lỗi api

Không có dữ liệu

array(100) { [0]=> array(20) { ["coupon_code"]=> string(6) "YPYAT1" ["banner_link"]=> string(38) "https://shopee.vn/m/khung-gio-san-sale" ["content"]=> string(195) "Sử dụng mã để nhận ngay 50% % hoàn xu cho đơn tối thiểu ₫12.000, hoàn tối đa 6000 xu. *Có hiệu lực đến 31-01-2024. Mã chỉ có giá trị sử dụng một lần." ["discount"]=> float(0.5) ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["expired_date"]=> string(19) "31-01-2024 18:40:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(138) "https://shopee.vn/search?promotionId=6743394&signature=bc5f461e5497da08872929a754788207ccb1a9a852f1462995a189db0e5742aa&voucherCode=YPYAT1" } ["extra"]=> array(33) { ["promotionid"]=> int(6743394) ["voucher_code"]=> string(6) "YPYAT1" ["signature"]=> string(64) "bc5f461e5497da08872929a754788207ccb1a9a852f1462995a189db0e5742aa" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(1200000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(0) ["percentage_claimed"]=> int(1) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1567942800) ["end_time"]=> int(1706701200) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(1) ["reward_percentage"]=> int(50) ["reward_cap"]=> int(6000) ["icon_hash"]=> string(32) "bc98c5f7721793cf65538fac047b1872" ["icon_text"]=> string(7) "Axii.vn" ["shop_id"]=> int(165501294) ["shop_name"]=> string(7) "Axii.vn" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(21) "SHOP-80A8BC3E5CB99E8C" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["coin_percentage"]=> int(50) ["coin_cap"]=> int(6000) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "bc98c5f7721793cf65538fac047b1872" ["usage_terms"]=> string(195) "Sử dụng mã để nhận ngay 50% % hoàn xu cho đơn tối thiểu ₫12.000, hoàn tối đa 6000 xu. *Có hiệu lực đến 31-01-2024. Mã chỉ có giá trị sử dụng một lần." } ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(45) "shopee-ma-hoan-50-xu-axii-vn-YPYAT11627556161" ["started_date"]=> string(19) "08-09-2019 18:40:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(33) "[SHOPEE] Mã hoàn 50% xu Axii.vn" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "61022220bca8d025d16c9a97" ["started_time"]=> int(1567942800000) ["expired_time"]=> int(1706701200000) ["aff_link"]=> string(212) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D6743394%26signature%3Dbc5f461e5497da08872929a754788207ccb1a9a852f1462995a189db0e5742aa%26voucherCode%3DYPYAT1" } [1]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(19) "FSV-395396006821888" ["banner_link"]=> string(38) "https://shopee.vn/m/uu-dai-shopee-mart" ["content"]=> string(630) "Sử dụng mã hỗ trợ phí vận chuyển (tối đa 25K) đơn hàng từ 99K và thỏa điều kiện ưu đãi tại Shopee.
Áp dụng cho sản phẩm từ Shopee Mart
Đơn vị vận chuyển khả dụng: Nhanh
Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee.
Áp dụng cho một số shop nhất định.
Hạn sử dụng 31 ngày kể từ khi lưu mã về ví voucher.
Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước." ["discount"]=> int(0) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "19-01-2038 02:14:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(159) "https://shopee.vn/search?promotionId=395396006821888&signature=9475d88c4a72d2da3dbe226d197b00974579aa015d6dc69d126568200f5a52e9&voucherCode=FSV-395396006821888" } ["extra"]=> array(39) { ["promotionid"]=> int(395396006821888) ["voucher_code"]=> string(19) "FSV-395396006821888" ["signature"]=> string(64) "9475d88c4a72d2da3dbe226d197b00974579aa015d6dc69d126568200f5a52e9" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(0) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(100) ["start_time"]=> int(1656608400) ["end_time"]=> int(2147454840) ["claim_start_time"]=> int(1656608400) ["valid_days"]=> int(31) ["reward_type"]=> int(2) ["title"]=> string(39) "Shopee Mart - Siêu thị cuối tuần" ["use_link"]=> string(44) "https://shopee.vn/Supermarketsieuthicuoituan" ["customised_labels"]=> array(1) { [0]=> array(1) { ["content"]=> string(13) "Tối đa 25K" } } ["shop_id"]=> int(0) ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(35) "MP-9AD66AC29AA220280000000114154150" ["fully_redeemed"]=> bool(true) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["left_count"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(true) ["claim_end_time"]=> int(1659286740) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(2678400) ["type"]=> int(1) } ["voucher_landing_page"]=> int(0) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(594) "Sử dụng mã hỗ trợ phí vận chuyển (tối đa 25K) đơn hàng từ 99K và thỏa điều kiện ưu đãi tại Shopee. Áp dụng cho sản phẩm từ Shopee Mart Đơn vị vận chuyển khả dụng: Nhanh Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee. Áp dụng cho một số shop nhất định. Hạn sử dụng 31 ngày kể từ khi lưu mã về ví voucher. Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước." ["devices"]=> array(2) { [0]=> string(3) "iOS" [1]=> string(7) "Android" } } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(59) "shopee-ma-mien-phi-van-chuyen-FSV-3953960068218881659580373" ["started_date"]=> string(19) "01-07-2022 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(39) "[SHOPEE] Mã miễn phí vận chuyển" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "62be74d8ace9ca64910645a1" ["started_time"]=> int(1656608400000) ["expired_time"]=> int(2147454840000) ["aff_link"]=> string(233) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D395396006821888%26signature%3D9475d88c4a72d2da3dbe226d197b00974579aa015d6dc69d126568200f5a52e9%26voucherCode%3DFSV-395396006821888" } [2]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(19) "FSV-395349433270272" ["banner_link"]=> string(29) "https://shopee.vn/m/book-club" ["content"]=> string(622) "Sử dụng mã hỗ trợ phí vận chuyển (tối đa 15K) đơn hàng từ 45K và thỏa điều kiện ưu đãi tại Shopee.
Đơn vị vận chuyển khả dụng: Nhanh
Áp dụng trên ứng dụng Shopee.
Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee.
Áp dụng cho một số shop nhất định.
Hạn sử dụng 30 ngày kể từ khi lưu mã về ví voucher.
Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước." ["discount"]=> int(0) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "19-01-2038 02:14:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(159) "https://shopee.vn/search?promotionId=395349433270272&signature=40f172b04697230760b9e7c11bbd4b41701dac424076e8d253e2e3ecfe18a2cd&voucherCode=FSV-395349433270272" } ["extra"]=> array(39) { ["promotionid"]=> int(395349433270272) ["voucher_code"]=> string(19) "FSV-395349433270272" ["signature"]=> string(64) "40f172b04697230760b9e7c11bbd4b41701dac424076e8d253e2e3ecfe18a2cd" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(0) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(100) ["start_time"]=> int(1656608400) ["end_time"]=> int(2147454840) ["claim_start_time"]=> int(1656608400) ["valid_days"]=> int(30) ["reward_type"]=> int(2) ["title"]=> string(20) "Đơn hàng từ 45K" ["use_link"]=> string(29) "https://shopee.vn/m/book-club" ["customised_labels"]=> array(1) { [0]=> array(1) { ["content"]=> string(9) "Book Club" } } ["shop_id"]=> int(0) ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(35) "MP-9F3E42429AA220280000000114154101" ["fully_redeemed"]=> bool(true) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["left_count"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(true) ["claim_end_time"]=> int(1659286740) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(2592000) ["type"]=> int(1) } ["voucher_landing_page"]=> int(0) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(586) "Sử dụng mã hỗ trợ phí vận chuyển (tối đa 15K) đơn hàng từ 45K và thỏa điều kiện ưu đãi tại Shopee. Đơn vị vận chuyển khả dụng: Nhanh Áp dụng trên ứng dụng Shopee. Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee. Áp dụng cho một số shop nhất định. Hạn sử dụng 30 ngày kể từ khi lưu mã về ví voucher. Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước." ["devices"]=> array(2) { [0]=> string(3) "iOS" [1]=> string(7) "Android" } } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(59) "shopee-ma-mien-phi-van-chuyen-FSV-3953494332702721675415782" ["started_date"]=> string(19) "01-07-2022 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(39) "[SHOPEE] Mã miễn phí vận chuyển" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "62bf2849b5028b73c32fcc83" ["started_time"]=> int(1656608400000) ["expired_time"]=> int(2147454840000) ["aff_link"]=> string(233) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D395349433270272%26signature%3D40f172b04697230760b9e7c11bbd4b41701dac424076e8d253e2e3ecfe18a2cd%26voucherCode%3DFSV-395349433270272" } [3]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(19) "FSV-395347604668416" ["banner_link"]=> string(29) "https://shopee.vn/m/book-club" ["content"]=> string(622) "Sử dụng mã hỗ trợ phí vận chuyển (tối đa 15K) đơn hàng từ 45K và thỏa điều kiện ưu đãi tại Shopee.
Đơn vị vận chuyển khả dụng: Nhanh
Áp dụng trên ứng dụng Shopee.
Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee.
Áp dụng cho một số shop nhất định.
Hạn sử dụng 15 ngày kể từ khi lưu mã về ví voucher.
Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước." ["discount"]=> int(0) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "19-01-2038 02:14:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(159) "https://shopee.vn/search?promotionId=395347604668416&signature=a34a4561acb40965224154c2bfdb68355370354e991a618e81ba3874f4d5e875&voucherCode=FSV-395347604668416" } ["extra"]=> array(39) { ["promotionid"]=> int(395347604668416) ["voucher_code"]=> string(19) "FSV-395347604668416" ["signature"]=> string(64) "a34a4561acb40965224154c2bfdb68355370354e991a618e81ba3874f4d5e875" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(0) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(100) ["start_time"]=> int(1656608400) ["end_time"]=> int(2147454840) ["claim_start_time"]=> int(1656608400) ["valid_days"]=> int(15) ["reward_type"]=> int(2) ["title"]=> string(20) "Đơn hàng từ 45K" ["use_link"]=> string(29) "https://shopee.vn/m/home-club" ["customised_labels"]=> array(1) { [0]=> array(1) { ["content"]=> string(9) "Home Club" } } ["shop_id"]=> int(0) ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(35) "MP-A0C142468AA220280000000114154101" ["fully_redeemed"]=> bool(true) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["left_count"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(true) ["claim_end_time"]=> int(1659286740) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(1296000) ["type"]=> int(1) } ["voucher_landing_page"]=> int(0) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(586) "Sử dụng mã hỗ trợ phí vận chuyển (tối đa 15K) đơn hàng từ 45K và thỏa điều kiện ưu đãi tại Shopee. Đơn vị vận chuyển khả dụng: Nhanh Áp dụng trên ứng dụng Shopee. Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee. Áp dụng cho một số shop nhất định. Hạn sử dụng 15 ngày kể từ khi lưu mã về ví voucher. Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước." ["devices"]=> array(2) { [0]=> string(3) "iOS" [1]=> string(7) "Android" } } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(59) "shopee-ma-mien-phi-van-chuyen-FSV-3953476046684161658326570" ["started_date"]=> string(19) "01-07-2022 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(39) "[SHOPEE] Mã miễn phí vận chuyển" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "62d2eec0b0740a7f4d09dfb9" ["started_time"]=> int(1656608400000) ["expired_time"]=> int(2147454840000) ["aff_link"]=> string(233) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D395347604668416%26signature%3Da34a4561acb40965224154c2bfdb68355370354e991a618e81ba3874f4d5e875%26voucherCode%3DFSV-395347604668416" } [4]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(19) "FSV-395347604684800" ["banner_link"]=> string(29) "https://shopee.vn/m/book-club" ["content"]=> string(622) "Sử dụng mã hỗ trợ phí vận chuyển (tối đa 15K) đơn hàng từ 45K và thỏa điều kiện ưu đãi tại Shopee.
Đơn vị vận chuyển khả dụng: Nhanh
Áp dụng trên ứng dụng Shopee.
Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee.
Áp dụng cho một số shop nhất định.
Hạn sử dụng 15 ngày kể từ khi lưu mã về ví voucher.
Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước." ["discount"]=> int(0) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "19-01-2038 02:14:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(159) "https://shopee.vn/search?promotionId=395347604684800&signature=6671b50ad2d761525f31b0f6b86097694427644740a5ca57d75f6d72d3855568&voucherCode=FSV-395347604684800" } ["extra"]=> array(38) { ["promotionid"]=> int(395347604684800) ["voucher_code"]=> string(19) "FSV-395347604684800" ["signature"]=> string(64) "6671b50ad2d761525f31b0f6b86097694427644740a5ca57d75f6d72d3855568" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(0) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(84) ["start_time"]=> int(1656608400) ["end_time"]=> int(2147454840) ["claim_start_time"]=> int(1656608400) ["valid_days"]=> int(15) ["reward_type"]=> int(2) ["title"]=> string(20) "Đơn hàng từ 45K" ["use_link"]=> string(29) "https://shopee.vn/m/home-club" ["customised_labels"]=> array(1) { [0]=> array(1) { ["content"]=> string(9) "Home Club" } } ["shop_id"]=> int(0) ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(35) "MP-A0C142469AA220280000000114154101" ["fully_redeemed"]=> bool(true) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1659286740) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(1296000) ["type"]=> int(1) } ["voucher_landing_page"]=> int(0) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(586) "Sử dụng mã hỗ trợ phí vận chuyển (tối đa 15K) đơn hàng từ 45K và thỏa điều kiện ưu đãi tại Shopee. Đơn vị vận chuyển khả dụng: Nhanh Áp dụng trên ứng dụng Shopee. Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee. Áp dụng cho một số shop nhất định. Hạn sử dụng 15 ngày kể từ khi lưu mã về ví voucher. Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước." ["devices"]=> array(2) { [0]=> string(3) "iOS" [1]=> string(7) "Android" } } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(59) "shopee-ma-mien-phi-van-chuyen-FSV-3953476046848001675415791" ["started_date"]=> string(19) "01-07-2022 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(39) "[SHOPEE] Mã miễn phí vận chuyển" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "62d2eec0b0740a7f4d09dfba" ["started_time"]=> int(1656608400000) ["expired_time"]=> int(2147454840000) ["aff_link"]=> string(233) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D395347604684800%26signature%3D6671b50ad2d761525f31b0f6b86097694427644740a5ca57d75f6d72d3855568%26voucherCode%3DFSV-395347604684800" } [5]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(19) "FSV-396023290478592" ["banner_link"]=> string(38) "https://shopee.vn/m/uu-dai-shopee-mart" ["content"]=> string(586) "Sử dụng mã hỗ trợ phí vận chuyển (tối đa 40K) đơn hàng từ 369K và thỏa điều kiện ưu đãi tại Shopee.
Áp dụng cho sản phẩm từ Shopee Mart.
Đơn vị vận chuyển khả dụng: Nhanh
Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee.
Hạn sử dụng 30 ngày kể từ khi lưu mã về ví voucher.
Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước.
" ["discount"]=> int(0) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "19-01-2038 02:14:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(159) "https://shopee.vn/search?promotionId=396023290478592&signature=9363b0801fa3a5c6f4271d171770c0820c5e237152182152ee78c35459a29064&voucherCode=FSV-396023290478592" } ["extra"]=> array(39) { ["promotionid"]=> int(396023290478592) ["voucher_code"]=> string(19) "FSV-396023290478592" ["signature"]=> string(64) "9363b0801fa3a5c6f4271d171770c0820c5e237152182152ee78c35459a29064" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(0) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(100) ["start_time"]=> int(1656694800) ["end_time"]=> int(2147454840) ["claim_start_time"]=> int(1656694800) ["valid_days"]=> int(30) ["reward_type"]=> int(2) ["title"]=> string(39) "Shopee Mart - Siêu thị cuối tuần" ["use_link"]=> string(44) "https://shopee.vn/Supermarketsieuthicuoituan" ["customised_labels"]=> array(1) { [0]=> array(1) { ["content"]=> string(13) "Tối đa 40K" } } ["shop_id"]=> int(0) ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(35) "MP-B9E7605B3AA220280000000114400454" ["fully_redeemed"]=> bool(true) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["left_count"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(true) ["claim_end_time"]=> int(1659286740) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(2592000) ["type"]=> int(1) } ["voucher_landing_page"]=> int(0) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(550) "Sử dụng mã hỗ trợ phí vận chuyển (tối đa 40K) đơn hàng từ 369K và thỏa điều kiện ưu đãi tại Shopee. Áp dụng cho sản phẩm từ Shopee Mart. Đơn vị vận chuyển khả dụng: Nhanh Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee. Hạn sử dụng 30 ngày kể từ khi lưu mã về ví voucher. Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước. " ["devices"]=> array(2) { [0]=> string(7) "Android" [1]=> string(3) "iOS" } } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(59) "shopee-ma-mien-phi-van-chuyen-FSV-3960232904785921659719813" ["started_date"]=> string(19) "02-07-2022 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(39) "[SHOPEE] Mã miễn phí vận chuyển" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "62befe4f5e91a20c3079bf22" ["started_time"]=> int(1656694800000) ["expired_time"]=> int(2147454840000) ["aff_link"]=> string(233) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D396023290478592%26signature%3D9363b0801fa3a5c6f4271d171770c0820c5e237152182152ee78c35459a29064%26voucherCode%3DFSV-396023290478592" } [6]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(19) "FSV-396023307042816" ["banner_link"]=> string(38) "https://shopee.vn/m/uu-dai-shopee-mart" ["content"]=> string(586) "Sử dụng mã hỗ trợ phí vận chuyển (tối đa 60K) đơn hàng từ 699K và thỏa điều kiện ưu đãi tại Shopee.
Áp dụng cho sản phẩm từ Shopee Mart.
Đơn vị vận chuyển khả dụng: Nhanh
Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee.
Hạn sử dụng 30 ngày kể từ khi lưu mã về ví voucher.
Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước.
" ["discount"]=> int(0) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "19-01-2038 02:14:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(159) "https://shopee.vn/search?promotionId=396023307042816&signature=ad74a7a583260ec68be6ded8e7219f89f350b628915092a5f3437b2e8f4fc336&voucherCode=FSV-396023307042816" } ["extra"]=> array(39) { ["promotionid"]=> int(396023307042816) ["voucher_code"]=> string(19) "FSV-396023307042816" ["signature"]=> string(64) "ad74a7a583260ec68be6ded8e7219f89f350b628915092a5f3437b2e8f4fc336" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(0) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(100) ["start_time"]=> int(1656694800) ["end_time"]=> int(2147454840) ["claim_start_time"]=> int(1656694800) ["valid_days"]=> int(30) ["reward_type"]=> int(2) ["title"]=> string(39) "Shopee Mart - Siêu thị cuối tuần" ["use_link"]=> string(44) "https://shopee.vn/Supermarketsieuthicuoituan" ["customised_labels"]=> array(1) { [0]=> array(1) { ["content"]=> string(13) "Tối đa 60K" } } ["shop_id"]=> int(0) ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(35) "MP-93F2604E2AA220280000000114400454" ["fully_redeemed"]=> bool(true) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["left_count"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(true) ["claim_end_time"]=> int(1659286740) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(2592000) ["type"]=> int(1) } ["voucher_landing_page"]=> int(0) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(550) "Sử dụng mã hỗ trợ phí vận chuyển (tối đa 60K) đơn hàng từ 699K và thỏa điều kiện ưu đãi tại Shopee. Áp dụng cho sản phẩm từ Shopee Mart. Đơn vị vận chuyển khả dụng: Nhanh Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee. Hạn sử dụng 30 ngày kể từ khi lưu mã về ví voucher. Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước. " ["devices"]=> array(2) { [0]=> string(7) "Android" [1]=> string(3) "iOS" } } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(59) "shopee-ma-mien-phi-van-chuyen-FSV-3960233070428161659720691" ["started_date"]=> string(19) "02-07-2022 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(39) "[SHOPEE] Mã miễn phí vận chuyển" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "62befe4f5e91a20c3079bf23" ["started_time"]=> int(1656694800000) ["expired_time"]=> int(2147454840000) ["aff_link"]=> string(233) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D396023307042816%26signature%3Dad74a7a583260ec68be6ded8e7219f89f350b628915092a5f3437b2e8f4fc336%26voucherCode%3DFSV-396023307042816" } [7]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(19) "FSV-396013324615680" ["banner_link"]=> string(28) "https://shopee.vn/m/mum-club" ["content"]=> string(608) "Sử dụng mã hỗ trợ miễn phí vận chuyển (tối đa 10K) đơn hàng từ 0Đ và thỏa điều kiện ưu đãi tại Shopee.
Đơn vị vận chuyển khả dụng: Nhanh và Hỏa Tốc
Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee.
Áp dụng cho một số shop nhất định.
Hạn sử dụng 15 ngày kể từ khi lưu mã về ví voucher.
Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước.
" ["discount"]=> int(0) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "19-01-2038 02:14:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(159) "https://shopee.vn/search?promotionId=396013324615680&signature=58ec0a61f3094a0d9b85a5a2eb93601c3de265678acd5d19e0e78d9305b95b85&voucherCode=FSV-396013324615680" } ["extra"]=> array(38) { ["promotionid"]=> int(396013324615680) ["voucher_code"]=> string(19) "FSV-396013324615680" ["signature"]=> string(64) "58ec0a61f3094a0d9b85a5a2eb93601c3de265678acd5d19e0e78d9305b95b85" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(0) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(0) ["percentage_claimed"]=> int(100) ["percentage_used"]=> int(9) ["start_time"]=> int(1656738000) ["end_time"]=> int(2147454840) ["claim_start_time"]=> int(1656738000) ["valid_days"]=> int(15) ["reward_type"]=> int(2) ["title"]=> string(28) "Dành cho thành viên mới" ["use_link"]=> string(28) "https://shopee.vn/m/mum-club" ["customised_labels"]=> array(1) { [0]=> array(1) { ["content"]=> string(10) "Mum's Club" } } ["shop_id"]=> int(0) ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(35) "MP-A0C16AE63AA220280000000114400450" ["fully_redeemed"]=> bool(true) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(true) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1659286740) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(1296000) ["type"]=> int(1) } ["voucher_landing_page"]=> int(0) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(572) "Sử dụng mã hỗ trợ miễn phí vận chuyển (tối đa 10K) đơn hàng từ 0Đ và thỏa điều kiện ưu đãi tại Shopee. Đơn vị vận chuyển khả dụng: Nhanh và Hỏa Tốc Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee. Áp dụng cho một số shop nhất định. Hạn sử dụng 15 ngày kể từ khi lưu mã về ví voucher. Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước. " ["devices"]=> array(2) { [0]=> string(7) "Android" [1]=> string(3) "iOS" } } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(59) "shopee-ma-mien-phi-van-chuyen-FSV-3960133246156801675415936" ["started_date"]=> string(19) "02-07-2022 12:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(39) "[SHOPEE] Mã miễn phí vận chuyển" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "62e01dedc25a030b051a1c37" ["started_time"]=> int(1656738000000) ["expired_time"]=> int(2147454840000) ["aff_link"]=> string(233) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D396013324615680%26signature%3D58ec0a61f3094a0d9b85a5a2eb93601c3de265678acd5d19e0e78d9305b95b85%26voucherCode%3DFSV-396013324615680" } [8]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(19) "FSV-396054428778496" ["banner_link"]=> string(28) "https://shopee.vn/m/mum-club" ["content"]=> string(595) "Sử dụng mã hỗ trợ phí vận chuyển (tối đa 20K) đơn hàng từ 400K và thỏa điều kiện ưu đãi tại Shopee.
Đơn vị vận chuyển khả dụng: Nhanh và Hỏa Tốc
Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee.
Áp dụng cho một số shop nhất định.
Hạn sử dụng 15 ngày kể từ khi lưu mã về ví voucher.
Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước." ["discount"]=> int(0) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "19-01-2038 02:14:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(159) "https://shopee.vn/search?promotionId=396054428778496&signature=45925edaa202bb1f6f90929481c30aa4a8993ea3c0c65b10c658969f3a69bf87&voucherCode=FSV-396054428778496" } ["extra"]=> array(38) { ["promotionid"]=> int(396054428778496) ["voucher_code"]=> string(19) "FSV-396054428778496" ["signature"]=> string(64) "45925edaa202bb1f6f90929481c30aa4a8993ea3c0c65b10c658969f3a69bf87" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(0) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(0) ["percentage_claimed"]=> int(100) ["percentage_used"]=> int(8) ["start_time"]=> int(1658854800) ["end_time"]=> int(2147454840) ["claim_start_time"]=> int(1658854800) ["valid_days"]=> int(15) ["reward_type"]=> int(2) ["title"]=> string(28) "Dành cho mọi thành viên" ["use_link"]=> string(28) "https://shopee.vn/m/mum-club" ["customised_labels"]=> array(1) { [0]=> array(1) { ["content"]=> string(10) "Mum's Club" } } ["shop_id"]=> int(0) ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(35) "MP-E9E5C0CE2AA220280000000114400511" ["fully_redeemed"]=> bool(true) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(true) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1658941140) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(1296000) ["type"]=> int(1) } ["voucher_landing_page"]=> int(0) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(565) "Sử dụng mã hỗ trợ phí vận chuyển (tối đa 20K) đơn hàng từ 400K và thỏa điều kiện ưu đãi tại Shopee. Đơn vị vận chuyển khả dụng: Nhanh và Hỏa Tốc Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee. Áp dụng cho một số shop nhất định. Hạn sử dụng 15 ngày kể từ khi lưu mã về ví voucher. Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước." ["devices"]=> array(2) { [0]=> string(3) "iOS" [1]=> string(7) "Android" } } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(59) "shopee-ma-mien-phi-van-chuyen-FSV-3960544287784961675415936" ["started_date"]=> string(19) "27-07-2022 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(39) "[SHOPEE] Mã miễn phí vận chuyển" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "62e01deec25a030b051a1c38" ["started_time"]=> int(1658854800000) ["expired_time"]=> int(2147454840000) ["aff_link"]=> string(233) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D396054428778496%26signature%3D45925edaa202bb1f6f90929481c30aa4a8993ea3c0c65b10c658969f3a69bf87%26voucherCode%3DFSV-396054428778496" } [9]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(19) "FSV-396054428794880" ["banner_link"]=> string(28) "https://shopee.vn/m/mum-club" ["content"]=> string(595) "Sử dụng mã hỗ trợ phí vận chuyển (tối đa 35K) đơn hàng từ 800K và thỏa điều kiện ưu đãi tại Shopee.
Đơn vị vận chuyển khả dụng: Nhanh và Hỏa Tốc
Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee.
Áp dụng cho một số shop nhất định.
Hạn sử dụng 15 ngày kể từ khi lưu mã về ví voucher.
Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước." ["discount"]=> int(0) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "19-01-2038 02:14:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(159) "https://shopee.vn/search?promotionId=396054428794880&signature=2ef4e3301e1817a8d4a8e9d33210882569723c4437d0fed46f4184d98cd6eca4&voucherCode=FSV-396054428794880" } ["extra"]=> array(38) { ["promotionid"]=> int(396054428794880) ["voucher_code"]=> string(19) "FSV-396054428794880" ["signature"]=> string(64) "2ef4e3301e1817a8d4a8e9d33210882569723c4437d0fed46f4184d98cd6eca4" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(0) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(0) ["percentage_claimed"]=> int(100) ["percentage_used"]=> int(2) ["start_time"]=> int(1658854800) ["end_time"]=> int(2147454840) ["claim_start_time"]=> int(1658854800) ["valid_days"]=> int(15) ["reward_type"]=> int(2) ["title"]=> string(28) "Dành cho mọi thành viên" ["use_link"]=> string(28) "https://shopee.vn/m/mum-club" ["customised_labels"]=> array(1) { [0]=> array(1) { ["content"]=> string(10) "Mum's Club" } } ["shop_id"]=> int(0) ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(35) "MP-E9E5C0CE3AA220280000000114400511" ["fully_redeemed"]=> bool(true) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(true) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1658941140) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(1296000) ["type"]=> int(1) } ["voucher_landing_page"]=> int(0) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(565) "Sử dụng mã hỗ trợ phí vận chuyển (tối đa 35K) đơn hàng từ 800K và thỏa điều kiện ưu đãi tại Shopee. Đơn vị vận chuyển khả dụng: Nhanh và Hỏa Tốc Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee. Áp dụng cho một số shop nhất định. Hạn sử dụng 15 ngày kể từ khi lưu mã về ví voucher. Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước." ["devices"]=> array(2) { [0]=> string(3) "iOS" [1]=> string(7) "Android" } } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(59) "shopee-ma-mien-phi-van-chuyen-FSV-3960544287948801675415936" ["started_date"]=> string(19) "27-07-2022 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(39) "[SHOPEE] Mã miễn phí vận chuyển" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "62e01deec25a030b051a1c39" ["started_time"]=> int(1658854800000) ["expired_time"]=> int(2147454840000) ["aff_link"]=> string(233) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D396054428794880%26signature%3D2ef4e3301e1817a8d4a8e9d33210882569723c4437d0fed46f4184d98cd6eca4%26voucherCode%3DFSV-396054428794880" } [10]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(19) "FSV-414833696047104" ["banner_link"]=> string(39) "https://shopee.vn/m/mien-phi-van-chuyen" ["content"]=> string(523) "Sử dụng mã hỗ trợ phí vận chuyển (tối đa 20K) đơn hàng từ 50K sản phẩm thuộc gian hàng FreeShip Xtra.
Đơn vị vận chuyển khả dụng: Nhanh
Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee.
Hạn sử dụng 7 ngày kể từ khi lưu mã về ví voucher.
Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước." ["discount"]=> int(0) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "19-01-2038 02:14:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(159) "https://shopee.vn/search?promotionId=414833696047104&signature=0ef5893d7c9f2ecb8a8bce2bb99133806cab63cc8d279a50c738dba52a9f3a19&voucherCode=FSV-414833696047104" } ["extra"]=> array(39) { ["promotionid"]=> int(414833696047104) ["voucher_code"]=> string(19) "FSV-414833696047104" ["signature"]=> string(64) "0ef5893d7c9f2ecb8a8bce2bb99133806cab63cc8d279a50c738dba52a9f3a19" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(0) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(100) ["start_time"]=> int(1659286800) ["end_time"]=> int(2147454840) ["claim_start_time"]=> int(1659286800) ["valid_days"]=> int(7) ["reward_type"]=> int(2) ["title"]=> string(30) "Thành viên mới Beauty Club" ["use_link"]=> string(31) "https://shopee.vn/m/beauty-club" ["customised_labels"]=> array(1) { [0]=> array(1) { ["content"]=> string(13) "Tối đa 20K" } } ["shop_id"]=> int(0) ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(35) "MP-7FFF83EA002A20280000000115411041" ["fully_redeemed"]=> bool(true) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["left_count"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(true) ["claim_end_time"]=> int(1661965140) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(604800) ["type"]=> int(1) } ["voucher_landing_page"]=> int(0) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(499) "Sử dụng mã hỗ trợ phí vận chuyển (tối đa 20K) đơn hàng từ 50K sản phẩm thuộc gian hàng FreeShip Xtra. Đơn vị vận chuyển khả dụng: Nhanh Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee. Hạn sử dụng 7 ngày kể từ khi lưu mã về ví voucher. Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước." ["devices"]=> array(2) { [0]=> string(7) "Android" [1]=> string(3) "iOS" } } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(59) "shopee-ma-mien-phi-van-chuyen-FSV-4148336960471041662220024" ["started_date"]=> string(19) "01-08-2022 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(39) "[SHOPEE] Mã miễn phí vận chuyển" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "62ed4cd05d3c8265290ac284" ["started_time"]=> int(1659286800000) ["expired_time"]=> int(2147454840000) ["aff_link"]=> string(233) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D414833696047104%26signature%3D0ef5893d7c9f2ecb8a8bce2bb99133806cab63cc8d279a50c738dba52a9f3a19%26voucherCode%3DFSV-414833696047104" } [11]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(19) "FSV-418399894634496" ["banner_link"]=> string(38) "https://shopee.vn/m/uu-dai-shopee-mart" ["content"]=> string(584) "Sử dụng mã hỗ trợ phí vận chuyển (tối đa 30K) đơn hàng từ 99K và thỏa điều kiện ưu đãi tại Shopee.
Áp dụng cho sản phẩm từ Shopee Mart
Đơn vị vận chuyển khả dụng: Nhanh và Hỏa Tốc
Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee.
Hạn sử dụng 30 ngày kể từ khi lưu mã về ví.
Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước." ["discount"]=> int(0) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "19-01-2038 02:14:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(159) "https://shopee.vn/search?promotionId=418399894634496&signature=3d4eeb8230a9874d1ad120948b921fa582ca7745e583253ce92bc09669071129&voucherCode=FSV-418399894634496" } ["extra"]=> array(39) { ["promotionid"]=> int(418399894634496) ["voucher_code"]=> string(19) "FSV-418399894634496" ["signature"]=> string(64) "3d4eeb8230a9874d1ad120948b921fa582ca7745e583253ce92bc09669071129" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(0) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(100) ["start_time"]=> int(1659373200) ["end_time"]=> int(2147454840) ["claim_start_time"]=> int(1659373200) ["valid_days"]=> int(30) ["reward_type"]=> int(2) ["title"]=> string(39) "Shopee Mart - Siêu thị cuối tuần" ["use_link"]=> string(44) "https://shopee.vn/Supermarketsieuthicuoituan" ["customised_labels"]=> array(1) { [0]=> array(1) { ["content"]=> string(13) "Tối đa 30K" } } ["shop_id"]=> int(0) ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(35) "MP-312329E8A82A20280000000115504040" ["fully_redeemed"]=> bool(true) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["left_count"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(true) ["claim_end_time"]=> int(1661965140) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(2592000) ["type"]=> int(1) } ["voucher_landing_page"]=> int(0) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(554) "Sử dụng mã hỗ trợ phí vận chuyển (tối đa 30K) đơn hàng từ 99K và thỏa điều kiện ưu đãi tại Shopee. Áp dụng cho sản phẩm từ Shopee Mart Đơn vị vận chuyển khả dụng: Nhanh và Hỏa Tốc Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee. Hạn sử dụng 30 ngày kể từ khi lưu mã về ví. Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước." ["devices"]=> array(2) { [0]=> string(3) "iOS" [1]=> string(7) "Android" } } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(59) "shopee-ma-mien-phi-van-chuyen-FSV-4183998946344961661910394" ["started_date"]=> string(19) "02-08-2022 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(39) "[SHOPEE] Mã miễn phí vận chuyển" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "62eb338e225a635e92160755" ["started_time"]=> int(1659373200000) ["expired_time"]=> int(2147454840000) ["aff_link"]=> string(233) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D418399894634496%26signature%3D3d4eeb8230a9874d1ad120948b921fa582ca7745e583253ce92bc09669071129%26voucherCode%3DFSV-418399894634496" } [12]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(19) "FSV-418399895044096" ["banner_link"]=> string(38) "https://shopee.vn/m/uu-dai-shopee-mart" ["content"]=> string(585) "Sử dụng mã hỗ trợ phí vận chuyển (tối đa 40K) đơn hàng từ 299K và thỏa điều kiện ưu đãi tại Shopee.
Áp dụng cho sản phẩm từ Shopee Mart
Đơn vị vận chuyển khả dụng: Nhanh và Hỏa Tốc
Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee.
Hạn sử dụng 30 ngày kể từ khi lưu mã về ví.
Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước." ["discount"]=> int(0) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "19-01-2038 02:14:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(159) "https://shopee.vn/search?promotionId=418399895044096&signature=31afa70743fbfa39d742a45110b65538906e9b0a6976d235c0d1e1dde4a80ef1&voucherCode=FSV-418399895044096" } ["extra"]=> array(39) { ["promotionid"]=> int(418399895044096) ["voucher_code"]=> string(19) "FSV-418399895044096" ["signature"]=> string(64) "31afa70743fbfa39d742a45110b65538906e9b0a6976d235c0d1e1dde4a80ef1" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(0) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(100) ["start_time"]=> int(1659373200) ["end_time"]=> int(2147454840) ["claim_start_time"]=> int(1659373200) ["valid_days"]=> int(30) ["reward_type"]=> int(2) ["title"]=> string(39) "Shopee Mart - Siêu thị cuối tuần" ["use_link"]=> string(44) "https://shopee.vn/Supermarketsieuthicuoituan" ["customised_labels"]=> array(1) { [0]=> array(1) { ["content"]=> string(13) "Tối đa 40K" } } ["shop_id"]=> int(0) ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(35) "MP-312329FCB82A20280000000115504040" ["fully_redeemed"]=> bool(true) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["left_count"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(true) ["claim_end_time"]=> int(1661965140) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(2592000) ["type"]=> int(1) } ["voucher_landing_page"]=> int(0) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(555) "Sử dụng mã hỗ trợ phí vận chuyển (tối đa 40K) đơn hàng từ 299K và thỏa điều kiện ưu đãi tại Shopee. Áp dụng cho sản phẩm từ Shopee Mart Đơn vị vận chuyển khả dụng: Nhanh và Hỏa Tốc Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee. Hạn sử dụng 30 ngày kể từ khi lưu mã về ví. Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước." ["devices"]=> array(2) { [0]=> string(3) "iOS" [1]=> string(7) "Android" } } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(59) "shopee-ma-mien-phi-van-chuyen-FSV-4183998950440961662148926" ["started_date"]=> string(19) "02-08-2022 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(39) "[SHOPEE] Mã miễn phí vận chuyển" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "62eb338e225a635e92160756" ["started_time"]=> int(1659373200000) ["expired_time"]=> int(2147454840000) ["aff_link"]=> string(233) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D418399895044096%26signature%3D31afa70743fbfa39d742a45110b65538906e9b0a6976d235c0d1e1dde4a80ef1%26voucherCode%3DFSV-418399895044096" } [13]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(19) "FSV-420632657002512" ["banner_link"]=> string(38) "https://shopee.vn/m/uu-dai-shopee-mart" ["content"]=> string(578) "Sử dụng mã hỗ trợ phí vận chuyển (tối đa 40K) đơn hàng từ 299K và thỏa điều kiện ưu đãi tại Shopee.
Áp dụng cho sản phẩm từ Shopee Mart
Đơn vị vận chuyển khả dụng: Nhanh
Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee.
Hạn sử dụng 26 ngày kể từ khi lưu mã về ví voucher.
Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước." ["discount"]=> int(0) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "19-01-2038 02:14:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(159) "https://shopee.vn/search?promotionId=420632657002512&signature=787f1e2e2f3e234d53aa54a3883ab823d58c27967d281fb91c700b8aec6bab85&voucherCode=FSV-420632657002512" } ["extra"]=> array(39) { ["promotionid"]=> int(420632657002512) ["voucher_code"]=> string(19) "FSV-420632657002512" ["signature"]=> string(64) "787f1e2e2f3e234d53aa54a3883ab823d58c27967d281fb91c700b8aec6bab85" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(0) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(100) ["start_time"]=> int(1659718800) ["end_time"]=> int(2147454840) ["claim_start_time"]=> int(1659718800) ["valid_days"]=> int(26) ["reward_type"]=> int(2) ["title"]=> string(39) "Shopee Mart - Siêu thị cuối tuần" ["use_link"]=> string(44) "https://shopee.vn/Supermarketsieuthicuoituan" ["customised_labels"]=> array(1) { [0]=> array(1) { ["content"]=> string(13) "Tối đa 40K" } } ["shop_id"]=> int(0) ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(35) "MP-06D82946A22A21280000000115544100" ["fully_redeemed"]=> bool(true) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["left_count"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(true) ["claim_end_time"]=> int(1661965140) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(2246400) ["type"]=> int(1) } ["voucher_landing_page"]=> int(0) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(548) "Sử dụng mã hỗ trợ phí vận chuyển (tối đa 40K) đơn hàng từ 299K và thỏa điều kiện ưu đãi tại Shopee. Áp dụng cho sản phẩm từ Shopee Mart Đơn vị vận chuyển khả dụng: Nhanh Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee. Hạn sử dụng 26 ngày kể từ khi lưu mã về ví voucher. Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước." ["devices"]=> array(2) { [0]=> string(3) "iOS" [1]=> string(7) "Android" } } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(59) "shopee-ma-mien-phi-van-chuyen-FSV-4206326570025121661831163" ["started_date"]=> string(19) "06-08-2022 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(39) "[SHOPEE] Mã miễn phí vận chuyển" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "62eca42b2d2b09201b4a6734" ["started_time"]=> int(1659718800000) ["expired_time"]=> int(2147454840000) ["aff_link"]=> string(233) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D420632657002512%26signature%3D787f1e2e2f3e234d53aa54a3883ab823d58c27967d281fb91c700b8aec6bab85%26voucherCode%3DFSV-420632657002512" } [14]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(19) "FSV-420632665260032" ["banner_link"]=> string(38) "https://shopee.vn/m/uu-dai-shopee-mart" ["content"]=> string(578) "Sử dụng mã hỗ trợ phí vận chuyển (tối đa 60K) đơn hàng từ 699K và thỏa điều kiện ưu đãi tại Shopee.
Áp dụng cho sản phẩm từ Shopee Mart
Đơn vị vận chuyển khả dụng: Nhanh
Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee.
Hạn sử dụng 26 ngày kể từ khi lưu mã về ví voucher.
Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước." ["discount"]=> int(0) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "19-01-2038 02:14:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(159) "https://shopee.vn/search?promotionId=420632665260032&signature=3d39614dbea3eabf4c1582c89b7434a842fc0f607d3e05e09619afea762b6922&voucherCode=FSV-420632665260032" } ["extra"]=> array(39) { ["promotionid"]=> int(420632665260032) ["voucher_code"]=> string(19) "FSV-420632665260032" ["signature"]=> string(64) "3d39614dbea3eabf4c1582c89b7434a842fc0f607d3e05e09619afea762b6922" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(0) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(100) ["start_time"]=> int(1659718800) ["end_time"]=> int(2147454840) ["claim_start_time"]=> int(1659718800) ["valid_days"]=> int(26) ["reward_type"]=> int(2) ["title"]=> string(39) "Shopee Mart - Siêu thị cuối tuần" ["use_link"]=> string(44) "https://shopee.vn/Supermarketsieuthicuoituan" ["customised_labels"]=> array(1) { [0]=> array(1) { ["content"]=> string(13) "Tối đa 60K" } } ["shop_id"]=> int(0) ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(35) "MP-86D86942A22A20280000000115544100" ["fully_redeemed"]=> bool(true) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["left_count"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(true) ["claim_end_time"]=> int(1661965140) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(2246400) ["type"]=> int(1) } ["voucher_landing_page"]=> int(0) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(548) "Sử dụng mã hỗ trợ phí vận chuyển (tối đa 60K) đơn hàng từ 699K và thỏa điều kiện ưu đãi tại Shopee. Áp dụng cho sản phẩm từ Shopee Mart Đơn vị vận chuyển khả dụng: Nhanh Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee. Hạn sử dụng 26 ngày kể từ khi lưu mã về ví voucher. Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước." ["devices"]=> array(2) { [0]=> string(3) "iOS" [1]=> string(7) "Android" } } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(59) "shopee-ma-mien-phi-van-chuyen-FSV-4206326652600321662109326" ["started_date"]=> string(19) "06-08-2022 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(39) "[SHOPEE] Mã miễn phí vận chuyển" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "62eca42b2d2b09201b4a6735" ["started_time"]=> int(1659718800000) ["expired_time"]=> int(2147454840000) ["aff_link"]=> string(233) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D420632665260032%26signature%3D3d39614dbea3eabf4c1582c89b7434a842fc0f607d3e05e09619afea762b6922%26voucherCode%3DFSV-420632665260032" } [15]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(19) "FSV-423457209860096" ["banner_link"]=> string(28) "https://shopee.vn/m/mum-club" ["content"]=> string(606) "Sử dụng mã hỗ trợ miễn phí vận chuyển (tối đa 35K) đơn hàng từ 800K và thỏa điều kiện ưu đãi tại Shopee.
Đơn vị vận chuyển khả dụng: Nhanh và Hỏa Tốc
Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee.
Hạn sử dụng 15 ngày kể từ khi lưu mã về ví voucher.
Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước.
Áp dụng cho một số shop nhất định" ["discount"]=> int(0) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "19-01-2038 02:14:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(159) "https://shopee.vn/search?promotionId=423457209860096&signature=31eddf8232ef738f6578307d225187ea41a6d6f23e53dcab11ecd42d9f85438f&voucherCode=FSV-423457209860096" } ["extra"]=> array(38) { ["promotionid"]=> int(423457209860096) ["voucher_code"]=> string(19) "FSV-423457209860096" ["signature"]=> string(64) "31eddf8232ef738f6578307d225187ea41a6d6f23e53dcab11ecd42d9f85438f" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(0) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(52) ["start_time"]=> int(1660582800) ["end_time"]=> int(2147454840) ["claim_start_time"]=> int(1660582800) ["valid_days"]=> int(15) ["reward_type"]=> int(2) ["title"]=> string(36) "ÁP DỤNG CHO ĐƠN HÀNG TỪ 800K" ["use_link"]=> string(28) "https://shopee.vn/m/mum-club" ["customised_labels"]=> array(1) { [0]=> array(1) { ["content"]=> string(10) "Mum's Club" } } ["shop_id"]=> int(0) ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(35) "MP-D122C32610AA20280000000140010401" ["fully_redeemed"]=> bool(true) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1661965140) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(1296000) ["type"]=> int(1) } ["voucher_landing_page"]=> int(0) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(576) "Sử dụng mã hỗ trợ miễn phí vận chuyển (tối đa 35K) đơn hàng từ 800K và thỏa điều kiện ưu đãi tại Shopee. Đơn vị vận chuyển khả dụng: Nhanh và Hỏa Tốc Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee. Hạn sử dụng 15 ngày kể từ khi lưu mã về ví voucher. Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước. Áp dụng cho một số shop nhất định" ["devices"]=> array(2) { [0]=> string(3) "iOS" [1]=> string(7) "Android" } } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(59) "shopee-ma-mien-phi-van-chuyen-FSV-4234572098600961675415936" ["started_date"]=> string(19) "16-08-2022 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(39) "[SHOPEE] Mã miễn phí vận chuyển" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "62fbcd77b484983f6902ebdd" ["started_time"]=> int(1660582800000) ["expired_time"]=> int(2147454840000) ["aff_link"]=> string(233) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D423457209860096%26signature%3D31eddf8232ef738f6578307d225187ea41a6d6f23e53dcab11ecd42d9f85438f%26voucherCode%3DFSV-423457209860096" } [16]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(19) "FSV-423457210236928" ["banner_link"]=> string(28) "https://shopee.vn/m/mum-club" ["content"]=> string(607) "Sử dụng mã hỗ trợ miễn phí vận chuyển (tối đa 20K) đơn hàng từ 400K và thỏa điều kiện ưu đãi tại Shopee.
Đơn vị vận chuyển khả dụng: Nhanh và Hỏa Tốc
Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee.
Áp dụng cho một số shop nhất định.
Hạn sử dụng 15 ngày kể từ khi lưu mã về ví voucher.
Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước." ["discount"]=> int(0) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "19-01-2038 02:14:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(159) "https://shopee.vn/search?promotionId=423457210236928&signature=4ec6eaa0b6163f336d3088f94300f84dd78c805516a09b7df01872eb289023d6&voucherCode=FSV-423457210236928" } ["extra"]=> array(39) { ["promotionid"]=> int(423457210236928) ["voucher_code"]=> string(19) "FSV-423457210236928" ["signature"]=> string(64) "4ec6eaa0b6163f336d3088f94300f84dd78c805516a09b7df01872eb289023d6" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(0) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(100) ["start_time"]=> int(1660582800) ["end_time"]=> int(2147454840) ["claim_start_time"]=> int(1660582800) ["valid_days"]=> int(15) ["reward_type"]=> int(2) ["title"]=> string(36) "ÁP DỤNG CHO ĐƠN HÀNG TỪ 400K" ["use_link"]=> string(28) "https://shopee.vn/m/mum-club" ["customised_labels"]=> array(1) { [0]=> array(1) { ["content"]=> string(10) "Mum's Club" } } ["shop_id"]=> int(0) ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(35) "MP-D122C36200AA20280000000140010401" ["fully_redeemed"]=> bool(true) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["left_count"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(true) ["claim_end_time"]=> int(1661965140) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(1296000) ["type"]=> int(1) } ["voucher_landing_page"]=> int(0) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(577) "Sử dụng mã hỗ trợ miễn phí vận chuyển (tối đa 20K) đơn hàng từ 400K và thỏa điều kiện ưu đãi tại Shopee. Đơn vị vận chuyển khả dụng: Nhanh và Hỏa Tốc Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee. Áp dụng cho một số shop nhất định. Hạn sử dụng 15 ngày kể từ khi lưu mã về ví voucher. Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước." ["devices"]=> array(2) { [0]=> string(3) "iOS" [1]=> string(7) "Android" } } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(59) "shopee-ma-mien-phi-van-chuyen-FSV-4234572102369281662669247" ["started_date"]=> string(19) "16-08-2022 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(39) "[SHOPEE] Mã miễn phí vận chuyển" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "62fbcd77b484983f6902ebde" ["started_time"]=> int(1660582800000) ["expired_time"]=> int(2147454840000) ["aff_link"]=> string(233) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D423457210236928%26signature%3D4ec6eaa0b6163f336d3088f94300f84dd78c805516a09b7df01872eb289023d6%26voucherCode%3DFSV-423457210236928" } [17]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(19) "FSV-424197907169280" ["banner_link"]=> string(28) "https://shopee.vn/m/mum-club" ["content"]=> string(595) "Sử dụng mã hỗ trợ phí vận chuyển (tối đa 20K) đơn hàng từ 400K và thỏa điều kiện ưu đãi tại Shopee.
Đơn vị vận chuyển khả dụng: Nhanh và Hỏa Tốc
Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee.
Áp dụng cho một số shop nhất định.
Hạn sử dụng 15 ngày kể từ khi lưu mã về ví voucher.
Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước." ["discount"]=> int(0) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "19-01-2038 02:14:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(159) "https://shopee.vn/search?promotionId=424197907169280&signature=7d53b81dd685414ae75e2f504f35389c7d0a2994e9fd6b398d97c1915623b0c5&voucherCode=FSV-424197907169280" } ["extra"]=> array(38) { ["promotionid"]=> int(424197907169280) ["voucher_code"]=> string(19) "FSV-424197907169280" ["signature"]=> string(64) "7d53b81dd685414ae75e2f504f35389c7d0a2994e9fd6b398d97c1915623b0c5" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(0) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(68) ["start_time"]=> int(1660669200) ["end_time"]=> int(2147454840) ["claim_start_time"]=> int(1660669200) ["valid_days"]=> int(15) ["reward_type"]=> int(2) ["title"]=> string(36) "ÁP DỤNG CHO ĐƠN HÀNG TỪ 400K" ["use_link"]=> string(28) "https://shopee.vn/m/mum-club" ["customised_labels"]=> array(1) { [0]=> array(1) { ["content"]=> string(10) "Mum's Club" } } ["shop_id"]=> int(0) ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(35) "MP-B213610430AA20280000000140015054" ["fully_redeemed"]=> bool(true) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1661965140) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(1296000) ["type"]=> int(1) } ["voucher_landing_page"]=> int(0) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(565) "Sử dụng mã hỗ trợ phí vận chuyển (tối đa 20K) đơn hàng từ 400K và thỏa điều kiện ưu đãi tại Shopee. Đơn vị vận chuyển khả dụng: Nhanh và Hỏa Tốc Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee. Áp dụng cho một số shop nhất định. Hạn sử dụng 15 ngày kể từ khi lưu mã về ví voucher. Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước." ["devices"]=> array(2) { [0]=> string(3) "iOS" [1]=> string(7) "Android" } } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(59) "shopee-ma-mien-phi-van-chuyen-FSV-4241979071692801675415937" ["started_date"]=> string(19) "17-08-2022 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(39) "[SHOPEE] Mã miễn phí vận chuyển" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "62fbcd78b484983f6902ebdf" ["started_time"]=> int(1660669200000) ["expired_time"]=> int(2147454840000) ["aff_link"]=> string(233) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D424197907169280%26signature%3D7d53b81dd685414ae75e2f504f35389c7d0a2994e9fd6b398d97c1915623b0c5%26voucherCode%3DFSV-424197907169280" } [18]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(19) "FSV-424197907677184" ["banner_link"]=> string(28) "https://shopee.vn/m/mum-club" ["content"]=> string(595) "Sử dụng mã hỗ trợ phí vận chuyển (tối đa 35K) đơn hàng từ 800K và thỏa điều kiện ưu đãi tại Shopee.
Đơn vị vận chuyển khả dụng: Nhanh và Hỏa Tốc
Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee.
Áp dụng cho một số shop nhất định.
Hạn sử dụng 15 ngày kể từ khi lưu mã về ví voucher.
Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước." ["discount"]=> int(0) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "19-01-2038 02:14:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(159) "https://shopee.vn/search?promotionId=424197907677184&signature=c15590fc4c1d2fbacf5dc48baede53f12aeb9a7a4efc6fd8b7b9096bf8efd35d&voucherCode=FSV-424197907677184" } ["extra"]=> array(38) { ["promotionid"]=> int(424197907677184) ["voucher_code"]=> string(19) "FSV-424197907677184" ["signature"]=> string(64) "c15590fc4c1d2fbacf5dc48baede53f12aeb9a7a4efc6fd8b7b9096bf8efd35d" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(0) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(16) ["start_time"]=> int(1660669200) ["end_time"]=> int(2147454840) ["claim_start_time"]=> int(1660669200) ["valid_days"]=> int(15) ["reward_type"]=> int(2) ["title"]=> string(36) "ÁP DỤNG CHO ĐƠN HÀNG TỪ 800K" ["use_link"]=> string(28) "https://shopee.vn/m/mum-club" ["customised_labels"]=> array(1) { [0]=> array(1) { ["content"]=> string(10) "Mum's Club" } } ["shop_id"]=> int(0) ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(35) "MP-B213614420AA20280000000140015054" ["fully_redeemed"]=> bool(true) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1661965140) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(1296000) ["type"]=> int(1) } ["voucher_landing_page"]=> int(0) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(565) "Sử dụng mã hỗ trợ phí vận chuyển (tối đa 35K) đơn hàng từ 800K và thỏa điều kiện ưu đãi tại Shopee. Đơn vị vận chuyển khả dụng: Nhanh và Hỏa Tốc Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee. Áp dụng cho một số shop nhất định. Hạn sử dụng 15 ngày kể từ khi lưu mã về ví voucher. Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước." ["devices"]=> array(2) { [0]=> string(3) "iOS" [1]=> string(7) "Android" } } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(59) "shopee-ma-mien-phi-van-chuyen-FSV-4241979076771841675415937" ["started_date"]=> string(19) "17-08-2022 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(39) "[SHOPEE] Mã miễn phí vận chuyển" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "62fbcd79b484983f6902ebe0" ["started_time"]=> int(1660669200000) ["expired_time"]=> int(2147454840000) ["aff_link"]=> string(233) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D424197907677184%26signature%3Dc15590fc4c1d2fbacf5dc48baede53f12aeb9a7a4efc6fd8b7b9096bf8efd35d%26voucherCode%3DFSV-424197907677184" } [19]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(19) "SFP-431364756733952" ["banner_link"]=> string(38) "https://shopee.vn/m/sieu-hoi-song-chat" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫20.000 cho đơn hàng từ ₫250.000. Áp dụng đến 21-02-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(20000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "21-02-2023 11:13:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(159) "https://shopee.vn/search?promotionId=431364756733952&signature=0555ed54b26e3e467394d3a17c0e142f181f9eb40b2d09d3d63730f6778a7dbb&voucherCode=SFP-431364756733952" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(431364756733952) ["voucher_code"]=> string(19) "SFP-431364756733952" ["signature"]=> string(64) "0555ed54b26e3e467394d3a17c0e142f181f9eb40b2d09d3d63730f6778a7dbb" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(25000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1660882380) ["end_time"]=> int(1676952780) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(7) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(2000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "e66c55e7bd079abc5d5d1094073e1878" ["icon_text"]=> string(27) "Siêu thị gia đình VN88" ["shop_id"]=> int(24160432) ["shop_name"]=> string(27) "Siêu thị gia đình VN88" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-7EDFA340AAAA20280000000140401104" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(2000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "e66c55e7bd079abc5d5d1094073e1878" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1676347980) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(0) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(3) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(269) "Giảm ngay ₫20.000 cho đơn hàng từ ₫250.000. Áp dụng đến 21-02-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(78) "shopee-ma-giam-20000-dong-sieu-thi-gia-dinh-vn88-SFP-4313647567339521671987620" ["started_date"]=> string(19) "19-08-2022 11:13:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(61) "[SHOPEE] Mã giảm 20000 đồng Siêu thị gia đình VN88" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "63a490a471bd1b37f85400f9" ["started_time"]=> int(1660882380000) ["expired_time"]=> int(1676952780000) ["aff_link"]=> string(233) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D431364756733952%26signature%3D0555ed54b26e3e467394d3a17c0e142f181f9eb40b2d09d3d63730f6778a7dbb%26voucherCode%3DSFP-431364756733952" } [20]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(19) "FSV-434372299505664" ["banner_link"]=> string(28) "https://shopee.vn/m/mum-club" ["content"]=> string(595) "Sử dụng mã hỗ trợ phí vận chuyển (tối đa 15K) đơn hàng từ 0Đ và thỏa điều kiện ưu đãi tại Shopee.
Đơn vị vận chuyển khả dụng: Nhanh và Hỏa Tốc.
Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee.
Áp dụng cho một số shop nhất định.
Hạn sử dụng 15 ngày kể từ khi lưu mã về ví voucher.
Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước." ["discount"]=> int(0) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "19-01-2038 02:14:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(159) "https://shopee.vn/search?promotionId=434372299505664&signature=400b6bca9e55a8731b184b35e8832d9274d89f396404ab5224b374bc79b883f1&voucherCode=FSV-434372299505664" } ["extra"]=> array(39) { ["promotionid"]=> int(434372299505664) ["voucher_code"]=> string(19) "FSV-434372299505664" ["signature"]=> string(64) "400b6bca9e55a8731b184b35e8832d9274d89f396404ab5224b374bc79b883f1" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(0) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(100) ["start_time"]=> int(1661965200) ["end_time"]=> int(2147454840) ["claim_start_time"]=> int(1661878800) ["valid_days"]=> int(15) ["reward_type"]=> int(2) ["title"]=> string(22) "DÀNH CHO THÀNH VIÊN" ["use_link"]=> string(28) "https://shopee.vn/m/mum-club" ["customised_labels"]=> array(1) { [0]=> array(1) { ["content"]=> string(10) "Mum's Club" } } ["shop_id"]=> int(0) ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(35) "MP-8EDC49525800A0280000000140450055" ["fully_redeemed"]=> bool(true) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["left_count"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(true) ["claim_end_time"]=> int(1664557140) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(1296000) ["type"]=> int(1) } ["voucher_landing_page"]=> int(0) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(565) "Sử dụng mã hỗ trợ phí vận chuyển (tối đa 15K) đơn hàng từ 0Đ và thỏa điều kiện ưu đãi tại Shopee. Đơn vị vận chuyển khả dụng: Nhanh và Hỏa Tốc. Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee. Áp dụng cho một số shop nhất định. Hạn sử dụng 15 ngày kể từ khi lưu mã về ví voucher. Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước." ["devices"]=> array(2) { [0]=> string(3) "iOS" [1]=> string(7) "Android" } } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(59) "shopee-ma-mien-phi-van-chuyen-FSV-4343722995056641664298021" ["started_date"]=> string(19) "01-09-2022 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(39) "[SHOPEE] Mã miễn phí vận chuyển" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "630e45b13ae53959786fcde9" ["started_time"]=> int(1661965200000) ["expired_time"]=> int(2147454840000) ["aff_link"]=> string(233) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D434372299505664%26signature%3D400b6bca9e55a8731b184b35e8832d9274d89f396404ab5224b374bc79b883f1%26voucherCode%3DFSV-434372299505664" } [21]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(19) "FSV-436620404506624" ["banner_link"]=> string(39) "https://shopee.vn/m/mien-phi-van-chuyen" ["content"]=> string(617) " Sử dụng mã hỗ trợ phí vận chuyển (tối đa 20K) đơn hàng từ 50K cho sản phẩm thuộc gian hàng FreeShip Xtra.
Mã vận chuyển dành tặng cho thành viên mới đăng ký Beauty Club.
Đơn vị vận chuyển khả dụng: Nhanh
Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee.
Hạn sử dụng 7 ngày kể từ khi lưu mã về ví voucher.
Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước." ["discount"]=> int(0) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "19-01-2038 02:14:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(159) "https://shopee.vn/search?promotionId=436620404506624&signature=60943e3547ebfbb6556a11f65199941725ee9b7c62b22541b6dcc3c24682246b&voucherCode=FSV-436620404506624" } ["extra"]=> array(39) { ["promotionid"]=> int(436620404506624) ["voucher_code"]=> string(19) "FSV-436620404506624" ["signature"]=> string(64) "60943e3547ebfbb6556a11f65199941725ee9b7c62b22541b6dcc3c24682246b" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(0) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(100) ["start_time"]=> int(1661965200) ["end_time"]=> int(2147454840) ["claim_start_time"]=> int(1661965200) ["valid_days"]=> int(7) ["reward_type"]=> int(2) ["title"]=> string(30) "Thành viên mới Beauty Club" ["use_link"]=> string(31) "https://shopee.vn/m/beauty-club" ["customised_labels"]=> array(1) { [0]=> array(1) { ["content"]=> string(13) "Tối đa 20K" } } ["shop_id"]=> int(0) ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(35) "MP-43F0A3D25200A0280000000140510144" ["fully_redeemed"]=> bool(true) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["left_count"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(true) ["claim_end_time"]=> int(1664557140) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(604800) ["type"]=> int(1) } ["voucher_landing_page"]=> int(0) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(587) " Sử dụng mã hỗ trợ phí vận chuyển (tối đa 20K) đơn hàng từ 50K cho sản phẩm thuộc gian hàng FreeShip Xtra. Mã vận chuyển dành tặng cho thành viên mới đăng ký Beauty Club. Đơn vị vận chuyển khả dụng: Nhanh Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee. Hạn sử dụng 7 ngày kể từ khi lưu mã về ví voucher. Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước." ["devices"]=> array(2) { [0]=> string(3) "iOS" [1]=> string(7) "Android" } } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(59) "shopee-ma-mien-phi-van-chuyen-FSV-4366204045066241664557268" ["started_date"]=> string(19) "01-09-2022 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(39) "[SHOPEE] Mã miễn phí vận chuyển" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "6318d1bc7bfe432d9778d6d8" ["started_time"]=> int(1661965200000) ["expired_time"]=> int(2147454840000) ["aff_link"]=> string(233) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D436620404506624%26signature%3D60943e3547ebfbb6556a11f65199941725ee9b7c62b22541b6dcc3c24682246b%26voucherCode%3DFSV-436620404506624" } [22]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(19) "FSV-439508760264704" ["banner_link"]=> string(31) "https://shopee.vn/m/ma-giam-gia" ["content"]=> string(628) "Sử dụng mã hỗ trợ phí vận chuyển (tối đa 20K) đơn hàng từ 50K và thỏa điều kiện ưu đãi tại Shopee.
Đơn vị vận chuyển khả dụng: Nhanh
Áp dụng trên ứng dụng Shopee.
Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee.
Áp dụng cho một số shop nhất định.
Hạn sử dụng 14 ngày kể từ khi lưu mã về ví voucher.
Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước." ["discount"]=> int(0) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "19-01-2038 02:14:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(159) "https://shopee.vn/search?promotionId=439508760264704&signature=30611051919c83fa9c0b17e445da988a6525eff0f6e727ff5df2c9afb2eaabda&voucherCode=FSV-439508760264704" } ["extra"]=> array(39) { ["promotionid"]=> int(439508760264704) ["voucher_code"]=> string(19) "FSV-439508760264704" ["signature"]=> string(64) "30611051919c83fa9c0b17e445da988a6525eff0f6e727ff5df2c9afb2eaabda" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(0) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(100) ["start_time"]=> int(1662224400) ["end_time"]=> int(2147454840) ["claim_start_time"]=> int(1662224400) ["valid_days"]=> int(14) ["reward_type"]=> int(2) ["title"]=> string(16) "Shopee Home Club" ["use_link"]=> string(29) "https://shopee.vn/m/home-club" ["customised_labels"]=> array(1) { [0]=> array(1) { ["content"]=> string(20) "Đơn hàng từ 50K" } } ["shop_id"]=> int(0) ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(35) "MP-A9E54ACA8A00A0280000000140554545" ["fully_redeemed"]=> bool(true) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["left_count"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(true) ["claim_end_time"]=> int(1664557140) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(1209600) ["type"]=> int(1) } ["voucher_landing_page"]=> int(0) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(592) "Sử dụng mã hỗ trợ phí vận chuyển (tối đa 20K) đơn hàng từ 50K và thỏa điều kiện ưu đãi tại Shopee. Đơn vị vận chuyển khả dụng: Nhanh Áp dụng trên ứng dụng Shopee. Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee. Áp dụng cho một số shop nhất định. Hạn sử dụng 14 ngày kể từ khi lưu mã về ví voucher. Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước." ["devices"]=> array(2) { [0]=> string(3) "iOS" [1]=> string(7) "Android" } } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(59) "shopee-ma-mien-phi-van-chuyen-FSV-4395087602647041664557419" ["started_date"]=> string(19) "04-09-2022 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(39) "[SHOPEE] Mã miễn phí vận chuyển" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "63235debecbbb334fe0808a3" ["started_time"]=> int(1662224400000) ["expired_time"]=> int(2147454840000) ["aff_link"]=> string(233) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D439508760264704%26signature%3D30611051919c83fa9c0b17e445da988a6525eff0f6e727ff5df2c9afb2eaabda%26voucherCode%3DFSV-439508760264704" } [23]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(19) "FSV-436618944200704" ["banner_link"]=> string(28) "https://shopee.vn/m/mum-club" ["content"]=> string(604) " Sử dụng mã hỗ trợ miễn phí vận chuyển (tối đa 25K) đơn hàng từ 0Đ và thỏa điều kiện ưu đãi tại Shopee.
Đơn vị vận chuyển khả dụng: Nhanh, Hỏa Tốc
Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee.
Áp dụng cho một số shop nhất định.
Hạn sử dụng 15 ngày kể từ khi lưu mã về ví voucher.
Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước." ["discount"]=> int(0) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "19-01-2038 02:14:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(159) "https://shopee.vn/search?promotionId=436618944200704&signature=d7c3ed51b3578ac4954f189318689c0b6e18511f4945199e083e556b04c745e6&voucherCode=FSV-436618944200704" } ["extra"]=> array(39) { ["promotionid"]=> int(436618944200704) ["voucher_code"]=> string(19) "FSV-436618944200704" ["signature"]=> string(64) "d7c3ed51b3578ac4954f189318689c0b6e18511f4945199e083e556b04c745e6" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(0) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(100) ["start_time"]=> int(1662483600) ["end_time"]=> int(2147454840) ["claim_start_time"]=> int(1662483600) ["valid_days"]=> int(15) ["reward_type"]=> int(2) ["title"]=> string(22) "DÀNH CHO THÀNH VIÊN" ["use_link"]=> string(28) "https://shopee.vn/m/mum-club" ["customised_labels"]=> array(1) { [0]=> array(1) { ["content"]=> string(10) "Mum's Club" } } ["shop_id"]=> int(0) ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(35) "MP-321323861200A0280000000140510144" ["fully_redeemed"]=> bool(true) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["left_count"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(true) ["claim_end_time"]=> int(1664557140) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(1296000) ["type"]=> int(1) } ["voucher_landing_page"]=> int(0) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(574) " Sử dụng mã hỗ trợ miễn phí vận chuyển (tối đa 25K) đơn hàng từ 0Đ và thỏa điều kiện ưu đãi tại Shopee. Đơn vị vận chuyển khả dụng: Nhanh, Hỏa Tốc Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee. Áp dụng cho một số shop nhất định. Hạn sử dụng 15 ngày kể từ khi lưu mã về ví voucher. Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước." ["devices"]=> array(2) { [0]=> string(3) "iOS" [1]=> string(7) "Android" } } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(59) "shopee-ma-mien-phi-van-chuyen-FSV-4366189442007041664383523" ["started_date"]=> string(19) "07-09-2022 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(39) "[SHOPEE] Mã miễn phí vận chuyển" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "6320baaed350c96ac6365724" ["started_time"]=> int(1662483600000) ["expired_time"]=> int(2147454840000) ["aff_link"]=> string(233) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D436618944200704%26signature%3Dd7c3ed51b3578ac4954f189318689c0b6e18511f4945199e083e556b04c745e6%26voucherCode%3DFSV-436618944200704" } [24]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(21) "SGAME-459802163200032" ["banner_link"]=> string(36) "https://shopee.vn/m/ngay-hoi-sac-dep" ["content"]=> string(285) "Giảm ngay 12%, tối đa ₫50.000, cho đơn hàng từ ₫409.000. Áp dụng đến 03-02-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(0.12) ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["expired_date"]=> string(19) "03-02-2023 18:00:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(161) "https://shopee.vn/search?promotionId=459802163200032&signature=69690bf4e179fb3217b39b06322b107ee2c67f0937f956eaebae22d4ead31e6b&voucherCode=SGAME-459802163200032" } ["extra"]=> array(44) { ["promotionid"]=> int(459802163200032) ["voucher_code"]=> string(21) "SGAME-459802163200032" ["signature"]=> string(64) "69690bf4e179fb3217b39b06322b107ee2c67f0937f956eaebae22d4ead31e6b" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(40900000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1664272800) ["end_time"]=> int(1675422000) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(65) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(12) ["reward_value"]=> int(0) ["reward_cap"]=> int(5000000000) ["icon_hash"]=> string(32) "3b8030eba1447fbacf8e8026af588f61" ["icon_text"]=> string(30) "HoanTT Lotte Food Chính Hãng" ["shop_id"]=> int(500890511) ["shop_name"]=> string(30) "HoanTT Lotte Food Chính Hãng" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(true) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-80C0694E70A0A4280000000144040500" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(0) ["discount_percentage"]=> int(12) ["discount_cap"]=> int(5000000000) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "3b8030eba1447fbacf8e8026af588f61" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1669806000) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(0) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(285) "Giảm ngay 12%, tối đa ₫50.000, cho đơn hàng từ ₫409.000. Áp dụng đến 03-02-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(78) "shopee-ma-giam-12-hoantt-lotte-food-chinh-hang-SGAME-4598021632000321664934533" ["started_date"]=> string(19) "27-09-2022 17:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(54) "[SHOPEE] Mã giảm 12% HoanTT Lotte Food Chính Hãng" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "633c13222a7a1651504a1a03" ["started_time"]=> int(1664272800000) ["expired_time"]=> int(1675422000000) ["aff_link"]=> string(235) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D459802163200032%26signature%3D69690bf4e179fb3217b39b06322b107ee2c67f0937f956eaebae22d4ead31e6b%26voucherCode%3DSGAME-459802163200032" } [25]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(19) "FSV-461811686621200" ["banner_link"]=> string(29) "https://shopee.vn/m/book-club" ["content"]=> string(621) "Sử dụng mã hỗ trợ phí vận chuyển (tối đa 15K) đơn hàng từ 0Đ và thỏa điều kiện ưu đãi tại Shopee.
Đơn vị vận chuyển khả dụng: Nhanh
Áp dụng trên ứng dụng Shopee.
Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee.
Áp dụng cho một số shop nhất định.
Hạn sử dụng 7 ngày kể từ khi lưu mã về ví voucher.
Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước." ["discount"]=> int(0) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "19-01-2038 02:14:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(159) "https://shopee.vn/search?promotionId=461811686621200&signature=1bdd7abc858da1240fc19025cb7ebbc8b8179c10bc78280d9dbd9caf3bf4576e&voucherCode=FSV-461811686621200" } ["extra"]=> array(38) { ["promotionid"]=> int(461811686621200) ["voucher_code"]=> string(19) "FSV-461811686621200" ["signature"]=> string(64) "1bdd7abc858da1240fc19025cb7ebbc8b8179c10bc78280d9dbd9caf3bf4576e" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(0) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(46) ["start_time"]=> int(1664557200) ["end_time"]=> int(2147454840) ["claim_start_time"]=> int(1664557200) ["valid_days"]=> int(7) ["reward_type"]=> int(2) ["title"]=> string(9) "BOOK CLUB" ["use_link"]=> string(29) "https://shopee.vn/m/book-club" ["customised_labels"]=> array(1) { [0]=> array(1) { ["content"]=> string(20) "Đơn hàng từ 0Đ" } } ["shop_id"]=> int(0) ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(35) "MP-F4CBCA6878A0A1280000000144100005" ["fully_redeemed"]=> bool(true) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1667235540) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(604800) ["type"]=> int(1) } ["voucher_landing_page"]=> int(0) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(585) "Sử dụng mã hỗ trợ phí vận chuyển (tối đa 15K) đơn hàng từ 0Đ và thỏa điều kiện ưu đãi tại Shopee. Đơn vị vận chuyển khả dụng: Nhanh Áp dụng trên ứng dụng Shopee. Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee. Áp dụng cho một số shop nhất định. Hạn sử dụng 7 ngày kể từ khi lưu mã về ví voucher. Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước." ["devices"]=> array(2) { [0]=> string(3) "iOS" [1]=> string(7) "Android" } } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(59) "shopee-ma-mien-phi-van-chuyen-FSV-4618116866212001675415937" ["started_date"]=> string(19) "01-10-2022 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(39) "[SHOPEE] Mã miễn phí vận chuyển" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "633be4f4b66e6142ce28e772" ["started_time"]=> int(1664557200000) ["expired_time"]=> int(2147454840000) ["aff_link"]=> string(233) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D461811686621200%26signature%3D1bdd7abc858da1240fc19025cb7ebbc8b8179c10bc78280d9dbd9caf3bf4576e%26voucherCode%3DFSV-461811686621200" } [26]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(19) "SFP-466867475939328" ["banner_link"]=> string(38) "https://shopee.vn/m/sieu-sale-freeship" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫100.000. Áp dụng đến 07-04-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(10000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "07-04-2023 10:51:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(159) "https://shopee.vn/search?promotionId=466867475939328&signature=494f4065dfae99a96bb457112082025acc69024f55ba1cb155eab0ce941b8ae7&voucherCode=SFP-466867475939328" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(466867475939328) ["voucher_code"]=> string(19) "SFP-466867475939328" ["signature"]=> string(64) "494f4065dfae99a96bb457112082025acc69024f55ba1cb155eab0ce941b8ae7" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(10000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(2) ["start_time"]=> int(1665114120) ["end_time"]=> int(1680839460) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(7) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(1000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "4b831db99277dce5f791f3ce7bc30fe2" ["icon_text"]=> string(19) "NHÀ SÁCH MEGABOOK" ["shop_id"]=> int(74419831) ["shop_name"]=> string(19) "NHÀ SÁCH MEGABOOK" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(true) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-0AD40077EAA0A0280000000144404151" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(1000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "4b831db99277dce5f791f3ce7bc30fe2" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1680234660) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(0) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(3) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(269) "Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫100.000. Áp dụng đến 07-04-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(73) "shopee-ma-giam-10000-dong-nha-sach-megabook-SFP-4668674759393281675415725" ["started_date"]=> string(19) "07-10-2022 10:42:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(53) "[SHOPEE] Mã giảm 10000 đồng NHÀ SÁCH MEGABOOK" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "63454cfe5fb3df61f6304ed2" ["started_time"]=> int(1665114120000) ["expired_time"]=> int(1680839460000) ["aff_link"]=> string(233) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D466867475939328%26signature%3D494f4065dfae99a96bb457112082025acc69024f55ba1cb155eab0ce941b8ae7%26voucherCode%3DSFP-466867475939328" } [27]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(6) "HQVIDF" ["banner_link"]=> string(38) "https://shopee.vn/m/sieu-hoi-song-chat" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫180.000. Áp dụng đến 04-02-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(10000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "04-02-2023 14:50:25" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(146) "https://shopee.vn/search?promotionId=486530440200192&signature=e5095f1f757fc22ea83aa24e39643998482b25a00f169ac5a475c7041cacfc02&voucherCode=HQVIDF" } ["extra"]=> array(46) { ["promotionid"]=> int(486530440200192) ["voucher_code"]=> string(6) "HQVIDF" ["signature"]=> string(64) "e5095f1f757fc22ea83aa24e39643998482b25a00f169ac5a475c7041cacfc02" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(18000000000) ["product_limit"]=> bool(true) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(11) ["start_time"]=> int(1667458225) ["end_time"]=> int(1675497025) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(1000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "630cd2107c899a83dcf0b95f1334c4a3" ["icon_text"]=> string(30) "Gia dụng thông minh Tâm An" ["shop_id"]=> int(54397769) ["shop_name"]=> string(30) "Gia dụng thông minh Tâm An" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-0D2C087DE028A0280000000145441555" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(1000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "630cd2107c899a83dcf0b95f1334c4a3" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1675497025) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(269) "Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫180.000. Áp dụng đến 04-02-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(69) "shopee-ma-giam-10000-dong-gia-dung-thong-minh-tam-an-HQVIDF1672592426" ["started_date"]=> string(19) "03-11-2022 13:50:25" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(64) "[SHOPEE] Mã giảm 10000 đồng Gia dụng thông minh Tâm An" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "63b06e47ca16e156a27ab1fc" ["started_time"]=> int(1667458225000) ["expired_time"]=> int(1675497025000) ["aff_link"]=> string(220) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D486530440200192%26signature%3De5095f1f757fc22ea83aa24e39643998482b25a00f169ac5a475c7041cacfc02%26voucherCode%3DHQVIDF" } [28]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(9) "SUNN159K1" ["banner_link"]=> string(31) "https://shopee.vn/m/ma-giam-gia" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫159.000. Áp dụng đến 03-02-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(10000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "03-02-2023 23:59:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(149) "https://shopee.vn/search?promotionId=486850877194240&signature=99d525c94f9ab59845bd909fc7bedc8a331a749dea528d40d99c3e33d93066c7&voucherCode=SUNN159K1" } ["extra"]=> array(46) { ["promotionid"]=> int(486850877194240) ["voucher_code"]=> string(9) "SUNN159K1" ["signature"]=> string(64) "99d525c94f9ab59845bd909fc7bedc8a331a749dea528d40d99c3e33d93066c7" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(15900000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(11) ["start_time"]=> int(1667496600) ["end_time"]=> int(1675443540) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(1000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "538208fefc4cce090927109174a64609" ["icon_text"]=> string(7) "Sunny33" ["shop_id"]=> int(795653879) ["shop_name"]=> string(7) "Sunny33" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-F2D3C3EAA028A0280000000145445041" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(1000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "538208fefc4cce090927109174a64609" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1675443540) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(269) "Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫159.000. Áp dụng đến 03-02-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(53) "shopee-ma-giam-10000-dong-sunny33-SUNN159K11673370037" ["started_date"]=> string(19) "04-11-2022 00:30:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(41) "[SHOPEE] Mã giảm 10000 đồng Sunny33" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "63bc4bef8c6e78025629f8e8" ["started_time"]=> int(1667496600000) ["expired_time"]=> int(1675443540000) ["aff_link"]=> string(223) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D486850877194240%26signature%3D99d525c94f9ab59845bd909fc7bedc8a331a749dea528d40d99c3e33d93066c7%26voucherCode%3DSUNN159K1" } [29]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(9) "GOODLGHKL" ["banner_link"]=> string(31) "https://shopee.vn/m/ma-giam-gia" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫198.000. Áp dụng đến 05-02-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(10000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "05-02-2023 08:37:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(149) "https://shopee.vn/search?promotionId=487063460478976&signature=30271e00fc4c716fbe649206b76dc0558f844ce1f716d313e147f1ba7dbeafc7&voucherCode=GOODLGHKL" } ["extra"]=> array(46) { ["promotionid"]=> int(487063460478976) ["voucher_code"]=> string(9) "GOODLGHKL" ["signature"]=> string(64) "30271e00fc4c716fbe649206b76dc0558f844ce1f716d313e147f1ba7dbeafc7" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(19800000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1667522220) ["end_time"]=> int(1675561020) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(1000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "349efc38c3a1fb590ec6e6b68565198b" ["icon_text"]=> string(10) "GoodBaByVn" ["shop_id"]=> int(171163961) ["shop_name"]=> string(10) "GoodBaByVn" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-92D24ACD4828A0280000000145445545" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(1000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "349efc38c3a1fb590ec6e6b68565198b" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1675561020) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(269) "Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫198.000. Áp dụng đến 05-02-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(56) "shopee-ma-giam-10000-dong-goodbabyvn-GOODLGHKL1672678858" ["started_date"]=> string(19) "04-11-2022 07:37:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(44) "[SHOPEE] Mã giảm 10000 đồng GoodBaByVn" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "637d0412bc409a1ad555f409" ["started_time"]=> int(1667522220000) ["expired_time"]=> int(1675561020000) ["aff_link"]=> string(223) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D487063460478976%26signature%3D30271e00fc4c716fbe649206b76dc0558f844ce1f716d313e147f1ba7dbeafc7%26voucherCode%3DGOODLGHKL" } [30]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(8) "ANVATMM5" ["banner_link"]=> string(41) "https://shopee.vn/m/ngay-sieu-thuong-hieu" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫20.000 cho đơn hàng từ ₫189.000. Áp dụng đến 06-02-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(20000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "06-02-2023 16:42:13" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(148) "https://shopee.vn/search?promotionId=488032856408064&signature=7f10899fba4939b630fc16a862dfb810935a1c83b111d3f11aadfb540974a488&voucherCode=ANVATMM5" } ["extra"]=> array(46) { ["promotionid"]=> int(488032856408064) ["voucher_code"]=> string(8) "ANVATMM5" ["signature"]=> string(64) "7f10899fba4939b630fc16a862dfb810935a1c83b111d3f11aadfb540974a488" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(18900000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(5) ["start_time"]=> int(1667637313) ["end_time"]=> int(1675676533) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(2000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "93deee1c5767b2a3b745444cec09878d" ["icon_text"]=> string(22) "Đồ Ăn Vặt MoiMoi" ["shop_id"]=> int(408838277) ["shop_name"]=> string(22) "Đồ Ăn Vặt MoiMoi" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-200100656828A0280000000145455151" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(2000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "93deee1c5767b2a3b745444cec09878d" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1675676533) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(269) "Giảm ngay ₫20.000 cho đơn hàng từ ₫189.000. Áp dụng đến 06-02-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(61) "shopee-ma-giam-20000-dong-do-an-vat-moimoi-ANVATMM51669376769" ["started_date"]=> string(19) "05-11-2022 15:35:13" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(56) "[SHOPEE] Mã giảm 20000 đồng Đồ Ăn Vặt MoiMoi" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "637af45a9592e24cd529af86" ["started_time"]=> int(1667637313000) ["expired_time"]=> int(1675676533000) ["aff_link"]=> string(222) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D488032856408064%26signature%3D7f10899fba4939b630fc16a862dfb810935a1c83b111d3f11aadfb540974a488%26voucherCode%3DANVATMM5" } [31]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(9) "DOSH45452" ["banner_link"]=> string(31) "https://shopee.vn/m/ma-giam-gia" ["content"]=> string(268) "Giảm ngay ₫5.000 cho đơn hàng từ ₫100.000. Áp dụng đến 07-02-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(5000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "07-02-2023 12:53:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(149) "https://shopee.vn/search?promotionId=489366452961280&signature=c4b8c2075c1018deca160d4b111b26b7ee02ffdc3433de0eba2a1179eaa5c95f&voucherCode=DOSH45452" } ["extra"]=> array(46) { ["promotionid"]=> int(489366452961280) ["voucher_code"]=> string(9) "DOSH45452" ["signature"]=> string(64) "c4b8c2075c1018deca160d4b111b26b7ee02ffdc3433de0eba2a1179eaa5c95f" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(10000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1667796780) ["end_time"]=> int(1675749180) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(500000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "c4b557f6aae424a7c65abd18f3f97db9" ["icon_text"]=> string(12) "Đô Shop VN" ["shop_id"]=> int(103980451) ["shop_name"]=> string(12) "Đô Shop VN" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-E001CB420228A0280000000145510105" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(500000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "c4b557f6aae424a7c65abd18f3f97db9" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1675749180) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(268) "Giảm ngay ₫5.000 cho đơn hàng từ ₫100.000. Áp dụng đến 07-02-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(55) "shopee-ma-giam-5000-dong-do-shop-vn-DOSH454521673802124" ["started_date"]=> string(19) "07-11-2022 11:53:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(45) "[SHOPEE] Mã giảm 5000 đồng Đô Shop VN" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "63c2e36589f46656236e6935" ["started_time"]=> int(1667796780000) ["expired_time"]=> int(1675749180000) ["aff_link"]=> string(223) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D489366452961280%26signature%3Dc4b8c2075c1018deca160d4b111b26b7ee02ffdc3433de0eba2a1179eaa5c95f%26voucherCode%3DDOSH45452" } [32]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(8) "BOTLG25K" ["banner_link"]=> string(31) "https://shopee.vn/m/ma-giam-gia" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫25.000 cho đơn hàng từ ₫669.000. Áp dụng đến 09-02-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(25000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "09-02-2023 14:07:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(148) "https://shopee.vn/search?promotionId=490129177935872&signature=b607db98b946ad08662694256809f33353726ca711d857ce97b038febd185e17&voucherCode=BOTLG25K" } ["extra"]=> array(46) { ["promotionid"]=> int(490129177935872) ["voucher_code"]=> string(8) "BOTLG25K" ["signature"]=> string(64) "b607db98b946ad08662694256809f33353726ca711d857ce97b038febd185e17" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(66900000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1667887620) ["end_time"]=> int(1675926420) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(2500000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "173354549cb69a2a6a519a49339c5f5c" ["icon_text"]=> string(12) "AF Kids Shop" ["shop_id"]=> int(152473271) ["shop_name"]=> string(12) "AF Kids Shop" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-AB3540EFC228A0280000000145515011" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(2500000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "173354549cb69a2a6a519a49339c5f5c" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1675926420) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(269) "Giảm ngay ₫25.000 cho đơn hàng từ ₫669.000. Áp dụng đến 09-02-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(57) "shopee-ma-giam-25000-dong-af-kids-shop-BOTLG25K1670259715" ["started_date"]=> string(19) "08-11-2022 13:07:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(46) "[SHOPEE] Mã giảm 25000 đồng AF Kids Shop" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "638cd5f361a20e28375c711a" ["started_time"]=> int(1667887620000) ["expired_time"]=> int(1675926420000) ["aff_link"]=> string(222) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D490129177935872%26signature%3Db607db98b946ad08662694256809f33353726ca711d857ce97b038febd185e17%26voucherCode%3DBOTLG25K" } [33]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(8) "HTSPGGG1" ["banner_link"]=> string(40) "https://shopee.vn/m/shop-moi-len-san-moi" ["content"]=> string(267) "Giảm ngay ₫1.000 cho đơn hàng từ ₫89.000. Áp dụng đến 10-02-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(1000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "10-02-2023 12:11:04" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(148) "https://shopee.vn/search?promotionId=490794730487808&signature=04914760e30e152e7d30469c89e2deb1c336a7edeee85ffef3aed19480f89e05&voucherCode=HTSPGGG1" } ["extra"]=> array(46) { ["promotionid"]=> int(490794730487808) ["voucher_code"]=> string(8) "HTSPGGG1" ["signature"]=> string(64) "04914760e30e152e7d30469c89e2deb1c336a7edeee85ffef3aed19480f89e05" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(8900000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(8) ["start_time"]=> int(1667967064) ["end_time"]=> int(1676005864) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(100000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "df9299ab550909ba4d9caf888018a816" ["icon_text"]=> string(19) "HT Sports Official " ["shop_id"]=> int(646648278) ["shop_name"]=> string(19) "HT Sports Official " ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-A2D16921E228A0280000000145541400" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(100000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "df9299ab550909ba4d9caf888018a816" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1676005864) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(267) "Giảm ngay ₫1.000 cho đơn hàng từ ₫89.000. Áp dụng đến 10-02-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(62) "shopee-ma-giam-1000-dong-ht-sports-official-HTSPGGG11674233272" ["started_date"]=> string(19) "09-11-2022 11:11:04" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(52) "[SHOPEE] Mã giảm 1000 đồng HT Sports Official " ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "63b06ee0ca16e156a27ab23d" ["started_time"]=> int(1667967064000) ["expired_time"]=> int(1676005864000) ["aff_link"]=> string(222) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D490794730487808%26signature%3D04914760e30e152e7d30469c89e2deb1c336a7edeee85ffef3aed19480f89e05%26voucherCode%3DHTSPGGG1" } [34]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(8) "HTSPGGG2" ["banner_link"]=> string(40) "https://shopee.vn/m/shop-moi-len-san-moi" ["content"]=> string(268) "Giảm ngay ₫2.000 cho đơn hàng từ ₫139.000. Áp dụng đến 10-02-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(2000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "10-02-2023 12:12:35" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(148) "https://shopee.vn/search?promotionId=490795476942880&signature=37da1f07ed507000a5457b21a9bc120303812c5e70f5800b9dd25e527b514073&voucherCode=HTSPGGG2" } ["extra"]=> array(46) { ["promotionid"]=> int(490795476942880) ["voucher_code"]=> string(8) "HTSPGGG2" ["signature"]=> string(64) "37da1f07ed507000a5457b21a9bc120303812c5e70f5800b9dd25e527b514073" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(13900000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(1) ["start_time"]=> int(1667967155) ["end_time"]=> int(1676005955) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(200000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "df9299ab550909ba4d9caf888018a816" ["icon_text"]=> string(19) "HT Sports Official " ["shop_id"]=> int(646648278) ["shop_name"]=> string(19) "HT Sports Official " ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-0DEC2875E228A4280000000145541400" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(200000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "df9299ab550909ba4d9caf888018a816" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1676005955) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(268) "Giảm ngay ₫2.000 cho đơn hàng từ ₫139.000. Áp dụng đến 10-02-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(62) "shopee-ma-giam-2000-dong-ht-sports-official-HTSPGGG21672937290" ["started_date"]=> string(19) "09-11-2022 11:12:35" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(52) "[SHOPEE] Mã giảm 2000 đồng HT Sports Official " ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "63adcbf7b4e1c114821328e7" ["started_time"]=> int(1667967155000) ["expired_time"]=> int(1676005955000) ["aff_link"]=> string(222) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D490795476942880%26signature%3D37da1f07ed507000a5457b21a9bc120303812c5e70f5800b9dd25e527b514073%26voucherCode%3DHTSPGGG2" } [35]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(6) "HANASP" ["banner_link"]=> string(31) "https://shopee.vn/m/ma-giam-gia" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫15.000 cho đơn hàng từ ₫349.000. Áp dụng đến 10-02-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(15000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "10-02-2023 23:59:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(146) "https://shopee.vn/search?promotionId=490808991121408&signature=3e4ea99ec36cb963ee5d7a1514f71de1df5fc3f71d65d74cdf79b7c1539c683c&voucherCode=HANASP" } ["extra"]=> array(46) { ["promotionid"]=> int(490808991121408) ["voucher_code"]=> string(6) "HANASP" ["signature"]=> string(64) "3e4ea99ec36cb963ee5d7a1514f71de1df5fc3f71d65d74cdf79b7c1539c683c" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(34900000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1667968620) ["end_time"]=> int(1676048340) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(1500000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "5a7153b457ed099f9f2d1c6b4007093f" ["icon_text"]=> string(12) "Hana_shop.vn" ["shop_id"]=> int(268038228) ["shop_name"]=> string(12) "Hana_shop.vn" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-BBF74B21E228A0280000000145541405" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(1500000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "5a7153b457ed099f9f2d1c6b4007093f" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1676048340) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(269) "Giảm ngay ₫15.000 cho đơn hàng từ ₫349.000. Áp dụng đến 10-02-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(55) "shopee-ma-giam-15000-dong-hana_shop-vn-HANASP1673283642" ["started_date"]=> string(19) "09-11-2022 11:37:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(46) "[SHOPEE] Mã giảm 15000 đồng Hana_shop.vn" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "63bafa2c24c93d07e219c6a3" ["started_time"]=> int(1667968620000) ["expired_time"]=> int(1676048340000) ["aff_link"]=> string(220) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D490808991121408%26signature%3D3e4ea99ec36cb963ee5d7a1514f71de1df5fc3f71d65d74cdf79b7c1539c683c%26voucherCode%3DHANASP" } [36]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(7) "OENO399" ["banner_link"]=> string(31) "https://shopee.vn/m/ma-giam-gia" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫399.000. Áp dụng đến 10-02-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(10000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "10-02-2023 00:32:40" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(147) "https://shopee.vn/search?promotionId=491168014761984&signature=b36c470a50fe88efa1b0c56a45012ae78ff665a3d7d483e24087128b53dd8124&voucherCode=OENO399" } ["extra"]=> array(46) { ["promotionid"]=> int(491168014761984) ["voucher_code"]=> string(7) "OENO399" ["signature"]=> string(64) "b36c470a50fe88efa1b0c56a45012ae78ff665a3d7d483e24087128b53dd8124" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(39900000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(3) ["start_time"]=> int(1668011560) ["end_time"]=> int(1675963960) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(1000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "a2c3b7f714d755a548212d009c87b9a0" ["icon_text"]=> string(14) "OENON Official" ["shop_id"]=> int(491602961) ["shop_name"]=> string(14) "OENON Official" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(true) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-7F3FA0CFE228A0280000000145544514" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(1000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "a2c3b7f714d755a548212d009c87b9a0" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1675963960) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(269) "Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫399.000. Áp dụng đến 10-02-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(58) "shopee-ma-giam-10000-dong-oenon-official-OENO3991672160446" ["started_date"]=> string(19) "09-11-2022 23:32:40" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(48) "[SHOPEE] Mã giảm 10000 đồng OENON Official" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "6380f88dfc373b004d281f95" ["started_time"]=> int(1668011560000) ["expired_time"]=> int(1675963960000) ["aff_link"]=> string(221) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D491168014761984%26signature%3Db36c470a50fe88efa1b0c56a45012ae78ff665a3d7d483e24087128b53dd8124%26voucherCode%3DOENO399" } [37]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(8) "SHOPQUEN" ["banner_link"]=> string(31) "https://shopee.vn/m/ma-giam-gia" ["content"]=> string(279) "Giảm ngay 10%, tối đa ₫10.000, cho đơn hàng từ ₫0. Áp dụng đến 08-02-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(0.1) ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["expired_date"]=> string(19) "08-02-2023 15:57:01" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(148) "https://shopee.vn/search?promotionId=491633389568000&signature=86ccc4b45076f3c4a44f608ed2e69bd55eae826fd2c0fcf8789c9a2e7b5cd799&voucherCode=SHOPQUEN" } ["extra"]=> array(46) { ["promotionid"]=> int(491633389568000) ["voucher_code"]=> string(8) "SHOPQUEN" ["signature"]=> string(64) "86ccc4b45076f3c4a44f608ed2e69bd55eae826fd2c0fcf8789c9a2e7b5cd799" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(0) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(2) ["start_time"]=> int(1668067021) ["end_time"]=> int(1675846621) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(10) ["reward_value"]=> int(0) ["reward_cap"]=> int(1000000000) ["icon_hash"]=> string(32) "e3c819c9a4a5bd181f5d7cadae9ba5f0" ["icon_text"]=> string(29) "SHOP ĐỒ PHƯỢT SÀI GÒN" ["shop_id"]=> int(45850748) ["shop_name"]=> string(29) "SHOP ĐỒ PHƯỢT SÀI GÒN" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-B1234A674A28A0280000000145550405" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(0) ["discount_percentage"]=> int(10) ["discount_cap"]=> int(1000000000) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "e3c819c9a4a5bd181f5d7cadae9ba5f0" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1675846621) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(1000000) ["usage_terms"]=> string(279) "Giảm ngay 10%, tối đa ₫10.000, cho đơn hàng từ ₫0. Áp dụng đến 08-02-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(58) "shopee-ma-giam-10-shop-do-phuot-sai-gon-SHOPQUEN1671123746" ["started_date"]=> string(19) "10-11-2022 14:57:01" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(53) "[SHOPEE] Mã giảm 10% SHOP ĐỒ PHƯỢT SÀI GÒN" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "6398b366557ee90c2579c829" ["started_time"]=> int(1668067021000) ["expired_time"]=> int(1675846621000) ["aff_link"]=> string(222) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D491633389568000%26signature%3D86ccc4b45076f3c4a44f608ed2e69bd55eae826fd2c0fcf8789c9a2e7b5cd799%26voucherCode%3DSHOPQUEN" } [38]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(6) "PADDY5" ["banner_link"]=> string(31) "https://shopee.vn/m/ma-giam-gia" ["content"]=> string(283) "Giảm ngay 2%, tối đa ₫5.000, cho đơn hàng từ ₫250.000. Áp dụng đến 08-02-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(0.02) ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["expired_date"]=> string(19) "08-02-2023 22:48:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(146) "https://shopee.vn/search?promotionId=491841100152832&signature=b85491ad70a52472cf2eed82d7b848070407474733da4ccc979be2bb1cc504c3&voucherCode=PADDY5" } ["extra"]=> array(46) { ["promotionid"]=> int(491841100152832) ["voucher_code"]=> string(6) "PADDY5" ["signature"]=> string(64) "b85491ad70a52472cf2eed82d7b848070407474733da4ccc979be2bb1cc504c3" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(25000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(30) ["start_time"]=> int(1668091680) ["end_time"]=> int(1675871280) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(2) ["reward_value"]=> int(0) ["reward_cap"]=> int(500000000) ["icon_hash"]=> string(32) "e0740bceb7f476578516c7eeaacb2e89" ["icon_text"]=> string(11) "Paddy Baby " ["shop_id"]=> int(80867946) ["shop_name"]=> string(11) "Paddy Baby " ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-4EDC8A55CA28A0280000000145551105" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(0) ["discount_percentage"]=> int(2) ["discount_cap"]=> int(500000000) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "e0740bceb7f476578516c7eeaacb2e89" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1675871280) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(200000) ["usage_terms"]=> string(283) "Giảm ngay 2%, tối đa ₫5.000, cho đơn hàng từ ₫250.000. Áp dụng đến 08-02-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(44) "shopee-ma-giam-2-paddy-baby-PADDY51669914096" ["started_date"]=> string(19) "10-11-2022 21:48:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(34) "[SHOPEE] Mã giảm 2% Paddy Baby " ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "6387900f97a51f2a0975d009" ["started_time"]=> int(1668091680000) ["expired_time"]=> int(1675871280000) ["aff_link"]=> string(220) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D491841100152832%26signature%3Db85491ad70a52472cf2eed82d7b848070407474733da4ccc979be2bb1cc504c3%26voucherCode%3DPADDY5" } [39]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(9) "ROSTIUMAX" ["banner_link"]=> string(31) "https://shopee.vn/m/ma-giam-gia" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫15.000 cho đơn hàng từ ₫320.000. Áp dụng đến 10-02-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(15000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "10-02-2023 03:09:51" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(149) "https://shopee.vn/search?promotionId=492697006735360&signature=e5f34f41e5acda494055d33cad4ea30699c06eb4f200778a3bf3e938d0e9f89e&voucherCode=ROSTIUMAX" } ["extra"]=> array(46) { ["promotionid"]=> int(492697006735360) ["voucher_code"]=> string(9) "ROSTIUMAX" ["signature"]=> string(64) "e5f34f41e5acda494055d33cad4ea30699c06eb4f200778a3bf3e938d0e9f89e" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(32000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1668193791) ["end_time"]=> int(1675973391) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(1500000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "e9458bf82177c152fe4c02f49b4bdd35" ["icon_text"]=> string(12) "Rô Store <3" ["shop_id"]=> int(324572290) ["shop_name"]=> string(12) "Rô Store <3" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-5F3EA3836A28A0280000000150000144" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(1500000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "e9458bf82177c152fe4c02f49b4bdd35" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1675973391) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(269) "Giảm ngay ₫15.000 cho đơn hàng từ ₫320.000. Áp dụng đến 10-02-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(56) "shopee-ma-giam-15000-dong-ro-store-3-ROSTIUMAX1671296543" ["started_date"]=> string(19) "12-11-2022 02:09:51" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(46) "[SHOPEE] Mã giảm 15000 đồng Rô Store <3" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "639ca81356cc30456a28837b" ["started_time"]=> int(1668193791000) ["expired_time"]=> int(1675973391000) ["aff_link"]=> string(223) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D492697006735360%26signature%3De5f34f41e5acda494055d33cad4ea30699c06eb4f200778a3bf3e938d0e9f89e%26voucherCode%3DROSTIUMAX" } [40]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(8) "GIAN6789" ["banner_link"]=> string(31) "https://shopee.vn/m/ma-giam-gia" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫50.000 cho đơn hàng từ ₫500.000. Áp dụng đến 13-02-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(50000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "13-02-2023 21:45:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(148) "https://shopee.vn/search?promotionId=494019336994816&signature=5dfcd6eb85dfb932cb0517edbbb1594a8854ffcc26739633907f2184549da4fb&voucherCode=GIAN6789" } ["extra"]=> array(46) { ["promotionid"]=> int(494019336994816) ["voucher_code"]=> string(8) "GIAN6789" ["signature"]=> string(64) "5dfcd6eb85dfb932cb0517edbbb1594a8854ffcc26739633907f2184549da4fb" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(50000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(12) ["start_time"]=> int(1668351000) ["end_time"]=> int(1676299500) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(5000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "a4e09fc0f9e79160904582202fcc950c" ["icon_text"]=> string(13) "SHOP GIANG BI" ["shop_id"]=> int(37205924) ["shop_name"]=> string(13) "SHOP GIANG BI" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-7B37A14080A8A0280000000150011054" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(5000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "a4e09fc0f9e79160904582202fcc950c" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1676299500) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(269) "Giảm ngay ₫50.000 cho đơn hàng từ ₫500.000. Áp dụng đến 13-02-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(58) "shopee-ma-giam-50000-dong-shop-giang-bi-GIAN67891673715611" ["started_date"]=> string(19) "13-11-2022 21:50:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(47) "[SHOPEE] Mã giảm 50000 đồng SHOP GIANG BI" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "6394bef236ec91016651aeeb" ["started_time"]=> int(1668351000000) ["expired_time"]=> int(1676299500000) ["aff_link"]=> string(222) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D494019336994816%26signature%3D5dfcd6eb85dfb932cb0517edbbb1594a8854ffcc26739633907f2184549da4fb%26voucherCode%3DGIAN6789" } [41]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(19) "SVC-494569125937168" ["banner_link"]=> string(31) "https://shopee.vn/m/ma-giam-gia" ["content"]=> string(279) "Giảm ngay 50%, tối đa ₫20.000, cho đơn hàng từ ₫0. Áp dụng đến 14-02-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(0.5) ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["expired_date"]=> string(19) "14-02-2023 00:00:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(159) "https://shopee.vn/search?promotionId=494569125937168&signature=6de3956bb8b23f452d22f20391c180f0a649dfdb80be0e6c70e4a47a3bb5dad6&voucherCode=SVC-494569125937168" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(494569125937168) ["voucher_code"]=> string(19) "SVC-494569125937168" ["signature"]=> string(64) "6de3956bb8b23f452d22f20391c180f0a649dfdb80be0e6c70e4a47a3bb5dad6" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(0) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(23) ["start_time"]=> int(1668445200) ["end_time"]=> int(1676307600) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(50) ["reward_value"]=> int(0) ["reward_cap"]=> int(2000000000) ["icon_hash"]=> string(32) "196ebf8b3bc24a6c162a23de4b294ca1" ["icon_text"]=> string(12) "THE BEST AMG" ["shop_id"]=> int(420789188) ["shop_name"]=> string(12) "THE BEST AMG" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-71E3A10160A8A1280000000150015054" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(0) ["discount_percentage"]=> int(50) ["discount_cap"]=> int(2000000000) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "196ebf8b3bc24a6c162a23de4b294ca1" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1676307600) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(20) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(5000000) ["usage_terms"]=> string(279) "Giảm ngay 50%, tối đa ₫20.000, cho đơn hàng từ ₫0. Áp dụng đến 14-02-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(60) "shopee-ma-giam-50-the-best-amg-SVC-4945691259371681671123790" ["started_date"]=> string(19) "15-11-2022 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(36) "[SHOPEE] Mã giảm 50% THE BEST AMG" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "6398b38d557ee90c2579c8d1" ["started_time"]=> int(1668445200000) ["expired_time"]=> int(1676307600000) ["aff_link"]=> string(233) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D494569125937168%26signature%3D6de3956bb8b23f452d22f20391c180f0a649dfdb80be0e6c70e4a47a3bb5dad6%26voucherCode%3DSVC-494569125937168" } [42]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(9) "GROH10GRO" ["banner_link"]=> string(39) "https://shopee.vn/m/mien-phi-van-chuyen" ["content"]=> string(268) "Giảm ngay ₫8.999 cho đơn hàng từ ₫200.000. Áp dụng đến 16-02-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(8999) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "16-02-2023 12:30:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(149) "https://shopee.vn/search?promotionId=495154986319872&signature=b3af361589ad4d3a381d762e589bb961a6d5d6d932ec5e9efc7f88829a1a308f&voucherCode=GROH10GRO" } ["extra"]=> array(46) { ["promotionid"]=> int(495154986319872) ["voucher_code"]=> string(9) "GROH10GRO" ["signature"]=> string(64) "b3af361589ad4d3a381d762e589bb961a6d5d6d932ec5e9efc7f88829a1a308f" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(20000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(92) ["start_time"]=> int(1668486600) ["end_time"]=> int(1676525400) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(899900000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "fc873751474b108b0da242b678ce68c3" ["icon_text"]=> string(19) "GRO Helmet Official" ["shop_id"]=> int(381179915) ["shop_name"]=> string(19) "GRO Helmet Official" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(true) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-30030981E0A8A0280000000150041115" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(899900000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "fc873751474b108b0da242b678ce68c3" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1676525400) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(268) "Giảm ngay ₫8.999 cho đơn hàng từ ₫200.000. Áp dụng đến 16-02-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(64) "shopee-ma-giam-8999-dong-gro-helmet-official-GROH10GRO1675357399" ["started_date"]=> string(19) "15-11-2022 11:30:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(52) "[SHOPEE] Mã giảm 8999 đồng GRO Helmet Official" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "63d94cd283faf718ca2b0821" ["started_time"]=> int(1668486600000) ["expired_time"]=> int(1676525400000) ["aff_link"]=> string(223) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D495154986319872%26signature%3Db3af361589ad4d3a381d762e589bb961a6d5d6d932ec5e9efc7f88829a1a308f%26voucherCode%3DGROH10GRO" } [43]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(9) "GODERADON" ["banner_link"]=> string(31) "https://shopee.vn/m/ma-giam-gia" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫495.000. Áp dụng đến 15-02-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(10000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "15-02-2023 15:15:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(149) "https://shopee.vn/search?promotionId=495236875780096&signature=2b24c6b5965fe879f3fbaeac618c0ff435048c56848fb4b4c142922b6abbda7e&voucherCode=GODERADON" } ["extra"]=> array(46) { ["promotionid"]=> int(495236875780096) ["voucher_code"]=> string(9) "GODERADON" ["signature"]=> string(64) "2b24c6b5965fe879f3fbaeac618c0ff435048c56848fb4b4c142922b6abbda7e" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(49500000000) ["product_limit"]=> bool(true) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(3) ["start_time"]=> int(1668496500) ["end_time"]=> int(1676448900) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(1000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "2f6e69dc338e1420920497e3fd16e945" ["icon_text"]=> string(36) "Phụ Kiện Chính Hãng - Uy Tín." ["shop_id"]=> int(199691395) ["shop_name"]=> string(36) "Phụ Kiện Chính Hãng - Uy Tín." ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-192622F5E0A8A0280000000150041444" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(1000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "2f6e69dc338e1420920497e3fd16e945" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1676448900) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(269) "Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫495.000. Áp dụng đến 15-02-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(72) "shopee-ma-giam-10000-dong-phu-kien-chinh-hang-uy-tin-GODERADON1673283616" ["started_date"]=> string(19) "15-11-2022 14:15:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(70) "[SHOPEE] Mã giảm 10000 đồng Phụ Kiện Chính Hãng - Uy Tín." ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "63bafa4424c93d07e219c6a8" ["started_time"]=> int(1668496500000) ["expired_time"]=> int(1676448900000) ["aff_link"]=> string(223) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D495236875780096%26signature%3D2b24c6b5965fe879f3fbaeac618c0ff435048c56848fb4b4c142922b6abbda7e%26voucherCode%3DGODERADON" } [44]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(9) "HUON10KTS" ["banner_link"]=> string(39) "https://shopee.vn/m/mien-phi-van-chuyen" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫499.000. Áp dụng đến 16-02-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(10000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "16-02-2023 16:57:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(149) "https://shopee.vn/search?promotionId=495288617123840&signature=adfcdef6f66ea18dd4455739936b3711656121896152cdc72fd18c81413154b5&voucherCode=HUON10KTS" } ["extra"]=> array(46) { ["promotionid"]=> int(495288617123840) ["voucher_code"]=> string(9) "HUON10KTS" ["signature"]=> string(64) "adfcdef6f66ea18dd4455739936b3711656121896152cdc72fd18c81413154b5" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(49900000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1668502620) ["end_time"]=> int(1676541420) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(1000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "2d0ec01e73ea2c4de505eb5d69c21a94" ["icon_text"]=> string(19) "huonggiangpharmacy2" ["shop_id"]=> int(232810604) ["shop_name"]=> string(19) "huonggiangpharmacy2" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-1BF62199F0A8A0280000000150041514" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(1000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "2d0ec01e73ea2c4de505eb5d69c21a94" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1676541420) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(269) "Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫499.000. Áp dụng đến 16-02-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(65) "shopee-ma-giam-10000-dong-huonggiangpharmacy2-HUON10KTS1669827665" ["started_date"]=> string(19) "15-11-2022 15:57:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(53) "[SHOPEE] Mã giảm 10000 đồng huonggiangpharmacy2" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "63863e6c923994027225686f" ["started_time"]=> int(1668502620000) ["expired_time"]=> int(1676541420000) ["aff_link"]=> string(223) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D495288617123840%26signature%3Dadfcdef6f66ea18dd4455739936b3711656121896152cdc72fd18c81413154b5%26voucherCode%3DHUON10KTS" } [45]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(8) "SANM1232" ["banner_link"]=> string(31) "https://shopee.vn/m/ma-giam-gia" ["content"]=> string(284) "Giảm ngay 10%, tối đa ₫20.000, cho đơn hàng từ ₫99.000. Áp dụng đến 16-02-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(0.1) ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["expired_date"]=> string(19) "16-02-2023 11:23:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(148) "https://shopee.vn/search?promotionId=495844646666240&signature=2b337dc5afe98b3bf6127f44dff39410a7db34a3373b58dee9932b01a55139a2&voucherCode=SANM1232" } ["extra"]=> array(46) { ["promotionid"]=> int(495844646666240) ["voucher_code"]=> string(8) "SANM1232" ["signature"]=> string(64) "2b337dc5afe98b3bf6127f44dff39410a7db34a3373b58dee9932b01a55139a2" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(9900000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(1) ["start_time"]=> int(1668568980) ["end_time"]=> int(1676521380) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(10) ["reward_value"]=> int(0) ["reward_cap"]=> int(2000000000) ["icon_hash"]=> string(32) "82ebf16b19e022fe2d20e8b3cc62a8a6" ["icon_text"]=> string(11) "SANMINHCHAU" ["shop_id"]=> int(226772595) ["shop_name"]=> string(11) "SANMINHCHAU" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-5332889D18A8A0280000000150045515" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(0) ["discount_percentage"]=> int(10) ["discount_cap"]=> int(2000000000) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "82ebf16b19e022fe2d20e8b3cc62a8a6" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1676521380) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(0) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(1000000) ["usage_terms"]=> string(284) "Giảm ngay 10%, tối đa ₫20.000, cho đơn hàng từ ₫99.000. Áp dụng đến 16-02-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(48) "shopee-ma-giam-10-sanminhchau-SANM12321673110869" ["started_date"]=> string(19) "16-11-2022 10:23:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(35) "[SHOPEE] Mã giảm 10% SANMINHCHAU" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "63adcb44b4e1c114821328da" ["started_time"]=> int(1668568980000) ["expired_time"]=> int(1676521380000) ["aff_link"]=> string(222) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D495844646666240%26signature%3D2b337dc5afe98b3bf6127f44dff39410a7db34a3373b58dee9932b01a55139a2%26voucherCode%3DSANM1232" } [46]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(9) "THOI30169" ["banner_link"]=> string(31) "https://shopee.vn/m/ma-giam-gia" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫30.000 cho đơn hàng từ ₫169.000. Áp dụng đến 17-02-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(30000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "17-02-2023 23:59:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(149) "https://shopee.vn/search?promotionId=496703616188416&signature=693ae707e485f97b07c484b6da14fe29d274b1cb70d74b9e7b05f4bb8141a853&voucherCode=THOI30169" } ["extra"]=> array(46) { ["promotionid"]=> int(496703616188416) ["voucher_code"]=> string(9) "THOI30169" ["signature"]=> string(64) "693ae707e485f97b07c484b6da14fe29d274b1cb70d74b9e7b05f4bb8141a853" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(16900000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1668671340) ["end_time"]=> int(1676653140) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(3000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "212507331730aa22e81bdb4f1ca1880c" ["icon_text"]=> string(18) "Thời Trang MANDO" ["shop_id"]=> int(59596762) ["shop_name"]=> string(18) "Thời Trang MANDO" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(true) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-D926C96E88A8A0280000000150054555" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(3000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "212507331730aa22e81bdb4f1ca1880c" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1676653140) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(0) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(269) "Giảm ngay ₫30.000 cho đơn hàng từ ₫169.000. Áp dụng đến 17-02-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(62) "shopee-ma-giam-30000-dong-thoi-trang-mando-THOI301691669827713" ["started_date"]=> string(19) "17-11-2022 14:49:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(52) "[SHOPEE] Mã giảm 30000 đồng Thời Trang MANDO" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "630f974e7a97ce7fef3460d1" ["started_time"]=> int(1668671340000) ["expired_time"]=> int(1676653140000) ["aff_link"]=> string(223) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D496703616188416%26signature%3D693ae707e485f97b07c484b6da14fe29d274b1cb70d74b9e7b05f4bb8141a853%26voucherCode%3DTHOI30169" } [47]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "18-11-2022 09:50:19" ["expired_date"]=> string(19) "08-02-2023 10:50:19" ["title"]=> string(50) "[SHOPEE] Mã giảm 3000 đồng baby_kids_fashion" ["slug"]=> string(59) "shopee-ma-giam-3000-dong-baby_kids_fashion-BABY3K1674233303" ["content"]=> string(267) "Giảm ngay ₫3.000 cho đơn hàng từ ₫99.000. Áp dụng đến 08-02-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(6) "BABY3K" ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["discount"]=> int(3000) ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(146) "https://shopee.vn/search?promotionId=497277009510400&signature=4a04145fe3c8d0f8faf4102381c7a77fc4af8d3d2493ce6d6f8585d908642108&voucherCode=BABY3K" } ["extra"]=> array(46) { ["promotionid"]=> int(497277009510400) ["voucher_code"]=> string(6) "BABY3K" ["signature"]=> string(64) "4a04145fe3c8d0f8faf4102381c7a77fc4af8d3d2493ce6d6f8585d908642108" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(9900000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(2) ["start_time"]=> int(1668739819) ["end_time"]=> int(1675828219) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(300000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "30e02f167b933a4648a758edcbdda6f7" ["icon_text"]=> string(17) "baby_kids_fashion" ["shop_id"]=> int(779788086) ["shop_name"]=> string(17) "baby_kids_fashion" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-B92740AB78A8A0280000000150101011" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(300000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "30e02f167b933a4648a758edcbdda6f7" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1675828219) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(267) "Giảm ngay ₫3.000 cho đơn hàng từ ₫99.000. Áp dụng đến 08-02-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "607c6666136f9a2d881b5cc2" ["started_time"]=> int(1668739819000) ["expired_time"]=> int(1675828219000) ["aff_link"]=> string(220) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D497277009510400%26signature%3D4a04145fe3c8d0f8faf4102381c7a77fc4af8d3d2493ce6d6f8585d908642108%26voucherCode%3DBABY3K" } [48]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(8) "THANHIHI" ["banner_link"]=> string(31) "https://shopee.vn/m/ma-giam-gia" ["content"]=> string(284) "Giảm ngay 15%, tối đa ₫15.000, cho đơn hàng từ ₫50.000. Áp dụng đến 16-02-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(0.15) ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["expired_date"]=> string(19) "16-02-2023 11:53:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(148) "https://shopee.vn/search?promotionId=497341040082960&signature=049b48e3b13f4df775ec51aadc741203ec6946fce8f5bd845702311143b067c7&voucherCode=THANHIHI" } ["extra"]=> array(46) { ["promotionid"]=> int(497341040082960) ["voucher_code"]=> string(8) "THANHIHI" ["signature"]=> string(64) "049b48e3b13f4df775ec51aadc741203ec6946fce8f5bd845702311143b067c7" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(5000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1668747180) ["end_time"]=> int(1676523180) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(15) ["reward_value"]=> int(0) ["reward_cap"]=> int(1500000000) ["icon_hash"]=> string(32) "0ee8497a7db81fa273cbe0f865214f39" ["icon_text"]=> string(22) "Nguyên Nhật eyewear" ["shop_id"]=> int(67692213) ["shop_name"]=> string(22) "Nguyên Nhật eyewear" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-07F82A14F8A8A1280000000150101110" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(0) ["discount_percentage"]=> int(15) ["discount_cap"]=> int(1500000000) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "0ee8497a7db81fa273cbe0f865214f39" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1676523180) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(1500000) ["usage_terms"]=> string(284) "Giảm ngay 15%, tối đa ₫15.000, cho đơn hàng từ ₫50.000. Áp dụng đến 16-02-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(56) "shopee-ma-giam-15-nguyen-nhat-eyewear-THANHIHI1671123759" ["started_date"]=> string(19) "18-11-2022 11:53:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(46) "[SHOPEE] Mã giảm 15% Nguyên Nhật eyewear" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "6398b364557ee90c2579c81e" ["started_time"]=> int(1668747180000) ["expired_time"]=> int(1676523180000) ["aff_link"]=> string(222) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D497341040082960%26signature%3D049b48e3b13f4df775ec51aadc741203ec6946fce8f5bd845702311143b067c7%26voucherCode%3DTHANHIHI" } [49]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(9) "DUCHSALE3" ["banner_link"]=> string(38) "https://shopee.vn/m/sieu-hoi-song-chat" ["content"]=> string(268) "Giảm ngay ₫4.600 cho đơn hàng từ ₫459.000. Áp dụng đến 18-02-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(4600) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "18-02-2023 16:03:56" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(149) "https://shopee.vn/search?promotionId=497434985086976&signature=1af27b101a6d127a92fd254f717d8b2e6ab648d2f7b57a559945707fc762fca7&voucherCode=DUCHSALE3" } ["extra"]=> array(46) { ["promotionid"]=> int(497434985086976) ["voucher_code"]=> string(9) "DUCHSALE3" ["signature"]=> string(64) "1af27b101a6d127a92fd254f717d8b2e6ab648d2f7b57a559945707fc762fca7" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(45900000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1668758636) ["end_time"]=> int(1676711036) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(460000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "ec6c07ea76f86e6b0b33939ff5840f87" ["icon_text"]=> string(17) "Máy rửa xe pin" ["shop_id"]=> int(56723739) ["shop_name"]=> string(17) "Máy rửa xe pin" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-A9E563B1F8A8A0280000000150101444" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(460000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "ec6c07ea76f86e6b0b33939ff5840f87" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1676711036) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(268) "Giảm ngay ₫4.600 cho đơn hàng từ ₫459.000. Áp dụng đến 18-02-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(59) "shopee-ma-giam-4600-dong-may-rua-xe-pin-DUCHSALE31675356359" ["started_date"]=> string(19) "18-11-2022 15:03:56" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(50) "[SHOPEE] Mã giảm 4600 đồng Máy rửa xe pin" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "63da9b7a8123b766ae427ef7" ["started_time"]=> int(1668758636000) ["expired_time"]=> int(1676711036000) ["aff_link"]=> string(223) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D497434985086976%26signature%3D1af27b101a6d127a92fd254f717d8b2e6ab648d2f7b57a559945707fc762fca7%26voucherCode%3DDUCHSALE3" } [50]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(7) "TUAN10K" ["banner_link"]=> string(40) "https://shopee.vn/m/shop-moi-len-san-moi" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫249.000. Áp dụng đến 20-02-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(10000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "20-02-2023 19:05:21" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(147) "https://shopee.vn/search?promotionId=498976105644032&signature=11795739b93de2cb2356db526df4e887d1aa02632f703599ba3f113dcfae4767&voucherCode=TUAN10K" } ["extra"]=> array(46) { ["promotionid"]=> int(498976105644032) ["voucher_code"]=> string(7) "TUAN10K" ["signature"]=> string(64) "11795739b93de2cb2356db526df4e887d1aa02632f703599ba3f113dcfae4767" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(24900000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(16) ["start_time"]=> int(1668942321) ["end_time"]=> int(1676894721) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(1000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "df3a4bb310dcda19a6b0b22e621263bd" ["icon_text"]=> string(12) "Rio.Official" ["shop_id"]=> int(76324634) ["shop_name"]=> string(12) "Rio.Official" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-F6DBE81532A8A0280000000150115100" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(1000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "df3a4bb310dcda19a6b0b22e621263bd" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1676894721) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(269) "Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫249.000. Áp dụng đến 20-02-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(56) "shopee-ma-giam-10000-dong-rio-official-TUAN10K1673758102" ["started_date"]=> string(19) "20-11-2022 18:05:21" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(46) "[SHOPEE] Mã giảm 10000 đồng Rio.Official" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "63adcc17b4e1c114821328e9" ["started_time"]=> int(1668942321000) ["expired_time"]=> int(1676894721000) ["aff_link"]=> string(221) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D498976105644032%26signature%3D11795739b93de2cb2356db526df4e887d1aa02632f703599ba3f113dcfae4767%26voucherCode%3DTUAN10K" } [51]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(8) "MOON15KK" ["banner_link"]=> string(33) "https://shopee.vn/m/shop-xu-huong" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫15.000 cho đơn hàng từ ₫599.000. Áp dụng đến 23-02-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(15000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "23-02-2023 13:40:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(148) "https://shopee.vn/search?promotionId=499597500137472&signature=71282280c644aba846fc61754099cad1c75fa25e5db1d52905d7cbd45d1fc47b&voucherCode=MOON15KK" } ["extra"]=> array(46) { ["promotionid"]=> int(499597500137472) ["voucher_code"]=> string(8) "MOON15KK" ["signature"]=> string(64) "71282280c644aba846fc61754099cad1c75fa25e5db1d52905d7cbd45d1fc47b" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(59900000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1669016400) ["end_time"]=> int(1677134400) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(1500000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "bac1422b331549891c14a177e049d295" ["icon_text"]=> string(36) "Thời trang Thiết kế Moon Store" ["shop_id"]=> int(317005419) ["shop_name"]=> string(36) "Thời trang Thiết kế Moon Store" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-E9E5C234F2A8A0280000000150141401" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(1500000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "bac1422b331549891c14a177e049d295" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1677134400) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(269) "Giảm ngay ₫15.000 cho đơn hàng từ ₫599.000. Áp dụng đến 23-02-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(75) "shopee-ma-giam-15000-dong-thoi-trang-thiet-ke-moon-store-MOON15KK1673629261" ["started_date"]=> string(19) "21-11-2022 14:40:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(70) "[SHOPEE] Mã giảm 15000 đồng Thời trang Thiết kế Moon Store" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "63bafa8824c93d07e219c6c2" ["started_time"]=> int(1669016400000) ["expired_time"]=> int(1677134400000) ["aff_link"]=> string(222) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D499597500137472%26signature%3D71282280c644aba846fc61754099cad1c75fa25e5db1d52905d7cbd45d1fc47b%26voucherCode%3DMOON15KK" } [52]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(8) "MOON20KK" ["banner_link"]=> string(33) "https://shopee.vn/m/shop-xu-huong" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫20.000 cho đơn hàng từ ₫999.000. Áp dụng đến 23-02-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(20000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "23-02-2023 13:41:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(148) "https://shopee.vn/search?promotionId=499597887275008&signature=079b7f6be2154cdd364a37c8094c35fffb8357bd18d564d3b33f1e3a0121ab53&voucherCode=MOON20KK" } ["extra"]=> array(46) { ["promotionid"]=> int(499597887275008) ["voucher_code"]=> string(8) "MOON20KK" ["signature"]=> string(64) "079b7f6be2154cdd364a37c8094c35fffb8357bd18d564d3b33f1e3a0121ab53" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(99900000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1669016460) ["end_time"]=> int(1677134460) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(2000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "5936c61ba0236e81d20a021e2d908cfe" ["icon_text"]=> string(36) "Thời trang Thiết kế Moon Store" ["shop_id"]=> int(317005419) ["shop_name"]=> string(36) "Thời trang Thiết kế Moon Store" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-CD2CC364A2A8A0280000000150141401" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(2000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "5936c61ba0236e81d20a021e2d908cfe" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1677134460) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(269) "Giảm ngay ₫20.000 cho đơn hàng từ ₫999.000. Áp dụng đến 23-02-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(75) "shopee-ma-giam-20000-dong-thoi-trang-thiet-ke-moon-store-MOON20KK1669222009" ["started_date"]=> string(19) "21-11-2022 14:41:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(70) "[SHOPEE] Mã giảm 20000 đồng Thời trang Thiết kế Moon Store" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "637d03e1bc409a1ad555f3ea" ["started_time"]=> int(1669016460000) ["expired_time"]=> int(1677134460000) ["aff_link"]=> string(222) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D499597887275008%26signature%3D079b7f6be2154cdd364a37c8094c35fffb8357bd18d564d3b33f1e3a0121ab53%26voucherCode%3DMOON20KK" } [53]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(9) "LUCAS5NGA" ["banner_link"]=> string(31) "https://shopee.vn/m/ma-giam-gia" ["content"]=> string(268) "Giảm ngay ₫5.000 cho đơn hàng từ ₫222.000. Áp dụng đến 22-02-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(5000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "22-02-2023 16:22:18" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(149) "https://shopee.vn/search?promotionId=499618808463360&signature=c39e819414aaf8df307311f5c11238f5a10a782f47b03e36248e04c7fbd3b9d9&voucherCode=LUCAS5NGA" } ["extra"]=> array(46) { ["promotionid"]=> int(499618808463360) ["voucher_code"]=> string(9) "LUCAS5NGA" ["signature"]=> string(64) "c39e819414aaf8df307311f5c11238f5a10a782f47b03e36248e04c7fbd3b9d9" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(22200000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1669018938) ["end_time"]=> int(1677057738) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(500000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "6ed8f0c05641db4cf290a5fee2d412f9" ["icon_text"]=> string(30) "Phụ Kiện Apple Lucas Combo" ["shop_id"]=> int(88679925) ["shop_name"]=> string(30) "Phụ Kiện Apple Lucas Combo" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-E121E1E4A2A8A0280000000150141414" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(500000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "6ed8f0c05641db4cf290a5fee2d412f9" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1677057738) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(268) "Giảm ngay ₫5.000 cho đơn hàng từ ₫222.000. Áp dụng đến 22-02-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(71) "shopee-ma-giam-5000-dong-phu-kien-apple-lucas-combo-LUCAS5NGA1669222937" ["started_date"]=> string(19) "21-11-2022 15:22:18" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(63) "[SHOPEE] Mã giảm 5000 đồng Phụ Kiện Apple Lucas Combo" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "637d03d8bc409a1ad555f3e5" ["started_time"]=> int(1669018938000) ["expired_time"]=> int(1677057738000) ["aff_link"]=> string(223) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D499618808463360%26signature%3Dc39e819414aaf8df307311f5c11238f5a10a782f47b03e36248e04c7fbd3b9d9%26voucherCode%3DLUCAS5NGA" } [54]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(8) "AMELY50K" ["banner_link"]=> string(34) "https://shopee.vn/m/sieu-sale-fmcg" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫50.000 cho đơn hàng từ ₫500.000. Áp dụng đến 23-02-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(50000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "23-02-2023 11:49:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(148) "https://shopee.vn/search?promotionId=500206035910656&signature=0c23dd4cfb0f4bc92ba718e7c007f027cd0e5cc268b87a32c9194b18e73f6b48&voucherCode=AMELY50K" } ["extra"]=> array(46) { ["promotionid"]=> int(500206035910656) ["voucher_code"]=> string(8) "AMELY50K" ["signature"]=> string(64) "0c23dd4cfb0f4bc92ba718e7c007f027cd0e5cc268b87a32c9194b18e73f6b48" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(50000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1669088940) ["end_time"]=> int(1677127740) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(5000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "37f667cf09b635a5e8d48d425e7c94db" ["icon_text"]=> string(11) "Amelya.Mall" ["shop_id"]=> int(846423795) ["shop_name"]=> string(11) "Amelya.Mall" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(true) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-38C709195AA8A0280000000150145455" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(5000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "37f667cf09b635a5e8d48d425e7c94db" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1677127740) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(269) "Giảm ngay ₫50.000 cho đơn hàng từ ₫500.000. Áp dụng đến 23-02-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(56) "shopee-ma-giam-50000-dong-amelya-mall-AMELY50K1674578764" ["started_date"]=> string(19) "22-11-2022 10:49:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(45) "[SHOPEE] Mã giảm 50000 đồng Amelya.Mall" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "63cebd5506ac6251880fe89c" ["started_time"]=> int(1669088940000) ["expired_time"]=> int(1677127740000) ["aff_link"]=> string(222) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D500206035910656%26signature%3D0c23dd4cfb0f4bc92ba718e7c007f027cd0e5cc268b87a32c9194b18e73f6b48%26voucherCode%3DAMELY50K" } [55]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(7) "TIEM5GI" ["banner_link"]=> string(38) "https://shopee.vn/m/sieu-hoi-song-chat" ["content"]=> string(268) "Giảm ngay ₫5.000 cho đơn hàng từ ₫162.000. Áp dụng đến 17-02-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(5000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "17-02-2023 17:16:40" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(147) "https://shopee.vn/search?promotionId=500370577473536&signature=3008acd055926e3f9f6b4105fc8276e0e07fbee332271652c5c067086662f9f9&voucherCode=TIEM5GI" } ["extra"]=> array(46) { ["promotionid"]=> int(500370577473536) ["voucher_code"]=> string(7) "TIEM5GI" ["signature"]=> string(64) "3008acd055926e3f9f6b4105fc8276e0e07fbee332271652c5c067086662f9f9" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(16200000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(2) ["start_time"]=> int(1669108600) ["end_time"]=> int(1676629000) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(500000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "614dcaca100541e6eb0b3dddd47d1a68" ["icon_text"]=> string(40) "Tiệm Nhà Bon - Phụ Kiện Giá Rẻ" ["shop_id"]=> int(438941012) ["shop_name"]=> string(40) "Tiệm Nhà Bon - Phụ Kiện Giá Rẻ" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-C9E4C0965AA8A0280000000150150111" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(500000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "614dcaca100541e6eb0b3dddd47d1a68" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1676629000) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(268) "Giảm ngay ₫5.000 cho đơn hàng từ ₫162.000. Áp dụng đến 17-02-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(71) "shopee-ma-giam-5000-dong-tiem-nha-bon-phu-kien-gia-re-TIEM5GI1671124523" ["started_date"]=> string(19) "22-11-2022 16:16:40" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(73) "[SHOPEE] Mã giảm 5000 đồng Tiệm Nhà Bon - Phụ Kiện Giá Rẻ" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "639a04b3a4bd5d750c0e3702" ["started_time"]=> int(1669108600000) ["expired_time"]=> int(1676629000000) ["aff_link"]=> string(221) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D500370577473536%26signature%3D3008acd055926e3f9f6b4105fc8276e0e07fbee332271652c5c067086662f9f9%26voucherCode%3DTIEM5GI" } [56]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(9) "GUFOODS30" ["banner_link"]=> string(31) "https://shopee.vn/m/ma-giam-gia" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫30.000 cho đơn hàng từ ₫299.000. Áp dụng đến 24-02-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(30000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "24-02-2023 23:59:12" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(149) "https://shopee.vn/search?promotionId=500895588155392&signature=1c8d04fa593d176b833d776538c24b389864b50e953c8d332613c3b5b4a5032d&voucherCode=GUFOODS30" } ["extra"]=> array(46) { ["promotionid"]=> int(500895588155392) ["voucher_code"]=> string(9) "GUFOODS30" ["signature"]=> string(64) "1c8d04fa593d176b833d776538c24b389864b50e953c8d332613c3b5b4a5032d" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(29900000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1669170912) ["end_time"]=> int(1677257952) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(3000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "57511f3bc55baa2ea2ed495c3464890b" ["icon_text"]=> string(13) "GUfoods Hanoi" ["shop_id"]=> int(64873082) ["shop_name"]=> string(13) "GUfoods Hanoi" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-FB37C9468AA8A0280000000150154055" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(3000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "57511f3bc55baa2ea2ed495c3464890b" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1677257952) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(269) "Giảm ngay ₫30.000 cho đơn hàng từ ₫299.000. Áp dụng đến 24-02-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(59) "shopee-ma-giam-30000-dong-gufoods-hanoi-GUFOODS301673110938" ["started_date"]=> string(19) "23-11-2022 09:35:12" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(47) "[SHOPEE] Mã giảm 30000 đồng GUfoods Hanoi" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "63b8573495398c4ebd5f40f6" ["started_time"]=> int(1669170912000) ["expired_time"]=> int(1677257952000) ["aff_link"]=> string(223) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D500895588155392%26signature%3D1c8d04fa593d176b833d776538c24b389864b50e953c8d332613c3b5b4a5032d%26voucherCode%3DGUFOODS30" } [57]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(9) "COOLMA100" ["banner_link"]=> string(40) "https://shopee.vn/m/sale-thoi-trang-0212" ["content"]=> string(270) "Giảm ngay ₫100.000 cho đơn hàng từ ₫799.000. Áp dụng đến 24-02-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(100000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "24-02-2023 23:59:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(149) "https://shopee.vn/search?promotionId=501039746105344&signature=8594baf6d183a5a972635c5d95d1f30845631446a688d760bb8da394bd3375f2&voucherCode=COOLMA100" } ["extra"]=> array(46) { ["promotionid"]=> int(501039746105344) ["voucher_code"]=> string(9) "COOLMA100" ["signature"]=> string(64) "8594baf6d183a5a972635c5d95d1f30845631446a688d760bb8da394bd3375f2" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(79900000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(2) ["start_time"]=> int(1669190400) ["end_time"]=> int(1677257940) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(10000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "02cc55b581a1da07745c4e19070c0f16" ["icon_text"]=> string(26) "Coolmate - Official Store" ["shop_id"]=> int(24710134) ["shop_name"]=> string(26) "Coolmate - Official Store" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(true) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-14CA031BDAA8A0280000000150154501" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(10000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "02cc55b581a1da07745c4e19070c0f16" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1677257940) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(0) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(270) "Giảm ngay ₫100.000 cho đơn hàng từ ₫799.000. Áp dụng đến 24-02-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(70) "shopee-ma-giam-100000-dong-coolmate-official-store-COOLMA1001672851630" ["started_date"]=> string(19) "23-11-2022 15:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(61) "[SHOPEE] Mã giảm 100000 đồng Coolmate - Official Store" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "6388de4bd07023575037d9ee" ["started_time"]=> int(1669190400000) ["expired_time"]=> int(1677257940000) ["aff_link"]=> string(223) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D501039746105344%26signature%3D8594baf6d183a5a972635c5d95d1f30845631446a688d760bb8da394bd3375f2%26voucherCode%3DCOOLMA100" } [58]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(8) "KINGMG20" ["banner_link"]=> string(40) "https://shopee.vn/m/shop-moi-len-san-moi" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫20.000 cho đơn hàng từ ₫300.000. Áp dụng đến 15-02-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(20000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "15-02-2023 08:13:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(148) "https://shopee.vn/search?promotionId=501548270927872&signature=c1634ab25740491ff7f17bd70b130689b4b28c865c5ecdbbd2fc5d88da1763a8&voucherCode=KINGMG20" } ["extra"]=> array(46) { ["promotionid"]=> int(501548270927872) ["voucher_code"]=> string(8) "KINGMG20" ["signature"]=> string(64) "c1634ab25740491ff7f17bd70b130689b4b28c865c5ecdbbd2fc5d88da1763a8" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(30000000000) ["product_limit"]=> bool(true) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1669248780) ["end_time"]=> int(1676423580) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(2000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "5ddf41b90c5e7179eb0a3043391181a2" ["icon_text"]=> string(15) "King Mega Store" ["shop_id"]=> int(721917288) ["shop_name"]=> string(15) "King Mega Store" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-DAD6C8B67AA8A0280000000150400415" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(2000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "5ddf41b90c5e7179eb0a3043391181a2" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1676423580) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(269) "Giảm ngay ₫20.000 cho đơn hàng từ ₫300.000. Áp dụng đến 15-02-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(60) "shopee-ma-giam-20000-dong-king-mega-store-KINGMG201673758097" ["started_date"]=> string(19) "24-11-2022 07:13:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(49) "[SHOPEE] Mã giảm 20000 đồng King Mega Store" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "63960d6a43e4c87de3622d05" ["started_time"]=> int(1669248780000) ["expired_time"]=> int(1676423580000) ["aff_link"]=> string(222) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D501548270927872%26signature%3Dc1634ab25740491ff7f17bd70b130689b4b28c865c5ecdbbd2fc5d88da1763a8%26voucherCode%3DKINGMG20" } [59]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(9) "SHOP7WW19" ["banner_link"]=> string(40) "https://shopee.vn/m/shop-moi-len-san-moi" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫200.000. Áp dụng đến 24-02-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(10000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "24-02-2023 23:15:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(149) "https://shopee.vn/search?promotionId=502039475240976&signature=4d9e0fb1c1bf72a06cd43a4847cb26d131614d548ecf9b2cbb68c13f9d04069f&voucherCode=SHOP7WW19" } ["extra"]=> array(47) { ["promotionid"]=> int(502039475240976) ["voucher_code"]=> string(9) "SHOP7WW19" ["signature"]=> string(64) "4d9e0fb1c1bf72a06cd43a4847cb26d131614d548ecf9b2cbb68c13f9d04069f" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(20000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(100) ["start_time"]=> int(1669306980) ["end_time"]=> int(1677255300) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(1000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "6cf2f3366f26b2b05d6129e3d53cd63b" ["icon_text"]=> string(12) "shop_thuyanh" ["shop_id"]=> int(929401) ["shop_name"]=> string(12) "shop_thuyanh" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-86D86393FAA8A1280000000150404144" ["fully_redeemed"]=> bool(true) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(1000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["left_count"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "6cf2f3366f26b2b05d6129e3d53cd63b" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(true) ["claim_end_time"]=> int(1677255300) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(269) "Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫200.000. Áp dụng đến 24-02-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(58) "shopee-ma-giam-10000-dong-shop_thuyanh-SHOP7WW191675399755" ["started_date"]=> string(19) "24-11-2022 23:23:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(46) "[SHOPEE] Mã giảm 10000 đồng shop_thuyanh" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "63da9c108123b766ae427f31" ["started_time"]=> int(1669306980000) ["expired_time"]=> int(1677255300000) ["aff_link"]=> string(223) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D502039475240976%26signature%3D4d9e0fb1c1bf72a06cd43a4847cb26d131614d548ecf9b2cbb68c13f9d04069f%26voucherCode%3DSHOP7WW19" } [60]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(9) "MENAGQD5K" ["banner_link"]=> string(40) "https://shopee.vn/m/shop-moi-len-san-moi" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫200.000. Áp dụng đến 26-02-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(10000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "26-02-2023 13:23:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(149) "https://shopee.vn/search?promotionId=502432590856192&signature=6fade956b329f2e8e2617bd617c93801fba78da613e52136c6be40ce4769294f&voucherCode=MENAGQD5K" } ["extra"]=> array(46) { ["promotionid"]=> int(502432590856192) ["voucher_code"]=> string(9) "MENAGQD5K" ["signature"]=> string(64) "6fade956b329f2e8e2617bd617c93801fba78da613e52136c6be40ce4769294f" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(20000000000) ["product_limit"]=> bool(true) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1669353780) ["end_time"]=> int(1677392580) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(1000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "5c85d49e95b1d3ab441224d8e99957ed" ["icon_text"]=> string(13) "Men Art Store" ["shop_id"]=> int(57975387) ["shop_name"]=> string(13) "Men Art Store" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-473881CC0002A0280000000150405511" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(1000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "5c85d49e95b1d3ab441224d8e99957ed" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1677392580) ["reminder_pn_setting"]=> int(0) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(269) "Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫200.000. Áp dụng đến 26-02-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(59) "shopee-ma-giam-10000-dong-men-art-store-MENAGQD5K1675399723" ["started_date"]=> string(19) "25-11-2022 12:23:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(47) "[SHOPEE] Mã giảm 10000 đồng Men Art Store" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "63da9c0b8123b766ae427f30" ["started_time"]=> int(1669353780000) ["expired_time"]=> int(1677392580000) ["aff_link"]=> string(223) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D502432590856192%26signature%3D6fade956b329f2e8e2617bd617c93801fba78da613e52136c6be40ce4769294f%26voucherCode%3DMENAGQD5K" } [61]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(7) "GIRL300" ["banner_link"]=> string(40) "https://shopee.vn/m/shop-moi-len-san-moi" ["content"]=> string(270) "Giảm ngay ₫200.000 cho đơn hàng từ ₫880.000. Áp dụng đến 27-02-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(200000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "27-02-2023 10:24:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(147) "https://shopee.vn/search?promotionId=503788130910208&signature=c75919832b2b5ad74045b2c3755cd0098d82531c24296c9a42a8bdbb187d0870&voucherCode=GIRL300" } ["extra"]=> array(46) { ["promotionid"]=> int(503788130910208) ["voucher_code"]=> string(7) "GIRL300" ["signature"]=> string(64) "c75919832b2b5ad74045b2c3755cd0098d82531c24296c9a42a8bdbb187d0870" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(88000000000) ["product_limit"]=> bool(true) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1669515840) ["end_time"]=> int(1677468240) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(20000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "912c68db0ea95c5f82c3e24ea5607f6a" ["icon_text"]=> string(35) "GIRL COSMETIC MỸ PHẨM CAO CẤP" ["shop_id"]=> int(351987781) ["shop_name"]=> string(35) "GIRL COSMETIC MỸ PHẨM CAO CẤP" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-1122431B7002A0280000000150440501" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(20000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "912c68db0ea95c5f82c3e24ea5607f6a" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1677468240) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(270) "Giảm ngay ₫200.000 cho đơn hàng từ ₫880.000. Áp dụng đến 27-02-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(74) "shopee-ma-giam-200000-dong-girl-cosmetic-my-pham-cao-cap-GIRL3001672894114" ["started_date"]=> string(19) "27-11-2022 09:24:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(70) "[SHOPEE] Mã giảm 200000 đồng GIRL COSMETIC MỸ PHẨM CAO CẤP" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "63b06ee0ca16e156a27ab23e" ["started_time"]=> int(1669515840000) ["expired_time"]=> int(1677468240000) ["aff_link"]=> string(221) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D503788130910208%26signature%3Dc75919832b2b5ad74045b2c3755cd0098d82531c24296c9a42a8bdbb187d0870%26voucherCode%3DGIRL300" } [62]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(8) "TAPHNAB2" ["banner_link"]=> string(39) "https://shopee.vn/m/mien-phi-van-chuyen" ["content"]=> string(283) "Giảm ngay 10%, tối đa ₫5.000, cho đơn hàng từ ₫50.000. Áp dụng đến 28-02-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(0.1) ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["expired_date"]=> string(19) "28-02-2023 02:06:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(148) "https://shopee.vn/search?promotionId=504267236917248&signature=bfff589cbdf7f6e73c90c22341fa437d2a71a68ac493748d3ef6102b8ca6bf00&voucherCode=TAPHNAB2" } ["extra"]=> array(46) { ["promotionid"]=> int(504267236917248) ["voucher_code"]=> string(8) "TAPHNAB2" ["signature"]=> string(64) "bfff589cbdf7f6e73c90c22341fa437d2a71a68ac493748d3ef6102b8ca6bf00" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(5000000000) ["product_limit"]=> bool(true) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(1) ["start_time"]=> int(1669572540) ["end_time"]=> int(1677524760) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(10) ["reward_value"]=> int(0) ["reward_cap"]=> int(500000000) ["icon_hash"]=> string(32) "f44d75b7ec0f81c5d33d3ef6fafdc03c" ["icon_text"]=> string(41) "ĐỒ MẸ BÉ CAO CẤP BỈM HAN QUỐC" ["shop_id"]=> int(14509931) ["shop_name"]=> string(41) "ĐỒ MẸ BÉ CAO CẤP BỈM HAN QUỐC" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-F3F3E837B002A0280000000150444400" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(0) ["discount_percentage"]=> int(10) ["discount_cap"]=> int(500000000) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "f44d75b7ec0f81c5d33d3ef6fafdc03c" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1677524760) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(1000000) ["usage_terms"]=> string(283) "Giảm ngay 10%, tối đa ₫5.000, cho đơn hàng từ ₫50.000. Áp dụng đến 28-02-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(66) "shopee-ma-giam-10-do-me-be-cao-cap-bim-han-quoc-TAPHNAB21675271026" ["started_date"]=> string(19) "28-11-2022 01:09:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(65) "[SHOPEE] Mã giảm 10% ĐỒ MẸ BÉ CAO CẤP BỈM HAN QUỐC" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "63d94cb883faf718ca2b0806" ["started_time"]=> int(1669572540000) ["expired_time"]=> int(1677524760000) ["aff_link"]=> string(222) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D504267236917248%26signature%3Dbfff589cbdf7f6e73c90c22341fa437d2a71a68ac493748d3ef6102b8ca6bf00%26voucherCode%3DTAPHNAB2" } [63]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(9) "LIEMTUXA2" ["banner_link"]=> string(40) "https://shopee.vn/m/shop-moi-len-san-moi" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫250.000. Áp dụng đến 05-02-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(10000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "05-02-2023 10:23:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(149) "https://shopee.vn/search?promotionId=504546736914432&signature=872a8165a95399bf58508be03d8fe0eb6513f5b44133166c8df1a5bb766d3d00&voucherCode=LIEMTUXA2" } ["extra"]=> array(46) { ["promotionid"]=> int(504546736914432) ["voucher_code"]=> string(9) "LIEMTUXA2" ["signature"]=> string(64) "872a8165a95399bf58508be03d8fe0eb6513f5b44133166c8df1a5bb766d3d00" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(25000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(33) ["start_time"]=> int(1669605906) ["end_time"]=> int(1675567380) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(1000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "059d401888eb22e45340e7910405f941" ["icon_text"]=> string(37) "Linh Kiện Điện Máy TiệnÍch" ["shop_id"]=> int(59635694) ["shop_name"]=> string(37) "Linh Kiện Điện Máy TiệnÍch" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-752B82345802A0280000000150445401" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(1000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "059d401888eb22e45340e7910405f941" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1675567380) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(269) "Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫250.000. Áp dụng đến 05-02-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(74) "shopee-ma-giam-10000-dong-linh-kie-n-die-n-may-tienich-LIEMTUXA21672548494" ["started_date"]=> string(19) "28-11-2022 10:25:06" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(71) "[SHOPEE] Mã giảm 10000 đồng Linh Kiện Điện Máy TiệnÍch" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "63adcbe2b4e1c114821328e3" ["started_time"]=> int(1669605906000) ["expired_time"]=> int(1675567380000) ["aff_link"]=> string(223) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D504546736914432%26signature%3D872a8165a95399bf58508be03d8fe0eb6513f5b44133166c8df1a5bb766d3d00%26voucherCode%3DLIEMTUXA2" } [64]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(8) "SAFF20K2" ["banner_link"]=> string(31) "https://shopee.vn/m/ma-giam-gia" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫20.000 cho đơn hàng từ ₫585.000. Áp dụng đến 02-03-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(20000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "02-03-2023 00:39:31" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(148) "https://shopee.vn/search?promotionId=504942294597632&signature=404b103fb545b9b0fdcb40620f8d910ad16f31b7b29f807c4872cee5c7d3921d&voucherCode=SAFF20K2" } ["extra"]=> array(46) { ["promotionid"]=> int(504942294597632) ["voucher_code"]=> string(8) "SAFF20K2" ["signature"]=> string(64) "404b103fb545b9b0fdcb40620f8d910ad16f31b7b29f807c4872cee5c7d3921d" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(58500000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1669653571) ["end_time"]=> int(1677692371) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(2000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "bb3c4aa5642f721223f75170f87b46cb" ["icon_text"]=> string(29) "Saffron Kingdom Herb Official" ["shop_id"]=> int(485892885) ["shop_name"]=> string(29) "Saffron Kingdom Herb Official" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(true) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-A0C4216E0802A0280000000150450554" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(2000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "bb3c4aa5642f721223f75170f87b46cb" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1677692371) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(269) "Giảm ngay ₫20.000 cho đơn hàng từ ₫585.000. Áp dụng đến 02-03-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(74) "shopee-ma-giam-20000-dong-saffron-kingdom-herb-official-SAFF20K21669914115" ["started_date"]=> string(19) "28-11-2022 23:39:31" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(63) "[SHOPEE] Mã giảm 20000 đồng Saffron Kingdom Herb Official" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "63878ff597a51f2a0975cffa" ["started_time"]=> int(1669653571000) ["expired_time"]=> int(1677692371000) ["aff_link"]=> string(222) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D504942294597632%26signature%3D404b103fb545b9b0fdcb40620f8d910ad16f31b7b29f807c4872cee5c7d3921d%26voucherCode%3DSAFF20K2" } [65]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(9) "NHIN5HK5I" ["banner_link"]=> string(31) "https://shopee.vn/m/ma-giam-gia" ["content"]=> string(284) "Giảm ngay 5%, tối đa ₫40.000, cho đơn hàng từ ₫800.000. Áp dụng đến 06-02-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(0.05) ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["expired_date"]=> string(19) "06-02-2023 02:30:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(149) "https://shopee.vn/search?promotionId=505033519120384&signature=2427c2b652e26dfda8aa9b2dadcf2165b594cd8b534ccc9d3d0daba3ad703aee&voucherCode=NHIN5HK5I" } ["extra"]=> array(46) { ["promotionid"]=> int(505033519120384) ["voucher_code"]=> string(9) "NHIN5HK5I" ["signature"]=> string(64) "2427c2b652e26dfda8aa9b2dadcf2165b594cd8b534ccc9d3d0daba3ad703aee" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(80000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(1) ["start_time"]=> int(1669663925) ["end_time"]=> int(1675625400) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(5) ["reward_value"]=> int(0) ["reward_cap"]=> int(4000000000) ["icon_hash"]=> string(32) "973be3c5fb270671c8cc6d55fa7a8c7e" ["icon_text"]=> string(21) "#PTNacc" ["shop_id"]=> int(99909842) ["shop_name"]=> string(21) "#PTNacc" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-BA174A01D802A0280000000150451105" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(0) ["discount_percentage"]=> int(5) ["discount_cap"]=> int(4000000000) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "973be3c5fb270671c8cc6d55fa7a8c7e" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1675625400) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(500000) ["usage_terms"]=> string(284) "Giảm ngay 5%, tối đa ₫40.000, cho đơn hàng từ ₫800.000. Áp dụng đến 06-02-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(36) "shopee-ma-giam-5-NHIN5HK5I1671123763" ["started_date"]=> string(19) "29-11-2022 02:32:05" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(44) "[SHOPEE] Mã giảm 5% #PTNacc" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "639a054ea4bd5d750c0e3745" ["started_time"]=> int(1669663925000) ["expired_time"]=> int(1675625400000) ["aff_link"]=> string(223) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D505033519120384%26signature%3D2427c2b652e26dfda8aa9b2dadcf2165b594cd8b534ccc9d3d0daba3ad703aee%26voucherCode%3DNHIN5HK5I" } [66]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(6) "HOUS30" ["banner_link"]=> string(40) "https://shopee.vn/m/shop-moi-len-san-moi" ["content"]=> string(283) "Giảm ngay 30%, tối đa ₫7.000, cho đơn hàng từ ₫22.000. Áp dụng đến 03-03-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(0.3) ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["expired_date"]=> string(19) "03-03-2023 15:35:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(146) "https://shopee.vn/search?promotionId=505454393950224&signature=1a57db7ec6f313fec79ae17508d6889451d655a816a070b9ea7af991d57099ce&voucherCode=HOUS30" } ["extra"]=> array(47) { ["promotionid"]=> int(505454393950224) ["voucher_code"]=> string(6) "HOUS30" ["signature"]=> string(64) "1a57db7ec6f313fec79ae17508d6889451d655a816a070b9ea7af991d57099ce" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(2200000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1669714500) ["end_time"]=> int(1677832500) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(30) ["reward_value"]=> int(0) ["reward_cap"]=> int(700000000) ["icon_hash"]=> string(32) "f968e6ebf0c55bc0807408f93a9bef92" ["icon_text"]=> string(9) "House Kid" ["customised_labels"]=> array(1) { [0]=> array(1) { ["content"]=> string(31) "Voucher cho đơn hàng thứ 2" } } ["shop_id"]=> int(732201123) ["shop_name"]=> string(9) "House Kid" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-B21341CE8802A1280000000150454511" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(0) ["discount_percentage"]=> int(30) ["discount_cap"]=> int(700000000) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "f968e6ebf0c55bc0807408f93a9bef92" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1677832500) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(2) ["created_by"]=> int(2) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(3000000) ["usage_terms"]=> string(283) "Giảm ngay 30%, tối đa ₫7.000, cho đơn hàng từ ₫22.000. Áp dụng đến 03-03-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(44) "shopee-ma-giam-30-house-kid-HOUS301670863657" ["started_date"]=> string(19) "29-11-2022 16:35:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(33) "[SHOPEE] Mã giảm 30% House Kid" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "6396b63820e36c4481213fad" ["started_time"]=> int(1669714500000) ["expired_time"]=> int(1677832500000) ["aff_link"]=> string(220) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D505454393950224%26signature%3D1a57db7ec6f313fec79ae17508d6889451d655a816a070b9ea7af991d57099ce%26voucherCode%3DHOUS30" } [67]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(9) "NTECNTEC4" ["banner_link"]=> string(38) "https://shopee.vn/m/sieu-hoi-song-chat" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫20.000 cho đơn hàng từ ₫500.000. Áp dụng đến 03-03-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(20000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "03-03-2023 01:15:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(149) "https://shopee.vn/search?promotionId=505685080670208&signature=a9e7a93b6154c22c9dd4a276fb955d725292eeec2f207b0f6c5a8cc55122e4f1&voucherCode=NTECNTEC4" } ["extra"]=> array(46) { ["promotionid"]=> int(505685080670208) ["voucher_code"]=> string(9) "NTECNTEC4" ["signature"]=> string(64) "a9e7a93b6154c22c9dd4a276fb955d725292eeec2f207b0f6c5a8cc55122e4f1" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(50000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1669742100) ["end_time"]=> int(1677780900) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(2000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "25412f28df4dcae032f30432a1baff8c" ["icon_text"]=> string(5) "Ntech" ["shop_id"]=> int(728729828) ["shop_name"]=> string(5) "Ntech" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-FDEFE3E42802A0280000000150455444" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(2000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "25412f28df4dcae032f30432a1baff8c" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1677780900) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(269) "Giảm ngay ₫20.000 cho đơn hàng từ ₫500.000. Áp dụng đến 03-03-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(51) "shopee-ma-giam-20000-dong-ntech-NTECNTEC41671987654" ["started_date"]=> string(19) "30-11-2022 00:15:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(39) "[SHOPEE] Mã giảm 20000 đồng Ntech" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "63a490a671bd1b37f85400fd" ["started_time"]=> int(1669742100000) ["expired_time"]=> int(1677780900000) ["aff_link"]=> string(223) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D505685080670208%26signature%3Da9e7a93b6154c22c9dd4a276fb955d725292eeec2f207b0f6c5a8cc55122e4f1%26voucherCode%3DNTECNTEC4" } [68]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(9) "LEDOABCDF" ["banner_link"]=> string(31) "https://shopee.vn/m/ma-giam-gia" ["content"]=> string(268) "Giảm ngay ₫2.000 cho đơn hàng từ ₫150.000. Áp dụng đến 27-02-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(2000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "27-02-2023 10:00:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(149) "https://shopee.vn/search?promotionId=505950630166528&signature=452afeef01873e5c2b61634fd71ae039ec9ef5afcda267982a0e1ee85bb71a38&voucherCode=LEDOABCDF" } ["extra"]=> array(46) { ["promotionid"]=> int(505950630166528) ["voucher_code"]=> string(9) "LEDOABCDF" ["signature"]=> string(64) "452afeef01873e5c2b61634fd71ae039ec9ef5afcda267982a0e1ee85bb71a38" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(15000000000) ["product_limit"]=> bool(true) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(4) ["start_time"]=> int(1669773600) ["end_time"]=> int(1677466800) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(200000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "ce0f3877fd33ba3a9bcd16581229f5a4" ["icon_text"]=> string(38) "Màn Chụp Tự Bung thiên Trường" ["shop_id"]=> int(425078119) ["shop_name"]=> string(38) "Màn Chụp Tự Bung thiên Trường" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-FAD7E9B37802A0280000000150500440" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(200000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "ce0f3877fd33ba3a9bcd16581229f5a4" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1677466800) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(268) "Giảm ngay ₫2.000 cho đơn hàng từ ₫150.000. Áp dụng đến 27-02-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(74) "shopee-ma-giam-2000-dong-man-chup-tu-bung-thien-truong-LEDOABCDF1673110963" ["started_date"]=> string(19) "30-11-2022 09:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(71) "[SHOPEE] Mã giảm 2000 đồng Màn Chụp Tự Bung thiên Trường" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "63b8572295398c4ebd5f40f3" ["started_time"]=> int(1669773600000) ["expired_time"]=> int(1677466800000) ["aff_link"]=> string(223) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D505950630166528%26signature%3D452afeef01873e5c2b61634fd71ae039ec9ef5afcda267982a0e1ee85bb71a38%26voucherCode%3DLEDOABCDF" } [69]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(8) "BAIL1130" ["banner_link"]=> string(38) "https://shopee.vn/m/sieu-hoi-song-chat" ["content"]=> string(268) "Giảm ngay ₫8.000 cho đơn hàng từ ₫298.000. Áp dụng đến 28-02-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(8000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "28-02-2023 22:59:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(148) "https://shopee.vn/search?promotionId=505981348298752&signature=8565a8d7c7dfdc7f2b85f880d9b8bda9c7e08159564ca21085f7b9ca3a53ec93&voucherCode=BAIL1130" } ["extra"]=> array(46) { ["promotionid"]=> int(505981348298752) ["voucher_code"]=> string(8) "BAIL1130" ["signature"]=> string(64) "8565a8d7c7dfdc7f2b85f880d9b8bda9c7e08159564ca21085f7b9ca3a53ec93" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(29800000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1669777380) ["end_time"]=> int(1677599940) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(800000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "402adca9d9ff6ce39d8211463e56a8ff" ["icon_text"]=> string(6) "Sakora" ["shop_id"]=> int(258890161) ["shop_name"]=> string(6) "Sakora" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-DF3EC81F3802A0280000000150500455" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(800000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "402adca9d9ff6ce39d8211463e56a8ff" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1677599940) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(268) "Giảm ngay ₫8.000 cho đơn hàng từ ₫298.000. Áp dụng đến 28-02-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(50) "shopee-ma-giam-8000-dong-sakora-BAIL11301675356350" ["started_date"]=> string(19) "30-11-2022 10:03:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(39) "[SHOPEE] Mã giảm 8000 đồng Sakora" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "63da9b568123b766ae427ee3" ["started_time"]=> int(1669777380000) ["expired_time"]=> int(1677599940000) ["aff_link"]=> string(222) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D505981348298752%26signature%3D8565a8d7c7dfdc7f2b85f880d9b8bda9c7e08159564ca21085f7b9ca3a53ec93%26voucherCode%3DBAIL1130" } [70]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(8) "MYPHCA11" ["banner_link"]=> string(31) "https://shopee.vn/m/ma-giam-gia" ["content"]=> string(278) "Giảm ngay 2%, tối đa ₫15.000, cho đơn hàng từ ₫0. Áp dụng đến 28-02-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(0.02) ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["expired_date"]=> string(19) "28-02-2023 23:59:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(148) "https://shopee.vn/search?promotionId=506169665388544&signature=5bc05871fa5213b9f7b38ec347ea7b8e061d2632f3fde44ad8d06286877cd1c8&voucherCode=MYPHCA11" } ["extra"]=> array(47) { ["promotionid"]=> int(506169665388544) ["voucher_code"]=> string(8) "MYPHCA11" ["signature"]=> string(64) "5bc05871fa5213b9f7b38ec347ea7b8e061d2632f3fde44ad8d06286877cd1c8" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(0) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1669799580) ["end_time"]=> int(1677603540) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(2) ["reward_value"]=> int(0) ["reward_cap"]=> int(1500000000) ["icon_hash"]=> string(32) "a18cf4d702cfde421599665d578ba957" ["icon_text"]=> string(8) "CAMYLLIA" ["customised_labels"]=> array(1) { [0]=> array(1) { ["content"]=> string(26) "Voucher khách hàng mới" } } ["shop_id"]=> int(33642592) ["shop_name"]=> string(8) "CAMYLLIA" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-7AD78BC4A802A0280000000150501145" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(0) ["discount_percentage"]=> int(2) ["discount_cap"]=> int(1500000000) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "a18cf4d702cfde421599665d578ba957" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1677603540) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(1) ["created_by"]=> int(2) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(200000) ["usage_terms"]=> string(278) "Giảm ngay 2%, tối đa ₫15.000, cho đơn hàng từ ₫0. Áp dụng đến 28-02-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(44) "shopee-ma-giam-2-camyllia-MYPHCA111671123698" ["started_date"]=> string(19) "30-11-2022 16:13:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(31) "[SHOPEE] Mã giảm 2% CAMYLLIA" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "6398b36f557ee90c2579c852" ["started_time"]=> int(1669799580000) ["expired_time"]=> int(1677603540000) ["aff_link"]=> string(222) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D506169665388544%26signature%3D5bc05871fa5213b9f7b38ec347ea7b8e061d2632f3fde44ad8d06286877cd1c8%26voucherCode%3DMYPHCA11" } [71]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(7) "RESDABS" ["banner_link"]=> string(39) "https://shopee.vn/m/mien-phi-van-chuyen" ["content"]=> string(268) "Giảm ngay ₫7.000 cho đơn hàng từ ₫499.999. Áp dụng đến 28-02-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(7000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "28-02-2023 23:59:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(147) "https://shopee.vn/search?promotionId=506212254072832&signature=20ff74a8c07b3ccef13c363ea6caab8482c782bbecc6414b2959c886dd8564ed&voucherCode=RESDABS" } ["extra"]=> array(46) { ["promotionid"]=> int(506212254072832) ["voucher_code"]=> string(7) "RESDABS" ["signature"]=> string(64) "20ff74a8c07b3ccef13c363ea6caab8482c782bbecc6414b2959c886dd8564ed" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(49999900000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1669804500) ["end_time"]=> int(1677603540) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(700000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "05a0d5c56d00e1c21b53f0a08356efc1" ["icon_text"]=> string(16) "Resdani Funiture" ["shop_id"]=> int(324832445) ["shop_name"]=> string(16) "Resdani Funiture" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(true) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-E5E9C1B1F802A0280000000150501411" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(700000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "05a0d5c56d00e1c21b53f0a08356efc1" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1677603540) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(268) "Giảm ngay ₫7.000 cho đơn hàng từ ₫499.999. Áp dụng đến 28-02-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(59) "shopee-ma-giam-7000-dong-resdani-funiture-RESDABS1672592455" ["started_date"]=> string(19) "30-11-2022 17:35:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(49) "[SHOPEE] Mã giảm 7000 đồng Resdani Funiture" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "63b06e6aca16e156a27ab21f" ["started_time"]=> int(1669804500000) ["expired_time"]=> int(1677603540000) ["aff_link"]=> string(221) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D506212254072832%26signature%3D20ff74a8c07b3ccef13c363ea6caab8482c782bbecc6414b2959c886dd8564ed%26voucherCode%3DRESDABS" } [72]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(8) "BABYK20K" ["banner_link"]=> string(31) "https://shopee.vn/m/ma-giam-gia" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫20.000 cho đơn hàng từ ₫300.000. Áp dụng đến 28-02-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(20000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "28-02-2023 21:24:36" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(148) "https://shopee.vn/search?promotionId=506293615460352&signature=94b121e9dcb44e12de34052f4a53ed76da3ad6054686634756cbc1a52db6d8d0&voucherCode=BABYK20K" } ["extra"]=> array(46) { ["promotionid"]=> int(506293615460352) ["voucher_code"]=> string(8) "BABYK20K" ["signature"]=> string(64) "94b121e9dcb44e12de34052f4a53ed76da3ad6054686634756cbc1a52db6d8d0" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(30000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(1) ["start_time"]=> int(1669814676) ["end_time"]=> int(1677594276) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(2000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "e44df086bfaeee380f7e1342d38f9c8f" ["icon_text"]=> string(30) "Babyking Hàng Đầu Mẹ&Bé" ["shop_id"]=> int(477359708) ["shop_name"]=> string(30) "Babyking Hàng Đầu Mẹ&Bé" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-6CCDA9CCA802A0280000000150501540" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(2000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "e44df086bfaeee380f7e1342d38f9c8f" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1677594276) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(269) "Giảm ngay ₫20.000 cho đơn hàng từ ₫300.000. Áp dụng đến 28-02-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(68) "shopee-ma-giam-20000-dong-babyking-hang-dau-me-be-BABYK20K1673715647" ["started_date"]=> string(19) "30-11-2022 20:24:36" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(64) "[SHOPEE] Mã giảm 20000 đồng Babyking Hàng Đầu Mẹ&Bé" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "63c191c145770e20e7600008" ["started_time"]=> int(1669814676000) ["expired_time"]=> int(1677594276000) ["aff_link"]=> string(222) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D506293615460352%26signature%3D94b121e9dcb44e12de34052f4a53ed76da3ad6054686634756cbc1a52db6d8d0%26voucherCode%3DBABYK20K" } [73]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(8) "BABYK30K" ["banner_link"]=> string(31) "https://shopee.vn/m/ma-giam-gia" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫30.000 cho đơn hàng từ ₫450.000. Áp dụng đến 28-02-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(30000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "28-02-2023 21:25:09" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(148) "https://shopee.vn/search?promotionId=506294051667968&signature=fbd1ba38b0b0aff20f98882ff8d04dc4cfd80d7ef630e26677a429cf5ef354be&voucherCode=BABYK30K" } ["extra"]=> array(46) { ["promotionid"]=> int(506294051667968) ["voucher_code"]=> string(8) "BABYK30K" ["signature"]=> string(64) "fbd1ba38b0b0aff20f98882ff8d04dc4cfd80d7ef630e26677a429cf5ef354be" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(45000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1669814709) ["end_time"]=> int(1677594309) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(3000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "e44df086bfaeee380f7e1342d38f9c8f" ["icon_text"]=> string(30) "Babyking Hàng Đầu Mẹ&Bé" ["shop_id"]=> int(477359708) ["shop_name"]=> string(30) "Babyking Hàng Đầu Mẹ&Bé" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-7213A9CCA802A0280000000150501540" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(3000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "e44df086bfaeee380f7e1342d38f9c8f" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1677594309) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(269) "Giảm ngay ₫30.000 cho đơn hàng từ ₫450.000. Áp dụng đến 28-02-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(68) "shopee-ma-giam-30000-dong-babyking-hang-dau-me-be-BABYK30K1671469291" ["started_date"]=> string(19) "30-11-2022 20:25:09" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(64) "[SHOPEE] Mã giảm 30000 đồng Babyking Hàng Đầu Mẹ&Bé" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "639f4add772ecb657778dc6a" ["started_time"]=> int(1669814709000) ["expired_time"]=> int(1677594309000) ["aff_link"]=> string(222) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D506294051667968%26signature%3Dfbd1ba38b0b0aff20f98882ff8d04dc4cfd80d7ef630e26677a429cf5ef354be%26voucherCode%3DBABYK30K" } [74]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(9) "MAONO1202" ["banner_link"]=> string(39) "https://shopee.vn/m/mien-phi-van-chuyen" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫25.000 cho đơn hàng từ ₫500.000. Áp dụng đến 28-02-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(25000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "28-02-2023 22:59:09" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(149) "https://shopee.vn/search?promotionId=505410638970880&signature=85850d2b366dc41cc027c959dafefbe090d2c466918259b0640fbae3a782821c&voucherCode=MAONO1202" } ["extra"]=> array(46) { ["promotionid"]=> int(505410638970880) ["voucher_code"]=> string(9) "MAONO1202" ["signature"]=> string(64) "85850d2b366dc41cc027c959dafefbe090d2c466918259b0640fbae3a782821c" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(50000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(28) ["start_time"]=> int(1669824009) ["end_time"]=> int(1677599949) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(2500000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "8af43f5440ba8029a755894cd27952db" ["icon_text"]=> string(20) "MAONO OFFICIAL STORE" ["shop_id"]=> int(339663395) ["shop_name"]=> string(20) "MAONO OFFICIAL STORE" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(true) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-A3314BE68802A0280000000150454445" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(2500000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "8af43f5440ba8029a755894cd27952db" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1677599949) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(269) "Giảm ngay ₫25.000 cho đơn hàng từ ₫500.000. Áp dụng đến 28-02-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(66) "shopee-ma-giam-25000-dong-maono-official-store-MAONO12021675271043" ["started_date"]=> string(19) "30-11-2022 23:00:09" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(54) "[SHOPEE] Mã giảm 25000 đồng MAONO OFFICIAL STORE" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "63d94cd283faf718ca2b0823" ["started_time"]=> int(1669824009000) ["expired_time"]=> int(1677599949000) ["aff_link"]=> string(223) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D505410638970880%26signature%3D85850d2b366dc41cc027c959dafefbe090d2c466918259b0640fbae3a782821c%26voucherCode%3DMAONO1202" } [75]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(9) "MAONO1204" ["banner_link"]=> string(39) "https://shopee.vn/m/mien-phi-van-chuyen" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫50.000 cho đơn hàng từ ₫950.000. Áp dụng đến 28-02-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(50000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "28-02-2023 22:59:57" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(149) "https://shopee.vn/search?promotionId=505408910639104&signature=9e2234a308bb135bde5680d0ac420c8d6af4005a2089c558d9806058d7afbf3b&voucherCode=MAONO1204" } ["extra"]=> array(46) { ["promotionid"]=> int(505408910639104) ["voucher_code"]=> string(9) "MAONO1204" ["signature"]=> string(64) "9e2234a308bb135bde5680d0ac420c8d6af4005a2089c558d9806058d7afbf3b" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(95000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(9) ["start_time"]=> int(1669824057) ["end_time"]=> int(1677599997) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(5000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "8af43f5440ba8029a755894cd27952db" ["icon_text"]=> string(20) "MAONO OFFICIAL STORE" ["shop_id"]=> int(339663395) ["shop_name"]=> string(20) "MAONO OFFICIAL STORE" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(true) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-CEDCE3B3D802A0280000000150454444" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(5000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "8af43f5440ba8029a755894cd27952db" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1677599997) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(269) "Giảm ngay ₫50.000 cho đơn hàng từ ₫950.000. Áp dụng đến 28-02-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(66) "shopee-ma-giam-50000-dong-maono-official-store-MAONO12041675270979" ["started_date"]=> string(19) "30-11-2022 23:00:57" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(54) "[SHOPEE] Mã giảm 50000 đồng MAONO OFFICIAL STORE" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "63d94cc583faf718ca2b0813" ["started_time"]=> int(1669824057000) ["expired_time"]=> int(1677599997000) ["aff_link"]=> string(223) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D505408910639104%26signature%3D9e2234a308bb135bde5680d0ac420c8d6af4005a2089c558d9806058d7afbf3b%26voucherCode%3DMAONO1204" } [76]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(9) "WHITMGG23" ["banner_link"]=> string(39) "https://shopee.vn/m/mien-phi-van-chuyen" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫20.000 cho đơn hàng từ ₫299.000. Áp dụng đến 28-02-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(20000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "28-02-2023 14:00:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(149) "https://shopee.vn/search?promotionId=501685852520448&signature=0b506932c59ec9616a1966bb677cdb6009e660d2d2e4a9f06b5b9433bc8d0f7d&voucherCode=WHITMGG23" } ["extra"]=> array(47) { ["promotionid"]=> int(501685852520448) ["voucher_code"]=> string(9) "WHITMGG23" ["signature"]=> string(64) "0b506932c59ec9616a1966bb677cdb6009e660d2d2e4a9f06b5b9433bc8d0f7d" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(29900000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1669827540) ["end_time"]=> int(1677567600) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(2000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "48b0a11047d524bde66e2c12918c3965" ["icon_text"]=> string(10) "White_Skin" ["customised_labels"]=> array(1) { [0]=> array(1) { ["content"]=> string(26) "Voucher khách hàng mới" } } ["shop_id"]=> int(470503141) ["shop_name"]=> string(10) "White_Skin" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-7B3788BF3AA8A0280000000150401015" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(2000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "48b0a11047d524bde66e2c12918c3965" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1677567600) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(1) ["created_by"]=> int(2) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(269) "Giảm ngay ₫20.000 cho đơn hàng từ ₫299.000. Áp dụng đến 28-02-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(56) "shopee-ma-giam-20000-dong-white_skin-WHITMGG231669827664" ["started_date"]=> string(19) "30-11-2022 23:59:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(44) "[SHOPEE] Mã giảm 20000 đồng White_Skin" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "63863e5f923994027225686c" ["started_time"]=> int(1669827540000) ["expired_time"]=> int(1677567600000) ["aff_link"]=> string(223) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D501685852520448%26signature%3D0b506932c59ec9616a1966bb677cdb6009e660d2d2e4a9f06b5b9433bc8d0f7d%26voucherCode%3DWHITMGG23" } [77]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(6) "HCUT12" ["banner_link"]=> string(37) "https://shopee.vn/m/sieu-sale-hoan-xu" ["content"]=> string(214) "Chỉ áp dụng trên App cho một số sản phẩm tham gia chương trình nhất định. Nhập mã HCUT12 giảm 8% tối đa 20000Đ cho đơn từ 350000Đ. HSD: 23:59 31/12/2023. Số lượng có hạn." ["discount"]=> float(0.08) ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["expired_date"]=> string(19) "31-12-2023 23:59:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(146) "https://shopee.vn/search?promotionId=506203922874368&signature=d28464bad343b00ad7a0e0cac1e986521327ae9d1d7ed2ed4ea6cc60c52548f5&voucherCode=HCUT12" } ["extra"]=> array(47) { ["promotionid"]=> int(506203922874368) ["voucher_code"]=> string(6) "HCUT12" ["signature"]=> string(64) "d28464bad343b00ad7a0e0cac1e986521327ae9d1d7ed2ed4ea6cc60c52548f5" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(35000000000) ["product_limit"]=> bool(true) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(100) ["start_time"]=> int(1669827600) ["end_time"]=> int(1704041940) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(8) ["reward_value"]=> int(0) ["reward_cap"]=> int(2000000000) ["icon_hash"]=> string(32) "7f06ff7d933f5c32c1c96c5f36465678" ["icon_text"]=> string(32) "Unilever - Chăm sóc Gia đình" ["shop_id"]=> int(26947756) ["shop_name"]=> string(32) "Unilever - Chăm sóc Gia đình" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(true) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-70C38A21F802A0280000000150501405" ["fully_redeemed"]=> bool(true) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(0) ["discount_percentage"]=> int(8) ["discount_cap"]=> int(2000000000) ["left_count"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "7f06ff7d933f5c32c1c96c5f36465678" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(true) ["claim_end_time"]=> int(1704041940) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(1) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(800000) ["usage_terms"]=> string(214) "Chỉ áp dụng trên App cho một số sản phẩm tham gia chương trình nhất định. Nhập mã HCUT12 giảm 8% tối đa 20000Đ cho đơn từ 350000Đ. HSD: 23:59 31/12/2023. Số lượng có hạn." ["devices"]=> array(2) { [0]=> string(3) "iOS" [1]=> string(7) "Android" } } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(60) "shopee-ma-giam-8-unilever-cham-soc-gia-dinh-HCUT121670842843" ["started_date"]=> string(19) "01-12-2022 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(55) "[SHOPEE] Mã giảm 8% Unilever - Chăm sóc Gia đình" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "63885549dbffe520146d3852" ["started_time"]=> int(1669827600000) ["expired_time"]=> int(1704041940000) ["aff_link"]=> string(220) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D506203922874368%26signature%3Dd28464bad343b00ad7a0e0cac1e986521327ae9d1d7ed2ed4ea6cc60c52548f5%26voucherCode%3DHCUT12" } [78]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(19) "FSV-505453823524864" ["banner_link"]=> string(31) "https://shopee.vn/m/ma-giam-gia" ["content"]=> string(704) "Sử dụng mã miễn phí vận chuyển tối đa 20K cho đơn hàng từ 0Đ thỏa điều kiện ưu đãi khi mua hàng trên Shopee.
Hạn sử dụng 7 ngày kể từ ngày lưu mã về ví voucher.
Áp dụng cho đơn hàng sử dụng phương thức vận chuyển: Nhanh
Chỉ áp dụng cho một số người bán nhất định.
Chỉ áp dụng cho khách hàng nhận được thông báo ưu đãi
Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee.
Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước." ["discount"]=> int(0) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "19-01-2038 02:14:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(159) "https://shopee.vn/search?promotionId=505453823524864&signature=fe236db96909fff9e5a20b386c87bf9a48f222d48d4a61262eba48bf2fc719d5&voucherCode=FSV-505453823524864" } ["extra"]=> array(38) { ["promotionid"]=> int(505453823524864) ["voucher_code"]=> string(19) "FSV-505453823524864" ["signature"]=> string(64) "fe236db96909fff9e5a20b386c87bf9a48f222d48d4a61262eba48bf2fc719d5" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(0) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(85) ["start_time"]=> int(1669827600) ["end_time"]=> int(2147454840) ["claim_start_time"]=> int(1669827600) ["valid_days"]=> int(7) ["reward_type"]=> int(2) ["title"]=> string(16) "Shopee Home Club" ["use_link"]=> string(29) "https://shopee.vn/m/home-club" ["customised_labels"]=> array(1) { [0]=> array(1) { ["content"]=> string(20) "Đơn hàng từ 0Đ" } } ["shop_id"]=> int(0) ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(35) "MP-AC0D41CE8802A0280000000150454511" ["fully_redeemed"]=> bool(true) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1672505940) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(604800) ["type"]=> int(1) } ["voucher_landing_page"]=> int(0) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(668) "Sử dụng mã miễn phí vận chuyển tối đa 20K cho đơn hàng từ 0Đ thỏa điều kiện ưu đãi khi mua hàng trên Shopee. Hạn sử dụng 7 ngày kể từ ngày lưu mã về ví voucher. Áp dụng cho đơn hàng sử dụng phương thức vận chuyển: Nhanh Chỉ áp dụng cho một số người bán nhất định. Chỉ áp dụng cho khách hàng nhận được thông báo ưu đãi Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee. Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước." ["devices"]=> array(2) { [0]=> string(3) "iOS" [1]=> string(7) "Android" } } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(59) "shopee-ma-mien-phi-van-chuyen-FSV-5054538235248641675415937" ["started_date"]=> string(19) "01-12-2022 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(39) "[SHOPEE] Mã miễn phí vận chuyển" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "6396e37104fcd00cff2d2683" ["started_time"]=> int(1669827600000) ["expired_time"]=> int(2147454840000) ["aff_link"]=> string(233) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D505453823524864%26signature%3Dfe236db96909fff9e5a20b386c87bf9a48f222d48d4a61262eba48bf2fc719d5%26voucherCode%3DFSV-505453823524864" } [79]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(9) "DOCHTHOG1" ["banner_link"]=> string(31) "https://shopee.vn/m/ma-giam-gia" ["content"]=> string(272) "Giảm ngay ₫690.000 cho đơn hàng từ ₫2.000.000. Áp dụng đến 02-03-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(690000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "02-03-2023 10:39:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(149) "https://shopee.vn/search?promotionId=506693944999936&signature=f4680ed3d04768e965a141d3c4272945797fe98274388604941482ba428444d6&voucherCode=DOCHTHOG1" } ["extra"]=> array(46) { ["promotionid"]=> int(506693944999936) ["voucher_code"]=> string(9) "DOCHTHOG1" ["signature"]=> string(64) "f4680ed3d04768e965a141d3c4272945797fe98274388604941482ba428444d6" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(200000000000) ["product_limit"]=> bool(true) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1669861800) ["end_time"]=> int(1677728340) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(69000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "7600c9d330dde99fc2e7dc34bdec8417" ["icon_text"]=> string(11) "Bi's House " ["shop_id"]=> int(37883219) ["shop_name"]=> string(11) "Bi's House " ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-D40AC1C40202A0280000000150505111" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(69000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "7600c9d330dde99fc2e7dc34bdec8417" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1677728340) ["reminder_pn_setting"]=> int(0) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(0) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(272) "Giảm ngay ₫690.000 cho đơn hàng từ ₫2.000.000. Áp dụng đến 02-03-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(57) "shopee-ma-giam-690000-dong-bi-s-house-DOCHTHOG11671728443" ["started_date"]=> string(19) "01-12-2022 09:30:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(46) "[SHOPEE] Mã giảm 690000 đồng Bi's House " ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "63a33f5cd83728597a282062" ["started_time"]=> int(1669861800000) ["expired_time"]=> int(1677728340000) ["aff_link"]=> string(223) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D506693944999936%26signature%3Df4680ed3d04768e965a141d3c4272945797fe98274388604941482ba428444d6%26voucherCode%3DDOCHTHOG1" } [80]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(9) "SENN22526" ["banner_link"]=> string(31) "https://shopee.vn/m/ma-giam-gia" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫20.000 cho đơn hàng từ ₫229.000. Áp dụng đến 01-03-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(20000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "01-03-2023 23:59:05" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(149) "https://shopee.vn/search?promotionId=506829923074064&signature=37d13fef196397e4b19343350a64e3664775915d0999458684db8f708d8a209d&voucherCode=SENN22526" } ["extra"]=> array(46) { ["promotionid"]=> int(506829923074064) ["voucher_code"]=> string(9) "SENN22526" ["signature"]=> string(64) "37d13fef196397e4b19343350a64e3664775915d0999458684db8f708d8a209d" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(22900000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(2) ["start_time"]=> int(1669878605) ["end_time"]=> int(1677689945) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(2000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "1e25d7cb04f2c0bf02d0260aa8fee551" ["icon_text"]=> string(14) "SenNai VietNam" ["shop_id"]=> int(64128837) ["shop_name"]=> string(14) "SenNai VietNam" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(true) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-E0C1C09C5202A1280000000150505511" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(2000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "1e25d7cb04f2c0bf02d0260aa8fee551" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1677689945) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(269) "Giảm ngay ₫20.000 cho đơn hàng từ ₫229.000. Áp dụng đến 01-03-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(60) "shopee-ma-giam-20000-dong-sennai-vietnam-SENN225261671124514" ["started_date"]=> string(19) "01-12-2022 14:10:05" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(48) "[SHOPEE] Mã giảm 20000 đồng SenNai VietNam" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "6398b3b6557ee90c2579c927" ["started_time"]=> int(1669878605000) ["expired_time"]=> int(1677689945000) ["aff_link"]=> string(223) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D506829923074064%26signature%3D37d13fef196397e4b19343350a64e3664775915d0999458684db8f708d8a209d%26voucherCode%3DSENN22526" } [81]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(8) "PHIL1EAA" ["banner_link"]=> string(38) "https://shopee.vn/m/sieu-hoi-song-chat" ["content"]=> string(268) "Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫70.000. Áp dụng đến 28-02-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(10000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "28-02-2023 16:42:33" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(148) "https://shopee.vn/search?promotionId=507601221697536&signature=c2d237eb2aaca4ee8749c7a44a0da3d6cb5e9092a368beb6482270988370b00c&voucherCode=PHIL1EAA" } ["extra"]=> array(46) { ["promotionid"]=> int(507601221697536) ["voucher_code"]=> string(8) "PHIL1EAA" ["signature"]=> string(64) "c2d237eb2aaca4ee8749c7a44a0da3d6cb5e9092a368beb6482270988370b00c" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(7000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1669970553) ["end_time"]=> int(1677577353) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(1000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "626e19ff5837a8a29ec9db80a359a99f" ["icon_text"]=> string(14) "LK Supper Shop" ["shop_id"]=> int(156715896) ["shop_name"]=> string(14) "LK Supper Shop" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-8BF442A3D202A0280000000150514441" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(1000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "626e19ff5837a8a29ec9db80a359a99f" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1677577353) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(0) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(268) "Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫70.000. Áp dụng đến 28-02-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(59) "shopee-ma-giam-10000-dong-lk-supper-shop-PHIL1EAA1672592470" ["started_date"]=> string(19) "02-12-2022 15:42:33" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(48) "[SHOPEE] Mã giảm 10000 đồng LK Supper Shop" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "63b06e5aca16e156a27ab20c" ["started_time"]=> int(1669970553000) ["expired_time"]=> int(1677577353000) ["aff_link"]=> string(222) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D507601221697536%26signature%3Dc2d237eb2aaca4ee8749c7a44a0da3d6cb5e9092a368beb6482270988370b00c%26voucherCode%3DPHIL1EAA" } [82]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(9) "MINHK2022" ["banner_link"]=> string(33) "https://shopee.vn/m/shop-xu-huong" ["content"]=> string(284) "Giảm ngay 20%, tối đa ₫10.000, cho đơn hàng từ ₫50.000. Áp dụng đến 01-03-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(0.2) ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["expired_date"]=> string(19) "01-03-2023 18:24:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(149) "https://shopee.vn/search?promotionId=507653080432640&signature=a75bb9548f411f7c160370b320deb6f201878a30973a2ba3cfce2dd96c95cc20&voucherCode=MINHK2022" } ["extra"]=> array(46) { ["promotionid"]=> int(507653080432640) ["voucher_code"]=> string(9) "MINHK2022" ["signature"]=> string(64) "a75bb9548f411f7c160370b320deb6f201878a30973a2ba3cfce2dd96c95cc20" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(5000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(22) ["start_time"]=> int(1669976640) ["end_time"]=> int(1677669840) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(20) ["reward_value"]=> int(0) ["reward_cap"]=> int(1000000000) ["icon_hash"]=> string(32) "b2a2bef6bce05ea29249f8ddc522cc34" ["icon_text"]=> string(15) "MINHNGOCXSHOPVN" ["shop_id"]=> int(70178332) ["shop_name"]=> string(15) "MINHNGOCXSHOPVN" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-A529409F9202A0280000000150514511" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(0) ["discount_percentage"]=> int(20) ["discount_cap"]=> int(1000000000) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "b2a2bef6bce05ea29249f8ddc522cc34" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1677669840) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(2000000) ["usage_terms"]=> string(284) "Giảm ngay 20%, tối đa ₫10.000, cho đơn hàng từ ₫50.000. Áp dụng đến 01-03-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(53) "shopee-ma-giam-20-minhngocxshopvn-MINHK20221674753417" ["started_date"]=> string(19) "02-12-2022 17:24:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(39) "[SHOPEE] Mã giảm 20% MINHNGOCXSHOPVN" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "63c829870e529e68dc150d15" ["started_time"]=> int(1669976640000) ["expired_time"]=> int(1677669840000) ["aff_link"]=> string(223) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D507653080432640%26signature%3Da75bb9548f411f7c160370b320deb6f201878a30973a2ba3cfce2dd96c95cc20%26voucherCode%3DMINHK2022" } [83]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(9) "SHOPOBLOK" ["banner_link"]=> string(31) "https://shopee.vn/m/ma-giam-gia" ["content"]=> string(279) "Giảm ngay 12%, tối đa ₫13.000, cho đơn hàng từ ₫0. Áp dụng đến 10-02-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(0.12) ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["expired_date"]=> string(19) "10-02-2023 02:06:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(149) "https://shopee.vn/search?promotionId=507920215621632&signature=b82e1b15b17f52791b4c1ab1f0a0e51c9d2c4d50a37fb78a7293923079487803&voucherCode=SHOPOBLOK" } ["extra"]=> array(46) { ["promotionid"]=> int(507920215621632) ["voucher_code"]=> string(9) "SHOPOBLOK" ["signature"]=> string(64) "b82e1b15b17f52791b4c1ab1f0a0e51c9d2c4d50a37fb78a7293923079487803" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(0) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1670008085) ["end_time"]=> int(1675969560) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(12) ["reward_value"]=> int(0) ["reward_cap"]=> int(1300000000) ["icon_hash"]=> string(32) "b61cfe02255e902bbb8cea6b7163de1f" ["icon_text"]=> string(32) "CTY DƯỢC MỸ PHẨM BAMBOO" ["shop_id"]=> int(234416895) ["shop_name"]=> string(32) "CTY DƯỢC MỸ PHẨM BAMBOO" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-161A0A1C7202A0280000000150515505" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(0) ["discount_percentage"]=> int(12) ["discount_cap"]=> int(1300000000) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "b61cfe02255e902bbb8cea6b7163de1f" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1675969560) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(1200000) ["usage_terms"]=> string(279) "Giảm ngay 12%, tối đa ₫13.000, cho đơn hàng từ ₫0. Áp dụng đến 10-02-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(63) "shopee-ma-giam-12-cty-duo-c-my-pha-m-bamboo-SHOPOBLOK1671123707" ["started_date"]=> string(19) "03-12-2022 02:08:05" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(56) "[SHOPEE] Mã giảm 12% CTY DƯỢC MỸ PHẨM BAMBOO" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "6398b379557ee90c2579c87f" ["started_time"]=> int(1670008085000) ["expired_time"]=> int(1675969560000) ["aff_link"]=> string(223) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D507920215621632%26signature%3Db82e1b15b17f52791b4c1ab1f0a0e51c9d2c4d50a37fb78a7293923079487803%26voucherCode%3DSHOPOBLOK" } [84]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(6) "TULI34" ["banner_link"]=> string(31) "https://shopee.vn/m/ma-giam-gia" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫30.000 cho đơn hàng từ ₫399.000. Áp dụng đến 06-03-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(30000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "06-03-2023 12:07:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(146) "https://shopee.vn/search?promotionId=508188140634112&signature=4ecfc23ad42777928158a682d1f9484366e95e6f454a4dc976544567eed1752b&voucherCode=TULI34" } ["extra"]=> array(46) { ["promotionid"]=> int(508188140634112) ["voucher_code"]=> string(6) "TULI34" ["signature"]=> string(64) "4ecfc23ad42777928158a682d1f9484366e95e6f454a4dc976544567eed1752b" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(39900000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(24) ["start_time"]=> int(1670040420) ["end_time"]=> int(1678079220) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(3000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "f9279f0fd26d4cd9af86271387a9b81f" ["icon_text"]=> string(15) "tulidu clothing" ["shop_id"]=> int(374514175) ["shop_name"]=> string(15) "tulidu clothing" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-F213C34E2202A0280000000150540501" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(3000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "f9279f0fd26d4cd9af86271387a9b81f" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1678079220) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(269) "Giảm ngay ₫30.000 cho đơn hàng từ ₫399.000. Áp dụng đến 06-03-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(58) "shopee-ma-giam-30000-dong-tulidu-clothing-TULI341673024432" ["started_date"]=> string(19) "03-12-2022 11:07:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(49) "[SHOPEE] Mã giảm 30000 đồng tulidu clothing" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "63b705cbb784165af954eefd" ["started_time"]=> int(1670040420000) ["expired_time"]=> int(1678079220000) ["aff_link"]=> string(220) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D508188140634112%26signature%3D4ecfc23ad42777928158a682d1f9484366e95e6f454a4dc976544567eed1752b%26voucherCode%3DTULI34" } [85]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(8) "THOSEIII" ["banner_link"]=> string(33) "https://shopee.vn/m/shop-xu-huong" ["content"]=> string(279) "Giảm ngay 25%, tối đa ₫10.000, cho đơn hàng từ ₫0. Áp dụng đến 07-03-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(0.25) ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["expired_date"]=> string(19) "07-03-2023 12:04:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(148) "https://shopee.vn/search?promotionId=508232927133696&signature=b010e205f32c8703b6066ec314775c03c756718d3459840fd1551862f487b5ee&voucherCode=THOSEIII" } ["extra"]=> array(46) { ["promotionid"]=> int(508232927133696) ["voucher_code"]=> string(8) "THOSEIII" ["signature"]=> string(64) "b010e205f32c8703b6066ec314775c03c756718d3459840fd1551862f487b5ee" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(0) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(2) ["start_time"]=> int(1670045400) ["end_time"]=> int(1678165440) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(25) ["reward_value"]=> int(0) ["reward_cap"]=> int(1000000000) ["icon_hash"]=> string(32) "dddbb0a0be35cea2c23ec14c7d671b95" ["icon_text"]=> string(12) "Those Studio" ["shop_id"]=> int(821827718) ["shop_name"]=> string(12) "Those Studio" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-2D2D2B9B7202A0280000000150540550" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(0) ["discount_percentage"]=> int(25) ["discount_cap"]=> int(1000000000) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "dddbb0a0be35cea2c23ec14c7d671b95" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1678165440) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(2500000) ["usage_terms"]=> string(279) "Giảm ngay 25%, tối đa ₫10.000, cho đơn hàng từ ₫0. Áp dụng đến 07-03-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(49) "shopee-ma-giam-25-those-studio-THOSEIII1674753393" ["started_date"]=> string(19) "03-12-2022 12:30:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(36) "[SHOPEE] Mã giảm 25% Those Studio" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "63c829680e529e68dc150d12" ["started_time"]=> int(1670045400000) ["expired_time"]=> int(1678165440000) ["aff_link"]=> string(222) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D508232927133696%26signature%3Db010e205f32c8703b6066ec314775c03c756718d3459840fd1551862f487b5ee%26voucherCode%3DTHOSEIII" } [86]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(9) "NISH03122" ["banner_link"]=> string(31) "https://shopee.vn/m/ma-giam-gia" ["content"]=> string(267) "Giảm ngay ₫5.000 cho đơn hàng từ ₫99.000. Áp dụng đến 06-03-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(5000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "06-03-2023 23:59:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(149) "https://shopee.vn/search?promotionId=508434739314688&signature=cb4b5961051088652641b25394631823ab4b3e570aa28e28d23bbb1d555c475e&voucherCode=NISH03122" } ["extra"]=> array(46) { ["promotionid"]=> int(508434739314688) ["voucher_code"]=> string(9) "NISH03122" ["signature"]=> string(64) "cb4b5961051088652641b25394631823ab4b3e570aa28e28d23bbb1d555c475e" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(9900000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(30) ["start_time"]=> int(1670069820) ["end_time"]=> int(1678121940) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(500000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "7d3837b102f57a5d76a94d43f68f720e" ["icon_text"]=> string(13) "nishop.unisex" ["shop_id"]=> int(25034532) ["shop_name"]=> string(13) "nishop.unisex" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-05280AB5B202A0280000000150541445" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(500000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "7d3837b102f57a5d76a94d43f68f720e" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1678121940) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(267) "Giảm ngay ₫5.000 cho đơn hàng từ ₫99.000. Áp dụng đến 06-03-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(58) "shopee-ma-giam-5000-dong-nishop-unisex-NISH031221671642025" ["started_date"]=> string(19) "03-12-2022 19:17:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(46) "[SHOPEE] Mã giảm 5000 đồng nishop.unisex" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "639f4ac5772ecb657778dc65" ["started_time"]=> int(1670069820000) ["expired_time"]=> int(1678121940000) ["aff_link"]=> string(223) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D508434739314688%26signature%3Dcb4b5961051088652641b25394631823ab4b3e570aa28e28d23bbb1d555c475e%26voucherCode%3DNISH03122" } [87]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(9) "NISH02122" ["banner_link"]=> string(31) "https://shopee.vn/m/ma-giam-gia" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫199.000. Áp dụng đến 06-03-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(10000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "06-03-2023 23:59:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(149) "https://shopee.vn/search?promotionId=508435611697152&signature=0939de3771a0dc54656acf09dad8280bdaa96302e4019dfb4aded03f98481cbb&voucherCode=NISH02122" } ["extra"]=> array(46) { ["promotionid"]=> int(508435611697152) ["voucher_code"]=> string(9) "NISH02122" ["signature"]=> string(64) "0939de3771a0dc54656acf09dad8280bdaa96302e4019dfb4aded03f98481cbb" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(19900000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(14) ["start_time"]=> int(1670069940) ["end_time"]=> int(1678121940) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(1000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "7d3837b102f57a5d76a94d43f68f720e" ["icon_text"]=> string(13) "nishop.unisex" ["shop_id"]=> int(25034532) ["shop_name"]=> string(13) "nishop.unisex" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-161A0AB4F202A0280000000150541445" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(1000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "7d3837b102f57a5d76a94d43f68f720e" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1678121940) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(269) "Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫199.000. Áp dụng đến 06-03-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(59) "shopee-ma-giam-10000-dong-nishop-unisex-NISH021221673283669" ["started_date"]=> string(19) "03-12-2022 19:19:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(47) "[SHOPEE] Mã giảm 10000 đồng nishop.unisex" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "63bafa3924c93d07e219c6a4" ["started_time"]=> int(1670069940000) ["expired_time"]=> int(1678121940000) ["aff_link"]=> string(223) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D508435611697152%26signature%3D0939de3771a0dc54656acf09dad8280bdaa96302e4019dfb4aded03f98481cbb%26voucherCode%3DNISH02122" } [88]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(9) "PKBEO10PT" ["banner_link"]=> string(31) "https://shopee.vn/m/ma-giam-gia" ["content"]=> string(284) "Giảm ngay 10%, tối đa ₫10.000, cho đơn hàng từ ₫39.000. Áp dụng đến 06-03-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(0.1) ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["expired_date"]=> string(19) "06-03-2023 23:59:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(149) "https://shopee.vn/search?promotionId=508562330042368&signature=eb65e34549c9d4ccf12f2941451fd8d51dbeb67182cf2b0a55c72181dcb25430&voucherCode=PKBEO10PT" } ["extra"]=> array(46) { ["promotionid"]=> int(508562330042368) ["voucher_code"]=> string(9) "PKBEO10PT" ["signature"]=> string(64) "eb65e34549c9d4ccf12f2941451fd8d51dbeb67182cf2b0a55c72181dcb25430" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(3900000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(9) ["start_time"]=> int(1670084760) ["end_time"]=> int(1678121940) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(10) ["reward_value"]=> int(0) ["reward_cap"]=> int(1000000000) ["icon_hash"]=> string(32) "ad07d889321a03919851dc7b2bb92f69" ["icon_text"]=> string(15) "Béo Shop❣️" ["shop_id"]=> int(78803638) ["shop_name"]=> string(15) "Béo Shop❣️" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-761BA8BDB202A0280000000150544040" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(0) ["discount_percentage"]=> int(10) ["discount_cap"]=> int(1000000000) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "ad07d889321a03919851dc7b2bb92f69" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1678121940) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(1000000) ["usage_terms"]=> string(284) "Giảm ngay 10%, tối đa ₫10.000, cho đơn hàng từ ₫39.000. Áp dụng đến 06-03-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(46) "shopee-ma-giam-10-beo-shop-PKBEO10PT1671814869" ["started_date"]=> string(19) "03-12-2022 23:26:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(39) "[SHOPEE] Mã giảm 10% Béo Shop❣️" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "63a490b171bd1b37f8540102" ["started_time"]=> int(1670084760000) ["expired_time"]=> int(1678121940000) ["aff_link"]=> string(223) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D508562330042368%26signature%3Deb65e34549c9d4ccf12f2941451fd8d51dbeb67182cf2b0a55c72181dcb25430%26voucherCode%3DPKBEO10PT" } [89]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(7) "VKIT20K" ["banner_link"]=> string(42) "https://shopee.vn/m/sale-hang-hieu-gia-tot" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫20.000 cho đơn hàng từ ₫500.000. Áp dụng đến 28-02-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(20000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "28-02-2023 23:59:44" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(147) "https://shopee.vn/search?promotionId=508566222323712&signature=b8a1f76289a3002abebcce85672ae21bbcc24ef485084b758ba8d08a570449b1&voucherCode=VKIT20K" } ["extra"]=> array(46) { ["promotionid"]=> int(508566222323712) ["voucher_code"]=> string(7) "VKIT20K" ["signature"]=> string(64) "b8a1f76289a3002abebcce85672ae21bbcc24ef485084b758ba8d08a570449b1" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(50000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(69) ["start_time"]=> int(1670085584) ["end_time"]=> int(1677603584) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(2000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "43ce4fb58e1868b9bf29a597b89ac2e4" ["icon_text"]=> string(13) "VKIT_OFFICIAL" ["shop_id"]=> int(32191325) ["shop_name"]=> string(13) "VKIT_OFFICIAL" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(true) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-72D382BCF202A0280000000150544041" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(2000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "43ce4fb58e1868b9bf29a597b89ac2e4" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1677603584) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(269) "Giảm ngay ₫20.000 cho đơn hàng từ ₫500.000. Áp dụng đến 28-02-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(57) "shopee-ma-giam-20000-dong-vkit_official-VKIT20K1672559121" ["started_date"]=> string(19) "03-12-2022 23:39:44" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(47) "[SHOPEE] Mã giảm 20000 đồng VKIT_OFFICIAL" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "63b113804b522860495a97a7" ["started_time"]=> int(1670085584000) ["expired_time"]=> int(1677603584000) ["aff_link"]=> string(221) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D508566222323712%26signature%3Db8a1f76289a3002abebcce85672ae21bbcc24ef485084b758ba8d08a570449b1%26voucherCode%3DVKIT20K" } [90]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(7) "PHUKING" ["banner_link"]=> string(31) "https://shopee.vn/m/ma-giam-gia" ["content"]=> string(267) "Giảm ngay ₫3.680 cho đơn hàng từ ₫50.000. Áp dụng đến 28-02-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(3680) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "28-02-2023 23:59:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(147) "https://shopee.vn/search?promotionId=508598469115904&signature=72277396eb7155479744ca9416239e1ad1bebbfaad5f5ec1fd31163adaf69d0a&voucherCode=PHUKING" } ["extra"]=> array(46) { ["promotionid"]=> int(508598469115904) ["voucher_code"]=> string(7) "PHUKING" ["signature"]=> string(64) "72277396eb7155479744ca9416239e1ad1bebbfaad5f5ec1fd31163adaf69d0a" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(5000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1670089380) ["end_time"]=> int(1677603540) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(368000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "c624a338d544c46e618984cb23578637" ["icon_text"]=> string(33) "PK Điện Thoại Ngon Bổ Rẻ" ["shop_id"]=> int(392898972) ["shop_name"]=> string(33) "PK Điện Thoại Ngon Bổ Rẻ" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-3AD70313F202A0280000000150544101" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(368000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "c624a338d544c46e618984cb23578637" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1677603540) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(267) "Giảm ngay ₫3.680 cho đơn hàng từ ₫50.000. Áp dụng đến 28-02-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(67) "shopee-ma-giam-3680-dong-pk-dien-thoai-ngon-bo-re-PHUKING1673629220" ["started_date"]=> string(19) "04-12-2022 00:43:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(66) "[SHOPEE] Mã giảm 3680 đồng PK Điện Thoại Ngon Bổ Rẻ" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "63a490da71bd1b37f8540113" ["started_time"]=> int(1670089380000) ["expired_time"]=> int(1677603540000) ["aff_link"]=> string(221) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D508598469115904%26signature%3D72277396eb7155479744ca9416239e1ad1bebbfaad5f5ec1fd31163adaf69d0a%26voucherCode%3DPHUKING" } [91]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(7) "PHUKONG" ["banner_link"]=> string(31) "https://shopee.vn/m/ma-giam-gia" ["content"]=> string(267) "Giảm ngay ₫3.333 cho đơn hàng từ ₫68.000. Áp dụng đến 28-02-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(3333) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "28-02-2023 23:59:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(147) "https://shopee.vn/search?promotionId=508599005003776&signature=b8a26daf2a1addbc0667a8e62bd7cf219e7d090927881666f9ed2584e98c4f93&voucherCode=PHUKONG" } ["extra"]=> array(47) { ["promotionid"]=> int(508599005003776) ["voucher_code"]=> string(7) "PHUKONG" ["signature"]=> string(64) "b8a26daf2a1addbc0667a8e62bd7cf219e7d090927881666f9ed2584e98c4f93" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(6800000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1670089440) ["end_time"]=> int(1677603540) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(333300000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "c624a338d544c46e618984cb23578637" ["icon_text"]=> string(33) "PK Điện Thoại Ngon Bổ Rẻ" ["customised_labels"]=> array(1) { [0]=> array(1) { ["content"]=> string(31) "Voucher cho đơn hàng thứ 2" } } ["shop_id"]=> int(392898972) ["shop_name"]=> string(33) "PK Điện Thoại Ngon Bổ Rẻ" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-3EDF0216F202A0280000000150544101" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(333300000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "c624a338d544c46e618984cb23578637" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1677603540) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(2) ["created_by"]=> int(2) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(267) "Giảm ngay ₫3.333 cho đơn hàng từ ₫68.000. Áp dụng đến 28-02-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(67) "shopee-ma-giam-3333-dong-pk-dien-thoai-ngon-bo-re-PHUKONG1671728423" ["started_date"]=> string(19) "04-12-2022 00:44:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(66) "[SHOPEE] Mã giảm 3333 đồng PK Điện Thoại Ngon Bổ Rẻ" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "63a33f21d83728597a282053" ["started_time"]=> int(1670089440000) ["expired_time"]=> int(1677603540000) ["aff_link"]=> string(221) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D508599005003776%26signature%3Db8a26daf2a1addbc0667a8e62bd7cf219e7d090927881666f9ed2584e98c4f93%26voucherCode%3DPHUKONG" } [92]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(6) "BRAN12" ["banner_link"]=> string(38) "https://shopee.vn/m/sieu-hoi-song-chat" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫365.000. Áp dụng đến 28-02-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(10000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "28-02-2023 16:31:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(146) "https://shopee.vn/search?promotionId=509045237039104&signature=c4c203fe33b7b87918e8ab06b5d0beca43b564fa7abf6442e08aadd7b120195b&voucherCode=BRAN12" } ["extra"]=> array(46) { ["promotionid"]=> int(509045237039104) ["voucher_code"]=> string(6) "BRAN12" ["signature"]=> string(64) "c4c203fe33b7b87918e8ab06b5d0beca43b564fa7abf6442e08aadd7b120195b" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(36500000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(10) ["start_time"]=> int(1670142660) ["end_time"]=> int(1677576660) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(1000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "6e224c453b4b7355045fb82787876eef" ["icon_text"]=> string(13) "Brandi_Candle" ["shop_id"]=> int(105841354) ["shop_name"]=> string(13) "Brandi_Candle" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-9332429D1A02A0280000000150545541" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(1000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "6e224c453b4b7355045fb82787876eef" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1677576660) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(269) "Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫365.000. Áp dụng đến 28-02-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(56) "shopee-ma-giam-10000-dong-brandi_candle-BRAN121675356326" ["started_date"]=> string(19) "04-12-2022 15:31:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(47) "[SHOPEE] Mã giảm 10000 đồng Brandi_Candle" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "63da9b408123b766ae427ed3" ["started_time"]=> int(1670142660000) ["expired_time"]=> int(1677576660000) ["aff_link"]=> string(220) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D509045237039104%26signature%3Dc4c203fe33b7b87918e8ab06b5d0beca43b564fa7abf6442e08aadd7b120195b%26voucherCode%3DBRAN12" } [93]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(9) "MYPHAMQH2" ["banner_link"]=> string(38) "https://shopee.vn/m/khung-gio-san-sale" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫20.000 cho đơn hàng từ ₫499.000. Áp dụng đến 28-02-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(20000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "28-02-2023 23:59:26" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(149) "https://shopee.vn/search?promotionId=510393705742336&signature=0c18a14f092c014e254cf11032b020f770fa82e73f1b8440231549d5897509b0&voucherCode=MYPHAMQH2" } ["extra"]=> array(46) { ["promotionid"]=> int(510393705742336) ["voucher_code"]=> string(9) "MYPHAMQH2" ["signature"]=> string(64) "0c18a14f092c014e254cf11032b020f770fa82e73f1b8440231549d5897509b0" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(49900000000) ["product_limit"]=> bool(true) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(4) ["start_time"]=> int(1670303426) ["end_time"]=> int(1677603566) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(2000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "173d3c20c3af5144556f21793aa5264a" ["icon_text"]=> string(26) "Mỹ phẩm tóc yến nhi" ["shop_id"]=> int(240027877) ["shop_name"]=> string(26) "Mỹ phẩm tóc yến nhi" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-B8C74A1E7A02A0280000000151000505" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(2000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "173d3c20c3af5144556f21793aa5264a" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1677603566) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(269) "Giảm ngay ₫20.000 cho đơn hàng từ ₫499.000. Áp dụng đến 28-02-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(65) "shopee-ma-giam-20000-dong-my-pham-toc-yen-nhi-MYPHAMQH21675313251" ["started_date"]=> string(19) "06-12-2022 12:10:26" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(60) "[SHOPEE] Mã giảm 20000 đồng Mỹ phẩm tóc yến nhi" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "63db1cf289236e3349371fa3" ["started_time"]=> int(1670303426000) ["expired_time"]=> int(1677603566000) ["aff_link"]=> string(223) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D510393705742336%26signature%3D0c18a14f092c014e254cf11032b020f770fa82e73f1b8440231549d5897509b0%26voucherCode%3DMYPHAMQH2" } [94]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(6) "TAIN03" ["banner_link"]=> string(31) "https://shopee.vn/m/ma-giam-gia" ["content"]=> string(285) "Giảm ngay 10%, tối đa ₫15.000, cho đơn hàng từ ₫150.000. Áp dụng đến 20-02-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(0.1) ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["expired_date"]=> string(19) "20-02-2023 18:00:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(146) "https://shopee.vn/search?promotionId=510540003065856&signature=56494f2b7217af21c21e335459cee729d0120555dba7a03b108e0c2753dabc51&voucherCode=TAIN03" } ["extra"]=> array(46) { ["promotionid"]=> int(510540003065856) ["voucher_code"]=> string(6) "TAIN03" ["signature"]=> string(64) "56494f2b7217af21c21e335459cee729d0120555dba7a03b108e0c2753dabc51" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(15000000000) ["product_limit"]=> bool(true) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1670320800) ["end_time"]=> int(1676890800) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(10) ["reward_value"]=> int(0) ["reward_cap"]=> int(1500000000) ["icon_hash"]=> string(32) "4f933ba682d8223aae43a25053449cdc" ["icon_text"]=> string(9) "TaiNgheAZ" ["shop_id"]=> int(230962520) ["shop_name"]=> string(9) "TaiNgheAZ" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-B9E74094FA02A0280000000151001111" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(0) ["discount_percentage"]=> int(10) ["discount_cap"]=> int(1500000000) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "4f933ba682d8223aae43a25053449cdc" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1676890800) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(1000000) ["usage_terms"]=> string(285) "Giảm ngay 10%, tối đa ₫15.000, cho đơn hàng từ ₫150.000. Áp dụng đến 20-02-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(44) "shopee-ma-giam-10-taingheaz-TAIN031672333246" ["started_date"]=> string(19) "06-12-2022 17:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(33) "[SHOPEE] Mã giảm 10% TaiNgheAZ" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "639f4ad7772ecb657778dc67" ["started_time"]=> int(1670320800000) ["expired_time"]=> int(1676890800000) ["aff_link"]=> string(220) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D510540003065856%26signature%3D56494f2b7217af21c21e335459cee729d0120555dba7a03b108e0c2753dabc51%26voucherCode%3DTAIN03" } [95]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(9) "FUKIAG10K" ["banner_link"]=> string(31) "https://shopee.vn/m/ma-giam-gia" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫199.000. Áp dụng đến 07-03-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(10000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "07-03-2023 18:23:29" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(149) "https://shopee.vn/search?promotionId=510551177953280&signature=32648395dc3e15ce80bb1a84bd761de47a87ffa20e660d590b5d589e3e442e8b&voucherCode=FUKIAG10K" } ["extra"]=> array(46) { ["promotionid"]=> int(510551177953280) ["voucher_code"]=> string(9) "FUKIAG10K" ["signature"]=> string(64) "32648395dc3e15ce80bb1a84bd761de47a87ffa20e660d590b5d589e3e442e8b" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(19900000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1670321729) ["end_time"]=> int(1678188209) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(1000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "3c3a29a22a9798331c180aa7f7c1c676" ["icon_text"]=> string(25) "FUKIA - Phụ kiện Táo" ["shop_id"]=> int(261662303) ["shop_name"]=> string(25) "FUKIA - Phụ kiện Táo" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-F73BC9C4AA02A0280000000151001115" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(1000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "3c3a29a22a9798331c180aa7f7c1c676" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1678188209) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(269) "Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫199.000. Áp dụng đến 07-03-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(64) "shopee-ma-giam-10000-dong-fukia-phu-kien-tao-FUKIAG10K1671469229" ["started_date"]=> string(19) "06-12-2022 17:15:29" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(59) "[SHOPEE] Mã giảm 10000 đồng FUKIA - Phụ kiện Táo" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "6394bedb36ec91016651aee7" ["started_time"]=> int(1670321729000) ["expired_time"]=> int(1678188209000) ["aff_link"]=> string(223) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D510551177953280%26signature%3D32648395dc3e15ce80bb1a84bd761de47a87ffa20e660d590b5d589e3e442e8b%26voucherCode%3DFUKIAG10K" } [96]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(7) "PISEN10" ["banner_link"]=> string(38) "https://shopee.vn/m/khung-gio-san-sale" ["content"]=> string(268) "Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫19.000. Áp dụng đến 28-02-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(10000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "28-02-2023 12:40:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(147) "https://shopee.vn/search?promotionId=511103558139904&signature=f0f232ba648d366b33463b93aa60a516c6e1884ebe42212ee2abc68e2993e82e&voucherCode=PISEN10" } ["extra"]=> array(46) { ["promotionid"]=> int(511103558139904) ["voucher_code"]=> string(7) "PISEN10" ["signature"]=> string(64) "f0f232ba648d366b33463b93aa60a516c6e1884ebe42212ee2abc68e2993e82e" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(1900000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(22) ["start_time"]=> int(1670388000) ["end_time"]=> int(1677562800) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(1000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "412803de95ec58015397c45f96784102" ["icon_text"]=> string(20) "PISEN OFFICIAL STORE" ["shop_id"]=> int(38276103) ["shop_name"]=> string(20) "PISEN OFFICIAL STORE" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(true) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-4924A8945082A0280000000151005140" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(1000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "412803de95ec58015397c45f96784102" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1677562800) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(268) "Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫19.000. Áp dụng đến 28-02-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(64) "shopee-ma-giam-10000-dong-pisen-official-store-PISEN101672857123" ["started_date"]=> string(19) "07-12-2022 11:40:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(54) "[SHOPEE] Mã giảm 10000 đồng PISEN OFFICIAL STORE" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "63a7b24452941c2a426a8482" ["started_time"]=> int(1670388000000) ["expired_time"]=> int(1677562800000) ["aff_link"]=> string(221) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D511103558139904%26signature%3Df0f232ba648d366b33463b93aa60a516c6e1884ebe42212ee2abc68e2993e82e%26voucherCode%3DPISEN10" } [97]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(9) "LETHDSGZD" ["banner_link"]=> string(40) "https://shopee.vn/m/shop-moi-len-san-moi" ["content"]=> string(268) "Giảm ngay ₫5.000 cho đơn hàng từ ₫190.000. Áp dụng đến 28-02-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(5000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "28-02-2023 15:54:34" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(149) "https://shopee.vn/search?promotionId=511200891158528&signature=441cc8f64284a1b15b2f90b14ddfb7d0ff97197b829024dd761b8420f4bca101&voucherCode=LETHDSGZD" } ["extra"]=> array(46) { ["promotionid"]=> int(511200891158528) ["voucher_code"]=> string(9) "LETHDSGZD" ["signature"]=> string(64) "441cc8f64284a1b15b2f90b14ddfb7d0ff97197b829024dd761b8420f4bca101" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(19000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(8) ["start_time"]=> int(1670399674) ["end_time"]=> int(1677574474) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(500000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "c9177ea8c9ccda196e976196053de9fa" ["icon_text"]=> string(13) "Yoga An Viên" ["shop_id"]=> int(308586372) ["shop_name"]=> string(13) "Yoga An Viên" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-ADED481C5082A0280000000151005455" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(500000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "c9177ea8c9ccda196e976196053de9fa" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1677574474) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(268) "Giảm ngay ₫5.000 cho đơn hàng từ ₫190.000. Áp dụng đến 28-02-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(57) "shopee-ma-giam-5000-dong-yoga-an-vien-LETHDSGZD1672937275" ["started_date"]=> string(19) "07-12-2022 14:54:34" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(46) "[SHOPEE] Mã giảm 5000 đồng Yoga An Viên" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "63b65a3c7d13e374264f1f37" ["started_time"]=> int(1670399674000) ["expired_time"]=> int(1677574474000) ["aff_link"]=> string(223) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D511200891158528%26signature%3D441cc8f64284a1b15b2f90b14ddfb7d0ff97197b829024dd761b8420f4bca101%26voucherCode%3DLETHDSGZD" } [98]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(7) "TUAN15K" ["banner_link"]=> string(31) "https://shopee.vn/m/ma-giam-gia" ["content"]=> string(284) "Giảm ngay 10%, tối đa ₫15.000, cho đơn hàng từ ₫15.000. Áp dụng đến 23-02-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(0.1) ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["expired_date"]=> string(19) "23-02-2023 16:53:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(147) "https://shopee.vn/search?promotionId=511231308283904&signature=cf2be5d6043b1be0d6f9d0e4957efbc65d6a7f96fd6f4787370941853218874b&voucherCode=TUAN15K" } ["extra"]=> array(46) { ["promotionid"]=> int(511231308283904) ["voucher_code"]=> string(7) "TUAN15K" ["signature"]=> string(64) "cf2be5d6043b1be0d6f9d0e4957efbc65d6a7f96fd6f4787370941853218874b" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(1500000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(88) ["start_time"]=> int(1670403180) ["end_time"]=> int(1677145980) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(10) ["reward_value"]=> int(0) ["reward_cap"]=> int(1500000000) ["icon_hash"]=> string(32) "22af7b372c97f03629d2235e00b22187" ["icon_text"]=> string(37) "MIOTA - QUÀ TẶNG PHỤ KIỆN" ["shop_id"]=> int(44271127) ["shop_name"]=> string(37) "MIOTA - QUÀ TẶNG PHỤ KIỆN" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-9122609D1082A0280000000151005514" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(0) ["discount_percentage"]=> int(10) ["discount_cap"]=> int(1500000000) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "22af7b372c97f03629d2235e00b22187" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1677145980) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(1000000) ["usage_terms"]=> string(284) "Giảm ngay 10%, tối đa ₫15.000, cho đơn hàng từ ₫15.000. Áp dụng đến 23-02-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(59) "shopee-ma-giam-10-miota-qua-tang-phu-kien-TUAN15K1674190149" ["started_date"]=> string(19) "07-12-2022 15:53:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(61) "[SHOPEE] Mã giảm 10% MIOTA - QUÀ TẶNG PHỤ KIỆN" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "639df9615d9a8c380a402b87" ["started_time"]=> int(1670403180000) ["expired_time"]=> int(1677145980000) ["aff_link"]=> string(221) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D511231308283904%26signature%3Dcf2be5d6043b1be0d6f9d0e4957efbc65d6a7f96fd6f4787370941853218874b%26voucherCode%3DTUAN15K" } [99]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(9) "FUKIAG15K" ["banner_link"]=> string(31) "https://shopee.vn/m/ma-giam-gia" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫15.000 cho đơn hàng từ ₫211.000. Áp dụng đến 07-03-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(15000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "07-03-2023 23:52:20" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(149) "https://shopee.vn/search?promotionId=511441452253184&signature=6db6a2275db8ea6417b2c6b2532cf3c40a844ebbcd232b0a8a32d84b38b54a80&voucherCode=FUKIAG15K" } ["extra"]=> array(46) { ["promotionid"]=> int(511441452253184) ["voucher_code"]=> string(9) "FUKIAG15K" ["signature"]=> string(64) "6db6a2275db8ea6417b2c6b2532cf3c40a844ebbcd232b0a8a32d84b38b54a80" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(21100000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1670428340) ["end_time"]=> int(1678207940) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(1500000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "3c3a29a22a9798331c180aa7f7c1c676" ["icon_text"]=> string(25) "FUKIA - Phụ kiện Táo" ["shop_id"]=> int(261662303) ["shop_name"]=> string(25) "FUKIA - Phụ kiện Táo" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-0FFC09B35082A0280000000151010415" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(1500000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "3c3a29a22a9798331c180aa7f7c1c676" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1678207940) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["reward_percentage_with_decimal"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(269) "Giảm ngay ₫15.000 cho đơn hàng từ ₫211.000. Áp dụng đến 07-03-2023. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(64) "shopee-ma-giam-15000-dong-fukia-phu-kien-tao-FUKIAG15K1671382828" ["started_date"]=> string(19) "07-12-2022 22:52:20" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(59) "[SHOPEE] Mã giảm 15000 đồng FUKIA - Phụ kiện Táo" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "639df97c5d9a8c380a402b8a" ["started_time"]=> int(1670428340000) ["expired_time"]=> int(1678207940000) ["aff_link"]=> string(223) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D511441452253184%26signature%3D6db6a2275db8ea6417b2c6b2532cf3c40a844ebbcd232b0a8a32d84b38b54a80%26voucherCode%3DFUKIAG15K" } }

Giảm giá cực sâu

Xem thêm