array(100) { [0]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "23-09-2021 19:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "30-09-2021 23:59:00" ["title"]=> string(31) "[SHOPEE] Mã giảm 4% Mẹ-Bé" ["slug"]=> string(42) "shopee-ma-giam-4-me-be-MKBMABB091632832547" ["content"]=> string(116) "Nhập mã MKBMABB09 giảm 4% tối đa 50000 cho đơn từ 300000. HSD: 23:59 30/9/2021. Số lượng có hạn." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(9) "MKBMABB09" ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["discount"]=> float(0.04) ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(149) "https://shopee.vn/search?promotionId=192418787983360&signature=2c034ece4d31dc2ed5f0a61b04eb383a9ff2ec6bc02af11a34d7cba54a0aeb78&voucherCode=MKBMABB09" } ["extra"]=> array(34) { ["promotionid"]=> int(192418787983360) ["voucher_code"]=> string(9) "MKBMABB09" ["signature"]=> string(64) "2c034ece4d31dc2ed5f0a61b04eb383a9ff2ec6bc02af11a34d7cba54a0aeb78" ["use_type"]=> int(1) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(30000000000) ["product_limit"]=> bool(true) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(24) ["start_time"]=> int(1632398400) ["end_time"]=> int(1633021140) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(4) ["reward_value"]=> int(0) ["reward_cap"]=> int(5000000000) ["icon_hash"]=> string(32) "9024d62fc7ae5813259636d227944327" ["icon_text"]=> string(8) "Mẹ-Bé" ["shop_id"]=> int(0) ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(35) "MP-F7FBE8294A0880280000000044550000" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(0) ["discount_percentage"]=> int(4) ["discount_cap"]=> int(5000000000) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["usage_terms"]=> string(116) "Nhập mã MKBMABB09 giảm 4% tối đa 50000 cho đơn từ 300000. HSD: 23:59 30/9/2021. Số lượng có hạn." ["devices"]=> array(2) { [0]=> string(3) "iOS" [1]=> string(7) "Android" } } ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "5f598c1a98d062502536a3fc" ["started_time"]=> int(1632398400000) ["expired_time"]=> int(1633021140000) ["aff_link"]=> string(223) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D192418787983360%26signature%3D2c034ece4d31dc2ed5f0a61b04eb383a9ff2ec6bc02af11a34d7cba54a0aeb78%26voucherCode%3DMKBMABB09" } [1]=> array(19) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "16-09-2021 16:24:00" ["expired_date"]=> string(19) "30-09-2021 23:59:00" ["title"]=> string(46) "[SHOPEE] Mã giảm 10000 đồng TâmHouse.vn" ["slug"]=> string(55) "shopee-ma-giam-10000-dong-tamhouse-vn-TAMH25K1632416168" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫149.000. Áp dụng đến 30-09-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(7) "TAMH25K" ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["discount"]=> float(10000) ["category_name"]=> string(26) "Nhà cửa & Đời sống" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(147) "https://shopee.vn/search?promotionId=187271723089920&signature=757aeed1084f9eeb0a9a0aec0a5de1c2340aa9933b6fabc6ba43755a50d78647&voucherCode=TAMH25K" } ["extra"]=> array(36) { ["promotionid"]=> int(187271723089920) ["voucher_code"]=> string(7) "TAMH25K" ["signature"]=> string(64) "757aeed1084f9eeb0a9a0aec0a5de1c2340aa9933b6fabc6ba43755a50d78647" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(14900000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1631784240) ["end_time"]=> int(1633021140) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(1000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "94ffc111fae8990990edbbeee1100259" ["icon_text"]=> string(12) "TâmHouse.vn" ["shop_id"]=> int(18906786) ["shop_name"]=> string(12) "TâmHouse.vn" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-C1E0E240A00880280000000044441104" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(1000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "94ffc111fae8990990edbbeee1100259" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["usage_terms"]=> string(269) "Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫149.000. Áp dụng đến 30-09-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "5fb5eddf21cfd75fc06bf6e9" ["started_time"]=> int(1631784240000) ["expired_time"]=> int(1633021140000) ["aff_link"]=> string(221) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D187271723089920%26signature%3D757aeed1084f9eeb0a9a0aec0a5de1c2340aa9933b6fabc6ba43755a50d78647%26voucherCode%3DTAMH25K" } [2]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "04-09-2021 20:02:00" ["expired_date"]=> string(19) "30-09-2021 00:02:00" ["title"]=> string(47) "[SHOPEE] Mã giảm 20000 đồng Locknlockhome" ["slug"]=> string(57) "shopee-ma-giam-20000-dong-locknlockhome-LOCK20K1632016519" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫20.000 cho đơn hàng từ ₫399.000. Áp dụng đến 30-09-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(7) "LOCK20K" ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["discount"]=> string(5) "20000" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(147) "https://shopee.vn/search?promotionId=178684153561088&signature=442c7a9dd676926759ea6ad7c2b992849fd2116304205c80150cbdfbe50b7229&voucherCode=LOCK20K" } ["extra"]=> array(36) { ["promotionid"]=> int(178684153561088) ["voucher_code"]=> string(7) "LOCK20K" ["signature"]=> string(64) "442c7a9dd676926759ea6ad7c2b992849fd2116304205c80150cbdfbe50b7229" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(39900000000) ["product_limit"]=> bool(true) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1630760520) ["end_time"]=> int(1632934920) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(2000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "eae8c8bfbcba6c2c84f9f2ea0e903a16" ["icon_text"]=> string(13) "Locknlockhome" ["shop_id"]=> int(313796590) ["shop_name"]=> string(13) "Locknlockhome" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-A6194A28A0A080280000000044044005" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(2000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "eae8c8bfbcba6c2c84f9f2ea0e903a16" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["usage_terms"]=> string(269) "Giảm ngay ₫20.000 cho đơn hàng từ ₫399.000. Áp dụng đến 30-09-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "600862a854362b5cea23dba6" ["started_time"]=> int(1630760520000) ["expired_time"]=> int(1632934920000) ["aff_link"]=> string(221) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D178684153561088%26signature%3D442c7a9dd676926759ea6ad7c2b992849fd2116304205c80150cbdfbe50b7229%26voucherCode%3DLOCK20K" } [3]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "26-05-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "06-10-2021 23:59:00" ["title"]=> string(56) "[SHOPEE] Mã giảm 500000 đồng SAMSUNG OFFICIAL SHOP" ["slug"]=> string(67) "shopee-ma-giam-500000-dong-samsung-official-shop-SAM500HA1626812485" ["content"]=> string(250) "Mã áp dụng trên App cho một số sản phẩm tham gia chương trình. Nhập mã SAM500HA giảm ngay 500000 cho đơn từ 3000000. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. HSD: 06/10/2021 23:59. Số lượng có hạn!" ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(8) "SAM500HA" ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["discount"]=> string(6) "500000" ["category_name"]=> string(27) "Điện tử & Công nghệ" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(141) "https://shopee.vn/search?promotionId=80534819&signature=f8ce66e93ad5001154a7d7a312a54cc1f8a3147c74f0ec563eddb22e96767166&voucherCode=SAM500HA" } ["extra"]=> array(37) { ["promotionid"]=> int(80534819) ["voucher_code"]=> string(8) "SAM500HA" ["signature"]=> string(64) "f8ce66e93ad5001154a7d7a312a54cc1f8a3147c74f0ec563eddb22e96767166" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(300000000000) ["product_limit"]=> bool(true) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(100) ["start_time"]=> int(1621962000) ["end_time"]=> int(1633539540) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(50000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "330fb8e0f03d9f0b021e7d617a42bb5e" ["icon_text"]=> string(21) "SAMSUNG OFFICIAL SHOP" ["shop_id"]=> int(65589552) ["shop_name"]=> string(21) "SAMSUNG OFFICIAL SHOP" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(true) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(21) "SHOP-A81A78525B73042D" ["fully_redeemed"]=> bool(true) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(50000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["left_count"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "330fb8e0f03d9f0b021e7d617a42bb5e" ["usage_terms"]=> string(250) "Mã áp dụng trên App cho một số sản phẩm tham gia chương trình. Nhập mã SAM500HA giảm ngay 500000 cho đơn từ 3000000. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. HSD: 06/10/2021 23:59. Số lượng có hạn!" ["devices"]=> array(2) { [0]=> string(7) "Android" [1]=> string(3) "iOS" } } ["id"]=> string(24) "60577d9fc835e93dc744268a" ["started_time"]=> int(1621962000000) ["expired_time"]=> int(1633539540000) ["aff_link"]=> string(215) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D80534819%26signature%3Df8ce66e93ad5001154a7d7a312a54cc1f8a3147c74f0ec563eddb22e96767166%26voucherCode%3DSAM500HA" } [4]=> array(19) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "29-07-2021 23:43:00" ["expired_date"]=> string(19) "30-09-2021 00:43:00" ["title"]=> string(49) "[SHOPEE] Mã giảm 40% GIA PHÚ HỒ CHÍ MINH" ["slug"]=> string(57) "shopee-ma-giam-40-gia-phu-ho-chi-minh-GIAKIEU291631724908" ["content"]=> string(284) "Giảm ngay 40%, tối đa ₫7.500, cho đơn hàng từ ₫189.000. Áp dụng đến 30-09-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(9) "GIAKIEU29" ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["discount"]=> float(0.4) ["category_name"]=> string(26) "Nhà cửa & Đời sống" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(149) "https://shopee.vn/search?promotionId=151960716148736&signature=15eaadbd1707c08ffc61502fcf2f52226224cfc1711cff636366863a9dee4592&voucherCode=GIAKIEU29" } ["extra"]=> array(36) { ["promotionid"]=> int(151960716148736) ["voucher_code"]=> string(9) "GIAKIEU29" ["signature"]=> string(64) "15eaadbd1707c08ffc61502fcf2f52226224cfc1711cff636366863a9dee4592" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(18900000000) ["product_limit"]=> bool(true) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1627576980) ["end_time"]=> int(1632937380) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(40) ["reward_value"]=> int(0) ["reward_cap"]=> int(750000000) ["icon_hash"]=> string(32) "391eca813f34a01417400cfc8e937558" ["icon_text"]=> string(25) "GIA PHÚ HỒ CHÍ MINH" ["shop_id"]=> int(7720650) ["shop_name"]=> string(25) "GIA PHÚ HỒ CHÍ MINH" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-83F0408B600080280000000040440511" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(0) ["discount_percentage"]=> int(40) ["discount_cap"]=> int(750000000) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "391eca813f34a01417400cfc8e937558" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["usage_terms"]=> string(284) "Giảm ngay 40%, tối đa ₫7.500, cho đơn hàng từ ₫189.000. Áp dụng đến 30-09-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "6057c4388e31f6476f7071f4" ["started_time"]=> int(1627576980000) ["expired_time"]=> int(1632937380000) ["aff_link"]=> string(223) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D151960716148736%26signature%3D15eaadbd1707c08ffc61502fcf2f52226224cfc1711cff636366863a9dee4592%26voucherCode%3DGIAKIEU29" } [5]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "09-09-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "30-09-2021 23:59:00" ["title"]=> string(35) "[SHOPEE] Mã giảm 10% Shopee Mart" ["slug"]=> string(51) "shopee-ma-giam-10-shopee-mart-FMCGMART3991632832548" ["content"]=> string(177) "Nhập mã FMCGMART399 giảm 10% tối đa 100000 cho đơn từ 399000. HSD: 23:59 30/9/2021. Số lượng có hạn. Áp dụng cho một số người dùng nhất định." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(11) "FMCGMART399" ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["discount"]=> float(0.1) ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(151) "https://shopee.vn/search?promotionId=180801555742720&signature=ba7b23fe9e8b7b55d71040fc949893537e3c5761495037b9490b5a7c9c5c7d9a&voucherCode=FMCGMART399" } ["extra"]=> array(34) { ["promotionid"]=> int(180801555742720) ["voucher_code"]=> string(11) "FMCGMART399" ["signature"]=> string(64) "ba7b23fe9e8b7b55d71040fc949893537e3c5761495037b9490b5a7c9c5c7d9a" ["use_type"]=> int(1) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(39900000000) ["product_limit"]=> bool(true) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(53) ["start_time"]=> int(1631120400) ["end_time"]=> int(1633021140) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(10) ["reward_value"]=> int(0) ["reward_cap"]=> int(10000000000) ["icon_hash"]=> string(32) "55d163fd9315325248d8b51ae6d6ba3b" ["icon_text"]=> string(11) "Shopee Mart" ["shop_id"]=> int(0) ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(35) "MP-86186809B8A080280000000044101500" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(0) ["discount_percentage"]=> int(10) ["discount_cap"]=> int(10000000000) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["usage_terms"]=> string(177) "Nhập mã FMCGMART399 giảm 10% tối đa 100000 cho đơn từ 399000. HSD: 23:59 30/9/2021. Số lượng có hạn. Áp dụng cho một số người dùng nhất định." ["devices"]=> array(2) { [0]=> string(7) "Android" [1]=> string(3) "iOS" } } ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "6067ee168573524332759b2e" ["started_time"]=> int(1631120400000) ["expired_time"]=> int(1633021140000) ["aff_link"]=> string(225) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D180801555742720%26signature%3Dba7b23fe9e8b7b55d71040fc949893537e3c5761495037b9490b5a7c9c5c7d9a%26voucherCode%3DFMCGMART399" } [6]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "09-09-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "30-09-2021 23:59:00" ["title"]=> string(35) "[SHOPEE] Mã giảm 10% Shopee Mart" ["slug"]=> string(51) "shopee-ma-giam-10-shopee-mart-FMCGMART2501632832549" ["content"]=> string(119) "Nhập mã FMCGMART250 giảm 10% tối đa 60000 cho đơn từ 250000. HSD: 23:59 30/9/2021. Số lượng có hạn." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(11) "FMCGMART250" ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["discount"]=> float(0.1) ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(151) "https://shopee.vn/search?promotionId=180801539293184&signature=b5e919a3920c2da6aa4d7921a3dc15534c6c816e6b35d4921ef6c039f56001ed&voucherCode=FMCGMART250" } ["extra"]=> array(34) { ["promotionid"]=> int(180801539293184) ["voucher_code"]=> string(11) "FMCGMART250" ["signature"]=> string(64) "b5e919a3920c2da6aa4d7921a3dc15534c6c816e6b35d4921ef6c039f56001ed" ["use_type"]=> int(1) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(25000000000) ["product_limit"]=> bool(true) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(56) ["start_time"]=> int(1631120400) ["end_time"]=> int(1633021140) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(10) ["reward_value"]=> int(0) ["reward_cap"]=> int(6000000000) ["icon_hash"]=> string(32) "55d163fd9315325248d8b51ae6d6ba3b" ["icon_text"]=> string(11) "Shopee Mart" ["shop_id"]=> int(0) ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(35) "MP-AC0D681CB8A080280000000044101500" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(0) ["discount_percentage"]=> int(10) ["discount_cap"]=> int(6000000000) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["usage_terms"]=> string(119) "Nhập mã FMCGMART250 giảm 10% tối đa 60000 cho đơn từ 250000. HSD: 23:59 30/9/2021. Số lượng có hạn." ["devices"]=> array(2) { [0]=> string(7) "Android" [1]=> string(3) "iOS" } } ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "6079c3388311b779bd7057d9" ["started_time"]=> int(1631120400000) ["expired_time"]=> int(1633021140000) ["aff_link"]=> string(225) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D180801539293184%26signature%3Db5e919a3920c2da6aa4d7921a3dc15534c6c816e6b35d4921ef6c039f56001ed%26voucherCode%3DFMCGMART250" } [7]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "02-08-2021 14:15:00" ["expired_date"]=> string(19) "31-12-2021 23:59:00" ["title"]=> string(56) "[SHOPEE] Mã giảm 20000 đồng EZVIZ AUTHORIZED STORE" ["slug"]=> string(64) "shopee-ma-giam-20000-dong-ezviz-authorized-store-EZVIZ1631638505" ["content"]=> string(246) "Mã áp dụng trên App cho một số sản phẩm tham gia chương trình. Nhập mã EZVIZ giảm ngay 20000 cho đơn từ 1000000. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. HSD: 31/12/2021 23:59. Số lượng có hạn!" ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(5) "EZVIZ" ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["discount"]=> int(20000) ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(145) "https://shopee.vn/search?promotionId=154581812543488&signature=08b1bf1c57bf58b08ceb6ab2284d8c6c8a9cd2f6becec441bf119b3ee91eb0f5&voucherCode=EZVIZ" } ["extra"]=> array(36) { ["promotionid"]=> int(154581812543488) ["voucher_code"]=> string(5) "EZVIZ" ["signature"]=> string(64) "08b1bf1c57bf58b08ceb6ab2284d8c6c8a9cd2f6becec441bf119b3ee91eb0f5" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(100000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(11) ["start_time"]=> int(1627888500) ["end_time"]=> int(1640969940) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(2000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "8c98f861968cfa72cb6a05267bcd4fb5" ["icon_text"]=> string(22) "EZVIZ AUTHORIZED STORE" ["shop_id"]=> int(219490641) ["shop_name"]=> string(22) "EZVIZ AUTHORIZED STORE" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(true) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-1C0E0896E80080280000000040504115" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(2000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "8c98f861968cfa72cb6a05267bcd4fb5" ["usage_terms"]=> string(246) "Mã áp dụng trên App cho một số sản phẩm tham gia chương trình. Nhập mã EZVIZ giảm ngay 20000 cho đơn từ 1000000. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. HSD: 31/12/2021 23:59. Số lượng có hạn!" ["devices"]=> array(2) { [0]=> string(3) "iOS" [1]=> string(7) "Android" } } ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "608edbdc29684d312e094f59" ["started_time"]=> int(1627888500000) ["expired_time"]=> int(1640969940000) ["aff_link"]=> string(219) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D154581812543488%26signature%3D08b1bf1c57bf58b08ceb6ab2284d8c6c8a9cd2f6becec441bf119b3ee91eb0f5%26voucherCode%3DEZVIZ" } [8]=> array(17) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "10-10-2019 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "30-11-2022 23:59:59" ["title"]=> string(55) "[SHOPEE] Mã giảm 9000 đồng Forevergreen Cosmetics" ["slug"]=> string(64) "shopee-ma-giam-9000-dong-forevergreen-cosmetics-FORE9K1620493118" ["content"]=> string(268) "Giảm ngay ₫9.000 cho đơn hàng từ ₫300.000. Áp dụng đến 30-11-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(6) "FORE9K" ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["discount"]=> int(9000) ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(138) "https://shopee.vn/search?promotionId=7418493&signature=f16527018867abdfa918b86e06b7f0542f425cd146c1f8aecf5260a5b442006a&voucherCode=FORE9K" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(124) "https://shopee.vn/voucher-details/FORE9K/7418493/f16527018867abdfa918b86e06b7f0542f425cd146c1f8aecf5260a5b442006a?action=use" ["percentage_used"]=> int(0) ["shopee_category"]=> string(22) "Forevergreen Cosmetics" ["shopee_signature"]=> string(64) "f16527018867abdfa918b86e06b7f0542f425cd146c1f8aecf5260a5b442006a" ["shopee_promotion_id"]=> int(7418493) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "609572c6d397e208dc7efa35" ["started_time"]=> int(1570640400000) ["expired_time"]=> int(1669827599000) ["aff_link"]=> string(212) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D7418493%26signature%3Df16527018867abdfa918b86e06b7f0542f425cd146c1f8aecf5260a5b442006a%26voucherCode%3DFORE9K" } [9]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "01-09-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "30-09-2021 23:59:00" ["title"]=> string(36) "[SHOPEE] Mã giảm 5% Lalunavn Shop" ["slug"]=> string(49) "shopee-ma-giam-5-lalunavn-shop-SBCLLUNA1632416128" ["content"]=> string(359) "Mã chỉ được sử dụng cho thành viên Shopee Book Club. Áp dụng cho sản phẩm tham gia chương trình.
Mã SBCLLUNA giảm 5% tối đa 25K cho đơn hàng từ 350K trên ứng dụng Shopee.
Hạn sử dụng 23:59 phút, 30/09/2021. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần.
Số lượng có hạn." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(8) "SBCLLUNA" ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["discount"]=> float(0.05) ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(148) "https://shopee.vn/search?promotionId=174814589599744&signature=71194eadda056666ddb13ae76eb8993de66598a06eed8b5cafe6e07908ab53e0&voucherCode=SBCLLUNA" } ["extra"]=> array(37) { ["promotionid"]=> int(174814589599744) ["voucher_code"]=> string(8) "SBCLLUNA" ["signature"]=> string(64) "71194eadda056666ddb13ae76eb8993de66598a06eed8b5cafe6e07908ab53e0" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(35000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(61) ["start_time"]=> int(1630429200) ["end_time"]=> int(1633021140) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(5) ["reward_value"]=> int(0) ["reward_cap"]=> int(2500000000) ["icon_hash"]=> string(32) "7996a7b1ddf699d8b9061171a57bdb62" ["icon_text"]=> string(13) "Lalunavn Shop" ["shop_id"]=> int(90096753) ["shop_name"]=> string(13) "Lalunavn Shop" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-A529602D5A2080280000000041545554" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(0) ["discount_percentage"]=> int(5) ["discount_cap"]=> int(2500000000) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "7996a7b1ddf699d8b9061171a57bdb62" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["usage_terms"]=> string(341) "Mã chỉ được sử dụng cho thành viên Shopee Book Club. Áp dụng cho sản phẩm tham gia chương trình. Mã SBCLLUNA giảm 5% tối đa 25K cho đơn hàng từ 350K trên ứng dụng Shopee. Hạn sử dụng 23:59 phút, 30/09/2021. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn." ["devices"]=> array(2) { [0]=> string(3) "iOS" [1]=> string(7) "Android" } } ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "60c0f4fa9975d547ff1afbcb" ["started_time"]=> int(1630429200000) ["expired_time"]=> int(1633021140000) ["aff_link"]=> string(222) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D174814589599744%26signature%3D71194eadda056666ddb13ae76eb8993de66598a06eed8b5cafe6e07908ab53e0%26voucherCode%3DSBCLLUNA" } [10]=> array(18) { ["coupon_code"]=> string(8) "ELSAMHOT" ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["title"]=> string(35) "[SHOPEE] Mã giảm 5% Điện Tử" ["content"]=> string(237) "Nhập mã ELSAMHOT giảm 5% tối đa 1000000 cho đơn từ 3000000. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. HSD: 30/09/2021 23:59. Số lượng có hạn! Áp dụng cho một số người dùng nhất định" ["slug"]=> string(43) "shopee-ma-giam-5-dien-tu-ELSAMHOT1632798053" ["started_date"]=> string(19) "01-09-2021 22:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "30-09-2021 23:59:00" ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["discount"]=> float(0.05) ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(148) "https://shopee.vn/search?promotionId=176553824747520&signature=c291553f0c4be82fa80b6cce02f4c6fd7c9be8cb230ff1dd170bebc5e568318a&voucherCode=ELSAMHOT" } ["extra"]=> array(35) { ["promotionid"]=> int(176553824747520) ["voucher_code"]=> string(8) "ELSAMHOT" ["signature"]=> string(64) "c291553f0c4be82fa80b6cce02f4c6fd7c9be8cb230ff1dd170bebc5e568318a" ["use_type"]=> int(1) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(300000000000) ["product_limit"]=> bool(true) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(100) ["start_time"]=> int(1630508400) ["end_time"]=> int(1633021140) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(5) ["reward_value"]=> int(0) ["reward_cap"]=> int(100000000000) ["icon_hash"]=> string(32) "01ad529d780769c418b225c96cb8a3d7" ["icon_text"]=> string(12) "Điện Tử" ["shop_id"]=> int(0) ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(35) "MP-06180A06AA2080280000000044004105" ["fully_redeemed"]=> bool(true) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(0) ["discount_percentage"]=> int(5) ["discount_cap"]=> int(100000000000) ["left_count"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["usage_terms"]=> string(237) "Nhập mã ELSAMHOT giảm 5% tối đa 1000000 cho đơn từ 3000000. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. HSD: 30/09/2021 23:59. Số lượng có hạn! Áp dụng cho một số người dùng nhất định" ["devices"]=> array(3) { [0]=> string(3) "Web" [1]=> string(7) "Android" [2]=> string(3) "iOS" } } ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "60e4aa0200e91d16a619da42" ["started_time"]=> int(1630508400000) ["expired_time"]=> int(1633021140000) ["aff_link"]=> string(222) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D176553824747520%26signature%3Dc291553f0c4be82fa80b6cce02f4c6fd7c9be8cb230ff1dd170bebc5e568318a%26voucherCode%3DELSAMHOT" } [11]=> array(17) { ["coupon_code"]=> string(9) "KHANKM10P" ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["title"]=> string(46) "[SHOPEE] Mã giảm 10% Shop Khánh Minh House" ["content"]=> string(284) "Giảm ngay 10%, tối đa ₫5.000, cho đơn hàng từ ₫180.000. Áp dụng đến 07-10-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["slug"]=> string(59) "shopee-ma-giam-10-shop-khanh-minh-house-KHANKM10P1625763043" ["started_date"]=> string(19) "06-07-2021 08:43:00" ["expired_date"]=> string(19) "07-10-2021 09:51:00" ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["discount"]=> float(0.1) ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(142) "https://shopee.vn/search?promotionId=85750872&signature=6a071cee1ed382535cc2d5fa322e8dd295007321446e7b5ceb9e2cc5cf10c4da&voucherCode=KHANKM10P" } ["extra"]=> array(35) { ["promotionid"]=> int(85750872) ["voucher_code"]=> string(9) "KHANKM10P" ["signature"]=> string(64) "6a071cee1ed382535cc2d5fa322e8dd295007321446e7b5ceb9e2cc5cf10c4da" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(18000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(4) ["start_time"]=> int(1625535780) ["end_time"]=> int(1633575060) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(10) ["reward_value"]=> int(0) ["reward_cap"]=> int(500000000) ["icon_hash"]=> string(32) "c7137c9a58630cf388a0b0f8cc77e775" ["icon_text"]=> string(22) "Shop Khánh Minh House" ["shop_id"]=> int(23847528) ["shop_name"]=> string(22) "Shop Khánh Minh House" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(20) "SHOP-81989F2B53A1168" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(0) ["discount_percentage"]=> int(10) ["discount_cap"]=> int(500000000) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "c7137c9a58630cf388a0b0f8cc77e775" ["usage_terms"]=> string(284) "Giảm ngay 10%, tối đa ₫5.000, cho đơn hàng từ ₫180.000. Áp dụng đến 07-10-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["id"]=> string(24) "60e5df17154eab4cd3515d7a" ["started_time"]=> int(1625535780000) ["expired_time"]=> int(1633575060000) ["aff_link"]=> string(216) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D85750872%26signature%3D6a071cee1ed382535cc2d5fa322e8dd295007321446e7b5ceb9e2cc5cf10c4da%26voucherCode%3DKHANKM10P" } [12]=> array(17) { ["coupon_code"]=> string(8) "DELIDL2I" ["content"]=> string(267) "Giảm ngay ₫2.000 cho đơn hàng từ ₫99.000. Áp dụng đến 30-09-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(2000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "30-09-2021 15:12:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(141) "https://shopee.vn/search?promotionId=85127038&signature=8f23b42447f5ffcf13dd6b6298ed21cc46fc81818467cb7c7bb1443f1f99b5df&voucherCode=DELIDL2I" } ["extra"]=> array(35) { ["promotionid"]=> int(85127038) ["voucher_code"]=> string(8) "DELIDL2I" ["signature"]=> string(64) "8f23b42447f5ffcf13dd6b6298ed21cc46fc81818467cb7c7bb1443f1f99b5df" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(9900000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1625123520) ["end_time"]=> int(1632989520) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(200000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "4332375351b353bcfe7335dfb0dc6f0d" ["icon_text"]=> string(10) "DELI_STORE" ["shop_id"]=> int(126370575) ["shop_name"]=> string(10) "DELI_STORE" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(21) "SHOP-8211832CDEDF157C" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(200000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "4332375351b353bcfe7335dfb0dc6f0d" ["usage_terms"]=> string(267) "Giảm ngay ₫2.000 cho đơn hàng từ ₫99.000. Áp dụng đến 30-09-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(54) "shopee-ma-giam-2000-dong-deli_store-DELIDL2I1626713860" ["started_date"]=> string(19) "01-07-2021 14:12:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(43) "[SHOPEE] Mã giảm 2000 đồng DELI_STORE" ["type"]=> string(6) "coupon" ["id"]=> string(24) "60e8825c429ce714cf615d63" ["started_time"]=> int(1625123520000) ["expired_time"]=> int(1632989520000) ["aff_link"]=> string(215) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D85127038%26signature%3D8f23b42447f5ffcf13dd6b6298ed21cc46fc81818467cb7c7bb1443f1f99b5df%26voucherCode%3DDELIDL2I" } [13]=> array(17) { ["coupon_code"]=> string(9) "DARE15KKK" ["content"]=> string(271) "Giảm ngay ₫15.000 cho đơn hàng từ ₫1.500.000. Áp dụng đến 08-10-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(15000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "08-10-2021 16:56:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(142) "https://shopee.vn/search?promotionId=85984291&signature=1d9258e1c5f6b9f1e26e8134633bab05277d351eea88fb787e46be231860f4de&voucherCode=DARE15KKK" } ["extra"]=> array(35) { ["promotionid"]=> int(85984291) ["voucher_code"]=> string(9) "DARE15KKK" ["signature"]=> string(64) "1d9258e1c5f6b9f1e26e8134633bab05277d351eea88fb787e46be231860f4de" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(150000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1625648160) ["end_time"]=> int(1633686960) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(1500000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "59437bf4c44b4232317584ab37f39df2" ["icon_text"]=> string(14) "DAREU VIET NAM" ["shop_id"]=> int(201936061) ["shop_name"]=> string(14) "DAREU VIET NAM" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(true) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(20) "SHOP-8912628883A042D" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(1500000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "59437bf4c44b4232317584ab37f39df2" ["usage_terms"]=> string(271) "Giảm ngay ₫15.000 cho đơn hàng từ ₫1.500.000. Áp dụng đến 08-10-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(60) "shopee-ma-giam-15000-dong-dareu-viet-nam-DARE15KKK1626022007" ["started_date"]=> string(19) "07-07-2021 15:56:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(48) "[SHOPEE] Mã giảm 15000 đồng DAREU VIET NAM" ["type"]=> string(6) "coupon" ["id"]=> string(24) "60e8bc7d3cc3826dcb62b262" ["started_time"]=> int(1625648160000) ["expired_time"]=> int(1633686960000) ["aff_link"]=> string(216) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D85984291%26signature%3D1d9258e1c5f6b9f1e26e8134633bab05277d351eea88fb787e46be231860f4de%26voucherCode%3DDARE15KKK" } [14]=> array(17) { ["coupon_code"]=> string(12) "SFP-85917433" ["content"]=> string(285) "Giảm ngay 10%, tối đa ₫10.000, cho đơn hàng từ ₫100.000. Áp dụng đến 11-10-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(0.1) ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["expired_date"]=> string(19) "11-10-2021 08:41:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(145) "https://shopee.vn/search?promotionId=85917433&signature=93cad2ee09690146a3a7784a36218fcf9fcb594a15b53338b54e19fe4dfeaaf3&voucherCode=SFP-85917433" } ["extra"]=> array(35) { ["promotionid"]=> int(85917433) ["voucher_code"]=> string(12) "SFP-85917433" ["signature"]=> string(64) "93cad2ee09690146a3a7784a36218fcf9fcb594a15b53338b54e19fe4dfeaaf3" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(10000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1625621520) ["end_time"]=> int(1633916460) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(7) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(10) ["reward_value"]=> int(0) ["reward_cap"]=> int(1000000000) ["icon_hash"]=> string(32) "db09be01a3c145e4b33b7bbacbad0252" ["icon_text"]=> string(25) "Công ty TNHH SXTM Raiden" ["shop_id"]=> int(13581750) ["shop_name"]=> string(25) "Công ty TNHH SXTM Raiden" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(true) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(21) "SHOP-20BBA154DD7E5569" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(0) ["discount_percentage"]=> int(10) ["discount_cap"]=> int(1000000000) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "db09be01a3c145e4b33b7bbacbad0252" ["usage_terms"]=> string(285) "Giảm ngay 10%, tối đa ₫10.000, cho đơn hàng từ ₫100.000. Áp dụng đến 11-10-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(65) "shopee-ma-giam-10-cong-ty-tnhh-sxtm-raiden-SFP-859174331626022049" ["started_date"]=> string(19) "07-07-2021 08:32:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(49) "[SHOPEE] Mã giảm 10% Công ty TNHH SXTM Raiden" ["type"]=> string(6) "coupon" ["id"]=> string(24) "60e8bca93cc3826dcb62b264" ["started_time"]=> int(1625621520000) ["expired_time"]=> int(1633916460000) ["aff_link"]=> string(219) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D85917433%26signature%3D93cad2ee09690146a3a7784a36218fcf9fcb594a15b53338b54e19fe4dfeaaf3%26voucherCode%3DSFP-85917433" } [15]=> array(17) { ["coupon_code"]=> string(9) "SMARTFPT1" ["content"]=> string(272) "Giảm ngay ₫100.000 cho đơn hàng từ ₫1.000.000. Áp dụng đến 30-09-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(100000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "30-09-2021 10:13:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(142) "https://shopee.vn/search?promotionId=85215252&signature=f5f624555211aee77ab52337a2aeddd8c297156fd83413eb89bc4c94282b80d5&voucherCode=SMARTFPT1" } ["extra"]=> array(35) { ["promotionid"]=> int(85215252) ["voucher_code"]=> string(9) "SMARTFPT1" ["signature"]=> string(64) "f5f624555211aee77ab52337a2aeddd8c297156fd83413eb89bc4c94282b80d5" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(100000000000) ["product_limit"]=> bool(true) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1625191980) ["end_time"]=> int(1632971580) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(10000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "28b6c3bf46a0e8f8adf595e62ad5de9e" ["icon_text"]=> string(9) "Smart New" ["shop_id"]=> int(131085332) ["shop_name"]=> string(9) "Smart New" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(21) "SHOP-A83109B83ACA0138" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(10000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "28b6c3bf46a0e8f8adf595e62ad5de9e" ["usage_terms"]=> string(272) "Giảm ngay ₫100.000 cho đơn hàng từ ₫1.000.000. Áp dụng đến 30-09-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(56) "shopee-ma-giam-100000-dong-smart-new-SMARTFPT11626021697" ["started_date"]=> string(19) "02-07-2021 09:13:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(44) "[SHOPEE] Mã giảm 100000 đồng Smart New" ["type"]=> string(6) "coupon" ["id"]=> string(24) "60e9d4b47800a9751c289e54" ["started_time"]=> int(1625191980000) ["expired_time"]=> int(1632971580000) ["aff_link"]=> string(216) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D85215252%26signature%3Df5f624555211aee77ab52337a2aeddd8c297156fd83413eb89bc4c94282b80d5%26voucherCode%3DSMARTFPT1" } [16]=> array(17) { ["coupon_code"]=> string(9) "FTMOBILE1" ["content"]=> string(268) "Giảm ngay ₫2.000 cho đơn hàng từ ₫100.000. Áp dụng đến 03-10-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(2000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "03-10-2021 16:53:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(142) "https://shopee.vn/search?promotionId=85276863&signature=5e5c88adeb02deb0690b5759a1a6942c5aad8dff37f1248cdad913638c9a357a&voucherCode=FTMOBILE1" } ["extra"]=> array(35) { ["promotionid"]=> int(85276863) ["voucher_code"]=> string(9) "FTMOBILE1" ["signature"]=> string(64) "5e5c88adeb02deb0690b5759a1a6942c5aad8dff37f1248cdad913638c9a357a" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(10000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(1) ["start_time"]=> int(1625215500) ["end_time"]=> int(1633254780) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(200000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "830ae6869f1e1c3d7994b9bb87d12616" ["icon_text"]=> string(8) "FTMoblie" ["shop_id"]=> int(362020) ["shop_name"]=> string(8) "FTMoblie" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(21) "SHOP-229B819B2FCA457D" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(200000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "830ae6869f1e1c3d7994b9bb87d12616" ["usage_terms"]=> string(268) "Giảm ngay ₫2.000 cho đơn hàng từ ₫100.000. Áp dụng đến 03-10-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(53) "shopee-ma-giam-2000-dong-ftmoblie-FTMOBILE11626021724" ["started_date"]=> string(19) "02-07-2021 15:45:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(41) "[SHOPEE] Mã giảm 2000 đồng FTMoblie" ["type"]=> string(6) "coupon" ["id"]=> string(24) "60e9d4d37800a9751c289e57" ["started_time"]=> int(1625215500000) ["expired_time"]=> int(1633254780000) ["aff_link"]=> string(216) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D85276863%26signature%3D5e5c88adeb02deb0690b5759a1a6942c5aad8dff37f1248cdad913638c9a357a%26voucherCode%3DFTMOBILE1" } [17]=> array(18) { ["coupon_code"]=> string(9) "SOUND8867" ["content"]=> string(287) "Giảm ngay 15%, tối đa ₫50.000, cho đơn hàng từ ₫1.000.000. Áp dụng đến 09-10-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(0.15) ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["expired_date"]=> string(19) "09-10-2021 23:59:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(142) "https://shopee.vn/search?promotionId=86023984&signature=bc936f4d7049dfdee9a737fa81c1c3c8e7e4662207ec0cb6d0818a7c195a6625&voucherCode=SOUND8867" } ["extra"]=> array(35) { ["promotionid"]=> int(86023984) ["voucher_code"]=> string(9) "SOUND8867" ["signature"]=> string(64) "bc936f4d7049dfdee9a737fa81c1c3c8e7e4662207ec0cb6d0818a7c195a6625" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(100000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(2) ["start_time"]=> int(1625677920) ["end_time"]=> int(1633798740) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(15) ["reward_value"]=> int(0) ["reward_cap"]=> int(5000000000) ["icon_hash"]=> string(32) "808a66d93b6996d8965864869d37ae69" ["icon_text"]=> string(25) "SOUNDPEATS OFFICIAL STORE" ["shop_id"]=> int(313873802) ["shop_name"]=> string(25) "SOUNDPEATS OFFICIAL STORE" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(true) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(21) "SHOP-8011042AC97F0528" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(0) ["discount_percentage"]=> int(15) ["discount_cap"]=> int(5000000000) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "808a66d93b6996d8965864869d37ae69" ["usage_terms"]=> string(287) "Giảm ngay 15%, tối đa ₫50.000, cho đơn hàng từ ₫1.000.000. Áp dụng đến 09-10-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(63) "shopee-ma-giam-15-soundpeats-official-store-SOUND88671626886285" ["started_date"]=> string(19) "08-07-2021 00:12:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(49) "[SHOPEE] Mã giảm 15% SOUNDPEATS OFFICIAL STORE" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "60ec75957fbe6d1f6e47a655" ["started_time"]=> int(1625677920000) ["expired_time"]=> int(1633798740000) ["aff_link"]=> string(216) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D86023984%26signature%3Dbc936f4d7049dfdee9a737fa81c1c3c8e7e4662207ec0cb6d0818a7c195a6625%26voucherCode%3DSOUND8867" } [18]=> array(18) { ["coupon_code"]=> string(9) "SHOP0110K" ["content"]=> string(285) "Giảm ngay 15%, tối đa ₫10.000, cho đơn hàng từ ₫599.000. Áp dụng đến 01-10-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(0.15) ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["expired_date"]=> string(19) "01-10-2021 13:01:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(142) "https://shopee.vn/search?promotionId=84893027&signature=7045b5cfad99a7cacc671a251a478ad0da8de513b424c354d210e34e4973cf46&voucherCode=SHOP0110K" } ["extra"]=> array(36) { ["promotionid"]=> int(84893027) ["voucher_code"]=> string(9) "SHOP0110K" ["signature"]=> string(64) "7045b5cfad99a7cacc671a251a478ad0da8de513b424c354d210e34e4973cf46" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(59900000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(1) ["start_time"]=> int(1625029260) ["end_time"]=> int(1633068060) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(15) ["reward_value"]=> int(0) ["reward_cap"]=> int(1000000000) ["icon_hash"]=> string(32) "3103d9802af7de3647f643518055a78a" ["icon_text"]=> string(14) "Shop Bố Soup" ["shop_id"]=> int(158872204) ["shop_name"]=> string(14) "Shop Bố Soup" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(20) "SHOP-81302FFB3DB142D" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(0) ["discount_percentage"]=> int(15) ["discount_cap"]=> int(1000000000) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "3103d9802af7de3647f643518055a78a" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["usage_terms"]=> string(285) "Giảm ngay 15%, tối đa ₫10.000, cho đơn hàng từ ₫599.000. Áp dụng đến 01-10-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(50) "shopee-ma-giam-15-shop-bo-soup-SHOP0110K1632329846" ["started_date"]=> string(19) "30-06-2021 12:01:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(38) "[SHOPEE] Mã giảm 15% Shop Bố Soup" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "60edc6bfc22b3a24b902d695" ["started_time"]=> int(1625029260000) ["expired_time"]=> int(1633068060000) ["aff_link"]=> string(216) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D84893027%26signature%3D7045b5cfad99a7cacc671a251a478ad0da8de513b424c354d210e34e4973cf46%26voucherCode%3DSHOP0110K" } [19]=> array(17) { ["coupon_code"]=> string(8) "DOBOPPSD" ["content"]=> string(285) "Giảm ngay 20%, tối đa ₫50.000, cho đơn hàng từ ₫250.000. Áp dụng đến 30-09-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(0.2) ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["expired_date"]=> string(19) "30-09-2021 19:08:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(141) "https://shopee.vn/search?promotionId=86566444&signature=457fef62004f3fe6945abe5e9544fe21dc76e75d2212ba436701bbc196cddb16&voucherCode=DOBOPPSD" } ["extra"]=> array(35) { ["promotionid"]=> int(86566444) ["voucher_code"]=> string(8) "DOBOPPSD" ["signature"]=> string(64) "457fef62004f3fe6945abe5e9544fe21dc76e75d2212ba436701bbc196cddb16" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(25000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(40) ["start_time"]=> int(1626174480) ["end_time"]=> int(1633003680) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(20) ["reward_value"]=> int(0) ["reward_cap"]=> int(5000000000) ["icon_hash"]=> string(32) "4b4e663692712fe085d1fc8288248c05" ["icon_text"]=> string(19) "ThờiTrangNữ2020" ["shop_id"]=> int(270289756) ["shop_name"]=> string(19) "ThờiTrangNữ2020" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(21) "SHOP-201124E8DE3E0478" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(0) ["discount_percentage"]=> int(20) ["discount_cap"]=> int(5000000000) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "4b4e663692712fe085d1fc8288248c05" ["usage_terms"]=> string(285) "Giảm ngay 20%, tối đa ₫50.000, cho đơn hàng từ ₫250.000. Áp dụng đến 30-09-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(52) "shopee-ma-giam-20-thoitrangnu2020-DOBOPPSD1626281838" ["started_date"]=> string(19) "13-07-2021 18:08:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(43) "[SHOPEE] Mã giảm 20% ThờiTrangNữ2020" ["type"]=> string(6) "coupon" ["id"]=> string(24) "60edc717c22b3a24b902d6a0" ["started_time"]=> int(1626174480000) ["expired_time"]=> int(1633003680000) ["aff_link"]=> string(215) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D86566444%26signature%3D457fef62004f3fe6945abe5e9544fe21dc76e75d2212ba436701bbc196cddb16%26voucherCode%3DDOBOPPSD" } [20]=> array(18) { ["coupon_code"]=> string(8) "2PAINT10" ["content"]=> string(262) "Giảm ngay 10% cho đơn hàng từ ₫99.000. Áp dụng đến 30-09-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(0.1) ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["expired_date"]=> string(19) "30-09-2021 00:22:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(141) "https://shopee.vn/search?promotionId=84848120&signature=b6f05514b887e4b92ceae4a8539a9acb3701eb76920495376feb00afce6fce6f&voucherCode=2PAINT10" } ["extra"]=> array(35) { ["promotionid"]=> int(84848120) ["voucher_code"]=> string(8) "2PAINT10" ["signature"]=> string(64) "b6f05514b887e4b92ceae4a8539a9acb3701eb76920495376feb00afce6fce6f" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(9900000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1625156520) ["end_time"]=> int(1632936120) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(10) ["reward_value"]=> int(0) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "39adff015ac778e45a7524ffaec5c325" ["icon_text"]=> string(12) "2Paint Decor" ["shop_id"]=> int(281298437) ["shop_name"]=> string(12) "2Paint Decor" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(21) "SHOP-AA39025CE6DB5568" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(0) ["discount_percentage"]=> int(10) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "39adff015ac778e45a7524ffaec5c325" ["usage_terms"]=> string(262) "Giảm ngay 10% cho đơn hàng từ ₫99.000. Áp dụng đến 30-09-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(49) "shopee-ma-giam-10-2paint-decor-2PAINT101627036848" ["started_date"]=> string(19) "01-07-2021 23:22:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(36) "[SHOPEE] Mã giảm 10% 2Paint Decor" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "60eeac82b936f3672651eb59" ["started_time"]=> int(1625156520000) ["expired_time"]=> int(1632936120000) ["aff_link"]=> string(215) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D84848120%26signature%3Db6f05514b887e4b92ceae4a8539a9acb3701eb76920495376feb00afce6fce6f%26voucherCode%3D2PAINT10" } [21]=> array(17) { ["coupon_code"]=> string(7) "ZERDG15" ["content"]=> string(284) "Giảm ngay 15%, tối đa ₫10.000, cho đơn hàng từ ₫99.000. Áp dụng đến 10-10-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(0.15) ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["expired_date"]=> string(19) "10-10-2021 08:56:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(140) "https://shopee.vn/search?promotionId=86123122&signature=89662dee5e0e293a8cfd0c8f5d7c6ddd1e2d87259bec1955c69b28a2f380ade8&voucherCode=ZERDG15" } ["extra"]=> array(35) { ["promotionid"]=> int(86123122) ["voucher_code"]=> string(7) "ZERDG15" ["signature"]=> string(64) "89662dee5e0e293a8cfd0c8f5d7c6ddd1e2d87259bec1955c69b28a2f380ade8" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(9900000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1625792160) ["end_time"]=> int(1633830960) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(15) ["reward_value"]=> int(0) ["reward_cap"]=> int(1000000000) ["icon_hash"]=> string(32) "4c073d0dd3ed04c49dc7d88cf6ff16cb" ["icon_text"]=> string(6) "ZERDIO" ["shop_id"]=> int(319673694) ["shop_name"]=> string(6) "ZERDIO" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(21) "SHOP-20BB0E86AC2E152C" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(0) ["discount_percentage"]=> int(15) ["discount_cap"]=> int(1000000000) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "4c073d0dd3ed04c49dc7d88cf6ff16cb" ["usage_terms"]=> string(284) "Giảm ngay 15%, tối đa ₫10.000, cho đơn hàng từ ₫99.000. Áp dụng đến 10-10-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(42) "shopee-ma-giam-15-zerdio-ZERDG151626400589" ["started_date"]=> string(19) "09-07-2021 07:56:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(30) "[SHOPEE] Mã giảm 15% ZERDIO" ["type"]=> string(6) "coupon" ["id"]=> string(24) "60f069f043465b339a700501" ["started_time"]=> int(1625792160000) ["expired_time"]=> int(1633830960000) ["aff_link"]=> string(214) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D86123122%26signature%3D89662dee5e0e293a8cfd0c8f5d7c6ddd1e2d87259bec1955c69b28a2f380ade8%26voucherCode%3DZERDG15" } [22]=> array(17) { ["coupon_code"]=> string(7) "GIADHN1" ["content"]=> string(268) "Giảm ngay ₫5.000 cho đơn hàng từ ₫500.000. Áp dụng đến 30-09-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(5000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "30-09-2021 21:37:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(140) "https://shopee.vn/search?promotionId=86207357&signature=86f8e86c2dba6a07609024865751674ae1216b0cf4e577697e8cc169937bfbf1&voucherCode=GIADHN1" } ["extra"]=> array(35) { ["promotionid"]=> int(86207357) ["voucher_code"]=> string(7) "GIADHN1" ["signature"]=> string(64) "86f8e86c2dba6a07609024865751674ae1216b0cf4e577697e8cc169937bfbf1" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(50000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(11) ["start_time"]=> int(1625837400) ["end_time"]=> int(1633012620) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(500000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "15d3b75ed278d2c58d9330f85d424ac1" ["icon_text"]=> string(21) "Gia_dụng_Hà _Nội" ["shop_id"]=> int(171098987) ["shop_name"]=> string(21) "Gia_dụng_Hà _Nội" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(21) "SHOP-A2B9AE0D166F1579" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(500000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "15d3b75ed278d2c58d9330f85d424ac1" ["usage_terms"]=> string(268) "Giảm ngay ₫5.000 cho đơn hàng từ ₫500.000. Áp dụng đến 30-09-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(59) "shopee-ma-giam-5000-dong-gia_dung_ha-_noi-GIADHN11626453646" ["started_date"]=> string(19) "09-07-2021 20:30:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(54) "[SHOPEE] Mã giảm 5000 đồng Gia_dụng_Hà _Nội" ["type"]=> string(6) "coupon" ["id"]=> string(24) "60f06ad645600f74cf047954" ["started_time"]=> int(1625837400000) ["expired_time"]=> int(1633012620000) ["aff_link"]=> string(214) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D86207357%26signature%3D86f8e86c2dba6a07609024865751674ae1216b0cf4e577697e8cc169937bfbf1%26voucherCode%3DGIADHN1" } [23]=> array(17) { ["coupon_code"]=> string(9) "TUXUYEN10" ["content"]=> string(284) "Giảm ngay 10%, tối đa ₫15.000, cho đơn hàng từ ₫99.000. Áp dụng đến 30-09-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(0.1) ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["expired_date"]=> string(19) "30-09-2021 23:59:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(142) "https://shopee.vn/search?promotionId=85486428&signature=76abb2c58065a59e95b0bf11305a1ed4f540c6258c14dce86d6d8162c4f1d14d&voucherCode=TUXUYEN10" } ["extra"]=> array(35) { ["promotionid"]=> int(85486428) ["voucher_code"]=> string(9) "TUXUYEN10" ["signature"]=> string(64) "76abb2c58065a59e95b0bf11305a1ed4f540c6258c14dce86d6d8162c4f1d14d" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(9900000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1625343900) ["end_time"]=> int(1633021140) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(10) ["reward_value"]=> int(0) ["reward_cap"]=> int(1500000000) ["icon_hash"]=> string(32) "c32c78cb8b5f0e18b5f7dc3af2a4b971" ["icon_text"]=> string(16) "Tứ Xuyên Food" ["shop_id"]=> int(311629213) ["shop_name"]=> string(16) "Tứ Xuyên Food" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(21) "SHOP-2213294A146F1178" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(0) ["discount_percentage"]=> int(10) ["discount_cap"]=> int(1500000000) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "c32c78cb8b5f0e18b5f7dc3af2a4b971" ["usage_terms"]=> string(284) "Giảm ngay 10%, tối đa ₫15.000, cho đơn hàng từ ₫99.000. Áp dụng đến 30-09-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(51) "shopee-ma-giam-10-tu-xuyen-food-TUXUYEN101626540980" ["started_date"]=> string(19) "04-07-2021 03:25:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(40) "[SHOPEE] Mã giảm 10% Tứ Xuyên Food" ["type"]=> string(6) "coupon" ["id"]=> string(24) "60f1bb5e72950c5b7c0ce2b5" ["started_time"]=> int(1625343900000) ["expired_time"]=> int(1633021140000) ["aff_link"]=> string(216) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D85486428%26signature%3D76abb2c58065a59e95b0bf11305a1ed4f540c6258c14dce86d6d8162c4f1d14d%26voucherCode%3DTUXUYEN10" } [24]=> array(18) { ["coupon_code"]=> string(9) "SUCKHD10D" ["content"]=> string(287) "Giảm ngay 50%, tối đa ₫20.000, cho đơn hàng từ ₫1.000.000. Áp dụng đến 02-10-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(0.5) ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["expired_date"]=> string(19) "02-10-2021 19:58:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(142) "https://shopee.vn/search?promotionId=85172774&signature=285f466fe476312c267e5d74d10ebef65fa29423192bc7875d2fe38d317015cb&voucherCode=SUCKHD10D" } ["extra"]=> array(35) { ["promotionid"]=> int(85172774) ["voucher_code"]=> string(9) "SUCKHD10D" ["signature"]=> string(64) "285f466fe476312c267e5d74d10ebef65fa29423192bc7875d2fe38d317015cb" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(100000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1625140320) ["end_time"]=> int(1633179480) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(50) ["reward_value"]=> int(0) ["reward_cap"]=> int(2000000000) ["icon_hash"]=> string(32) "21470f6179c6e754f826baee774236a0" ["icon_text"]=> string(16) "Suckhoechomoinha" ["shop_id"]=> int(345835644) ["shop_name"]=> string(16) "Suckhoechomoinha" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(21) "SHOP-8AB12327CE8E043C" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(0) ["discount_percentage"]=> int(50) ["discount_cap"]=> int(2000000000) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "21470f6179c6e754f826baee774236a0" ["usage_terms"]=> string(287) "Giảm ngay 50%, tối đa ₫20.000, cho đơn hàng từ ₫1.000.000. Áp dụng đến 02-10-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(54) "shopee-ma-giam-50-suckhoechomoinha-SUCKHD10D1630302956" ["started_date"]=> string(19) "01-07-2021 18:52:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(40) "[SHOPEE] Mã giảm 50% Suckhoechomoinha" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "60f1e0c5f471073114481c12" ["started_time"]=> int(1625140320000) ["expired_time"]=> int(1633179480000) ["aff_link"]=> string(216) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D85172774%26signature%3D285f466fe476312c267e5d74d10ebef65fa29423192bc7875d2fe38d317015cb%26voucherCode%3DSUCKHD10D" } [25]=> array(17) { ["coupon_code"]=> string(8) "ECON150K" ["content"]=> string(285) "Giảm ngay 35%, tối đa ₫15.000, cho đơn hàng từ ₫150.000. Áp dụng đến 30-09-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(0.35) ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["expired_date"]=> string(19) "30-09-2021 00:00:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(141) "https://shopee.vn/search?promotionId=84955086&signature=922f1685bfba9af18391b603527cc8bef0c4354f0e5d6e7d55df914a73f5be2c&voucherCode=ECON150K" } ["extra"]=> array(35) { ["promotionid"]=> int(84955086) ["voucher_code"]=> string(8) "ECON150K" ["signature"]=> string(64) "922f1685bfba9af18391b603527cc8bef0c4354f0e5d6e7d55df914a73f5be2c" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(15000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1625051820) ["end_time"]=> int(1632934800) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(35) ["reward_value"]=> int(0) ["reward_cap"]=> int(1500000000) ["icon_hash"]=> string(32) "c97f63d14d26416a84df29baff2c6afe" ["icon_text"]=> string(34) "EcoNhienHa - Chuyên Gia Hữu Cơ" ["shop_id"]=> int(106374400) ["shop_name"]=> string(34) "EcoNhienHa - Chuyên Gia Hữu Cơ" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(21) "SHOP-AA9321881ADF507C" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(0) ["discount_percentage"]=> int(35) ["discount_cap"]=> int(1500000000) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "c97f63d14d26416a84df29baff2c6afe" ["usage_terms"]=> string(285) "Giảm ngay 35%, tối đa ₫15.000, cho đơn hàng từ ₫150.000. Áp dụng đến 30-09-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(65) "shopee-ma-giam-35-econhienha-chuyen-gia-huu-co-ECON150K1626498136" ["started_date"]=> string(19) "30-06-2021 18:17:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(58) "[SHOPEE] Mã giảm 35% EcoNhienHa - Chuyên Gia Hữu Cơ" ["type"]=> string(6) "coupon" ["id"]=> string(24) "60f20683cf902f698f3dca82" ["started_time"]=> int(1625051820000) ["expired_time"]=> int(1632934800000) ["aff_link"]=> string(215) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D84955086%26signature%3D922f1685bfba9af18391b603527cc8bef0c4354f0e5d6e7d55df914a73f5be2c%26voucherCode%3DECON150K" } [26]=> array(18) { ["coupon_code"]=> string(9) "OTWO62902" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫15.000 cho đơn hàng từ ₫250.000. Áp dụng đến 30-09-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(15000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "30-09-2021 22:59:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(142) "https://shopee.vn/search?promotionId=84803394&signature=01e60f40d5f72339e793f5a80fb4e1c30e0ae4d4f82d043884c6dfd492e1c2d8&voucherCode=OTWO62902" } ["extra"]=> array(35) { ["promotionid"]=> int(84803394) ["voucher_code"]=> string(9) "OTWO62902" ["signature"]=> string(64) "01e60f40d5f72339e793f5a80fb4e1c30e0ae4d4f82d043884c6dfd492e1c2d8" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(25000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1625068800) ["end_time"]=> int(1633017540) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(1500000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "a8a41c678e9bdf3bb566f2f1546d0279" ["icon_text"]=> string(22) "O.TWO.O Official Store" ["shop_id"]=> int(151371701) ["shop_name"]=> string(22) "O.TWO.O Official Store" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(true) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(21) "SHOP-A239287B77DF102C" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(1500000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "a8a41c678e9bdf3bb566f2f1546d0279" ["usage_terms"]=> string(269) "Giảm ngay ₫15.000 cho đơn hàng từ ₫250.000. Áp dụng đến 30-09-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(68) "shopee-ma-giam-15000-dong-o-two-o-official-store-OTWO629021627689675" ["started_date"]=> string(19) "30-06-2021 23:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(56) "[SHOPEE] Mã giảm 15000 đồng O.TWO.O Official Store" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "60f207e7ce0e6078ee7aca72" ["started_time"]=> int(1625068800000) ["expired_time"]=> int(1633017540000) ["aff_link"]=> string(216) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D84803394%26signature%3D01e60f40d5f72339e793f5a80fb4e1c30e0ae4d4f82d043884c6dfd492e1c2d8%26voucherCode%3DOTWO62902" } [27]=> array(18) { ["coupon_code"]=> string(8) "SIMP8801" ["content"]=> string(262) "Giảm ngay 12% cho đơn hàng từ ₫50.000. Áp dụng đến 08-10-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(0.12) ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["expired_date"]=> string(19) "08-10-2021 06:31:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(141) "https://shopee.vn/search?promotionId=85749021&signature=33ec1f4f882c48ecb9d5d788f49933cf346e84c27a60494483fd1d01839d6140&voucherCode=SIMP8801" } ["extra"]=> array(35) { ["promotionid"]=> int(85749021) ["voucher_code"]=> string(8) "SIMP8801" ["signature"]=> string(64) "33ec1f4f882c48ecb9d5d788f49933cf346e84c27a60494483fd1d01839d6140" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(5000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(13) ["start_time"]=> int(1625535060) ["end_time"]=> int(1633649460) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(12) ["reward_value"]=> int(0) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "b12b74537abce37316905258add71d9c" ["icon_text"]=> string(13) "simplelife.vn" ["shop_id"]=> int(280676540) ["shop_name"]=> string(13) "simplelife.vn" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(true) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(21) "SHOP-A29901F2B47B0179" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(0) ["discount_percentage"]=> int(12) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "b12b74537abce37316905258add71d9c" ["usage_terms"]=> string(262) "Giảm ngay 12% cho đơn hàng từ ₫50.000. Áp dụng đến 08-10-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(50) "shopee-ma-giam-12-simplelife-vn-SIMP88011630477010" ["started_date"]=> string(19) "06-07-2021 08:31:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(37) "[SHOPEE] Mã giảm 12% simplelife.vn" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "60f30dd508153c67672ae4e3" ["started_time"]=> int(1625535060000) ["expired_time"]=> int(1633649460000) ["aff_link"]=> string(215) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D85749021%26signature%3D33ec1f4f882c48ecb9d5d788f49933cf346e84c27a60494483fd1d01839d6140%26voucherCode%3DSIMP8801" } [28]=> array(18) { ["coupon_code"]=> string(9) "MOYL00008" ["content"]=> string(284) "Giảm ngay 8%, tối đa ₫80.000, cho đơn hàng từ ₫500.000. Áp dụng đến 03-10-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(0.08) ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["expired_date"]=> string(19) "03-10-2021 23:23:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(142) "https://shopee.vn/search?promotionId=85258958&signature=1e60e44c3bd39f21df615c72fe4e7221495ee459648866b224eb3c35be77f919&voucherCode=MOYL00008" } ["extra"]=> array(35) { ["promotionid"]=> int(85258958) ["voucher_code"]=> string(9) "MOYL00008" ["signature"]=> string(64) "1e60e44c3bd39f21df615c72fe4e7221495ee459648866b224eb3c35be77f919" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(50000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1625210580) ["end_time"]=> int(1633278180) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(8) ["reward_value"]=> int(0) ["reward_cap"]=> int(8000000000) ["icon_hash"]=> string(32) "a6da28c0d3b3c2ec3b2a83fe3699561a" ["icon_text"]=> string(30) "MOYL STATIONERY OFFICIAL STORE" ["shop_id"]=> int(219074993) ["shop_name"]=> string(30) "MOYL STATIONERY OFFICIAL STORE" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(21) "SHOP-AA1B0BB27F8E507C" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(0) ["discount_percentage"]=> int(8) ["discount_cap"]=> int(8000000000) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "a6da28c0d3b3c2ec3b2a83fe3699561a" ["usage_terms"]=> string(284) "Giảm ngay 8%, tối đa ₫80.000, cho đơn hàng từ ₫500.000. Áp dụng đến 03-10-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(67) "shopee-ma-giam-8-moyl-stationery-official-store-MOYL000081630476940" ["started_date"]=> string(19) "02-07-2021 14:23:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(53) "[SHOPEE] Mã giảm 8% MOYL STATIONERY OFFICIAL STORE" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "60f30e2508153c67672ae4e8" ["started_time"]=> int(1625210580000) ["expired_time"]=> int(1633278180000) ["aff_link"]=> string(216) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D85258958%26signature%3D1e60e44c3bd39f21df615c72fe4e7221495ee459648866b224eb3c35be77f919%26voucherCode%3DMOYL00008" } [29]=> array(18) { ["coupon_code"]=> string(8) "LUOK0623" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫20.928 cho đơn hàng từ ₫348.800. Áp dụng đến 01-10-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(20928) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "01-10-2021 22:24:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(141) "https://shopee.vn/search?promotionId=83747021&signature=c024be1619681173c84eeb2d306411674815b8d584ccd7be2cbdf38fb9db4b52&voucherCode=LUOK0623" } ["extra"]=> array(35) { ["promotionid"]=> int(83747021) ["voucher_code"]=> string(8) "LUOK0623" ["signature"]=> string(64) "c024be1619681173c84eeb2d306411674815b8d584ccd7be2cbdf38fb9db4b52" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(34880000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(3) ["start_time"]=> int(1624983840) ["end_time"]=> int(1633101840) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(2092800000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "773113a5ea89c28898a0fe52d7588b13" ["icon_text"]=> string(22) "Rockbros Official Shop" ["shop_id"]=> int(92745262) ["shop_name"]=> string(22) "Rockbros Official Shop" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(true) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(21) "SHOP-8A385FF1548A5079" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(2092800000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "773113a5ea89c28898a0fe52d7588b13" ["usage_terms"]=> string(269) "Giảm ngay ₫20.928 cho đơn hàng từ ₫348.800. Áp dụng đến 01-10-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(67) "shopee-ma-giam-20928-dong-rockbros-official-shop-LUOK06231630476953" ["started_date"]=> string(19) "29-06-2021 23:24:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(56) "[SHOPEE] Mã giảm 20928 đồng Rockbros Official Shop" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "60f30e6108153c67672ae4f3" ["started_time"]=> int(1624983840000) ["expired_time"]=> int(1633101840000) ["aff_link"]=> string(215) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D83747021%26signature%3Dc024be1619681173c84eeb2d306411674815b8d584ccd7be2cbdf38fb9db4b52%26voucherCode%3DLUOK0623" } [30]=> array(17) { ["coupon_code"]=> string(9) "31SEP1234" ["content"]=> string(278) "Giảm ngay 30%, tối đa ₫3.000, cho đơn hàng từ ₫0. Áp dụng đến 30-09-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(0.3) ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["expired_date"]=> string(19) "30-09-2021 17:52:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(142) "https://shopee.vn/search?promotionId=85152132&signature=7a709dd3de5b774265553d061539351fa12e2bbe87aac31eb7018fe902da8b18&voucherCode=31SEP1234" } ["extra"]=> array(35) { ["promotionid"]=> int(85152132) ["voucher_code"]=> string(9) "31SEP1234" ["signature"]=> string(64) "7a709dd3de5b774265553d061539351fa12e2bbe87aac31eb7018fe902da8b18" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(0) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(5) ["start_time"]=> int(1625133120) ["end_time"]=> int(1632999120) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(30) ["reward_value"]=> int(0) ["reward_cap"]=> int(300000000) ["icon_hash"]=> string(32) "4610b0c51866887e3af96eae2bf0fb70" ["icon_text"]=> string(12) "31 SEPTEMBER" ["shop_id"]=> int(415923195) ["shop_name"]=> string(12) "31 SEPTEMBER" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(21) "SHOP-28192B079B8B4038" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(0) ["discount_percentage"]=> int(30) ["discount_cap"]=> int(300000000) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "4610b0c51866887e3af96eae2bf0fb70" ["usage_terms"]=> string(278) "Giảm ngay 30%, tối đa ₫3.000, cho đơn hàng từ ₫0. Áp dụng đến 30-09-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(50) "shopee-ma-giam-30-31-september-31SEP12341626713813" ["started_date"]=> string(19) "01-07-2021 16:52:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(36) "[SHOPEE] Mã giảm 30% 31 SEPTEMBER" ["type"]=> string(6) "coupon" ["id"]=> string(24) "60f45e7c879702639754af34" ["started_time"]=> int(1625133120000) ["expired_time"]=> int(1632999120000) ["aff_link"]=> string(216) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D85152132%26signature%3D7a709dd3de5b774265553d061539351fa12e2bbe87aac31eb7018fe902da8b18%26voucherCode%3D31SEP1234" } [31]=> array(18) { ["coupon_code"]=> string(8) "COSDHCBD" ["content"]=> string(115) "Nhập mã COSDHCBD giảm 8% tối đa 40000 cho đơn từ 250000. HSD: 23:59 30/9/2021. Số lượng có hạn." ["discount"]=> float(0.08) ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["expired_date"]=> string(19) "30-09-2021 23:59:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(148) "https://shopee.vn/search?promotionId=187919994257408&signature=71a7f6c81e6c390696ebbd45a38d19b4953765a5171119992f2f3a08d7de5b50&voucherCode=COSDHCBD" } ["extra"]=> array(35) { ["promotionid"]=> int(187919994257408) ["voucher_code"]=> string(8) "COSDHCBD" ["signature"]=> string(64) "71a7f6c81e6c390696ebbd45a38d19b4953765a5171119992f2f3a08d7de5b50" ["use_type"]=> int(1) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(25000000000) ["product_limit"]=> bool(true) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(100) ["start_time"]=> int(1631862900) ["end_time"]=> int(1633021140) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(8) ["reward_value"]=> int(0) ["reward_cap"]=> int(4000000000) ["icon_hash"]=> string(32) "b0c71ac4233792b24df0739f80aba3a6" ["icon_text"]=> string(15) "Khỏe & Đẹp" ["shop_id"]=> int(0) ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(35) "MP-C0C0C2A1080880280000000044445441" ["fully_redeemed"]=> bool(true) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(0) ["discount_percentage"]=> int(8) ["discount_cap"]=> int(4000000000) ["left_count"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["usage_terms"]=> string(115) "Nhập mã COSDHCBD giảm 8% tối đa 40000 cho đơn từ 250000. HSD: 23:59 30/9/2021. Số lượng có hạn." ["devices"]=> array(2) { [0]=> string(3) "iOS" [1]=> string(7) "Android" } } ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(44) "shopee-ma-giam-8-khoe-dep-COSDHCBD1632286358" ["started_date"]=> string(19) "17-09-2021 14:15:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(38) "[SHOPEE] Mã giảm 8% Khỏe & Đẹp" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "60f4ec1ade8f6f4bbb4410a2" ["started_time"]=> int(1631862900000) ["expired_time"]=> int(1633021140000) ["aff_link"]=> string(222) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D187919994257408%26signature%3D71a7f6c81e6c390696ebbd45a38d19b4953765a5171119992f2f3a08d7de5b50%26voucherCode%3DCOSDHCBD" } [32]=> array(18) { ["coupon_code"]=> string(8) "TECHG50K" ["content"]=> string(271) "Giảm ngay ₫50.000 cho đơn hàng từ ₫5.000.000. Áp dụng đến 05-10-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(50000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "05-10-2021 11:44:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(141) "https://shopee.vn/search?promotionId=85585866&signature=ca8a0c50e7424fa6649b7ffc9d6be55146e65c0f82378fbb1389376b9214594b&voucherCode=TECHG50K" } ["extra"]=> array(35) { ["promotionid"]=> int(85585866) ["voucher_code"]=> string(8) "TECHG50K" ["signature"]=> string(64) "ca8a0c50e7424fa6649b7ffc9d6be55146e65c0f82378fbb1389376b9214594b" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(500000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(1) ["start_time"]=> int(1625456640) ["end_time"]=> int(1633409040) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(5000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "37ae6843be502700361f74a4b9935857" ["icon_text"]=> string(10) "TechGearVN" ["shop_id"]=> int(36280069) ["shop_name"]=> string(10) "TechGearVN" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(21) "SHOP-2A9B8BE9747F506C" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(5000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "37ae6843be502700361f74a4b9935857" ["usage_terms"]=> string(271) "Giảm ngay ₫50.000 cho đơn hàng từ ₫5.000.000. Áp dụng đến 05-10-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(55) "shopee-ma-giam-50000-dong-techgearvn-TECHG50K1627177286" ["started_date"]=> string(19) "05-07-2021 10:44:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(44) "[SHOPEE] Mã giảm 50000 đồng TechGearVN" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "60f595015665255115332f4a" ["started_time"]=> int(1625456640000) ["expired_time"]=> int(1633409040000) ["aff_link"]=> string(215) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D85585866%26signature%3Dca8a0c50e7424fa6649b7ffc9d6be55146e65c0f82378fbb1389376b9214594b%26voucherCode%3DTECHG50K" } [33]=> array(18) { ["coupon_code"]=> string(7) "SAM1TR5" ["content"]=> string(257) "Mã áp dụng trên App cho một số sản phẩm tham gia chương trình. Nhập mã SAM1TR5 giảm ngay 1500000 cho đơn từ 3000000. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. HSD: 30/09/2021 23:59. Số lượng có hạn!
" ["discount"]=> float(1500000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "30-09-2021 23:59:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(147) "https://shopee.vn/search?promotionId=182229825781760&signature=071b82a44ca804e9bfb69826a77f1d785f63ca2b64dffc1e42bd49f8c2facf98&voucherCode=SAM1TR5" } ["extra"]=> array(37) { ["promotionid"]=> int(182229825781760) ["voucher_code"]=> string(7) "SAM1TR5" ["signature"]=> string(64) "071b82a44ca804e9bfb69826a77f1d785f63ca2b64dffc1e42bd49f8c2facf98" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(300000000000) ["product_limit"]=> bool(true) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(3) ["start_time"]=> int(1631183400) ["end_time"]=> int(1633021140) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(150000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "c8bacc8f5a915dc7ca3cd29d569d097c" ["icon_text"]=> string(21) "SAMSUNG OFFICIAL SHOP" ["shop_id"]=> int(65589552) ["shop_name"]=> string(21) "SAMSUNG OFFICIAL SHOP" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(true) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-4528AACAC2A080280000000044114550" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(150000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "c8bacc8f5a915dc7ca3cd29d569d097c" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["usage_terms"]=> string(251) "Mã áp dụng trên App cho một số sản phẩm tham gia chương trình. Nhập mã SAM1TR5 giảm ngay 1500000 cho đơn từ 3000000. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. HSD: 30/09/2021 23:59. Số lượng có hạn! " ["devices"]=> array(2) { [0]=> string(7) "Android" [1]=> string(3) "iOS" } } ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(67) "shopee-ma-giam-1500000-dong-samsung-official-shop-SAM1TR51632077773" ["started_date"]=> string(19) "09-09-2021 17:30:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(57) "[SHOPEE] Mã giảm 1500000 đồng SAMSUNG OFFICIAL SHOP" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "60f66dd626f1a751604a4192" ["started_time"]=> int(1631183400000) ["expired_time"]=> int(1633021140000) ["aff_link"]=> string(221) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D182229825781760%26signature%3D071b82a44ca804e9bfb69826a77f1d785f63ca2b64dffc1e42bd49f8c2facf98%26voucherCode%3DSAM1TR5" } [34]=> array(18) { ["coupon_code"]=> string(6) "LAVI20" ["content"]=> string(285) "Giảm ngay 20%, tối đa ₫10.000, cho đơn hàng từ ₫200.000. Áp dụng đến 01-10-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(0.2) ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["expired_date"]=> string(19) "01-10-2021 14:57:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(139) "https://shopee.vn/search?promotionId=86154772&signature=9781587d1583ca79c5361ee8010a8e2ec7e65b7b321bcc916a746932e1687276&voucherCode=LAVI20" } ["extra"]=> array(35) { ["promotionid"]=> int(86154772) ["voucher_code"]=> string(6) "LAVI20" ["signature"]=> string(64) "9781587d1583ca79c5361ee8010a8e2ec7e65b7b321bcc916a746932e1687276" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(20000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1625813820) ["end_time"]=> int(1633075020) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(20) ["reward_value"]=> int(0) ["reward_cap"]=> int(1000000000) ["icon_hash"]=> string(32) "e58edae6b7a08367a7c080a5e5d55439" ["icon_text"]=> string(19) "FOCAR Offical Store" ["shop_id"]=> int(30984520) ["shop_name"]=> string(19) "FOCAR Offical Store" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(true) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(20) "SHOP-A9984AEE97E0138" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(0) ["discount_percentage"]=> int(20) ["discount_cap"]=> int(1000000000) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "e58edae6b7a08367a7c080a5e5d55439" ["usage_terms"]=> string(285) "Giảm ngay 20%, tối đa ₫10.000, cho đơn hàng từ ₫200.000. Áp dụng đến 01-10-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(54) "shopee-ma-giam-20-focar-offical-store-LAVI201629768711" ["started_date"]=> string(19) "09-07-2021 13:57:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(43) "[SHOPEE] Mã giảm 20% FOCAR Offical Store" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "60f6ccef837c5360f8006672" ["started_time"]=> int(1625813820000) ["expired_time"]=> int(1633075020000) ["aff_link"]=> string(213) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D86154772%26signature%3D9781587d1583ca79c5361ee8010a8e2ec7e65b7b321bcc916a746932e1687276%26voucherCode%3DLAVI20" } [35]=> array(20) { ["coupon_code"]=> string(6) "LAVIV5" ["banner_link"]=> string(36) "https://shopee.vn/m/bung-no-giam-gia" ["content"]=> string(286) "Giảm ngay 5%, tối đa ₫30.000, cho đơn hàng từ ₫2.000.000. Áp dụng đến 30-09-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(0.05) ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["expired_date"]=> string(19) "30-09-2021 14:56:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(139) "https://shopee.vn/search?promotionId=86154621&signature=a543459b13604b803142475b9064bd702c32ac240d368ccab3b761e04ecaaa22&voucherCode=LAVIV5" } ["extra"]=> array(35) { ["promotionid"]=> int(86154621) ["voucher_code"]=> string(6) "LAVIV5" ["signature"]=> string(64) "a543459b13604b803142475b9064bd702c32ac240d368ccab3b761e04ecaaa22" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(200000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1625813760) ["end_time"]=> int(1632988560) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(5) ["reward_value"]=> int(0) ["reward_cap"]=> int(3000000000) ["icon_hash"]=> string(32) "e58edae6b7a08367a7c080a5e5d55439" ["icon_text"]=> string(19) "FOCAR Offical Store" ["shop_id"]=> int(30984520) ["shop_name"]=> string(19) "FOCAR Offical Store" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(true) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(21) "SHOP-881184AEE97B1579" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(0) ["discount_percentage"]=> int(5) ["discount_cap"]=> int(3000000000) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "e58edae6b7a08367a7c080a5e5d55439" ["usage_terms"]=> string(286) "Giảm ngay 5%, tối đa ₫30.000, cho đơn hàng từ ₫2.000.000. Áp dụng đến 30-09-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(53) "shopee-ma-giam-5-focar-offical-store-LAVIV51626972946" ["started_date"]=> string(19) "09-07-2021 13:56:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(42) "[SHOPEE] Mã giảm 5% FOCAR Offical Store" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "60f852cd8ef36a33a605e1a8" ["started_time"]=> int(1625813760000) ["expired_time"]=> int(1632988560000) ["aff_link"]=> string(213) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D86154621%26signature%3Da543459b13604b803142475b9064bd702c32ac240d368ccab3b761e04ecaaa22%26voucherCode%3DLAVIV5" } [36]=> array(20) { ["coupon_code"]=> string(12) "SFP-87258471" ["banner_link"]=> string(49) "https://shopee.vn/m/dien-tu-cong-nghe-shopee-mall" ["content"]=> string(285) "Giảm ngay 20%, tối đa ₫35.000, cho đơn hàng từ ₫700.000. Áp dụng đến 24-10-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(0.2) ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["expired_date"]=> string(19) "24-10-2021 23:59:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(145) "https://shopee.vn/search?promotionId=87258471&signature=bdd360447858016cc9ff709a6545f6d8379d1de6228d6fbfd4523deda38d3c04&voucherCode=SFP-87258471" } ["extra"]=> array(35) { ["promotionid"]=> int(87258471) ["voucher_code"]=> string(12) "SFP-87258471" ["signature"]=> string(64) "bdd360447858016cc9ff709a6545f6d8379d1de6228d6fbfd4523deda38d3c04" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(70000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(5) ["start_time"]=> int(1626757500) ["end_time"]=> int(1635094740) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(7) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(20) ["reward_value"]=> int(0) ["reward_cap"]=> int(3500000000) ["icon_hash"]=> string(32) "808a66d93b6996d8965864869d37ae69" ["icon_text"]=> string(25) "SOUNDPEATS OFFICIAL STORE" ["shop_id"]=> int(313873802) ["shop_name"]=> string(25) "SOUNDPEATS OFFICIAL STORE" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(true) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(21) "SHOP-A211878D3DBB143D" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(0) ["discount_percentage"]=> int(20) ["discount_cap"]=> int(3500000000) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "808a66d93b6996d8965864869d37ae69" ["usage_terms"]=> string(285) "Giảm ngay 20%, tối đa ₫35.000, cho đơn hàng từ ₫700.000. Áp dụng đến 24-10-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(66) "shopee-ma-giam-20-soundpeats-official-store-SFP-872584711627836621" ["started_date"]=> string(19) "20-07-2021 12:05:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(49) "[SHOPEE] Mã giảm 20% SOUNDPEATS OFFICIAL STORE" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "60f853ee94afbb318e2baf95" ["started_time"]=> int(1626757500000) ["expired_time"]=> int(1635094740000) ["aff_link"]=> string(219) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D87258471%26signature%3Dbdd360447858016cc9ff709a6545f6d8379d1de6228d6fbfd4523deda38d3c04%26voucherCode%3DSFP-87258471" } [37]=> array(20) { ["coupon_code"]=> string(12) "SFP-85682306" ["banner_link"]=> string(49) "https://shopee.vn/m/dien-tu-cong-nghe-shopee-mall" ["content"]=> string(288) "Giảm ngay 50%, tối đa ₫100.000, cho đơn hàng từ ₫1.000.000. Áp dụng đến 08-10-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(0.5) ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["expired_date"]=> string(19) "08-10-2021 16:43:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(145) "https://shopee.vn/search?promotionId=85682306&signature=aac5b5db55986fe4216bc6ea4431982d5f4cb687ca2f469b76ee22ea5b7a98c2&voucherCode=SFP-85682306" } ["extra"]=> array(35) { ["promotionid"]=> int(85682306) ["voucher_code"]=> string(12) "SFP-85682306" ["signature"]=> string(64) "aac5b5db55986fe4216bc6ea4431982d5f4cb687ca2f469b76ee22ea5b7a98c2" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(100000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(2) ["start_time"]=> int(1625477760) ["end_time"]=> int(1633686180) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(7) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(50) ["reward_value"]=> int(0) ["reward_cap"]=> int(10000000000) ["icon_hash"]=> string(32) "e46ce64911854f8d07608d41fe32441d" ["icon_text"]=> string(18) "DJI OFFICIAL STORE" ["shop_id"]=> int(446685886) ["shop_name"]=> string(18) "DJI OFFICIAL STORE" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(true) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(21) "SHOP-829B81CF346A402C" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(0) ["discount_percentage"]=> int(50) ["discount_cap"]=> int(10000000000) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "e46ce64911854f8d07608d41fe32441d" ["usage_terms"]=> string(288) "Giảm ngay 50%, tối đa ₫100.000, cho đơn hàng từ ₫1.000.000. Áp dụng đến 08-10-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(59) "shopee-ma-giam-50-dji-official-store-SFP-856823061628441881" ["started_date"]=> string(19) "05-07-2021 16:36:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(42) "[SHOPEE] Mã giảm 50% DJI OFFICIAL STORE" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "60f8546b94afbb318e2baf9a" ["started_time"]=> int(1625477760000) ["expired_time"]=> int(1633686180000) ["aff_link"]=> string(219) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D85682306%26signature%3Daac5b5db55986fe4216bc6ea4431982d5f4cb687ca2f469b76ee22ea5b7a98c2%26voucherCode%3DSFP-85682306" } [38]=> array(20) { ["coupon_code"]=> string(7) "AUTO101" ["banner_link"]=> string(38) "https://shopee.vn/m/lifestyle-mall-fes" ["content"]=> string(268) "Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫60.000. Áp dụng đến 01-10-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(10000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "01-10-2021 22:59:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(140) "https://shopee.vn/search?promotionId=85390692&signature=343f724e0e8b3e9af01d5951cdfe6de89a8acb8c122a81be3456dc672c07b553&voucherCode=AUTO101" } ["extra"]=> array(35) { ["promotionid"]=> int(85390692) ["voucher_code"]=> string(7) "AUTO101" ["signature"]=> string(64) "343f724e0e8b3e9af01d5951cdfe6de89a8acb8c122a81be3456dc672c07b553" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(6000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1625328000) ["end_time"]=> int(1633103940) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(1000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "84d1d4e4bdc979bd4a349f6386b38006" ["icon_text"]=> string(26) "AUTOOL OBD2 Official Store" ["shop_id"]=> int(322599964) ["shop_name"]=> string(26) "AUTOOL OBD2 Official Store" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(true) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(20) "SHOP-211899EFF9B1438" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(1000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "84d1d4e4bdc979bd4a349f6386b38006" ["usage_terms"]=> string(268) "Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫60.000. Áp dụng đến 01-10-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(70) "shopee-ma-giam-10000-dong-autool-obd2-official-store-AUTO1011627145788" ["started_date"]=> string(19) "03-07-2021 23:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(60) "[SHOPEE] Mã giảm 10000 đồng AUTOOL OBD2 Official Store" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "60f9a5a2c90b5d2f335d4185" ["started_time"]=> int(1625328000000) ["expired_time"]=> int(1633103940000) ["aff_link"]=> string(214) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D85390692%26signature%3D343f724e0e8b3e9af01d5951cdfe6de89a8acb8c122a81be3456dc672c07b553%26voucherCode%3DAUTO101" } [39]=> array(20) { ["coupon_code"]=> string(12) "SFP-85590239" ["banner_link"]=> string(36) "https://shopee.vn/m/shopee-tech-zone" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫300.000. Áp dụng đến 07-10-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(10000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "07-10-2021 23:59:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(145) "https://shopee.vn/search?promotionId=85590239&signature=cae24bb7b608827eea51b106dcfdf1a57d5b36e1a83010b57da32aca83810141&voucherCode=SFP-85590239" } ["extra"]=> array(35) { ["promotionid"]=> int(85590239) ["voucher_code"]=> string(12) "SFP-85590239" ["signature"]=> string(64) "cae24bb7b608827eea51b106dcfdf1a57d5b36e1a83010b57da32aca83810141" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(30000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1625457600) ["end_time"]=> int(1633625940) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(7) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(1000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "d7e26ed8122dd2489d7148197681bfc4" ["icon_text"]=> string(30) "Máy lọc không khí Max Air" ["shop_id"]=> int(264995867) ["shop_name"]=> string(30) "Máy lọc không khí Max Air" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(true) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(21) "SHOP-281B8146202A517D" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(1000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "d7e26ed8122dd2489d7148197681bfc4" ["usage_terms"]=> string(269) "Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫300.000. Áp dụng đến 07-10-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(74) "shopee-ma-giam-10000-dong-may-loc-khong-khi-max-air-SFP-855902391627145744" ["started_date"]=> string(19) "05-07-2021 11:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(64) "[SHOPEE] Mã giảm 10000 đồng Máy lọc không khí Max Air" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "60faf6e56e2adf5eef497f82" ["started_time"]=> int(1625457600000) ["expired_time"]=> int(1633625940000) ["aff_link"]=> string(219) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D85590239%26signature%3Dcae24bb7b608827eea51b106dcfdf1a57d5b36e1a83010b57da32aca83810141%26voucherCode%3DSFP-85590239" } [40]=> array(20) { ["coupon_code"]=> string(9) "TPLIT720K" ["banner_link"]=> string(36) "https://shopee.vn/m/shopee-tech-zone" ["content"]=> string(271) "Giảm ngay ₫20.000 cho đơn hàng từ ₫1.000.000. Áp dụng đến 30-09-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(20000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "30-09-2021 23:59:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(142) "https://shopee.vn/search?promotionId=84883662&signature=da7ee60b12c88784b72cc50035df1cc6f13fde64774f382849be8a52ac9ad1e4&voucherCode=TPLIT720K" } ["extra"]=> array(35) { ["promotionid"]=> int(84883662) ["voucher_code"]=> string(9) "TPLIT720K" ["signature"]=> string(64) "da7ee60b12c88784b72cc50035df1cc6f13fde64774f382849be8a52ac9ad1e4" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(100000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(3) ["start_time"]=> int(1625024100) ["end_time"]=> int(1633021140) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(2000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "fd9f2f9dfd786f0fcd9f94754380689e" ["icon_text"]=> string(22) "TP-Link Official Store" ["shop_id"]=> int(24625047) ["shop_name"]=> string(22) "TP-Link Official Store" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(true) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(21) "SHOP-A2B9287FA7CA507C" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(2000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "fd9f2f9dfd786f0fcd9f94754380689e" ["usage_terms"]=> string(271) "Giảm ngay ₫20.000 cho đơn hàng từ ₫1.000.000. Áp dụng đến 30-09-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(68) "shopee-ma-giam-20000-dong-tp-link-official-store-TPLIT720K1628776327" ["started_date"]=> string(19) "30-06-2021 10:35:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(56) "[SHOPEE] Mã giảm 20000 đồng TP-Link Official Store" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "60faf71f6e2adf5eef497f83" ["started_time"]=> int(1625024100000) ["expired_time"]=> int(1633021140000) ["aff_link"]=> string(216) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D84883662%26signature%3Dda7ee60b12c88784b72cc50035df1cc6f13fde64774f382849be8a52ac9ad1e4%26voucherCode%3DTPLIT720K" } [41]=> array(20) { ["coupon_code"]=> string(7) "HAPU15K" ["banner_link"]=> string(40) "https://shopee.vn/m/sieu-sale-nganh-hang" ["content"]=> string(271) "Giảm ngay ₫15.000 cho đơn hàng từ ₫1.399.000. Áp dụng đến 30-09-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(15000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "30-09-2021 18:09:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(140) "https://shopee.vn/search?promotionId=84809003&signature=b915a2bb9bf818366d3d06f6505590d43253798725d0ce677f1e9e2c57539770&voucherCode=HAPU15K" } ["extra"]=> array(35) { ["promotionid"]=> int(84809003) ["voucher_code"]=> string(7) "HAPU15K" ["signature"]=> string(64) "b915a2bb9bf818366d3d06f6505590d43253798725d0ce677f1e9e2c57539770" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(139900000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1624961340) ["end_time"]=> int(1633000140) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(1500000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "b97482e31aa4b49651c1d40a3ba3df1a" ["icon_text"]=> string(10) "Hapu-Store" ["shop_id"]=> int(160418467) ["shop_name"]=> string(10) "Hapu-Store" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(21) "SHOP-2A31AA7E239B046D" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(1500000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "b97482e31aa4b49651c1d40a3ba3df1a" ["usage_terms"]=> string(271) "Giảm ngay ₫15.000 cho đơn hàng từ ₫1.399.000. Áp dụng đến 30-09-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(54) "shopee-ma-giam-15000-dong-hapu-store-HAPU15K1627089448" ["started_date"]=> string(19) "29-06-2021 17:09:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(44) "[SHOPEE] Mã giảm 15000 đồng Hapu-Store" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "60fafac6954abd31ec2f77e2" ["started_time"]=> int(1624961340000) ["expired_time"]=> int(1633000140000) ["aff_link"]=> string(214) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D84809003%26signature%3Db915a2bb9bf818366d3d06f6505590d43253798725d0ce677f1e9e2c57539770%26voucherCode%3DHAPU15K" } [42]=> array(20) { ["coupon_code"]=> string(9) "SHOPCOMBO" ["banner_link"]=> string(44) "https://shopee.vn/m/dientu-social-seller-day" ["content"]=> string(271) "Giảm ngay ₫30.000 cho đơn hàng từ ₫1.500.000. Áp dụng đến 30-09-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(30000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "30-09-2021 23:59:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(142) "https://shopee.vn/search?promotionId=86516917&signature=5e53e66412b6cb725737f61a87493eeb173a21a3424269cc301b0b690e3df2fe&voucherCode=SHOPCOMBO" } ["extra"]=> array(35) { ["promotionid"]=> int(86516917) ["voucher_code"]=> string(9) "SHOPCOMBO" ["signature"]=> string(64) "5e53e66412b6cb725737f61a87493eeb173a21a3424269cc301b0b690e3df2fe" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(150000000000) ["product_limit"]=> bool(true) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(1) ["start_time"]=> int(1626148200) ["end_time"]=> int(1633021140) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(3000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "6c689ddfc55d315ee257432280102ef1" ["icon_text"]=> string(34) "Máy in đơn hàng TMĐT-Shoptida" ["shop_id"]=> int(167961044) ["shop_name"]=> string(34) "Máy in đơn hàng TMĐT-Shoptida" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(21) "SHOP-AA138E408E3A4539" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(3000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "6c689ddfc55d315ee257432280102ef1" ["usage_terms"]=> string(271) "Giảm ngay ₫30.000 cho đơn hàng từ ₫1.500.000. Áp dụng đến 30-09-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(75) "shopee-ma-giam-30000-dong-may-in-don-hang-tmdt-shoptida-SHOPCOMBO1627231930" ["started_date"]=> string(19) "13-07-2021 10:50:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(68) "[SHOPEE] Mã giảm 30000 đồng Máy in đơn hàng TMĐT-Shoptida" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "60fc478a6adc016335226e2c" ["started_time"]=> int(1626148200000) ["expired_time"]=> int(1633021140000) ["aff_link"]=> string(216) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D86516917%26signature%3D5e53e66412b6cb725737f61a87493eeb173a21a3424269cc301b0b690e3df2fe%26voucherCode%3DSHOPCOMBO" } [43]=> array(20) { ["coupon_code"]=> string(8) "RETHEWAO" ["banner_link"]=> string(44) "https://shopee.vn/m/dientu-social-seller-day" ["content"]=> string(278) "Giảm ngay 50%, tối đa ₫1.002, cho đơn hàng từ ₫0. Áp dụng đến 07-10-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(0.5) ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["expired_date"]=> string(19) "07-10-2021 23:42:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(141) "https://shopee.vn/search?promotionId=85884176&signature=82114c56659eb9d704200c357f7b0b07073868230d31764036d80c30cc5fab38&voucherCode=RETHEWAO" } ["extra"]=> array(35) { ["promotionid"]=> int(85884176) ["voucher_code"]=> string(8) "RETHEWAO" ["signature"]=> string(64) "82114c56659eb9d704200c357f7b0b07073868230d31764036d80c30cc5fab38" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(0) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(1) ["start_time"]=> int(1625585640) ["end_time"]=> int(1633624920) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(50) ["reward_value"]=> int(0) ["reward_cap"]=> int(100200000) ["icon_hash"]=> string(32) "a800fa2aa3d6189c8cc795c4e4a029ee" ["icon_text"]=> string(22) "Shop Rẻ Thế À .Vn" ["shop_id"]=> int(69394777) ["shop_name"]=> string(22) "Shop Rẻ Thế À .Vn" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(21) "SHOP-821BA9FC1D7B0128" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(0) ["discount_percentage"]=> int(50) ["discount_cap"]=> int(100200000) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "a800fa2aa3d6189c8cc795c4e4a029ee" ["usage_terms"]=> string(278) "Giảm ngay 50%, tối đa ₫1.002, cho đơn hàng từ ₫0. Áp dụng đến 07-10-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(53) "shopee-ma-giam-50-shop-re-the-a-vn-RETHEWAO1627231950" ["started_date"]=> string(19) "06-07-2021 22:34:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(46) "[SHOPEE] Mã giảm 50% Shop Rẻ Thế À .Vn" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "60fc47986adc016335226e2f" ["started_time"]=> int(1625585640000) ["expired_time"]=> int(1633624920000) ["aff_link"]=> string(215) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D85884176%26signature%3D82114c56659eb9d704200c357f7b0b07073868230d31764036d80c30cc5fab38%26voucherCode%3DRETHEWAO" } [44]=> array(20) { ["coupon_code"]=> string(9) "SHOPK822M" ["banner_link"]=> string(44) "https://shopee.vn/m/dientu-social-seller-day" ["content"]=> string(268) "Giảm ngay ₫6.000 cho đơn hàng từ ₫200.000. Áp dụng đến 05-10-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(6000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "05-10-2021 13:07:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(142) "https://shopee.vn/search?promotionId=85606239&signature=d34e6969cbbc068371030c7f2243bdf6670ed481ad7e3f077b8a28507c9cd6bb&voucherCode=SHOPK822M" } ["extra"]=> array(35) { ["promotionid"]=> int(85606239) ["voucher_code"]=> string(9) "SHOPK822M" ["signature"]=> string(64) "d34e6969cbbc068371030c7f2243bdf6670ed481ad7e3f077b8a28507c9cd6bb" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(20000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(7) ["start_time"]=> int(1625461620) ["end_time"]=> int(1633414020) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(600000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "2e828035464c6b248402dd8c726f7c18" ["icon_text"]=> string(35) "QUẠT TRẦN-ĐÈN CHÙM-ĐÈN LED" ["shop_id"]=> int(39684433) ["shop_name"]=> string(35) "QUẠT TRẦN-ĐÈN CHÙM-ĐÈN LED" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(21) "SHOP-A83981C6257F117D" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(600000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "2e828035464c6b248402dd8c726f7c18" ["usage_terms"]=> string(268) "Giảm ngay ₫6.000 cho đơn hàng từ ₫200.000. Áp dụng đến 05-10-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(71) "shopee-ma-giam-6000-dong-quat-tran-den-chum-den-led-SHOPK822M1627231995" ["started_date"]=> string(19) "05-07-2021 12:07:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(68) "[SHOPEE] Mã giảm 6000 đồng QUẠT TRẦN-ĐÈN CHÙM-ĐÈN LED" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "60fc47bb6adc016335226e34" ["started_time"]=> int(1625461620000) ["expired_time"]=> int(1633414020000) ["aff_link"]=> string(216) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D85606239%26signature%3Dd34e6969cbbc068371030c7f2243bdf6670ed481ad7e3f077b8a28507c9cd6bb%26voucherCode%3DSHOPK822M" } [45]=> array(20) { ["coupon_code"]=> string(9) "AVAT49925" ["banner_link"]=> string(33) "https://shopee.vn/m/freeship-xtra" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫25.000 cho đơn hàng từ ₫499.000. Áp dụng đến 30-09-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(25000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "30-09-2021 15:42:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(142) "https://shopee.vn/search?promotionId=85131819&signature=63ffd4988adc6756b661c4cb5adb22d763d6eb39ac207fc394034e2146bf28e5&voucherCode=AVAT49925" } ["extra"]=> array(35) { ["promotionid"]=> int(85131819) ["voucher_code"]=> string(9) "AVAT49925" ["signature"]=> string(64) "63ffd4988adc6756b661c4cb5adb22d763d6eb39ac207fc394034e2146bf28e5" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(49900000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1625125140) ["end_time"]=> int(1632991320) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(2500000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "57171334ad194140c5c1c088b456e3ca" ["icon_text"]=> string(21) "Avatar Official Store" ["shop_id"]=> int(182551419) ["shop_name"]=> string(21) "Avatar Official Store" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(true) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(21) "SHOP-2A93AB2D8A8E046D" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(2500000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "57171334ad194140c5c1c088b456e3ca" ["usage_terms"]=> string(269) "Giảm ngay ₫25.000 cho đơn hàng từ ₫499.000. Áp dụng đến 30-09-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(67) "shopee-ma-giam-25000-dong-avatar-official-store-AVAT499251627297047" ["started_date"]=> string(19) "01-07-2021 14:39:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(55) "[SHOPEE] Mã giảm 25000 đồng Avatar Official Store" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "60fd98caab8c7271ff7b4629" ["started_time"]=> int(1625125140000) ["expired_time"]=> int(1632991320000) ["aff_link"]=> string(216) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D85131819%26signature%3D63ffd4988adc6756b661c4cb5adb22d763d6eb39ac207fc394034e2146bf28e5%26voucherCode%3DAVAT49925" } [46]=> array(20) { ["coupon_code"]=> string(9) "LECOTRIAN" ["banner_link"]=> string(38) "https://shopee.vn/m/khung-gio-san-sale" ["content"]=> string(285) "Giảm ngay 50%, tối đa ₫25.000, cho đơn hàng từ ₫500.000. Áp dụng đến 30-09-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(0.5) ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["expired_date"]=> string(19) "30-09-2021 18:17:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(142) "https://shopee.vn/search?promotionId=85993613&signature=9a8c88a81041ac38a4f9323c9c2bf1c69a8e0ba49183f6f5d02b2d93ce2f6973&voucherCode=LECOTRIAN" } ["extra"]=> array(35) { ["promotionid"]=> int(85993613) ["voucher_code"]=> string(9) "LECOTRIAN" ["signature"]=> string(64) "9a8c88a81041ac38a4f9323c9c2bf1c69a8e0ba49183f6f5d02b2d93ce2f6973" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(50000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1625653020) ["end_time"]=> int(1633000620) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(50) ["reward_value"]=> int(0) ["reward_cap"]=> int(2500000000) ["icon_hash"]=> string(32) "ab358a1a4cf9230c28cd0d33fcff521d" ["icon_text"]=> string(33) "Thời trang thiết kế Lecoong" ["shop_id"]=> int(228783709) ["shop_name"]=> string(33) "Thời trang thiết kế Lecoong" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(21) "SHOP-88BB0EA88C6A4079" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(0) ["discount_percentage"]=> int(50) ["discount_cap"]=> int(2500000000) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "ab358a1a4cf9230c28cd0d33fcff521d" ["usage_terms"]=> string(285) "Giảm ngay 50%, tối đa ₫25.000, cho đơn hàng từ ₫500.000. Áp dụng đến 30-09-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(65) "shopee-ma-giam-50-thoi-trang-thiet-ke-lecoong-LECOTRIAN1627469712" ["started_date"]=> string(19) "07-07-2021 17:17:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(57) "[SHOPEE] Mã giảm 50% Thời trang thiết kế Lecoong" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "6100bb5717fc77697f434a52" ["started_time"]=> int(1625653020000) ["expired_time"]=> int(1633000620000) ["aff_link"]=> string(216) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D85993613%26signature%3D9a8c88a81041ac38a4f9323c9c2bf1c69a8e0ba49183f6f5d02b2d93ce2f6973%26voucherCode%3DLECOTRIAN" } [47]=> array(20) { ["coupon_code"]=> string(9) "VIETFVXRM" ["banner_link"]=> string(38) "https://shopee.vn/m/bachhoashopee-fmcg" ["content"]=> string(268) "Giảm ngay ₫5.000 cho đơn hàng từ ₫185.000. Áp dụng đến 30-09-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(5000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "30-09-2021 23:59:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(142) "https://shopee.vn/search?promotionId=84898190&signature=be77d96a24f4e58743b01ddf2bc7e3202662668644165c01dc4ab67d0d394685&voucherCode=VIETFVXRM" } ["extra"]=> array(35) { ["promotionid"]=> int(84898190) ["voucher_code"]=> string(9) "VIETFVXRM" ["signature"]=> string(64) "be77d96a24f4e58743b01ddf2bc7e3202662668644165c01dc4ab67d0d394685" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(18500000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1625032800) ["end_time"]=> int(1633021140) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(500000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "afd1d3b557017eafb2203a8eb3a5c671" ["icon_text"]=> string(20) "Việt Thái Organic" ["shop_id"]=> int(74256265) ["shop_name"]=> string(20) "Việt Thái Organic" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(19) "SHOP-13A0551F8B407C" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(500000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "afd1d3b557017eafb2203a8eb3a5c671" ["usage_terms"]=> string(268) "Giảm ngay ₫5.000 cho đơn hàng từ ₫185.000. Áp dụng đến 30-09-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(62) "shopee-ma-giam-5000-dong-viet-thai-organic-VIETFVXRM1627577735" ["started_date"]=> string(19) "30-06-2021 13:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(53) "[SHOPEE] Mã giảm 5000 đồng Việt Thái Organic" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "61018d3a3997f9749538ec43" ["started_time"]=> int(1625032800000) ["expired_time"]=> int(1633021140000) ["aff_link"]=> string(216) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D84898190%26signature%3Dbe77d96a24f4e58743b01ddf2bc7e3202662668644165c01dc4ab67d0d394685%26voucherCode%3DVIETFVXRM" } [48]=> array(20) { ["coupon_code"]=> string(6) "YPYAT1" ["banner_link"]=> string(38) "https://shopee.vn/m/khung-gio-san-sale" ["content"]=> string(195) "Sử dụng mã để nhận ngay 50% % hoàn xu cho đơn tối thiểu ₫12.000, hoàn tối đa 6000 xu. *Có hiệu lực đến 31-01-2024. Mã chỉ có giá trị sử dụng một lần." ["discount"]=> float(0.5) ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["expired_date"]=> string(19) "31-01-2024 18:40:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(138) "https://shopee.vn/search?promotionId=6743394&signature=bc5f461e5497da08872929a754788207ccb1a9a852f1462995a189db0e5742aa&voucherCode=YPYAT1" } ["extra"]=> array(33) { ["promotionid"]=> int(6743394) ["voucher_code"]=> string(6) "YPYAT1" ["signature"]=> string(64) "bc5f461e5497da08872929a754788207ccb1a9a852f1462995a189db0e5742aa" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(1200000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(0) ["percentage_claimed"]=> int(1) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1567942800) ["end_time"]=> int(1706701200) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(1) ["reward_percentage"]=> int(50) ["reward_cap"]=> int(6000) ["icon_hash"]=> string(32) "bc98c5f7721793cf65538fac047b1872" ["icon_text"]=> string(7) "Axii.vn" ["shop_id"]=> int(165501294) ["shop_name"]=> string(7) "Axii.vn" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(21) "SHOP-80A8BC3E5CB99E8C" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["coin_percentage"]=> int(50) ["coin_cap"]=> int(6000) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "bc98c5f7721793cf65538fac047b1872" ["usage_terms"]=> string(195) "Sử dụng mã để nhận ngay 50% % hoàn xu cho đơn tối thiểu ₫12.000, hoàn tối đa 6000 xu. *Có hiệu lực đến 31-01-2024. Mã chỉ có giá trị sử dụng một lần." } ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(45) "shopee-ma-hoan-50-xu-axii-vn-YPYAT11627556161" ["started_date"]=> string(19) "08-09-2019 18:40:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(33) "[SHOPEE] Mã hoàn 50% xu Axii.vn" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "61022220bca8d025d16c9a97" ["started_time"]=> int(1567942800000) ["expired_time"]=> int(1706701200000) ["aff_link"]=> string(212) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D6743394%26signature%3Dbc5f461e5497da08872929a754788207ccb1a9a852f1462995a189db0e5742aa%26voucherCode%3DYPYAT1" } [49]=> array(20) { ["coupon_code"]=> string(9) "DUONGQ30K" ["banner_link"]=> string(40) "https://shopee.vn/m/shop-moi-len-san-moi" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫30.000 cho đơn hàng từ ₫550.000. Áp dụng đến 02-10-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(30000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "02-10-2021 23:59:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(142) "https://shopee.vn/search?promotionId=84789631&signature=6fdbb74c431abce9e91a9131c966869932c76daec04563972604d5705cf0979b&voucherCode=DUONGQ30K" } ["extra"]=> array(35) { ["promotionid"]=> int(84789631) ["voucher_code"]=> string(9) "DUONGQ30K" ["signature"]=> string(64) "6fdbb74c431abce9e91a9131c966869932c76daec04563972604d5705cf0979b" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(55000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(1) ["start_time"]=> int(1625072400) ["end_time"]=> int(1633193940) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(3000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "5f93cc0301c93aad8dd6fb085624341e" ["icon_text"]=> string(10) "Duong Quan" ["shop_id"]=> int(174330696) ["shop_name"]=> string(10) "Duong Quan" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(21) "SHOP-88B10A5B72CB157D" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(3000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "5f93cc0301c93aad8dd6fb085624341e" ["usage_terms"]=> string(269) "Giảm ngay ₫30.000 cho đơn hàng từ ₫550.000. Áp dụng đến 02-10-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(56) "shopee-ma-giam-30000-dong-duong-quan-DUONGQ30K1627664120" ["started_date"]=> string(19) "01-07-2021 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(44) "[SHOPEE] Mã giảm 30000 đồng Duong Quan" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "6102dea36ce2b30c0c5f4d52" ["started_time"]=> int(1625072400000) ["expired_time"]=> int(1633193940000) ["aff_link"]=> string(216) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D84789631%26signature%3D6fdbb74c431abce9e91a9131c966869932c76daec04563972604d5705cf0979b%26voucherCode%3DDUONGQ30K" } [50]=> array(20) { ["coupon_code"]=> string(7) "EDINI10" ["banner_link"]=> string(40) "https://shopee.vn/m/sieu-sale-nganh-hang" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫199.000. Áp dụng đến 09-10-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(10000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "09-10-2021 23:59:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(140) "https://shopee.vn/search?promotionId=86243979&signature=7ee9c18fb26f4f70cbe6baef05f881fba2af515db7bb42d9ef3bd3e6a44094d8&voucherCode=EDINI10" } ["extra"]=> array(35) { ["promotionid"]=> int(86243979) ["voucher_code"]=> string(7) "EDINI10" ["signature"]=> string(64) "7ee9c18fb26f4f70cbe6baef05f881fba2af515db7bb42d9ef3bd3e6a44094d8" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(19900000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1625892540) ["end_time"]=> int(1633798740) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(1000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "7e6b5a42fc3a5f23aaa3535de13f811f" ["icon_text"]=> string(5) "EDINI" ["shop_id"]=> int(264571669) ["shop_name"]=> string(5) "EDINI" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(true) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(21) "SHOP-AA318C25D76E406D" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(1000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "7e6b5a42fc3a5f23aaa3535de13f811f" ["usage_terms"]=> string(269) "Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫199.000. Áp dụng đến 09-10-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(49) "shopee-ma-giam-10000-dong-edini-EDINI101627620935" ["started_date"]=> string(19) "10-07-2021 11:49:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(39) "[SHOPEE] Mã giảm 10000 đồng EDINI" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "610360cddc57d4766b51ea02" ["started_time"]=> int(1625892540000) ["expired_time"]=> int(1633798740000) ["aff_link"]=> string(214) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D86243979%26signature%3D7ee9c18fb26f4f70cbe6baef05f881fba2af515db7bb42d9ef3bd3e6a44094d8%26voucherCode%3DEDINI10" } [51]=> array(20) { ["coupon_code"]=> string(8) "LAMYMBK1" ["banner_link"]=> string(39) "https://shopee.vn/m/ngay-sieu-cong-nghe" ["content"]=> string(286) "Giảm ngay 10%, tối đa ₫100.000, cho đơn hàng từ ₫900.000. Áp dụng đến 30-09-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(0.1) ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["expired_date"]=> string(19) "30-09-2021 23:59:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(141) "https://shopee.vn/search?promotionId=86156876&signature=8aef421e001e96e7e795623ab6136946b12a0bab152b8044d81f8e57c2ea6d62&voucherCode=LAMYMBK1" } ["extra"]=> array(35) { ["promotionid"]=> int(86156876) ["voucher_code"]=> string(8) "LAMYMBK1" ["signature"]=> string(64) "8aef421e001e96e7e795623ab6136946b12a0bab152b8044d81f8e57c2ea6d62" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(90000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1625815200) ["end_time"]=> int(1633021140) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(10) ["reward_value"]=> int(0) ["reward_cap"]=> int(10000000000) ["icon_hash"]=> string(32) "9a623e3a84f0ce40847aa46032c836b9" ["icon_text"]=> string(10) "LAMY WATCH" ["shop_id"]=> int(70658682) ["shop_name"]=> string(10) "LAMY WATCH" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(true) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(21) "SHOP-2833ACAEEC3E1078" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(0) ["discount_percentage"]=> int(10) ["discount_cap"]=> int(10000000000) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "9a623e3a84f0ce40847aa46032c836b9" ["usage_terms"]=> string(286) "Giảm ngay 10%, tối đa ₫100.000, cho đơn hàng từ ₫900.000. Áp dụng đến 30-09-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(47) "shopee-ma-giam-10-lamy-watch-LAMYMBK11628179021" ["started_date"]=> string(19) "09-07-2021 14:20:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(34) "[SHOPEE] Mã giảm 10% LAMY WATCH" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "6106c5198409743c410eb6c2" ["started_time"]=> int(1625815200000) ["expired_time"]=> int(1633021140000) ["aff_link"]=> string(215) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D86156876%26signature%3D8aef421e001e96e7e795623ab6136946b12a0bab152b8044d81f8e57c2ea6d62%26voucherCode%3DLAMYMBK1" } [52]=> array(20) { ["coupon_code"]=> string(8) "CLEV2107" ["banner_link"]=> string(39) "https://shopee.vn/m/ngay-sieu-cong-nghe" ["content"]=> string(286) "Giảm ngay 50%, tối đa ₫100.000, cho đơn hàng từ ₫500.000. Áp dụng đến 17-10-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(0.5) ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["expired_date"]=> string(19) "17-10-2021 16:22:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(141) "https://shopee.vn/search?promotionId=86900050&signature=af9e4bc6da5b82cec756e38af84ab6d50de49d05590e6498441d35f77a880f72&voucherCode=CLEV2107" } ["extra"]=> array(35) { ["promotionid"]=> int(86900050) ["voucher_code"]=> string(8) "CLEV2107" ["signature"]=> string(64) "af9e4bc6da5b82cec756e38af84ab6d50de49d05590e6498441d35f77a880f72" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(50000000000) ["product_limit"]=> bool(true) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(3) ["start_time"]=> int(1626423720) ["end_time"]=> int(1634462520) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(50) ["reward_value"]=> int(0) ["reward_cap"]=> int(10000000000) ["icon_hash"]=> string(32) "d4fb8e63eefece29de73520faff56bc4" ["icon_text"]=> string(16) "Clever Man Store" ["shop_id"]=> int(68786429) ["shop_name"]=> string(16) "Clever Man Store" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(19) "SHOP-930459D5FB112C" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(0) ["discount_percentage"]=> int(50) ["discount_cap"]=> int(10000000000) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "d4fb8e63eefece29de73520faff56bc4" ["usage_terms"]=> string(286) "Giảm ngay 50%, tối đa ₫100.000, cho đơn hàng từ ₫500.000. Áp dụng đến 17-10-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(53) "shopee-ma-giam-50-clever-man-store-CLEV21071628209564" ["started_date"]=> string(19) "16-07-2021 15:22:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(40) "[SHOPEE] Mã giảm 50% Clever Man Store" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "6106c51c8409743c410eb6c3" ["started_time"]=> int(1626423720000) ["expired_time"]=> int(1634462520000) ["aff_link"]=> string(215) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D86900050%26signature%3Daf9e4bc6da5b82cec756e38af84ab6d50de49d05590e6498441d35f77a880f72%26voucherCode%3DCLEV2107" } [53]=> array(20) { ["coupon_code"]=> string(6) "S6ST40" ["banner_link"]=> string(39) "https://shopee.vn/m/ngay-sieu-cong-nghe" ["content"]=> string(285) "Giảm ngay 40%, tối đa ₫50.000, cho đơn hàng từ ₫699.000. Áp dụng đến 30-09-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(0.4) ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["expired_date"]=> string(19) "30-09-2021 17:12:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(139) "https://shopee.vn/search?promotionId=86798148&signature=f209579137db5eea9306532af03b27e3a787d0d864c1997b2da1832f6c9539e8&voucherCode=S6ST40" } ["extra"]=> array(35) { ["promotionid"]=> int(86798148) ["voucher_code"]=> string(6) "S6ST40" ["signature"]=> string(64) "f209579137db5eea9306532af03b27e3a787d0d864c1997b2da1832f6c9539e8" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(69900000000) ["product_limit"]=> bool(true) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(1) ["start_time"]=> int(1626340320) ["end_time"]=> int(1632996720) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(40) ["reward_value"]=> int(0) ["reward_cap"]=> int(5000000000) ["icon_hash"]=> string(32) "0f307e4f03861d14e871ba67a4c49e8d" ["icon_text"]=> string(8) "M.Sstore" ["shop_id"]=> int(297007617) ["shop_name"]=> string(8) "M.Sstore" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(21) "SHOP-28B126FABE7F1038" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(0) ["discount_percentage"]=> int(40) ["discount_cap"]=> int(5000000000) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "0f307e4f03861d14e871ba67a4c49e8d" ["usage_terms"]=> string(285) "Giảm ngay 40%, tối đa ₫50.000, cho đơn hàng từ ₫699.000. Áp dụng đến 30-09-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(43) "shopee-ma-giam-40-m-sstore-S6ST401628209609" ["started_date"]=> string(19) "15-07-2021 16:12:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(32) "[SHOPEE] Mã giảm 40% M.Sstore" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "6106c5498409743c410eb6c6" ["started_time"]=> int(1626340320000) ["expired_time"]=> int(1632996720000) ["aff_link"]=> string(213) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D86798148%26signature%3Df209579137db5eea9306532af03b27e3a787d0d864c1997b2da1832f6c9539e8%26voucherCode%3DS6ST40" } [54]=> array(20) { ["coupon_code"]=> string(9) "SOUND8761" ["banner_link"]=> string(49) "https://shopee.vn/m/dien-tu-cong-nghe-shopee-mall" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫25.000 cho đơn hàng từ ₫750.000. Áp dụng đến 21-10-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(25000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "21-10-2021 23:59:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(142) "https://shopee.vn/search?promotionId=87258974&signature=ee42e31daaab2c49a7a83bc2828d3aea554c656334d4032729cf6064d82966fd&voucherCode=SOUND8761" } ["extra"]=> array(35) { ["promotionid"]=> int(87258974) ["voucher_code"]=> string(9) "SOUND8761" ["signature"]=> string(64) "ee42e31daaab2c49a7a83bc2828d3aea554c656334d4032729cf6064d82966fd" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(75000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(15) ["start_time"]=> int(1626757860) ["end_time"]=> int(1634835540) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(2500000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "808a66d93b6996d8965864869d37ae69" ["icon_text"]=> string(25) "SOUNDPEATS OFFICIAL STORE" ["shop_id"]=> int(313873802) ["shop_name"]=> string(25) "SOUNDPEATS OFFICIAL STORE" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(true) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(21) "SHOP-AA39278D3DBF117C" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(2500000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "808a66d93b6996d8965864869d37ae69" ["usage_terms"]=> string(269) "Giảm ngay ₫25.000 cho đơn hàng từ ₫750.000. Áp dụng đến 21-10-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(71) "shopee-ma-giam-25000-dong-soundpeats-official-store-SOUND87611629651366" ["started_date"]=> string(19) "20-07-2021 12:11:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(59) "[SHOPEE] Mã giảm 25000 đồng SOUNDPEATS OFFICIAL STORE" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "6106d34fa757e93b55050603" ["started_time"]=> int(1626757860000) ["expired_time"]=> int(1634835540000) ["aff_link"]=> string(216) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D87258974%26signature%3Dee42e31daaab2c49a7a83bc2828d3aea554c656334d4032729cf6064d82966fd%26voucherCode%3DSOUND8761" } [55]=> array(20) { ["coupon_code"]=> string(7) "ZANH009" ["banner_link"]=> string(43) "https://shopee.vn/m/khung-gio-san-sale-0208" ["content"]=> string(285) "Giảm ngay 50%, tối đa ₫20.000, cho đơn hàng từ ₫290.000. Áp dụng đến 05-10-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(0.5) ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["expired_date"]=> string(19) "05-10-2021 15:48:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(140) "https://shopee.vn/search?promotionId=85975840&signature=806488f17e44e5ca4514d111d559fcf578b9984073f5d34fd49833e34f851b91&voucherCode=ZANH009" } ["extra"]=> array(35) { ["promotionid"]=> int(85975840) ["voucher_code"]=> string(7) "ZANH009" ["signature"]=> string(64) "806488f17e44e5ca4514d111d559fcf578b9984073f5d34fd49833e34f851b91" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(29000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1625644080) ["end_time"]=> int(1633423680) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(50) ["reward_value"]=> int(0) ["reward_cap"]=> int(2000000000) ["icon_hash"]=> string(32) "b60ca85d2db14b4ff287ac4f310649d2" ["icon_text"]=> string(19) "Khánh Nhật Store" ["shop_id"]=> int(45966280) ["shop_name"]=> string(19) "Khánh Nhật Store" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(21) "SHOP-80B9A3DDDC2F0428" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(0) ["discount_percentage"]=> int(50) ["discount_cap"]=> int(2000000000) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "b60ca85d2db14b4ff287ac4f310649d2" ["usage_terms"]=> string(285) "Giảm ngay 50%, tối đa ₫20.000, cho đơn hàng từ ₫290.000. Áp dụng đến 05-10-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(52) "shopee-ma-giam-50-khanh-nhat-store-ZANH0091627901728" ["started_date"]=> string(19) "07-07-2021 14:48:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(43) "[SHOPEE] Mã giảm 50% Khánh Nhật Store" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "610751bbfa695465ee7b7676" ["started_time"]=> int(1625644080000) ["expired_time"]=> int(1633423680000) ["aff_link"]=> string(214) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D85975840%26signature%3D806488f17e44e5ca4514d111d559fcf578b9984073f5d34fd49833e34f851b91%26voucherCode%3DZANH009" } [56]=> array(20) { ["coupon_code"]=> string(13) "COSBEAUTY100K" ["banner_link"]=> string(31) "https://shopee.vn/m/beauty-club" ["content"]=> string(121) "Nhập mã COSBEAUTY100K giảm 6% tối đa 100000 cho đơn từ 499000. HSD: 23:59 30/9/2021. Số lượng có hạn." ["discount"]=> float(0.06) ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["expired_date"]=> string(19) "30-09-2021 23:59:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(153) "https://shopee.vn/search?promotionId=176415504875520&signature=e12eb34dc547332974de0ec830bbfa7d44d09162b2c91f4e6ce08f81fa7f4a33&voucherCode=COSBEAUTY100K" } ["extra"]=> array(35) { ["promotionid"]=> int(176415504875520) ["voucher_code"]=> string(13) "COSBEAUTY100K" ["signature"]=> string(64) "e12eb34dc547332974de0ec830bbfa7d44d09162b2c91f4e6ce08f81fa7f4a33" ["use_type"]=> int(1) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(49900000000) ["product_limit"]=> bool(true) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(100) ["start_time"]=> int(1630473300) ["end_time"]=> int(1633021140) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(6) ["reward_value"]=> int(0) ["reward_cap"]=> int(10000000000) ["icon_hash"]=> string(32) "b0c71ac4233792b24df0739f80aba3a6" ["icon_text"]=> string(15) "Khỏe & Đẹp" ["shop_id"]=> int(0) ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(35) "MP-FEDFE208BA2080280000000044001504" ["fully_redeemed"]=> bool(true) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(0) ["discount_percentage"]=> int(6) ["discount_cap"]=> int(10000000000) ["left_count"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["usage_terms"]=> string(121) "Nhập mã COSBEAUTY100K giảm 6% tối đa 100000 cho đơn từ 499000. HSD: 23:59 30/9/2021. Số lượng có hạn." ["devices"]=> array(2) { [0]=> string(7) "Android" [1]=> string(3) "iOS" } } ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(49) "shopee-ma-giam-6-khoe-dep-COSBEAUTY100K1632329742" ["started_date"]=> string(19) "01-09-2021 12:15:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(38) "[SHOPEE] Mã giảm 6% Khỏe & Đẹp" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "61082510edf9e71a75035637" ["started_time"]=> int(1630473300000) ["expired_time"]=> int(1633021140000) ["aff_link"]=> string(227) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D176415504875520%26signature%3De12eb34dc547332974de0ec830bbfa7d44d09162b2c91f4e6ce08f81fa7f4a33%26voucherCode%3DCOSBEAUTY100K" } [57]=> array(20) { ["coupon_code"]=> string(12) "COSBEAUTY50K" ["banner_link"]=> string(31) "https://shopee.vn/m/beauty-club" ["content"]=> string(119) "Nhập mã COSBEAUTY50K giảm 8% tối đa 50000 cho đơn từ 250000. HSD: 23:59 30/9/2021. Số lượng có hạn." ["discount"]=> float(0.08) ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["expired_date"]=> string(19) "30-09-2021 23:59:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(152) "https://shopee.vn/search?promotionId=176415480053760&signature=b724bcf4b961c415c0115e835ecb3f33f2ddf2d7b205d356b5c137a8c091112e&voucherCode=COSBEAUTY50K" } ["extra"]=> array(35) { ["promotionid"]=> int(176415480053760) ["voucher_code"]=> string(12) "COSBEAUTY50K" ["signature"]=> string(64) "b724bcf4b961c415c0115e835ecb3f33f2ddf2d7b205d356b5c137a8c091112e" ["use_type"]=> int(1) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(25000000000) ["product_limit"]=> bool(true) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(100) ["start_time"]=> int(1630473300) ["end_time"]=> int(1633021140) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(8) ["reward_value"]=> int(0) ["reward_cap"]=> int(5000000000) ["icon_hash"]=> string(32) "b0c71ac4233792b24df0739f80aba3a6" ["icon_text"]=> string(15) "Khỏe & Đẹp" ["shop_id"]=> int(0) ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(35) "MP-5EDEA219EA2080280000000044001504" ["fully_redeemed"]=> bool(true) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(0) ["discount_percentage"]=> int(8) ["discount_cap"]=> int(5000000000) ["left_count"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["usage_terms"]=> string(119) "Nhập mã COSBEAUTY50K giảm 8% tối đa 50000 cho đơn từ 250000. HSD: 23:59 30/9/2021. Số lượng có hạn." ["devices"]=> array(2) { [0]=> string(7) "Android" [1]=> string(3) "iOS" } } ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(48) "shopee-ma-giam-8-khoe-dep-COSBEAUTY50K1632243366" ["started_date"]=> string(19) "01-09-2021 12:15:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(38) "[SHOPEE] Mã giảm 8% Khỏe & Đẹp" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "61082518edf9e71a7503563c" ["started_time"]=> int(1630473300000) ["expired_time"]=> int(1633021140000) ["aff_link"]=> string(226) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D176415480053760%26signature%3Db724bcf4b961c415c0115e835ecb3f33f2ddf2d7b205d356b5c137a8c091112e%26voucherCode%3DCOSBEAUTY50K" } [58]=> array(20) { ["coupon_code"]=> string(13) "COSBEAUTY120K" ["banner_link"]=> string(31) "https://shopee.vn/m/beauty-club" ["content"]=> string(114) "Nhập mã COSBEAUTY120K giảm ngay 120000 cho đơn từ 1200000. HSD: 23:59 30/9/2021. Số lượng có hạn." ["discount"]=> float(120000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "30-09-2021 23:59:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(153) "https://shopee.vn/search?promotionId=176415538987008&signature=0ae7ecf205500e28b63121da3e64b913270f6023525d4f99de55a393208404ef&voucherCode=COSBEAUTY120K" } ["extra"]=> array(35) { ["promotionid"]=> int(176415538987008) ["voucher_code"]=> string(13) "COSBEAUTY120K" ["signature"]=> string(64) "0ae7ecf205500e28b63121da3e64b913270f6023525d4f99de55a393208404ef" ["use_type"]=> int(1) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(120000000000) ["product_limit"]=> bool(true) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(100) ["start_time"]=> int(1630473300) ["end_time"]=> int(1633021140) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(12000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "b0c71ac4233792b24df0739f80aba3a6" ["icon_text"]=> string(15) "Khỏe & Đẹp" ["shop_id"]=> int(0) ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(35) "MP-F52BE248FA2080280000000044001504" ["fully_redeemed"]=> bool(true) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(12000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["left_count"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["usage_terms"]=> string(114) "Nhập mã COSBEAUTY120K giảm ngay 120000 cho đơn từ 1200000. HSD: 23:59 30/9/2021. Số lượng có hạn." ["devices"]=> array(2) { [0]=> string(7) "Android" [1]=> string(3) "iOS" } } ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(59) "shopee-ma-giam-120000-dong-khoe-dep-COSBEAUTY120K1632329743" ["started_date"]=> string(19) "01-09-2021 12:15:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(50) "[SHOPEE] Mã giảm 120000 đồng Khỏe & Đẹp" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "61082524edf9e71a7503563f" ["started_time"]=> int(1630473300000) ["expired_time"]=> int(1633021140000) ["aff_link"]=> string(227) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D176415538987008%26signature%3D0ae7ecf205500e28b63121da3e64b913270f6023525d4f99de55a393208404ef%26voucherCode%3DCOSBEAUTY120K" } [59]=> array(20) { ["coupon_code"]=> string(9) "VPPKBTS05" ["banner_link"]=> string(45) "https://shopee.vn/m/sieu-sale-nganh-hang-0508" ["content"]=> string(283) "Giảm ngay 20%, tối đa ₫2.000, cho đơn hàng từ ₫50.000. Áp dụng đến 17-10-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(0.2) ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["expired_date"]=> string(19) "17-10-2021 17:02:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(142) "https://shopee.vn/search?promotionId=86905080&signature=e7e08acdc0dfdf40289f34bcb619b88f7b3c56f9796c1d5ffb9c0260de11d96f&voucherCode=VPPKBTS05" } ["extra"]=> array(35) { ["promotionid"]=> int(86905080) ["voucher_code"]=> string(9) "VPPKBTS05" ["signature"]=> string(64) "e7e08acdc0dfdf40289f34bcb619b88f7b3c56f9796c1d5ffb9c0260de11d96f" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(5000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(2) ["start_time"]=> int(1626426120) ["end_time"]=> int(1634464920) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(20) ["reward_value"]=> int(0) ["reward_cap"]=> int(200000000) ["icon_hash"]=> string(32) "cdc0fb5d03b76d711be3b1073174441a" ["icon_text"]=> string(37) "Chủ buôn hoạ phẩm chính hãng" ["shop_id"]=> int(153276195) ["shop_name"]=> string(37) "Chủ buôn hoạ phẩm chính hãng" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(21) "SHOP-A291865C81AA5568" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(0) ["discount_percentage"]=> int(20) ["discount_cap"]=> int(200000000) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "cdc0fb5d03b76d711be3b1073174441a" ["usage_terms"]=> string(283) "Giảm ngay 20%, tối đa ₫2.000, cho đơn hàng từ ₫50.000. Áp dụng đến 17-10-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(66) "shopee-ma-giam-20-chu-buon-hoa-pham-chinh-hang-VPPKBTS051628126189" ["started_date"]=> string(19) "16-07-2021 16:02:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(61) "[SHOPEE] Mã giảm 20% Chủ buôn hoạ phẩm chính hãng" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "610accaeb62b7f3dc818f892" ["started_time"]=> int(1626426120000) ["expired_time"]=> int(1634464920000) ["aff_link"]=> string(216) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D86905080%26signature%3De7e08acdc0dfdf40289f34bcb619b88f7b3c56f9796c1d5ffb9c0260de11d96f%26voucherCode%3DVPPKBTS05" } [60]=> array(20) { ["coupon_code"]=> string(9) "TOYG54734" ["banner_link"]=> string(43) "https://shopee.vn/m/khung-gio-san-sale-0608" ["content"]=> string(285) "Giảm ngay 50%, tối đa ₫10.000, cho đơn hàng từ ₫250.000. Áp dụng đến 29-09-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(0.5) ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["expired_date"]=> string(19) "29-09-2021 14:26:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(142) "https://shopee.vn/search?promotionId=85252624&signature=57eb22a2dfa40e528dac1e27e241b4a56dfcecb14e3fd397f2e6021f04a5f1bf&voucherCode=TOYG54734" } ["extra"]=> array(35) { ["promotionid"]=> int(85252624) ["voucher_code"]=> string(9) "TOYG54734" ["signature"]=> string(64) "57eb22a2dfa40e528dac1e27e241b4a56dfcecb14e3fd397f2e6021f04a5f1bf" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(25000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1625206800) ["end_time"]=> int(1632900360) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(50) ["reward_value"]=> int(0) ["reward_cap"]=> int(1000000000) ["icon_hash"]=> string(32) "19d64784df6885ae20415a4e6582c142" ["icon_text"]=> string(41) "Đồ chơi chất lượng cao và giá " ["shop_id"]=> int(314155326) ["shop_name"]=> string(41) "Đồ chơi chất lượng cao và giá " ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(21) "SHOP-A8B9AB327BCE0128" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(0) ["discount_percentage"]=> int(50) ["discount_cap"]=> int(1000000000) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "19d64784df6885ae20415a4e6582c142" ["usage_terms"]=> string(285) "Giảm ngay 50%, tối đa ₫10.000, cho đơn hàng từ ₫250.000. Áp dụng đến 29-09-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(67) "shopee-ma-giam-50-do-choi-chat-luong-cao-va-gia-TOYG547341628247390" ["started_date"]=> string(19) "02-07-2021 13:20:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(65) "[SHOPEE] Mã giảm 50% Đồ chơi chất lượng cao và giá " ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "610c97b9084bae22d45c5882" ["started_time"]=> int(1625206800000) ["expired_time"]=> int(1632900360000) ["aff_link"]=> string(216) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D85252624%26signature%3D57eb22a2dfa40e528dac1e27e241b4a56dfcecb14e3fd397f2e6021f04a5f1bf%26voucherCode%3DTOYG54734" } [61]=> array(20) { ["coupon_code"]=> string(9) "NONGGIA20" ["banner_link"]=> string(40) "https://shopee.vn/m/shop-moi-len-san-moi" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫20.000 cho đơn hàng từ ₫399.000. Áp dụng đến 30-09-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(20000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "30-09-2021 23:59:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(142) "https://shopee.vn/search?promotionId=85376668&signature=af2c5291554885bb7da3e04d502340f704f8049292c408d3a5a1f735c594febb&voucherCode=NONGGIA20" } ["extra"]=> array(35) { ["promotionid"]=> int(85376668) ["voucher_code"]=> string(9) "NONGGIA20" ["signature"]=> string(64) "af2c5291554885bb7da3e04d502340f704f8049292c408d3a5a1f735c594febb" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(39900000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(15) ["start_time"]=> int(1625268120) ["end_time"]=> int(1633021140) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(2000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "59a5ca1588705af3301132be5bcd0ad0" ["icon_text"]=> string(34) "Nông Sản Sạch An's Green Food" ["shop_id"]=> int(414584581) ["shop_name"]=> string(34) "Nông Sản Sạch An's Green Food" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(21) "SHOP-AAB98B96EFDE4178" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(2000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "59a5ca1588705af3301132be5bcd0ad0" ["usage_terms"]=> string(269) "Giảm ngay ₫20.000 cho đơn hàng từ ₫399.000. Áp dụng đến 30-09-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(75) "shopee-ma-giam-20000-dong-nong-san-sach-an-s-green-food-NONGGIA201628258226" ["started_date"]=> string(19) "03-07-2021 06:22:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(68) "[SHOPEE] Mã giảm 20000 đồng Nông Sản Sạch An's Green Food" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "610ca871d369031bbf7634a2" ["started_time"]=> int(1625268120000) ["expired_time"]=> int(1633021140000) ["aff_link"]=> string(216) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D85376668%26signature%3Daf2c5291554885bb7da3e04d502340f704f8049292c408d3a5a1f735c594febb%26voucherCode%3DNONGGIA20" } [62]=> array(20) { ["coupon_code"]=> string(8) "TRANG40K" ["banner_link"]=> string(38) "https://shopee.vn/m/sieu-hoi-song-chat" ["content"]=> string(285) "Giảm ngay 70%, tối đa ₫40.000, cho đơn hàng từ ₫700.000. Áp dụng đến 20-10-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(0.7) ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["expired_date"]=> string(19) "20-10-2021 23:45:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(141) "https://shopee.vn/search?promotionId=87216471&signature=83efaa70d2d2ae86b88d3e5254498dc0074851e3f77fc9c1e01e498316655340&voucherCode=TRANG40K" } ["extra"]=> array(35) { ["promotionid"]=> int(87216471) ["voucher_code"]=> string(8) "TRANG40K" ["signature"]=> string(64) "83efaa70d2d2ae86b88d3e5254498dc0074851e3f77fc9c1e01e498316655340" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(70000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(5) ["start_time"]=> int(1626709500) ["end_time"]=> int(1634748300) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(70) ["reward_value"]=> int(0) ["reward_cap"]=> int(4000000000) ["icon_hash"]=> string(32) "92032bb2995e2ea695fe63365f44c2dd" ["icon_text"]=> string(31) "Chăn Ga Gối LEETRANG Bedding" ["shop_id"]=> int(123131745) ["shop_name"]=> string(31) "Chăn Ga Gối LEETRANG Bedding" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(21) "SHOP-2ABBA786D9AB113D" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(0) ["discount_percentage"]=> int(70) ["discount_cap"]=> int(4000000000) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "92032bb2995e2ea695fe63365f44c2dd" ["usage_terms"]=> string(285) "Giảm ngay 70%, tối đa ₫40.000, cho đơn hàng từ ₫700.000. Áp dụng đến 20-10-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(65) "shopee-ma-giam-70-chan-ga-goi-leetrang-bedding-TRANG40K1628844110" ["started_date"]=> string(19) "19-07-2021 22:45:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(55) "[SHOPEE] Mã giảm 70% Chăn Ga Gối LEETRANG Bedding" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "610ce4399356bc10cf5d6ca3" ["started_time"]=> int(1626709500000) ["expired_time"]=> int(1634748300000) ["aff_link"]=> string(215) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D87216471%26signature%3D83efaa70d2d2ae86b88d3e5254498dc0074851e3f77fc9c1e01e498316655340%26voucherCode%3DTRANG40K" } [63]=> array(20) { ["coupon_code"]=> string(12) "SFP-85726961" ["banner_link"]=> string(38) "https://shopee.vn/m/sieu-hoi-song-chat" ["content"]=> string(284) "Giảm ngay 20%, tối đa ₫5.000, cho đơn hàng từ ₫399.900. Áp dụng đến 16-10-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(0.2) ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["expired_date"]=> string(19) "16-10-2021 00:05:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(145) "https://shopee.vn/search?promotionId=85726961&signature=3bb7ed21cd3c291def0828c8231bb4dc442d33bbfeccf1a8f2c05b0e2123c99a&voucherCode=SFP-85726961" } ["extra"]=> array(35) { ["promotionid"]=> int(85726961) ["voucher_code"]=> string(12) "SFP-85726961" ["signature"]=> string(64) "3bb7ed21cd3c291def0828c8231bb4dc442d33bbfeccf1a8f2c05b0e2123c99a" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(39990000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1626008400) ["end_time"]=> int(1634317500) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(7) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(20) ["reward_value"]=> int(0) ["reward_cap"]=> int(500000000) ["icon_hash"]=> string(32) "f3cb530d84dddfb00e33b8909d97afbd" ["icon_text"]=> string(20) "Bách Hóa Hoa Chanh" ["shop_id"]=> int(30109362) ["shop_name"]=> string(20) "Bách Hóa Hoa Chanh" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(21) "SHOP-A8BB83F0A13E5529" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(0) ["discount_percentage"]=> int(20) ["discount_cap"]=> int(500000000) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "f3cb530d84dddfb00e33b8909d97afbd" ["usage_terms"]=> string(284) "Giảm ngay 20%, tối đa ₫5.000, cho đơn hàng từ ₫399.900. Áp dụng đến 16-10-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(59) "shopee-ma-giam-20-bach-hoa-hoa-chanh-SFP-857269611628844063" ["started_date"]=> string(19) "11-07-2021 20:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(44) "[SHOPEE] Mã giảm 20% Bách Hóa Hoa Chanh" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "610ce8d7bcdc1353321e02e4" ["started_time"]=> int(1626008400000) ["expired_time"]=> int(1634317500000) ["aff_link"]=> string(219) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D85726961%26signature%3D3bb7ed21cd3c291def0828c8231bb4dc442d33bbfeccf1a8f2c05b0e2123c99a%26voucherCode%3DSFP-85726961" } [64]=> array(20) { ["coupon_code"]=> string(12) "SFP-85695765" ["banner_link"]=> string(38) "https://shopee.vn/m/sieu-hoi-song-chat" ["content"]=> string(284) "Giảm ngay 40%, tối đa ₫5.000, cho đơn hàng từ ₫120.000. Áp dụng đến 08-10-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(0.4) ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["expired_date"]=> string(19) "08-10-2021 18:22:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(145) "https://shopee.vn/search?promotionId=85695765&signature=2e5dab318b3b7353ed655ad0b52649d34cd506e460d23ef4d0d4bf0f8b8f05a0&voucherCode=SFP-85695765" } ["extra"]=> array(35) { ["promotionid"]=> int(85695765) ["voucher_code"]=> string(12) "SFP-85695765" ["signature"]=> string(64) "2e5dab318b3b7353ed655ad0b52649d34cd506e460d23ef4d0d4bf0f8b8f05a0" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(12000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(1) ["start_time"]=> int(1625713260) ["end_time"]=> int(1633692120) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(7) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(40) ["reward_value"]=> int(0) ["reward_cap"]=> int(500000000) ["icon_hash"]=> string(32) "d1880f46697960d83ad74173c689a717" ["icon_text"]=> string(10) "HUYNA MART" ["shop_id"]=> int(54524288) ["shop_name"]=> string(10) "HUYNA MART" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(20) "SHOP-81B836F617B0139" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(0) ["discount_percentage"]=> int(40) ["discount_cap"]=> int(500000000) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "d1880f46697960d83ad74173c689a717" ["usage_terms"]=> string(284) "Giảm ngay 40%, tối đa ₫5.000, cho đơn hàng từ ₫120.000. Áp dụng đến 08-10-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(51) "shopee-ma-giam-40-huyna-mart-SFP-856957651628844073" ["started_date"]=> string(19) "08-07-2021 10:01:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(34) "[SHOPEE] Mã giảm 40% HUYNA MART" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "610ce8e8bcdc1353321e02e6" ["started_time"]=> int(1625713260000) ["expired_time"]=> int(1633692120000) ["aff_link"]=> string(219) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D85695765%26signature%3D2e5dab318b3b7353ed655ad0b52649d34cd506e460d23ef4d0d4bf0f8b8f05a0%26voucherCode%3DSFP-85695765" } [65]=> array(20) { ["coupon_code"]=> string(8) "SIMI1122" ["banner_link"]=> string(38) "https://shopee.vn/m/sieu-hoi-song-chat" ["content"]=> string(262) "Giảm ngay ₫5.000 cho đơn hàng từ ₫0. Áp dụng đến 02-11-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(5000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "02-11-2021 17:39:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(148) "https://shopee.vn/search?promotionId=153939295174656&signature=b1cc0f9e453a7e168abca1b3b3fa8990a17b1f464f5991005fef2c3aabcb5d2a&voucherCode=SIMI1122" } ["extra"]=> array(35) { ["promotionid"]=> int(153939295174656) ["voucher_code"]=> string(8) "SIMI1122" ["signature"]=> string(64) "b1cc0f9e453a7e168abca1b3b3fa8990a17b1f464f5991005fef2c3aabcb5d2a" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(0) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(1) ["start_time"]=> int(1627810740) ["end_time"]=> int(1635849540) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(500000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "a2caf9a74292e3cd8d58bb8d65d83638" ["icon_text"]=> string(12) "SiMi Bedding" ["shop_id"]=> int(375906660) ["shop_name"]=> string(12) "SiMi Bedding" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-70C38229680080280000000040500001" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(500000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "a2caf9a74292e3cd8d58bb8d65d83638" ["usage_terms"]=> string(262) "Giảm ngay ₫5.000 cho đơn hàng từ ₫0. Áp dụng đến 02-11-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(56) "shopee-ma-giam-5000-dong-simi-bedding-SIMI11221628845367" ["started_date"]=> string(19) "01-08-2021 16:39:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(45) "[SHOPEE] Mã giảm 5000 đồng SiMi Bedding" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "610ce905bcdc1353321e02ea" ["started_time"]=> int(1627810740000) ["expired_time"]=> int(1635849540000) ["aff_link"]=> string(222) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D153939295174656%26signature%3Db1cc0f9e453a7e168abca1b3b3fa8990a17b1f464f5991005fef2c3aabcb5d2a%26voucherCode%3DSIMI1122" } [66]=> array(20) { ["coupon_code"]=> string(7) "NHIE10K" ["banner_link"]=> string(40) "https://shopee.vn/m/ngay-sieu-thoi-trang" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫399.000. Áp dụng đến 04-10-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(10000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "04-10-2021 12:48:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(140) "https://shopee.vn/search?promotionId=85409760&signature=2fbe6ceceb0db23a81eadc8e902c6c12f519d6f60dfc225664f7820f5bb507bb&voucherCode=NHIE10K" } ["extra"]=> array(35) { ["promotionid"]=> int(85409760) ["voucher_code"]=> string(7) "NHIE10K" ["signature"]=> string(64) "2fbe6ceceb0db23a81eadc8e902c6c12f519d6f60dfc225664f7820f5bb507bb" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(39900000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1625287680) ["end_time"]=> int(1633326480) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(1000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "0e00177e1ab20466f59a0dba24fc7ceb" ["icon_text"]=> string(19) "Nhiên vintage shop" ["shop_id"]=> int(168838242) ["shop_name"]=> string(19) "Nhiên vintage shop" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(20) "SHOP-2BB833FAFDF5428" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(1000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "0e00177e1ab20466f59a0dba24fc7ceb" ["usage_terms"]=> string(269) "Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫399.000. Áp dụng đến 04-10-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(62) "shopee-ma-giam-10000-dong-nhien-vintage-shop-NHIE10K1629776785" ["started_date"]=> string(19) "03-07-2021 11:48:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(53) "[SHOPEE] Mã giảm 10000 đồng Nhiên vintage shop" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "610d0af7bb95f556474ed962" ["started_time"]=> int(1625287680000) ["expired_time"]=> int(1633326480000) ["aff_link"]=> string(214) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D85409760%26signature%3D2fbe6ceceb0db23a81eadc8e902c6c12f519d6f60dfc225664f7820f5bb507bb%26voucherCode%3DNHIE10K" } [67]=> array(20) { ["coupon_code"]=> string(9) "LAMYMBK22" ["banner_link"]=> string(40) "https://shopee.vn/m/ngay-sieu-thoi-trang" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫30.000 cho đơn hàng từ ₫299.000. Áp dụng đến 30-09-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(30000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "30-09-2021 23:59:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(142) "https://shopee.vn/search?promotionId=86156758&signature=fb8ea375f36f8b9745ae4fd5ecfce66ffe4da514d64051dda1a9e48a2ad33a4e&voucherCode=LAMYMBK22" } ["extra"]=> array(35) { ["promotionid"]=> int(86156758) ["voucher_code"]=> string(9) "LAMYMBK22" ["signature"]=> string(64) "fb8ea375f36f8b9745ae4fd5ecfce66ffe4da514d64051dda1a9e48a2ad33a4e" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(29900000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1625815320) ["end_time"]=> int(1633021140) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(3000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "9a623e3a84f0ce40847aa46032c836b9" ["icon_text"]=> string(10) "LAMY WATCH" ["shop_id"]=> int(70658682) ["shop_name"]=> string(10) "LAMY WATCH" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(true) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(20) "SHOP-819ACAEEC3B513C" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(3000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "9a623e3a84f0ce40847aa46032c836b9" ["usage_terms"]=> string(269) "Giảm ngay ₫30.000 cho đơn hàng từ ₫299.000. Áp dụng đến 30-09-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(56) "shopee-ma-giam-30000-dong-lamy-watch-LAMYMBK221629780691" ["started_date"]=> string(19) "09-07-2021 14:22:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(44) "[SHOPEE] Mã giảm 30000 đồng LAMY WATCH" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "610d10b52ded4152e55280b4" ["started_time"]=> int(1625815320000) ["expired_time"]=> int(1633021140000) ["aff_link"]=> string(216) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D86156758%26signature%3Dfb8ea375f36f8b9745ae4fd5ecfce66ffe4da514d64051dda1a9e48a2ad33a4e%26voucherCode%3DLAMYMBK22" } [68]=> array(20) { ["coupon_code"]=> string(9) "STOR20000" ["banner_link"]=> string(40) "https://shopee.vn/m/ngay-sieu-thoi-trang" ["content"]=> string(285) "Giảm ngay 90%, tối đa ₫20.000, cho đơn hàng từ ₫300.000. Áp dụng đến 16-10-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(0.9) ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["expired_date"]=> string(19) "16-10-2021 11:07:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(142) "https://shopee.vn/search?promotionId=86861420&signature=4b1c00fa707fa20bf53807918cdf654d8ac148362811983a0ebdc6d8ec95fdb2&voucherCode=STOR20000" } ["extra"]=> array(35) { ["promotionid"]=> int(86861420) ["voucher_code"]=> string(9) "STOR20000" ["signature"]=> string(64) "4b1c00fa707fa20bf53807918cdf654d8ac148362811983a0ebdc6d8ec95fdb2" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(30000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1626404820) ["end_time"]=> int(1634357220) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(90) ["reward_value"]=> int(0) ["reward_cap"]=> int(2000000000) ["icon_hash"]=> string(32) "1d76c9b26f3776fde5d5b3aa52c10688" ["icon_text"]=> string(28) "Hẻm Polo, Oversize, Unisex" ["shop_id"]=> int(417860251) ["shop_name"]=> string(28) "Hẻm Polo, Oversize, Unisex" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(21) "SHOP-8A1B8CFB14BE1478" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(0) ["discount_percentage"]=> int(90) ["discount_cap"]=> int(2000000000) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "1d76c9b26f3776fde5d5b3aa52c10688" ["usage_terms"]=> string(285) "Giảm ngay 90%, tối đa ₫20.000, cho đơn hàng từ ₫300.000. Áp dụng đến 16-10-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(62) "shopee-ma-giam-90-hem-polo-oversize-unisex-STOR200001629785862" ["started_date"]=> string(19) "16-07-2021 10:07:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(52) "[SHOPEE] Mã giảm 90% Hẻm Polo, Oversize, Unisex" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "610d10e52ded4152e55280b7" ["started_time"]=> int(1626404820000) ["expired_time"]=> int(1634357220000) ["aff_link"]=> string(216) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D86861420%26signature%3D4b1c00fa707fa20bf53807918cdf654d8ac148362811983a0ebdc6d8ec95fdb2%26voucherCode%3DSTOR20000" } [69]=> array(20) { ["coupon_code"]=> string(9) "MANYLS3ZS" ["banner_link"]=> string(44) "https://shopee.vn/m/freeshipxtra-hoanxu-fmcg" ["content"]=> string(256) "Giảm ngay 5% cho đơn hàng từ ₫0. Áp dụng đến 30-09-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(0.05) ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["expired_date"]=> string(19) "30-09-2021 21:59:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(142) "https://shopee.vn/search?promotionId=86904931&signature=d7dd8a61e063859fbe24169f0ccbd9e0fae00c785af89c9c0f1e3ff5a21f5379&voucherCode=MANYLS3ZS" } ["extra"]=> array(36) { ["promotionid"]=> int(86904931) ["voucher_code"]=> string(9) "MANYLS3ZS" ["signature"]=> string(64) "d7dd8a61e063859fbe24169f0ccbd9e0fae00c785af89c9c0f1e3ff5a21f5379" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(0) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(8) ["start_time"]=> int(1626426060) ["end_time"]=> int(1633013940) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(5) ["reward_value"]=> int(0) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "f47310f2bd78cdb09b681ae7813a9075" ["icon_text"]=> string(16) "manyo_factory.vn" ["shop_id"]=> int(405719966) ["shop_name"]=> string(16) "manyo_factory.vn" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(true) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(20) "SHOP-A1B065C81AA142D" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(0) ["discount_percentage"]=> int(5) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "f47310f2bd78cdb09b681ae7813a9075" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["usage_terms"]=> string(256) "Giảm ngay 5% cho đơn hàng từ ₫0. Áp dụng đến 30-09-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(53) "shopee-ma-giam-5-manyo_factory-vn-MANYLS3ZS1631984211" ["started_date"]=> string(19) "16-07-2021 16:01:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(39) "[SHOPEE] Mã giảm 5% manyo_factory.vn" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "610d66b4ebbea3295c6fc422" ["started_time"]=> int(1626426060000) ["expired_time"]=> int(1633013940000) ["aff_link"]=> string(216) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D86904931%26signature%3Dd7dd8a61e063859fbe24169f0ccbd9e0fae00c785af89c9c0f1e3ff5a21f5379%26voucherCode%3DMANYLS3ZS" } [70]=> array(20) { ["coupon_code"]=> string(6) "BAVO08" ["banner_link"]=> string(23) "https://shopee.vn/m/8-8" ["content"]=> string(285) "Giảm ngay 50%, tối đa ₫30.000, cho đơn hàng từ ₫400.000. Áp dụng đến 30-09-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(0.5) ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["expired_date"]=> string(19) "30-09-2021 18:28:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(146) "https://shopee.vn/search?promotionId=147440892198912&signature=9a3facd89b4ed0210dd4d6044751488340d555cbce7a8e3b03c78257a826b662&voucherCode=BAVO08" } ["extra"]=> array(35) { ["promotionid"]=> int(147440892198912) ["voucher_code"]=> string(6) "BAVO08" ["signature"]=> string(64) "9a3facd89b4ed0210dd4d6044751488340d555cbce7a8e3b03c78257a826b662" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(40000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(20) ["start_time"]=> int(1627036080) ["end_time"]=> int(1633001280) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(50) ["reward_value"]=> int(0) ["reward_cap"]=> int(3000000000) ["icon_hash"]=> string(32) "abbbd8a167dac25fec33a4f266f19b1c" ["icon_text"]=> string(20) "BAVOK Flagship Store" ["shop_id"]=> int(417878006) ["shop_name"]=> string(20) "BAVOK Flagship Store" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-5806A88332AA00280000000040140140" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(0) ["discount_percentage"]=> int(50) ["discount_cap"]=> int(3000000000) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "abbbd8a167dac25fec33a4f266f19b1c" ["usage_terms"]=> string(285) "Giảm ngay 50%, tối đa ₫30.000, cho đơn hàng từ ₫400.000. Áp dụng đến 30-09-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(55) "shopee-ma-giam-50-bavok-flagship-store-BAVO081628362556" ["started_date"]=> string(19) "23-07-2021 17:28:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(44) "[SHOPEE] Mã giảm 50% BAVOK Flagship Store" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "610ebcb50e255174236e6a81" ["started_time"]=> int(1627036080000) ["expired_time"]=> int(1633001280000) ["aff_link"]=> string(220) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D147440892198912%26signature%3D9a3facd89b4ed0210dd4d6044751488340d555cbce7a8e3b03c78257a826b662%26voucherCode%3DBAVO08" } [71]=> array(20) { ["coupon_code"]=> string(8) "AWIF15T7" ["banner_link"]=> string(38) "https://shopee.vn/m/cuc-pham-cong-nghe" ["content"]=> string(285) "Giảm ngay 15%, tối đa ₫25.000, cho đơn hàng từ ₫149.000. Áp dụng đến 13-10-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(0.15) ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["expired_date"]=> string(19) "13-10-2021 23:59:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(141) "https://shopee.vn/search?promotionId=86401629&signature=d180b24a93940d349827d2bf39f1ecd465e04226bdcee365953b19330c357fd8&voucherCode=AWIF15T7" } ["extra"]=> array(35) { ["promotionid"]=> int(86401629) ["voucher_code"]=> string(8) "AWIF15T7" ["signature"]=> string(64) "d180b24a93940d349827d2bf39f1ecd465e04226bdcee365953b19330c357fd8" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(14900000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(1) ["start_time"]=> int(1626066060) ["end_time"]=> int(1634144340) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(15) ["reward_value"]=> int(0) ["reward_cap"]=> int(2500000000) ["icon_hash"]=> string(32) "2b925861730ba89277837cf6e51623ea" ["icon_text"]=> string(36) "ỐP LƯNG IPHONE -SIÊU THỊ AWiFi" ["shop_id"]=> int(7669738) ["shop_name"]=> string(36) "ỐP LƯNG IPHONE -SIÊU THỊ AWiFi" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(21) "SHOP-22B10E1EB62E1179" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(0) ["discount_percentage"]=> int(15) ["discount_cap"]=> int(2500000000) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "2b925861730ba89277837cf6e51623ea" ["usage_terms"]=> string(285) "Giảm ngay 15%, tối đa ₫25.000, cho đơn hàng từ ₫149.000. Áp dụng đến 13-10-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(66) "shopee-ma-giam-15-op-lung-iphone-sieu-thi-awifi-AWIF15T71628441891" ["started_date"]=> string(19) "12-07-2021 12:01:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(60) "[SHOPEE] Mã giảm 15% ỐP LƯNG IPHONE -SIÊU THỊ AWiFi" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "610ebcfc0e255174236e6a8e" ["started_time"]=> int(1626066060000) ["expired_time"]=> int(1634144340000) ["aff_link"]=> string(215) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D86401629%26signature%3Dd180b24a93940d349827d2bf39f1ecd465e04226bdcee365953b19330c357fd8%26voucherCode%3DAWIF15T7" } [72]=> array(20) { ["coupon_code"]=> string(9) "THIETBI50" ["banner_link"]=> string(23) "https://shopee.vn/m/8-8" ["content"]=> string(287) "Giảm ngay 50%, tối đa ₫50.000, cho đơn hàng từ ₫3.900.000. Áp dụng đến 23-10-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(0.5) ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["expired_date"]=> string(19) "23-10-2021 10:40:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(142) "https://shopee.vn/search?promotionId=87475410&signature=7387dee3b8313b064316f6fb34215187e9a35f00e33c723c53e25bb95ef835e0&voucherCode=THIETBI50" } ["extra"]=> array(35) { ["promotionid"]=> int(87475410) ["voucher_code"]=> string(9) "THIETBI50" ["signature"]=> string(64) "7387dee3b8313b064316f6fb34215187e9a35f00e33c723c53e25bb95ef835e0" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(390000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1626921600) ["end_time"]=> int(1634960400) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(50) ["reward_value"]=> int(0) ["reward_cap"]=> int(5000000000) ["icon_hash"]=> string(32) "74e020ff49178349a3852485d12c0124" ["icon_text"]=> string(19) "Camera Bảo Nghĩa" ["shop_id"]=> int(142549850) ["shop_name"]=> string(19) "Camera Bảo Nghĩa" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(20) "SHOP-A39079E52BA512C" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(0) ["discount_percentage"]=> int(50) ["discount_cap"]=> int(5000000000) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "74e020ff49178349a3852485d12c0124" ["usage_terms"]=> string(287) "Giảm ngay 50%, tối đa ₫50.000, cho đơn hàng từ ₫3.900.000. Áp dụng đến 23-10-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(54) "shopee-ma-giam-50-camera-bao-nghia-THIETBI501628395005" ["started_date"]=> string(19) "22-07-2021 09:40:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(43) "[SHOPEE] Mã giảm 50% Camera Bảo Nghĩa" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "610edc147d95bc4ccd7c0182" ["started_time"]=> int(1626921600000) ["expired_time"]=> int(1634960400000) ["aff_link"]=> string(216) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D87475410%26signature%3D7387dee3b8313b064316f6fb34215187e9a35f00e33c723c53e25bb95ef835e0%26voucherCode%3DTHIETBI50" } [73]=> array(20) { ["coupon_code"]=> string(9) "TRAN15KK2" ["banner_link"]=> string(23) "https://shopee.vn/m/8-8" ["content"]=> string(285) "Giảm ngay 50%, tối đa ₫15.000, cho đơn hàng từ ₫600.000. Áp dụng đến 01-10-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(0.5) ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["expired_date"]=> string(19) "01-10-2021 12:13:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(142) "https://shopee.vn/search?promotionId=85594719&signature=e09356d58a0e3b22c80136567c31cad9b90a8211252f92254489fa5f42acc96d&voucherCode=TRAN15KK2" } ["extra"]=> array(35) { ["promotionid"]=> int(85594719) ["voucher_code"]=> string(9) "TRAN15KK2" ["signature"]=> string(64) "e09356d58a0e3b22c80136567c31cad9b90a8211252f92254489fa5f42acc96d" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(60000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1625458380) ["end_time"]=> int(1633065180) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(50) ["reward_value"]=> int(0) ["reward_cap"]=> int(1500000000) ["icon_hash"]=> string(32) "021321471e771d13bd1ad05c5beda58b" ["icon_text"]=> string(11) "Gaming Zone" ["shop_id"]=> int(16355935) ["shop_name"]=> string(11) "Gaming Zone" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(20) "SHOP-A330946212E117D" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(0) ["discount_percentage"]=> int(50) ["discount_cap"]=> int(1500000000) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "021321471e771d13bd1ad05c5beda58b" ["usage_terms"]=> string(285) "Giảm ngay 50%, tối đa ₫15.000, cho đơn hàng từ ₫600.000. Áp dụng đến 01-10-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(49) "shopee-ma-giam-50-gaming-zone-TRAN15KK21628394975" ["started_date"]=> string(19) "05-07-2021 11:13:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(35) "[SHOPEE] Mã giảm 50% Gaming Zone" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "610edfae8dff5a0f265c8bd6" ["started_time"]=> int(1625458380000) ["expired_time"]=> int(1633065180000) ["aff_link"]=> string(216) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D85594719%26signature%3De09356d58a0e3b22c80136567c31cad9b90a8211252f92254489fa5f42acc96d%26voucherCode%3DTRAN15KK2" } [74]=> array(20) { ["coupon_code"]=> string(9) "TIGE23456" ["banner_link"]=> string(38) "https://shopee.vn/m/khung-gio-san-sale" ["content"]=> string(268) "Giảm ngay ₫9.900 cho đơn hàng từ ₫139.900. Áp dụng đến 02-10-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(9900) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "02-10-2021 22:59:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(142) "https://shopee.vn/search?promotionId=84791643&signature=eef927ed18755c1d400b70e5d0c486bb24ff8a7ee3dc1289dac2532d9cce0002&voucherCode=TIGE23456" } ["extra"]=> array(35) { ["promotionid"]=> int(84791643) ["voucher_code"]=> string(9) "TIGE23456" ["signature"]=> string(64) "eef927ed18755c1d400b70e5d0c486bb24ff8a7ee3dc1289dac2532d9cce0002" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(13990000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(2) ["start_time"]=> int(1625068800) ["end_time"]=> int(1633190340) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(990000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "49c69fde77e113266ba8e8e3ab57c798" ["icon_text"]=> string(21) "X-TIGER Official Shop" ["shop_id"]=> int(226509907) ["shop_name"]=> string(21) "X-TIGER Official Shop" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(true) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(21) "SHOP-A0B900DB738B116D" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(990000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "49c69fde77e113266ba8e8e3ab57c798" ["usage_terms"]=> string(268) "Giảm ngay ₫9.900 cho đơn hàng từ ₫139.900. Áp dụng đến 02-10-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(66) "shopee-ma-giam-9900-dong-x-tiger-official-shop-TIGE234561628416537" ["started_date"]=> string(19) "30-06-2021 23:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(54) "[SHOPEE] Mã giảm 9900 đồng X-TIGER Official Shop" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "610f811245cb6279b762dc12" ["started_time"]=> int(1625068800000) ["expired_time"]=> int(1633190340000) ["aff_link"]=> string(216) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D84791643%26signature%3Deef927ed18755c1d400b70e5d0c486bb24ff8a7ee3dc1289dac2532d9cce0002%26voucherCode%3DTIGE23456" } [75]=> array(20) { ["coupon_code"]=> string(8) "NOMAMEM1" ["banner_link"]=> string(23) "https://shopee.vn/m/8-8" ["content"]=> string(285) "Giảm ngay 15%, tối đa ₫30.000, cho đơn hàng từ ₫350.000. Áp dụng đến 30-09-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(0.15) ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["expired_date"]=> string(19) "30-09-2021 23:59:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(141) "https://shopee.vn/search?promotionId=86199358&signature=0df7703742ba1c041c5f5585370b4bfffde7d7d8374aec227e8c7d5d95ebdde8&voucherCode=NOMAMEM1" } ["extra"]=> array(35) { ["promotionid"]=> int(86199358) ["voucher_code"]=> string(8) "NOMAMEM1" ["signature"]=> string(64) "0df7703742ba1c041c5f5585370b4bfffde7d7d8374aec227e8c7d5d95ebdde8" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(35000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(57) ["start_time"]=> int(1625850000) ["end_time"]=> int(1633021140) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(15) ["reward_value"]=> int(0) ["reward_cap"]=> int(3000000000) ["icon_hash"]=> string(32) "6cbfceaaff6458be0a8153448dca5516" ["icon_text"]=> string(8) "Youwatch" ["shop_id"]=> int(134786926) ["shop_name"]=> string(8) "Youwatch" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(true) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(20) "SHOP-2330CA5127A057C" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(0) ["discount_percentage"]=> int(15) ["discount_cap"]=> int(3000000000) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "6cbfceaaff6458be0a8153448dca5516" ["usage_terms"]=> string(285) "Giảm ngay 15%, tối đa ₫30.000, cho đơn hàng từ ₫350.000. Áp dụng đến 30-09-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(45) "shopee-ma-giam-15-youwatch-NOMAMEM11628416528" ["started_date"]=> string(19) "10-07-2021 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(32) "[SHOPEE] Mã giảm 15% Youwatch" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "610f813e45cb6279b762dc13" ["started_time"]=> int(1625850000000) ["expired_time"]=> int(1633021140000) ["aff_link"]=> string(215) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D86199358%26signature%3D0df7703742ba1c041c5f5585370b4bfffde7d7d8374aec227e8c7d5d95ebdde8%26voucherCode%3DNOMAMEM1" } [76]=> array(20) { ["coupon_code"]=> string(7) "NYKO500" ["banner_link"]=> string(40) "https://shopee.vn/m/ngay-sieu-thoi-trang" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫20.000 cho đơn hàng từ ₫500.000. Áp dụng đến 06-10-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(20000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "06-10-2021 01:54:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(140) "https://shopee.vn/search?promotionId=85900237&signature=74f73beafaaf04053f2e5f2c9cda81a65f406c7226cbb1e5c6a2fa7354b6e746&voucherCode=NYKO500" } ["extra"]=> array(35) { ["promotionid"]=> int(85900237) ["voucher_code"]=> string(7) "NYKO500" ["signature"]=> string(64) "74f73beafaaf04053f2e5f2c9cda81a65f406c7226cbb1e5c6a2fa7354b6e746" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(50000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1625594040) ["end_time"]=> int(1633460040) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(2000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "192b45ef8686a8757df8e0415cf4b186" ["icon_text"]=> string(34) "Nyko Kid's - Thời Trang Trẻ Em" ["shop_id"]=> int(324219491) ["shop_name"]=> string(34) "Nyko Kid's - Thời Trang Trẻ Em" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(21) "SHOP-801B29D64D6F5079" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(2000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "192b45ef8686a8757df8e0415cf4b186" ["usage_terms"]=> string(269) "Giảm ngay ₫20.000 cho đơn hàng từ ₫500.000. Áp dụng đến 06-10-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(72) "shopee-ma-giam-20000-dong-nyko-kid-s-thoi-trang-tre-em-NYKO5001629746190" ["started_date"]=> string(19) "07-07-2021 00:54:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(68) "[SHOPEE] Mã giảm 20000 đồng Nyko Kid's - Thời Trang Trẻ Em" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "61110e68d9fb3252042aecd2" ["started_time"]=> int(1625594040000) ["expired_time"]=> int(1633460040000) ["aff_link"]=> string(214) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D85900237%26signature%3D74f73beafaaf04053f2e5f2c9cda81a65f406c7226cbb1e5c6a2fa7354b6e746%26voucherCode%3DNYKO500" } [77]=> array(20) { ["coupon_code"]=> string(7) "MINPX52" ["banner_link"]=> string(43) "https://shopee.vn/m/khung-gio-san-sale-1008" ["content"]=> string(278) "Giảm ngay 50%, tối đa ₫2.000, cho đơn hàng từ ₫0. Áp dụng đến 30-09-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(0.5) ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["expired_date"]=> string(19) "30-09-2021 15:56:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(140) "https://shopee.vn/search?promotionId=85268156&signature=3a696b5576c52f6363b5b5d95087714dab97ee83f4ac3d21f9465f0e2b350c1e&voucherCode=MINPX52" } ["extra"]=> array(35) { ["promotionid"]=> int(85268156) ["voucher_code"]=> string(7) "MINPX52" ["signature"]=> string(64) "3a696b5576c52f6363b5b5d95087714dab97ee83f4ac3d21f9465f0e2b350c1e" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(0) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(5) ["start_time"]=> int(1625212560) ["end_time"]=> int(1632992160) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(50) ["reward_value"]=> int(0) ["reward_cap"]=> int(200000000) ["icon_hash"]=> string(32) "99014ff8d73428fa8127aa8bc393872a" ["icon_text"]=> string(38) "MinPro-Người bạn của mọi shop" ["shop_id"]=> int(394963411) ["shop_name"]=> string(38) "MinPro-Người bạn của mọi shop" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(21) "SHOP-281B091B2B9E4578" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(0) ["discount_percentage"]=> int(50) ["discount_cap"]=> int(200000000) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "99014ff8d73428fa8127aa8bc393872a" ["usage_terms"]=> string(278) "Giảm ngay 50%, tối đa ₫2.000, cho đơn hàng từ ₫0. Áp dụng đến 30-09-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(65) "shopee-ma-giam-50-minpro-nguoi-ban-cua-moi-shop-MINPX521628592992" ["started_date"]=> string(19) "02-07-2021 14:56:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(62) "[SHOPEE] Mã giảm 50% MinPro-Người bạn của mọi shop" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "6111df65eaf65352b95f43ca" ["started_time"]=> int(1625212560000) ["expired_time"]=> int(1632992160000) ["aff_link"]=> string(214) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D85268156%26signature%3D3a696b5576c52f6363b5b5d95087714dab97ee83f4ac3d21f9465f0e2b350c1e%26voucherCode%3DMINPX52" } [78]=> array(20) { ["coupon_code"]=> string(9) "COOB43333" ["banner_link"]=> string(43) "https://shopee.vn/m/khung-gio-san-sale-1108" ["content"]=> string(278) "Giảm ngay 50%, tối đa ₫6.000, cho đơn hàng từ ₫0. Áp dụng đến 01-10-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(0.5) ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["expired_date"]=> string(19) "01-10-2021 17:48:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(142) "https://shopee.vn/search?promotionId=85307231&signature=9296feaf51c664e4987a694b6118948f45497a5cd8a7537c56828bcb2d1d24ea&voucherCode=COOB43333" } ["extra"]=> array(35) { ["promotionid"]=> int(85307231) ["voucher_code"]=> string(9) "COOB43333" ["signature"]=> string(64) "9296feaf51c664e4987a694b6118948f45497a5cd8a7537c56828bcb2d1d24ea" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(0) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(16) ["start_time"]=> int(1625219280) ["end_time"]=> int(1633085280) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(50) ["reward_value"]=> int(0) ["reward_cap"]=> int(600000000) ["icon_hash"]=> string(32) "bf6e327dba8316162ecd1b54b02ae316" ["icon_text"]=> string(21) "Coobuy Flagship Store" ["shop_id"]=> int(81887939) ["shop_name"]=> string(21) "Coobuy Flagship Store" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(20) "SHOP-2932B9B6EDF117D" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(0) ["discount_percentage"]=> int(50) ["discount_cap"]=> int(600000000) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "bf6e327dba8316162ecd1b54b02ae316" ["usage_terms"]=> string(278) "Giảm ngay 50%, tối đa ₫6.000, cho đơn hàng từ ₫0. Áp dụng đến 01-10-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(59) "shopee-ma-giam-50-coobuy-flagship-store-COOB433331628686572" ["started_date"]=> string(19) "02-07-2021 16:48:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(45) "[SHOPEE] Mã giảm 50% Coobuy Flagship Store" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "61132f92c5299027607c5cb2" ["started_time"]=> int(1625219280000) ["expired_time"]=> int(1633085280000) ["aff_link"]=> string(216) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D85307231%26signature%3D9296feaf51c664e4987a694b6118948f45497a5cd8a7537c56828bcb2d1d24ea%26voucherCode%3DCOOB43333" } [79]=> array(20) { ["coupon_code"]=> string(6) "AKUS07" ["banner_link"]=> string(43) "https://shopee.vn/m/khung-gio-san-sale-1108" ["content"]=> string(285) "Giảm ngay 50%, tối đa ₫20.000, cho đơn hàng từ ₫300.000. Áp dụng đến 30-09-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(0.5) ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["expired_date"]=> string(19) "30-09-2021 17:42:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(146) "https://shopee.vn/search?promotionId=147417613795328&signature=560ce6faf06e7bfb2ddaf9dd8df16ed53eff8316449663b3d957e1637c78b648&voucherCode=AKUS07" } ["extra"]=> array(35) { ["promotionid"]=> int(147417613795328) ["voucher_code"]=> string(6) "AKUS07" ["signature"]=> string(64) "560ce6faf06e7bfb2ddaf9dd8df16ed53eff8316449663b3d957e1637c78b648" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(30000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1627033320) ["end_time"]=> int(1632998520) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(50) ["reward_value"]=> int(0) ["reward_cap"]=> int(2000000000) ["icon_hash"]=> string(32) "2686513a90cc3d782f2d09188e2e42dc" ["icon_text"]=> string(19) "AKUS Flagship Store" ["shop_id"]=> int(424964889) ["shop_name"]=> string(19) "AKUS Flagship Store" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(true) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-9B364A0322AA00280000000040140105" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(0) ["discount_percentage"]=> int(50) ["discount_cap"]=> int(2000000000) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "2686513a90cc3d782f2d09188e2e42dc" ["usage_terms"]=> string(285) "Giảm ngay 50%, tối đa ₫20.000, cho đơn hàng từ ₫300.000. Áp dụng đến 30-09-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(54) "shopee-ma-giam-50-akus-flagship-store-AKUS071628686580" ["started_date"]=> string(19) "23-07-2021 16:42:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(43) "[SHOPEE] Mã giảm 50% AKUS Flagship Store" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "61133ff30bce8f71d5594319" ["started_time"]=> int(1627033320000) ["expired_time"]=> int(1632998520000) ["aff_link"]=> string(220) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D147417613795328%26signature%3D560ce6faf06e7bfb2ddaf9dd8df16ed53eff8316449663b3d957e1637c78b648%26voucherCode%3DAKUS07" } [80]=> array(20) { ["coupon_code"]=> string(8) "APPLC1B2" ["banner_link"]=> string(36) "https://shopee.vn/m/bung-no-giam-gia" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫12.000 cho đơn hàng từ ₫149.000. Áp dụng đến 30-10-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(12000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "30-10-2021 11:48:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(148) "https://shopee.vn/search?promotionId=151588446486560&signature=f969fff837ba6257e7bf15f0b7398788bedb7ab47d31f53fc4de723b76b447f5&voucherCode=APPLC1B2" } ["extra"]=> array(35) { ["promotionid"]=> int(151588446486560) ["voucher_code"]=> string(8) "APPLC1B2" ["signature"]=> string(64) "f969fff837ba6257e7bf15f0b7398788bedb7ab47d31f53fc4de723b76b447f5" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(14900000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1627530480) ["end_time"]=> int(1635569280) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(1200000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "ec2bbf5d16756c5e09b9af935ded7afe" ["icon_text"]=> string(8) "apple68x" ["shop_id"]=> int(81047444) ["shop_name"]=> string(8) "apple68x" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-BEDF6021300084280000000040415154" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(1200000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "ec2bbf5d16756c5e09b9af935ded7afe" ["usage_terms"]=> string(269) "Giảm ngay ₫12.000 cho đơn hàng từ ₫149.000. Áp dụng đến 30-10-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(53) "shopee-ma-giam-12000-dong-apple68x-APPLC1B21628786749" ["started_date"]=> string(19) "29-07-2021 10:48:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(42) "[SHOPEE] Mã giảm 12000 đồng apple68x" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "611403783562717efc647406" ["started_time"]=> int(1627530480000) ["expired_time"]=> int(1635569280000) ["aff_link"]=> string(222) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D151588446486560%26signature%3Df969fff837ba6257e7bf15f0b7398788bedb7ab47d31f53fc4de723b76b447f5%26voucherCode%3DAPPLC1B2" } [81]=> array(20) { ["coupon_code"]=> string(9) "PUKI50JU2" ["banner_link"]=> string(43) "https://shopee.vn/m/khung-gio-san-sale-1308" ["content"]=> string(287) "Giảm ngay 50%, tối đa ₫50.000, cho đơn hàng từ ₫1.500.000. Áp dụng đến 03-10-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(0.5) ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["expired_date"]=> string(19) "03-10-2021 05:16:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(142) "https://shopee.vn/search?promotionId=85204024&signature=3cdf10d5de5994481b59dee11d6d420125e8ccae98425faf250f3d7b1a25b529&voucherCode=PUKI50JU2" } ["extra"]=> array(35) { ["promotionid"]=> int(85204024) ["voucher_code"]=> string(9) "PUKI50JU2" ["signature"]=> string(64) "3cdf10d5de5994481b59dee11d6d420125e8ccae98425faf250f3d7b1a25b529" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(150000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1625174160) ["end_time"]=> int(1633212960) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(50) ["reward_value"]=> int(0) ["reward_cap"]=> int(5000000000) ["icon_hash"]=> string(32) "42e1e3d1e650306096188f26111c89c2" ["icon_text"]=> string(11) "pukishop999" ["shop_id"]=> int(172282681) ["shop_name"]=> string(11) "pukishop999" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(21) "SHOP-88132B302BDA0568" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(0) ["discount_percentage"]=> int(50) ["discount_cap"]=> int(5000000000) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "42e1e3d1e650306096188f26111c89c2" ["usage_terms"]=> string(287) "Giảm ngay 50%, tối đa ₫50.000, cho đơn hàng từ ₫1.500.000. Áp dụng đến 03-10-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(49) "shopee-ma-giam-50-pukishop999-PUKI50JU21628852122" ["started_date"]=> string(19) "02-07-2021 04:16:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(35) "[SHOPEE] Mã giảm 50% pukishop999" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "6115dbaef0a22b65fc6bc5a2" ["started_time"]=> int(1625174160000) ["expired_time"]=> int(1633212960000) ["aff_link"]=> string(216) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D85204024%26signature%3D3cdf10d5de5994481b59dee11d6d420125e8ccae98425faf250f3d7b1a25b529%26voucherCode%3DPUKI50JU2" } [82]=> array(20) { ["coupon_code"]=> string(6) "BING05" ["banner_link"]=> string(43) "https://shopee.vn/m/khung-gio-san-sale-1308" ["content"]=> string(285) "Giảm ngay 10%, tối đa ₫15.000, cho đơn hàng từ ₫145.000. Áp dụng đến 11-10-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(0.1) ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["expired_date"]=> string(19) "11-10-2021 16:14:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(146) "https://shopee.vn/search?promotionId=161146057523200&signature=8d2c5f6923a158330c08c69730e19d219a1514a23dad29f5c296b748bf5e3ad2&voucherCode=BING05" } ["extra"]=> array(35) { ["promotionid"]=> int(161146057523200) ["voucher_code"]=> string(6) "BING05" ["signature"]=> string(64) "8d2c5f6923a158330c08c69730e19d219a1514a23dad29f5c296b748bf5e3ad2" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(14500000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(4) ["start_time"]=> int(1628669640) ["end_time"]=> int(1633943640) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(10) ["reward_value"]=> int(0) ["reward_cap"]=> int(1500000000) ["icon_hash"]=> string(32) "c62634317fe226ddb807ffe1def41cd1" ["icon_text"]=> string(17) "bingbing.official" ["shop_id"]=> int(237033806) ["shop_name"]=> string(17) "bingbing.official" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-E7F9C812A08080280000000041044055" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(0) ["discount_percentage"]=> int(10) ["discount_cap"]=> int(1500000000) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "c62634317fe226ddb807ffe1def41cd1" ["usage_terms"]=> string(285) "Giảm ngay 10%, tối đa ₫15.000, cho đơn hàng từ ₫145.000. Áp dụng đến 11-10-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(52) "shopee-ma-giam-10-bingbing-official-BING051628862343" ["started_date"]=> string(19) "11-08-2021 15:14:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(41) "[SHOPEE] Mã giảm 10% bingbing.official" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "61166ac55c4dc07386370402" ["started_time"]=> int(1628669640000) ["expired_time"]=> int(1633943640000) ["aff_link"]=> string(220) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D161146057523200%26signature%3D8d2c5f6923a158330c08c69730e19d219a1514a23dad29f5c296b748bf5e3ad2%26voucherCode%3DBING05" } [83]=> array(20) { ["coupon_code"]=> string(6) "SIOPM3" ["banner_link"]=> string(44) "https://shopee.vn/m/dientu-social-seller-day" ["content"]=> string(268) "Giảm ngay ₫3.000 cho đơn hàng từ ₫200.000. Áp dụng đến 30-09-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(3000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "30-09-2021 01:52:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(139) "https://shopee.vn/search?promotionId=86488890&signature=88c305c347c54a443bc59935b402a69a926646642ec94d0555e5862e25946bf2&voucherCode=SIOPM3" } ["extra"]=> array(35) { ["promotionid"]=> int(86488890) ["voucher_code"]=> string(6) "SIOPM3" ["signature"]=> string(64) "88c305c347c54a443bc59935b402a69a926646642ec94d0555e5862e25946bf2" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(20000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1626112320) ["end_time"]=> int(1632941520) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(300000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "be562674b3cdaf4c8a91ee4868577c4e" ["icon_text"]=> string(39) "Táo Xanh Phụ Kiện - Cường Lực" ["shop_id"]=> int(130641691) ["shop_name"]=> string(39) "Táo Xanh Phụ Kiện - Cường Lực" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(21) "SHOP-8039AEBD4F3F056C" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(300000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "be562674b3cdaf4c8a91ee4868577c4e" ["usage_terms"]=> string(268) "Giảm ngay ₫3.000 cho đơn hàng từ ₫200.000. Áp dụng đến 30-09-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(69) "shopee-ma-giam-3000-dong-tao-xanh-phu-kien-cuong-luc-SIOPM31628959261" ["started_date"]=> string(19) "13-07-2021 00:52:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(72) "[SHOPEE] Mã giảm 3000 đồng Táo Xanh Phụ Kiện - Cường Lực" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "6116a67a5b49812da340bc32" ["started_time"]=> int(1626112320000) ["expired_time"]=> int(1632941520000) ["aff_link"]=> string(213) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D86488890%26signature%3D88c305c347c54a443bc59935b402a69a926646642ec94d0555e5862e25946bf2%26voucherCode%3DSIOPM3" } [84]=> array(20) { ["coupon_code"]=> string(9) "DAUM5KG15" ["banner_link"]=> string(44) "https://shopee.vn/m/dientu-social-seller-day" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫15.000 cho đơn hàng từ ₫290.000. Áp dụng đến 29-10-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(15000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "29-10-2021 15:50:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(149) "https://shopee.vn/search?promotionId=151711767429120&signature=33f436fe9fd1eec5495c7a5e0b7e53c269d9992c1f472f9c154d91551950d27a&voucherCode=DAUM5KG15" } ["extra"]=> array(35) { ["promotionid"]=> int(151711767429120) ["voucher_code"]=> string(9) "DAUM5KG15" ["signature"]=> string(64) "33f436fe9fd1eec5495c7a5e0b7e53c269d9992c1f472f9c154d91551950d27a" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(29000000000) ["product_limit"]=> bool(true) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1627544700) ["end_time"]=> int(1635497400) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(1500000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "38fb55a2211bf17aebc73b796873d536" ["icon_text"]=> string(9) "Dâu Mart" ["shop_id"]=> int(46945926) ["shop_name"]=> string(9) "Dâu Mart" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-0E1C0A89600080280000000040415545" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(1500000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "38fb55a2211bf17aebc73b796873d536" ["usage_terms"]=> string(269) "Giảm ngay ₫15.000 cho đơn hàng từ ₫290.000. Áp dụng đến 29-10-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(54) "shopee-ma-giam-15000-dong-dau-mart-DAUM5KG151630255848" ["started_date"]=> string(19) "29-07-2021 14:45:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(43) "[SHOPEE] Mã giảm 15000 đồng Dâu Mart" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "6116a6965b49812da340bc36" ["started_time"]=> int(1627544700000) ["expired_time"]=> int(1635497400000) ["aff_link"]=> string(223) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D151711767429120%26signature%3D33f436fe9fd1eec5495c7a5e0b7e53c269d9992c1f472f9c154d91551950d27a%26voucherCode%3DDAUM5KG15" } [85]=> array(20) { ["coupon_code"]=> string(7) "FTMO15K" ["banner_link"]=> string(44) "https://shopee.vn/m/dientu-social-seller-day" ["content"]=> string(271) "Giảm ngay ₫15.000 cho đơn hàng từ ₫1.500.000. Áp dụng đến 13-11-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(15000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "13-11-2021 18:47:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(147) "https://shopee.vn/search?promotionId=161946087391232&signature=5234c16fd25ad9214724284eb498589ea6337e5c7826d814d7857dc10a6ecb25&voucherCode=FTMO15K" } ["extra"]=> array(35) { ["promotionid"]=> int(161946087391232) ["voucher_code"]=> string(7) "FTMO15K" ["signature"]=> string(64) "5234c16fd25ad9214724284eb498589ea6337e5c7826d814d7857dc10a6ecb25" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(150000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1628764680) ["end_time"]=> int(1636804020) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(1500000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "830ae6869f1e1c3d7994b9bb87d12616" ["icon_text"]=> string(8) "FTMoblie" ["shop_id"]=> int(362020) ["shop_name"]=> string(8) "FTMoblie" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-280522AF088080280000000041051044" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(1500000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "830ae6869f1e1c3d7994b9bb87d12616" ["usage_terms"]=> string(271) "Giảm ngay ₫15.000 cho đơn hàng từ ₫1.500.000. Áp dụng đến 13-11-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(52) "shopee-ma-giam-15000-dong-ftmoblie-FTMO15K1630255885" ["started_date"]=> string(19) "12-08-2021 17:38:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(42) "[SHOPEE] Mã giảm 15000 đồng FTMoblie" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "6116a6db5b49812da340bc39" ["started_time"]=> int(1628764680000) ["expired_time"]=> int(1636804020000) ["aff_link"]=> string(221) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D161946087391232%26signature%3D5234c16fd25ad9214724284eb498589ea6337e5c7826d814d7857dc10a6ecb25%26voucherCode%3DFTMO15K" } [86]=> array(20) { ["coupon_code"]=> string(8) "AWIFIS15" ["banner_link"]=> string(44) "https://shopee.vn/m/dientu-social-seller-day" ["content"]=> string(284) "Giảm ngay 15%, tối đa ₫10.000, cho đơn hàng từ ₫60.000. Áp dụng đến 31-10-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(0.15) ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["expired_date"]=> string(19) "31-10-2021 23:59:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(148) "https://shopee.vn/search?promotionId=159725799522304&signature=bfeeeb56cf145682d1055ed1aa25490b7b8ac566760590ee45f60c1771ec8017&voucherCode=AWIFIS15" } ["extra"]=> array(36) { ["promotionid"]=> int(159725799522304) ["voucher_code"]=> string(8) "AWIFIS15" ["signature"]=> string(64) "bfeeeb56cf145682d1055ed1aa25490b7b8ac566760590ee45f60c1771ec8017" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(6000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1628500020) ["end_time"]=> int(1635699540) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(15) ["reward_value"]=> int(0) ["reward_cap"]=> int(1000000000) ["icon_hash"]=> string(32) "2b925861730ba89277837cf6e51623ea" ["icon_text"]=> string(36) "ỐP LƯNG IPHONE -SIÊU THỊ AWiFi" ["shop_id"]=> int(7669738) ["shop_name"]=> string(36) "ỐP LƯNG IPHONE -SIÊU THỊ AWiFi" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-AAD540EE508080280000000041011011" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(0) ["discount_percentage"]=> int(15) ["discount_cap"]=> int(1000000000) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "2b925861730ba89277837cf6e51623ea" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["usage_terms"]=> string(284) "Giảm ngay 15%, tối đa ₫10.000, cho đơn hàng từ ₫60.000. Áp dụng đến 31-10-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(66) "shopee-ma-giam-15-op-lung-iphone-sieu-thi-awifi-AWIFIS151632318913" ["started_date"]=> string(19) "09-08-2021 16:07:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(60) "[SHOPEE] Mã giảm 15% ỐP LƯNG IPHONE -SIÊU THỊ AWiFi" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "6116a6f65b49812da340bc3b" ["started_time"]=> int(1628500020000) ["expired_time"]=> int(1635699540000) ["aff_link"]=> string(222) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D159725799522304%26signature%3Dbfeeeb56cf145682d1055ed1aa25490b7b8ac566760590ee45f60c1771ec8017%26voucherCode%3DAWIFIS15" } [87]=> array(20) { ["coupon_code"]=> string(6) "CUME3K" ["banner_link"]=> string(44) "https://shopee.vn/m/dientu-social-seller-day" ["content"]=> string(268) "Giảm ngay ₫3.000 cho đơn hàng từ ₫100.000. Áp dụng đến 30-09-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(3000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "30-09-2021 23:35:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(146) "https://shopee.vn/search?promotionId=151777475411984&signature=d4703040017cc6a5f6fd60c1103a1874b482b4234bfb75a507478b9bf76d33a2&voucherCode=CUME3K" } ["extra"]=> array(35) { ["promotionid"]=> int(151777475411984) ["voucher_code"]=> string(6) "CUME3K" ["signature"]=> string(64) "d4703040017cc6a5f6fd60c1103a1874b482b4234bfb75a507478b9bf76d33a2" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(10000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1627553040) ["end_time"]=> int(1633019700) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(300000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "9755c0d615c59b931bf5f27faa13e1b5" ["icon_text"]=> string(13) "Cú mèo Case" ["shop_id"]=> int(217973472) ["shop_name"]=> string(13) "Cú mèo Case" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-9D2E62A9700081280000000040440044" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(300000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "9755c0d615c59b931bf5f27faa13e1b5" ["usage_terms"]=> string(268) "Giảm ngay ₫3.000 cho đơn hàng từ ₫100.000. Áp dụng đến 30-09-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(53) "shopee-ma-giam-3000-dong-cu-meo-case-CUME3K1628959451" ["started_date"]=> string(19) "29-07-2021 17:04:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(46) "[SHOPEE] Mã giảm 3000 đồng Cú mèo Case" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "6116a7275b49812da340bc3f" ["started_time"]=> int(1627553040000) ["expired_time"]=> int(1633019700000) ["aff_link"]=> string(220) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D151777475411984%26signature%3Dd4703040017cc6a5f6fd60c1103a1874b482b4234bfb75a507478b9bf76d33a2%26voucherCode%3DCUME3K" } [88]=> array(20) { ["coupon_code"]=> string(7) "KIMI200" ["banner_link"]=> string(44) "https://shopee.vn/m/dientu-social-seller-day" ["content"]=> string(284) "Giảm ngay 10%, tối đa ₫5.000, cho đơn hàng từ ₫200.000. Áp dụng đến 31-10-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(0.1) ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["expired_date"]=> string(19) "31-10-2021 14:30:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(147) "https://shopee.vn/search?promotionId=154570068770816&signature=9a0d7a5f2086ae4d7111f9a4b09284e3b7dd9cfbe43a79ecd38039a7953c3c4c&voucherCode=KIMI200" } ["extra"]=> array(35) { ["promotionid"]=> int(154570068770816) ["voucher_code"]=> string(7) "KIMI200" ["signature"]=> string(64) "9a0d7a5f2086ae4d7111f9a4b09284e3b7dd9cfbe43a79ecd38039a7953c3c4c" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(20000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1627885800) ["end_time"]=> int(1635665400) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(10) ["reward_value"]=> int(0) ["reward_cap"]=> int(500000000) ["icon_hash"]=> string(32) "89cd5a72b3b713ded7b1cab239a18bef" ["icon_text"]=> string(18) "Xưởng ốp KIMI" ["shop_id"]=> int(111422314) ["shop_name"]=> string(18) "Xưởng ốp KIMI" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-4E1CAA46F80080280000000040504110" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(0) ["discount_percentage"]=> int(10) ["discount_cap"]=> int(500000000) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "89cd5a72b3b713ded7b1cab239a18bef" ["usage_terms"]=> string(284) "Giảm ngay 10%, tối đa ₫5.000, cho đơn hàng từ ₫200.000. Áp dụng đến 31-10-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(49) "shopee-ma-giam-10-xuong-op-kimi-KIMI2001628959464" ["started_date"]=> string(19) "02-08-2021 13:30:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(42) "[SHOPEE] Mã giảm 10% Xưởng ốp KIMI" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "6116a7375b49812da340bc40" ["started_time"]=> int(1627885800000) ["expired_time"]=> int(1635665400000) ["aff_link"]=> string(221) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D154570068770816%26signature%3D9a0d7a5f2086ae4d7111f9a4b09284e3b7dd9cfbe43a79ecd38039a7953c3c4c%26voucherCode%3DKIMI200" } [89]=> array(20) { ["coupon_code"]=> string(9) "PHUK15142" ["banner_link"]=> string(44) "https://shopee.vn/m/dientu-social-seller-day" ["content"]=> string(285) "Giảm ngay 10%, tối đa ₫25.000, cho đơn hàng từ ₫720.000. Áp dụng đến 07-10-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(0.1) ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["expired_date"]=> string(19) "07-10-2021 16:14:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(142) "https://shopee.vn/search?promotionId=86076030&signature=b03f423a8206889d43b8ab7e8b56ffa61d031e1a85f282038c5603764a32c732&voucherCode=PHUK15142" } ["extra"]=> array(35) { ["promotionid"]=> int(86076030) ["voucher_code"]=> string(9) "PHUK15142" ["signature"]=> string(64) "b03f423a8206889d43b8ab7e8b56ffa61d031e1a85f282038c5603764a32c732" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(72000000000) ["product_limit"]=> bool(true) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1625731500) ["end_time"]=> int(1633598040) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(10) ["reward_value"]=> int(0) ["reward_cap"]=> int(2500000000) ["icon_hash"]=> string(32) "2e7795a7fca273f5266a4ae2f7c87438" ["icon_text"]=> string(32) "Phụ Kiện Zero - Chính Hãng" ["shop_id"]=> int(176701526) ["shop_name"]=> string(32) "Phụ Kiện Zero - Chính Hãng" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(21) "SHOP-A89384A33C6E157C" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(0) ["discount_percentage"]=> int(10) ["discount_cap"]=> int(2500000000) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "2e7795a7fca273f5266a4ae2f7c87438" ["usage_terms"]=> string(285) "Giảm ngay 10%, tối đa ₫25.000, cho đơn hàng từ ₫720.000. Áp dụng đến 07-10-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(62) "shopee-ma-giam-10-phu-kien-zero-chinh-hang-PHUK151421631465839" ["started_date"]=> string(19) "08-07-2021 15:05:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(56) "[SHOPEE] Mã giảm 10% Phụ Kiện Zero - Chính Hãng" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "6116a7405b49812da340bc42" ["started_time"]=> int(1625731500000) ["expired_time"]=> int(1633598040000) ["aff_link"]=> string(216) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D86076030%26signature%3Db03f423a8206889d43b8ab7e8b56ffa61d031e1a85f282038c5603764a32c732%26voucherCode%3DPHUK15142" } [90]=> array(20) { ["coupon_code"]=> string(6) "HAUD10" ["banner_link"]=> string(32) "https://shopee.vn/m/skam-dien-tu" ["content"]=> string(194) "Sử dụng mã để nhận ngay 10% hoàn xu cho đơn tối thiểu ₫99.000, hoàn tối đa 15000 xu. *Có hiệu lực đến 06-10-2021. Mã chỉ có giá trị sử dụng một lần." ["discount"]=> float(0.1) ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["expired_date"]=> string(19) "06-10-2021 15:13:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(139) "https://shopee.vn/search?promotionId=85641080&signature=466541f58b609527e0d5c76f68b9ab15df45ff42d491126f8dd1a535079c8d0a&voucherCode=HAUD10" } ["extra"]=> array(33) { ["promotionid"]=> int(85641080) ["voucher_code"]=> string(6) "HAUD10" ["signature"]=> string(64) "466541f58b609527e0d5c76f68b9ab15df45ff42d491126f8dd1a535079c8d0a" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(9900000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1625469180) ["end_time"]=> int(1633507980) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(1) ["reward_percentage"]=> int(10) ["reward_cap"]=> int(15000) ["icon_hash"]=> string(32) "2898418dc3c6f6a6ad8c93bcff45b7df" ["icon_text"]=> string(13) "XƯỞNG ỐP" ["shop_id"]=> int(44458764) ["shop_name"]=> string(13) "XƯỞNG ỐP" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(20) "SHOP-29B2B66703F1568" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["coin_percentage"]=> int(10) ["coin_cap"]=> int(15000) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "2898418dc3c6f6a6ad8c93bcff45b7df" ["usage_terms"]=> string(194) "Sử dụng mã để nhận ngay 10% hoàn xu cho đơn tối thiểu ₫99.000, hoàn tối đa 15000 xu. *Có hiệu lực đến 06-10-2021. Mã chỉ có giá trị sử dụng một lần." } ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(46) "shopee-ma-hoan-10-xu-xuong-op-HAUD101629132976" ["started_date"]=> string(19) "05-07-2021 14:13:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(39) "[SHOPEE] Mã hoàn 10% xu XƯỞNG ỐP" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "61194890b3b9d348640813bb" ["started_time"]=> int(1625469180000) ["expired_time"]=> int(1633507980000) ["aff_link"]=> string(213) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D85641080%26signature%3D466541f58b609527e0d5c76f68b9ab15df45ff42d491126f8dd1a535079c8d0a%26voucherCode%3DHAUD10" } [91]=> array(20) { ["coupon_code"]=> string(7) "CUME15K" ["banner_link"]=> string(32) "https://shopee.vn/m/skam-dien-tu" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫15.000 cho đơn hàng từ ₫250.000. Áp dụng đến 30-09-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(15000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "30-09-2021 23:05:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(147) "https://shopee.vn/search?promotionId=151778045837328&signature=9b64a191d5503c9ac020766bfd96241690fcf2ca6b4de5fa251be8049cd74650&voucherCode=CUME15K" } ["extra"]=> array(35) { ["promotionid"]=> int(151778045837328) ["voucher_code"]=> string(7) "CUME15K" ["signature"]=> string(64) "9b64a191d5503c9ac020766bfd96241690fcf2ca6b4de5fa251be8049cd74650" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(25000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1627553100) ["end_time"]=> int(1633017900) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(1500000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "9755c0d615c59b931bf5f27faa13e1b5" ["icon_text"]=> string(13) "Cú mèo Case" ["shop_id"]=> int(217973472) ["shop_name"]=> string(13) "Cú mèo Case" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-C330E2A9700081280000000040440044" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(1500000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "9755c0d615c59b931bf5f27faa13e1b5" ["usage_terms"]=> string(269) "Giảm ngay ₫15.000 cho đơn hàng từ ₫250.000. Áp dụng đến 30-09-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(55) "shopee-ma-giam-15000-dong-cu-meo-case-CUME15K1630465295" ["started_date"]=> string(19) "29-07-2021 17:05:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(47) "[SHOPEE] Mã giảm 15000 đồng Cú mèo Case" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "61194893b3b9d348640813bc" ["started_time"]=> int(1627553100000) ["expired_time"]=> int(1633017900000) ["aff_link"]=> string(221) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D151778045837328%26signature%3D9b64a191d5503c9ac020766bfd96241690fcf2ca6b4de5fa251be8049cd74650%26voucherCode%3DCUME15K" } [92]=> array(20) { ["coupon_code"]=> string(6) "VUAN2K" ["banner_link"]=> string(34) "https://shopee.vn/m/sieu-sale-fmcg" ["content"]=> string(268) "Giảm ngay ₫2.000 cho đơn hàng từ ₫149.000. Áp dụng đến 12-10-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(2000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "12-10-2021 19:49:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(139) "https://shopee.vn/search?promotionId=86329578&signature=fd338d4ba567d57a1d38010f71a17ede5d52f6f2b186aa93109ea48afc2725c6&voucherCode=VUAN2K" } ["extra"]=> array(35) { ["promotionid"]=> int(86329578) ["voucher_code"]=> string(6) "VUAN2K" ["signature"]=> string(64) "fd338d4ba567d57a1d38010f71a17ede5d52f6f2b186aa93109ea48afc2725c6" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(14900000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(50) ["start_time"]=> int(1626004140) ["end_time"]=> int(1634042940) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(200000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "024c66410f9974c98a2488aecaa73b1d" ["icon_text"]=> string(16) "vuanuongtrunghoa" ["shop_id"]=> int(202605897) ["shop_name"]=> string(16) "vuanuongtrunghoa" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(20) "SHOP-293069B326A546C" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(200000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "024c66410f9974c98a2488aecaa73b1d" ["usage_terms"]=> string(268) "Giảm ngay ₫2.000 cho đơn hàng từ ₫149.000. Áp dụng đến 12-10-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(58) "shopee-ma-giam-2000-dong-vuanuongtrunghoa-VUAN2K1630303016" ["started_date"]=> string(19) "11-07-2021 18:49:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(49) "[SHOPEE] Mã giảm 2000 đồng vuanuongtrunghoa" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "611a263f6b6a8d19556fb495" ["started_time"]=> int(1626004140000) ["expired_time"]=> int(1634042940000) ["aff_link"]=> string(213) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D86329578%26signature%3Dfd338d4ba567d57a1d38010f71a17ede5d52f6f2b186aa93109ea48afc2725c6%26voucherCode%3DVUAN2K" } [93]=> array(20) { ["coupon_code"]=> string(8) "EHERB16K" ["banner_link"]=> string(38) "https://shopee.vn/m/bachhoashopee-fmcg" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫16.000 cho đơn hàng từ ₫199.000. Áp dụng đến 30-09-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(16000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "30-09-2021 23:59:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(148) "https://shopee.vn/search?promotionId=150854971768832&signature=907b73aa275b3fe8c5e8208d42377d7fd8dea8e5c76ef10108dfff3c94f5193f&voucherCode=EHERB16K" } ["extra"]=> array(35) { ["promotionid"]=> int(150854971768832) ["voucher_code"]=> string(8) "EHERB16K" ["signature"]=> string(64) "907b73aa275b3fe8c5e8208d42377d7fd8dea8e5c76ef10108dfff3c94f5193f" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(19900000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(2) ["start_time"]=> int(1627750800) ["end_time"]=> int(1633021140) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(1600000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "8edef0c666937b05157bba2b6a1483f0" ["icon_text"]=> string(16) "eHerb Việt Nam" ["shop_id"]=> int(341325550) ["shop_name"]=> string(16) "eHerb Việt Nam" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-64C98A0B100080280000000040410505" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(1600000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "8edef0c666937b05157bba2b6a1483f0" ["usage_terms"]=> string(269) "Giảm ngay ₫16.000 cho đơn hàng từ ₫199.000. Áp dụng đến 30-09-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(59) "shopee-ma-giam-16000-dong-eherb-viet-nam-EHERB16K1629305413" ["started_date"]=> string(19) "01-08-2021 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(50) "[SHOPEE] Mã giảm 16000 đồng eHerb Việt Nam" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "611a999e69080e65d7288a42" ["started_time"]=> int(1627750800000) ["expired_time"]=> int(1633021140000) ["aff_link"]=> string(222) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D150854971768832%26signature%3D907b73aa275b3fe8c5e8208d42377d7fd8dea8e5c76ef10108dfff3c94f5193f%26voucherCode%3DEHERB16K" } [94]=> array(20) { ["coupon_code"]=> string(19) "SFP-164173355220992" ["banner_link"]=> string(38) "https://shopee.vn/m/bachhoashopee-fmcg" ["content"]=> string(284) "Giảm ngay 1%, tối đa ₫10.000, cho đơn hàng từ ₫350.000. Áp dụng đến 17-11-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(0.01) ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["expired_date"]=> string(19) "17-11-2021 19:30:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(159) "https://shopee.vn/search?promotionId=164173355220992&signature=abc7ce1385a0c84728d7c595861e15b5d88b7528a295c883a44bfad5e34c2be8&voucherCode=SFP-164173355220992" } ["extra"]=> array(35) { ["promotionid"]=> int(164173355220992) ["voucher_code"]=> string(19) "SFP-164173355220992" ["signature"]=> string(64) "abc7ce1385a0c84728d7c595861e15b5d88b7528a295c883a44bfad5e34c2be8" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(35000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1629030540) ["end_time"]=> int(1637152200) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(7) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(1) ["reward_value"]=> int(0) ["reward_cap"]=> int(1000000000) ["icon_hash"]=> string(32) "d7616d103b36e12974daee6548110c91" ["icon_text"]=> string(17) "SieuthihangNga123" ["shop_id"]=> int(299327481) ["shop_name"]=> string(17) "SieuthihangNga123" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-CB34E811828080280000000041111100" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(0) ["discount_percentage"]=> int(1) ["discount_cap"]=> int(1000000000) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "d7616d103b36e12974daee6548110c91" ["usage_terms"]=> string(284) "Giảm ngay 1%, tối đa ₫10.000, cho đơn hàng từ ₫350.000. Áp dụng đến 17-11-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(64) "shopee-ma-giam-1-sieuthihangnga123-SFP-1641733552209921629305452" ["started_date"]=> string(19) "15-08-2021 19:29:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(40) "[SHOPEE] Mã giảm 1% SieuthihangNga123" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "611a99d569080e65d7288a4a" ["started_time"]=> int(1629030540000) ["expired_time"]=> int(1637152200000) ["aff_link"]=> string(233) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D164173355220992%26signature%3Dabc7ce1385a0c84728d7c595861e15b5d88b7528a295c883a44bfad5e34c2be8%26voucherCode%3DSFP-164173355220992" } [95]=> array(20) { ["coupon_code"]=> string(19) "SFP-153826703245360" ["banner_link"]=> string(38) "https://shopee.vn/m/bachhoashopee-fmcg" ["content"]=> string(268) "Giảm ngay ₫5.000 cho đơn hàng từ ₫100.000. Áp dụng đến 07-10-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(5000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "07-10-2021 23:59:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(159) "https://shopee.vn/search?promotionId=153826703245360&signature=fb359de9875237724234f6cd32e28ab5a86c28863dd1fa099e6d06cc9268a595&voucherCode=SFP-153826703245360" } ["extra"]=> array(35) { ["promotionid"]=> int(153826703245360) ["voucher_code"]=> string(19) "SFP-153826703245360" ["signature"]=> string(64) "fb359de9875237724234f6cd32e28ab5a86c28863dd1fa099e6d06cc9268a595" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(10000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(2) ["start_time"]=> int(1627797000) ["end_time"]=> int(1633625940) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(7) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(500000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "4dbe47b349b3354813e571979a8cf189" ["icon_text"]=> string(12) "Vitamin Food" ["shop_id"]=> int(443351683) ["shop_name"]=> string(12) "Vitamin Food" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-492488A1280085280000000040455415" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(500000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "4dbe47b349b3354813e571979a8cf189" ["usage_terms"]=> string(268) "Giảm ngay ₫5.000 cho đơn hàng từ ₫100.000. Áp dụng đến 07-10-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(67) "shopee-ma-giam-5000-dong-vitamin-food-SFP-1538267032453601629305468" ["started_date"]=> string(19) "01-08-2021 12:50:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(45) "[SHOPEE] Mã giảm 5000 đồng Vitamin Food" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "611a99e069080e65d7288a4b" ["started_time"]=> int(1627797000000) ["expired_time"]=> int(1633625940000) ["aff_link"]=> string(233) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D153826703245360%26signature%3Dfb359de9875237724234f6cd32e28ab5a86c28863dd1fa099e6d06cc9268a595%26voucherCode%3DSFP-153826703245360" } [96]=> array(20) { ["coupon_code"]=> string(19) "SFP-161932615450624" ["banner_link"]=> string(38) "https://shopee.vn/m/bachhoashopee-fmcg" ["content"]=> string(268) "Giảm ngay ₫20.000 cho đơn hàng từ ₫50.000. Áp dụng đến 20-10-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(20000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "20-10-2021 17:21:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(159) "https://shopee.vn/search?promotionId=161932615450624&signature=9b45e0a12d603263537c128827f84cbef04b96db0c1bc15e496e039aeb4a4734&voucherCode=SFP-161932615450624" } ["extra"]=> array(35) { ["promotionid"]=> int(161932615450624) ["voucher_code"]=> string(19) "SFP-161932615450624" ["signature"]=> string(64) "9b45e0a12d603263537c128827f84cbef04b96db0c1bc15e496e039aeb4a4734" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(5000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1628763600) ["end_time"]=> int(1634725260) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(7) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(2000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "bd478ce947c7b02c7e31897a828327df" ["icon_text"]=> string(16) "Tiệm Của Inu" ["shop_id"]=> int(80623705) ["shop_name"]=> string(16) "Tiệm Của Inu" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-540AA0BB488080280000000041051014" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(2000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "bd478ce947c7b02c7e31897a828327df" ["usage_terms"]=> string(268) "Giảm ngay ₫20.000 cho đơn hàng từ ₫50.000. Áp dụng đến 20-10-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(68) "shopee-ma-giam-20000-dong-tiem-cua-inu-SFP-1619326154506241629305470" ["started_date"]=> string(19) "12-08-2021 17:20:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(50) "[SHOPEE] Mã giảm 20000 đồng Tiệm Của Inu" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "611a99e269080e65d7288a4c" ["started_time"]=> int(1628763600000) ["expired_time"]=> int(1634725260000) ["aff_link"]=> string(233) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D161932615450624%26signature%3D9b45e0a12d603263537c128827f84cbef04b96db0c1bc15e496e039aeb4a4734%26voucherCode%3DSFP-161932615450624" } [97]=> array(20) { ["coupon_code"]=> string(19) "SFP-158518208626688" ["banner_link"]=> string(38) "https://shopee.vn/m/bachhoashopee-fmcg" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫15.000 cho đơn hàng từ ₫600.000. Áp dụng đến 16-10-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(15000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "16-10-2021 00:17:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(159) "https://shopee.vn/search?promotionId=158518208626688&signature=0eba425791fbbb9708b3004f2e192bd0c30c016a820e80561f3896dd4942108c&voucherCode=SFP-158518208626688" } ["extra"]=> array(35) { ["promotionid"]=> int(158518208626688) ["voucher_code"]=> string(19) "SFP-158518208626688" ["signature"]=> string(64) "0eba425791fbbb9708b3004f2e192bd0c30c016a820e80561f3896dd4942108c" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(60000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(2) ["start_time"]=> int(1628356560) ["end_time"]=> int(1634318220) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(7) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(1500000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "a0d72e980fdedcf5a8f57e30b6763fc6" ["icon_text"]=> string(13) "Hstore Beauty" ["shop_id"]=> int(32852406) ["shop_name"]=> string(13) "Hstore Beauty" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-F61BCAB22A0080280000000041000445" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(1500000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "a0d72e980fdedcf5a8f57e30b6763fc6" ["usage_terms"]=> string(269) "Giảm ngay ₫15.000 cho đơn hàng từ ₫600.000. Áp dụng đến 16-10-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(69) "shopee-ma-giam-15000-dong-hstore-beauty-SFP-1585182086266881629305472" ["started_date"]=> string(19) "08-08-2021 00:16:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(47) "[SHOPEE] Mã giảm 15000 đồng Hstore Beauty" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "611a99e769080e65d7288a4d" ["started_time"]=> int(1628356560000) ["expired_time"]=> int(1634318220000) ["aff_link"]=> string(233) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D158518208626688%26signature%3D0eba425791fbbb9708b3004f2e192bd0c30c016a820e80561f3896dd4942108c%26voucherCode%3DSFP-158518208626688" } [98]=> array(20) { ["coupon_code"]=> string(9) "HENDBEAU3" ["banner_link"]=> string(38) "https://shopee.vn/m/bachhoashopee-fmcg" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫15.000 cho đơn hàng từ ₫500.000. Áp dụng đến 31-10-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(15000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "31-10-2021 16:58:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(149) "https://shopee.vn/search?promotionId=153918483005440&signature=97fb020c4e171105e752eba75075e2b68ae7c5de1281cf2c2653aac7d4215c8b&voucherCode=HENDBEAU3" } ["extra"]=> array(35) { ["promotionid"]=> int(153918483005440) ["voucher_code"]=> string(9) "HENDBEAU3" ["signature"]=> string(64) "97fb020c4e171105e752eba75075e2b68ae7c5de1281cf2c2653aac7d4215c8b" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(50000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(6) ["start_time"]=> int(1627808280) ["end_time"]=> int(1635674280) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(1500000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "7e21aad1c5e802f39a2c53495628187c" ["icon_text"]=> string(13) "HendCosmetics" ["shop_id"]=> int(259797271) ["shop_name"]=> string(13) "HendCosmetics" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-D52AEA89280080280000000040455550" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(1500000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "7e21aad1c5e802f39a2c53495628187c" ["usage_terms"]=> string(269) "Giảm ngay ₫15.000 cho đơn hàng từ ₫500.000. Áp dụng đến 31-10-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(59) "shopee-ma-giam-15000-dong-hendcosmetics-HENDBEAU31629305515" ["started_date"]=> string(19) "01-08-2021 15:58:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(47) "[SHOPEE] Mã giảm 15000 đồng HendCosmetics" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "611a9a1369080e65d7288a53" ["started_time"]=> int(1627808280000) ["expired_time"]=> int(1635674280000) ["aff_link"]=> string(223) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D153918483005440%26signature%3D97fb020c4e171105e752eba75075e2b68ae7c5de1281cf2c2653aac7d4215c8b%26voucherCode%3DHENDBEAU3" } [99]=> array(20) { ["coupon_code"]=> string(21) "SGAME-157603833921536" ["banner_link"]=> string(49) "https://shopee.vn/m/dien-tu-cong-nghe-shopee-mall" ["content"]=> string(267) "Giảm ngay ₫2.000 cho đơn hàng từ ₫99.000. Áp dụng đến 13-11-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(2000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "13-11-2021 19:00:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(161) "https://shopee.vn/search?promotionId=157603833921536&signature=17193ad708e88a50d247322520af94acfa228e0e9a269b1f9cec6d7cddb6f6a1&voucherCode=SGAME-157603833921536" } ["extra"]=> array(35) { ["promotionid"]=> int(157603833921536) ["voucher_code"]=> string(21) "SGAME-157603833921536" ["signature"]=> string(64) "17193ad708e88a50d247322520af94acfa228e0e9a269b1f9cec6d7cddb6f6a1" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(9900000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(0) ["percentage_claimed"]=> int(21) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1628247600) ["end_time"]=> int(1636804800) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(7) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(200000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "2aa649ffce388b9a9620672b099b8943" ["icon_text"]=> string(24) "SD Design Official Store" ["shop_id"]=> int(359322451) ["shop_name"]=> string(24) "SD Design Official Store" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(true) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-800048C19A0080280000000040551115" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(200000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "2aa649ffce388b9a9620672b099b8943" ["usage_terms"]=> string(267) "Giảm ngay ₫2.000 cho đơn hàng từ ₫99.000. Áp dụng đến 13-11-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(81) "shopee-ma-giam-2000-dong-sd-design-official-store-SGAME-1576038339215361631379322" ["started_date"]=> string(19) "06-08-2021 18:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(57) "[SHOPEE] Mã giảm 2000 đồng SD Design Official Store" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "611a9c837ef1da73625b03a5" ["started_time"]=> int(1628247600000) ["expired_time"]=> int(1636804800000) ["aff_link"]=> string(235) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D157603833921536%26signature%3D17193ad708e88a50d247322520af94acfa228e0e9a269b1f9cec6d7cddb6f6a1%26voucherCode%3DSGAME-157603833921536" } }

Giảm giá cực sâu

Xem thêm