lỗi api

Không có dữ liệu

array(100) { [0]=> array(16) { ["offer_id"]=> string(4) "tiki" ["started_date"]=> string(19) "29-06-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "30-11-2030 21:55:59" ["title"]=> string(46) "[TIKI] Mã giảm 5k cho đơn hàng từ 150k" ["slug"]=> string(53) "tiki-ma-giam-5k-cho-don-hang-tu-150k-dns0011624910407" ["content"]=> string(159) "Giảm 5K cho đơn hàng từ 150K.
Áp dụng cho sản phẩm của Đại Nam Sport.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(6) "DNS001" ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["discount"]=> string(4) "5000" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(57) "https://tiki.vn/khuyen-mai/lam-dep-thoi-bao-sale-dien-dao" } ["id"]=> string(24) "60a93a4fd79bb50f950b5a24" ["started_time"]=> int(1624899600000) ["expired_time"]=> int(1922280959000) ["aff_link"]=> string(121) "https://gotrackecom.info/v1/7DTuRCETWGpExf6QmASX7g?go=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fkhuyen-mai%2Flam-dep-thoi-bao-sale-dien-dao" } [1]=> array(17) { ["offer_id"]=> string(4) "tiki" ["started_date"]=> string(19) "07-10-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "30-11-2036 21:58:59" ["title"]=> string(47) "[TIKI] Mã giảm 20k cho đơn hàng từ 500k" ["slug"]=> string(54) "tiki-ma-giam-20k-cho-don-hang-tu-500k-dns0041633539613" ["content"]=> string(160) "Giảm 20K cho đơn hàng từ 500K.
Áp dụng cho sản phẩm của Đại Nam Sport.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(6) "DNS004" ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["discount"]=> string(5) "20000" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(48) "https://tiki.vn/khuyen-mai/hang-the-thao-gia-tot" } ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "60b9ec986dc01f27f7786425" ["started_time"]=> int(1633539600000) ["expired_time"]=> int(2111669939000) ["aff_link"]=> string(112) "https://gotrackecom.info/v1/7DTuRCETWGpExf6QmASX7g?go=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fkhuyen-mai%2Fhang-the-thao-gia-tot" } [2]=> array(17) { ["offer_id"]=> string(4) "tiki" ["started_date"]=> string(19) "19-11-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "30-11-2033 21:57:59" ["title"]=> string(47) "[TIKI] Mã giảm 10k cho đơn hàng từ 250k" ["slug"]=> string(54) "tiki-ma-giam-10k-cho-don-hang-tu-250k-dns0021637284519" ["content"]=> string(160) "Giảm 10K cho đơn hàng từ 250K.
Áp dụng cho sản phẩm của Đại Nam Sport.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(6) "DNS002" ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["discount"]=> string(5) "10000" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(57) "https://tiki.vn/khuyen-mai/lam-dep-thoi-bao-sale-dien-dao" } ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "60a93a4ea55d9d33963ee7a0" ["started_time"]=> int(1637254800000) ["expired_time"]=> int(2016975479000) ["aff_link"]=> string(121) "https://gotrackecom.info/v1/7DTuRCETWGpExf6QmASX7g?go=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fkhuyen-mai%2Flam-dep-thoi-bao-sale-dien-dao" } [3]=> array(17) { ["offer_id"]=> string(4) "tiki" ["started_date"]=> string(19) "19-11-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "30-11-2035 21:58:59" ["title"]=> string(47) "[TIKI] Mã giảm 15k cho đơn hàng từ 350k" ["slug"]=> string(54) "tiki-ma-giam-15k-cho-don-hang-tu-350k-dns0031637284519" ["content"]=> string(160) "Giảm 15K cho đơn hàng từ 350K.
Áp dụng cho sản phẩm của Đại Nam Sport.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(6) "DNS003" ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["discount"]=> string(5) "15000" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(57) "https://tiki.vn/khuyen-mai/lam-dep-thoi-bao-sale-dien-dao" } ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "60a93a51d79bb50f950b5a25" ["started_time"]=> int(1637254800000) ["expired_time"]=> int(2080047539000) ["aff_link"]=> string(121) "https://gotrackecom.info/v1/7DTuRCETWGpExf6QmASX7g?go=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fkhuyen-mai%2Flam-dep-thoi-bao-sale-dien-dao" } [4]=> array(17) { ["coupon_code"]=> string(6) "DGF223" ["content"]=> string(102) "Giảm 70K cho đơn hàng từ 1.6 triệu.
Áp dụng cho sản phẩm của Remax Việt Nam." ["discount"]=> int(70000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "27-07-2024 23:59:59" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(37) "https://tiki.vn/khuyen-mai/tech-arena" } ["offer_id"]=> string(4) "tiki" ["slug"]=> string(59) "tiki-ma-giam-70k-cho-don-hang-tu-1-6-trieu-dgf2231716402628" ["started_date"]=> string(19) "23-05-2024 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(54) "[TIKI] Mã giảm 70k cho đơn hàng từ 1.6 triệu" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "6636c8928840fe56230a67d0" ["started_time"]=> int(1716397200000) ["expired_time"]=> int(1722099599000) ["aff_link"]=> string(101) "https://gotrackecom.info/v1/7DTuRCETWGpExf6QmASX7g?go=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fkhuyen-mai%2Ftech-arena" } [5]=> array(17) { ["coupon_code"]=> string(9) "ADONG20KK" ["content"]=> string(97) "Giảm 20K cho đơn hàng từ 690K.
Áp dụng cho sản phẩm của Á ĐÔNG HAIRSHOP." ["discount"]=> int(20000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "31-07-2024 23:59:59" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(58) "https://tiki.vn/khuyen-mai/khuyen-mai-hot-lam-dep-suc-khoe" } ["offer_id"]=> string(4) "tiki" ["slug"]=> string(57) "tiki-ma-giam-20k-cho-don-hang-tu-690k-adong20kk1716402617" ["started_date"]=> string(19) "23-05-2024 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(47) "[TIKI] Mã giảm 20k cho đơn hàng từ 690k" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "6636c8878840fe56230a674b" ["started_time"]=> int(1716397200000) ["expired_time"]=> int(1722445199000) ["aff_link"]=> string(122) "https://gotrackecom.info/v1/7DTuRCETWGpExf6QmASX7g?go=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fkhuyen-mai%2Fkhuyen-mai-hot-lam-dep-suc-khoe" } [6]=> array(17) { ["coupon_code"]=> string(10) "2OYRA41RQY" ["content"]=> string(97) "Giảm 5K cho đơn hàng từ 150K.
Áp dụng cho sản phẩm của HXSJ Official Store." ["discount"]=> int(5000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "31-07-2024 23:59:59" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(37) "https://tiki.vn/khuyen-mai/tech-arena" } ["offer_id"]=> string(4) "tiki" ["slug"]=> string(57) "tiki-ma-giam-5k-cho-don-hang-tu-150k-2oyra41rqy1716402627" ["started_date"]=> string(19) "23-05-2024 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(46) "[TIKI] Mã giảm 5k cho đơn hàng từ 150k" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "6636c8928840fe56230a67cb" ["started_time"]=> int(1716397200000) ["expired_time"]=> int(1722445199000) ["aff_link"]=> string(101) "https://gotrackecom.info/v1/7DTuRCETWGpExf6QmASX7g?go=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fkhuyen-mai%2Ftech-arena" } [7]=> array(17) { ["coupon_code"]=> string(9) "SALESK600" ["content"]=> string(91) "Giảm 30K cho đơn hàng từ 599K.
Áp dụng cho sản phẩm của Linda87 shop." ["discount"]=> int(30000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "31-08-2024 23:59:59" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(58) "https://tiki.vn/khuyen-mai/khuyen-mai-hot-lam-dep-suc-khoe" } ["offer_id"]=> string(4) "tiki" ["slug"]=> string(57) "tiki-ma-giam-30k-cho-don-hang-tu-599k-salesk6001716402616" ["started_date"]=> string(19) "23-05-2024 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(47) "[TIKI] Mã giảm 30k cho đơn hàng từ 599k" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "6636c8868840fe56230a6743" ["started_time"]=> int(1716397200000) ["expired_time"]=> int(1725123599000) ["aff_link"]=> string(122) "https://gotrackecom.info/v1/7DTuRCETWGpExf6QmASX7g?go=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fkhuyen-mai%2Fkhuyen-mai-hot-lam-dep-suc-khoe" } [8]=> array(17) { ["coupon_code"]=> string(8) "43634O90" ["content"]=> string(95) "Giảm 15K cho đơn hàng từ 200K.
Áp dụng cho sản phẩm của Remax Việt Nam." ["discount"]=> int(15000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "18-10-2024 23:59:59" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(37) "https://tiki.vn/khuyen-mai/tech-arena" } ["offer_id"]=> string(4) "tiki" ["slug"]=> string(56) "tiki-ma-giam-15k-cho-don-hang-tu-200k-43634o901716402628" ["started_date"]=> string(19) "23-05-2024 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(47) "[TIKI] Mã giảm 15k cho đơn hàng từ 200k" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "6636c8938840fe56230a67d6" ["started_time"]=> int(1716397200000) ["expired_time"]=> int(1729270799000) ["aff_link"]=> string(101) "https://gotrackecom.info/v1/7DTuRCETWGpExf6QmASX7g?go=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fkhuyen-mai%2Ftech-arena" } [9]=> array(17) { ["coupon_code"]=> string(8) "DSF234GT" ["content"]=> string(95) "Giảm 30K cho đơn hàng từ 600K.
Áp dụng cho sản phẩm của Remax Việt Nam." ["discount"]=> int(30000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "27-01-2025 23:59:59" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(37) "https://tiki.vn/khuyen-mai/tech-arena" } ["offer_id"]=> string(4) "tiki" ["slug"]=> string(56) "tiki-ma-giam-30k-cho-don-hang-tu-600k-dsf234gt1716402628" ["started_date"]=> string(19) "23-05-2024 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(47) "[TIKI] Mã giảm 30k cho đơn hàng từ 600k" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "6636c8928840fe56230a67d1" ["started_time"]=> int(1716397200000) ["expired_time"]=> int(1737997199000) ["aff_link"]=> string(101) "https://gotrackecom.info/v1/7DTuRCETWGpExf6QmASX7g?go=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fkhuyen-mai%2Ftech-arena" } [10]=> array(17) { ["coupon_code"]=> string(6) "KV2024" ["content"]=> string(91) "Giảm 5K cho đơn hàng từ 179K.
Áp dụng cho sản phẩm của khangvietbook." ["discount"]=> int(5000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "26-07-2024 23:59:59" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(40) "https://tiki.vn/khuyen-mai/mot-sach-tiki" } ["offer_id"]=> string(4) "tiki" ["slug"]=> string(53) "tiki-ma-giam-5k-cho-don-hang-tu-179k-kv20241716671719" ["started_date"]=> string(19) "26-05-2024 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(46) "[TIKI] Mã giảm 5k cho đơn hàng từ 179k" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "6636c8918840fe56230a67c4" ["started_time"]=> int(1716656400000) ["expired_time"]=> int(1722013199000) ["aff_link"]=> string(104) "https://gotrackecom.info/v1/7DTuRCETWGpExf6QmASX7g?go=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fkhuyen-mai%2Fmot-sach-tiki" } [11]=> array(17) { ["coupon_code"]=> string(9) "ANKER2023" ["content"]=> string(114) "Giảm 10% tối đa 100K cho đơn hàng từ 499K.
Áp dụng cho sản phẩm của ANKER OFFICIAL STORE." ["discount"]=> float(0.1) ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["expired_date"]=> string(19) "31-12-2024 23:59:59" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(53) "https://tiki.vn/khuyen-mai/hero-top-san-pham-ban-chay" } ["offer_id"]=> string(4) "tiki" ["slug"]=> string(56) "tiki-ma-giam-10-cho-don-hang-tu-499k-anker20231716671713" ["started_date"]=> string(19) "26-05-2024 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(47) "[TIKI] Mã giảm 10% cho đơn hàng từ 499k" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "6636c8848840fe56230a6730" ["started_time"]=> int(1716656400000) ["expired_time"]=> int(1735664399000) ["aff_link"]=> string(117) "https://gotrackecom.info/v1/7DTuRCETWGpExf6QmASX7g?go=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fkhuyen-mai%2Fhero-top-san-pham-ban-chay" } [12]=> array(17) { ["coupon_code"]=> string(8) "NATION9K" ["content"]=> string(88) "Giảm 9K cho đơn hàng từ 290K.
Áp dụng cho sản phẩm của Balonation." ["discount"]=> int(9000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "30-09-2025 23:59:59" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(53) "https://tiki.vn/khuyen-mai/hero-top-san-pham-ban-chay" } ["offer_id"]=> string(4) "tiki" ["slug"]=> string(55) "tiki-ma-giam-9k-cho-don-hang-tu-290k-nation9k1716671716" ["started_date"]=> string(19) "26-05-2024 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(46) "[TIKI] Mã giảm 9k cho đơn hàng từ 290k" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "664e39c236029d76195e7d46" ["started_time"]=> int(1716656400000) ["expired_time"]=> int(1759251599000) ["aff_link"]=> string(117) "https://gotrackecom.info/v1/7DTuRCETWGpExf6QmASX7g?go=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fkhuyen-mai%2Fhero-top-san-pham-ban-chay" } [13]=> array(17) { ["coupon_code"]=> string(8) "FUJI101K" ["content"]=> string(175) "Giảm 100K cho đơn hàng từ 4.9 triệu.
Áp dụng cho sản phẩm của FUJIHOME OFFICIAL STORE.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 3 lần." ["discount"]=> int(100000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "31-12-2024 23:59:59" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(58) "https://tiki.vn/khuyen-mai/dien-tu-dien-gia-dung-dien-lanh" } ["offer_id"]=> string(4) "tiki" ["slug"]=> string(62) "tiki-ma-giam-100k-cho-don-hang-tu-4-9-trieu-fuji101k1718881213" ["started_date"]=> string(19) "20-06-2024 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(55) "[TIKI] Mã giảm 100k cho đơn hàng từ 4.9 triệu" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "664e39b036029d76195e7ce2" ["started_time"]=> int(1718816400000) ["expired_time"]=> int(1735664399000) ["aff_link"]=> string(122) "https://gotrackecom.info/v1/7DTuRCETWGpExf6QmASX7g?go=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fkhuyen-mai%2Fdien-tu-dien-gia-dung-dien-lanh" } [14]=> array(17) { ["coupon_code"]=> string(9) "SH40T0724" ["content"]=> string(195) "Giảm 40K cho đơn hàng từ 449K.
Áp dụng cho các sản phẩm thương hiệu Sunhouse của nhà bán Tiki Trading
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 2 lần." ["discount"]=> int(40000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "31-07-2024 23:59:59" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(55) "https://tiki.vn/khuyen-mai/bpns-running-l-foc-co-brands" } ["offer_id"]=> string(4) "tiki" ["slug"]=> string(57) "tiki-ma-giam-40k-cho-don-hang-tu-449k-sh40t07241719016221" ["started_date"]=> string(19) "22-06-2024 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(47) "[TIKI] Mã giảm 40k cho đơn hàng từ 449k" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "66740bd885af322e4e7a72fb" ["started_time"]=> int(1718989200000) ["expired_time"]=> int(1722445199000) ["aff_link"]=> string(119) "https://gotrackecom.info/v1/7DTuRCETWGpExf6QmASX7g?go=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fkhuyen-mai%2Fbpns-running-l-foc-co-brands" } [15]=> array(17) { ["coupon_code"]=> string(9) "SH50T0724" ["content"]=> string(195) "Giảm 50K cho đơn hàng từ 499K.
Áp dụng cho các sản phẩm thương hiệu Sunhouse của nhà bán Tiki Trading
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 2 lần." ["discount"]=> int(50000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "31-07-2024 23:59:59" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(55) "https://tiki.vn/khuyen-mai/bpns-running-l-foc-co-brands" } ["offer_id"]=> string(4) "tiki" ["slug"]=> string(57) "tiki-ma-giam-50k-cho-don-hang-tu-499k-sh50t07241719016221" ["started_date"]=> string(19) "22-06-2024 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(47) "[TIKI] Mã giảm 50k cho đơn hàng từ 499k" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "66740bd985af322e4e7a72fc" ["started_time"]=> int(1718989200000) ["expired_time"]=> int(1722445199000) ["aff_link"]=> string(119) "https://gotrackecom.info/v1/7DTuRCETWGpExf6QmASX7g?go=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fkhuyen-mai%2Fbpns-running-l-foc-co-brands" } [16]=> array(17) { ["coupon_code"]=> string(9) "SH70T0724" ["content"]=> string(195) "Giảm 70K cho đơn hàng từ 699K.
Áp dụng cho các sản phẩm thương hiệu Sunhouse của nhà bán Tiki Trading
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 2 lần." ["discount"]=> int(70000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "31-07-2024 23:59:59" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(55) "https://tiki.vn/khuyen-mai/bpns-running-l-foc-co-brands" } ["offer_id"]=> string(4) "tiki" ["slug"]=> string(57) "tiki-ma-giam-70k-cho-don-hang-tu-699k-sh70t07241719016222" ["started_date"]=> string(19) "22-06-2024 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(47) "[TIKI] Mã giảm 70k cho đơn hàng từ 699k" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "66740bd985af322e4e7a72fd" ["started_time"]=> int(1718989200000) ["expired_time"]=> int(1722445199000) ["aff_link"]=> string(119) "https://gotrackecom.info/v1/7DTuRCETWGpExf6QmASX7g?go=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fkhuyen-mai%2Fbpns-running-l-foc-co-brands" } [17]=> array(17) { ["coupon_code"]=> string(11) "SH100KT0724" ["content"]=> string(196) "Giảm 100K cho đơn hàng từ 999K.
Áp dụng cho các sản phẩm thương hiệu Sunhouse của nhà bán Tiki Trading
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 2 lần." ["discount"]=> int(100000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "31-07-2024 23:59:59" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(55) "https://tiki.vn/khuyen-mai/bpns-running-l-foc-co-brands" } ["offer_id"]=> string(4) "tiki" ["slug"]=> string(60) "tiki-ma-giam-100k-cho-don-hang-tu-999k-sh100kt07241719016222" ["started_date"]=> string(19) "22-06-2024 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(48) "[TIKI] Mã giảm 100k cho đơn hàng từ 999k" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "66740bd985af322e4e7a72fe" ["started_time"]=> int(1718989200000) ["expired_time"]=> int(1722445199000) ["aff_link"]=> string(119) "https://gotrackecom.info/v1/7DTuRCETWGpExf6QmASX7g?go=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fkhuyen-mai%2Fbpns-running-l-foc-co-brands" } [18]=> array(17) { ["coupon_code"]=> string(10) "SH200T0724" ["content"]=> string(201) "Giảm 200K cho đơn hàng từ 2 triệu.
Áp dụng cho các sản phẩm thương hiệu Sunhouse của nhà bán Tiki Trading
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 2 lần." ["discount"]=> int(200000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "31-07-2024 23:59:59" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(55) "https://tiki.vn/khuyen-mai/bpns-running-l-foc-co-brands" } ["offer_id"]=> string(4) "tiki" ["slug"]=> string(62) "tiki-ma-giam-200k-cho-don-hang-tu-2-trieu-sh200t07241719016222" ["started_date"]=> string(19) "22-06-2024 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(53) "[TIKI] Mã giảm 200k cho đơn hàng từ 2 triệu" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "66740bd985af322e4e7a72ff" ["started_time"]=> int(1718989200000) ["expired_time"]=> int(1722445199000) ["aff_link"]=> string(119) "https://gotrackecom.info/v1/7DTuRCETWGpExf6QmASX7g?go=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fkhuyen-mai%2Fbpns-running-l-foc-co-brands" } [19]=> array(17) { ["coupon_code"]=> string(7) "EVER601" ["content"]=> string(179) "Giảm 5% tối đa 100K cho đơn hàng từ 460K.
Áp dụng cho sản phẩm của Everon Official Store.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 5 lần." ["discount"]=> float(0.05) ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["expired_date"]=> string(19) "31-07-2024 23:59:59" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(62) "https://tiki.vn/khuyen-mai/do-dung-gia-dinh-chinh-hang-gia-tot" } ["offer_id"]=> string(4) "tiki" ["slug"]=> string(53) "tiki-ma-giam-5-cho-don-hang-tu-460k-ever6011719016223" ["started_date"]=> string(19) "22-06-2024 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(46) "[TIKI] Mã giảm 5% cho đơn hàng từ 460k" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "66761b1f5d15a813a50115e5" ["started_time"]=> int(1718989200000) ["expired_time"]=> int(1722445199000) ["aff_link"]=> string(126) "https://gotrackecom.info/v1/7DTuRCETWGpExf6QmASX7g?go=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fkhuyen-mai%2Fdo-dung-gia-dinh-chinh-hang-gia-tot" } [20]=> array(17) { ["coupon_code"]=> string(6) "SAVE04" ["content"]=> string(95) "Giảm 10K cho đơn hàng từ 200K.
Áp dụng cho sản phẩm của Rinfere Official." ["discount"]=> int(10000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "31-07-2024 23:59:59" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(62) "https://tiki.vn/khuyen-mai/do-dung-gia-dinh-chinh-hang-gia-tot" } ["offer_id"]=> string(4) "tiki" ["slug"]=> string(54) "tiki-ma-giam-10k-cho-don-hang-tu-200k-save041719016223" ["started_date"]=> string(19) "22-06-2024 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(47) "[TIKI] Mã giảm 10k cho đơn hàng từ 200k" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "66761b1f5d15a813a50115eb" ["started_time"]=> int(1718989200000) ["expired_time"]=> int(1722445199000) ["aff_link"]=> string(126) "https://gotrackecom.info/v1/7DTuRCETWGpExf6QmASX7g?go=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fkhuyen-mai%2Fdo-dung-gia-dinh-chinh-hang-gia-tot" } [21]=> array(17) { ["coupon_code"]=> string(7) "EVER602" ["content"]=> string(173) "Giảm 200K cho đơn hàng từ 3.2 triệu.
Áp dụng cho sản phẩm của Everon Official Store.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 5 lần." ["discount"]=> int(200000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "31-07-2024 23:59:59" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(62) "https://tiki.vn/khuyen-mai/do-dung-gia-dinh-chinh-hang-gia-tot" } ["offer_id"]=> string(4) "tiki" ["slug"]=> string(61) "tiki-ma-giam-200k-cho-don-hang-tu-3-2-trieu-ever6021719016224" ["started_date"]=> string(19) "22-06-2024 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(55) "[TIKI] Mã giảm 200k cho đơn hàng từ 3.2 triệu" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "66761b205d15a813a50115f0" ["started_time"]=> int(1718989200000) ["expired_time"]=> int(1722445199000) ["aff_link"]=> string(126) "https://gotrackecom.info/v1/7DTuRCETWGpExf6QmASX7g?go=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fkhuyen-mai%2Fdo-dung-gia-dinh-chinh-hang-gia-tot" } [22]=> array(17) { ["coupon_code"]=> string(7) "NEMG100" ["content"]=> string(105) "Giảm 100K cho đơn hàng từ 3.5 triệu.
Áp dụng cho sản phẩm của Thế Giới Nệm." ["discount"]=> int(100000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "31-07-2024 23:59:59" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(62) "https://tiki.vn/khuyen-mai/do-dung-gia-dinh-chinh-hang-gia-tot" } ["offer_id"]=> string(4) "tiki" ["slug"]=> string(61) "tiki-ma-giam-100k-cho-don-hang-tu-3-5-trieu-nemg1001719016224" ["started_date"]=> string(19) "22-06-2024 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(55) "[TIKI] Mã giảm 100k cho đơn hàng từ 3.5 triệu" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "66761b205d15a813a50115f2" ["started_time"]=> int(1718989200000) ["expired_time"]=> int(1722445199000) ["aff_link"]=> string(126) "https://gotrackecom.info/v1/7DTuRCETWGpExf6QmASX7g?go=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fkhuyen-mai%2Fdo-dung-gia-dinh-chinh-hang-gia-tot" } [23]=> array(17) { ["coupon_code"]=> string(7) "EVER603" ["content"]=> string(171) "Giảm 300K cho đơn hàng từ 5 triệu.
Áp dụng cho sản phẩm của Everon Official Store.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 5 lần." ["discount"]=> int(300000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "31-07-2024 23:59:59" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(62) "https://tiki.vn/khuyen-mai/do-dung-gia-dinh-chinh-hang-gia-tot" } ["offer_id"]=> string(4) "tiki" ["slug"]=> string(59) "tiki-ma-giam-300k-cho-don-hang-tu-5-trieu-ever6031719016224" ["started_date"]=> string(19) "22-06-2024 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(53) "[TIKI] Mã giảm 300k cho đơn hàng từ 5 triệu" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "66761b205d15a813a50115f6" ["started_time"]=> int(1718989200000) ["expired_time"]=> int(1722445199000) ["aff_link"]=> string(126) "https://gotrackecom.info/v1/7DTuRCETWGpExf6QmASX7g?go=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fkhuyen-mai%2Fdo-dung-gia-dinh-chinh-hang-gia-tot" } [24]=> array(17) { ["coupon_code"]=> string(6) "NEMG70" ["content"]=> string(167) "Giảm 70K cho đơn hàng từ 2 triệu.
Áp dụng cho sản phẩm của Thế Giới Nệm.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần." ["discount"]=> int(70000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "31-07-2024 23:59:59" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(62) "https://tiki.vn/khuyen-mai/do-dung-gia-dinh-chinh-hang-gia-tot" } ["offer_id"]=> string(4) "tiki" ["slug"]=> string(57) "tiki-ma-giam-70k-cho-don-hang-tu-2-trieu-nemg701719016224" ["started_date"]=> string(19) "22-06-2024 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(52) "[TIKI] Mã giảm 70k cho đơn hàng từ 2 triệu" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "66761b215d15a813a50115f8" ["started_time"]=> int(1718989200000) ["expired_time"]=> int(1722445199000) ["aff_link"]=> string(126) "https://gotrackecom.info/v1/7DTuRCETWGpExf6QmASX7g?go=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fkhuyen-mai%2Fdo-dung-gia-dinh-chinh-hang-gia-tot" } [25]=> array(17) { ["coupon_code"]=> string(5) "XYZ24" ["content"]=> string(108) "Giảm 10K cho đơn hàng từ 469K.
Áp dụng cho sản phẩm của IGEA Nội Thất Thông Minh." ["discount"]=> int(10000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "31-07-2024 23:59:59" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(62) "https://tiki.vn/khuyen-mai/do-dung-gia-dinh-chinh-hang-gia-tot" } ["offer_id"]=> string(4) "tiki" ["slug"]=> string(53) "tiki-ma-giam-10k-cho-don-hang-tu-469k-xyz241719016226" ["started_date"]=> string(19) "22-06-2024 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(47) "[TIKI] Mã giảm 10k cho đơn hàng từ 469k" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "66761b225d15a813a5011608" ["started_time"]=> int(1718989200000) ["expired_time"]=> int(1722445199000) ["aff_link"]=> string(126) "https://gotrackecom.info/v1/7DTuRCETWGpExf6QmASX7g?go=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fkhuyen-mai%2Fdo-dung-gia-dinh-chinh-hang-gia-tot" } [26]=> array(17) { ["coupon_code"]=> string(5) "XYY24" ["content"]=> string(108) "Giảm 20K cho đơn hàng từ 969K.
Áp dụng cho sản phẩm của IGEA Nội Thất Thông Minh." ["discount"]=> int(20000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "31-07-2024 23:59:59" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(62) "https://tiki.vn/khuyen-mai/do-dung-gia-dinh-chinh-hang-gia-tot" } ["offer_id"]=> string(4) "tiki" ["slug"]=> string(53) "tiki-ma-giam-20k-cho-don-hang-tu-969k-xyy241719016226" ["started_date"]=> string(19) "22-06-2024 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(47) "[TIKI] Mã giảm 20k cho đơn hàng từ 969k" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "66761b225d15a813a5011609" ["started_time"]=> int(1718989200000) ["expired_time"]=> int(1722445199000) ["aff_link"]=> string(126) "https://gotrackecom.info/v1/7DTuRCETWGpExf6QmASX7g?go=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fkhuyen-mai%2Fdo-dung-gia-dinh-chinh-hang-gia-tot" } [27]=> array(17) { ["coupon_code"]=> string(6) "TH0678" ["content"]=> string(95) "Giảm 10K cho đơn hàng từ 200K.
Áp dụng cho sản phẩm của Rinfere Official." ["discount"]=> int(10000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "31-08-2024 23:59:59" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(62) "https://tiki.vn/khuyen-mai/do-dung-gia-dinh-chinh-hang-gia-tot" } ["offer_id"]=> string(4) "tiki" ["slug"]=> string(54) "tiki-ma-giam-10k-cho-don-hang-tu-200k-th06781719016227" ["started_date"]=> string(19) "22-06-2024 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(47) "[TIKI] Mã giảm 10k cho đơn hàng từ 200k" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "66761b235d15a813a501160f" ["started_time"]=> int(1718989200000) ["expired_time"]=> int(1725123599000) ["aff_link"]=> string(126) "https://gotrackecom.info/v1/7DTuRCETWGpExf6QmASX7g?go=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fkhuyen-mai%2Fdo-dung-gia-dinh-chinh-hang-gia-tot" } [28]=> array(17) { ["coupon_code"]=> string(10) "PIXU6OZE7H" ["content"]=> string(120) "Giảm 2% tối đa 5K cho đơn hàng từ 249K.
Áp dụng cho sản phẩm của IGEA Nội Thất Thông Minh." ["discount"]=> float(0.02) ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["expired_date"]=> string(19) "30-12-2024 23:59:59" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(62) "https://tiki.vn/khuyen-mai/do-dung-gia-dinh-chinh-hang-gia-tot" } ["offer_id"]=> string(4) "tiki" ["slug"]=> string(56) "tiki-ma-giam-2-cho-don-hang-tu-249k-pixu6oze7h1719016226" ["started_date"]=> string(19) "22-06-2024 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(46) "[TIKI] Mã giảm 2% cho đơn hàng từ 249k" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "66761b225d15a813a501160a" ["started_time"]=> int(1718989200000) ["expired_time"]=> int(1735577999000) ["aff_link"]=> string(126) "https://gotrackecom.info/v1/7DTuRCETWGpExf6QmASX7g?go=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fkhuyen-mai%2Fdo-dung-gia-dinh-chinh-hang-gia-tot" } [29]=> array(17) { ["coupon_code"]=> string(7) "FUJI51K" ["content"]=> string(174) "Giảm 50K cho đơn hàng từ 2.9 triệu.
Áp dụng cho sản phẩm của FUJIHOME OFFICIAL STORE.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 4 lần." ["discount"]=> int(50000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "31-12-2024 23:59:59" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(62) "https://tiki.vn/khuyen-mai/do-dung-gia-dinh-chinh-hang-gia-tot" } ["offer_id"]=> string(4) "tiki" ["slug"]=> string(60) "tiki-ma-giam-50k-cho-don-hang-tu-2-9-trieu-fuji51k1719016226" ["started_date"]=> string(19) "22-06-2024 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(54) "[TIKI] Mã giảm 50k cho đơn hàng từ 2.9 triệu" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "664e39b136029d76195e7ce4" ["started_time"]=> int(1718989200000) ["expired_time"]=> int(1735664399000) ["aff_link"]=> string(126) "https://gotrackecom.info/v1/7DTuRCETWGpExf6QmASX7g?go=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fkhuyen-mai%2Fdo-dung-gia-dinh-chinh-hang-gia-tot" } [30]=> array(17) { ["coupon_code"]=> string(7) "FUJI41K" ["content"]=> string(172) "Giảm 40K cho đơn hàng từ 2 triệu.
Áp dụng cho sản phẩm của FUJIHOME OFFICIAL STORE.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 4 lần." ["discount"]=> int(40000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "31-12-2024 23:59:59" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(62) "https://tiki.vn/khuyen-mai/do-dung-gia-dinh-chinh-hang-gia-tot" } ["offer_id"]=> string(4) "tiki" ["slug"]=> string(58) "tiki-ma-giam-40k-cho-don-hang-tu-2-trieu-fuji41k1719016226" ["started_date"]=> string(19) "22-06-2024 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(52) "[TIKI] Mã giảm 40k cho đơn hàng từ 2 triệu" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "664e39b136029d76195e7ce5" ["started_time"]=> int(1718989200000) ["expired_time"]=> int(1735664399000) ["aff_link"]=> string(126) "https://gotrackecom.info/v1/7DTuRCETWGpExf6QmASX7g?go=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fkhuyen-mai%2Fdo-dung-gia-dinh-chinh-hang-gia-tot" } [31]=> array(17) { ["coupon_code"]=> string(7) "FUJI31K" ["content"]=> string(174) "Giảm 30K cho đơn hàng từ 1.5 triệu.
Áp dụng cho sản phẩm của FUJIHOME OFFICIAL STORE.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 4 lần." ["discount"]=> int(30000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "31-12-2024 23:59:59" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(62) "https://tiki.vn/khuyen-mai/do-dung-gia-dinh-chinh-hang-gia-tot" } ["offer_id"]=> string(4) "tiki" ["slug"]=> string(60) "tiki-ma-giam-30k-cho-don-hang-tu-1-5-trieu-fuji31k1719016226" ["started_date"]=> string(19) "22-06-2024 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(54) "[TIKI] Mã giảm 30k cho đơn hàng từ 1.5 triệu" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "664e39b136029d76195e7ce6" ["started_time"]=> int(1718989200000) ["expired_time"]=> int(1735664399000) ["aff_link"]=> string(126) "https://gotrackecom.info/v1/7DTuRCETWGpExf6QmASX7g?go=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fkhuyen-mai%2Fdo-dung-gia-dinh-chinh-hang-gia-tot" } [32]=> array(17) { ["coupon_code"]=> string(7) "FUJI21K" ["content"]=> string(167) "Giảm 20K cho đơn hàng từ 900K.
Áp dụng cho sản phẩm của FUJIHOME OFFICIAL STORE.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 4 lần." ["discount"]=> int(20000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "31-12-2024 23:59:59" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(62) "https://tiki.vn/khuyen-mai/do-dung-gia-dinh-chinh-hang-gia-tot" } ["offer_id"]=> string(4) "tiki" ["slug"]=> string(55) "tiki-ma-giam-20k-cho-don-hang-tu-900k-fuji21k1719016226" ["started_date"]=> string(19) "22-06-2024 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(47) "[TIKI] Mã giảm 20k cho đơn hàng từ 900k" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "66761b225d15a813a5011606" ["started_time"]=> int(1718989200000) ["expired_time"]=> int(1735664399000) ["aff_link"]=> string(126) "https://gotrackecom.info/v1/7DTuRCETWGpExf6QmASX7g?go=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fkhuyen-mai%2Fdo-dung-gia-dinh-chinh-hang-gia-tot" } [33]=> array(17) { ["coupon_code"]=> string(7) "FUJI61K" ["content"]=> string(174) "Giảm 60K cho đơn hàng từ 3.9 triệu.
Áp dụng cho sản phẩm của FUJIHOME OFFICIAL STORE.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 4 lần." ["discount"]=> int(60000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "01-01-2025 23:59:59" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(62) "https://tiki.vn/khuyen-mai/do-dung-gia-dinh-chinh-hang-gia-tot" } ["offer_id"]=> string(4) "tiki" ["slug"]=> string(60) "tiki-ma-giam-60k-cho-don-hang-tu-3-9-trieu-fuji61k1719016226" ["started_date"]=> string(19) "22-06-2024 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(54) "[TIKI] Mã giảm 60k cho đơn hàng từ 3.9 triệu" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "664e39b036029d76195e7ce3" ["started_time"]=> int(1718989200000) ["expired_time"]=> int(1735750799000) ["aff_link"]=> string(126) "https://gotrackecom.info/v1/7DTuRCETWGpExf6QmASX7g?go=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fkhuyen-mai%2Fdo-dung-gia-dinh-chinh-hang-gia-tot" } [34]=> array(17) { ["coupon_code"]=> string(5) "SBS77" ["content"]=> string(107) "Giảm 10% tối đa 30K cho đơn hàng từ 99K.
Áp dụng cho sản phẩm của SBOOKS OFFICIAL." ["discount"]=> float(0.1) ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["expired_date"]=> string(19) "20-07-2024 23:59:59" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(40) "https://tiki.vn/khuyen-mai/mot-sach-tiki" } ["offer_id"]=> string(4) "tiki" ["slug"]=> string(51) "tiki-ma-giam-10-cho-don-hang-tu-99k-sbs771720146614" ["started_date"]=> string(19) "05-07-2024 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(46) "[TIKI] Mã giảm 10% cho đơn hàng từ 99k" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "66875ab6ce7eda316d4d45a9" ["started_time"]=> int(1720112400000) ["expired_time"]=> int(1721494799000) ["aff_link"]=> string(104) "https://gotrackecom.info/v1/7DTuRCETWGpExf6QmASX7g?go=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fkhuyen-mai%2Fmot-sach-tiki" } [35]=> array(17) { ["coupon_code"]=> string(10) "ULVMB40KT7" ["content"]=> string(233) "Giảm 10% tối đa 40K cho đơn hàng từ 299K.
Áp dụng cho các sản phẩm thương hiệu Cif, Vim, Sunlight, Omo, Comfort của nhà bán Tiki Trading
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 2 lần." ["discount"]=> float(0.1) ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["expired_date"]=> string(19) "31-07-2024 10:54:05" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(67) "https://tiki.vn/khuyen-mai/tiki-mom-club-cham-soc-be-cung-tiki-tips" } ["offer_id"]=> string(4) "tiki" ["slug"]=> string(57) "tiki-ma-giam-10-cho-don-hang-tu-299k-ulvmb40kt71720146610" ["started_date"]=> string(19) "05-07-2024 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(47) "[TIKI] Mã giảm 10% cho đơn hàng từ 299k" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "66875ab2ce7eda316d4d4584" ["started_time"]=> int(1720112400000) ["expired_time"]=> int(1722398045000) ["aff_link"]=> string(131) "https://gotrackecom.info/v1/7DTuRCETWGpExf6QmASX7g?go=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fkhuyen-mai%2Ftiki-mom-club-cham-soc-be-cung-tiki-tips" } [36]=> array(17) { ["coupon_code"]=> string(10) "ULVMB20KT7" ["content"]=> string(232) "Giảm 5% tối đa 20K cho đơn hàng từ 199K.
Áp dụng cho các sản phẩm thương hiệu Cif, Vim, Sunlight, Omo, Comfort của nhà bán Tiki Trading
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 2 lần." ["discount"]=> float(0.05) ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["expired_date"]=> string(19) "31-07-2024 10:55:03" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(67) "https://tiki.vn/khuyen-mai/tiki-mom-club-cham-soc-be-cung-tiki-tips" } ["offer_id"]=> string(4) "tiki" ["slug"]=> string(56) "tiki-ma-giam-5-cho-don-hang-tu-199k-ulvmb20kt71720146610" ["started_date"]=> string(19) "05-07-2024 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(46) "[TIKI] Mã giảm 5% cho đơn hàng từ 199k" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "66875ab2ce7eda316d4d458a" ["started_time"]=> int(1720112400000) ["expired_time"]=> int(1722398103000) ["aff_link"]=> string(131) "https://gotrackecom.info/v1/7DTuRCETWGpExf6QmASX7g?go=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fkhuyen-mai%2Ftiki-mom-club-cham-soc-be-cung-tiki-tips" } [37]=> array(17) { ["coupon_code"]=> string(9) "BOBBY50T7" ["content"]=> string(219) "Giảm 6% tối đa 50K cho đơn hàng từ 599K.
Áp dụng cho các sản phẩm thương hiệu Caryn, Bobby, Moony của nhà bán Tiki Trading
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 2 lần." ["discount"]=> float(0.06) ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["expired_date"]=> string(19) "31-07-2024 11:02:20" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(67) "https://tiki.vn/khuyen-mai/tiki-mom-club-cham-soc-be-cung-tiki-tips" } ["offer_id"]=> string(4) "tiki" ["slug"]=> string(55) "tiki-ma-giam-6-cho-don-hang-tu-599k-bobby50t71720146610" ["started_date"]=> string(19) "05-07-2024 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(46) "[TIKI] Mã giảm 6% cho đơn hàng từ 599k" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "66875ab2ce7eda316d4d4583" ["started_time"]=> int(1720112400000) ["expired_time"]=> int(1722398540000) ["aff_link"]=> string(131) "https://gotrackecom.info/v1/7DTuRCETWGpExf6QmASX7g?go=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fkhuyen-mai%2Ftiki-mom-club-cham-soc-be-cung-tiki-tips" } [38]=> array(17) { ["coupon_code"]=> string(11) "BOBBY100KT7" ["content"]=> string(207) "Giảm 100K cho đơn hàng từ 899K.
Áp dụng cho các sản phẩm thương hiệu Caryn, Bobby, Moony của nhà bán Tiki Trading
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 2 lần." ["discount"]=> int(100000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "31-07-2024 11:03:48" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(67) "https://tiki.vn/khuyen-mai/tiki-mom-club-cham-soc-be-cung-tiki-tips" } ["offer_id"]=> string(4) "tiki" ["slug"]=> string(60) "tiki-ma-giam-100k-cho-don-hang-tu-899k-bobby100kt71720146609" ["started_date"]=> string(19) "05-07-2024 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(48) "[TIKI] Mã giảm 100k cho đơn hàng từ 899k" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "66875ab1ce7eda316d4d457b" ["started_time"]=> int(1720112400000) ["expired_time"]=> int(1722398628000) ["aff_link"]=> string(131) "https://gotrackecom.info/v1/7DTuRCETWGpExf6QmASX7g?go=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fkhuyen-mai%2Ftiki-mom-club-cham-soc-be-cung-tiki-tips" } [39]=> array(17) { ["coupon_code"]=> string(6) "198033" ["content"]=> string(175) "Giảm 9% tối đa 50K cho đơn hàng từ 349K.
Áp dụng cho sản phẩm của 1980Books Official.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 3 lần." ["discount"]=> float(0.09) ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["expired_date"]=> string(19) "31-07-2024 23:59:59" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(53) "https://tiki.vn/khuyen-mai/hero-top-san-pham-ban-chay" } ["offer_id"]=> string(4) "tiki" ["slug"]=> string(52) "tiki-ma-giam-9-cho-don-hang-tu-349k-1980331720146613" ["started_date"]=> string(19) "05-07-2024 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(46) "[TIKI] Mã giảm 9% cho đơn hàng từ 349k" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "66740bce85af322e4e7a72bc" ["started_time"]=> int(1720112400000) ["expired_time"]=> int(1722445199000) ["aff_link"]=> string(117) "https://gotrackecom.info/v1/7DTuRCETWGpExf6QmASX7g?go=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fkhuyen-mai%2Fhero-top-san-pham-ban-chay" } [40]=> array(17) { ["coupon_code"]=> string(6) "KVGGT5" ["content"]=> string(105) "Giảm 6% tối đa 30K cho đơn hàng từ 199K.
Áp dụng cho sản phẩm của khangvietbook." ["discount"]=> float(0.06) ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["expired_date"]=> string(19) "31-07-2024 23:59:59" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(53) "https://tiki.vn/khuyen-mai/hero-top-san-pham-ban-chay" } ["offer_id"]=> string(4) "tiki" ["slug"]=> string(52) "tiki-ma-giam-6-cho-don-hang-tu-199k-kvggt51720146614" ["started_date"]=> string(19) "05-07-2024 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(46) "[TIKI] Mã giảm 6% cho đơn hàng từ 199k" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "66740bce85af322e4e7a72bf" ["started_time"]=> int(1720112400000) ["expired_time"]=> int(1722445199000) ["aff_link"]=> string(117) "https://gotrackecom.info/v1/7DTuRCETWGpExf6QmASX7g?go=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fkhuyen-mai%2Fhero-top-san-pham-ban-chay" } [41]=> array(17) { ["coupon_code"]=> string(8) "KVGGSPT5" ["content"]=> string(108) "Giảm 10% cho đơn hàng từ 79K.
Chỉ áp dụng cho một số sản phẩm của khangvietbook." ["discount"]=> float(0.1) ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["expired_date"]=> string(19) "31-07-2024 23:59:59" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(53) "https://tiki.vn/khuyen-mai/hero-top-san-pham-ban-chay" } ["offer_id"]=> string(4) "tiki" ["slug"]=> string(54) "tiki-ma-giam-10-cho-don-hang-tu-79k-kvggspt51720146614" ["started_date"]=> string(19) "05-07-2024 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(46) "[TIKI] Mã giảm 10% cho đơn hàng từ 79k" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "66740bce85af322e4e7a72c0" ["started_time"]=> int(1720112400000) ["expired_time"]=> int(1722445199000) ["aff_link"]=> string(117) "https://gotrackecom.info/v1/7DTuRCETWGpExf6QmASX7g?go=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fkhuyen-mai%2Fhero-top-san-pham-ban-chay" } [42]=> array(17) { ["coupon_code"]=> string(16) "100KNESJUNE77A24" ["content"]=> string(264) "Giảm 8% tối đa 100K cho đơn hàng từ 599K.
Áp dụng cho các sản phẩm thương hiệu Nestle S-26, Nutren Junior, Boost, Gerber, Cerelac, Nutren, NAN của nhà bán Tiki Trading
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 2 lần." ["discount"]=> float(0.08) ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["expired_date"]=> string(19) "31-07-2024 23:59:59" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(67) "https://tiki.vn/khuyen-mai/tiki-mom-club-cham-soc-be-cung-tiki-tips" } ["offer_id"]=> string(4) "tiki" ["slug"]=> string(62) "tiki-ma-giam-8-cho-don-hang-tu-599k-100knesjune77a241720146608" ["started_date"]=> string(19) "05-07-2024 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(46) "[TIKI] Mã giảm 8% cho đơn hàng từ 599k" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "66875ab0ce7eda316d4d4575" ["started_time"]=> int(1720112400000) ["expired_time"]=> int(1722445199000) ["aff_link"]=> string(131) "https://gotrackecom.info/v1/7DTuRCETWGpExf6QmASX7g?go=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fkhuyen-mai%2Ftiki-mom-club-cham-soc-be-cung-tiki-tips" } [43]=> array(17) { ["coupon_code"]=> string(16) "30KCONFIDENCEJUL" ["content"]=> string(197) "Giảm 30K cho đơn hàng từ 199K.
Áp dụng cho các sản phẩm thương hiệu Confidence của nhà bán Tiki Trading
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 2 lần." ["discount"]=> int(30000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "31-07-2024 23:59:59" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(67) "https://tiki.vn/khuyen-mai/tiki-mom-club-cham-soc-be-cung-tiki-tips" } ["offer_id"]=> string(4) "tiki" ["slug"]=> string(64) "tiki-ma-giam-30k-cho-don-hang-tu-199k-30kconfidencejul1720146608" ["started_date"]=> string(19) "05-07-2024 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(47) "[TIKI] Mã giảm 30k cho đơn hàng từ 199k" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "66875ab0ce7eda316d4d4576" ["started_time"]=> int(1720112400000) ["expired_time"]=> int(1722445199000) ["aff_link"]=> string(131) "https://gotrackecom.info/v1/7DTuRCETWGpExf6QmASX7g?go=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fkhuyen-mai%2Ftiki-mom-club-cham-soc-be-cung-tiki-tips" } [44]=> array(17) { ["coupon_code"]=> string(16) "50KCONFIDENCEJUL" ["content"]=> string(197) "Giảm 50K cho đơn hàng từ 399K.
Áp dụng cho các sản phẩm thương hiệu Confidence của nhà bán Tiki Trading
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 2 lần." ["discount"]=> int(50000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "31-07-2024 23:59:59" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(67) "https://tiki.vn/khuyen-mai/tiki-mom-club-cham-soc-be-cung-tiki-tips" } ["offer_id"]=> string(4) "tiki" ["slug"]=> string(64) "tiki-ma-giam-50k-cho-don-hang-tu-399k-50kconfidencejul1720146608" ["started_date"]=> string(19) "05-07-2024 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(47) "[TIKI] Mã giảm 50k cho đơn hàng từ 399k" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "66875ab0ce7eda316d4d4578" ["started_time"]=> int(1720112400000) ["expired_time"]=> int(1722445199000) ["aff_link"]=> string(131) "https://gotrackecom.info/v1/7DTuRCETWGpExf6QmASX7g?go=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fkhuyen-mai%2Ftiki-mom-club-cham-soc-be-cung-tiki-tips" } [45]=> array(17) { ["coupon_code"]=> string(16) "120KNESJUNE77A24" ["content"]=> string(258) "Giảm 120K cho đơn hàng từ 1.2 triệu.
Áp dụng cho các sản phẩm thương hiệu Nestle S-26, Nutren Junior, Boost, Gerber, Cerelac, Nutren, NAN của nhà bán Tiki Trading
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 2 lần." ["discount"]=> int(120000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "31-07-2024 23:59:59" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(67) "https://tiki.vn/khuyen-mai/tiki-mom-club-cham-soc-be-cung-tiki-tips" } ["offer_id"]=> string(4) "tiki" ["slug"]=> string(70) "tiki-ma-giam-120k-cho-don-hang-tu-1-2-trieu-120knesjune77a241720146608" ["started_date"]=> string(19) "05-07-2024 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(55) "[TIKI] Mã giảm 120k cho đơn hàng từ 1.2 triệu" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "66875ab0ce7eda316d4d4579" ["started_time"]=> int(1720112400000) ["expired_time"]=> int(1722445199000) ["aff_link"]=> string(131) "https://gotrackecom.info/v1/7DTuRCETWGpExf6QmASX7g?go=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fkhuyen-mai%2Ftiki-mom-club-cham-soc-be-cung-tiki-tips" } [46]=> array(17) { ["coupon_code"]=> string(7) "ENFA107" ["content"]=> string(244) "Giảm 100K cho đơn hàng từ 1.6 triệu.
Áp dụng cho các sản phẩm của Tiki Trading trong danh mục ENFA PROVITAL, Sữa Enfamama, Enfa trên 2 tuổi - 2022.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 2 lần." ["discount"]=> int(100000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "31-07-2024 23:59:59" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(67) "https://tiki.vn/khuyen-mai/tiki-mom-club-cham-soc-be-cung-tiki-tips" } ["offer_id"]=> string(4) "tiki" ["slug"]=> string(61) "tiki-ma-giam-100k-cho-don-hang-tu-1-6-trieu-enfa1071720146608" ["started_date"]=> string(19) "05-07-2024 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(55) "[TIKI] Mã giảm 100k cho đơn hàng từ 1.6 triệu" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "66875ab1ce7eda316d4d457a" ["started_time"]=> int(1720112400000) ["expired_time"]=> int(1722445199000) ["aff_link"]=> string(131) "https://gotrackecom.info/v1/7DTuRCETWGpExf6QmASX7g?go=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fkhuyen-mai%2Ftiki-mom-club-cham-soc-be-cung-tiki-tips" } [47]=> array(17) { ["coupon_code"]=> string(5) "AHGYS" ["content"]=> string(101) "Giảm 100K cho đơn hàng từ 999K.
Áp dụng cho sản phẩm của PIGEON OFFICIAL STORE." ["discount"]=> int(100000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "31-07-2024 23:59:59" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(67) "https://tiki.vn/khuyen-mai/tiki-mom-club-cham-soc-be-cung-tiki-tips" } ["offer_id"]=> string(4) "tiki" ["slug"]=> string(54) "tiki-ma-giam-100k-cho-don-hang-tu-999k-ahgys1720146609" ["started_date"]=> string(19) "05-07-2024 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(48) "[TIKI] Mã giảm 100k cho đơn hàng từ 999k" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "66875ab1ce7eda316d4d457c" ["started_time"]=> int(1720112400000) ["expired_time"]=> int(1722445199000) ["aff_link"]=> string(131) "https://gotrackecom.info/v1/7DTuRCETWGpExf6QmASX7g?go=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fkhuyen-mai%2Ftiki-mom-club-cham-soc-be-cung-tiki-tips" } [48]=> array(17) { ["coupon_code"]=> string(10) "JULY50K599" ["content"]=> string(97) "Giảm 50K cho đơn hàng từ 599K.
Áp dụng cho sản phẩm của WLC Official Store." ["discount"]=> int(50000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "31-07-2024 23:59:59" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(67) "https://tiki.vn/khuyen-mai/tiki-mom-club-cham-soc-be-cung-tiki-tips" } ["offer_id"]=> string(4) "tiki" ["slug"]=> string(58) "tiki-ma-giam-50k-cho-don-hang-tu-599k-july50k5991720146609" ["started_date"]=> string(19) "05-07-2024 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(47) "[TIKI] Mã giảm 50k cho đơn hàng từ 599k" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "66875ab1ce7eda316d4d4581" ["started_time"]=> int(1720112400000) ["expired_time"]=> int(1722445199000) ["aff_link"]=> string(131) "https://gotrackecom.info/v1/7DTuRCETWGpExf6QmASX7g?go=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fkhuyen-mai%2Ftiki-mom-club-cham-soc-be-cung-tiki-tips" } [49]=> array(17) { ["coupon_code"]=> string(9) "JL50KOUJI" ["content"]=> string(97) "Giảm 50K cho đơn hàng từ 599K.
Áp dụng cho sản phẩm của WLC Official Store." ["discount"]=> int(50000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "31-07-2024 23:59:59" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(67) "https://tiki.vn/khuyen-mai/tiki-mom-club-cham-soc-be-cung-tiki-tips" } ["offer_id"]=> string(4) "tiki" ["slug"]=> string(57) "tiki-ma-giam-50k-cho-don-hang-tu-599k-jl50kouji1720146609" ["started_date"]=> string(19) "05-07-2024 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(47) "[TIKI] Mã giảm 50k cho đơn hàng từ 599k" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "66875ab2ce7eda316d4d4582" ["started_time"]=> int(1720112400000) ["expired_time"]=> int(1722445199000) ["aff_link"]=> string(131) "https://gotrackecom.info/v1/7DTuRCETWGpExf6QmASX7g?go=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fkhuyen-mai%2Ftiki-mom-club-cham-soc-be-cung-tiki-tips" } [50]=> array(17) { ["coupon_code"]=> string(11) "TAISUN40KT7" ["content"]=> string(212) "Giảm 40K cho đơn hàng từ 399K.
Áp dụng cho các sản phẩm thương hiệu UniFresh, SunMate, UniDry của nhà bán Tiki Trading
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 2 lần." ["discount"]=> int(40000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "31-07-2024 23:59:59" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(67) "https://tiki.vn/khuyen-mai/tiki-mom-club-cham-soc-be-cung-tiki-tips" } ["offer_id"]=> string(4) "tiki" ["slug"]=> string(59) "tiki-ma-giam-40k-cho-don-hang-tu-399k-taisun40kt71720146610" ["started_date"]=> string(19) "05-07-2024 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(47) "[TIKI] Mã giảm 40k cho đơn hàng từ 399k" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "66875ab2ce7eda316d4d4585" ["started_time"]=> int(1720112400000) ["expired_time"]=> int(1722445199000) ["aff_link"]=> string(131) "https://gotrackecom.info/v1/7DTuRCETWGpExf6QmASX7g?go=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fkhuyen-mai%2Ftiki-mom-club-cham-soc-be-cung-tiki-tips" } [51]=> array(17) { ["coupon_code"]=> string(9) "JULY40K24" ["content"]=> string(126) "Giảm 40K cho đơn hàng từ 499K.
Chỉ áp dụng cho một số sản phẩm của Dettol & Finish Official Store." ["discount"]=> int(40000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "31-07-2024 23:59:59" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(67) "https://tiki.vn/khuyen-mai/tiki-mom-club-cham-soc-be-cung-tiki-tips" } ["offer_id"]=> string(4) "tiki" ["slug"]=> string(57) "tiki-ma-giam-40k-cho-don-hang-tu-499k-july40k241720146610" ["started_date"]=> string(19) "05-07-2024 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(47) "[TIKI] Mã giảm 40k cho đơn hàng từ 499k" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "66875ab2ce7eda316d4d4586" ["started_time"]=> int(1720112400000) ["expired_time"]=> int(1722445199000) ["aff_link"]=> string(131) "https://gotrackecom.info/v1/7DTuRCETWGpExf6QmASX7g?go=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fkhuyen-mai%2Ftiki-mom-club-cham-soc-be-cung-tiki-tips" } [52]=> array(17) { ["coupon_code"]=> string(14) "30KHUGGIESJULA" ["content"]=> string(207) "Giảm 5% tối đa 30K cho đơn hàng từ 499K.
Áp dụng cho các sản phẩm thương hiệu Huggies của nhà bán Tiki Trading
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 2 lần." ["discount"]=> float(0.05) ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["expired_date"]=> string(19) "31-07-2024 23:59:59" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(67) "https://tiki.vn/khuyen-mai/tiki-mom-club-cham-soc-be-cung-tiki-tips" } ["offer_id"]=> string(4) "tiki" ["slug"]=> string(60) "tiki-ma-giam-5-cho-don-hang-tu-499k-30khuggiesjula1720146610" ["started_date"]=> string(19) "05-07-2024 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(46) "[TIKI] Mã giảm 5% cho đơn hàng từ 499k" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "66875ab2ce7eda316d4d4588" ["started_time"]=> int(1720112400000) ["expired_time"]=> int(1722445199000) ["aff_link"]=> string(131) "https://gotrackecom.info/v1/7DTuRCETWGpExf6QmASX7g?go=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fkhuyen-mai%2Ftiki-mom-club-cham-soc-be-cung-tiki-tips" } [53]=> array(17) { ["coupon_code"]=> string(8) "MMC0610K" ["content"]=> string(108) "Giảm 10K cho đơn hàng từ 490K.
Áp dụng cho sản phẩm của Mama's Choice Official Store." ["discount"]=> int(10000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "31-07-2024 23:59:59" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(67) "https://tiki.vn/khuyen-mai/tiki-mom-club-cham-soc-be-cung-tiki-tips" } ["offer_id"]=> string(4) "tiki" ["slug"]=> string(56) "tiki-ma-giam-10k-cho-don-hang-tu-490k-mmc0610k1720146611" ["started_date"]=> string(19) "05-07-2024 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(47) "[TIKI] Mã giảm 10k cho đơn hàng từ 490k" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "66875ab3ce7eda316d4d458d" ["started_time"]=> int(1720112400000) ["expired_time"]=> int(1722445199000) ["aff_link"]=> string(131) "https://gotrackecom.info/v1/7DTuRCETWGpExf6QmASX7g?go=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fkhuyen-mai%2Ftiki-mom-club-cham-soc-be-cung-tiki-tips" } [54]=> array(17) { ["coupon_code"]=> string(6) "STT073" ["content"]=> string(199) "Giảm 15K cho đơn hàng từ 499K.
Áp dụng cho sản phẩm của Shop Trẻ Thơ - Hệ thống cửa hàng Mẹ và Bé.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần." ["discount"]=> int(15000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "31-07-2024 23:59:59" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(67) "https://tiki.vn/khuyen-mai/tiki-mom-club-cham-soc-be-cung-tiki-tips" } ["offer_id"]=> string(4) "tiki" ["slug"]=> string(54) "tiki-ma-giam-15k-cho-don-hang-tu-499k-stt0731720146611" ["started_date"]=> string(19) "05-07-2024 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(47) "[TIKI] Mã giảm 15k cho đơn hàng từ 499k" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "66875ab3ce7eda316d4d458e" ["started_time"]=> int(1720112400000) ["expired_time"]=> int(1722445199000) ["aff_link"]=> string(131) "https://gotrackecom.info/v1/7DTuRCETWGpExf6QmASX7g?go=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fkhuyen-mai%2Ftiki-mom-club-cham-soc-be-cung-tiki-tips" } [55]=> array(17) { ["coupon_code"]=> string(7) "UNC199K" ["content"]=> string(115) "Giảm 5% tối đa 40K cho đơn hàng từ 199K.
Áp dụng cho sản phẩm của Unicharm Official Store." ["discount"]=> float(0.05) ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["expired_date"]=> string(19) "31-07-2024 23:59:59" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(67) "https://tiki.vn/khuyen-mai/tiki-mom-club-cham-soc-be-cung-tiki-tips" } ["offer_id"]=> string(4) "tiki" ["slug"]=> string(53) "tiki-ma-giam-5-cho-don-hang-tu-199k-unc199k1720146611" ["started_date"]=> string(19) "05-07-2024 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(46) "[TIKI] Mã giảm 5% cho đơn hàng từ 199k" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "66875ab3ce7eda316d4d458f" ["started_time"]=> int(1720112400000) ["expired_time"]=> int(1722445199000) ["aff_link"]=> string(131) "https://gotrackecom.info/v1/7DTuRCETWGpExf6QmASX7g?go=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fkhuyen-mai%2Ftiki-mom-club-cham-soc-be-cung-tiki-tips" } [56]=> array(17) { ["coupon_code"]=> string(10) "2024JUN10K" ["content"]=> string(172) "Giảm 10K cho đơn hàng từ 500K.
Áp dụng cho sản phẩm của Philips Avent Official Store.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 3 lần." ["discount"]=> int(10000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "31-07-2024 23:59:59" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(67) "https://tiki.vn/khuyen-mai/tiki-mom-club-cham-soc-be-cung-tiki-tips" } ["offer_id"]=> string(4) "tiki" ["slug"]=> string(58) "tiki-ma-giam-10k-cho-don-hang-tu-500k-2024jun10k1720146611" ["started_date"]=> string(19) "05-07-2024 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(47) "[TIKI] Mã giảm 10k cho đơn hàng từ 500k" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "66875ab3ce7eda316d4d4592" ["started_time"]=> int(1720112400000) ["expired_time"]=> int(1722445199000) ["aff_link"]=> string(131) "https://gotrackecom.info/v1/7DTuRCETWGpExf6QmASX7g?go=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fkhuyen-mai%2Ftiki-mom-club-cham-soc-be-cung-tiki-tips" } [57]=> array(17) { ["coupon_code"]=> string(7) "15KT724" ["content"]=> string(95) "Giảm 15K cho đơn hàng từ 349K.
Áp dụng cho sản phẩm của Mustela Official." ["discount"]=> int(15000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "31-07-2024 23:59:59" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(67) "https://tiki.vn/khuyen-mai/tiki-mom-club-cham-soc-be-cung-tiki-tips" } ["offer_id"]=> string(4) "tiki" ["slug"]=> string(55) "tiki-ma-giam-15k-cho-don-hang-tu-349k-15kt7241720146611" ["started_date"]=> string(19) "05-07-2024 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(47) "[TIKI] Mã giảm 15k cho đơn hàng từ 349k" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "66875ab3ce7eda316d4d4593" ["started_time"]=> int(1720112400000) ["expired_time"]=> int(1722445199000) ["aff_link"]=> string(131) "https://gotrackecom.info/v1/7DTuRCETWGpExf6QmASX7g?go=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fkhuyen-mai%2Ftiki-mom-club-cham-soc-be-cung-tiki-tips" } [58]=> array(17) { ["coupon_code"]=> string(8) "GGT42024" ["content"]=> string(108) "Giảm 15K cho đơn hàng từ 499K.
Áp dụng cho sản phẩm của Thành Phố Đồ Chơi Shop." ["discount"]=> int(15000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "31-07-2024 23:59:59" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(67) "https://tiki.vn/khuyen-mai/tiki-mom-club-cham-soc-be-cung-tiki-tips" } ["offer_id"]=> string(4) "tiki" ["slug"]=> string(56) "tiki-ma-giam-15k-cho-don-hang-tu-499k-ggt420241720146611" ["started_date"]=> string(19) "05-07-2024 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(47) "[TIKI] Mã giảm 15k cho đơn hàng từ 499k" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "66875ab3ce7eda316d4d4594" ["started_time"]=> int(1720112400000) ["expired_time"]=> int(1722445199000) ["aff_link"]=> string(131) "https://gotrackecom.info/v1/7DTuRCETWGpExf6QmASX7g?go=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fkhuyen-mai%2Ftiki-mom-club-cham-soc-be-cung-tiki-tips" } [59]=> array(17) { ["coupon_code"]=> string(8) "MERRT7A1" ["content"]=> string(115) "Giảm 3% tối đa 100K cho đơn hàng từ 600K.
Áp dụng cho sản phẩm của Merries Official Store." ["discount"]=> float(0.03) ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["expired_date"]=> string(19) "31-07-2024 23:59:59" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(67) "https://tiki.vn/khuyen-mai/tiki-mom-club-cham-soc-be-cung-tiki-tips" } ["offer_id"]=> string(4) "tiki" ["slug"]=> string(54) "tiki-ma-giam-3-cho-don-hang-tu-600k-merrt7a11720146611" ["started_date"]=> string(19) "05-07-2024 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(46) "[TIKI] Mã giảm 3% cho đơn hàng từ 600k" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "66875ab3ce7eda316d4d4595" ["started_time"]=> int(1720112400000) ["expired_time"]=> int(1722445199000) ["aff_link"]=> string(131) "https://gotrackecom.info/v1/7DTuRCETWGpExf6QmASX7g?go=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fkhuyen-mai%2Ftiki-mom-club-cham-soc-be-cung-tiki-tips" } [60]=> array(17) { ["coupon_code"]=> string(20) "ANLENEMAX100KJUN699K" ["content"]=> string(214) "Giảm 8% tối đa 100K cho đơn hàng từ 699K.
Áp dụng cho các sản phẩm thương hiệu Anmum, Anlene của nhà bán Tiki Trading
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 3 lần." ["discount"]=> float(0.08) ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["expired_date"]=> string(19) "31-07-2024 23:59:59" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(67) "https://tiki.vn/khuyen-mai/tiki-mom-club-cham-soc-be-cung-tiki-tips" } ["offer_id"]=> string(4) "tiki" ["slug"]=> string(66) "tiki-ma-giam-8-cho-don-hang-tu-699k-anlenemax100kjun699k1720146611" ["started_date"]=> string(19) "05-07-2024 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(46) "[TIKI] Mã giảm 8% cho đơn hàng từ 699k" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "66875ab4ce7eda316d4d4596" ["started_time"]=> int(1720112400000) ["expired_time"]=> int(1722445199000) ["aff_link"]=> string(131) "https://gotrackecom.info/v1/7DTuRCETWGpExf6QmASX7g?go=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fkhuyen-mai%2Ftiki-mom-club-cham-soc-be-cung-tiki-tips" } [61]=> array(17) { ["coupon_code"]=> string(20) "ANLENEMAX60KJULY599K" ["content"]=> string(213) "Giảm 5% tối đa 60K cho đơn hàng từ 599K.
Áp dụng cho các sản phẩm thương hiệu Anmum, Anlene của nhà bán Tiki Trading
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 3 lần." ["discount"]=> float(0.05) ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["expired_date"]=> string(19) "31-07-2024 23:59:59" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(67) "https://tiki.vn/khuyen-mai/tiki-mom-club-cham-soc-be-cung-tiki-tips" } ["offer_id"]=> string(4) "tiki" ["slug"]=> string(66) "tiki-ma-giam-5-cho-don-hang-tu-599k-anlenemax60kjuly599k1720146612" ["started_date"]=> string(19) "05-07-2024 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(46) "[TIKI] Mã giảm 5% cho đơn hàng từ 599k" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "66875ab4ce7eda316d4d4597" ["started_time"]=> int(1720112400000) ["expired_time"]=> int(1722445199000) ["aff_link"]=> string(131) "https://gotrackecom.info/v1/7DTuRCETWGpExf6QmASX7g?go=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fkhuyen-mai%2Ftiki-mom-club-cham-soc-be-cung-tiki-tips" } [62]=> array(17) { ["coupon_code"]=> string(21) "ANLENEMAX120KJULY899K" ["content"]=> string(215) "Giảm 10% tối đa 120K cho đơn hàng từ 899K.
Áp dụng cho các sản phẩm thương hiệu Anmum, Anlene của nhà bán Tiki Trading
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 3 lần." ["discount"]=> float(0.1) ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["expired_date"]=> string(19) "31-07-2024 23:59:59" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(67) "https://tiki.vn/khuyen-mai/tiki-mom-club-cham-soc-be-cung-tiki-tips" } ["offer_id"]=> string(4) "tiki" ["slug"]=> string(68) "tiki-ma-giam-10-cho-don-hang-tu-899k-anlenemax120kjuly899k1720146612" ["started_date"]=> string(19) "05-07-2024 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(47) "[TIKI] Mã giảm 10% cho đơn hàng từ 899k" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "66875ab4ce7eda316d4d4598" ["started_time"]=> int(1720112400000) ["expired_time"]=> int(1722445199000) ["aff_link"]=> string(131) "https://gotrackecom.info/v1/7DTuRCETWGpExf6QmASX7g?go=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fkhuyen-mai%2Ftiki-mom-club-cham-soc-be-cung-tiki-tips" } [63]=> array(17) { ["coupon_code"]=> string(11) "TAISUN20KT7" ["content"]=> string(225) "Giảm 7% tối đa 20K cho đơn hàng từ 199K.
Áp dụng cho các sản phẩm thương hiệu UniFresh, SunMate, UniDry của nhà bán Tiki Trading
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 2 lần." ["discount"]=> float(0.07) ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["expired_date"]=> string(19) "31-07-2024 23:59:59" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(67) "https://tiki.vn/khuyen-mai/tiki-mom-club-cham-soc-be-cung-tiki-tips" } ["offer_id"]=> string(4) "tiki" ["slug"]=> string(57) "tiki-ma-giam-7-cho-don-hang-tu-199k-taisun20kt71720146612" ["started_date"]=> string(19) "05-07-2024 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(46) "[TIKI] Mã giảm 7% cho đơn hàng từ 199k" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "66875ab4ce7eda316d4d459a" ["started_time"]=> int(1720112400000) ["expired_time"]=> int(1722445199000) ["aff_link"]=> string(131) "https://gotrackecom.info/v1/7DTuRCETWGpExf6QmASX7g?go=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fkhuyen-mai%2Ftiki-mom-club-cham-soc-be-cung-tiki-tips" } [64]=> array(17) { ["coupon_code"]=> string(6) "CBACUI" ["content"]=> string(119) "Giảm 5% tối đa 20K cho đơn hàng từ 199K.
Áp dụng cho sản phẩm của Wipro Chăm sóc gia đình." ["discount"]=> float(0.05) ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["expired_date"]=> string(19) "31-07-2024 23:59:59" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(67) "https://tiki.vn/khuyen-mai/tiki-mom-club-cham-soc-be-cung-tiki-tips" } ["offer_id"]=> string(4) "tiki" ["slug"]=> string(52) "tiki-ma-giam-5-cho-don-hang-tu-199k-cbacui1720146612" ["started_date"]=> string(19) "05-07-2024 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(46) "[TIKI] Mã giảm 5% cho đơn hàng từ 199k" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "66875ab4ce7eda316d4d459b" ["started_time"]=> int(1720112400000) ["expired_time"]=> int(1722445199000) ["aff_link"]=> string(131) "https://gotrackecom.info/v1/7DTuRCETWGpExf6QmASX7g?go=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fkhuyen-mai%2Ftiki-mom-club-cham-soc-be-cung-tiki-tips" } [65]=> array(17) { ["coupon_code"]=> string(6) "317EYC" ["content"]=> string(119) "Giảm 8% tối đa 40K cho đơn hàng từ 299K.
Áp dụng cho sản phẩm của Wipro Chăm sóc gia đình." ["discount"]=> float(0.08) ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["expired_date"]=> string(19) "31-07-2024 23:59:59" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(67) "https://tiki.vn/khuyen-mai/tiki-mom-club-cham-soc-be-cung-tiki-tips" } ["offer_id"]=> string(4) "tiki" ["slug"]=> string(52) "tiki-ma-giam-8-cho-don-hang-tu-299k-317eyc1720146612" ["started_date"]=> string(19) "05-07-2024 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(46) "[TIKI] Mã giảm 8% cho đơn hàng từ 299k" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "66875ab4ce7eda316d4d459c" ["started_time"]=> int(1720112400000) ["expired_time"]=> int(1722445199000) ["aff_link"]=> string(131) "https://gotrackecom.info/v1/7DTuRCETWGpExf6QmASX7g?go=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fkhuyen-mai%2Ftiki-mom-club-cham-soc-be-cung-tiki-tips" } [66]=> array(17) { ["coupon_code"]=> string(7) "VBFOU34" ["content"]=> string(120) "Giảm 10% tối đa 50K cho đơn hàng từ 399K.
Áp dụng cho sản phẩm của Wipro Chăm sóc gia đình." ["discount"]=> float(0.1) ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["expired_date"]=> string(19) "31-07-2024 23:59:59" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(67) "https://tiki.vn/khuyen-mai/tiki-mom-club-cham-soc-be-cung-tiki-tips" } ["offer_id"]=> string(4) "tiki" ["slug"]=> string(54) "tiki-ma-giam-10-cho-don-hang-tu-399k-vbfou341720146612" ["started_date"]=> string(19) "05-07-2024 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(47) "[TIKI] Mã giảm 10% cho đơn hàng từ 399k" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "66875ab4ce7eda316d4d459d" ["started_time"]=> int(1720112400000) ["expired_time"]=> int(1722445199000) ["aff_link"]=> string(131) "https://gotrackecom.info/v1/7DTuRCETWGpExf6QmASX7g?go=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fkhuyen-mai%2Ftiki-mom-club-cham-soc-be-cung-tiki-tips" } [67]=> array(17) { ["coupon_code"]=> string(7) "15KOUJI" ["content"]=> string(97) "Giảm 15K cho đơn hàng từ 299K.
Áp dụng cho sản phẩm của WLC Official Store." ["discount"]=> int(15000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "31-07-2024 23:59:59" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(67) "https://tiki.vn/khuyen-mai/tiki-mom-club-cham-soc-be-cung-tiki-tips" } ["offer_id"]=> string(4) "tiki" ["slug"]=> string(55) "tiki-ma-giam-15k-cho-don-hang-tu-299k-15kouji1720146612" ["started_date"]=> string(19) "05-07-2024 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(47) "[TIKI] Mã giảm 15k cho đơn hàng từ 299k" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "66875ab4ce7eda316d4d459e" ["started_time"]=> int(1720112400000) ["expired_time"]=> int(1722445199000) ["aff_link"]=> string(131) "https://gotrackecom.info/v1/7DTuRCETWGpExf6QmASX7g?go=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fkhuyen-mai%2Ftiki-mom-club-cham-soc-be-cung-tiki-tips" } [68]=> array(17) { ["coupon_code"]=> string(9) "JULY15K24" ["content"]=> string(97) "Giảm 15K cho đơn hàng từ 299K.
Áp dụng cho sản phẩm của WLC Official Store." ["discount"]=> int(15000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "31-07-2024 23:59:59" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(67) "https://tiki.vn/khuyen-mai/tiki-mom-club-cham-soc-be-cung-tiki-tips" } ["offer_id"]=> string(4) "tiki" ["slug"]=> string(57) "tiki-ma-giam-15k-cho-don-hang-tu-299k-july15k241720146612" ["started_date"]=> string(19) "05-07-2024 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(47) "[TIKI] Mã giảm 15k cho đơn hàng từ 299k" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "66875ab5ce7eda316d4d459f" ["started_time"]=> int(1720112400000) ["expired_time"]=> int(1722445199000) ["aff_link"]=> string(131) "https://gotrackecom.info/v1/7DTuRCETWGpExf6QmASX7g?go=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fkhuyen-mai%2Ftiki-mom-club-cham-soc-be-cung-tiki-tips" } [69]=> array(17) { ["coupon_code"]=> string(6) "MBT601" ["content"]=> string(114) "Giảm 5% tối đa 10K cho đơn hàng từ 100K.
Áp dụng cho sản phẩm của Mao Bao Official Store." ["discount"]=> float(0.05) ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["expired_date"]=> string(19) "31-07-2024 23:59:59" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(67) "https://tiki.vn/khuyen-mai/tiki-mom-club-cham-soc-be-cung-tiki-tips" } ["offer_id"]=> string(4) "tiki" ["slug"]=> string(52) "tiki-ma-giam-5-cho-don-hang-tu-100k-mbt6011720146613" ["started_date"]=> string(19) "05-07-2024 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(46) "[TIKI] Mã giảm 5% cho đơn hàng từ 100k" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "66875ab5ce7eda316d4d45a0" ["started_time"]=> int(1720112400000) ["expired_time"]=> int(1722445199000) ["aff_link"]=> string(131) "https://gotrackecom.info/v1/7DTuRCETWGpExf6QmASX7g?go=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fkhuyen-mai%2Ftiki-mom-club-cham-soc-be-cung-tiki-tips" } [70]=> array(17) { ["coupon_code"]=> string(6) "MBT602" ["content"]=> string(101) "Giảm 10K cho đơn hàng từ 150K.
Áp dụng cho sản phẩm của Mao Bao Official Store." ["discount"]=> int(10000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "31-07-2024 23:59:59" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(67) "https://tiki.vn/khuyen-mai/tiki-mom-club-cham-soc-be-cung-tiki-tips" } ["offer_id"]=> string(4) "tiki" ["slug"]=> string(54) "tiki-ma-giam-10k-cho-don-hang-tu-150k-mbt6021720146613" ["started_date"]=> string(19) "05-07-2024 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(47) "[TIKI] Mã giảm 10k cho đơn hàng từ 150k" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "66875ab5ce7eda316d4d45a1" ["started_time"]=> int(1720112400000) ["expired_time"]=> int(1722445199000) ["aff_link"]=> string(131) "https://gotrackecom.info/v1/7DTuRCETWGpExf6QmASX7g?go=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fkhuyen-mai%2Ftiki-mom-club-cham-soc-be-cung-tiki-tips" } [71]=> array(17) { ["coupon_code"]=> string(6) "MBT603" ["content"]=> string(115) "Giảm 10% tối đa 40K cho đơn hàng từ 200K.
Áp dụng cho sản phẩm của Mao Bao Official Store." ["discount"]=> float(0.1) ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["expired_date"]=> string(19) "31-07-2024 23:59:59" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(67) "https://tiki.vn/khuyen-mai/tiki-mom-club-cham-soc-be-cung-tiki-tips" } ["offer_id"]=> string(4) "tiki" ["slug"]=> string(53) "tiki-ma-giam-10-cho-don-hang-tu-200k-mbt6031720146613" ["started_date"]=> string(19) "05-07-2024 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(47) "[TIKI] Mã giảm 10% cho đơn hàng từ 200k" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "66875ab5ce7eda316d4d45a2" ["started_time"]=> int(1720112400000) ["expired_time"]=> int(1722445199000) ["aff_link"]=> string(131) "https://gotrackecom.info/v1/7DTuRCETWGpExf6QmASX7g?go=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fkhuyen-mai%2Ftiki-mom-club-cham-soc-be-cung-tiki-tips" } [72]=> array(17) { ["coupon_code"]=> string(5) "AGHSY" ["content"]=> string(113) "Giảm 8% tối đa 20K cho đơn hàng từ 199K.
Áp dụng cho sản phẩm của PIGEON OFFICIAL STORE." ["discount"]=> float(0.08) ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["expired_date"]=> string(19) "31-07-2024 23:59:59" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(67) "https://tiki.vn/khuyen-mai/tiki-mom-club-cham-soc-be-cung-tiki-tips" } ["offer_id"]=> string(4) "tiki" ["slug"]=> string(51) "tiki-ma-giam-8-cho-don-hang-tu-199k-aghsy1720146613" ["started_date"]=> string(19) "05-07-2024 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(46) "[TIKI] Mã giảm 8% cho đơn hàng từ 199k" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "66875ab5ce7eda316d4d45a3" ["started_time"]=> int(1720112400000) ["expired_time"]=> int(1722445199000) ["aff_link"]=> string(131) "https://gotrackecom.info/v1/7DTuRCETWGpExf6QmASX7g?go=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fkhuyen-mai%2Ftiki-mom-club-cham-soc-be-cung-tiki-tips" } [73]=> array(17) { ["coupon_code"]=> string(6) "ABCDEE" ["content"]=> string(100) "Giảm 25K cho đơn hàng từ 299K.
Áp dụng cho sản phẩm của PIGEON OFFICIAL STORE." ["discount"]=> int(25000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "31-07-2024 23:59:59" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(67) "https://tiki.vn/khuyen-mai/tiki-mom-club-cham-soc-be-cung-tiki-tips" } ["offer_id"]=> string(4) "tiki" ["slug"]=> string(54) "tiki-ma-giam-25k-cho-don-hang-tu-299k-abcdee1720146613" ["started_date"]=> string(19) "05-07-2024 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(47) "[TIKI] Mã giảm 25k cho đơn hàng từ 299k" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "66875ab5ce7eda316d4d45a4" ["started_time"]=> int(1720112400000) ["expired_time"]=> int(1722445199000) ["aff_link"]=> string(131) "https://gotrackecom.info/v1/7DTuRCETWGpExf6QmASX7g?go=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fkhuyen-mai%2Ftiki-mom-club-cham-soc-be-cung-tiki-tips" } [74]=> array(17) { ["coupon_code"]=> string(9) "JULY10K07" ["content"]=> string(126) "Giảm 10K cho đơn hàng từ 149K.
Chỉ áp dụng cho một số sản phẩm của Dettol & Finish Official Store." ["discount"]=> int(10000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "31-07-2024 23:59:59" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(67) "https://tiki.vn/khuyen-mai/tiki-mom-club-cham-soc-be-cung-tiki-tips" } ["offer_id"]=> string(4) "tiki" ["slug"]=> string(57) "tiki-ma-giam-10k-cho-don-hang-tu-149k-july10k071720146613" ["started_date"]=> string(19) "05-07-2024 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(47) "[TIKI] Mã giảm 10k cho đơn hàng từ 149k" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "66875ab5ce7eda316d4d45a5" ["started_time"]=> int(1720112400000) ["expired_time"]=> int(1722445199000) ["aff_link"]=> string(131) "https://gotrackecom.info/v1/7DTuRCETWGpExf6QmASX7g?go=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fkhuyen-mai%2Ftiki-mom-club-cham-soc-be-cung-tiki-tips" } [75]=> array(17) { ["coupon_code"]=> string(7) "JULY25K" ["content"]=> string(126) "Giảm 25K cho đơn hàng từ 249K.
Chỉ áp dụng cho một số sản phẩm của Dettol & Finish Official Store." ["discount"]=> int(25000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "31-07-2024 23:59:59" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(67) "https://tiki.vn/khuyen-mai/tiki-mom-club-cham-soc-be-cung-tiki-tips" } ["offer_id"]=> string(4) "tiki" ["slug"]=> string(55) "tiki-ma-giam-25k-cho-don-hang-tu-249k-july25k1720146613" ["started_date"]=> string(19) "05-07-2024 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(47) "[TIKI] Mã giảm 25k cho đơn hàng từ 249k" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "66875ab5ce7eda316d4d45a6" ["started_time"]=> int(1720112400000) ["expired_time"]=> int(1722445199000) ["aff_link"]=> string(131) "https://gotrackecom.info/v1/7DTuRCETWGpExf6QmASX7g?go=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fkhuyen-mai%2Ftiki-mom-club-cham-soc-be-cung-tiki-tips" } [76]=> array(17) { ["coupon_code"]=> string(7) "MGHH20K" ["content"]=> string(169) "Giảm 20K cho đơn hàng từ 2 triệu.
Áp dụng cho sản phẩm của Hồng Hạnh Mobile.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần." ["discount"]=> int(20000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "31-07-2024 23:59:59" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(55) "https://tiki.vn/khuyen-mai/top-dien-thoai-may-tinh-bang" } ["offer_id"]=> string(4) "tiki" ["slug"]=> string(58) "tiki-ma-giam-20k-cho-don-hang-tu-2-trieu-mghh20k1720146631" ["started_date"]=> string(19) "05-07-2024 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(52) "[TIKI] Mã giảm 20k cho đơn hàng từ 2 triệu" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "66875ac7ce7eda316d4d45c5" ["started_time"]=> int(1720112400000) ["expired_time"]=> int(1722445199000) ["aff_link"]=> string(119) "https://gotrackecom.info/v1/7DTuRCETWGpExf6QmASX7g?go=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fkhuyen-mai%2Ftop-dien-thoai-may-tinh-bang" } [77]=> array(17) { ["coupon_code"]=> string(8) "3M30KNAH" ["content"]=> string(168) "Giảm 30K cho đơn hàng từ 3 triệu.
Áp dụng cho sản phẩm của Long Hưng TechZone.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần." ["discount"]=> int(30000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "31-07-2024 23:59:59" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(55) "https://tiki.vn/khuyen-mai/top-dien-thoai-may-tinh-bang" } ["offer_id"]=> string(4) "tiki" ["slug"]=> string(59) "tiki-ma-giam-30k-cho-don-hang-tu-3-trieu-3m30knah1720146632" ["started_date"]=> string(19) "05-07-2024 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(52) "[TIKI] Mã giảm 30k cho đơn hàng từ 3 triệu" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "66875ac8ce7eda316d4d45c6" ["started_time"]=> int(1720112400000) ["expired_time"]=> int(1722445199000) ["aff_link"]=> string(119) "https://gotrackecom.info/v1/7DTuRCETWGpExf6QmASX7g?go=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fkhuyen-mai%2Ftop-dien-thoai-may-tinh-bang" } [78]=> array(17) { ["coupon_code"]=> string(8) "5M50KNAH" ["content"]=> string(168) "Giảm 50K cho đơn hàng từ 5 triệu.
Áp dụng cho sản phẩm của Long Hưng TechZone.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần." ["discount"]=> int(50000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "31-07-2024 23:59:59" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(55) "https://tiki.vn/khuyen-mai/top-dien-thoai-may-tinh-bang" } ["offer_id"]=> string(4) "tiki" ["slug"]=> string(59) "tiki-ma-giam-50k-cho-don-hang-tu-5-trieu-5m50knah1720146632" ["started_date"]=> string(19) "05-07-2024 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(52) "[TIKI] Mã giảm 50k cho đơn hàng từ 5 triệu" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "66875ac8ce7eda316d4d45c7" ["started_time"]=> int(1720112400000) ["expired_time"]=> int(1722445199000) ["aff_link"]=> string(119) "https://gotrackecom.info/v1/7DTuRCETWGpExf6QmASX7g?go=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fkhuyen-mai%2Ftop-dien-thoai-may-tinh-bang" } [79]=> array(17) { ["coupon_code"]=> string(10) "10M100KNAH" ["content"]=> string(170) "Giảm 100K cho đơn hàng từ 10 triệu.
Áp dụng cho sản phẩm của Long Hưng TechZone.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần." ["discount"]=> int(100000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "31-07-2024 23:59:59" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(55) "https://tiki.vn/khuyen-mai/top-dien-thoai-may-tinh-bang" } ["offer_id"]=> string(4) "tiki" ["slug"]=> string(63) "tiki-ma-giam-100k-cho-don-hang-tu-10-trieu-10m100knah1720146632" ["started_date"]=> string(19) "05-07-2024 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(54) "[TIKI] Mã giảm 100k cho đơn hàng từ 10 triệu" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "66875ac8ce7eda316d4d45c8" ["started_time"]=> int(1720112400000) ["expired_time"]=> int(1722445199000) ["aff_link"]=> string(119) "https://gotrackecom.info/v1/7DTuRCETWGpExf6QmASX7g?go=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fkhuyen-mai%2Ftop-dien-thoai-may-tinh-bang" } [80]=> array(17) { ["coupon_code"]=> string(10) "15M150KNAH" ["content"]=> string(170) "Giảm 150K cho đơn hàng từ 15 triệu.
Áp dụng cho sản phẩm của Long Hưng TechZone.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần." ["discount"]=> int(150000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "31-07-2024 23:59:59" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(55) "https://tiki.vn/khuyen-mai/top-dien-thoai-may-tinh-bang" } ["offer_id"]=> string(4) "tiki" ["slug"]=> string(63) "tiki-ma-giam-150k-cho-don-hang-tu-15-trieu-15m150knah1720146632" ["started_date"]=> string(19) "05-07-2024 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(54) "[TIKI] Mã giảm 150k cho đơn hàng từ 15 triệu" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "66875ac8ce7eda316d4d45c9" ["started_time"]=> int(1720112400000) ["expired_time"]=> int(1722445199000) ["aff_link"]=> string(119) "https://gotrackecom.info/v1/7DTuRCETWGpExf6QmASX7g?go=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fkhuyen-mai%2Ftop-dien-thoai-may-tinh-bang" } [81]=> array(17) { ["coupon_code"]=> string(10) "20M200KNAH" ["content"]=> string(170) "Giảm 200K cho đơn hàng từ 20 triệu.
Áp dụng cho sản phẩm của Long Hưng TechZone.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần." ["discount"]=> int(200000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "31-07-2024 23:59:59" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(55) "https://tiki.vn/khuyen-mai/top-dien-thoai-may-tinh-bang" } ["offer_id"]=> string(4) "tiki" ["slug"]=> string(63) "tiki-ma-giam-200k-cho-don-hang-tu-20-trieu-20m200knah1720146632" ["started_date"]=> string(19) "05-07-2024 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(54) "[TIKI] Mã giảm 200k cho đơn hàng từ 20 triệu" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "66875ac8ce7eda316d4d45ca" ["started_time"]=> int(1720112400000) ["expired_time"]=> int(1722445199000) ["aff_link"]=> string(119) "https://gotrackecom.info/v1/7DTuRCETWGpExf6QmASX7g?go=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fkhuyen-mai%2Ftop-dien-thoai-may-tinh-bang" } [82]=> array(17) { ["coupon_code"]=> string(6) "30K990" ["content"]=> string(85) "Giảm 30K cho đơn hàng từ 990K.
Áp dụng cho sản phẩm của mecafe." ["discount"]=> int(30000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "31-08-2024 23:59:59" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(67) "https://tiki.vn/khuyen-mai/tiki-mom-club-cham-soc-be-cung-tiki-tips" } ["offer_id"]=> string(4) "tiki" ["slug"]=> string(54) "tiki-ma-giam-30k-cho-don-hang-tu-990k-30k9901720146611" ["started_date"]=> string(19) "05-07-2024 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(47) "[TIKI] Mã giảm 30k cho đơn hàng từ 990k" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "66875ab3ce7eda316d4d4590" ["started_time"]=> int(1720112400000) ["expired_time"]=> int(1725123599000) ["aff_link"]=> string(131) "https://gotrackecom.info/v1/7DTuRCETWGpExf6QmASX7g?go=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fkhuyen-mai%2Ftiki-mom-club-cham-soc-be-cung-tiki-tips" } [83]=> array(17) { ["coupon_code"]=> string(10) "QTMET7T15K" ["content"]=> string(96) "Giảm 15K cho đơn hàng từ 999K.
Áp dụng cho sản phẩm của QuaTangMe Extaste." ["discount"]=> int(15000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "30-09-2024 23:59:59" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(67) "https://tiki.vn/khuyen-mai/tiki-mom-club-cham-soc-be-cung-tiki-tips" } ["offer_id"]=> string(4) "tiki" ["slug"]=> string(58) "tiki-ma-giam-15k-cho-don-hang-tu-999k-qtmet7t15k1720146610" ["started_date"]=> string(19) "05-07-2024 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(47) "[TIKI] Mã giảm 15k cho đơn hàng từ 999k" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "66875ab2ce7eda316d4d458b" ["started_time"]=> int(1720112400000) ["expired_time"]=> int(1727715599000) ["aff_link"]=> string(131) "https://gotrackecom.info/v1/7DTuRCETWGpExf6QmASX7g?go=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fkhuyen-mai%2Ftiki-mom-club-cham-soc-be-cung-tiki-tips" } [84]=> array(17) { ["coupon_code"]=> string(10) "QTMET7T10K" ["content"]=> string(96) "Giảm 10K cho đơn hàng từ 799K.
Áp dụng cho sản phẩm của QuaTangMe Extaste." ["discount"]=> int(10000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "30-09-2024 23:59:59" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(67) "https://tiki.vn/khuyen-mai/tiki-mom-club-cham-soc-be-cung-tiki-tips" } ["offer_id"]=> string(4) "tiki" ["slug"]=> string(58) "tiki-ma-giam-10k-cho-don-hang-tu-799k-qtmet7t10k1720146610" ["started_date"]=> string(19) "05-07-2024 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(47) "[TIKI] Mã giảm 10k cho đơn hàng từ 799k" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "66875ab3ce7eda316d4d458c" ["started_time"]=> int(1720112400000) ["expired_time"]=> int(1727715599000) ["aff_link"]=> string(131) "https://gotrackecom.info/v1/7DTuRCETWGpExf6QmASX7g?go=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fkhuyen-mai%2Ftiki-mom-club-cham-soc-be-cung-tiki-tips" } [85]=> array(17) { ["coupon_code"]=> string(8) "TMGG2024" ["content"]=> string(99) "Giảm 7% tối đa 50K cho đơn hàng từ 199K.
Áp dụng cho sản phẩm của TOPMEAL." ["discount"]=> float(0.07) ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["expired_date"]=> string(19) "31-12-2024 23:59:59" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(53) "https://tiki.vn/khuyen-mai/hero-top-san-pham-ban-chay" } ["offer_id"]=> string(4) "tiki" ["slug"]=> string(54) "tiki-ma-giam-7-cho-don-hang-tu-199k-tmgg20241720146631" ["started_date"]=> string(19) "05-07-2024 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(46) "[TIKI] Mã giảm 7% cho đơn hàng từ 199k" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "6636c8848840fe56230a6735" ["started_time"]=> int(1720112400000) ["expired_time"]=> int(1735664399000) ["aff_link"]=> string(117) "https://gotrackecom.info/v1/7DTuRCETWGpExf6QmASX7g?go=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fkhuyen-mai%2Fhero-top-san-pham-ban-chay" } [86]=> array(17) { ["coupon_code"]=> string(9) "ND10K2024" ["content"]=> string(95) "Giảm 10K cho đơn hàng từ 399K.
Áp dụng cho sản phẩm của Ngọc Dung food." ["discount"]=> int(10000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "31-12-2024 23:59:59" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(53) "https://tiki.vn/khuyen-mai/hero-top-san-pham-ban-chay" } ["offer_id"]=> string(4) "tiki" ["slug"]=> string(57) "tiki-ma-giam-10k-cho-don-hang-tu-399k-nd10k20241720146631" ["started_date"]=> string(19) "05-07-2024 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(47) "[TIKI] Mã giảm 10k cho đơn hàng từ 399k" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "6636c8848840fe56230a6736" ["started_time"]=> int(1720112400000) ["expired_time"]=> int(1735664399000) ["aff_link"]=> string(117) "https://gotrackecom.info/v1/7DTuRCETWGpExf6QmASX7g?go=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fkhuyen-mai%2Fhero-top-san-pham-ban-chay" } [87]=> array(17) { ["coupon_code"]=> string(7) "24KTC50" ["content"]=> string(99) "Giảm 50K cho đơn hàng từ 500K.
Áp dụng cho sản phẩm của THỜI TRANG KHATOCO." ["discount"]=> int(50000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "31-12-2024 23:59:59" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(53) "https://tiki.vn/khuyen-mai/hero-top-san-pham-ban-chay" } ["offer_id"]=> string(4) "tiki" ["slug"]=> string(55) "tiki-ma-giam-50k-cho-don-hang-tu-500k-24ktc501720146631" ["started_date"]=> string(19) "05-07-2024 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(47) "[TIKI] Mã giảm 50k cho đơn hàng từ 500k" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "6636c8858840fe56230a673c" ["started_time"]=> int(1720112400000) ["expired_time"]=> int(1735664399000) ["aff_link"]=> string(117) "https://gotrackecom.info/v1/7DTuRCETWGpExf6QmASX7g?go=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fkhuyen-mai%2Fhero-top-san-pham-ban-chay" } [88]=> array(17) { ["coupon_code"]=> string(9) "FINEFOOD8" ["content"]=> string(180) "Giảm 8% tối đa 50K cho đơn hàng từ 199K.
Áp dụng cho sản phẩm của THỰC PHẨM FINE FOOD.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 5 lần." ["discount"]=> float(0.08) ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["expired_date"]=> string(19) "31-12-2024 23:59:59" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(53) "https://tiki.vn/khuyen-mai/hero-top-san-pham-ban-chay" } ["offer_id"]=> string(4) "tiki" ["slug"]=> string(55) "tiki-ma-giam-8-cho-don-hang-tu-199k-finefood81720146631" ["started_date"]=> string(19) "05-07-2024 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(46) "[TIKI] Mã giảm 8% cho đơn hàng từ 199k" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "6636c8918840fe56230a67c3" ["started_time"]=> int(1720112400000) ["expired_time"]=> int(1735664399000) ["aff_link"]=> string(117) "https://gotrackecom.info/v1/7DTuRCETWGpExf6QmASX7g?go=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fkhuyen-mai%2Fhero-top-san-pham-ban-chay" } [89]=> array(17) { ["coupon_code"]=> string(6) "SBO35K" ["content"]=> string(150) "Giảm 35K cho đơn hàng từ 299K.
Áp dụng cho sản phẩm của Sbooks.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 5 lần." ["discount"]=> int(35000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "31-12-2024 23:59:59" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(40) "https://tiki.vn/khuyen-mai/mot-sach-tiki" } ["offer_id"]=> string(4) "tiki" ["slug"]=> string(54) "tiki-ma-giam-35k-cho-don-hang-tu-299k-sbo35k1720146614" ["started_date"]=> string(19) "05-07-2024 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(47) "[TIKI] Mã giảm 35k cho đơn hàng từ 299k" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "66875ab6ce7eda316d4d45aa" ["started_time"]=> int(1720112400000) ["expired_time"]=> int(1735664399000) ["aff_link"]=> string(104) "https://gotrackecom.info/v1/7DTuRCETWGpExf6QmASX7g?go=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fkhuyen-mai%2Fmot-sach-tiki" } [90]=> array(17) { ["coupon_code"]=> string(7) "SBG199K" ["content"]=> string(159) "Giảm 25K cho đơn hàng từ 199K.
Áp dụng cho sản phẩm của SBOOKS OFFICIAL.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 5 lần." ["discount"]=> int(25000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "31-12-2024 23:59:59" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(40) "https://tiki.vn/khuyen-mai/mot-sach-tiki" } ["offer_id"]=> string(4) "tiki" ["slug"]=> string(55) "tiki-ma-giam-25k-cho-don-hang-tu-199k-sbg199k1720146614" ["started_date"]=> string(19) "05-07-2024 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(47) "[TIKI] Mã giảm 25k cho đơn hàng từ 199k" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "66875ab6ce7eda316d4d45ab" ["started_time"]=> int(1720112400000) ["expired_time"]=> int(1735664399000) ["aff_link"]=> string(104) "https://gotrackecom.info/v1/7DTuRCETWGpExf6QmASX7g?go=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fkhuyen-mai%2Fmot-sach-tiki" } [91]=> array(17) { ["coupon_code"]=> string(7) "GIAM40S" ["content"]=> string(85) "Giảm 40K cho đơn hàng từ 399K.
Áp dụng cho sản phẩm của Sbooks." ["discount"]=> int(40000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "31-12-2024 23:59:59" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(40) "https://tiki.vn/khuyen-mai/mot-sach-tiki" } ["offer_id"]=> string(4) "tiki" ["slug"]=> string(55) "tiki-ma-giam-40k-cho-don-hang-tu-399k-giam40s1720146614" ["started_date"]=> string(19) "05-07-2024 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(47) "[TIKI] Mã giảm 40k cho đơn hàng từ 399k" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "66875ab6ce7eda316d4d45ac" ["started_time"]=> int(1720112400000) ["expired_time"]=> int(1735664399000) ["aff_link"]=> string(104) "https://gotrackecom.info/v1/7DTuRCETWGpExf6QmASX7g?go=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fkhuyen-mai%2Fmot-sach-tiki" } [92]=> array(17) { ["coupon_code"]=> string(5) "SB99K" ["content"]=> string(158) "Giảm 10K cho đơn hàng từ 99K.
Áp dụng cho sản phẩm của SBOOKS OFFICIAL.
Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 3 lần." ["discount"]=> int(10000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "31-12-2024 23:59:59" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(40) "https://tiki.vn/khuyen-mai/mot-sach-tiki" } ["offer_id"]=> string(4) "tiki" ["slug"]=> string(52) "tiki-ma-giam-10k-cho-don-hang-tu-99k-sb99k1720146614" ["started_date"]=> string(19) "05-07-2024 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(46) "[TIKI] Mã giảm 10k cho đơn hàng từ 99k" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "66875ab6ce7eda316d4d45ad" ["started_time"]=> int(1720112400000) ["expired_time"]=> int(1735664399000) ["aff_link"]=> string(104) "https://gotrackecom.info/v1/7DTuRCETWGpExf6QmASX7g?go=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fkhuyen-mai%2Fmot-sach-tiki" } [93]=> array(17) { ["coupon_code"]=> string(9) "CPBL03301" ["content"]=> string(103) "Giảm 100K cho đơn hàng từ 10 triệu.
Áp dụng cho sản phẩm của HEAD Phát Tiến." ["discount"]=> int(100000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "30-06-2027 23:59:59" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(53) "https://tiki.vn/khuyen-mai/hero-top-san-pham-ban-chay" } ["offer_id"]=> string(4) "tiki" ["slug"]=> string(62) "tiki-ma-giam-100k-cho-don-hang-tu-10-trieu-cpbl033011720146629" ["started_date"]=> string(19) "05-07-2024 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(54) "[TIKI] Mã giảm 100k cho đơn hàng từ 10 triệu" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "66740bd585af322e4e7a72e8" ["started_time"]=> int(1720112400000) ["expired_time"]=> int(1814374799000) ["aff_link"]=> string(117) "https://gotrackecom.info/v1/7DTuRCETWGpExf6QmASX7g?go=https%3A%2F%2Ftiki.vn%2Fkhuyen-mai%2Fhero-top-san-pham-ban-chay" } [94]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(19) "FSV-395396006821888" ["banner_link"]=> string(38) "https://shopee.vn/m/uu-dai-shopee-mart" ["content"]=> string(630) "Sử dụng mã hỗ trợ phí vận chuyển (tối đa 25K) đơn hàng từ 99K và thỏa điều kiện ưu đãi tại Shopee.
Áp dụng cho sản phẩm từ Shopee Mart
Đơn vị vận chuyển khả dụng: Nhanh
Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee.
Áp dụng cho một số shop nhất định.
Hạn sử dụng 31 ngày kể từ khi lưu mã về ví voucher.
Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước." ["discount"]=> int(0) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "19-01-2038 02:14:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(159) "https://shopee.vn/search?promotionId=395396006821888&signature=9475d88c4a72d2da3dbe226d197b00974579aa015d6dc69d126568200f5a52e9&voucherCode=FSV-395396006821888" } ["extra"]=> array(39) { ["promotionid"]=> int(395396006821888) ["voucher_code"]=> string(19) "FSV-395396006821888" ["signature"]=> string(64) "9475d88c4a72d2da3dbe226d197b00974579aa015d6dc69d126568200f5a52e9" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(0) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(100) ["start_time"]=> int(1656608400) ["end_time"]=> int(2147454840) ["claim_start_time"]=> int(1656608400) ["valid_days"]=> int(31) ["reward_type"]=> int(2) ["title"]=> string(39) "Shopee Mart - Siêu thị cuối tuần" ["use_link"]=> string(44) "https://shopee.vn/Supermarketsieuthicuoituan" ["customised_labels"]=> array(1) { [0]=> array(1) { ["content"]=> string(13) "Tối đa 25K" } } ["shop_id"]=> int(0) ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(35) "MP-9AD66AC29AA220280000000114154150" ["fully_redeemed"]=> bool(true) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["left_count"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(true) ["claim_end_time"]=> int(1659286740) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(2678400) ["type"]=> int(1) } ["voucher_landing_page"]=> int(0) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(594) "Sử dụng mã hỗ trợ phí vận chuyển (tối đa 25K) đơn hàng từ 99K và thỏa điều kiện ưu đãi tại Shopee. Áp dụng cho sản phẩm từ Shopee Mart Đơn vị vận chuyển khả dụng: Nhanh Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee. Áp dụng cho một số shop nhất định. Hạn sử dụng 31 ngày kể từ khi lưu mã về ví voucher. Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước." ["devices"]=> array(2) { [0]=> string(3) "iOS" [1]=> string(7) "Android" } } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(59) "shopee-ma-mien-phi-van-chuyen-FSV-3953960068218881659580373" ["started_date"]=> string(19) "01-07-2022 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(39) "[SHOPEE] Mã miễn phí vận chuyển" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "62be74d8ace9ca64910645a1" ["started_time"]=> int(1656608400000) ["expired_time"]=> int(2147454840000) ["aff_link"]=> string(233) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D395396006821888%26signature%3D9475d88c4a72d2da3dbe226d197b00974579aa015d6dc69d126568200f5a52e9%26voucherCode%3DFSV-395396006821888" } [95]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(19) "FSV-395349433270272" ["banner_link"]=> string(29) "https://shopee.vn/m/book-club" ["content"]=> string(622) "Sử dụng mã hỗ trợ phí vận chuyển (tối đa 15K) đơn hàng từ 45K và thỏa điều kiện ưu đãi tại Shopee.
Đơn vị vận chuyển khả dụng: Nhanh
Áp dụng trên ứng dụng Shopee.
Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee.
Áp dụng cho một số shop nhất định.
Hạn sử dụng 30 ngày kể từ khi lưu mã về ví voucher.
Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước." ["discount"]=> int(0) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "19-01-2038 02:14:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(159) "https://shopee.vn/search?promotionId=395349433270272&signature=40f172b04697230760b9e7c11bbd4b41701dac424076e8d253e2e3ecfe18a2cd&voucherCode=FSV-395349433270272" } ["extra"]=> array(48) { ["promotionid"]=> int(395349433270272) ["voucher_code"]=> string(19) "FSV-395349433270272" ["signature"]=> string(64) "40f172b04697230760b9e7c11bbd4b41701dac424076e8d253e2e3ecfe18a2cd" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(0) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(100) ["start_time"]=> int(1656608400) ["end_time"]=> int(2147454840) ["claim_start_time"]=> int(1656608400) ["valid_days"]=> int(30) ["reward_type"]=> int(2) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(0) ["reward_cap"]=> int(0) ["title"]=> string(20) "Đơn hàng từ 45K" ["use_link"]=> string(29) "https://shopee.vn/m/book-club" ["icon_hash"]=> string(32) "sg-11134004-22120-4cskiffs0olvc3" ["icon_text"]=> string(18) "Mã vận chuyển" ["customised_labels"]=> array(1) { [0]=> array(1) { ["content"]=> string(9) "Book Club" } } ["shop_id"]=> int(0) ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(35) "MP-9F3E42429AA220280000000114154101" ["fully_redeemed"]=> bool(true) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(0) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["left_count"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(true) ["claim_end_time"]=> int(1659286740) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(2592000) ["type"]=> int(1) } ["voucher_landing_page"]=> int(0) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(0) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(586) "Sử dụng mã hỗ trợ phí vận chuyển (tối đa 15K) đơn hàng từ 45K và thỏa điều kiện ưu đãi tại Shopee. Đơn vị vận chuyển khả dụng: Nhanh Áp dụng trên ứng dụng Shopee. Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee. Áp dụng cho một số shop nhất định. Hạn sử dụng 30 ngày kể từ khi lưu mã về ví voucher. Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước." ["devices"]=> array(2) { [0]=> string(3) "iOS" [1]=> string(7) "Android" } } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(65) "shopee-ma-giam-0-dong-ma-van-chuyen-FSV-3953494332702721711707425" ["started_date"]=> string(19) "01-07-2022 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(48) "[SHOPEE] Mã giảm 0 đồng Mã vận chuyển" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "62bf2849b5028b73c32fcc83" ["started_time"]=> int(1656608400000) ["expired_time"]=> int(2147454840000) ["aff_link"]=> string(233) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D395349433270272%26signature%3D40f172b04697230760b9e7c11bbd4b41701dac424076e8d253e2e3ecfe18a2cd%26voucherCode%3DFSV-395349433270272" } [96]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(19) "FSV-395347604668416" ["banner_link"]=> string(29) "https://shopee.vn/m/book-club" ["content"]=> string(622) "Sử dụng mã hỗ trợ phí vận chuyển (tối đa 15K) đơn hàng từ 45K và thỏa điều kiện ưu đãi tại Shopee.
Đơn vị vận chuyển khả dụng: Nhanh
Áp dụng trên ứng dụng Shopee.
Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee.
Áp dụng cho một số shop nhất định.
Hạn sử dụng 15 ngày kể từ khi lưu mã về ví voucher.
Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước." ["discount"]=> int(0) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "19-01-2038 02:14:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(159) "https://shopee.vn/search?promotionId=395347604668416&signature=a34a4561acb40965224154c2bfdb68355370354e991a618e81ba3874f4d5e875&voucherCode=FSV-395347604668416" } ["extra"]=> array(39) { ["promotionid"]=> int(395347604668416) ["voucher_code"]=> string(19) "FSV-395347604668416" ["signature"]=> string(64) "a34a4561acb40965224154c2bfdb68355370354e991a618e81ba3874f4d5e875" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(0) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(100) ["start_time"]=> int(1656608400) ["end_time"]=> int(2147454840) ["claim_start_time"]=> int(1656608400) ["valid_days"]=> int(15) ["reward_type"]=> int(2) ["title"]=> string(20) "Đơn hàng từ 45K" ["use_link"]=> string(29) "https://shopee.vn/m/home-club" ["customised_labels"]=> array(1) { [0]=> array(1) { ["content"]=> string(9) "Home Club" } } ["shop_id"]=> int(0) ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(35) "MP-A0C142468AA220280000000114154101" ["fully_redeemed"]=> bool(true) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["left_count"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(true) ["claim_end_time"]=> int(1659286740) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(1296000) ["type"]=> int(1) } ["voucher_landing_page"]=> int(0) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(586) "Sử dụng mã hỗ trợ phí vận chuyển (tối đa 15K) đơn hàng từ 45K và thỏa điều kiện ưu đãi tại Shopee. Đơn vị vận chuyển khả dụng: Nhanh Áp dụng trên ứng dụng Shopee. Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee. Áp dụng cho một số shop nhất định. Hạn sử dụng 15 ngày kể từ khi lưu mã về ví voucher. Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước." ["devices"]=> array(2) { [0]=> string(3) "iOS" [1]=> string(7) "Android" } } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(59) "shopee-ma-mien-phi-van-chuyen-FSV-3953476046684161658326570" ["started_date"]=> string(19) "01-07-2022 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(39) "[SHOPEE] Mã miễn phí vận chuyển" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "62d2eec0b0740a7f4d09dfb9" ["started_time"]=> int(1656608400000) ["expired_time"]=> int(2147454840000) ["aff_link"]=> string(233) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D395347604668416%26signature%3Da34a4561acb40965224154c2bfdb68355370354e991a618e81ba3874f4d5e875%26voucherCode%3DFSV-395347604668416" } [97]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(19) "FSV-395347604684800" ["banner_link"]=> string(29) "https://shopee.vn/m/book-club" ["content"]=> string(622) "Sử dụng mã hỗ trợ phí vận chuyển (tối đa 15K) đơn hàng từ 45K và thỏa điều kiện ưu đãi tại Shopee.
Đơn vị vận chuyển khả dụng: Nhanh
Áp dụng trên ứng dụng Shopee.
Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee.
Áp dụng cho một số shop nhất định.
Hạn sử dụng 15 ngày kể từ khi lưu mã về ví voucher.
Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước." ["discount"]=> int(0) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "19-01-2038 02:14:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(159) "https://shopee.vn/search?promotionId=395347604684800&signature=6671b50ad2d761525f31b0f6b86097694427644740a5ca57d75f6d72d3855568&voucherCode=FSV-395347604684800" } ["extra"]=> array(47) { ["promotionid"]=> int(395347604684800) ["voucher_code"]=> string(19) "FSV-395347604684800" ["signature"]=> string(64) "6671b50ad2d761525f31b0f6b86097694427644740a5ca57d75f6d72d3855568" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(0) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(84) ["start_time"]=> int(1656608400) ["end_time"]=> int(2147454840) ["claim_start_time"]=> int(1656608400) ["valid_days"]=> int(15) ["reward_type"]=> int(2) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(0) ["reward_cap"]=> int(0) ["title"]=> string(20) "Đơn hàng từ 45K" ["use_link"]=> string(29) "https://shopee.vn/m/home-club" ["icon_hash"]=> string(32) "sg-11134004-22120-4cskiffs0olvc3" ["icon_text"]=> string(18) "Mã vận chuyển" ["customised_labels"]=> array(1) { [0]=> array(1) { ["content"]=> string(9) "Home Club" } } ["shop_id"]=> int(0) ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(35) "MP-A0C142469AA220280000000114154101" ["fully_redeemed"]=> bool(true) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(0) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1659286740) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(1296000) ["type"]=> int(1) } ["voucher_landing_page"]=> int(0) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(0) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(586) "Sử dụng mã hỗ trợ phí vận chuyển (tối đa 15K) đơn hàng từ 45K và thỏa điều kiện ưu đãi tại Shopee. Đơn vị vận chuyển khả dụng: Nhanh Áp dụng trên ứng dụng Shopee. Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee. Áp dụng cho một số shop nhất định. Hạn sử dụng 15 ngày kể từ khi lưu mã về ví voucher. Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước." ["devices"]=> array(2) { [0]=> string(3) "iOS" [1]=> string(7) "Android" } } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(65) "shopee-ma-giam-0-dong-ma-van-chuyen-FSV-3953476046848001711707392" ["started_date"]=> string(19) "01-07-2022 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(48) "[SHOPEE] Mã giảm 0 đồng Mã vận chuyển" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "62d2eec0b0740a7f4d09dfba" ["started_time"]=> int(1656608400000) ["expired_time"]=> int(2147454840000) ["aff_link"]=> string(233) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D395347604684800%26signature%3D6671b50ad2d761525f31b0f6b86097694427644740a5ca57d75f6d72d3855568%26voucherCode%3DFSV-395347604684800" } [98]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(19) "FSV-396023290478592" ["banner_link"]=> string(38) "https://shopee.vn/m/uu-dai-shopee-mart" ["content"]=> string(586) "Sử dụng mã hỗ trợ phí vận chuyển (tối đa 40K) đơn hàng từ 369K và thỏa điều kiện ưu đãi tại Shopee.
Áp dụng cho sản phẩm từ Shopee Mart.
Đơn vị vận chuyển khả dụng: Nhanh
Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee.
Hạn sử dụng 30 ngày kể từ khi lưu mã về ví voucher.
Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước.
" ["discount"]=> int(0) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "19-01-2038 02:14:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(159) "https://shopee.vn/search?promotionId=396023290478592&signature=9363b0801fa3a5c6f4271d171770c0820c5e237152182152ee78c35459a29064&voucherCode=FSV-396023290478592" } ["extra"]=> array(39) { ["promotionid"]=> int(396023290478592) ["voucher_code"]=> string(19) "FSV-396023290478592" ["signature"]=> string(64) "9363b0801fa3a5c6f4271d171770c0820c5e237152182152ee78c35459a29064" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(0) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(100) ["start_time"]=> int(1656694800) ["end_time"]=> int(2147454840) ["claim_start_time"]=> int(1656694800) ["valid_days"]=> int(30) ["reward_type"]=> int(2) ["title"]=> string(39) "Shopee Mart - Siêu thị cuối tuần" ["use_link"]=> string(44) "https://shopee.vn/Supermarketsieuthicuoituan" ["customised_labels"]=> array(1) { [0]=> array(1) { ["content"]=> string(13) "Tối đa 40K" } } ["shop_id"]=> int(0) ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(35) "MP-B9E7605B3AA220280000000114400454" ["fully_redeemed"]=> bool(true) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["left_count"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(true) ["claim_end_time"]=> int(1659286740) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(2592000) ["type"]=> int(1) } ["voucher_landing_page"]=> int(0) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(550) "Sử dụng mã hỗ trợ phí vận chuyển (tối đa 40K) đơn hàng từ 369K và thỏa điều kiện ưu đãi tại Shopee. Áp dụng cho sản phẩm từ Shopee Mart. Đơn vị vận chuyển khả dụng: Nhanh Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee. Hạn sử dụng 30 ngày kể từ khi lưu mã về ví voucher. Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước. " ["devices"]=> array(2) { [0]=> string(7) "Android" [1]=> string(3) "iOS" } } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(59) "shopee-ma-mien-phi-van-chuyen-FSV-3960232904785921659719813" ["started_date"]=> string(19) "02-07-2022 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(39) "[SHOPEE] Mã miễn phí vận chuyển" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "62befe4f5e91a20c3079bf22" ["started_time"]=> int(1656694800000) ["expired_time"]=> int(2147454840000) ["aff_link"]=> string(233) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D396023290478592%26signature%3D9363b0801fa3a5c6f4271d171770c0820c5e237152182152ee78c35459a29064%26voucherCode%3DFSV-396023290478592" } [99]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(19) "FSV-396023307042816" ["banner_link"]=> string(38) "https://shopee.vn/m/uu-dai-shopee-mart" ["content"]=> string(586) "Sử dụng mã hỗ trợ phí vận chuyển (tối đa 60K) đơn hàng từ 699K và thỏa điều kiện ưu đãi tại Shopee.
Áp dụng cho sản phẩm từ Shopee Mart.
Đơn vị vận chuyển khả dụng: Nhanh
Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee.
Hạn sử dụng 30 ngày kể từ khi lưu mã về ví voucher.
Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước.
" ["discount"]=> int(0) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "19-01-2038 02:14:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(159) "https://shopee.vn/search?promotionId=396023307042816&signature=ad74a7a583260ec68be6ded8e7219f89f350b628915092a5f3437b2e8f4fc336&voucherCode=FSV-396023307042816" } ["extra"]=> array(39) { ["promotionid"]=> int(396023307042816) ["voucher_code"]=> string(19) "FSV-396023307042816" ["signature"]=> string(64) "ad74a7a583260ec68be6ded8e7219f89f350b628915092a5f3437b2e8f4fc336" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(0) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(100) ["start_time"]=> int(1656694800) ["end_time"]=> int(2147454840) ["claim_start_time"]=> int(1656694800) ["valid_days"]=> int(30) ["reward_type"]=> int(2) ["title"]=> string(39) "Shopee Mart - Siêu thị cuối tuần" ["use_link"]=> string(44) "https://shopee.vn/Supermarketsieuthicuoituan" ["customised_labels"]=> array(1) { [0]=> array(1) { ["content"]=> string(13) "Tối đa 60K" } } ["shop_id"]=> int(0) ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(35) "MP-93F2604E2AA220280000000114400454" ["fully_redeemed"]=> bool(true) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["left_count"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(true) ["claim_end_time"]=> int(1659286740) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(2592000) ["type"]=> int(1) } ["voucher_landing_page"]=> int(0) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(550) "Sử dụng mã hỗ trợ phí vận chuyển (tối đa 60K) đơn hàng từ 699K và thỏa điều kiện ưu đãi tại Shopee. Áp dụng cho sản phẩm từ Shopee Mart. Đơn vị vận chuyển khả dụng: Nhanh Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee. Hạn sử dụng 30 ngày kể từ khi lưu mã về ví voucher. Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước. " ["devices"]=> array(2) { [0]=> string(7) "Android" [1]=> string(3) "iOS" } } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(59) "shopee-ma-mien-phi-van-chuyen-FSV-3960233070428161659720691" ["started_date"]=> string(19) "02-07-2022 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(39) "[SHOPEE] Mã miễn phí vận chuyển" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "62befe4f5e91a20c3079bf23" ["started_time"]=> int(1656694800000) ["expired_time"]=> int(2147454840000) ["aff_link"]=> string(233) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D396023307042816%26signature%3Dad74a7a583260ec68be6ded8e7219f89f350b628915092a5f3437b2e8f4fc336%26voucherCode%3DFSV-396023307042816" } }

Giảm giá cực sâu

Xem thêm