array(100) { [0]=> array(19) { ["thumbnail"]=> string(0) "" ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "08-06-2021 14:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "22-06-2021 23:59:00" ["title"]=> string(35) "[SHOPEE] Mã giảm 5% Điện Tử" ["slug"]=> string(41) "shopee-ma-giam-5-dien-tu-ELLOGI1623980160" ["content"]=> string(176) "Nhập mã ELLOGI giảm 5% tối đa 300000 cho đơn từ 500000. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. HSD: 22/06/2021 23:59. Số lượng có hạn!" ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(6) "ELLOGI" ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["discount"]=> string(4) "0.05" ["category_name"]=> string(0) "" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(139) "https://shopee.vn/search?promotionId=82222889&signature=7ac54482a0e4ee1701a877369d01ac91b6acad9773fbb1956d28b9c86122e667&voucherCode=ELLOGI" } ["extra"]=> array(35) { ["promotionid"]=> int(82222889) ["voucher_code"]=> string(6) "ELLOGI" ["signature"]=> string(64) "7ac54482a0e4ee1701a877369d01ac91b6acad9773fbb1956d28b9c86122e667" ["use_type"]=> int(1) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(50000000000) ["product_limit"]=> bool(true) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(8) ["start_time"]=> int(1623135600) ["end_time"]=> int(1624381140) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(5) ["reward_value"]=> int(0) ["reward_cap"]=> int(30000000000) ["icon_hash"]=> string(32) "01ad529d780769c418b225c96cb8a3d7" ["icon_text"]=> string(12) "Điện Tử" ["customised_labels"]=> array(0) { } ["customised_product_scope_tags"]=> array(0) { } ["shop_id"]=> int(0) ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["display_labels"]=> array(0) { } ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(18) "MP-A30FE146BF70469" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(0) ["discount_percentage"]=> int(5) ["discount_cap"]=> int(30000000000) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["usage_terms"]=> string(176) "Nhập mã ELLOGI giảm 5% tối đa 300000 cho đơn từ 500000. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. HSD: 22/06/2021 23:59. Số lượng có hạn!" } ["id"]=> string(24) "5f782fe52f8829206332758f" ["started_time"]=> int(1623135600000) ["expired_time"]=> int(1624381140000) ["aff_link"]=> string(213) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D82222889%26signature%3D7ac54482a0e4ee1701a877369d01ac91b6acad9773fbb1956d28b9c86122e667%26voucherCode%3DELLOGI" } [1]=> array(19) { ["thumbnail"]=> string(0) "" ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "18-06-2021 00:00:24" ["expired_date"]=> string(19) "20-06-2021 23:59:24" ["title"]=> string(58) "[SHOPEE] Mã giảm 60000 đồng Innisfree Official Store" ["slug"]=> string(69) "shopee-ma-giam-60000-dong-innisfree-official-store-INNIS60K1623980134" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫60.000 cho đơn hàng từ ₫600.000. Áp dụng đến 20-06-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(8) "INNIS60K" ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["discount"]=> int(60000) ["category_name"]=> string(0) "" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(141) "https://shopee.vn/search?promotionId=82306547&signature=1a2bebb9cdafddf34202a016c56ab974a9e924941fcf3d1b2ca0ed2db5ca0283&voucherCode=INNIS60K" } ["extra"]=> array(38) { ["promotionid"]=> int(82306547) ["voucher_code"]=> string(8) "INNIS60K" ["signature"]=> string(64) "1a2bebb9cdafddf34202a016c56ab974a9e924941fcf3d1b2ca0ed2db5ca0283" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(60000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(3) ["start_time"]=> int(1623949224) ["end_time"]=> int(1624208364) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(6000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "4d0e8f3b946c467fd9640d1a78aabf6f" ["icon_text"]=> string(24) "Innisfree Official Store" ["customised_labels"]=> array(0) { } ["customised_product_scope_tags"]=> array(0) { } ["shop_id"]=> int(155343961) ["shop_name"]=> string(24) "Innisfree Official Store" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(true) ["display_labels"]=> array(0) { } ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(21) "SHOP-A8BAD6B5FEB3552D" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(6000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "4d0e8f3b946c467fd9640d1a78aabf6f" ["usage_terms"]=> string(269) "Giảm ngay ₫60.000 cho đơn hàng từ ₫600.000. Áp dụng đến 20-06-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["id"]=> string(24) "5f7d3d4f4c1bfe5f022f25a6" ["started_time"]=> int(1623949224000) ["expired_time"]=> int(1624208364000) ["aff_link"]=> string(215) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D82306547%26signature%3D1a2bebb9cdafddf34202a016c56ab974a9e924941fcf3d1b2ca0ed2db5ca0283%26voucherCode%3DINNIS60K" } [2]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "01-02-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "30-06-2021 23:59:59" ["title"]=> string(47) "[SHOPEE] Mã hoàn 100% Nạp Thẻ&Dịch Vụ" ["slug"]=> string(56) "shopee-ma-hoan-100-nap-the-dich-vu-APDPNEWBOOK1619576611" ["content"]=> string(228) "Nhập mã APDPNEWBOOK hoàn tối đa 60000 xu cho đơn từ 0Đ. HSD: 30/06/2021 23:59. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn! Mã chỉ áp dụng khi thanh toán bằng AirPay." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(11) "APDPNEWBOOK" ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["discount"]=> float(1) ["category_name"]=> string(30) "Voucher dịch vụ thẻ cào" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(144) "https://shopee.vn/search?promotionId=69952739&signature=1edadc8bd5f460ea9f0a511c8319eba22536293caf4e44879390adbf2feba337&voucherCode=APDPNEWBOOK" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(130) "https://shopee.vn/voucher-details/APDPNEWBOOK/69952739/1edadc8bd5f460ea9f0a511c8319eba22536293caf4e44879390adbf2feba337?action=use" ["percentage_used"]=> int(100) ["shopee_category"]=> string(23) "Nạp Thẻ&Dịch Vụ" ["shopee_signature"]=> string(64) "1edadc8bd5f460ea9f0a511c8319eba22536293caf4e44879390adbf2feba337" ["shopee_promotion_id"]=> int(69952739) ["is_shop_voucher"]=> int(1) } ["id"]=> string(24) "5ffd7af3e72fee1ab572e402" ["started_time"]=> int(1612112400000) ["expired_time"]=> int(1625072399000) ["aff_link"]=> string(218) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D69952739%26signature%3D1edadc8bd5f460ea9f0a511c8319eba22536293caf4e44879390adbf2feba337%26voucherCode%3DAPDPNEWBOOK" } [3]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "31-03-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "30-06-2021 23:59:59" ["title"]=> string(41) "[SHOPEE] Mã giảm 10000 đồng zestore" ["slug"]=> string(51) "shopee-ma-giam-10000-dong-zestore-ZEST10K1618851062" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫300.000. Áp dụng đến 30-06-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(7) "ZEST10K" ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["discount"]=> string(5) "10000" ["category_name"]=> string(27) "Điện tử & Công nghệ" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(140) "https://shopee.vn/search?promotionId=74739455&signature=69a9ed1a9512636e95d9cfde80f8f42e490123c85d835c278e89bcceaf4e9d4e&voucherCode=ZEST10K" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(126) "https://shopee.vn/voucher-details/ZEST10K/74739455/69a9ed1a9512636e95d9cfde80f8f42e490123c85d835c278e89bcceaf4e9d4e?action=use" ["percentage_used"]=> int(0) ["shopee_category"]=> string(7) "zestore" ["shopee_signature"]=> string(64) "69a9ed1a9512636e95d9cfde80f8f42e490123c85d835c278e89bcceaf4e9d4e" ["shopee_promotion_id"]=> int(74739455) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "6024127bfd826b53f8552d3d" ["started_time"]=> int(1617123600000) ["expired_time"]=> int(1625072399000) ["aff_link"]=> string(214) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D74739455%26signature%3D69a9ed1a9512636e95d9cfde80f8f42e490123c85d835c278e89bcceaf4e9d4e%26voucherCode%3DZEST10K" } [4]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "15-03-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "19-06-2021 23:59:59" ["title"]=> string(37) "[SHOPEE] Mã giảm 2% MonMonOfficial" ["slug"]=> string(54) "shopee-ma-giam-2-monmonofficial-SFP-732862121617794603" ["content"]=> string(266) "None Giảm ngay 2% cho đơn hàng từ ₫50.000. Áp dụng đến 19-06-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(12) "SFP-73286212" ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["discount"]=> string(4) "0.02" ["category_name"]=> string(26) "Nhà cửa & Đời sống" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(145) "https://shopee.vn/search?promotionId=73286212&signature=786b2f87739804d920762e9638743a10a0ef062143a2d6f7a9226c33e9182931&voucherCode=SFP-73286212" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(131) "https://shopee.vn/voucher-details/SFP-73286212/73286212/786b2f87739804d920762e9638743a10a0ef062143a2d6f7a9226c33e9182931?action=use" ["percentage_used"]=> int(0) ["shopee_category"]=> string(14) "MonMonOfficial" ["shopee_signature"]=> string(64) "786b2f87739804d920762e9638743a10a0ef062143a2d6f7a9226c33e9182931" ["shopee_promotion_id"]=> int(73286212) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "6050e5afb3c70034fb4c9b13" ["started_time"]=> int(1615741200000) ["expired_time"]=> int(1624121999000) ["aff_link"]=> string(219) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D73286212%26signature%3D786b2f87739804d920762e9638743a10a0ef062143a2d6f7a9226c33e9182931%26voucherCode%3DSFP-73286212" } [5]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "25-05-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "06-10-2021 23:59:59" ["title"]=> string(56) "[SHOPEE] Mã giảm 500000 đồng SAMSUNG OFFICIAL SHOP" ["slug"]=> string(67) "shopee-ma-giam-500000-dong-samsung-official-shop-SAM500HA1623171326" ["content"]=> string(250) "Mã áp dụng trên App cho một số sản phẩm tham gia chương trình. Nhập mã SAM500HA giảm ngay 500000 cho đơn từ 3000000. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. HSD: 06/10/2021 23:59. Số lượng có hạn!" ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(8) "SAM500HA" ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["discount"]=> string(6) "500000" ["category_name"]=> string(27) "Điện tử & Công nghệ" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(141) "https://shopee.vn/search?promotionId=80534819&signature=f8ce66e93ad5001154a7d7a312a54cc1f8a3147c74f0ec563eddb22e96767166&voucherCode=SAM500HA" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(127) "https://shopee.vn/voucher-details/SAM500HA/80534819/f8ce66e93ad5001154a7d7a312a54cc1f8a3147c74f0ec563eddb22e96767166?action=use" ["percentage_used"]=> int(24) ["shopee_category"]=> string(21) "SAMSUNG OFFICIAL SHOP" ["shopee_signature"]=> string(64) "f8ce66e93ad5001154a7d7a312a54cc1f8a3147c74f0ec563eddb22e96767166" ["shopee_promotion_id"]=> int(80534819) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "60577d9fc835e93dc744268a" ["started_time"]=> int(1621875600000) ["expired_time"]=> int(1633539599000) ["aff_link"]=> string(215) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D80534819%26signature%3Df8ce66e93ad5001154a7d7a312a54cc1f8a3147c74f0ec563eddb22e96767166%26voucherCode%3DSAM500HA" } [6]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "26-03-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "27-06-2021 23:59:59" ["title"]=> string(45) "[SHOPEE] Mã giảm 10% VINAHC Group Official" ["slug"]=> string(58) "shopee-ma-giam-10-vinahc-group-official-24CA100K1618482790" ["content"]=> string(284) "Giảm ngay 10%, tối đa ₫5.000, cho đơn hàng từ ₫100.000. Áp dụng đến 28-06-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(8) "24CA100K" ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["discount"]=> string(3) "0.1" ["category_name"]=> string(0) "" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(141) "https://shopee.vn/search?promotionId=74337939&signature=aa1035336c5e6dd8083cbc1ec976fa6b628d8ecd54023b2768b97dd7660377db&voucherCode=24CA100K" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(127) "https://shopee.vn/voucher-details/24CA100K/74337939/aa1035336c5e6dd8083cbc1ec976fa6b628d8ecd54023b2768b97dd7660377db?action=use" ["percentage_used"]=> int(0) ["shopee_category"]=> string(21) "VINAHC Group Official" ["shopee_signature"]=> string(64) "aa1035336c5e6dd8083cbc1ec976fa6b628d8ecd54023b2768b97dd7660377db" ["shopee_promotion_id"]=> int(74337939) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "605f05fe7021760e8f2a6a4b" ["started_time"]=> int(1616691600000) ["expired_time"]=> int(1624813199000) ["aff_link"]=> string(215) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D74337939%26signature%3Daa1035336c5e6dd8083cbc1ec976fa6b628d8ecd54023b2768b97dd7660377db%26voucherCode%3D24CA100K" } [7]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "17-03-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "18-06-2021 23:59:59" ["title"]=> string(66) "[SHOPEE] Mã giảm 10000 đồng TỔNG KHO SỈ GIÁ SIÊU SỐC" ["slug"]=> string(69) "shopee-ma-giam-10000-dong-tong-kho-si-gia-sieu-soc-DIEUQQQQ1622480207" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫299.000. Áp dụng đến 18-06-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(8) "DIEUQQQQ" ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["discount"]=> string(5) "10000" ["category_name"]=> string(0) "" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(141) "https://shopee.vn/search?promotionId=73436151&signature=b171283d2e51dc7f62cd4ebab63e980f41ae03a4631549648ebd652fb57b8426&voucherCode=DIEUQQQQ" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(127) "https://shopee.vn/voucher-details/DIEUQQQQ/73436151/b171283d2e51dc7f62cd4ebab63e980f41ae03a4631549648ebd652fb57b8426?action=use" ["percentage_used"]=> int(0) ["shopee_category"]=> string(32) "TỔNG KHO SỈ GIÁ SIÊU SỐC" ["shopee_signature"]=> string(64) "b171283d2e51dc7f62cd4ebab63e980f41ae03a4631549648ebd652fb57b8426" ["shopee_promotion_id"]=> int(73436151) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "60635c125306320d7237c07f" ["started_time"]=> int(1615914000000) ["expired_time"]=> int(1624035599000) ["aff_link"]=> string(215) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D73436151%26signature%3Db171283d2e51dc7f62cd4ebab63e980f41ae03a4631549648ebd652fb57b8426%26voucherCode%3DDIEUQQQQ" } [8]=> array(19) { ["thumbnail"]=> string(0) "" ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "01-04-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "31-10-2021 23:59:00" ["title"]=> string(38) "[SHOPEE] Mã giảm 50000 đồng VISA" ["slug"]=> string(47) "shopee-ma-giam-50000-dong-visa-VISA501623980161" ["content"]=> string(224) "Mã VISA50 giảm 50K cho đơn từ 0đ thanh toán bằng thẻ quốc tế Visa trên ứng dụng Shopee. HSD: 23h59 ngày 31/10/2021. Mã có số lượng giới hạn.Mỗi user chỉ được sử dụng mã 1 lần." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(6) "VISA50" ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["discount"]=> int(50000) ["category_name"]=> string(0) "" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(139) "https://shopee.vn/search?promotionId=74256396&signature=c4817bdda0a12bc09b11e48b20d42d6b3d9184489fdfeee5cb93c956dfe0f5fa&voucherCode=VISA50" } ["extra"]=> array(36) { ["promotionid"]=> int(74256396) ["voucher_code"]=> string(6) "VISA50" ["signature"]=> string(64) "c4817bdda0a12bc09b11e48b20d42d6b3d9184489fdfeee5cb93c956dfe0f5fa" ["use_type"]=> int(1) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(0) ["product_limit"]=> bool(true) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(44) ["start_time"]=> int(1617210000) ["end_time"]=> int(1635699540) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(5000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "8030bcab2fe8aa992d3ed353b86422d9" ["icon_text"]=> string(4) "VISA" ["customised_labels"]=> array(0) { } ["customised_product_scope_tags"]=> array(0) { } ["shop_id"]=> int(0) ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["display_labels"]=> array(1) { [0]=> int(1) } ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(19) "MP-20323CF10B880078" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(5000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["new_user_only"]=> bool(true) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["usage_terms"]=> string(224) "Mã VISA50 giảm 50K cho đơn từ 0đ thanh toán bằng thẻ quốc tế Visa trên ứng dụng Shopee. HSD: 23h59 ngày 31/10/2021. Mã có số lượng giới hạn.Mỗi user chỉ được sử dụng mã 1 lần." } ["id"]=> string(24) "6064b0f937f5b64b0412ee42" ["started_time"]=> int(1617210000000) ["expired_time"]=> int(1635699540000) ["aff_link"]=> string(213) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D74256396%26signature%3Dc4817bdda0a12bc09b11e48b20d42d6b3d9184489fdfeee5cb93c956dfe0f5fa%26voucherCode%3DVISA50" } [9]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "23-03-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "23-06-2021 23:59:59" ["title"]=> string(66) "[SHOPEE] Mã giảm 199000 đồng Bigcare - Chăm sóc tận tâm" ["slug"]=> string(68) "shopee-ma-giam-199000-dong-bigcare-cham-soc-tan-tam-BIGC991617793502" ["content"]=> string(277) "None Giảm ngay ₫199.000 cho đơn hàng từ ₫6.999.900. Áp dụng đến 23-06-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(6) "BIGC99" ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["discount"]=> int(199000) ["category_name"]=> string(26) "Sức khỏe & Làm đẹp" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(139) "https://shopee.vn/search?promotionId=74016242&signature=e88972ea535fa8be9abb534c2876a12b54598990b0bcb44ee0e33adf71fab164&voucherCode=BIGC99" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(125) "https://shopee.vn/voucher-details/BIGC99/74016242/e88972ea535fa8be9abb534c2876a12b54598990b0bcb44ee0e33adf71fab164?action=use" ["percentage_used"]=> int(0) ["shopee_category"]=> string(31) "Bigcare - Chăm sóc tận tâm" ["shopee_signature"]=> string(64) "e88972ea535fa8be9abb534c2876a12b54598990b0bcb44ee0e33adf71fab164" ["shopee_promotion_id"]=> int(74016242) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "6065ab9f1f1cd63f4e1679f2" ["started_time"]=> int(1616432400000) ["expired_time"]=> int(1624467599000) ["aff_link"]=> string(213) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D74016242%26signature%3De88972ea535fa8be9abb534c2876a12b54598990b0bcb44ee0e33adf71fab164%26voucherCode%3DBIGC99" } [10]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "20-03-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "19-06-2021 23:59:59" ["title"]=> string(33) "[SHOPEE] Mã giảm 10% JACK LANE" ["slug"]=> string(47) "shopee-ma-giam-10-jack-lane-JACKTHANK1623257806" ["content"]=> string(263) "Giảm ngay 10% cho đơn hàng từ ₫199.000. Áp dụng đến 20-06-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(9) "JACKTHANK" ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["discount"]=> float(0.1) ["category_name"]=> string(27) "Thời trang & Phụ kiện" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(142) "https://shopee.vn/search?promotionId=73839869&signature=06d8caa8d86844cc72d6932f8d8a5b581c6f79e63a5e99ea8cde94d995d3110e&voucherCode=JACKTHANK" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(128) "https://shopee.vn/voucher-details/JACKTHANK/73839869/06d8caa8d86844cc72d6932f8d8a5b581c6f79e63a5e99ea8cde94d995d3110e?action=use" ["percentage_used"]=> int(0) ["shopee_category"]=> string(9) "JACK LANE" ["shopee_signature"]=> string(64) "06d8caa8d86844cc72d6932f8d8a5b581c6f79e63a5e99ea8cde94d995d3110e" ["shopee_promotion_id"]=> int(73839869) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "60660f974d6e8a043131852f" ["started_time"]=> int(1616173200000) ["expired_time"]=> int(1624121999000) ["aff_link"]=> string(216) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D73839869%26signature%3D06d8caa8d86844cc72d6932f8d8a5b581c6f79e63a5e99ea8cde94d995d3110e%26voucherCode%3DJACKTHANK" } [11]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "24-03-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "24-06-2021 23:59:59" ["title"]=> string(57) "[SHOPEE] Mã hoàn 10% HONGKONG_STORE ( TỔNG KHO SỈ )" ["slug"]=> string(64) "shopee-ma-hoan-10-hongkong-store-tong-kho-si-HONG240331617793579" ["content"]=> string(199) "None Sử dụng mã để nhận ngay 10% hoàn xu cho đơn tối thiểu ₫50.000, hoàn tối đa 10000 xu. *Có hiệu lực đến 24-06-2021. Mã chỉ có giá trị sử dụng một lần." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(9) "HONG24033" ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["discount"]=> float(0.1) ["category_name"]=> string(0) "" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(142) "https://shopee.vn/search?promotionId=74100485&signature=4b91d995194aa6a75c0cbbf79baadff4010cb0f32ab7952617fdc88c68d7327b&voucherCode=HONG24033" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(128) "https://shopee.vn/voucher-details/HONG24033/74100485/4b91d995194aa6a75c0cbbf79baadff4010cb0f32ab7952617fdc88c68d7327b?action=use" ["percentage_used"]=> int(0) ["shopee_category"]=> string(34) "HONGKONG_STORE ( TỔNG KHO SỈ )" ["shopee_signature"]=> string(64) "4b91d995194aa6a75c0cbbf79baadff4010cb0f32ab7952617fdc88c68d7327b" ["shopee_promotion_id"]=> int(74100485) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "606752cdc30b2e61f871d67f" ["started_time"]=> int(1616518800000) ["expired_time"]=> int(1624553999000) ["aff_link"]=> string(216) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D74100485%26signature%3D4b91d995194aa6a75c0cbbf79baadff4010cb0f32ab7952617fdc88c68d7327b%26voucherCode%3DHONG24033" } [12]=> array(19) { ["thumbnail"]=> string(0) "" ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "05-06-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "30-06-2021 23:59:00" ["title"]=> string(35) "[SHOPEE] Mã giảm 10% Shopee Mart" ["slug"]=> string(51) "shopee-ma-giam-10-shopee-mart-FMCGMART3991623776133" ["content"]=> string(120) "Nhập mã FMCGMART399 giảm 10% tối đa 100000 cho đơn từ 399000. HSD: 23:59 30/6/2021. Số lượng có hạn." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(11) "FMCGMART399" ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["discount"]=> float(0.1) ["category_name"]=> string(0) "" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(144) "https://shopee.vn/search?promotionId=81906834&signature=8b685c3588b1c3ab48877ef8e67ef22096fac978f982cc0fcc9a665009e02af2&voucherCode=FMCGMART399" } ["extra"]=> array(36) { ["promotionid"]=> int(81906834) ["voucher_code"]=> string(11) "FMCGMART399" ["signature"]=> string(64) "8b685c3588b1c3ab48877ef8e67ef22096fac978f982cc0fcc9a665009e02af2" ["use_type"]=> int(1) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(39900000000) ["product_limit"]=> bool(true) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(100) ["start_time"]=> int(1622826000) ["end_time"]=> int(1625072340) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(10) ["reward_value"]=> int(0) ["reward_cap"]=> int(10000000000) ["icon_hash"]=> string(32) "75e5af1a3fd54d5412f31b83c7d5a3f8" ["icon_text"]=> string(11) "Shopee Mart" ["customised_labels"]=> array(0) { } ["customised_product_scope_tags"]=> array(0) { } ["shop_id"]=> int(0) ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(true) ["display_labels"]=> array(0) { } ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(17) "MP-90760172F2412C" ["fully_redeemed"]=> bool(true) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(0) ["discount_percentage"]=> int(10) ["discount_cap"]=> int(10000000000) ["left_count"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["usage_terms"]=> string(120) "Nhập mã FMCGMART399 giảm 10% tối đa 100000 cho đơn từ 399000. HSD: 23:59 30/6/2021. Số lượng có hạn." } ["id"]=> string(24) "6067ee168573524332759b2e" ["started_time"]=> int(1622826000000) ["expired_time"]=> int(1625072340000) ["aff_link"]=> string(218) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D81906834%26signature%3D8b685c3588b1c3ab48877ef8e67ef22096fac978f982cc0fcc9a665009e02af2%26voucherCode%3DFMCGMART399" } [13]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "22-03-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "20-06-2021 23:59:59" ["title"]=> string(33) "[SHOPEE] Mã hoàn 50% Tenko Shop" ["slug"]=> string(45) "shopee-ma-hoan-50-tenko-shop-TENKXU1617793781" ["content"]=> string(200) "None Sử dụng mã để nhận ngay 50% hoàn xu cho đơn tối thiểu ₫250.000, hoàn tối đa 10000 xu. *Có hiệu lực đến 20-06-2021. Mã chỉ có giá trị sử dụng một lần." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(6) "TENKXU" ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["discount"]=> float(0.5) ["category_name"]=> string(27) "Điện tử & Công nghệ" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(139) "https://shopee.vn/search?promotionId=73904483&signature=94eb5c9ba91e22461e2fab91dfe409bafad80be174e6afc00987a1800d6d2a5e&voucherCode=TENKXU" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(125) "https://shopee.vn/voucher-details/TENKXU/73904483/94eb5c9ba91e22461e2fab91dfe409bafad80be174e6afc00987a1800d6d2a5e?action=use" ["percentage_used"]=> int(0) ["shopee_category"]=> string(10) "Tenko Shop" ["shopee_signature"]=> string(64) "94eb5c9ba91e22461e2fab91dfe409bafad80be174e6afc00987a1800d6d2a5e" ["shopee_promotion_id"]=> int(73904483) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "6069f187e4bf3340b4328694" ["started_time"]=> int(1616346000000) ["expired_time"]=> int(1624208399000) ["aff_link"]=> string(213) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D73904483%26signature%3D94eb5c9ba91e22461e2fab91dfe409bafad80be174e6afc00987a1800d6d2a5e%26voucherCode%3DTENKXU" } [14]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "31-03-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "30-06-2021 23:59:59" ["title"]=> string(46) "[SHOPEE] Mã hoàn 5% Giày Thể Thao Nam-HCM" ["slug"]=> string(58) "shopee-ma-hoan-5-giay-the-thao-nam-hcm-GIAYHCM5X1617793813" ["content"]=> string(199) "None Sử dụng mã để nhận ngay 5% hoàn xu cho đơn tối thiểu ₫250.000, hoàn tối đa 10000 xu. *Có hiệu lực đến 30-06-2021. Mã chỉ có giá trị sử dụng một lần." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(9) "GIAYHCM5X" ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["discount"]=> float(0.05) ["category_name"]=> string(27) "Thời trang & Phụ kiện" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(142) "https://shopee.vn/search?promotionId=74755595&signature=88531aab21cd272c4047d3f870f2df0571333ce0656f30f9eeef3c89a2d4bc30&voucherCode=GIAYHCM5X" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(128) "https://shopee.vn/voucher-details/GIAYHCM5X/74755595/88531aab21cd272c4047d3f870f2df0571333ce0656f30f9eeef3c89a2d4bc30?action=use" ["percentage_used"]=> int(0) ["shopee_category"]=> string(24) "Giày Thể Thao Nam-HCM" ["shopee_signature"]=> string(64) "88531aab21cd272c4047d3f870f2df0571333ce0656f30f9eeef3c89a2d4bc30" ["shopee_promotion_id"]=> int(74755595) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "6069f1d3ed538b57e95f47ce" ["started_time"]=> int(1617123600000) ["expired_time"]=> int(1625072399000) ["aff_link"]=> string(216) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D74755595%26signature%3D88531aab21cd272c4047d3f870f2df0571333ce0656f30f9eeef3c89a2d4bc30%26voucherCode%3DGIAYHCM5X" } [15]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "20-03-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "25-06-2021 23:59:59" ["title"]=> string(35) "[SHOPEE] Mã giảm 10% LiaBabyShop" ["slug"]=> string(52) "shopee-ma-giam-10-liababyshop-SFP-689118241617793880" ["content"]=> string(288) "None Giảm ngay 10%, tối đa ₫2.000, cho đơn hàng từ ₫50.000. Áp dụng đến 25-06-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(12) "SFP-68911824" ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["discount"]=> float(0.1) ["category_name"]=> string(0) "" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(145) "https://shopee.vn/search?promotionId=68911824&signature=aa792a448edd1bce08cba24d66b6f161d10054a10a93b5a9f8621bc314d2a418&voucherCode=SFP-68911824" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(131) "https://shopee.vn/voucher-details/SFP-68911824/68911824/aa792a448edd1bce08cba24d66b6f161d10054a10a93b5a9f8621bc314d2a418?action=use" ["percentage_used"]=> int(7) ["shopee_category"]=> string(11) "LiaBabyShop" ["shopee_signature"]=> string(64) "aa792a448edd1bce08cba24d66b6f161d10054a10a93b5a9f8621bc314d2a418" ["shopee_promotion_id"]=> int(68911824) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "606b458b73684278d063fae0" ["started_time"]=> int(1616173200000) ["expired_time"]=> int(1624640399000) ["aff_link"]=> string(219) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D68911824%26signature%3Daa792a448edd1bce08cba24d66b6f161d10054a10a93b5a9f8621bc314d2a418%26voucherCode%3DSFP-68911824" } [16]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "31-03-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "30-06-2021 23:59:59" ["title"]=> string(37) "[SHOPEE] Mã hoàn 50% Double B Store" ["slug"]=> string(51) "shopee-ma-hoan-50-double-b-store-MRKAIST51620061127" ["content"]=> string(193) "Sử dụng mã để nhận ngay 50% hoàn xu cho đơn tối thiểu ₫99.000, hoàn tối đa 5000 xu. *Có hiệu lực đến 30-06-2021. Mã chỉ có giá trị sử dụng một lần." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(8) "MRKAIST5" ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["discount"]=> float(0.5) ["category_name"]=> string(0) "" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(141) "https://shopee.vn/search?promotionId=74825090&signature=710c387b1089b421437f371be6c965f64ddfc4438a82ec777d38a28cfe92be55&voucherCode=MRKAIST5" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(127) "https://shopee.vn/voucher-details/MRKAIST5/74825090/710c387b1089b421437f371be6c965f64ddfc4438a82ec777d38a28cfe92be55?action=use" ["percentage_used"]=> int(0) ["shopee_category"]=> string(14) "Double B Store" ["shopee_signature"]=> string(64) "710c387b1089b421437f371be6c965f64ddfc4438a82ec777d38a28cfe92be55" ["shopee_promotion_id"]=> int(74825090) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "606b45f7aa7945592e63bea1" ["started_time"]=> int(1617123600000) ["expired_time"]=> int(1625072399000) ["aff_link"]=> string(215) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D74825090%26signature%3D710c387b1089b421437f371be6c965f64ddfc4438a82ec777d38a28cfe92be55%26voucherCode%3DMRKAIST5" } [17]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "01-04-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "06-07-2021 23:59:59" ["title"]=> string(35) "[SHOPEE] Mã giảm 50% LinhKien_AT" ["slug"]=> string(52) "shopee-ma-giam-50-linhkien-at-SFP-750318031617813219" ["content"]=> string(285) "Giảm ngay 50%, tối đa ₫10.000, cho đơn hàng từ ₫150.000. Áp dụng đến 07-07-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(12) "SFP-75031803" ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["discount"]=> float(0.5) ["category_name"]=> string(0) "" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(145) "https://shopee.vn/search?promotionId=75031803&signature=9dd71cf90b5e15ca8a69112095c41df0f3968d680ed7460f99a977d15af252e0&voucherCode=SFP-75031803" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(131) "https://shopee.vn/voucher-details/SFP-75031803/75031803/9dd71cf90b5e15ca8a69112095c41df0f3968d680ed7460f99a977d15af252e0?action=use" ["percentage_used"]=> int(0) ["shopee_category"]=> string(11) "LinhKien_AT" ["shopee_signature"]=> string(64) "9dd71cf90b5e15ca8a69112095c41df0f3968d680ed7460f99a977d15af252e0" ["shopee_promotion_id"]=> int(75031803) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "606c95954070d95ca934d29d" ["started_time"]=> int(1617210000000) ["expired_time"]=> int(1625590799000) ["aff_link"]=> string(219) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D75031803%26signature%3D9dd71cf90b5e15ca8a69112095c41df0f3968d680ed7460f99a977d15af252e0%26voucherCode%3DSFP-75031803" } [18]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "01-04-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "30-06-2021 23:59:59" ["title"]=> string(52) "[SHOPEE] Mã giảm 20% Em's Shoes - Giày Dép Xinh" ["slug"]=> string(62) "shopee-ma-giam-20-em-s-shoes-giay-dep-xinh-LUSI000201617793940" ["content"]=> string(290) "None Giảm ngay 20%, tối đa ₫20.000, cho đơn hàng từ ₫500.000. Áp dụng đến 30-06-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(9) "LUSI00020" ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["discount"]=> float(0.2) ["category_name"]=> string(0) "" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(142) "https://shopee.vn/search?promotionId=75010952&signature=e2115c36fcf6a8a22cc30875e9734e2f0833a1a13c79616241829d11b39479ba&voucherCode=LUSI00020" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(128) "https://shopee.vn/voucher-details/LUSI00020/75010952/e2115c36fcf6a8a22cc30875e9734e2f0833a1a13c79616241829d11b39479ba?action=use" ["percentage_used"]=> int(0) ["shopee_category"]=> string(28) "Em's Shoes - Giày Dép Xinh" ["shopee_signature"]=> string(64) "e2115c36fcf6a8a22cc30875e9734e2f0833a1a13c79616241829d11b39479ba" ["shopee_promotion_id"]=> int(75010952) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "606c9599bf966766c2616eae" ["started_time"]=> int(1617210000000) ["expired_time"]=> int(1625072399000) ["aff_link"]=> string(216) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D75010952%26signature%3De2115c36fcf6a8a22cc30875e9734e2f0833a1a13c79616241829d11b39479ba%26voucherCode%3DLUSI00020" } [19]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "31-05-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "30-06-2021 23:59:59" ["title"]=> string(53) "[SHOPEE] Mã giảm 10000 đồng Deli Official Store" ["slug"]=> string(65) "shopee-ma-giam-10000-dong-deli-official-store-DELIDAILY1622739271" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫149.000. Áp dụng đến 30-06-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(9) "DELIDAILY" ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["discount"]=> int(10000) ["category_name"]=> string(0) "" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(142) "https://shopee.vn/search?promotionId=80781997&signature=d501ff777b4d455262c22240925980f3cbb30c77cadd6d49467f6e2ce6e03c8d&voucherCode=DELIDAILY" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(128) "https://shopee.vn/voucher-details/DELIDAILY/80781997/d501ff777b4d455262c22240925980f3cbb30c77cadd6d49467f6e2ce6e03c8d?action=use" ["percentage_used"]=> int(0) ["shopee_category"]=> string(19) "Deli Official Store" ["shopee_signature"]=> string(64) "d501ff777b4d455262c22240925980f3cbb30c77cadd6d49467f6e2ce6e03c8d" ["shopee_promotion_id"]=> int(80781997) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "606c95ccbf966766c2616eba" ["started_time"]=> int(1622394000000) ["expired_time"]=> int(1625072399000) ["aff_link"]=> string(216) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D80781997%26signature%3Dd501ff777b4d455262c22240925980f3cbb30c77cadd6d49467f6e2ce6e03c8d%26voucherCode%3DDELIDAILY" } [20]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "02-04-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "04-07-2021 23:59:59" ["title"]=> string(48) "[SHOPEE] Mã giảm 10000 đồng tenthousand.vn" ["slug"]=> string(58) "shopee-ma-giam-10000-dong-tenthousand-vn-TENT0021618237569" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫100.000. Áp dụng đến 04-07-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(7) "TENT002" ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["discount"]=> int(10000) ["category_name"]=> string(0) "" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(140) "https://shopee.vn/search?promotionId=75072812&signature=5362c4281a8ff5cd18a28f9539216461e98df2b15f6da871a139da02f1637784&voucherCode=TENT002" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(126) "https://shopee.vn/voucher-details/TENT002/75072812/5362c4281a8ff5cd18a28f9539216461e98df2b15f6da871a139da02f1637784?action=use" ["percentage_used"]=> int(0) ["shopee_category"]=> string(14) "tenthousand.vn" ["shopee_signature"]=> string(64) "5362c4281a8ff5cd18a28f9539216461e98df2b15f6da871a139da02f1637784" ["shopee_promotion_id"]=> int(75072812) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "606c95cebf966766c2616ebb" ["started_time"]=> int(1617296400000) ["expired_time"]=> int(1625417999000) ["aff_link"]=> string(214) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D75072812%26signature%3D5362c4281a8ff5cd18a28f9539216461e98df2b15f6da871a139da02f1637784%26voucherCode%3DTENT002" } [21]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "29-03-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "28-06-2021 23:59:59" ["title"]=> string(56) "[SHOPEE] Mã giảm 10000 đồng Trần Quân Authentic" ["slug"]=> string(62) "shopee-ma-giam-10000-dong-tran-quan-authentic-KHOHHT1618237563" ["content"]=> string(268) "Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫20.000. Áp dụng đến 28-06-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(6) "KHOHHT" ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["discount"]=> int(10000) ["category_name"]=> string(0) "" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(139) "https://shopee.vn/search?promotionId=74581528&signature=07318cf5594c419fa6e7cff8d2e135d5ed04880788e94cdd9e5f93b74c70b441&voucherCode=KHOHHT" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(125) "https://shopee.vn/voucher-details/KHOHHT/74581528/07318cf5594c419fa6e7cff8d2e135d5ed04880788e94cdd9e5f93b74c70b441?action=use" ["percentage_used"]=> int(0) ["shopee_category"]=> string(22) "Trần Quân Authentic" ["shopee_signature"]=> string(64) "07318cf5594c419fa6e7cff8d2e135d5ed04880788e94cdd9e5f93b74c70b441" ["shopee_promotion_id"]=> int(74581528) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "606c95f5bf966766c2616ebf" ["started_time"]=> int(1616950800000) ["expired_time"]=> int(1624899599000) ["aff_link"]=> string(213) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D74581528%26signature%3D07318cf5594c419fa6e7cff8d2e135d5ed04880788e94cdd9e5f93b74c70b441%26voucherCode%3DKHOHHT" } [22]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "19-03-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "24-06-2021 23:59:59" ["title"]=> string(56) "[SHOPEE] Mã giảm 50% Phụ Kiện Zero - Chính Hãng" ["slug"]=> string(65) "shopee-ma-giam-50-phu-kien-zero-chinh-hang-SFP-736848761618073791" ["content"]=> string(283) "Giảm ngay 50%, tối đa ₫5.000, cho đơn hàng từ ₫50.000. Áp dụng đến 24-06-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(12) "SFP-73684876" ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["discount"]=> float(0.5) ["category_name"]=> string(0) "" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(145) "https://shopee.vn/search?promotionId=73684876&signature=bcb6c42ec649213537ce62910fdad958c741f2d5adcb08b5015c2a367ad07a8f&voucherCode=SFP-73684876" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(131) "https://shopee.vn/voucher-details/SFP-73684876/73684876/bcb6c42ec649213537ce62910fdad958c741f2d5adcb08b5015c2a367ad07a8f?action=use" ["percentage_used"]=> int(0) ["shopee_category"]=> string(32) "Phụ Kiện Zero - Chính Hãng" ["shopee_signature"]=> string(64) "bcb6c42ec649213537ce62910fdad958c741f2d5adcb08b5015c2a367ad07a8f" ["shopee_promotion_id"]=> int(73684876) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "607089a38560162d5b464974" ["started_time"]=> int(1616086800000) ["expired_time"]=> int(1624553999000) ["aff_link"]=> string(219) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D73684876%26signature%3Dbcb6c42ec649213537ce62910fdad958c741f2d5adcb08b5015c2a367ad07a8f%26voucherCode%3DSFP-73684876" } [23]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "21-03-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "22-06-2021 23:59:59" ["title"]=> string(34) "[SHOPEE] Mã hoàn 10% Muadaure.vn" ["slug"]=> string(46) "shopee-ma-hoan-10-muadaure-vn-MUAD171618237543" ["content"]=> string(194) "Sử dụng mã để nhận ngay 10% hoàn xu cho đơn tối thiểu ₫55.000, hoàn tối đa 20000 xu. *Có hiệu lực đến 22-06-2021. Mã chỉ có giá trị sử dụng một lần." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(6) "MUAD17" ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["discount"]=> float(0.1) ["category_name"]=> string(0) "" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(139) "https://shopee.vn/search?promotionId=73853391&signature=e0c08c309ac1337f5f37107f7b11f51ccd9e067960894e87ca652262ffa40c77&voucherCode=MUAD17" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(125) "https://shopee.vn/voucher-details/MUAD17/73853391/e0c08c309ac1337f5f37107f7b11f51ccd9e067960894e87ca652262ffa40c77?action=use" ["percentage_used"]=> int(0) ["shopee_category"]=> string(11) "Muadaure.vn" ["shopee_signature"]=> string(64) "e0c08c309ac1337f5f37107f7b11f51ccd9e067960894e87ca652262ffa40c77" ["shopee_promotion_id"]=> int(73853391) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "60732c0c2b464d0d036949c7" ["started_time"]=> int(1616259600000) ["expired_time"]=> int(1624381199000) ["aff_link"]=> string(213) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D73853391%26signature%3De0c08c309ac1337f5f37107f7b11f51ccd9e067960894e87ca652262ffa40c77%26voucherCode%3DMUAD17" } [24]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "07-04-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "01-07-2021 23:59:59" ["title"]=> string(46) "[SHOPEE] Mã hoàn 40% Việt Star Quốc Tế" ["slug"]=> string(55) "shopee-ma-hoan-40-viet-star-quoc-te-VIET15KXU1618333124" ["content"]=> string(195) "Sử dụng mã để nhận ngay 40% hoàn xu cho đơn tối thiểu ₫499.000, hoàn tối đa 15000 xu. *Có hiệu lực đến 01-07-2021. Mã chỉ có giá trị sử dụng một lần." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(9) "VIET15KXU" ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["discount"]=> float(0.4) ["category_name"]=> string(0) "" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(142) "https://shopee.vn/search?promotionId=75596756&signature=9b43f3430e98177065c1ef4965859866e69adff1b118033ed39a01b3d873241e&voucherCode=VIET15KXU" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(128) "https://shopee.vn/voucher-details/VIET15KXU/75596756/9b43f3430e98177065c1ef4965859866e69adff1b118033ed39a01b3d873241e?action=use" ["percentage_used"]=> int(0) ["shopee_category"]=> string(23) "Việt Star Quốc Tế" ["shopee_signature"]=> string(64) "9b43f3430e98177065c1ef4965859866e69adff1b118033ed39a01b3d873241e" ["shopee_promotion_id"]=> int(75596756) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "60732c235b05c203702d1dc4" ["started_time"]=> int(1617728400000) ["expired_time"]=> int(1625158799000) ["aff_link"]=> string(216) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D75596756%26signature%3D9b43f3430e98177065c1ef4965859866e69adff1b118033ed39a01b3d873241e%26voucherCode%3DVIET15KXU" } [25]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "31-03-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "30-06-2021 23:59:59" ["title"]=> string(47) "[SHOPEE] Mã giảm 20000 đồng cheapstore.vn" ["slug"]=> string(57) "shopee-ma-giam-20000-dong-cheapstore-vn-CHEA20K1618851382" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫20.000 cho đơn hàng từ ₫400.000. Áp dụng đến 30-06-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(7) "CHEA20K" ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["discount"]=> int(20000) ["category_name"]=> string(0) "" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(140) "https://shopee.vn/search?promotionId=74735177&signature=7110eb8f8aca91a7ca05bd7a160f436e8baf4cab34e0834714fac0b9e7b0f80e&voucherCode=CHEA20K" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(126) "https://shopee.vn/voucher-details/CHEA20K/74735177/7110eb8f8aca91a7ca05bd7a160f436e8baf4cab34e0834714fac0b9e7b0f80e?action=use" ["percentage_used"]=> int(3) ["shopee_category"]=> string(13) "cheapstore.vn" ["shopee_signature"]=> string(64) "7110eb8f8aca91a7ca05bd7a160f436e8baf4cab34e0834714fac0b9e7b0f80e" ["shopee_promotion_id"]=> int(74735177) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "6075cf1c64793076ae21220c" ["started_time"]=> int(1617123600000) ["expired_time"]=> int(1625072399000) ["aff_link"]=> string(214) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D74735177%26signature%3D7110eb8f8aca91a7ca05bd7a160f436e8baf4cab34e0834714fac0b9e7b0f80e%26voucherCode%3DCHEA20K" } [26]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "01-04-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "03-07-2021 23:59:59" ["title"]=> string(48) "[SHOPEE] Mã giảm 25000 đồng smartsimple.vn" ["slug"]=> string(58) "shopee-ma-giam-25000-dong-smartsimple-vn-SMAR0131618851416" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫25.000 cho đơn hàng từ ₫300.000. Áp dụng đến 03-07-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(7) "SMAR013" ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["discount"]=> int(25000) ["category_name"]=> string(0) "" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(140) "https://shopee.vn/search?promotionId=74955328&signature=043fa8fc7a95e48372e6ec1be6881a86fbc305e4bc1b44cff9b35c5d1547e8cb&voucherCode=SMAR013" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(126) "https://shopee.vn/voucher-details/SMAR013/74955328/043fa8fc7a95e48372e6ec1be6881a86fbc305e4bc1b44cff9b35c5d1547e8cb?action=use" ["percentage_used"]=> int(0) ["shopee_category"]=> string(14) "smartsimple.vn" ["shopee_signature"]=> string(64) "043fa8fc7a95e48372e6ec1be6881a86fbc305e4bc1b44cff9b35c5d1547e8cb" ["shopee_promotion_id"]=> int(74955328) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "6075cf2c64793076ae212211" ["started_time"]=> int(1617210000000) ["expired_time"]=> int(1625331599000) ["aff_link"]=> string(214) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D74955328%26signature%3D043fa8fc7a95e48372e6ec1be6881a86fbc305e4bc1b44cff9b35c5d1547e8cb%26voucherCode%3DSMAR013" } [27]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "03-04-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "01-07-2021 23:59:59" ["title"]=> string(64) "[SHOPEE] Mã giảm 10000 đồng Trung Tâm Thương Mại CUNA" ["slug"]=> string(71) "shopee-ma-giam-10000-dong-trung-tam-thuong-mai-cuna-XACH281961618764677" ["content"]=> string(268) "Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫99.000. Áp dụng đến 01-07-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(9) "XACH28196" ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["discount"]=> int(10000) ["category_name"]=> string(0) "" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(142) "https://shopee.vn/search?promotionId=75217943&signature=88d400d5a6792605ef1505b9f39cb020b5957824354483809903a5de7ae0b95f&voucherCode=XACH28196" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(128) "https://shopee.vn/voucher-details/XACH28196/75217943/88d400d5a6792605ef1505b9f39cb020b5957824354483809903a5de7ae0b95f?action=use" ["percentage_used"]=> int(7) ["shopee_category"]=> string(30) "Trung Tâm Thương Mại CUNA" ["shopee_signature"]=> string(64) "88d400d5a6792605ef1505b9f39cb020b5957824354483809903a5de7ae0b95f" ["shopee_promotion_id"]=> int(75217943) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "6077204033fe3f0bb0261da6" ["started_time"]=> int(1617382800000) ["expired_time"]=> int(1625158799000) ["aff_link"]=> string(216) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D75217943%26signature%3D88d400d5a6792605ef1505b9f39cb020b5957824354483809903a5de7ae0b95f%26voucherCode%3DXACH28196" } [28]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "29-03-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "30-06-2021 23:59:59" ["title"]=> string(43) "[SHOPEE] Mã hoàn 50% Bếp Chè Thái." ["slug"]=> string(50) "shopee-ma-hoan-50-bep-che-thai-BEPCHETHA1619369877" ["content"]=> string(195) "Sử dụng mã để nhận ngay 50% hoàn xu cho đơn tối thiểu ₫475.000, hoàn tối đa 20000 xu. *Có hiệu lực đến 30-06-2021. Mã chỉ có giá trị sử dụng một lần." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(9) "BEPCHETHA" ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["discount"]=> float(0.5) ["category_name"]=> string(0) "" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(142) "https://shopee.vn/search?promotionId=74541656&signature=423697b5ab88682aa4d8fe097de832008b6667688b3a324faec280a8c0f46d5c&voucherCode=BEPCHETHA" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(128) "https://shopee.vn/voucher-details/BEPCHETHA/74541656/423697b5ab88682aa4d8fe097de832008b6667688b3a324faec280a8c0f46d5c?action=use" ["percentage_used"]=> int(1) ["shopee_category"]=> string(20) "Bếp Chè Thái." ["shopee_signature"]=> string(64) "423697b5ab88682aa4d8fe097de832008b6667688b3a324faec280a8c0f46d5c" ["shopee_promotion_id"]=> int(74541656) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "6077205cf3fc3f75494ce130" ["started_time"]=> int(1616950800000) ["expired_time"]=> int(1625072399000) ["aff_link"]=> string(216) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D74541656%26signature%3D423697b5ab88682aa4d8fe097de832008b6667688b3a324faec280a8c0f46d5c%26voucherCode%3DBEPCHETHA" } [29]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "02-04-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "30-06-2021 23:59:59" ["title"]=> string(50) "[SHOPEE] Mã giảm 30000 đồng Hairburstvietnam" ["slug"]=> string(60) "shopee-ma-giam-30000-dong-hairburstvietnam-HAIR30K1618505586" ["content"]=> string(263) "Giảm ngay ₫30.000 cho đơn hàng từ ₫0. Áp dụng đến 30-06-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(7) "HAIR30K" ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["discount"]=> int(30000) ["category_name"]=> string(0) "" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(140) "https://shopee.vn/search?promotionId=75103161&signature=630aa4ff0a7a39900792387cad82f37f81f52fe06d2f33298395b8f3954bb629&voucherCode=HAIR30K" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(126) "https://shopee.vn/voucher-details/HAIR30K/75103161/630aa4ff0a7a39900792387cad82f37f81f52fe06d2f33298395b8f3954bb629?action=use" ["percentage_used"]=> int(3) ["shopee_category"]=> string(16) "Hairburstvietnam" ["shopee_signature"]=> string(64) "630aa4ff0a7a39900792387cad82f37f81f52fe06d2f33298395b8f3954bb629" ["shopee_promotion_id"]=> int(75103161) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "6077205dce75814ee509383d" ["started_time"]=> int(1617296400000) ["expired_time"]=> int(1625072399000) ["aff_link"]=> string(214) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D75103161%26signature%3D630aa4ff0a7a39900792387cad82f37f81f52fe06d2f33298395b8f3954bb629%26voucherCode%3DHAIR30K" } [30]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "25-03-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "19-06-2021 23:59:59" ["title"]=> string(58) "[SHOPEE] Mã giảm 10000 đồng Honjianda Official Store" ["slug"]=> string(70) "shopee-ma-giam-10000-dong-honjianda-official-store-HONJOCD101618851056" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫120.000. Áp dụng đến 20-06-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(9) "HONJOCD10" ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["discount"]=> int(10000) ["category_name"]=> string(0) "" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(142) "https://shopee.vn/search?promotionId=74320740&signature=b4b89e82693931a2a174da0afc898d42e3edf546ccb44616243ceea37ea43a77&voucherCode=HONJOCD10" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(128) "https://shopee.vn/voucher-details/HONJOCD10/74320740/b4b89e82693931a2a174da0afc898d42e3edf546ccb44616243ceea37ea43a77?action=use" ["percentage_used"]=> int(1) ["shopee_category"]=> string(24) "Honjianda Official Store" ["shopee_signature"]=> string(64) "b4b89e82693931a2a174da0afc898d42e3edf546ccb44616243ceea37ea43a77" ["shopee_promotion_id"]=> int(74320740) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "6077216233fe3f0bb0261dbc" ["started_time"]=> int(1616605200000) ["expired_time"]=> int(1624121999000) ["aff_link"]=> string(216) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D74320740%26signature%3Db4b89e82693931a2a174da0afc898d42e3edf546ccb44616243ceea37ea43a77%26voucherCode%3DHONJOCD10" } [31]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "03-04-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "05-07-2021 23:59:59" ["title"]=> string(47) "[SHOPEE] Mã giảm 10000 đồng smarthouse.vn" ["slug"]=> string(59) "shopee-ma-giam-10000-dong-smarthouse-vn-ACTI10KT41618851033" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫199.000. Áp dụng đến 05-07-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(9) "ACTI10KT4" ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["discount"]=> int(10000) ["category_name"]=> string(0) "" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(142) "https://shopee.vn/search?promotionId=75167546&signature=9f2ccd89cb22fbe8617bf55740f6dbbd4adc6673fee6b7df224e70fc229f2fe5&voucherCode=ACTI10KT4" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(128) "https://shopee.vn/voucher-details/ACTI10KT4/75167546/9f2ccd89cb22fbe8617bf55740f6dbbd4adc6673fee6b7df224e70fc229f2fe5?action=use" ["percentage_used"]=> int(0) ["shopee_category"]=> string(13) "smarthouse.vn" ["shopee_signature"]=> string(64) "9f2ccd89cb22fbe8617bf55740f6dbbd4adc6673fee6b7df224e70fc229f2fe5" ["shopee_promotion_id"]=> int(75167546) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "60772165ce75814ee509384c" ["started_time"]=> int(1617382800000) ["expired_time"]=> int(1625504399000) ["aff_link"]=> string(216) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D75167546%26signature%3D9f2ccd89cb22fbe8617bf55740f6dbbd4adc6673fee6b7df224e70fc229f2fe5%26voucherCode%3DACTI10KT4" } [32]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "14-04-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "30-06-2021 23:59:59" ["title"]=> string(41) "[SHOPEE] Mã giảm 15000 đồng Gumihoo" ["slug"]=> string(49) "shopee-ma-giam-15000-dong-gumihoo-YENL31620309546" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫15.000 cho đơn hàng từ ₫269.000. Áp dụng đến 30-06-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(5) "YENL3" ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["discount"]=> int(15000) ["category_name"]=> string(0) "" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(138) "https://shopee.vn/search?promotionId=75794343&signature=a31f84b1b77cc1e3066c445898678f01e77c92e66a854aa09902e91b81e31ca2&voucherCode=YENL3" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(124) "https://shopee.vn/voucher-details/YENL3/75794343/a31f84b1b77cc1e3066c445898678f01e77c92e66a854aa09902e91b81e31ca2?action=use" ["percentage_used"]=> int(0) ["shopee_category"]=> string(7) "Gumihoo" ["shopee_signature"]=> string(64) "a31f84b1b77cc1e3066c445898678f01e77c92e66a854aa09902e91b81e31ca2" ["shopee_promotion_id"]=> int(75794343) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "607721a6ce75814ee509384e" ["started_time"]=> int(1618333200000) ["expired_time"]=> int(1625072399000) ["aff_link"]=> string(212) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D75794343%26signature%3Da31f84b1b77cc1e3066c445898678f01e77c92e66a854aa09902e91b81e31ca2%26voucherCode%3DYENL3" } [33]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "26-03-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "27-06-2021 23:59:59" ["title"]=> string(35) "[SHOPEE] Mã giảm 50% Mochi.house" ["slug"]=> string(48) "shopee-ma-giam-50-mochi-house-MOCHIVIP1618851119" ["content"]=> string(287) "Giảm ngay 50%, tối đa ₫50.000, cho đơn hàng từ ₫2.000.000. Áp dụng đến 27-06-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(8) "MOCHIVIP" ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["discount"]=> float(0.5) ["category_name"]=> string(0) "" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(141) "https://shopee.vn/search?promotionId=74420672&signature=54251bb1907bf6a024d3ac034f376449f23288fa17daf69b9c1eeecd15ea3b24&voucherCode=MOCHIVIP" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(127) "https://shopee.vn/voucher-details/MOCHIVIP/74420672/54251bb1907bf6a024d3ac034f376449f23288fa17daf69b9c1eeecd15ea3b24?action=use" ["percentage_used"]=> int(0) ["shopee_category"]=> string(11) "Mochi.house" ["shopee_signature"]=> string(64) "54251bb1907bf6a024d3ac034f376449f23288fa17daf69b9c1eeecd15ea3b24" ["shopee_promotion_id"]=> int(74420672) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "607721aece75814ee5093850" ["started_time"]=> int(1616691600000) ["expired_time"]=> int(1624813199000) ["aff_link"]=> string(215) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D74420672%26signature%3D54251bb1907bf6a024d3ac034f376449f23288fa17daf69b9c1eeecd15ea3b24%26voucherCode%3DMOCHIVIP" } [34]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "07-04-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "09-07-2021 23:59:59" ["title"]=> string(55) "[SHOPEE] Mã giảm 20000 đồng Rèm Cửa Thanh Minh" ["slug"]=> string(64) "shopee-ma-giam-20000-dong-rem-cua-thanh-minh-THAN252521618851125" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫20.000 cho đơn hàng từ ₫400.000. Áp dụng đến 09-07-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(9) "THAN25252" ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["discount"]=> int(20000) ["category_name"]=> string(0) "" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(142) "https://shopee.vn/search?promotionId=75589351&signature=e6a2eaafdc083812ff834de8d87742ec40461237e8046fc84c7798994c34d896&voucherCode=THAN25252" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(128) "https://shopee.vn/voucher-details/THAN25252/75589351/e6a2eaafdc083812ff834de8d87742ec40461237e8046fc84c7798994c34d896?action=use" ["percentage_used"]=> int(2) ["shopee_category"]=> string(21) "Rèm Cửa Thanh Minh" ["shopee_signature"]=> string(64) "e6a2eaafdc083812ff834de8d87742ec40461237e8046fc84c7798994c34d896" ["shopee_promotion_id"]=> int(75589351) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "607721b2f3fc3f75494ce146" ["started_time"]=> int(1617728400000) ["expired_time"]=> int(1625849999000) ["aff_link"]=> string(216) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D75589351%26signature%3De6a2eaafdc083812ff834de8d87742ec40461237e8046fc84c7798994c34d896%26voucherCode%3DTHAN25252" } [35]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "23-03-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "24-06-2021 23:59:59" ["title"]=> string(57) "[SHOPEE] Mã giảm 10000 đồng Suc_Khoe_Sac_Dep_406217" ["slug"]=> string(69) "shopee-ma-giam-10000-dong-suc-khoe-sac-dep-406217-SUCKGG10K1618764752" ["content"]=> string(268) "Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫99.000. Áp dụng đến 24-06-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(9) "SUCKGG10K" ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["discount"]=> int(10000) ["category_name"]=> string(0) "" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(142) "https://shopee.vn/search?promotionId=74048810&signature=fe1db14ba62b8606869f316d1c7c74cb7ce67a9e916c6bc519b0c72c33dd930a&voucherCode=SUCKGG10K" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(128) "https://shopee.vn/voucher-details/SUCKGG10K/74048810/fe1db14ba62b8606869f316d1c7c74cb7ce67a9e916c6bc519b0c72c33dd930a?action=use" ["percentage_used"]=> int(2) ["shopee_category"]=> string(23) "Suc_Khoe_Sac_Dep_406217" ["shopee_signature"]=> string(64) "fe1db14ba62b8606869f316d1c7c74cb7ce67a9e916c6bc519b0c72c33dd930a" ["shopee_promotion_id"]=> int(74048810) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "607721cdce75814ee5093855" ["started_time"]=> int(1616432400000) ["expired_time"]=> int(1624553999000) ["aff_link"]=> string(216) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D74048810%26signature%3Dfe1db14ba62b8606869f316d1c7c74cb7ce67a9e916c6bc519b0c72c33dd930a%26voucherCode%3DSUCKGG10K" } [36]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "03-06-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "30-06-2021 23:59:59" ["title"]=> string(52) "[SHOPEE] Mã giảm 20000 đồng QMJ Official Store" ["slug"]=> string(62) "shopee-ma-giam-20000-dong-qmj-official-store-QMJO20K1622890591" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫20.000 cho đơn hàng từ ₫299.000. Áp dụng đến 30-06-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(7) "QMJO20K" ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["discount"]=> int(20000) ["category_name"]=> string(0) "" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(140) "https://shopee.vn/search?promotionId=81776071&signature=8d3e8caf9241439a3982fc8654238491ed31778501150265c4a9af016c15b538&voucherCode=QMJO20K" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(126) "https://shopee.vn/voucher-details/QMJO20K/81776071/8d3e8caf9241439a3982fc8654238491ed31778501150265c4a9af016c15b538?action=use" ["percentage_used"]=> int(0) ["shopee_category"]=> string(18) "QMJ Official Store" ["shopee_signature"]=> string(64) "8d3e8caf9241439a3982fc8654238491ed31778501150265c4a9af016c15b538" ["shopee_promotion_id"]=> int(81776071) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "60781d94d3d05f7b4c59aa72" ["started_time"]=> int(1622653200000) ["expired_time"]=> int(1625072399000) ["aff_link"]=> string(214) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D81776071%26signature%3D8d3e8caf9241439a3982fc8654238491ed31778501150265c4a9af016c15b538%26voucherCode%3DQMJO20K" } [37]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "02-04-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "01-07-2021 23:59:59" ["title"]=> string(40) "[SHOPEE] Mã hoàn 15% Freehouse Shop SG" ["slug"]=> string(53) "shopee-ma-hoan-15-freehouse-shop-sg-KIMN2EW1618591952" ["content"]=> string(193) "Sử dụng mã để nhận ngay 15% hoàn xu cho đơn tối thiểu ₫59.000, hoàn tối đa 2000 xu. *Có hiệu lực đến 01-07-2021. Mã chỉ có giá trị sử dụng một lần." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(7) "KIMN2EW" ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["discount"]=> float(0.15) ["category_name"]=> string(0) "" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(140) "https://shopee.vn/search?promotionId=75097869&signature=ed1320c807e8b4051ca64a222773ac52d6c1d4f17829b5c3d85c0b2a674c338d&voucherCode=KIMN2EW" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(126) "https://shopee.vn/voucher-details/KIMN2EW/75097869/ed1320c807e8b4051ca64a222773ac52d6c1d4f17829b5c3d85c0b2a674c338d?action=use" ["percentage_used"]=> int(8) ["shopee_category"]=> string(17) "Freehouse Shop SG" ["shopee_signature"]=> string(64) "ed1320c807e8b4051ca64a222773ac52d6c1d4f17829b5c3d85c0b2a674c338d" ["shopee_promotion_id"]=> int(75097869) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "607871d468e6ca01ac0e9cbc" ["started_time"]=> int(1617296400000) ["expired_time"]=> int(1625158799000) ["aff_link"]=> string(214) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D75097869%26signature%3Ded1320c807e8b4051ca64a222773ac52d6c1d4f17829b5c3d85c0b2a674c338d%26voucherCode%3DKIMN2EW" } [38]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "19-03-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "20-06-2021 23:59:59" ["title"]=> string(44) "[SHOPEE] Mã giảm 30000 đồng GoodBaByVn" ["slug"]=> string(55) "shopee-ma-giam-30000-dong-goodbabyvn-GOOD19031622436981" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫30.000 cho đơn hàng từ ₫580.000. Áp dụng đến 20-06-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(8) "GOOD1903" ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["discount"]=> int(30000) ["category_name"]=> string(0) "" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(141) "https://shopee.vn/search?promotionId=73694546&signature=a10c89ec0a8752f85c82ca937ed7a7ec4c3565fd54b1a74eb659a1025ae9a2d4&voucherCode=GOOD1903" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(127) "https://shopee.vn/voucher-details/GOOD1903/73694546/a10c89ec0a8752f85c82ca937ed7a7ec4c3565fd54b1a74eb659a1025ae9a2d4?action=use" ["percentage_used"]=> int(0) ["shopee_category"]=> string(10) "GoodBaByVn" ["shopee_signature"]=> string(64) "a10c89ec0a8752f85c82ca937ed7a7ec4c3565fd54b1a74eb659a1025ae9a2d4" ["shopee_promotion_id"]=> int(73694546) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "6078a1124ab26c38fa4293bf" ["started_time"]=> int(1616086800000) ["expired_time"]=> int(1624208399000) ["aff_link"]=> string(215) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D73694546%26signature%3Da10c89ec0a8752f85c82ca937ed7a7ec4c3565fd54b1a74eb659a1025ae9a2d4%26voucherCode%3DGOOD1903" } [39]=> array(19) { ["thumbnail"]=> string(0) "" ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "05-04-2021 15:47:01" ["expired_date"]=> string(19) "30-06-2021 23:59:01" ["title"]=> string(51) "[SHOPEE] Mã giảm 10% Royal London Official Store" ["slug"]=> string(65) "shopee-ma-giam-10-royal-london-official-store-ROYAL20451623776186" ["content"]=> string(285) "Giảm ngay 10%, tối đa ₫20.000, cho đơn hàng từ ₫199.000. Áp dụng đến 30-06-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(9) "ROYAL2045" ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["discount"]=> float(0.1) ["category_name"]=> string(0) "" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(142) "https://shopee.vn/search?promotionId=75391906&signature=3f87aa32f2d104398dd416d2ff41e838ea47152c947650be943ce14bc2edcc53&voucherCode=ROYAL2045" } ["extra"]=> array(38) { ["promotionid"]=> int(75391906) ["voucher_code"]=> string(9) "ROYAL2045" ["signature"]=> string(64) "3f87aa32f2d104398dd416d2ff41e838ea47152c947650be943ce14bc2edcc53" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(19900000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(0) ["percentage_claimed"]=> int(36) ["percentage_used"]=> int(2) ["start_time"]=> int(1617612421) ["end_time"]=> int(1625072341) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(10) ["reward_value"]=> int(0) ["reward_cap"]=> int(2000000000) ["icon_hash"]=> string(32) "03f9cbb13093d456da3f77f0fabbbcd9" ["icon_text"]=> string(27) "Royal London Official Store" ["customised_labels"]=> array(0) { } ["customised_product_scope_tags"]=> array(0) { } ["shop_id"]=> int(160102626) ["shop_name"]=> string(27) "Royal London Official Store" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(true) ["display_labels"]=> array(0) { } ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(21) "SHOP-A0BA9F5E362D442C" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(0) ["discount_percentage"]=> int(10) ["discount_cap"]=> int(2000000000) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "03f9cbb13093d456da3f77f0fabbbcd9" ["usage_terms"]=> string(285) "Giảm ngay 10%, tối đa ₫20.000, cho đơn hàng từ ₫199.000. Áp dụng đến 30-06-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["id"]=> string(24) "6078a11b4ab26c38fa4293c0" ["started_time"]=> int(1617612421000) ["expired_time"]=> int(1625072341000) ["aff_link"]=> string(216) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D75391906%26signature%3D3f87aa32f2d104398dd416d2ff41e838ea47152c947650be943ce14bc2edcc53%26voucherCode%3DROYAL2045" } [40]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "05-04-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "06-07-2021 23:59:59" ["title"]=> string(32) "[SHOPEE] Mã giảm 59% ligashop" ["slug"]=> string(46) "shopee-ma-giam-59-ligashop-LIGALIGA91618591635" ["content"]=> string(285) "Giảm ngay 59%, tối đa ₫10.000, cho đơn hàng từ ₫250.000. Áp dụng đến 06-07-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(9) "LIGALIGA9" ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["discount"]=> float(0.59) ["category_name"]=> string(0) "" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(142) "https://shopee.vn/search?promotionId=75359557&signature=f38f450f706cedddc3024a46fc6fa7b05f68b7379ad985ae8514e414280e42e6&voucherCode=LIGALIGA9" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(128) "https://shopee.vn/voucher-details/LIGALIGA9/75359557/f38f450f706cedddc3024a46fc6fa7b05f68b7379ad985ae8514e414280e42e6?action=use" ["percentage_used"]=> int(0) ["shopee_category"]=> string(8) "ligashop" ["shopee_signature"]=> string(64) "f38f450f706cedddc3024a46fc6fa7b05f68b7379ad985ae8514e414280e42e6" ["shopee_promotion_id"]=> int(75359557) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "60794caa5b2fcf44aa3c9803" ["started_time"]=> int(1617555600000) ["expired_time"]=> int(1625590799000) ["aff_link"]=> string(216) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D75359557%26signature%3Df38f450f706cedddc3024a46fc6fa7b05f68b7379ad985ae8514e414280e42e6%26voucherCode%3DLIGALIGA9" } [41]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "05-04-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "30-06-2021 23:59:59" ["title"]=> string(54) "[SHOPEE] Mã giảm 50% Trường Anh Technology - TAT" ["slug"]=> string(63) "shopee-ma-giam-50-truong-anh-technology-tat-A4GKI13311618591940" ["content"]=> string(285) "Giảm ngay 50%, tối đa ₫10.000, cho đơn hàng từ ₫150.000. Áp dụng đến 30-06-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(9) "A4GKI1331" ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["discount"]=> float(0.5) ["category_name"]=> string(0) "" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(142) "https://shopee.vn/search?promotionId=75409378&signature=ad789cf525bc11ad85fa9a422e2393af4f4c0f38112a2b50402274589bf9461b&voucherCode=A4GKI1331" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(128) "https://shopee.vn/voucher-details/A4GKI1331/75409378/ad789cf525bc11ad85fa9a422e2393af4f4c0f38112a2b50402274589bf9461b?action=use" ["percentage_used"]=> int(0) ["shopee_category"]=> string(30) "Trường Anh Technology - TAT" ["shopee_signature"]=> string(64) "ad789cf525bc11ad85fa9a422e2393af4f4c0f38112a2b50402274589bf9461b" ["shopee_promotion_id"]=> int(75409378) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "60794de1d772c43f977ef212" ["started_time"]=> int(1617555600000) ["expired_time"]=> int(1625072399000) ["aff_link"]=> string(216) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D75409378%26signature%3Dad789cf525bc11ad85fa9a422e2393af4f4c0f38112a2b50402274589bf9461b%26voucherCode%3DA4GKI1331" } [42]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "07-04-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "09-07-2021 23:59:59" ["title"]=> string(60) "[SHOPEE] Mã hoàn 10% Xưởng giày sỉ Phước Nhuyễn" ["slug"]=> string(64) "shopee-ma-hoan-10-xuong-giay-si-phuoc-nhuyen-XUONGPNT41618678710" ["content"]=> string(195) "Sử dụng mã để nhận ngay 10% hoàn xu cho đơn tối thiểu ₫500.000, hoàn tối đa 15000 xu. *Có hiệu lực đến 09-07-2021. Mã chỉ có giá trị sử dụng một lần." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(9) "XUONGPNT4" ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["discount"]=> float(0.1) ["category_name"]=> string(0) "" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(142) "https://shopee.vn/search?promotionId=75587174&signature=b85b75f998d06539034c0a4d7b405d5a959af0294062267c8f336b0f3a34dcac&voucherCode=XUONGPNT4" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(128) "https://shopee.vn/voucher-details/XUONGPNT4/75587174/b85b75f998d06539034c0a4d7b405d5a959af0294062267c8f336b0f3a34dcac?action=use" ["percentage_used"]=> int(0) ["shopee_category"]=> string(37) "Xưởng giày sỉ Phước Nhuyễn" ["shopee_signature"]=> string(64) "b85b75f998d06539034c0a4d7b405d5a959af0294062267c8f336b0f3a34dcac" ["shopee_promotion_id"]=> int(75587174) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "6079c33265c0e75a6c0d32c9" ["started_time"]=> int(1617728400000) ["expired_time"]=> int(1625849999000) ["aff_link"]=> string(216) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D75587174%26signature%3Db85b75f998d06539034c0a4d7b405d5a959af0294062267c8f336b0f3a34dcac%26voucherCode%3DXUONGPNT4" } [43]=> array(19) { ["thumbnail"]=> string(0) "" ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "05-06-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "30-06-2021 23:59:00" ["title"]=> string(35) "[SHOPEE] Mã giảm 10% Shopee Mart" ["slug"]=> string(51) "shopee-ma-giam-10-shopee-mart-FMCGMART2501623779216" ["content"]=> string(119) "Nhập mã FMCGMART250 giảm 10% tối đa 60000 cho đơn từ 250000. HSD: 23:59 30/6/2021. Số lượng có hạn." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(11) "FMCGMART250" ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["discount"]=> float(0.1) ["category_name"]=> string(0) "" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(144) "https://shopee.vn/search?promotionId=81906831&signature=5d9bf526a74aa9108336dd4d24fa4c29325c1d5f2a6af74a2273a9d86f1048b2&voucherCode=FMCGMART250" } ["extra"]=> array(36) { ["promotionid"]=> int(81906831) ["voucher_code"]=> string(11) "FMCGMART250" ["signature"]=> string(64) "5d9bf526a74aa9108336dd4d24fa4c29325c1d5f2a6af74a2273a9d86f1048b2" ["use_type"]=> int(1) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(25000000000) ["product_limit"]=> bool(true) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(100) ["start_time"]=> int(1622826000) ["end_time"]=> int(1625072340) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(10) ["reward_value"]=> int(0) ["reward_cap"]=> int(6000000000) ["icon_hash"]=> string(32) "75e5af1a3fd54d5412f31b83c7d5a3f8" ["icon_text"]=> string(11) "Shopee Mart" ["customised_labels"]=> array(0) { } ["customised_product_scope_tags"]=> array(0) { } ["shop_id"]=> int(0) ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(true) ["display_labels"]=> array(0) { } ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(19) "MP-8A10760172F2407D" ["fully_redeemed"]=> bool(true) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(0) ["discount_percentage"]=> int(10) ["discount_cap"]=> int(6000000000) ["left_count"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["usage_terms"]=> string(119) "Nhập mã FMCGMART250 giảm 10% tối đa 60000 cho đơn từ 250000. HSD: 23:59 30/6/2021. Số lượng có hạn." } ["id"]=> string(24) "6079c3388311b779bd7057d9" ["started_time"]=> int(1622826000000) ["expired_time"]=> int(1625072340000) ["aff_link"]=> string(218) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D81906831%26signature%3D5d9bf526a74aa9108336dd4d24fa4c29325c1d5f2a6af74a2273a9d86f1048b2%26voucherCode%3DFMCGMART250" } [44]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "18-03-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "18-06-2021 23:59:59" ["title"]=> string(37) "[SHOPEE] Mã hoàn 15% Shop Bố Soup" ["slug"]=> string(49) "shopee-ma-hoan-15-shop-bo-soup-SHOPMK011619542769" ["content"]=> string(195) "Sử dụng mã để nhận ngay 15% hoàn xu cho đơn tối thiểu ₫699.000, hoàn tối đa 10000 xu. *Có hiệu lực đến 18-06-2021. Mã chỉ có giá trị sử dụng một lần." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(8) "SHOPMK01" ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["discount"]=> float(0.15) ["category_name"]=> string(0) "" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(141) "https://shopee.vn/search?promotionId=73645656&signature=fc5997e05c7a911d642ec771a3651188ec946c9ad38642ec17b55d17db1baf1f&voucherCode=SHOPMK01" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(127) "https://shopee.vn/voucher-details/SHOPMK01/73645656/fc5997e05c7a911d642ec771a3651188ec946c9ad38642ec17b55d17db1baf1f?action=use" ["percentage_used"]=> int(0) ["shopee_category"]=> string(14) "Shop Bố Soup" ["shopee_signature"]=> string(64) "fc5997e05c7a911d642ec771a3651188ec946c9ad38642ec17b55d17db1baf1f" ["shopee_promotion_id"]=> int(73645656) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "6079c342da6a9e694b222dad" ["started_time"]=> int(1616000400000) ["expired_time"]=> int(1624035599000) ["aff_link"]=> string(215) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D73645656%26signature%3Dfc5997e05c7a911d642ec771a3651188ec946c9ad38642ec17b55d17db1baf1f%26voucherCode%3DSHOPMK01" } [45]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "01-04-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "01-07-2021 23:59:59" ["title"]=> string(48) "[SHOPEE] Mã giảm 20% NOXBEAUTY Official Store" ["slug"]=> string(62) "shopee-ma-giam-20-noxbeauty-official-store-NOXVN04211618765014" ["content"]=> string(263) "Giảm ngay 20% cho đơn hàng từ ₫100.000. Áp dụng đến 01-07-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(9) "NOXVN0421" ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["discount"]=> float(0.2) ["category_name"]=> string(0) "" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(142) "https://shopee.vn/search?promotionId=74969854&signature=cee39b7828beb307e490e3231faa8d76d04a198fab4115b8e96002b88a651b4c&voucherCode=NOXVN0421" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(128) "https://shopee.vn/voucher-details/NOXVN0421/74969854/cee39b7828beb307e490e3231faa8d76d04a198fab4115b8e96002b88a651b4c?action=use" ["percentage_used"]=> int(1) ["shopee_category"]=> string(24) "NOXBEAUTY Official Store" ["shopee_signature"]=> string(64) "cee39b7828beb307e490e3231faa8d76d04a198fab4115b8e96002b88a651b4c" ["shopee_promotion_id"]=> int(74969854) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "607b14f52de2063e090b6929" ["started_time"]=> int(1617210000000) ["expired_time"]=> int(1625158799000) ["aff_link"]=> string(216) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D74969854%26signature%3Dcee39b7828beb307e490e3231faa8d76d04a198fab4115b8e96002b88a651b4c%26voucherCode%3DNOXVN0421" } [46]=> array(17) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "06-04-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "30-06-2021 23:59:59" ["title"]=> string(47) "[SHOPEE] Mã giảm 10% Phụ Kiện Hà Đức" ["slug"]=> string(52) "shopee-ma-giam-10-phu-kien-ha-duc-PHUKFLHD1619110617" ["content"]=> string(285) "Giảm ngay 10%, tối đa ₫10.000, cho đơn hàng từ ₫120.000. Áp dụng đến 30-06-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(8) "PHUKFLHD" ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["discount"]=> float(0.1) ["category_name"]=> string(0) "" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(141) "https://shopee.vn/search?promotionId=75440953&signature=3d13b2c223d1b7cf8ca7e0f30c77eb8ee3a1348e3c530d503746b3f0ff9e24d2&voucherCode=PHUKFLHD" } ["id"]=> string(24) "607db735a4aa93594d451105" ["started_time"]=> int(1617642000000) ["expired_time"]=> int(1625072399000) ["aff_link"]=> string(215) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D75440953%26signature%3D3d13b2c223d1b7cf8ca7e0f30c77eb8ee3a1348e3c530d503746b3f0ff9e24d2%26voucherCode%3DPHUKFLHD" } [47]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "04-05-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "05-08-2021 23:59:59" ["title"]=> string(35) "[SHOPEE] Mã giảm 50% chu.bedding" ["slug"]=> string(49) "shopee-ma-giam-50-chu-bedding-LETRUD0201623085236" ["content"]=> string(285) "Giảm ngay 50%, tối đa ₫20.000, cho đơn hàng từ ₫600.000. Áp dụng đến 05-08-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(9) "LETRUD020" ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["discount"]=> float(0.5) ["category_name"]=> string(0) "" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(142) "https://shopee.vn/search?promotionId=78249642&signature=22ae4ef9632fdb60564ede6d0c570ad7380ad242c59a34e0952d847e07bc2dc3&voucherCode=LETRUD020" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(128) "https://shopee.vn/voucher-details/LETRUD020/78249642/22ae4ef9632fdb60564ede6d0c570ad7380ad242c59a34e0952d847e07bc2dc3?action=use" ["percentage_used"]=> int(0) ["shopee_category"]=> string(11) "chu.bedding" ["shopee_signature"]=> string(64) "22ae4ef9632fdb60564ede6d0c570ad7380ad242c59a34e0952d847e07bc2dc3" ["shopee_promotion_id"]=> int(78249642) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "607db745a4aa93594d451109" ["started_time"]=> int(1620061200000) ["expired_time"]=> int(1628182799000) ["aff_link"]=> string(216) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D78249642%26signature%3D22ae4ef9632fdb60564ede6d0c570ad7380ad242c59a34e0952d847e07bc2dc3%26voucherCode%3DLETRUD020" } [48]=> array(17) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "07-04-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "07-07-2021 23:59:59" ["title"]=> string(40) "[SHOPEE] Mã giảm 25000 đồng PenPro" ["slug"]=> string(57) "shopee-ma-giam-25000-dong-penpro-SGAME-755906721619283133" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫25.000 cho đơn hàng từ ₫250.000. Áp dụng đến 07-07-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(14) "SGAME-75590672" ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["discount"]=> int(25000) ["category_name"]=> string(0) "" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(147) "https://shopee.vn/search?promotionId=75590672&signature=cab87ec0de2281783bba380c0acef9a4edf52af4224d090ec34bf4378257b40f&voucherCode=SGAME-75590672" } ["id"]=> string(24) "607db764a4aa93594d45110f" ["started_time"]=> int(1617728400000) ["expired_time"]=> int(1625677199000) ["aff_link"]=> string(221) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D75590672%26signature%3Dcab87ec0de2281783bba380c0acef9a4edf52af4224d090ec34bf4378257b40f%26voucherCode%3DSGAME-75590672" } [49]=> array(17) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "27-03-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "28-06-2021 23:59:59" ["title"]=> string(53) "[SHOPEE] Mã giảm 15% DecorMe (VPP Sổ Bìa còng)" ["slug"]=> string(61) "shopee-ma-giam-15-decorme-vpp-so-bia-cong-DECOAP5001619283464" ["content"]=> string(285) "Giảm ngay 15%, tối đa ₫25.000, cho đơn hàng từ ₫500.000. Áp dụng đến 28-06-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(9) "DECOAP500" ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["discount"]=> float(0.15) ["category_name"]=> string(0) "" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(142) "https://shopee.vn/search?promotionId=74435787&signature=97b76557657721fb870824413a9b9c3f967ee86253bfc75d1cb5bd955a50984a&voucherCode=DECOAP500" } ["id"]=> string(24) "607db76e7a0eed44596895ae" ["started_time"]=> int(1616778000000) ["expired_time"]=> int(1624899599000) ["aff_link"]=> string(216) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D74435787%26signature%3D97b76557657721fb870824413a9b9c3f967ee86253bfc75d1cb5bd955a50984a%26voucherCode%3DDECOAP500" } [50]=> array(17) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "07-04-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "09-07-2021 23:59:59" ["title"]=> string(55) "[SHOPEE] Mã giảm 10000 đồng KHOEN STORE (Offical)" ["slug"]=> string(63) "shopee-ma-giam-10000-dong-khoen-store-offical-KHOETA21619069510" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫250.000. Áp dụng đến 09-07-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(7) "KHOETA2" ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["discount"]=> int(10000) ["category_name"]=> string(0) "" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(140) "https://shopee.vn/search?promotionId=75731944&signature=06faacc28d19ffdd3a3da20d02f38680e1e57ea70c68d4efe385cd604d9f9c09&voucherCode=KHOETA2" } ["id"]=> string(24) "607db891a4aa93594d451116" ["started_time"]=> int(1617728400000) ["expired_time"]=> int(1625849999000) ["aff_link"]=> string(214) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D75731944%26signature%3D06faacc28d19ffdd3a3da20d02f38680e1e57ea70c68d4efe385cd604d9f9c09%26voucherCode%3DKHOETA2" } [51]=> array(17) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "13-04-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "15-07-2021 23:59:59" ["title"]=> string(65) "[SHOPEE] Mã giảm 5000 đồng 3A STORE-PHỤ KIỆN IPHONE SS" ["slug"]=> string(69) "shopee-ma-giam-5000-dong-3a-store-phu-kien-iphone-ss-HALU121619024227" ["content"]=> string(268) "Giảm ngay ₫5.000 cho đơn hàng từ ₫300.000. Áp dụng đến 15-07-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(6) "HALU12" ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["discount"]=> int(5000) ["category_name"]=> string(0) "" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(139) "https://shopee.vn/search?promotionId=76226204&signature=db7ee20956529820b17abf5b1138138d9d03e036437f5d29627d632b9dd6c833&voucherCode=HALU12" } ["id"]=> string(24) "607f09dbdf8d2707fb1093c1" ["started_time"]=> int(1618246800000) ["expired_time"]=> int(1626368399000) ["aff_link"]=> string(213) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D76226204%26signature%3Ddb7ee20956529820b17abf5b1138138d9d03e036437f5d29627d632b9dd6c833%26voucherCode%3DHALU12" } [52]=> array(17) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "13-04-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "12-07-2021 23:59:59" ["title"]=> string(52) "[SHOPEE] Mã giảm 15000 đồng Thời Trang MANDO" ["slug"]=> string(62) "shopee-ma-giam-15000-dong-thoi-trang-mando-THOI150001619024261" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫15.000 cho đơn hàng từ ₫250.000. Áp dụng đến 12-07-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(9) "THOI15000" ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["discount"]=> int(15000) ["category_name"]=> string(0) "" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(142) "https://shopee.vn/search?promotionId=76184733&signature=4d76a8e592c3e180a26a411f58ce3fc7262bd8d7d7b72dfd6a2d9ff90950bfc0&voucherCode=THOI15000" } ["id"]=> string(24) "607f09fbdf8d2707fb1093c8" ["started_time"]=> int(1618246800000) ["expired_time"]=> int(1626109199000) ["aff_link"]=> string(216) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D76184733%26signature%3D4d76a8e592c3e180a26a411f58ce3fc7262bd8d7d7b72dfd6a2d9ff90950bfc0%26voucherCode%3DTHOI15000" } [53]=> array(17) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "14-04-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "16-07-2021 23:59:59" ["title"]=> string(58) "[SHOPEE] Mã giảm 10000 đồng Lilybyred Official Store" ["slug"]=> string(70) "shopee-ma-giam-10000-dong-lilybyred-official-store-LILYPRO041619024242" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫199.000. Áp dụng đến 16-07-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(9) "LILYPRO04" ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["discount"]=> int(10000) ["category_name"]=> string(0) "" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(142) "https://shopee.vn/search?promotionId=76272218&signature=7f21a8347b3c5230f81d0a4b6b0d5d5a2c764c628367a3c5b710edb25bd7a35c&voucherCode=LILYPRO04" } ["id"]=> string(24) "607f0b1d5b6a465ea203b8d8" ["started_time"]=> int(1618333200000) ["expired_time"]=> int(1626454799000) ["aff_link"]=> string(216) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D76272218%26signature%3D7f21a8347b3c5230f81d0a4b6b0d5d5a2c764c628367a3c5b710edb25bd7a35c%26voucherCode%3DLILYPRO04" } [54]=> array(17) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "11-04-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "16-07-2021 23:59:59" ["title"]=> string(54) "[SHOPEE] Mã giảm 25000 đồng TINY HOUSE COSMETICS" ["slug"]=> string(69) "shopee-ma-giam-25000-dong-tiny-house-cosmetics-SFP-759739691619024263" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫25.000 cho đơn hàng từ ₫200.000. Áp dụng đến 16-07-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(12) "SFP-75973969" ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["discount"]=> int(25000) ["category_name"]=> string(0) "" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(145) "https://shopee.vn/search?promotionId=75973969&signature=edbc0c791c1754ae1f4366295c96cfa4ad60ed09dc35d80ed7b38d946e3ffd1c&voucherCode=SFP-75973969" } ["id"]=> string(24) "607f0b345b6a465ea203b8db" ["started_time"]=> int(1618074000000) ["expired_time"]=> int(1626454799000) ["aff_link"]=> string(219) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D75973969%26signature%3Dedbc0c791c1754ae1f4366295c96cfa4ad60ed09dc35d80ed7b38d946e3ffd1c%26voucherCode%3DSFP-75973969" } [55]=> array(17) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "07-04-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "05-07-2021 23:59:59" ["title"]=> string(31) "[SHOPEE] Mã hoàn 10% T2K Shop" ["slug"]=> string(45) "shopee-ma-hoan-10-t2k-shop-T2KM68681619197029" ["content"]=> string(194) "Sử dụng mã để nhận ngay 10% hoàn xu cho đơn tối thiểu ₫250.000, hoàn tối đa 5000 xu. *Có hiệu lực đến 05-07-2021. Mã chỉ có giá trị sử dụng một lần." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(8) "T2KM6868" ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["discount"]=> float(0.1) ["category_name"]=> string(0) "" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(141) "https://shopee.vn/search?promotionId=75632517&signature=d8cdf237ff98390497283ecef75a65c7d61ba40947d10ce465ae5905e14e7c73&voucherCode=T2KM6868" } ["id"]=> string(24) "6081ac1c81167325fc613a21" ["started_time"]=> int(1617728400000) ["expired_time"]=> int(1625504399000) ["aff_link"]=> string(215) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D75632517%26signature%3Dd8cdf237ff98390497283ecef75a65c7d61ba40947d10ce465ae5905e14e7c73%26voucherCode%3DT2KM6868" } [56]=> array(17) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "04-04-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "30-06-2021 23:59:59" ["title"]=> string(66) "[SHOPEE] Mã giảm 20000 đồng Máy in đơn hàng Shoptida HCM" ["slug"]=> string(74) "shopee-ma-giam-20000-dong-may-in-don-hang-shoptida-hcm-SHOPA79S81619283448" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫20.000 cho đơn hàng từ ₫190.000. Áp dụng đến 30-06-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(9) "SHOPA79S8" ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["discount"]=> int(20000) ["category_name"]=> string(0) "" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(142) "https://shopee.vn/search?promotionId=75309748&signature=ecffae0dd8ad037d5c1d3e1cecee58cbb0bf332069e7c4073ff5e6efc004fd4a&voucherCode=SHOPA79S8" } ["id"]=> string(24) "6082fd84c0719c5c83112339" ["started_time"]=> int(1617469200000) ["expired_time"]=> int(1625072399000) ["aff_link"]=> string(216) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D75309748%26signature%3Decffae0dd8ad037d5c1d3e1cecee58cbb0bf332069e7c4073ff5e6efc004fd4a%26voucherCode%3DSHOPA79S8" } [57]=> array(17) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "27-03-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "26-06-2021 23:59:59" ["title"]=> string(44) "[SHOPEE] Mã giảm 50% Bách Hóa Online 24" ["slug"]=> string(56) "shopee-ma-giam-50-bach-hoa-online-24-BACHSAL201619240218" ["content"]=> string(285) "Giảm ngay 50%, tối đa ₫20.000, cho đơn hàng từ ₫300.000. Áp dụng đến 26-06-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(9) "BACHSAL20" ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["discount"]=> float(0.5) ["category_name"]=> string(0) "" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(142) "https://shopee.vn/search?promotionId=74482795&signature=d2f4938d66a90feaf4e2248de30e8839d61fc3f2b164bc52560bf18265401500&voucherCode=BACHSAL20" } ["id"]=> string(24) "60838814f335c36f0526dd92" ["started_time"]=> int(1616778000000) ["expired_time"]=> int(1624726799000) ["aff_link"]=> string(216) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D74482795%26signature%3Dd2f4938d66a90feaf4e2248de30e8839d61fc3f2b164bc52560bf18265401500%26voucherCode%3DBACHSAL20" } [58]=> array(17) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "12-04-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "14-07-2021 23:59:59" ["title"]=> string(34) "[SHOPEE] Mã hoàn 5% rosa_factory" ["slug"]=> string(47) "shopee-ma-hoan-5-rosa-factory-ROSAXU51619369803" ["content"]=> string(168) "Sử dụng mã để nhận ngay 5% hoàn xu cho đơn tối thiểu ₫109.000. *Có hiệu lực đến 14-07-2021. Mã chỉ có giá trị sử dụng một lần." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(7) "ROSAXU5" ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["discount"]=> float(0.05) ["category_name"]=> string(0) "" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(140) "https://shopee.vn/search?promotionId=76115367&signature=5d012c43e23d6626c94194923b7a6027734c9309488c6bd3bcf871d98a11d9fa&voucherCode=ROSAXU5" } ["id"]=> string(24) "60844efd6855317c24502dc5" ["started_time"]=> int(1618160400000) ["expired_time"]=> int(1626281999000) ["aff_link"]=> string(214) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D76115367%26signature%3D5d012c43e23d6626c94194923b7a6027734c9309488c6bd3bcf871d98a11d9fa%26voucherCode%3DROSAXU5" } [59]=> array(19) { ["thumbnail"]=> string(0) "" ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "18-06-2021 00:00:28" ["expired_date"]=> string(19) "18-06-2021 23:59:28" ["title"]=> string(55) "[SHOPEE] Mã giảm 800000 đồng Furla Official Store" ["slug"]=> string(66) "shopee-ma-giam-800000-dong-furla-official-store-FURL800K1623979244" ["content"]=> string(272) "Giảm ngay ₫800.000 cho đơn hàng từ ₫8.000.000. Áp dụng đến 18-06-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(8) "FURL800K" ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["discount"]=> int(800000) ["category_name"]=> string(0) "" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(141) "https://shopee.vn/search?promotionId=81711823&signature=2fb5586b2aedeeb5f500c10232bba0bc440ae44c9fd09885d645413fee119fd0&voucherCode=FURL800K" } ["extra"]=> array(38) { ["promotionid"]=> int(81711823) ["voucher_code"]=> string(8) "FURL800K" ["signature"]=> string(64) "2fb5586b2aedeeb5f500c10232bba0bc440ae44c9fd09885d645413fee119fd0" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(800000000000) ["product_limit"]=> bool(true) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1623949228) ["end_time"]=> int(1624035568) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(80000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "f9f32a8afc606ec145f13cb9471c741c" ["icon_text"]=> string(20) "Furla Official Store" ["customised_labels"]=> array(0) { } ["customised_product_scope_tags"]=> array(0) { } ["shop_id"]=> int(296223994) ["shop_name"]=> string(20) "Furla Official Store" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(true) ["display_labels"]=> array(0) { } ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(19) "SHOP-9879DC53A6507D" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(80000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "f9f32a8afc606ec145f13cb9471c741c" ["usage_terms"]=> string(272) "Giảm ngay ₫800.000 cho đơn hàng từ ₫8.000.000. Áp dụng đến 18-06-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["id"]=> string(24) "6085a0a9a18e2e0adc764ffa" ["started_time"]=> int(1623949228000) ["expired_time"]=> int(1624035568000) ["aff_link"]=> string(215) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D81711823%26signature%3D2fb5586b2aedeeb5f500c10232bba0bc440ae44c9fd09885d645413fee119fd0%26voucherCode%3DFURL800K" } [60]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "17-04-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "29-06-2021 23:59:59" ["title"]=> string(42) "[SHOPEE] Mã giảm 99000 đồng Mi Hanoi" ["slug"]=> string(52) "shopee-ma-giam-99000-dong-mi-hanoi-MIHAXRO1619542738" ["content"]=> string(271) "Giảm ngay ₫99.000 cho đơn hàng từ ₫4.900.000. Áp dụng đến 30-06-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(7) "MIHAXRO" ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["discount"]=> int(99000) ["category_name"]=> string(0) "" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(140) "https://shopee.vn/search?promotionId=76599318&signature=52bcb72e02c6046504721932415bdb62d5492f4c8f1e1c357ea7bcc630a25aa0&voucherCode=MIHAXRO" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(126) "https://shopee.vn/voucher-details/MIHAXRO/76599318/52bcb72e02c6046504721932415bdb62d5492f4c8f1e1c357ea7bcc630a25aa0?action=use" ["percentage_used"]=> int(8) ["shopee_category"]=> string(8) "Mi Hanoi" ["shopee_signature"]=> string(64) "52bcb72e02c6046504721932415bdb62d5492f4c8f1e1c357ea7bcc630a25aa0" ["shopee_promotion_id"]=> int(76599318) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "6086f23dd621103e522b02ea" ["started_time"]=> int(1618592400000) ["expired_time"]=> int(1624985999000) ["aff_link"]=> string(214) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D76599318%26signature%3D52bcb72e02c6046504721932415bdb62d5492f4c8f1e1c357ea7bcc630a25aa0%26voucherCode%3DMIHAXRO" } [61]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "01-04-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "29-06-2021 23:59:59" ["title"]=> string(63) "[SHOPEE] Mã giảm 20000 đồng thế giới điện máy" ["slug"]=> string(63) "shopee-ma-giam-20000-dong-the-gioi-dien-may-EKEN2K1TR1619542744" ["content"]=> string(271) "Giảm ngay ₫20.000 cho đơn hàng từ ₫1.500.000. Áp dụng đến 29-06-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(9) "EKEN2K1TR" ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["discount"]=> int(20000) ["category_name"]=> string(0) "" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(142) "https://shopee.vn/search?promotionId=74906777&signature=37f703652a14974b5651dc292f38970ebf9c227038277eefb6990655e99f6dd0&voucherCode=EKEN2K1TR" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(128) "https://shopee.vn/voucher-details/EKEN2K1TR/74906777/37f703652a14974b5651dc292f38970ebf9c227038277eefb6990655e99f6dd0?action=use" ["percentage_used"]=> int(0) ["shopee_category"]=> string(29) "thế giới điện máy" ["shopee_signature"]=> string(64) "37f703652a14974b5651dc292f38970ebf9c227038277eefb6990655e99f6dd0" ["shopee_promotion_id"]=> int(74906777) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "6086f243d621103e522b02ed" ["started_time"]=> int(1617210000000) ["expired_time"]=> int(1624985999000) ["aff_link"]=> string(216) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D74906777%26signature%3D37f703652a14974b5651dc292f38970ebf9c227038277eefb6990655e99f6dd0%26voucherCode%3DEKEN2K1TR" } [62]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "22-04-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "24-07-2021 23:59:59" ["title"]=> string(48) "[SHOPEE] Mã giảm 6000 đồng ĐỨC HUY FOOD" ["slug"]=> string(54) "shopee-ma-giam-6000-dong-duc-huy-food-WORL041620781470" ["content"]=> string(268) "Giảm ngay ₫6.000 cho đơn hàng từ ₫300.000. Áp dụng đến 24-07-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(6) "WORL04" ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["discount"]=> int(6000) ["category_name"]=> string(0) "" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(139) "https://shopee.vn/search?promotionId=77061294&signature=133c71aeaabb91fc5c36d9550a71e301ac50457c39f362494651c881e8772456&voucherCode=WORL04" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(125) "https://shopee.vn/voucher-details/WORL04/77061294/133c71aeaabb91fc5c36d9550a71e301ac50457c39f362494651c881e8772456?action=use" ["percentage_used"]=> int(3) ["shopee_category"]=> string(15) "ĐỨC HUY FOOD" ["shopee_signature"]=> string(64) "133c71aeaabb91fc5c36d9550a71e301ac50457c39f362494651c881e8772456" ["shopee_promotion_id"]=> int(77061294) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "608843f7f0fa696baa3a74ac" ["started_time"]=> int(1619024400000) ["expired_time"]=> int(1627145999000) ["aff_link"]=> string(213) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D77061294%26signature%3D133c71aeaabb91fc5c36d9550a71e301ac50457c39f362494651c881e8772456%26voucherCode%3DWORL04" } [63]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "19-04-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "30-06-2021 23:59:59" ["title"]=> string(53) "[SHOPEE] Mã giảm 10% ỐP LƯNG IPHONE - SHIN CASE" ["slug"]=> string(62) "shopee-ma-giam-10-op-lung-iphone-shin-case-PHUKKLSFS1623085222" ["content"]=> string(284) "Giảm ngay 10%, tối đa ₫50.000, cho đơn hàng từ ₫99.000. Áp dụng đến 30-06-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(9) "PHUKKLSFS" ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["discount"]=> float(0.1) ["category_name"]=> string(0) "" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(142) "https://shopee.vn/search?promotionId=76725792&signature=515de80a9c8b608aedd4f544d8a89fe98947de05099cbaf346690bfdb385adc2&voucherCode=PHUKKLSFS" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(128) "https://shopee.vn/voucher-details/PHUKKLSFS/76725792/515de80a9c8b608aedd4f544d8a89fe98947de05099cbaf346690bfdb385adc2?action=use" ["percentage_used"]=> int(14) ["shopee_category"]=> string(29) "ỐP LƯNG IPHONE - SHIN CASE" ["shopee_signature"]=> string(64) "515de80a9c8b608aedd4f544d8a89fe98947de05099cbaf346690bfdb385adc2" ["shopee_promotion_id"]=> int(76725792) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "6088440af0fa696baa3a74af" ["started_time"]=> int(1618765200000) ["expired_time"]=> int(1625072399000) ["aff_link"]=> string(216) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D76725792%26signature%3D515de80a9c8b608aedd4f544d8a89fe98947de05099cbaf346690bfdb385adc2%26voucherCode%3DPHUKKLSFS" } [64]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "17-04-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "19-07-2021 23:59:59" ["title"]=> string(43) "[SHOPEE] Mã giảm 5000 đồng shoptaycam" ["slug"]=> string(55) "shopee-ma-giam-5000-dong-shoptaycam-SHOPSTC5K1619629170" ["content"]=> string(267) "Giảm ngay ₫5.000 cho đơn hàng từ ₫50.000. Áp dụng đến 19-07-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(9) "SHOPSTC5K" ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["discount"]=> int(5000) ["category_name"]=> string(0) "" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(142) "https://shopee.vn/search?promotionId=76587189&signature=ab0120da822bfb7a77d4460bc1bbdb5eda45f0de3c628a61bcf1336ffe98045c&voucherCode=SHOPSTC5K" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(128) "https://shopee.vn/voucher-details/SHOPSTC5K/76587189/ab0120da822bfb7a77d4460bc1bbdb5eda45f0de3c628a61bcf1336ffe98045c?action=use" ["percentage_used"]=> int(0) ["shopee_category"]=> string(10) "shoptaycam" ["shopee_signature"]=> string(64) "ab0120da822bfb7a77d4460bc1bbdb5eda45f0de3c628a61bcf1336ffe98045c" ["shopee_promotion_id"]=> int(76587189) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "608844233267152ee932d62f" ["started_time"]=> int(1618592400000) ["expired_time"]=> int(1626713999000) ["aff_link"]=> string(216) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D76587189%26signature%3Dab0120da822bfb7a77d4460bc1bbdb5eda45f0de3c628a61bcf1336ffe98045c%26voucherCode%3DSHOPSTC5K" } [65]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "16-04-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "21-07-2021 23:59:59" ["title"]=> string(35) "[SHOPEE] Mã giảm 60% buddy.hairs" ["slug"]=> string(52) "shopee-ma-giam-60-buddy-hairs-SFP-764823921619585626" ["content"]=> string(283) "Giảm ngay 60%, tối đa ₫5.000, cho đơn hàng từ ₫99.000. Áp dụng đến 21-07-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(12) "SFP-76482392" ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["discount"]=> float(0.6) ["category_name"]=> string(0) "" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(145) "https://shopee.vn/search?promotionId=76482392&signature=a3167901b08305d69d236927545abfaa658d94dbd80278a55cca4600816b85c7&voucherCode=SFP-76482392" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(131) "https://shopee.vn/voucher-details/SFP-76482392/76482392/a3167901b08305d69d236927545abfaa658d94dbd80278a55cca4600816b85c7?action=use" ["percentage_used"]=> int(0) ["shopee_category"]=> string(11) "buddy.hairs" ["shopee_signature"]=> string(64) "a3167901b08305d69d236927545abfaa658d94dbd80278a55cca4600816b85c7" ["shopee_promotion_id"]=> int(76482392) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "6088c3b295352c7fa911c954" ["started_time"]=> int(1618506000000) ["expired_time"]=> int(1626886799000) ["aff_link"]=> string(219) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D76482392%26signature%3Da3167901b08305d69d236927545abfaa658d94dbd80278a55cca4600816b85c7%26voucherCode%3DSFP-76482392" } [66]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "12-04-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "30-06-2021 23:59:59" ["title"]=> string(55) "[SHOPEE] Mã giảm 40% Classic Store - Mỹ Phẩm Nam" ["slug"]=> string(60) "shopee-ma-giam-40-classic-store-my-pham-nam-CLAS421619618056" ["content"]=> string(285) "Giảm ngay 40%, tối đa ₫20.000, cho đơn hàng từ ₫599.000. Áp dụng đến 30-06-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(6) "CLAS42" ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["discount"]=> float(0.4) ["category_name"]=> string(0) "" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(139) "https://shopee.vn/search?promotionId=76049852&signature=a10be3bdf21206b12e3976b0fb3cac992e0dae9a24358f99652a15b20f75806a&voucherCode=CLAS42" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(125) "https://shopee.vn/voucher-details/CLAS42/76049852/a10be3bdf21206b12e3976b0fb3cac992e0dae9a24358f99652a15b20f75806a?action=use" ["percentage_used"]=> int(95) ["shopee_category"]=> string(31) "Classic Store - Mỹ Phẩm Nam" ["shopee_signature"]=> string(64) "a10be3bdf21206b12e3976b0fb3cac992e0dae9a24358f99652a15b20f75806a" ["shopee_promotion_id"]=> int(76049852) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "6089438d8358fb09840833a4" ["started_time"]=> int(1618160400000) ["expired_time"]=> int(1625072399000) ["aff_link"]=> string(213) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D76049852%26signature%3Da10be3bdf21206b12e3976b0fb3cac992e0dae9a24358f99652a15b20f75806a%26voucherCode%3DCLAS42" } [67]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "06-05-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "31-07-2021 23:59:59" ["title"]=> string(61) "[SHOPEE] Mã giảm 4000 đồng HLFashion Áo Thun Tay Lỡ" ["slug"]=> string(69) "shopee-ma-giam-4000-dong-hlfashion-ao-thun-tay-lo-SHOPHLF041620666070" ["content"]=> string(267) "Giảm ngay ₫4.000 cho đơn hàng từ ₫99.000. Áp dụng đến 31-07-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(9) "SHOPHLF04" ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["discount"]=> int(4000) ["category_name"]=> string(0) "" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(142) "https://shopee.vn/search?promotionId=78644403&signature=406fe722540e74215c6fb1b8dee037100444e0dc7d709aef4d8afba1dfe0a15e&voucherCode=SHOPHLF04" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(128) "https://shopee.vn/voucher-details/SHOPHLF04/78644403/406fe722540e74215c6fb1b8dee037100444e0dc7d709aef4d8afba1dfe0a15e?action=use" ["percentage_used"]=> int(0) ["shopee_category"]=> string(28) "HLFashion Áo Thun Tay Lỡ" ["shopee_signature"]=> string(64) "406fe722540e74215c6fb1b8dee037100444e0dc7d709aef4d8afba1dfe0a15e" ["shopee_promotion_id"]=> int(78644403) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "608ae6e090c6de258d1ccce5" ["started_time"]=> int(1620234000000) ["expired_time"]=> int(1627750799000) ["aff_link"]=> string(216) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D78644403%26signature%3D406fe722540e74215c6fb1b8dee037100444e0dc7d709aef4d8afba1dfe0a15e%26voucherCode%3DSHOPHLF04" } [68]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "04-04-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "30-06-2021 23:59:59" ["title"]=> string(37) "[SHOPEE] Mã giảm 50% EROSSKA & CO." ["slug"]=> string(48) "shopee-ma-giam-50-erosska-co-EROSSKAT41620183001" ["content"]=> string(285) "Giảm ngay 50%, tối đa ₫20.000, cho đơn hàng từ ₫250.000. Áp dụng đến 30-06-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(9) "EROSSKAT4" ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["discount"]=> float(0.5) ["category_name"]=> string(0) "" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(142) "https://shopee.vn/search?promotionId=75286990&signature=b70c165a138863b8da56cc7d434e15a7ae5698d6e564388de3c1cb03688644bc&voucherCode=EROSSKAT4" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(128) "https://shopee.vn/voucher-details/EROSSKAT4/75286990/b70c165a138863b8da56cc7d434e15a7ae5698d6e564388de3c1cb03688644bc?action=use" ["percentage_used"]=> int(6) ["shopee_category"]=> string(13) "EROSSKA & CO." ["shopee_signature"]=> string(64) "b70c165a138863b8da56cc7d434e15a7ae5698d6e564388de3c1cb03688644bc" ["shopee_promotion_id"]=> int(75286990) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "608ae75a90c6de258d1cccf3" ["started_time"]=> int(1617469200000) ["expired_time"]=> int(1625072399000) ["aff_link"]=> string(216) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D75286990%26signature%3Db70c165a138863b8da56cc7d434e15a7ae5698d6e564388de3c1cb03688644bc%26voucherCode%3DEROSSKAT4" } [69]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "19-04-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "30-06-2021 23:59:59" ["title"]=> string(51) "[SHOPEE] Mã hoàn 5% OLAF STORE -ỐP LƯNG IPHONE" ["slug"]=> string(61) "shopee-ma-hoan-5-olaf-store-op-lung-iphone-LAPEREF51622393768" ["content"]=> string(192) "Sử dụng mã để nhận ngay 5% hoàn xu cho đơn tối thiểu ₫50.000, hoàn tối đa 5000 xu. *Có hiệu lực đến 01-07-2021. Mã chỉ có giá trị sử dụng một lần." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(8) "LAPEREF5" ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["discount"]=> float(0.05) ["category_name"]=> string(0) "" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(141) "https://shopee.vn/search?promotionId=76692361&signature=dd24eab0691fd2cf61a635ee6f9dd6ff851f946a16af539247b1852ede56b0ed&voucherCode=LAPEREF5" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(127) "https://shopee.vn/voucher-details/LAPEREF5/76692361/dd24eab0691fd2cf61a635ee6f9dd6ff851f946a16af539247b1852ede56b0ed?action=use" ["percentage_used"]=> int(0) ["shopee_category"]=> string(29) "OLAF STORE -ỐP LƯNG IPHONE" ["shopee_signature"]=> string(64) "dd24eab0691fd2cf61a635ee6f9dd6ff851f946a16af539247b1852ede56b0ed" ["shopee_promotion_id"]=> int(76692361) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "608c38a06ff59a02f656860d" ["started_time"]=> int(1618765200000) ["expired_time"]=> int(1625072399000) ["aff_link"]=> string(215) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D76692361%26signature%3Ddd24eab0691fd2cf61a635ee6f9dd6ff851f946a16af539247b1852ede56b0ed%26voucherCode%3DLAPEREF5" } [70]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "19-04-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "19-07-2021 23:59:59" ["title"]=> string(52) "[SHOPEE] Mã hoàn 30% alashop.vn Hotline 0868550022" ["slug"]=> string(65) "shopee-ma-hoan-30-alashop-vn-hotline-0868550022-HOAIALA1619888369" ["content"]=> string(194) "Sử dụng mã để nhận ngay 30% hoàn xu cho đơn tối thiểu ₫50.000, hoàn tối đa 15000 xu. *Có hiệu lực đến 19-07-2021. Mã chỉ có giá trị sử dụng một lần." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(7) "HOAIALA" ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["discount"]=> float(0.3) ["category_name"]=> string(0) "" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(140) "https://shopee.vn/search?promotionId=76696995&signature=ee3af05b12d0ce9f8c6a3335ea3fa02ad9686553f7e27919ac565a07474a3e23&voucherCode=HOAIALA" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(126) "https://shopee.vn/voucher-details/HOAIALA/76696995/ee3af05b12d0ce9f8c6a3335ea3fa02ad9686553f7e27919ac565a07474a3e23?action=use" ["percentage_used"]=> int(26) ["shopee_category"]=> string(29) "alashop.vn Hotline 0868550022" ["shopee_signature"]=> string(64) "ee3af05b12d0ce9f8c6a3335ea3fa02ad9686553f7e27919ac565a07474a3e23" ["shopee_promotion_id"]=> int(76696995) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "608c38a1da846719a15765f2" ["started_time"]=> int(1618765200000) ["expired_time"]=> int(1626713999000) ["aff_link"]=> string(214) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D76696995%26signature%3Dee3af05b12d0ce9f8c6a3335ea3fa02ad9686553f7e27919ac565a07474a3e23%26voucherCode%3DHOAIALA" } [71]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "30-04-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "30-06-2021 23:59:59" ["title"]=> string(45) "[SHOPEE] Mã giảm 5% Tủ Sách Ươm Mầm" ["slug"]=> string(51) "shopee-ma-giam-5-tu-sach-uom-mam-BMNNGOC51621994374" ["content"]=> string(324) "Áp dụng cho sản phẩm tham gia chương trình. Mã BMNNGOC5 giảm 5% tối đa 10K cho đơn hàng từ 200K trên ứng dụng Shopee. Hạn sử dụng 23:59 phút, 30/06/2021. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn.Voucher áp dụng cho thành viên Shopee Book Club" ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(8) "BMNNGOC5" ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["discount"]=> float(0.05) ["category_name"]=> string(0) "" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(141) "https://shopee.vn/search?promotionId=77664017&signature=1553c9f46abb128d7cc5e2df7f7cf20e2285f2b86efe628760355a5211357c6c&voucherCode=BMNNGOC5" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(127) "https://shopee.vn/voucher-details/BMNNGOC5/77664017/1553c9f46abb128d7cc5e2df7f7cf20e2285f2b86efe628760355a5211357c6c?action=use" ["percentage_used"]=> int(53) ["shopee_category"]=> string(22) "Tủ Sách Ươm Mầm" ["shopee_signature"]=> string(64) "1553c9f46abb128d7cc5e2df7f7cf20e2285f2b86efe628760355a5211357c6c" ["shopee_promotion_id"]=> int(77664017) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "608edb64d7709e425e3fdf9a" ["started_time"]=> int(1619715600000) ["expired_time"]=> int(1625072399000) ["aff_link"]=> string(215) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D77664017%26signature%3D1553c9f46abb128d7cc5e2df7f7cf20e2285f2b86efe628760355a5211357c6c%26voucherCode%3DBMNNGOC5" } [72]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "30-04-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "30-06-2021 23:59:59" ["title"]=> string(43) "[SHOPEE] Mã giảm 10% Deli Official Store" ["slug"]=> string(56) "shopee-ma-giam-10-deli-official-store-BMDELI051622738974" ["content"]=> string(325) "Áp dụng cho sản phẩm tham gia chương trình. Mã BMDELI05 giảm 10% tối đa 100K cho đơn hàng từ 99K trên ứng dụng Shopee. Hạn sử dụng 23:59 phút, 30/06/2021. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn.Voucher áp dụng cho thành viên Shopee Book Club" ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(8) "BMDELI05" ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["discount"]=> float(0.1) ["category_name"]=> string(0) "" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(141) "https://shopee.vn/search?promotionId=77663988&signature=ae0544af0918b05984c7653ea924840b4ac638d389a3b033f6e4b68902d48277&voucherCode=BMDELI05" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(127) "https://shopee.vn/voucher-details/BMDELI05/77663988/ae0544af0918b05984c7653ea924840b4ac638d389a3b033f6e4b68902d48277?action=use" ["percentage_used"]=> int(48) ["shopee_category"]=> string(19) "Deli Official Store" ["shopee_signature"]=> string(64) "ae0544af0918b05984c7653ea924840b4ac638d389a3b033f6e4b68902d48277" ["shopee_promotion_id"]=> int(77663988) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "608edb941dfd6712ca2e4560" ["started_time"]=> int(1619715600000) ["expired_time"]=> int(1625072399000) ["aff_link"]=> string(215) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D77663988%26signature%3Dae0544af0918b05984c7653ea924840b4ac638d389a3b033f6e4b68902d48277%26voucherCode%3DBMDELI05" } [73]=> array(19) { ["thumbnail"]=> string(0) "" ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "01-05-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "30-06-2021 23:59:00" ["title"]=> string(44) "[SHOPEE] Mã giảm 20000 đồng 1980 Books" ["slug"]=> string(55) "shopee-ma-giam-20000-dong-1980-books-BM1980051623980115" ["content"]=> string(311) "Áp dụng cho sản phẩm tham gia chương trình. Mã BM198005 giảm 20K cho đơn hàng từ 499K trên ứng dụng Shopee. Hạn sử dụng 23:59 phút, 30/06/2021. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn.Voucher áp dụng cho thành viên Shopee Book Club" ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(8) "BM198005" ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["discount"]=> int(20000) ["category_name"]=> string(0) "" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(141) "https://shopee.vn/search?promotionId=77663989&signature=723f45702bf46d4f1c9717ac55dd15c28f1aeae9564cfe54bdf386af0d53520b&voucherCode=BM198005" } ["extra"]=> array(38) { ["promotionid"]=> int(77663989) ["voucher_code"]=> string(8) "BM198005" ["signature"]=> string(64) "723f45702bf46d4f1c9717ac55dd15c28f1aeae9564cfe54bdf386af0d53520b" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(49900000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(1) ["start_time"]=> int(1619802000) ["end_time"]=> int(1625072340) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(2000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "a5ec3f9dee475485f957b6a15910c2e6" ["icon_text"]=> string(10) "1980 Books" ["customised_labels"]=> array(0) { } ["customised_product_scope_tags"]=> array(0) { } ["shop_id"]=> int(188606801) ["shop_name"]=> string(10) "1980 Books" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(true) ["display_labels"]=> array(0) { } ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(21) "SHOP-881A640182565539" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(2000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "a5ec3f9dee475485f957b6a15910c2e6" ["usage_terms"]=> string(311) "Áp dụng cho sản phẩm tham gia chương trình. Mã BM198005 giảm 20K cho đơn hàng từ 499K trên ứng dụng Shopee. Hạn sử dụng 23:59 phút, 30/06/2021. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn.Voucher áp dụng cho thành viên Shopee Book Club" } ["id"]=> string(24) "608edb96d7709e425e3fdfa2" ["started_time"]=> int(1619802000000) ["expired_time"]=> int(1625072340000) ["aff_link"]=> string(215) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D77663989%26signature%3D723f45702bf46d4f1c9717ac55dd15c28f1aeae9564cfe54bdf386af0d53520b%26voucherCode%3DBM198005" } [74]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "13-04-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "07-07-2021 23:59:59" ["title"]=> string(47) "[SHOPEE] Mã giảm 2000 đồng sachhaynhat.vn" ["slug"]=> string(62) "shopee-ma-giam-2000-dong-sachhaynhat-vn-SFP-761624561620061066" ["content"]=> string(267) "Giảm ngay ₫2.000 cho đơn hàng từ ₫50.000. Áp dụng đến 07-07-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(12) "SFP-76162456" ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["discount"]=> int(2000) ["category_name"]=> string(0) "" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(145) "https://shopee.vn/search?promotionId=76162456&signature=5c3d3a62da44549a1b3ce4f453b41944e92bf4221c34cd7ea703bd530577cae4&voucherCode=SFP-76162456" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(131) "https://shopee.vn/voucher-details/SFP-76162456/76162456/5c3d3a62da44549a1b3ce4f453b41944e92bf4221c34cd7ea703bd530577cae4?action=use" ["percentage_used"]=> int(20) ["shopee_category"]=> string(14) "sachhaynhat.vn" ["shopee_signature"]=> string(64) "5c3d3a62da44549a1b3ce4f453b41944e92bf4221c34cd7ea703bd530577cae4" ["shopee_promotion_id"]=> int(76162456) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "608edb9b29684d312e094f50" ["started_time"]=> int(1618246800000) ["expired_time"]=> int(1625677199000) ["aff_link"]=> string(219) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D76162456%26signature%3D5c3d3a62da44549a1b3ce4f453b41944e92bf4221c34cd7ea703bd530577cae4%26voucherCode%3DSFP-76162456" } [75]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "04-06-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "30-06-2021 23:59:59" ["title"]=> string(35) "[SHOPEE] Mã hoàn 100% Shopee Mart" ["slug"]=> string(53) "shopee-ma-hoan-100-shopee-mart-FMCGMARTHT051623079243" ["content"]=> string(115) "Nhập mã FMCGMARTHT05 hoàn tối đa 30000 xu cho đơn từ 0đ. HSD: 23:59 30/6/2021. Số lượng có hạn." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(12) "FMCGMARTHT05" ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["discount"]=> float(1) ["category_name"]=> string(0) "" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(145) "https://shopee.vn/search?promotionId=81906829&signature=bcaeff3514e9aa54fe288a18aebff26c98b4fec6a2543755634b5e268c8a37d5&voucherCode=FMCGMARTHT05" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(131) "https://shopee.vn/voucher-details/FMCGMARTHT05/81906829/bcaeff3514e9aa54fe288a18aebff26c98b4fec6a2543755634b5e268c8a37d5?action=use" ["percentage_used"]=> int(100) ["shopee_category"]=> string(11) "Shopee Mart" ["shopee_signature"]=> string(64) "bcaeff3514e9aa54fe288a18aebff26c98b4fec6a2543755634b5e268c8a37d5" ["shopee_promotion_id"]=> int(81906829) ["is_shop_voucher"]=> int(1) } ["id"]=> string(24) "608edbadd7709e425e3fdfa5" ["started_time"]=> int(1622739600000) ["expired_time"]=> int(1625072399000) ["aff_link"]=> string(219) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D81906829%26signature%3Dbcaeff3514e9aa54fe288a18aebff26c98b4fec6a2543755634b5e268c8a37d5%26voucherCode%3DFMCGMARTHT05" } [76]=> array(19) { ["thumbnail"]=> string(0) "" ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "01-05-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "30-06-2021 23:59:00" ["title"]=> string(53) "[SHOPEE] Mã giảm 10% Thiên Long_TL Official Store" ["slug"]=> string(65) "shopee-ma-giam-10-thien-long_tl-official-store-BMTLONG51623979209" ["content"]=> string(324) "Áp dụng cho sản phẩm tham gia chương trình. Mã BMTLONG5 giảm 10% tối đa 20K cho đơn hàng từ 99K trên ứng dụng Shopee. Hạn sử dụng 23:59 phút, 30/06/2021. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn.Voucher áp dụng cho thành viên Shopee Book Club" ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(8) "BMTLONG5" ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["discount"]=> float(0.1) ["category_name"]=> string(0) "" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(141) "https://shopee.vn/search?promotionId=77663994&signature=a3070a3685be34bf4d8df147c162d74287b0f14c99c2760464f2258e30e83aa7&voucherCode=BMTLONG5" } ["extra"]=> array(38) { ["promotionid"]=> int(77663994) ["voucher_code"]=> string(8) "BMTLONG5" ["signature"]=> string(64) "a3070a3685be34bf4d8df147c162d74287b0f14c99c2760464f2258e30e83aa7" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(9900000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(65) ["start_time"]=> int(1619802000) ["end_time"]=> int(1625072340) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(10) ["reward_value"]=> int(0) ["reward_cap"]=> int(2000000000) ["icon_hash"]=> string(32) "a40c887ffe643ea275c422e9e5545e39" ["icon_text"]=> string(29) "Thiên Long_TL Official Store" ["customised_labels"]=> array(0) { } ["customised_product_scope_tags"]=> array(0) { } ["shop_id"]=> int(101480242) ["shop_name"]=> string(29) "Thiên Long_TL Official Store" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(true) ["display_labels"]=> array(0) { } ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(21) "SHOP-881A64018256556C" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(0) ["discount_percentage"]=> int(10) ["discount_cap"]=> int(2000000000) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "a40c887ffe643ea275c422e9e5545e39" ["usage_terms"]=> string(324) "Áp dụng cho sản phẩm tham gia chương trình. Mã BMTLONG5 giảm 10% tối đa 20K cho đơn hàng từ 99K trên ứng dụng Shopee. Hạn sử dụng 23:59 phút, 30/06/2021. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn.Voucher áp dụng cho thành viên Shopee Book Club" } ["id"]=> string(24) "608edbaf1dfd6712ca2e4562" ["started_time"]=> int(1619802000000) ["expired_time"]=> int(1625072340000) ["aff_link"]=> string(215) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D77663994%26signature%3Da3070a3685be34bf4d8df147c162d74287b0f14c99c2760464f2258e30e83aa7%26voucherCode%3DBMTLONG5" } [77]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "30-04-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "30-06-2021 23:59:59" ["title"]=> string(37) "[SHOPEE] Mã giảm 10% Lalunavn Shop" ["slug"]=> string(51) "shopee-ma-giam-10-lalunavn-shop-BMLALUNA51622738997" ["content"]=> string(326) "Áp dụng cho sản phẩm tham gia chương trình. Mã BMLALUNA5 giảm 10% tối đa 35K cho đơn hàng từ 350K trên ứng dụng Shopee. Hạn sử dụng 23:59 phút, 30/06/2021. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn.Voucher áp dụng cho thành viên Shopee Book Club" ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(9) "BMLALUNA5" ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["discount"]=> float(0.1) ["category_name"]=> string(0) "" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(142) "https://shopee.vn/search?promotionId=77663992&signature=8e6852c801ff5f474ba710b7d4701f9083aea6cafbcbbcb279019a21ea25389e&voucherCode=BMLALUNA5" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(128) "https://shopee.vn/voucher-details/BMLALUNA5/77663992/8e6852c801ff5f474ba710b7d4701f9083aea6cafbcbbcb279019a21ea25389e?action=use" ["percentage_used"]=> int(6) ["shopee_category"]=> string(13) "Lalunavn Shop" ["shopee_signature"]=> string(64) "8e6852c801ff5f474ba710b7d4701f9083aea6cafbcbbcb279019a21ea25389e" ["shopee_promotion_id"]=> int(77663992) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "608edbb41dfd6712ca2e4564" ["started_time"]=> int(1619715600000) ["expired_time"]=> int(1625072399000) ["aff_link"]=> string(216) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D77663992%26signature%3D8e6852c801ff5f474ba710b7d4701f9083aea6cafbcbbcb279019a21ea25389e%26voucherCode%3DBMLALUNA5" } [78]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "20-04-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "22-07-2021 23:59:59" ["title"]=> string(68) "[SHOPEE] Mã giảm 5000 đồng 🦄 A Little Fabulous Planner 🦄" ["slug"]=> string(69) "shopee-ma-giam-5000-dong-a-little-fabulous-planner-ALITAPR11620050351" ["content"]=> string(268) "Giảm ngay ₫5.000 cho đơn hàng từ ₫199.000. Áp dụng đến 23-07-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(8) "ALITAPR1" ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["discount"]=> int(5000) ["category_name"]=> string(0) "" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(141) "https://shopee.vn/search?promotionId=76736712&signature=ec3969b772360be7456d8f22cfa2720b2d923147347b201ec4c8a53614621a08&voucherCode=ALITAPR1" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(127) "https://shopee.vn/voucher-details/ALITAPR1/76736712/ec3969b772360be7456d8f22cfa2720b2d923147347b201ec4c8a53614621a08?action=use" ["percentage_used"]=> int(0) ["shopee_category"]=> string(35) "🦄 A Little Fabulous Planner 🦄" ["shopee_signature"]=> string(64) "ec3969b772360be7456d8f22cfa2720b2d923147347b201ec4c8a53614621a08" ["shopee_promotion_id"]=> int(76736712) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "608f938ee5a91b77f955d7f3" ["started_time"]=> int(1618851600000) ["expired_time"]=> int(1626973199000) ["aff_link"]=> string(215) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D76736712%26signature%3Dec3969b772360be7456d8f22cfa2720b2d923147347b201ec4c8a53614621a08%26voucherCode%3DALITAPR1" } [79]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "20-04-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "30-06-2021 23:59:59" ["title"]=> string(36) "[SHOPEE] Mã hoàn 50% cafe2fone.com" ["slug"]=> string(51) "shopee-ma-hoan-50-cafe2fone-com-CAFEXFONE1620147492" ["content"]=> string(194) "Sử dụng mã để nhận ngay 50% hoàn xu cho đơn tối thiểu ₫99.000, hoàn tối đa 10000 xu. *Có hiệu lực đến 30-06-2021. Mã chỉ có giá trị sử dụng một lần." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(9) "CAFEXFONE" ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["discount"]=> float(0.5) ["category_name"]=> string(0) "" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(142) "https://shopee.vn/search?promotionId=76751914&signature=2c8883a2b4594f7d73c92988332568cd159748cdfc22b5b08377067690433568&voucherCode=CAFEXFONE" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(128) "https://shopee.vn/voucher-details/CAFEXFONE/76751914/2c8883a2b4594f7d73c92988332568cd159748cdfc22b5b08377067690433568?action=use" ["percentage_used"]=> int(0) ["shopee_category"]=> string(13) "cafe2fone.com" ["shopee_signature"]=> string(64) "2c8883a2b4594f7d73c92988332568cd159748cdfc22b5b08377067690433568" ["shopee_promotion_id"]=> int(76751914) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "60902e18b6146d64b32c83e3" ["started_time"]=> int(1618851600000) ["expired_time"]=> int(1625072399000) ["aff_link"]=> string(216) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D76751914%26signature%3D2c8883a2b4594f7d73c92988332568cd159748cdfc22b5b08377067690433568%26voucherCode%3DCAFEXFONE" } [80]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "01-04-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "20-06-2021 23:59:59" ["title"]=> string(54) "[SHOPEE] Mã giảm 40000 đồng Thoi Trang Thanh Van" ["slug"]=> string(64) "shopee-ma-giam-40000-dong-thoi-trang-thanh-van-VUTHNTH1620666016" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫40.000 cho đơn hàng từ ₫500.000. Áp dụng đến 20-06-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(7) "VUTHNTH" ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["discount"]=> int(40000) ["category_name"]=> string(0) "" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(140) "https://shopee.vn/search?promotionId=74805667&signature=979d71f77e71d62a92900d04b29acce61065b093398f97491f7be9ad081515bd&voucherCode=VUTHNTH" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(126) "https://shopee.vn/voucher-details/VUTHNTH/74805667/979d71f77e71d62a92900d04b29acce61065b093398f97491f7be9ad081515bd?action=use" ["percentage_used"]=> int(0) ["shopee_category"]=> string(20) "Thoi Trang Thanh Van" ["shopee_signature"]=> string(64) "979d71f77e71d62a92900d04b29acce61065b093398f97491f7be9ad081515bd" ["shopee_promotion_id"]=> int(74805667) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "60917e0f6d46867ae54fa786" ["started_time"]=> int(1617210000000) ["expired_time"]=> int(1624208399000) ["aff_link"]=> string(214) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D74805667%26signature%3D979d71f77e71d62a92900d04b29acce61065b093398f97491f7be9ad081515bd%26voucherCode%3DVUTHNTH" } [81]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "02-04-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "07-07-2021 23:59:59" ["title"]=> string(45) "[SHOPEE] Mã giảm 30% Xưởng May BiBiShop" ["slug"]=> string(59) "shopee-ma-giam-30-xuong-may-bibishop-SFP-751381611620666029" ["content"]=> string(285) "Giảm ngay 30%, tối đa ₫10.000, cho đơn hàng từ ₫100.000. Áp dụng đến 07-07-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(12) "SFP-75138161" ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["discount"]=> float(0.3) ["category_name"]=> string(0) "" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(145) "https://shopee.vn/search?promotionId=75138161&signature=b4d136471983d8fb7a1edea6636388273fbec06e5c0a41785e943b288a4ea41a&voucherCode=SFP-75138161" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(131) "https://shopee.vn/voucher-details/SFP-75138161/75138161/b4d136471983d8fb7a1edea6636388273fbec06e5c0a41785e943b288a4ea41a?action=use" ["percentage_used"]=> int(2) ["shopee_category"]=> string(21) "Xưởng May BiBiShop" ["shopee_signature"]=> string(64) "b4d136471983d8fb7a1edea6636388273fbec06e5c0a41785e943b288a4ea41a" ["shopee_promotion_id"]=> int(75138161) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "60917e343dc8b35a1f4d5d7b" ["started_time"]=> int(1617296400000) ["expired_time"]=> int(1625677199000) ["aff_link"]=> string(219) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D75138161%26signature%3Db4d136471983d8fb7a1edea6636388273fbec06e5c0a41785e943b288a4ea41a%26voucherCode%3DSFP-75138161" } [82]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "22-03-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "22-06-2021 23:59:59" ["title"]=> string(45) "[SHOPEE] Mã giảm 8% PHỤ KIỆN LILYHOUSE" ["slug"]=> string(54) "shopee-ma-giam-8-phu-kien-lilyhouse-TUNG22031620665984" ["content"]=> string(284) "Giảm ngay 8%, tối đa ₫50.000, cho đơn hàng từ ₫150.000. Áp dụng đến 22-06-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(8) "TUNG2203" ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["discount"]=> float(0.08) ["category_name"]=> string(0) "" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(141) "https://shopee.vn/search?promotionId=73963082&signature=c27b0e64c4a264c034b266a9f951932aa006493866a8e64afd92b5d0af9bead4&voucherCode=TUNG2203" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(127) "https://shopee.vn/voucher-details/TUNG2203/73963082/c27b0e64c4a264c034b266a9f951932aa006493866a8e64afd92b5d0af9bead4?action=use" ["percentage_used"]=> int(0) ["shopee_category"]=> string(22) "PHỤ KIỆN LILYHOUSE" ["shopee_signature"]=> string(64) "c27b0e64c4a264c034b266a9f951932aa006493866a8e64afd92b5d0af9bead4" ["shopee_promotion_id"]=> int(73963082) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "60917e4f3dc8b35a1f4d5d80" ["started_time"]=> int(1616346000000) ["expired_time"]=> int(1624381199000) ["aff_link"]=> string(215) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D73963082%26signature%3Dc27b0e64c4a264c034b266a9f951932aa006493866a8e64afd92b5d0af9bead4%26voucherCode%3DTUNG2203" } [83]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "08-04-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "08-07-2021 23:59:59" ["title"]=> string(31) "[SHOPEE] Mã hoàn 50% NJOYSHOP" ["slug"]=> string(42) "shopee-ma-hoan-50-njoyshop-ZENK51620233930" ["content"]=> string(194) "Sử dụng mã để nhận ngay 50% hoàn xu cho đơn tối thiểu ₫150.000, hoàn tối đa 5000 xu. *Có hiệu lực đến 08-07-2021. Mã chỉ có giá trị sử dụng một lần." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(5) "ZENK5" ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["discount"]=> float(0.5) ["category_name"]=> string(0) "" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(138) "https://shopee.vn/search?promotionId=75818399&signature=12b1e36b50a4e33a308ba5ad5f359809608c367ef48de5b7c70cadf9e08ef586&voucherCode=ZENK5" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(124) "https://shopee.vn/voucher-details/ZENK5/75818399/12b1e36b50a4e33a308ba5ad5f359809608c367ef48de5b7c70cadf9e08ef586?action=use" ["percentage_used"]=> int(0) ["shopee_category"]=> string(8) "NJOYSHOP" ["shopee_signature"]=> string(64) "12b1e36b50a4e33a308ba5ad5f359809608c367ef48de5b7c70cadf9e08ef586" ["shopee_promotion_id"]=> int(75818399) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "60917e7398dce479297fab55" ["started_time"]=> int(1617814800000) ["expired_time"]=> int(1625763599000) ["aff_link"]=> string(212) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D75818399%26signature%3D12b1e36b50a4e33a308ba5ad5f359809608c367ef48de5b7c70cadf9e08ef586%26voucherCode%3DZENK5" } [84]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "27-03-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "25-06-2021 23:59:59" ["title"]=> string(54) "[SHOPEE] Mã hoàn 10% Sỉ Quần Áo Thời Trang QC" ["slug"]=> string(61) "shopee-ma-hoan-10-si-quan-ao-thoi-trang-qc-DUNGGGKM1620666062" ["content"]=> string(193) "Sử dụng mã để nhận ngay 10% hoàn xu cho đơn tối thiểu ₫99.000, hoàn tối đa 7000 xu. *Có hiệu lực đến 25-06-2021. Mã chỉ có giá trị sử dụng một lần." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(8) "DUNGGGKM" ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["discount"]=> float(0.1) ["category_name"]=> string(0) "" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(141) "https://shopee.vn/search?promotionId=74458388&signature=ae40de501ef52a10c366a9289eb2f2b39ff996b276772829809e98ddf59d5749&voucherCode=DUNGGGKM" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(127) "https://shopee.vn/voucher-details/DUNGGGKM/74458388/ae40de501ef52a10c366a9289eb2f2b39ff996b276772829809e98ddf59d5749?action=use" ["percentage_used"]=> int(2) ["shopee_category"]=> string(31) "Sỉ Quần Áo Thời Trang QC" ["shopee_signature"]=> string(64) "ae40de501ef52a10c366a9289eb2f2b39ff996b276772829809e98ddf59d5749" ["shopee_promotion_id"]=> int(74458388) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "60917e7f3dc8b35a1f4d5d88" ["started_time"]=> int(1616778000000) ["expired_time"]=> int(1624640399000) ["aff_link"]=> string(215) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D74458388%26signature%3Dae40de501ef52a10c366a9289eb2f2b39ff996b276772829809e98ddf59d5749%26voucherCode%3DDUNGGGKM" } [85]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "28-04-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "30-06-2021 23:59:59" ["title"]=> string(39) "[SHOPEE] Mã giảm 20% UNISEX T-SHIRTS" ["slug"]=> string(52) "shopee-ma-giam-20-unisex-t-shirts-KABI200K1620666064" ["content"]=> string(285) "Giảm ngay 20%, tối đa ₫15.000, cho đơn hàng từ ₫200.000. Áp dụng đến 30-06-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(8) "KABI200K" ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["discount"]=> float(0.2) ["category_name"]=> string(0) "" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(141) "https://shopee.vn/search?promotionId=77683634&signature=0a8c2eaee7b9fcd1b669f2ae3c5bfb9a720d838237b1561f2b8c32da22a7e6da&voucherCode=KABI200K" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(127) "https://shopee.vn/voucher-details/KABI200K/77683634/0a8c2eaee7b9fcd1b669f2ae3c5bfb9a720d838237b1561f2b8c32da22a7e6da?action=use" ["percentage_used"]=> int(0) ["shopee_category"]=> string(15) "UNISEX T-SHIRTS" ["shopee_signature"]=> string(64) "0a8c2eaee7b9fcd1b669f2ae3c5bfb9a720d838237b1561f2b8c32da22a7e6da" ["shopee_promotion_id"]=> int(77683634) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "60917e8198dce479297fab57" ["started_time"]=> int(1619542800000) ["expired_time"]=> int(1625072399000) ["aff_link"]=> string(215) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D77683634%26signature%3D0a8c2eaee7b9fcd1b669f2ae3c5bfb9a720d838237b1561f2b8c32da22a7e6da%26voucherCode%3DKABI200K" } [86]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "05-04-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "03-07-2021 23:59:59" ["title"]=> string(66) "[SHOPEE] Mã giảm 10000 đồng Chaqueen - Thời Trang Nam Nữ" ["slug"]=> string(70) "shopee-ma-giam-10000-dong-chaqueen-thoi-trang-nam-nu-SAMP10K1620666041" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫150.000. Áp dụng đến 03-07-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(7) "SAMP10K" ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["discount"]=> int(10000) ["category_name"]=> string(0) "" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(140) "https://shopee.vn/search?promotionId=75415068&signature=8354199bbb451888ec9c112db3aab99206091eca8e116982f69e8c4c4c76b9a7&voucherCode=SAMP10K" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(126) "https://shopee.vn/voucher-details/SAMP10K/75415068/8354199bbb451888ec9c112db3aab99206091eca8e116982f69e8c4c4c76b9a7?action=use" ["percentage_used"]=> int(0) ["shopee_category"]=> string(32) "Chaqueen - Thời Trang Nam Nữ" ["shopee_signature"]=> string(64) "8354199bbb451888ec9c112db3aab99206091eca8e116982f69e8c4c4c76b9a7" ["shopee_promotion_id"]=> int(75415068) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "60917e8d3dc8b35a1f4d5d8e" ["started_time"]=> int(1617555600000) ["expired_time"]=> int(1625331599000) ["aff_link"]=> string(214) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D75415068%26signature%3D8354199bbb451888ec9c112db3aab99206091eca8e116982f69e8c4c4c76b9a7%26voucherCode%3DSAMP10K" } [87]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "13-04-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "15-07-2021 23:59:59" ["title"]=> string(49) "[SHOPEE] Mã giảm 15000 đồng Vdecor Official" ["slug"]=> string(61) "shopee-ma-giam-15000-dong-vdecor-official-VDECOR1501620223067" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫15.000 cho đơn hàng từ ₫460.000. Áp dụng đến 15-07-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(9) "VDECOR150" ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["discount"]=> int(15000) ["category_name"]=> string(0) "" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(142) "https://shopee.vn/search?promotionId=76225761&signature=29f0688473818124758c791f87d450057047e589b99f426760e5c6f22aaeca13&voucherCode=VDECOR150" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(128) "https://shopee.vn/voucher-details/VDECOR150/76225761/29f0688473818124758c791f87d450057047e589b99f426760e5c6f22aaeca13?action=use" ["percentage_used"]=> int(0) ["shopee_category"]=> string(15) "Vdecor Official" ["shopee_signature"]=> string(64) "29f0688473818124758c791f87d450057047e589b99f426760e5c6f22aaeca13" ["shopee_promotion_id"]=> int(76225761) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "6092919b21d4c94631505635" ["started_time"]=> int(1618246800000) ["expired_time"]=> int(1626368399000) ["aff_link"]=> string(216) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D76225761%26signature%3D29f0688473818124758c791f87d450057047e589b99f426760e5c6f22aaeca13%26voucherCode%3DVDECOR150" } [88]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "08-04-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "08-07-2021 23:59:59" ["title"]=> string(31) "[SHOPEE] Mã hoàn 50% NJOYSHOP" ["slug"]=> string(43) "shopee-ma-hoan-50-njoyshop-ZENK151620320266" ["content"]=> string(195) "Sử dụng mã để nhận ngay 50% hoàn xu cho đơn tối thiểu ₫400.000, hoàn tối đa 15000 xu. *Có hiệu lực đến 08-07-2021. Mã chỉ có giá trị sử dụng một lần." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(6) "ZENK15" ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["discount"]=> float(0.5) ["category_name"]=> string(0) "" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(139) "https://shopee.vn/search?promotionId=75818525&signature=d3f502ddd2bbbc22f625527b62eb7851c823f704e59ef8e7048816fceb41192d&voucherCode=ZENK15" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(125) "https://shopee.vn/voucher-details/ZENK15/75818525/d3f502ddd2bbbc22f625527b62eb7851c823f704e59ef8e7048816fceb41192d?action=use" ["percentage_used"]=> int(0) ["shopee_category"]=> string(8) "NJOYSHOP" ["shopee_signature"]=> string(64) "d3f502ddd2bbbc22f625527b62eb7851c823f704e59ef8e7048816fceb41192d" ["shopee_promotion_id"]=> int(75818525) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "6092cfb57a05c316ba17bd24" ["started_time"]=> int(1617814800000) ["expired_time"]=> int(1625763599000) ["aff_link"]=> string(213) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D75818525%26signature%3Dd3f502ddd2bbbc22f625527b62eb7851c823f704e59ef8e7048816fceb41192d%26voucherCode%3DZENK15" } [89]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "28-04-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "30-06-2021 23:59:59" ["title"]=> string(39) "[SHOPEE] Mã giảm 50% Công Nghệ 5s" ["slug"]=> string(49) "shopee-ma-giam-50-cong-nghe-5s-NGUY5S1C1620319677" ["content"]=> string(284) "Giảm ngay 50%, tối đa ₫8.000, cho đơn hàng từ ₫689.000. Áp dụng đến 30-06-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(8) "NGUY5S1C" ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["discount"]=> float(0.5) ["category_name"]=> string(0) "" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(141) "https://shopee.vn/search?promotionId=77712324&signature=71148b8c53c6115112444061febf18ea8bca3b1c56269f3e97f75c319d4ff0cc&voucherCode=NGUY5S1C" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(127) "https://shopee.vn/voucher-details/NGUY5S1C/77712324/71148b8c53c6115112444061febf18ea8bca3b1c56269f3e97f75c319d4ff0cc?action=use" ["percentage_used"]=> int(65) ["shopee_category"]=> string(15) "Công Nghệ 5s" ["shopee_signature"]=> string(64) "71148b8c53c6115112444061febf18ea8bca3b1c56269f3e97f75c319d4ff0cc" ["shopee_promotion_id"]=> int(77712324) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "6092cfb6cb7f5c3e046f3d27" ["started_time"]=> int(1619542800000) ["expired_time"]=> int(1625072399000) ["aff_link"]=> string(215) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D77712324%26signature%3D71148b8c53c6115112444061febf18ea8bca3b1c56269f3e97f75c319d4ff0cc%26voucherCode%3DNGUY5S1C" } [90]=> array(19) { ["thumbnail"]=> string(0) "" ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "01-05-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "30-06-2021 23:59:00" ["title"]=> string(35) "[SHOPEE] Mã giảm 10% mr.paper.vn" ["slug"]=> string(49) "shopee-ma-giam-10-mr-paper-vn-BMPAPER251623979275" ["content"]=> string(324) "Áp dụng cho sản phẩm tham gia chương trình. Mã BMPAPER25 giảm 10% tối đa 6K cho đơn hàng từ 60K trên ứng dụng Shopee. Hạn sử dụng 23:59 phút, 30/06/2021. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn.Voucher áp dụng cho thành viên Shopee Book Club" ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(9) "BMPAPER25" ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["discount"]=> float(0.1) ["category_name"]=> string(0) "" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(142) "https://shopee.vn/search?promotionId=77664044&signature=b15b6a7550d52038acfb68fefd763be319ba60931f9350be2513a187914c5f0d&voucherCode=BMPAPER25" } ["extra"]=> array(38) { ["promotionid"]=> int(77664044) ["voucher_code"]=> string(9) "BMPAPER25" ["signature"]=> string(64) "b15b6a7550d52038acfb68fefd763be319ba60931f9350be2513a187914c5f0d" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(6000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(61) ["start_time"]=> int(1619802000) ["end_time"]=> int(1625072340) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(10) ["reward_value"]=> int(0) ["reward_cap"]=> int(600000000) ["icon_hash"]=> string(32) "39762ff88ca36e687242eac70b34d04b" ["icon_text"]=> string(11) "mr.paper.vn" ["customised_labels"]=> array(0) { } ["customised_product_scope_tags"]=> array(0) { } ["shop_id"]=> int(292412865) ["shop_name"]=> string(11) "mr.paper.vn" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["display_labels"]=> array(0) { } ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(21) "SHOP-821A640182570478" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(0) ["discount_percentage"]=> int(10) ["discount_cap"]=> int(600000000) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "39762ff88ca36e687242eac70b34d04b" ["usage_terms"]=> string(324) "Áp dụng cho sản phẩm tham gia chương trình. Mã BMPAPER25 giảm 10% tối đa 6K cho đơn hàng từ 60K trên ứng dụng Shopee. Hạn sử dụng 23:59 phút, 30/06/2021. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn.Voucher áp dụng cho thành viên Shopee Book Club" } ["id"]=> string(24) "6092cfde7a05c316ba17bd28" ["started_time"]=> int(1619802000000) ["expired_time"]=> int(1625072340000) ["aff_link"]=> string(216) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D77664044%26signature%3Db15b6a7550d52038acfb68fefd763be319ba60931f9350be2513a187914c5f0d%26voucherCode%3DBMPAPER25" } [91]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "30-04-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "30-06-2021 23:59:59" ["title"]=> string(34) "[SHOPEE] Mã giảm 10% winzige.vn" ["slug"]=> string(47) "shopee-ma-giam-10-winzige-vn-BMWINZ251622738941" ["content"]=> string(325) "Áp dụng cho sản phẩm tham gia chương trình. Mã BMWINZ25 giảm 10% tối đa 20K cho đơn hàng từ 199K trên ứng dụng Shopee. Hạn sử dụng 23:59 phút, 30/06/2021. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn.Voucher áp dụng cho thành viên Shopee Book Club" ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(8) "BMWINZ25" ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["discount"]=> float(0.1) ["category_name"]=> string(0) "" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(141) "https://shopee.vn/search?promotionId=77664050&signature=0ecc22f2257ffdaffd4a097ae905ede6a0ad0f7703adf724cc9b45dd1e82786a&voucherCode=BMWINZ25" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(127) "https://shopee.vn/voucher-details/BMWINZ25/77664050/0ecc22f2257ffdaffd4a097ae905ede6a0ad0f7703adf724cc9b45dd1e82786a?action=use" ["percentage_used"]=> int(41) ["shopee_category"]=> string(10) "winzige.vn" ["shopee_signature"]=> string(64) "0ecc22f2257ffdaffd4a097ae905ede6a0ad0f7703adf724cc9b45dd1e82786a" ["shopee_promotion_id"]=> int(77664050) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "6092cfec7a05c316ba17bd29" ["started_time"]=> int(1619715600000) ["expired_time"]=> int(1625072399000) ["aff_link"]=> string(215) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D77664050%26signature%3D0ecc22f2257ffdaffd4a097ae905ede6a0ad0f7703adf724cc9b45dd1e82786a%26voucherCode%3DBMWINZ25" } [92]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "08-04-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "08-07-2021 23:59:59" ["title"]=> string(31) "[SHOPEE] Mã hoàn 50% NJOYSHOP" ["slug"]=> string(43) "shopee-ma-hoan-50-njoyshop-ZENK101620320321" ["content"]=> string(195) "Sử dụng mã để nhận ngay 50% hoàn xu cho đơn tối thiểu ₫250.000, hoàn tối đa 10000 xu. *Có hiệu lực đến 08-07-2021. Mã chỉ có giá trị sử dụng một lần." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(6) "ZENK10" ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["discount"]=> float(0.5) ["category_name"]=> string(0) "" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(139) "https://shopee.vn/search?promotionId=75818488&signature=3da2c62df4e1275cf8ad66ec3b14fa386918d072576d40f7dd734cfb863895ba&voucherCode=ZENK10" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(125) "https://shopee.vn/voucher-details/ZENK10/75818488/3da2c62df4e1275cf8ad66ec3b14fa386918d072576d40f7dd734cfb863895ba?action=use" ["percentage_used"]=> int(0) ["shopee_category"]=> string(8) "NJOYSHOP" ["shopee_signature"]=> string(64) "3da2c62df4e1275cf8ad66ec3b14fa386918d072576d40f7dd734cfb863895ba" ["shopee_promotion_id"]=> int(75818488) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "6092cfef7a05c316ba17bd2a" ["started_time"]=> int(1617814800000) ["expired_time"]=> int(1625763599000) ["aff_link"]=> string(213) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D75818488%26signature%3D3da2c62df4e1275cf8ad66ec3b14fa386918d072576d40f7dd734cfb863895ba%26voucherCode%3DZENK10" } [93]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "09-04-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "30-06-2021 23:59:59" ["title"]=> string(57) "[SHOPEE] Mã giảm 2000 đồng Thẻ Nhớ Chính Hãng" ["slug"]=> string(61) "shopee-ma-giam-2000-dong-the-nho-chinh-hang-THEN2K41620319684" ["content"]=> string(268) "Giảm ngay ₫2.000 cho đơn hàng từ ₫199.000. Áp dụng đến 30-06-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(7) "THEN2K4" ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["discount"]=> int(2000) ["category_name"]=> string(0) "" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(140) "https://shopee.vn/search?promotionId=75896279&signature=ae4d7fe5aa3aa6476fb907257d01cd299494b10e77decc18aee5b212e1dca5ad&voucherCode=THEN2K4" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(126) "https://shopee.vn/voucher-details/THEN2K4/75896279/ae4d7fe5aa3aa6476fb907257d01cd299494b10e77decc18aee5b212e1dca5ad?action=use" ["percentage_used"]=> int(3) ["shopee_category"]=> string(24) "Thẻ Nhớ Chính Hãng" ["shopee_signature"]=> string(64) "ae4d7fe5aa3aa6476fb907257d01cd299494b10e77decc18aee5b212e1dca5ad" ["shopee_promotion_id"]=> int(75896279) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "6092d00b633a9a1f7f6bc9a4" ["started_time"]=> int(1617901200000) ["expired_time"]=> int(1625072399000) ["aff_link"]=> string(214) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D75896279%26signature%3Dae4d7fe5aa3aa6476fb907257d01cd299494b10e77decc18aee5b212e1dca5ad%26voucherCode%3DTHEN2K4" } [94]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "31-03-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "30-06-2021 23:59:59" ["title"]=> string(41) "[SHOPEE] Mã giảm 20000 đồng zestore" ["slug"]=> string(51) "shopee-ma-giam-20000-dong-zestore-ZEST20K1620261257" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫20.000 cho đơn hàng từ ₫500.000. Áp dụng đến 30-06-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(7) "ZEST20K" ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["discount"]=> int(20000) ["category_name"]=> string(0) "" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(140) "https://shopee.vn/search?promotionId=74739564&signature=9acd4a8b5ee7d4313aa2d8ba9a6f2bdff484df6ba0ee6bb56e51b5454b1961fb&voucherCode=ZEST20K" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(126) "https://shopee.vn/voucher-details/ZEST20K/74739564/9acd4a8b5ee7d4313aa2d8ba9a6f2bdff484df6ba0ee6bb56e51b5454b1961fb?action=use" ["percentage_used"]=> int(0) ["shopee_category"]=> string(7) "zestore" ["shopee_signature"]=> string(64) "9acd4a8b5ee7d4313aa2d8ba9a6f2bdff484df6ba0ee6bb56e51b5454b1961fb" ["shopee_promotion_id"]=> int(74739564) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "6092e9cbcb7f5c3e046f3d42" ["started_time"]=> int(1617123600000) ["expired_time"]=> int(1625072399000) ["aff_link"]=> string(214) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D74739564%26signature%3D9acd4a8b5ee7d4313aa2d8ba9a6f2bdff484df6ba0ee6bb56e51b5454b1961fb%26voucherCode%3DZEST20K" } [95]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "31-03-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "30-06-2021 23:59:59" ["title"]=> string(41) "[SHOPEE] Mã giảm 50000 đồng zestore" ["slug"]=> string(50) "shopee-ma-giam-50000-dong-zestore-ZEST501620261503" ["content"]=> string(271) "Giảm ngay ₫50.000 cho đơn hàng từ ₫2.000.000. Áp dụng đến 30-06-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(6) "ZEST50" ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["discount"]=> int(50000) ["category_name"]=> string(0) "" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(139) "https://shopee.vn/search?promotionId=74739766&signature=4f548b48b4d5a9d2780c5931ccf139218f25aa3020f26f2301af32e317882c5d&voucherCode=ZEST50" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(125) "https://shopee.vn/voucher-details/ZEST50/74739766/4f548b48b4d5a9d2780c5931ccf139218f25aa3020f26f2301af32e317882c5d?action=use" ["percentage_used"]=> int(0) ["shopee_category"]=> string(7) "zestore" ["shopee_signature"]=> string(64) "4f548b48b4d5a9d2780c5931ccf139218f25aa3020f26f2301af32e317882c5d" ["shopee_promotion_id"]=> int(74739766) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "6092ed437a05c316ba17bd3b" ["started_time"]=> int(1617123600000) ["expired_time"]=> int(1625072399000) ["aff_link"]=> string(213) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D74739766%26signature%3D4f548b48b4d5a9d2780c5931ccf139218f25aa3020f26f2301af32e317882c5d%26voucherCode%3DZEST50" } [96]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "17-03-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "18-06-2021 23:59:59" ["title"]=> string(58) "[SHOPEE] Mã giảm 10000 đồng LINH KIỆN ĐỨC PHÁT" ["slug"]=> string(64) "shopee-ma-giam-10000-dong-linh-kien-duc-phat-TIPH555551620309506" ["content"]=> string(271) "Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫1.000.000. Áp dụng đến 18-06-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(9) "TIPH55555" ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["discount"]=> int(10000) ["category_name"]=> string(0) "" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(142) "https://shopee.vn/search?promotionId=73514658&signature=799ceb7a1c33d1863bd0d96e25b6637d20c351ace5bfb5f2c2875efd958d3388&voucherCode=TIPH55555" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(128) "https://shopee.vn/voucher-details/TIPH55555/73514658/799ceb7a1c33d1863bd0d96e25b6637d20c351ace5bfb5f2c2875efd958d3388?action=use" ["percentage_used"]=> int(0) ["shopee_category"]=> string(24) "LINH KIỆN ĐỨC PHÁT" ["shopee_signature"]=> string(64) "799ceb7a1c33d1863bd0d96e25b6637d20c351ace5bfb5f2c2875efd958d3388" ["shopee_promotion_id"]=> int(73514658) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "609387efbbd0e2561f47aa58" ["started_time"]=> int(1615914000000) ["expired_time"]=> int(1624035599000) ["aff_link"]=> string(216) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D73514658%26signature%3D799ceb7a1c33d1863bd0d96e25b6637d20c351ace5bfb5f2c2875efd958d3388%26voucherCode%3DTIPH55555" } [97]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "17-03-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "18-06-2021 23:59:59" ["title"]=> string(57) "[SHOPEE] Mã giảm 5000 đồng LINH KIỆN ĐỨC PHÁT" ["slug"]=> string(63) "shopee-ma-giam-5000-dong-linh-kien-duc-phat-TIPH444441620309473" ["content"]=> string(268) "Giảm ngay ₫5.000 cho đơn hàng từ ₫500.000. Áp dụng đến 18-06-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(9) "TIPH44444" ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["discount"]=> int(5000) ["category_name"]=> string(0) "" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(142) "https://shopee.vn/search?promotionId=73514577&signature=5c747642cd320ca99c64a9971ce90a550a6571ed5c1fb5ef5925de8bc196a5e6&voucherCode=TIPH44444" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(128) "https://shopee.vn/voucher-details/TIPH44444/73514577/5c747642cd320ca99c64a9971ce90a550a6571ed5c1fb5ef5925de8bc196a5e6?action=use" ["percentage_used"]=> int(1) ["shopee_category"]=> string(24) "LINH KIỆN ĐỨC PHÁT" ["shopee_signature"]=> string(64) "5c747642cd320ca99c64a9971ce90a550a6571ed5c1fb5ef5925de8bc196a5e6" ["shopee_promotion_id"]=> int(73514577) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "6093924830349014386711b2" ["started_time"]=> int(1615914000000) ["expired_time"]=> int(1624035599000) ["aff_link"]=> string(216) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D73514577%26signature%3D5c747642cd320ca99c64a9971ce90a550a6571ed5c1fb5ef5925de8bc196a5e6%26voucherCode%3DTIPH44444" } [98]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "16-04-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "16-07-2021 23:59:59" ["title"]=> string(51) "[SHOPEE] Mã giảm 10000 đồng Xế Cưng - Shop" ["slug"]=> string(57) "shopee-ma-giam-10000-dong-xe-cung-shop-XECUSU021620309520" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫399.000. Áp dụng đến 16-07-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(8) "XECUSU02" ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["discount"]=> int(10000) ["category_name"]=> string(0) "" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(141) "https://shopee.vn/search?promotionId=76504633&signature=4f411b9531f458c174b57fdd4a7500b2614e1dfba98416eec89767741c52c9cb&voucherCode=XECUSU02" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(127) "https://shopee.vn/voucher-details/XECUSU02/76504633/4f411b9531f458c174b57fdd4a7500b2614e1dfba98416eec89767741c52c9cb?action=use" ["percentage_used"]=> int(6) ["shopee_category"]=> string(17) "Xế Cưng - Shop" ["shopee_signature"]=> string(64) "4f411b9531f458c174b57fdd4a7500b2614e1dfba98416eec89767741c52c9cb" ["shopee_promotion_id"]=> int(76504633) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "6093927230349014386711b3" ["started_time"]=> int(1618506000000) ["expired_time"]=> int(1626454799000) ["aff_link"]=> string(215) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D76504633%26signature%3D4f411b9531f458c174b57fdd4a7500b2614e1dfba98416eec89767741c52c9cb%26voucherCode%3DXECUSU02" } [99]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "14-04-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "30-06-2021 23:59:59" ["title"]=> string(49) "[SHOPEE] Mã giảm 5% Phụ Kiện Oto Giá Sỉ" ["slug"]=> string(56) "shopee-ma-giam-5-phu-kien-oto-gia-si-SIEUDGIA21620309583" ["content"]=> string(278) "Giảm ngay 5%, tối đa ₫10.000, cho đơn hàng từ ₫0. Áp dụng đến 30-06-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(9) "SIEUDGIA2" ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["discount"]=> float(0.05) ["category_name"]=> string(0) "" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(142) "https://shopee.vn/search?promotionId=76257557&signature=b2f6e983945cd3fe90467d6e7132a63eb58b36fc38b4b72c3d854000b322765c&voucherCode=SIEUDGIA2" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(128) "https://shopee.vn/voucher-details/SIEUDGIA2/76257557/b2f6e983945cd3fe90467d6e7132a63eb58b36fc38b4b72c3d854000b322765c?action=use" ["percentage_used"]=> int(2) ["shopee_category"]=> string(26) "Phụ Kiện Oto Giá Sỉ" ["shopee_signature"]=> string(64) "b2f6e983945cd3fe90467d6e7132a63eb58b36fc38b4b72c3d854000b322765c" ["shopee_promotion_id"]=> int(76257557) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "609392be30349014386711b5" ["started_time"]=> int(1618333200000) ["expired_time"]=> int(1625072399000) ["aff_link"]=> string(216) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D76257557%26signature%3Db2f6e983945cd3fe90467d6e7132a63eb58b36fc38b4b72c3d854000b322765c%26voucherCode%3DSIEUDGIA2" } }

Giảm giá cực sâu

Xem thêm