lỗi api

Không có dữ liệu

array(100) { [0]=> array(20) { ["coupon_code"]=> string(6) "YPYAT1" ["banner_link"]=> string(38) "https://shopee.vn/m/khung-gio-san-sale" ["content"]=> string(195) "Sử dụng mã để nhận ngay 50% % hoàn xu cho đơn tối thiểu ₫12.000, hoàn tối đa 6000 xu. *Có hiệu lực đến 31-01-2024. Mã chỉ có giá trị sử dụng một lần." ["discount"]=> float(0.5) ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["expired_date"]=> string(19) "31-01-2024 18:40:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(138) "https://shopee.vn/search?promotionId=6743394&signature=bc5f461e5497da08872929a754788207ccb1a9a852f1462995a189db0e5742aa&voucherCode=YPYAT1" } ["extra"]=> array(33) { ["promotionid"]=> int(6743394) ["voucher_code"]=> string(6) "YPYAT1" ["signature"]=> string(64) "bc5f461e5497da08872929a754788207ccb1a9a852f1462995a189db0e5742aa" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(1200000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(0) ["percentage_claimed"]=> int(1) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1567942800) ["end_time"]=> int(1706701200) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(1) ["reward_percentage"]=> int(50) ["reward_cap"]=> int(6000) ["icon_hash"]=> string(32) "bc98c5f7721793cf65538fac047b1872" ["icon_text"]=> string(7) "Axii.vn" ["shop_id"]=> int(165501294) ["shop_name"]=> string(7) "Axii.vn" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(21) "SHOP-80A8BC3E5CB99E8C" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["coin_percentage"]=> int(50) ["coin_cap"]=> int(6000) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "bc98c5f7721793cf65538fac047b1872" ["usage_terms"]=> string(195) "Sử dụng mã để nhận ngay 50% % hoàn xu cho đơn tối thiểu ₫12.000, hoàn tối đa 6000 xu. *Có hiệu lực đến 31-01-2024. Mã chỉ có giá trị sử dụng một lần." } ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(45) "shopee-ma-hoan-50-xu-axii-vn-YPYAT11627556161" ["started_date"]=> string(19) "08-09-2019 18:40:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(33) "[SHOPEE] Mã hoàn 50% xu Axii.vn" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "61022220bca8d025d16c9a97" ["started_time"]=> int(1567942800000) ["expired_time"]=> int(1706701200000) ["aff_link"]=> string(212) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D6743394%26signature%3Dbc5f461e5497da08872929a754788207ccb1a9a852f1462995a189db0e5742aa%26voucherCode%3DYPYAT1" } [1]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(19) "SFP-395109057511424" ["banner_link"]=> string(31) "https://shopee.vn/m/ma-giam-gia" ["content"]=> string(268) "Giảm ngay ₫5.000 cho đơn hàng từ ₫179.000. Áp dụng đến 03-10-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(5000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "03-10-2022 10:41:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(159) "https://shopee.vn/search?promotionId=395109057511424&signature=5dbbc5bc1f1dedcb9c61335229ce8297cc2d3baee7130eaa9c38e2bdfd88b3fa&voucherCode=SFP-395109057511424" } ["extra"]=> array(44) { ["promotionid"]=> int(395109057511424) ["voucher_code"]=> string(19) "SFP-395109057511424" ["signature"]=> string(64) "5dbbc5bc1f1dedcb9c61335229ce8297cc2d3baee7130eaa9c38e2bdfd88b3fa" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(17900000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1656560400) ["end_time"]=> int(1664768460) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(7) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(500000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "e1f076915ed81dbd2b756b29d5491266" ["icon_text"]=> string(23) "THẾ GIỚI BALO -TÚI" ["shop_id"]=> int(295074480) ["shop_name"]=> string(23) "THẾ GIỚI BALO -TÚI" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-3FFF02919AA220280000000114151141" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(500000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "e1f076915ed81dbd2b756b29d5491266" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1664163660) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(0) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(3) ["usage_terms"]=> string(268) "Giảm ngay ₫5.000 cho đơn hàng từ ₫179.000. Áp dụng đến 03-10-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(72) "shopee-ma-giam-5000-dong-the-gioi-balo-tui-SFP-3951090575114241660754876" ["started_date"]=> string(19) "30-06-2022 10:40:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(56) "[SHOPEE] Mã giảm 5000 đồng THẾ GIỚI BALO -TÚI" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "62fbcdb1b484983f6902ebeb" ["started_time"]=> int(1656560400000) ["expired_time"]=> int(1664768460000) ["aff_link"]=> string(233) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D395109057511424%26signature%3D5dbbc5bc1f1dedcb9c61335229ce8297cc2d3baee7130eaa9c38e2bdfd88b3fa%26voucherCode%3DSFP-395109057511424" } [2]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(19) "SFP-393384938389504" ["banner_link"]=> string(39) "https://shopee.vn/m/mien-phi-van-chuyen" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫20.000 cho đơn hàng từ ₫100.000. Áp dụng đến 05-10-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(20000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "05-10-2022 23:59:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(159) "https://shopee.vn/search?promotionId=393384938389504&signature=3721f49fef705beae279511dec3e95f8c0e77fde4514b17f74f53617d7ee2cbc&voucherCode=SFP-393384938389504" } ["extra"]=> array(44) { ["promotionid"]=> int(393384938389504) ["voucher_code"]=> string(19) "SFP-393384938389504" ["signature"]=> string(64) "3721f49fef705beae279511dec3e95f8c0e77fde4514b17f74f53617d7ee2cbc" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(10000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1656608400) ["end_time"]=> int(1664989140) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(7) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(2000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "4b831db99277dce5f791f3ce7bc30fe2" ["icon_text"]=> string(19) "NHÀ SÁCH MEGABOOK" ["shop_id"]=> int(74419831) ["shop_name"]=> string(19) "NHÀ SÁCH MEGABOOK" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(true) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-A12168AF92A220280000000114115040" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(2000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "4b831db99277dce5f791f3ce7bc30fe2" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1664384340) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(0) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(3) ["usage_terms"]=> string(269) "Giảm ngay ₫20.000 cho đơn hàng từ ₫100.000. Áp dụng đến 05-10-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(73) "shopee-ma-giam-20000-dong-nha-sach-megabook-SFP-3933849383895041657644334" ["started_date"]=> string(19) "01-07-2022 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(53) "[SHOPEE] Mã giảm 20000 đồng NHÀ SÁCH MEGABOOK" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "62cc5735ff4227678c77093a" ["started_time"]=> int(1656608400000) ["expired_time"]=> int(1664989140000) ["aff_link"]=> string(233) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D393384938389504%26signature%3D3721f49fef705beae279511dec3e95f8c0e77fde4514b17f74f53617d7ee2cbc%26voucherCode%3DSFP-393384938389504" } [3]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(19) "FSV-395396006821888" ["banner_link"]=> string(38) "https://shopee.vn/m/uu-dai-shopee-mart" ["content"]=> string(630) "Sử dụng mã hỗ trợ phí vận chuyển (tối đa 25K) đơn hàng từ 99K và thỏa điều kiện ưu đãi tại Shopee.
Áp dụng cho sản phẩm từ Shopee Mart
Đơn vị vận chuyển khả dụng: Nhanh
Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee.
Áp dụng cho một số shop nhất định.
Hạn sử dụng 31 ngày kể từ khi lưu mã về ví voucher.
Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước." ["discount"]=> int(0) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "19-01-2038 02:14:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(159) "https://shopee.vn/search?promotionId=395396006821888&signature=9475d88c4a72d2da3dbe226d197b00974579aa015d6dc69d126568200f5a52e9&voucherCode=FSV-395396006821888" } ["extra"]=> array(39) { ["promotionid"]=> int(395396006821888) ["voucher_code"]=> string(19) "FSV-395396006821888" ["signature"]=> string(64) "9475d88c4a72d2da3dbe226d197b00974579aa015d6dc69d126568200f5a52e9" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(0) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(100) ["start_time"]=> int(1656608400) ["end_time"]=> int(2147454840) ["claim_start_time"]=> int(1656608400) ["valid_days"]=> int(31) ["reward_type"]=> int(2) ["title"]=> string(39) "Shopee Mart - Siêu thị cuối tuần" ["use_link"]=> string(44) "https://shopee.vn/Supermarketsieuthicuoituan" ["customised_labels"]=> array(1) { [0]=> array(1) { ["content"]=> string(13) "Tối đa 25K" } } ["shop_id"]=> int(0) ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(35) "MP-9AD66AC29AA220280000000114154150" ["fully_redeemed"]=> bool(true) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["left_count"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(true) ["claim_end_time"]=> int(1659286740) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(2678400) ["type"]=> int(1) } ["voucher_landing_page"]=> int(0) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(594) "Sử dụng mã hỗ trợ phí vận chuyển (tối đa 25K) đơn hàng từ 99K và thỏa điều kiện ưu đãi tại Shopee. Áp dụng cho sản phẩm từ Shopee Mart Đơn vị vận chuyển khả dụng: Nhanh Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee. Áp dụng cho một số shop nhất định. Hạn sử dụng 31 ngày kể từ khi lưu mã về ví voucher. Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước." ["devices"]=> array(2) { [0]=> string(3) "iOS" [1]=> string(7) "Android" } } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(59) "shopee-ma-mien-phi-van-chuyen-FSV-3953960068218881659580373" ["started_date"]=> string(19) "01-07-2022 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(39) "[SHOPEE] Mã miễn phí vận chuyển" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "62be74d8ace9ca64910645a1" ["started_time"]=> int(1656608400000) ["expired_time"]=> int(2147454840000) ["aff_link"]=> string(233) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D395396006821888%26signature%3D9475d88c4a72d2da3dbe226d197b00974579aa015d6dc69d126568200f5a52e9%26voucherCode%3DFSV-395396006821888" } [4]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(19) "FSV-395349433270272" ["banner_link"]=> string(29) "https://shopee.vn/m/book-club" ["content"]=> string(622) "Sử dụng mã hỗ trợ phí vận chuyển (tối đa 15K) đơn hàng từ 45K và thỏa điều kiện ưu đãi tại Shopee.
Đơn vị vận chuyển khả dụng: Nhanh
Áp dụng trên ứng dụng Shopee.
Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee.
Áp dụng cho một số shop nhất định.
Hạn sử dụng 30 ngày kể từ khi lưu mã về ví voucher.
Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước." ["discount"]=> int(0) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "19-01-2038 02:14:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(159) "https://shopee.vn/search?promotionId=395349433270272&signature=40f172b04697230760b9e7c11bbd4b41701dac424076e8d253e2e3ecfe18a2cd&voucherCode=FSV-395349433270272" } ["extra"]=> array(39) { ["promotionid"]=> int(395349433270272) ["voucher_code"]=> string(19) "FSV-395349433270272" ["signature"]=> string(64) "40f172b04697230760b9e7c11bbd4b41701dac424076e8d253e2e3ecfe18a2cd" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(0) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(100) ["start_time"]=> int(1656608400) ["end_time"]=> int(2147454840) ["claim_start_time"]=> int(1656608400) ["valid_days"]=> int(30) ["reward_type"]=> int(2) ["title"]=> string(20) "Đơn hàng từ 45K" ["use_link"]=> string(29) "https://shopee.vn/m/book-club" ["customised_labels"]=> array(1) { [0]=> array(1) { ["content"]=> string(9) "Book Club" } } ["shop_id"]=> int(0) ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(35) "MP-9F3E42429AA220280000000114154101" ["fully_redeemed"]=> bool(true) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["left_count"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(true) ["claim_end_time"]=> int(1659286740) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(2592000) ["type"]=> int(1) } ["voucher_landing_page"]=> int(0) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(586) "Sử dụng mã hỗ trợ phí vận chuyển (tối đa 15K) đơn hàng từ 45K và thỏa điều kiện ưu đãi tại Shopee. Đơn vị vận chuyển khả dụng: Nhanh Áp dụng trên ứng dụng Shopee. Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee. Áp dụng cho một số shop nhất định. Hạn sử dụng 30 ngày kể từ khi lưu mã về ví voucher. Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước." ["devices"]=> array(2) { [0]=> string(3) "iOS" [1]=> string(7) "Android" } } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(59) "shopee-ma-mien-phi-van-chuyen-FSV-3953494332702721664711275" ["started_date"]=> string(19) "01-07-2022 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(39) "[SHOPEE] Mã miễn phí vận chuyển" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "62bf2849b5028b73c32fcc83" ["started_time"]=> int(1656608400000) ["expired_time"]=> int(2147454840000) ["aff_link"]=> string(233) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D395349433270272%26signature%3D40f172b04697230760b9e7c11bbd4b41701dac424076e8d253e2e3ecfe18a2cd%26voucherCode%3DFSV-395349433270272" } [5]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(19) "FSV-395347604668416" ["banner_link"]=> string(29) "https://shopee.vn/m/book-club" ["content"]=> string(622) "Sử dụng mã hỗ trợ phí vận chuyển (tối đa 15K) đơn hàng từ 45K và thỏa điều kiện ưu đãi tại Shopee.
Đơn vị vận chuyển khả dụng: Nhanh
Áp dụng trên ứng dụng Shopee.
Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee.
Áp dụng cho một số shop nhất định.
Hạn sử dụng 15 ngày kể từ khi lưu mã về ví voucher.
Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước." ["discount"]=> int(0) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "19-01-2038 02:14:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(159) "https://shopee.vn/search?promotionId=395347604668416&signature=a34a4561acb40965224154c2bfdb68355370354e991a618e81ba3874f4d5e875&voucherCode=FSV-395347604668416" } ["extra"]=> array(39) { ["promotionid"]=> int(395347604668416) ["voucher_code"]=> string(19) "FSV-395347604668416" ["signature"]=> string(64) "a34a4561acb40965224154c2bfdb68355370354e991a618e81ba3874f4d5e875" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(0) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(100) ["start_time"]=> int(1656608400) ["end_time"]=> int(2147454840) ["claim_start_time"]=> int(1656608400) ["valid_days"]=> int(15) ["reward_type"]=> int(2) ["title"]=> string(20) "Đơn hàng từ 45K" ["use_link"]=> string(29) "https://shopee.vn/m/home-club" ["customised_labels"]=> array(1) { [0]=> array(1) { ["content"]=> string(9) "Home Club" } } ["shop_id"]=> int(0) ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(35) "MP-A0C142468AA220280000000114154101" ["fully_redeemed"]=> bool(true) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["left_count"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(true) ["claim_end_time"]=> int(1659286740) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(1296000) ["type"]=> int(1) } ["voucher_landing_page"]=> int(0) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(586) "Sử dụng mã hỗ trợ phí vận chuyển (tối đa 15K) đơn hàng từ 45K và thỏa điều kiện ưu đãi tại Shopee. Đơn vị vận chuyển khả dụng: Nhanh Áp dụng trên ứng dụng Shopee. Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee. Áp dụng cho một số shop nhất định. Hạn sử dụng 15 ngày kể từ khi lưu mã về ví voucher. Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước." ["devices"]=> array(2) { [0]=> string(3) "iOS" [1]=> string(7) "Android" } } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(59) "shopee-ma-mien-phi-van-chuyen-FSV-3953476046684161658326570" ["started_date"]=> string(19) "01-07-2022 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(39) "[SHOPEE] Mã miễn phí vận chuyển" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "62d2eec0b0740a7f4d09dfb9" ["started_time"]=> int(1656608400000) ["expired_time"]=> int(2147454840000) ["aff_link"]=> string(233) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D395347604668416%26signature%3Da34a4561acb40965224154c2bfdb68355370354e991a618e81ba3874f4d5e875%26voucherCode%3DFSV-395347604668416" } [6]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(19) "FSV-395347604684800" ["banner_link"]=> string(29) "https://shopee.vn/m/book-club" ["content"]=> string(622) "Sử dụng mã hỗ trợ phí vận chuyển (tối đa 15K) đơn hàng từ 45K và thỏa điều kiện ưu đãi tại Shopee.
Đơn vị vận chuyển khả dụng: Nhanh
Áp dụng trên ứng dụng Shopee.
Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee.
Áp dụng cho một số shop nhất định.
Hạn sử dụng 15 ngày kể từ khi lưu mã về ví voucher.
Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước." ["discount"]=> int(0) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "19-01-2038 02:14:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(159) "https://shopee.vn/search?promotionId=395347604684800&signature=6671b50ad2d761525f31b0f6b86097694427644740a5ca57d75f6d72d3855568&voucherCode=FSV-395347604684800" } ["extra"]=> array(38) { ["promotionid"]=> int(395347604684800) ["voucher_code"]=> string(19) "FSV-395347604684800" ["signature"]=> string(64) "6671b50ad2d761525f31b0f6b86097694427644740a5ca57d75f6d72d3855568" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(0) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(84) ["start_time"]=> int(1656608400) ["end_time"]=> int(2147454840) ["claim_start_time"]=> int(1656608400) ["valid_days"]=> int(15) ["reward_type"]=> int(2) ["title"]=> string(20) "Đơn hàng từ 45K" ["use_link"]=> string(29) "https://shopee.vn/m/home-club" ["customised_labels"]=> array(1) { [0]=> array(1) { ["content"]=> string(9) "Home Club" } } ["shop_id"]=> int(0) ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(35) "MP-A0C142469AA220280000000114154101" ["fully_redeemed"]=> bool(true) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1659286740) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(1296000) ["type"]=> int(1) } ["voucher_landing_page"]=> int(0) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(586) "Sử dụng mã hỗ trợ phí vận chuyển (tối đa 15K) đơn hàng từ 45K và thỏa điều kiện ưu đãi tại Shopee. Đơn vị vận chuyển khả dụng: Nhanh Áp dụng trên ứng dụng Shopee. Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee. Áp dụng cho một số shop nhất định. Hạn sử dụng 15 ngày kể từ khi lưu mã về ví voucher. Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước." ["devices"]=> array(2) { [0]=> string(3) "iOS" [1]=> string(7) "Android" } } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(59) "shopee-ma-mien-phi-van-chuyen-FSV-3953476046848001664711275" ["started_date"]=> string(19) "01-07-2022 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(39) "[SHOPEE] Mã miễn phí vận chuyển" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "62d2eec0b0740a7f4d09dfba" ["started_time"]=> int(1656608400000) ["expired_time"]=> int(2147454840000) ["aff_link"]=> string(233) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D395347604684800%26signature%3D6671b50ad2d761525f31b0f6b86097694427644740a5ca57d75f6d72d3855568%26voucherCode%3DFSV-395347604684800" } [7]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(9) "CLEA01072" ["banner_link"]=> string(38) "https://shopee.vn/m/bachhoashopee-fmcg" ["content"]=> string(282) "Giảm ngay 10%, tối đa ₫1.686, cho đơn hàng từ ₫6.886. Áp dụng đến 03-10-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(0.1) ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["expired_date"]=> string(19) "03-10-2022 16:28:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(149) "https://shopee.vn/search?promotionId=396012720439296&signature=eb0b8b6b37205edc866e1cbb4be0c38686b2f8c6768af520587d529f617ca737&voucherCode=CLEA01072" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(396012720439296) ["voucher_code"]=> string(9) "CLEA01072" ["signature"]=> string(64) "eb0b8b6b37205edc866e1cbb4be0c38686b2f8c6768af520587d529f617ca737" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(688600000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(42) ["start_time"]=> int(1656667800) ["end_time"]=> int(1664789280) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(10) ["reward_value"]=> int(0) ["reward_cap"]=> int(168600000) ["icon_hash"]=> string(32) "74177283db5a9261725f2d437d0b5bb7" ["icon_text"]=> string(8) "CLEANMAX" ["shop_id"]=> int(6954523) ["shop_name"]=> string(8) "CLEANMAX" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-F61BCAB73AA220280000000114400445" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(0) ["discount_percentage"]=> int(10) ["discount_cap"]=> int(168600000) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "74177283db5a9261725f2d437d0b5bb7" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1664789280) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["usage_terms"]=> string(282) "Giảm ngay 10%, tối đa ₫1.686, cho đơn hàng từ ₫6.886. Áp dụng đến 03-10-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(46) "shopee-ma-giam-10-cleanmax-CLEA010721662138015" ["started_date"]=> string(19) "01-07-2022 16:30:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(32) "[SHOPEE] Mã giảm 10% CLEANMAX" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "6310e8a4309fab45a325f3b5" ["started_time"]=> int(1656667800000) ["expired_time"]=> int(1664789280000) ["aff_link"]=> string(223) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D396012720439296%26signature%3Deb0b8b6b37205edc866e1cbb4be0c38686b2f8c6768af520587d529f617ca737%26voucherCode%3DCLEA01072" } [8]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(19) "FSV-396023290478592" ["banner_link"]=> string(38) "https://shopee.vn/m/uu-dai-shopee-mart" ["content"]=> string(586) "Sử dụng mã hỗ trợ phí vận chuyển (tối đa 40K) đơn hàng từ 369K và thỏa điều kiện ưu đãi tại Shopee.
Áp dụng cho sản phẩm từ Shopee Mart.
Đơn vị vận chuyển khả dụng: Nhanh
Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee.
Hạn sử dụng 30 ngày kể từ khi lưu mã về ví voucher.
Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước.
" ["discount"]=> int(0) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "19-01-2038 02:14:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(159) "https://shopee.vn/search?promotionId=396023290478592&signature=9363b0801fa3a5c6f4271d171770c0820c5e237152182152ee78c35459a29064&voucherCode=FSV-396023290478592" } ["extra"]=> array(39) { ["promotionid"]=> int(396023290478592) ["voucher_code"]=> string(19) "FSV-396023290478592" ["signature"]=> string(64) "9363b0801fa3a5c6f4271d171770c0820c5e237152182152ee78c35459a29064" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(0) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(100) ["start_time"]=> int(1656694800) ["end_time"]=> int(2147454840) ["claim_start_time"]=> int(1656694800) ["valid_days"]=> int(30) ["reward_type"]=> int(2) ["title"]=> string(39) "Shopee Mart - Siêu thị cuối tuần" ["use_link"]=> string(44) "https://shopee.vn/Supermarketsieuthicuoituan" ["customised_labels"]=> array(1) { [0]=> array(1) { ["content"]=> string(13) "Tối đa 40K" } } ["shop_id"]=> int(0) ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(35) "MP-B9E7605B3AA220280000000114400454" ["fully_redeemed"]=> bool(true) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["left_count"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(true) ["claim_end_time"]=> int(1659286740) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(2592000) ["type"]=> int(1) } ["voucher_landing_page"]=> int(0) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(550) "Sử dụng mã hỗ trợ phí vận chuyển (tối đa 40K) đơn hàng từ 369K và thỏa điều kiện ưu đãi tại Shopee. Áp dụng cho sản phẩm từ Shopee Mart. Đơn vị vận chuyển khả dụng: Nhanh Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee. Hạn sử dụng 30 ngày kể từ khi lưu mã về ví voucher. Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước. " ["devices"]=> array(2) { [0]=> string(7) "Android" [1]=> string(3) "iOS" } } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(59) "shopee-ma-mien-phi-van-chuyen-FSV-3960232904785921659719813" ["started_date"]=> string(19) "02-07-2022 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(39) "[SHOPEE] Mã miễn phí vận chuyển" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "62befe4f5e91a20c3079bf22" ["started_time"]=> int(1656694800000) ["expired_time"]=> int(2147454840000) ["aff_link"]=> string(233) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D396023290478592%26signature%3D9363b0801fa3a5c6f4271d171770c0820c5e237152182152ee78c35459a29064%26voucherCode%3DFSV-396023290478592" } [9]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(19) "FSV-396023307042816" ["banner_link"]=> string(38) "https://shopee.vn/m/uu-dai-shopee-mart" ["content"]=> string(586) "Sử dụng mã hỗ trợ phí vận chuyển (tối đa 60K) đơn hàng từ 699K và thỏa điều kiện ưu đãi tại Shopee.
Áp dụng cho sản phẩm từ Shopee Mart.
Đơn vị vận chuyển khả dụng: Nhanh
Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee.
Hạn sử dụng 30 ngày kể từ khi lưu mã về ví voucher.
Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước.
" ["discount"]=> int(0) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "19-01-2038 02:14:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(159) "https://shopee.vn/search?promotionId=396023307042816&signature=ad74a7a583260ec68be6ded8e7219f89f350b628915092a5f3437b2e8f4fc336&voucherCode=FSV-396023307042816" } ["extra"]=> array(39) { ["promotionid"]=> int(396023307042816) ["voucher_code"]=> string(19) "FSV-396023307042816" ["signature"]=> string(64) "ad74a7a583260ec68be6ded8e7219f89f350b628915092a5f3437b2e8f4fc336" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(0) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(100) ["start_time"]=> int(1656694800) ["end_time"]=> int(2147454840) ["claim_start_time"]=> int(1656694800) ["valid_days"]=> int(30) ["reward_type"]=> int(2) ["title"]=> string(39) "Shopee Mart - Siêu thị cuối tuần" ["use_link"]=> string(44) "https://shopee.vn/Supermarketsieuthicuoituan" ["customised_labels"]=> array(1) { [0]=> array(1) { ["content"]=> string(13) "Tối đa 60K" } } ["shop_id"]=> int(0) ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(35) "MP-93F2604E2AA220280000000114400454" ["fully_redeemed"]=> bool(true) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["left_count"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(true) ["claim_end_time"]=> int(1659286740) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(2592000) ["type"]=> int(1) } ["voucher_landing_page"]=> int(0) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(550) "Sử dụng mã hỗ trợ phí vận chuyển (tối đa 60K) đơn hàng từ 699K và thỏa điều kiện ưu đãi tại Shopee. Áp dụng cho sản phẩm từ Shopee Mart. Đơn vị vận chuyển khả dụng: Nhanh Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee. Hạn sử dụng 30 ngày kể từ khi lưu mã về ví voucher. Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước. " ["devices"]=> array(2) { [0]=> string(7) "Android" [1]=> string(3) "iOS" } } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(59) "shopee-ma-mien-phi-van-chuyen-FSV-3960233070428161659720691" ["started_date"]=> string(19) "02-07-2022 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(39) "[SHOPEE] Mã miễn phí vận chuyển" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "62befe4f5e91a20c3079bf23" ["started_time"]=> int(1656694800000) ["expired_time"]=> int(2147454840000) ["aff_link"]=> string(233) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D396023307042816%26signature%3Dad74a7a583260ec68be6ded8e7219f89f350b628915092a5f3437b2e8f4fc336%26voucherCode%3DFSV-396023307042816" } [10]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(19) "FSV-396013324615680" ["banner_link"]=> string(28) "https://shopee.vn/m/mum-club" ["content"]=> string(608) "Sử dụng mã hỗ trợ miễn phí vận chuyển (tối đa 10K) đơn hàng từ 0Đ và thỏa điều kiện ưu đãi tại Shopee.
Đơn vị vận chuyển khả dụng: Nhanh và Hỏa Tốc
Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee.
Áp dụng cho một số shop nhất định.
Hạn sử dụng 15 ngày kể từ khi lưu mã về ví voucher.
Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước.
" ["discount"]=> int(0) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "19-01-2038 02:14:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(159) "https://shopee.vn/search?promotionId=396013324615680&signature=58ec0a61f3094a0d9b85a5a2eb93601c3de265678acd5d19e0e78d9305b95b85&voucherCode=FSV-396013324615680" } ["extra"]=> array(38) { ["promotionid"]=> int(396013324615680) ["voucher_code"]=> string(19) "FSV-396013324615680" ["signature"]=> string(64) "58ec0a61f3094a0d9b85a5a2eb93601c3de265678acd5d19e0e78d9305b95b85" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(0) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(0) ["percentage_claimed"]=> int(100) ["percentage_used"]=> int(9) ["start_time"]=> int(1656738000) ["end_time"]=> int(2147454840) ["claim_start_time"]=> int(1656738000) ["valid_days"]=> int(15) ["reward_type"]=> int(2) ["title"]=> string(28) "Dành cho thành viên mới" ["use_link"]=> string(28) "https://shopee.vn/m/mum-club" ["customised_labels"]=> array(1) { [0]=> array(1) { ["content"]=> string(10) "Mum's Club" } } ["shop_id"]=> int(0) ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(35) "MP-A0C16AE63AA220280000000114400450" ["fully_redeemed"]=> bool(true) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(true) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1659286740) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(1296000) ["type"]=> int(1) } ["voucher_landing_page"]=> int(0) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(572) "Sử dụng mã hỗ trợ miễn phí vận chuyển (tối đa 10K) đơn hàng từ 0Đ và thỏa điều kiện ưu đãi tại Shopee. Đơn vị vận chuyển khả dụng: Nhanh và Hỏa Tốc Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee. Áp dụng cho một số shop nhất định. Hạn sử dụng 15 ngày kể từ khi lưu mã về ví voucher. Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước. " ["devices"]=> array(2) { [0]=> string(7) "Android" [1]=> string(3) "iOS" } } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(59) "shopee-ma-mien-phi-van-chuyen-FSV-3960133246156801664711522" ["started_date"]=> string(19) "02-07-2022 12:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(39) "[SHOPEE] Mã miễn phí vận chuyển" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "62e01dedc25a030b051a1c37" ["started_time"]=> int(1656738000000) ["expired_time"]=> int(2147454840000) ["aff_link"]=> string(233) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D396013324615680%26signature%3D58ec0a61f3094a0d9b85a5a2eb93601c3de265678acd5d19e0e78d9305b95b85%26voucherCode%3DFSV-396013324615680" } [11]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(7) "GIAD005" ["banner_link"]=> string(38) "https://shopee.vn/m/sieu-hoi-song-chat" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫15.000 cho đơn hàng từ ₫199.000. Áp dụng đến 03-10-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(15000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "03-10-2022 15:21:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(147) "https://shopee.vn/search?promotionId=396670329602048&signature=d9f3feef57899a4035f9d07687a84239ac29e7ee3eaca3995efdf2b2d3e97faa&voucherCode=GIAD005" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(396670329602048) ["voucher_code"]=> string(7) "GIAD005" ["signature"]=> string(64) "d9f3feef57899a4035f9d07687a84239ac29e7ee3eaca3995efdf2b2d3e97faa" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(19900000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(8) ["start_time"]=> int(1656746100) ["end_time"]=> int(1664785260) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(1500000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "2b85b53039f81d5d2e55f6106fa4550a" ["icon_text"]=> string(26) "GIA DỤNG GIA ĐÌNH VP88" ["shop_id"]=> int(262354809) ["shop_name"]=> string(26) "GIA DỤNG GIA ĐÌNH VP88" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-080401BEFAA220280000000114405011" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(1500000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "2b85b53039f81d5d2e55f6106fa4550a" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1664785260) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["usage_terms"]=> string(269) "Giảm ngay ₫15.000 cho đơn hàng từ ₫199.000. Áp dụng đến 03-10-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(66) "shopee-ma-giam-15000-dong-gia-dung-gia-dinh-vp88-GIAD0051663261209" ["started_date"]=> string(19) "02-07-2022 14:15:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(60) "[SHOPEE] Mã giảm 15000 đồng GIA DỤNG GIA ĐÌNH VP88" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "63220c307ba02a3c38339c52" ["started_time"]=> int(1656746100000) ["expired_time"]=> int(1664785260000) ["aff_link"]=> string(221) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D396670329602048%26signature%3Dd9f3feef57899a4035f9d07687a84239ac29e7ee3eaca3995efdf2b2d3e97faa%26voucherCode%3DGIAD005" } [12]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(8) "TSUMY15K" ["banner_link"]=> string(31) "https://shopee.vn/m/ma-giam-gia" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫15.000 cho đơn hàng từ ₫549.000. Áp dụng đến 02-10-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(15000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "02-10-2022 19:34:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(148) "https://shopee.vn/search?promotionId=396797600448512&signature=33d39e80e7cd408cc8fadc4e4e8a97b400161e9ca2402fb1a893f43eecf6cfe8&voucherCode=TSUMY15K" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(396797600448512) ["voucher_code"]=> string(8) "TSUMY15K" ["signature"]=> string(64) "33d39e80e7cd408cc8fadc4e4e8a97b400161e9ca2402fb1a893f43eecf6cfe8" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(54900000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(11) ["start_time"]=> int(1656761640) ["end_time"]=> int(1664714040) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(1500000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "577238a741a5448b5b16c3078ac59229" ["icon_text"]=> string(13) "tsumyhouse.dn" ["shop_id"]=> int(417326909) ["shop_name"]=> string(13) "tsumyhouse.dn" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-4618A231500A20280000000114405404" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(1500000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "577238a741a5448b5b16c3078ac59229" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1664714040) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["usage_terms"]=> string(269) "Giảm ngay ₫15.000 cho đơn hàng từ ₫549.000. Áp dụng đến 02-10-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(58) "shopee-ma-giam-15000-dong-tsumyhouse-dn-TSUMY15K1660754883" ["started_date"]=> string(19) "02-07-2022 18:34:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(47) "[SHOPEE] Mã giảm 15000 đồng tsumyhouse.dn" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "62fbcdb7b484983f6902ebed" ["started_time"]=> int(1656761640000) ["expired_time"]=> int(1664714040000) ["aff_link"]=> string(222) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D396797600448512%26signature%3D33d39e80e7cd408cc8fadc4e4e8a97b400161e9ca2402fb1a893f43eecf6cfe8%26voucherCode%3DTSUMY15K" } [13]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(9) "VYBIK210K" ["banner_link"]=> string(38) "https://shopee.vn/m/ma-giam-gia-020822" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫200.000. Áp dụng đến 03-10-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(10000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "03-10-2022 23:10:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(149) "https://shopee.vn/search?promotionId=397631377588224&signature=83eaf951d21f30bd89ef84eb5a004c2d242d2296b440e1e25065f9b6c687a026&voucherCode=VYBIK210K" } ["extra"]=> array(46) { ["promotionid"]=> int(397631377588224) ["voucher_code"]=> string(9) "VYBIK210K" ["signature"]=> string(64) "83eaf951d21f30bd89ef84eb5a004c2d242d2296b440e1e25065f9b6c687a026" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(20000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(100) ["start_time"]=> int(1656861000) ["end_time"]=> int(1664813400) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(1000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "b1328481b037ac864f1b251420fb700c" ["icon_text"]=> string(6) "tuvi96" ["shop_id"]=> int(127545466) ["shop_name"]=> string(6) "tuvi96" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-7213AA27900A20280000000114414410" ["fully_redeemed"]=> bool(true) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(1000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["left_count"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "b1328481b037ac864f1b251420fb700c" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(true) ["claim_end_time"]=> int(1664813400) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["usage_terms"]=> string(269) "Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫200.000. Áp dụng đến 03-10-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(52) "shopee-ma-giam-10000-dong-tuvi96-VYBIK210K1664711370" ["started_date"]=> string(19) "03-07-2022 22:10:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(40) "[SHOPEE] Mã giảm 10000 đồng tuvi96" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "62e7f25b252abb17d22df3a9" ["started_time"]=> int(1656861000000) ["expired_time"]=> int(1664813400000) ["aff_link"]=> string(223) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D397631377588224%26signature%3D83eaf951d21f30bd89ef84eb5a004c2d242d2296b440e1e25065f9b6c687a026%26voucherCode%3DVYBIK210K" } [14]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(9) "FUKIA15KK" ["banner_link"]=> string(31) "https://shopee.vn/m/ma-giam-gia" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫15.000 cho đơn hàng từ ₫211.000. Áp dụng đến 04-10-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(15000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "04-10-2022 11:40:06" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(149) "https://shopee.vn/search?promotionId=398007825940480&signature=e612ae4eddfd01987b82da4ea633a29c5a5b92348abe34e1b5283e9af6a13918&voucherCode=FUKIA15KK" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(398007825940480) ["voucher_code"]=> string(9) "FUKIA15KK" ["signature"]=> string(64) "e612ae4eddfd01987b82da4ea633a29c5a5b92348abe34e1b5283e9af6a13918" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(21100000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(6) ["start_time"]=> int(1656905466) ["end_time"]=> int(1664858406) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(1500000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "3c3a29a22a9798331c180aa7f7c1c676" ["icon_text"]=> string(25) "FUKIA - Phụ kiện Táo" ["shop_id"]=> int(261662303) ["shop_name"]=> string(25) "FUKIA - Phụ kiện Táo" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-3CCF2B99300A20280000000114415550" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(1500000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "3c3a29a22a9798331c180aa7f7c1c676" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1664858406) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["usage_terms"]=> string(269) "Giảm ngay ₫15.000 cho đơn hàng từ ₫211.000. Áp dụng đến 04-10-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(64) "shopee-ma-giam-15000-dong-fukia-phu-kien-tao-FUKIA15KK1663606860" ["started_date"]=> string(19) "04-07-2022 10:31:06" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(59) "[SHOPEE] Mã giảm 15000 đồng FUKIA - Phụ kiện Táo" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "631e17cbc608633118128e7c" ["started_time"]=> int(1656905466000) ["expired_time"]=> int(1664858406000) ["aff_link"]=> string(223) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D398007825940480%26signature%3De612ae4eddfd01987b82da4ea633a29c5a5b92348abe34e1b5283e9af6a13918%26voucherCode%3DFUKIA15KK" } [15]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(8) "CODEBR10" ["banner_link"]=> string(31) "https://shopee.vn/m/ma-giam-gia" ["content"]=> string(268) "Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫59.000. Áp dụng đến 05-10-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(10000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "05-10-2022 11:54:54" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(148) "https://shopee.vn/search?promotionId=398015953436672&signature=a2bdc8c2b1db32fc3b37e6b598b71563686fcc6a0be9c7f8087b8c95cabeda1d&voucherCode=CODEBR10" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(398015953436672) ["voucher_code"]=> string(8) "CODEBR10" ["signature"]=> string(64) "a2bdc8c2b1db32fc3b37e6b598b71563686fcc6a0be9c7f8087b8c95cabeda1d" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(5900000000) ["product_limit"]=> bool(true) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(8) ["start_time"]=> int(1656906894) ["end_time"]=> int(1664945694) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(1000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "e60f62bba9ba29a0843a32861c27cfbc" ["icon_text"]=> string(24) "Code Deco Official Store" ["shop_id"]=> int(459159301) ["shop_name"]=> string(24) "Code Deco Official Store" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-BAD76039200A20280000000114415554" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(1000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "e60f62bba9ba29a0843a32861c27cfbc" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1664945694) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["usage_terms"]=> string(268) "Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫59.000. Áp dụng đến 05-10-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(69) "shopee-ma-giam-10000-dong-code-deco-official-store-CODEBR101662656499" ["started_date"]=> string(19) "04-07-2022 10:54:54" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(58) "[SHOPEE] Mã giảm 10000 đồng Code Deco Official Store" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "6318d1dc7bfe432d9778d6de" ["started_time"]=> int(1656906894000) ["expired_time"]=> int(1664945694000) ["aff_link"]=> string(222) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D398015953436672%26signature%3Da2bdc8c2b1db32fc3b37e6b598b71563686fcc6a0be9c7f8087b8c95cabeda1d%26voucherCode%3DCODEBR10" } [16]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(6) "HINN70" ["banner_link"]=> string(31) "https://shopee.vn/m/ma-giam-gia" ["content"]=> string(267) "Giảm ngay ₫1.000 cho đơn hàng từ ₫70.000. Áp dụng đến 05-10-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(1000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "05-10-2022 12:13:58" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(146) "https://shopee.vn/search?promotionId=398025046769664&signature=31841b5cc299fe31c45c12faef6259d5e9b6cf0b8b9306e628b27ffc0c6bfae5&voucherCode=HINN70" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(398025046769664) ["voucher_code"]=> string(6) "HINN70" ["signature"]=> string(64) "31841b5cc299fe31c45c12faef6259d5e9b6cf0b8b9306e628b27ffc0c6bfae5" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(7000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(28) ["start_time"]=> int(1656907558) ["end_time"]=> int(1664946838) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(100000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "eb618f7ab7c1d894b20a609ff5551a12" ["icon_text"]=> string(23) "Hin Nail_Official Store" ["shop_id"]=> int(42479486) ["shop_name"]=> string(23) "Hin Nail_Official Store" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-B6DB683C300A20280000000114440000" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(100000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "eb618f7ab7c1d894b20a609ff5551a12" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1664946838) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["usage_terms"]=> string(267) "Giảm ngay ₫1.000 cho đơn hàng từ ₫70.000. Áp dụng đến 05-10-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(65) "shopee-ma-giam-1000-dong-hin-nail_official-store-HINN701664470974" ["started_date"]=> string(19) "04-07-2022 11:05:58" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(56) "[SHOPEE] Mã giảm 1000 đồng Hin Nail_Official Store" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "633481eca414cd39996d2323" ["started_time"]=> int(1656907558000) ["expired_time"]=> int(1664946838000) ["aff_link"]=> string(220) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D398025046769664%26signature%3D31841b5cc299fe31c45c12faef6259d5e9b6cf0b8b9306e628b27ffc0c6bfae5%26voucherCode%3DHINN70" } [17]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(7) "VUAN388" ["banner_link"]=> string(33) "https://shopee.vn/m/sale-dong-gia" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫500.000. Áp dụng đến 04-10-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(10000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "04-10-2022 15:01:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(147) "https://shopee.vn/search?promotionId=398109108977664&signature=b5f8e4edfa6e89c4cb6185fe33746e79fc96cf2fe95f7d5b1529e632f39bda63&voucherCode=VUAN388" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(398109108977664) ["voucher_code"]=> string(7) "VUAN388" ["signature"]=> string(64) "b5f8e4edfa6e89c4cb6185fe33746e79fc96cf2fe95f7d5b1529e632f39bda63" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(50000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1656918060) ["end_time"]=> int(1664870460) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(1000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "61366cd5a26681fe12ea1e81bd2cb34e" ["icon_text"]=> string(14) "Gia Dụng ATV" ["shop_id"]=> int(274576729) ["shop_name"]=> string(14) "Gia Dụng ATV" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-00002A13700A20280000000114440110" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(1000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "61366cd5a26681fe12ea1e81bd2cb34e" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1664870460) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["usage_terms"]=> string(269) "Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫500.000. Áp dụng đến 04-10-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(56) "shopee-ma-giam-10000-dong-gia-dung-atv-VUAN3881663059745" ["started_date"]=> string(19) "04-07-2022 14:01:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(48) "[SHOPEE] Mã giảm 10000 đồng Gia Dụng ATV" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "62f5287f251f34123060c342" ["started_time"]=> int(1656918060000) ["expired_time"]=> int(1664870460000) ["aff_link"]=> string(221) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D398109108977664%26signature%3Db5f8e4edfa6e89c4cb6185fe33746e79fc96cf2fe95f7d5b1529e632f39bda63%26voucherCode%3DVUAN388" } [18]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(7) "CUPI100" ["banner_link"]=> string(31) "https://shopee.vn/m/ma-giam-gia" ["content"]=> string(283) "Giảm ngay 5%, tối đa ₫5.000, cho đơn hàng từ ₫100.000. Áp dụng đến 05-10-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(0.05) ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["expired_date"]=> string(19) "05-10-2022 23:59:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(147) "https://shopee.vn/search?promotionId=398128293756928&signature=767c6b6e6ba55983ccd854d82680f9110f8176da5075d51fc8dacdf8871d6630&voucherCode=CUPI100" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(398128293756928) ["voucher_code"]=> string(7) "CUPI100" ["signature"]=> string(64) "767c6b6e6ba55983ccd854d82680f9110f8176da5075d51fc8dacdf8871d6630" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(10000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(2) ["start_time"]=> int(1656920400) ["end_time"]=> int(1664989140) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(5) ["reward_value"]=> int(0) ["reward_cap"]=> int(500000000) ["icon_hash"]=> string(32) "fbffdf7a722b56e12b14372f7a2be3b5" ["icon_text"]=> string(11) "Cupido.shop" ["shop_id"]=> int(754566266) ["shop_name"]=> string(11) "Cupido.shop" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-BF3F6896300A20280000000114440140" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(0) ["discount_percentage"]=> int(5) ["discount_cap"]=> int(500000000) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "fbffdf7a722b56e12b14372f7a2be3b5" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1664989140) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["usage_terms"]=> string(283) "Giảm ngay 5%, tối đa ₫5.000, cho đơn hàng từ ₫100.000. Áp dụng đến 05-10-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(46) "shopee-ma-giam-5-cupido-shop-CUPI1001661101347" ["started_date"]=> string(19) "04-07-2022 14:40:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(34) "[SHOPEE] Mã giảm 5% Cupido.shop" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "63011734fbf2cf4b173b0c68" ["started_time"]=> int(1656920400000) ["expired_time"]=> int(1664989140000) ["aff_link"]=> string(221) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D398128293756928%26signature%3D767c6b6e6ba55983ccd854d82680f9110f8176da5075d51fc8dacdf8871d6630%26voucherCode%3DCUPI100" } [19]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(9) "MINIVCA20" ["banner_link"]=> string(31) "https://shopee.vn/m/ma-giam-gia" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫20.000 cho đơn hàng từ ₫500.000. Áp dụng đến 04-10-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(20000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "04-10-2022 20:16:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(149) "https://shopee.vn/search?promotionId=398267930296320&signature=50579b3f557eccf98f0b7722d0be09163b22496b4e05cd2da4edb5503f0480df&voucherCode=MINIVCA20" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(398267930296320) ["voucher_code"]=> string(9) "MINIVCA20" ["signature"]=> string(64) "50579b3f557eccf98f0b7722d0be09163b22496b4e05cd2da4edb5503f0480df" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(50000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(7) ["start_time"]=> int(1656936960) ["end_time"]=> int(1664889360) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(2000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "a9f56f443c61b6d2c57a976eb4b09a67" ["icon_text"]=> string(14) "MinieCosmetics" ["shop_id"]=> int(359364944) ["shop_name"]=> string(14) "MinieCosmetics" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-DDEEE88E700A20280000000114440540" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(2000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "a9f56f443c61b6d2c57a976eb4b09a67" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1664889360) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["usage_terms"]=> string(269) "Giảm ngay ₫20.000 cho đơn hàng từ ₫500.000. Áp dụng đến 04-10-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(60) "shopee-ma-giam-20000-dong-miniecosmetics-MINIVCA201663520457" ["started_date"]=> string(19) "04-07-2022 19:16:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(48) "[SHOPEE] Mã giảm 20000 đồng MinieCosmetics" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "62dad7daf86abe2d8b63b0bd" ["started_time"]=> int(1656936960000) ["expired_time"]=> int(1664889360000) ["aff_link"]=> string(223) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D398267930296320%26signature%3D50579b3f557eccf98f0b7722d0be09163b22496b4e05cd2da4edb5503f0480df%26voucherCode%3DMINIVCA20" } [20]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(9) "DIEN150K4" ["banner_link"]=> string(31) "https://shopee.vn/m/ma-giam-gia" ["content"]=> string(273) "Giảm ngay ₫150.000 cho đơn hàng từ ₫15.000.000. Áp dụng đến 05-10-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(150000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "05-10-2022 23:59:26" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(149) "https://shopee.vn/search?promotionId=398229503344640&signature=b2e6ffd4a2393f70bd0325dd680c162217c54eef29c9996788e75e33f8350508&voucherCode=DIEN150K4" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(398229503344640) ["voucher_code"]=> string(9) "DIEN150K4" ["signature"]=> string(64) "b2e6ffd4a2393f70bd0325dd680c162217c54eef29c9996788e75e33f8350508" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(1500000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1656953966) ["end_time"]=> int(1664989166) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(15000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "057807debf60c80b6363e3852b8aed50" ["icon_text"]=> string(15) "dienthoaihay.vn" ["shop_id"]=> int(392827317) ["shop_name"]=> string(15) "dienthoaihay.vn" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-00C0291E200A20280000000114440500" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(15000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "057807debf60c80b6363e3852b8aed50" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1664989166) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["usage_terms"]=> string(273) "Giảm ngay ₫150.000 cho đơn hàng từ ₫15.000.000. Áp dụng đến 05-10-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(62) "shopee-ma-giam-150000-dong-dienthoaihay-vn-DIEN150K41662570077" ["started_date"]=> string(19) "04-07-2022 23:59:26" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(50) "[SHOPEE] Mã giảm 150000 đồng dienthoaihay.vn" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "62f7d93fa85a26624f0347ec" ["started_time"]=> int(1656953966000) ["expired_time"]=> int(1664989166000) ["aff_link"]=> string(223) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D398229503344640%26signature%3Db2e6ffd4a2393f70bd0325dd680c162217c54eef29c9996788e75e33f8350508%26voucherCode%3DDIEN150K4" } [21]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(8) "ONIIZCB1" ["banner_link"]=> string(38) "https://shopee.vn/m/khung-gio-san-sale" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫50.000 cho đơn hàng từ ₫350.000. Áp dụng đến 06-10-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(50000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "06-10-2022 20:11:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(148) "https://shopee.vn/search?promotionId=398992026845184&signature=f092a7ba400623d8b5450e8f9be6e9f1225956289a0d93d5cd0c4655d0fe4796&voucherCode=ONIIZCB1" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(398992026845184) ["voucher_code"]=> string(8) "ONIIZCB1" ["signature"]=> string(64) "f092a7ba400623d8b5450e8f9be6e9f1225956289a0d93d5cd0c4655d0fe4796" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(35000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1657023060) ["end_time"]=> int(1665061860) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(5000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "e4a9e3690e724c445a720b2e3a969409" ["icon_text"]=> string(16) "Oniiz Việt Nam" ["shop_id"]=> int(469248922) ["shop_name"]=> string(16) "Oniiz Việt Nam" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(true) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-49248235180A20280000000114445401" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(5000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "e4a9e3690e724c445a720b2e3a969409" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1665061860) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["usage_terms"]=> string(269) "Giảm ngay ₫50.000 cho đơn hàng từ ₫350.000. Áp dụng đến 06-10-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(59) "shopee-ma-giam-50000-dong-oniiz-viet-nam-ONIIZCB11657734340" ["started_date"]=> string(19) "05-07-2022 19:11:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(50) "[SHOPEE] Mã giảm 50000 đồng Oniiz Việt Nam" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "62cefa3825a00e1d950cb868" ["started_time"]=> int(1657023060000) ["expired_time"]=> int(1665061860000) ["aff_link"]=> string(222) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D398992026845184%26signature%3Df092a7ba400623d8b5450e8f9be6e9f1225956289a0d93d5cd0c4655d0fe4796%26voucherCode%3DONIIZCB1" } [22]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(8) "SIEUEM09" ["banner_link"]=> string(31) "https://shopee.vn/m/ma-giam-gia" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫299.000. Áp dụng đến 06-10-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(10000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "06-10-2022 22:40:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(148) "https://shopee.vn/search?promotionId=399105289535488&signature=a697b0aee7673a7cc38deb377e990182a7beead014bbe966db00f2b81887519a&voucherCode=SIEUEM09" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(399105289535488) ["voucher_code"]=> string(8) "SIEUEM09" ["signature"]=> string(64) "a697b0aee7673a7cc38deb377e990182a7beead014bbe966db00f2b81887519a" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(29900000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1657036500) ["end_time"]=> int(1665070800) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(1000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "0da95f83308e2951c5c906506f41a6eb" ["icon_text"]=> string(17) "SIÊU THỊ EMART" ["shop_id"]=> int(22849390) ["shop_name"]=> string(17) "SIÊU THỊ EMART" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-752B8A8C580A20280000000114445545" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(1000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(89) "This page is not supported on your version of Shopee app. Please update your app to view." ["shop_logo"]=> string(32) "0da95f83308e2951c5c906506f41a6eb" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1665070800) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["usage_terms"]=> string(269) "Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫299.000. Áp dụng đến 06-10-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(59) "shopee-ma-giam-10000-dong-sieu-thi-emart-SIEUEM091661360444" ["started_date"]=> string(19) "05-07-2022 22:55:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(51) "[SHOPEE] Mã giảm 10000 đồng SIÊU THỊ EMART" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "62fbcdb9b484983f6902ebee" ["started_time"]=> int(1657036500000) ["expired_time"]=> int(1665070800000) ["aff_link"]=> string(222) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D399105289535488%26signature%3Da697b0aee7673a7cc38deb377e990182a7beead014bbe966db00f2b81887519a%26voucherCode%3DSIEUEM09" } [23]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(8) "SHOP9990" ["banner_link"]=> string(31) "https://shopee.vn/m/ma-giam-gia" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫999.000. Áp dụng đến 07-10-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(10000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "07-10-2022 21:58:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(148) "https://shopee.vn/search?promotionId=399083865194496&signature=638624c194cf47fdd8d267bb05f7dbf348e4cd6e450605ae50fc73da751f0d49&voucherCode=SHOP9990" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(399083865194496) ["voucher_code"]=> string(8) "SHOP9990" ["signature"]=> string(64) "638624c194cf47fdd8d267bb05f7dbf348e4cd6e450605ae50fc73da751f0d49" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(99900000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(40) ["start_time"]=> int(1657037100) ["end_time"]=> int(1665154680) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(1000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "e2f53fe9a44ad0ca3272279952f2cc6c" ["icon_text"]=> string(35) "Dung sỉ lẻ mẹ bé shopmemon92" ["shop_id"]=> int(92641192) ["shop_name"]=> string(35) "Dung sỉ lẻ mẹ bé shopmemon92" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-573AA099180A20280000000114445514" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(1000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "e2f53fe9a44ad0ca3272279952f2cc6c" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1665154680) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["usage_terms"]=> string(269) "Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫999.000. Áp dụng đến 07-10-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(73) "shopee-ma-giam-10000-dong-dung-si-le-me-be-shopmemon92-SHOP99901663174996" ["started_date"]=> string(19) "05-07-2022 23:05:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(69) "[SHOPEE] Mã giảm 10000 đồng Dung sỉ lẻ mẹ bé shopmemon92" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "6320bacfd350c96ac6365730" ["started_time"]=> int(1657037100000) ["expired_time"]=> int(1665154680000) ["aff_link"]=> string(222) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D399083865194496%26signature%3D638624c194cf47fdd8d267bb05f7dbf348e4cd6e450605ae50fc73da751f0d49%26voucherCode%3DSHOP9990" } [24]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(7) "FRES555" ["banner_link"]=> string(31) "https://shopee.vn/m/ma-giam-gia" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫12.000 cho đơn hàng từ ₫500.000. Áp dụng đến 05-10-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(12000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "05-10-2022 11:03:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(147) "https://shopee.vn/search?promotionId=399439526445056&signature=bd3ac3489cbc4a1a1eccf2c64272d19d5f6c878b0d6f4eda058ac3feeb2d8622&voucherCode=FRES555" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(399439526445056) ["voucher_code"]=> string(7) "FRES555" ["signature"]=> string(64) "bd3ac3489cbc4a1a1eccf2c64272d19d5f6c878b0d6f4eda058ac3feeb2d8622" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(50000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1657076580) ["end_time"]=> int(1664942580) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(1200000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "8de7c984e6ac401c2e75337608feb695" ["icon_text"]=> string(32) "Thực phẩm sạch xứ Nghệ" ["shop_id"]=> int(488484068) ["shop_name"]=> string(32) "Thực phẩm sạch xứ Nghệ" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-780783BB180A20280000000114451041" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(1200000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "8de7c984e6ac401c2e75337608feb695" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1664942580) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["usage_terms"]=> string(269) "Giảm ngay ₫12.000 cho đơn hàng từ ₫500.000. Áp dụng đến 05-10-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(66) "shopee-ma-giam-12000-dong-thuc-pham-sach-xu-nghe-FRES5551660236490" ["started_date"]=> string(19) "06-07-2022 10:03:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(66) "[SHOPEE] Mã giảm 12000 đồng Thực phẩm sạch xứ Nghệ" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "62f3e4c3754688219b7f0ba1" ["started_time"]=> int(1657076580000) ["expired_time"]=> int(1664942580000) ["aff_link"]=> string(221) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D399439526445056%26signature%3Dbd3ac3489cbc4a1a1eccf2c64272d19d5f6c878b0d6f4eda058ac3feeb2d8622%26voucherCode%3DFRES555" } [25]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(6) "INAC67" ["banner_link"]=> string(31) "https://shopee.vn/m/ma-giam-gia" ["content"]=> string(267) "Giảm ngay ₫2.000 cho đơn hàng từ ₫55.000. Áp dụng đến 07-10-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(2000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "07-10-2022 20:45:09" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(146) "https://shopee.vn/search?promotionId=399731718520832&signature=9670e19272501c8bac7685c5d638659acea80f14d64854f551de2ed6f1aebfaa&voucherCode=INAC67" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(399731718520832) ["voucher_code"]=> string(6) "INAC67" ["signature"]=> string(64) "9670e19272501c8bac7685c5d638659acea80f14d64854f551de2ed6f1aebfaa" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(5500000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(27) ["start_time"]=> int(1657111509) ["end_time"]=> int(1665150309) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(200000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "caaa106b1c67a5b37a23c66b5b8769f8" ["icon_text"]=> string(22) "INA CASE - ỐP IPHONE" ["shop_id"]=> int(67097791) ["shop_name"]=> string(22) "INA CASE - ỐP IPHONE" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-D8C78116C80A20280000000114454051" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(200000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "caaa106b1c67a5b37a23c66b5b8769f8" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1665150309) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["usage_terms"]=> string(267) "Giảm ngay ₫2.000 cho đơn hàng từ ₫55.000. Áp dụng đến 07-10-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(60) "shopee-ma-giam-2000-dong-ina-case-op-iphone-INAC671661619647" ["started_date"]=> string(19) "06-07-2022 19:45:09" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(55) "[SHOPEE] Mã giảm 2000 đồng INA CASE - ỐP IPHONE" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "6308ffc45e6e387cfb5d2acc" ["started_time"]=> int(1657111509000) ["expired_time"]=> int(1665150309000) ["aff_link"]=> string(220) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D399731718520832%26signature%3D9670e19272501c8bac7685c5d638659acea80f14d64854f551de2ed6f1aebfaa%26voucherCode%3DINAC67" } [26]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(8) "DOCAUVVV" ["banner_link"]=> string(31) "https://shopee.vn/m/ma-giam-gia" ["content"]=> string(268) "Giảm ngay ₫5.000 cho đơn hàng từ ₫269.000. Áp dụng đến 07-10-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(5000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "07-10-2022 01:51:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(148) "https://shopee.vn/search?promotionId=399886034124800&signature=746cccd1c963066a7da6442049a8079d8a0fb5d49ca0be0499882004ab4f74c9&voucherCode=DOCAUVVV" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(399886034124800) ["voucher_code"]=> string(8) "DOCAUVVV" ["signature"]=> string(64) "746cccd1c963066a7da6442049a8079d8a0fb5d49ca0be0499882004ab4f74c9" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(26900000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(1) ["start_time"]=> int(1657129560) ["end_time"]=> int(1665082260) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(500000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "6930460f0d2eeec7fa92821dd872011e" ["icon_text"]=> string(23) "Đồ Câu Việt Bắc" ["shop_id"]=> int(372976586) ["shop_name"]=> string(23) "Đồ Câu Việt Bắc" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-65E9820FD80A20280000000114454501" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(500000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "6930460f0d2eeec7fa92821dd872011e" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1665082260) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["usage_terms"]=> string(268) "Giảm ngay ₫5.000 cho đơn hàng từ ₫269.000. Áp dụng đến 07-10-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(59) "shopee-ma-giam-5000-dong-do-cau-viet-bac-DOCAUVVV1660928555" ["started_date"]=> string(19) "07-07-2022 00:46:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(56) "[SHOPEE] Mã giảm 5000 đồng Đồ Câu Việt Bắc" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "62fe743b5c37f23650795430" ["started_time"]=> int(1657129560000) ["expired_time"]=> int(1665082260000) ["aff_link"]=> string(222) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D399886034124800%26signature%3D746cccd1c963066a7da6442049a8079d8a0fb5d49ca0be0499882004ab4f74c9%26voucherCode%3DDOCAUVVV" } [27]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(7) "KIDM5KQ" ["banner_link"]=> string(31) "https://shopee.vn/m/ma-giam-gia" ["content"]=> string(268) "Giảm ngay ₫5.000 cho đơn hàng từ ₫150.000. Áp dụng đến 07-10-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(5000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "07-10-2022 23:59:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(147) "https://shopee.vn/search?promotionId=400023825563648&signature=c98d74c8181f34e305d129d543348c2bc7e1d32198ff28e783242cf1cef9263a&voucherCode=KIDM5KQ" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(400023825563648) ["voucher_code"]=> string(7) "KIDM5KQ" ["signature"]=> string(64) "c98d74c8181f34e305d129d543348c2bc7e1d32198ff28e783242cf1cef9263a" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(15000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1657145760) ["end_time"]=> int(1665161940) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(500000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "e9cb272bd7fb59b9e1c3066eb3be3ec1" ["icon_text"]=> string(34) "KIDS MART- MẸ,BÉ VÀ GIA ĐÌNH" ["shop_id"]=> int(471109499) ["shop_name"]=> string(34) "KIDS MART- MẸ,BÉ VÀ GIA ĐÌNH" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-5AD68214380A20280000000114455101" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(500000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(89) "This page is not supported on your version of Shopee app. Please update your app to view." ["shop_logo"]=> string(32) "e9cb272bd7fb59b9e1c3066eb3be3ec1" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1665161940) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["usage_terms"]=> string(268) "Giảm ngay ₫5.000 cho đơn hàng từ ₫150.000. Áp dụng đến 07-10-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(70) "shopee-ma-giam-5000-dong-kids-mart-me-be-va-gia-dinh-KIDM5KQ1661360445" ["started_date"]=> string(19) "07-07-2022 05:16:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(67) "[SHOPEE] Mã giảm 5000 đồng KIDS MART- MẸ,BÉ VÀ GIA ĐÌNH" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "63050bb2c3bb373e473794ca" ["started_time"]=> int(1657145760000) ["expired_time"]=> int(1665161940000) ["aff_link"]=> string(221) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D400023825563648%26signature%3Dc98d74c8181f34e305d129d543348c2bc7e1d32198ff28e783242cf1cef9263a%26voucherCode%3DKIDM5KQ" } [28]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(7) "KEOB123" ["banner_link"]=> string(31) "https://shopee.vn/m/ma-giam-gia" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫199.000. Áp dụng đến 07-10-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(10000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "07-10-2022 10:56:43" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(147) "https://shopee.vn/search?promotionId=400160736051200&signature=0571b5e342a70b3f0545415edf88f608cd7944e542cef6220ec96bb05e5dfcbd&voucherCode=KEOB123" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(400160736051200) ["voucher_code"]=> string(7) "KEOB123" ["signature"]=> string(64) "0571b5e342a70b3f0545415edf88f608cd7944e542cef6220ec96bb05e5dfcbd" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(19900000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(4) ["start_time"]=> int(1657162603) ["end_time"]=> int(1665115003) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(1000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "b38bebf41e585eadc1698f5b8ed96afe" ["icon_text"]=> string(27) "Kẹo Baby Store - Trẻ em" ["shop_id"]=> int(736414861) ["shop_name"]=> string(27) "Kẹo Baby Store - Trẻ em" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-CEDCC21C680A20280000000114455501" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(1000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "b38bebf41e585eadc1698f5b8ed96afe" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1665115003) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["usage_terms"]=> string(269) "Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫199.000. Áp dụng đến 07-10-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(65) "shopee-ma-giam-10000-dong-keo-baby-store-tre-em-KEOB1231663866190" ["started_date"]=> string(19) "07-07-2022 09:56:43" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(61) "[SHOPEE] Mã giảm 10000 đồng Kẹo Baby Store - Trẻ em" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "632b475dbc96c02ecf14fc9b" ["started_time"]=> int(1657162603000) ["expired_time"]=> int(1665115003000) ["aff_link"]=> string(221) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D400160736051200%26signature%3D0571b5e342a70b3f0545415edf88f608cd7944e542cef6220ec96bb05e5dfcbd%26voucherCode%3DKEOB123" } [29]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(9) "CX88RR67F" ["banner_link"]=> string(53) "https://shopee.vn/m/25-8-sale-cuoi-thang-don-luong-ve" ["content"]=> string(284) "Giảm ngay 10%, tối đa ₫30.000, cho đơn hàng từ ₫99.000. Áp dụng đến 08-10-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(0.1) ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["expired_date"]=> string(19) "08-10-2022 19:52:03" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(149) "https://shopee.vn/search?promotionId=388833464205328&signature=c2c26ff0185e5312431f5448892e4d087ad6205bfb63769067568e0815850af8&voucherCode=CX88RR67F" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(388833464205328) ["voucher_code"]=> string(9) "CX88RR67F" ["signature"]=> string(64) "c2c26ff0185e5312431f5448892e4d087ad6205bfb63769067568e0815850af8" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(9900000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(15) ["start_time"]=> int(1657171023) ["end_time"]=> int(1665233523) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(10) ["reward_value"]=> int(0) ["reward_cap"]=> int(3000000000) ["icon_hash"]=> string(32) "eb2c86a1beee9a139195210fe2d45edb" ["icon_text"]=> string(16) "nhà búp bê cx" ["shop_id"]=> int(563637339) ["shop_name"]=> string(16) "nhà búp bê cx" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-91E26A26D0A221280000000114014410" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(0) ["discount_percentage"]=> int(10) ["discount_cap"]=> int(3000000000) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "eb2c86a1beee9a139195210fe2d45edb" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1665233523) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["usage_terms"]=> string(284) "Giảm ngay 10%, tối đa ₫30.000, cho đơn hàng từ ₫99.000. Áp dụng đến 08-10-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(51) "shopee-ma-giam-10-nha-bup-be-cx-CX88RR67F1664711476" ["started_date"]=> string(19) "07-07-2022 12:17:03" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(40) "[SHOPEE] Mã giảm 10% nhà búp bê cx" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "6305d04ff56999332226def2" ["started_time"]=> int(1657171023000) ["expired_time"]=> int(1665233523000) ["aff_link"]=> string(223) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D388833464205328%26signature%3Dc2c26ff0185e5312431f5448892e4d087ad6205bfb63769067568e0815850af8%26voucherCode%3DCX88RR67F" } [30]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(6) "Q5MEMB" ["banner_link"]=> string(31) "https://shopee.vn/m/ma-giam-gia" ["content"]=> string(268) "Giảm ngay ₫5.000 cho đơn hàng từ ₫399.000. Áp dụng đến 07-10-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(5000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "07-10-2022 13:34:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(146) "https://shopee.vn/search?promotionId=400239748120576&signature=a8f7261ea4b444319b2597efce14df84eac3d7e02b504a676052a9d0b9b9a236&voucherCode=Q5MEMB" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(400239748120576) ["voucher_code"]=> string(6) "Q5MEMB" ["signature"]=> string(64) "a8f7261ea4b444319b2597efce14df84eac3d7e02b504a676052a9d0b9b9a236" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(39900000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(10) ["start_time"]=> int(1657172040) ["end_time"]=> int(1665124440) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(500000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "3e915347cee821b405db4eef996b5455" ["icon_text"]=> string(11) "Q5_Menswear" ["shop_id"]=> int(33435563) ["shop_name"]=> string(11) "Q5_Menswear" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-03302A2D280A20280000000114500010" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(500000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(89) "This page is not supported on your version of Shopee app. Please update your app to view." ["shop_logo"]=> string(32) "3e915347cee821b405db4eef996b5455" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1665124440) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["usage_terms"]=> string(268) "Giảm ngay ₫5.000 cho đơn hàng từ ₫399.000. Áp dụng đến 07-10-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(53) "shopee-ma-giam-5000-dong-q5_menswear-Q5MEMB1661391912" ["started_date"]=> string(19) "07-07-2022 12:34:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(44) "[SHOPEE] Mã giảm 5000 đồng Q5_Menswear" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "62f53645de55f922d1379f87" ["started_time"]=> int(1657172040000) ["expired_time"]=> int(1665124440000) ["aff_link"]=> string(220) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D400239748120576%26signature%3Da8f7261ea4b444319b2597efce14df84eac3d7e02b504a676052a9d0b9b9a236%26voucherCode%3DQ5MEMB" } [31]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(7) "MENZ20K" ["banner_link"]=> string(37) "https://shopee.vn/m/ma-giam-gia-30-07" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫20.000 cho đơn hàng từ ₫315.000. Áp dụng đến 08-10-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(20000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "08-10-2022 23:59:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(147) "https://shopee.vn/search?promotionId=400406480306176&signature=aee2fb49f443843e6e2c2109428b6bc3a9083309744c7734e5a53e163a8c3531&voucherCode=MENZ20K" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(400406480306176) ["voucher_code"]=> string(7) "MENZ20K" ["signature"]=> string(64) "aee2fb49f443843e6e2c2109428b6bc3a9083309744c7734e5a53e163a8c3531" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(31500000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(1) ["start_time"]=> int(1657191900) ["end_time"]=> int(1665248340) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(2000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "c322053f33d17bd6dbab3748ff8b7706" ["icon_text"]=> string(15) "Menzone.fashion" ["shop_id"]=> int(334655958) ["shop_name"]=> string(15) "Menzone.fashion" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-5E1EA2B6380A20280000000114500444" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(2000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "c322053f33d17bd6dbab3748ff8b7706" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1665248340) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["usage_terms"]=> string(269) "Giảm ngay ₫20.000 cho đơn hàng từ ₫315.000. Áp dụng đến 08-10-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(59) "shopee-ma-giam-20000-dong-menzone-fashion-MENZ20K1664711373" ["started_date"]=> string(19) "07-07-2022 18:05:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(49) "[SHOPEE] Mã giảm 20000 đồng Menzone.fashion" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "62e1d27999782615a80c6b0a" ["started_time"]=> int(1657191900000) ["expired_time"]=> int(1665248340000) ["aff_link"]=> string(221) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D400406480306176%26signature%3Daee2fb49f443843e6e2c2109428b6bc3a9083309744c7734e5a53e163a8c3531%26voucherCode%3DMENZ20K" } [32]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(9) "KIMUSE78A" ["banner_link"]=> string(31) "https://shopee.vn/m/ma-giam-gia" ["content"]=> string(284) "Giảm ngay 5%, tối đa ₫15.000, cho đơn hàng từ ₫150.000. Áp dụng đến 09-10-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(0.05) ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["expired_date"]=> string(19) "09-10-2022 11:04:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(149) "https://shopee.vn/search?promotionId=400889672564736&signature=fcf6a4c5c2bdab906a91c9af9877bb64c621635074b0dfb87afe7cd1e9a4b9f3&voucherCode=KIMUSE78A" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(400889672564736) ["voucher_code"]=> string(9) "KIMUSE78A" ["signature"]=> string(64) "fcf6a4c5c2bdab906a91c9af9877bb64c621635074b0dfb87afe7cd1e9a4b9f3" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(15000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(23) ["start_time"]=> int(1657249200) ["end_time"]=> int(1665288240) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(5) ["reward_value"]=> int(0) ["reward_cap"]=> int(1500000000) ["icon_hash"]=> string(32) "2715f5b4853d82f4ba3055f9a4314f80" ["icon_text"]=> string(9) "Kimuse.vn" ["shop_id"]=> int(182639888) ["shop_name"]=> string(9) "Kimuse.vn" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(true) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-9E1E4A97A80A20280000000114504145" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(0) ["discount_percentage"]=> int(5) ["discount_cap"]=> int(1500000000) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "2715f5b4853d82f4ba3055f9a4314f80" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1665288240) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["usage_terms"]=> string(284) "Giảm ngay 5%, tối đa ₫15.000, cho đơn hàng từ ₫150.000. Áp dụng đến 09-10-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(46) "shopee-ma-giam-5-kimuse-vn-KIMUSE78A1664125258" ["started_date"]=> string(19) "08-07-2022 10:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(32) "[SHOPEE] Mã giảm 5% Kimuse.vn" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "632f3b4e28f2386c2c52982f" ["started_time"]=> int(1657249200000) ["expired_time"]=> int(1665288240000) ["aff_link"]=> string(223) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D400889672564736%26signature%3Dfcf6a4c5c2bdab906a91c9af9877bb64c621635074b0dfb87afe7cd1e9a4b9f3%26voucherCode%3DKIMUSE78A" } [33]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(8) "NOITGGT7" ["banner_link"]=> string(37) "https://shopee.vn/m/ma-giam-gia-27-07" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫800.000. Áp dụng đến 04-10-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(10000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "04-10-2022 09:25:52" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(148) "https://shopee.vn/search?promotionId=401020871426048&signature=917dd5e732da6680284c7df93dab9f85c6501404e4eb681ed3ff8d3b2988e5c3&voucherCode=NOITGGT7" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(401020871426048) ["voucher_code"]=> string(8) "NOITGGT7" ["signature"]=> string(64) "917dd5e732da6680284c7df93dab9f85c6501404e4eb681ed3ff8d3b2988e5c3" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(80000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(1) ["start_time"]=> int(1657264792) ["end_time"]=> int(1664850352) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(1000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "784ae3d940bc5523340f733c9d884bdd" ["icon_text"]=> string(15) "noithatdaithanh" ["shop_id"]=> int(47829270) ["shop_name"]=> string(15) "noithatdaithanh" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-DD2EC39EF80A20280000000114504541" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(1000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "784ae3d940bc5523340f733c9d884bdd" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1664850352) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["usage_terms"]=> string(269) "Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫800.000. Áp dụng đến 04-10-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(60) "shopee-ma-giam-10000-dong-noithatdaithanh-NOITGGT71664711290" ["started_date"]=> string(19) "08-07-2022 14:19:52" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(49) "[SHOPEE] Mã giảm 10000 đồng noithatdaithanh" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "62deb745b369e0461b0041c3" ["started_time"]=> int(1657264792000) ["expired_time"]=> int(1664850352000) ["aff_link"]=> string(222) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D401020871426048%26signature%3D917dd5e732da6680284c7df93dab9f85c6501404e4eb681ed3ff8d3b2988e5c3%26voucherCode%3DNOITGGT7" } [34]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(6) "NOIT88" ["banner_link"]=> string(38) "https://shopee.vn/m/sieu-hoi-song-chat" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫350.000. Áp dụng đến 07-10-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(10000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "07-10-2022 19:23:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(146) "https://shopee.vn/search?promotionId=401140181352448&signature=e5dc8069a875e29d5a91047d194fab01e71eb00d59911d02ca6ef4df1bfa169d&voucherCode=NOIT88" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(401140181352448) ["voucher_code"]=> string(6) "NOIT88" ["signature"]=> string(64) "e5dc8069a875e29d5a91047d194fab01e71eb00d59911d02ca6ef4df1bfa169d" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(35000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(52) ["start_time"]=> int(1657279380) ["end_time"]=> int(1665145380) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(1000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "fc6d7d8f930b51891dde2029ae2431e5" ["icon_text"]=> string(23) "YTC House OfficialStore" ["shop_id"]=> int(172159195) ["shop_name"]=> string(23) "YTC House OfficialStore" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-4DEC8085520A20280000000114505111" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(1000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "fc6d7d8f930b51891dde2029ae2431e5" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1665145380) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["usage_terms"]=> string(269) "Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫350.000. Áp dụng đến 07-10-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(66) "shopee-ma-giam-10000-dong-ytc-house-officialstore-NOIT881663261210" ["started_date"]=> string(19) "08-07-2022 18:23:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(57) "[SHOPEE] Mã giảm 10000 đồng YTC House OfficialStore" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "63220c317ba02a3c38339c53" ["started_time"]=> int(1657279380000) ["expired_time"]=> int(1665145380000) ["aff_link"]=> string(220) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D401140181352448%26signature%3De5dc8069a875e29d5a91047d194fab01e71eb00d59911d02ca6ef4df1bfa169d%26voucherCode%3DNOIT88" } [35]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(8) "MAYH0708" ["banner_link"]=> string(38) "https://shopee.vn/m/khung-gio-san-sale" ["content"]=> string(272) "Giảm ngay ₫500.000 cho đơn hàng từ ₫3.000.000. Áp dụng đến 04-10-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(500000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "04-10-2022 22:08:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(148) "https://shopee.vn/search?promotionId=401223522140160&signature=223b42a9f31c8230ca5fc660bc9df1a779b52cb26e0590c382370d22316f7257&voucherCode=MAYH0708" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(401223522140160) ["voucher_code"]=> string(8) "MAYH0708" ["signature"]=> string(64) "223b42a9f31c8230ca5fc660bc9df1a779b52cb26e0590c382370d22316f7257" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(300000000000) ["product_limit"]=> bool(true) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1657289280) ["end_time"]=> int(1664896080) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(50000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "909c6834b6ee481b8fc4f14b92f12260" ["icon_text"]=> string(25) "Máy hút ẩm Việt Nam" ["shop_id"]=> int(185315810) ["shop_name"]=> string(25) "Máy hút ẩm Việt Nam" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-A40942A5120A20280000000114505441" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(50000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "909c6834b6ee481b8fc4f14b92f12260" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1664896080) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["usage_terms"]=> string(272) "Giảm ngay ₫500.000 cho đơn hàng từ ₫3.000.000. Áp dụng đến 04-10-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(65) "shopee-ma-giam-500000-dong-may-hut-am-viet-nam-MAYH07081664711290" ["started_date"]=> string(19) "08-07-2022 21:08:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(60) "[SHOPEE] Mã giảm 500000 đồng Máy hút ẩm Việt Nam" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "62dd7e43fdde33100a577fba" ["started_time"]=> int(1657289280000) ["expired_time"]=> int(1664896080000) ["aff_link"]=> string(222) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D401223522140160%26signature%3D223b42a9f31c8230ca5fc660bc9df1a779b52cb26e0590c382370d22316f7257%26voucherCode%3DMAYH0708" } [36]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(8) "KIDM20K3" ["banner_link"]=> string(31) "https://shopee.vn/m/ma-giam-gia" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫20.000 cho đơn hàng từ ₫300.000. Áp dụng đến 09-10-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(20000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "09-10-2022 23:59:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(148) "https://shopee.vn/search?promotionId=401530067255296&signature=9997c4e1deaf7b12731b844c8db98161e45002c65a2de0f274b1b466a5f3a98e&voucherCode=KIDM20K3" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(401530067255296) ["voucher_code"]=> string(8) "KIDM20K3" ["signature"]=> string(64) "9997c4e1deaf7b12731b844c8db98161e45002c65a2de0f274b1b466a5f3a98e" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(30000000000) ["product_limit"]=> bool(true) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(28) ["start_time"]=> int(1657325340) ["end_time"]=> int(1665334740) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(2000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "e9cb272bd7fb59b9e1c3066eb3be3ec1" ["icon_text"]=> string(34) "KIDS MART- MẸ,BÉ VÀ GIA ĐÌNH" ["shop_id"]=> int(471109499) ["shop_name"]=> string(34) "KIDS MART- MẸ,BÉ VÀ GIA ĐÌNH" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-6001A81E420A20280000000114510500" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(2000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "e9cb272bd7fb59b9e1c3066eb3be3ec1" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1665334740) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["usage_terms"]=> string(269) "Giảm ngay ₫20.000 cho đơn hàng từ ₫300.000. Áp dụng đến 09-10-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(72) "shopee-ma-giam-20000-dong-kids-mart-me-be-va-gia-dinh-KIDM20K31662570080" ["started_date"]=> string(19) "09-07-2022 07:09:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(68) "[SHOPEE] Mã giảm 20000 đồng KIDS MART- MẸ,BÉ VÀ GIA ĐÌNH" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "62ebfb5d8537e209706b8f71" ["started_time"]=> int(1657325340000) ["expired_time"]=> int(1665334740000) ["aff_link"]=> string(222) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D401530067255296%26signature%3D9997c4e1deaf7b12731b844c8db98161e45002c65a2de0f274b1b466a5f3a98e%26voucherCode%3DKIDM20K3" } [37]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(8) "NGUCTOM4" ["banner_link"]=> string(31) "https://shopee.vn/m/ma-giam-gia" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫17.000 cho đơn hàng từ ₫800.000. Áp dụng đến 10-10-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(17000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "10-10-2022 08:58:59" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(148) "https://shopee.vn/search?promotionId=401550754594816&signature=86a0dfbd622cfff0122cb31e54d206be2e81c2eac3d03380a46d099047371847&voucherCode=NGUCTOM4" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(401550754594816) ["voucher_code"]=> string(8) "NGUCTOM4" ["signature"]=> string(64) "86a0dfbd622cfff0122cb31e54d206be2e81c2eac3d03380a46d099047371847" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(80000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1657328339) ["end_time"]=> int(1665367139) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(1700000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "8008b0c0c2d04aa97a87d016b8504a33" ["icon_text"]=> string(11) "ngucocmetom" ["shop_id"]=> int(19756194) ["shop_name"]=> string(11) "ngucocmetom" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-1926019E120A20280000000114510511" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(1700000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "8008b0c0c2d04aa97a87d016b8504a33" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1665367139) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["usage_terms"]=> string(269) "Giảm ngay ₫17.000 cho đơn hàng từ ₫800.000. Áp dụng đến 10-10-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(56) "shopee-ma-giam-17000-dong-ngucocmetom-NGUCTOM41661706047" ["started_date"]=> string(19) "09-07-2022 07:58:59" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(45) "[SHOPEE] Mã giảm 17000 đồng ngucocmetom" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "630a514524f6ff085528a95c" ["started_time"]=> int(1657328339000) ["expired_time"]=> int(1665367139000) ["aff_link"]=> string(222) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D401550754594816%26signature%3D86a0dfbd622cfff0122cb31e54d206be2e81c2eac3d03380a46d099047371847%26voucherCode%3DNGUCTOM4" } [38]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(6) "HUYEET" ["banner_link"]=> string(31) "https://shopee.vn/m/ma-giam-gia" ["content"]=> string(268) "Giảm ngay ₫5.000 cho đơn hàng từ ₫210.000. Áp dụng đến 06-10-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(5000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "06-10-2022 11:17:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(146) "https://shopee.vn/search?promotionId=401621444345856&signature=d4be03ad2e841953364b35d2e037248794e674d6fb5b7088c487cdcfc4e3a69e&voucherCode=HUYEET" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(401621444345856) ["voucher_code"]=> string(6) "HUYEET" ["signature"]=> string(64) "d4be03ad2e841953364b35d2e037248794e674d6fb5b7088c487cdcfc4e3a69e" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(21000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(15) ["start_time"]=> int(1657336620) ["end_time"]=> int(1665029820) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(500000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "bcb6c1d69e03554d59e862057d254f30" ["icon_text"]=> string(11) "SUPAPA KIDS" ["shop_id"]=> int(135903104) ["shop_name"]=> string(11) "SUPAPA KIDS" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-FA17C0BE120A20280000000114511011" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(500000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "bcb6c1d69e03554d59e862057d254f30" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1665029820) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["usage_terms"]=> string(268) "Giảm ngay ₫5.000 cho đơn hàng từ ₫210.000. Áp dụng đến 06-10-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(53) "shopee-ma-giam-5000-dong-supapa-kids-HUYEET1663088463" ["started_date"]=> string(19) "09-07-2022 10:17:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(44) "[SHOPEE] Mã giảm 5000 đồng SUPAPA KIDS" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "6301173efbf2cf4b173b0c6a" ["started_time"]=> int(1657336620000) ["expired_time"]=> int(1665029820000) ["aff_link"]=> string(220) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D401621444345856%26signature%3Dd4be03ad2e841953364b35d2e037248794e674d6fb5b7088c487cdcfc4e3a69e%26voucherCode%3DHUYEET" } [39]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(7) "BAOB30K" ["banner_link"]=> string(31) "https://shopee.vn/m/ma-giam-gia" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫30.000 cho đơn hàng từ ₫400.000. Áp dụng đến 04-10-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(30000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "04-10-2022 12:17:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(147) "https://shopee.vn/search?promotionId=401650981666816&signature=cd7294df8d2b12bb9849582d52a1aff6896326f739165b9f0e7c6f5c062749b1&voucherCode=BAOB30K" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(401650981666816) ["voucher_code"]=> string(7) "BAOB30K" ["signature"]=> string(64) "cd7294df8d2b12bb9849582d52a1aff6896326f739165b9f0e7c6f5c062749b1" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(40000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(26) ["start_time"]=> int(1657339740) ["end_time"]=> int(1664860620) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(3000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "233bb7a2a36cbf4270f02631ec65ad8e" ["icon_text"]=> string(20) "Bảo Bối Clothing" ["shop_id"]=> int(766310229) ["shop_name"]=> string(20) "Bảo Bối Clothing" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-44C8ABBE020A20280000000114511050" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(3000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "233bb7a2a36cbf4270f02631ec65ad8e" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1664860620) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["usage_terms"]=> string(269) "Giảm ngay ₫30.000 cho đơn hàng từ ₫400.000. Áp dụng đến 04-10-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(60) "shopee-ma-giam-30000-dong-bao-boi-clothing-BAOB30K1662915662" ["started_date"]=> string(19) "09-07-2022 11:09:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(54) "[SHOPEE] Mã giảm 30000 đồng Bảo Bối Clothing" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "6307ae47d37174027f7abc66" ["started_time"]=> int(1657339740000) ["expired_time"]=> int(1664860620000) ["aff_link"]=> string(221) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D401650981666816%26signature%3Dcd7294df8d2b12bb9849582d52a1aff6896326f739165b9f0e7c6f5c062749b1%26voucherCode%3DBAOB30K" } [40]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(7) "PERFKHP" ["banner_link"]=> string(31) "https://shopee.vn/m/ma-giam-gia" ["content"]=> string(268) "Giảm ngay ₫8.900 cho đơn hàng từ ₫320.000. Áp dụng đến 09-10-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(8900) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "09-10-2022 13:04:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(147) "https://shopee.vn/search?promotionId=401764990058496&signature=58b3c66475cca6b432ec1642e4b008c93bc76c95589c09e5bcdc81dbf0c09491&voucherCode=PERFKHP" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(401764990058496) ["voucher_code"]=> string(7) "PERFKHP" ["signature"]=> string(64) "58b3c66475cca6b432ec1642e4b008c93bc76c95589c09e5bcdc81dbf0c09491" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(32000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(8) ["start_time"]=> int(1657353840) ["end_time"]=> int(1665295440) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(890000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "116ff11c07d2b1c7aab4f59d8bc50160" ["icon_text"]=> string(17) "LENS PERFECT LENS" ["shop_id"]=> int(55199834) ["shop_name"]=> string(17) "LENS PERFECT LENS" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-AD2D48B0820A20280000000114511415" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(890000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "116ff11c07d2b1c7aab4f59d8bc50160" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1665295440) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["usage_terms"]=> string(268) "Giảm ngay ₫8.900 cho đơn hàng từ ₫320.000. Áp dụng đến 09-10-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(60) "shopee-ma-giam-8900-dong-lens-perfect-lens-PERFKHP1662224455" ["started_date"]=> string(19) "09-07-2022 15:04:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(50) "[SHOPEE] Mã giảm 8900 đồng LENS PERFECT LENS" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "63123a4daf190d24df1e042a" ["started_time"]=> int(1657353840000) ["expired_time"]=> int(1665295440000) ["aff_link"]=> string(221) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D401764990058496%26signature%3D58b3c66475cca6b432ec1642e4b008c93bc76c95589c09e5bcdc81dbf0c09491%26voucherCode%3DPERFKHP" } [41]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(8) "CHAN399K" ["banner_link"]=> string(31) "https://shopee.vn/m/ma-giam-gia" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫19.000 cho đơn hàng từ ₫399.000. Áp dụng đến 09-10-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(19000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "09-10-2022 02:28:17" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(148) "https://shopee.vn/search?promotionId=402078858199040&signature=668853a544336e77dec65847541478812208b1ba4bf040726b5b8f20ea589fd0&voucherCode=CHAN399K" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(402078858199040) ["voucher_code"]=> string(8) "CHAN399K" ["signature"]=> string(64) "668853a544336e77dec65847541478812208b1ba4bf040726b5b8f20ea589fd0" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(39900000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1657391297) ["end_time"]=> int(1665257297) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(1900000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "2601dcc8a2656344f261ee6a2755a5a4" ["icon_text"]=> string(17) "Chang Mochi Store" ["shop_id"]=> int(358459564) ["shop_name"]=> string(17) "Chang Mochi Store" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-BA17680FD20A20280000000114514500" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(1900000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "2601dcc8a2656344f261ee6a2755a5a4" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1665257297) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["usage_terms"]=> string(269) "Giảm ngay ₫19.000 cho đơn hàng từ ₫399.000. Áp dụng đến 09-10-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(62) "shopee-ma-giam-19000-dong-chang-mochi-store-CHAN399K1664711374" ["started_date"]=> string(19) "10-07-2022 01:28:17" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(51) "[SHOPEE] Mã giảm 19000 đồng Chang Mochi Store" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "62ed4cf05d3c8265290ac290" ["started_time"]=> int(1657391297000) ["expired_time"]=> int(1665257297000) ["aff_link"]=> string(222) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D402078858199040%26signature%3D668853a544336e77dec65847541478812208b1ba4bf040726b5b8f20ea589fd0%26voucherCode%3DCHAN399K" } [42]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(7) "SATORI3" ["banner_link"]=> string(31) "https://shopee.vn/m/ma-giam-gia" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫50.000 cho đơn hàng từ ₫999.000. Áp dụng đến 09-10-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(50000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "09-10-2022 23:18:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(147) "https://shopee.vn/search?promotionId=402708280573952&signature=6c2e54196608fc8567ba9fb675e4d02a54716de07307fcb9a45f26ef7dd16a75&voucherCode=SATORI3" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(402708280573952) ["voucher_code"]=> string(7) "SATORI3" ["signature"]=> string(64) "6c2e54196608fc8567ba9fb675e4d02a54716de07307fcb9a45f26ef7dd16a75" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(99900000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1657466280) ["end_time"]=> int(1665332280) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(5000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "ee3e670110b78be905500fff29afb3f2" ["icon_text"]=> string(9) "Satori vn" ["shop_id"]=> int(377268428) ["shop_name"]=> string(9) "Satori vn" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-5332A22F220A20280000000114541004" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(5000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(89) "This page is not supported on your version of Shopee app. Please update your app to view." ["shop_logo"]=> string(32) "ee3e670110b78be905500fff29afb3f2" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1665332280) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["usage_terms"]=> string(269) "Giảm ngay ₫50.000 cho đơn hàng từ ₫999.000. Áp dụng đến 09-10-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(53) "shopee-ma-giam-50000-dong-satori-vn-SATORI31661360446" ["started_date"]=> string(19) "10-07-2022 22:18:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(43) "[SHOPEE] Mã giảm 50000 đồng Satori vn" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "63050bb6c3bb373e473794cb" ["started_time"]=> int(1657466280000) ["expired_time"]=> int(1665332280000) ["aff_link"]=> string(221) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D402708280573952%26signature%3D6c2e54196608fc8567ba9fb675e4d02a54716de07307fcb9a45f26ef7dd16a75%26voucherCode%3DSATORI3" } [43]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(6) "HIEP17" ["banner_link"]=> string(38) "https://shopee.vn/m/sieu-hoi-song-chat" ["content"]=> string(284) "Giảm ngay 2%, tối đa ₫20.000, cho đơn hàng từ ₫200.000. Áp dụng đến 11-10-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(0.02) ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["expired_date"]=> string(19) "11-10-2022 23:38:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(146) "https://shopee.vn/search?promotionId=402719471910912&signature=031dca6f6e576ce6c7df0b729fbce3233b0ba0029aa6cd0f5640a3e85651e6f5&voucherCode=HIEP17" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(402719471910912) ["voucher_code"]=> string(6) "HIEP17" ["signature"]=> string(64) "031dca6f6e576ce6c7df0b729fbce3233b0ba0029aa6cd0f5640a3e85651e6f5" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(20000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(10) ["start_time"]=> int(1657467480) ["end_time"]=> int(1665506280) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(2) ["reward_value"]=> int(0) ["reward_cap"]=> int(2000000000) ["icon_hash"]=> string(32) "002d3dd48a5de096cd5bd38a66cd9f15" ["icon_text"]=> string(22) "Kim Khí Hiệp Thảo" ["shop_id"]=> int(358310632) ["shop_name"]=> string(22) "Kim Khí Hiệp Thảo" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-3EDF01AB320A20280000000114541011" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(0) ["discount_percentage"]=> int(2) ["discount_cap"]=> int(2000000000) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "002d3dd48a5de096cd5bd38a66cd9f15" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1665506280) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["usage_terms"]=> string(284) "Giảm ngay 2%, tối đa ₫20.000, cho đơn hàng từ ₫200.000. Áp dụng đến 11-10-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(51) "shopee-ma-giam-2-kim-khi-hiep-thao-HIEP171657903530" ["started_date"]=> string(19) "10-07-2022 22:38:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(45) "[SHOPEE] Mã giảm 2% Kim Khí Hiệp Thảo" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "62d04be2a4234e334b70082b" ["started_time"]=> int(1657467480000) ["expired_time"]=> int(1665506280000) ["aff_link"]=> string(220) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D402719471910912%26signature%3D031dca6f6e576ce6c7df0b729fbce3233b0ba0029aa6cd0f5640a3e85651e6f5%26voucherCode%3DHIEP17" } [44]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(8) "SHOPVCS5" ["banner_link"]=> string(39) "https://shopee.vn/m/ngay-hoi-thanh-vien" ["content"]=> string(268) "Giảm ngay ₫5.000 cho đơn hàng từ ₫145.000. Áp dụng đến 12-10-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(5000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "12-10-2022 09:26:17" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(148) "https://shopee.vn/search?promotionId=403013869305856&signature=37f45ed0bcdf7095dc669837fbe3ac083f8c61649de861617b397be34c6d0557&voucherCode=SHOPVCS5" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(403013869305856) ["voucher_code"]=> string(8) "SHOPVCS5" ["signature"]=> string(64) "37f45ed0bcdf7095dc669837fbe3ac083f8c61649de861617b397be34c6d0557" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(14500000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(19) ["start_time"]=> int(1657502777) ["end_time"]=> int(1665541577) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(500000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "2a9582daffe3d5ce066dc8ae178d4bca" ["icon_text"]=> string(34) "Đồ Công Nghệ Giá Siêu Rẻ" ["shop_id"]=> int(205254842) ["shop_name"]=> string(34) "Đồ Công Nghệ Giá Siêu Rẻ" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-DDEEC2B9A20A20280000000114544041" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(500000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "2a9582daffe3d5ce066dc8ae178d4bca" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1665541577) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["usage_terms"]=> string(268) "Giảm ngay ₫5.000 cho đơn hàng từ ₫145.000. Áp dụng đến 12-10-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(68) "shopee-ma-giam-5000-dong-do-cong-nghe-gia-sieu-re-SHOPVCS51664524104" ["started_date"]=> string(19) "11-07-2022 08:26:17" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(67) "[SHOPEE] Mã giảm 5000 đồng Đồ Công Nghệ Giá Siêu Rẻ" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "63368dafab86491cc40aa2b2" ["started_time"]=> int(1657502777000) ["expired_time"]=> int(1665541577000) ["aff_link"]=> string(222) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D403013869305856%26signature%3D37f45ed0bcdf7095dc669837fbe3ac083f8c61649de861617b397be34c6d0557%26voucherCode%3DSHOPVCS5" } [45]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(9) "THUS15000" ["banner_link"]=> string(44) "https://shopee.vn/m/shop-moi-len-san-moi1908" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫15.000 cho đơn hàng từ ₫999.000. Áp dụng đến 09-10-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(15000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "09-10-2022 12:53:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(149) "https://shopee.vn/search?promotionId=403118492041216&signature=330a960c9931283e15536633feaa7a6d884de018c1ad4a7964ecc1da79299843&voucherCode=THUS15000" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(403118492041216) ["voucher_code"]=> string(9) "THUS15000" ["signature"]=> string(64) "330a960c9931283e15536633feaa7a6d884de018c1ad4a7964ecc1da79299843" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(99900000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1657515180) ["end_time"]=> int(1665294780) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(1500000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "ae5fa00ba490cc61980147600360c007" ["icon_text"]=> string(22) "Sanny’s Beauty Store" ["shop_id"]=> int(2565686) ["shop_name"]=> string(22) "Sanny’s Beauty Store" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-9B366233B20A20280000000114544404" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(1500000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "ae5fa00ba490cc61980147600360c007" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1665294780) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["usage_terms"]=> string(269) "Giảm ngay ₫15.000 cho đơn hàng từ ₫999.000. Áp dụng đến 09-10-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(66) "shopee-ma-giam-15000-dong-sanny-s-beauty-store-THUS150001660927732" ["started_date"]=> string(19) "11-07-2022 11:53:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(56) "[SHOPEE] Mã giảm 15000 đồng Sanny’s Beauty Store" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "62ff19ab4f421e12ee652623" ["started_time"]=> int(1657515180000) ["expired_time"]=> int(1665294780000) ["aff_link"]=> string(223) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D403118492041216%26signature%3D330a960c9931283e15536633feaa7a6d884de018c1ad4a7964ecc1da79299843%26voucherCode%3DTHUS15000" } [46]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(6) "DRGL50" ["banner_link"]=> string(38) "https://shopee.vn/m/khung-gio-san-sale" ["content"]=> string(271) "Giảm ngay ₫50.000 cho đơn hàng từ ₫1.000.000. Áp dụng đến 12-10-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(50000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "12-10-2022 13:12:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(146) "https://shopee.vn/search?promotionId=403127887183872&signature=59cf26a527c2d2317dfea043324051c6ee4ed1e81abf31503d905c122c40736a&voucherCode=DRGL50" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(403127887183872) ["voucher_code"]=> string(6) "DRGL50" ["signature"]=> string(64) "59cf26a527c2d2317dfea043324051c6ee4ed1e81abf31503d905c122c40736a" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(100000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1657516320) ["end_time"]=> int(1665555120) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(5000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "87b5e22c937676a7561c36f5df2f73da" ["icon_text"]=> string(30) "DrGlatt Vietnam Official Store" ["shop_id"]=> int(354005591) ["shop_name"]=> string(30) "DrGlatt Vietnam Official Store" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(true) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-CA14EA27F20A20280000000114544410" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(5000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "87b5e22c937676a7561c36f5df2f73da" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1665555120) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["usage_terms"]=> string(271) "Giảm ngay ₫50.000 cho đơn hàng từ ₫1.000.000. Áp dụng đến 12-10-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(73) "shopee-ma-giam-50000-dong-drglatt-vietnam-official-store-DRGL501658630731" ["started_date"]=> string(19) "11-07-2022 12:12:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(64) "[SHOPEE] Mã giảm 50000 đồng DrGlatt Vietnam Official Store" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "62d4bec7fe66df0f580f5c55" ["started_time"]=> int(1657516320000) ["expired_time"]=> int(1665555120000) ["aff_link"]=> string(220) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D403127887183872%26signature%3D59cf26a527c2d2317dfea043324051c6ee4ed1e81abf31503d905c122c40736a%26voucherCode%3DDRGL50" } [47]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(9) "DRGL300K1" ["banner_link"]=> string(38) "https://shopee.vn/m/khung-gio-san-sale" ["content"]=> string(273) "Giảm ngay ₫300.000 cho đơn hàng từ ₫11.000.000. Áp dụng đến 12-10-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(300000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "12-10-2022 13:16:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(149) "https://shopee.vn/search?promotionId=403130069106688&signature=8d9589546bbafa47e54bdc30684b7576019baaa88e2aa2e538b8ebefeef16da3&voucherCode=DRGL300K1" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(403130069106688) ["voucher_code"]=> string(9) "DRGL300K1" ["signature"]=> string(64) "8d9589546bbafa47e54bdc30684b7576019baaa88e2aa2e538b8ebefeef16da3" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(1100000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1657516560) ["end_time"]=> int(1665555360) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(30000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "87b5e22c937676a7561c36f5df2f73da" ["icon_text"]=> string(30) "DrGlatt Vietnam Official Store" ["shop_id"]=> int(354005591) ["shop_name"]=> string(30) "DrGlatt Vietnam Official Store" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(true) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-80C041A3B20A20280000000114544411" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(30000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "87b5e22c937676a7561c36f5df2f73da" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1665555360) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["usage_terms"]=> string(273) "Giảm ngay ₫300.000 cho đơn hàng từ ₫11.000.000. Áp dụng đến 12-10-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(77) "shopee-ma-giam-300000-dong-drglatt-vietnam-official-store-DRGL300K11657939550" ["started_date"]=> string(19) "11-07-2022 12:16:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(65) "[SHOPEE] Mã giảm 300000 đồng DrGlatt Vietnam Official Store" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "62d21f46a072362d0b4ee3d8" ["started_time"]=> int(1657516560000) ["expired_time"]=> int(1665555360000) ["aff_link"]=> string(223) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D403130069106688%26signature%3D8d9589546bbafa47e54bdc30684b7576019baaa88e2aa2e538b8ebefeef16da3%26voucherCode%3DDRGL300K1" } [48]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(6) "QUYN12" ["banner_link"]=> string(37) "https://shopee.vn/m/ma-giam-gia-27-07" ["content"]=> string(268) "Giảm ngay ₫5.000 cho đơn hàng từ ₫150.000. Áp dụng đến 11-10-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(5000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "11-10-2022 21:03:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(146) "https://shopee.vn/search?promotionId=403365193760768&signature=de2c228980a684949de7fe91fbe1bb6d75ba2b5fd65362ed33817e00b5431527&voucherCode=QUYN12" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(403365193760768) ["voucher_code"]=> string(6) "QUYN12" ["signature"]=> string(64) "de2c228980a684949de7fe91fbe1bb6d75ba2b5fd65362ed33817e00b5431527" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(15000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1657544580) ["end_time"]=> int(1665496980) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(500000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "a08b8e248a909ee3d339a9197a3c871a" ["icon_text"]=> string(9) "QA _Store" ["shop_id"]=> int(300705933) ["shop_name"]=> string(9) "QA _Store" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-7A178B945A0A20280000000114545145" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(500000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "a08b8e248a909ee3d339a9197a3c871a" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1665496980) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["usage_terms"]=> string(268) "Giảm ngay ₫5.000 cho đơn hàng từ ₫150.000. Áp dụng đến 11-10-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(51) "shopee-ma-giam-5000-dong-qa-_store-QUYN121664711295" ["started_date"]=> string(19) "11-07-2022 20:03:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(42) "[SHOPEE] Mã giảm 5000 đồng QA _Store" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "62deb745b369e0461b0041c6" ["started_time"]=> int(1657544580000) ["expired_time"]=> int(1665496980000) ["aff_link"]=> string(220) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D403365193760768%26signature%3Dde2c228980a684949de7fe91fbe1bb6d75ba2b5fd65362ed33817e00b5431527%26voucherCode%3DQUYN12" } [49]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(6) "JOYT5K" ["banner_link"]=> string(31) "https://shopee.vn/m/ma-giam-gia" ["content"]=> string(268) "Giảm ngay ₫5.000 cho đơn hàng từ ₫500.000. Áp dụng đến 12-10-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(5000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "12-10-2022 01:50:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(146) "https://shopee.vn/search?promotionId=403509375926272&signature=91f1b42755cb16e1eb86d4d346385afe6240234117327fb019cfcec9082f709b&voucherCode=JOYT5K" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(403509375926272) ["voucher_code"]=> string(6) "JOYT5K" ["signature"]=> string(64) "91f1b42755cb16e1eb86d4d346385afe6240234117327fb019cfcec9082f709b" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(50000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1657561800) ["end_time"]=> int(1665514200) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(500000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "e39ac0e9dbc860cb5d7df927717887fb" ["icon_text"]=> string(6) "JoyTek" ["shop_id"]=> int(432331029) ["shop_name"]=> string(6) "JoyTek" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-31E300380A0A20280000000114545551" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(500000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "e39ac0e9dbc860cb5d7df927717887fb" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1665514200) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["usage_terms"]=> string(268) "Giảm ngay ₫5.000 cho đơn hàng từ ₫500.000. Áp dụng đến 12-10-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(48) "shopee-ma-giam-5000-dong-joytek-JOYT5K1659286084" ["started_date"]=> string(19) "12-07-2022 00:50:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(39) "[SHOPEE] Mã giảm 5000 đồng JoyTek" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "62e5643c18a84e1024700e68" ["started_time"]=> int(1657561800000) ["expired_time"]=> int(1665514200000) ["aff_link"]=> string(220) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D403509375926272%26signature%3D91f1b42755cb16e1eb86d4d346385afe6240234117327fb019cfcec9082f709b%26voucherCode%3DJOYT5K" } [50]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(8) "AOLAJUL5" ["banner_link"]=> string(31) "https://shopee.vn/m/ma-giam-gia" ["content"]=> string(268) "Giảm ngay ₫5.000 cho đơn hàng từ ₫150.000. Áp dụng đến 13-10-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(5000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "13-10-2022 10:44:08" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(148) "https://shopee.vn/search?promotionId=403778357510144&signature=bef90ecdef1d66572b67433919838827440deebf53fde9c1edb6249cd010e5d6&voucherCode=AOLAJUL5" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(403778357510144) ["voucher_code"]=> string(8) "AOLAJUL5" ["signature"]=> string(64) "bef90ecdef1d66572b67433919838827440deebf53fde9c1edb6249cd010e5d6" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(15000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(44) ["start_time"]=> int(1657593308) ["end_time"]=> int(1665632648) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(500000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "355aaa312c71c9cafae81bad9ba8a799" ["icon_text"]=> string(16) "Áo Lá Homewear" ["shop_id"]=> int(54873964) ["shop_name"]=> string(16) "Áo Lá Homewear" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-F5EBCB8B1A0A20280000000114550545" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(500000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "355aaa312c71c9cafae81bad9ba8a799" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1665632648) ["reminder_pn_setting"]=> int(0) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["usage_terms"]=> string(268) "Giảm ngay ₫5.000 cho đơn hàng từ ₫150.000. Áp dụng đến 13-10-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(58) "shopee-ma-giam-5000-dong-ao-la-homewear-AOLAJUL51663261260" ["started_date"]=> string(19) "12-07-2022 09:35:08" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(49) "[SHOPEE] Mã giảm 5000 đồng Áo Lá Homewear" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "63220cc77ba02a3c38339c6d" ["started_time"]=> int(1657593308000) ["expired_time"]=> int(1665632648000) ["aff_link"]=> string(222) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D403778357510144%26signature%3Dbef90ecdef1d66572b67433919838827440deebf53fde9c1edb6249cd010e5d6%26voucherCode%3DAOLAJUL5" } [51]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(5) "ANHY8" ["banner_link"]=> string(31) "https://shopee.vn/m/ma-giam-gia" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫29.999 cho đơn hàng từ ₫799.000. Áp dụng đến 13-10-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(29999) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "13-10-2022 13:27:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(145) "https://shopee.vn/search?promotionId=403860598505472&signature=901a23cb0e5a3ca512c3cd13bf8cb52e005c48582150c620d6475c14f7b12a77&voucherCode=ANHY8" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(403860598505472) ["voucher_code"]=> string(5) "ANHY8" ["signature"]=> string(64) "901a23cb0e5a3ca512c3cd13bf8cb52e005c48582150c620d6475c14f7b12a77" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(79900000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1657603140) ["end_time"]=> int(1665642420) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(2999900000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "0415c999d88bc5492dd98be0f058f01d" ["icon_text"]=> string(20) "An Hy Clothing Store" ["shop_id"]=> int(29433003) ["shop_name"]=> string(20) "An Hy Clothing Store" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-ABF548059A0A20280000000114551055" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(2999900000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "0415c999d88bc5492dd98be0f058f01d" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1665642420) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["usage_terms"]=> string(269) "Giảm ngay ₫29.999 cho đơn hàng từ ₫799.000. Áp dụng đến 13-10-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(62) "shopee-ma-giam-29999-dong-an-hy-clothing-store-ANHY81659286085" ["started_date"]=> string(19) "12-07-2022 12:19:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(54) "[SHOPEE] Mã giảm 29999 đồng An Hy Clothing Store" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "62e5643e18a84e1024700e69" ["started_time"]=> int(1657603140000) ["expired_time"]=> int(1665642420000) ["aff_link"]=> string(219) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D403860598505472%26signature%3D901a23cb0e5a3ca512c3cd13bf8cb52e005c48582150c620d6475c14f7b12a77%26voucherCode%3DANHY8" } [52]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(9) "MAGISORR1" ["banner_link"]=> string(31) "https://shopee.vn/m/ma-giam-gia" ["content"]=> string(268) "Giảm ngay ₫20.000 cho đơn hàng từ ₫99.000. Áp dụng đến 13-10-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(20000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "13-10-2022 17:55:28" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(149) "https://shopee.vn/search?promotionId=403994883457024&signature=beabdc052a5713c2d5a81957dbb607bf68dc065435de8c5fb63ec9a24da83e5e&voucherCode=MAGISORR1" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(403994883457024) ["voucher_code"]=> string(9) "MAGISORR1" ["signature"]=> string(64) "beabdc052a5713c2d5a81957dbb607bf68dc065435de8c5fb63ec9a24da83e5e" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(9900000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1657619728) ["end_time"]=> int(1665658528) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(2000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "b467724eb4960888bbecdc3bdcc594b3" ["icon_text"]=> string(10) "Magickids " ["shop_id"]=> int(92907330) ["shop_name"]=> string(10) "Magickids " ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-BC0F60198A0A20280000000114551454" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(2000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "b467724eb4960888bbecdc3bdcc594b3" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1665658528) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(0) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["usage_terms"]=> string(268) "Giảm ngay ₫20.000 cho đơn hàng từ ₫99.000. Áp dụng đến 13-10-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(55) "shopee-ma-giam-20000-dong-magickids-MAGISORR11658508356" ["started_date"]=> string(19) "12-07-2022 16:55:28" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(44) "[SHOPEE] Mã giảm 20000 đồng Magickids " ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "62d98647083dd275290d9b0d" ["started_time"]=> int(1657619728000) ["expired_time"]=> int(1665658528000) ["aff_link"]=> string(223) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D403994883457024%26signature%3Dbeabdc052a5713c2d5a81957dbb607bf68dc065435de8c5fb63ec9a24da83e5e%26voucherCode%3DMAGISORR1" } [53]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(8) "SOGAO50K" ["banner_link"]=> string(31) "https://shopee.vn/m/ma-giam-gia" ["content"]=> string(267) "Giảm ngay ₫5.000 cho đơn hàng từ ₫50.000. Áp dụng đến 12-10-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(5000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "12-10-2022 18:08:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(148) "https://shopee.vn/search?promotionId=404001485340688&signature=d41a59bc1425bf1bb2b21443ac27b56114a40369db4577149c3fb175a61a1c62&voucherCode=SOGAO50K" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(404001485340688) ["voucher_code"]=> string(8) "SOGAO50K" ["signature"]=> string(64) "d41a59bc1425bf1bb2b21443ac27b56114a40369db4577149c3fb175a61a1c62" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(5000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(18) ["start_time"]=> int(1657620480) ["end_time"]=> int(1665572880) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(500000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "e5a5732eee7cacd0afb1e1a4ad57e528" ["icon_text"]=> string(29) "Đồ Chơi Thông Minh SoGao" ["shop_id"]=> int(722918906) ["shop_name"]=> string(29) "Đồ Chơi Thông Minh SoGao" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-76DB8819DA0A21280000000114551455" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(500000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "e5a5732eee7cacd0afb1e1a4ad57e528" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1665572880) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["usage_terms"]=> string(267) "Giảm ngay ₫5.000 cho đơn hàng từ ₫50.000. Áp dụng đến 12-10-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(68) "shopee-ma-giam-5000-dong-do-choi-thong-minh-sogao-SOGAO50K1659372493" ["started_date"]=> string(19) "12-07-2022 17:08:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(62) "[SHOPEE] Mã giảm 5000 đồng Đồ Chơi Thông Minh SoGao" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "62e6b5be8ff27656a12b1adb" ["started_time"]=> int(1657620480000) ["expired_time"]=> int(1665572880000) ["aff_link"]=> string(222) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D404001485340688%26signature%3Dd41a59bc1425bf1bb2b21443ac27b56114a40369db4577149c3fb175a61a1c62%26voucherCode%3DSOGAO50K" } [54]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(8) "TADAHI45" ["banner_link"]=> string(31) "https://shopee.vn/m/ma-giam-gia" ["content"]=> string(271) "Giảm ngay ₫45.000 cho đơn hàng từ ₫1.150.000. Áp dụng đến 14-10-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(45000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "14-10-2022 11:40:02" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(148) "https://shopee.vn/search?promotionId=404530831507456&signature=9dc60950f2f4edc8f5a190e8006ccf8e86e071ab56857e8df90dec504a7f2b95&voucherCode=TADAHI45" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(404530831507456) ["voucher_code"]=> string(8) "TADAHI45" ["signature"]=> string(64) "9dc60950f2f4edc8f5a190e8006ccf8e86e071ab56857e8df90dec504a7f2b95" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(115000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(80) ["start_time"]=> int(1657683602) ["end_time"]=> int(1665722402) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(4500000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "d2da47dbc961409eab90c1c1c11a4d63" ["icon_text"]=> string(28) "Nội thất Tada Việt Nam" ["shop_id"]=> int(545295913) ["shop_name"]=> string(28) "Nội thất Tada Việt Nam" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-86D84AA53A0A20280000000114555445" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(4500000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "d2da47dbc961409eab90c1c1c11a4d63" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1665722402) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["usage_terms"]=> string(271) "Giảm ngay ₫45.000 cho đơn hàng từ ₫1.150.000. Áp dụng đến 14-10-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(67) "shopee-ma-giam-45000-dong-noi-that-tada-viet-nam-TADAHI451662656507" ["started_date"]=> string(19) "13-07-2022 10:40:02" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(62) "[SHOPEE] Mã giảm 45000 đồng Nội thất Tada Việt Nam" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "6318d1e17bfe432d9778d6df" ["started_time"]=> int(1657683602000) ["expired_time"]=> int(1665722402000) ["aff_link"]=> string(222) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D404530831507456%26signature%3D9dc60950f2f4edc8f5a190e8006ccf8e86e071ab56857e8df90dec504a7f2b95%26voucherCode%3DTADAHI45" } [55]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(19) "SFP-404688010133504" ["banner_link"]=> string(40) "https://shopee.vn/m/ngay-sieu-thoi-trang" ["content"]=> string(267) "Giảm ngay ₫3.000 cho đơn hàng từ ₫20.000. Áp dụng đến 17-10-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(3000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "17-10-2022 15:53:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(159) "https://shopee.vn/search?promotionId=404688010133504&signature=bd811c3c1bb1df38f485db86a5e7e4e15a338123187d4ec846d13714f2de3edf&voucherCode=SFP-404688010133504" } ["extra"]=> array(44) { ["promotionid"]=> int(404688010133504) ["voucher_code"]=> string(19) "SFP-404688010133504" ["signature"]=> string(64) "bd811c3c1bb1df38f485db86a5e7e4e15a338123187d4ec846d13714f2de3edf" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(2000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1657702320) ["end_time"]=> int(1665996780) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(7) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(300000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "639d4dc7ecf28bb0f4d3d9931ed16a73" ["icon_text"]=> string(29) "Điện Gia Dụng Huongpham" ["shop_id"]=> int(49355511) ["shop_name"]=> string(29) "Điện Gia Dụng Huongpham" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-721389167A0A20280000000115000055" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(300000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "639d4dc7ecf28bb0f4d3d9931ed16a73" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1665391980) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(0) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(3) ["usage_terms"]=> string(267) "Giảm ngay ₫3.000 cho đơn hàng từ ₫20.000. Áp dụng đến 17-10-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(80) "shopee-ma-giam-3000-dong-die-n-gia-du-ng-huongpham-SFP-4046880101335041660557673" ["started_date"]=> string(19) "13-07-2022 15:52:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(62) "[SHOPEE] Mã giảm 3000 đồng Điện Gia Dụng Huongpham" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "62f1e2e703a2747dd86fa8d2" ["started_time"]=> int(1657702320000) ["expired_time"]=> int(1665996780000) ["aff_link"]=> string(233) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D404688010133504%26signature%3Dbd811c3c1bb1df38f485db86a5e7e4e15a338123187d4ec846d13714f2de3edf%26voucherCode%3DSFP-404688010133504" } [56]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(8) "THUYGD20" ["banner_link"]=> string(31) "https://shopee.vn/m/ma-giam-gia" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫19.000 cho đơn hàng từ ₫159.000. Áp dụng đến 14-10-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(19000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "14-10-2022 09:42:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(148) "https://shopee.vn/search?promotionId=405196435177472&signature=664b1e473f75a4aa493c03c4be7dead4a3a2e95adabddf7b33c09bd62e249161&voucherCode=THUYGD20" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(405196435177472) ["voucher_code"]=> string(8) "THUYGD20" ["signature"]=> string(64) "664b1e473f75a4aa493c03c4be7dead4a3a2e95adabddf7b33c09bd62e249161" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(15900000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(9) ["start_time"]=> int(1657762920) ["end_time"]=> int(1665715320) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(1900000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "a6c27ff4560a326c73f1da38c2cbbf55" ["icon_text"]=> string(27) "Gia Dụng Quốc Dân 1299" ["shop_id"]=> int(125834743) ["shop_name"]=> string(27) "Gia Dụng Quốc Dân 1299" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-A61961B9BA0A20280000000115004014" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(1900000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(89) "This page is not supported on your version of Shopee app. Please update your app to view." ["shop_logo"]=> string(32) "a6c27ff4560a326c73f1da38c2cbbf55" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1665715320) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["usage_terms"]=> string(269) "Giảm ngay ₫19.000 cho đơn hàng từ ₫159.000. Áp dụng đến 14-10-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(67) "shopee-ma-giam-19000-dong-gia-dung-quoc-dan-1299-THUYGD201661360447" ["started_date"]=> string(19) "14-07-2022 08:42:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(61) "[SHOPEE] Mã giảm 19000 đồng Gia Dụng Quốc Dân 1299" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "62f92ace3bc5203fc6387f0a" ["started_time"]=> int(1657762920000) ["expired_time"]=> int(1665715320000) ["aff_link"]=> string(222) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D405196435177472%26signature%3D664b1e473f75a4aa493c03c4be7dead4a3a2e95adabddf7b33c09bd62e249161%26voucherCode%3DTHUYGD20" } [57]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(7) "THUANN2" ["banner_link"]=> string(31) "https://shopee.vn/m/ma-giam-gia" ["content"]=> string(268) "Giảm ngay ₫5.000 cho đơn hàng từ ₫155.000. Áp dụng đến 16-10-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(5000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "16-10-2022 20:28:24" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(147) "https://shopee.vn/search?promotionId=405581950500880&signature=5db179402572f2d83c2235474d62ba9ea5aa1755baeac46f48c8a6f808868397&voucherCode=THUANN2" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(405581950500880) ["voucher_code"]=> string(7) "THUANN2" ["signature"]=> string(64) "5db179402572f2d83c2235474d62ba9ea5aa1755baeac46f48c8a6f808868397" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(15500000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(1) ["start_time"]=> int(1657808904) ["end_time"]=> int(1665926904) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(500000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "9f289e1dc0013b6aaf243beca32c9776" ["icon_text"]=> string(15) "Thanh Hà Books" ["shop_id"]=> int(15374634) ["shop_name"]=> string(15) "Thanh Hà Books" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(true) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-54CA8934108A21280000000115005155" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(500000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "9f289e1dc0013b6aaf243beca32c9776" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1665926904) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["usage_terms"]=> string(268) "Giảm ngay ₫5.000 cho đơn hàng từ ₫155.000. Áp dụng đến 16-10-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(57) "shopee-ma-giam-5000-dong-thanh-ha-books-THUANN21661446848" ["started_date"]=> string(19) "14-07-2022 21:28:24" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(48) "[SHOPEE] Mã giảm 5000 đồng Thanh Hà Books" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "62fa7c49f9939056ae498ccb" ["started_time"]=> int(1657808904000) ["expired_time"]=> int(1665926904000) ["aff_link"]=> string(221) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D405581950500880%26signature%3D5db179402572f2d83c2235474d62ba9ea5aa1755baeac46f48c8a6f808868397%26voucherCode%3DTHUANN2" } [58]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(7) "NGUY5NG" ["banner_link"]=> string(40) "https://shopee.vn/m/thuong-hieu-doi-song" ["content"]=> string(268) "Giảm ngay ₫5.000 cho đơn hàng từ ₫151.000. Áp dụng đến 16-10-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(5000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "16-10-2022 20:40:21" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(147) "https://shopee.vn/search?promotionId=405588241940480&signature=676baa3105f37992efd089b0669066e652ab57c65399e3500ad7380a2165d230&voucherCode=NGUY5NG" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(405588241940480) ["voucher_code"]=> string(7) "NGUY5NG" ["signature"]=> string(64) "676baa3105f37992efd089b0669066e652ab57c65399e3500ad7380a2165d230" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(15100000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1657809621) ["end_time"]=> int(1665927621) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(500000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "dc662ad26b6435109241b86d7e68e386" ["icon_text"]=> string(22) "Tủ Sách Ươm Mầm" ["shop_id"]=> int(41482786) ["shop_name"]=> string(22) "Tủ Sách Ươm Mầm" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(true) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-3BF70334008A20280000000115005401" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(500000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "dc662ad26b6435109241b86d7e68e386" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1665927621) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["usage_terms"]=> string(268) "Giảm ngay ₫5.000 cho đơn hàng từ ₫151.000. Áp dụng đến 16-10-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(58) "shopee-ma-giam-5000-dong-tu-sach-uom-mam-NGUY5NG1660842054" ["started_date"]=> string(19) "14-07-2022 21:40:21" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(55) "[SHOPEE] Mã giảm 5000 đồng Tủ Sách Ươm Mầm" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "62fbcd5bb484983f6902ebd3" ["started_time"]=> int(1657809621000) ["expired_time"]=> int(1665927621000) ["aff_link"]=> string(221) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D405588241940480%26signature%3D676baa3105f37992efd089b0669066e652ab57c65399e3500ad7380a2165d230%26voucherCode%3DNGUY5NG" } [59]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(8) "SAIGO10K" ["banner_link"]=> string(39) "https://shopee.vn/m/ngay-hoi-thanh-vien" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫300.000. Áp dụng đến 15-10-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(10000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "15-10-2022 11:18:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(148) "https://shopee.vn/search?promotionId=405971433504768&signature=33e61ba74f818fa4e24f4e04641ef427fdb0b3ecaa4d0ad0b956ada0f61b0c9c&voucherCode=SAIGO10K" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(405971433504768) ["voucher_code"]=> string(8) "SAIGO10K" ["signature"]=> string(64) "33e61ba74f818fa4e24f4e04641ef427fdb0b3ecaa4d0ad0b956ada0f61b0c9c" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(30000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(2) ["start_time"]=> int(1657855080) ["end_time"]=> int(1665807480) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(1000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "3ba0d1b7a8ff7896322e6e2332c352df" ["icon_text"]=> string(34) "Jogger Pants Cực Chất - Unisex" ["shop_id"]=> int(28623751) ["shop_name"]=> string(34) "Jogger Pants Cực Chất - Unisex" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-6B35A39B108A20280000000115010544" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(1000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "3ba0d1b7a8ff7896322e6e2332c352df" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1665807480) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["usage_terms"]=> string(269) "Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫300.000. Áp dụng đến 15-10-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(73) "shopee-ma-giam-10000-dong-jogger-pants-cuc-chat-unisex-SAIGO10K1664524113" ["started_date"]=> string(19) "15-07-2022 10:18:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(68) "[SHOPEE] Mã giảm 10000 đồng Jogger Pants Cực Chất - Unisex" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "63368db8ab86491cc40aa2b3" ["started_time"]=> int(1657855080000) ["expired_time"]=> int(1665807480000) ["aff_link"]=> string(222) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D405971433504768%26signature%3D33e61ba74f818fa4e24f4e04641ef427fdb0b3ecaa4d0ad0b956ada0f61b0c9c%26voucherCode%3DSAIGO10K" } [60]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(6) "QUAYV1" ["banner_link"]=> string(31) "https://shopee.vn/m/ma-giam-gia" ["content"]=> string(267) "Giảm ngay ₫3.000 cho đơn hàng từ ₫59.000. Áp dụng đến 17-10-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(3000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "17-10-2022 12:55:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(146) "https://shopee.vn/search?promotionId=406743075241984&signature=5812496aba6656c6f728ad6cb8bd7d27df3eafc82ff8b47a7d5d665c74959b6d&voucherCode=QUAYV1" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(406743075241984) ["voucher_code"]=> string(6) "QUAYV1" ["signature"]=> string(64) "5812496aba6656c6f728ad6cb8bd7d27df3eafc82ff8b47a7d5d665c74959b6d" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(5900000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(2) ["start_time"]=> int(1657947300) ["end_time"]=> int(1665986100) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(300000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "5f5f92dd1225dc4c441c3101e14de17f" ["icon_text"]=> string(11) "Quay.yumyum" ["shop_id"]=> int(27158693) ["shop_name"]=> string(11) "Quay.yumyum" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-9002600D708A20280000000115015454" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(300000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "5f5f92dd1225dc4c441c3101e14de17f" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1665986100) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["usage_terms"]=> string(267) "Giảm ngay ₫3.000 cho đơn hàng từ ₫59.000. Áp dụng đến 17-10-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(53) "shopee-ma-giam-3000-dong-quay-yumyum-QUAYV11660495695" ["started_date"]=> string(19) "16-07-2022 11:55:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(44) "[SHOPEE] Mã giảm 3000 đồng Quay.yumyum" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "62f7d94ea85a26624f0347ed" ["started_time"]=> int(1657947300000) ["expired_time"]=> int(1665986100000) ["aff_link"]=> string(220) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D406743075241984%26signature%3D5812496aba6656c6f728ad6cb8bd7d27df3eafc82ff8b47a7d5d665c74959b6d%26voucherCode%3DQUAYV1" } [61]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(9) "THOIN7002" ["banner_link"]=> string(31) "https://shopee.vn/m/ma-giam-gia" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫350.000. Áp dụng đến 17-10-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(10000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "17-10-2022 15:15:58" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(149) "https://shopee.vn/search?promotionId=406828471222272&signature=a04b160b91441395b36375f1102ba06ef171269e6b453c624b4ac5a4fb1c7049&voucherCode=THOIN7002" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(406828471222272) ["voucher_code"]=> string(9) "THOIN7002" ["signature"]=> string(64) "a04b160b91441395b36375f1102ba06ef171269e6b453c624b4ac5a4fb1c7049" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(35000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(2) ["start_time"]=> int(1657956958) ["end_time"]=> int(1665994558) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(1000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "037f8f3031af0a281d9a8727dd71f1f4" ["icon_text"]=> string(11) "N7 Official" ["shop_id"]=> int(257372007) ["shop_name"]=> string(11) "N7 Official" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(true) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-8C0C622D208A20280000000115040004" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(1000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "037f8f3031af0a281d9a8727dd71f1f4" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1665994558) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["usage_terms"]=> string(269) "Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫350.000. Áp dụng đến 17-10-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(57) "shopee-ma-giam-10000-dong-n7-official-THOIN70021659804396" ["started_date"]=> string(19) "16-07-2022 14:35:58" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(45) "[SHOPEE] Mã giảm 10000 đồng N7 Official" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "62ed4cf25d3c8265290ac297" ["started_time"]=> int(1657956958000) ["expired_time"]=> int(1665994558000) ["aff_link"]=> string(223) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D406828471222272%26signature%3Da04b160b91441395b36375f1102ba06ef171269e6b453c624b4ac5a4fb1c7049%26voucherCode%3DTHOIN7002" } [62]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(7) "KEIN100" ["banner_link"]=> string(31) "https://shopee.vn/m/ma-giam-gia" ["content"]=> string(268) "Giảm ngay ₫5.000 cho đơn hàng từ ₫100.000. Áp dụng đến 17-10-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(5000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "17-10-2022 23:59:30" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(147) "https://shopee.vn/search?promotionId=406855256096768&signature=34b3a60ac4b756c58ad976db1f872d1ecb3d0abeb2d53c4e66c363bb98fd0727&voucherCode=KEIN100" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(406855256096768) ["voucher_code"]=> string(7) "KEIN100" ["signature"]=> string(64) "34b3a60ac4b756c58ad976db1f872d1ecb3d0abeb2d53c4e66c363bb98fd0727" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(10000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(9) ["start_time"]=> int(1657960710) ["end_time"]=> int(1666025970) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(500000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "0dce91d82b0b8c481c1ced8cb5349193" ["icon_text"]=> string(16) "Kei's Art Studio" ["shop_id"]=> int(18768124) ["shop_name"]=> string(16) "Kei's Art Studio" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-3BF728AD708A20280000000115040040" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(500000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(89) "This page is not supported on your version of Shopee app. Please update your app to view." ["shop_logo"]=> string(32) "0dce91d82b0b8c481c1ced8cb5349193" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1666025970) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["usage_terms"]=> string(268) "Giảm ngay ₫5.000 cho đơn hàng từ ₫100.000. Áp dụng đến 17-10-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(59) "shopee-ma-giam-5000-dong-kei-s-art-studio-KEIN1001661360448" ["started_date"]=> string(19) "16-07-2022 15:38:30" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(49) "[SHOPEE] Mã giảm 5000 đồng Kei's Art Studio" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "63050bbbc3bb373e473794cc" ["started_time"]=> int(1657960710000) ["expired_time"]=> int(1666025970000) ["aff_link"]=> string(221) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D406855256096768%26signature%3D34b3a60ac4b756c58ad976db1f872d1ecb3d0abeb2d53c4e66c363bb98fd0727%26voucherCode%3DKEIN100" } [63]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(7) "MIZAA5K" ["banner_link"]=> string(31) "https://shopee.vn/m/ma-giam-gia" ["content"]=> string(267) "Giảm ngay ₫5.000 cho đơn hàng từ ₫99.000. Áp dụng đến 17-10-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(5000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "17-10-2022 16:54:18" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(147) "https://shopee.vn/search?promotionId=406863191818240&signature=ad2ee2ff540f171d7b73efb129bc7eee7ceaf3a98dc64b2ea3ce2e946095ac87&voucherCode=MIZAA5K" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(406863191818240) ["voucher_code"]=> string(7) "MIZAA5K" ["signature"]=> string(64) "ad2ee2ff540f171d7b73efb129bc7eee7ceaf3a98dc64b2ea3ce2e946095ac87" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(9900000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1657961658) ["end_time"]=> int(1666000458) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(500000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "e957ec7fd97b044712b6e4f55787e78c" ["icon_text"]=> string(36) "MIZADO -Phụ kiện AppIe cao cấp" ["shop_id"]=> int(380217061) ["shop_name"]=> string(36) "MIZADO -Phụ kiện AppIe cao cấp" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-05E822B9308A20280000000115040044" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(500000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "e957ec7fd97b044712b6e4f55787e78c" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1666000458) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["usage_terms"]=> string(267) "Giảm ngay ₫5.000 cho đơn hàng từ ₫99.000. Áp dụng đến 17-10-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(72) "shopee-ma-giam-5000-dong-mizado-phu-kien-appie-cao-cap-MIZAA5K1662829265" ["started_date"]=> string(19) "16-07-2022 15:54:18" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(69) "[SHOPEE] Mã giảm 5000 đồng MIZADO -Phụ kiện AppIe cao cấp" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "63138bd5c022991bb5272169" ["started_time"]=> int(1657961658000) ["expired_time"]=> int(1666000458000) ["aff_link"]=> string(221) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D406863191818240%26signature%3Dad2ee2ff540f171d7b73efb129bc7eee7ceaf3a98dc64b2ea3ce2e946095ac87%26voucherCode%3DMIZAA5K" } [64]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(9) "PSST656HJ" ["banner_link"]=> string(31) "https://shopee.vn/m/ma-giam-gia" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫330.000. Áp dụng đến 09-10-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(10000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "09-10-2022 17:13:08" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(149) "https://shopee.vn/search?promotionId=406872645861376&signature=34af9d8035a72293a6fdb3c55716cc2d9e9a41b9236caed7a5e64d6b7eff639a&voucherCode=PSST656HJ" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(406872645861376) ["voucher_code"]=> string(9) "PSST656HJ" ["signature"]=> string(64) "34af9d8035a72293a6fdb3c55716cc2d9e9a41b9236caed7a5e64d6b7eff639a" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(33000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(4) ["start_time"]=> int(1657962788) ["end_time"]=> int(1665310388) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(1000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "e2ea17f94cd6410620d12874a698c806" ["icon_text"]=> string(32) "PS store198-Audio & Máy Chiếu" ["shop_id"]=> int(119211696) ["shop_name"]=> string(32) "PS store198-Audio & Máy Chiếu" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-BCCF6ABC608A20280000000115040050" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(1000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "e2ea17f94cd6410620d12874a698c806" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1665310388) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["usage_terms"]=> string(269) "Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫330.000. Áp dụng đến 09-10-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(73) "shopee-ma-giam-10000-dong-ps-store198-audio-may-chieu-PSST656HJ1663520464" ["started_date"]=> string(19) "16-07-2022 16:13:08" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(66) "[SHOPEE] Mã giảm 10000 đồng PS store198-Audio & Máy Chiếu" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "632600d51ab2613b1b356b03" ["started_time"]=> int(1657962788000) ["expired_time"]=> int(1665310388000) ["aff_link"]=> string(223) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D406872645861376%26signature%3D34af9d8035a72293a6fdb3c55716cc2d9e9a41b9236caed7a5e64d6b7eff639a%26voucherCode%3DPSST656HJ" } [65]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(9) "CHAMGGHGH" ["banner_link"]=> string(31) "https://shopee.vn/m/ma-giam-gia" ["content"]=> string(268) "Giảm ngay ₫5.000 cho đơn hàng từ ₫100.000. Áp dụng đến 16-10-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(5000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "16-10-2022 22:48:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(149) "https://shopee.vn/search?promotionId=407041996144640&signature=7557cd45cf7d87eb4dfea1ed0c9fa0e95fed7deccae211650ba646db30960580&voucherCode=CHAMGGHGH" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(407041996144640) ["voucher_code"]=> string(9) "CHAMGGHGH" ["signature"]=> string(64) "7557cd45cf7d87eb4dfea1ed0c9fa0e95fed7deccae211650ba646db30960580" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(10000000000) ["product_limit"]=> bool(true) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(4) ["start_time"]=> int(1657982880) ["end_time"]=> int(1665935280) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(500000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "927334bfcce184e8ef9105cae939c162" ["icon_text"]=> string(8) "Binzshop" ["shop_id"]=> int(104671605) ["shop_name"]=> string(8) "Binzshop" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-F1E3CB1E708A20280000000115040505" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(500000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "927334bfcce184e8ef9105cae939c162" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1665935280) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["usage_terms"]=> string(268) "Giảm ngay ₫5.000 cho đơn hàng từ ₫100.000. Áp dụng đến 16-10-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(53) "shopee-ma-giam-5000-dong-binzshop-CHAMGGHGH1663434066" ["started_date"]=> string(19) "16-07-2022 21:48:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(41) "[SHOPEE] Mã giảm 5000 đồng Binzshop" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "62fbcdc6b484983f6902ebf0" ["started_time"]=> int(1657982880000) ["expired_time"]=> int(1665935280000) ["aff_link"]=> string(223) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D407041996144640%26signature%3D7557cd45cf7d87eb4dfea1ed0c9fa0e95fed7deccae211650ba646db30960580%26voucherCode%3DCHAMGGHGH" } [66]=> array(18) { ["coupon_code"]=> string(9) "COCOSIN30" ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["title"]=> string(50) "[SHOPEE] Mã giảm 30000 đồng COCOSIN OFFICIAL" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫30.000 cho đơn hàng từ ₫399.000. Áp dụng đến 15-10-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["slug"]=> string(62) "shopee-ma-giam-30000-dong-cocosin-official-COCOSIN301660657589" ["started_date"]=> string(19) "18-07-2022 12:28:56" ["expired_date"]=> string(19) "15-10-2022 23:59:56" ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["discount"]=> float(30000) ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(149) "https://shopee.vn/search?promotionId=408209680957440&signature=91943b73006b25e5f139cbf5eb902d64b75d9af12c911882511ef2663ac9a8a6&voucherCode=COCOSIN30" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(408209680957440) ["voucher_code"]=> string(9) "COCOSIN30" ["signature"]=> string(64) "91943b73006b25e5f139cbf5eb902d64b75d9af12c911882511ef2663ac9a8a6" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(39900000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(6) ["start_time"]=> int(1658122136) ["end_time"]=> int(1665853196) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(3000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "b63e1616ad9cec423388b1548ceb901d" ["icon_text"]=> string(16) "COCOSIN OFFICIAL" ["shop_id"]=> int(86575819) ["shop_name"]=> string(16) "COCOSIN OFFICIAL" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(true) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-65E98A3F088A20280000000115051005" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(3000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "b63e1616ad9cec423388b1548ceb901d" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1665853196) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["usage_terms"]=> string(269) "Giảm ngay ₫30.000 cho đơn hàng từ ₫399.000. Áp dụng đến 15-10-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "60d60c331d4b0d703b179499" ["started_time"]=> int(1658122136000) ["expired_time"]=> int(1665853196000) ["aff_link"]=> string(223) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D408209680957440%26signature%3D91943b73006b25e5f139cbf5eb902d64b75d9af12c911882511ef2663ac9a8a6%26voucherCode%3DCOCOSIN30" } [67]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(7) "XKMA12K" ["banner_link"]=> string(31) "https://shopee.vn/m/ma-giam-gia" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫12.000 cho đơn hàng từ ₫250.000. Áp dụng đến 18-10-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(12000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "18-10-2022 16:34:14" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(147) "https://shopee.vn/search?promotionId=408302803435520&signature=810d21b8b5ab55f743f36a7b14cded62c7abfd6ec14067f4a6e5d13ab6b5ee91&voucherCode=XKMA12K" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(408302803435520) ["voucher_code"]=> string(7) "XKMA12K" ["signature"]=> string(64) "810d21b8b5ab55f743f36a7b14cded62c7abfd6ec14067f4a6e5d13ab6b5ee91" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(25000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(13) ["start_time"]=> int(1658133254) ["end_time"]=> int(1666085654) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(1200000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "3dbd75afa34b407dffab6f463ce7cb82" ["icon_text"]=> string(35) "EL.ONE - Thời Trang Xuất Khẩu" ["shop_id"]=> int(318346607) ["shop_name"]=> string(35) "EL.ONE - Thời Trang Xuất Khẩu" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-BE1F42D5988A20280000000115051141" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(1200000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "3dbd75afa34b407dffab6f463ce7cb82" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1666085654) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["usage_terms"]=> string(269) "Giảm ngay ₫12.000 cho đơn hàng từ ₫250.000. Áp dụng đến 18-10-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(71) "shopee-ma-giam-12000-dong-el-one-thoi-trang-xuat-khau-XKMA12K1661187755" ["started_date"]=> string(19) "18-07-2022 15:34:14" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(69) "[SHOPEE] Mã giảm 12000 đồng EL.ONE - Thời Trang Xuất Khẩu" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "630268c6d66b2c15ef3d89d5" ["started_time"]=> int(1658133254000) ["expired_time"]=> int(1666085654000) ["aff_link"]=> string(221) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D408302803435520%26signature%3D810d21b8b5ab55f743f36a7b14cded62c7abfd6ec14067f4a6e5d13ab6b5ee91%26voucherCode%3DXKMA12K" } [68]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(9) "SHOPNOV88" ["banner_link"]=> string(38) "https://shopee.vn/m/bachhoashopee-fmcg" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫189.000. Áp dụng đến 19-10-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(10000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "19-10-2022 14:35:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(149) "https://shopee.vn/search?promotionId=408967558135808&signature=d56b70e9c914047e09d6ca6fc6f89d39d5b0dfce1096cf69efd628a83043bc4e&voucherCode=SHOPNOV88" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(408967558135808) ["voucher_code"]=> string(9) "SHOPNOV88" ["signature"]=> string(64) "d56b70e9c914047e09d6ca6fc6f89d39d5b0dfce1096cf69efd628a83043bc4e" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(18900000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(1) ["start_time"]=> int(1658212500) ["end_time"]=> int(1666164900) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(1000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "09b72e9522d6763875e6a6dcc57984f1" ["icon_text"]=> string(30) "WINNOVA -SIÊU THỊ ĂN VẶT" ["shop_id"]=> int(264973892) ["shop_name"]=> string(30) "WINNOVA -SIÊU THỊ ĂN VẶT" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-0EDC2A1D288A20280000000115055510" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(1000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "09b72e9522d6763875e6a6dcc57984f1" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1666164900) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["usage_terms"]=> string(269) "Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫189.000. Áp dụng đến 19-10-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(69) "shopee-ma-giam-10000-dong-winnova-sieu-thi-an-vat-SHOPNOV881662138018" ["started_date"]=> string(19) "19-07-2022 13:35:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(64) "[SHOPEE] Mã giảm 10000 đồng WINNOVA -SIÊU THỊ ĂN VẶT" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "6310e8a6309fab45a325f3b6" ["started_time"]=> int(1658212500000) ["expired_time"]=> int(1666164900000) ["aff_link"]=> string(223) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D408967558135808%26signature%3Dd56b70e9c914047e09d6ca6fc6f89d39d5b0dfce1096cf69efd628a83043bc4e%26voucherCode%3DSHOPNOV88" } [69]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(7) "MAYBD30" ["banner_link"]=> string(31) "https://shopee.vn/m/ma-giam-gia" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫30.000 cho đơn hàng từ ₫499.000. Áp dụng đến 21-10-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(30000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "21-10-2022 00:00:11" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(147) "https://shopee.vn/search?promotionId=409006892072960&signature=962ad6d993a180cf4e1816967df2a3df71aec7ba0f099ab5bbb690b8012536ae&voucherCode=MAYBD30" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(409006892072960) ["voucher_code"]=> string(7) "MAYBD30" ["signature"]=> string(64) "962ad6d993a180cf4e1816967df2a3df71aec7ba0f099ab5bbb690b8012536ae" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(49900000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(4) ["start_time"]=> int(1658217131) ["end_time"]=> int(1666285211) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(3000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "802bef515ba5c86220082980ac2ad298" ["icon_text"]=> string(19) "May Bedding Offical" ["shop_id"]=> int(136704107) ["shop_name"]=> string(19) "May Bedding Offical" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(true) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-9B36402D388A20280000000115055551" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(3000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "802bef515ba5c86220082980ac2ad298" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1666285211) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["usage_terms"]=> string(269) "Giảm ngay ₫30.000 cho đơn hàng từ ₫499.000. Áp dụng đến 21-10-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(63) "shopee-ma-giam-30000-dong-may-bedding-offical-MAYBD301662656508" ["started_date"]=> string(19) "19-07-2022 14:52:11" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(53) "[SHOPEE] Mã giảm 30000 đồng May Bedding Offical" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "6307ae4ad37174027f7abc68" ["started_time"]=> int(1658217131000) ["expired_time"]=> int(1666285211000) ["aff_link"]=> string(221) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D409006892072960%26signature%3D962ad6d993a180cf4e1816967df2a3df71aec7ba0f099ab5bbb690b8012536ae%26voucherCode%3DMAYBD30" } [70]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(8) "KISSKJOV" ["banner_link"]=> string(31) "https://shopee.vn/m/ma-giam-gia" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫20.000 cho đơn hàng từ ₫499.000. Áp dụng đến 20-10-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(20000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "20-10-2022 16:12:45" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(148) "https://shopee.vn/search?promotionId=409017924288512&signature=bc8c1b9aea9241056e5d6820824cf6899569ca964b770a6ed1d61f1eeae24eb0&voucherCode=KISSKJOV" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(409017924288512) ["voucher_code"]=> string(8) "KISSKJOV" ["signature"]=> string(64) "bc8c1b9aea9241056e5d6820824cf6899569ca964b770a6ed1d61f1eeae24eb0" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(49900000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(5) ["start_time"]=> int(1658218365) ["end_time"]=> int(1666257165) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(2000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "2ec7d00f9c34b6fa30d65b5fb8f04027" ["icon_text"]=> string(16) "kiss love beauty" ["shop_id"]=> int(343012807) ["shop_name"]=> string(16) "kiss love beauty" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-54CA8939688A20280000000115055555" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(2000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "2ec7d00f9c34b6fa30d65b5fb8f04027" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1666257165) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["usage_terms"]=> string(269) "Giảm ngay ₫20.000 cho đơn hàng từ ₫499.000. Áp dụng đến 20-10-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(61) "shopee-ma-giam-20000-dong-kiss-love-beauty-KISSKJOV1659286094" ["started_date"]=> string(19) "19-07-2022 15:12:45" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(50) "[SHOPEE] Mã giảm 20000 đồng kiss love beauty" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "62e5644618a84e1024700e6b" ["started_time"]=> int(1658218365000) ["expired_time"]=> int(1666257165000) ["aff_link"]=> string(222) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D409017924288512%26signature%3Dbc8c1b9aea9241056e5d6820824cf6899569ca964b770a6ed1d61f1eeae24eb0%26voucherCode%3DKISSKJOV" } [71]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(6) "CUPI50" ["banner_link"]=> string(31) "https://shopee.vn/m/ma-giam-gia" ["content"]=> string(282) "Giảm ngay 5%, tối đa ₫2.500, cho đơn hàng từ ₫50.000. Áp dụng đến 20-10-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(0.05) ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["expired_date"]=> string(19) "20-10-2022 23:49:08" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(146) "https://shopee.vn/search?promotionId=409245415030784&signature=12551318dc68957be2d34e8ec0a89d4beaa37298f3f80833605c768c5b76a998&voucherCode=CUPI50" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(409245415030784) ["voucher_code"]=> string(6) "CUPI50" ["signature"]=> string(64) "12551318dc68957be2d34e8ec0a89d4beaa37298f3f80833605c768c5b76a998" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(5000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(24) ["start_time"]=> int(1658245748) ["end_time"]=> int(1666284548) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(5) ["reward_value"]=> int(0) ["reward_cap"]=> int(250000000) ["icon_hash"]=> string(32) "fbffdf7a722b56e12b14372f7a2be3b5" ["icon_text"]=> string(11) "Cupido.shop" ["shop_id"]=> int(754566266) ["shop_name"]=> string(11) "Cupido.shop" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-FBF7EB1E788A20280000000115100510" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(0) ["discount_percentage"]=> int(5) ["discount_cap"]=> int(250000000) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "fbffdf7a722b56e12b14372f7a2be3b5" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1666284548) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["usage_terms"]=> string(282) "Giảm ngay 5%, tối đa ₫2.500, cho đơn hàng từ ₫50.000. Áp dụng đến 20-10-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(45) "shopee-ma-giam-5-cupido-shop-CUPI501663088470" ["started_date"]=> string(19) "19-07-2022 22:49:08" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(34) "[SHOPEE] Mã giảm 5% Cupido.shop" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "631f6958556e0b6db10ee1bb" ["started_time"]=> int(1658245748000) ["expired_time"]=> int(1666284548000) ["aff_link"]=> string(220) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D409245415030784%26signature%3D12551318dc68957be2d34e8ec0a89d4beaa37298f3f80833605c768c5b76a998%26voucherCode%3DCUPI50" } [72]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(7) "DDHCA01" ["banner_link"]=> string(31) "https://shopee.vn/m/ma-giam-gia" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫259.000. Áp dụng đến 20-10-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(10000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "20-10-2022 23:59:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(147) "https://shopee.vn/search?promotionId=409273666650112&signature=fd45c5a95673c35343dae85c1f338e626c91dafc3141aaa854ecd6d65b556b97&voucherCode=DDHCA01" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(409273666650112) ["voucher_code"]=> string(7) "DDHCA01" ["signature"]=> string(64) "fd45c5a95673c35343dae85c1f338e626c91dafc3141aaa854ecd6d65b556b97" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(25900000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1658250000) ["end_time"]=> int(1666285140) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(1000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "d6173a4b7e1e6643a9cc6fef446479cb" ["icon_text"]=> string(11) "DDHCM STORE" ["shop_id"]=> int(692651891) ["shop_name"]=> string(11) "DDHCM STORE" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-BD2F4A9A388A20280000000115100545" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(1000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "d6173a4b7e1e6643a9cc6fef446479cb" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1666285140) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["usage_terms"]=> string(269) "Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫259.000. Áp dụng đến 20-10-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(55) "shopee-ma-giam-10000-dong-ddhcm-store-DDHCA011660754911" ["started_date"]=> string(19) "20-07-2022 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(45) "[SHOPEE] Mã giảm 10000 đồng DDHCM STORE" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "62fbcdccb484983f6902ebf1" ["started_time"]=> int(1658250000000) ["expired_time"]=> int(1666285140000) ["aff_link"]=> string(221) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D409273666650112%26signature%3Dfd45c5a95673c35343dae85c1f338e626c91dafc3141aaa854ecd6d65b556b97%26voucherCode%3DDDHCA01" } [73]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(8) "COOLKM5K" ["banner_link"]=> string(31) "https://shopee.vn/m/ma-giam-gia" ["content"]=> string(267) "Giảm ngay ₫5.000 cho đơn hàng từ ₫99.000. Áp dụng đến 20-10-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(5000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "20-10-2022 11:02:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(148) "https://shopee.vn/search?promotionId=410310222905344&signature=e87601d20f57e1c8bd39b47f31530f84b24d46cb0f8dc5b991f949754c7d0560&voucherCode=COOLKM5K" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(410310222905344) ["voucher_code"]=> string(8) "COOLKM5K" ["signature"]=> string(64) "e87601d20f57e1c8bd39b47f31530f84b24d46cb0f8dc5b991f949754c7d0560" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(9900000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1658372520) ["end_time"]=> int(1666238520) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(500000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "3ab4d29c0bbd269de235ce319b6d01ad" ["icon_text"]=> string(8) "GRAY MAX" ["shop_id"]=> int(724409029) ["shop_name"]=> string(8) "GRAY MAX" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-78C7ABB3428A20280000000115110450" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(500000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "3ab4d29c0bbd269de235ce319b6d01ad" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1666238520) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["usage_terms"]=> string(267) "Giảm ngay ₫5.000 cho đơn hàng từ ₫99.000. Áp dụng đến 20-10-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(52) "shopee-ma-giam-5000-dong-gray-max-COOLKM5K1663175029" ["started_date"]=> string(19) "21-07-2022 10:02:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(41) "[SHOPEE] Mã giảm 5000 đồng GRAY MAX" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "6320bad9d350c96ac6365732" ["started_time"]=> int(1658372520000) ["expired_time"]=> int(1666238520000) ["aff_link"]=> string(222) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D410310222905344%26signature%3De87601d20f57e1c8bd39b47f31530f84b24d46cb0f8dc5b991f949754c7d0560%26voucherCode%3DCOOLKM5K" } [74]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(8) "NOXINH50" ["banner_link"]=> string(38) "https://shopee.vn/m/khung-gio-san-sale" ["content"]=> string(271) "Giảm ngay ₫50.000 cho đơn hàng từ ₫1.000.000. Áp dụng đến 10-10-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(50000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "10-10-2022 11:30:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(148) "https://shopee.vn/search?promotionId=410324172750848&signature=e54568e4e5f18af09e983d1fe8e0c0fc396512758c18e56cff40261de80e615c&voucherCode=NOXINH50" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(410324172750848) ["voucher_code"]=> string(8) "NOXINH50" ["signature"]=> string(64) "e54568e4e5f18af09e983d1fe8e0c0fc396512758c18e56cff40261de80e615c" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(100000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(5) ["start_time"]=> int(1658374200) ["end_time"]=> int(1665376200) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(5000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "a6d8dcf2b2688daa7ec0ae5a0f23d085" ["icon_text"]=> string(11) "noxinhstore" ["shop_id"]=> int(48104229) ["shop_name"]=> string(11) "noxinhstore" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-88C4685F128A20280000000115110500" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(5000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "a6d8dcf2b2688daa7ec0ae5a0f23d085" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1665376200) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["usage_terms"]=> string(271) "Giảm ngay ₫50.000 cho đơn hàng từ ₫1.000.000. Áp dụng đến 10-10-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(56) "shopee-ma-giam-50000-dong-noxinhstore-NOXINH501663389914" ["started_date"]=> string(19) "21-07-2022 10:30:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(45) "[SHOPEE] Mã giảm 50000 đồng noxinhstore" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "63252db60827201e24077da2" ["started_time"]=> int(1658374200000) ["expired_time"]=> int(1665376200000) ["aff_link"]=> string(222) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D410324172750848%26signature%3De54568e4e5f18af09e983d1fe8e0c0fc396512758c18e56cff40261de80e615c%26voucherCode%3DNOXINH50" } [75]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(7) "TONY456" ["banner_link"]=> string(31) "https://shopee.vn/m/ma-giam-gia" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫399.000. Áp dụng đến 21-10-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(10000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "21-10-2022 11:56:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(147) "https://shopee.vn/search?promotionId=410338046722048&signature=58f455b05551b1568a073fd959fc5d3920d6ab26935937f308e96c82743dac99&voucherCode=TONY456" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(410338046722048) ["voucher_code"]=> string(7) "TONY456" ["signature"]=> string(64) "58f455b05551b1568a073fd959fc5d3920d6ab26935937f308e96c82743dac99" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(39900000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(6) ["start_time"]=> int(1658375760) ["end_time"]=> int(1666328160) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(1000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "be2673015d9b120042288fab345397a7" ["icon_text"]=> string(29) "công ty gia dụng (dương)" ["shop_id"]=> int(16209226) ["shop_name"]=> string(29) "công ty gia dụng (dương)" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-B2134A0F128A20280000000115110505" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(1000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "be2673015d9b120042288fab345397a7" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1666328160) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["usage_terms"]=> string(269) "Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫399.000. Áp dụng đến 21-10-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(66) "shopee-ma-giam-10000-dong-cong-ty-gia-dung-duong-TONY4561663866217" ["started_date"]=> string(19) "21-07-2022 10:56:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(63) "[SHOPEE] Mã giảm 10000 đồng công ty gia dụng (dương)" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "632b477abc96c02ecf14fc9c" ["started_time"]=> int(1658375760000) ["expired_time"]=> int(1666328160000) ["aff_link"]=> string(221) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D410338046722048%26signature%3D58f455b05551b1568a073fd959fc5d3920d6ab26935937f308e96c82743dac99%26voucherCode%3DTONY456" } [76]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(19) "SPR-410378647846912" ["banner_link"]=> string(42) "https://shopee.vn/m/sale-hang-hieu-gia-tot" ["content"]=> string(279) "Giảm ngay 50%, tối đa ₫30.000, cho đơn hàng từ ₫0. Áp dụng đến 19-10-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(0.5) ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["expired_date"]=> string(19) "19-10-2022 12:08:22" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(159) "https://shopee.vn/search?promotionId=410378647846912&signature=ff118f55a0e063d82a82d304d72c21aefd5579afb20aee8acce2429ef329684e&voucherCode=SPR-410378647846912" } ["extra"]=> array(44) { ["promotionid"]=> int(410378647846912) ["voucher_code"]=> string(19) "SPR-410378647846912" ["signature"]=> string(64) "ff118f55a0e063d82a82d304d72c21aefd5579afb20aee8acce2429ef329684e" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(0) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(0) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1658380702) ["end_time"]=> int(1666156102) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(50) ["reward_value"]=> int(0) ["reward_cap"]=> int(3000000000) ["icon_hash"]=> string(32) "aa9d51f786e3de6c4919136ba84a36f7" ["icon_text"]=> string(16) "GUfoods Official" ["shop_id"]=> int(31267939) ["shop_name"]=> string(16) "GUfoods Official" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(true) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-E5E9EA9F128A20280000000115110550" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(0) ["discount_percentage"]=> int(50) ["discount_cap"]=> int(3000000000) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "aa9d51f786e3de6c4919136ba84a36f7" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1666156102) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(0) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(23) ["usage_terms"]=> string(279) "Giảm ngay 50%, tối đa ₫30.000, cho đơn hàng từ ₫0. Áp dụng đến 19-10-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(64) "shopee-ma-giam-50-gufoods-official-SPR-4103786478469121658810771" ["started_date"]=> string(19) "21-07-2022 12:18:22" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(40) "[SHOPEE] Mã giảm 50% GUfoods Official" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "62df4ad2cd9e8e0afa5adaa5" ["started_time"]=> int(1658380702000) ["expired_time"]=> int(1666156102000) ["aff_link"]=> string(233) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D410378647846912%26signature%3Dff118f55a0e063d82a82d304d72c21aefd5579afb20aee8acce2429ef329684e%26voucherCode%3DSPR-410378647846912" } [77]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(9) "OUTLMPVC3" ["banner_link"]=> string(45) "https://shopee.vn/m/khung-gio-san-sale-190822" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫30.000 cho đơn hàng từ ₫490.000. Áp dụng đến 15-10-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(30000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "15-10-2022 15:43:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(149) "https://shopee.vn/search?promotionId=410453734014976&signature=0a6d9df0f782957a1534e58b74ff1c9dc59b9ff24dada0114691d3ab3b1406d5&voucherCode=OUTLMPVC3" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(410453734014976) ["voucher_code"]=> string(9) "OUTLMPVC3" ["signature"]=> string(64) "0a6d9df0f782957a1534e58b74ff1c9dc59b9ff24dada0114691d3ab3b1406d5" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(49000000000) ["product_limit"]=> bool(true) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(17) ["start_time"]=> int(1658389380) ["end_time"]=> int(1665823380) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(3000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "4ea95911e3874e17e9dc282c10c0da96" ["icon_text"]=> string(14) "OutletStore.vn" ["shop_id"]=> int(240713286) ["shop_name"]=> string(14) "OutletStore.vn" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-27392005928A20280000000115111054" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(3000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "4ea95911e3874e17e9dc282c10c0da96" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1665823380) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["usage_terms"]=> string(269) "Giảm ngay ₫30.000 cho đơn hàng từ ₫490.000. Áp dụng đến 15-10-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(60) "shopee-ma-giam-30000-dong-outletstore-vn-OUTLMPVC31660873567" ["started_date"]=> string(19) "21-07-2022 14:43:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(48) "[SHOPEE] Mã giảm 30000 đồng OutletStore.vn" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "62fe6db34b38f7067a3685a7" ["started_time"]=> int(1658389380000) ["expired_time"]=> int(1665823380000) ["aff_link"]=> string(223) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D410453734014976%26signature%3D0a6d9df0f782957a1534e58b74ff1c9dc59b9ff24dada0114691d3ab3b1406d5%26voucherCode%3DOUTLMPVC3" } [78]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(6) "NHANHO" ["banner_link"]=> string(37) "https://shopee.vn/m/ma-giam-gia-28-07" ["content"]=> string(283) "Giảm ngay 5%, tối đa ₫25.000, cho đơn hàng từ ₫50.000. Áp dụng đến 21-10-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(0.05) ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["expired_date"]=> string(19) "21-10-2022 23:59:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(146) "https://shopee.vn/search?promotionId=410500953735168&signature=e3e2f31487b847ec2cefb031bb26ae157942c67c990791d28326a5ba45d4e503&voucherCode=NHANHO" } ["extra"]=> array(46) { ["promotionid"]=> int(410500953735168) ["voucher_code"]=> string(6) "NHANHO" ["signature"]=> string(64) "e3e2f31487b847ec2cefb031bb26ae157942c67c990791d28326a5ba45d4e503" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(5000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(100) ["start_time"]=> int(1658395080) ["end_time"]=> int(1666371540) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(5) ["reward_value"]=> int(0) ["reward_cap"]=> int(2500000000) ["icon_hash"]=> string(32) "e3174f0dcd13fea3fa1b8e0d27e9c973" ["icon_text"]=> string(21) "Nhà Nhỏ Accessory " ["shop_id"]=> int(12757183) ["shop_name"]=> string(21) "Nhà Nhỏ Accessory " ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-AD2D4295828A20280000000115111141" ["fully_redeemed"]=> bool(true) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(0) ["discount_percentage"]=> int(5) ["discount_cap"]=> int(2500000000) ["left_count"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "e3174f0dcd13fea3fa1b8e0d27e9c973" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(true) ["claim_end_time"]=> int(1666371540) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["usage_terms"]=> string(283) "Giảm ngay 5%, tối đa ₫25.000, cho đơn hàng từ ₫50.000. Áp dụng đến 21-10-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(51) "shopee-ma-giam-5-nha-nho-accessory-NHANHO1664711317" ["started_date"]=> string(19) "21-07-2022 16:18:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(44) "[SHOPEE] Mã giảm 5% Nhà Nhỏ Accessory " ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "62e102feb8384531ea592f94" ["started_time"]=> int(1658395080000) ["expired_time"]=> int(1666371540000) ["aff_link"]=> string(220) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D410500953735168%26signature%3De3e2f31487b847ec2cefb031bb26ae157942c67c990791d28326a5ba45d4e503%26voucherCode%3DNHANHO" } [79]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(9) "THAN11115" ["banner_link"]=> string(45) "https://shopee.vn/m/khung-gio-san-sale-190822" ["content"]=> string(262) "Giảm ngay ₫5.000 cho đơn hàng từ ₫0. Áp dụng đến 23-10-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(5000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "23-10-2022 10:27:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(149) "https://shopee.vn/search?promotionId=411018917740544&signature=9455664255ad3f010842df8a8b6e888774bbab403d05f9517ed4fec85818a79f&voucherCode=THAN11115" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(411018917740544) ["voucher_code"]=> string(9) "THAN11115" ["signature"]=> string(64) "9455664255ad3f010842df8a8b6e888774bbab403d05f9517ed4fec85818a79f" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(0) ["product_limit"]=> bool(true) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(12) ["start_time"]=> int(1658456820) ["end_time"]=> int(1666495620) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(500000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "737062f306a8e324d5021c24dbde3f11" ["icon_text"]=> string(21) "Rèm Cửa Thanh Minh" ["shop_id"]=> int(274361717) ["shop_name"]=> string(21) "Rèm Cửa Thanh Minh" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-D2D2C314628A20280000000115115101" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(500000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "737062f306a8e324d5021c24dbde3f11" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1666495620) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["usage_terms"]=> string(262) "Giảm ngay ₫5.000 cho đơn hàng từ ₫0. Áp dụng đến 23-10-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(63) "shopee-ma-giam-5000-dong-rem-cua-thanh-minh-THAN111151660873568" ["started_date"]=> string(19) "22-07-2022 09:27:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(54) "[SHOPEE] Mã giảm 5000 đồng Rèm Cửa Thanh Minh" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "62fe6db34b38f7067a3685a8" ["started_time"]=> int(1658456820000) ["expired_time"]=> int(1666495620000) ["aff_link"]=> string(223) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D411018917740544%26signature%3D9455664255ad3f010842df8a8b6e888774bbab403d05f9517ed4fec85818a79f%26voucherCode%3DTHAN11115" } [80]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(9) "CX8845564" ["banner_link"]=> string(53) "https://shopee.vn/m/25-8-sale-cuoi-thang-don-luong-ve" ["content"]=> string(278) "Giảm ngay 5%, tối đa ₫10.000, cho đơn hàng từ ₫0. Áp dụng đến 23-10-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(0.05) ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["expired_date"]=> string(19) "23-10-2022 17:08:44" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(149) "https://shopee.vn/search?promotionId=411219035308032&signature=96b4cdb154becfc4214e5201e258c12cdaf1c4a3b35ca9a66aed94673e250b0c&voucherCode=CX8845564" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(411219035308032) ["voucher_code"]=> string(9) "CX8845564" ["signature"]=> string(64) "96b4cdb154becfc4214e5201e258c12cdaf1c4a3b35ca9a66aed94673e250b0c" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(0) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(8) ["start_time"]=> int(1658480924) ["end_time"]=> int(1666519724) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(5) ["reward_value"]=> int(0) ["reward_cap"]=> int(1000000000) ["icon_hash"]=> string(32) "eb2c86a1beee9a139195210fe2d45edb" ["icon_text"]=> string(16) "nhà búp bê cx" ["shop_id"]=> int(563637339) ["shop_name"]=> string(16) "nhà búp bê cx" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-961A683C328A20280000000115140000" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(0) ["discount_percentage"]=> int(5) ["discount_cap"]=> int(1000000000) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "eb2c86a1beee9a139195210fe2d45edb" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1666519724) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["usage_terms"]=> string(278) "Giảm ngay 5%, tối đa ₫10.000, cho đơn hàng từ ₫0. Áp dụng đến 23-10-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(50) "shopee-ma-giam-5-nha-bup-be-cx-CX88455641661324487" ["started_date"]=> string(19) "22-07-2022 16:08:44" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(39) "[SHOPEE] Mã giảm 5% nhà búp bê cx" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "6304ad4e027e600f183b7633" ["started_time"]=> int(1658480924000) ["expired_time"]=> int(1666519724000) ["aff_link"]=> string(223) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D411219035308032%26signature%3D96b4cdb154becfc4214e5201e258c12cdaf1c4a3b35ca9a66aed94673e250b0c%26voucherCode%3DCX8845564" } [81]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(9) "BUBICU10A" ["banner_link"]=> string(31) "https://shopee.vn/m/ma-giam-gia" ["content"]=> string(257) "Giảm ngay 10% cho đơn hàng từ ₫0. Áp dụng đến 24-10-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(0.1) ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["expired_date"]=> string(19) "24-10-2022 02:28:52" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(149) "https://shopee.vn/search?promotionId=411502209515520&signature=4e731d2359980eaa1b75d9120f796a82d42f9ce203785e5970c0b8306348be0d&voucherCode=BUBICU10A" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(411502209515520) ["voucher_code"]=> string(9) "BUBICU10A" ["signature"]=> string(64) "4e731d2359980eaa1b75d9120f796a82d42f9ce203785e5970c0b8306348be0d" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(0) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(37) ["start_time"]=> int(1658514532) ["end_time"]=> int(1666553332) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(10) ["reward_value"]=> int(0) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "c846db0c66f933a60bdf3fd943b21eb4" ["icon_text"]=> string(31) "BuBi - Siêu Thị Tất Việt" ["shop_id"]=> int(352570818) ["shop_name"]=> string(31) "BuBi - Siêu Thị Tất Việt" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-3927223B728A20280000000115141004" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(0) ["discount_percentage"]=> int(10) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "c846db0c66f933a60bdf3fd943b21eb4" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1666553332) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["usage_terms"]=> string(257) "Giảm ngay 10% cho đơn hàng từ ₫0. Áp dụng đến 24-10-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(60) "shopee-ma-giam-10-bubi-sieu-thi-tat-viet-BUBICU10A1664384471" ["started_date"]=> string(19) "23-07-2022 01:28:52" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(55) "[SHOPEE] Mã giảm 10% BuBi - Siêu Thị Tất Việt" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "63332fd9b6364a2a65359c09" ["started_time"]=> int(1658514532000) ["expired_time"]=> int(1666553332000) ["aff_link"]=> string(223) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D411502209515520%26signature%3D4e731d2359980eaa1b75d9120f796a82d42f9ce203785e5970c0b8306348be0d%26voucherCode%3DBUBICU10A" } [82]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(9) "NGUY30K80" ["banner_link"]=> string(31) "https://shopee.vn/m/ma-giam-gia" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫30.000 cho đơn hàng từ ₫800.000. Áp dụng đến 23-10-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(30000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "23-10-2022 12:26:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(149) "https://shopee.vn/search?promotionId=411802353811456&signature=259e35e75966a023e0ab1de1dc5f22e64a2fb0d38bee418572a6fec619a1f910&voucherCode=NGUY30K80" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(411802353811456) ["voucher_code"]=> string(9) "NGUY30K80" ["signature"]=> string(64) "259e35e75966a023e0ab1de1dc5f22e64a2fb0d38bee418572a6fec619a1f910" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(80000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(1) ["start_time"]=> int(1658550360) ["end_time"]=> int(1666502760) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(3000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "483d0c701476aa9afad0d69c28c47037" ["icon_text"]=> string(6) "BiTech" ["shop_id"]=> int(85320718) ["shop_name"]=> string(6) "BiTech" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-273928B8B28A20280000000115144040" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(3000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "483d0c701476aa9afad0d69c28c47037" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1666502760) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["usage_terms"]=> string(269) "Giảm ngay ₫30.000 cho đơn hàng từ ₫800.000. Áp dụng đến 23-10-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(52) "shopee-ma-giam-30000-dong-bitech-NGUY30K801664125267" ["started_date"]=> string(19) "23-07-2022 11:26:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(40) "[SHOPEE] Mã giảm 30000 đồng BiTech" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "632f3b5628f2386c2c529831" ["started_time"]=> int(1658550360000) ["expired_time"]=> int(1666502760000) ["aff_link"]=> string(223) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D411802353811456%26signature%3D259e35e75966a023e0ab1de1dc5f22e64a2fb0d38bee418572a6fec619a1f910%26voucherCode%3DNGUY30K80" } [83]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(9) "NGUY10K40" ["banner_link"]=> string(31) "https://shopee.vn/m/ma-giam-gia" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫400.000. Áp dụng đến 23-10-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(10000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "23-10-2022 12:29:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(149) "https://shopee.vn/search?promotionId=411803252604928&signature=a1178e4bcc66d75ae66a7c52b833c412b864a89fab0c1ee9ddd7d71eac41d844&voucherCode=NGUY10K40" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(411803252604928) ["voucher_code"]=> string(9) "NGUY10K40" ["signature"]=> string(64) "a1178e4bcc66d75ae66a7c52b833c412b864a89fab0c1ee9ddd7d71eac41d844" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(40000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(1) ["start_time"]=> int(1658550540) ["end_time"]=> int(1666502940) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(1000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "483d0c701476aa9afad0d69c28c47037" ["icon_text"]=> string(6) "BiTech" ["shop_id"]=> int(85320718) ["shop_name"]=> string(6) "BiTech" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-9CCE69BCF28A20280000000115144040" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(1000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "483d0c701476aa9afad0d69c28c47037" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1666502940) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["usage_terms"]=> string(269) "Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫400.000. Áp dụng đến 23-10-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(52) "shopee-ma-giam-10000-dong-bitech-NGUY10K401663866222" ["started_date"]=> string(19) "23-07-2022 11:29:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(40) "[SHOPEE] Mã giảm 10000 đồng BiTech" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "632b4780bc96c02ecf14fc9d" ["started_time"]=> int(1658550540000) ["expired_time"]=> int(1666502940000) ["aff_link"]=> string(223) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D411803252604928%26signature%3Da1178e4bcc66d75ae66a7c52b833c412b864a89fab0c1ee9ddd7d71eac41d844%26voucherCode%3DNGUY10K40" } [84]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(7) "MANTB55" ["banner_link"]=> string(39) "https://shopee.vn/m/ngay-sieu-cong-nghe" ["content"]=> string(260) "Giảm ngay 5% cho đơn hàng từ ₫1.000. Áp dụng đến 24-10-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(0.05) ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["expired_date"]=> string(19) "24-10-2022 15:38:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(147) "https://shopee.vn/search?promotionId=411898671988736&signature=5014fe1ab4bee5a667401e0b70b49a1efd4563a5e240222750f7d16c3b16775d&voucherCode=MANTB55" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(411898671988736) ["voucher_code"]=> string(7) "MANTB55" ["signature"]=> string(64) "5014fe1ab4bee5a667401e0b70b49a1efd4563a5e240222750f7d16c3b16775d" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(100000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1658561880) ["end_time"]=> int(1666600680) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(5) ["reward_value"]=> int(0) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "09ffff914d9e52fa4244cdf9cf83523d" ["icon_text"]=> string(34) "TỔNG KHO KIỀU PHI - UY TÍN" ["shop_id"]=> int(286850546) ["shop_name"]=> string(34) "TỔNG KHO KIỀU PHI - UY TÍN" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-4C0CA037A28A20280000000115144154" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(0) ["discount_percentage"]=> int(5) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "09ffff914d9e52fa4244cdf9cf83523d" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1666600680) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(0) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["usage_terms"]=> string(260) "Giảm ngay 5% cho đơn hàng từ ₫1.000. Áp dụng đến 24-10-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(62) "shopee-ma-giam-5-to-ng-kho-kie-u-phi-uy-ti-n-MANTB551661403617" ["started_date"]=> string(19) "23-07-2022 14:38:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(57) "[SHOPEE] Mã giảm 5% TỔNG KHO KIỀU PHI - UY TÍN" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "62f22cbbce9a975a13174a42" ["started_time"]=> int(1658561880000) ["expired_time"]=> int(1666600680000) ["aff_link"]=> string(221) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D411898671988736%26signature%3D5014fe1ab4bee5a667401e0b70b49a1efd4563a5e240222750f7d16c3b16775d%26voucherCode%3DMANTB55" } [85]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(5) "CATF1" ["banner_link"]=> string(31) "https://shopee.vn/m/ma-giam-gia" ["content"]=> string(279) "Giảm ngay 10%, tối đa ₫10.000, cho đơn hàng từ ₫0. Áp dụng đến 22-10-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(0.1) ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["expired_date"]=> string(19) "22-10-2022 21:12:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(145) "https://shopee.vn/search?promotionId=412067602726912&signature=de2658475c4284f772a6ef7990d7fb5ab33673e5a1f193ac481e3cb43af92bee&voucherCode=CATF1" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(412067602726912) ["voucher_code"]=> string(5) "CATF1" ["signature"]=> string(64) "de2658475c4284f772a6ef7990d7fb5ab33673e5a1f193ac481e3cb43af92bee" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(0) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(84) ["start_time"]=> int(1658581920) ["end_time"]=> int(1666447920) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(10) ["reward_value"]=> int(0) ["reward_cap"]=> int(1000000000) ["icon_hash"]=> string(32) "0a27b8c0f957dd471c2c4bf10bb6c825" ["icon_text"]=> string(13) "Catfish Decor" ["shop_id"]=> int(32008778) ["shop_name"]=> string(13) "Catfish Decor" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-7F3F81BBE28A20280000000115145011" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(0) ["discount_percentage"]=> int(10) ["discount_cap"]=> int(1000000000) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "0a27b8c0f957dd471c2c4bf10bb6c825" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1666447920) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["usage_terms"]=> string(279) "Giảm ngay 10%, tối đa ₫10.000, cho đơn hàng từ ₫0. Áp dụng đến 22-10-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(47) "shopee-ma-giam-10-catfish-decor-CATF11661187770" ["started_date"]=> string(19) "23-07-2022 20:12:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(37) "[SHOPEE] Mã giảm 10% Catfish Decor" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "630268d7d66b2c15ef3d89dc" ["started_time"]=> int(1658581920000) ["expired_time"]=> int(1666447920000) ["aff_link"]=> string(219) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D412067602726912%26signature%3Dde2658475c4284f772a6ef7990d7fb5ab33673e5a1f193ac481e3cb43af92bee%26voucherCode%3DCATF1" } [86]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(9) "HAPP10K19" ["banner_link"]=> string(38) "https://shopee.vn/m/sieu-hoi-song-chat" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫199.000. Áp dụng đến 25-10-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(10000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "25-10-2022 00:00:08" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(149) "https://shopee.vn/search?promotionId=412907998232576&signature=fbf787d64d1cd2b270bd27b572485e7131c65fe18b67c149e712b46c50e6beb7&voucherCode=HAPP10K19" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(412907998232576) ["voucher_code"]=> string(9) "HAPP10K19" ["signature"]=> string(64) "fbf787d64d1cd2b270bd27b572485e7131c65fe18b67c149e712b46c50e6beb7" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(19900000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(26) ["start_time"]=> int(1658682248) ["end_time"]=> int(1666630808) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(1000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "cb8c4e8c534723077761d6e1fc425967" ["icon_text"]=> string(33) "Trang Trí Sinh Nhật-HappyDecor" ["shop_id"]=> int(438310936) ["shop_name"]=> string(33) "Trang Trí Sinh Nhật-HappyDecor" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-CC0CC2FD9A8A20280000000115154041" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(1000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "cb8c4e8c534723077761d6e1fc425967" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1666630808) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["usage_terms"]=> string(269) "Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫199.000. Áp dụng đến 25-10-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(76) "shopee-ma-giam-10000-dong-trang-tri-sinh-nhat-happydecor-HAPP10K191662742809" ["started_date"]=> string(19) "25-07-2022 00:04:08" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(67) "[SHOPEE] Mã giảm 10000 đồng Trang Trí Sinh Nhật-HappyDecor" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "6319a813146d5e67484874e2" ["started_time"]=> int(1658682248000) ["expired_time"]=> int(1666630808000) ["aff_link"]=> string(223) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D412907998232576%26signature%3Dfbf787d64d1cd2b270bd27b572485e7131c65fe18b67c149e712b46c50e6beb7%26voucherCode%3DHAPP10K19" } [87]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(9) "BUYGREEG5" ["banner_link"]=> string(38) "https://shopee.vn/m/bachhoashopee-fmcg" ["content"]=> string(268) "Giảm ngay ₫5.000 cho đơn hàng từ ₫299.000. Áp dụng đến 26-10-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(5000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "26-10-2022 23:59:58" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(149) "https://shopee.vn/search?promotionId=413171148734464&signature=297c26baddd25d3e9b2ca79db54b395ffa3ed7c0bb05f4298efe9fc9fdf1b701&voucherCode=BUYGREEG5" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(413171148734464) ["voucher_code"]=> string(9) "BUYGREEG5" ["signature"]=> string(64) "297c26baddd25d3e9b2ca79db54b395ffa3ed7c0bb05f4298efe9fc9fdf1b701" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(29900000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(9) ["start_time"]=> int(1658713558) ["end_time"]=> int(1666803598) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(500000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "10aff1bae272283b7d8869ea1681bf63" ["icon_text"]=> string(34) "BuyGreen - Ăn Kiêng, Giảm Cân" ["shop_id"]=> int(52876443) ["shop_name"]=> string(34) "BuyGreen - Ăn Kiêng, Giảm Cân" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-FE1FE0FB9A8A20280000000115155014" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(500000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "10aff1bae272283b7d8869ea1681bf63" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1666803598) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["usage_terms"]=> string(268) "Giảm ngay ₫5.000 cho đơn hàng từ ₫299.000. Áp dụng đến 26-10-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(71) "shopee-ma-giam-5000-dong-buygreen-an-kieng-giam-can-BUYGREEG51662138019" ["started_date"]=> string(19) "25-07-2022 08:45:58" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(67) "[SHOPEE] Mã giảm 5000 đồng BuyGreen - Ăn Kiêng, Giảm Cân" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "6310e8a8309fab45a325f3b8" ["started_time"]=> int(1658713558000) ["expired_time"]=> int(1666803598000) ["aff_link"]=> string(223) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D413171148734464%26signature%3D297c26baddd25d3e9b2ca79db54b395ffa3ed7c0bb05f4298efe9fc9fdf1b701%26voucherCode%3DBUYGREEG5" } [88]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(7) "TRINH55" ["banner_link"]=> string(44) "https://shopee.vn/m/shop-moi-len-san-moi1908" ["content"]=> string(268) "Giảm ngay ₫4.444 cho đơn hàng từ ₫400.000. Áp dụng đến 26-10-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(4444) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "26-10-2022 13:38:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(147) "https://shopee.vn/search?promotionId=413289344352256&signature=237ad79ab28ca96ee2146e9bc176d865cf8a8d3b5b6ab3371a633a8e2732c417&voucherCode=TRINH55" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(413289344352256) ["voucher_code"]=> string(7) "TRINH55" ["signature"]=> string(64) "237ad79ab28ca96ee2146e9bc176d865cf8a8d3b5b6ab3371a633a8e2732c417" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(40000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1658727480) ["end_time"]=> int(1666766280) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(444400000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "108c64830ca35b0afc7bab91b811a82d" ["icon_text"]=> string(40) "Việt Trinh-Sỉ lẻ thời trang nữ" ["shop_id"]=> int(811496315) ["shop_name"]=> string(40) "Việt Trinh-Sỉ lẻ thời trang nữ" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-96DA62753A8A20280000000115155404" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(444400000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "108c64830ca35b0afc7bab91b811a82d" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1666766280) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["usage_terms"]=> string(268) "Giảm ngay ₫4.444 cho đơn hàng từ ₫400.000. Áp dụng đến 26-10-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(73) "shopee-ma-giam-4444-dong-viet-trinh-si-le-thoi-trang-nu-TRINH551660884537" ["started_date"]=> string(19) "25-07-2022 12:38:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(73) "[SHOPEE] Mã giảm 4444 đồng Việt Trinh-Sỉ lẻ thời trang nữ" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "62fe6db44b38f7067a3685aa" ["started_time"]=> int(1658727480000) ["expired_time"]=> int(1666766280000) ["aff_link"]=> string(221) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D413289344352256%26signature%3D237ad79ab28ca96ee2146e9bc176d865cf8a8d3b5b6ab3371a633a8e2732c417%26voucherCode%3DTRINH55" } [89]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(9) "IMOUVO15K" ["banner_link"]=> string(42) "https://shopee.vn/m/sale-hang-hieu-gia-tot" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫15.000 cho đơn hàng từ ₫950.000. Áp dụng đến 26-10-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(15000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "26-10-2022 00:06:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(149) "https://shopee.vn/search?promotionId=413604571463680&signature=14c5a7d5e315066ac258d1b8b7c6a5bc39b977c6a8a35dbf7b24b37ceccd3686&voucherCode=IMOUVO15K" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(413604571463680) ["voucher_code"]=> string(9) "IMOUVO15K" ["signature"]=> string(64) "14c5a7d5e315066ac258d1b8b7c6a5bc39b977c6a8a35dbf7b24b37ceccd3686" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(95000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1658765160) ["end_time"]=> int(1666717560) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(1500000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "008655eff2e23a957b9e70d939e2c7d6" ["icon_text"]=> string(29) "Imou TanPhat Authorized Store" ["shop_id"]=> int(783080374) ["shop_name"]=> string(29) "Imou TanPhat Authorized Store" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(true) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-F123CAF73A8A20280000000115400445" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(1500000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "008655eff2e23a957b9e70d939e2c7d6" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1666717560) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["usage_terms"]=> string(269) "Giảm ngay ₫15.000 cho đơn hàng từ ₫950.000. Áp dụng đến 26-10-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(75) "shopee-ma-giam-15000-dong-imou-tanphat-authorized-store-IMOUVO15K1663606820" ["started_date"]=> string(19) "25-07-2022 23:06:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(63) "[SHOPEE] Mã giảm 15000 đồng Imou TanPhat Authorized Store" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "6327522343d7ce48bc24fb02" ["started_time"]=> int(1658765160000) ["expired_time"]=> int(1666717560000) ["aff_link"]=> string(223) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D413604571463680%26signature%3D14c5a7d5e315066ac258d1b8b7c6a5bc39b977c6a8a35dbf7b24b37ceccd3686%26voucherCode%3DIMOUVO15K" } [90]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(6) "XIAN62" ["banner_link"]=> string(38) "https://shopee.vn/m/khung-gio-san-sale" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫20.000 cho đơn hàng từ ₫600.000. Áp dụng đến 27-10-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(20000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "27-10-2022 15:04:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(146) "https://shopee.vn/search?promotionId=414055728529408&signature=04f226ad9c365caeca5665053700b3c2ef3388ef95b372bb93cfc892921c4cd0&voucherCode=XIAN62" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(414055728529408) ["voucher_code"]=> string(6) "XIAN62" ["signature"]=> string(64) "04f226ad9c365caeca5665053700b3c2ef3388ef95b372bb93cfc892921c4cd0" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(60000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1658819040) ["end_time"]=> int(1666857840) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(2000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "7c6bae7cd3bc2458dc795ca882b4ec5a" ["icon_text"]=> string(20) "SLUBAN Official shop" ["shop_id"]=> int(214393601) ["shop_name"]=> string(20) "SLUBAN Official shop" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(true) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-D3F2EB53FA8A20280000000115404110" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(2000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "7c6bae7cd3bc2458dc795ca882b4ec5a" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1666857840) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["usage_terms"]=> string(269) "Giảm ngay ₫20.000 cho đơn hàng từ ₫600.000. Áp dụng đến 27-10-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(63) "shopee-ma-giam-20000-dong-sluban-official-shop-XIAN621660788093" ["started_date"]=> string(19) "26-07-2022 14:04:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(54) "[SHOPEE] Mã giảm 20000 đồng SLUBAN Official shop" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "62fd2275db563d116f18e958" ["started_time"]=> int(1658819040000) ["expired_time"]=> int(1666857840000) ["aff_link"]=> string(220) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D414055728529408%26signature%3D04f226ad9c365caeca5665053700b3c2ef3388ef95b372bb93cfc892921c4cd0%26voucherCode%3DXIAN62" } [91]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(6) "TZUZA3" ["banner_link"]=> string(45) "https://shopee.vn/m/khung-gio-san-sale-190822" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫15.000 cho đơn hàng từ ₫180.000. Áp dụng đến 27-10-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(15000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "27-10-2022 18:33:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(146) "https://shopee.vn/search?promotionId=414161054973952&signature=df5f1ce3b8ed679b66e57e76aa9eb0e1687f1bb251ed1370a786f0e8cc5ebe36&voucherCode=TZUZA3" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(414161054973952) ["voucher_code"]=> string(6) "TZUZA3" ["signature"]=> string(64) "df5f1ce3b8ed679b66e57e76aa9eb0e1687f1bb251ed1370a786f0e8cc5ebe36" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(18000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1658831580) ["end_time"]=> int(1666870380) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(1500000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "9aa0615f901feb8ff10467b52d7373d1" ["icon_text"]=> string(8) "TZUZL.vn" ["shop_id"]=> int(790859840) ["shop_name"]=> string(8) "TZUZL.vn" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-9C0E405FFA8A20280000000115404451" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(1500000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "9aa0615f901feb8ff10467b52d7373d1" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1666870380) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["usage_terms"]=> string(269) "Giảm ngay ₫15.000 cho đơn hàng từ ₫180.000. Áp dụng đến 27-10-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(51) "shopee-ma-giam-15000-dong-tzuzl-vn-TZUZA31660873574" ["started_date"]=> string(19) "26-07-2022 17:33:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(42) "[SHOPEE] Mã giảm 15000 đồng TZUZL.vn" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "62fe6db54b38f7067a3685ab" ["started_time"]=> int(1658831580000) ["expired_time"]=> int(1666870380000) ["aff_link"]=> string(220) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D414161054973952%26signature%3Ddf5f1ce3b8ed679b66e57e76aa9eb0e1687f1bb251ed1370a786f0e8cc5ebe36%26voucherCode%3DTZUZA3" } [92]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(19) "FSV-396054428778496" ["banner_link"]=> string(28) "https://shopee.vn/m/mum-club" ["content"]=> string(595) "Sử dụng mã hỗ trợ phí vận chuyển (tối đa 20K) đơn hàng từ 400K và thỏa điều kiện ưu đãi tại Shopee.
Đơn vị vận chuyển khả dụng: Nhanh và Hỏa Tốc
Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee.
Áp dụng cho một số shop nhất định.
Hạn sử dụng 15 ngày kể từ khi lưu mã về ví voucher.
Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước." ["discount"]=> int(0) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "19-01-2038 02:14:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(159) "https://shopee.vn/search?promotionId=396054428778496&signature=45925edaa202bb1f6f90929481c30aa4a8993ea3c0c65b10c658969f3a69bf87&voucherCode=FSV-396054428778496" } ["extra"]=> array(38) { ["promotionid"]=> int(396054428778496) ["voucher_code"]=> string(19) "FSV-396054428778496" ["signature"]=> string(64) "45925edaa202bb1f6f90929481c30aa4a8993ea3c0c65b10c658969f3a69bf87" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(0) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(0) ["percentage_claimed"]=> int(100) ["percentage_used"]=> int(8) ["start_time"]=> int(1658854800) ["end_time"]=> int(2147454840) ["claim_start_time"]=> int(1658854800) ["valid_days"]=> int(15) ["reward_type"]=> int(2) ["title"]=> string(28) "Dành cho mọi thành viên" ["use_link"]=> string(28) "https://shopee.vn/m/mum-club" ["customised_labels"]=> array(1) { [0]=> array(1) { ["content"]=> string(10) "Mum's Club" } } ["shop_id"]=> int(0) ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(35) "MP-E9E5C0CE2AA220280000000114400511" ["fully_redeemed"]=> bool(true) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(true) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1658941140) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(1296000) ["type"]=> int(1) } ["voucher_landing_page"]=> int(0) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(565) "Sử dụng mã hỗ trợ phí vận chuyển (tối đa 20K) đơn hàng từ 400K và thỏa điều kiện ưu đãi tại Shopee. Đơn vị vận chuyển khả dụng: Nhanh và Hỏa Tốc Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee. Áp dụng cho một số shop nhất định. Hạn sử dụng 15 ngày kể từ khi lưu mã về ví voucher. Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước." ["devices"]=> array(2) { [0]=> string(3) "iOS" [1]=> string(7) "Android" } } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(59) "shopee-ma-mien-phi-van-chuyen-FSV-3960544287784961664711522" ["started_date"]=> string(19) "27-07-2022 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(39) "[SHOPEE] Mã miễn phí vận chuyển" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "62e01deec25a030b051a1c38" ["started_time"]=> int(1658854800000) ["expired_time"]=> int(2147454840000) ["aff_link"]=> string(233) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D396054428778496%26signature%3D45925edaa202bb1f6f90929481c30aa4a8993ea3c0c65b10c658969f3a69bf87%26voucherCode%3DFSV-396054428778496" } [93]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(19) "FSV-396054428794880" ["banner_link"]=> string(28) "https://shopee.vn/m/mum-club" ["content"]=> string(595) "Sử dụng mã hỗ trợ phí vận chuyển (tối đa 35K) đơn hàng từ 800K và thỏa điều kiện ưu đãi tại Shopee.
Đơn vị vận chuyển khả dụng: Nhanh và Hỏa Tốc
Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee.
Áp dụng cho một số shop nhất định.
Hạn sử dụng 15 ngày kể từ khi lưu mã về ví voucher.
Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước." ["discount"]=> int(0) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "19-01-2038 02:14:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(159) "https://shopee.vn/search?promotionId=396054428794880&signature=2ef4e3301e1817a8d4a8e9d33210882569723c4437d0fed46f4184d98cd6eca4&voucherCode=FSV-396054428794880" } ["extra"]=> array(38) { ["promotionid"]=> int(396054428794880) ["voucher_code"]=> string(19) "FSV-396054428794880" ["signature"]=> string(64) "2ef4e3301e1817a8d4a8e9d33210882569723c4437d0fed46f4184d98cd6eca4" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(0) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(0) ["percentage_claimed"]=> int(100) ["percentage_used"]=> int(2) ["start_time"]=> int(1658854800) ["end_time"]=> int(2147454840) ["claim_start_time"]=> int(1658854800) ["valid_days"]=> int(15) ["reward_type"]=> int(2) ["title"]=> string(28) "Dành cho mọi thành viên" ["use_link"]=> string(28) "https://shopee.vn/m/mum-club" ["customised_labels"]=> array(1) { [0]=> array(1) { ["content"]=> string(10) "Mum's Club" } } ["shop_id"]=> int(0) ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(35) "MP-E9E5C0CE3AA220280000000114400511" ["fully_redeemed"]=> bool(true) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(true) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1658941140) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(1296000) ["type"]=> int(1) } ["voucher_landing_page"]=> int(0) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(0) ["usage_terms"]=> string(565) "Sử dụng mã hỗ trợ phí vận chuyển (tối đa 35K) đơn hàng từ 800K và thỏa điều kiện ưu đãi tại Shopee. Đơn vị vận chuyển khả dụng: Nhanh và Hỏa Tốc Mã chỉ được hoàn theo quy định của Shopee. Áp dụng cho một số shop nhất định. Hạn sử dụng 15 ngày kể từ khi lưu mã về ví voucher. Số lượt sử dụng có hạn, chương trình và mã có thể kết thúc khi hết lượt ưu đãi hoặc khi hết hạn ưu đãi, tuỳ điều kiện nào đến trước." ["devices"]=> array(2) { [0]=> string(3) "iOS" [1]=> string(7) "Android" } } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(59) "shopee-ma-mien-phi-van-chuyen-FSV-3960544287948801664711523" ["started_date"]=> string(19) "27-07-2022 00:00:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(39) "[SHOPEE] Mã miễn phí vận chuyển" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "62e01deec25a030b051a1c39" ["started_time"]=> int(1658854800000) ["expired_time"]=> int(2147454840000) ["aff_link"]=> string(233) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D396054428794880%26signature%3D2ef4e3301e1817a8d4a8e9d33210882569723c4437d0fed46f4184d98cd6eca4%26voucherCode%3DFSV-396054428794880" } [94]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(8) "SAFF20KK" ["banner_link"]=> string(38) "https://shopee.vn/m/bachhoashopee-fmcg" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫20.000 cho đơn hàng từ ₫449.000. Áp dụng đến 26-10-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(20000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "26-10-2022 11:01:06" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(148) "https://shopee.vn/search?promotionId=414658517106688&signature=362721f29f80e055b8d903e9cffbab041462bdbb45f5fd869c296b7ae5821771&voucherCode=SAFF20KK" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(414658517106688) ["voucher_code"]=> string(8) "SAFF20KK" ["signature"]=> string(64) "362721f29f80e055b8d903e9cffbab041462bdbb45f5fd869c296b7ae5821771" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(44900000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1658890386) ["end_time"]=> int(1666756866) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(2000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "bb3c4aa5642f721223f75170f87b46cb" ["icon_text"]=> string(29) "Saffron Kingdom Herb Official" ["shop_id"]=> int(485892885) ["shop_name"]=> string(29) "Saffron Kingdom Herb Official" ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(true) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-A7394373402A20280000000115410401" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(2000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "bb3c4aa5642f721223f75170f87b46cb" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1666756866) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["usage_terms"]=> string(269) "Giảm ngay ₫20.000 cho đơn hàng từ ₫449.000. Áp dụng đến 26-10-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(74) "shopee-ma-giam-20000-dong-saffron-kingdom-herb-official-SAFF20KK1662138021" ["started_date"]=> string(19) "27-07-2022 09:53:06" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(63) "[SHOPEE] Mã giảm 20000 đồng Saffron Kingdom Herb Official" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "6310e8a9309fab45a325f3b9" ["started_time"]=> int(1658890386000) ["expired_time"]=> int(1666756866000) ["aff_link"]=> string(222) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D414658517106688%26signature%3D362721f29f80e055b8d903e9cffbab041462bdbb45f5fd869c296b7ae5821771%26voucherCode%3DSAFF20KK" } [95]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(8) "SHOP0102" ["banner_link"]=> string(31) "https://shopee.vn/m/ma-giam-gia" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫15.000 cho đơn hàng từ ₫399.000. Áp dụng đến 25-10-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(15000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "25-10-2022 12:26:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(148) "https://shopee.vn/search?promotionId=414716020277248&signature=32cc959526126c06121fee708562e3d85dfce379d9f86db4f36b8d2b855363fc&voucherCode=SHOP0102" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(414716020277248) ["voucher_code"]=> string(8) "SHOP0102" ["signature"]=> string(64) "32cc959526126c06121fee708562e3d85dfce379d9f86db4f36b8d2b855363fc" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(39900000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1658900100) ["end_time"]=> int(1666675560) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(1500000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "bb807d8fbe19b8867589e367a2e4f464" ["icon_text"]=> string(34) "Nón Snapback Nguyễn Hưng Shop." ["shop_id"]=> int(269850256) ["shop_name"]=> string(34) "Nón Snapback Nguyễn Hưng Shop." ["is_shop_preferred"]=> bool(false) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-61E1A10E102A20280000000115410454" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(1500000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "bb807d8fbe19b8867589e367a2e4f464" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1666675560) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["usage_terms"]=> string(269) "Giảm ngay ₫15.000 cho đơn hàng từ ₫399.000. Áp dụng đến 25-10-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(74) "shopee-ma-giam-15000-dong-non-snapback-nguyen-hung-shop-SHOP01021661014988" ["started_date"]=> string(19) "27-07-2022 12:35:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(68) "[SHOPEE] Mã giảm 15000 đồng Nón Snapback Nguyễn Hưng Shop." ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "62ffc5e75aa4091c9900e162" ["started_time"]=> int(1658900100000) ["expired_time"]=> int(1666675560000) ["aff_link"]=> string(222) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D414716020277248%26signature%3D32cc959526126c06121fee708562e3d85dfce379d9f86db4f36b8d2b855363fc%26voucherCode%3DSHOP0102" } [96]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(7) "AFKI150" ["banner_link"]=> string(35) "https://shopee.vn/m/skam-thoi-trang" ["content"]=> string(262) "Giảm ngay 5% cho đơn hàng từ ₫150.000. Áp dụng đến 28-10-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(0.05) ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["expired_date"]=> string(19) "28-10-2022 15:05:18" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(147) "https://shopee.vn/search?promotionId=414780965634048&signature=6bffacb658104803db6502c4c0b44c8466acf439b756de7b90ee56440a042512&voucherCode=AFKI150" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(414780965634048) ["voucher_code"]=> string(7) "AFKI150" ["signature"]=> string(64) "6bffacb658104803db6502c4c0b44c8466acf439b756de7b90ee56440a042512" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(15000000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(4) ["start_time"]=> int(1658905518) ["end_time"]=> int(1666944318) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(5) ["reward_value"]=> int(0) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "fcddbc856f9424715dfd541a7493345d" ["icon_text"]=> string(35) "Quần Áo Trẻ Em-AF Kid Boutique" ["shop_id"]=> int(171426578) ["shop_name"]=> string(35) "Quần Áo Trẻ Em-AF Kid Boutique" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-EF68817B502A20280000000115410551" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(0) ["discount_percentage"]=> int(5) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "fcddbc856f9424715dfd541a7493345d" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1666944318) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["usage_terms"]=> string(262) "Giảm ngay 5% cho đơn hàng từ ₫150.000. Áp dụng đến 28-10-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(65) "shopee-ma-giam-5-quan-ao-tre-em-af-kid-boutique-AFKI1501664557250" ["started_date"]=> string(19) "27-07-2022 14:05:18" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(58) "[SHOPEE] Mã giảm 5% Quần Áo Trẻ Em-AF Kid Boutique" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "6331de599d2d663308080f47" ["started_time"]=> int(1658905518000) ["expired_time"]=> int(1666944318000) ["aff_link"]=> string(221) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D414780965634048%26signature%3D6bffacb658104803db6502c4c0b44c8466acf439b756de7b90ee56440a042512%26voucherCode%3DAFKI150" } [97]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(9) "TRAN69900" ["banner_link"]=> string(38) "https://shopee.vn/m/khung-gio-san-sale" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫699.000. Áp dụng đến 26-10-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(10000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "26-10-2022 20:24:24" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(149) "https://shopee.vn/search?promotionId=414941724672000&signature=99f9365bb381644ce4dc08c7bb75ba10058b518163fff3d3d3a94b02c665acc2&voucherCode=TRAN69900" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(414941724672000) ["voucher_code"]=> string(9) "TRAN69900" ["signature"]=> string(64) "99f9365bb381644ce4dc08c7bb75ba10058b518163fff3d3d3a94b02c665acc2" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(69900000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(4) ["start_time"]=> int(1658924184) ["end_time"]=> int(1666790664) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(1000000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "cbf9f2a26e0550f72697e9f231f3e311" ["icon_text"]=> string(16) "congtrangbedding" ["shop_id"]=> int(22156385) ["shop_name"]=> string(16) "congtrangbedding" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-0E1C0B64802A20280000000115411405" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(1000000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "cbf9f2a26e0550f72697e9f231f3e311" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1666790664) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["usage_terms"]=> string(269) "Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫699.000. Áp dụng đến 26-10-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(62) "shopee-ma-giam-10000-dong-congtrangbedding-TRAN699001660788098" ["started_date"]=> string(19) "27-07-2022 19:16:24" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(50) "[SHOPEE] Mã giảm 10000 đồng congtrangbedding" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "62fd227adb563d116f18e95a" ["started_time"]=> int(1658924184000) ["expired_time"]=> int(1666790664000) ["aff_link"]=> string(223) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D414941724672000%26signature%3D99f9365bb381644ce4dc08c7bb75ba10058b518163fff3d3d3a94b02c665acc2%26voucherCode%3DTRAN69900" } [98]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(9) "TRAN49900" ["banner_link"]=> string(38) "https://shopee.vn/m/khung-gio-san-sale" ["content"]=> string(268) "Giảm ngay ₫5.000 cho đơn hàng từ ₫499.000. Áp dụng đến 26-10-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(5000) ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["expired_date"]=> string(19) "26-10-2022 20:25:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(149) "https://shopee.vn/search?promotionId=414942286200832&signature=d813e5a7a708a5c2c687b3a093d7c078080de77862f2a5030c6b9a55540658e6&voucherCode=TRAN49900" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(414942286200832) ["voucher_code"]=> string(9) "TRAN49900" ["signature"]=> string(64) "d813e5a7a708a5c2c687b3a093d7c078080de77862f2a5030c6b9a55540658e6" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(49900000000) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(1) ["start_time"]=> int(1658924700) ["end_time"]=> int(1666790700) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(0) ["reward_value"]=> int(500000000) ["reward_cap"]=> int(0) ["icon_hash"]=> string(32) "cbf9f2a26e0550f72697e9f231f3e311" ["icon_text"]=> string(16) "congtrangbedding" ["shop_id"]=> int(22156385) ["shop_name"]=> string(16) "congtrangbedding" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-BA174B24902A20280000000115411405" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(500000000) ["discount_percentage"]=> int(0) ["discount_cap"]=> int(0) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "cbf9f2a26e0550f72697e9f231f3e311" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1666790700) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(1) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["usage_terms"]=> string(268) "Giảm ngay ₫5.000 cho đơn hàng từ ₫499.000. Áp dụng đến 26-10-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(61) "shopee-ma-giam-5000-dong-congtrangbedding-TRAN499001660788098" ["started_date"]=> string(19) "27-07-2022 19:25:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(49) "[SHOPEE] Mã giảm 5000 đồng congtrangbedding" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(1) ["id"]=> string(24) "62fd227bdb563d116f18e95b" ["started_time"]=> int(1658924700000) ["expired_time"]=> int(1666790700000) ["aff_link"]=> string(223) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D414942286200832%26signature%3Dd813e5a7a708a5c2c687b3a093d7c078080de77862f2a5030c6b9a55540658e6%26voucherCode%3DTRAN49900" } [99]=> array(21) { ["coupon_code"]=> string(9) "KARPCAMON" ["banner_link"]=> string(31) "https://shopee.vn/m/ma-giam-gia" ["content"]=> string(279) "Giảm ngay 10%, tối đa ₫10.000, cho đơn hàng từ ₫0. Áp dụng đến 25-10-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["discount"]=> float(0.1) ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["expired_date"]=> string(19) "25-10-2022 09:08:00" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(149) "https://shopee.vn/search?promotionId=415327927975936&signature=a0e6f9a0408fcdd4ed05134a1558b71bff4c119e261b30d6820846d6b54960c6&voucherCode=KARPCAMON" } ["extra"]=> array(45) { ["promotionid"]=> int(415327927975936) ["voucher_code"]=> string(9) "KARPCAMON" ["signature"]=> string(64) "a0e6f9a0408fcdd4ed05134a1558b71bff4c119e261b30d6820846d6b54960c6" ["use_type"]=> int(0) ["voucher_market_type"]=> int(1) ["min_spend"]=> int(0) ["product_limit"]=> bool(false) ["quota_type"]=> int(1) ["percentage_claimed"]=> int(0) ["percentage_used"]=> int(0) ["start_time"]=> int(1658970480) ["end_time"]=> int(1666663680) ["claim_start_time"]=> int(0) ["valid_days"]=> int(0) ["reward_type"]=> int(0) ["reward_percentage"]=> int(10) ["reward_value"]=> int(0) ["reward_cap"]=> int(1000000000) ["icon_hash"]=> string(32) "32944930b6cd8d59d9f1dddabefc9e83" ["icon_text"]=> string(19) "KarPo Offical Store" ["shop_id"]=> int(716544464) ["shop_name"]=> string(19) "KarPo Offical Store" ["is_shop_preferred"]=> bool(true) ["is_shop_official"]=> bool(false) ["wallet_redeemable"]=> bool(false) ["customer_reference_id"]=> string(37) "SHOP-A121417AD02A20280000000115414551" ["fully_redeemed"]=> bool(false) ["has_expired"]=> bool(false) ["disabled"]=> bool(false) ["discount_value"]=> int(0) ["discount_percentage"]=> int(10) ["discount_cap"]=> int(1000000000) ["shopee_wallet_only"]=> bool(false) ["description"]=> string(155) "Phiên bản Ứng dụng Shopee bạn đang sử dụng không hỗ trợ trang này. Vui lòng cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng." ["shop_logo"]=> string(32) "32944930b6cd8d59d9f1dddabefc9e83" ["has_pre_excluded_products"]=> bool(false) ["fully_claimed"]=> bool(false) ["fully_used"]=> bool(false) ["claim_end_time"]=> int(1666663680) ["reminder_pn_setting"]=> int(3) ["valid_duration"]=> array(2) { ["value_in_secs"]=> int(0) ["type"]=> int(0) } ["voucher_landing_page"]=> int(0) ["shop_order_count"]=> int(0) ["created_by"]=> int(2) ["usage_terms"]=> string(279) "Giảm ngay 10%, tối đa ₫10.000, cho đơn hàng từ ₫0. Áp dụng đến 25-10-2022. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." } ["force_new_user"]=> int(0) ["is_banner"]=> int(0) ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["slug"]=> string(57) "shopee-ma-giam-10-karpo-offical-store-KARPCAMON1663347689" ["started_date"]=> string(19) "28-07-2022 08:08:00" ["status"]=> int(1) ["title"]=> string(43) "[SHOPEE] Mã giảm 10% KarPo Offical Store" ["type"]=> string(6) "coupon" ["usable"]=> int(0) ["id"]=> string(24) "63235de2ecbbb334fe08088e" ["started_time"]=> int(1658970480000) ["expired_time"]=> int(1666663680000) ["aff_link"]=> string(223) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D415327927975936%26signature%3Da0e6f9a0408fcdd4ed05134a1558b71bff4c119e261b30d6820846d6b54960c6%26voucherCode%3DKARPCAMON" } }

Giảm giá cực sâu

Xem thêm