array(100) { [0]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "04-08-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "06-08-2021 23:59:00" ["title"]=> string(43) "[SHOPEE] Mã giảm 8% Pampers Chính Hãng" ["slug"]=> string(53) "shopee-ma-giam-8-pampers-chinh-hang-MKBMPAM1628096165" ["content"]=> string(209) "Chỉ áp dụng trên App cho một số sản phẩm tham gia chương trình nhất định. Nhập mã MKBMPAM giảm 8% tối đa 40000 cho đơn từ 250000. HSD: 23:59 6/8/2021. Số lượng có hạn." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(7) "MKBMPAM" ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["discount"]=> float(0.08) ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(147) "https://shopee.vn/search?promotionId=154733940162560&signature=10f6374999321dfe3b72c7216b82e1aab727aaaec3a5edeced7ba0b37ac32c4c&voucherCode=MKBMPAM" } ["extra"]=> array(37) { ["promotionid"]=> int(154733940162560) ["voucher_code"]=> string(7) "MKBMPAM" ["signature"]=> string(64) "10f6374999321dfe3b72c7216b82e1aab727aaaec3a5edeced7ba0b37ac32c4c" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(25000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(100) ["start_time"]=> int(1628010000) ["end_time"]=> int(1628269140) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(8) ["reward_value"]=> int(0) ["reward_cap"]=> int(4000000000) ["icon_hash"]=> string(32) "2867adbde8eb86a26da8a9d115c3586f" ["icon_text"]=> string(20) "Pampers Chính Hãng" ["shop_id"]=> int(90366612) ["shop_name"]=> string(20) "Pampers Chính Hãng" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(true) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-F2D3E2CBF80080280000000040504544" ["fully_redeemed"]=> bool(true) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(0) ["discount_percentage"]=> int(8) ["discount_cap"]=> int(4000000000) ["left_count"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "2867adbde8eb86a26da8a9d115c3586f" ["usage_terms"]=> string(209) "Chỉ áp dụng trên App cho một số sản phẩm tham gia chương trình nhất định. Nhập mã MKBMPAM giảm 8% tối đa 40000 cho đơn từ 250000. HSD: 23:59 6/8/2021. Số lượng có hạn." ["devices"]=> array(2) { [0]=> string(3) "iOS" [1]=> string(7) "Android" } } ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "5f6058b03eac9528b858adf2" ["started_time"]=> int(1628010000000) ["expired_time"]=> int(1628269140000) ["aff_link"]=> string(221) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D154733940162560%26signature%3D10f6374999321dfe3b72c7216b82e1aab727aaaec3a5edeced7ba0b37ac32c4c%26voucherCode%3DMKBMPAM" } [1]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "26-05-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "06-10-2021 23:59:00" ["title"]=> string(56) "[SHOPEE] Mã giảm 500000 đồng SAMSUNG OFFICIAL SHOP" ["slug"]=> string(67) "shopee-ma-giam-500000-dong-samsung-official-shop-SAM500HA1626812485" ["content"]=> string(250) "Mã áp dụng trên App cho một số sản phẩm tham gia chương trình. Nhập mã SAM500HA giảm ngay 500000 cho đơn từ 3000000. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. HSD: 06/10/2021 23:59. Số lượng có hạn!" ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(8) "SAM500HA" ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["discount"]=> string(6) "500000" ["category_name"]=> string(27) "Điện tử & Công nghệ" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(141) "https://shopee.vn/search?promotionId=80534819&signature=f8ce66e93ad5001154a7d7a312a54cc1f8a3147c74f0ec563eddb22e96767166&voucherCode=SAM500HA" } ["extra"]=> array(37) { ["promotionid"]=> int(80534819) ["voucher_code"]=> string(8) "SAM500HA" ["signature"]=> string(64) "f8ce66e93ad5001154a7d7a312a54cc1f8a3147c74f0ec563eddb22e96767166" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(300000000000) ["product_limit"]=> bool(true) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(100) ["start_time"]=> int(1621962000) ["end_time"]=> int(1633539540) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(50000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "330fb8e0f03d9f0b021e7d617a42bb5e" ["icon_text"]=> string(21) "SAMSUNG OFFICIAL SHOP" ["shop_id"]=> int(65589552) ["shop_name"]=> string(21) "SAMSUNG OFFICIAL SHOP" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(true) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(21) "SHOP-A81A78525B73042D" ["fully_redeemed"]=> bool(true) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(50000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["left_count"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "330fb8e0f03d9f0b021e7d617a42bb5e" ["usage_terms"]=> string(250) "Mã áp dụng trên App cho một số sản phẩm tham gia chương trình. Nhập mã SAM500HA giảm ngay 500000 cho đơn từ 3000000. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. HSD: 06/10/2021 23:59. Số lượng có hạn!" ["devices"]=> array(2) { [0]=> string(7) "Android" [1]=> string(3) "iOS" } } ["id"]=> string(24) "60577d9fc835e93dc744268a" ["started_time"]=> int(1621962000000) ["expired_time"]=> int(1633539540000) ["aff_link"]=> string(215) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D80534819%26signature%3Df8ce66e93ad5001154a7d7a312a54cc1f8a3147c74f0ec563eddb22e96767166%26voucherCode%3DSAM500HA" } [2]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "01-04-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "31-10-2021 23:59:00" ["title"]=> string(38) "[SHOPEE] Mã giảm 50000 đồng VISA" ["slug"]=> string(47) "shopee-ma-giam-50000-dong-visa-VISA501628111115" ["content"]=> string(224) "Mã VISA50 giảm 50K cho đơn từ 0đ thanh toán bằng thẻ quốc tế Visa trên ứng dụng Shopee. HSD: 23h59 ngày 31/10/2021. Mã có số lượng giới hạn.Mỗi user chỉ được sử dụng mã 1 lần." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(6) "VISA50" ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["discount"]=> int(50000) ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(139) "https://shopee.vn/search?promotionId=74256396&signature=c4817bdda0a12bc09b11e48b20d42d6b3d9184489fdfeee5cb93c956dfe0f5fa&voucherCode=VISA50" } ["extra"]=> array(35) { ["promotionid"]=> int(74256396) ["voucher_code"]=> string(6) "VISA50" ["signature"]=> string(64) "c4817bdda0a12bc09b11e48b20d42d6b3d9184489fdfeee5cb93c956dfe0f5fa" ["use_type"]=> int(1) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(0) ["product_limit"]=> bool(true) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(38) ["start_time"]=> int(1617210000) ["end_time"]=> int(1635699540) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(5000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "8030bcab2fe8aa992d3ed353b86422d9" ["icon_text"]=> string(4) "VISA" ["shop_id"]=> int(0) ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["display_labels"]=> array(1) { [0]=> int(1) } ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(19) "MP-20323CF10B880078" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(5000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["new_user_only"]=> bool(true) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["usage_terms"]=> string(224) "Mã VISA50 giảm 50K cho đơn từ 0đ thanh toán bằng thẻ quốc tế Visa trên ứng dụng Shopee. HSD: 23h59 ngày 31/10/2021. Mã có số lượng giới hạn.Mỗi user chỉ được sử dụng mã 1 lần." ["devices"]=> array(2) { [0]=> string(7) "Android" [1]=> string(3) "iOS" } } ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "6064b0f937f5b64b0412ee42" ["started_time"]=> int(1617210000000) ["expired_time"]=> int(1635699540000) ["aff_link"]=> string(213) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D74256396%26signature%3Dc4817bdda0a12bc09b11e48b20d42d6b3d9184489fdfeee5cb93c956dfe0f5fa%26voucherCode%3DVISA50" } [3]=> array(17) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "06-06-2021 08:32:23" ["expired_date"]=> string(19) "06-09-2021 09:32:23" ["title"]=> string(47) "[SHOPEE] Mã giảm 10000 đồng chanhbeauty93" ["slug"]=> string(59) "shopee-ma-giam-10000-dong-chanhbeauty93-CHAN152001624713686" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫200.000. Áp dụng đến 06-09-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(9) "CHAN15200" ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["discount"]=> int(10000) ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(142) "https://shopee.vn/search?promotionId=82078339&signature=7730c4bd722b4d2ec6528ab79daa840ce53424e85b275635fe9f5fb51598b1f6&voucherCode=CHAN15200" } ["extra"]=> array(35) { ["promotionid"]=> int(82078339) ["voucher_code"]=> string(9) "CHAN15200" ["signature"]=> string(64) "7730c4bd722b4d2ec6528ab79daa840ce53424e85b275635fe9f5fb51598b1f6" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(20000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(1) ["start_time"]=> int(1622943143) ["end_time"]=> int(1630895543) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(1000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "83c5fed7c5b20dd77882aefe4c2cb893" ["icon_text"]=> string(13) "chanhbeauty93" ["shop_id"]=> int(285400998) ["shop_name"]=> string(13) "chanhbeauty93" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(21) "SHOP-A81AF4301EE6402D" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(1000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "83c5fed7c5b20dd77882aefe4c2cb893" ["usage_terms"]=> string(269) "Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫200.000. Áp dụng đến 06-09-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["id"]=> string(24) "607088b18560162d5b464973" ["started_time"]=> int(1622943143000) ["expired_time"]=> int(1630895543000) ["aff_link"]=> string(216) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D82078339%26signature%3D7730c4bd722b4d2ec6528ab79daa840ce53424e85b275635fe9f5fb51598b1f6%26voucherCode%3DCHAN15200" } [4]=> array(17) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "04-05-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "05-08-2021 23:59:59" ["title"]=> string(35) "[SHOPEE] Mã giảm 50% chu.bedding" ["slug"]=> string(49) "shopee-ma-giam-50-chu-bedding-LETRUD0201623085236" ["content"]=> string(285) "Giảm ngay 50%, tối đa ₫20.000, cho đơn hàng từ ₫600.000. Áp dụng đến 05-08-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(9) "LETRUD020" ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["discount"]=> float(0.5) ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(142) "https://shopee.vn/search?promotionId=78249642&signature=22ae4ef9632fdb60564ede6d0c570ad7380ad242c59a34e0952d847e07bc2dc3&voucherCode=LETRUD020" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(128) "https://shopee.vn/voucher-details/LETRUD020/78249642/22ae4ef9632fdb60564ede6d0c570ad7380ad242c59a34e0952d847e07bc2dc3?action=use" ["percentage_used"]=> int(0) ["shopee_category"]=> string(11) "chu.bedding" ["shopee_signature"]=> string(64) "22ae4ef9632fdb60564ede6d0c570ad7380ad242c59a34e0952d847e07bc2dc3" ["shopee_promotion_id"]=> int(78249642) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "607db745a4aa93594d451109" ["started_time"]=> int(1620061200000) ["expired_time"]=> int(1628182799000) ["aff_link"]=> string(216) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D78249642%26signature%3D22ae4ef9632fdb60564ede6d0c570ad7380ad242c59a34e0952d847e07bc2dc3%26voucherCode%3DLETRUD020" } [5]=> array(17) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "10-10-2019 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "30-11-2022 23:59:59" ["title"]=> string(55) "[SHOPEE] Mã giảm 9000 đồng Forevergreen Cosmetics" ["slug"]=> string(64) "shopee-ma-giam-9000-dong-forevergreen-cosmetics-FORE9K1620493118" ["content"]=> string(268) "Giảm ngay ₫9.000 cho đơn hàng từ ₫300.000. Áp dụng đến 30-11-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(6) "FORE9K" ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["discount"]=> int(9000) ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(138) "https://shopee.vn/search?promotionId=7418493&signature=f16527018867abdfa918b86e06b7f0542f425cd146c1f8aecf5260a5b442006a&voucherCode=FORE9K" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(124) "https://shopee.vn/voucher-details/FORE9K/7418493/f16527018867abdfa918b86e06b7f0542f425cd146c1f8aecf5260a5b442006a?action=use" ["percentage_used"]=> int(0) ["shopee_category"]=> string(22) "Forevergreen Cosmetics" ["shopee_signature"]=> string(64) "f16527018867abdfa918b86e06b7f0542f425cd146c1f8aecf5260a5b442006a" ["shopee_promotion_id"]=> int(7418493) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "609572c6d397e208dc7efa35" ["started_time"]=> int(1570640400000) ["expired_time"]=> int(1669827599000) ["aff_link"]=> string(212) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D7418493%26signature%3Df16527018867abdfa918b86e06b7f0542f425cd146c1f8aecf5260a5b442006a%26voucherCode%3DFORE9K" } [6]=> array(17) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "03-05-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "07-08-2021 23:59:59" ["title"]=> string(46) "[SHOPEE] Mã giảm 20000 đồng Vina.flytech" ["slug"]=> string(61) "shopee-ma-giam-20000-dong-vina-flytech-SFP-781148421620579477" ["content"]=> string(268) "Giảm ngay ₫20.000 cho đơn hàng từ ₫30.000. Áp dụng đến 07-08-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(12) "SFP-78114842" ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["discount"]=> int(20000) ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(145) "https://shopee.vn/search?promotionId=78114842&signature=f4680602155ec5996c8b5e0b5f37dc12be2fe959d97bad69c5b04adbc8f3891b&voucherCode=SFP-78114842" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(131) "https://shopee.vn/voucher-details/SFP-78114842/78114842/f4680602155ec5996c8b5e0b5f37dc12be2fe959d97bad69c5b04adbc8f3891b?action=use" ["percentage_used"]=> int(0) ["shopee_category"]=> string(12) "Vina.flytech" ["shopee_signature"]=> string(64) "f4680602155ec5996c8b5e0b5f37dc12be2fe959d97bad69c5b04adbc8f3891b" ["shopee_promotion_id"]=> int(78114842) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "6096c49f2f0e32649136be3b" ["started_time"]=> int(1619974800000) ["expired_time"]=> int(1628355599000) ["aff_link"]=> string(219) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D78114842%26signature%3Df4680602155ec5996c8b5e0b5f37dc12be2fe959d97bad69c5b04adbc8f3891b%26voucherCode%3DSFP-78114842" } [7]=> array(17) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "03-05-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "07-08-2021 23:59:59" ["title"]=> string(45) "[SHOPEE] Mã giảm 5000 đồng Full HD Shop" ["slug"]=> string(60) "shopee-ma-giam-5000-dong-full-hd-shop-SFP-781164261620579496" ["content"]=> string(268) "Giảm ngay ₫5.000 cho đơn hàng từ ₫160.000. Áp dụng đến 07-08-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(12) "SFP-78116426" ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["discount"]=> int(5000) ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(145) "https://shopee.vn/search?promotionId=78116426&signature=c66dc053499bbb88bc92d3e9d2662a88d0e782dbe328bc56baba7f6dc86d0461&voucherCode=SFP-78116426" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(131) "https://shopee.vn/voucher-details/SFP-78116426/78116426/c66dc053499bbb88bc92d3e9d2662a88d0e782dbe328bc56baba7f6dc86d0461?action=use" ["percentage_used"]=> int(0) ["shopee_category"]=> string(12) "Full HD Shop" ["shopee_signature"]=> string(64) "c66dc053499bbb88bc92d3e9d2662a88d0e782dbe328bc56baba7f6dc86d0461" ["shopee_promotion_id"]=> int(78116426) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "6096c4a6ec93636283499b3a" ["started_time"]=> int(1619974800000) ["expired_time"]=> int(1628355599000) ["aff_link"]=> string(219) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D78116426%26signature%3Dc66dc053499bbb88bc92d3e9d2662a88d0e782dbe328bc56baba7f6dc86d0461%26voucherCode%3DSFP-78116426" } [8]=> array(17) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "04-05-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "05-08-2021 23:59:59" ["title"]=> string(60) "[SHOPEE] Mã giảm 10% Hạnh Tú- Sứ Ming 44 Hàng Khoai" ["slug"]=> string(67) "shopee-ma-giam-10-hanh-tu-su-ming-44-hang-khoai-GIAD10M301620644031" ["content"]=> string(285) "Giảm ngay 10%, tối đa ₫30.000, cho đơn hàng từ ₫199.000. Áp dụng đến 05-08-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(9) "GIAD10M30" ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["discount"]=> float(0.1) ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(142) "https://shopee.vn/search?promotionId=78247855&signature=7226d70f01f388430182774adc901416e0e7cbcc5a3cd6054d319651fea7398e&voucherCode=GIAD10M30" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(128) "https://shopee.vn/voucher-details/GIAD10M30/78247855/7226d70f01f388430182774adc901416e0e7cbcc5a3cd6054d319651fea7398e?action=use" ["percentage_used"]=> int(42) ["shopee_category"]=> string(36) "Hạnh Tú- Sứ Ming 44 Hàng Khoai" ["shopee_signature"]=> string(64) "7226d70f01f388430182774adc901416e0e7cbcc5a3cd6054d319651fea7398e" ["shopee_promotion_id"]=> int(78247855) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "6098bf65c9332456f0685986" ["started_time"]=> int(1620061200000) ["expired_time"]=> int(1628182799000) ["aff_link"]=> string(216) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D78247855%26signature%3D7226d70f01f388430182774adc901416e0e7cbcc5a3cd6054d319651fea7398e%26voucherCode%3DGIAD10M30" } [9]=> array(17) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "03-05-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "07-08-2021 23:59:59" ["title"]=> string(42) "[SHOPEE] Mã giảm 35% Shop Online XSmart" ["slug"]=> string(59) "shopee-ma-giam-35-shop-online-xsmart-SFP-781592301620750608" ["content"]=> string(284) "Giảm ngay 35%, tối đa ₫5.000, cho đơn hàng từ ₫150.000. Áp dụng đến 07-08-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(12) "SFP-78159230" ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["discount"]=> float(0.35) ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(145) "https://shopee.vn/search?promotionId=78159230&signature=10ebd53f377bd47cb9059d479d51437bc8c1bd4c4f64a170d10fe3c67d25db84&voucherCode=SFP-78159230" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(131) "https://shopee.vn/voucher-details/SFP-78159230/78159230/10ebd53f377bd47cb9059d479d51437bc8c1bd4c4f64a170d10fe3c67d25db84?action=use" ["percentage_used"]=> int(0) ["shopee_category"]=> string(18) "Shop Online XSmart" ["shopee_signature"]=> string(64) "10ebd53f377bd47cb9059d479d51437bc8c1bd4c4f64a170d10fe3c67d25db84" ["shopee_promotion_id"]=> int(78159230) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "609967b29355081aff474304" ["started_time"]=> int(1619974800000) ["expired_time"]=> int(1628355599000) ["aff_link"]=> string(219) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D78159230%26signature%3D10ebd53f377bd47cb9059d479d51437bc8c1bd4c4f64a170d10fe3c67d25db84%26voucherCode%3DSFP-78159230" } [10]=> array(17) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "06-05-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "05-08-2021 23:59:59" ["title"]=> string(56) "[SHOPEE] Mã giảm 50% Phụ Kiện Zero - Chính Hãng" ["slug"]=> string(62) "shopee-ma-giam-50-phu-kien-zero-chinh-hang-PHUK500001620752183" ["content"]=> string(283) "Giảm ngay 50%, tối đa ₫5.000, cho đơn hàng từ ₫50.000. Áp dụng đến 05-08-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(9) "PHUK50000" ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["discount"]=> float(0.5) ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(142) "https://shopee.vn/search?promotionId=78565871&signature=8fe05f186325c6b38b3c0c46e4b5acd16e4f7a918281d7865c87e82fdfb80f75&voucherCode=PHUK50000" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(128) "https://shopee.vn/voucher-details/PHUK50000/78565871/8fe05f186325c6b38b3c0c46e4b5acd16e4f7a918281d7865c87e82fdfb80f75?action=use" ["percentage_used"]=> int(0) ["shopee_category"]=> string(32) "Phụ Kiện Zero - Chính Hãng" ["shopee_signature"]=> string(64) "8fe05f186325c6b38b3c0c46e4b5acd16e4f7a918281d7865c87e82fdfb80f75" ["shopee_promotion_id"]=> int(78565871) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "609967b632326c2d107b769c" ["started_time"]=> int(1620234000000) ["expired_time"]=> int(1628182799000) ["aff_link"]=> string(216) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D78565871%26signature%3D8fe05f186325c6b38b3c0c46e4b5acd16e4f7a918281d7865c87e82fdfb80f75%26voucherCode%3DPHUK50000" } [11]=> array(17) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "04-05-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "07-08-2021 23:59:59" ["title"]=> string(38) "[SHOPEE] Mã giảm 50% Outletstore.vn" ["slug"]=> string(55) "shopee-ma-giam-50-outletstore-vn-SFP-782481601621011460" ["content"]=> string(283) "Giảm ngay 50%, tối đa ₫10.000, cho đơn hàng từ ₫1.000. Áp dụng đến 07-08-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(12) "SFP-78248160" ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["discount"]=> float(0.5) ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(145) "https://shopee.vn/search?promotionId=78248160&signature=cc848b5c8db83ee725a1de35770dbaa5ff7c1cfd62420b3ed62838af4b1893cf&voucherCode=SFP-78248160" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(131) "https://shopee.vn/voucher-details/SFP-78248160/78248160/cc848b5c8db83ee725a1de35770dbaa5ff7c1cfd62420b3ed62838af4b1893cf?action=use" ["percentage_used"]=> int(0) ["shopee_category"]=> string(14) "Outletstore.vn" ["shopee_signature"]=> string(64) "cc848b5c8db83ee725a1de35770dbaa5ff7c1cfd62420b3ed62838af4b1893cf" ["shopee_promotion_id"]=> int(78248160) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "609ddffaead7af4c6b071002" ["started_time"]=> int(1620061200000) ["expired_time"]=> int(1628355599000) ["aff_link"]=> string(219) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D78248160%26signature%3Dcc848b5c8db83ee725a1de35770dbaa5ff7c1cfd62420b3ed62838af4b1893cf%26voucherCode%3DSFP-78248160" } [12]=> array(17) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "05-05-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "06-08-2021 23:59:59" ["title"]=> string(49) "[SHOPEE] Mã giảm 5000 đồng Điện Máy.24h" ["slug"]=> string(55) "shopee-ma-giam-5000-dong-dien-may-24h-LOCK5KK1621011516" ["content"]=> string(268) "Giảm ngay ₫5.000 cho đơn hàng từ ₫150.000. Áp dụng đến 06-08-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(7) "LOCK5KK" ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["discount"]=> int(5000) ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(140) "https://shopee.vn/search?promotionId=78457101&signature=f618ba2a722320b6807ae422980de4e3645fbd76a10ea29c77bad00d8cbbfcae&voucherCode=LOCK5KK" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(126) "https://shopee.vn/voucher-details/LOCK5KK/78457101/f618ba2a722320b6807ae422980de4e3645fbd76a10ea29c77bad00d8cbbfcae?action=use" ["percentage_used"]=> int(5) ["shopee_category"]=> string(16) "Điện Máy.24h" ["shopee_signature"]=> string(64) "f618ba2a722320b6807ae422980de4e3645fbd76a10ea29c77bad00d8cbbfcae" ["shopee_promotion_id"]=> int(78457101) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "609de039b7289203272d823b" ["started_time"]=> int(1620147600000) ["expired_time"]=> int(1628269199000) ["aff_link"]=> string(214) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D78457101%26signature%3Df618ba2a722320b6807ae422980de4e3645fbd76a10ea29c77bad00d8cbbfcae%26voucherCode%3DLOCK5KK" } [13]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "06-05-2021 14:28:58" ["expired_date"]=> string(19) "07-08-2021 15:28:58" ["title"]=> string(52) "[SHOPEE] Mã giảm 15% Chì Màu Marco Chính Hãng" ["slug"]=> string(61) "shopee-ma-giam-15-chi-mau-marco-chinh-hang-CHIMKMLH1628009720" ["content"]=> string(283) "Giảm ngay 15%, tối đa ₫5.000, cho đơn hàng từ ₫99.000. Áp dụng đến 07-08-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(8) "CHIMKMLH" ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["discount"]=> float(0.15) ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(141) "https://shopee.vn/search?promotionId=78599428&signature=0371d505bc786c25d0f04c21b2803d9f2815caba58075b85e1738860fefbfc59&voucherCode=CHIMKMLH" } ["extra"]=> array(35) { ["promotionid"]=> int(78599428) ["voucher_code"]=> string(8) "CHIMKMLH" ["signature"]=> string(64) "0371d505bc786c25d0f04c21b2803d9f2815caba58075b85e1738860fefbfc59" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(9900000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(11) ["start_time"]=> int(1620286138) ["end_time"]=> int(1628324938) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(15) ["reward_value"]=> int(0) ["reward_cap"]=> int(500000000) ["icon_hash"]=> string(32) "927e37f6bcf2ad3bc495ff9778cd6f2c" ["icon_text"]=> string(28) "Chì Màu Marco Chính Hãng" ["shop_id"]=> int(300088894) ["shop_name"]=> string(28) "Chì Màu Marco Chính Hãng" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(21) "SHOP-229246D7B1930038" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(0) ["discount_percentage"]=> int(15) ["discount_cap"]=> int(500000000) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "927e37f6bcf2ad3bc495ff9778cd6f2c" ["usage_terms"]=> string(283) "Giảm ngay 15%, tối đa ₫5.000, cho đơn hàng từ ₫99.000. Áp dụng đến 07-08-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "609e0496b875f91221407a52" ["started_time"]=> int(1620286138000) ["expired_time"]=> int(1628324938000) ["aff_link"]=> string(215) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D78599428%26signature%3D0371d505bc786c25d0f04c21b2803d9f2815caba58075b85e1738860fefbfc59%26voucherCode%3DCHIMKMLH" } [14]=> array(17) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "31-05-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "31-08-2021 23:59:59" ["title"]=> string(32) "[SHOPEE] Mã giảm 50% Memon.vn" ["slug"]=> string(44) "shopee-ma-giam-50-memon-vn-MEMON301621702750" ["content"]=> string(284) "Giảm ngay 50%, tối đa ₫10.000, cho đơn hàng từ ₫99.000. Áp dụng đến 31-08-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(7) "MEMON30" ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["discount"]=> float(0.5) ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(140) "https://shopee.vn/search?promotionId=79373030&signature=cf694074e1b11b50b63f96fffc9eb0367eccfb59ffea18f0719ab3e35455424e&voucherCode=MEMON30" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(126) "https://shopee.vn/voucher-details/MEMON30/79373030/cf694074e1b11b50b63f96fffc9eb0367eccfb59ffea18f0719ab3e35455424e?action=use" ["percentage_used"]=> int(0) ["shopee_category"]=> string(8) "Memon.vn" ["shopee_signature"]=> string(64) "cf694074e1b11b50b63f96fffc9eb0367eccfb59ffea18f0719ab3e35455424e" ["shopee_promotion_id"]=> int(79373030) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "60a69617538e8c4a314ee3fd" ["started_time"]=> int(1622394000000) ["expired_time"]=> int(1630429199000) ["aff_link"]=> string(214) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D79373030%26signature%3Dcf694074e1b11b50b63f96fffc9eb0367eccfb59ffea18f0719ab3e35455424e%26voucherCode%3DMEMON30" } [15]=> array(17) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "05-05-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "06-08-2021 23:59:59" ["title"]=> string(35) "[SHOPEE] Mã giảm 10% bibicute.vn" ["slug"]=> string(47) "shopee-ma-giam-10-bibicute-vn-BIBI2561621875635" ["content"]=> string(284) "Giảm ngay 10%, tối đa ₫12.000, cho đơn hàng từ ₫99.000. Áp dụng đến 06-08-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(7) "BIBI256" ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["discount"]=> float(0.1) ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(140) "https://shopee.vn/search?promotionId=78503562&signature=baa60ecb2d316b4aa4413b30d846893b2e93d02f34d1fe64d884bc3e87287fce&voucherCode=BIBI256" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(126) "https://shopee.vn/voucher-details/BIBI256/78503562/baa60ecb2d316b4aa4413b30d846893b2e93d02f34d1fe64d884bc3e87287fce?action=use" ["percentage_used"]=> int(2) ["shopee_category"]=> string(11) "bibicute.vn" ["shopee_signature"]=> string(64) "baa60ecb2d316b4aa4413b30d846893b2e93d02f34d1fe64d884bc3e87287fce" ["shopee_promotion_id"]=> int(78503562) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "60aa8b741e08fc111a4c70da" ["started_time"]=> int(1620147600000) ["expired_time"]=> int(1628269199000) ["aff_link"]=> string(214) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D78503562%26signature%3Dbaa60ecb2d316b4aa4413b30d846893b2e93d02f34d1fe64d884bc3e87287fce%26voucherCode%3DBIBI256" } [16]=> array(17) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "07-06-2021 23:04:56" ["expired_date"]=> string(19) "09-09-2021 00:04:56" ["title"]=> string(39) "[SHOPEE] Mã giảm 50% GBS - GOBELSHOP" ["slug"]=> string(49) "shopee-ma-giam-50-gbs-gobelshop-GOBEL501624467380" ["content"]=> string(284) "Giảm ngay 50%, tối đa ₫5.000, cho đơn hàng từ ₫150.000. Áp dụng đến 09-09-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(7) "GOBEL50" ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["discount"]=> float(0.5) ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(140) "https://shopee.vn/search?promotionId=82237647&signature=9fbd69dd3806cf80a29b0a3fcd0ff5877b1a1b4e3d11e3d170a4d3afa8a8f047&voucherCode=GOBEL50" } ["extra"]=> array(35) { ["promotionid"]=> int(82237647) ["voucher_code"]=> string(7) "GOBEL50" ["signature"]=> string(64) "9fbd69dd3806cf80a29b0a3fcd0ff5877b1a1b4e3d11e3d170a4d3afa8a8f047" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(15000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1623081896) ["end_time"]=> int(1631120696) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(50) ["reward_value"]=> int(0) ["reward_cap"]=> int(500000000) ["icon_hash"]=> string(32) "5a5df74e686c26cb68a6184a042307f2" ["icon_text"]=> string(15) "GBS - GOBELSHOP" ["shop_id"]=> int(12020037) ["shop_name"]=> string(15) "GBS - GOBELSHOP" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(19) "SHOP-B8D41C7BE2507D" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(0) ["discount_percentage"]=> int(50) ["discount_cap"]=> int(500000000) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "5a5df74e686c26cb68a6184a042307f2" ["usage_terms"]=> string(284) "Giảm ngay 50%, tối đa ₫5.000, cho đơn hàng từ ₫150.000. Áp dụng đến 09-09-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["id"]=> string(24) "60abde13fbf4c9364362783c" ["started_time"]=> int(1623081896000) ["expired_time"]=> int(1631120696000) ["aff_link"]=> string(214) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D82237647%26signature%3D9fbd69dd3806cf80a29b0a3fcd0ff5877b1a1b4e3d11e3d170a4d3afa8a8f047%26voucherCode%3DGOBEL50" } [17]=> array(17) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "16-05-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "21-08-2021 23:59:59" ["title"]=> string(57) "[SHOPEE] Mã giảm 15% Calee Store - Giày nữ da mềm" ["slug"]=> string(67) "shopee-ma-giam-15-calee-store-giay-nu-da-mem-SFP-795049701622047390" ["content"]=> string(285) "Giảm ngay 15%, tối đa ₫10.000, cho đơn hàng từ ₫200.000. Áp dụng đến 22-08-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(12) "SFP-79504970" ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["discount"]=> float(0.15) ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(145) "https://shopee.vn/search?promotionId=79504970&signature=eb59ecadf055a060c5446cde22c105cdf9d37122df4230f5dcc75bd096ea707a&voucherCode=SFP-79504970" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(131) "https://shopee.vn/voucher-details/SFP-79504970/79504970/eb59ecadf055a060c5446cde22c105cdf9d37122df4230f5dcc75bd096ea707a?action=use" ["percentage_used"]=> int(0) ["shopee_category"]=> string(33) "Calee Store - Giày nữ da mềm" ["shopee_signature"]=> string(64) "eb59ecadf055a060c5446cde22c105cdf9d37122df4230f5dcc75bd096ea707a" ["shopee_promotion_id"]=> int(79504970) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "60ad2df78d16af70c81e3de0" ["started_time"]=> int(1621098000000) ["expired_time"]=> int(1629565199000) ["aff_link"]=> string(219) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D79504970%26signature%3Deb59ecadf055a060c5446cde22c105cdf9d37122df4230f5dcc75bd096ea707a%26voucherCode%3DSFP-79504970" } [18]=> array(17) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "10-05-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "08-08-2021 23:59:59" ["title"]=> string(45) "[SHOPEE] Mã giảm 55% Amee Fashion Official" ["slug"]=> string(59) "shopee-ma-giam-55-amee-fashion-official-AMEECV8681622480226" ["content"]=> string(285) "Giảm ngay 55%, tối đa ₫15.000, cho đơn hàng từ ₫155.000. Áp dụng đến 08-08-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(9) "AMEECV868" ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["discount"]=> float(0.55) ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(142) "https://shopee.vn/search?promotionId=78931194&signature=da953520c10f1fff84530f677b6cd06eed52028bceed6ec90da3692af3934fe1&voucherCode=AMEECV868" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(128) "https://shopee.vn/voucher-details/AMEECV868/78931194/da953520c10f1fff84530f677b6cd06eed52028bceed6ec90da3692af3934fe1?action=use" ["percentage_used"]=> int(0) ["shopee_category"]=> string(21) "Amee Fashion Official" ["shopee_signature"]=> string(64) "da953520c10f1fff84530f677b6cd06eed52028bceed6ec90da3692af3934fe1" ["shopee_promotion_id"]=> int(78931194) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "60ad2e128b65e852c304016e" ["started_time"]=> int(1620579600000) ["expired_time"]=> int(1628441999000) ["aff_link"]=> string(216) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D78931194%26signature%3Dda953520c10f1fff84530f677b6cd06eed52028bceed6ec90da3692af3934fe1%26voucherCode%3DAMEECV868" } [19]=> array(17) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "24-05-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "24-08-2021 23:59:59" ["title"]=> string(35) "[SHOPEE] Mã giảm 99% Gami Beauty" ["slug"]=> string(49) "shopee-ma-giam-99-gami-beauty-GAMIGSCOC1622480265" ["content"]=> string(285) "Giảm ngay 99%, tối đa ₫10.000, cho đơn hàng từ ₫100.000. Áp dụng đến 24-08-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(9) "GAMIGSCOC" ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["discount"]=> float(0.99) ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(142) "https://shopee.vn/search?promotionId=80232256&signature=3b1c65ccefd530250a1382d5680359be1989ccc8d00d91142070882aafe06f21&voucherCode=GAMIGSCOC" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(128) "https://shopee.vn/voucher-details/GAMIGSCOC/80232256/3b1c65ccefd530250a1382d5680359be1989ccc8d00d91142070882aafe06f21?action=use" ["percentage_used"]=> int(0) ["shopee_category"]=> string(11) "Gami Beauty" ["shopee_signature"]=> string(64) "3b1c65ccefd530250a1382d5680359be1989ccc8d00d91142070882aafe06f21" ["shopee_promotion_id"]=> int(80232256) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "60ad2f4b8b65e852c304017d" ["started_time"]=> int(1621789200000) ["expired_time"]=> int(1629824399000) ["aff_link"]=> string(216) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D80232256%26signature%3D3b1c65ccefd530250a1382d5680359be1989ccc8d00d91142070882aafe06f21%26voucherCode%3DGAMIGSCOC" } [20]=> array(17) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "17-05-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "18-08-2021 23:59:59" ["title"]=> string(75) "[SHOPEE] Mã giảm 5000 đồng VADA.vn - Xưởng Đầm Đẹp Giá Rẻ" ["slug"]=> string(73) "shopee-ma-giam-5000-dong-vada-vn-xuong-dam-dep-gia-re-SHOPJFJTS1622047438" ["content"]=> string(268) "Giảm ngay ₫5.000 cho đơn hàng từ ₫150.000. Áp dụng đến 18-08-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(9) "SHOPJFJTS" ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["discount"]=> int(5000) ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(142) "https://shopee.vn/search?promotionId=79554404&signature=d6b96563d3d528d1fb9b412c1a5157d7b21186ea95669c16d82118670a42bec4&voucherCode=SHOPJFJTS" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(128) "https://shopee.vn/voucher-details/SHOPJFJTS/79554404/d6b96563d3d528d1fb9b412c1a5157d7b21186ea95669c16d82118670a42bec4?action=use" ["percentage_used"]=> int(0) ["shopee_category"]=> string(42) "VADA.vn - Xưởng Đầm Đẹp Giá Rẻ" ["shopee_signature"]=> string(64) "d6b96563d3d528d1fb9b412c1a5157d7b21186ea95669c16d82118670a42bec4" ["shopee_promotion_id"]=> int(79554404) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "60ad2f4f8b65e852c304017e" ["started_time"]=> int(1621184400000) ["expired_time"]=> int(1629305999000) ["aff_link"]=> string(216) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D79554404%26signature%3Dd6b96563d3d528d1fb9b412c1a5157d7b21186ea95669c16d82118670a42bec4%26voucherCode%3DSHOPJFJTS" } [21]=> array(17) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "18-05-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "19-08-2021 23:59:59" ["title"]=> string(43) "[SHOPEE] Mã giảm 20% Minium baby fashion" ["slug"]=> string(57) "shopee-ma-giam-20-minium-baby-fashion-MINI180511622134666" ["content"]=> string(263) "Giảm ngay 20% cho đơn hàng từ ₫150.000. Áp dụng đến 19-08-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(9) "MINI18051" ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["discount"]=> float(0.2) ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(142) "https://shopee.vn/search?promotionId=79738056&signature=9120fd64086d410ae96a2d66aa0a7cec8c60c0f18f9331e80d348c22234f4460&voucherCode=MINI18051" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(128) "https://shopee.vn/voucher-details/MINI18051/79738056/9120fd64086d410ae96a2d66aa0a7cec8c60c0f18f9331e80d348c22234f4460?action=use" ["percentage_used"]=> int(0) ["shopee_category"]=> string(19) "Minium baby fashion" ["shopee_signature"]=> string(64) "9120fd64086d410ae96a2d66aa0a7cec8c60c0f18f9331e80d348c22234f4460" ["shopee_promotion_id"]=> int(79738056) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "60ae7f6bb6b8fc39f43cdd3e" ["started_time"]=> int(1621270800000) ["expired_time"]=> int(1629392399000) ["aff_link"]=> string(216) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D79738056%26signature%3D9120fd64086d410ae96a2d66aa0a7cec8c60c0f18f9331e80d348c22234f4460%26voucherCode%3DMINI18051" } [22]=> array(17) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "17-05-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "18-08-2021 23:59:59" ["title"]=> string(31) "[SHOPEE] Mã giảm 55% D.SPORT" ["slug"]=> string(45) "shopee-ma-giam-55-d-sport-DSPO55TDG1622134691" ["content"]=> string(284) "Giảm ngay 55%, tối đa ₫8.000, cho đơn hàng từ ₫199.000. Áp dụng đến 19-08-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(9) "DSPO55TDG" ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["discount"]=> float(0.55) ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(142) "https://shopee.vn/search?promotionId=79645766&signature=3db4f3384f953c4c4134f8965d584e0c39f51f4aa85e9df7186d0fb588225cf0&voucherCode=DSPO55TDG" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(128) "https://shopee.vn/voucher-details/DSPO55TDG/79645766/3db4f3384f953c4c4134f8965d584e0c39f51f4aa85e9df7186d0fb588225cf0?action=use" ["percentage_used"]=> int(0) ["shopee_category"]=> string(7) "D.SPORT" ["shopee_signature"]=> string(64) "3db4f3384f953c4c4134f8965d584e0c39f51f4aa85e9df7186d0fb588225cf0" ["shopee_promotion_id"]=> int(79645766) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "60ae7f83f1801226e25a6b9a" ["started_time"]=> int(1621184400000) ["expired_time"]=> int(1629305999000) ["aff_link"]=> string(216) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D79645766%26signature%3D3db4f3384f953c4c4134f8965d584e0c39f51f4aa85e9df7186d0fb588225cf0%26voucherCode%3DDSPO55TDG" } [23]=> array(17) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "10-05-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "10-08-2021 23:59:59" ["title"]=> string(68) "[SHOPEE] Mã giảm 20000 đồng Đồ Chơi Chính Hãng Benrikids" ["slug"]=> string(72) "shopee-ma-giam-20000-dong-do-choi-chinh-hang-benrikids-BENRBTH1622134697" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫20.000 cho đơn hàng từ ₫349.000. Áp dụng đến 11-08-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(7) "BENRBTH" ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["discount"]=> int(20000) ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(140) "https://shopee.vn/search?promotionId=79013275&signature=768f6abd050b3c6d91cb3c6a95039a042bf3ef815d7592c584df372835d1ec26&voucherCode=BENRBTH" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(126) "https://shopee.vn/voucher-details/BENRBTH/79013275/768f6abd050b3c6d91cb3c6a95039a042bf3ef815d7592c584df372835d1ec26?action=use" ["percentage_used"]=> int(2) ["shopee_category"]=> string(34) "Đồ Chơi Chính Hãng Benrikids" ["shopee_signature"]=> string(64) "768f6abd050b3c6d91cb3c6a95039a042bf3ef815d7592c584df372835d1ec26" ["shopee_promotion_id"]=> int(79013275) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "60ae7f8cf1801226e25a6b9d" ["started_time"]=> int(1620579600000) ["expired_time"]=> int(1628614799000) ["aff_link"]=> string(214) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D79013275%26signature%3D768f6abd050b3c6d91cb3c6a95039a042bf3ef815d7592c584df372835d1ec26%26voucherCode%3DBENRBTH" } [24]=> array(17) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "12-05-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "11-08-2021 23:59:59" ["title"]=> string(41) "[SHOPEE] Mã hoàn 50% In Your Home Decor" ["slug"]=> string(54) "shopee-ma-hoan-50-in-your-home-decor-INYO2501622307399" ["content"]=> string(195) "Sử dụng mã để nhận ngay 50% hoàn xu cho đơn tối thiểu ₫250.000, hoàn tối đa 10000 xu. *Có hiệu lực đến 11-08-2021. Mã chỉ có giá trị sử dụng một lần." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(7) "INYO250" ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["discount"]=> float(0.5) ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(140) "https://shopee.vn/search?promotionId=79210946&signature=93fa793fb593993f17996e7898e7c8a39a7f0fc654ca2e0ded40d7d7e7fd996d&voucherCode=INYO250" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(126) "https://shopee.vn/voucher-details/INYO250/79210946/93fa793fb593993f17996e7898e7c8a39a7f0fc654ca2e0ded40d7d7e7fd996d?action=use" ["percentage_used"]=> int(12) ["shopee_category"]=> string(18) "In Your Home Decor" ["shopee_signature"]=> string(64) "93fa793fb593993f17996e7898e7c8a39a7f0fc654ca2e0ded40d7d7e7fd996d" ["shopee_promotion_id"]=> int(79210946) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "60b122c4fc7d3c71cf29ec15" ["started_time"]=> int(1620752400000) ["expired_time"]=> int(1628701199000) ["aff_link"]=> string(214) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D79210946%26signature%3D93fa793fb593993f17996e7898e7c8a39a7f0fc654ca2e0ded40d7d7e7fd996d%26voucherCode%3DINYO250" } [25]=> array(17) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "20-05-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "21-08-2021 23:59:59" ["title"]=> string(66) "[SHOPEE] Mã giảm 30000 đồng Máy in đơn hàng Shoptida HCM" ["slug"]=> string(74) "shopee-ma-giam-30000-dong-may-in-don-hang-shoptida-hcm-SHOPY54HT1623085249" ["content"]=> string(271) "Giảm ngay ₫30.000 cho đơn hàng từ ₫1.539.000. Áp dụng đến 21-08-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(9) "SHOPY54HT" ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["discount"]=> int(30000) ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(142) "https://shopee.vn/search?promotionId=79953871&signature=8151d2ca3524020781d20deb52cab54bd79a56b6296e5cba6a5f2c9a16eb9b72&voucherCode=SHOPY54HT" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(128) "https://shopee.vn/voucher-details/SHOPY54HT/79953871/8151d2ca3524020781d20deb52cab54bd79a56b6296e5cba6a5f2c9a16eb9b72?action=use" ["percentage_used"]=> int(0) ["shopee_category"]=> string(32) "Máy in đơn hàng Shoptida HCM" ["shopee_signature"]=> string(64) "8151d2ca3524020781d20deb52cab54bd79a56b6296e5cba6a5f2c9a16eb9b72" ["shopee_promotion_id"]=> int(79953871) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "60b12320d7b8a5324912a385" ["started_time"]=> int(1621443600000) ["expired_time"]=> int(1629565199000) ["aff_link"]=> string(216) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D79953871%26signature%3D8151d2ca3524020781d20deb52cab54bd79a56b6296e5cba6a5f2c9a16eb9b72%26voucherCode%3DSHOPY54HT" } [26]=> array(17) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "03-05-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "05-08-2021 23:59:59" ["title"]=> string(49) "[SHOPEE] Mã giảm 5000 đồng Kính mắt Lily" ["slug"]=> string(58) "shopee-ma-giam-5000-dong-kinh-mat-lily-KINHLLYY11622339848" ["content"]=> string(268) "Giảm ngay ₫5.000 cho đơn hàng từ ₫179.000. Áp dụng đến 05-08-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(9) "KINHLLYY1" ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["discount"]=> int(5000) ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(142) "https://shopee.vn/search?promotionId=78217699&signature=4ef41f7ef331d009fdfa633c55f6833372898cc0b6cd5af90ebe142159bd10ed&voucherCode=KINHLLYY1" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(128) "https://shopee.vn/voucher-details/KINHLLYY1/78217699/4ef41f7ef331d009fdfa633c55f6833372898cc0b6cd5af90ebe142159bd10ed?action=use" ["percentage_used"]=> int(0) ["shopee_category"]=> string(16) "Kính mắt Lily" ["shopee_signature"]=> string(64) "4ef41f7ef331d009fdfa633c55f6833372898cc0b6cd5af90ebe142159bd10ed" ["shopee_promotion_id"]=> int(78217699) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "60b2d9add9c9f3078321a432" ["started_time"]=> int(1619974800000) ["expired_time"]=> int(1628182799000) ["aff_link"]=> string(216) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D78217699%26signature%3D4ef41f7ef331d009fdfa633c55f6833372898cc0b6cd5af90ebe142159bd10ed%26voucherCode%3DKINHLLYY1" } [27]=> array(17) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "19-05-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "21-08-2021 23:59:59" ["title"]=> string(76) "[SHOPEE] Mã giảm 30000 đồng VADA.vn - Xưởng Đầm Đẹp Giá Rẻ" ["slug"]=> string(74) "shopee-ma-giam-30000-dong-vada-vn-xuong-dam-dep-gia-re-SHOPG65321622480182" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫30.000 cho đơn hàng từ ₫450.000. Áp dụng đến 21-08-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(9) "SHOPG6532" ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["discount"]=> int(30000) ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(142) "https://shopee.vn/search?promotionId=78920788&signature=ccd51ee5995938ea02595f75782f75a2836a4927177afd800667011723c349a7&voucherCode=SHOPG6532" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(128) "https://shopee.vn/voucher-details/SHOPG6532/78920788/ccd51ee5995938ea02595f75782f75a2836a4927177afd800667011723c349a7?action=use" ["percentage_used"]=> int(0) ["shopee_category"]=> string(42) "VADA.vn - Xưởng Đầm Đẹp Giá Rẻ" ["shopee_signature"]=> string(64) "ccd51ee5995938ea02595f75782f75a2836a4927177afd800667011723c349a7" ["shopee_promotion_id"]=> int(78920788) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "60b3c4e0699d4e78ff7d3524" ["started_time"]=> int(1621357200000) ["expired_time"]=> int(1629565199000) ["aff_link"]=> string(216) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D78920788%26signature%3Dccd51ee5995938ea02595f75782f75a2836a4927177afd800667011723c349a7%26voucherCode%3DSHOPG6532" } [28]=> array(17) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "11-05-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "12-08-2021 23:59:59" ["title"]=> string(60) "[SHOPEE] Mã giảm 10% Hạnh Tú- Sứ Ming 44 Hàng Khoai" ["slug"]=> string(67) "shopee-ma-giam-10-hanh-tu-su-ming-44-hang-khoai-GIAD10M311622415457" ["content"]=> string(285) "Giảm ngay 10%, tối đa ₫30.000, cho đơn hàng từ ₫239.000. Áp dụng đến 12-08-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(9) "GIAD10M31" ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["discount"]=> float(0.1) ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(142) "https://shopee.vn/search?promotionId=79067460&signature=6fc4aae84469f774650de6bbbe29fa53c5ea28c1556ad029dc5b392ebd1d4397&voucherCode=GIAD10M31" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(128) "https://shopee.vn/voucher-details/GIAD10M31/79067460/6fc4aae84469f774650de6bbbe29fa53c5ea28c1556ad029dc5b392ebd1d4397?action=use" ["percentage_used"]=> int(0) ["shopee_category"]=> string(36) "Hạnh Tú- Sứ Ming 44 Hàng Khoai" ["shopee_signature"]=> string(64) "6fc4aae84469f774650de6bbbe29fa53c5ea28c1556ad029dc5b392ebd1d4397" ["shopee_promotion_id"]=> int(79067460) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "60b41861bf9c250ceb5d0205" ["started_time"]=> int(1620666000000) ["expired_time"]=> int(1628787599000) ["aff_link"]=> string(216) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D79067460%26signature%3D6fc4aae84469f774650de6bbbe29fa53c5ea28c1556ad029dc5b392ebd1d4397%26voucherCode%3DGIAD10M31" } [29]=> array(17) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "04-05-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "05-08-2021 23:59:59" ["title"]=> string(45) "[SHOPEE] Mã giảm 50000 đồng chu.bedding" ["slug"]=> string(56) "shopee-ma-giam-50000-dong-chu-bedding-LETRUD501622437095" ["content"]=> string(271) "Giảm ngay ₫50.000 cho đơn hàng từ ₫2.000.000. Áp dụng đến 05-08-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(8) "LETRUD50" ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["discount"]=> int(50000) ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(141) "https://shopee.vn/search?promotionId=78251548&signature=e8b024867fe08d2df581c3ee2ae32644aadb7b945551587ba9d05999918fabfc&voucherCode=LETRUD50" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(127) "https://shopee.vn/voucher-details/LETRUD50/78251548/e8b024867fe08d2df581c3ee2ae32644aadb7b945551587ba9d05999918fabfc?action=use" ["percentage_used"]=> int(0) ["shopee_category"]=> string(11) "chu.bedding" ["shopee_signature"]=> string(64) "e8b024867fe08d2df581c3ee2ae32644aadb7b945551587ba9d05999918fabfc" ["shopee_promotion_id"]=> int(78251548) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "60b443c846da252933236d03" ["started_time"]=> int(1620061200000) ["expired_time"]=> int(1628182799000) ["aff_link"]=> string(215) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D78251548%26signature%3De8b024867fe08d2df581c3ee2ae32644aadb7b945551587ba9d05999918fabfc%26voucherCode%3DLETRUD50" } [30]=> array(17) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "23-05-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "23-08-2021 23:59:59" ["title"]=> string(35) "[SHOPEE] Mã giảm 89% Joliecloset" ["slug"]=> string(48) "shopee-ma-giam-89-joliecloset-JOLI39KA1622469435" ["content"]=> string(285) "Giảm ngay 89%, tối đa ₫39.000, cho đơn hàng từ ₫599.000. Áp dụng đến 23-08-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(8) "JOLI39KA" ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["discount"]=> float(0.89) ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(141) "https://shopee.vn/search?promotionId=80196019&signature=e66d9108ffbae585932ebfc0d6fa5ea19129c5216e60dc19a0c476fdf3dac71e&voucherCode=JOLI39KA" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(127) "https://shopee.vn/voucher-details/JOLI39KA/80196019/e66d9108ffbae585932ebfc0d6fa5ea19129c5216e60dc19a0c476fdf3dac71e?action=use" ["percentage_used"]=> int(0) ["shopee_category"]=> string(11) "Joliecloset" ["shopee_signature"]=> string(64) "e66d9108ffbae585932ebfc0d6fa5ea19129c5216e60dc19a0c476fdf3dac71e" ["shopee_promotion_id"]=> int(80196019) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "60b4c6f9929275597578b933" ["started_time"]=> int(1621702800000) ["expired_time"]=> int(1629737999000) ["aff_link"]=> string(215) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D80196019%26signature%3De66d9108ffbae585932ebfc0d6fa5ea19129c5216e60dc19a0c476fdf3dac71e%26voucherCode%3DJOLI39KA" } [31]=> array(17) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "13-05-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "14-08-2021 23:59:59" ["title"]=> string(64) "[SHOPEE] Mã giảm 50000 đồng Máy lọc không khí Max Air" ["slug"]=> string(70) "shopee-ma-giam-50000-dong-may-loc-khong-khi-max-air-MAXA50K11622514915" ["content"]=> string(271) "Giảm ngay ₫50.000 cho đơn hàng từ ₫1.300.000. Áp dụng đến 14-08-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(8) "MAXA50K1" ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["discount"]=> int(50000) ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(141) "https://shopee.vn/search?promotionId=79258272&signature=5c1f6c7449cea286e09cc5e512bb40f21804824ce68971657b1cd7a516a9232c&voucherCode=MAXA50K1" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(127) "https://shopee.vn/voucher-details/MAXA50K1/79258272/5c1f6c7449cea286e09cc5e512bb40f21804824ce68971657b1cd7a516a9232c?action=use" ["percentage_used"]=> int(0) ["shopee_category"]=> string(30) "Máy lọc không khí Max Air" ["shopee_signature"]=> string(64) "5c1f6c7449cea286e09cc5e512bb40f21804824ce68971657b1cd7a516a9232c" ["shopee_promotion_id"]=> int(79258272) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "60b594b07189e002b5326902" ["started_time"]=> int(1620838800000) ["expired_time"]=> int(1628960399000) ["aff_link"]=> string(215) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D79258272%26signature%3D5c1f6c7449cea286e09cc5e512bb40f21804824ce68971657b1cd7a516a9232c%26voucherCode%3DMAXA50K1" } [32]=> array(17) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "23-05-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "24-08-2021 23:59:59" ["title"]=> string(50) "[SHOPEE] Mã giảm 10000 đồng Mikogu Baby Shop" ["slug"]=> string(60) "shopee-ma-giam-10000-dong-mikogu-baby-shop-MIKO10K1622653195" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫450.000. Áp dụng đến 24-08-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(7) "MIKO10K" ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["discount"]=> int(10000) ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(140) "https://shopee.vn/search?promotionId=80189014&signature=622a8156d0e78a2586538b7939a9d72fc540e50fa6f6f059d5433ae80fa63b87&voucherCode=MIKO10K" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(126) "https://shopee.vn/voucher-details/MIKO10K/80189014/622a8156d0e78a2586538b7939a9d72fc540e50fa6f6f059d5433ae80fa63b87?action=use" ["percentage_used"]=> int(0) ["shopee_category"]=> string(16) "Mikogu Baby Shop" ["shopee_signature"]=> string(64) "622a8156d0e78a2586538b7939a9d72fc540e50fa6f6f059d5433ae80fa63b87" ["shopee_promotion_id"]=> int(80189014) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "60b668482ff71d34ba7c5d58" ["started_time"]=> int(1621702800000) ["expired_time"]=> int(1629824399000) ["aff_link"]=> string(214) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D80189014%26signature%3D622a8156d0e78a2586538b7939a9d72fc540e50fa6f6f059d5433ae80fa63b87%26voucherCode%3DMIKO10K" } [33]=> array(17) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "11-05-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "12-08-2021 23:59:59" ["title"]=> string(67) "[SHOPEE] Mã giảm 2000 đồng Shop Đồ Hàng Không Dung.Cuong" ["slug"]=> string(74) "shopee-ma-giam-2000-dong-shop-do-hang-khong-dung-cuong-SHOPHK02N1622653212" ["content"]=> string(267) "Giảm ngay ₫2.000 cho đơn hàng từ ₫55.000. Áp dụng đến 12-08-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(9) "SHOPHK02N" ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["discount"]=> int(2000) ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(142) "https://shopee.vn/search?promotionId=79089784&signature=75bb5b36d09833389f47e3a03a5fe80b062301e4e2f7f6063e98a4fa67ef642b&voucherCode=SHOPHK02N" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(128) "https://shopee.vn/voucher-details/SHOPHK02N/79089784/75bb5b36d09833389f47e3a03a5fe80b062301e4e2f7f6063e98a4fa67ef642b?action=use" ["percentage_used"]=> int(0) ["shopee_category"]=> string(34) "Shop Đồ Hàng Không Dung.Cuong" ["shopee_signature"]=> string(64) "75bb5b36d09833389f47e3a03a5fe80b062301e4e2f7f6063e98a4fa67ef642b" ["shopee_promotion_id"]=> int(79089784) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "60b66858d320237d4b6536e7" ["started_time"]=> int(1620666000000) ["expired_time"]=> int(1628787599000) ["aff_link"]=> string(216) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D79089784%26signature%3D75bb5b36d09833389f47e3a03a5fe80b062301e4e2f7f6063e98a4fa67ef642b%26voucherCode%3DSHOPHK02N" } [34]=> array(17) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "24-05-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "23-08-2021 23:59:59" ["title"]=> string(69) "[SHOPEE] Mã giảm 15000 đồng Baby&Mom - Siêu Thị Mẹ Và Bé" ["slug"]=> string(72) "shopee-ma-giam-15000-dong-baby-mom-sieu-thi-me-va-be-BABYFS15K1622653241" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫15.000 cho đơn hàng từ ₫150.000. Áp dụng đến 23-08-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(9) "BABYFS15K" ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["discount"]=> int(15000) ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(142) "https://shopee.vn/search?promotionId=80268626&signature=78c927622557b43cd6513e101cd558d0359dbe8c3ef882c0eb1b2e6b8935be2f&voucherCode=BABYFS15K" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(128) "https://shopee.vn/voucher-details/BABYFS15K/80268626/78c927622557b43cd6513e101cd558d0359dbe8c3ef882c0eb1b2e6b8935be2f?action=use" ["percentage_used"]=> int(0) ["shopee_category"]=> string(35) "Baby&Mom - Siêu Thị Mẹ Và Bé" ["shopee_signature"]=> string(64) "78c927622557b43cd6513e101cd558d0359dbe8c3ef882c0eb1b2e6b8935be2f" ["shopee_promotion_id"]=> int(80268626) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "60b668c32ff71d34ba7c5d68" ["started_time"]=> int(1621789200000) ["expired_time"]=> int(1629737999000) ["aff_link"]=> string(216) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D80268626%26signature%3D78c927622557b43cd6513e101cd558d0359dbe8c3ef882c0eb1b2e6b8935be2f%26voucherCode%3DBABYFS15K" } [35]=> array(17) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "19-05-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "19-08-2021 23:59:59" ["title"]=> string(41) "[SHOPEE] Mã giảm 5% LeoVatino.Official" ["slug"]=> string(54) "shopee-ma-giam-5-leovatino-official-LEOVR2211622599248" ["content"]=> string(284) "Giảm ngay 5%, tối đa ₫50.000, cho đơn hàng từ ₫100.000. Áp dụng đến 19-08-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(8) "LEOVR221" ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["discount"]=> float(0.05) ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(141) "https://shopee.vn/search?promotionId=79819920&signature=bb00e32d2bc086b9b1dd3b173e92d23c4af86da0aed9cbcd7f935607dc1caa17&voucherCode=LEOVR221" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(127) "https://shopee.vn/voucher-details/LEOVR221/79819920/bb00e32d2bc086b9b1dd3b173e92d23c4af86da0aed9cbcd7f935607dc1caa17?action=use" ["percentage_used"]=> int(0) ["shopee_category"]=> string(18) "LeoVatino.Official" ["shopee_signature"]=> string(64) "bb00e32d2bc086b9b1dd3b173e92d23c4af86da0aed9cbcd7f935607dc1caa17" ["shopee_promotion_id"]=> int(79819920) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "60b668c52ff71d34ba7c5d69" ["started_time"]=> int(1621357200000) ["expired_time"]=> int(1629392399000) ["aff_link"]=> string(215) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D79819920%26signature%3Dbb00e32d2bc086b9b1dd3b173e92d23c4af86da0aed9cbcd7f935607dc1caa17%26voucherCode%3DLEOVR221" } [36]=> array(17) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "29-05-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "28-08-2021 23:59:59" ["title"]=> string(64) "[SHOPEE] Mã giảm 23000 đồng Gobaba- Thời trang bà bầu" ["slug"]=> string(70) "shopee-ma-giam-23000-dong-gobaba-thoi-trang-ba-bau-THOIGO3501622653259" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫23.000 cho đơn hàng từ ₫350.000. Áp dụng đến 28-08-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(9) "THOIGO350" ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["discount"]=> int(23000) ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(142) "https://shopee.vn/search?promotionId=80989201&signature=8ce23ed1b8802a325d3b5efa0b69f75dbc0cef1d359401c54c8b2dc04ab45f25&voucherCode=THOIGO350" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(128) "https://shopee.vn/voucher-details/THOIGO350/80989201/8ce23ed1b8802a325d3b5efa0b69f75dbc0cef1d359401c54c8b2dc04ab45f25?action=use" ["percentage_used"]=> int(0) ["shopee_category"]=> string(30) "Gobaba- Thời trang bà bầu" ["shopee_signature"]=> string(64) "8ce23ed1b8802a325d3b5efa0b69f75dbc0cef1d359401c54c8b2dc04ab45f25" ["shopee_promotion_id"]=> int(80989201) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "60b668c7d320237d4b6536f5" ["started_time"]=> int(1622221200000) ["expired_time"]=> int(1630169999000) ["aff_link"]=> string(216) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D80989201%26signature%3D8ce23ed1b8802a325d3b5efa0b69f75dbc0cef1d359401c54c8b2dc04ab45f25%26voucherCode%3DTHOIGO350" } [37]=> array(17) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "22-05-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "20-08-2021 23:59:59" ["title"]=> string(53) "[SHOPEE] Mã giảm 20000 đồng Thời Trang FAVITI" ["slug"]=> string(63) "shopee-ma-giam-20000-dong-thoi-trang-faviti-FAVITI20K1622653250" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫20.000 cho đơn hàng từ ₫150.000. Áp dụng đến 20-08-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(9) "FAVITI20K" ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["discount"]=> int(20000) ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(142) "https://shopee.vn/search?promotionId=80153130&signature=e0e23b9adb04442f0eabcff54591019d1e237cb98b23f9d3be2f634b56683268&voucherCode=FAVITI20K" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(128) "https://shopee.vn/voucher-details/FAVITI20K/80153130/e0e23b9adb04442f0eabcff54591019d1e237cb98b23f9d3be2f634b56683268?action=use" ["percentage_used"]=> int(0) ["shopee_category"]=> string(19) "Thời Trang FAVITI" ["shopee_signature"]=> string(64) "e0e23b9adb04442f0eabcff54591019d1e237cb98b23f9d3be2f634b56683268" ["shopee_promotion_id"]=> int(80153130) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "60b668cd2ff71d34ba7c5d6b" ["started_time"]=> int(1621616400000) ["expired_time"]=> int(1629478799000) ["aff_link"]=> string(216) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D80153130%26signature%3De0e23b9adb04442f0eabcff54591019d1e237cb98b23f9d3be2f634b56683268%26voucherCode%3DFAVITI20K" } [38]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "04-05-2021 17:28:02" ["expired_date"]=> string(19) "05-08-2021 18:28:02" ["title"]=> string(34) "[SHOPEE] Mã giảm 50% Dream life" ["slug"]=> string(46) "shopee-ma-giam-50-dream-life-COOL7891627901801" ["content"]=> string(285) "Giảm ngay 50%, tối đa ₫12.000, cho đơn hàng từ ₫300.000. Áp dụng đến 05-08-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(7) "COOL789" ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["discount"]=> float(0.5) ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(140) "https://shopee.vn/search?promotionId=78351852&signature=ca05a07e7feff4a642ff108e14c8c7d323c74e80ebe1363ea8b9245f640017a3&voucherCode=COOL789" } ["extra"]=> array(35) { ["promotionid"]=> int(78351852) ["voucher_code"]=> string(7) "COOL789" ["signature"]=> string(64) "ca05a07e7feff4a642ff108e14c8c7d323c74e80ebe1363ea8b9245f640017a3" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(30000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1620124082) ["end_time"]=> int(1628162882) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(50) ["reward_value"]=> int(0) ["reward_cap"]=> int(1200000000) ["icon_hash"]=> string(32) "2cf8e4c2562209a0c32ceca5d9f4f322" ["icon_text"]=> string(10) "Dream life" ["shop_id"]=> int(361994971) ["shop_name"]=> string(10) "Dream life" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(21) "SHOP-82BAEEC5C0D35478" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(0) ["discount_percentage"]=> int(50) ["discount_cap"]=> int(1200000000) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "2cf8e4c2562209a0c32ceca5d9f4f322" ["usage_terms"]=> string(285) "Giảm ngay 50%, tối đa ₫12.000, cho đơn hàng từ ₫300.000. Áp dụng đến 05-08-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "60b6ec43f058ce6a8876e7d8" ["started_time"]=> int(1620124082000) ["expired_time"]=> int(1628162882000) ["aff_link"]=> string(214) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D78351852%26signature%3Dca05a07e7feff4a642ff108e14c8c7d323c74e80ebe1363ea8b9245f640017a3%26voucherCode%3DCOOL789" } [39]=> array(17) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "06-05-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "06-08-2021 23:59:59" ["title"]=> string(59) "[SHOPEE] Mã giảm 10% Meyu Baby- Shop sỉ đồ mẹ bé" ["slug"]=> string(63) "shopee-ma-giam-10-meyu-baby-shop-si-do-me-be-HUYEKMYT1622620830" ["content"]=> string(284) "Giảm ngay 10%, tối đa ₫7.000, cho đơn hàng từ ₫300.000. Áp dụng đến 06-08-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(8) "HUYEKMYT" ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["discount"]=> float(0.1) ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(141) "https://shopee.vn/search?promotionId=78598278&signature=4727e37b7e923ca799362debae7beca3bb3bef6ce534ae5cb4d45de055afb224&voucherCode=HUYEKMYT" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(127) "https://shopee.vn/voucher-details/HUYEKMYT/78598278/4727e37b7e923ca799362debae7beca3bb3bef6ce534ae5cb4d45de055afb224?action=use" ["percentage_used"]=> int(0) ["shopee_category"]=> string(35) "Meyu Baby- Shop sỉ đồ mẹ bé" ["shopee_signature"]=> string(64) "4727e37b7e923ca799362debae7beca3bb3bef6ce534ae5cb4d45de055afb224" ["shopee_promotion_id"]=> int(78598278) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "60b7012fd885364ac34f0174" ["started_time"]=> int(1620234000000) ["expired_time"]=> int(1628269199000) ["aff_link"]=> string(215) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D78598278%26signature%3D4727e37b7e923ca799362debae7beca3bb3bef6ce534ae5cb4d45de055afb224%26voucherCode%3DHUYEKMYT" } [40]=> array(17) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "06-05-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "10-08-2021 23:59:59" ["title"]=> string(48) "[SHOPEE] Mã giảm 50% angel🔥 -Tranh canvas-" ["slug"]=> string(59) "shopee-ma-giam-50-angel-tranh-canvas-SFP-785620091622780475" ["content"]=> string(285) "Giảm ngay 50%, tối đa ₫30.000, cho đơn hàng từ ₫300.000. Áp dụng đến 10-08-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(12) "SFP-78562009" ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["discount"]=> float(0.5) ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(145) "https://shopee.vn/search?promotionId=78562009&signature=837a0941c2d7bf0ecc8a9df63b32dbdef5c667fcd3d90887762a4f21016b0980&voucherCode=SFP-78562009" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(131) "https://shopee.vn/voucher-details/SFP-78562009/78562009/837a0941c2d7bf0ecc8a9df63b32dbdef5c667fcd3d90887762a4f21016b0980?action=use" ["percentage_used"]=> int(0) ["shopee_category"]=> string(24) "angel🔥 -Tranh canvas-" ["shopee_signature"]=> string(64) "837a0941c2d7bf0ecc8a9df63b32dbdef5c667fcd3d90887762a4f21016b0980" ["shopee_promotion_id"]=> int(78562009) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "60b98e1ab879c774247e8833" ["started_time"]=> int(1620234000000) ["expired_time"]=> int(1628614799000) ["aff_link"]=> string(219) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D78562009%26signature%3D837a0941c2d7bf0ecc8a9df63b32dbdef5c667fcd3d90887762a4f21016b0980%26voucherCode%3DSFP-78562009" } [41]=> array(17) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "25-05-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "07-08-2021 23:59:59" ["title"]=> string(34) "[SHOPEE] Mã giảm 10% Panda_Case" ["slug"]=> string(51) "shopee-ma-giam-10-panda-case-SFP-806133041623085241" ["content"]=> string(285) "Giảm ngay 10%, tối đa ₫100.000, cho đơn hàng từ ₫50.000. Áp dụng đến 07-08-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(12) "SFP-80613304" ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["discount"]=> float(0.1) ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(145) "https://shopee.vn/search?promotionId=80613304&signature=5ce0334da9ebb1bdd1797182bb6539efcdc037380af1c0a0c655ed4f1045e95d&voucherCode=SFP-80613304" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(131) "https://shopee.vn/voucher-details/SFP-80613304/80613304/5ce0334da9ebb1bdd1797182bb6539efcdc037380af1c0a0c655ed4f1045e95d?action=use" ["percentage_used"]=> int(0) ["shopee_category"]=> string(10) "Panda_Case" ["shopee_signature"]=> string(64) "5ce0334da9ebb1bdd1797182bb6539efcdc037380af1c0a0c655ed4f1045e95d" ["shopee_promotion_id"]=> int(80613304) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "60bd0040646ffd7cb2193cd8" ["started_time"]=> int(1621875600000) ["expired_time"]=> int(1628355599000) ["aff_link"]=> string(219) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D80613304%26signature%3D5ce0334da9ebb1bdd1797182bb6539efcdc037380af1c0a0c655ed4f1045e95d%26voucherCode%3DSFP-80613304" } [42]=> array(17) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "29-05-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "26-08-2021 23:59:59" ["title"]=> string(48) "[SHOPEE] Mã giảm 10000 đồng LINHPHUKIEN.VN" ["slug"]=> string(60) "shopee-ma-giam-10000-dong-linhphukien-vn-SHOPLPK101623602773" ["content"]=> string(271) "Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫1.000.000. Áp dụng đến 26-08-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(9) "SHOPLPK10" ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["discount"]=> int(10000) ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(142) "https://shopee.vn/search?promotionId=80973605&signature=f762d7c867599adc1890a1169b9faea814245256d5cba3e45a8e893da198c669&voucherCode=SHOPLPK10" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(128) "https://shopee.vn/voucher-details/SHOPLPK10/80973605/f762d7c867599adc1890a1169b9faea814245256d5cba3e45a8e893da198c669?action=use" ["percentage_used"]=> int(18) ["shopee_category"]=> string(14) "LINHPHUKIEN.VN" ["shopee_signature"]=> string(64) "f762d7c867599adc1890a1169b9faea814245256d5cba3e45a8e893da198c669" ["shopee_promotion_id"]=> int(80973605) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "60bd00568335895a8c7ab09b" ["started_time"]=> int(1622221200000) ["expired_time"]=> int(1629997199000) ["aff_link"]=> string(216) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D80973605%26signature%3Df762d7c867599adc1890a1169b9faea814245256d5cba3e45a8e893da198c669%26voucherCode%3DSHOPLPK10" } [43]=> array(17) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "25-05-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "21-08-2021 23:59:59" ["title"]=> string(45) "[SHOPEE] Mã giảm 50% UGREEN Official Store" ["slug"]=> string(59) "shopee-ma-giam-50-ugreen-official-store-UGREENTKF1623085261" ["content"]=> string(284) "Giảm ngay 50%, tối đa ₫10.000, cho đơn hàng từ ₫60.000. Áp dụng đến 21-08-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(9) "UGREENTKF" ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["discount"]=> float(0.5) ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(142) "https://shopee.vn/search?promotionId=80519919&signature=e8105471c4ff81113019f3aeba6f43971feb715a3b235bee8e690e2ec9ddda0d&voucherCode=UGREENTKF" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(128) "https://shopee.vn/voucher-details/UGREENTKF/80519919/e8105471c4ff81113019f3aeba6f43971feb715a3b235bee8e690e2ec9ddda0d?action=use" ["percentage_used"]=> int(0) ["shopee_category"]=> string(21) "UGREEN Official Store" ["shopee_signature"]=> string(64) "e8105471c4ff81113019f3aeba6f43971feb715a3b235bee8e690e2ec9ddda0d" ["shopee_promotion_id"]=> int(80519919) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "60bd007b8dc13015180fb95f" ["started_time"]=> int(1621875600000) ["expired_time"]=> int(1629565199000) ["aff_link"]=> string(216) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D80519919%26signature%3De8105471c4ff81113019f3aeba6f43971feb715a3b235bee8e690e2ec9ddda0d%26voucherCode%3DUGREENTKF" } [44]=> array(17) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "12-05-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "16-08-2021 23:59:59" ["title"]=> string(45) "[SHOPEE] Mã giảm 86% Baseus Official Store" ["slug"]=> string(62) "shopee-ma-giam-86-baseus-official-store-SFP-791347511623085191" ["content"]=> string(284) "Giảm ngay 86%, tối đa ₫5.000, cho đơn hàng từ ₫109.000. Áp dụng đến 16-08-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(12) "SFP-79134751" ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["discount"]=> float(0.86) ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(145) "https://shopee.vn/search?promotionId=79134751&signature=bbb91f4edb50f025a456e5a24737e2b33db6544b308ad96e0f23983cb856163f&voucherCode=SFP-79134751" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(131) "https://shopee.vn/voucher-details/SFP-79134751/79134751/bbb91f4edb50f025a456e5a24737e2b33db6544b308ad96e0f23983cb856163f?action=use" ["percentage_used"]=> int(0) ["shopee_category"]=> string(21) "Baseus Official Store" ["shopee_signature"]=> string(64) "bbb91f4edb50f025a456e5a24737e2b33db6544b308ad96e0f23983cb856163f" ["shopee_promotion_id"]=> int(79134751) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "60bd009e646ffd7cb2193ce3" ["started_time"]=> int(1620752400000) ["expired_time"]=> int(1629133199000) ["aff_link"]=> string(219) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D79134751%26signature%3Dbbb91f4edb50f025a456e5a24737e2b33db6544b308ad96e0f23983cb856163f%26voucherCode%3DSFP-79134751" } [45]=> array(17) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "25-05-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "24-08-2021 23:59:59" ["title"]=> string(53) "[SHOPEE] Mã giảm 3500 đồng QuiFit Official Mall" ["slug"]=> string(64) "shopee-ma-giam-3500-dong-quifit-official-mall-QUIC74541623117152" ["content"]=> string(266) "Giảm ngay ₫3.500 cho đơn hàng từ ₫5.000. Áp dụng đến 24-08-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(8) "QUIC7454" ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["discount"]=> int(3500) ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(141) "https://shopee.vn/search?promotionId=80476614&signature=db7cff79b6b4037b6794de0560c7b6083596860c3b5e31671e5c8ed3b795e26d&voucherCode=QUIC7454" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(127) "https://shopee.vn/voucher-details/QUIC7454/80476614/db7cff79b6b4037b6794de0560c7b6083596860c3b5e31671e5c8ed3b795e26d?action=use" ["percentage_used"]=> int(2) ["shopee_category"]=> string(20) "QuiFit Official Mall" ["shopee_signature"]=> string(64) "db7cff79b6b4037b6794de0560c7b6083596860c3b5e31671e5c8ed3b795e26d" ["shopee_promotion_id"]=> int(80476614) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "60beb3984cfc4a0587330203" ["started_time"]=> int(1621875600000) ["expired_time"]=> int(1629824399000) ["aff_link"]=> string(215) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D80476614%26signature%3Ddb7cff79b6b4037b6794de0560c7b6083596860c3b5e31671e5c8ed3b795e26d%26voucherCode%3DQUIC7454" } [46]=> array(17) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "17-05-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "18-08-2021 23:59:59" ["title"]=> string(56) "[SHOPEE] Mã giảm 10000 đồng Camel Official Shop.vn" ["slug"]=> string(66) "shopee-ma-giam-10000-dong-camel-official-shop-vn-CAMESEW1623114792" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫100.000. Áp dụng đến 18-08-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(7) "CAMESEW" ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["discount"]=> int(10000) ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(140) "https://shopee.vn/search?promotionId=79554495&signature=f0f8d8847a3b5e6d11dbdbc288c70228ebcf767efa007564262d31dc96fe930d&voucherCode=CAMESEW" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(126) "https://shopee.vn/voucher-details/CAMESEW/79554495/f0f8d8847a3b5e6d11dbdbc288c70228ebcf767efa007564262d31dc96fe930d?action=use" ["percentage_used"]=> int(28) ["shopee_category"]=> string(22) "Camel Official Shop.vn" ["shopee_signature"]=> string(64) "f0f8d8847a3b5e6d11dbdbc288c70228ebcf767efa007564262d31dc96fe930d" ["shopee_promotion_id"]=> int(79554495) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "60bebe43654f257d75187643" ["started_time"]=> int(1621184400000) ["expired_time"]=> int(1629305999000) ["aff_link"]=> string(214) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D79554495%26signature%3Df0f8d8847a3b5e6d11dbdbc288c70228ebcf767efa007564262d31dc96fe930d%26voucherCode%3DCAMESEW" } [47]=> array(17) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "10-05-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "11-08-2021 23:59:59" ["title"]=> string(53) "[SHOPEE] Mã giảm 7000 đồng YOZOH official store" ["slug"]=> string(65) "shopee-ma-giam-7000-dong-yozoh-official-store-YOZO849121623128158" ["content"]=> string(268) "Giảm ngay ₫7.000 cho đơn hàng từ ₫400.000. Áp dụng đến 11-08-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(9) "YOZO84912" ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["discount"]=> int(7000) ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(142) "https://shopee.vn/search?promotionId=78938907&signature=82873b38536f0d0a0b8155d8a6726363ac1cc703fd0ceb62f0aed8f21bb2bf0f&voucherCode=YOZO84912" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(128) "https://shopee.vn/voucher-details/YOZO84912/78938907/82873b38536f0d0a0b8155d8a6726363ac1cc703fd0ceb62f0aed8f21bb2bf0f?action=use" ["percentage_used"]=> int(0) ["shopee_category"]=> string(20) "YOZOH official store" ["shopee_signature"]=> string(64) "82873b38536f0d0a0b8155d8a6726363ac1cc703fd0ceb62f0aed8f21bb2bf0f" ["shopee_promotion_id"]=> int(78938907) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "60bed1a80b9a0b074436a223" ["started_time"]=> int(1620579600000) ["expired_time"]=> int(1628701199000) ["aff_link"]=> string(216) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D78938907%26signature%3D82873b38536f0d0a0b8155d8a6726363ac1cc703fd0ceb62f0aed8f21bb2bf0f%26voucherCode%3DYOZO84912" } [48]=> array(17) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "31-05-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "01-09-2021 23:59:59" ["title"]=> string(54) "[SHOPEE] Mã giảm 20000 đồng Vitog Official store" ["slug"]=> string(64) "shopee-ma-giam-20000-dong-vitog-official-store-VTGLVT41623127828" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫20.000 cho đơn hàng từ ₫500.000. Áp dụng đến 01-09-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(7) "VTGLVT4" ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["discount"]=> int(20000) ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(140) "https://shopee.vn/search?promotionId=81095922&signature=eea09e1b78cd265cff3916fecf8ffbeb28b1673871805aab7bf9982170173a23&voucherCode=VTGLVT4" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(126) "https://shopee.vn/voucher-details/VTGLVT4/81095922/eea09e1b78cd265cff3916fecf8ffbeb28b1673871805aab7bf9982170173a23?action=use" ["percentage_used"]=> int(0) ["shopee_category"]=> string(20) "Vitog Official store" ["shopee_signature"]=> string(64) "eea09e1b78cd265cff3916fecf8ffbeb28b1673871805aab7bf9982170173a23" ["shopee_promotion_id"]=> int(81095922) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "60bed5188b642214b104d813" ["started_time"]=> int(1622394000000) ["expired_time"]=> int(1630515599000) ["aff_link"]=> string(214) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D81095922%26signature%3Deea09e1b78cd265cff3916fecf8ffbeb28b1673871805aab7bf9982170173a23%26voucherCode%3DVTGLVT4" } [49]=> array(17) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "02-06-2021 17:06:07" ["expired_date"]=> string(19) "03-09-2021 23:59:07" ["title"]=> string(46) "[SHOPEE] Mã giảm 10% Thực phẩm Fansipan" ["slug"]=> string(54) "shopee-ma-giam-10-thuc-pham-fansipan-SNACK011623689714" ["content"]=> string(263) "Giảm ngay 10% cho đơn hàng từ ₫100.000. Áp dụng đến 03-09-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(7) "SNACK01" ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["discount"]=> float(0.1) ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(140) "https://shopee.vn/search?promotionId=81645124&signature=8bfacf7aff12ac841c2eaf890058660b7842673e210f113f489de329a957c79f&voucherCode=SNACK01" } ["extra"]=> array(35) { ["promotionid"]=> int(81645124) ["voucher_code"]=> string(7) "SNACK01" ["signature"]=> string(64) "8bfacf7aff12ac841c2eaf890058660b7842673e210f113f489de329a957c79f" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(10000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1622628367) ["end_time"]=> int(1630688347) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(10) ["reward_value"]=> int(0) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "aef8fa082a27919a87cd257b5547c9b8" ["icon_text"]=> string(22) "Thực phẩm Fansipan" ["shop_id"]=> int(184634993) ["shop_name"]=> string(22) "Thực phẩm Fansipan" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(21) "SHOP-283079D9F8F61038" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(0) ["discount_percentage"]=> int(10) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "aef8fa082a27919a87cd257b5547c9b8" ["usage_terms"]=> string(263) "Giảm ngay 10% cho đơn hàng từ ₫100.000. Áp dụng đến 03-09-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["id"]=> string(24) "60bfa386964cea6f0a2a3e02" ["started_time"]=> int(1622628367000) ["expired_time"]=> int(1630688347000) ["aff_link"]=> string(214) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D81645124%26signature%3D8bfacf7aff12ac841c2eaf890058660b7842673e210f113f489de329a957c79f%26voucherCode%3DSNACK01" } [50]=> array(17) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "20-05-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "15-08-2021 23:59:59" ["title"]=> string(45) "[SHOPEE] Mã giảm 30% Phụ Kiện Gym SENA" ["slug"]=> string(54) "shopee-ma-giam-30-phu-kien-gym-sena-TUYET3001623257782" ["content"]=> string(285) "Giảm ngay 30%, tối đa ₫10.000, cho đơn hàng từ ₫299.000. Áp dụng đến 15-08-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(8) "TUYET300" ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["discount"]=> float(0.3) ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(141) "https://shopee.vn/search?promotionId=79934436&signature=a20fa2d9c80e6e552df91aacf82c9c8b2e4662fc4c46c299b9d1505d216fb767&voucherCode=TUYET300" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(127) "https://shopee.vn/voucher-details/TUYET300/79934436/a20fa2d9c80e6e552df91aacf82c9c8b2e4662fc4c46c299b9d1505d216fb767?action=use" ["percentage_used"]=> int(1) ["shopee_category"]=> string(21) "Phụ Kiện Gym SENA" ["shopee_signature"]=> string(64) "a20fa2d9c80e6e552df91aacf82c9c8b2e4662fc4c46c299b9d1505d216fb767" ["shopee_promotion_id"]=> int(79934436) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "60bfa392bf815e39c87a99ef" ["started_time"]=> int(1621443600000) ["expired_time"]=> int(1629046799000) ["aff_link"]=> string(215) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D79934436%26signature%3Da20fa2d9c80e6e552df91aacf82c9c8b2e4662fc4c46c299b9d1505d216fb767%26voucherCode%3DTUYET300" } [51]=> array(17) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "30-05-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "02-09-2021 23:59:59" ["title"]=> string(39) "[SHOPEE] Mã giảm 50% Vdecor Official" ["slug"]=> string(56) "shopee-ma-giam-50-vdecor-official-SFP-810170821623204067" ["content"]=> string(285) "Giảm ngay 50%, tối đa ₫10.000, cho đơn hàng từ ₫199.000. Áp dụng đến 02-09-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(12) "SFP-81017082" ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["discount"]=> float(0.5) ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(145) "https://shopee.vn/search?promotionId=81017082&signature=26a7b2d417b197fcc5cd2d33e2fee8abc65c897f868ac70c192a1d750bf8933a&voucherCode=SFP-81017082" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(131) "https://shopee.vn/voucher-details/SFP-81017082/81017082/26a7b2d417b197fcc5cd2d33e2fee8abc65c897f868ac70c192a1d750bf8933a?action=use" ["percentage_used"]=> int(0) ["shopee_category"]=> string(15) "Vdecor Official" ["shopee_signature"]=> string(64) "26a7b2d417b197fcc5cd2d33e2fee8abc65c897f868ac70c192a1d750bf8933a" ["shopee_promotion_id"]=> int(81017082) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "60c00df7d40b904e61121f37" ["started_time"]=> int(1622307600000) ["expired_time"]=> int(1630601999000) ["aff_link"]=> string(219) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D81017082%26signature%3D26a7b2d417b197fcc5cd2d33e2fee8abc65c897f868ac70c192a1d750bf8933a%26voucherCode%3DSFP-81017082" } [52]=> array(17) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "05-06-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "07-09-2021 23:59:59" ["title"]=> string(51) "[SHOPEE] Mã giảm 20% GYMI- DỤNG CỤ TẬP GYM" ["slug"]=> string(61) "shopee-ma-giam-20-gymi-dung-cu-tap-gym-SFP-820561201623344121" ["content"]=> string(283) "Giảm ngay 20%, tối đa ₫2.000, cho đơn hàng từ ₫50.000. Áp dụng đến 07-09-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(12) "SFP-82056120" ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["discount"]=> float(0.2) ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(145) "https://shopee.vn/search?promotionId=82056120&signature=c0016e5b3b63082b24f3f69925f4f83ca4acfa349a2a13fcd77e7bf596f28cd3&voucherCode=SFP-82056120" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(131) "https://shopee.vn/voucher-details/SFP-82056120/82056120/c0016e5b3b63082b24f3f69925f4f83ca4acfa349a2a13fcd77e7bf596f28cd3?action=use" ["percentage_used"]=> int(2) ["shopee_category"]=> string(27) "GYMI- DỤNG CỤ TẬP GYM" ["shopee_signature"]=> string(64) "c0016e5b3b63082b24f3f69925f4f83ca4acfa349a2a13fcd77e7bf596f28cd3" ["shopee_promotion_id"]=> int(82056120) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "60c0f4d237c6400f164265fe" ["started_time"]=> int(1622826000000) ["expired_time"]=> int(1631033999000) ["aff_link"]=> string(219) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D82056120%26signature%3Dc0016e5b3b63082b24f3f69925f4f83ca4acfa349a2a13fcd77e7bf596f28cd3%26voucherCode%3DSFP-82056120" } [53]=> array(17) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "31-05-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "15-08-2021 23:59:59" ["title"]=> string(64) "[SHOPEE] Mã giảm 5000 đồng KSport1-Phụ Kiện Thể Thao" ["slug"]=> string(66) "shopee-ma-giam-5000-dong-ksport1-phu-kien-the-thao-KSPO81623344209" ["content"]=> string(268) "Giảm ngay ₫5.000 cho đơn hàng từ ₫500.000. Áp dụng đến 15-08-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(5) "KSPO8" ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["discount"]=> int(5000) ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(138) "https://shopee.vn/search?promotionId=81098246&signature=54920c3c67c81561511de41e4cd02c5a3b15cac3a82042194311c7d4dc77d042&voucherCode=KSPO8" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(124) "https://shopee.vn/voucher-details/KSPO8/81098246/54920c3c67c81561511de41e4cd02c5a3b15cac3a82042194311c7d4dc77d042?action=use" ["percentage_used"]=> int(0) ["shopee_category"]=> string(31) "KSport1-Phụ Kiện Thể Thao" ["shopee_signature"]=> string(64) "54920c3c67c81561511de41e4cd02c5a3b15cac3a82042194311c7d4dc77d042" ["shopee_promotion_id"]=> int(81098246) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "60c0f4d437c6400f164265ff" ["started_time"]=> int(1622394000000) ["expired_time"]=> int(1629046799000) ["aff_link"]=> string(212) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D81098246%26signature%3D54920c3c67c81561511de41e4cd02c5a3b15cac3a82042194311c7d4dc77d042%26voucherCode%3DKSPO8" } [54]=> array(17) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "06-06-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "31-08-2021 23:59:59" ["title"]=> string(41) "[SHOPEE] Mã giảm 45% ZATA (Bull Sport)" ["slug"]=> string(52) "shopee-ma-giam-45-zata-bull-sport-ZATATRAN1623344148" ["content"]=> string(285) "Giảm ngay 45%, tối đa ₫20.000, cho đơn hàng từ ₫123.000. Áp dụng đến 31-08-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(8) "ZATATRAN" ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["discount"]=> float(0.45) ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(141) "https://shopee.vn/search?promotionId=82084020&signature=f3a07149d4ab827432ab48fe29621980db1420ce19bebb70de06d5f159f5f6a2&voucherCode=ZATATRAN" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(127) "https://shopee.vn/voucher-details/ZATATRAN/82084020/f3a07149d4ab827432ab48fe29621980db1420ce19bebb70de06d5f159f5f6a2?action=use" ["percentage_used"]=> int(0) ["shopee_category"]=> string(17) "ZATA (Bull Sport)" ["shopee_signature"]=> string(64) "f3a07149d4ab827432ab48fe29621980db1420ce19bebb70de06d5f159f5f6a2" ["shopee_promotion_id"]=> int(82084020) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "60c0f4eeadb09e33f657c430" ["started_time"]=> int(1622912400000) ["expired_time"]=> int(1630429199000) ["aff_link"]=> string(215) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D82084020%26signature%3Df3a07149d4ab827432ab48fe29621980db1420ce19bebb70de06d5f159f5f6a2%26voucherCode%3DZATATRAN" } [55]=> array(17) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "04-06-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "05-09-2021 23:59:59" ["title"]=> string(38) "[SHOPEE] Mã giảm 50% shop store5sao" ["slug"]=> string(52) "shopee-ma-giam-50-shop-store5sao-STORT621B1623344217" ["content"]=> string(284) "Giảm ngay 50%, tối đa ₫5.000, cho đơn hàng từ ₫500.000. Áp dụng đến 05-09-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(9) "STORT621B" ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["discount"]=> float(0.5) ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(142) "https://shopee.vn/search?promotionId=81907855&signature=584076e169bec71b6f04f8ee3b7cfff8c24971b1104391a2670c583f3a89960c&voucherCode=STORT621B" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(128) "https://shopee.vn/voucher-details/STORT621B/81907855/584076e169bec71b6f04f8ee3b7cfff8c24971b1104391a2670c583f3a89960c?action=use" ["percentage_used"]=> int(0) ["shopee_category"]=> string(14) "shop store5sao" ["shopee_signature"]=> string(64) "584076e169bec71b6f04f8ee3b7cfff8c24971b1104391a2670c583f3a89960c" ["shopee_promotion_id"]=> int(81907855) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "60c0f52c37c6400f1642660b" ["started_time"]=> int(1622739600000) ["expired_time"]=> int(1630861199000) ["aff_link"]=> string(216) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D81907855%26signature%3D584076e169bec71b6f04f8ee3b7cfff8c24971b1104391a2670c583f3a89960c%26voucherCode%3DSTORT621B" } [56]=> array(17) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "08-06-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "31-08-2021 23:59:59" ["title"]=> string(45) "[SHOPEE] Mã giảm 5000 đồng Đạt_Sport" ["slug"]=> string(52) "shopee-ma-giam-5000-dong-dat_sport-PHAN9871623344221" ["content"]=> string(267) "Giảm ngay ₫5.000 cho đơn hàng từ ₫50.000. Áp dụng đến 31-08-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(7) "PHAN987" ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["discount"]=> int(5000) ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(140) "https://shopee.vn/search?promotionId=82289464&signature=cdcc4b7c2cb4f042c9caf32fd48edaf894b56b610113ff23a570cd0433f9c11e&voucherCode=PHAN987" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(126) "https://shopee.vn/voucher-details/PHAN987/82289464/cdcc4b7c2cb4f042c9caf32fd48edaf894b56b610113ff23a570cd0433f9c11e?action=use" ["percentage_used"]=> int(0) ["shopee_category"]=> string(12) "Đạt_Sport" ["shopee_signature"]=> string(64) "cdcc4b7c2cb4f042c9caf32fd48edaf894b56b610113ff23a570cd0433f9c11e" ["shopee_promotion_id"]=> int(82289464) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "60c0f5309975d547ff1afbd1" ["started_time"]=> int(1623085200000) ["expired_time"]=> int(1630429199000) ["aff_link"]=> string(214) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D82289464%26signature%3Dcdcc4b7c2cb4f042c9caf32fd48edaf894b56b610113ff23a570cd0433f9c11e%26voucherCode%3DPHAN987" } [57]=> array(17) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "30-05-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "31-08-2021 23:59:59" ["title"]=> string(58) "[SHOPEE] Mã giảm 5000 đồng TỪ HẢO FLAGSHIP STORE" ["slug"]=> string(66) "shopee-ma-giam-5000-dong-tu-hao-flagship-store-NHATUHAOV1623344218" ["content"]=> string(268) "Giảm ngay ₫5.000 cho đơn hàng từ ₫299.000. Áp dụng đến 31-08-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(9) "NHATUHAOV" ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["discount"]=> int(5000) ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(142) "https://shopee.vn/search?promotionId=81047692&signature=bf44ec29180971eecc73785dccb7e8c97fc9bff17a9a7b7381b87d0ab54568e0&voucherCode=NHATUHAOV" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(128) "https://shopee.vn/voucher-details/NHATUHAOV/81047692/bf44ec29180971eecc73785dccb7e8c97fc9bff17a9a7b7381b87d0ab54568e0?action=use" ["percentage_used"]=> int(1) ["shopee_category"]=> string(25) "TỪ HẢO FLAGSHIP STORE" ["shopee_signature"]=> string(64) "bf44ec29180971eecc73785dccb7e8c97fc9bff17a9a7b7381b87d0ab54568e0" ["shopee_promotion_id"]=> int(81047692) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "60c0f65f9975d547ff1afbd5" ["started_time"]=> int(1622307600000) ["expired_time"]=> int(1630429199000) ["aff_link"]=> string(216) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D81047692%26signature%3Dbf44ec29180971eecc73785dccb7e8c97fc9bff17a9a7b7381b87d0ab54568e0%26voucherCode%3DNHATUHAOV" } [58]=> array(17) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "07-06-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "07-08-2021 23:59:59" ["title"]=> string(51) "[SHOPEE] Mã giảm 10% Tiểu My Kids - Baby & Mom" ["slug"]=> string(58) "shopee-ma-giam-10-tieu-my-kids-baby-mom-JEND50K11623376512" ["content"]=> string(283) "Giảm ngay 10%, tối đa ₫5.000, cho đơn hàng từ ₫50.000. Áp dụng đến 07-08-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(8) "JEND50K1" ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["discount"]=> float(0.1) ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(141) "https://shopee.vn/search?promotionId=82224720&signature=284e785587d223203b3d07043ed2e1f9306f81e1e8c3cde2a5c8c4c853e39e24&voucherCode=JEND50K1" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(127) "https://shopee.vn/voucher-details/JEND50K1/82224720/284e785587d223203b3d07043ed2e1f9306f81e1e8c3cde2a5c8c4c853e39e24?action=use" ["percentage_used"]=> int(0) ["shopee_category"]=> string(27) "Tiểu My Kids - Baby & Mom" ["shopee_signature"]=> string(64) "284e785587d223203b3d07043ed2e1f9306f81e1e8c3cde2a5c8c4c853e39e24" ["shopee_promotion_id"]=> int(82224720) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "60c2451a6036e65abb2e70a3" ["started_time"]=> int(1622998800000) ["expired_time"]=> int(1628355599000) ["aff_link"]=> string(215) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D82224720%26signature%3D284e785587d223203b3d07043ed2e1f9306f81e1e8c3cde2a5c8c4c853e39e24%26voucherCode%3DJEND50K1" } [59]=> array(17) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "04-06-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "04-09-2021 23:59:59" ["title"]=> string(54) "[SHOPEE] Mã giảm 15% Túi Ví Vascaras Chính Hãng" ["slug"]=> string(64) "shopee-ma-giam-15-tui-vi-vascaras-chinh-hang-VITUVTN5K1623376537" ["content"]=> string(283) "Giảm ngay 15%, tối đa ₫5.000, cho đơn hàng từ ₫99.000. Áp dụng đến 04-09-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(9) "VITUVTN5K" ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["discount"]=> float(0.15) ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(142) "https://shopee.vn/search?promotionId=81854608&signature=636547de13ccad8149eef601e8305c71f1cb8c9dabe4f6480b74d5514a814ed8&voucherCode=VITUVTN5K" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(128) "https://shopee.vn/voucher-details/VITUVTN5K/81854608/636547de13ccad8149eef601e8305c71f1cb8c9dabe4f6480b74d5514a814ed8?action=use" ["percentage_used"]=> int(2) ["shopee_category"]=> string(30) "Túi Ví Vascaras Chính Hãng" ["shopee_signature"]=> string(64) "636547de13ccad8149eef601e8305c71f1cb8c9dabe4f6480b74d5514a814ed8" ["shopee_promotion_id"]=> int(81854608) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "60c2452f6935055b1a090f19" ["started_time"]=> int(1622739600000) ["expired_time"]=> int(1630774799000) ["aff_link"]=> string(216) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D81854608%26signature%3D636547de13ccad8149eef601e8305c71f1cb8c9dabe4f6480b74d5514a814ed8%26voucherCode%3DVITUVTN5K" } [60]=> array(17) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "08-06-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "13-09-2021 23:59:59" ["title"]=> string(52) "[SHOPEE] Mã giảm 30% Gấu 194 - Thời trang Nam" ["slug"]=> string(63) "shopee-ma-giam-30-gau-194-thoi-trang-nam-SFP-823317911623430216" ["content"]=> string(284) "Giảm ngay 30%, tối đa ₫5.000, cho đơn hàng từ ₫100.000. Áp dụng đến 13-09-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(12) "SFP-82331791" ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["discount"]=> float(0.3) ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(145) "https://shopee.vn/search?promotionId=82331791&signature=88485a9451bfb0f36e33b0ce7aa032b4828ba973c574685f8b5af48632d8b817&voucherCode=SFP-82331791" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(131) "https://shopee.vn/voucher-details/SFP-82331791/82331791/88485a9451bfb0f36e33b0ce7aa032b4828ba973c574685f8b5af48632d8b817?action=use" ["percentage_used"]=> int(0) ["shopee_category"]=> string(28) "Gấu 194 - Thời trang Nam" ["shopee_signature"]=> string(64) "88485a9451bfb0f36e33b0ce7aa032b4828ba973c574685f8b5af48632d8b817" ["shopee_promotion_id"]=> int(82331791) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "60c2464a6036e65abb2e70ac" ["started_time"]=> int(1623085200000) ["expired_time"]=> int(1631552399000) ["aff_link"]=> string(219) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D82331791%26signature%3D88485a9451bfb0f36e33b0ce7aa032b4828ba973c574685f8b5af48632d8b817%26voucherCode%3DSFP-82331791" } [61]=> array(17) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "28-05-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "02-09-2021 23:59:59" ["title"]=> string(45) "[SHOPEE] Mã giảm 3000 đồng OMAN FASHION" ["slug"]=> string(60) "shopee-ma-giam-3000-dong-oman-fashion-SFP-718886941623430223" ["content"]=> string(267) "Giảm ngay ₫3.000 cho đơn hàng từ ₫50.000. Áp dụng đến 02-09-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(12) "SFP-71888694" ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["discount"]=> int(3000) ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(145) "https://shopee.vn/search?promotionId=71888694&signature=f5e5dbf7c0c5e1b6b475c6655639acb7bfed88d1e7c8bcf7000a87c16fef9ce0&voucherCode=SFP-71888694" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(131) "https://shopee.vn/voucher-details/SFP-71888694/71888694/f5e5dbf7c0c5e1b6b475c6655639acb7bfed88d1e7c8bcf7000a87c16fef9ce0?action=use" ["percentage_used"]=> int(0) ["shopee_category"]=> string(12) "OMAN FASHION" ["shopee_signature"]=> string(64) "f5e5dbf7c0c5e1b6b475c6655639acb7bfed88d1e7c8bcf7000a87c16fef9ce0" ["shopee_promotion_id"]=> int(71888694) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "60c246516935055b1a090f1e" ["started_time"]=> int(1622134800000) ["expired_time"]=> int(1630601999000) ["aff_link"]=> string(219) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D71888694%26signature%3Df5e5dbf7c0c5e1b6b475c6655639acb7bfed88d1e7c8bcf7000a87c16fef9ce0%26voucherCode%3DSFP-71888694" } [62]=> array(17) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "19-05-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "20-08-2021 23:59:59" ["title"]=> string(66) "[SHOPEE] Mã giảm 3000 đồng Băng Shop - Quần áo nữ HOTT" ["slug"]=> string(70) "shopee-ma-giam-3000-dong-bang-shop-quan-ao-nu-hott-JOGGUY0011623398133" ["content"]=> string(267) "Giảm ngay ₫3.000 cho đơn hàng từ ₫99.000. Áp dụng đến 20-08-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(9) "JOGGUY001" ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["discount"]=> int(3000) ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(142) "https://shopee.vn/search?promotionId=79852692&signature=147c4933f80b8599bfcfaa90d09f7a01b295953a71831aabd31de19ad43d5a34&voucherCode=JOGGUY001" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(128) "https://shopee.vn/voucher-details/JOGGUY001/79852692/147c4933f80b8599bfcfaa90d09f7a01b295953a71831aabd31de19ad43d5a34?action=use" ["percentage_used"]=> int(0) ["shopee_category"]=> string(33) "Băng Shop - Quần áo nữ HOTT" ["shopee_signature"]=> string(64) "147c4933f80b8599bfcfaa90d09f7a01b295953a71831aabd31de19ad43d5a34" ["shopee_promotion_id"]=> int(79852692) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "60c2ef4133cebc3c737a9867" ["started_time"]=> int(1621357200000) ["expired_time"]=> int(1629478799000) ["aff_link"]=> string(216) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D79852692%26signature%3D147c4933f80b8599bfcfaa90d09f7a01b295953a71831aabd31de19ad43d5a34%26voucherCode%3DJOGGUY001" } [63]=> array(17) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "02-06-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "02-09-2021 23:59:59" ["title"]=> string(36) "[SHOPEE] Mã giảm 10% VietTin Mart" ["slug"]=> string(53) "shopee-ma-giam-10-viettin-mart-SFP-808465901623516321" ["content"]=> string(284) "Giảm ngay 10%, tối đa ₫10.000, cho đơn hàng từ ₫50.000. Áp dụng đến 02-09-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(12) "SFP-80846590" ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["discount"]=> float(0.1) ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(145) "https://shopee.vn/search?promotionId=80846590&signature=23993250a08df1dedc614c7755fefd878ea4303a3e0c88e544a39540e2c32ee9&voucherCode=SFP-80846590" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(131) "https://shopee.vn/voucher-details/SFP-80846590/80846590/23993250a08df1dedc614c7755fefd878ea4303a3e0c88e544a39540e2c32ee9?action=use" ["percentage_used"]=> int(0) ["shopee_category"]=> string(12) "VietTin Mart" ["shopee_signature"]=> string(64) "23993250a08df1dedc614c7755fefd878ea4303a3e0c88e544a39540e2c32ee9" ["shopee_promotion_id"]=> int(80846590) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "60c396a6cb113d6ddc305a65" ["started_time"]=> int(1622566800000) ["expired_time"]=> int(1630601999000) ["aff_link"]=> string(219) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D80846590%26signature%3D23993250a08df1dedc614c7755fefd878ea4303a3e0c88e544a39540e2c32ee9%26voucherCode%3DSFP-80846590" } [64]=> array(17) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "03-06-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "03-09-2021 23:59:59" ["title"]=> string(45) "[SHOPEE] Mã giảm 30% Giày nam rẻ đẹp" ["slug"]=> string(53) "shopee-ma-giam-30-giay-nam-re-dep-DANCOFF301623516972" ["content"]=> string(283) "Giảm ngay 30%, tối đa ₫2.500, cho đơn hàng từ ₫99.000. Áp dụng đến 03-09-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(9) "DANCOFF30" ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["discount"]=> float(0.3) ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(142) "https://shopee.vn/search?promotionId=81805842&signature=206ace941382d172641a0df8f270b90fd5915cf295e04bcee71466b11466a3c6&voucherCode=DANCOFF30" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(128) "https://shopee.vn/voucher-details/DANCOFF30/81805842/206ace941382d172641a0df8f270b90fd5915cf295e04bcee71466b11466a3c6?action=use" ["percentage_used"]=> int(3) ["shopee_category"]=> string(21) "Giày nam rẻ đẹp" ["shopee_signature"]=> string(64) "206ace941382d172641a0df8f270b90fd5915cf295e04bcee71466b11466a3c6" ["shopee_promotion_id"]=> int(81805842) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "60c397e9c689107297640af7" ["started_time"]=> int(1622653200000) ["expired_time"]=> int(1630688399000) ["aff_link"]=> string(216) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D81805842%26signature%3D206ace941382d172641a0df8f270b90fd5915cf295e04bcee71466b11466a3c6%26voucherCode%3DDANCOFF30" } [65]=> array(17) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "04-06-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "05-09-2021 23:59:59" ["title"]=> string(53) "[SHOPEE] Mã giảm 50000 đồng colorkeyofficial.vn" ["slug"]=> string(62) "shopee-ma-giam-50000-dong-colorkeyofficial-vn-COLOER1623516910" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫50.000 cho đơn hàng từ ₫450.000. Áp dụng đến 05-09-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(6) "COLOER" ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["discount"]=> int(50000) ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(139) "https://shopee.vn/search?promotionId=81902222&signature=4c5ddd944dddc648a2c7d5cef57178ef96041ba55f8dfff5b0b46a7af9a0e6b6&voucherCode=COLOER" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(125) "https://shopee.vn/voucher-details/COLOER/81902222/4c5ddd944dddc648a2c7d5cef57178ef96041ba55f8dfff5b0b46a7af9a0e6b6?action=use" ["percentage_used"]=> int(0) ["shopee_category"]=> string(19) "colorkeyofficial.vn" ["shopee_signature"]=> string(64) "4c5ddd944dddc648a2c7d5cef57178ef96041ba55f8dfff5b0b46a7af9a0e6b6" ["shopee_promotion_id"]=> int(81902222) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "60c397f2c689107297640af9" ["started_time"]=> int(1622739600000) ["expired_time"]=> int(1630861199000) ["aff_link"]=> string(213) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D81902222%26signature%3D4c5ddd944dddc648a2c7d5cef57178ef96041ba55f8dfff5b0b46a7af9a0e6b6%26voucherCode%3DCOLOER" } [66]=> array(17) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "01-06-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "07-09-2021 23:59:59" ["title"]=> string(68) "[SHOPEE] Mã giảm 10000 đồng Monnie Kids Đồ Sơ Sinh Cho Bé" ["slug"]=> string(80) "shopee-ma-giam-10000-dong-monnie-kids-do-so-sinh-cho-be-SGAME-814691891623440215" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫999.000. Áp dụng đến 07-09-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(14) "SGAME-81469189" ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["discount"]=> int(10000) ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(147) "https://shopee.vn/search?promotionId=81469189&signature=c34e8341791782a65a4810b8b4c9449e98f8de567236b3322bf1cfecf73b0037&voucherCode=SGAME-81469189" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(133) "https://shopee.vn/voucher-details/SGAME-81469189/81469189/c34e8341791782a65a4810b8b4c9449e98f8de567236b3322bf1cfecf73b0037?action=use" ["percentage_used"]=> int(0) ["shopee_category"]=> string(34) "Monnie Kids Đồ Sơ Sinh Cho Bé" ["shopee_signature"]=> string(64) "c34e8341791782a65a4810b8b4c9449e98f8de567236b3322bf1cfecf73b0037" ["shopee_promotion_id"]=> int(81469189) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "60c3b44dcb113d6ddc305a79" ["started_time"]=> int(1622480400000) ["expired_time"]=> int(1631033999000) ["aff_link"]=> string(221) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D81469189%26signature%3Dc34e8341791782a65a4810b8b4c9449e98f8de567236b3322bf1cfecf73b0037%26voucherCode%3DSGAME-81469189" } [67]=> array(17) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "04-06-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "05-09-2021 23:59:59" ["title"]=> string(53) "[SHOPEE] Mã giảm 20000 đồng colorkeyofficial.vn" ["slug"]=> string(62) "shopee-ma-giam-20000-dong-colorkeyofficial-vn-COLOES1623505824" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫20.000 cho đơn hàng từ ₫200.000. Áp dụng đến 05-09-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(6) "COLOES" ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["discount"]=> int(20000) ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(139) "https://shopee.vn/search?promotionId=81901247&signature=eafd75503f0f2bb7df3d52aeee628dfad368ba61248c806aa33f355241737078&voucherCode=COLOES" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(125) "https://shopee.vn/voucher-details/COLOES/81901247/eafd75503f0f2bb7df3d52aeee628dfad368ba61248c806aa33f355241737078?action=use" ["percentage_used"]=> int(0) ["shopee_category"]=> string(19) "colorkeyofficial.vn" ["shopee_signature"]=> string(64) "eafd75503f0f2bb7df3d52aeee628dfad368ba61248c806aa33f355241737078" ["shopee_promotion_id"]=> int(81901247) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "60c4409758511e172c695883" ["started_time"]=> int(1622739600000) ["expired_time"]=> int(1630861199000) ["aff_link"]=> string(213) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D81901247%26signature%3Deafd75503f0f2bb7df3d52aeee628dfad368ba61248c806aa33f355241737078%26voucherCode%3DCOLOES" } [68]=> array(17) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "31-05-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "31-08-2021 23:59:59" ["title"]=> string(56) "[SHOPEE] Mã giảm 25000 đồng Banxeer Official Store" ["slug"]=> string(68) "shopee-ma-giam-25000-dong-banxeer-official-store-BANX123451623505845" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫25.000 cho đơn hàng từ ₫250.000. Áp dụng đến 31-08-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(9) "BANX12345" ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["discount"]=> int(25000) ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(142) "https://shopee.vn/search?promotionId=80807197&signature=c92f6ac7aebd90ab73a60509d9bd08b0c2dcc6d5a9169e929b96e59232211517&voucherCode=BANX12345" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(128) "https://shopee.vn/voucher-details/BANX12345/80807197/c92f6ac7aebd90ab73a60509d9bd08b0c2dcc6d5a9169e929b96e59232211517?action=use" ["percentage_used"]=> int(0) ["shopee_category"]=> string(22) "Banxeer Official Store" ["shopee_signature"]=> string(64) "c92f6ac7aebd90ab73a60509d9bd08b0c2dcc6d5a9169e929b96e59232211517" ["shopee_promotion_id"]=> int(80807197) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "60c440ae58511e172c695884" ["started_time"]=> int(1622394000000) ["expired_time"]=> int(1630429199000) ["aff_link"]=> string(216) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D80807197%26signature%3Dc92f6ac7aebd90ab73a60509d9bd08b0c2dcc6d5a9169e929b96e59232211517%26voucherCode%3DBANX12345" } [69]=> array(17) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "09-06-2021 10:51:33" ["expired_date"]=> string(19) "01-09-2021 00:00:33" ["title"]=> string(66) "[SHOPEE] Mã giảm 80000 đồng Máy in đơn hàng Shoptida HCM" ["slug"]=> string(74) "shopee-ma-giam-80000-dong-may-in-don-hang-shoptida-hcm-SHOPJK64Y1624898775" ["content"]=> string(271) "Giảm ngay ₫80.000 cho đơn hàng từ ₫2.299.000. Áp dụng đến 01-09-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(9) "SHOPJK64Y" ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["discount"]=> int(80000) ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(142) "https://shopee.vn/search?promotionId=82365778&signature=da5247c444c3c0ce40d6384ef00e755ec96f8d99976585f0068ab1dd3e0771ce&voucherCode=SHOPJK64Y" } ["extra"]=> array(35) { ["promotionid"]=> int(82365778) ["voucher_code"]=> string(9) "SHOPJK64Y" ["signature"]=> string(64) "da5247c444c3c0ce40d6384ef00e755ec96f8d99976585f0068ab1dd3e0771ce" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(229900000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1623210693) ["end_time"]=> int(1630429233) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(8000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "080d5275657ef8e78e7fa473a78ba5d9" ["icon_text"]=> string(32) "Máy in đơn hàng Shoptida HCM" ["shop_id"]=> int(211820095) ["shop_name"]=> string(32) "Máy in đơn hàng Shoptida HCM" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(21) "SHOP-801256E0505B112C" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(8000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "080d5275657ef8e78e7fa473a78ba5d9" ["usage_terms"]=> string(271) "Giảm ngay ₫80.000 cho đơn hàng từ ₫2.299.000. Áp dụng đến 01-09-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["id"]=> string(24) "60c639ad6d311e4bb1229274" ["started_time"]=> int(1623210693000) ["expired_time"]=> int(1630429233000) ["aff_link"]=> string(216) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D82365778%26signature%3Dda5247c444c3c0ce40d6384ef00e755ec96f8d99976585f0068ab1dd3e0771ce%26voucherCode%3DSHOPJK64Y" } [70]=> array(17) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "10-06-2021 19:06:52" ["expired_date"]=> string(19) "11-09-2021 20:06:52" ["title"]=> string(44) "[SHOPEE] Mã giảm 20000 đồng GoodBaByVn" ["slug"]=> string(56) "shopee-ma-giam-20000-dong-goodbabyvn-GOOD666681624898742" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫20.000 cho đơn hàng từ ₫199.000. Áp dụng đến 11-09-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(9) "GOOD66668" ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["discount"]=> int(20000) ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(142) "https://shopee.vn/search?promotionId=82537752&signature=9e95eb119854aa9a6a78bba4ccda4150d0f864b2c2145bb853dd8c1e9d1fbb6d&voucherCode=GOOD66668" } ["extra"]=> array(35) { ["promotionid"]=> int(82537752) ["voucher_code"]=> string(9) "GOOD66668" ["signature"]=> string(64) "9e95eb119854aa9a6a78bba4ccda4150d0f864b2c2145bb853dd8c1e9d1fbb6d" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(19900000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1623326812) ["end_time"]=> int(1631365612) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(2000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "e2531f0f3534c62e7f02eb058e5b7e0b" ["icon_text"]=> string(10) "GoodBaByVn" ["shop_id"]=> int(171163961) ["shop_name"]=> string(10) "GoodBaByVn" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(21) "SHOP-20B07EEF945B0168" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(2000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "e2531f0f3534c62e7f02eb058e5b7e0b" ["usage_terms"]=> string(269) "Giảm ngay ₫20.000 cho đơn hàng từ ₫199.000. Áp dụng đến 11-09-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["id"]=> string(24) "60c639b36d311e4bb1229275" ["started_time"]=> int(1623326812000) ["expired_time"]=> int(1631365612000) ["aff_link"]=> string(216) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D82537752%26signature%3D9e95eb119854aa9a6a78bba4ccda4150d0f864b2c2145bb853dd8c1e9d1fbb6d%26voucherCode%3DGOOD66668" } [71]=> array(17) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "11-06-2021 11:03:49" ["expired_date"]=> string(19) "31-08-2021 23:03:49" ["title"]=> string(50) "[SHOPEE] Mã giảm 30000 đồng Kính Mắt Lani" ["slug"]=> string(59) "shopee-ma-giam-30000-dong-kinh-mat-lani-KINH30KLN1624898780" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫30.000 cho đơn hàng từ ₫300.000. Áp dụng đến 31-08-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(9) "KINH30KLN" ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["discount"]=> int(30000) ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(142) "https://shopee.vn/search?promotionId=82580226&signature=b21a7a2981472ae391543fa71128675be40bcec7c72a9000a9a225cafc075736&voucherCode=KINH30KLN" } ["extra"]=> array(35) { ["promotionid"]=> int(82580226) ["voucher_code"]=> string(9) "KINH30KLN" ["signature"]=> string(64) "b21a7a2981472ae391543fa71128675be40bcec7c72a9000a9a225cafc075736" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(30000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1623384229) ["end_time"]=> int(1630425829) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(3000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "d9bea2461c6e4884d4c6c2407accf24c" ["icon_text"]=> string(16) "Kính Mắt Lani" ["shop_id"]=> int(89966499) ["shop_name"]=> string(16) "Kính Mắt Lani" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(true) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(21) "SHOP-28927EDA210F002C" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(3000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "d9bea2461c6e4884d4c6c2407accf24c" ["usage_terms"]=> string(269) "Giảm ngay ₫30.000 cho đơn hàng từ ₫300.000. Áp dụng đến 31-08-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["id"]=> string(24) "60c63aece5eefd19803229d9" ["started_time"]=> int(1623384229000) ["expired_time"]=> int(1630425829000) ["aff_link"]=> string(216) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D82580226%26signature%3Db21a7a2981472ae391543fa71128675be40bcec7c72a9000a9a225cafc075736%26voucherCode%3DKINH30KLN" } [72]=> array(17) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "06-06-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "07-09-2021 23:59:59" ["title"]=> string(57) "[SHOPEE] Mã giảm 90000 đồng TOMAR Chai thời trang" ["slug"]=> string(67) "shopee-ma-giam-90000-dong-tomar-chai-thoi-trang-TOMA900001623677416" ["content"]=> string(268) "Giảm ngay ₫90.000 cho đơn hàng từ ₫90.000. Áp dụng đến 07-09-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(9) "TOMA90000" ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["discount"]=> int(90000) ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(142) "https://shopee.vn/search?promotionId=82115752&signature=2bd7ce86a620c78cb948fc30e308ba9ff198aeedaef8ae261f0c218c29e2093b&voucherCode=TOMA90000" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(128) "https://shopee.vn/voucher-details/TOMA90000/82115752/2bd7ce86a620c78cb948fc30e308ba9ff198aeedaef8ae261f0c218c29e2093b?action=use" ["percentage_used"]=> int(2) ["shopee_category"]=> string(23) "TOMAR Chai thời trang" ["shopee_signature"]=> string(64) "2bd7ce86a620c78cb948fc30e308ba9ff198aeedaef8ae261f0c218c29e2093b" ["shopee_promotion_id"]=> int(82115752) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "60c75790ccd8d660875a3074" ["started_time"]=> int(1622912400000) ["expired_time"]=> int(1631033999000) ["aff_link"]=> string(216) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D82115752%26signature%3D2bd7ce86a620c78cb948fc30e308ba9ff198aeedaef8ae261f0c218c29e2093b%26voucherCode%3DTOMA90000" } [73]=> array(17) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "06-06-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "08-09-2021 23:59:59" ["title"]=> string(43) "[SHOPEE] Mã giảm 17000 đồng MG STUDIO" ["slug"]=> string(55) "shopee-ma-giam-17000-dong-mg-studio-MUGUA18541623678697" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫17.000 cho đơn hàng từ ₫300.000. Áp dụng đến 08-09-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(9) "MUGUA1854" ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["discount"]=> int(17000) ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(142) "https://shopee.vn/search?promotionId=82124581&signature=a1599759976aad061f7ea5a274de879c72716b3ef8afc02977ba6f39e2afacc9&voucherCode=MUGUA1854" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(128) "https://shopee.vn/voucher-details/MUGUA1854/82124581/a1599759976aad061f7ea5a274de879c72716b3ef8afc02977ba6f39e2afacc9?action=use" ["percentage_used"]=> int(0) ["shopee_category"]=> string(9) "MG STUDIO" ["shopee_signature"]=> string(64) "a1599759976aad061f7ea5a274de879c72716b3ef8afc02977ba6f39e2afacc9" ["shopee_promotion_id"]=> int(82124581) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "60c75a334804de7afc20d1a7" ["started_time"]=> int(1622912400000) ["expired_time"]=> int(1631120399000) ["aff_link"]=> string(216) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D82124581%26signature%3Da1599759976aad061f7ea5a274de879c72716b3ef8afc02977ba6f39e2afacc9%26voucherCode%3DMUGUA1854" } [74]=> array(17) { ["coupon_code"]=> string(9) "SIEUKM666" ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["title"]=> string(58) "[SHOPEE] Mã giảm 15% Tiny Store - Siêu Thị Ăn Dặm" ["content"]=> string(284) "Giảm ngay 15%, tối đa ₫2.500, cho đơn hàng từ ₫250.000. Áp dụng đến 20-08-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["slug"]=> string(64) "shopee-ma-giam-15-tiny-store-sieu-thi-an-dam-SIEUKM6661623765377" ["started_date"]=> string(19) "23-05-2021 21:40:57" ["expired_date"]=> string(19) "20-08-2021 22:40:57" ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["discount"]=> float(0.15) ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(142) "https://shopee.vn/search?promotionId=80218173&signature=85d38fe772ab823a4034046720952b2032916ae95290c409af673fda1e43dcb6&voucherCode=SIEUKM666" } ["extra"]=> array(35) { ["promotionid"]=> int(80218173) ["voucher_code"]=> string(9) "SIEUKM666" ["signature"]=> string(64) "85d38fe772ab823a4034046720952b2032916ae95290c409af673fda1e43dcb6" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(25000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(3) ["start_time"]=> int(1621780857) ["end_time"]=> int(1629474057) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(15) ["reward_value"]=> int(0) ["reward_cap"]=> int(250000000) ["icon_hash"]=> string(32) "db5701171fa832f31d08a372f7d65f63" ["icon_text"]=> string(34) "Tiny Store - Siêu Thị Ăn Dặm" ["shop_id"]=> int(203353314) ["shop_name"]=> string(34) "Tiny Store - Siêu Thị Ăn Dặm" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(21) "SHOP-2038F86822620579" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(0) ["discount_percentage"]=> int(15) ["discount_cap"]=> int(250000000) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "db5701171fa832f31d08a372f7d65f63" ["usage_terms"]=> string(284) "Giảm ngay 15%, tối đa ₫2.500, cho đơn hàng từ ₫250.000. Áp dụng đến 20-08-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["id"]=> string(24) "60c78b52200ac40fd3371a7f" ["started_time"]=> int(1621780857000) ["expired_time"]=> int(1629474057000) ["aff_link"]=> string(216) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D80218173%26signature%3D85d38fe772ab823a4034046720952b2032916ae95290c409af673fda1e43dcb6%26voucherCode%3DSIEUKM666" } [75]=> array(17) { ["coupon_code"]=> string(9) "TRAN1KSHO" ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["title"]=> string(40) "[SHOPEE] Mã giảm 50% congtrangbedding" ["content"]=> string(283) "Giảm ngay 50%, tối đa ₫1.000, cho đơn hàng từ ₫20.000. Áp dụng đến 29-08-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["slug"]=> string(54) "shopee-ma-giam-50-congtrangbedding-TRAN1KSHO1623765395" ["started_date"]=> string(19) "29-05-2021 23:32:42" ["expired_date"]=> string(19) "29-08-2021 00:40:42" ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["discount"]=> float(0.5) ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(142) "https://shopee.vn/search?promotionId=81003341&signature=43a2f8fa46db261e17dbeaa22bde1b3ae8c7344b5c147c11f5e2a66105f46b5e&voucherCode=TRAN1KSHO" } ["extra"]=> array(35) { ["promotionid"]=> int(81003341) ["voucher_code"]=> string(9) "TRAN1KSHO" ["signature"]=> string(64) "43a2f8fa46db261e17dbeaa22bde1b3ae8c7344b5c147c11f5e2a66105f46b5e" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(2000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1622305962) ["end_time"]=> int(1630172442) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(50) ["reward_value"]=> int(0) ["reward_cap"]=> int(100000000) ["icon_hash"]=> string(32) "cbf9f2a26e0550f72697e9f231f3e311" ["icon_text"]=> string(16) "congtrangbedding" ["shop_id"]=> int(22156385) ["shop_name"]=> string(16) "congtrangbedding" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(21) "SHOP-2AB85B3820A71079" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(0) ["discount_percentage"]=> int(50) ["discount_cap"]=> int(100000000) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "cbf9f2a26e0550f72697e9f231f3e311" ["usage_terms"]=> string(283) "Giảm ngay 50%, tối đa ₫1.000, cho đơn hàng từ ₫20.000. Áp dụng đến 29-08-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["id"]=> string(24) "60c78b61200ac40fd3371a89" ["started_time"]=> int(1622305962000) ["expired_time"]=> int(1630172442000) ["aff_link"]=> string(216) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D81003341%26signature%3D43a2f8fa46db261e17dbeaa22bde1b3ae8c7344b5c147c11f5e2a66105f46b5e%26voucherCode%3DTRAN1KSHO" } [76]=> array(17) { ["coupon_code"]=> string(8) "TUYE2205" ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["title"]=> string(57) "[SHOPEE] Mã giảm 5000 đồng Kho hàng sỉ giá rẻ" ["content"]=> string(268) "Giảm ngay ₫5.000 cho đơn hàng từ ₫250.000. Áp dụng đến 22-08-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["slug"]=> string(62) "shopee-ma-giam-5000-dong-kho-hang-si-gia-re-TUYE22051623765459" ["started_date"]=> string(19) "22-05-2021 06:59:00" ["expired_date"]=> string(19) "22-08-2021 07:59:00" ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["discount"]=> float(5000) ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(141) "https://shopee.vn/search?promotionId=80118518&signature=2be7f2ab5b822e4600bf32a67e3b3e31b2194f9eacd2b43a92311cbac75b4350&voucherCode=TUYE2205" } ["extra"]=> array(35) { ["promotionid"]=> int(80118518) ["voucher_code"]=> string(8) "TUYE2205" ["signature"]=> string(64) "2be7f2ab5b822e4600bf32a67e3b3e31b2194f9eacd2b43a92311cbac75b4350" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(25000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(1) ["start_time"]=> int(1621641540) ["end_time"]=> int(1629593940) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(500000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "2eaa4d93ebecba8f7e1277d97147ee14" ["icon_text"]=> string(24) "Kho hàng sỉ giá rẻ" ["shop_id"]=> int(10452363) ["shop_name"]=> string(24) "Kho hàng sỉ giá rẻ" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(21) "SHOP-AA98F81C4226553C" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(500000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "2eaa4d93ebecba8f7e1277d97147ee14" ["usage_terms"]=> string(268) "Giảm ngay ₫5.000 cho đơn hàng từ ₫250.000. Áp dụng đến 22-08-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["id"]=> string(24) "60c78b8b200ac40fd3371aa4" ["started_time"]=> int(1621641540000) ["expired_time"]=> int(1629593940000) ["aff_link"]=> string(215) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D80118518%26signature%3D2be7f2ab5b822e4600bf32a67e3b3e31b2194f9eacd2b43a92311cbac75b4350%26voucherCode%3DTUYE2205" } [77]=> array(17) { ["coupon_code"]=> string(9) "TRANSL20K" ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["title"]=> string(62) "[SHOPEE] Mã giảm 20000 đồng Gấu Bông - Gối Ôm Tina" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫20.000 cho đơn hàng từ ₫400.000. Áp dụng đến 10-08-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["slug"]=> string(66) "shopee-ma-giam-20000-dong-gau-bong-goi-om-tina-TRANSL20K1624598709" ["started_date"]=> string(19) "09-05-2021 08:38:47" ["expired_date"]=> string(19) "10-08-2021 09:44:47" ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["discount"]=> float(20000) ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(142) "https://shopee.vn/search?promotionId=78865841&signature=c3fa684d3a4cc56f7784390f0af35e20b8a7e3200072de89e050e32deb8231c5&voucherCode=TRANSL20K" } ["extra"]=> array(35) { ["promotionid"]=> int(78865841) ["voucher_code"]=> string(9) "TRANSL20K" ["signature"]=> string(64) "c3fa684d3a4cc56f7784390f0af35e20b8a7e3200072de89e050e32deb8231c5" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(40000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1620524327) ["end_time"]=> int(1628563487) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(2000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "7e0f3b7030d41e8e764c56db5eb2da22" ["icon_text"]=> string(28) "Gấu Bông - Gối Ôm Tina" ["shop_id"]=> int(126895122) ["shop_name"]=> string(28) "Gấu Bông - Gối Ôm Tina" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(21) "SHOP-8A184FA5BC934529" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(2000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "7e0f3b7030d41e8e764c56db5eb2da22" ["usage_terms"]=> string(269) "Giảm ngay ₫20.000 cho đơn hàng từ ₫400.000. Áp dụng đến 10-08-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["id"]=> string(24) "60c8ddc08458e9517b08b5a2" ["started_time"]=> int(1620524327000) ["expired_time"]=> int(1628563487000) ["aff_link"]=> string(216) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D78865841%26signature%3Dc3fa684d3a4cc56f7784390f0af35e20b8a7e3200072de89e050e32deb8231c5%26voucherCode%3DTRANSL20K" } [78]=> array(17) { ["coupon_code"]=> string(9) "VVNA10XMA" ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["title"]=> string(40) "[SHOPEE] Mã giảm 10% BLACKCAT CAVALRY" ["content"]=> string(284) "Giảm ngay 10%, tối đa ₫10.000, cho đơn hàng từ ₫50.000. Áp dụng đến 08-09-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["slug"]=> string(54) "shopee-ma-giam-10-blackcat-cavalry-VVNA10XMA1624598738" ["started_date"]=> string(19) "08-06-2021 18:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "08-09-2021 19:00:00" ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["discount"]=> float(0.1) ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(142) "https://shopee.vn/search?promotionId=82314247&signature=4457f80611e9f590ca40d093928d2201969ab49f4648c7d9f59b07b3bb1cfd7f&voucherCode=VVNA10XMA" } ["extra"]=> array(36) { ["promotionid"]=> int(82314247) ["voucher_code"]=> string(9) "VVNA10XMA" ["signature"]=> string(64) "4457f80611e9f590ca40d093928d2201969ab49f4648c7d9f59b07b3bb1cfd7f" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(5000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(100) ["start_time"]=> int(1623150000) ["end_time"]=> int(1631102400) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(10) ["reward_value"]=> int(0) ["reward_cap"]=> int(1000000000) ["icon_hash"]=> string(32) "057ba46b81bcadbbaa0233c4f4cca12a" ["icon_text"]=> string(16) "BLACKCAT CAVALRY" ["shop_id"]=> int(82252455) ["shop_name"]=> string(16) "BLACKCAT CAVALRY" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(21) "SHOP-AAB05E48AAB2003D" ["fully_redeemed"]=> bool(true) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(0) ["discount_percentage"]=> int(10) ["discount_cap"]=> int(1000000000) ["left_count"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "057ba46b81bcadbbaa0233c4f4cca12a" ["usage_terms"]=> string(284) "Giảm ngay 10%, tối đa ₫10.000, cho đơn hàng từ ₫50.000. Áp dụng đến 08-09-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["id"]=> string(24) "60c8dde68458e9517b08b5ad" ["started_time"]=> int(1623150000000) ["expired_time"]=> int(1631102400000) ["aff_link"]=> string(216) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D82314247%26signature%3D4457f80611e9f590ca40d093928d2201969ab49f4648c7d9f59b07b3bb1cfd7f%26voucherCode%3DVVNA10XMA" } [79]=> array(17) { ["coupon_code"]=> string(9) "MIMAUD50K" ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["title"]=> string(46) "[SHOPEE] Mã giảm 30000 đồng MIMAX STORE." ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫30.000 cho đơn hàng từ ₫300.000. Áp dụng đến 28-08-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["slug"]=> string(57) "shopee-ma-giam-30000-dong-mimax-store-MIMAUD50K1623862588" ["started_date"]=> string(19) "27-05-2021 17:59:00" ["expired_date"]=> string(19) "28-08-2021 18:59:00" ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["discount"]=> float(30000) ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(142) "https://shopee.vn/search?promotionId=80814003&signature=37c1e497b285c6f9cc58d7949b9be64f9667b648fb41381f717b23025f6304d1&voucherCode=MIMAUD50K" } ["extra"]=> array(35) { ["promotionid"]=> int(80814003) ["voucher_code"]=> string(9) "MIMAUD50K" ["signature"]=> string(64) "37c1e497b285c6f9cc58d7949b9be64f9667b648fb41381f717b23025f6304d1" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(30000000000) ["product_limit"]=> bool(true) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(1) ["start_time"]=> int(1622113140) ["end_time"]=> int(1630151940) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(3000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "c0adfd82372e5009f559633e5b985ad4" ["icon_text"]=> string(12) "MIMAX STORE." ["shop_id"]=> int(173901707) ["shop_name"]=> string(12) "MIMAX STORE." ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(21) "SHOP-2092D3A9AB77452D" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(3000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "c0adfd82372e5009f559633e5b985ad4" ["usage_terms"]=> string(269) "Giảm ngay ₫30.000 cho đơn hàng từ ₫300.000. Áp dụng đến 28-08-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["id"]=> string(24) "60c8de0d8458e9517b08b5b4" ["started_time"]=> int(1622113140000) ["expired_time"]=> int(1630151940000) ["aff_link"]=> string(216) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D80814003%26signature%3D37c1e497b285c6f9cc58d7949b9be64f9667b648fb41381f717b23025f6304d1%26voucherCode%3DMIMAUD50K" } [80]=> array(18) { ["coupon_code"]=> string(9) "SBCVADATA" ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["title"]=> string(44) "[SHOPEE] Mã giảm 5000 đồng VADATABOOKS" ["content"]=> string(352) "Áp dụng cho sản phẩm tham gia chương trình.
Mã SBCVADATA giảm tối đa 5K cho đơn hàng từ 400K trên ứng dụng Shopee.
Hạn sử dụng 23:59 phút, 31/08/2021 . Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần.
Số lượng có hạn. Mã áp dụng cho một số người dùng nhất định." ["slug"]=> string(56) "shopee-ma-giam-5000-dong-vadatabooks-SBCVADATA1628110817" ["started_date"]=> string(19) "03-08-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "31-08-2021 23:59:00" ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["discount"]=> float(5000) ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(149) "https://shopee.vn/search?promotionId=154764096897024&signature=8b000aa30f91b03293e70f270c5a1e9dce5cd216345e91f30bf6463ea1bc10ac&voucherCode=SBCVADATA" } ["extra"]=> array(36) { ["promotionid"]=> int(154764096897024) ["voucher_code"]=> string(9) "SBCVADATA" ["signature"]=> string(64) "8b000aa30f91b03293e70f270c5a1e9dce5cd216345e91f30bf6463ea1bc10ac" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(40000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1627923600) ["end_time"]=> int(1630429140) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(500000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "824bd90c6cbefac9a93ab942f924fcf5" ["icon_text"]=> string(11) "VADATABOOKS" ["shop_id"]=> int(90428978) ["shop_name"]=> string(11) "VADATABOOKS" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(true) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-7927823BA80080280000000040505001" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(500000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "824bd90c6cbefac9a93ab942f924fcf5" ["usage_terms"]=> string(334) "Áp dụng cho sản phẩm tham gia chương trình. Mã SBCVADATA giảm tối đa 5K cho đơn hàng từ 400K trên ứng dụng Shopee. Hạn sử dụng 23:59 phút, 31/08/2021 . Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn. Mã áp dụng cho một số người dùng nhất định." ["devices"]=> array(2) { [0]=> string(3) "iOS" [1]=> string(7) "Android" } } ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "60ca228f7cae8f79d70e8e06" ["started_time"]=> int(1627923600000) ["expired_time"]=> int(1630429140000) ["aff_link"]=> string(223) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D154764096897024%26signature%3D8b000aa30f91b03293e70f270c5a1e9dce5cd216345e91f30bf6463ea1bc10ac%26voucherCode%3DSBCVADATA" } [81]=> array(17) { ["coupon_code"]=> string(8) "THEF3KT6" ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["title"]=> string(44) "[SHOPEE] Mã giảm 3000 đồng Flash Titan" ["content"]=> string(268) "Giảm ngay ₫3.000 cho đơn hàng từ ₫155.000. Áp dụng đến 31-08-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["slug"]=> string(55) "shopee-ma-giam-3000-dong-flash-titan-THEF3KT61623948643" ["started_date"]=> string(19) "01-06-2021 13:10:02" ["expired_date"]=> string(19) "31-08-2021 14:16:02" ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["discount"]=> float(3000) ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(141) "https://shopee.vn/search?promotionId=81412473&signature=f7155dcab59f64a3b7dbdace65ac81c3e2f2e489b89dbab7f357c09e26b28338&voucherCode=THEF3KT6" } ["extra"]=> array(35) { ["promotionid"]=> int(81412473) ["voucher_code"]=> string(8) "THEF3KT6" ["signature"]=> string(64) "f7155dcab59f64a3b7dbdace65ac81c3e2f2e489b89dbab7f357c09e26b28338" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(15500000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(31) ["start_time"]=> int(1622527802) ["end_time"]=> int(1630394162) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(300000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "99a76650305ffcf0f7a827ba61115ec3" ["icon_text"]=> string(11) "Flash Titan" ["shop_id"]=> int(232780266) ["shop_name"]=> string(11) "Flash Titan" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(21) "SHOP-8A387B4E98A31569" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(300000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "99a76650305ffcf0f7a827ba61115ec3" ["usage_terms"]=> string(268) "Giảm ngay ₫3.000 cho đơn hàng từ ₫155.000. Áp dụng đến 31-08-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["id"]=> string(24) "60ca30a1423bad490c503335" ["started_time"]=> int(1622527802000) ["expired_time"]=> int(1630394162000) ["aff_link"]=> string(215) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D81412473%26signature%3Df7155dcab59f64a3b7dbdace65ac81c3e2f2e489b89dbab7f357c09e26b28338%26voucherCode%3DTHEF3KT6" } [82]=> array(17) { ["coupon_code"]=> string(9) "MUGUA1853" ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["title"]=> string(44) "[SHOPEE] Mã giảm 10000 đồng MG STUDIO " ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫200.000. Áp dụng đến 08-09-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["slug"]=> string(55) "shopee-ma-giam-10000-dong-mg-studio-MUGUA18531623988559" ["started_date"]=> string(19) "06-06-2021 17:55:59" ["expired_date"]=> string(19) "08-09-2021 17:02:59" ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["discount"]=> float(10000) ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(142) "https://shopee.vn/search?promotionId=82124420&signature=774195c532b4c2722198f4b2a4f43c92570b5648bca634099cb933c610ce68da&voucherCode=MUGUA1853" } ["extra"]=> array(35) { ["promotionid"]=> int(82124420) ["voucher_code"]=> string(9) "MUGUA1853" ["signature"]=> string(64) "774195c532b4c2722198f4b2a4f43c92570b5648bca634099cb933c610ce68da" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(20000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1622976959) ["end_time"]=> int(1631095379) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(1000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "113ac552ecb8c9a417c71eb7a4dd5aab" ["icon_text"]=> string(10) "MG STUDIO " ["shop_id"]=> int(252729438) ["shop_name"]=> string(10) "MG STUDIO " ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(true) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(21) "SHOP-A830D6330BF64038" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(1000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "113ac552ecb8c9a417c71eb7a4dd5aab" ["usage_terms"]=> string(269) "Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫200.000. Áp dụng đến 08-09-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["id"]=> string(24) "60ca366b69b75c77f43040e2" ["started_time"]=> int(1622976959000) ["expired_time"]=> int(1631095379000) ["aff_link"]=> string(216) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D82124420%26signature%3D774195c532b4c2722198f4b2a4f43c92570b5648bca634099cb933c610ce68da%26voucherCode%3DMUGUA1853" } [83]=> array(18) { ["coupon_code"]=> string(9) "SHARF2021" ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["title"]=> string(55) "[SHOPEE] Mã giảm 100000 đồng sharp_official_store" ["content"]=> string(270) "Giảm ngay ₫100.000 cho đơn hàng từ ₫700.000. Áp dụng đến 14-08-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["slug"]=> string(67) "shopee-ma-giam-100000-dong-sharp_official_store-SHARF20211628102824" ["started_date"]=> string(19) "14-05-2021 16:00:05" ["expired_date"]=> string(19) "14-08-2021 23:59:05" ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["discount"]=> float(100000) ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(142) "https://shopee.vn/search?promotionId=79338080&signature=ab0ace0ae501ca1d465e528df57b1f5999dbfbc38759a63861c7018af184d069&voucherCode=SHARF2021" } ["extra"]=> array(35) { ["promotionid"]=> int(79338080) ["voucher_code"]=> string(9) "SHARF2021" ["signature"]=> string(64) "ab0ace0ae501ca1d465e528df57b1f5999dbfbc38759a63861c7018af184d069" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(70000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(3) ["start_time"]=> int(1620982805) ["end_time"]=> int(1628960345) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(10000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "bda811095df595438e761f14947cd405" ["icon_text"]=> string(20) "sharp_official_store" ["shop_id"]=> int(267127101) ["shop_name"]=> string(20) "sharp_official_store" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(true) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(19) "SHOP-1867E46BC61428" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(10000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "bda811095df595438e761f14947cd405" ["usage_terms"]=> string(270) "Giảm ngay ₫100.000 cho đơn hàng từ ₫700.000. Áp dụng đến 14-08-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "60cb7fc98c57c61d8b43d28f" ["started_time"]=> int(1620982805000) ["expired_time"]=> int(1628960345000) ["aff_link"]=> string(216) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D79338080%26signature%3Dab0ace0ae501ca1d465e528df57b1f5999dbfbc38759a63861c7018af184d069%26voucherCode%3DSHARF2021" } [84]=> array(17) { ["coupon_code"]=> string(12) "SFP-82168704" ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["title"]=> string(58) "[SHOPEE] Mã giảm 30% XTOP SPORT ❤️ GYM & YOGA❤️" ["content"]=> string(283) "Giảm ngay 30%, tối đa ₫5.000, cho đơn hàng từ ₫99.000. Áp dụng đến 07-09-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["slug"]=> string(60) "shopee-ma-giam-30-xtop-sport-gym-yoga-SFP-821687041624035379" ["started_date"]=> string(19) "07-06-2021 10:26:21" ["expired_date"]=> string(19) "07-09-2021 10:27:21" ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["discount"]=> float(0.3) ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(145) "https://shopee.vn/search?promotionId=82168704&signature=9c9ba07ec29cd7fe32f5daed0505fb17f57ee92a8cccc2064ced8cd8325486c4&voucherCode=SFP-82168704" } ["extra"]=> array(35) { ["promotionid"]=> int(82168704) ["voucher_code"]=> string(12) "SFP-82168704" ["signature"]=> string(64) "9c9ba07ec29cd7fe32f5daed0505fb17f57ee92a8cccc2064ced8cd8325486c4" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(9900000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1623036381) ["end_time"]=> int(1630985241) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(7) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(30) ["reward_value"]=> int(0) ["reward_cap"]=> int(500000000) ["icon_hash"]=> string(32) "0c10e929bbb7737078163c77412fb5a4" ["icon_text"]=> string(34) "XTOP SPORT ❤️ GYM & YOGA❤️" ["shop_id"]=> int(114077203) ["shop_name"]=> string(34) "XTOP SPORT ❤️ GYM & YOGA❤️" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(19) "SHOP-98FE13DAE74028" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(0) ["discount_percentage"]=> int(30) ["discount_cap"]=> int(500000000) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "0c10e929bbb7737078163c77412fb5a4" ["usage_terms"]=> string(283) "Giảm ngay 30%, tối đa ₫5.000, cho đơn hàng từ ₫99.000. Áp dụng đến 07-09-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["id"]=> string(24) "60cb7fdc8c57c61d8b43d294" ["started_time"]=> int(1623036381000) ["expired_time"]=> int(1630985241000) ["aff_link"]=> string(219) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D82168704%26signature%3D9c9ba07ec29cd7fe32f5daed0505fb17f57ee92a8cccc2064ced8cd8325486c4%26voucherCode%3DSFP-82168704" } [85]=> array(17) { ["coupon_code"]=> string(9) "MINHKID99" ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["title"]=> string(33) "[SHOPEE] Mã giảm 15% Minh Kids" ["content"]=> string(284) "Giảm ngay 15%, tối đa ₫30.000, cho đơn hàng từ ₫99.000. Áp dụng đến 29-08-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["slug"]=> string(47) "shopee-ma-giam-15-minh-kids-MINHKID991624035382" ["started_date"]=> string(19) "28-05-2021 09:26:16" ["expired_date"]=> string(19) "29-08-2021 23:59:16" ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["discount"]=> float(0.15) ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(142) "https://shopee.vn/search?promotionId=80850916&signature=7168f72bcf9f9a33dd565d19a3fbee1e19b6f027f27ee2fda717759d0b56ec08&voucherCode=MINHKID99" } ["extra"]=> array(35) { ["promotionid"]=> int(80850916) ["voucher_code"]=> string(9) "MINHKID99" ["signature"]=> string(64) "7168f72bcf9f9a33dd565d19a3fbee1e19b6f027f27ee2fda717759d0b56ec08" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(9900000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1622168776) ["end_time"]=> int(1630256356) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(15) ["reward_value"]=> int(0) ["reward_cap"]=> int(3000000000) ["icon_hash"]=> string(32) "5dfca4d6adf90c1d734ef61094a98bd2" ["icon_text"]=> string(9) "Minh Kids" ["shop_id"]=> int(20242262) ["shop_name"]=> string(9) "Minh Kids" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(19) "SHOP-1A718944F75438" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(0) ["discount_percentage"]=> int(15) ["discount_cap"]=> int(3000000000) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "5dfca4d6adf90c1d734ef61094a98bd2" ["usage_terms"]=> string(284) "Giảm ngay 15%, tối đa ₫30.000, cho đơn hàng từ ₫99.000. Áp dụng đến 29-08-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["id"]=> string(24) "60cb7fde8c57c61d8b43d295" ["started_time"]=> int(1622168776000) ["expired_time"]=> int(1630256356000) ["aff_link"]=> string(216) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D80850916%26signature%3D7168f72bcf9f9a33dd565d19a3fbee1e19b6f027f27ee2fda717759d0b56ec08%26voucherCode%3DMINHKID99" } [86]=> array(17) { ["coupon_code"]=> string(6) "DUNGD3" ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["title"]=> string(47) "[SHOPEE] Mã giảm 15000 đồng KUKU DUCKBILL" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫15.000 cho đơn hàng từ ₫500.000. Áp dụng đến 09-08-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["slug"]=> string(56) "shopee-ma-giam-15000-dong-kuku-duckbill-DUNGD31624067750" ["started_date"]=> string(19) "08-05-2021 10:53:41" ["expired_date"]=> string(19) "09-08-2021 11:53:41" ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["discount"]=> float(15000) ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(139) "https://shopee.vn/search?promotionId=78814390&signature=80ff500dae83600e8b394e24854ef6560e48b0cc10328f93a7821931887f29b3&voucherCode=DUNGD3" } ["extra"]=> array(35) { ["promotionid"]=> int(78814390) ["voucher_code"]=> string(6) "DUNGD3" ["signature"]=> string(64) "80ff500dae83600e8b394e24854ef6560e48b0cc10328f93a7821931887f29b3" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(50000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1620446021) ["end_time"]=> int(1628484821) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(1500000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "ca041a157ada92ca42620d7b2d3b4c85" ["icon_text"]=> string(13) "KUKU DUCKBILL" ["shop_id"]=> int(107110082) ["shop_name"]=> string(13) "KUKU DUCKBILL" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(21) "SHOP-A01AC70469D2453C" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(1500000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "ca041a157ada92ca42620d7b2d3b4c85" ["usage_terms"]=> string(269) "Giảm ngay ₫15.000 cho đơn hàng từ ₫500.000. Áp dụng đến 09-08-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["id"]=> string(24) "60ccd1232f07f25abb5cf244" ["started_time"]=> int(1620446021000) ["expired_time"]=> int(1628484821000) ["aff_link"]=> string(213) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D78814390%26signature%3D80ff500dae83600e8b394e24854ef6560e48b0cc10328f93a7821931887f29b3%26voucherCode%3DDUNGD3" } [87]=> array(17) { ["coupon_code"]=> string(8) "TRAKMEME" ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["title"]=> string(52) "[SHOPEE] Mã giảm 10000 đồng Shop Mẹ Gấu 95" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫500.000. Áp dụng đến 27-08-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["slug"]=> string(59) "shopee-ma-giam-10000-dong-shop-me-gau-95-TRAKMEME1624067440" ["started_date"]=> string(19) "27-05-2021 10:31:00" ["expired_date"]=> string(19) "27-08-2021 11:31:00" ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["discount"]=> float(10000) ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(141) "https://shopee.vn/search?promotionId=80740276&signature=63552d0d22b769121e9a94a849d959a85c029abce1785e029a3e252482288ad4&voucherCode=TRAKMEME" } ["extra"]=> array(35) { ["promotionid"]=> int(80740276) ["voucher_code"]=> string(8) "TRAKMEME" ["signature"]=> string(64) "63552d0d22b769121e9a94a849d959a85c029abce1785e029a3e252482288ad4" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(50000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1622086260) ["end_time"]=> int(1630038660) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(1000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "6b205e72dd13dce60dd1005e3b8c24b2" ["icon_text"]=> string(18) "Shop Mẹ Gấu 95" ["shop_id"]=> int(203940355) ["shop_name"]=> string(18) "Shop Mẹ Gấu 95" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(20) "SHOP-23250D5FF774538" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(1000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "6b205e72dd13dce60dd1005e3b8c24b2" ["usage_terms"]=> string(269) "Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫500.000. Áp dụng đến 27-08-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["id"]=> string(24) "60ccd1372f07f25abb5cf24a" ["started_time"]=> int(1622086260000) ["expired_time"]=> int(1630038660000) ["aff_link"]=> string(215) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D80740276%26signature%3D63552d0d22b769121e9a94a849d959a85c029abce1785e029a3e252482288ad4%26voucherCode%3DTRAKMEME" } [88]=> array(17) { ["coupon_code"]=> string(7) "SNACF20" ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["title"]=> string(47) "[SHOPEE] Mã giảm 20000 đồng Snack Food SG" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫20.000 cho đơn hàng từ ₫250.000. Áp dụng đến 26-08-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["slug"]=> string(57) "shopee-ma-giam-20000-dong-snack-food-sg-SNACF201624671999" ["started_date"]=> string(19) "25-05-2021 10:40:35" ["expired_date"]=> string(19) "26-08-2021 23:59:35" ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["discount"]=> float(20000) ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(140) "https://shopee.vn/search?promotionId=80518246&signature=f27102bc0ff36e4849feae89037dcf63a3811d18998049725b26660f3cee8db6&voucherCode=SNACF20" } ["extra"]=> array(35) { ["promotionid"]=> int(80518246) ["voucher_code"]=> string(7) "SNACF20" ["signature"]=> string(64) "f27102bc0ff36e4849feae89037dcf63a3811d18998049725b26660f3cee8db6" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(25000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(1) ["start_time"]=> int(1621914035) ["end_time"]=> int(1629997175) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(2000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "76cc2bbea4df847148cb2c4f39a13dd8" ["icon_text"]=> string(13) "Snack Food SG" ["shop_id"]=> int(302130756) ["shop_name"]=> string(13) "Snack Food SG" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(21) "SHOP-8A12FA784B72143C" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(2000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "76cc2bbea4df847148cb2c4f39a13dd8" ["usage_terms"]=> string(269) "Giảm ngay ₫20.000 cho đơn hàng từ ₫250.000. Áp dụng đến 26-08-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["id"]=> string(24) "60ccd2837e56167cc104df37" ["started_time"]=> int(1621914035000) ["expired_time"]=> int(1629997175000) ["aff_link"]=> string(214) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D80518246%26signature%3Df27102bc0ff36e4849feae89037dcf63a3811d18998049725b26660f3cee8db6%26voucherCode%3DSNACF20" } [89]=> array(17) { ["coupon_code"]=> string(8) "TRONFREE" ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["title"]=> string(47) "[SHOPEE] Mã giảm 5% TRONSMART Flagship Store" ["content"]=> string(284) "Giảm ngay 5%, tối đa ₫40.000, cho đơn hàng từ ₫300.000. Áp dụng đến 23-08-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["slug"]=> string(60) "shopee-ma-giam-5-tronsmart-flagship-store-TRONFREE1624067481" ["started_date"]=> string(19) "22-05-2021 16:28:05" ["expired_date"]=> string(19) "23-08-2021 23:59:05" ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["discount"]=> float(0.05) ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(141) "https://shopee.vn/search?promotionId=80152028&signature=a0c8bd0684247b09b43d9fc873ef8b350c3ad5654606e2554d2421252e6afefc&voucherCode=TRONFREE" } ["extra"]=> array(35) { ["promotionid"]=> int(80152028) ["voucher_code"]=> string(8) "TRONFREE" ["signature"]=> string(64) "a0c8bd0684247b09b43d9fc873ef8b350c3ad5654606e2554d2421252e6afefc" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(30000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1621675685) ["end_time"]=> int(1629737945) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(5) ["reward_value"]=> int(0) ["reward_cap"]=> int(4000000000) ["icon_hash"]=> string(32) "21eb7fc52c113e49d82516b3f0a5ce02" ["icon_text"]=> string(24) "TRONSMART Flagship Store" ["shop_id"]=> int(139261909) ["shop_name"]=> string(24) "TRONSMART Flagship Store" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(true) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(21) "SHOP-221A5A1F02335178" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(0) ["discount_percentage"]=> int(5) ["discount_cap"]=> int(4000000000) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "21eb7fc52c113e49d82516b3f0a5ce02" ["usage_terms"]=> string(284) "Giảm ngay 5%, tối đa ₫40.000, cho đơn hàng từ ₫300.000. Áp dụng đến 23-08-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["id"]=> string(24) "60ccdbb382bcdf56c56db352" ["started_time"]=> int(1621675685000) ["expired_time"]=> int(1629737945000) ["aff_link"]=> string(215) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D80152028%26signature%3Da0c8bd0684247b09b43d9fc873ef8b350c3ad5654606e2554d2421252e6afefc%26voucherCode%3DTRONFREE" } [90]=> array(17) { ["coupon_code"]=> string(9) "LINH06211" ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["title"]=> string(63) "[SHOPEE] Mã giảm 5000 đồng Linh Trang Shop (Phụ Kiện)" ["content"]=> string(268) "Giảm ngay ₫5.000 cho đơn hàng từ ₫130.000. Áp dụng đến 04-09-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["slug"]=> string(69) "shopee-ma-giam-5000-dong-linh-trang-shop-phu-kien-LINH062111624208136" ["started_date"]=> string(19) "04-06-2021 21:10:00" ["expired_date"]=> string(19) "04-09-2021 22:10:00" ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["discount"]=> float(5000) ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(142) "https://shopee.vn/search?promotionId=81920222&signature=1dc3ae046f345fe5c5cb00c1f3503c7493bffa03c5691de09b5c528015491dbe&voucherCode=LINH06211" } ["extra"]=> array(35) { ["promotionid"]=> int(81920222) ["voucher_code"]=> string(9) "LINH06211" ["signature"]=> string(64) "1dc3ae046f345fe5c5cb00c1f3503c7493bffa03c5691de09b5c528015491dbe" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(13000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(1) ["start_time"]=> int(1622815800) ["end_time"]=> int(1630768200) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(500000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "9410e7ce45d6851bfb655d20133774d2" ["icon_text"]=> string(30) "Linh Trang Shop (Phụ Kiện)" ["shop_id"]=> int(85794847) ["shop_name"]=> string(30) "Linh Trang Shop (Phụ Kiện)" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(21) "SHOP-809074A422A2517C" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(500000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "9410e7ce45d6851bfb655d20133774d2" ["usage_terms"]=> string(268) "Giảm ngay ₫5.000 cho đơn hàng từ ₫130.000. Áp dụng đến 04-09-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["id"]=> string(24) "60ce22c9960adb1444158afc" ["started_time"]=> int(1622815800000) ["expired_time"]=> int(1630768200000) ["aff_link"]=> string(216) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D81920222%26signature%3D1dc3ae046f345fe5c5cb00c1f3503c7493bffa03c5691de09b5c528015491dbe%26voucherCode%3DLINH06211" } [91]=> array(17) { ["coupon_code"]=> string(8) "CHANTGFD" ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["title"]=> string(53) "[SHOPEE] Mã giảm 3000 đồng Chang Store Official" ["content"]=> string(267) "Giảm ngay ₫3.000 cho đơn hàng từ ₫99.000. Áp dụng đến 30-08-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["slug"]=> string(64) "shopee-ma-giam-3000-dong-chang-store-official-CHANTGFD1624553449" ["started_date"]=> string(19) "29-05-2021 10:57:46" ["expired_date"]=> string(19) "30-08-2021 11:57:46" ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["discount"]=> float(3000) ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(141) "https://shopee.vn/search?promotionId=80957707&signature=f846606555349b4a4ae11e5e7cce5d956f2444cd70d92169533bb1d862194204&voucherCode=CHANTGFD" } ["extra"]=> array(35) { ["promotionid"]=> int(80957707) ["voucher_code"]=> string(8) "CHANTGFD" ["signature"]=> string(64) "f846606555349b4a4ae11e5e7cce5d956f2444cd70d92169533bb1d862194204" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(9900000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1622260666) ["end_time"]=> int(1630299466) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(300000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "b1a3fca2d4273e95f1109219993f5edf" ["icon_text"]=> string(20) "Chang Store Official" ["shop_id"]=> int(151659897) ["shop_name"]=> string(20) "Chang Store Official" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(21) "SHOP-22B8D3A791A3006D" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(300000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "b1a3fca2d4273e95f1109219993f5edf" ["usage_terms"]=> string(267) "Giảm ngay ₫3.000 cho đơn hàng từ ₫99.000. Áp dụng đến 30-08-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["id"]=> string(24) "60ce22db960adb1444158b05" ["started_time"]=> int(1622260666000) ["expired_time"]=> int(1630299466000) ["aff_link"]=> string(215) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D80957707%26signature%3Df846606555349b4a4ae11e5e7cce5d956f2444cd70d92169533bb1d862194204%26voucherCode%3DCHANTGFD" } [92]=> array(17) { ["coupon_code"]=> string(12) "SFP-80306999" ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["title"]=> string(35) "[SHOPEE] Mã giảm 69% Tekkyo Kids" ["content"]=> string(284) "Giảm ngay 69%, tối đa ₫5.000, cho đơn hàng từ ₫150.000. Áp dụng đến 25-08-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["slug"]=> string(52) "shopee-ma-giam-69-tekkyo-kids-SFP-803069991624294254" ["started_date"]=> string(19) "24-05-2021 16:13:08" ["expired_date"]=> string(19) "25-08-2021 16:14:08" ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["discount"]=> float(0.69) ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(145) "https://shopee.vn/search?promotionId=80306999&signature=12b0fb37efceaf63c80f9010473a4edf19dc7d9111afc102854c5330e39591dd&voucherCode=SFP-80306999" } ["extra"]=> array(35) { ["promotionid"]=> int(80306999) ["voucher_code"]=> string(12) "SFP-80306999" ["signature"]=> string(64) "12b0fb37efceaf63c80f9010473a4edf19dc7d9111afc102854c5330e39591dd" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(15000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1621847588) ["end_time"]=> int(1629882848) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(7) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(69) ["reward_value"]=> int(0) ["reward_cap"]=> int(500000000) ["icon_hash"]=> string(32) "939f2a252dff36391ca8d390105863c9" ["icon_text"]=> string(11) "Tekkyo Kids" ["shop_id"]=> int(342528239) ["shop_name"]=> string(11) "Tekkyo Kids" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(21) "SHOP-A2BAF269B627053D" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(0) ["discount_percentage"]=> int(69) ["discount_cap"]=> int(500000000) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "939f2a252dff36391ca8d390105863c9" ["usage_terms"]=> string(284) "Giảm ngay 69%, tối đa ₫5.000, cho đơn hàng từ ₫150.000. Áp dụng đến 25-08-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["id"]=> string(24) "60cf744625f59473dd3937d5" ["started_time"]=> int(1621847588000) ["expired_time"]=> int(1629882848000) ["aff_link"]=> string(219) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D80306999%26signature%3D12b0fb37efceaf63c80f9010473a4edf19dc7d9111afc102854c5330e39591dd%26voucherCode%3DSFP-80306999" } [93]=> array(18) { ["coupon_code"]=> string(9) "GIAD30KFS" ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["title"]=> string(63) "[SHOPEE] Mã giảm 30000 đồng Gia Dụng Thông Minh Viefan" ["content"]=> string(271) "Giảm ngay ₫30.000 cho đơn hàng từ ₫2.000.000. Áp dụng đến 08-08-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["slug"]=> string(72) "shopee-ma-giam-30000-dong-gia-dung-thong-minh-viefan-GIAD30KFS1628109099" ["started_date"]=> string(19) "05-06-2021 08:58:00" ["expired_date"]=> string(19) "08-08-2021 09:58:00" ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["discount"]=> float(30000) ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(142) "https://shopee.vn/search?promotionId=81945356&signature=5582d8bf55f5bf95e26c6637b6b1cacb552aaed57ef5d37a93b523be2e33cd74&voucherCode=GIAD30KFS" } ["extra"]=> array(35) { ["promotionid"]=> int(81945356) ["voucher_code"]=> string(9) "GIAD30KFS" ["signature"]=> string(64) "5582d8bf55f5bf95e26c6637b6b1cacb552aaed57ef5d37a93b523be2e33cd74" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(200000000000) ["product_limit"]=> bool(true) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(30) ["start_time"]=> int(1622858280) ["end_time"]=> int(1628391480) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(3000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "d78691f71bed8353c2624ed95f99402d" ["icon_text"]=> string(29) "Gia Dụng Thông Minh Viefan" ["shop_id"]=> int(179375051) ["shop_name"]=> string(29) "Gia Dụng Thông Minh Viefan" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(true) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(20) "SHOP-818568E36A70078" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(3000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "d78691f71bed8353c2624ed95f99402d" ["usage_terms"]=> string(271) "Giảm ngay ₫30.000 cho đơn hàng từ ₫2.000.000. Áp dụng đến 08-08-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "60cf758291eb7246292eac0f" ["started_time"]=> int(1622858280000) ["expired_time"]=> int(1628391480000) ["aff_link"]=> string(216) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D81945356%26signature%3D5582d8bf55f5bf95e26c6637b6b1cacb552aaed57ef5d37a93b523be2e33cd74%26voucherCode%3DGIAD30KFS" } [94]=> array(17) { ["coupon_code"]=> string(9) "SHOP456XC" ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["title"]=> string(68) "[SHOPEE] Mã giảm 80000 đồng Máy in đơn hàng TMĐT-Shoptida" ["content"]=> string(271) "Giảm ngay ₫80.000 cho đơn hàng từ ₫2.299.000. Áp dụng đến 28-08-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["slug"]=> string(75) "shopee-ma-giam-80000-dong-may-in-don-hang-tmdt-shoptida-SHOP456XC1624379162" ["started_date"]=> string(19) "31-05-2021 23:59:42" ["expired_date"]=> string(19) "28-08-2021 00:00:42" ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["discount"]=> float(80000) ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(142) "https://shopee.vn/search?promotionId=80839510&signature=071dc527ff065bec58f34a5f589c8132dc8db4310d33916f38275249f991df6e&voucherCode=SHOP456XC" } ["extra"]=> array(35) { ["promotionid"]=> int(80839510) ["voucher_code"]=> string(9) "SHOP456XC" ["signature"]=> string(64) "071dc527ff065bec58f34a5f589c8132dc8db4310d33916f38275249f991df6e" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(229900000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1622480382) ["end_time"]=> int(1630083642) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(8000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "6c689ddfc55d315ee257432280102ef1" ["icon_text"]=> string(34) "Máy in đơn hàng TMĐT-Shoptida" ["shop_id"]=> int(167961044) ["shop_name"]=> string(34) "Máy in đơn hàng TMĐT-Shoptida" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(21) "SHOP-8290592BEA27113C" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(8000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "6c689ddfc55d315ee257432280102ef1" ["usage_terms"]=> string(271) "Giảm ngay ₫80.000 cho đơn hàng từ ₫2.299.000. Áp dụng đến 28-08-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["id"]=> string(24) "60d0c6dcffa9cb4f4b37c6f6" ["started_time"]=> int(1622480382000) ["expired_time"]=> int(1630083642000) ["aff_link"]=> string(216) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D80839510%26signature%3D071dc527ff065bec58f34a5f589c8132dc8db4310d33916f38275249f991df6e%26voucherCode%3DSHOP456XC" } [95]=> array(17) { ["coupon_code"]=> string(9) "PHUKMUAHE" ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["title"]=> string(62) "[SHOPEE] Mã giảm 5000 đồng PhuKien.Club - iPhone Android" ["content"]=> string(268) "Giảm ngay ₫5.000 cho đơn hàng từ ₫250.000. Áp dụng đến 11-09-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["slug"]=> string(72) "shopee-ma-giam-5000-dong-phukien-club-iphone-android-PHUKMUAHE1626540966" ["started_date"]=> string(19) "10-06-2021 13:17:48" ["expired_date"]=> string(19) "11-09-2021 14:17:48" ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["discount"]=> float(5000) ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(142) "https://shopee.vn/search?promotionId=82492963&signature=2cb086b23140ac2facf1561f24e0b17b58990ef5ae73b30ac6ccc0a6c4dfe6f7&voucherCode=PHUKMUAHE" } ["extra"]=> array(35) { ["promotionid"]=> int(82492963) ["voucher_code"]=> string(9) "PHUKMUAHE" ["signature"]=> string(64) "2cb086b23140ac2facf1561f24e0b17b58990ef5ae73b30ac6ccc0a6c4dfe6f7" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(25000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(1) ["start_time"]=> int(1623305868) ["end_time"]=> int(1631344668) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(500000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "d281fb49c26f3734da82ce453d6e5a87" ["icon_text"]=> string(29) "PhuKien.Club - iPhone Android" ["shop_id"]=> int(126885733) ["shop_name"]=> string(29) "PhuKien.Club - iPhone Android" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(21) "SHOP-A2125E66C55E042D" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(500000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "d281fb49c26f3734da82ce453d6e5a87" ["usage_terms"]=> string(268) "Giảm ngay ₫5.000 cho đơn hàng từ ₫250.000. Áp dụng đến 11-09-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["id"]=> string(24) "60d0c6e0ffa9cb4f4b37c6f8" ["started_time"]=> int(1623305868000) ["expired_time"]=> int(1631344668000) ["aff_link"]=> string(216) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D82492963%26signature%3D2cb086b23140ac2facf1561f24e0b17b58990ef5ae73b30ac6ccc0a6c4dfe6f7%26voucherCode%3DPHUKMUAHE" } [96]=> array(17) { ["coupon_code"]=> string(9) "GIAMTN101" ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["title"]=> string(57) "[SHOPEE] Mã giảm 10% Giảm Cân_Tanaporn_Chính Hãng" ["content"]=> string(285) "Giảm ngay 10%, tối đa ₫40.000, cho đơn hàng từ ₫350.000. Áp dụng đến 12-09-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["slug"]=> string(66) "shopee-ma-giam-10-giam-can_tanaporn_chinh-hang-GIAMTN1011624380974" ["started_date"]=> string(19) "15-06-2021 10:25:00" ["expired_date"]=> string(19) "12-09-2021 11:25:00" ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["discount"]=> float(0.1) ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(142) "https://shopee.vn/search?promotionId=82977491&signature=2c656ab8fed6ad5e7f5df71efbbb8f94408fa782e8fd8f7d37eabe4f5093b250&voucherCode=GIAMTN101" } ["extra"]=> array(35) { ["promotionid"]=> int(82977491) ["voucher_code"]=> string(9) "GIAMTN101" ["signature"]=> string(64) "2c656ab8fed6ad5e7f5df71efbbb8f94408fa782e8fd8f7d37eabe4f5093b250" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(35000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1623727500) ["end_time"]=> int(1631420700) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(10) ["reward_value"]=> int(0) ["reward_cap"]=> int(4000000000) ["icon_hash"]=> string(32) "4709cfdde6eecec37a48543da0a05634" ["icon_text"]=> string(33) "Giảm Cân_Tanaporn_Chính Hãng" ["shop_id"]=> int(276495838) ["shop_name"]=> string(33) "Giảm Cân_Tanaporn_Chính Hãng" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(21) "SHOP-203AF784060E512D" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(0) ["discount_percentage"]=> int(10) ["discount_cap"]=> int(4000000000) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "4709cfdde6eecec37a48543da0a05634" ["usage_terms"]=> string(285) "Giảm ngay 10%, tối đa ₫40.000, cho đơn hàng từ ₫350.000. Áp dụng đến 12-09-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["id"]=> string(24) "60d0c6ebffa9cb4f4b37c6fb" ["started_time"]=> int(1623727500000) ["expired_time"]=> int(1631420700000) ["aff_link"]=> string(216) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D82977491%26signature%3D2c656ab8fed6ad5e7f5df71efbbb8f94408fa782e8fd8f7d37eabe4f5093b250%26voucherCode%3DGIAMTN101" } [97]=> array(17) { ["coupon_code"]=> string(8) "TRUS1000" ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["title"]=> string(56) "[SHOPEE] Mã giảm 1000 đồng Trust Link (Good Speed)" ["content"]=> string(267) "Giảm ngay ₫1.000 cho đơn hàng từ ₫59.000. Áp dụng đến 31-08-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["slug"]=> string(65) "shopee-ma-giam-1000-dong-trust-link-good-speed-TRUS10001624379136" ["started_date"]=> string(19) "02-06-2021 10:05:19" ["expired_date"]=> string(19) "31-08-2021 22:59:19" ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["discount"]=> float(1000) ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(141) "https://shopee.vn/search?promotionId=81547784&signature=2d6eb5af781e9c61e3e1aab326363cfa67d36818e6f199b5ec64301ffcfc7eac&voucherCode=TRUS1000" } ["extra"]=> array(35) { ["promotionid"]=> int(81547784) ["voucher_code"]=> string(8) "TRUS1000" ["signature"]=> string(64) "2d6eb5af781e9c61e3e1aab326363cfa67d36818e6f199b5ec64301ffcfc7eac" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(5900000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(12) ["start_time"]=> int(1622603119) ["end_time"]=> int(1630425559) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(100000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "7b452f4ace3df2d403f34f2cce66314f" ["icon_text"]=> string(23) "Trust Link (Good Speed)" ["shop_id"]=> int(185917181) ["shop_name"]=> string(23) "Trust Link (Good Speed)" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(21) "SHOP-8A32F1FA39A60068" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(100000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "7b452f4ace3df2d403f34f2cce66314f" ["usage_terms"]=> string(267) "Giảm ngay ₫1.000 cho đơn hàng từ ₫59.000. Áp dụng đến 31-08-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["id"]=> string(24) "60d0c6f6ffa9cb4f4b37c6fe" ["started_time"]=> int(1622603119000) ["expired_time"]=> int(1630425559000) ["aff_link"]=> string(215) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D81547784%26signature%3D2d6eb5af781e9c61e3e1aab326363cfa67d36818e6f199b5ec64301ffcfc7eac%26voucherCode%3DTRUS1000" } [98]=> array(17) { ["coupon_code"]=> string(6) "BOOT09" ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["title"]=> string(69) "[SHOPEE] Mã giảm 20000 đồng Macphoenix-Phụ Kiện Thông Minh" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫20.000 cho đơn hàng từ ₫600.000. Áp dụng đến 12-09-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["slug"]=> string(73) "shopee-ma-giam-20000-dong-macphoenix-phu-kien-thong-minh-BOOT091624380373" ["started_date"]=> string(19) "11-06-2021 08:52:01" ["expired_date"]=> string(19) "12-09-2021 09:52:01" ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["discount"]=> float(20000) ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(139) "https://shopee.vn/search?promotionId=82567258&signature=f01123c1630ac88b24694009f71103b0870104b729631d0ea0cd41d2c71a0ad4&voucherCode=BOOT09" } ["extra"]=> array(35) { ["promotionid"]=> int(82567258) ["voucher_code"]=> string(6) "BOOT09" ["signature"]=> string(64) "f01123c1630ac88b24694009f71103b0870104b729631d0ea0cd41d2c71a0ad4" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(60000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1623376321) ["end_time"]=> int(1631415121) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(2000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "a6745b912574b0806e23dfe69c571715" ["icon_text"]=> string(35) "Macphoenix-Phụ Kiện Thông Minh" ["shop_id"]=> int(63938783) ["shop_name"]=> string(35) "Macphoenix-Phụ Kiện Thông Minh" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(21) "SHOP-8A92FEE7740A116C" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(2000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "a6745b912574b0806e23dfe69c571715" ["usage_terms"]=> string(269) "Giảm ngay ₫20.000 cho đơn hàng từ ₫600.000. Áp dụng đến 12-09-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["id"]=> string(24) "60d0c706ffa9cb4f4b37c701" ["started_time"]=> int(1623376321000) ["expired_time"]=> int(1631415121000) ["aff_link"]=> string(213) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D82567258%26signature%3Df01123c1630ac88b24694009f71103b0870104b729631d0ea0cd41d2c71a0ad4%26voucherCode%3DBOOT09" } [99]=> array(17) { ["coupon_code"]=> string(12) "SFP-82736809" ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["title"]=> string(42) "[SHOPEE] Mã giảm 10000 đồng LIXIBOX " ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫199.000. Áp dụng đến 07-08-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["slug"]=> string(56) "shopee-ma-giam-10000-dong-lixibox-SFP-827368091624380659" ["started_date"]=> string(19) "13-06-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "07-08-2021 23:59:00" ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["discount"]=> float(10000) ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(145) "https://shopee.vn/search?promotionId=82736809&signature=474e29230143eca5fceb2c783f14e1394b68290a964335605fe9ab259c66de14&voucherCode=SFP-82736809" } ["extra"]=> array(35) { ["promotionid"]=> int(82736809) ["voucher_code"]=> string(12) "SFP-82736809" ["signature"]=> string(64) "474e29230143eca5fceb2c783f14e1394b68290a964335605fe9ab259c66de14" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(19900000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(2) ["start_time"]=> int(1623517200) ["end_time"]=> int(1628355540) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(7) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(1000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "bb13b2ff0f1a1f30087dad0b93b4485c" ["icon_text"]=> string(8) "LIXIBOX " ["shop_id"]=> int(88052476) ["shop_name"]=> string(8) "LIXIBOX " ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(true) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(21) "SHOP-821056D61D1E4469" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(1000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "bb13b2ff0f1a1f30087dad0b93b4485c" ["usage_terms"]=> string(269) "Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫199.000. Áp dụng đến 07-08-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["id"]=> string(24) "60d0c717ffa9cb4f4b37c707" ["started_time"]=> int(1623517200000) ["expired_time"]=> int(1628355540000) ["aff_link"]=> string(219) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D82736809%26signature%3D474e29230143eca5fceb2c783f14e1394b68290a964335605fe9ab259c66de14%26voucherCode%3DSFP-82736809" } }

Giảm giá cực sâu

Xem thêm