop_name"]=> string(12) "ngocdangcatv" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-42C5E98F682008280000000401500540" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(2000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "529c5e6a24464212edcca127f5977395" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1688144342) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(271) "Giảm ngay ₫20.000 cho đơn hàng từ ₫1.999.000. Áp dụng đến 30-06-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(58) "shopee-ma-giam-20000-dong-ngocdangcatv-NGOC202231685724518" ["started_date"]=> string(19) "01-04-2023 00:00:02" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(46) "[SHOPEE] Mã giảm 20000 đồng ngocdangcatv" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "646eec9b825a23036901bf84" ["started_time"]=> int(1680282002000) ["expired_time"]=> int(1688144342000) ["aff_link"]=> string(223) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D593979138867200%26signature%3D02f28cc23c658160d5eb60ffef5ccd4181bbe68ff4a1977d0198e15e375eebbb%26voucherCode%3DNGOC20223" } [89]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(9) "HKPHQ2G15" ["banner_link"]=> string(40) "https://shopee.vn/m/shop-moi-len-san-moi" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫15.000 cho đơn hàng từ ₫800.000. Áp dụng đến 30-06-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(15000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "30-06-2023 23:59:03" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(149) "https://shopee.vn/search?promotionId=582994995134464&signature=da9c4a7e972e2781c84982de24f42abbf15e636a31d9641130a612736315266f&voucherCode=HKPHQ2G15" } ["extra"]=> array(46) { ["promotionid"]=> int(582994995134464) ["voucher_code"]=> string(9) "HKPHQ2G15" ["signature"]=> string(64) "da9c4a7e972e2781c84982de24f42abbf15e636a31d9641130a612736315266f" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(80000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(1) ["start_time"]=> int(1680282003) ["end_time"]=> int(1688144343) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(1500000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "dbe7b65054509b4ec86fb6a2a2853138" ["icon_text"]=> string(37) "HK PHARMA Phục vụ từ Trái Tim!" ["shop_id"]=> int(280634148) ["shop_name"]=> string(37) "HK PHARMA Phục vụ từ Trái Tim!" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-A1E14B9F308008280000000401040545" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(1500000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "dbe7b65054509b4ec86fb6a2a2853138" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1688144343) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(269) "Giảm ngay ₫15.000 cho đơn hàng từ ₫800.000. Áp dụng đến 30-06-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(75) "shopee-ma-giam-15000-dong-hk-pharma-phuc-vu-tu-trai-tim-HKPHQ2G151685724516" ["started_date"]=> string(19) "01-04-2023 00:00:03" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(71) "[SHOPEE] Mã giảm 15000 đồng HK PHARMA Phục vụ từ Trái Tim!" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "647978329104790b84542336" ["started_time"]=> int(1680282003000) ["expired_time"]=> int(1688144343000) ["aff_link"]=> string(223) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D582994995134464%26signature%3Dda9c4a7e972e2781c84982de24f42abbf15e636a31d9641130a612736315266f%26voucherCode%3DHKPHQ2G15" } [90]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(9) "TTMAHDJSK" ["banner_link"]=> string(31) "https://shopee.vn/m/ma-giam-gia" ["content"]=> string(268) "Giảm ngay ₫5.000 cho đơn hàng từ ₫199.000. Áp dụng đến 30-06-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(5000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "30-06-2023 23:59:16" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(149) "https://shopee.vn/search?promotionId=593528469291008&signature=d9f35821bf633f644a7384ebba8595e6e69853fdc642dcacd82f2645db28e870&voucherCode=TTMAHDJSK" } ["extra"]=> array(46) { ["promotionid"]=> int(593528469291008) ["voucher_code"]=> string(9) "TTMAHDJSK" ["signature"]=> string(64) "d9f35821bf633f644a7384ebba8595e6e69853fdc642dcacd82f2645db28e870" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(19900000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1680282016) ["end_time"]=> int(1688144356) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(500000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "71e96d05eaa9c4c5bde399ab2eb7cbeb" ["icon_text"]=> string(9) "TTMall.vn" ["shop_id"]=> int(2971462) ["shop_name"]=> string(9) "TTMall.vn" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-E3F1C905682008280000000401455055" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(500000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "71e96d05eaa9c4c5bde399ab2eb7cbeb" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1688144356) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(268) "Giảm ngay ₫5.000 cho đơn hàng từ ₫199.000. Áp dụng đến 30-06-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(54) "shopee-ma-giam-5000-dong-ttmall-vn-TTMAHDJSK1683262141" ["started_date"]=> string(19) "01-04-2023 00:00:16" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(42) "[SHOPEE] Mã giảm 5000 đồng TTMall.vn" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "643ed0b3be79143e967ae8c9" ["started_time"]=> int(1680282016000) ["expired_time"]=> int(1688144356000) ["aff_link"]=> string(223) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D593528469291008%26signature%3Dd9f35821bf633f644a7384ebba8595e6e69853fdc642dcacd82f2645db28e870%26voucherCode%3DTTMAHDJSK" } [91]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(9) "DIMT23100" ["banner_link"]=> string(31) "https://shopee.vn/m/ma-giam-gia" ["content"]=> string(270) "Giảm ngay ₫100.000 cho đơn hàng từ ₫999.000. Áp dụng đến 30-06-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(100000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "30-06-2023 23:59:20" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(149) "https://shopee.vn/search?promotionId=586510684504064&signature=e1d1feda0196835d8930e1f7ca26cfeb3893da20883470c1e8ebf1b83cf49236&voucherCode=DIMT23100" } ["extra"]=> array(46) { ["promotionid"]=> int(586510684504064) ["voucher_code"]=> string(9) "DIMT23100" ["signature"]=> string(64) "e1d1feda0196835d8930e1f7ca26cfeb3893da20883470c1e8ebf1b83cf49236" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(99900000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1680282020) ["end_time"]=> int(1688144360) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(10000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "29c27f9ffcd1d8157b999919b8bd2897" ["icon_text"]=> string(9) "DIMTEAMVN" ["shop_id"]=> int(141984746) ["shop_name"]=> string(9) "DIMTEAMVN" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(true) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-64C98009D28008280000000401111451" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(10000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "29c27f9ffcd1d8157b999919b8bd2897" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1688144360) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(270) "Giảm ngay ₫100.000 cho đơn hàng từ ₫999.000. Áp dụng đến 30-06-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(56) "shopee-ma-giam-100000-dong-dimteamvn-DIMT231001681232523" ["started_date"]=> string(19) "01-04-2023 00:00:20" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(44) "[SHOPEE] Mã giảm 100000 đồng DIMTEAMVN" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "642c5b4f4e9e1c649724bc20" ["started_time"]=> int(1680282020000) ["expired_time"]=> int(1688144360000) ["aff_link"]=> string(223) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D586510684504064%26signature%3De1d1feda0196835d8930e1f7ca26cfeb3893da20883470c1e8ebf1b83cf49236%26voucherCode%3DDIMT23100" } [92]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(19) "SFC-583698463358976" ["banner_link"]=> string(34) "https://shopee.vn/m/shopee-premium" ["content"]=> string(288) "Giảm ngay 12%, tối đa ₫300.000, cho đơn hàng từ ₫1.000.000. Áp dụng đến 29-06-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(0.12) ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["expired_date"]=> string(19) "29-06-2023 23:59:21" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(159) "https://shopee.vn/search?promotionId=583698463358976&signature=306279c900c369bc667d0fdad5f141e48b027bd976e9c59c46cb0b1a4880f2c3&voucherCode=SFC-583698463358976" } ["extra"]=> array(46) { ["promotionid"]=> int(583698463358976) ["voucher_code"]=> string(19) "SFC-583698463358976" ["signature"]=> string(64) "306279c900c369bc667d0fdad5f141e48b027bd976e9c59c46cb0b1a4880f2c3" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(100000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(0) ["percentage_claimed"]=> int(17) ["percentage_used"]=> int(1) ["start_time"]=> int(1680282021) ["end_time"]=> int(1688057961) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(12) ["reward_value"]=> int(0) ["reward_cap"]=> int(30000000000) ["icon_hash"]=> string(32) "c59a84eef5b2d17a056565b01d577d1f" ["icon_text"]=> string(21) "su:m37 Official Store" ["customised_labels"]=> array(1) { [0]=> array(1) { ["content"]=> string(41) "Ưu đãi độc quyền cho thành viên" } } ["shop_id"]=> int(230334489) ["shop_name"]=> string(21) "su:m37 Official Store" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(true) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-FC0FE120488008280000000401045154" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(0) ["discount_percentage"]=> int(12) ["discount_cap"]=> int(30000000000) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "c59a84eef5b2d17a056565b01d577d1f" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1688057961) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(23) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(1200000) ["usage_terms"]=> string(288) "Giảm ngay 12%, tối đa ₫300.000, cho đơn hàng từ ₫1.000.000. Áp dụng đến 29-06-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(69) "shopee-ma-giam-12-su-m37-official-store-SFC-5836984633589761685552524" ["started_date"]=> string(19) "01-04-2023 00:00:21" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(45) "[SHOPEE] Mã giảm 12% su:m37 Official Store" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "6451462ce9cff3232b6d0967" ["started_time"]=> int(1680282021000) ["expired_time"]=> int(1688057961000) ["aff_link"]=> string(233) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D583698463358976%26signature%3D306279c900c369bc667d0fdad5f141e48b027bd976e9c59c46cb0b1a4880f2c3%26voucherCode%3DSFC-583698463358976" } [93]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(7) "SIOPNO2" ["banner_link"]=> string(31) "https://shopee.vn/m/ma-giam-gia" ["content"]=> string(268) "Giảm ngay ₫2.000 cho đơn hàng từ ₫100.000. Áp dụng đến 30-06-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(2000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "30-06-2023 23:59:21" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(147) "https://shopee.vn/search?promotionId=594032715890688&signature=4181a6291db7db9e1a337e08834abc0ee64ac1bfc593ea4c854de8e36e82f7ae&voucherCode=SIOPNO2" } ["extra"]=> array(46) { ["promotionid"]=> int(594032715890688) ["voucher_code"]=> string(7) "SIOPNO2" ["signature"]=> string(64) "4181a6291db7db9e1a337e08834abc0ee64ac1bfc593ea4c854de8e36e82f7ae" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(10000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(1) ["start_time"]=> int(1680282021) ["end_time"]=> int(1688144361) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(200000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "be562674b3cdaf4c8a91ee4868577c4e" ["icon_text"]=> string(39) "Táo Xanh Phụ Kiện - Cường Lực" ["shop_id"]=> int(130641691) ["shop_name"]=> string(39) "Táo Xanh Phụ Kiện - Cường Lực" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-221100BA282008280000000401501011" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(200000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "be562674b3cdaf4c8a91ee4868577c4e" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1688144361) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(268) "Giảm ngay ₫2.000 cho đơn hàng từ ₫100.000. Áp dụng đến 30-06-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(70) "shopee-ma-giam-2000-dong-tao-xanh-phu-kien-cuong-luc-SIOPNO21681664439" ["started_date"]=> string(19) "01-04-2023 00:00:21" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(72) "[SHOPEE] Mã giảm 2000 đồng Táo Xanh Phụ Kiện - Cường Lực" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "643adbe7d4ee3b052243ae6b" ["started_time"]=> int(1680282021000) ["expired_time"]=> int(1688144361000) ["aff_link"]=> string(221) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D594032715890688%26signature%3D4181a6291db7db9e1a337e08834abc0ee64ac1bfc593ea4c854de8e36e82f7ae%26voucherCode%3DSIOPNO2" } [94]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(6) "INOC46" ["banner_link"]=> string(31) "https://shopee.vn/m/ma-giam-gia" ["content"]=> string(268) "Giảm ngay ₫5.000 cho đơn hàng từ ₫100.000. Áp dụng đến 30-06-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(5000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "30-06-2023 23:59:55" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(146) "https://shopee.vn/search?promotionId=587306142597152&signature=92a27e3340df36408a1dfa8a04229d4b1d3b0e670d12171413088a3011bb4e48&voucherCode=INOC46" } ["extra"]=> array(46) { ["promotionid"]=> int(587306142597152) ["voucher_code"]=> string(6) "INOC46" ["signature"]=> string(64) "92a27e3340df36408a1dfa8a04229d4b1d3b0e670d12171413088a3011bb4e48" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(10000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1680282055) ["end_time"]=> int(1688144395) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(500000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "e94a74b00e64e846e89a270e26d79a75" ["icon_text"]=> string(26) "Inochi Việt Nam Official" ["shop_id"]=> int(634792583) ["shop_name"]=> string(26) "Inochi Việt Nam Official" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(true) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-5BF6A0A322800C280000000401140414" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(500000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "e94a74b00e64e846e89a270e26d79a75" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1688144395) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(268) "Giảm ngay ₫5.000 cho đơn hàng từ ₫100.000. Áp dụng đến 30-06-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(66) "shopee-ma-giam-5000-dong-inochi-viet-nam-official-INOC461682096592" ["started_date"]=> string(19) "01-04-2023 00:00:55" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(59) "[SHOPEE] Mã giảm 5000 đồng Inochi Việt Nam Official" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "643adbd4d4ee3b052243ae68" ["started_time"]=> int(1680282055000) ["expired_time"]=> int(1688144395000) ["aff_link"]=> string(220) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D587306142597152%26signature%3D92a27e3340df36408a1dfa8a04229d4b1d3b0e670d12171413088a3011bb4e48%26voucherCode%3DINOC46" } [95]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(9) "URIBVDDMH" ["banner_link"]=> string(29) "https://shopee.vn/m/book-club" ["content"]=> string(268) "Giảm ngay ₫5.000 cho đơn hàng từ ₫145.000. Áp dụng đến 03-07-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(5000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "03-07-2023 01:08:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(149) "https://shopee.vn/search?promotionId=594104723931136&signature=f08aaeb721fd97bc29b74bf8c92bbb0c33b6649d8dc015f4dbcb566085d1df17&voucherCode=URIBVDDMH" } ["extra"]=> array(46) { ["promotionid"]=> int(594104723931136) ["voucher_code"]=> string(9) "URIBVDDMH" ["signature"]=> string(64) "f08aaeb721fd97bc29b74bf8c92bbb0c33b6649d8dc015f4dbcb566085d1df17" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(14500000000) ["product_limit"]=> bool(true) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(86) ["start_time"]=> int(1680282480) ["end_time"]=> int(1688321280) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(500000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "a831faeb01adb0ac89fb225a7267a43f" ["icon_text"]=> string(7) "Uribook" ["shop_id"]=> int(889648363) ["shop_name"]=> string(7) "Uribook" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(true) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-70C38095E82008280000000401501111" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(500000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "a831faeb01adb0ac89fb225a7267a43f" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1688321280) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(268) "Giảm ngay ₫5.000 cho đơn hàng từ ₫145.000. Áp dụng đến 03-07-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(52) "shopee-ma-giam-5000-dong-uribook-URIBVDDMH1683824457" ["started_date"]=> string(19) "01-04-2023 00:08:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(40) "[SHOPEE] Mã giảm 5000 đồng Uribook" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "645bd144c9962a6bb7429a0c" ["started_time"]=> int(1680282480000) ["expired_time"]=> int(1688321280000) ["aff_link"]=> string(223) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D594104723931136%26signature%3Df08aaeb721fd97bc29b74bf8c92bbb0c33b6649d8dc015f4dbcb566085d1df17%26voucherCode%3DURIBVDDMH" } [96]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(8) "MDDE60SV" ["banner_link"]=> string(39) "https://shopee.vn/m/mien-phi-van-chuyen" ["content"]=> string(271) "Giảm ngay ₫50.000 cho đơn hàng từ ₫1.000.000. Áp dụng đến 30-06-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(50000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "30-06-2023 01:15:57" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(148) "https://shopee.vn/search?promotionId=594106838646784&signature=7e0b1dcd6f316b4fdac852f3770993a4e5bfdcd64341f361faf4af14f550e13c&voucherCode=MDDE60SV" } ["extra"]=> array(46) { ["promotionid"]=> int(594106838646784) ["voucher_code"]=> string(8) "MDDE60SV" ["signature"]=> string(64) "7e0b1dcd6f316b4fdac852f3770993a4e5bfdcd64341f361faf4af14f550e13c" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(100000000000) ["product_limit"]=> bool(true) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1680282957) ["end_time"]=> int(1688062557) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(5000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "b55c08b33ca7fbc04e347ff50f0d384d" ["icon_text"]=> string(25) "MD.DECOR - Chăn ga gối" ["shop_id"]=> int(79993641) ["shop_name"]=> string(25) "MD.DECOR - Chăn ga gối" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(true) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-3A172185E82008280000000401501114" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(5000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "b55c08b33ca7fbc04e347ff50f0d384d" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1688062557) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(271) "Giảm ngay ₫50.000 cho đơn hàng từ ₫1.000.000. Áp dụng đến 30-06-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(65) "shopee-ma-giam-50000-dong-md-decor-chan-ga-goi-MDDE60SV1684687522" ["started_date"]=> string(19) "01-04-2023 00:15:57" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(59) "[SHOPEE] Mã giảm 50000 đồng MD.DECOR - Chăn ga gối" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "6468fd49bce08258a076f2e6" ["started_time"]=> int(1680282957000) ["expired_time"]=> int(1688062557000) ["aff_link"]=> string(222) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D594106838646784%26signature%3D7e0b1dcd6f316b4fdac852f3770993a4e5bfdcd64341f361faf4af14f550e13c%26voucherCode%3DMDDE60SV" } [97]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(8) "BAREBR67" ["banner_link"]=> string(38) "https://shopee.vn/m/khung-gio-san-sale" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫145.000. Áp dụng đến 29-06-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(10000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "29-06-2023 10:22:23" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(148) "https://shopee.vn/search?promotionId=594382865793024&signature=563d15936ffabdc9df680c4bdc3db7dbeae8a6020c971969422e79fe66f53822&voucherCode=BAREBR67" } ["extra"]=> array(46) { ["promotionid"]=> int(594382865793024) ["voucher_code"]=> string(8) "BAREBR67" ["signature"]=> string(64) "563d15936ffabdc9df680c4bdc3db7dbeae8a6020c971969422e79fe66f53822" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(14500000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(75) ["start_time"]=> int(1680315743) ["end_time"]=> int(1688008943) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(1000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "f71068de0ab2320970e596d0f176158b" ["icon_text"]=> string(13) "Bare Official" ["shop_id"]=> int(30528334) ["shop_name"]=> string(13) "Bare Official" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-E8C5E187E82008280000000401504114" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(1000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "f71068de0ab2320970e596d0f176158b" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1688008943) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(269) "Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫145.000. Áp dụng đến 29-06-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(58) "shopee-ma-giam-10000-dong-bare-official-BAREBR671682657256" ["started_date"]=> string(19) "01-04-2023 09:22:23" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(47) "[SHOPEE] Mã giảm 10000 đồng Bare Official" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "644b294789ffb53cb84e6547" ["started_time"]=> int(1680315743000) ["expired_time"]=> int(1688008943000) ["aff_link"]=> string(222) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D594382865793024%26signature%3D563d15936ffabdc9df680c4bdc3db7dbeae8a6020c971969422e79fe66f53822%26voucherCode%3DBAREBR67" } [98]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(9) "KARA46345" ["banner_link"]=> string(42) "https://shopee.vn/m/sale-hang-hieu-gia-tot" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫40.000 cho đơn hàng từ ₫399.000. Áp dụng đến 30-06-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(40000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "30-06-2023 23:59:14" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(149) "https://shopee.vn/search?promotionId=594468320755712&signature=7c48170eb780b48343bd1d6b7753249cbd72e98a9eadf2a4e86bcae4223f0617&voucherCode=KARA46345" } ["extra"]=> array(46) { ["promotionid"]=> int(594468320755712) ["voucher_code"]=> string(9) "KARA46345" ["signature"]=> string(64) "7c48170eb780b48343bd1d6b7753249cbd72e98a9eadf2a4e86bcae4223f0617" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(39900000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(4) ["start_time"]=> int(1680325934) ["end_time"]=> int(1688144354) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(4000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "1f97b51c1d7b1fca1ee346526035aba9" ["icon_text"]=> string(7) "KARANTS" ["shop_id"]=> int(816261176) ["shop_name"]=> string(7) "KARANTS" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(true) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-352B23B6F82008280000000401504444" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(4000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "1f97b51c1d7b1fca1ee346526035aba9" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1688144354) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(269) "Giảm ngay ₫40.000 cho đơn hàng từ ₫399.000. Áp dụng đến 30-06-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(53) "shopee-ma-giam-40000-dong-karants-KARA463451681577128" ["started_date"]=> string(19) "01-04-2023 12:12:14" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(41) "[SHOPEE] Mã giảm 40000 đồng KARANTS" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "643aae9035f804274739ca54" ["started_time"]=> int(1680325934000) ["expired_time"]=> int(1688144354000) ["aff_link"]=> string(223) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D594468320755712%26signature%3D7c48170eb780b48343bd1d6b7753249cbd72e98a9eadf2a4e86bcae4223f0617%26voucherCode%3DKARA46345" } [99]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(9) "DOCH2327K" ["banner_link"]=> string(39) "https://shopee.vn/m/mien-phi-van-chuyen" ["content"]=> string(268) "Giảm ngay ₫7.000 cho đơn hàng từ ₫179.000. Áp dụng đến 30-06-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(7000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "30-06-2023 23:04:28" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(149) "https://shopee.vn/search?promotionId=594494693539840&signature=ea51e25af09a46f31aad7f4a5dd7ddd82a114a31a9f52497e3ee623eeba691af&voucherCode=DOCH2327K" } ["extra"]=> array(46) { ["promotionid"]=> int(594494693539840) ["voucher_code"]=> string(9) "DOCH2327K" ["signature"]=> string(64) "ea51e25af09a46f31aad7f4a5dd7ddd82a114a31a9f52497e3ee623eeba691af" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(17900000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(6) ["start_time"]=> int(1680329068) ["end_time"]=> int(1688141068) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(700000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "cccb745074f8830836e627339d2f75f4" ["icon_text"]=> string(23) "Đồ Chơi Gỗ S-Kids" ["shop_id"]=> int(33499456) ["shop_name"]=> string(23) "Đồ Chơi Gỗ S-Kids" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(true) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-6331A81FE82008280000000401504500" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(700000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "cccb745074f8830836e627339d2f75f4" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1688141068) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(268) "Giảm ngay ₫7.000 cho đơn hàng từ ₫179.000. Áp dụng đến 30-06-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(62) "shopee-ma-giam-7000-dong-do-choi-go-s-kids-DOCH2327K1682960492" ["started_date"]=> string(19) "01-04-2023 13:04:28" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(56) "[SHOPEE] Mã giảm 7000 đồng Đồ Chơi Gỗ S-Kids" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "644e9ef725a4700e46520d49" ["started_time"]=> int(1680329068000) ["expired_time"]=> int(1688141068000) ["aff_link"]=> string(223) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D594494693539840%26signature%3Dea51e25af09a46f31aad7f4a5dd7ddd82a114a31a9f52497e3ee623eeba691af%26voucherCode%3DDOCH2327K" } }

Giảm giá cực sâu

Xem thêm