lỗi api

Không có dữ liệu

array(100) { [0]=> array(20) { ["coupon_code"]=> string(6) "YPYAT1" ["banner_link"]=> string(38) "https://shopee.vn/m/khung-gio-san-sale" ["content"]=> string(195) "Sử dụng mã để nhận ngay 50% % hoàn xu cho đơn tối thiểu ₫12.000, hoàn tối đa 6000 xu. *Có hiệu lực đến 31-01-2024. Mã chỉ có giá trị sử dụng một lần." ["discount"]=> float(0.5) ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["expired_date"]=> string(19) "31-01-2024 18:40:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(138) "https://shopee.vn/search?promotionId=6743394&signature=bc5f461e5497da08872929a754788207ccb1a9a852f1462995a189db0e5742aa&voucherCode=YPYAT1" } ["extra"]=> array(33) { ["promotionid"]=> int(6743394) ["voucher_code"]=> string(6) "YPYAT1" ["signature"]=> string(64) "bc5f461e5497da08872929a754788207ccb1a9a852f1462995a189db0e5742aa" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(1200000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(0) ["percentage_claimed"]=> int(1) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1567942800) ["end_time"]=> int(1706701200) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(1) ["reward_percentage"]=> int(50) ["reward_cap"]=> int(6000) ["icon_hash"]=> string(32) "bc98c5f7721793cf65538fac047b1872" ["icon_text"]=> string(7) "Axii.vn" ["shop_id"]=> int(165501294) ["shop_name"]=> string(7) "Axii.vn" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(21) "SHOP-80A8BC3E5CB99E8C" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["coin_percentage"]=> int(50) ["coin_cap"]=> int(6000) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "bc98c5f7721793cf65538fac047b1872" ["usage_terms"]=> string(195) "Sử dụng mã để nhận ngay 50% % hoàn xu cho đơn tối thiểu ₫12.000, hoàn tối đa 6000 xu. *Có hiệu lực đến 31-01-2024. Mã chỉ có giá trị sử dụng một lần." } ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(45) "shopee-ma-hoan-50-xu-axii-vn-YPYAT11627556161" ["started_date"]=> string(19) "08-09-2019 18:40:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(33) "[SHOPEE] Mã hoàn 50% xu Axii.vn" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "61022220bca8d025d16c9a97" ["started_time"]=> int(1567942800000) ["expired_time"]=> int(1706701200000) ["aff_link"]=> string(212) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D6743394%26signature%3Dbc5f461e5497da08872929a754788207ccb1a9a852f1462995a189db0e5742aa%26voucherCode%3DYPYAT1" } [1]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(19) "FSV-395396006821888" ["banner_link"]=> string(38) "https://shopee.vn/m/uu-dai-shopee-mart" ["content"]=> string(630) "Sử dụng mã hỗ trợ phí vận chuyển (tối đa 25K) đơn hàng từ 99K và thỏa điều kiện ưu đãi tại Shopee.
Áp dụng cho sản phẩm từ Shopee Mart
Đơn vị vận chuyển khả dụng: Nhanh
Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee.
Áp dụng cho một số shop nhất định.
Hạn sử dụng 31 ngày kể từ khi lưu mã về ví voucher.
Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước." ["discount"]=> int(0) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "19-01-2038 02:14:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(159) "https://shopee.vn/search?promotionId=395396006821888&signature=9475d88c4a72d2da3dbe226d197b00974579aa015d6dc69d126568200f5a52e9&voucherCode=FSV-395396006821888" } ["extra"]=> array(39) { ["promotionid"]=> int(395396006821888) ["voucher_code"]=> string(19) "FSV-395396006821888" ["signature"]=> string(64) "9475d88c4a72d2da3dbe226d197b00974579aa015d6dc69d126568200f5a52e9" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(0) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(100) ["start_time"]=> int(1656608400) ["end_time"]=> int(2147454840) ["claim_start_time"]=> int(1656608400) ["valid_days"]=> int(31) ["reward_type"]=> int(2) ["title"]=> string(39) "Shopee Mart - Siêu thị cuối tuần" ["use_link"]=> string(44) "https://shopee.vn/Supermarketsieuthicuoituan" ["customised_labels"]=> array(1) { [0]=> array(1) { ["content"]=> string(13) "Tối đa 25K" } } ["shop_id"]=> int(0) ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(35) "MP-9AD66AC29AA220280000000114154150" ["fully_redeemed"]=> bool(true) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["left_count"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(true) ["claim_end_time"]=> int(1659286740) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(2678400) ["type"]=> int(1) } ["voucher_landing_page"]=> int(0) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(594) "Sử dụng mã hỗ trợ phí vận chuyển (tối đa 25K) đơn hàng từ 99K và thỏa điều kiện ưu đãi tại Shopee. Áp dụng cho sản phẩm từ Shopee Mart Đơn vị vận chuyển khả dụng: Nhanh Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee. Áp dụng cho một số shop nhất định. Hạn sử dụng 31 ngày kể từ khi lưu mã về ví voucher. Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước." ["devices"]=> array(2) { [0]=> string(3) "iOS" [1]=> string(7) "Android" } } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(59) "shopee-ma-mien-phi-van-chuyen-FSV-3953960068218881659580373" ["started_date"]=> string(19) "01-07-2022 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(39) "[SHOPEE] Mã miễn phí vận chuyển" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "62be74d8ace9ca64910645a1" ["started_time"]=> int(1656608400000) ["expired_time"]=> int(2147454840000) ["aff_link"]=> string(233) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D395396006821888%26signature%3D9475d88c4a72d2da3dbe226d197b00974579aa015d6dc69d126568200f5a52e9%26voucherCode%3DFSV-395396006821888" } [2]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(19) "FSV-395349433270272" ["banner_link"]=> string(29) "https://shopee.vn/m/book-club" ["content"]=> string(622) "Sử dụng mã hỗ trợ phí vận chuyển (tối đa 15K) đơn hàng từ 45K và thỏa điều kiện ưu đãi tại Shopee.
Đơn vị vận chuyển khả dụng: Nhanh
Áp dụng trên ứng dụng Shopee.
Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee.
Áp dụng cho một số shop nhất định.
Hạn sử dụng 30 ngày kể từ khi lưu mã về ví voucher.
Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước." ["discount"]=> int(0) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "19-01-2038 02:14:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(159) "https://shopee.vn/search?promotionId=395349433270272&signature=40f172b04697230760b9e7c11bbd4b41701dac424076e8d253e2e3ecfe18a2cd&voucherCode=FSV-395349433270272" } ["extra"]=> array(41) { ["promotionid"]=> int(395349433270272) ["voucher_code"]=> string(19) "FSV-395349433270272" ["signature"]=> string(64) "40f172b04697230760b9e7c11bbd4b41701dac424076e8d253e2e3ecfe18a2cd" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(0) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(100) ["start_time"]=> int(1656608400) ["end_time"]=> int(2147454840) ["claim_start_time"]=> int(1656608400) ["valid_days"]=> int(30) ["reward_type"]=> int(2) ["title"]=> string(20) "Đơn hàng từ 45K" ["use_link"]=> string(29) "https://shopee.vn/m/book-club" ["icon_hash"]=> string(32) "sg-11134004-22120-4cskiffs0olvc3" ["icon_text"]=> string(18) "Mã vận chuyển" ["customised_labels"]=> array(1) { [0]=> array(1) { ["content"]=> string(9) "Book Club" } } ["shop_id"]=> int(0) ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(35) "MP-9F3E42429AA220280000000114154101" ["fully_redeemed"]=> bool(true) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["left_count"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(true) ["claim_end_time"]=> int(1659286740) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(2592000) ["type"]=> int(1) } ["voucher_landing_page"]=> int(0) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(586) "Sử dụng mã hỗ trợ phí vận chuyển (tối đa 15K) đơn hàng từ 45K và thỏa điều kiện ưu đãi tại Shopee. Đơn vị vận chuyển khả dụng: Nhanh Áp dụng trên ứng dụng Shopee. Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee. Áp dụng cho một số shop nhất định. Hạn sử dụng 30 ngày kể từ khi lưu mã về ví voucher. Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước." ["devices"]=> array(2) { [0]=> string(3) "iOS" [1]=> string(7) "Android" } } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(59) "shopee-ma-mien-phi-van-chuyen-FSV-3953494332702721680354055" ["started_date"]=> string(19) "01-07-2022 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(39) "[SHOPEE] Mã miễn phí vận chuyển" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "62bf2849b5028b73c32fcc83" ["started_time"]=> int(1656608400000) ["expired_time"]=> int(2147454840000) ["aff_link"]=> string(233) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D395349433270272%26signature%3D40f172b04697230760b9e7c11bbd4b41701dac424076e8d253e2e3ecfe18a2cd%26voucherCode%3DFSV-395349433270272" } [3]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(19) "FSV-395347604668416" ["banner_link"]=> string(29) "https://shopee.vn/m/book-club" ["content"]=> string(622) "Sử dụng mã hỗ trợ phí vận chuyển (tối đa 15K) đơn hàng từ 45K và thỏa điều kiện ưu đãi tại Shopee.
Đơn vị vận chuyển khả dụng: Nhanh
Áp dụng trên ứng dụng Shopee.
Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee.
Áp dụng cho một số shop nhất định.
Hạn sử dụng 15 ngày kể từ khi lưu mã về ví voucher.
Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước." ["discount"]=> int(0) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "19-01-2038 02:14:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(159) "https://shopee.vn/search?promotionId=395347604668416&signature=a34a4561acb40965224154c2bfdb68355370354e991a618e81ba3874f4d5e875&voucherCode=FSV-395347604668416" } ["extra"]=> array(39) { ["promotionid"]=> int(395347604668416) ["voucher_code"]=> string(19) "FSV-395347604668416" ["signature"]=> string(64) "a34a4561acb40965224154c2bfdb68355370354e991a618e81ba3874f4d5e875" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(0) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(100) ["start_time"]=> int(1656608400) ["end_time"]=> int(2147454840) ["claim_start_time"]=> int(1656608400) ["valid_days"]=> int(15) ["reward_type"]=> int(2) ["title"]=> string(20) "Đơn hàng từ 45K" ["use_link"]=> string(29) "https://shopee.vn/m/home-club" ["customised_labels"]=> array(1) { [0]=> array(1) { ["content"]=> string(9) "Home Club" } } ["shop_id"]=> int(0) ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(35) "MP-A0C142468AA220280000000114154101" ["fully_redeemed"]=> bool(true) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["left_count"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(true) ["claim_end_time"]=> int(1659286740) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(1296000) ["type"]=> int(1) } ["voucher_landing_page"]=> int(0) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(586) "Sử dụng mã hỗ trợ phí vận chuyển (tối đa 15K) đơn hàng từ 45K và thỏa điều kiện ưu đãi tại Shopee. Đơn vị vận chuyển khả dụng: Nhanh Áp dụng trên ứng dụng Shopee. Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee. Áp dụng cho một số shop nhất định. Hạn sử dụng 15 ngày kể từ khi lưu mã về ví voucher. Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước." ["devices"]=> array(2) { [0]=> string(3) "iOS" [1]=> string(7) "Android" } } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(59) "shopee-ma-mien-phi-van-chuyen-FSV-3953476046684161658326570" ["started_date"]=> string(19) "01-07-2022 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(39) "[SHOPEE] Mã miễn phí vận chuyển" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "62d2eec0b0740a7f4d09dfb9" ["started_time"]=> int(1656608400000) ["expired_time"]=> int(2147454840000) ["aff_link"]=> string(233) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D395347604668416%26signature%3Da34a4561acb40965224154c2bfdb68355370354e991a618e81ba3874f4d5e875%26voucherCode%3DFSV-395347604668416" } [4]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(19) "FSV-395347604684800" ["banner_link"]=> string(29) "https://shopee.vn/m/book-club" ["content"]=> string(622) "Sử dụng mã hỗ trợ phí vận chuyển (tối đa 15K) đơn hàng từ 45K và thỏa điều kiện ưu đãi tại Shopee.
Đơn vị vận chuyển khả dụng: Nhanh
Áp dụng trên ứng dụng Shopee.
Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee.
Áp dụng cho một số shop nhất định.
Hạn sử dụng 15 ngày kể từ khi lưu mã về ví voucher.
Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước." ["discount"]=> int(0) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "19-01-2038 02:14:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(159) "https://shopee.vn/search?promotionId=395347604684800&signature=6671b50ad2d761525f31b0f6b86097694427644740a5ca57d75f6d72d3855568&voucherCode=FSV-395347604684800" } ["extra"]=> array(40) { ["promotionid"]=> int(395347604684800) ["voucher_code"]=> string(19) "FSV-395347604684800" ["signature"]=> string(64) "6671b50ad2d761525f31b0f6b86097694427644740a5ca57d75f6d72d3855568" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(0) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(84) ["start_time"]=> int(1656608400) ["end_time"]=> int(2147454840) ["claim_start_time"]=> int(1656608400) ["valid_days"]=> int(15) ["reward_type"]=> int(2) ["title"]=> string(20) "Đơn hàng từ 45K" ["use_link"]=> string(29) "https://shopee.vn/m/home-club" ["icon_hash"]=> string(32) "sg-11134004-22120-4cskiffs0olvc3" ["icon_text"]=> string(18) "Mã vận chuyển" ["customised_labels"]=> array(1) { [0]=> array(1) { ["content"]=> string(9) "Home Club" } } ["shop_id"]=> int(0) ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(35) "MP-A0C142469AA220280000000114154101" ["fully_redeemed"]=> bool(true) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1659286740) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(1296000) ["type"]=> int(1) } ["voucher_landing_page"]=> int(0) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(586) "Sử dụng mã hỗ trợ phí vận chuyển (tối đa 15K) đơn hàng từ 45K và thỏa điều kiện ưu đãi tại Shopee. Đơn vị vận chuyển khả dụng: Nhanh Áp dụng trên ứng dụng Shopee. Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee. Áp dụng cho một số shop nhất định. Hạn sử dụng 15 ngày kể từ khi lưu mã về ví voucher. Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước." ["devices"]=> array(2) { [0]=> string(3) "iOS" [1]=> string(7) "Android" } } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(59) "shopee-ma-mien-phi-van-chuyen-FSV-3953476046848001680354082" ["started_date"]=> string(19) "01-07-2022 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(39) "[SHOPEE] Mã miễn phí vận chuyển" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "62d2eec0b0740a7f4d09dfba" ["started_time"]=> int(1656608400000) ["expired_time"]=> int(2147454840000) ["aff_link"]=> string(233) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D395347604684800%26signature%3D6671b50ad2d761525f31b0f6b86097694427644740a5ca57d75f6d72d3855568%26voucherCode%3DFSV-395347604684800" } [5]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(19) "FSV-396023290478592" ["banner_link"]=> string(38) "https://shopee.vn/m/uu-dai-shopee-mart" ["content"]=> string(586) "Sử dụng mã hỗ trợ phí vận chuyển (tối đa 40K) đơn hàng từ 369K và thỏa điều kiện ưu đãi tại Shopee.
Áp dụng cho sản phẩm từ Shopee Mart.
Đơn vị vận chuyển khả dụng: Nhanh
Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee.
Hạn sử dụng 30 ngày kể từ khi lưu mã về ví voucher.
Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước.
" ["discount"]=> int(0) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "19-01-2038 02:14:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(159) "https://shopee.vn/search?promotionId=396023290478592&signature=9363b0801fa3a5c6f4271d171770c0820c5e237152182152ee78c35459a29064&voucherCode=FSV-396023290478592" } ["extra"]=> array(39) { ["promotionid"]=> int(396023290478592) ["voucher_code"]=> string(19) "FSV-396023290478592" ["signature"]=> string(64) "9363b0801fa3a5c6f4271d171770c0820c5e237152182152ee78c35459a29064" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(0) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(100) ["start_time"]=> int(1656694800) ["end_time"]=> int(2147454840) ["claim_start_time"]=> int(1656694800) ["valid_days"]=> int(30) ["reward_type"]=> int(2) ["title"]=> string(39) "Shopee Mart - Siêu thị cuối tuần" ["use_link"]=> string(44) "https://shopee.vn/Supermarketsieuthicuoituan" ["customised_labels"]=> array(1) { [0]=> array(1) { ["content"]=> string(13) "Tối đa 40K" } } ["shop_id"]=> int(0) ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(35) "MP-B9E7605B3AA220280000000114400454" ["fully_redeemed"]=> bool(true) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["left_count"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(true) ["claim_end_time"]=> int(1659286740) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(2592000) ["type"]=> int(1) } ["voucher_landing_page"]=> int(0) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(550) "Sử dụng mã hỗ trợ phí vận chuyển (tối đa 40K) đơn hàng từ 369K và thỏa điều kiện ưu đãi tại Shopee. Áp dụng cho sản phẩm từ Shopee Mart. Đơn vị vận chuyển khả dụng: Nhanh Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee. Hạn sử dụng 30 ngày kể từ khi lưu mã về ví voucher. Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước. " ["devices"]=> array(2) { [0]=> string(7) "Android" [1]=> string(3) "iOS" } } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(59) "shopee-ma-mien-phi-van-chuyen-FSV-3960232904785921659719813" ["started_date"]=> string(19) "02-07-2022 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(39) "[SHOPEE] Mã miễn phí vận chuyển" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "62befe4f5e91a20c3079bf22" ["started_time"]=> int(1656694800000) ["expired_time"]=> int(2147454840000) ["aff_link"]=> string(233) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D396023290478592%26signature%3D9363b0801fa3a5c6f4271d171770c0820c5e237152182152ee78c35459a29064%26voucherCode%3DFSV-396023290478592" } [6]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(19) "FSV-396023307042816" ["banner_link"]=> string(38) "https://shopee.vn/m/uu-dai-shopee-mart" ["content"]=> string(586) "Sử dụng mã hỗ trợ phí vận chuyển (tối đa 60K) đơn hàng từ 699K và thỏa điều kiện ưu đãi tại Shopee.
Áp dụng cho sản phẩm từ Shopee Mart.
Đơn vị vận chuyển khả dụng: Nhanh
Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee.
Hạn sử dụng 30 ngày kể từ khi lưu mã về ví voucher.
Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước.
" ["discount"]=> int(0) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "19-01-2038 02:14:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(159) "https://shopee.vn/search?promotionId=396023307042816&signature=ad74a7a583260ec68be6ded8e7219f89f350b628915092a5f3437b2e8f4fc336&voucherCode=FSV-396023307042816" } ["extra"]=> array(39) { ["promotionid"]=> int(396023307042816) ["voucher_code"]=> string(19) "FSV-396023307042816" ["signature"]=> string(64) "ad74a7a583260ec68be6ded8e7219f89f350b628915092a5f3437b2e8f4fc336" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(0) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(100) ["start_time"]=> int(1656694800) ["end_time"]=> int(2147454840) ["claim_start_time"]=> int(1656694800) ["valid_days"]=> int(30) ["reward_type"]=> int(2) ["title"]=> string(39) "Shopee Mart - Siêu thị cuối tuần" ["use_link"]=> string(44) "https://shopee.vn/Supermarketsieuthicuoituan" ["customised_labels"]=> array(1) { [0]=> array(1) { ["content"]=> string(13) "Tối đa 60K" } } ["shop_id"]=> int(0) ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(35) "MP-93F2604E2AA220280000000114400454" ["fully_redeemed"]=> bool(true) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["left_count"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(true) ["claim_end_time"]=> int(1659286740) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(2592000) ["type"]=> int(1) } ["voucher_landing_page"]=> int(0) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(550) "Sử dụng mã hỗ trợ phí vận chuyển (tối đa 60K) đơn hàng từ 699K và thỏa điều kiện ưu đãi tại Shopee. Áp dụng cho sản phẩm từ Shopee Mart. Đơn vị vận chuyển khả dụng: Nhanh Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee. Hạn sử dụng 30 ngày kể từ khi lưu mã về ví voucher. Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước. " ["devices"]=> array(2) { [0]=> string(7) "Android" [1]=> string(3) "iOS" } } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(59) "shopee-ma-mien-phi-van-chuyen-FSV-3960233070428161659720691" ["started_date"]=> string(19) "02-07-2022 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(39) "[SHOPEE] Mã miễn phí vận chuyển" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "62befe4f5e91a20c3079bf23" ["started_time"]=> int(1656694800000) ["expired_time"]=> int(2147454840000) ["aff_link"]=> string(233) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D396023307042816%26signature%3Dad74a7a583260ec68be6ded8e7219f89f350b628915092a5f3437b2e8f4fc336%26voucherCode%3DFSV-396023307042816" } [7]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(19) "FSV-396013324615680" ["banner_link"]=> string(28) "https://shopee.vn/m/mum-club" ["content"]=> string(608) "Sử dụng mã hỗ trợ miễn phí vận chuyển (tối đa 10K) đơn hàng từ 0Đ và thỏa điều kiện ưu đãi tại Shopee.
Đơn vị vận chuyển khả dụng: Nhanh và Hỏa Tốc
Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee.
Áp dụng cho một số shop nhất định.
Hạn sử dụng 15 ngày kể từ khi lưu mã về ví voucher.
Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước.
" ["discount"]=> int(0) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "19-01-2038 02:14:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(159) "https://shopee.vn/search?promotionId=396013324615680&signature=58ec0a61f3094a0d9b85a5a2eb93601c3de265678acd5d19e0e78d9305b95b85&voucherCode=FSV-396013324615680" } ["extra"]=> array(40) { ["promotionid"]=> int(396013324615680) ["voucher_code"]=> string(19) "FSV-396013324615680" ["signature"]=> string(64) "58ec0a61f3094a0d9b85a5a2eb93601c3de265678acd5d19e0e78d9305b95b85" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(0) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(0) ["percentage_claimed"]=> int(100) ["percentage_used"]=> int(9) ["start_time"]=> int(1656738000) ["end_time"]=> int(2147454840) ["claim_start_time"]=> int(1656738000) ["valid_days"]=> int(15) ["reward_type"]=> int(2) ["title"]=> string(28) "Dành cho thành viên mới" ["use_link"]=> string(28) "https://shopee.vn/m/mum-club" ["icon_hash"]=> string(32) "sg-11134004-22120-4cskiffs0olvc3" ["icon_text"]=> string(18) "Mã vận chuyển" ["customised_labels"]=> array(1) { [0]=> array(1) { ["content"]=> string(10) "Mum's Club" } } ["shop_id"]=> int(0) ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(35) "MP-A0C16AE63AA220280000000114400450" ["fully_redeemed"]=> bool(true) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(true) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1659286740) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(1296000) ["type"]=> int(1) } ["voucher_landing_page"]=> int(0) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(572) "Sử dụng mã hỗ trợ miễn phí vận chuyển (tối đa 10K) đơn hàng từ 0Đ và thỏa điều kiện ưu đãi tại Shopee. Đơn vị vận chuyển khả dụng: Nhanh và Hỏa Tốc Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee. Áp dụng cho một số shop nhất định. Hạn sử dụng 15 ngày kể từ khi lưu mã về ví voucher. Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước. " ["devices"]=> array(2) { [0]=> string(7) "Android" [1]=> string(3) "iOS" } } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(59) "shopee-ma-mien-phi-van-chuyen-FSV-3960133246156801680354149" ["started_date"]=> string(19) "02-07-2022 12:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(39) "[SHOPEE] Mã miễn phí vận chuyển" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "62e01dedc25a030b051a1c37" ["started_time"]=> int(1656738000000) ["expired_time"]=> int(2147454840000) ["aff_link"]=> string(233) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D396013324615680%26signature%3D58ec0a61f3094a0d9b85a5a2eb93601c3de265678acd5d19e0e78d9305b95b85%26voucherCode%3DFSV-396013324615680" } [8]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(19) "FSV-396054428778496" ["banner_link"]=> string(28) "https://shopee.vn/m/mum-club" ["content"]=> string(595) "Sử dụng mã hỗ trợ phí vận chuyển (tối đa 20K) đơn hàng từ 400K và thỏa điều kiện ưu đãi tại Shopee.
Đơn vị vận chuyển khả dụng: Nhanh và Hỏa Tốc
Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee.
Áp dụng cho một số shop nhất định.
Hạn sử dụng 15 ngày kể từ khi lưu mã về ví voucher.
Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước." ["discount"]=> int(0) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "19-01-2038 02:14:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(159) "https://shopee.vn/search?promotionId=396054428778496&signature=45925edaa202bb1f6f90929481c30aa4a8993ea3c0c65b10c658969f3a69bf87&voucherCode=FSV-396054428778496" } ["extra"]=> array(40) { ["promotionid"]=> int(396054428778496) ["voucher_code"]=> string(19) "FSV-396054428778496" ["signature"]=> string(64) "45925edaa202bb1f6f90929481c30aa4a8993ea3c0c65b10c658969f3a69bf87" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(0) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(0) ["percentage_claimed"]=> int(100) ["percentage_used"]=> int(8) ["start_time"]=> int(1658854800) ["end_time"]=> int(2147454840) ["claim_start_time"]=> int(1658854800) ["valid_days"]=> int(15) ["reward_type"]=> int(2) ["title"]=> string(28) "Dành cho mọi thành viên" ["use_link"]=> string(28) "https://shopee.vn/m/mum-club" ["icon_hash"]=> string(32) "sg-11134004-22120-4cskiffs0olvc3" ["icon_text"]=> string(18) "Mã vận chuyển" ["customised_labels"]=> array(1) { [0]=> array(1) { ["content"]=> string(10) "Mum's Club" } } ["shop_id"]=> int(0) ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(35) "MP-E9E5C0CE2AA220280000000114400511" ["fully_redeemed"]=> bool(true) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(true) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1658941140) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(1296000) ["type"]=> int(1) } ["voucher_landing_page"]=> int(0) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(565) "Sử dụng mã hỗ trợ phí vận chuyển (tối đa 20K) đơn hàng từ 400K và thỏa điều kiện ưu đãi tại Shopee. Đơn vị vận chuyển khả dụng: Nhanh và Hỏa Tốc Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee. Áp dụng cho một số shop nhất định. Hạn sử dụng 15 ngày kể từ khi lưu mã về ví voucher. Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước." ["devices"]=> array(2) { [0]=> string(3) "iOS" [1]=> string(7) "Android" } } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(59) "shopee-ma-mien-phi-van-chuyen-FSV-3960544287784961680354149" ["started_date"]=> string(19) "27-07-2022 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(39) "[SHOPEE] Mã miễn phí vận chuyển" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "62e01deec25a030b051a1c38" ["started_time"]=> int(1658854800000) ["expired_time"]=> int(2147454840000) ["aff_link"]=> string(233) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D396054428778496%26signature%3D45925edaa202bb1f6f90929481c30aa4a8993ea3c0c65b10c658969f3a69bf87%26voucherCode%3DFSV-396054428778496" } [9]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(19) "FSV-396054428794880" ["banner_link"]=> string(28) "https://shopee.vn/m/mum-club" ["content"]=> string(595) "Sử dụng mã hỗ trợ phí vận chuyển (tối đa 35K) đơn hàng từ 800K và thỏa điều kiện ưu đãi tại Shopee.
Đơn vị vận chuyển khả dụng: Nhanh và Hỏa Tốc
Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee.
Áp dụng cho một số shop nhất định.
Hạn sử dụng 15 ngày kể từ khi lưu mã về ví voucher.
Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước." ["discount"]=> int(0) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "19-01-2038 02:14:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(159) "https://shopee.vn/search?promotionId=396054428794880&signature=2ef4e3301e1817a8d4a8e9d33210882569723c4437d0fed46f4184d98cd6eca4&voucherCode=FSV-396054428794880" } ["extra"]=> array(40) { ["promotionid"]=> int(396054428794880) ["voucher_code"]=> string(19) "FSV-396054428794880" ["signature"]=> string(64) "2ef4e3301e1817a8d4a8e9d33210882569723c4437d0fed46f4184d98cd6eca4" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(0) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(0) ["percentage_claimed"]=> int(100) ["percentage_used"]=> int(2) ["start_time"]=> int(1658854800) ["end_time"]=> int(2147454840) ["claim_start_time"]=> int(1658854800) ["valid_days"]=> int(15) ["reward_type"]=> int(2) ["title"]=> string(28) "Dành cho mọi thành viên" ["use_link"]=> string(28) "https://shopee.vn/m/mum-club" ["icon_hash"]=> string(32) "sg-11134004-22120-4cskiffs0olvc3" ["icon_text"]=> string(18) "Mã vận chuyển" ["customised_labels"]=> array(1) { [0]=> array(1) { ["content"]=> string(10) "Mum's Club" } } ["shop_id"]=> int(0) ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(35) "MP-E9E5C0CE3AA220280000000114400511" ["fully_redeemed"]=> bool(true) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(true) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1658941140) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(1296000) ["type"]=> int(1) } ["voucher_landing_page"]=> int(0) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(565) "Sử dụng mã hỗ trợ phí vận chuyển (tối đa 35K) đơn hàng từ 800K và thỏa điều kiện ưu đãi tại Shopee. Đơn vị vận chuyển khả dụng: Nhanh và Hỏa Tốc Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee. Áp dụng cho một số shop nhất định. Hạn sử dụng 15 ngày kể từ khi lưu mã về ví voucher. Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước." ["devices"]=> array(2) { [0]=> string(3) "iOS" [1]=> string(7) "Android" } } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(59) "shopee-ma-mien-phi-van-chuyen-FSV-3960544287948801680354149" ["started_date"]=> string(19) "27-07-2022 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(39) "[SHOPEE] Mã miễn phí vận chuyển" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "62e01deec25a030b051a1c39" ["started_time"]=> int(1658854800000) ["expired_time"]=> int(2147454840000) ["aff_link"]=> string(233) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D396054428794880%26signature%3D2ef4e3301e1817a8d4a8e9d33210882569723c4437d0fed46f4184d98cd6eca4%26voucherCode%3DFSV-396054428794880" } [10]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(19) "FSV-414833696047104" ["banner_link"]=> string(39) "https://shopee.vn/m/mien-phi-van-chuyen" ["content"]=> string(523) "Sử dụng mã hỗ trợ phí vận chuyển (tối đa 20K) đơn hàng từ 50K sản phẩm thuộc gian hàng FreeShip Xtra.
Đơn vị vận chuyển khả dụng: Nhanh
Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee.
Hạn sử dụng 7 ngày kể từ khi lưu mã về ví voucher.
Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước." ["discount"]=> int(0) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "19-01-2038 02:14:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(159) "https://shopee.vn/search?promotionId=414833696047104&signature=0ef5893d7c9f2ecb8a8bce2bb99133806cab63cc8d279a50c738dba52a9f3a19&voucherCode=FSV-414833696047104" } ["extra"]=> array(39) { ["promotionid"]=> int(414833696047104) ["voucher_code"]=> string(19) "FSV-414833696047104" ["signature"]=> string(64) "0ef5893d7c9f2ecb8a8bce2bb99133806cab63cc8d279a50c738dba52a9f3a19" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(0) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(100) ["start_time"]=> int(1659286800) ["end_time"]=> int(2147454840) ["claim_start_time"]=> int(1659286800) ["valid_days"]=> int(7) ["reward_type"]=> int(2) ["title"]=> string(30) "Thành viên mới Beauty Club" ["use_link"]=> string(31) "https://shopee.vn/m/beauty-club" ["customised_labels"]=> array(1) { [0]=> array(1) { ["content"]=> string(13) "Tối đa 20K" } } ["shop_id"]=> int(0) ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(35) "MP-7FFF83EA002A20280000000115411041" ["fully_redeemed"]=> bool(true) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["left_count"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(true) ["claim_end_time"]=> int(1661965140) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(604800) ["type"]=> int(1) } ["voucher_landing_page"]=> int(0) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(499) "Sử dụng mã hỗ trợ phí vận chuyển (tối đa 20K) đơn hàng từ 50K sản phẩm thuộc gian hàng FreeShip Xtra. Đơn vị vận chuyển khả dụng: Nhanh Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee. Hạn sử dụng 7 ngày kể từ khi lưu mã về ví voucher. Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước." ["devices"]=> array(2) { [0]=> string(7) "Android" [1]=> string(3) "iOS" } } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(59) "shopee-ma-mien-phi-van-chuyen-FSV-4148336960471041662220024" ["started_date"]=> string(19) "01-08-2022 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(39) "[SHOPEE] Mã miễn phí vận chuyển" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "62ed4cd05d3c8265290ac284" ["started_time"]=> int(1659286800000) ["expired_time"]=> int(2147454840000) ["aff_link"]=> string(233) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D414833696047104%26signature%3D0ef5893d7c9f2ecb8a8bce2bb99133806cab63cc8d279a50c738dba52a9f3a19%26voucherCode%3DFSV-414833696047104" } [11]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(19) "FSV-418399894634496" ["banner_link"]=> string(38) "https://shopee.vn/m/uu-dai-shopee-mart" ["content"]=> string(584) "Sử dụng mã hỗ trợ phí vận chuyển (tối đa 30K) đơn hàng từ 99K và thỏa điều kiện ưu đãi tại Shopee.
Áp dụng cho sản phẩm từ Shopee Mart
Đơn vị vận chuyển khả dụng: Nhanh và Hỏa Tốc
Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee.
Hạn sử dụng 30 ngày kể từ khi lưu mã về ví.
Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước." ["discount"]=> int(0) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "19-01-2038 02:14:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(159) "https://shopee.vn/search?promotionId=418399894634496&signature=3d4eeb8230a9874d1ad120948b921fa582ca7745e583253ce92bc09669071129&voucherCode=FSV-418399894634496" } ["extra"]=> array(39) { ["promotionid"]=> int(418399894634496) ["voucher_code"]=> string(19) "FSV-418399894634496" ["signature"]=> string(64) "3d4eeb8230a9874d1ad120948b921fa582ca7745e583253ce92bc09669071129" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(0) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(100) ["start_time"]=> int(1659373200) ["end_time"]=> int(2147454840) ["claim_start_time"]=> int(1659373200) ["valid_days"]=> int(30) ["reward_type"]=> int(2) ["title"]=> string(39) "Shopee Mart - Siêu thị cuối tuần" ["use_link"]=> string(44) "https://shopee.vn/Supermarketsieuthicuoituan" ["customised_labels"]=> array(1) { [0]=> array(1) { ["content"]=> string(13) "Tối đa 30K" } } ["shop_id"]=> int(0) ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(35) "MP-312329E8A82A20280000000115504040" ["fully_redeemed"]=> bool(true) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["left_count"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(true) ["claim_end_time"]=> int(1661965140) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(2592000) ["type"]=> int(1) } ["voucher_landing_page"]=> int(0) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(554) "Sử dụng mã hỗ trợ phí vận chuyển (tối đa 30K) đơn hàng từ 99K và thỏa điều kiện ưu đãi tại Shopee. Áp dụng cho sản phẩm từ Shopee Mart Đơn vị vận chuyển khả dụng: Nhanh và Hỏa Tốc Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee. Hạn sử dụng 30 ngày kể từ khi lưu mã về ví. Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước." ["devices"]=> array(2) { [0]=> string(3) "iOS" [1]=> string(7) "Android" } } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(59) "shopee-ma-mien-phi-van-chuyen-FSV-4183998946344961661910394" ["started_date"]=> string(19) "02-08-2022 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(39) "[SHOPEE] Mã miễn phí vận chuyển" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "62eb338e225a635e92160755" ["started_time"]=> int(1659373200000) ["expired_time"]=> int(2147454840000) ["aff_link"]=> string(233) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D418399894634496%26signature%3D3d4eeb8230a9874d1ad120948b921fa582ca7745e583253ce92bc09669071129%26voucherCode%3DFSV-418399894634496" } [12]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(19) "FSV-418399895044096" ["banner_link"]=> string(38) "https://shopee.vn/m/uu-dai-shopee-mart" ["content"]=> string(585) "Sử dụng mã hỗ trợ phí vận chuyển (tối đa 40K) đơn hàng từ 299K và thỏa điều kiện ưu đãi tại Shopee.
Áp dụng cho sản phẩm từ Shopee Mart
Đơn vị vận chuyển khả dụng: Nhanh và Hỏa Tốc
Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee.
Hạn sử dụng 30 ngày kể từ khi lưu mã về ví.
Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước." ["discount"]=> int(0) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "19-01-2038 02:14:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(159) "https://shopee.vn/search?promotionId=418399895044096&signature=31afa70743fbfa39d742a45110b65538906e9b0a6976d235c0d1e1dde4a80ef1&voucherCode=FSV-418399895044096" } ["extra"]=> array(39) { ["promotionid"]=> int(418399895044096) ["voucher_code"]=> string(19) "FSV-418399895044096" ["signature"]=> string(64) "31afa70743fbfa39d742a45110b65538906e9b0a6976d235c0d1e1dde4a80ef1" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(0) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(100) ["start_time"]=> int(1659373200) ["end_time"]=> int(2147454840) ["claim_start_time"]=> int(1659373200) ["valid_days"]=> int(30) ["reward_type"]=> int(2) ["title"]=> string(39) "Shopee Mart - Siêu thị cuối tuần" ["use_link"]=> string(44) "https://shopee.vn/Supermarketsieuthicuoituan" ["customised_labels"]=> array(1) { [0]=> array(1) { ["content"]=> string(13) "Tối đa 40K" } } ["shop_id"]=> int(0) ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(35) "MP-312329FCB82A20280000000115504040" ["fully_redeemed"]=> bool(true) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["left_count"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(true) ["claim_end_time"]=> int(1661965140) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(2592000) ["type"]=> int(1) } ["voucher_landing_page"]=> int(0) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(555) "Sử dụng mã hỗ trợ phí vận chuyển (tối đa 40K) đơn hàng từ 299K và thỏa điều kiện ưu đãi tại Shopee. Áp dụng cho sản phẩm từ Shopee Mart Đơn vị vận chuyển khả dụng: Nhanh và Hỏa Tốc Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee. Hạn sử dụng 30 ngày kể từ khi lưu mã về ví. Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước." ["devices"]=> array(2) { [0]=> string(3) "iOS" [1]=> string(7) "Android" } } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(59) "shopee-ma-mien-phi-van-chuyen-FSV-4183998950440961662148926" ["started_date"]=> string(19) "02-08-2022 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(39) "[SHOPEE] Mã miễn phí vận chuyển" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "62eb338e225a635e92160756" ["started_time"]=> int(1659373200000) ["expired_time"]=> int(2147454840000) ["aff_link"]=> string(233) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D418399895044096%26signature%3D31afa70743fbfa39d742a45110b65538906e9b0a6976d235c0d1e1dde4a80ef1%26voucherCode%3DFSV-418399895044096" } [13]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(19) "FSV-420632657002512" ["banner_link"]=> string(38) "https://shopee.vn/m/uu-dai-shopee-mart" ["content"]=> string(578) "Sử dụng mã hỗ trợ phí vận chuyển (tối đa 40K) đơn hàng từ 299K và thỏa điều kiện ưu đãi tại Shopee.
Áp dụng cho sản phẩm từ Shopee Mart
Đơn vị vận chuyển khả dụng: Nhanh
Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee.
Hạn sử dụng 26 ngày kể từ khi lưu mã về ví voucher.
Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước." ["discount"]=> int(0) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "19-01-2038 02:14:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(159) "https://shopee.vn/search?promotionId=420632657002512&signature=787f1e2e2f3e234d53aa54a3883ab823d58c27967d281fb91c700b8aec6bab85&voucherCode=FSV-420632657002512" } ["extra"]=> array(39) { ["promotionid"]=> int(420632657002512) ["voucher_code"]=> string(19) "FSV-420632657002512" ["signature"]=> string(64) "787f1e2e2f3e234d53aa54a3883ab823d58c27967d281fb91c700b8aec6bab85" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(0) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(100) ["start_time"]=> int(1659718800) ["end_time"]=> int(2147454840) ["claim_start_time"]=> int(1659718800) ["valid_days"]=> int(26) ["reward_type"]=> int(2) ["title"]=> string(39) "Shopee Mart - Siêu thị cuối tuần" ["use_link"]=> string(44) "https://shopee.vn/Supermarketsieuthicuoituan" ["customised_labels"]=> array(1) { [0]=> array(1) { ["content"]=> string(13) "Tối đa 40K" } } ["shop_id"]=> int(0) ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(35) "MP-06D82946A22A21280000000115544100" ["fully_redeemed"]=> bool(true) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["left_count"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(true) ["claim_end_time"]=> int(1661965140) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(2246400) ["type"]=> int(1) } ["voucher_landing_page"]=> int(0) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(548) "Sử dụng mã hỗ trợ phí vận chuyển (tối đa 40K) đơn hàng từ 299K và thỏa điều kiện ưu đãi tại Shopee. Áp dụng cho sản phẩm từ Shopee Mart Đơn vị vận chuyển khả dụng: Nhanh Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee. Hạn sử dụng 26 ngày kể từ khi lưu mã về ví voucher. Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước." ["devices"]=> array(2) { [0]=> string(3) "iOS" [1]=> string(7) "Android" } } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(59) "shopee-ma-mien-phi-van-chuyen-FSV-4206326570025121661831163" ["started_date"]=> string(19) "06-08-2022 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(39) "[SHOPEE] Mã miễn phí vận chuyển" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "62eca42b2d2b09201b4a6734" ["started_time"]=> int(1659718800000) ["expired_time"]=> int(2147454840000) ["aff_link"]=> string(233) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D420632657002512%26signature%3D787f1e2e2f3e234d53aa54a3883ab823d58c27967d281fb91c700b8aec6bab85%26voucherCode%3DFSV-420632657002512" } [14]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(19) "FSV-420632665260032" ["banner_link"]=> string(38) "https://shopee.vn/m/uu-dai-shopee-mart" ["content"]=> string(578) "Sử dụng mã hỗ trợ phí vận chuyển (tối đa 60K) đơn hàng từ 699K và thỏa điều kiện ưu đãi tại Shopee.
Áp dụng cho sản phẩm từ Shopee Mart
Đơn vị vận chuyển khả dụng: Nhanh
Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee.
Hạn sử dụng 26 ngày kể từ khi lưu mã về ví voucher.
Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước." ["discount"]=> int(0) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "19-01-2038 02:14:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(159) "https://shopee.vn/search?promotionId=420632665260032&signature=3d39614dbea3eabf4c1582c89b7434a842fc0f607d3e05e09619afea762b6922&voucherCode=FSV-420632665260032" } ["extra"]=> array(39) { ["promotionid"]=> int(420632665260032) ["voucher_code"]=> string(19) "FSV-420632665260032" ["signature"]=> string(64) "3d39614dbea3eabf4c1582c89b7434a842fc0f607d3e05e09619afea762b6922" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(0) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(100) ["start_time"]=> int(1659718800) ["end_time"]=> int(2147454840) ["claim_start_time"]=> int(1659718800) ["valid_days"]=> int(26) ["reward_type"]=> int(2) ["title"]=> string(39) "Shopee Mart - Siêu thị cuối tuần" ["use_link"]=> string(44) "https://shopee.vn/Supermarketsieuthicuoituan" ["customised_labels"]=> array(1) { [0]=> array(1) { ["content"]=> string(13) "Tối đa 60K" } } ["shop_id"]=> int(0) ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(35) "MP-86D86942A22A20280000000115544100" ["fully_redeemed"]=> bool(true) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["left_count"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(true) ["claim_end_time"]=> int(1661965140) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(2246400) ["type"]=> int(1) } ["voucher_landing_page"]=> int(0) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(548) "Sử dụng mã hỗ trợ phí vận chuyển (tối đa 60K) đơn hàng từ 699K và thỏa điều kiện ưu đãi tại Shopee. Áp dụng cho sản phẩm từ Shopee Mart Đơn vị vận chuyển khả dụng: Nhanh Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee. Hạn sử dụng 26 ngày kể từ khi lưu mã về ví voucher. Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước." ["devices"]=> array(2) { [0]=> string(3) "iOS" [1]=> string(7) "Android" } } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(59) "shopee-ma-mien-phi-van-chuyen-FSV-4206326652600321662109326" ["started_date"]=> string(19) "06-08-2022 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(39) "[SHOPEE] Mã miễn phí vận chuyển" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "62eca42b2d2b09201b4a6735" ["started_time"]=> int(1659718800000) ["expired_time"]=> int(2147454840000) ["aff_link"]=> string(233) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D420632665260032%26signature%3D3d39614dbea3eabf4c1582c89b7434a842fc0f607d3e05e09619afea762b6922%26voucherCode%3DFSV-420632665260032" } [15]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(19) "FSV-423457209860096" ["banner_link"]=> string(28) "https://shopee.vn/m/mum-club" ["content"]=> string(606) "Sử dụng mã hỗ trợ miễn phí vận chuyển (tối đa 35K) đơn hàng từ 800K và thỏa điều kiện ưu đãi tại Shopee.
Đơn vị vận chuyển khả dụng: Nhanh và Hỏa Tốc
Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee.
Hạn sử dụng 15 ngày kể từ khi lưu mã về ví voucher.
Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước.
Áp dụng cho một số shop nhất định" ["discount"]=> int(0) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "19-01-2038 02:14:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(159) "https://shopee.vn/search?promotionId=423457209860096&signature=31eddf8232ef738f6578307d225187ea41a6d6f23e53dcab11ecd42d9f85438f&voucherCode=FSV-423457209860096" } ["extra"]=> array(40) { ["promotionid"]=> int(423457209860096) ["voucher_code"]=> string(19) "FSV-423457209860096" ["signature"]=> string(64) "31eddf8232ef738f6578307d225187ea41a6d6f23e53dcab11ecd42d9f85438f" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(0) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(52) ["start_time"]=> int(1660582800) ["end_time"]=> int(2147454840) ["claim_start_time"]=> int(1660582800) ["valid_days"]=> int(15) ["reward_type"]=> int(2) ["title"]=> string(36) "ÁP DỤNG CHO ĐƠN HÀNG TỪ 800K" ["use_link"]=> string(28) "https://shopee.vn/m/mum-club" ["icon_hash"]=> string(32) "sg-11134004-22120-4cskiffs0olvc3" ["icon_text"]=> string(18) "Mã vận chuyển" ["customised_labels"]=> array(1) { [0]=> array(1) { ["content"]=> string(10) "Mum's Club" } } ["shop_id"]=> int(0) ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(35) "MP-D122C32610AA20280000000140010401" ["fully_redeemed"]=> bool(true) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1661965140) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(1296000) ["type"]=> int(1) } ["voucher_landing_page"]=> int(0) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(576) "Sử dụng mã hỗ trợ miễn phí vận chuyển (tối đa 35K) đơn hàng từ 800K và thỏa điều kiện ưu đãi tại Shopee. Đơn vị vận chuyển khả dụng: Nhanh và Hỏa Tốc Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee. Hạn sử dụng 15 ngày kể từ khi lưu mã về ví voucher. Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước. Áp dụng cho một số shop nhất định" ["devices"]=> array(2) { [0]=> string(3) "iOS" [1]=> string(7) "Android" } } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(59) "shopee-ma-mien-phi-van-chuyen-FSV-4234572098600961680354149" ["started_date"]=> string(19) "16-08-2022 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(39) "[SHOPEE] Mã miễn phí vận chuyển" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "62fbcd77b484983f6902ebdd" ["started_time"]=> int(1660582800000) ["expired_time"]=> int(2147454840000) ["aff_link"]=> string(233) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D423457209860096%26signature%3D31eddf8232ef738f6578307d225187ea41a6d6f23e53dcab11ecd42d9f85438f%26voucherCode%3DFSV-423457209860096" } [16]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(19) "FSV-423457210236928" ["banner_link"]=> string(28) "https://shopee.vn/m/mum-club" ["content"]=> string(607) "Sử dụng mã hỗ trợ miễn phí vận chuyển (tối đa 20K) đơn hàng từ 400K và thỏa điều kiện ưu đãi tại Shopee.
Đơn vị vận chuyển khả dụng: Nhanh và Hỏa Tốc
Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee.
Áp dụng cho một số shop nhất định.
Hạn sử dụng 15 ngày kể từ khi lưu mã về ví voucher.
Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước." ["discount"]=> int(0) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "19-01-2038 02:14:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(159) "https://shopee.vn/search?promotionId=423457210236928&signature=4ec6eaa0b6163f336d3088f94300f84dd78c805516a09b7df01872eb289023d6&voucherCode=FSV-423457210236928" } ["extra"]=> array(39) { ["promotionid"]=> int(423457210236928) ["voucher_code"]=> string(19) "FSV-423457210236928" ["signature"]=> string(64) "4ec6eaa0b6163f336d3088f94300f84dd78c805516a09b7df01872eb289023d6" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(0) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(100) ["start_time"]=> int(1660582800) ["end_time"]=> int(2147454840) ["claim_start_time"]=> int(1660582800) ["valid_days"]=> int(15) ["reward_type"]=> int(2) ["title"]=> string(36) "ÁP DỤNG CHO ĐƠN HÀNG TỪ 400K" ["use_link"]=> string(28) "https://shopee.vn/m/mum-club" ["customised_labels"]=> array(1) { [0]=> array(1) { ["content"]=> string(10) "Mum's Club" } } ["shop_id"]=> int(0) ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(35) "MP-D122C36200AA20280000000140010401" ["fully_redeemed"]=> bool(true) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["left_count"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(true) ["claim_end_time"]=> int(1661965140) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(1296000) ["type"]=> int(1) } ["voucher_landing_page"]=> int(0) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(577) "Sử dụng mã hỗ trợ miễn phí vận chuyển (tối đa 20K) đơn hàng từ 400K và thỏa điều kiện ưu đãi tại Shopee. Đơn vị vận chuyển khả dụng: Nhanh và Hỏa Tốc Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee. Áp dụng cho một số shop nhất định. Hạn sử dụng 15 ngày kể từ khi lưu mã về ví voucher. Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước." ["devices"]=> array(2) { [0]=> string(3) "iOS" [1]=> string(7) "Android" } } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(59) "shopee-ma-mien-phi-van-chuyen-FSV-4234572102369281662669247" ["started_date"]=> string(19) "16-08-2022 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(39) "[SHOPEE] Mã miễn phí vận chuyển" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "62fbcd77b484983f6902ebde" ["started_time"]=> int(1660582800000) ["expired_time"]=> int(2147454840000) ["aff_link"]=> string(233) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D423457210236928%26signature%3D4ec6eaa0b6163f336d3088f94300f84dd78c805516a09b7df01872eb289023d6%26voucherCode%3DFSV-423457210236928" } [17]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(19) "FSV-424197907169280" ["banner_link"]=> string(28) "https://shopee.vn/m/mum-club" ["content"]=> string(595) "Sử dụng mã hỗ trợ phí vận chuyển (tối đa 20K) đơn hàng từ 400K và thỏa điều kiện ưu đãi tại Shopee.
Đơn vị vận chuyển khả dụng: Nhanh và Hỏa Tốc
Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee.
Áp dụng cho một số shop nhất định.
Hạn sử dụng 15 ngày kể từ khi lưu mã về ví voucher.
Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước." ["discount"]=> int(0) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "19-01-2038 02:14:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(159) "https://shopee.vn/search?promotionId=424197907169280&signature=7d53b81dd685414ae75e2f504f35389c7d0a2994e9fd6b398d97c1915623b0c5&voucherCode=FSV-424197907169280" } ["extra"]=> array(40) { ["promotionid"]=> int(424197907169280) ["voucher_code"]=> string(19) "FSV-424197907169280" ["signature"]=> string(64) "7d53b81dd685414ae75e2f504f35389c7d0a2994e9fd6b398d97c1915623b0c5" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(0) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(68) ["start_time"]=> int(1660669200) ["end_time"]=> int(2147454840) ["claim_start_time"]=> int(1660669200) ["valid_days"]=> int(15) ["reward_type"]=> int(2) ["title"]=> string(36) "ÁP DỤNG CHO ĐƠN HÀNG TỪ 400K" ["use_link"]=> string(28) "https://shopee.vn/m/mum-club" ["icon_hash"]=> string(32) "sg-11134004-22120-4cskiffs0olvc3" ["icon_text"]=> string(18) "Mã vận chuyển" ["customised_labels"]=> array(1) { [0]=> array(1) { ["content"]=> string(10) "Mum's Club" } } ["shop_id"]=> int(0) ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(35) "MP-B213610430AA20280000000140015054" ["fully_redeemed"]=> bool(true) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1661965140) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(1296000) ["type"]=> int(1) } ["voucher_landing_page"]=> int(0) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(565) "Sử dụng mã hỗ trợ phí vận chuyển (tối đa 20K) đơn hàng từ 400K và thỏa điều kiện ưu đãi tại Shopee. Đơn vị vận chuyển khả dụng: Nhanh và Hỏa Tốc Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee. Áp dụng cho một số shop nhất định. Hạn sử dụng 15 ngày kể từ khi lưu mã về ví voucher. Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước." ["devices"]=> array(2) { [0]=> string(3) "iOS" [1]=> string(7) "Android" } } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(59) "shopee-ma-mien-phi-van-chuyen-FSV-4241979071692801680354150" ["started_date"]=> string(19) "17-08-2022 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(39) "[SHOPEE] Mã miễn phí vận chuyển" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "62fbcd78b484983f6902ebdf" ["started_time"]=> int(1660669200000) ["expired_time"]=> int(2147454840000) ["aff_link"]=> string(233) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D424197907169280%26signature%3D7d53b81dd685414ae75e2f504f35389c7d0a2994e9fd6b398d97c1915623b0c5%26voucherCode%3DFSV-424197907169280" } [18]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(19) "FSV-424197907677184" ["banner_link"]=> string(28) "https://shopee.vn/m/mum-club" ["content"]=> string(595) "Sử dụng mã hỗ trợ phí vận chuyển (tối đa 35K) đơn hàng từ 800K và thỏa điều kiện ưu đãi tại Shopee.
Đơn vị vận chuyển khả dụng: Nhanh và Hỏa Tốc
Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee.
Áp dụng cho một số shop nhất định.
Hạn sử dụng 15 ngày kể từ khi lưu mã về ví voucher.
Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước." ["discount"]=> int(0) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "19-01-2038 02:14:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(159) "https://shopee.vn/search?promotionId=424197907677184&signature=c15590fc4c1d2fbacf5dc48baede53f12aeb9a7a4efc6fd8b7b9096bf8efd35d&voucherCode=FSV-424197907677184" } ["extra"]=> array(40) { ["promotionid"]=> int(424197907677184) ["voucher_code"]=> string(19) "FSV-424197907677184" ["signature"]=> string(64) "c15590fc4c1d2fbacf5dc48baede53f12aeb9a7a4efc6fd8b7b9096bf8efd35d" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(0) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(16) ["start_time"]=> int(1660669200) ["end_time"]=> int(2147454840) ["claim_start_time"]=> int(1660669200) ["valid_days"]=> int(15) ["reward_type"]=> int(2) ["title"]=> string(36) "ÁP DỤNG CHO ĐƠN HÀNG TỪ 800K" ["use_link"]=> string(28) "https://shopee.vn/m/mum-club" ["icon_hash"]=> string(32) "sg-11134004-22120-4cskiffs0olvc3" ["icon_text"]=> string(18) "Mã vận chuyển" ["customised_labels"]=> array(1) { [0]=> array(1) { ["content"]=> string(10) "Mum's Club" } } ["shop_id"]=> int(0) ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(35) "MP-B213614420AA20280000000140015054" ["fully_redeemed"]=> bool(true) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1661965140) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(1296000) ["type"]=> int(1) } ["voucher_landing_page"]=> int(0) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(565) "Sử dụng mã hỗ trợ phí vận chuyển (tối đa 35K) đơn hàng từ 800K và thỏa điều kiện ưu đãi tại Shopee. Đơn vị vận chuyển khả dụng: Nhanh và Hỏa Tốc Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee. Áp dụng cho một số shop nhất định. Hạn sử dụng 15 ngày kể từ khi lưu mã về ví voucher. Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước." ["devices"]=> array(2) { [0]=> string(3) "iOS" [1]=> string(7) "Android" } } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(59) "shopee-ma-mien-phi-van-chuyen-FSV-4241979076771841680354150" ["started_date"]=> string(19) "17-08-2022 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(39) "[SHOPEE] Mã miễn phí vận chuyển" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "62fbcd79b484983f6902ebe0" ["started_time"]=> int(1660669200000) ["expired_time"]=> int(2147454840000) ["aff_link"]=> string(233) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D424197907677184%26signature%3Dc15590fc4c1d2fbacf5dc48baede53f12aeb9a7a4efc6fd8b7b9096bf8efd35d%26voucherCode%3DFSV-424197907677184" } [19]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(19) "FSV-434372299505664" ["banner_link"]=> string(28) "https://shopee.vn/m/mum-club" ["content"]=> string(595) "Sử dụng mã hỗ trợ phí vận chuyển (tối đa 15K) đơn hàng từ 0Đ và thỏa điều kiện ưu đãi tại Shopee.
Đơn vị vận chuyển khả dụng: Nhanh và Hỏa Tốc.
Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee.
Áp dụng cho một số shop nhất định.
Hạn sử dụng 15 ngày kể từ khi lưu mã về ví voucher.
Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước." ["discount"]=> int(0) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "19-01-2038 02:14:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(159) "https://shopee.vn/search?promotionId=434372299505664&signature=400b6bca9e55a8731b184b35e8832d9274d89f396404ab5224b374bc79b883f1&voucherCode=FSV-434372299505664" } ["extra"]=> array(39) { ["promotionid"]=> int(434372299505664) ["voucher_code"]=> string(19) "FSV-434372299505664" ["signature"]=> string(64) "400b6bca9e55a8731b184b35e8832d9274d89f396404ab5224b374bc79b883f1" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(0) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(100) ["start_time"]=> int(1661965200) ["end_time"]=> int(2147454840) ["claim_start_time"]=> int(1661878800) ["valid_days"]=> int(15) ["reward_type"]=> int(2) ["title"]=> string(22) "DÀNH CHO THÀNH VIÊN" ["use_link"]=> string(28) "https://shopee.vn/m/mum-club" ["customised_labels"]=> array(1) { [0]=> array(1) { ["content"]=> string(10) "Mum's Club" } } ["shop_id"]=> int(0) ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(35) "MP-8EDC49525800A0280000000140450055" ["fully_redeemed"]=> bool(true) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["left_count"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(true) ["claim_end_time"]=> int(1664557140) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(1296000) ["type"]=> int(1) } ["voucher_landing_page"]=> int(0) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(565) "Sử dụng mã hỗ trợ phí vận chuyển (tối đa 15K) đơn hàng từ 0Đ và thỏa điều kiện ưu đãi tại Shopee. Đơn vị vận chuyển khả dụng: Nhanh và Hỏa Tốc. Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee. Áp dụng cho một số shop nhất định. Hạn sử dụng 15 ngày kể từ khi lưu mã về ví voucher. Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước." ["devices"]=> array(2) { [0]=> string(3) "iOS" [1]=> string(7) "Android" } } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(59) "shopee-ma-mien-phi-van-chuyen-FSV-4343722995056641664298021" ["started_date"]=> string(19) "01-09-2022 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(39) "[SHOPEE] Mã miễn phí vận chuyển" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "630e45b13ae53959786fcde9" ["started_time"]=> int(1661965200000) ["expired_time"]=> int(2147454840000) ["aff_link"]=> string(233) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D434372299505664%26signature%3D400b6bca9e55a8731b184b35e8832d9274d89f396404ab5224b374bc79b883f1%26voucherCode%3DFSV-434372299505664" } [20]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(19) "FSV-436620404506624" ["banner_link"]=> string(39) "https://shopee.vn/m/mien-phi-van-chuyen" ["content"]=> string(617) " Sử dụng mã hỗ trợ phí vận chuyển (tối đa 20K) đơn hàng từ 50K cho sản phẩm thuộc gian hàng FreeShip Xtra.
Mã vận chuyển dành tặng cho thành viên mới đăng ký Beauty Club.
Đơn vị vận chuyển khả dụng: Nhanh
Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee.
Hạn sử dụng 7 ngày kể từ khi lưu mã về ví voucher.
Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước." ["discount"]=> int(0) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "19-01-2038 02:14:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(159) "https://shopee.vn/search?promotionId=436620404506624&signature=60943e3547ebfbb6556a11f65199941725ee9b7c62b22541b6dcc3c24682246b&voucherCode=FSV-436620404506624" } ["extra"]=> array(39) { ["promotionid"]=> int(436620404506624) ["voucher_code"]=> string(19) "FSV-436620404506624" ["signature"]=> string(64) "60943e3547ebfbb6556a11f65199941725ee9b7c62b22541b6dcc3c24682246b" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(0) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(100) ["start_time"]=> int(1661965200) ["end_time"]=> int(2147454840) ["claim_start_time"]=> int(1661965200) ["valid_days"]=> int(7) ["reward_type"]=> int(2) ["title"]=> string(30) "Thành viên mới Beauty Club" ["use_link"]=> string(31) "https://shopee.vn/m/beauty-club" ["customised_labels"]=> array(1) { [0]=> array(1) { ["content"]=> string(13) "Tối đa 20K" } } ["shop_id"]=> int(0) ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(35) "MP-43F0A3D25200A0280000000140510144" ["fully_redeemed"]=> bool(true) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["left_count"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(true) ["claim_end_time"]=> int(1664557140) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(604800) ["type"]=> int(1) } ["voucher_landing_page"]=> int(0) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(587) " Sử dụng mã hỗ trợ phí vận chuyển (tối đa 20K) đơn hàng từ 50K cho sản phẩm thuộc gian hàng FreeShip Xtra. Mã vận chuyển dành tặng cho thành viên mới đăng ký Beauty Club. Đơn vị vận chuyển khả dụng: Nhanh Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee. Hạn sử dụng 7 ngày kể từ khi lưu mã về ví voucher. Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước." ["devices"]=> array(2) { [0]=> string(3) "iOS" [1]=> string(7) "Android" } } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(59) "shopee-ma-mien-phi-van-chuyen-FSV-4366204045066241664557268" ["started_date"]=> string(19) "01-09-2022 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(39) "[SHOPEE] Mã miễn phí vận chuyển" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "6318d1bc7bfe432d9778d6d8" ["started_time"]=> int(1661965200000) ["expired_time"]=> int(2147454840000) ["aff_link"]=> string(233) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D436620404506624%26signature%3D60943e3547ebfbb6556a11f65199941725ee9b7c62b22541b6dcc3c24682246b%26voucherCode%3DFSV-436620404506624" } [21]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(19) "FSV-439508760264704" ["banner_link"]=> string(31) "https://shopee.vn/m/ma-giam-gia" ["content"]=> string(628) "Sử dụng mã hỗ trợ phí vận chuyển (tối đa 20K) đơn hàng từ 50K và thỏa điều kiện ưu đãi tại Shopee.
Đơn vị vận chuyển khả dụng: Nhanh
Áp dụng trên ứng dụng Shopee.
Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee.
Áp dụng cho một số shop nhất định.
Hạn sử dụng 14 ngày kể từ khi lưu mã về ví voucher.
Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước." ["discount"]=> int(0) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "19-01-2038 02:14:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(159) "https://shopee.vn/search?promotionId=439508760264704&signature=30611051919c83fa9c0b17e445da988a6525eff0f6e727ff5df2c9afb2eaabda&voucherCode=FSV-439508760264704" } ["extra"]=> array(39) { ["promotionid"]=> int(439508760264704) ["voucher_code"]=> string(19) "FSV-439508760264704" ["signature"]=> string(64) "30611051919c83fa9c0b17e445da988a6525eff0f6e727ff5df2c9afb2eaabda" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(0) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(100) ["start_time"]=> int(1662224400) ["end_time"]=> int(2147454840) ["claim_start_time"]=> int(1662224400) ["valid_days"]=> int(14) ["reward_type"]=> int(2) ["title"]=> string(16) "Shopee Home Club" ["use_link"]=> string(29) "https://shopee.vn/m/home-club" ["customised_labels"]=> array(1) { [0]=> array(1) { ["content"]=> string(20) "Đơn hàng từ 50K" } } ["shop_id"]=> int(0) ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(35) "MP-A9E54ACA8A00A0280000000140554545" ["fully_redeemed"]=> bool(true) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["left_count"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(true) ["claim_end_time"]=> int(1664557140) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(1209600) ["type"]=> int(1) } ["voucher_landing_page"]=> int(0) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(592) "Sử dụng mã hỗ trợ phí vận chuyển (tối đa 20K) đơn hàng từ 50K và thỏa điều kiện ưu đãi tại Shopee. Đơn vị vận chuyển khả dụng: Nhanh Áp dụng trên ứng dụng Shopee. Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee. Áp dụng cho một số shop nhất định. Hạn sử dụng 14 ngày kể từ khi lưu mã về ví voucher. Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước." ["devices"]=> array(2) { [0]=> string(3) "iOS" [1]=> string(7) "Android" } } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(59) "shopee-ma-mien-phi-van-chuyen-FSV-4395087602647041664557419" ["started_date"]=> string(19) "04-09-2022 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(39) "[SHOPEE] Mã miễn phí vận chuyển" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "63235debecbbb334fe0808a3" ["started_time"]=> int(1662224400000) ["expired_time"]=> int(2147454840000) ["aff_link"]=> string(233) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D439508760264704%26signature%3D30611051919c83fa9c0b17e445da988a6525eff0f6e727ff5df2c9afb2eaabda%26voucherCode%3DFSV-439508760264704" } [22]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(19) "FSV-436618944200704" ["banner_link"]=> string(28) "https://shopee.vn/m/mum-club" ["content"]=> string(604) " Sử dụng mã hỗ trợ miễn phí vận chuyển (tối đa 25K) đơn hàng từ 0Đ và thỏa điều kiện ưu đãi tại Shopee.
Đơn vị vận chuyển khả dụng: Nhanh, Hỏa Tốc
Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee.
Áp dụng cho một số shop nhất định.
Hạn sử dụng 15 ngày kể từ khi lưu mã về ví voucher.
Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước." ["discount"]=> int(0) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "19-01-2038 02:14:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(159) "https://shopee.vn/search?promotionId=436618944200704&signature=d7c3ed51b3578ac4954f189318689c0b6e18511f4945199e083e556b04c745e6&voucherCode=FSV-436618944200704" } ["extra"]=> array(39) { ["promotionid"]=> int(436618944200704) ["voucher_code"]=> string(19) "FSV-436618944200704" ["signature"]=> string(64) "d7c3ed51b3578ac4954f189318689c0b6e18511f4945199e083e556b04c745e6" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(0) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(100) ["start_time"]=> int(1662483600) ["end_time"]=> int(2147454840) ["claim_start_time"]=> int(1662483600) ["valid_days"]=> int(15) ["reward_type"]=> int(2) ["title"]=> string(22) "DÀNH CHO THÀNH VIÊN" ["use_link"]=> string(28) "https://shopee.vn/m/mum-club" ["customised_labels"]=> array(1) { [0]=> array(1) { ["content"]=> string(10) "Mum's Club" } } ["shop_id"]=> int(0) ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(35) "MP-321323861200A0280000000140510144" ["fully_redeemed"]=> bool(true) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["left_count"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(true) ["claim_end_time"]=> int(1664557140) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(1296000) ["type"]=> int(1) } ["voucher_landing_page"]=> int(0) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(574) " Sử dụng mã hỗ trợ miễn phí vận chuyển (tối đa 25K) đơn hàng từ 0Đ và thỏa điều kiện ưu đãi tại Shopee. Đơn vị vận chuyển khả dụng: Nhanh, Hỏa Tốc Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee. Áp dụng cho một số shop nhất định. Hạn sử dụng 15 ngày kể từ khi lưu mã về ví voucher. Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước." ["devices"]=> array(2) { [0]=> string(3) "iOS" [1]=> string(7) "Android" } } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(59) "shopee-ma-mien-phi-van-chuyen-FSV-4366189442007041664383523" ["started_date"]=> string(19) "07-09-2022 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(39) "[SHOPEE] Mã miễn phí vận chuyển" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "6320baaed350c96ac6365724" ["started_time"]=> int(1662483600000) ["expired_time"]=> int(2147454840000) ["aff_link"]=> string(233) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D436618944200704%26signature%3Dd7c3ed51b3578ac4954f189318689c0b6e18511f4945199e083e556b04c745e6%26voucherCode%3DFSV-436618944200704" } [23]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(19) "FSV-461811686621200" ["banner_link"]=> string(29) "https://shopee.vn/m/book-club" ["content"]=> string(621) "Sử dụng mã hỗ trợ phí vận chuyển (tối đa 15K) đơn hàng từ 0Đ và thỏa điều kiện ưu đãi tại Shopee.
Đơn vị vận chuyển khả dụng: Nhanh
Áp dụng trên ứng dụng Shopee.
Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee.
Áp dụng cho một số shop nhất định.
Hạn sử dụng 7 ngày kể từ khi lưu mã về ví voucher.
Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước." ["discount"]=> int(0) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "19-01-2038 02:14:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(159) "https://shopee.vn/search?promotionId=461811686621200&signature=1bdd7abc858da1240fc19025cb7ebbc8b8179c10bc78280d9dbd9caf3bf4576e&voucherCode=FSV-461811686621200" } ["extra"]=> array(40) { ["promotionid"]=> int(461811686621200) ["voucher_code"]=> string(19) "FSV-461811686621200" ["signature"]=> string(64) "1bdd7abc858da1240fc19025cb7ebbc8b8179c10bc78280d9dbd9caf3bf4576e" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(0) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(46) ["start_time"]=> int(1664557200) ["end_time"]=> int(2147454840) ["claim_start_time"]=> int(1664557200) ["valid_days"]=> int(7) ["reward_type"]=> int(2) ["title"]=> string(9) "BOOK CLUB" ["use_link"]=> string(29) "https://shopee.vn/m/book-club" ["icon_hash"]=> string(32) "sg-11134004-22120-4cskiffs0olvc3" ["icon_text"]=> string(18) "Mã vận chuyển" ["customised_labels"]=> array(1) { [0]=> array(1) { ["content"]=> string(20) "Đơn hàng từ 0Đ" } } ["shop_id"]=> int(0) ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(35) "MP-F4CBCA6878A0A1280000000144100005" ["fully_redeemed"]=> bool(true) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1667235540) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(604800) ["type"]=> int(1) } ["voucher_landing_page"]=> int(0) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(585) "Sử dụng mã hỗ trợ phí vận chuyển (tối đa 15K) đơn hàng từ 0Đ và thỏa điều kiện ưu đãi tại Shopee. Đơn vị vận chuyển khả dụng: Nhanh Áp dụng trên ứng dụng Shopee. Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee. Áp dụng cho một số shop nhất định. Hạn sử dụng 7 ngày kể từ khi lưu mã về ví voucher. Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước." ["devices"]=> array(2) { [0]=> string(3) "iOS" [1]=> string(7) "Android" } } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(59) "shopee-ma-mien-phi-van-chuyen-FSV-4618116866212001680354150" ["started_date"]=> string(19) "01-10-2022 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(39) "[SHOPEE] Mã miễn phí vận chuyển" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "633be4f4b66e6142ce28e772" ["started_time"]=> int(1664557200000) ["expired_time"]=> int(2147454840000) ["aff_link"]=> string(233) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D461811686621200%26signature%3D1bdd7abc858da1240fc19025cb7ebbc8b8179c10bc78280d9dbd9caf3bf4576e%26voucherCode%3DFSV-461811686621200" } [24]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(19) "SFP-466867475939328" ["banner_link"]=> string(38) "https://shopee.vn/m/sieu-sale-freeship" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫100.000. Áp dụng đến 07-04-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(10000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "07-04-2023 10:51:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(159) "https://shopee.vn/search?promotionId=466867475939328&signature=494f4065dfae99a96bb457112082025acc69024f55ba1cb155eab0ce941b8ae7&voucherCode=SFP-466867475939328" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(466867475939328) ["voucher_code"]=> string(19) "SFP-466867475939328" ["signature"]=> string(64) "494f4065dfae99a96bb457112082025acc69024f55ba1cb155eab0ce941b8ae7" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(10000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(3) ["start_time"]=> int(1665114120) ["end_time"]=> int(1680839460) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(7) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(1000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "4b831db99277dce5f791f3ce7bc30fe2" ["icon_text"]=> string(19) "NHÀ SÁCH MEGABOOK" ["shop_id"]=> int(74419831) ["shop_name"]=> string(19) "NHÀ SÁCH MEGABOOK" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(true) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-0AD40077EAA0A0280000000144404151" ["fully_redeemed"]=> bool(true) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(1000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "4b831db99277dce5f791f3ce7bc30fe2" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1680234660) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(0) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(3) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(269) "Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫100.000. Áp dụng đến 07-04-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(73) "shopee-ma-giam-10000-dong-nha-sach-megabook-SFP-4668674759393281680354008" ["started_date"]=> string(19) "07-10-2022 10:42:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(53) "[SHOPEE] Mã giảm 10000 đồng NHÀ SÁCH MEGABOOK" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "63454cfe5fb3df61f6304ed2" ["started_time"]=> int(1665114120000) ["expired_time"]=> int(1680839460000) ["aff_link"]=> string(233) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D466867475939328%26signature%3D494f4065dfae99a96bb457112082025acc69024f55ba1cb155eab0ce941b8ae7%26voucherCode%3DSFP-466867475939328" } [25]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(21) "SGAME-490063638560768" ["banner_link"]=> string(40) "https://shopee.vn/m/thuong-hieu-doi-song" ["content"]=> string(284) "Giảm ngay 2%, tối đa ₫10.000, cho đơn hàng từ ₫199.000. Áp dụng đến 12-05-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(0.02) ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["expired_date"]=> string(19) "12-05-2023 12:00:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(161) "https://shopee.vn/search?promotionId=490063638560768&signature=1c3068b9759371031ed9fdab7b46b02bd6468fe6ec05eb8ac0ea1fde6277f8a4&voucherCode=SGAME-490063638560768" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(490063638560768) ["voucher_code"]=> string(21) "SGAME-490063638560768" ["signature"]=> string(64) "1c3068b9759371031ed9fdab7b46b02bd6468fe6ec05eb8ac0ea1fde6277f8a4" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(19900000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(1) ["start_time"]=> int(1667880000) ["end_time"]=> int(1683867600) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(93) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(2) ["reward_value"]=> int(0) ["reward_cap"]=> int(1000000000) ["icon_hash"]=> string(32) "4d32903ab2df18ea8984e5a8e753fc7b" ["icon_text"]=> string(29) "HAJI Nội Thất Thông Minh" ["shop_id"]=> int(839348206) ["shop_name"]=> string(29) "HAJI Nội Thất Thông Minh" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(true) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-733381CA8228A0280000000145514511" ["fully_redeemed"]=> bool(true) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(0) ["discount_percentage"]=> int(2) ["discount_cap"]=> int(1000000000) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "4d32903ab2df18ea8984e5a8e753fc7b" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1675832400) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(0) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(0) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(200000) ["usage_terms"]=> string(284) "Giảm ngay 2%, tối đa ₫10.000, cho đơn hàng từ ₫199.000. Áp dụng đến 12-05-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(73) "shopee-ma-giam-2-haji-noi-that-thong-minh-SGAME-4900636385607681676394030" ["started_date"]=> string(19) "08-11-2022 11:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(52) "[SHOPEE] Mã giảm 2% HAJI Nội Thất Thông Minh" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "63ea703c0b43697f0372ddb8" ["started_time"]=> int(1667880000000) ["expired_time"]=> int(1683867600000) ["aff_link"]=> string(235) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D490063638560768%26signature%3D1c3068b9759371031ed9fdab7b46b02bd6468fe6ec05eb8ac0ea1fde6277f8a4%26voucherCode%3DSGAME-490063638560768" } [26]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(6) "HCUT12" ["banner_link"]=> string(37) "https://shopee.vn/m/sieu-sale-hoan-xu" ["content"]=> string(214) "Chỉ áp dụng trên App cho một số sản phẩm tham gia chương trình nhất định. Nhập mã HCUT12 giảm 8% tối đa 20000Đ cho đơn từ 350000Đ. HSD: 23:59 31/12/2023. Số lượng có hạn." ["discount"]=> float(0.08) ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["expired_date"]=> string(19) "31-12-2023 23:59:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(146) "https://shopee.vn/search?promotionId=506203922874368&signature=d28464bad343b00ad7a0e0cac1e986521327ae9d1d7ed2ed4ea6cc60c52548f5&voucherCode=HCUT12" } ["extra"]=> array(47) { ["promotionid"]=> int(506203922874368) ["voucher_code"]=> string(6) "HCUT12" ["signature"]=> string(64) "d28464bad343b00ad7a0e0cac1e986521327ae9d1d7ed2ed4ea6cc60c52548f5" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(35000000000) ["product_limit"]=> bool(true) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(100) ["start_time"]=> int(1669827600) ["end_time"]=> int(1704041940) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(8) ["reward_value"]=> int(0) ["reward_cap"]=> int(2000000000) ["icon_hash"]=> string(32) "7f06ff7d933f5c32c1c96c5f36465678" ["icon_text"]=> string(32) "Unilever - Chăm sóc Gia đình" ["shop_id"]=> int(26947756) ["shop_name"]=> string(32) "Unilever - Chăm sóc Gia đình" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(true) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-70C38A21F802A0280000000150501405" ["fully_redeemed"]=> bool(true) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(0) ["discount_percentage"]=> int(8) ["discount_cap"]=> int(2000000000) ["left_count"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "7f06ff7d933f5c32c1c96c5f36465678" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(true) ["claim_end_time"]=> int(1704041940) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(1) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(800000) ["usage_terms"]=> string(214) "Chỉ áp dụng trên App cho một số sản phẩm tham gia chương trình nhất định. Nhập mã HCUT12 giảm 8% tối đa 20000Đ cho đơn từ 350000Đ. HSD: 23:59 31/12/2023. Số lượng có hạn." ["devices"]=> array(2) { [0]=> string(3) "iOS" [1]=> string(7) "Android" } } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(60) "shopee-ma-giam-8-unilever-cham-soc-gia-dinh-HCUT121670842843" ["started_date"]=> string(19) "01-12-2022 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(55) "[SHOPEE] Mã giảm 8% Unilever - Chăm sóc Gia đình" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "63885549dbffe520146d3852" ["started_time"]=> int(1669827600000) ["expired_time"]=> int(1704041940000) ["aff_link"]=> string(220) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D506203922874368%26signature%3Dd28464bad343b00ad7a0e0cac1e986521327ae9d1d7ed2ed4ea6cc60c52548f5%26voucherCode%3DHCUT12" } [27]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(19) "FSV-505453823524864" ["banner_link"]=> string(31) "https://shopee.vn/m/ma-giam-gia" ["content"]=> string(704) "Sử dụng mã miễn phí vận chuyển tối đa 20K cho đơn hàng từ 0Đ thỏa điều kiện ưu đãi khi mua hàng trên Shopee.
Hạn sử dụng 7 ngày kể từ ngày lưu mã về ví voucher.
Áp dụng cho đơn hàng sử dụng phương thức vận chuyển: Nhanh
Chỉ áp dụng cho một số người bán nhất định.
Chỉ áp dụng cho khách hàng nhận được thông báo ưu đãi
Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee.
Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước." ["discount"]=> int(0) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "19-01-2038 02:14:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(159) "https://shopee.vn/search?promotionId=505453823524864&signature=fe236db96909fff9e5a20b386c87bf9a48f222d48d4a61262eba48bf2fc719d5&voucherCode=FSV-505453823524864" } ["extra"]=> array(40) { ["promotionid"]=> int(505453823524864) ["voucher_code"]=> string(19) "FSV-505453823524864" ["signature"]=> string(64) "fe236db96909fff9e5a20b386c87bf9a48f222d48d4a61262eba48bf2fc719d5" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(0) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(85) ["start_time"]=> int(1669827600) ["end_time"]=> int(2147454840) ["claim_start_time"]=> int(1669827600) ["valid_days"]=> int(7) ["reward_type"]=> int(2) ["title"]=> string(16) "Shopee Home Club" ["use_link"]=> string(29) "https://shopee.vn/m/home-club" ["icon_hash"]=> string(32) "sg-11134004-22120-4cskiffs0olvc3" ["icon_text"]=> string(18) "Mã vận chuyển" ["customised_labels"]=> array(1) { [0]=> array(1) { ["content"]=> string(20) "Đơn hàng từ 0Đ" } } ["shop_id"]=> int(0) ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(35) "MP-AC0D41CE8802A0280000000150454511" ["fully_redeemed"]=> bool(true) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1672505940) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(604800) ["type"]=> int(1) } ["voucher_landing_page"]=> int(0) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(668) "Sử dụng mã miễn phí vận chuyển tối đa 20K cho đơn hàng từ 0Đ thỏa điều kiện ưu đãi khi mua hàng trên Shopee. Hạn sử dụng 7 ngày kể từ ngày lưu mã về ví voucher. Áp dụng cho đơn hàng sử dụng phương thức vận chuyển: Nhanh Chỉ áp dụng cho một số người bán nhất định. Chỉ áp dụng cho khách hàng nhận được thông báo ưu đãi Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee. Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước." ["devices"]=> array(2) { [0]=> string(3) "iOS" [1]=> string(7) "Android" } } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(59) "shopee-ma-mien-phi-van-chuyen-FSV-5054538235248641680354150" ["started_date"]=> string(19) "01-12-2022 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(39) "[SHOPEE] Mã miễn phí vận chuyển" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "6396e37104fcd00cff2d2683" ["started_time"]=> int(1669827600000) ["expired_time"]=> int(2147454840000) ["aff_link"]=> string(233) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D505453823524864%26signature%3Dfe236db96909fff9e5a20b386c87bf9a48f222d48d4a61262eba48bf2fc719d5%26voucherCode%3DFSV-505453823524864" } [28]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(19) "SFP-511449656311808" ["banner_link"]=> string(42) "https://shopee.vn/m/sale-hang-hieu-gia-tot" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫100.000. Áp dụng đến 07-06-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(10000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "07-06-2023 23:59:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(159) "https://shopee.vn/search?promotionId=511449656311808&signature=aa3f09b669fa6834bd41d522d6ae7f642ce691b9808706bc87756042cfdad1c9&voucherCode=SFP-511449656311808" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(511449656311808) ["voucher_code"]=> string(19) "SFP-511449656311808" ["signature"]=> string(64) "aa3f09b669fa6834bd41d522d6ae7f642ce691b9808706bc87756042cfdad1c9" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(10000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(3) ["start_time"]=> int(1670429280) ["end_time"]=> int(1686157140) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(7) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(1000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "e4a9e3690e724c445a720b2e3a969409" ["icon_text"]=> string(16) "Oniiz Việt Nam" ["shop_id"]=> int(469248922) ["shop_name"]=> string(16) "Oniiz Việt Nam" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(true) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-2E1D03B35082A0280000000151010441" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(1000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "e4a9e3690e724c445a720b2e3a969409" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1685552340) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(0) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(3) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(269) "Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫100.000. Áp dụng đến 07-06-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(70) "shopee-ma-giam-10000-dong-oniiz-viet-nam-SFP-5114496563118081678769201" ["started_date"]=> string(19) "07-12-2022 23:08:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(50) "[SHOPEE] Mã giảm 10000 đồng Oniiz Việt Nam" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "640fd558b624d04ef7493402" ["started_time"]=> int(1670429280000) ["expired_time"]=> int(1686157140000) ["aff_link"]=> string(233) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D511449656311808%26signature%3Daa3f09b669fa6834bd41d522d6ae7f642ce691b9808706bc87756042cfdad1c9%26voucherCode%3DSFP-511449656311808" } [29]=> array(20) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "08-12-2022 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "30-04-2023 23:59:00" ["title"]=> string(40) "[SHOPEE] Mã giảm 50000 đồng SHOPEE" ["slug"]=> string(49) "shopee-ma-giam-50000-dong-shopee-VISA501680354037" ["content"]=> string(276) "Mã VISA50 giảm 50K cho đơn 0đ thanh toán bằng thẻ quốc tế Visa trên ứng dụng Shopee. HSD: 23h59 ngày 30/04/2023. Mã có số lượng giới hạn. Mỗi user chỉ được sử dụng mã 1 lần. Áp dụng cho một số người dùng nhất định" ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(6) "VISA50" ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["discount"]=> int(50000) ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(146) "https://shopee.vn/search?promotionId=510485821079568&signature=79ba564de69bccaff7585f6543fb0abab00dbddc29d91e40946ec6fa0c9bea34&voucherCode=VISA50" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(510485821079568) ["voucher_code"]=> string(6) "VISA50" ["signature"]=> string(64) "79ba564de69bccaff7585f6543fb0abab00dbddc29d91e40946ec6fa0c9bea34" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(0) ["product_limit"]=> bool(true) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(77) ["start_time"]=> int(1670432400) ["end_time"]=> int(1682873940) ["claim_start_time"]=> int(1670317200) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(5000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "e6a3b7beffa95ca492926978d5235f79" ["icon_text"]=> string(6) "SHOPEE" ["shop_id"]=> int(0) ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(35) "MP-4FFCA8BF3A02A1280000000151001040" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(5000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1682873940) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(0) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(0) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(276) "Mã VISA50 giảm 50K cho đơn 0đ thanh toán bằng thẻ quốc tế Visa trên ứng dụng Shopee. HSD: 23h59 ngày 30/04/2023. Mã có số lượng giới hạn. Mỗi user chỉ được sử dụng mã 1 lần. Áp dụng cho một số người dùng nhất định" ["devices"]=> array(2) { [0]=> string(3) "iOS" [1]=> string(7) "Android" } } ["usable"]=> int(1) ["is_banner"]=> int(0) ["force_new_user"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "6064b0f937f5b64b0412ee42" ["started_time"]=> int(1670432400000) ["expired_time"]=> int(1682873940000) ["aff_link"]=> string(220) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D510485821079568%26signature%3D79ba564de69bccaff7585f6543fb0abab00dbddc29d91e40946ec6fa0c9bea34%26voucherCode%3DVISA50" } [30]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(7) "SENT193" ["banner_link"]=> string(33) "https://shopee.vn/m/shop-xu-huong" ["content"]=> string(284) "Giảm ngay 40%, tối đa ₫10.000, cho đơn hàng từ ₫25.000. Áp dụng đến 01-04-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(0.4) ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["expired_date"]=> string(19) "01-04-2023 23:59:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(147) "https://shopee.vn/search?promotionId=528126191828992&signature=b63246109ebc1b6df75921e07342e4f203ca313fd81a0e5751aa22578a680aec&voucherCode=SENT193" } ["extra"]=> array(46) { ["promotionid"]=> int(528126191828992) ["voucher_code"]=> string(7) "SENT193" ["signature"]=> string(64) "b63246109ebc1b6df75921e07342e4f203ca313fd81a0e5751aa22578a680aec" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(2500000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(11) ["start_time"]=> int(1672416780) ["end_time"]=> int(1680368340) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(40) ["reward_value"]=> int(0) ["reward_cap"]=> int(1000000000) ["icon_hash"]=> string(32) "e3408cd1fab91ed18e523e6f7f21488b" ["icon_text"]=> string(10) "sentinials" ["shop_id"]=> int(314050421) ["shop_name"]=> string(10) "sentinials" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-5F3E8A55EA22A0280000000154001105" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(0) ["discount_percentage"]=> int(40) ["discount_cap"]=> int(1000000000) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "e3408cd1fab91ed18e523e6f7f21488b" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1680368340) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(4000000) ["usage_terms"]=> string(284) "Giảm ngay 40%, tối đa ₫10.000, cho đơn hàng từ ₫25.000. Áp dụng đến 01-04-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(46) "shopee-ma-giam-40-sentinials-SENT1931674753430" ["started_date"]=> string(19) "30-12-2022 23:13:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(34) "[SHOPEE] Mã giảm 40% sentinials" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "63c829730e529e68dc150d13" ["started_time"]=> int(1672416780000) ["expired_time"]=> int(1680368340000) ["aff_link"]=> string(221) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D528126191828992%26signature%3Db63246109ebc1b6df75921e07342e4f203ca313fd81a0e5751aa22578a680aec%26voucherCode%3DSENT193" } [31]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(9) "LOVIVNS12" ["banner_link"]=> string(31) "https://shopee.vn/m/ma-giam-gia" ["content"]=> string(249) "Mã LOVIVNS12 giảm 12%, tối đa 120000đ, đơn tối thiểu 0đ. HSD đến 23:59 30-6-2023. Áp dụng cho một số sản phẩm và người dùng nhất định. Số lượng voucher có hạn và chỉ áp dụng trên App Shopee." ["discount"]=> float(0.12) ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["expired_date"]=> string(19) "30-06-2023 23:59:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(149) "https://shopee.vn/search?promotionId=580864891273232&signature=d9156dbea434149e3697cc40fa8f0e90e71573e410cfed766145aeedbcef5354&voucherCode=LOVIVNS12" } ["extra"]=> array(46) { ["promotionid"]=> int(580864891273232) ["voucher_code"]=> string(9) "LOVIVNS12" ["signature"]=> string(64) "d9156dbea434149e3697cc40fa8f0e90e71573e410cfed766145aeedbcef5354" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(0) ["product_limit"]=> bool(true) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1672506000) ["end_time"]=> int(1688144340) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(12) ["reward_value"]=> int(0) ["reward_cap"]=> int(12000000000) ["icon_hash"]=> string(32) "f87c39a4a3702cd4cb149cacd8114a0b" ["icon_text"]=> string(21) "LOVITO OFFICIAL STORE" ["shop_id"]=> int(446089250) ["shop_name"]=> string(21) "LOVITO OFFICIAL STORE" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(true) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-A6194AAB7A0009280000000401001045" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(0) ["discount_percentage"]=> int(12) ["discount_cap"]=> int(12000000000) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "f87c39a4a3702cd4cb149cacd8114a0b" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1688144340) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(0) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(1) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(1200000) ["usage_terms"]=> string(249) "Mã LOVIVNS12 giảm 12%, tối đa 120000đ, đơn tối thiểu 0đ. HSD đến 23:59 30-6-2023. Áp dụng cho một số sản phẩm và người dùng nhất định. Số lượng voucher có hạn và chỉ áp dụng trên App Shopee." ["devices"]=> array(2) { [0]=> string(3) "iOS" [1]=> string(7) "Android" } } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(59) "shopee-ma-giam-12-lovito-official-store-LOVIVNS121680354042" ["started_date"]=> string(19) "01-01-2023 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(45) "[SHOPEE] Mã giảm 12% LOVITO OFFICIAL STORE" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "641f2c208b59580cd0702f25" ["started_time"]=> int(1672506000000) ["expired_time"]=> int(1688144340000) ["aff_link"]=> string(223) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D580864891273232%26signature%3Dd9156dbea434149e3697cc40fa8f0e90e71573e410cfed766145aeedbcef5354%26voucherCode%3DLOVIVNS12" } [32]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(8) "UNIE500K" ["banner_link"]=> string(42) "https://shopee.vn/m/sale-hang-hieu-gia-tot" ["content"]=> string(271) "Giảm ngay ₫50.000 cho đơn hàng từ ₫2.500.000. Áp dụng đến 01-04-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(50000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "01-04-2023 23:59:45" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(148) "https://shopee.vn/search?promotionId=527954232885248&signature=e32ff4b6f1b42a2ffc6cb5ba42d581e996391bf6524e227d044f1cd0c0b9913b&voucherCode=UNIE500K" } ["extra"]=> array(46) { ["promotionid"]=> int(527954232885248) ["voucher_code"]=> string(8) "UNIE500K" ["signature"]=> string(64) "e32ff4b6f1b42a2ffc6cb5ba42d581e996391bf6524e227d044f1cd0c0b9913b" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(250000000000) ["product_limit"]=> bool(true) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(2) ["start_time"]=> int(1672506045) ["end_time"]=> int(1680368385) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(5000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "65ee794fe0f6c51563e552938b0e3823" ["icon_text"]=> string(19) "UNIE Official Store" ["shop_id"]=> int(348730667) ["shop_name"]=> string(19) "UNIE Official Store" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(true) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-D6DACAA63A22A0280000000154000445" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(5000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "65ee794fe0f6c51563e552938b0e3823" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1680368385) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(271) "Giảm ngay ₫50.000 cho đơn hàng từ ₫2.500.000. Áp dụng đến 01-04-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(64) "shopee-ma-giam-50000-dong-unie-official-store-UNIE500K1679331632" ["started_date"]=> string(19) "01-01-2023 00:00:45" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(53) "[SHOPEE] Mã giảm 50000 đồng UNIE Official Store" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "64174327ed8a35760e196362" ["started_time"]=> int(1672506045000) ["expired_time"]=> int(1680368385000) ["aff_link"]=> string(222) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D527954232885248%26signature%3De32ff4b6f1b42a2ffc6cb5ba42d581e996391bf6524e227d044f1cd0c0b9913b%26voucherCode%3DUNIE500K" } [33]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(9) "MENZONE95" ["banner_link"]=> string(40) "https://shopee.vn/m/shop-moi-len-san-moi" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫299.000. Áp dụng đến 01-04-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(10000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "01-04-2023 23:18:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(149) "https://shopee.vn/search?promotionId=529544201191424&signature=4712109fdf6d7f441c5614a1cf93f1646ace71b832a8480b4f591acf3b91ff9b&voucherCode=MENZONE95" } ["extra"]=> array(46) { ["promotionid"]=> int(529544201191424) ["voucher_code"]=> string(9) "MENZONE95" ["signature"]=> string(64) "4712109fdf6d7f441c5614a1cf93f1646ace71b832a8480b4f591acf3b91ff9b" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(29900000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1672585860) ["end_time"]=> int(1680365880) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(1000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "3f5e3e6356b679db0e4dd53c9b3638e4" ["icon_text"]=> string(9) "Men Zone" ["shop_id"]=> int(929965603) ["shop_name"]=> string(9) "Men Zone" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-0BF4202390A2A0280000000154014154" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(1000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "3f5e3e6356b679db0e4dd53c9b3638e4" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1680365880) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(269) "Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫299.000. Áp dụng đến 01-04-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(54) "shopee-ma-giam-10000-dong-men-zone-MENZONE951679719644" ["started_date"]=> string(19) "01-01-2023 22:11:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(43) "[SHOPEE] Mã giảm 10000 đồng Men Zone" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "641ddb3b7e16ce39f34dcf7b" ["started_time"]=> int(1672585860000) ["expired_time"]=> int(1680365880000) ["aff_link"]=> string(223) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D529544201191424%26signature%3D4712109fdf6d7f441c5614a1cf93f1646ace71b832a8480b4f591acf3b91ff9b%26voucherCode%3DMENZONE95" } [34]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(6) "THOI5K" ["banner_link"]=> string(40) "https://shopee.vn/m/shop-moi-len-san-moi" ["content"]=> string(268) "Giảm ngay ₫5.000 cho đơn hàng từ ₫109.000. Áp dụng đến 05-04-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(5000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "05-04-2023 09:07:10" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(146) "https://shopee.vn/search?promotionId=529857188610048&signature=8ebdb8aae54ad12537d3f7a453964a3293dd51af5a24b3f371a008205fc4a692&voucherCode=THOI5K" } ["extra"]=> array(46) { ["promotionid"]=> int(529857188610048) ["voucher_code"]=> string(6) "THOI5K" ["signature"]=> string(64) "8ebdb8aae54ad12537d3f7a453964a3293dd51af5a24b3f371a008205fc4a692" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(10900000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(1) ["start_time"]=> int(1672623430) ["end_time"]=> int(1680660430) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(500000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "302e096a64e9e31c7be9799e5dd283f9" ["icon_text"]=> string(17) "Thời trang 1999" ["shop_id"]=> int(49669923) ["shop_name"]=> string(17) "Thời trang 1999" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-F7FBE0A430A2A0280000000154015414" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(500000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "302e096a64e9e31c7be9799e5dd283f9" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1680660430) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(268) "Giảm ngay ₫5.000 cho đơn hàng từ ₫109.000. Áp dụng đến 05-04-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(57) "shopee-ma-giam-5000-dong-thoi-trang-1999-THOI5K1679029353" ["started_date"]=> string(19) "02-01-2023 08:37:10" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(50) "[SHOPEE] Mã giảm 5000 đồng Thời trang 1999" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "6410aa3c28d4112be8388c48" ["started_time"]=> int(1672623430000) ["expired_time"]=> int(1680660430000) ["aff_link"]=> string(220) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D529857188610048%26signature%3D8ebdb8aae54ad12537d3f7a453964a3293dd51af5a24b3f371a008205fc4a692%26voucherCode%3DTHOI5K" } [35]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(8) "THOIG10K" ["banner_link"]=> string(40) "https://shopee.vn/m/shop-moi-len-san-moi" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫199.000. Áp dụng đến 05-04-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(10000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "05-04-2023 09:42:03" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(148) "https://shopee.vn/search?promotionId=529857658372096&signature=66f1f409f1587c10b2d4108efbdc1532bd33090a478707281e15969c9e6fccd8&voucherCode=THOIG10K" } ["extra"]=> array(46) { ["promotionid"]=> int(529857658372096) ["voucher_code"]=> string(8) "THOIG10K" ["signature"]=> string(64) "66f1f409f1587c10b2d4108efbdc1532bd33090a478707281e15969c9e6fccd8" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(19900000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1672623723) ["end_time"]=> int(1680662523) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(1000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "302e096a64e9e31c7be9799e5dd283f9" ["icon_text"]=> string(17) "Thời trang 1999" ["shop_id"]=> int(49669923) ["shop_name"]=> string(17) "Thời trang 1999" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-A1E148A430A2A0280000000154015415" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(1000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "302e096a64e9e31c7be9799e5dd283f9" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1680662523) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(269) "Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫199.000. Áp dụng đến 05-04-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(60) "shopee-ma-giam-10000-dong-thoi-trang-1999-THOIG10K1679071643" ["started_date"]=> string(19) "02-01-2023 08:42:03" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(51) "[SHOPEE] Mã giảm 10000 đồng Thời trang 1999" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "63f996b19d63cc094501f07c" ["started_time"]=> int(1672623723000) ["expired_time"]=> int(1680662523000) ["aff_link"]=> string(222) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D529857658372096%26signature%3D66f1f409f1587c10b2d4108efbdc1532bd33090a478707281e15969c9e6fccd8%26voucherCode%3DTHOIG10K" } [36]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(9) "HOPCMGG02" ["banner_link"]=> string(38) "https://shopee.vn/m/sieu-hoi-song-chat" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫20.000 cho đơn hàng từ ₫159.000. Áp dụng đến 03-04-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(20000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "03-04-2023 18:55:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(149) "https://shopee.vn/search?promotionId=530861138083840&signature=9d15b9c082e02e12dce05e8a66a44932c2dacee9b18588e445deb096f9e651d8&voucherCode=HOPCMGG02" } ["extra"]=> array(46) { ["promotionid"]=> int(530861138083840) ["voucher_code"]=> string(9) "HOPCMGG02" ["signature"]=> string(64) "9d15b9c082e02e12dce05e8a66a44932c2dacee9b18588e445deb096f9e651d8" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(15900000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(7) ["start_time"]=> int(1672743300) ["end_time"]=> int(1680522900) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(2000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "2945da7fe807b920430ab13afaae381c" ["icon_text"]=> string(15) "Hộp Carton HT" ["shop_id"]=> int(74343410) ["shop_name"]=> string(15) "Hộp Carton HT" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-E7F9E85548A2A0280000000154045100" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(2000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "2945da7fe807b920430ab13afaae381c" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1680522900) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(0) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(269) "Giảm ngay ₫20.000 cho đơn hàng từ ₫159.000. Áp dụng đến 03-04-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(59) "shopee-ma-giam-20000-dong-hop-carton-ht-HOPCMGG021677344479" ["started_date"]=> string(19) "03-01-2023 17:55:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(49) "[SHOPEE] Mã giảm 20000 đồng Hộp Carton HT" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "63f8f0c33ec2c3201f2a504d" ["started_time"]=> int(1672743300000) ["expired_time"]=> int(1680522900000) ["aff_link"]=> string(223) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D530861138083840%26signature%3D9d15b9c082e02e12dce05e8a66a44932c2dacee9b18588e445deb096f9e651d8%26voucherCode%3DHOPCMGG02" } [37]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(5) "GIAD7" ["banner_link"]=> string(38) "https://shopee.vn/m/sieu-hoi-song-chat" ["content"]=> string(268) "Giảm ngay ₫8.000 cho đơn hàng từ ₫299.000. Áp dụng đến 07-04-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(8000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "07-04-2023 23:17:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(145) "https://shopee.vn/search?promotionId=531717757517824&signature=715bb5bb4d9bf8d520abc023a803e57bcaa25032d0d6d0f1615efb1393084a96&voucherCode=GIAD7" } ["extra"]=> array(46) { ["promotionid"]=> int(531717757517824) ["voucher_code"]=> string(5) "GIAD7" ["signature"]=> string(64) "715bb5bb4d9bf8d520abc023a803e57bcaa25032d0d6d0f1615efb1393084a96" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(29900000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1672844880) ["end_time"]=> int(1680884220) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(800000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "2b85b53039f81d5d2e55f6106fa4550a" ["icon_text"]=> string(26) "GIA DỤNG GIA ĐÌNH VP88" ["shop_id"]=> int(262354809) ["shop_name"]=> string(26) "GIA DỤNG GIA ĐÌNH VP88" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-052828D6D8A2A0280000000154054140" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(800000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "2b85b53039f81d5d2e55f6106fa4550a" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1680884220) ["reminder_pn_setting"]=> int(0) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(268) "Giảm ngay ₫8.000 cho đơn hàng từ ₫299.000. Áp dụng đến 07-04-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(63) "shopee-ma-giam-8000-dong-gia-dung-gia-dinh-vp88-GIAD71676480456" ["started_date"]=> string(19) "04-01-2023 22:08:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(59) "[SHOPEE] Mã giảm 8000 đồng GIA DỤNG GIA ĐÌNH VP88" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "63eb4dc22d0bc4632201f3fe" ["started_time"]=> int(1672844880000) ["expired_time"]=> int(1680884220000) ["aff_link"]=> string(219) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D531717757517824%26signature%3D715bb5bb4d9bf8d520abc023a803e57bcaa25032d0d6d0f1615efb1393084a96%26voucherCode%3DGIAD7" } [38]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(7) "JIAS20K" ["banner_link"]=> string(39) "https://shopee.vn/m/mien-phi-van-chuyen" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫20.000 cho đơn hàng từ ₫799.000. Áp dụng đến 08-04-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(20000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "08-04-2023 09:51:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(147) "https://shopee.vn/search?promotionId=532036918050816&signature=3619976b1a3d413ace85bce5ee704c30a993ccbbe737ea1e4ff36715f3f59d7d&voucherCode=JIAS20K" } ["extra"]=> array(46) { ["promotionid"]=> int(532036918050816) ["voucher_code"]=> string(7) "JIAS20K" ["signature"]=> string(64) "3619976b1a3d413ace85bce5ee704c30a993ccbbe737ea1e4ff36715f3f59d7d" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(79900000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(1) ["start_time"]=> int(1672883460) ["end_time"]=> int(1680922260) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(2000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "c83229e40624465cd4a180400167471f" ["icon_text"]=> string(21) "Jiashi Official Store" ["shop_id"]=> int(499315825) ["shop_name"]=> string(21) "Jiashi Official Store" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(true) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-BFFF622428A2A0280000000154055404" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(2000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "c83229e40624465cd4a180400167471f" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1680922260) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(269) "Giảm ngay ₫20.000 cho đơn hàng từ ₫799.000. Áp dụng đến 08-04-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(65) "shopee-ma-giam-20000-dong-jiashi-official-store-JIAS20K1673629248" ["started_date"]=> string(19) "05-01-2023 08:51:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(55) "[SHOPEE] Mã giảm 20000 đồng Jiashi Official Store" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "63c040592b1afc493d5973e6" ["started_time"]=> int(1672883460000) ["expired_time"]=> int(1680922260000) ["aff_link"]=> string(221) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D532036918050816%26signature%3D3619976b1a3d413ace85bce5ee704c30a993ccbbe737ea1e4ff36715f3f59d7d%26voucherCode%3DJIAS20K" } [39]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(7) "OLLIE5K" ["banner_link"]=> string(40) "https://shopee.vn/m/shop-moi-len-san-moi" ["content"]=> string(267) "Giảm ngay ₫5.000 cho đơn hàng từ ₫40.000. Áp dụng đến 08-04-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(5000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "08-04-2023 16:28:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(147) "https://shopee.vn/search?promotionId=532237096288256&signature=f4411a8a0ee54c35729000871be13b165d85ab74e601ce567c75c726fff6c191&voucherCode=OLLIE5K" } ["extra"]=> array(46) { ["promotionid"]=> int(532237096288256) ["voucher_code"]=> string(7) "OLLIE5K" ["signature"]=> string(64) "f4411a8a0ee54c35729000871be13b165d85ab74e601ce567c75c726fff6c191" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(4000000000) ["product_limit"]=> bool(true) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(65) ["start_time"]=> int(1672906860) ["end_time"]=> int(1680946080) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(500000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "f21a948f1a3ae6eaa86417cc1f39967d" ["icon_text"]=> string(35) "OlliePet - Chuyên đồ thú cưng" ["shop_id"]=> int(704325805) ["shop_name"]=> string(35) "OlliePet - Chuyên đồ thú cưng" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-29E5025768A2A0280000000154100101" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(500000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "f21a948f1a3ae6eaa86417cc1f39967d" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1680946080) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(267) "Giảm ngay ₫5.000 cho đơn hàng từ ₫40.000. Áp dụng đến 08-04-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(70) "shopee-ma-giam-5000-dong-olliepet-chuyen-do-thu-cung-OLLIE5K1677300542" ["started_date"]=> string(19) "05-01-2023 15:21:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(68) "[SHOPEE] Mã giảm 5000 đồng OlliePet - Chuyên đồ thú cưng" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "63a734596c79611e9825f7db" ["started_time"]=> int(1672906860000) ["expired_time"]=> int(1680946080000) ["aff_link"]=> string(221) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D532237096288256%26signature%3Df4411a8a0ee54c35729000871be13b165d85ab74e601ce567c75c726fff6c191%26voucherCode%3DOLLIE5K" } [40]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(8) "DOLAXRYH" ["banner_link"]=> string(31) "https://shopee.vn/m/ma-giam-gia" ["content"]=> string(268) "Giảm ngay ₫7.000 cho đơn hàng từ ₫100.000. Áp dụng đến 10-04-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(7000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "10-04-2023 10:35:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(148) "https://shopee.vn/search?promotionId=532820590149632&signature=32a8ea0ec32767df3002f14a5242eebfadd87b3564fc95d2a06767ca73ca7929&voucherCode=DOLAXRYH" } ["extra"]=> array(47) { ["promotionid"]=> int(532820590149632) ["voucher_code"]=> string(8) "DOLAXRYH" ["signature"]=> string(64) "32a8ea0ec32767df3002f14a5242eebfadd87b3564fc95d2a06767ca73ca7929" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(10000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(42) ["start_time"]=> int(1672976820) ["end_time"]=> int(1681097700) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(700000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "948e73c6bd6eb176e3039bd2555127bb" ["icon_text"]=> string(13) "Dolar's House" ["customised_labels"]=> array(1) { [0]=> array(1) { ["content"]=> string(26) "Voucher khách hàng mới" } } ["shop_id"]=> int(443335507) ["shop_name"]=> string(13) "Dolar's House" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-5F3EA883B8A2A0280000000154104140" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(700000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "948e73c6bd6eb176e3039bd2555127bb" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1681097700) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(1) ["created_by"]=> int(2) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(268) "Giảm ngay ₫7.000 cho đơn hàng từ ₫100.000. Áp dụng đến 10-04-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(57) "shopee-ma-giam-7000-dong-dolar-s-house-DOLAXRYH1678813381" ["started_date"]=> string(19) "06-01-2023 10:47:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(46) "[SHOPEE] Mã giảm 7000 đồng Dolar's House" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "640f5acc6927447690763b6f" ["started_time"]=> int(1672976820000) ["expired_time"]=> int(1681097700000) ["aff_link"]=> string(222) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D532820590149632%26signature%3D32a8ea0ec32767df3002f14a5242eebfadd87b3564fc95d2a06767ca73ca7929%26voucherCode%3DDOLAXRYH" } [41]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(8) "SAPV0055" ["banner_link"]=> string(40) "https://shopee.vn/m/shop-moi-len-san-moi" ["content"]=> string(263) "Giảm ngay ₫40.000 cho đơn hàng từ ₫0. Áp dụng đến 09-04-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(40000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "09-04-2023 17:08:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(148) "https://shopee.vn/search?promotionId=532981954347008&signature=387a175262e02542daf9e8cdb42bf74bb411da7518b2b91cf26e5212fd34750a&voucherCode=SAPV0055" } ["extra"]=> array(46) { ["promotionid"]=> int(532981954347008) ["voucher_code"]=> string(8) "SAPV0055" ["signature"]=> string(64) "387a175262e02542daf9e8cdb42bf74bb411da7518b2b91cf26e5212fd34750a" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(0) ["product_limit"]=> bool(true) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(5) ["start_time"]=> int(1672996080) ["end_time"]=> int(1681034880) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(4000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "92d20266e8dbc7b866acee23e5b908db" ["icon_text"]=> string(36) "Tiến Đích Shop - Mỹ Phẩm Nam" ["shop_id"]=> int(41294435) ["shop_name"]=> string(36) "Tiến Đích Shop - Mỹ Phẩm Nam" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-40C0A07FE8A2A0280000000154104554" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(4000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "92d20266e8dbc7b866acee23e5b908db" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1681034880) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(263) "Giảm ngay ₫40.000 cho đơn hàng từ ₫0. Áp dụng đến 09-04-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(71) "shopee-ma-giam-40000-dong-tien-dich-shop-my-pham-nam-SAPV00551675442925" ["started_date"]=> string(19) "06-01-2023 16:08:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(70) "[SHOPEE] Mã giảm 40000 đồng Tiến Đích Shop - Mỹ Phẩm Nam" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "63db448e465ffc7cf459ec98" ["started_time"]=> int(1672996080000) ["expired_time"]=> int(1681034880000) ["aff_link"]=> string(222) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D532981954347008%26signature%3D387a175262e02542daf9e8cdb42bf74bb411da7518b2b91cf26e5212fd34750a%26voucherCode%3DSAPV0055" } [42]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(8) "DOCA5KFM" ["banner_link"]=> string(38) "https://shopee.vn/m/top-deal-hot-trend" ["content"]=> string(282) "Giảm ngay 5%, tối đa ₫5.000, cho đơn hàng từ ₫69.000. Áp dụng đến 10-04-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(0.05) ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["expired_date"]=> string(19) "10-04-2023 11:16:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(148) "https://shopee.vn/search?promotionId=533529327861760&signature=abee9ef9aad23093587a4060fefda229c233c98c72037d9556ee00845cc7cc1b&voucherCode=DOCA5KFM" } ["extra"]=> array(46) { ["promotionid"]=> int(533529327861760) ["voucher_code"]=> string(8) "DOCA5KFM" ["signature"]=> string(64) "abee9ef9aad23093587a4060fefda229c233c98c72037d9556ee00845cc7cc1b" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(6900000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(17) ["start_time"]=> int(1673060940) ["end_time"]=> int(1681100160) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(5) ["reward_value"]=> int(0) ["reward_cap"]=> int(500000000) ["icon_hash"]=> string(32) "0f3cb359367acf4e1be037fae2b59874" ["icon_text"]=> string(16) "Đồ Câu Fimax" ["shop_id"]=> int(118087533) ["shop_name"]=> string(16) "Đồ Câu Fimax" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-5DEE812A42A2A0280000000154110551" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(0) ["discount_percentage"]=> int(5) ["discount_cap"]=> int(500000000) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "0f3cb359367acf4e1be037fae2b59874" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1681100160) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(500000) ["usage_terms"]=> string(282) "Giảm ngay 5%, tối đa ₫5.000, cho đơn hàng từ ₫69.000. Áp dụng đến 10-04-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(48) "shopee-ma-giam-5-do-cau-fimax-DOCA5KFM1677603654" ["started_date"]=> string(19) "07-01-2023 10:09:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(39) "[SHOPEE] Mã giảm 5% Đồ Câu Fimax" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "63ebc1e0a157b076d7412b19" ["started_time"]=> int(1673060940000) ["expired_time"]=> int(1681100160000) ["aff_link"]=> string(222) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D533529327861760%26signature%3Dabee9ef9aad23093587a4060fefda229c233c98c72037d9556ee00845cc7cc1b%26voucherCode%3DDOCA5KFM" } [43]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(8) "TENTEN7K" ["banner_link"]=> string(38) "https://shopee.vn/m/sieu-hoi-song-chat" ["content"]=> string(268) "Giảm ngay ₫7.000 cho đơn hàng từ ₫220.000. Áp dụng đến 10-04-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(7000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "10-04-2023 23:59:26" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(148) "https://shopee.vn/search?promotionId=533589818114048&signature=53c1d07482aa3eaaece2e8078a4eddac4bf599db97d9742a6f93099e3e3cb99e&voucherCode=TENTEN7K" } ["extra"]=> array(46) { ["promotionid"]=> int(533589818114048) ["voucher_code"]=> string(8) "TENTEN7K" ["signature"]=> string(64) "53c1d07482aa3eaaece2e8078a4eddac4bf599db97d9742a6f93099e3e3cb99e" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(22000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1673068586) ["end_time"]=> int(1681145966) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(700000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "abcb5d58cca6dbbd830eba6aa7ba5add" ["icon_text"]=> string(13) "Tẻn Tẻn.." ["shop_id"]=> int(806810454) ["shop_name"]=> string(13) "Tẻn Tẻn.." ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-AAD56BAA42A2A0280000000154111050" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(700000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "abcb5d58cca6dbbd830eba6aa7ba5add" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1681145966) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(268) "Giảm ngay ₫7.000 cho đơn hàng từ ₫220.000. Áp dụng đến 10-04-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(51) "shopee-ma-giam-7000-dong-ten-ten-TENTEN7K1677862851" ["started_date"]=> string(19) "07-01-2023 12:16:26" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(46) "[SHOPEE] Mã giảm 7000 đồng Tẻn Tẻn.." ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "6400d9d606cb444792505f78" ["started_time"]=> int(1673068586000) ["expired_time"]=> int(1681145966000) ["aff_link"]=> string(222) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D533589818114048%26signature%3D53c1d07482aa3eaaece2e8078a4eddac4bf599db97d9742a6f93099e3e3cb99e%26voucherCode%3DTENTEN7K" } [44]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(7) "VIPK153" ["banner_link"]=> string(31) "https://shopee.vn/m/ma-giam-gia" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫15.000 cho đơn hàng từ ₫300.000. Áp dụng đến 09-04-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(15000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "09-04-2023 23:59:38" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(147) "https://shopee.vn/search?promotionId=534935417012224&signature=874d8b1412c0bedf1c15265b668d86ba6444068be50fca969776d0694c0ef4b7&voucherCode=VIPK153" } ["extra"]=> array(46) { ["promotionid"]=> int(534935417012224) ["voucher_code"]=> string(7) "VIPK153" ["signature"]=> string(64) "874d8b1412c0bedf1c15265b668d86ba6444068be50fca969776d0694c0ef4b7" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(30000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(5) ["start_time"]=> int(1673228558) ["end_time"]=> int(1681059578) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(1500000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "07a1e57ac5a0d47eea867fb5bad0e56a" ["icon_text"]=> string(34) "VipKid-Gian hàng cho mẹ và bé" ["shop_id"]=> int(20390895) ["shop_name"]=> string(34) "VipKid-Gian hàng cho mẹ và bé" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-B9E740ACB2A2A0280000000154144011" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(1500000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "07a1e57ac5a0d47eea867fb5bad0e56a" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1681059578) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(269) "Giảm ngay ₫15.000 cho đơn hàng từ ₫300.000. Áp dụng đến 09-04-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(73) "shopee-ma-giam-15000-dong-vipkid-gian-hang-cho-me-va-be-VIPK1531680354041" ["started_date"]=> string(19) "09-01-2023 08:42:38" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(68) "[SHOPEE] Mã giảm 15000 đồng VipKid-Gian hàng cho mẹ và bé" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "6427153ace94e9371f4e6ac3" ["started_time"]=> int(1673228558000) ["expired_time"]=> int(1681059578000) ["aff_link"]=> string(221) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D534935417012224%26signature%3D874d8b1412c0bedf1c15265b668d86ba6444068be50fca969776d0694c0ef4b7%26voucherCode%3DVIPK153" } [45]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(9) "JEANT110K" ["banner_link"]=> string(31) "https://shopee.vn/m/ma-giam-gia" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫399.000. Áp dụng đến 13-04-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(10000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "13-04-2023 15:05:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(149) "https://shopee.vn/search?promotionId=535818510925824&signature=49f1ca5175bfaaa690d7d6375ffc79c8145d3308beed7805422886adfb855963&voucherCode=JEANT110K" } ["extra"]=> array(46) { ["promotionid"]=> int(535818510925824) ["voucher_code"]=> string(9) "JEANT110K" ["signature"]=> string(64) "49f1ca5175bfaaa690d7d6375ffc79c8145d3308beed7805422886adfb855963" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(39900000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(2) ["start_time"]=> int(1673334300) ["end_time"]=> int(1681373100) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(1000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "eed82de95c9d5e5a1699540d996b585b" ["icon_text"]=> string(23) "TIÊN NGUYỄN BIG SIZE" ["shop_id"]=> int(38120828) ["shop_name"]=> string(23) "TIÊN NGUYỄN BIG SIZE" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-55EAA2048AA2A0280000000154151104" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(1000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "eed82de95c9d5e5a1699540d996b585b" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1681373100) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(269) "Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫399.000. Áp dụng đến 13-04-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(66) "shopee-ma-giam-10000-dong-tien-nguyen-big-size-JEANT110K1680354025" ["started_date"]=> string(19) "10-01-2023 14:05:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(57) "[SHOPEE] Mã giảm 10000 đồng TIÊN NGUYỄN BIG SIZE" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "6427151fce94e9371f4e6ab3" ["started_time"]=> int(1673334300000) ["expired_time"]=> int(1681373100000) ["aff_link"]=> string(223) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D535818510925824%26signature%3D49f1ca5175bfaaa690d7d6375ffc79c8145d3308beed7805422886adfb855963%26voucherCode%3DJEANT110K" } [46]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(8) "APRI30DG" ["banner_link"]=> string(39) "https://shopee.vn/m/mien-phi-van-chuyen" ["content"]=> string(194) "Sử dụng mã để nhận ngay 5% hoàn xu cho đơn tối thiểu ₫100.000, hoàn tối đa 30000 xu. *Có hiệu lực đến 12-04-2023. Mã chỉ có giá trị sử dụng một lần." ["discount"]=> float(0.05) ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["expired_date"]=> string(19) "12-04-2023 18:17:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(148) "https://shopee.vn/search?promotionId=535913109209088&signature=7d7bb1218d4dca47d1bbe85c8f5e8ecbabd355576b91d668d22ace442095337a&voucherCode=APRI30DG" } ["extra"]=> array(47) { ["promotionid"]=> int(535913109209088) ["voucher_code"]=> string(8) "APRI30DG" ["signature"]=> string(64) "7d7bb1218d4dca47d1bbe85c8f5e8ecbabd355576b91d668d22ace442095337a" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(10000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(60) ["start_time"]=> int(1673345460) ["end_time"]=> int(1681298220) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(1) ["reward_percentage"]=> int(5) ["reward_value"]=> int(0) ["reward_cap"]=> int(30000) ["icon_hash"]=> string(32) "ff04b84b45d7a3fac6911a3ff22974db" ["icon_text"]=> string(29) "Aprilskin Việt Nam Official" ["customised_labels"]=> array(1) { [0]=> array(1) { ["content"]=> string(31) "Voucher cho đơn hàng thứ 2" } } ["shop_id"]=> int(182016732) ["shop_name"]=> string(29) "Aprilskin Việt Nam Official" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(true) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-DFFEE8A19AA2A0280000000154151440" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["coin_percentage"]=> int(5) ["coin_cap"]=> int(30000) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "ff04b84b45d7a3fac6911a3ff22974db" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1681298220) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(2) ["created_by"]=> int(2) ["coin_value"]=> int(0) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(500000) ["usage_terms"]=> string(194) "Sử dụng mã để nhận ngay 5% hoàn xu cho đơn tối thiểu ₫100.000, hoàn tối đa 30000 xu. *Có hiệu lực đến 12-04-2023. Mã chỉ có giá trị sử dụng một lần." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(66) "shopee-ma-hoan-5-xu-aprilskin-viet-nam-official-APRI30DG1680194715" ["started_date"]=> string(19) "10-01-2023 17:11:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(54) "[SHOPEE] Mã hoàn 5% xu Aprilskin Việt Nam Official" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "641ddabd7e16ce39f34dcf4c" ["started_time"]=> int(1673345460000) ["expired_time"]=> int(1681298220000) ["aff_link"]=> string(222) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D535913109209088%26signature%3D7d7bb1218d4dca47d1bbe85c8f5e8ecbabd355576b91d668d22ace442095337a%26voucherCode%3DAPRI30DG" } [47]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(5) "ANRI9" ["banner_link"]=> string(38) "https://shopee.vn/m/top-deal-hot-trend" ["content"]=> string(268) "Giảm ngay ₫9.000 cho đơn hàng từ ₫450.000. Áp dụng đến 14-04-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(9000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "14-04-2023 23:59:44" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(145) "https://shopee.vn/search?promotionId=536451960832000&signature=13ed8cd5cc9a3a816c99bac543e4112cb3900df2fd66c23d24c65c33b9696622&voucherCode=ANRI9" } ["extra"]=> array(46) { ["promotionid"]=> int(536451960832000) ["voucher_code"]=> string(5) "ANRI9" ["signature"]=> string(64) "13ed8cd5cc9a3a816c99bac543e4112cb3900df2fd66c23d24c65c33b9696622" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(45000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(43) ["start_time"]=> int(1673409524) ["end_time"]=> int(1681491584) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(900000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "2561e74661503033fadbf1815eacdb2e" ["icon_text"]=> string(17) "Anriea Việt Nam" ["shop_id"]=> int(243129883) ["shop_name"]=> string(17) "Anriea Việt Nam" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-973A61A06AA2A0280000000154155414" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(900000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "2561e74661503033fadbf1815eacdb2e" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1681491584) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(268) "Giảm ngay ₫9.000 cho đơn hàng từ ₫450.000. Áp dụng đến 14-04-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(56) "shopee-ma-giam-9000-dong-anriea-viet-nam-ANRI91677603655" ["started_date"]=> string(19) "11-01-2023 10:58:44" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(50) "[SHOPEE] Mã giảm 9000 đồng Anriea Việt Nam" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "63ebc1a5a157b076d7412ac0" ["started_time"]=> int(1673409524000) ["expired_time"]=> int(1681491584000) ["aff_link"]=> string(219) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D536451960832000%26signature%3D13ed8cd5cc9a3a816c99bac543e4112cb3900df2fd66c23d24c65c33b9696622%26voucherCode%3DANRI9" } [48]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(5) "XUPU1" ["banner_link"]=> string(38) "https://shopee.vn/m/top-deal-hot-trend" ["content"]=> string(268) "Giảm ngay ₫5.000 cho đơn hàng từ ₫170.000. Áp dụng đến 16-04-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(5000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "16-04-2023 01:47:38" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(145) "https://shopee.vn/search?promotionId=537591251238912&signature=7a2bf04b37ef1662b01d9acdeeeec3670a19967a7cea9ed585b0b28312844fc2&voucherCode=XUPU1" } ["extra"]=> array(46) { ["promotionid"]=> int(537591251238912) ["voucher_code"]=> string(5) "XUPU1" ["signature"]=> string(64) "7a2bf04b37ef1662b01d9acdeeeec3670a19967a7cea9ed585b0b28312844fc2" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(17000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(21) ["start_time"]=> int(1673545658) ["end_time"]=> int(1681584458) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(500000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "334c3130509e909040f4b3b30ec0aeda" ["icon_text"]=> string(8) "Xupucase" ["shop_id"]=> int(231361815) ["shop_name"]=> string(8) "Xupucase" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-EF3DC908400AA0280000000154405455" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(500000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "334c3130509e909040f4b3b30ec0aeda" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1681584458) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(268) "Giảm ngay ₫5.000 cho đơn hàng từ ₫170.000. Áp dụng đến 16-04-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(49) "shopee-ma-giam-5000-dong-xupucase-XUPU11677603665" ["started_date"]=> string(19) "13-01-2023 00:47:38" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(41) "[SHOPEE] Mã giảm 5000 đồng Xupucase" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "63ebc1c1a157b076d7412aef" ["started_time"]=> int(1673545658000) ["expired_time"]=> int(1681584458000) ["aff_link"]=> string(219) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D537591251238912%26signature%3D7a2bf04b37ef1662b01d9acdeeeec3670a19967a7cea9ed585b0b28312844fc2%26voucherCode%3DXUPU1" } [49]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(5) "XUPU2" ["banner_link"]=> string(38) "https://shopee.vn/m/top-deal-hot-trend" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫340.000. Áp dụng đến 16-04-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(10000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "16-04-2023 01:47:59" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(145) "https://shopee.vn/search?promotionId=537591367729152&signature=05ae5a57f82a409b49977c3a72864e3f4245eb41a2085ee4a51bf7fabf518f59&voucherCode=XUPU2" } ["extra"]=> array(46) { ["promotionid"]=> int(537591367729152) ["voucher_code"]=> string(5) "XUPU2" ["signature"]=> string(64) "05ae5a57f82a409b49977c3a72864e3f4245eb41a2085ee4a51bf7fabf518f59" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(34000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(2) ["start_time"]=> int(1673545679) ["end_time"]=> int(1681584479) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(1000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "334c3130509e909040f4b3b30ec0aeda" ["icon_text"]=> string(8) "Xupucase" ["shop_id"]=> int(231361815) ["shop_name"]=> string(8) "Xupucase" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-CFFCC80C000AA0280000000154405455" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(1000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "334c3130509e909040f4b3b30ec0aeda" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1681584479) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(269) "Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫340.000. Áp dụng đến 16-04-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(50) "shopee-ma-giam-10000-dong-xupucase-XUPU21677603650" ["started_date"]=> string(19) "13-01-2023 00:47:59" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(42) "[SHOPEE] Mã giảm 10000 đồng Xupucase" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "63ebc1b7a157b076d7412ae0" ["started_time"]=> int(1673545679000) ["expired_time"]=> int(1681584479000) ["aff_link"]=> string(219) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D537591367729152%26signature%3D05ae5a57f82a409b49977c3a72864e3f4245eb41a2085ee4a51bf7fabf518f59%26voucherCode%3DXUPU2" } [50]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(9) "KHOS10T02" ["banner_link"]=> string(31) "https://shopee.vn/m/ma-giam-gia" ["content"]=> string(285) "Giảm ngay 10%, tối đa ₫15.000, cho đơn hàng từ ₫150.000. Áp dụng đến 19-04-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(0.1) ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["expired_date"]=> string(19) "19-04-2023 13:14:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(149) "https://shopee.vn/search?promotionId=540111867559936&signature=2c72dc633fe764692b9a8775fe366e166456e506a6a53964009d5450d197c4e3&voucherCode=KHOS10T02" } ["extra"]=> array(46) { ["promotionid"]=> int(540111867559936) ["voucher_code"]=> string(9) "KHOS10T02" ["signature"]=> string(64) "2c72dc633fe764692b9a8775fe366e166456e506a6a53964009d5450d197c4e3" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(15000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(22) ["start_time"]=> int(1673846040) ["end_time"]=> int(1681884840) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(10) ["reward_value"]=> int(0) ["reward_cap"]=> int(1500000000) ["icon_hash"]=> string(32) "35fb1a199bc7957d6ab5aa42bddd9b20" ["icon_text"]=> string(20) "Kho Sỉ Sài Thành" ["shop_id"]=> int(276809540) ["shop_name"]=> string(20) "Kho Sỉ Sài Thành" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-41E0A28B180AA0280000000154450544" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(0) ["discount_percentage"]=> int(10) ["discount_cap"]=> int(1500000000) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "35fb1a199bc7957d6ab5aa42bddd9b20" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1681884840) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(1000000) ["usage_terms"]=> string(285) "Giảm ngay 10%, tối đa ₫15.000, cho đơn hàng từ ₫150.000. Áp dụng đến 19-04-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(54) "shopee-ma-giam-10-kho-si-sai-thanh-KHOS10T021676394012" ["started_date"]=> string(19) "16-01-2023 12:14:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(44) "[SHOPEE] Mã giảm 10% Kho Sỉ Sài Thành" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "63ea703f0b43697f0372ddbc" ["started_time"]=> int(1673846040000) ["expired_time"]=> int(1681884840000) ["aff_link"]=> string(223) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D540111867559936%26signature%3D2c72dc633fe764692b9a8775fe366e166456e506a6a53964009d5450d197c4e3%26voucherCode%3DKHOS10T02" } [51]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(11) "VISAPREMIUM" ["banner_link"]=> string(31) "https://shopee.vn/m/ma-giam-gia" ["content"]=> string(231) "Mã VISAPREMIUM giảm 100K cho đơn từ 600K thanh toán bằng thẻ quốc tế Visa trên ứng dụng Shopee. HSD: 23h59 ngày 30/04/2023. Mã có số lượng giới hạn.Mỗi user chỉ được sử dụng mã 1 lần." ["discount"]=> float(100000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "30-04-2023 23:59:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(151) "https://shopee.vn/search?promotionId=540790824779776&signature=c7ba6c4fb641dc5b76f1df8849c262261a62f959327ad6f6892d3fdbe35aa9cd&voucherCode=VISAPREMIUM" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(540790824779776) ["voucher_code"]=> string(11) "VISAPREMIUM" ["signature"]=> string(64) "c7ba6c4fb641dc5b76f1df8849c262261a62f959327ad6f6892d3fdbe35aa9cd" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(60000000000) ["product_limit"]=> bool(true) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(75) ["start_time"]=> int(1673974800) ["end_time"]=> int(1682873940) ["claim_start_time"]=> int(1673942400) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(10000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "e6a3b7beffa95ca492926978d5235f79" ["icon_text"]=> string(6) "SHOPEE" ["shop_id"]=> int(0) ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(35) "MP-66D9A884380AA0280000000154455140" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(10000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1682873940) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(0) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(0) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(231) "Mã VISAPREMIUM giảm 100K cho đơn từ 600K thanh toán bằng thẻ quốc tế Visa trên ứng dụng Shopee. HSD: 23h59 ngày 30/04/2023. Mã có số lượng giới hạn.Mỗi user chỉ được sử dụng mã 1 lần." ["devices"]=> array(2) { [0]=> string(3) "iOS" [1]=> string(7) "Android" } } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(55) "shopee-ma-giam-100000-dong-shopee-VISAPREMIUM1680354073" ["started_date"]=> string(19) "18-01-2023 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(41) "[SHOPEE] Mã giảm 100000 đồng SHOPEE" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "62c5c02a8ddf4c69541656bb" ["started_time"]=> int(1673974800000) ["expired_time"]=> int(1682873940000) ["aff_link"]=> string(225) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D540790824779776%26signature%3Dc7ba6c4fb641dc5b76f1df8849c262261a62f959327ad6f6892d3fdbe35aa9cd%26voucherCode%3DVISAPREMIUM" } [52]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(7) "SIPI10K" ["banner_link"]=> string(42) "https://shopee.vn/m/sale-hang-hieu-gia-tot" ["content"]=> string(268) "Giảm ngay ₫5.000 cho đơn hàng từ ₫169.000. Áp dụng đến 24-04-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(5000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "24-04-2023 18:34:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(147) "https://shopee.vn/search?promotionId=543897075924992&signature=30627a9c012eb2efdd5a1bcd437aba4c1c32676534845ecec17fb0cf0b3bb99e&voucherCode=SIPI10K" } ["extra"]=> array(46) { ["promotionid"]=> int(543897075924992) ["voucher_code"]=> string(7) "SIPI10K" ["signature"]=> string(64) "30627a9c012eb2efdd5a1bcd437aba4c1c32676534845ecec17fb0cf0b3bb99e" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(16900000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(2) ["start_time"]=> int(1674297240) ["end_time"]=> int(1682336040) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(500000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "d23931862a3d14327cf06012556ce86d" ["icon_text"]=> string(12) "Sipiao Store" ["shop_id"]=> int(45142099) ["shop_name"]=> string(12) "Sipiao Store" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(true) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-54CA8AA3B20AA0280000000154544445" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(500000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "d23931862a3d14327cf06012556ce86d" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1682336040) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(268) "Giảm ngay ₫5.000 cho đơn hàng từ ₫169.000. Áp dụng đến 24-04-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(55) "shopee-ma-giam-5000-dong-sipiao-store-SIPI10K1675875666" ["started_date"]=> string(19) "21-01-2023 17:34:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(45) "[SHOPEE] Mã giảm 5000 đồng Sipiao Store" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "63e287628a3264720e1aff48" ["started_time"]=> int(1674297240000) ["expired_time"]=> int(1682336040000) ["aff_link"]=> string(221) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D543897075924992%26signature%3D30627a9c012eb2efdd5a1bcd437aba4c1c32676534845ecec17fb0cf0b3bb99e%26voucherCode%3DSIPI10K" } [53]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(9) "KIMB3JUI9" ["banner_link"]=> string(40) "https://shopee.vn/m/shop-moi-len-san-moi" ["content"]=> string(268) "Giảm ngay ₫6.000 cho đơn hàng từ ₫299.000. Áp dụng đến 17-04-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(6000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "17-04-2023 21:53:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(149) "https://shopee.vn/search?promotionId=544756572766208&signature=b450aeaf3b33565cf3dc1e348c1ccbd257191cfc6c016f92be413f477823d4b7&voucherCode=KIMB3JUI9" } ["extra"]=> array(46) { ["promotionid"]=> int(544756572766208) ["voucher_code"]=> string(9) "KIMB3JUI9" ["signature"]=> string(64) "b450aeaf3b33565cf3dc1e348c1ccbd257191cfc6c016f92be413f477823d4b7" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(29900000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(39) ["start_time"]=> int(1674399314) ["end_time"]=> int(1681743180) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(600000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "4c9f11c8f451656e6ceec16648d8ea6a" ["icon_text"]=> string(14) "All About Kid" ["shop_id"]=> int(527751236) ["shop_name"]=> string(14) "All About Kid" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-0A142A0C9A0AA0280000000154551510" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(600000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "4c9f11c8f451656e6ceec16648d8ea6a" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1681743180) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(268) "Giảm ngay ₫6.000 cho đơn hàng từ ₫299.000. Áp dụng đến 17-04-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(58) "shopee-ma-giam-6000-dong-all-about-kid-KIMB3JUI91680282022" ["started_date"]=> string(19) "22-01-2023 21:55:14" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(47) "[SHOPEE] Mã giảm 6000 đồng All About Kid" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "641ddb397e16ce39f34dcf7a" ["started_time"]=> int(1674399314000) ["expired_time"]=> int(1681743180000) ["aff_link"]=> string(223) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D544756572766208%26signature%3Db450aeaf3b33565cf3dc1e348c1ccbd257191cfc6c016f92be413f477823d4b7%26voucherCode%3DKIMB3JUI9" } [54]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(9) "BABYDSFFD" ["banner_link"]=> string(40) "https://shopee.vn/m/shop-moi-len-san-moi" ["content"]=> string(268) "Giảm ngay ₫1.500 cho đơn hàng từ ₫149.000. Áp dụng đến 11-04-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(1500) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "11-04-2023 16:40:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(149) "https://shopee.vn/search?promotionId=546013924442112&signature=dcbde63c42f3aba4346854473ddc7eb0ec1bc0f17e0f4906b70066875831239f&voucherCode=BABYDSFFD" } ["extra"]=> array(46) { ["promotionid"]=> int(546013924442112) ["voucher_code"]=> string(9) "BABYDSFFD" ["signature"]=> string(64) "dcbde63c42f3aba4346854473ddc7eb0ec1bc0f17e0f4906b70066875831239f" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(14900000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1674549600) ["end_time"]=> int(1681206000) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(150000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "538e23fdbd7b8bd22b7643a9a1cfd618" ["icon_text"]=> string(38) "Baby Kiss - Đồ chơi trẻ em" ["shop_id"]=> int(819245742) ["shop_name"]=> string(38) "Baby Kiss - Đồ chơi trẻ em" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-5A16A886BA0AA0280000000155004140" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(150000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "538e23fdbd7b8bd22b7643a9a1cfd618" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1681206000) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(268) "Giảm ngay ₫1.500 cho đơn hàng từ ₫149.000. Áp dụng đến 11-04-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(69) "shopee-ma-giam-1500-dong-baby-kiss-do-choi-tre-em-BABYDSFFD1677343699" ["started_date"]=> string(19) "24-01-2023 15:40:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(71) "[SHOPEE] Mã giảm 1500 đồng Baby Kiss - Đồ chơi trẻ em" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "63f996c59d63cc094501f07e" ["started_time"]=> int(1674549600000) ["expired_time"]=> int(1681206000000) ["aff_link"]=> string(223) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D546013924442112%26signature%3Ddcbde63c42f3aba4346854473ddc7eb0ec1bc0f17e0f4906b70066875831239f%26voucherCode%3DBABYDSFFD" } [55]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(9) "THAOHFDHF" ["banner_link"]=> string(40) "https://shopee.vn/m/shop-moi-len-san-moi" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫250.000. Áp dụng đến 27-04-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(10000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "27-04-2023 09:28:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(149) "https://shopee.vn/search?promotionId=546519976476672&signature=2b54c941fcd962232f938d55faafdf5173a4f1433a8c72be7be642ef85a71cbd&voucherCode=THAOHFDHF" } ["extra"]=> array(46) { ["promotionid"]=> int(546519976476672) ["voucher_code"]=> string(9) "THAOHFDHF" ["signature"]=> string(64) "2b54c941fcd962232f938d55faafdf5173a4f1433a8c72be7be642ef85a71cbd" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(25000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1674610080) ["end_time"]=> int(1682562480) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(1000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "7c35b14f725b4a829b99301a8cb088f7" ["icon_text"]=> string(28) "ShopThời trang trẻ em" ["shop_id"]=> int(823653031) ["shop_name"]=> string(28) "ShopThời trang trẻ em" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-61E1A057408AA0280000000155010054" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(1000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "7c35b14f725b4a829b99301a8cb088f7" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1682562480) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(269) "Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫250.000. Áp dụng đến 27-04-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(67) "shopee-ma-giam-10000-dong-shopthoi-trang-tre-em-THAOHFDHF1680238061" ["started_date"]=> string(19) "25-01-2023 08:28:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(62) "[SHOPEE] Mã giảm 10000 đồng ShopThời trang trẻ em" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "6425c42109e8785d825e6fd1" ["started_time"]=> int(1674610080000) ["expired_time"]=> int(1682562480000) ["aff_link"]=> string(223) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D546519976476672%26signature%3D2b54c941fcd962232f938d55faafdf5173a4f1433a8c72be7be642ef85a71cbd%26voucherCode%3DTHAOHFDHF" } [56]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(8) "NOIT3333" ["banner_link"]=> string(38) "https://shopee.vn/m/sieu-hoi-song-chat" ["content"]=> string(263) "Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫0. Áp dụng đến 28-04-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(10000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "28-04-2023 11:49:37" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(148) "https://shopee.vn/search?promotionId=546591580766208&signature=2d03f736fc0407738349b5ec95adc089f618002403fbab6bea336db41981441d&voucherCode=NOIT3333" } ["extra"]=> array(46) { ["promotionid"]=> int(546591580766208) ["voucher_code"]=> string(8) "NOIT3333" ["signature"]=> string(64) "2d03f736fc0407738349b5ec95adc089f618002403fbab6bea336db41981441d" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(0) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(2) ["start_time"]=> int(1674618577) ["end_time"]=> int(1682657377) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(1000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "3248232bc364e93c2add1fb23a83d62d" ["icon_text"]=> string(12) "ANA_OFFICIAL" ["shop_id"]=> int(7619345) ["shop_name"]=> string(12) "ANA_OFFICIAL" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-32130826108AA0280000000155010155" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(1000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "3248232bc364e93c2add1fb23a83d62d" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1682657377) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(263) "Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫0. Áp dụng đến 28-04-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(57) "shopee-ma-giam-10000-dong-ana_official-NOIT33331676480433" ["started_date"]=> string(19) "25-01-2023 10:49:37" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(46) "[SHOPEE] Mã giảm 10000 đồng ANA_OFFICIAL" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "63eb4dda2d0bc4632201f407" ["started_time"]=> int(1674618577000) ["expired_time"]=> int(1682657377000) ["aff_link"]=> string(222) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D546591580766208%26signature%3D2d03f736fc0407738349b5ec95adc089f618002403fbab6bea336db41981441d%26voucherCode%3DNOIT3333" } [57]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(6) "HUUA5K" ["banner_link"]=> string(40) "https://shopee.vn/m/shop-moi-len-san-moi" ["content"]=> string(268) "Giảm ngay ₫5.000 cho đơn hàng từ ₫199.000. Áp dụng đến 30-04-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(5000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "30-04-2023 04:15:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(146) "https://shopee.vn/search?promotionId=547813113085952&signature=8676ca654ba1d66f2ab21ee40273b3b295415c4a7404ff4bfabcf356b9d2ddd9&voucherCode=HUUA5K" } ["extra"]=> array(46) { ["promotionid"]=> int(547813113085952) ["voucher_code"]=> string(6) "HUUA5K" ["signature"]=> string(64) "8676ca654ba1d66f2ab21ee40273b3b295415c4a7404ff4bfabcf356b9d2ddd9" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(19900000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1674764100) ["end_time"]=> int(1682802900) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(500000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "16210f30089f965df6171d2db0543721" ["icon_text"]=> string(10) "AnBinhShop" ["shop_id"]=> int(37667592) ["shop_name"]=> string(10) "AnBinhShop" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-4EDC8A8E308AA0280000000155040545" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(500000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "16210f30089f965df6171d2db0543721" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1682802900) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(268) "Giảm ngay ₫5.000 cho đơn hàng từ ₫199.000. Áp dụng đến 30-04-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(52) "shopee-ma-giam-5000-dong-anbinhshop-HUUA5K1679029360" ["started_date"]=> string(19) "27-01-2023 03:15:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(43) "[SHOPEE] Mã giảm 5000 đồng AnBinhShop" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "6400d6f03a96ba664f27305f" ["started_time"]=> int(1674764100000) ["expired_time"]=> int(1682802900000) ["aff_link"]=> string(220) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D547813113085952%26signature%3D8676ca654ba1d66f2ab21ee40273b3b295415c4a7404ff4bfabcf356b9d2ddd9%26voucherCode%3DHUUA5K" } [58]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(7) "KING25K" ["banner_link"]=> string(42) "https://shopee.vn/m/sale-hang-hieu-gia-tot" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫25.000 cho đơn hàng từ ₫650.000. Áp dụng đến 30-04-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(25000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "30-04-2023 09:51:42" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(147) "https://shopee.vn/search?promotionId=547981967360000&signature=ba6770a5a0edb9616a4c463981ace7c3ee22645b582e68f0cac1702224b76f81&voucherCode=KING25K" } ["extra"]=> array(46) { ["promotionid"]=> int(547981967360000) ["voucher_code"]=> string(7) "KING25K" ["signature"]=> string(64) "ba6770a5a0edb9616a4c463981ace7c3ee22645b582e68f0cac1702224b76f81" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(65000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(1) ["start_time"]=> int(1674784302) ["end_time"]=> int(1682823102) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(2500000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "344cacd7313a12eebc9b9764c1ada888" ["icon_text"]=> string(17) "KingTech_Official" ["shop_id"]=> int(328376987) ["shop_name"]=> string(17) "KingTech_Official" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(true) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-DFFEE224A08AA0280000000155041404" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(2500000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "344cacd7313a12eebc9b9764c1ada888" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1682823102) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(269) "Giảm ngay ₫25.000 cho đơn hàng từ ₫650.000. Áp dụng đến 30-04-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(61) "shopee-ma-giam-25000-dong-kingtech_official-KING25K1679751934" ["started_date"]=> string(19) "27-01-2023 08:51:42" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(51) "[SHOPEE] Mã giảm 25000 đồng KingTech_Official" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "641ed44ffc349904f14a6022" ["started_time"]=> int(1674784302000) ["expired_time"]=> int(1682823102000) ["aff_link"]=> string(221) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D547981967360000%26signature%3Dba6770a5a0edb9616a4c463981ace7c3ee22645b582e68f0cac1702224b76f81%26voucherCode%3DKING25K" } [59]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(8) "XUONMOI1" ["banner_link"]=> string(31) "https://shopee.vn/m/ma-giam-gia" ["content"]=> string(268) "Giảm ngay ₫5.555 cho đơn hàng từ ₫155.555. Áp dụng đến 30-04-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(5555) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "30-04-2023 23:59:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(148) "https://shopee.vn/search?promotionId=548036753358848&signature=178edec8bc0302f0fd724b4853394fe982dc35925c68d25a5a3c766fb973a34e&voucherCode=XUONMOI1" } ["extra"]=> array(47) { ["promotionid"]=> int(548036753358848) ["voucher_code"]=> string(8) "XUONMOI1" ["signature"]=> string(64) "178edec8bc0302f0fd724b4853394fe982dc35925c68d25a5a3c766fb973a34e" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(15555500000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(18) ["start_time"]=> int(1674790800) ["end_time"]=> int(1682873940) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(555500000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "87a2f1b60d25c6aa00ac6d033d4badf2" ["icon_text"]=> string(28) "Thiên Hương Xưởng VNXK" ["customised_labels"]=> array(1) { [0]=> array(1) { ["content"]=> string(26) "Voucher khách hàng mới" } } ["shop_id"]=> int(816749750) ["shop_name"]=> string(28) "Thiên Hương Xưởng VNXK" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-5002880CA08AA0280000000155041455" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(555500000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "87a2f1b60d25c6aa00ac6d033d4badf2" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1682873940) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(1) ["created_by"]=> int(2) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(268) "Giảm ngay ₫5.555 cho đơn hàng từ ₫155.555. Áp dụng đến 30-04-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(66) "shopee-ma-giam-5555-dong-thien-huong-xuong-vnxk-XUONMOI11680354031" ["started_date"]=> string(19) "27-01-2023 10:40:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(61) "[SHOPEE] Mã giảm 5555 đồng Thiên Hương Xưởng VNXK" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "6427153fce94e9371f4e6ac5" ["started_time"]=> int(1674790800000) ["expired_time"]=> int(1682873940000) ["aff_link"]=> string(222) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D548036753358848%26signature%3D178edec8bc0302f0fd724b4853394fe982dc35925c68d25a5a3c766fb973a34e%26voucherCode%3DXUONMOI1" } [60]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(9) "NORT56565" ["banner_link"]=> string(40) "https://shopee.vn/m/shop-moi-len-san-moi" ["content"]=> string(267) "Giảm ngay ₫9.000 cho đơn hàng từ ₫99.000. Áp dụng đến 23-04-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(9000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "23-04-2023 00:00:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(149) "https://shopee.vn/search?promotionId=548409945767936&signature=b9ed04bd779e759630233301fffe80cab5ff0c0d163202735e8d0851c4af6b0f&voucherCode=NORT56565" } ["extra"]=> array(47) { ["promotionid"]=> int(548409945767936) ["voucher_code"]=> string(9) "NORT56565" ["signature"]=> string(64) "b9ed04bd779e759630233301fffe80cab5ff0c0d163202735e8d0851c4af6b0f" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(9900000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(2) ["start_time"]=> int(1674835200) ["end_time"]=> int(1682182800) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(900000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "5fc33c28ff1ab43c671fd68cff0188ab" ["icon_text"]=> string(21) "Northside Official VN" ["customised_labels"]=> array(1) { [0]=> array(1) { ["content"]=> string(26) "Voucher khách hàng mới" } } ["shop_id"]=> int(801434938) ["shop_name"]=> string(21) "Northside Official VN" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-4618A0AEB08AA0280000000155045014" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(900000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "5fc33c28ff1ab43c671fd68cff0188ab" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1682182800) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(1) ["created_by"]=> int(2) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(267) "Giảm ngay ₫9.000 cho đơn hàng từ ₫99.000. Áp dụng đến 23-04-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(66) "shopee-ma-giam-9000-dong-northside-official-vn-NORT565651675399722" ["started_date"]=> string(19) "27-01-2023 23:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(54) "[SHOPEE] Mã giảm 9000 đồng Northside Official VN" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "63da9c128123b766ae427f32" ["started_time"]=> int(1674835200000) ["expired_time"]=> int(1682182800000) ["aff_link"]=> string(223) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D548409945767936%26signature%3Db9ed04bd779e759630233301fffe80cab5ff0c0d163202735e8d0851c4af6b0f%26voucherCode%3DNORT56565" } [61]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(9) "GOTO37S30" ["banner_link"]=> string(31) "https://shopee.vn/m/ma-giam-gia" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫199.000. Áp dụng đến 28-04-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(10000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "28-04-2023 15:47:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(149) "https://shopee.vn/search?promotionId=548921105530880&signature=54467f97b2597a1dc5a4156284d290c4e7d623ab04e1fe73709df7cf16d9e5c2&voucherCode=GOTO37S30" } ["extra"]=> array(46) { ["promotionid"]=> int(548921105530880) ["voucher_code"]=> string(9) "GOTO37S30" ["signature"]=> string(64) "54467f97b2597a1dc5a4156284d290c4e7d623ab04e1fe73709df7cf16d9e5c2" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(19900000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(49) ["start_time"]=> int(1674895761) ["end_time"]=> int(1682671620) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(1000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "08db4c4f4a8125e4e4306e78fda7c062" ["icon_text"]=> string(9) "GTM Store" ["shop_id"]=> int(168758605) ["shop_name"]=> string(9) "GTM Store" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-EE1DC02B188AA0280000000155050551" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(1000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "08db4c4f4a8125e4e4306e78fda7c062" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1682671620) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(269) "Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫199.000. Áp dụng đến 28-04-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(55) "shopee-ma-giam-10000-dong-gtm-store-GOTO37S301680022837" ["started_date"]=> string(19) "28-01-2023 15:49:21" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(43) "[SHOPEE] Mã giảm 10000 đồng GTM Store" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "6421cf34aca8f04d9555ec58" ["started_time"]=> int(1674895761000) ["expired_time"]=> int(1682671620000) ["aff_link"]=> string(223) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D548921105530880%26signature%3D54467f97b2597a1dc5a4156284d290c4e7d623ab04e1fe73709df7cf16d9e5c2%26voucherCode%3DGOTO37S30" } [62]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(9) "GIAD3K159" ["banner_link"]=> string(40) "https://shopee.vn/m/shop-moi-len-san-moi" ["content"]=> string(268) "Giảm ngay ₫3.000 cho đơn hàng từ ₫159.000. Áp dụng đến 01-05-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(3000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "01-05-2023 00:26:39" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(149) "https://shopee.vn/search?promotionId=549146902691840&signature=7fd6877fe56dda93127bc7567defcd17bc07259a794fec86bbdbfc309ac2fe7d&voucherCode=GIAD3K159" } ["extra"]=> array(46) { ["promotionid"]=> int(549146902691840) ["voucher_code"]=> string(9) "GIAD3K159" ["signature"]=> string(64) "7fd6877fe56dda93127bc7567defcd17bc07259a794fec86bbdbfc309ac2fe7d" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(15900000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1674923199) ["end_time"]=> int(1682875599) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(300000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "8a681e787ecfbaa3fe972b4368718296" ["icon_text"]=> string(8) "PucaMart" ["shop_id"]=> int(175356256) ["shop_name"]=> string(8) "PucaMart" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-0DEC2308C88AA0280000000155051504" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(300000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "8a681e787ecfbaa3fe972b4368718296" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1682875599) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(268) "Giảm ngay ₫3.000 cho đơn hàng từ ₫159.000. Áp dụng đến 01-05-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(53) "shopee-ma-giam-3000-dong-pucamart-GIAD3K1591676652520" ["started_date"]=> string(19) "28-01-2023 23:26:39" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(41) "[SHOPEE] Mã giảm 3000 đồng PucaMart" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "63ec67caccd5f20edb26d4af" ["started_time"]=> int(1674923199000) ["expired_time"]=> int(1682875599000) ["aff_link"]=> string(223) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D549146902691840%26signature%3D7fd6877fe56dda93127bc7567defcd17bc07259a794fec86bbdbfc309ac2fe7d%26voucherCode%3DGIAD3K159" } [63]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(6) "3CEV10" ["banner_link"]=> string(40) "https://shopee.vn/m/shop-moi-len-san-moi" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫399.000. Áp dụng đến 02-05-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(10000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "02-05-2023 11:44:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(146) "https://shopee.vn/search?promotionId=549488620093440&signature=58c0c0cca0d29923c7a2cd3ebbac2bd977dfe8d38d424b31e562d7d4b58c20be&voucherCode=3CEV10" } ["extra"]=> array(46) { ["promotionid"]=> int(549488620093440) ["voucher_code"]=> string(6) "3CEV10" ["signature"]=> string(64) "58c0c0cca0d29923c7a2cd3ebbac2bd977dfe8d38d424b31e562d7d4b58c20be" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(39900000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(3) ["start_time"]=> int(1674963480) ["end_time"]=> int(1683002640) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(1000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "d8e1de5fb882f5f1fe14762a9f9e7545" ["icon_text"]=> string(17) "3CE VietNam-Store" ["shop_id"]=> int(614895096) ["shop_name"]=> string(17) "3CE VietNam-Store" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-58C6822E988AA0280000000155055001" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(1000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "d8e1de5fb882f5f1fe14762a9f9e7545" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1683002640) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(269) "Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫399.000. Áp dụng đến 02-05-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(60) "shopee-ma-giam-10000-dong-3ce-vietnam-store-3CEV101677818882" ["started_date"]=> string(19) "29-01-2023 10:38:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(51) "[SHOPEE] Mã giảm 10000 đồng 3CE VietNam-Store" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "6400d6ef3a96ba664f27305e" ["started_time"]=> int(1674963480000) ["expired_time"]=> int(1683002640000) ["aff_link"]=> string(220) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D549488620093440%26signature%3D58c0c0cca0d29923c7a2cd3ebbac2bd977dfe8d38d424b31e562d7d4b58c20be%26voucherCode%3D3CEV10" } [64]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(8) "NEMGD50K" ["banner_link"]=> string(31) "https://shopee.vn/m/ma-giam-gia" ["content"]=> string(271) "Giảm ngay ₫50.000 cho đơn hàng từ ₫2.650.000. Áp dụng đến 02-05-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(50000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "02-05-2023 10:00:14" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(148) "https://shopee.vn/search?promotionId=550166369271808&signature=8e17169ff8c8b9dcc3501523cb8296708b941b70459367f9371d04ba5cd2fbcd&voucherCode=NEMGD50K" } ["extra"]=> array(46) { ["promotionid"]=> int(550166369271808) ["voucher_code"]=> string(8) "NEMGD50K" ["signature"]=> string(64) "8e17169ff8c8b9dcc3501523cb8296708b941b70459367f9371d04ba5cd2fbcd" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(265000000000) ["product_limit"]=> bool(true) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1675044734) ["end_time"]=> int(1682996414) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(5000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "5e53cd96db76e1f0028d1ee189a1449a" ["icon_text"]=> string(20) "Nệm Giá Kho Store" ["shop_id"]=> int(97940068) ["shop_name"]=> string(20) "Nệm Giá Kho Store" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-6B358824A88AA0280000000155101155" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(5000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "5e53cd96db76e1f0028d1ee189a1449a" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1682996414) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(271) "Giảm ngay ₫50.000 cho đơn hàng từ ₫2.650.000. Áp dụng đến 02-05-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(62) "shopee-ma-giam-50000-dong-nem-gia-kho-store-NEMGD50K1680282035" ["started_date"]=> string(19) "30-01-2023 09:12:14" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(54) "[SHOPEE] Mã giảm 50000 đồng Nệm Giá Kho Store" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "6425c3ae09e8785d825e6fc9" ["started_time"]=> int(1675044734000) ["expired_time"]=> int(1682996414000) ["aff_link"]=> string(222) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D550166369271808%26signature%3D8e17169ff8c8b9dcc3501523cb8296708b941b70459367f9371d04ba5cd2fbcd%26voucherCode%3DNEMGD50K" } [65]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(8) "DALIEU01" ["banner_link"]=> string(38) "https://shopee.vn/m/top-deal-hot-trend" ["content"]=> string(283) "Giảm ngay 10%, tối đa ₫5.000, cho đơn hàng từ ₫50.000. Áp dụng đến 30-04-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(0.1) ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["expired_date"]=> string(19) "30-04-2023 23:03:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(148) "https://shopee.vn/search?promotionId=550555315470336&signature=3e815940173e0b6bb1f1a57b57550a7392467996a06cc539a207598672d85519&voucherCode=DALIEU01" } ["extra"]=> array(47) { ["promotionid"]=> int(550555315470336) ["voucher_code"]=> string(8) "DALIEU01" ["signature"]=> string(64) "3e815940173e0b6bb1f1a57b57550a7392467996a06cc539a207598672d85519" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(5000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(59) ["start_time"]=> int(1675090980) ["end_time"]=> int(1682870580) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(10) ["reward_value"]=> int(0) ["reward_cap"]=> int(500000000) ["icon_hash"]=> string(32) "eedfaa691e1ac484e4d2960845a52971" ["icon_text"]=> string(34) "NHÀ THUỐC DA LIỄU 24H Klenzit" ["customised_labels"]=> array(1) { [0]=> array(1) { ["content"]=> string(31) "Voucher cho đơn hàng thứ 2" } } ["shop_id"]=> int(73391131) ["shop_name"]=> string(34) "NHÀ THUỐC DA LIỄU 24H Klenzit" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-0E1C228EA88AA0280000000155104544" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(0) ["discount_percentage"]=> int(10) ["discount_cap"]=> int(500000000) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "eedfaa691e1ac484e4d2960845a52971" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1682870580) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(2) ["created_by"]=> int(2) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(1000000) ["usage_terms"]=> string(283) "Giảm ngay 10%, tối đa ₫5.000, cho đơn hàng từ ₫50.000. Áp dụng đến 30-04-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(66) "shopee-ma-giam-10-nha-thuoc-da-lieu-24h-klenzit-DALIEU011677603651" ["started_date"]=> string(19) "30-01-2023 22:03:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(58) "[SHOPEE] Mã giảm 10% NHÀ THUỐC DA LIỄU 24H Klenzit" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "63ebc1d5a157b076d7412b09" ["started_time"]=> int(1675090980000) ["expired_time"]=> int(1682870580000) ["aff_link"]=> string(222) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D550555315470336%26signature%3D3e815940173e0b6bb1f1a57b57550a7392467996a06cc539a207598672d85519%26voucherCode%3DDALIEU01" } [66]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(8) "DALIEU02" ["banner_link"]=> string(38) "https://shopee.vn/m/top-deal-hot-trend" ["content"]=> string(283) "Giảm ngay 15%, tối đa ₫3.000, cho đơn hàng từ ₫20.000. Áp dụng đến 30-04-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(0.15) ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["expired_date"]=> string(19) "30-04-2023 23:05:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(148) "https://shopee.vn/search?promotionId=550557110583296&signature=e258afd26993fab8b90d794de0dfbbf8f1d8d46cdb650b933c2f9049dda25dc2&voucherCode=DALIEU02" } ["extra"]=> array(46) { ["promotionid"]=> int(550557110583296) ["voucher_code"]=> string(8) "DALIEU02" ["signature"]=> string(64) "e258afd26993fab8b90d794de0dfbbf8f1d8d46cdb650b933c2f9049dda25dc2" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(2000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(99) ["start_time"]=> int(1675091100) ["end_time"]=> int(1682870700) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(15) ["reward_value"]=> int(0) ["reward_cap"]=> int(300000000) ["icon_hash"]=> string(32) "eedfaa691e1ac484e4d2960845a52971" ["icon_text"]=> string(34) "NHÀ THUỐC DA LIỄU 24H Klenzit" ["shop_id"]=> int(73391131) ["shop_name"]=> string(34) "NHÀ THUỐC DA LIỄU 24H Klenzit" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-6121A28BB88AA0280000000155104544" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(0) ["discount_percentage"]=> int(15) ["discount_cap"]=> int(300000000) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "eedfaa691e1ac484e4d2960845a52971" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1682870700) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(1500000) ["usage_terms"]=> string(283) "Giảm ngay 15%, tối đa ₫3.000, cho đơn hàng từ ₫20.000. Áp dụng đến 30-04-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(66) "shopee-ma-giam-15-nha-thuoc-da-lieu-24h-klenzit-DALIEU021677603647" ["started_date"]=> string(19) "30-01-2023 22:05:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(58) "[SHOPEE] Mã giảm 15% NHÀ THUỐC DA LIỄU 24H Klenzit" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "63ebc1ada157b076d7412ac8" ["started_time"]=> int(1675091100000) ["expired_time"]=> int(1682870700000) ["aff_link"]=> string(222) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D550557110583296%26signature%3De258afd26993fab8b90d794de0dfbbf8f1d8d46cdb650b933c2f9049dda25dc2%26voucherCode%3DDALIEU02" } [67]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(7) "DACS20K" ["banner_link"]=> string(31) "https://shopee.vn/m/ma-giam-gia" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫20.000 cho đơn hàng từ ₫500.000. Áp dụng đến 30-04-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(20000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "30-04-2023 11:19:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(147) "https://shopee.vn/search?promotionId=550926151548928&signature=f7448c0fadd9b2114c98bb35be556397251b9d59ba37f70a5225ed3335de3e86&voucherCode=DACS20K" } ["extra"]=> array(46) { ["promotionid"]=> int(550926151548928) ["voucher_code"]=> string(7) "DACS20K" ["signature"]=> string(64) "f7448c0fadd9b2114c98bb35be556397251b9d59ba37f70a5225ed3335de3e86" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(50000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(8) ["start_time"]=> int(1675135140) ["end_time"]=> int(1682828340) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(2000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "22c74fb30c5a2442d25cf62157dd02d4" ["icon_text"]=> string(30) "Đặc sản Mộc Truly Hue's" ["shop_id"]=> int(182034313) ["shop_name"]=> string(30) "Đặc sản Mộc Truly Hue's" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-B7FB6857428AA0280000000155110100" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(2000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "22c74fb30c5a2442d25cf62157dd02d4" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1682828340) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(269) "Giảm ngay ₫20.000 cho đơn hàng từ ₫500.000. Áp dụng đến 30-04-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(67) "shopee-ma-giam-20000-dong-dac-san-moc-truly-hue-s-DACS20K1680195617" ["started_date"]=> string(19) "31-01-2023 10:19:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(64) "[SHOPEE] Mã giảm 20000 đồng Đặc sản Mộc Truly Hue's" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "6424723733e53c26023e8d0c" ["started_time"]=> int(1675135140000) ["expired_time"]=> int(1682828340000) ["aff_link"]=> string(221) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D550926151548928%26signature%3Df7448c0fadd9b2114c98bb35be556397251b9d59ba37f70a5225ed3335de3e86%26voucherCode%3DDACS20K" } [68]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(6) "AURO5K" ["banner_link"]=> string(40) "https://shopee.vn/m/shop-moi-len-san-moi" ["content"]=> string(267) "Giảm ngay ₫5.000 cho đơn hàng từ ₫99.000. Áp dụng đến 30-04-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(5000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "30-04-2023 14:43:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(146) "https://shopee.vn/search?promotionId=551028408139776&signature=66ee9ad88be4d467c167ed065bf1ae6d3266cca98c170196f6df5e269b90f605&voucherCode=AURO5K" } ["extra"]=> array(46) { ["promotionid"]=> int(551028408139776) ["voucher_code"]=> string(6) "AURO5K" ["signature"]=> string(64) "66ee9ad88be4d467c167ed065bf1ae6d3266cca98c170196f6df5e269b90f605" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(9900000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1675147380) ["end_time"]=> int(1682840580) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(500000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "sg-11134004-23030-tltl7yb4q5nv15" ["icon_text"]=> string(15) "_Aurora Closet_" ["shop_id"]=> int(905009793) ["shop_name"]=> string(15) "_Aurora Closet_" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-92D268B7128AA0280000000155110440" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(500000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "sg-11134004-23030-tltl7yb4q5nv15" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1682840580) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(267) "Giảm ngay ₫5.000 cho đơn hàng từ ₫99.000. Áp dụng đến 30-04-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(57) "shopee-ma-giam-5000-dong-_aurora-closet_-AURO5K1680354029" ["started_date"]=> string(19) "31-01-2023 13:43:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(48) "[SHOPEE] Mã giảm 5000 đồng _Aurora Closet_" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "641ddb2a7e16ce39f34dcf77" ["started_time"]=> int(1675147380000) ["expired_time"]=> int(1682840580000) ["aff_link"]=> string(220) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D551028408139776%26signature%3D66ee9ad88be4d467c167ed065bf1ae6d3266cca98c170196f6df5e269b90f605%26voucherCode%3DAURO5K" } [69]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(6) "AURO6K" ["banner_link"]=> string(31) "https://shopee.vn/m/ma-giam-gia" ["content"]=> string(268) "Giảm ngay ₫6.000 cho đơn hàng từ ₫149.000. Áp dụng đến 30-04-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(6000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "30-04-2023 14:45:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(146) "https://shopee.vn/search?promotionId=551028642627584&signature=e09b7655a143364d9a97765701a5149587688b33a63715185f9e31401e11950d&voucherCode=AURO6K" } ["extra"]=> array(46) { ["promotionid"]=> int(551028642627584) ["voucher_code"]=> string(6) "AURO6K" ["signature"]=> string(64) "e09b7655a143364d9a97765701a5149587688b33a63715185f9e31401e11950d" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(14900000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1675147500) ["end_time"]=> int(1682840700) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(600000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "sg-11134004-23030-tltl7yb4q5nv15" ["icon_text"]=> string(15) "_Aurora Closet_" ["shop_id"]=> int(905009793) ["shop_name"]=> string(15) "_Aurora Closet_" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-99E668A3128AA0280000000155110440" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(600000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "sg-11134004-23030-tltl7yb4q5nv15" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1682840700) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(268) "Giảm ngay ₫6.000 cho đơn hàng từ ₫149.000. Áp dụng đến 30-04-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(57) "shopee-ma-giam-6000-dong-_aurora-closet_-AURO6K1680354050" ["started_date"]=> string(19) "31-01-2023 13:45:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(48) "[SHOPEE] Mã giảm 6000 đồng _Aurora Closet_" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "64271543ce94e9371f4e6ac8" ["started_time"]=> int(1675147500000) ["expired_time"]=> int(1682840700000) ["aff_link"]=> string(220) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D551028642627584%26signature%3De09b7655a143364d9a97765701a5149587688b33a63715185f9e31401e11950d%26voucherCode%3DAURO6K" } [70]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(6) "AURO7K" ["banner_link"]=> string(31) "https://shopee.vn/m/ma-giam-gia" ["content"]=> string(268) "Giảm ngay ₫7.000 cho đơn hàng từ ₫199.000. Áp dụng đến 30-04-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(7000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "30-04-2023 14:50:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(146) "https://shopee.vn/search?promotionId=551031503470592&signature=c21f167e003869ae55f19f917ede999942cd520dc0fbd6db3fe989f081b57d60&voucherCode=AURO7K" } ["extra"]=> array(46) { ["promotionid"]=> int(551031503470592) ["voucher_code"]=> string(6) "AURO7K" ["signature"]=> string(64) "c21f167e003869ae55f19f917ede999942cd520dc0fbd6db3fe989f081b57d60" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(19900000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1675147800) ["end_time"]=> int(1682841000) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(700000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "sg-11134004-23030-tltl7yb4q5nv15" ["icon_text"]=> string(15) "_Aurora Closet_" ["shop_id"]=> int(905009793) ["shop_name"]=> string(15) "_Aurora Closet_" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-221102B6128AA0280000000155110441" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(700000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "sg-11134004-23030-tltl7yb4q5nv15" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1682841000) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(268) "Giảm ngay ₫7.000 cho đơn hàng từ ₫199.000. Áp dụng đến 30-04-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(57) "shopee-ma-giam-7000-dong-_aurora-closet_-AURO7K1680282047" ["started_date"]=> string(19) "31-01-2023 13:50:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(48) "[SHOPEE] Mã giảm 7000 đồng _Aurora Closet_" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "6425c3bf09e8785d825e6fcf" ["started_time"]=> int(1675147800000) ["expired_time"]=> int(1682841000000) ["aff_link"]=> string(220) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D551031503470592%26signature%3Dc21f167e003869ae55f19f917ede999942cd520dc0fbd6db3fe989f081b57d60%26voucherCode%3DAURO7K" } [71]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(9) "HIEN63636" ["banner_link"]=> string(40) "https://shopee.vn/m/shop-moi-len-san-moi" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫15.000 cho đơn hàng từ ₫150.000. Áp dụng đến 30-04-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(15000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "30-04-2023 15:01:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(149) "https://shopee.vn/search?promotionId=551037081616384&signature=46beaecf24295b1cfe59716ae447efc04b8676b1f2c90e855665f424c790b185&voucherCode=HIEN63636" } ["extra"]=> array(46) { ["promotionid"]=> int(551037081616384) ["voucher_code"]=> string(9) "HIEN63636" ["signature"]=> string(64) "46beaecf24295b1cfe59716ae447efc04b8676b1f2c90e855665f424c790b185" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(15000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1675148460) ["end_time"]=> int(1682841660) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(1500000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "ba0f782b69cb44f336730c1bc452ae36" ["icon_text"]=> string(19) "Đồ Bộ Hottrend" ["shop_id"]=> int(101828618) ["shop_name"]=> string(19) "Đồ Bộ Hottrend" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-B12362A6028AA0280000000155110444" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(1500000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "ba0f782b69cb44f336730c1bc452ae36" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1682841660) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(269) "Giảm ngay ₫15.000 cho đơn hàng từ ₫150.000. Áp dụng đến 30-04-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(60) "shopee-ma-giam-15000-dong-do-bo-hottrend-HIEN636361675442946" ["started_date"]=> string(19) "31-01-2023 14:01:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(53) "[SHOPEE] Mã giảm 15000 đồng Đồ Bộ Hottrend" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "63db4482465ffc7cf459ec97" ["started_time"]=> int(1675148460000) ["expired_time"]=> int(1682841660000) ["aff_link"]=> string(223) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D551037081616384%26signature%3D46beaecf24295b1cfe59716ae447efc04b8676b1f2c90e855665f424c790b185%26voucherCode%3DHIEN63636" } [72]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(6) "AURO9K" ["banner_link"]=> string(31) "https://shopee.vn/m/ma-giam-gia" ["content"]=> string(268) "Giảm ngay ₫9.000 cho đơn hàng từ ₫259.000. Áp dụng đến 30-04-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(9000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "30-04-2023 15:09:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(146) "https://shopee.vn/search?promotionId=551040747716608&signature=a4de601668921aa447cafe19cc2f7275fbda26a41b905445ca7c334e0fc19afd&voucherCode=AURO9K" } ["extra"]=> array(46) { ["promotionid"]=> int(551040747716608) ["voucher_code"]=> string(6) "AURO9K" ["signature"]=> string(64) "a4de601668921aa447cafe19cc2f7275fbda26a41b905445ca7c334e0fc19afd" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(25900000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(1) ["start_time"]=> int(1675148940) ["end_time"]=> int(1682842140) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(900000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "sg-11134004-23030-tltl7yb4q5nv15" ["icon_text"]=> string(15) "_Aurora Closet_" ["shop_id"]=> int(905009793) ["shop_name"]=> string(15) "_Aurora Closet_" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-06D80AB6128AA0280000000155110445" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(900000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "sg-11134004-23030-tltl7yb4q5nv15" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1682842140) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(268) "Giảm ngay ₫9.000 cho đơn hàng từ ₫259.000. Áp dụng đến 30-04-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(57) "shopee-ma-giam-9000-dong-_aurora-closet_-AURO9K1680282014" ["started_date"]=> string(19) "31-01-2023 14:09:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(48) "[SHOPEE] Mã giảm 9000 đồng _Aurora Closet_" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "6425c3ae09e8785d825e6fca" ["started_time"]=> int(1675148940000) ["expired_time"]=> int(1682842140000) ["aff_link"]=> string(220) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D551040747716608%26signature%3Da4de601668921aa447cafe19cc2f7275fbda26a41b905445ca7c334e0fc19afd%26voucherCode%3DAURO9K" } [73]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(8) "DONGVA9K" ["banner_link"]=> string(40) "https://shopee.vn/m/shop-moi-len-san-moi" ["content"]=> string(267) "Giảm ngay ₫9.000 cho đơn hàng từ ₫59.000. Áp dụng đến 30-04-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(9000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "30-04-2023 18:07:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(148) "https://shopee.vn/search?promotionId=551130934247424&signature=50b301c8717a6725134bf9bb837c962c2074f4334c45b1722c6619adcf276653&voucherCode=DONGVA9K" } ["extra"]=> array(46) { ["promotionid"]=> int(551130934247424) ["voucher_code"]=> string(8) "DONGVA9K" ["signature"]=> string(64) "50b301c8717a6725134bf9bb837c962c2074f4334c45b1722c6619adcf276653" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(5900000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(6) ["start_time"]=> int(1675159620) ["end_time"]=> int(1682852820) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(900000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "bea05a2248fdbbbef2001c06f54fd072" ["icon_text"]=> string(22) "Gia Dụng Đông Tân" ["shop_id"]=> int(147725608) ["shop_name"]=> string(22) "Gia Dụng Đông Tân" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-ACCD687F428AA0280000000155111000" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(900000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "bea05a2248fdbbbef2001c06f54fd072" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1682852820) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(267) "Giảm ngay ₫9.000 cho đơn hàng từ ₫59.000. Áp dụng đến 30-04-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(61) "shopee-ma-giam-9000-dong-gia-dung-dong-tan-DONGVA9K1679719647" ["started_date"]=> string(19) "31-01-2023 17:07:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(55) "[SHOPEE] Mã giảm 9000 đồng Gia Dụng Đông Tân" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "641ddb1f7e16ce39f34dcf74" ["started_time"]=> int(1675159620000) ["expired_time"]=> int(1682852820000) ["aff_link"]=> string(222) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D551130934247424%26signature%3D50b301c8717a6725134bf9bb837c962c2074f4334c45b1722c6619adcf276653%26voucherCode%3DDONGVA9K" } [74]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(7) "DONGV5K" ["banner_link"]=> string(40) "https://shopee.vn/m/shop-moi-len-san-moi" ["content"]=> string(267) "Giảm ngay ₫5.000 cho đơn hàng từ ₫70.000. Áp dụng đến 30-04-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(5000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "30-04-2023 18:07:02" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(147) "https://shopee.vn/search?promotionId=551130136444928&signature=fa99c36abf0621352e9b8820508e08e09bcd16605efea7e9838b7023895d879c&voucherCode=DONGV5K" } ["extra"]=> array(46) { ["promotionid"]=> int(551130136444928) ["voucher_code"]=> string(7) "DONGV5K" ["signature"]=> string(64) "fa99c36abf0621352e9b8820508e08e09bcd16605efea7e9838b7023895d879c" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(7000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1675159622) ["end_time"]=> int(1682852822) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(500000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "bea05a2248fdbbbef2001c06f54fd072" ["icon_text"]=> string(22) "Gia Dụng Đông Tân" ["shop_id"]=> int(147725608) ["shop_name"]=> string(22) "Gia Dụng Đông Tân" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-57FA882E028AA0280000000155110555" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(500000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "bea05a2248fdbbbef2001c06f54fd072" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1682852822) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(267) "Giảm ngay ₫5.000 cho đơn hàng từ ₫70.000. Áp dụng đến 30-04-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(60) "shopee-ma-giam-5000-dong-gia-dung-dong-tan-DONGV5K1679762892" ["started_date"]=> string(19) "31-01-2023 17:07:02" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(55) "[SHOPEE] Mã giảm 5000 đồng Gia Dụng Đông Tân" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "6411586a6a2f56536f2d4560" ["started_time"]=> int(1675159622000) ["expired_time"]=> int(1682852822000) ["aff_link"]=> string(221) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D551130136444928%26signature%3Dfa99c36abf0621352e9b8820508e08e09bcd16605efea7e9838b7023895d879c%26voucherCode%3DDONGV5K" } [75]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(7) "HATDTRA" ["banner_link"]=> string(34) "https://shopee.vn/m/sieu-sale-fmcg" ["content"]=> string(282) "Giảm ngay 50%, tối đa ₫1.999, cho đơn hàng từ ₫3.998. Áp dụng đến 30-04-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(0.5) ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["expired_date"]=> string(19) "30-04-2023 23:59:43" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(147) "https://shopee.vn/search?promotionId=551192775065600&signature=9beeef4564fb0bcc8a82cdccc26a065b847611e03f8e7db44eec27fe0a343639&voucherCode=HATDTRA" } ["extra"]=> array(46) { ["promotionid"]=> int(551192775065600) ["voucher_code"]=> string(7) "HATDTRA" ["signature"]=> string(64) "9beeef4564fb0bcc8a82cdccc26a065b847611e03f8e7db44eec27fe0a343639" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(399800000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(10) ["start_time"]=> int(1675167043) ["end_time"]=> int(1682873983) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(50) ["reward_value"]=> int(0) ["reward_cap"]=> int(199900000) ["icon_hash"]=> string(32) "51a0567408d44f0b89bb11874020b499" ["icon_text"]=> string(31) "Hạt Dinh Dưỡng - Poli Nuts" ["shop_id"]=> int(297407890) ["shop_name"]=> string(31) "Hạt Dinh Dưỡng - Poli Nuts" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-E121E055C28AA0280000000155111054" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(0) ["discount_percentage"]=> int(50) ["discount_cap"]=> int(199900000) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "51a0567408d44f0b89bb11874020b499" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1682873983) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(5000000) ["usage_terms"]=> string(282) "Giảm ngay 50%, tối đa ₫1.999, cho đơn hàng từ ₫3.998. Áp dụng đến 30-04-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(60) "shopee-ma-giam-50-hat-dinh-duong-poli-nuts-HATDTRA1677300364" ["started_date"]=> string(19) "31-01-2023 19:10:43" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(55) "[SHOPEE] Mã giảm 50% Hạt Dinh Dưỡng - Poli Nuts" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "63f8f0bb3ec2c3201f2a5046" ["started_time"]=> int(1675167043000) ["expired_time"]=> int(1682873983000) ["aff_link"]=> string(221) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D551192775065600%26signature%3D9beeef4564fb0bcc8a82cdccc26a065b847611e03f8e7db44eec27fe0a343639%26voucherCode%3DHATDTRA" } [76]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(7) "SHOPN10" ["banner_link"]=> string(38) "https://shopee.vn/m/sieu-hoi-song-chat" ["content"]=> string(263) "Giảm ngay 10% cho đơn hàng từ ₫150.000. Áp dụng đến 04-05-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(0.1) ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["expired_date"]=> string(19) "04-05-2023 21:34:29" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(147) "https://shopee.vn/search?promotionId=551234625896448&signature=671624f99d50e5c98750a87493e645c5db75a7552119c06c20d0fa0089a82bed&voucherCode=SHOPN10" } ["extra"]=> array(46) { ["promotionid"]=> int(551234625896448) ["voucher_code"]=> string(7) "SHOPN10" ["signature"]=> string(64) "671624f99d50e5c98750a87493e645c5db75a7552119c06c20d0fa0089a82bed" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(15000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(3) ["start_time"]=> int(1675172069) ["end_time"]=> int(1683210869) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(10) ["reward_value"]=> int(0) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "3d9edb269c4640251c5e01bc9af7c048" ["icon_text"]=> string(9) "SOGA SHOP" ["shop_id"]=> int(785300364) ["shop_name"]=> string(9) "SOGA SHOP" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-11222980C28AA0280000000155111140" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(0) ["discount_percentage"]=> int(10) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "3d9edb269c4640251c5e01bc9af7c048" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1683210869) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(1000000) ["usage_terms"]=> string(263) "Giảm ngay 10% cho đơn hàng từ ₫150.000. Áp dụng đến 04-05-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(45) "shopee-ma-giam-10-soga-shop-SHOPN101676480459" ["started_date"]=> string(19) "31-01-2023 20:34:29" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(33) "[SHOPEE] Mã giảm 10% SOGA SHOP" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "63eb4dbb2d0bc4632201f3fc" ["started_time"]=> int(1675172069000) ["expired_time"]=> int(1683210869000) ["aff_link"]=> string(221) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D551234625896448%26signature%3D671624f99d50e5c98750a87493e645c5db75a7552119c06c20d0fa0089a82bed%26voucherCode%3DSHOPN10" } [77]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(19) "SFP-551236193566720" ["banner_link"]=> string(38) "https://shopee.vn/m/sieu-hoi-song-chat" ["content"]=> string(267) "Giảm ngay ₫5.000 cho đơn hàng từ ₫50.000. Áp dụng đến 06-08-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(5000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "06-08-2023 20:37:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(159) "https://shopee.vn/search?promotionId=551236193566720&signature=24c78ceb9d2af17e0e1cda8fc0faf5b521e260ac757a36508f812cd89377bdf9&voucherCode=SFP-551236193566720" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(551236193566720) ["voucher_code"]=> string(19) "SFP-551236193566720" ["signature"]=> string(64) "24c78ceb9d2af17e0e1cda8fc0faf5b521e260ac757a36508f812cd89377bdf9" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(5000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(6) ["start_time"]=> int(1675172220) ["end_time"]=> int(1691329020) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(7) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(500000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "3d9edb269c4640251c5e01bc9af7c048" ["icon_text"]=> string(9) "SOGA SHOP" ["shop_id"]=> int(785300364) ["shop_name"]=> string(9) "SOGA SHOP" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-E6D9E881928AA0280000000155111140" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(500000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "3d9edb269c4640251c5e01bc9af7c048" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1690724220) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(0) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(3) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(267) "Giảm ngay ₫5.000 cho đơn hàng từ ₫50.000. Áp dụng đến 06-08-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(64) "shopee-ma-giam-5000-dong-soga-shop-SFP-5512361935667201677816978" ["started_date"]=> string(19) "31-01-2023 20:37:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(42) "[SHOPEE] Mã giảm 5000 đồng SOGA SHOP" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "6400d9c106cb444792505f66" ["started_time"]=> int(1675172220000) ["expired_time"]=> int(1691329020000) ["aff_link"]=> string(233) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D551236193566720%26signature%3D24c78ceb9d2af17e0e1cda8fc0faf5b521e260ac757a36508f812cd89377bdf9%26voucherCode%3DSFP-551236193566720" } [78]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(8) "1920ST01" ["banner_link"]=> string(40) "https://shopee.vn/m/shop-moi-len-san-moi" ["content"]=> string(282) "Giảm ngay 15%, tối đa ₫1.000, cho đơn hàng từ ₫6.666. Áp dụng đến 30-04-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(0.15) ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["expired_date"]=> string(19) "30-04-2023 23:17:14" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(148) "https://shopee.vn/search?promotionId=551286458171392&signature=a4df417600e0fb22c325e77dccb6e2c7b3bf28942e857cec019d30fe4062145c&voucherCode=1920ST01" } ["extra"]=> array(46) { ["promotionid"]=> int(551286458171392) ["voucher_code"]=> string(8) "1920ST01" ["signature"]=> string(64) "a4df417600e0fb22c325e77dccb6e2c7b3bf28942e857cec019d30fe4062145c" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(666600000) ["product_limit"]=> bool(true) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(37) ["start_time"]=> int(1675178234) ["end_time"]=> int(1682871434) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(15) ["reward_value"]=> int(0) ["reward_cap"]=> int(100000000) ["icon_hash"]=> string(32) "92cda73e5a7dbafbf3468bf1f59d1247" ["icon_text"]=> string(29) "Phụ kiện 1920Store.vn HCM" ["shop_id"]=> int(257831825) ["shop_name"]=> string(29) "Phụ kiện 1920Store.vn HCM" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-B40B6A24928AA0280000000155111410" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(0) ["discount_percentage"]=> int(15) ["discount_cap"]=> int(100000000) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "92cda73e5a7dbafbf3468bf1f59d1247" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1682871434) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(1500000) ["usage_terms"]=> string(282) "Giảm ngay 15%, tối đa ₫1.000, cho đơn hàng từ ₫6.666. Áp dụng đến 30-04-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(62) "shopee-ma-giam-15-phu-kien-1920store-vn-hcm-1920ST011676609333" ["started_date"]=> string(19) "31-01-2023 22:17:14" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(53) "[SHOPEE] Mã giảm 15% Phụ kiện 1920Store.vn HCM" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "63ebc29aa157b076d7412b59" ["started_time"]=> int(1675178234000) ["expired_time"]=> int(1682871434000) ["aff_link"]=> string(222) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D551286458171392%26signature%3Da4df417600e0fb22c325e77dccb6e2c7b3bf28942e857cec019d30fe4062145c%26voucherCode%3D1920ST01" } [79]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(8) "COOLMAT1" ["banner_link"]=> string(30) "https://shopee.vn/m/re-bat-ngo" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫50.000 cho đơn hàng từ ₫399.000. Áp dụng đến 30-04-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(50000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "30-04-2023 23:59:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(148) "https://shopee.vn/search?promotionId=532963246866432&signature=ff0a7c66f9012e2dcc43bea3b7a2f0cc7682b3d71a26eb09fae23ccc5da1db3c&voucherCode=COOLMAT1" } ["extra"]=> array(46) { ["promotionid"]=> int(532963246866432) ["voucher_code"]=> string(8) "COOLMAT1" ["signature"]=> string(64) "ff0a7c66f9012e2dcc43bea3b7a2f0cc7682b3d71a26eb09fae23ccc5da1db3c" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(39900000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(9) ["start_time"]=> int(1675184400) ["end_time"]=> int(1682873940) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(5000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "02cc55b581a1da07745c4e19070c0f16" ["icon_text"]=> string(26) "Coolmate - Official Store" ["shop_id"]=> int(24710134) ["shop_name"]=> string(26) "Coolmate - Official Store" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(true) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-26D9228EA8A2A0280000000154104544" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(5000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "02cc55b581a1da07745c4e19070c0f16" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1682873940) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(0) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(269) "Giảm ngay ₫50.000 cho đơn hàng từ ₫399.000. Áp dụng đến 30-04-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(68) "shopee-ma-giam-50000-dong-coolmate-official-store-COOLMAT11680354048" ["started_date"]=> string(19) "01-02-2023 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(60) "[SHOPEE] Mã giảm 50000 đồng Coolmate - Official Store" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "63db46f1d3a2b1114d44d5c3" ["started_time"]=> int(1675184400000) ["expired_time"]=> int(1682873940000) ["aff_link"]=> string(222) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D532963246866432%26signature%3Dff0a7c66f9012e2dcc43bea3b7a2f0cc7682b3d71a26eb09fae23ccc5da1db3c%26voucherCode%3DCOOLMAT1" } [80]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(8) "COOLMT12" ["banner_link"]=> string(31) "https://shopee.vn/m/ma-giam-gia" ["content"]=> string(285) "Giảm ngay 12%, tối đa ₫25.000, cho đơn hàng từ ₫199.000. Áp dụng đến 30-04-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(0.12) ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["expired_date"]=> string(19) "30-04-2023 23:59:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(148) "https://shopee.vn/search?promotionId=532959657426944&signature=68aee2e20646fc9644a768eb82d06d05d0d1dd297868994c3865fc532489c355&voucherCode=COOLMT12" } ["extra"]=> array(46) { ["promotionid"]=> int(532959657426944) ["voucher_code"]=> string(8) "COOLMT12" ["signature"]=> string(64) "68aee2e20646fc9644a768eb82d06d05d0d1dd297868994c3865fc532489c355" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(19900000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(7) ["start_time"]=> int(1675184400) ["end_time"]=> int(1682873940) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(12) ["reward_value"]=> int(0) ["reward_cap"]=> int(2500000000) ["icon_hash"]=> string(32) "02cc55b581a1da07745c4e19070c0f16" ["icon_text"]=> string(26) "Coolmate - Official Store" ["shop_id"]=> int(24710134) ["shop_name"]=> string(26) "Coolmate - Official Store" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(true) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-3B3702DFE8A2A0280000000154104541" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(0) ["discount_percentage"]=> int(12) ["discount_cap"]=> int(2500000000) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "02cc55b581a1da07745c4e19070c0f16" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1682873940) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(0) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(1200000) ["usage_terms"]=> string(285) "Giảm ngay 12%, tối đa ₫25.000, cho đơn hàng từ ₫199.000. Áp dụng đến 30-04-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(60) "shopee-ma-giam-12-coolmate-official-store-COOLMT121677517277" ["started_date"]=> string(19) "01-02-2023 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(50) "[SHOPEE] Mã giảm 12% Coolmate - Official Store" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "63fb93c270f7354772087433" ["started_time"]=> int(1675184400000) ["expired_time"]=> int(1682873940000) ["aff_link"]=> string(222) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D532959657426944%26signature%3D68aee2e20646fc9644a768eb82d06d05d0d1dd297868994c3865fc532489c355%26voucherCode%3DCOOLMT12" } [81]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(7) "SNHAG1K" ["banner_link"]=> string(38) "https://shopee.vn/m/top-deal-hot-trend" ["content"]=> string(267) "Giảm ngay ₫1.000 cho đơn hàng từ ₫49.000. Áp dụng đến 30-04-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(1000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "30-04-2023 23:59:17" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(147) "https://shopee.vn/search?promotionId=549569662435328&signature=9628d30a09cb511689cdc741afbce3b7a958f806bc938a364f1d6c5448527ca6&voucherCode=SNHAG1K" } ["extra"]=> array(46) { ["promotionid"]=> int(549569662435328) ["voucher_code"]=> string(7) "SNHAG1K" ["signature"]=> string(64) "9628d30a09cb511689cdc741afbce3b7a958f806bc938a364f1d6c5448527ca6" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(4900000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(8) ["start_time"]=> int(1675184417) ["end_time"]=> int(1682873957) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(100000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "b45fc29ce58b9409316556c50f0743fc" ["icon_text"]=> string(36) "SNHANH.VN NHẬP KHẨU CHÍNH HÃNG" ["shop_id"]=> int(501097420) ["shop_name"]=> string(36) "SNHANH.VN NHẬP KHẨU CHÍNH HÃNG" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-C4C8EA04388AA0280000000155055110" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(100000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "b45fc29ce58b9409316556c50f0743fc" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1682873957) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(267) "Giảm ngay ₫1.000 cho đơn hàng từ ₫49.000. Áp dụng đến 30-04-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(73) "shopee-ma-giam-1000-dong-snhanh-vn-nhap-khau-chinh-hang-SNHAG1K1677603614" ["started_date"]=> string(19) "01-02-2023 00:00:17" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(69) "[SHOPEE] Mã giảm 1000 đồng SNHANH.VN NHẬP KHẨU CHÍNH HÃNG" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "63ebc1cea157b076d7412b02" ["started_time"]=> int(1675184417000) ["expired_time"]=> int(1682873957000) ["aff_link"]=> string(221) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D549569662435328%26signature%3D9628d30a09cb511689cdc741afbce3b7a958f806bc938a364f1d6c5448527ca6%26voucherCode%3DSNHAG1K" } [82]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(7) "SNHAG2K" ["banner_link"]=> string(38) "https://shopee.vn/m/top-deal-hot-trend" ["content"]=> string(267) "Giảm ngay ₫2.000 cho đơn hàng từ ₫99.000. Áp dụng đến 30-04-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(2000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "30-04-2023 23:59:22" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(147) "https://shopee.vn/search?promotionId=549568177635328&signature=9236d673a726d2729d8f3ead910bb2d29a52fda5d7a3955961fcc896f635b368&voucherCode=SNHAG2K" } ["extra"]=> array(46) { ["promotionid"]=> int(549568177635328) ["voucher_code"]=> string(7) "SNHAG2K" ["signature"]=> string(64) "9236d673a726d2729d8f3ead910bb2d29a52fda5d7a3955961fcc896f635b368" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(9900000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(2) ["start_time"]=> int(1675184422) ["end_time"]=> int(1682873962) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(200000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "b45fc29ce58b9409316556c50f0743fc" ["icon_text"]=> string(36) "SNHANH.VN NHẬP KHẨU CHÍNH HÃNG" ["shop_id"]=> int(501097420) ["shop_name"]=> string(36) "SNHANH.VN NHẬP KHẨU CHÍNH HÃNG" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-11222A04288AA0280000000155055110" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(200000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "b45fc29ce58b9409316556c50f0743fc" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1682873962) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(267) "Giảm ngay ₫2.000 cho đơn hàng từ ₫99.000. Áp dụng đến 30-04-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(73) "shopee-ma-giam-2000-dong-snhanh-vn-nhap-khau-chinh-hang-SNHAG2K1677603613" ["started_date"]=> string(19) "01-02-2023 00:00:22" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(69) "[SHOPEE] Mã giảm 2000 đồng SNHANH.VN NHẬP KHẨU CHÍNH HÃNG" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "63ebc1c0a157b076d7412aea" ["started_time"]=> int(1675184422000) ["expired_time"]=> int(1682873962000) ["aff_link"]=> string(221) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D549568177635328%26signature%3D9236d673a726d2729d8f3ead910bb2d29a52fda5d7a3955961fcc896f635b368%26voucherCode%3DSNHAG2K" } [83]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(7) "SNHA10K" ["banner_link"]=> string(38) "https://shopee.vn/m/top-deal-hot-trend" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫399.000. Áp dụng đến 30-04-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(10000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "30-04-2023 23:59:25" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(147) "https://shopee.vn/search?promotionId=549567457099776&signature=2565eb54cef1edd2fd90af5bb6d6f2b8e8052439dc8ddac4fe145d9972bad830&voucherCode=SNHA10K" } ["extra"]=> array(46) { ["promotionid"]=> int(549567457099776) ["voucher_code"]=> string(7) "SNHA10K" ["signature"]=> string(64) "2565eb54cef1edd2fd90af5bb6d6f2b8e8052439dc8ddac4fe145d9972bad830" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(39900000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1675184425) ["end_time"]=> int(1682873965) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(1000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "b45fc29ce58b9409316556c50f0743fc" ["icon_text"]=> string(36) "SNHANH.VN NHẬP KHẨU CHÍNH HÃNG" ["shop_id"]=> int(501097420) ["shop_name"]=> string(36) "SNHANH.VN NHẬP KHẨU CHÍNH HÃNG" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-26192A55688AA0280000000155055110" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(1000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "b45fc29ce58b9409316556c50f0743fc" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1682873965) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(269) "Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫399.000. Áp dụng đến 30-04-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(74) "shopee-ma-giam-10000-dong-snhanh-vn-nhap-khau-chinh-hang-SNHA10K1677603647" ["started_date"]=> string(19) "01-02-2023 00:00:25" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(70) "[SHOPEE] Mã giảm 10000 đồng SNHANH.VN NHẬP KHẨU CHÍNH HÃNG" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "63ebc1d1a157b076d7412b05" ["started_time"]=> int(1675184425000) ["expired_time"]=> int(1682873965000) ["aff_link"]=> string(221) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D549567457099776%26signature%3D2565eb54cef1edd2fd90af5bb6d6f2b8e8052439dc8ddac4fe145d9972bad830%26voucherCode%3DSNHA10K" } [84]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(7) "SNHAG5K" ["banner_link"]=> string(38) "https://shopee.vn/m/top-deal-hot-trend" ["content"]=> string(268) "Giảm ngay ₫5.000 cho đơn hàng từ ₫199.000. Áp dụng đến 30-04-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(5000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "30-04-2023 23:59:37" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(147) "https://shopee.vn/search?promotionId=549567826264064&signature=7fe022d9e69941e3890ce4b0212938d4925f3f2e4716c9dabbe11584a5bbf937&voucherCode=SNHAG5K" } ["extra"]=> array(46) { ["promotionid"]=> int(549567826264064) ["voucher_code"]=> string(7) "SNHAG5K" ["signature"]=> string(64) "7fe022d9e69941e3890ce4b0212938d4925f3f2e4716c9dabbe11584a5bbf937" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(19900000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1675184437) ["end_time"]=> int(1682873977) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(500000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "b45fc29ce58b9409316556c50f0743fc" ["icon_text"]=> string(36) "SNHANH.VN NHẬP KHẨU CHÍNH HÃNG" ["shop_id"]=> int(501097420) ["shop_name"]=> string(36) "SNHANH.VN NHẬP KHẨU CHÍNH HÃNG" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-2DED2B00688AA0280000000155055110" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(500000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "b45fc29ce58b9409316556c50f0743fc" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1682873977) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(268) "Giảm ngay ₫5.000 cho đơn hàng từ ₫199.000. Áp dụng đến 30-04-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(73) "shopee-ma-giam-5000-dong-snhanh-vn-nhap-khau-chinh-hang-SNHAG5K1677603610" ["started_date"]=> string(19) "01-02-2023 00:00:37" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(69) "[SHOPEE] Mã giảm 5000 đồng SNHANH.VN NHẬP KHẨU CHÍNH HÃNG" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "63ebc1c4a157b076d7412af5" ["started_time"]=> int(1675184437000) ["expired_time"]=> int(1682873977000) ["aff_link"]=> string(221) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D549567826264064%26signature%3D7fe022d9e69941e3890ce4b0212938d4925f3f2e4716c9dabbe11584a5bbf937%26voucherCode%3DSNHAG5K" } [85]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(9) "LOCCEF100" ["banner_link"]=> string(31) "https://shopee.vn/m/ma-giam-gia" ["content"]=> string(270) "Giảm ngay ₫100.000 cho đơn hàng từ ₫500.000. Áp dụng đến 30-04-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(100000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "30-04-2023 23:59:39" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(149) "https://shopee.vn/search?promotionId=536430585659392&signature=b7479c87a4e463af846e0eec5b7782ea31ad50cdf03ad8b99bbce0a8d88441f5&voucherCode=LOCCEF100" } ["extra"]=> array(46) { ["promotionid"]=> int(536430585659392) ["voucher_code"]=> string(9) "LOCCEF100" ["signature"]=> string(64) "b7479c87a4e463af846e0eec5b7782ea31ad50cdf03ad8b99bbce0a8d88441f5" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(50000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(1) ["start_time"]=> int(1675184439) ["end_time"]=> int(1682873979) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(10000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "ca725bdf2a6302ad3d5f8faee7b1428c" ["icon_text"]=> string(21) "L'Occitane Việt Nam" ["shop_id"]=> int(115101555) ["shop_name"]=> string(21) "L'Occitane Việt Nam" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(true) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-9DEE42213AA2A0280000000154155401" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(10000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "ca725bdf2a6302ad3d5f8faee7b1428c" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1682873979) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(0) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(270) "Giảm ngay ₫100.000 cho đơn hàng từ ₫500.000. Áp dụng đến 30-04-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(66) "shopee-ma-giam-100000-dong-l-occitane-viet-nam-LOCCEF1001678035648" ["started_date"]=> string(19) "01-02-2023 00:00:39" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(56) "[SHOPEE] Mã giảm 100000 đồng L'Occitane Việt Nam" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "63ff882066e896719b100ae3" ["started_time"]=> int(1675184439000) ["expired_time"]=> int(1682873979000) ["aff_link"]=> string(223) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D536430585659392%26signature%3Db7479c87a4e463af846e0eec5b7782ea31ad50cdf03ad8b99bbce0a8d88441f5%26voucherCode%3DLOCCEF100" } [86]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(8) "BRIA8899" ["banner_link"]=> string(40) "https://shopee.vn/m/shop-moi-len-san-moi" ["content"]=> string(267) "Giảm ngay ₫5.000 cho đơn hàng từ ₫50.000. Áp dụng đến 05-05-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(5000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "05-05-2023 23:35:39" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(148) "https://shopee.vn/search?promotionId=551597626064896&signature=817d3434b8e4dba9f481987397ddf2d1e68b69bc05f78c2a42f1766feeb42d77&voucherCode=BRIA8899" } ["extra"]=> array(46) { ["promotionid"]=> int(551597626064896) ["voucher_code"]=> string(8) "BRIA8899" ["signature"]=> string(64) "817d3434b8e4dba9f481987397ddf2d1e68b69bc05f78c2a42f1766feeb42d77" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(5000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1675215339) ["end_time"]=> int(1683304539) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(500000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "3d38f8f6709d52c788cea4698452132d" ["icon_text"]=> string(13) "Brian.StoreVn" ["shop_id"]=> int(55810931) ["shop_name"]=> string(13) "Brian.StoreVn" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-D332EAF7C28AA0280000000155114450" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(500000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "3d38f8f6709d52c788cea4698452132d" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1683304539) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(267) "Giảm ngay ₫5.000 cho đơn hàng từ ₫50.000. Áp dụng đến 05-05-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(57) "shopee-ma-giam-5000-dong-brian-storevn-BRIA88991680022835" ["started_date"]=> string(19) "01-02-2023 08:35:39" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(46) "[SHOPEE] Mã giảm 5000 đồng Brian.StoreVn" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "63f996a69d63cc094501f078" ["started_time"]=> int(1675215339000) ["expired_time"]=> int(1683304539000) ["aff_link"]=> string(222) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D551597626064896%26signature%3D817d3434b8e4dba9f481987397ddf2d1e68b69bc05f78c2a42f1766feeb42d77%26voucherCode%3DBRIA8899" } [87]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(8) "THAOTK01" ["banner_link"]=> string(38) "https://shopee.vn/m/top-deal-hot-trend" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫150.000. Áp dụng đến 30-04-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(10000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "30-04-2023 10:10:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(148) "https://shopee.vn/search?promotionId=551615375474688&signature=5526f18cf0de55829df7b71f24684e733568af00ec394c44183eee4cfdd684e1&voucherCode=THAOTK01" } ["extra"]=> array(47) { ["promotionid"]=> int(551615375474688) ["voucher_code"]=> string(8) "THAOTK01" ["signature"]=> string(64) "5526f18cf0de55829df7b71f24684e733568af00ec394c44183eee4cfdd684e1" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(15000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1675217400) ["end_time"]=> int(1682824200) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(1000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "a4038d04150d314cefbcb11de9528d89" ["icon_text"]=> string(16) "THE JUNGLE HERBS" ["customised_labels"]=> array(1) { [0]=> array(1) { ["content"]=> string(26) "Voucher khách hàng mới" } } ["shop_id"]=> int(60306244) ["shop_name"]=> string(16) "THE JUNGLE HERBS" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-DF3EE80E828AA0280000000155114500" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(1000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "a4038d04150d314cefbcb11de9528d89" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1682824200) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(1) ["created_by"]=> int(2) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(269) "Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫150.000. Áp dụng đến 30-04-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(61) "shopee-ma-giam-10000-dong-the-jungle-herbs-THAOTK011677603642" ["started_date"]=> string(19) "01-02-2023 09:10:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(50) "[SHOPEE] Mã giảm 10000 đồng THE JUNGLE HERBS" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "63ebc1e8a157b076d7412b28" ["started_time"]=> int(1675217400000) ["expired_time"]=> int(1682824200000) ["aff_link"]=> string(222) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D551615375474688%26signature%3D5526f18cf0de55829df7b71f24684e733568af00ec394c44183eee4cfdd684e1%26voucherCode%3DTHAOTK01" } [88]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(9) "VATT65656" ["banner_link"]=> string(40) "https://shopee.vn/m/shop-moi-len-san-moi" ["content"]=> string(268) "Giảm ngay ₫5.000 cho đơn hàng từ ₫199.000. Áp dụng đến 05-05-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(5000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "05-05-2023 10:20:48" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(149) "https://shopee.vn/search?promotionId=551620736745472&signature=6818b7852747d88d2928c40280d3ffa65bcbc1c629e83a93d6666665e1d90276&voucherCode=VATT65656" } ["extra"]=> array(46) { ["promotionid"]=> int(551620736745472) ["voucher_code"]=> string(9) "VATT65656" ["signature"]=> string(64) "6818b7852747d88d2928c40280d3ffa65bcbc1c629e83a93d6666665e1d90276" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(19900000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(1) ["start_time"]=> int(1675217508) ["end_time"]=> int(1683256848) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(500000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "fcad9f1016855e0d4608252df103abdf" ["icon_text"]=> string(13) "Dungcutho.com" ["shop_id"]=> int(270280068) ["shop_name"]=> string(13) "Dungcutho.com" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-0F3C230AC28AA0280000000155114504" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(500000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "fcad9f1016855e0d4608252df103abdf" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1683256848) ["reminder_pn_setting"]=> int(0) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(268) "Giảm ngay ₫5.000 cho đơn hàng từ ₫199.000. Áp dụng đến 05-05-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(58) "shopee-ma-giam-5000-dong-dungcutho-com-VATT656561679762893" ["started_date"]=> string(19) "01-02-2023 09:11:48" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(46) "[SHOPEE] Mã giảm 5000 đồng Dungcutho.com" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "641e807c1184607980522e77" ["started_time"]=> int(1675217508000) ["expired_time"]=> int(1683256848000) ["aff_link"]=> string(223) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D551620736745472%26signature%3D6818b7852747d88d2928c40280d3ffa65bcbc1c629e83a93d6666665e1d90276%26voucherCode%3DVATT65656" } [89]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(19) "SFC-551671680761856" ["banner_link"]=> string(34) "https://shopee.vn/m/shopee-premium" ["content"]=> string(272) "Giảm ngay ₫100.000 cho đơn hàng từ ₫1.000.000. Áp dụng đến 30-04-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(100000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "30-04-2023 23:59:24" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(159) "https://shopee.vn/search?promotionId=551671680761856&signature=163f1bc52ad6be6c26f4b6478ffa0b315a1296c1236d52e89950c105397cc577&voucherCode=SFC-551671680761856" } ["extra"]=> array(46) { ["promotionid"]=> int(551671680761856) ["voucher_code"]=> string(19) "SFC-551671680761856" ["signature"]=> string(64) "163f1bc52ad6be6c26f4b6478ffa0b315a1296c1236d52e89950c105397cc577" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(100000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(0) ["percentage_claimed"]=> int(100) ["percentage_used"]=> int(8) ["start_time"]=> int(1675223604) ["end_time"]=> int(1682873964) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(10000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "f97fb89fb4a153097647621014acfc0c" ["icon_text"]=> string(23) "Shiseido Official Store" ["customised_labels"]=> array(1) { [0]=> array(1) { ["content"]=> string(41) "Ưu đãi độc quyền cho thành viên" } } ["shop_id"]=> int(392896126) ["shop_name"]=> string(23) "Shiseido Official Store" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(true) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-8924612AC28AA0280000000155114554" ["fully_redeemed"]=> bool(true) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(10000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "f97fb89fb4a153097647621014acfc0c" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(true) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1682873964) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(23) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(272) "Giảm ngay ₫100.000 cho đơn hàng từ ₫1.000.000. Áp dụng đến 30-04-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(80) "shopee-ma-giam-100000-dong-shiseido-official-store-SFC-5516716807618561680354073" ["started_date"]=> string(19) "01-02-2023 10:53:24" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(58) "[SHOPEE] Mã giảm 100000 đồng Shiseido Official Store" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "6427155dce94e9371f4e6add" ["started_time"]=> int(1675223604000) ["expired_time"]=> int(1682873964000) ["aff_link"]=> string(233) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D551671680761856%26signature%3D163f1bc52ad6be6c26f4b6478ffa0b315a1296c1236d52e89950c105397cc577%26voucherCode%3DSFC-551671680761856" } [90]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(9) "TRANIAVFN" ["banner_link"]=> string(40) "https://shopee.vn/m/shop-moi-len-san-moi" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫30.000 cho đơn hàng từ ₫800.000. Áp dụng đến 15-04-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(30000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "15-04-2023 12:32:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(149) "https://shopee.vn/search?promotionId=551722196025344&signature=8792a91589c0aa545af5c82dcdb0886ca8300444c63a8a9638f09417d71064a0&voucherCode=TRANIAVFN" } ["extra"]=> array(46) { ["promotionid"]=> int(551722196025344) ["voucher_code"]=> string(9) "TRANIAVFN" ["signature"]=> string(64) "8792a91589c0aa545af5c82dcdb0886ca8300444c63a8a9638f09417d71064a0" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(80000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(5) ["start_time"]=> int(1675229680) ["end_time"]=> int(1681536720) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(3000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "2ee10483c2c068b684baac7032abde4a" ["icon_text"]=> string(11) "Vân shoppe" ["shop_id"]=> int(77752529) ["shop_name"]=> string(11) "Vân shoppe" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-F333C2AE928AA0280000000155115041" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(3000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "2ee10483c2c068b684baac7032abde4a" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1681536720) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(269) "Giảm ngay ₫30.000 cho đơn hàng từ ₫800.000. Áp dụng đến 15-04-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(56) "shopee-ma-giam-30000-dong-van-shoppe-TRANIAVFN1679719662" ["started_date"]=> string(19) "01-02-2023 12:34:40" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(45) "[SHOPEE] Mã giảm 30000 đồng Vân shoppe" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "641ddb3f7e16ce39f34dcf7c" ["started_time"]=> int(1675229680000) ["expired_time"]=> int(1681536720000) ["aff_link"]=> string(223) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D551722196025344%26signature%3D8792a91589c0aa545af5c82dcdb0886ca8300444c63a8a9638f09417d71064a0%26voucherCode%3DTRANIAVFN" } [91]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(6) "KHANJ2" ["banner_link"]=> string(40) "https://shopee.vn/m/shop-moi-len-san-moi" ["content"]=> string(268) "Giảm ngay ₫5.000 cho đơn hàng từ ₫119.000. Áp dụng đến 05-05-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(5000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "05-05-2023 13:46:57" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(146) "https://shopee.vn/search?promotionId=551724184109056&signature=5f2adaff8e4996775d66965fb54dbddc893d8e7c0f1716859b2a03ee3d6d5037&voucherCode=KHANJ2" } ["extra"]=> array(46) { ["promotionid"]=> int(551724184109056) ["voucher_code"]=> string(6) "KHANJ2" ["signature"]=> string(64) "5f2adaff8e4996775d66965fb54dbddc893d8e7c0f1716859b2a03ee3d6d5037" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(11900000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(2) ["start_time"]=> int(1675230417) ["end_time"]=> int(1683269217) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(500000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "00a7cc8bac74ed8413ed0cc2478e21c6" ["icon_text"]=> string(24) "Xưởng Jeans Khánh An" ["shop_id"]=> int(704203761) ["shop_name"]=> string(24) "Xưởng Jeans Khánh An" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-12D222AE828AA0280000000155115044" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(500000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "00a7cc8bac74ed8413ed0cc2478e21c6" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1683269217) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(268) "Giảm ngay ₫5.000 cho đơn hàng từ ₫119.000. Áp dụng đến 05-05-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(62) "shopee-ma-giam-5000-dong-xuong-jeans-khanh-an-KHANJ21677300559" ["started_date"]=> string(19) "01-02-2023 12:46:57" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(57) "[SHOPEE] Mã giảm 5000 đồng Xưởng Jeans Khánh An" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "63f8f16b3ec2c3201f2a5076" ["started_time"]=> int(1675230417000) ["expired_time"]=> int(1683269217000) ["aff_link"]=> string(220) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D551724184109056%26signature%3D5f2adaff8e4996775d66965fb54dbddc893d8e7c0f1716859b2a03ee3d6d5037%26voucherCode%3DKHANJ2" } [92]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(6) "KHANJ3" ["banner_link"]=> string(40) "https://shopee.vn/m/shop-moi-len-san-moi" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫199.000. Áp dụng đến 05-05-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(10000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "05-05-2023 13:47:40" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(146) "https://shopee.vn/search?promotionId=551724361154592&signature=977875923ff2c480f446071cf66dbf8302888ef5b9776ae2461530052aa7916b&voucherCode=KHANJ3" } ["extra"]=> array(46) { ["promotionid"]=> int(551724361154592) ["voucher_code"]=> string(6) "KHANJ3" ["signature"]=> string(64) "977875923ff2c480f446071cf66dbf8302888ef5b9776ae2461530052aa7916b" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(19900000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(1) ["start_time"]=> int(1675230460) ["end_time"]=> int(1683269260) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(1000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "00a7cc8bac74ed8413ed0cc2478e21c6" ["icon_text"]=> string(24) "Xưởng Jeans Khánh An" ["shop_id"]=> int(704203761) ["shop_name"]=> string(24) "Xưởng Jeans Khánh An" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-9B3662FFC28AA4280000000155115044" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(1000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "00a7cc8bac74ed8413ed0cc2478e21c6" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1683269260) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(269) "Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫199.000. Áp dụng đến 05-05-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(63) "shopee-ma-giam-10000-dong-xuong-jeans-khanh-an-KHANJ31679719638" ["started_date"]=> string(19) "01-02-2023 12:47:40" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(58) "[SHOPEE] Mã giảm 10000 đồng Xưởng Jeans Khánh An" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "63ebc291a157b076d7412b56" ["started_time"]=> int(1675230460000) ["expired_time"]=> int(1683269260000) ["aff_link"]=> string(220) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D551724361154592%26signature%3D977875923ff2c480f446071cf66dbf8302888ef5b9776ae2461530052aa7916b%26voucherCode%3DKHANJ3" } [93]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(9) "REMC01023" ["banner_link"]=> string(38) "https://shopee.vn/m/sieu-hoi-song-chat" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫20.000 cho đơn hàng từ ₫400.000. Áp dụng đến 05-05-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(20000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "05-05-2023 14:59:09" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(149) "https://shopee.vn/search?promotionId=551760389341184&signature=7e2587ab3baa6658b101f9aeb69b5e970ef97491abf106cca351482556d8139a&voucherCode=REMC01023" } ["extra"]=> array(46) { ["promotionid"]=> int(551760389341184) ["voucher_code"]=> string(9) "REMC01023" ["signature"]=> string(64) "7e2587ab3baa6658b101f9aeb69b5e970ef97491abf106cca351482556d8139a" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(40000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(16) ["start_time"]=> int(1675234749) ["end_time"]=> int(1683273549) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(2000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "540b19c1c0c91ce204bd86793ee25c24" ["icon_text"]=> string(30) "RÈM CỬA LUXURY CHÍNH HÃNG" ["shop_id"]=> int(316133662) ["shop_name"]=> string(30) "RÈM CỬA LUXURY CHÍNH HÃNG" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-4DECA204228AA0280000000155115104" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(2000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "540b19c1c0c91ce204bd86793ee25c24" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1683273549) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(269) "Giảm ngay ₫20.000 cho đơn hàng từ ₫400.000. Áp dụng đến 05-05-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(71) "shopee-ma-giam-20000-dong-rem-cua-luxury-chinh-hang-REMC010231679763640" ["started_date"]=> string(19) "01-02-2023 13:59:09" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(64) "[SHOPEE] Mã giảm 20000 đồng RÈM CỬA LUXURY CHÍNH HÃNG" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "641dda9e7e16ce39f34dcf33" ["started_time"]=> int(1675234749000) ["expired_time"]=> int(1683273549000) ["aff_link"]=> string(223) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D551760389341184%26signature%3D7e2587ab3baa6658b101f9aeb69b5e970ef97491abf106cca351482556d8139a%26voucherCode%3DREMC01023" } [94]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(7) "TECHT02" ["banner_link"]=> string(38) "https://shopee.vn/m/top-deal-hot-trend" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫15.000 cho đơn hàng từ ₫999.000. Áp dụng đến 30-04-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(15000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "30-04-2023 23:59:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(147) "https://shopee.vn/search?promotionId=551802400374784&signature=e8274972d366f1565f611c333845577758624803ce78950ee76944e1c79e85ff&voucherCode=TECHT02" } ["extra"]=> array(46) { ["promotionid"]=> int(551802400374784) ["voucher_code"]=> string(7) "TECHT02" ["signature"]=> string(64) "e8274972d366f1565f611c333845577758624803ce78950ee76944e1c79e85ff" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(99900000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(1) ["start_time"]=> int(1675239660) ["end_time"]=> int(1682873940) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(1500000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "ba36e84572b7f4ffe200906c8a2d431d" ["icon_text"]=> string(30) "Tech Shark Việt Nam Official" ["shop_id"]=> int(378370519) ["shop_name"]=> string(30) "Tech Shark Việt Nam Official" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-4804AAD5628AA0280000000155115150" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(1500000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "ba36e84572b7f4ffe200906c8a2d431d" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1682873940) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(269) "Giảm ngay ₫15.000 cho đơn hàng từ ₫999.000. Áp dụng đến 30-04-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(72) "shopee-ma-giam-15000-dong-tech-shark-viet-nam-official-TECHT021677603672" ["started_date"]=> string(19) "01-02-2023 15:21:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(64) "[SHOPEE] Mã giảm 15000 đồng Tech Shark Việt Nam Official" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "63ebc1d0a157b076d7412b04" ["started_time"]=> int(1675239660000) ["expired_time"]=> int(1682873940000) ["aff_link"]=> string(221) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D551802400374784%26signature%3De8274972d366f1565f611c333845577758624803ce78950ee76944e1c79e85ff%26voucherCode%3DTECHT02" } [95]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(9) "TUIN2K223" ["banner_link"]=> string(40) "https://shopee.vn/m/shop-moi-len-san-moi" ["content"]=> string(268) "Giảm ngay ₫2.000 cho đơn hàng từ ₫189.000. Áp dụng đến 05-05-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(2000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "05-05-2023 18:30:07" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(149) "https://shopee.vn/search?promotionId=551866530349056&signature=570cc944d6bc49a49dd3e45b83b2f4f6142a5874c6690b8218bf4ab7d9da976e&voucherCode=TUIN2K223" } ["extra"]=> array(46) { ["promotionid"]=> int(551866530349056) ["voucher_code"]=> string(9) "TUIN2K223" ["signature"]=> string(64) "570cc944d6bc49a49dd3e45b83b2f4f6142a5874c6690b8218bf4ab7d9da976e" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(18900000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1675247407) ["end_time"]=> int(1683286207) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(200000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "45fceda7314e061177a79146e063ce0c" ["icon_text"]=> string(17) "TÚI NỮ XINH 68" ["shop_id"]=> int(170294295) ["shop_name"]=> string(17) "TÚI NỮ XINH 68" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-952A4AA1328AA0280000000155115445" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(200000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "45fceda7314e061177a79146e063ce0c" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1683286207) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(268) "Giảm ngay ₫2.000 cho đơn hàng từ ₫189.000. Áp dụng đến 05-05-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(59) "shopee-ma-giam-2000-dong-tui-nu-xinh-68-TUIN2K2231679029360" ["started_date"]=> string(19) "01-02-2023 17:30:07" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(50) "[SHOPEE] Mã giảm 2000 đồng TÚI NỮ XINH 68" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "6410a9ec28d4112be8388c40" ["started_time"]=> int(1675247407000) ["expired_time"]=> int(1683286207000) ["aff_link"]=> string(223) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D551866530349056%26signature%3D570cc944d6bc49a49dd3e45b83b2f4f6142a5874c6690b8218bf4ab7d9da976e%26voucherCode%3DTUIN2K223" } [96]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(9) "HOME0Q85R" ["banner_link"]=> string(31) "https://shopee.vn/m/ma-giam-gia" ["content"]=> string(268) "Giảm ngay ₫5.000 cho đơn hàng từ ₫150.000. Áp dụng đến 01-05-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(5000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "01-05-2023 18:42:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(149) "https://shopee.vn/search?promotionId=551908263739392&signature=5e8d6a1511352c834d2b0955e2a9ab163fca05accb70bab79c81c6aec0f123e3&voucherCode=HOME0Q85R" } ["extra"]=> array(46) { ["promotionid"]=> int(551908263739392) ["voucher_code"]=> string(9) "HOME0Q85R" ["signature"]=> string(64) "5e8d6a1511352c834d2b0955e2a9ab163fca05accb70bab79c81c6aec0f123e3" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(15000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1675251846) ["end_time"]=> int(1682941320) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(500000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "2af2dabbf44cf4965cd885c4b7b75915" ["icon_text"]=> string(34) "Cửa Hàng Tiện Lợi Online G5" ["shop_id"]=> int(125302186) ["shop_name"]=> string(34) "Cửa Hàng Tiện Lợi Online G5" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-04C8008C328AA0280000000155115511" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(500000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "2af2dabbf44cf4965cd885c4b7b75915" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1682941320) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(268) "Giảm ngay ₫5.000 cho đơn hàng từ ₫150.000. Áp dụng đến 01-05-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(72) "shopee-ma-giam-5000-dong-cua-hang-tien-loi-online-g5-HOME0Q85R1680022839" ["started_date"]=> string(19) "01-02-2023 18:44:06" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(67) "[SHOPEE] Mã giảm 5000 đồng Cửa Hàng Tiện Lợi Online G5" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "6421cf4faca8f04d9555ec5e" ["started_time"]=> int(1675251846000) ["expired_time"]=> int(1682941320000) ["aff_link"]=> string(223) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D551908263739392%26signature%3D5e8d6a1511352c834d2b0955e2a9ab163fca05accb70bab79c81c6aec0f123e3%26voucherCode%3DHOME0Q85R" } [97]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(9) "SHOPSFERF" ["banner_link"]=> string(38) "https://shopee.vn/m/top-deal-hot-trend" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫499.000. Áp dụng đến 30-04-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(10000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "30-04-2023 21:02:58" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(149) "https://shopee.vn/search?promotionId=551943454818304&signature=00b88e927ea265a0716c8b911321eca8e114afd9e3870b8ad441432f811139ec&voucherCode=SHOPSFERF" } ["extra"]=> array(46) { ["promotionid"]=> int(551943454818304) ["voucher_code"]=> string(9) "SHOPSFERF" ["signature"]=> string(64) "00b88e927ea265a0716c8b911321eca8e114afd9e3870b8ad441432f811139ec" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(49900000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1675256578) ["end_time"]=> int(1682863378) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(1000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "3103d9802af7de3647f643518055a78a" ["icon_text"]=> string(14) "Shop Bố Soup" ["shop_id"]=> int(158872204) ["shop_name"]=> string(14) "Shop Bố Soup" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-B1E3407D628AA0280000000155115551" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(1000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "3103d9802af7de3647f643518055a78a" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1682863378) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(269) "Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫499.000. Áp dụng đến 30-04-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(58) "shopee-ma-giam-10000-dong-shop-bo-soup-SHOPSFERF1677603658" ["started_date"]=> string(19) "01-02-2023 20:02:58" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(48) "[SHOPEE] Mã giảm 10000 đồng Shop Bố Soup" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "63ebc1a4a157b076d7412abe" ["started_time"]=> int(1675256578000) ["expired_time"]=> int(1682863378000) ["aff_link"]=> string(223) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D551943454818304%26signature%3D00b88e927ea265a0716c8b911321eca8e114afd9e3870b8ad441432f811139ec%26voucherCode%3DSHOPSFERF" } [98]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(9) "SHOPFEFFS" ["banner_link"]=> string(31) "https://shopee.vn/m/ma-giam-gia" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫20.000 cho đơn hàng từ ₫699.000. Áp dụng đến 30-04-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(20000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "30-04-2023 21:03:36" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(149) "https://shopee.vn/search?promotionId=551943765196800&signature=57ac5b499d299b3f0a1cb3587d23a8cbb8f4a8209da7dbeae05a3c91904a25e4&voucherCode=SHOPFEFFS" } ["extra"]=> array(46) { ["promotionid"]=> int(551943765196800) ["voucher_code"]=> string(9) "SHOPFEFFS" ["signature"]=> string(64) "57ac5b499d299b3f0a1cb3587d23a8cbb8f4a8209da7dbeae05a3c91904a25e4" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(69900000000) ["product_limit"]=> bool(true) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1675256616) ["end_time"]=> int(1682863416) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(2000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "3103d9802af7de3647f643518055a78a" ["icon_text"]=> string(14) "Shop Bố Soup" ["shop_id"]=> int(158872204) ["shop_name"]=> string(14) "Shop Bố Soup" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-16DA007D628AA0280000000155115551" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(2000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "3103d9802af7de3647f643518055a78a" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1682863416) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(269) "Giảm ngay ₫20.000 cho đơn hàng từ ₫699.000. Áp dụng đến 30-04-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(58) "shopee-ma-giam-20000-dong-shop-bo-soup-SHOPFEFFS1680109234" ["started_date"]=> string(19) "01-02-2023 20:03:36" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(48) "[SHOPEE] Mã giảm 20000 đồng Shop Bố Soup" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "642320a3716fe4002c3373f3" ["started_time"]=> int(1675256616000) ["expired_time"]=> int(1682863416000) ["aff_link"]=> string(223) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D551943765196800%26signature%3D57ac5b499d299b3f0a1cb3587d23a8cbb8f4a8209da7dbeae05a3c91904a25e4%26voucherCode%3DSHOPFEFFS" } [99]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(7) "NINI123" ["banner_link"]=> string(40) "https://shopee.vn/m/shop-moi-len-san-moi" ["content"]=> string(268) "Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫50.000. Áp dụng đến 20-04-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(10000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "20-04-2023 10:59:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(147) "https://shopee.vn/search?promotionId=552365165985792&signature=aa9d61bf0561600a94c505372f70b39150228e21f7fa4c800a70b5dc40dbd0d4&voucherCode=NINI123" } ["extra"]=> array(46) { ["promotionid"]=> int(552365165985792) ["voucher_code"]=> string(7) "NINI123" ["signature"]=> string(64) "aa9d61bf0561600a94c505372f70b39150228e21f7fa4c800a70b5dc40dbd0d4" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(5000000000) ["product_limit"]=> bool(true) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(20) ["start_time"]=> int(1675306740) ["end_time"]=> int(1681963140) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(1000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "7edaf75bfe7b92653ce26b9a7383a1aa" ["icon_text"]=> string(18) "niniwatch.official" ["shop_id"]=> int(20452800) ["shop_name"]=> string(18) "niniwatch.official" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-E0C1C821B28AA0280000000155141155" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(1000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "7edaf75bfe7b92653ce26b9a7383a1aa" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1681963140) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(268) "Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫50.000. Áp dụng đến 20-04-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(62) "shopee-ma-giam-10000-dong-niniwatch-official-NINI1231679719652" ["started_date"]=> string(19) "02-02-2023 09:59:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(52) "[SHOPEE] Mã giảm 10000 đồng niniwatch.official" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "63f996c79d63cc094501f07f" ["started_time"]=> int(1675306740000) ["expired_time"]=> int(1681963140000) ["aff_link"]=> string(221) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D552365165985792%26signature%3Daa9d61bf0561600a94c505372f70b39150228e21f7fa4c800a70b5dc40dbd0d4%26voucherCode%3DNINI123" } }

Giảm giá cực sâu

Xem thêm