array(100) { [0]=> array(18) { ["thumbnail"]=> string(65) "https://www.upsieutoc.com/images/2020/08/11/logo-shopee-la-gi.png" ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "31-03-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "30-04-2021 23:59:59" ["title"]=> string(34) "[SHOPEE] Mã hoàn 8% Điện Tử" ["slug"]=> string(45) "shopee-ma-hoan-8-dien-tu-ELMALLCOIN1618237566" ["content"]=> string(182) "Nhập mã ELMALLCOIN hoàn 8% tối đa 100000 xu cho đơn từ 499000. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. HSD: 30/04/2021 23:59. Số lượng có hạn!" ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(10) "ELMALLCOIN" ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["discount"]=> float(0.08) ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(143) "https://shopee.vn/search?promotionId=74831229&signature=783c7ae6da6775c4e4b2f72398aec2d65bace95a473ce54592d80487e7fc916a&voucherCode=ELMALLCOIN" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(129) "https://shopee.vn/voucher-details/ELMALLCOIN/74831229/783c7ae6da6775c4e4b2f72398aec2d65bace95a473ce54592d80487e7fc916a?action=use" ["percentage_used"]=> int(100) ["shopee_category"]=> string(12) "Điện Tử" ["shopee_signature"]=> string(64) "783c7ae6da6775c4e4b2f72398aec2d65bace95a473ce54592d80487e7fc916a" ["shopee_promotion_id"]=> int(74831229) ["is_shop_voucher"]=> int(1) } ["id"]=> string(24) "5f3259c8291f5845256054e0" ["started_time"]=> int(1617123600000) ["expired_time"]=> int(1619801999000) ["aff_link"]=> string(217) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D74831229%26signature%3D783c7ae6da6775c4e4b2f72398aec2d65bace95a473ce54592d80487e7fc916a%26voucherCode%3DELMALLCOIN" } [1]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "07-04-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "19-04-2021 23:59:59" ["title"]=> string(39) "[SHOPEE] Mã giảm 10% Khỏe & Đẹp" ["slug"]=> string(45) "shopee-ma-giam-10-khoe-dep-COSWAT501617901112" ["content"]=> string(116) "Nhập mã COSWAT50 giảm 10% tối đa 50000 cho đơn từ 350000. HSD: 23:59 19/4/2021. Số lượng có hạn." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(8) "COSWAT50" ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["discount"]=> float(0.1) ["category_name"]=> string(0) "" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(141) "https://shopee.vn/search?promotionId=75667205&signature=375534a7c78b8c9bee4e47c05147b0a2152f240f0767f45617fef617a4dcf5dc&voucherCode=COSWAT50" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(127) "https://shopee.vn/voucher-details/COSWAT50/75667205/375534a7c78b8c9bee4e47c05147b0a2152f240f0767f45617fef617a4dcf5dc?action=use" ["percentage_used"]=> int(2) ["shopee_category"]=> string(15) "Khỏe & Đẹp" ["shopee_signature"]=> string(64) "375534a7c78b8c9bee4e47c05147b0a2152f240f0767f45617fef617a4dcf5dc" ["shopee_promotion_id"]=> int(75667205) ["is_shop_voucher"]=> int(1) } ["id"]=> string(24) "5f50b91e042bbd0309751aaa" ["started_time"]=> int(1617728400000) ["expired_time"]=> int(1618851599000) ["aff_link"]=> string(215) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D75667205%26signature%3D375534a7c78b8c9bee4e47c05147b0a2152f240f0767f45617fef617a4dcf5dc%26voucherCode%3DCOSWAT50" } [2]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "02-03-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "31-05-2021 23:59:59" ["title"]=> string(62) "[SHOPEE] Mã giảm 5000 đồng Camera Hành Trình Giá Sỉ" ["slug"]=> string(67) "shopee-ma-giam-5000-dong-camera-hanh-trinh-gia-si-KHANH5K1617793059" ["content"]=> string(272) "None Giảm ngay ₫5.000 cho đơn hàng từ ₫99.000. Áp dụng đến 31-05-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(7) "KHANH5K" ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["discount"]=> string(4) "5000" ["category_name"]=> string(10) "Mẹ & bé" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(140) "https://shopee.vn/search?promotionId=72094924&signature=48d1777a0bf56fd3699e6cfe1ecc1472b9c5e903ac9aafe7c4fa09b14336cbf1&voucherCode=KHANH5K" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(126) "https://shopee.vn/voucher-details/KHANH5K/72094924/48d1777a0bf56fd3699e6cfe1ecc1472b9c5e903ac9aafe7c4fa09b14336cbf1?action=use" ["percentage_used"]=> int(0) ["shopee_category"]=> string(29) "Camera Hành Trình Giá Sỉ" ["shopee_signature"]=> string(64) "48d1777a0bf56fd3699e6cfe1ecc1472b9c5e903ac9aafe7c4fa09b14336cbf1" ["shopee_promotion_id"]=> int(72094924) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "5fecb3dda8baf479cb2fbe32" ["started_time"]=> int(1614618000000) ["expired_time"]=> int(1622480399000) ["aff_link"]=> string(214) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D72094924%26signature%3D48d1777a0bf56fd3699e6cfe1ecc1472b9c5e903ac9aafe7c4fa09b14336cbf1%26voucherCode%3DKHANH5K" } [3]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "06-04-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "13-04-2021 23:59:59" ["title"]=> string(30) "[SHOPEE] Mã hoàn 8% Mẹ-Bé" ["slug"]=> string(39) "shopee-ma-hoan-8-me-be-MKBCM21617814748" ["content"]=> string(115) "Nhập mã MKBCM2 hoàn 8% tối đa 50000 xu cho đơn từ 350000. HSD: 23:59 13/4/2021. Số lượng có hạn." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(6) "MKBCM2" ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["discount"]=> string(4) "0.08" ["category_name"]=> string(10) "Mẹ & bé" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(139) "https://shopee.vn/search?promotionId=75439555&signature=95250eda4b4f314945b286a087b62aa7a24252649bc9fd7a9ead70cb1d50ca32&voucherCode=MKBCM2" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(125) "https://shopee.vn/voucher-details/MKBCM2/75439555/95250eda4b4f314945b286a087b62aa7a24252649bc9fd7a9ead70cb1d50ca32?action=use" ["percentage_used"]=> int(100) ["shopee_category"]=> string(8) "Mẹ-Bé" ["shopee_signature"]=> string(64) "95250eda4b4f314945b286a087b62aa7a24252649bc9fd7a9ead70cb1d50ca32" ["shopee_promotion_id"]=> int(75439555) ["is_shop_voucher"]=> int(1) } ["id"]=> string(24) "5ff49c720eb69e5a4e322354" ["started_time"]=> int(1617642000000) ["expired_time"]=> int(1618333199000) ["aff_link"]=> string(213) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D75439555%26signature%3D95250eda4b4f314945b286a087b62aa7a24252649bc9fd7a9ead70cb1d50ca32%26voucherCode%3DMKBCM2" } [4]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "23-02-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "30-04-2021 23:59:59" ["title"]=> string(51) "[SHOPEE] Mã giảm 100000 đồng Hairburstvietnam" ["slug"]=> string(62) "shopee-ma-giam-100000-dong-hairburstvietnam-HAIR100K1617793061" ["content"]=> string(277) "None Giảm ngay ₫100.000 cho đơn hàng từ ₫1.300.000. Áp dụng đến 30-04-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(8) "HAIR100K" ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["discount"]=> string(6) "100000" ["category_name"]=> string(26) "Sức khỏe & Làm đẹp" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(141) "https://shopee.vn/search?promotionId=71437077&signature=d582eafe86d38b7c4a8b2a5e6671739b940684f7dc1f976f82ef82302932165a&voucherCode=HAIR100K" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(127) "https://shopee.vn/voucher-details/HAIR100K/71437077/d582eafe86d38b7c4a8b2a5e6671739b940684f7dc1f976f82ef82302932165a?action=use" ["percentage_used"]=> int(1) ["shopee_category"]=> string(16) "Hairburstvietnam" ["shopee_signature"]=> string(64) "d582eafe86d38b7c4a8b2a5e6671739b940684f7dc1f976f82ef82302932165a" ["shopee_promotion_id"]=> int(71437077) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "5ffc8594ab86d530dc03eed9" ["started_time"]=> int(1614013200000) ["expired_time"]=> int(1619801999000) ["aff_link"]=> string(215) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D71437077%26signature%3Dd582eafe86d38b7c4a8b2a5e6671739b940684f7dc1f976f82ef82302932165a%26voucherCode%3DHAIR100K" } [5]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "01-02-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "30-06-2021 23:59:59" ["title"]=> string(47) "[SHOPEE] Mã hoàn 100% Nạp Thẻ&Dịch Vụ" ["slug"]=> string(56) "shopee-ma-hoan-100-nap-the-dich-vu-APDPNEWBOOK1617901106" ["content"]=> string(228) "Nhập mã APDPNEWBOOK hoàn tối đa 60000 xu cho đơn từ 0Đ. HSD: 30/06/2021 23:59. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. Số lượng có hạn! Mã chỉ áp dụng khi thanh toán bằng AirPay." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(11) "APDPNEWBOOK" ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["discount"]=> float(1) ["category_name"]=> string(30) "Voucher dịch vụ thẻ cào" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(144) "https://shopee.vn/search?promotionId=69952739&signature=1edadc8bd5f460ea9f0a511c8319eba22536293caf4e44879390adbf2feba337&voucherCode=APDPNEWBOOK" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(130) "https://shopee.vn/voucher-details/APDPNEWBOOK/69952739/1edadc8bd5f460ea9f0a511c8319eba22536293caf4e44879390adbf2feba337?action=use" ["percentage_used"]=> int(5) ["shopee_category"]=> string(23) "Nạp Thẻ&Dịch Vụ" ["shopee_signature"]=> string(64) "1edadc8bd5f460ea9f0a511c8319eba22536293caf4e44879390adbf2feba337" ["shopee_promotion_id"]=> int(69952739) ["is_shop_voucher"]=> int(1) } ["id"]=> string(24) "5ffd7af3e72fee1ab572e402" ["started_time"]=> int(1612112400000) ["expired_time"]=> int(1625072399000) ["aff_link"]=> string(218) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D69952739%26signature%3D1edadc8bd5f460ea9f0a511c8319eba22536293caf4e44879390adbf2feba337%26voucherCode%3DAPDPNEWBOOK" } [6]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "18-01-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "20-04-2021 23:59:59" ["title"]=> string(39) "[SHOPEE] Mã giảm 20% Happy Home Mall" ["slug"]=> string(53) "shopee-ma-giam-20-happy-home-mall-XKIDHHBFC1617793069" ["content"]=> string(290) "None Giảm ngay 20%, tối đa ₫20.000, cho đơn hàng từ ₫350.000. Áp dụng đến 20-04-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(9) "XKIDHHBFC" ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["discount"]=> string(3) "0.2" ["category_name"]=> string(5) "Khác" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(142) "https://shopee.vn/search?promotionId=68841605&signature=ef174b0a5dc95dffa94a14ee63dd44a731c31ae542f1630498dc457d7e6efb9c&voucherCode=XKIDHHBFC" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(128) "https://shopee.vn/voucher-details/XKIDHHBFC/68841605/ef174b0a5dc95dffa94a14ee63dd44a731c31ae542f1630498dc457d7e6efb9c?action=use" ["percentage_used"]=> int(2) ["shopee_category"]=> string(15) "Happy Home Mall" ["shopee_signature"]=> string(64) "ef174b0a5dc95dffa94a14ee63dd44a731c31ae542f1630498dc457d7e6efb9c" ["shopee_promotion_id"]=> int(68841605) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "60119c636eac4c3c23783918" ["started_time"]=> int(1610902800000) ["expired_time"]=> int(1618937999000) ["aff_link"]=> string(216) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D68841605%26signature%3Def174b0a5dc95dffa94a14ee63dd44a731c31ae542f1630498dc457d7e6efb9c%26voucherCode%3DXKIDHHBFC" } [7]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "01-02-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "30-04-2021 23:59:59" ["title"]=> string(56) "[SHOPEE] Mã giảm 10000 đồng PINKY'S Official Store" ["slug"]=> string(68) "shopee-ma-giam-10000-dong-pinky-s-official-store-SONTHELLO1618073810" ["content"]=> string(269) "Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫100.000. Áp dụng đến 30-04-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(9) "SONTHELLO" ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["discount"]=> string(5) "10000" ["category_name"]=> string(27) "Thời trang & Phụ kiện" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(142) "https://shopee.vn/search?promotionId=69953259&signature=3af3bc170c2914fe24600578a6484508ae06295a1cdb913f066e8fcc25703461&voucherCode=SONTHELLO" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(128) "https://shopee.vn/voucher-details/SONTHELLO/69953259/3af3bc170c2914fe24600578a6484508ae06295a1cdb913f066e8fcc25703461?action=use" ["percentage_used"]=> int(0) ["shopee_category"]=> string(22) "PINKY'S Official Store" ["shopee_signature"]=> string(64) "3af3bc170c2914fe24600578a6484508ae06295a1cdb913f066e8fcc25703461" ["shopee_promotion_id"]=> int(69953259) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "6019df7d2fe2e47be55b977d" ["started_time"]=> int(1612112400000) ["expired_time"]=> int(1619801999000) ["aff_link"]=> string(216) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D69953259%26signature%3D3af3bc170c2914fe24600578a6484508ae06295a1cdb913f066e8fcc25703461%26voucherCode%3DSONTHELLO" } [8]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "26-01-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "29-04-2021 23:59:59" ["title"]=> string(50) "[SHOPEE] Mã giảm 20000 đồng Bột rau củ" ["slug"]=> string(53) "shopee-ma-giam-20000-dong-bot-rau-cu-DKHO201617793072" ["content"]=> string(274) "None Giảm ngay ₫20.000 cho đơn hàng từ ₫290.000. Áp dụng đến 30-04-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(6) "DKHO20" ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["discount"]=> string(5) "20000" ["category_name"]=> string(31) "Hàng tiêu dùng thực phẩm" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(139) "https://shopee.vn/search?promotionId=69495855&signature=d26a4a9954d6f91323cc805b8f04f2da86517f6279c9133c620ca664d9a390c0&voucherCode=DKHO20" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(125) "https://shopee.vn/voucher-details/DKHO20/69495855/d26a4a9954d6f91323cc805b8f04f2da86517f6279c9133c620ca664d9a390c0?action=use" ["percentage_used"]=> int(0) ["shopee_category"]=> string(16) "Bột rau củ" ["shopee_signature"]=> string(64) "d26a4a9954d6f91323cc805b8f04f2da86517f6279c9133c620ca664d9a390c0" ["shopee_promotion_id"]=> int(69495855) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "601d8d926d717e226b116ac6" ["started_time"]=> int(1611594000000) ["expired_time"]=> int(1619715599000) ["aff_link"]=> string(213) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D69495855%26signature%3Dd26a4a9954d6f91323cc805b8f04f2da86517f6279c9133c620ca664d9a390c0%26voucherCode%3DDKHO20" } [9]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "26-01-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "29-04-2021 23:59:59" ["title"]=> string(50) "[SHOPEE] Mã giảm 30000 đồng Bột rau củ" ["slug"]=> string(53) "shopee-ma-giam-30000-dong-bot-rau-cu-DKHO301617793074" ["content"]=> string(274) "None Giảm ngay ₫30.000 cho đơn hàng từ ₫490.000. Áp dụng đến 30-04-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(6) "DKHO30" ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["discount"]=> string(5) "30000" ["category_name"]=> string(31) "Hàng tiêu dùng thực phẩm" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(139) "https://shopee.vn/search?promotionId=69496039&signature=1ce30720a4eb37b0d2643a2c5e7a628eaa0bb966f6d20d053a3a60473bb78bfa&voucherCode=DKHO30" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(125) "https://shopee.vn/voucher-details/DKHO30/69496039/1ce30720a4eb37b0d2643a2c5e7a628eaa0bb966f6d20d053a3a60473bb78bfa?action=use" ["percentage_used"]=> int(0) ["shopee_category"]=> string(16) "Bột rau củ" ["shopee_signature"]=> string(64) "1ce30720a4eb37b0d2643a2c5e7a628eaa0bb966f6d20d053a3a60473bb78bfa" ["shopee_promotion_id"]=> int(69496039) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "601d8db1af436608652f7969" ["started_time"]=> int(1611594000000) ["expired_time"]=> int(1619715599000) ["aff_link"]=> string(213) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D69496039%26signature%3D1ce30720a4eb37b0d2643a2c5e7a628eaa0bb966f6d20d053a3a60473bb78bfa%26voucherCode%3DDKHO30" } [10]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "26-01-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "29-04-2021 23:59:59" ["title"]=> string(50) "[SHOPEE] Mã giảm 25000 đồng Bột rau củ" ["slug"]=> string(53) "shopee-ma-giam-25000-dong-bot-rau-cu-DKHO251617793075" ["content"]=> string(274) "None Giảm ngay ₫25.000 cho đơn hàng từ ₫390.000. Áp dụng đến 30-04-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(6) "DKHO25" ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["discount"]=> string(5) "25000" ["category_name"]=> string(31) "Hàng tiêu dùng thực phẩm" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(139) "https://shopee.vn/search?promotionId=69495940&signature=9d9f3c7b925ed3927d261b1ee6056db55ede36eaed0942b9229d7e870d1494f8&voucherCode=DKHO25" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(125) "https://shopee.vn/voucher-details/DKHO25/69495940/9d9f3c7b925ed3927d261b1ee6056db55ede36eaed0942b9229d7e870d1494f8?action=use" ["percentage_used"]=> int(0) ["shopee_category"]=> string(16) "Bột rau củ" ["shopee_signature"]=> string(64) "9d9f3c7b925ed3927d261b1ee6056db55ede36eaed0942b9229d7e870d1494f8" ["shopee_promotion_id"]=> int(69495940) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "601d8db2af436608652f796a" ["started_time"]=> int(1611594000000) ["expired_time"]=> int(1619715599000) ["aff_link"]=> string(213) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D69495940%26signature%3D9d9f3c7b925ed3927d261b1ee6056db55ede36eaed0942b9229d7e870d1494f8%26voucherCode%3DDKHO25" } [11]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "28-01-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "28-04-2021 23:59:59" ["title"]=> string(45) "[SHOPEE] Mã giảm 10000 đồng TechWear.vn" ["slug"]=> string(55) "shopee-ma-giam-10000-dong-techwear-vn-TECHW101617793077" ["content"]=> string(274) "None Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫299.000. Áp dụng đến 28-04-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(7) "TECHW10" ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["discount"]=> string(5) "10000" ["category_name"]=> string(27) "Thời trang & Phụ kiện" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(140) "https://shopee.vn/search?promotionId=69578754&signature=9150bff75f43d90d13793d32181f745dbbaf4f439bce2638f4cf1de4db82eb23&voucherCode=TECHW10" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(126) "https://shopee.vn/voucher-details/TECHW10/69578754/9150bff75f43d90d13793d32181f745dbbaf4f439bce2638f4cf1de4db82eb23?action=use" ["percentage_used"]=> int(2) ["shopee_category"]=> string(11) "TechWear.vn" ["shopee_signature"]=> string(64) "9150bff75f43d90d13793d32181f745dbbaf4f439bce2638f4cf1de4db82eb23" ["shopee_promotion_id"]=> int(69578754) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "601e8b6bb2317452bd4702f2" ["started_time"]=> int(1611766800000) ["expired_time"]=> int(1619629199000) ["aff_link"]=> string(214) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D69578754%26signature%3D9150bff75f43d90d13793d32181f745dbbaf4f439bce2638f4cf1de4db82eb23%26voucherCode%3DTECHW10" } [12]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "21-01-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "15-04-2021 23:59:59" ["title"]=> string(38) "[SHOPEE] Mã giảm 10% Dou Collection" ["slug"]=> string(52) "shopee-ma-giam-10-dou-collection-HTT1100101617793079" ["content"]=> string(289) "None Giảm ngay 10%, tối đa ₫20.000, cho đơn hàng từ ₫99.000. Áp dụng đến 15-04-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(9) "HTT110010" ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["discount"]=> string(3) "0.1" ["category_name"]=> string(27) "Thời trang & Phụ kiện" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(142) "https://shopee.vn/search?promotionId=69170959&signature=73f953801b53412e4f4c5970c6a00250cb69da48083498b361d9a1fb3efdea74&voucherCode=HTT110010" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(128) "https://shopee.vn/voucher-details/HTT110010/69170959/73f953801b53412e4f4c5970c6a00250cb69da48083498b361d9a1fb3efdea74?action=use" ["percentage_used"]=> int(0) ["shopee_category"]=> string(14) "Dou Collection" ["shopee_signature"]=> string(64) "73f953801b53412e4f4c5970c6a00250cb69da48083498b361d9a1fb3efdea74" ["shopee_promotion_id"]=> int(69170959) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "601f648a0f205d32ed3fd8f3" ["started_time"]=> int(1611162000000) ["expired_time"]=> int(1618505999000) ["aff_link"]=> string(216) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D69170959%26signature%3D73f953801b53412e4f4c5970c6a00250cb69da48083498b361d9a1fb3efdea74%26voucherCode%3DHTT110010" } [13]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "05-04-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "30-04-2021 23:59:59" ["title"]=> string(29) "[SHOPEE] Mã giảm 7% SHOPEE" ["slug"]=> string(41) "shopee-ma-giam-7-shopee-FMCG7T21617987478" ["content"]=> string(115) "Nhập mã FMCG7T2 giảm 7% tối đa 100000 cho đơn từ 500000. HSD: 23:59 30/4/2021. Số lượng có hạn." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(7) "FMCG7T2" ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["discount"]=> string(4) "0.07" ["category_name"]=> string(5) "Khác" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(140) "https://shopee.vn/search?promotionId=75409487&signature=4775d647f7d80970a85ae0bb2d160830d4cdf2544a2af045b0f4c55cafa8b4a4&voucherCode=FMCG7T2" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(126) "https://shopee.vn/voucher-details/FMCG7T2/75409487/4775d647f7d80970a85ae0bb2d160830d4cdf2544a2af045b0f4c55cafa8b4a4?action=use" ["percentage_used"]=> int(100) ["shopee_category"]=> string(6) "SHOPEE" ["shopee_signature"]=> string(64) "4775d647f7d80970a85ae0bb2d160830d4cdf2544a2af045b0f4c55cafa8b4a4" ["shopee_promotion_id"]=> int(75409487) ["is_shop_voucher"]=> int(1) } ["id"]=> string(24) "6024123593ecd05265283d1b" ["started_time"]=> int(1617555600000) ["expired_time"]=> int(1619801999000) ["aff_link"]=> string(214) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D75409487%26signature%3D4775d647f7d80970a85ae0bb2d160830d4cdf2544a2af045b0f4c55cafa8b4a4%26voucherCode%3DFMCG7T2" } [14]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "05-04-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "30-04-2021 23:59:59" ["title"]=> string(29) "[SHOPEE] Mã giảm 5% SHOPEE" ["slug"]=> string(41) "shopee-ma-giam-5-shopee-FMCG5T21617987479" ["content"]=> string(114) "Nhập mã FMCG5T2 giảm 5% tối đa 50000 cho đơn từ 300000. HSD: 23:59 30/4/2021. Số lượng có hạn." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(7) "FMCG5T2" ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["discount"]=> string(4) "0.05" ["category_name"]=> string(5) "Khác" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(140) "https://shopee.vn/search?promotionId=75409486&signature=86bc8319fdd40a1318dfc5a9810d15cd5535097a9d0913724ce4519583f0f77e&voucherCode=FMCG5T2" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(126) "https://shopee.vn/voucher-details/FMCG5T2/75409486/86bc8319fdd40a1318dfc5a9810d15cd5535097a9d0913724ce4519583f0f77e?action=use" ["percentage_used"]=> int(100) ["shopee_category"]=> string(6) "SHOPEE" ["shopee_signature"]=> string(64) "86bc8319fdd40a1318dfc5a9810d15cd5535097a9d0913724ce4519583f0f77e" ["shopee_promotion_id"]=> int(75409486) ["is_shop_voucher"]=> int(1) } ["id"]=> string(24) "60241246fd826b53f8552d36" ["started_time"]=> int(1617555600000) ["expired_time"]=> int(1619801999000) ["aff_link"]=> string(214) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D75409486%26signature%3D86bc8319fdd40a1318dfc5a9810d15cd5535097a9d0913724ce4519583f0f77e%26voucherCode%3DFMCG5T2" } [15]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "28-01-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "28-04-2021 23:59:59" ["title"]=> string(44) "[SHOPEE] Mã giảm 10% SUKIN OFFICIAL STORE" ["slug"]=> string(58) "shopee-ma-giam-10-sukin-official-store-SUKINR2211617793081" ["content"]=> string(290) "None Giảm ngay 10%, tối đa ₫30.000, cho đơn hàng từ ₫199.000. Áp dụng đến 28-04-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(9) "SUKINR221" ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["discount"]=> string(3) "0.1" ["category_name"]=> string(26) "Sức khỏe & Làm đẹp" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(142) "https://shopee.vn/search?promotionId=69609000&signature=cbe3847f783ce807c5232c452751620288dce543f4cef7339de3228de4056f50&voucherCode=SUKINR221" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(128) "https://shopee.vn/voucher-details/SUKINR221/69609000/cbe3847f783ce807c5232c452751620288dce543f4cef7339de3228de4056f50?action=use" ["percentage_used"]=> int(6) ["shopee_category"]=> string(20) "SUKIN OFFICIAL STORE" ["shopee_signature"]=> string(64) "cbe3847f783ce807c5232c452751620288dce543f4cef7339de3228de4056f50" ["shopee_promotion_id"]=> int(69609000) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "6024125593ecd05265283d1e" ["started_time"]=> int(1611766800000) ["expired_time"]=> int(1619629199000) ["aff_link"]=> string(216) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D69609000%26signature%3Dcbe3847f783ce807c5232c452751620288dce543f4cef7339de3228de4056f50%26voucherCode%3DSUKINR221" } [16]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "05-04-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "30-04-2021 23:59:59" ["title"]=> string(56) "[SHOPEE] Mã hoàn 15% TẶNG 1 ÁO KHI MUA 600K - FEAER" ["slug"]=> string(65) "shopee-ma-hoan-15-tang-1-ao-khi-mua-600k-feaer-FEAERMA41617793082" ["content"]=> string(199) "None Sử dụng mã để nhận ngay 15% hoàn xu cho đơn tối thiểu ₫99.000, hoàn tối đa 50000 xu. *Có hiệu lực đến 30-04-2021. Mã chỉ có giá trị sử dụng một lần." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(8) "FEAERMA4" ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["discount"]=> string(4) "0.15" ["category_name"]=> string(26) "Sức khỏe & Làm đẹp" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(141) "https://shopee.vn/search?promotionId=75381826&signature=dcf5dfdb6864fc28f18dc1421b91b55afe66390c0516207a61759f9ff3d11bc4&voucherCode=FEAERMA4" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(127) "https://shopee.vn/voucher-details/FEAERMA4/75381826/dcf5dfdb6864fc28f18dc1421b91b55afe66390c0516207a61759f9ff3d11bc4?action=use" ["percentage_used"]=> int(0) ["shopee_category"]=> string(33) "TẶNG 1 ÁO KHI MUA 600K - FEAER" ["shopee_signature"]=> string(64) "dcf5dfdb6864fc28f18dc1421b91b55afe66390c0516207a61759f9ff3d11bc4" ["shopee_promotion_id"]=> int(75381826) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "60241268f2d7153c4d727fd1" ["started_time"]=> int(1617555600000) ["expired_time"]=> int(1619801999000) ["aff_link"]=> string(215) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D75381826%26signature%3Ddcf5dfdb6864fc28f18dc1421b91b55afe66390c0516207a61759f9ff3d11bc4%26voucherCode%3DFEAERMA4" } [17]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "01-02-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "01-05-2021 23:59:59" ["title"]=> string(66) "[SHOPEE] Mã giảm 50000 đồng WONMOM - Chăm sóc mẹ và bé" ["slug"]=> string(70) "shopee-ma-giam-50000-dong-wonmom-cham-soc-me-va-be-WONMTET501617793084" ["content"]=> string(274) "None Giảm ngay ₫50.000 cho đơn hàng từ ₫479.000. Áp dụng đến 01-05-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(9) "WONMTET50" ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["discount"]=> string(5) "50000" ["category_name"]=> string(10) "Mẹ & bé" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(142) "https://shopee.vn/search?promotionId=69963353&signature=0b7718a93fcb2d396720a63481455976cd87dcfdb5350663ee658f2edbdf37ca&voucherCode=WONMTET50" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(128) "https://shopee.vn/voucher-details/WONMTET50/69963353/0b7718a93fcb2d396720a63481455976cd87dcfdb5350663ee658f2edbdf37ca?action=use" ["percentage_used"]=> int(5) ["shopee_category"]=> string(32) "WONMOM - Chăm sóc mẹ và bé" ["shopee_signature"]=> string(64) "0b7718a93fcb2d396720a63481455976cd87dcfdb5350663ee658f2edbdf37ca" ["shopee_promotion_id"]=> int(69963353) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "602424f04a37e3554745f3e2" ["started_time"]=> int(1612112400000) ["expired_time"]=> int(1619888399000) ["aff_link"]=> string(216) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D69963353%26signature%3D0b7718a93fcb2d396720a63481455976cd87dcfdb5350663ee658f2edbdf37ca%26voucherCode%3DWONMTET50" } [18]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "18-01-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "18-04-2021 23:59:59" ["title"]=> string(47) "[SHOPEE] Mã giảm 10000 đồng MITACO COFFEE" ["slug"]=> string(57) "shopee-ma-giam-10000-dong-mitaco-coffee-MITA10K1617793086" ["content"]=> string(274) "None Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫199.000. Áp dụng đến 18-04-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(7) "MITA10K" ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["discount"]=> string(5) "10000" ["category_name"]=> string(31) "Hàng tiêu dùng thực phẩm" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(140) "https://shopee.vn/search?promotionId=68871124&signature=26515494ad9f59a3ddbf16a7b4592ae34257f899f67968caa27f8345f5bcee28&voucherCode=MITA10K" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(126) "https://shopee.vn/voucher-details/MITA10K/68871124/26515494ad9f59a3ddbf16a7b4592ae34257f899f67968caa27f8345f5bcee28?action=use" ["percentage_used"]=> int(0) ["shopee_category"]=> string(13) "MITACO COFFEE" ["shopee_signature"]=> string(64) "26515494ad9f59a3ddbf16a7b4592ae34257f899f67968caa27f8345f5bcee28" ["shopee_promotion_id"]=> int(68871124) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "602424fe4a37e3554745f3e3" ["started_time"]=> int(1610902800000) ["expired_time"]=> int(1618765199000) ["aff_link"]=> string(214) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D68871124%26signature%3D26515494ad9f59a3ddbf16a7b4592ae34257f899f67968caa27f8345f5bcee28%26voucherCode%3DMITA10K" } [19]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "18-01-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "18-04-2021 23:59:59" ["title"]=> string(46) "[SHOPEE] Mã giảm 5000 đồng MITACO COFFEE" ["slug"]=> string(55) "shopee-ma-giam-5000-dong-mitaco-coffee-MITA5K1617793088" ["content"]=> string(272) "None Giảm ngay ₫5.000 cho đơn hàng từ ₫99.000. Áp dụng đến 18-04-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(6) "MITA5K" ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["discount"]=> string(4) "5000" ["category_name"]=> string(31) "Hàng tiêu dùng thực phẩm" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(139) "https://shopee.vn/search?promotionId=68871093&signature=b55efd4eddd82a235fc1dc47152d6a1719d9d71d2e300aa8e2ee8e81aebe9b54&voucherCode=MITA5K" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(125) "https://shopee.vn/voucher-details/MITA5K/68871093/b55efd4eddd82a235fc1dc47152d6a1719d9d71d2e300aa8e2ee8e81aebe9b54?action=use" ["percentage_used"]=> int(0) ["shopee_category"]=> string(13) "MITACO COFFEE" ["shopee_signature"]=> string(64) "b55efd4eddd82a235fc1dc47152d6a1719d9d71d2e300aa8e2ee8e81aebe9b54" ["shopee_promotion_id"]=> int(68871093) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "60242505fd826b53f8552d46" ["started_time"]=> int(1610902800000) ["expired_time"]=> int(1618765199000) ["aff_link"]=> string(213) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D68871093%26signature%3Db55efd4eddd82a235fc1dc47152d6a1719d9d71d2e300aa8e2ee8e81aebe9b54%26voucherCode%3DMITA5K" } [20]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "27-01-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "27-04-2021 23:59:59" ["title"]=> string(66) "[SHOPEE] Mã giảm 80000 đồng BÁN BUÔN THỜI TRANG NAM NỮ" ["slug"]=> string(70) "shopee-ma-giam-80000-dong-ban-buon-thoi-trang-nam-nu-247M80K1617793089" ["content"]=> string(276) "None Giảm ngay ₫80.000 cho đơn hàng từ ₫1.000.000. Áp dụng đến 27-04-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(7) "247M80K" ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["discount"]=> string(5) "80000" ["category_name"]=> string(0) "" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(140) "https://shopee.vn/search?promotionId=69507954&signature=5122d5ea48ae714dda84e6866b06d0467595cbab373bcb9e3fe0bb7c032e1745&voucherCode=247M80K" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(126) "https://shopee.vn/voucher-details/247M80K/69507954/5122d5ea48ae714dda84e6866b06d0467595cbab373bcb9e3fe0bb7c032e1745?action=use" ["percentage_used"]=> int(0) ["shopee_category"]=> string(32) "BÁN BUÔN THỜI TRANG NAM NỮ" ["shopee_signature"]=> string(64) "5122d5ea48ae714dda84e6866b06d0467595cbab373bcb9e3fe0bb7c032e1745" ["shopee_promotion_id"]=> int(69507954) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "60257fcbe10330271d71060e" ["started_time"]=> int(1611680400000) ["expired_time"]=> int(1619542799000) ["aff_link"]=> string(214) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D69507954%26signature%3D5122d5ea48ae714dda84e6866b06d0467595cbab373bcb9e3fe0bb7c032e1745%26voucherCode%3D247M80K" } [21]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "02-02-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "06-05-2021 23:59:59" ["title"]=> string(57) "[SHOPEE] Mã giảm 30% Đồ Chơi Công Nghệ Tech Pro" ["slug"]=> string(63) "shopee-ma-giam-30-do-choi-cong-nghe-tech-pro-DOCH20K51617793091" ["content"]=> string(290) "None Giảm ngay 30%, tối đa ₫20.000, cho đơn hàng từ ₫500.000. Áp dụng đến 06-05-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(8) "DOCH20K5" ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["discount"]=> string(3) "0.3" ["category_name"]=> string(0) "" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(141) "https://shopee.vn/search?promotionId=70002277&signature=e1ab650647489e1936b718e2ad9de9e7b7e1895180ec80d8d7bae38a06bee77a&voucherCode=DOCH20K5" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(127) "https://shopee.vn/voucher-details/DOCH20K5/70002277/e1ab650647489e1936b718e2ad9de9e7b7e1895180ec80d8d7bae38a06bee77a?action=use" ["percentage_used"]=> int(0) ["shopee_category"]=> string(33) "Đồ Chơi Công Nghệ Tech Pro" ["shopee_signature"]=> string(64) "e1ab650647489e1936b718e2ad9de9e7b7e1895180ec80d8d7bae38a06bee77a" ["shopee_promotion_id"]=> int(70002277) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "60263d451f5a384d1e7e4017" ["started_time"]=> int(1612198800000) ["expired_time"]=> int(1620320399000) ["aff_link"]=> string(215) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D70002277%26signature%3De1ab650647489e1936b718e2ad9de9e7b7e1895180ec80d8d7bae38a06bee77a%26voucherCode%3DDOCH20K5" } [22]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "02-02-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "01-05-2021 23:59:59" ["title"]=> string(48) "[SHOPEE] Mã giảm 35% Thiết Bị Pha Chế" ["slug"]=> string(54) "shopee-ma-giam-35-thiet-bi-pha-che-MAYMOC1221617793093" ["content"]=> string(292) "None Giảm ngay 35%, tối đa ₫99.000, cho đơn hàng từ ₫6.600.000. Áp dụng đến 01-05-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(9) "MAYMOC122" ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["discount"]=> string(4) "0.35" ["category_name"]=> string(0) "" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(142) "https://shopee.vn/search?promotionId=69990896&signature=4b8c88e7d24b04ac6b6ac7531cce62df724f34366f897cfde7be6bbe9b7f6222&voucherCode=MAYMOC122" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(128) "https://shopee.vn/voucher-details/MAYMOC122/69990896/4b8c88e7d24b04ac6b6ac7531cce62df724f34366f897cfde7be6bbe9b7f6222?action=use" ["percentage_used"]=> int(0) ["shopee_category"]=> string(24) "Thiết Bị Pha Chế" ["shopee_signature"]=> string(64) "4b8c88e7d24b04ac6b6ac7531cce62df724f34366f897cfde7be6bbe9b7f6222" ["shopee_promotion_id"]=> int(69990896) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "60278eef1c91077f913c1754" ["started_time"]=> int(1612198800000) ["expired_time"]=> int(1619888399000) ["aff_link"]=> string(216) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D69990896%26signature%3D4b8c88e7d24b04ac6b6ac7531cce62df724f34366f897cfde7be6bbe9b7f6222%26voucherCode%3DMAYMOC122" } [23]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "01-02-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "30-04-2021 23:59:59" ["title"]=> string(31) "[SHOPEE] Mã giảm 8% Mtbstore" ["slug"]=> string(45) "shopee-ma-giam-8-mtbstore-THANG01211617793094" ["content"]=> string(289) "None Giảm ngay 8%, tối đa ₫88.888, cho đơn hàng từ ₫300.000. Áp dụng đến 30-04-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(9) "THANG0121" ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["discount"]=> string(4) "0.08" ["category_name"]=> string(0) "" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(142) "https://shopee.vn/search?promotionId=69925676&signature=3cc26bc21ddeb27287dc1f8c0487888fd87ab4d6f33a991f63f1f81c2cdf23a2&voucherCode=THANG0121" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(128) "https://shopee.vn/voucher-details/THANG0121/69925676/3cc26bc21ddeb27287dc1f8c0487888fd87ab4d6f33a991f63f1f81c2cdf23a2?action=use" ["percentage_used"]=> int(0) ["shopee_category"]=> string(8) "Mtbstore" ["shopee_signature"]=> string(64) "3cc26bc21ddeb27287dc1f8c0487888fd87ab4d6f33a991f63f1f81c2cdf23a2" ["shopee_promotion_id"]=> int(69925676) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "6028c6bdbe2970172643ab90" ["started_time"]=> int(1612112400000) ["expired_time"]=> int(1619801999000) ["aff_link"]=> string(216) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D69925676%26signature%3D3cc26bc21ddeb27287dc1f8c0487888fd87ab4d6f33a991f63f1f81c2cdf23a2%26voucherCode%3DTHANG0121" } [24]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "01-02-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "01-05-2021 23:59:59" ["title"]=> string(30) "[SHOPEE] Mã giảm 2% Xmax.PC" ["slug"]=> string(44) "shopee-ma-giam-2-xmax-pc-KITADHDHK1617793096" ["content"]=> string(292) "None Giảm ngay 2%, tối đa ₫100.000, cho đơn hàng từ ₫1.500.000. Áp dụng đến 01-05-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(9) "KITADHDHK" ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["discount"]=> string(4) "0.02" ["category_name"]=> string(0) "" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(142) "https://shopee.vn/search?promotionId=69892607&signature=e59cfc110710caf147169fdd3f408ee98da27e7ae0e48ab0fd99dc3aa107d73b&voucherCode=KITADHDHK" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(128) "https://shopee.vn/voucher-details/KITADHDHK/69892607/e59cfc110710caf147169fdd3f408ee98da27e7ae0e48ab0fd99dc3aa107d73b?action=use" ["percentage_used"]=> int(0) ["shopee_category"]=> string(7) "Xmax.PC" ["shopee_signature"]=> string(64) "e59cfc110710caf147169fdd3f408ee98da27e7ae0e48ab0fd99dc3aa107d73b" ["shopee_promotion_id"]=> int(69892607) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "6028d7521c91077f913c176b" ["started_time"]=> int(1612112400000) ["expired_time"]=> int(1619888399000) ["aff_link"]=> string(216) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D69892607%26signature%3De59cfc110710caf147169fdd3f408ee98da27e7ae0e48ab0fd99dc3aa107d73b%26voucherCode%3DKITADHDHK" } [25]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "02-02-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "06-05-2021 23:59:59" ["title"]=> string(56) "[SHOPEE] Mã hoàn 30% Đồ Chơi Công Nghệ Tech Pro" ["slug"]=> string(63) "shopee-ma-hoan-30-do-choi-cong-nghe-tech-pro-DOCH20X51617793098" ["content"]=> string(200) "None Sử dụng mã để nhận ngay 30% hoàn xu cho đơn tối thiểu ₫500.000, hoàn tối đa 20000 xu. *Có hiệu lực đến 06-05-2021. Mã chỉ có giá trị sử dụng một lần." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(8) "DOCH20X5" ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["discount"]=> string(3) "0.3" ["category_name"]=> string(27) "Điện tử & Công nghệ" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(141) "https://shopee.vn/search?promotionId=70002482&signature=4794b17ccd01f62e53e6283edde6b2f211d8f2e15805e72fad5651e7f460d33e&voucherCode=DOCH20X5" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(127) "https://shopee.vn/voucher-details/DOCH20X5/70002482/4794b17ccd01f62e53e6283edde6b2f211d8f2e15805e72fad5651e7f460d33e?action=use" ["percentage_used"]=> int(0) ["shopee_category"]=> string(33) "Đồ Chơi Công Nghệ Tech Pro" ["shopee_signature"]=> string(64) "4794b17ccd01f62e53e6283edde6b2f211d8f2e15805e72fad5651e7f460d33e" ["shopee_promotion_id"]=> int(70002482) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "602a0b91be2970172643abae" ["started_time"]=> int(1612198800000) ["expired_time"]=> int(1620320399000) ["aff_link"]=> string(215) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D70002482%26signature%3D4794b17ccd01f62e53e6283edde6b2f211d8f2e15805e72fad5651e7f460d33e%26voucherCode%3DDOCH20X5" } [26]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "02-02-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "01-05-2021 23:59:59" ["title"]=> string(48) "[SHOPEE] Mã giảm 25% Thiết Bị Pha Chế" ["slug"]=> string(54) "shopee-ma-giam-25-thiet-bi-pha-che-MAYMOC1211617793099" ["content"]=> string(292) "None Giảm ngay 25%, tối đa ₫39.000, cho đơn hàng từ ₫3.700.000. Áp dụng đến 01-05-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(9) "MAYMOC121" ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["discount"]=> string(4) "0.25" ["category_name"]=> string(26) "Nhà cửa & Đời sống" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(142) "https://shopee.vn/search?promotionId=69990860&signature=7f0d5416d7a2f85054a44e9016ecbb31dc2532c163593ea3c0c6a393392b7b52&voucherCode=MAYMOC121" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(128) "https://shopee.vn/voucher-details/MAYMOC121/69990860/7f0d5416d7a2f85054a44e9016ecbb31dc2532c163593ea3c0c6a393392b7b52?action=use" ["percentage_used"]=> int(0) ["shopee_category"]=> string(24) "Thiết Bị Pha Chế" ["shopee_signature"]=> string(64) "7f0d5416d7a2f85054a44e9016ecbb31dc2532c163593ea3c0c6a393392b7b52" ["shopee_promotion_id"]=> int(69990860) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "602a0ba8b2145d333c4c5933" ["started_time"]=> int(1612198800000) ["expired_time"]=> int(1619888399000) ["aff_link"]=> string(216) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D69990860%26signature%3D7f0d5416d7a2f85054a44e9016ecbb31dc2532c163593ea3c0c6a393392b7b52%26voucherCode%3DMAYMOC121" } [27]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "01-02-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "01-05-2021 23:59:59" ["title"]=> string(57) "[SHOPEE] Mã giảm 10000 đồng Gọng Kính Mắt Lily" ["slug"]=> string(62) "shopee-ma-giam-10000-dong-gong-kinh-mat-lily-GONGLL11617793101" ["content"]=> string(274) "None Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫139.000. Áp dụng đến 02-05-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(7) "GONGLL1" ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["discount"]=> string(5) "10000" ["category_name"]=> string(27) "Thời trang & Phụ kiện" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(140) "https://shopee.vn/search?promotionId=69977685&signature=00cfb17fffc3242e866ccbbcc4c88a910209f5e4f0e38c5c8731831b8d158437&voucherCode=GONGLL1" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(126) "https://shopee.vn/voucher-details/GONGLL1/69977685/00cfb17fffc3242e866ccbbcc4c88a910209f5e4f0e38c5c8731831b8d158437?action=use" ["percentage_used"]=> int(0) ["shopee_category"]=> string(23) "Gọng Kính Mắt Lily" ["shopee_signature"]=> string(64) "00cfb17fffc3242e866ccbbcc4c88a910209f5e4f0e38c5c8731831b8d158437" ["shopee_promotion_id"]=> int(69977685) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "602bfa60fbdf1052cf47ad78" ["started_time"]=> int(1612112400000) ["expired_time"]=> int(1619888399000) ["aff_link"]=> string(214) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D69977685%26signature%3D00cfb17fffc3242e866ccbbcc4c88a910209f5e4f0e38c5c8731831b8d158437%26voucherCode%3DGONGLL1" } [28]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "31-01-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "30-04-2021 23:59:59" ["title"]=> string(46) "[SHOPEE] Mã giảm 3000 đồng Pim Pim Store" ["slug"]=> string(55) "shopee-ma-giam-3000-dong-pim-pim-store-TRANO31617793103" ["content"]=> string(272) "None Giảm ngay ₫3.000 cho đơn hàng từ ₫50.000. Áp dụng đến 30-04-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(6) "TRANO3" ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["discount"]=> string(4) "3000" ["category_name"]=> string(27) "Thời trang & Phụ kiện" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(139) "https://shopee.vn/search?promotionId=69876262&signature=f3c8aa2b48164e4dce5c0886358a4877007efc3dfdb862159b1a16084d9029e3&voucherCode=TRANO3" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(125) "https://shopee.vn/voucher-details/TRANO3/69876262/f3c8aa2b48164e4dce5c0886358a4877007efc3dfdb862159b1a16084d9029e3?action=use" ["percentage_used"]=> int(13) ["shopee_category"]=> string(13) "Pim Pim Store" ["shopee_signature"]=> string(64) "f3c8aa2b48164e4dce5c0886358a4877007efc3dfdb862159b1a16084d9029e3" ["shopee_promotion_id"]=> int(69876262) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "602d4c7c8e8df90fd14c55a4" ["started_time"]=> int(1612026000000) ["expired_time"]=> int(1619801999000) ["aff_link"]=> string(213) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D69876262%26signature%3Df3c8aa2b48164e4dce5c0886358a4877007efc3dfdb862159b1a16084d9029e3%26voucherCode%3DTRANO3" } [29]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "06-02-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "06-05-2021 23:59:59" ["title"]=> string(51) "[SHOPEE] Mã giảm 5000 đồng Đức An Computer" ["slug"]=> string(58) "shopee-ma-giam-5000-dong-duc-an-computer-DUCAN5K1617793104" ["content"]=> string(273) "None Giảm ngay ₫5.000 cho đơn hàng từ ₫350.000. Áp dụng đến 07-05-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(7) "DUCAN5K" ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["discount"]=> string(4) "5000" ["category_name"]=> string(19) "Máy tính & Laptop" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(140) "https://shopee.vn/search?promotionId=70391924&signature=2984f5e2b1fca248b12372e4c983c0b798acb4ebd56aa35f86eb258a3e41bf4e&voucherCode=DUCAN5K" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(126) "https://shopee.vn/voucher-details/DUCAN5K/70391924/2984f5e2b1fca248b12372e4c983c0b798acb4ebd56aa35f86eb258a3e41bf4e?action=use" ["percentage_used"]=> int(100) ["shopee_category"]=> string(18) "Đức An Computer" ["shopee_signature"]=> string(64) "2984f5e2b1fca248b12372e4c983c0b798acb4ebd56aa35f86eb258a3e41bf4e" ["shopee_promotion_id"]=> int(70391924) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "602ff0b796501157da3e494d" ["started_time"]=> int(1612544400000) ["expired_time"]=> int(1620320399000) ["aff_link"]=> string(214) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D70391924%26signature%3D2984f5e2b1fca248b12372e4c983c0b798acb4ebd56aa35f86eb258a3e41bf4e%26voucherCode%3DDUCAN5K" } [30]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "27-01-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "30-04-2021 23:59:59" ["title"]=> string(43) "[SHOPEE] Mã giảm 50% Phụ_Kiện_Online" ["slug"]=> string(51) "shopee-ma-giam-50-phu-kien-online-PHUKFL21617793106" ["content"]=> string(290) "None Giảm ngay 50%, tối đa ₫20.000, cho đơn hàng từ ₫150.000. Áp dụng đến 30-04-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(7) "PHUKFL2" ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["discount"]=> string(3) "0.5" ["category_name"]=> string(5) "Khác" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(140) "https://shopee.vn/search?promotionId=69511031&signature=3eaeb6dbb2373d033da33a2aa96c07c83c7f31ee82dfaf4a4b6c5db3120d11cd&voucherCode=PHUKFL2" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(126) "https://shopee.vn/voucher-details/PHUKFL2/69511031/3eaeb6dbb2373d033da33a2aa96c07c83c7f31ee82dfaf4a4b6c5db3120d11cd?action=use" ["percentage_used"]=> int(10) ["shopee_category"]=> string(19) "Phụ_Kiện_Online" ["shopee_signature"]=> string(64) "3eaeb6dbb2373d033da33a2aa96c07c83c7f31ee82dfaf4a4b6c5db3120d11cd" ["shopee_promotion_id"]=> int(69511031) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "603293c04b1b9f26240fa7d2" ["started_time"]=> int(1611680400000) ["expired_time"]=> int(1619801999000) ["aff_link"]=> string(214) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D69511031%26signature%3D3eaeb6dbb2373d033da33a2aa96c07c83c7f31ee82dfaf4a4b6c5db3120d11cd%26voucherCode%3DPHUKFL2" } [31]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "21-02-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "30-04-2021 23:59:59" ["title"]=> string(29) "[SHOPEE] Mã giảm 8% SHOPEE" ["slug"]=> string(41) "shopee-ma-giam-8-shopee-FMCGMDD1617793108" ["content"]=> string(312) "Chỉ áp dụng trên App cho một số sản phẩm tham gia chương trình nhất định thuộc ngành hàng Tiêu dùng nhanh (trừ sản phẩm thuộc danh mục sữa từ 0-24 tháng). Nhập mã FMCGMDD giảm 8% tối đa 50000 cho đơn từ 399000. HSD: 23:59 30/4/2021. Số lượng có hạn." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(7) "FMCGMDD" ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["discount"]=> string(4) "0.08" ["category_name"]=> string(5) "Khác" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(140) "https://shopee.vn/search?promotionId=70469441&signature=04d021a45de252b22e355f45a66d99a6de193a085a65b163aea96b7298e4ef8b&voucherCode=FMCGMDD" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(126) "https://shopee.vn/voucher-details/FMCGMDD/70469441/04d021a45de252b22e355f45a66d99a6de193a085a65b163aea96b7298e4ef8b?action=use" ["percentage_used"]=> int(100) ["shopee_category"]=> string(6) "SHOPEE" ["shopee_signature"]=> string(64) "04d021a45de252b22e355f45a66d99a6de193a085a65b163aea96b7298e4ef8b" ["shopee_promotion_id"]=> int(70469441) ["is_shop_voucher"]=> int(1) } ["id"]=> string(24) "603293dcff339b026103dd73" ["started_time"]=> int(1613840400000) ["expired_time"]=> int(1619801999000) ["aff_link"]=> string(214) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D70469441%26signature%3D04d021a45de252b22e355f45a66d99a6de193a085a65b163aea96b7298e4ef8b%26voucherCode%3DFMCGMDD" } [32]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "30-03-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "30-04-2021 23:59:59" ["title"]=> string(47) "[SHOPEE] Mã giảm 100000 đồng Điện Tử" ["slug"]=> string(54) "shopee-ma-giam-100000-dong-dien-tu-ELSSMTM021618237541" ["content"]=> string(172) "Nhập mã ELSSMTM02 giảm ngay 100000 cho đơn từ 2000000. Mỗi người dùng chỉ được sử dụng mã 1 lần. HSD: 30/04/2021 23:59. Số lượng có hạn!" ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(9) "ELSSMTM02" ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["discount"]=> string(6) "100000" ["category_name"]=> string(27) "Điện tử & Công nghệ" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(142) "https://shopee.vn/search?promotionId=74676720&signature=26b84ce36f3bd8742d38bb928c8d0a3726771f01b3b2f07f92165acc661d9675&voucherCode=ELSSMTM02" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(128) "https://shopee.vn/voucher-details/ELSSMTM02/74676720/26b84ce36f3bd8742d38bb928c8d0a3726771f01b3b2f07f92165acc661d9675?action=use" ["percentage_used"]=> int(0) ["shopee_category"]=> string(12) "Điện Tử" ["shopee_signature"]=> string(64) "26b84ce36f3bd8742d38bb928c8d0a3726771f01b3b2f07f92165acc661d9675" ["shopee_promotion_id"]=> int(74676720) ["is_shop_voucher"]=> int(1) } ["id"]=> string(24) "60346de4ae97311b625b8d44" ["started_time"]=> int(1617037200000) ["expired_time"]=> int(1619801999000) ["aff_link"]=> string(216) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D74676720%26signature%3D26b84ce36f3bd8742d38bb928c8d0a3726771f01b3b2f07f92165acc661d9675%26voucherCode%3DELSSMTM02" } [33]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "01-02-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "06-05-2021 23:59:59" ["title"]=> string(42) "[SHOPEE] Mã giảm 6000 đồng meleny.vn" ["slug"]=> string(54) "shopee-ma-giam-6000-dong-meleny-vn-MELEPRO021617793111" ["content"]=> string(273) "None Giảm ngay ₫6.000 cho đơn hàng từ ₫300.000. Áp dụng đến 06-05-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(9) "MELEPRO02" ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["discount"]=> string(4) "6000" ["category_name"]=> string(26) "Nhà cửa & Đời sống" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(142) "https://shopee.vn/search?promotionId=69919581&signature=0a02c80bb94111ec142dea24da315b04b407c54474fbd9f59544c2406b3102de&voucherCode=MELEPRO02" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(128) "https://shopee.vn/voucher-details/MELEPRO02/69919581/0a02c80bb94111ec142dea24da315b04b407c54474fbd9f59544c2406b3102de?action=use" ["percentage_used"]=> int(0) ["shopee_category"]=> string(9) "meleny.vn" ["shopee_signature"]=> string(64) "0a02c80bb94111ec142dea24da315b04b407c54474fbd9f59544c2406b3102de" ["shopee_promotion_id"]=> int(69919581) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "603534f84c327c5ed826afd8" ["started_time"]=> int(1612112400000) ["expired_time"]=> int(1620320399000) ["aff_link"]=> string(216) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D69919581%26signature%3D0a02c80bb94111ec142dea24da315b04b407c54474fbd9f59544c2406b3102de%26voucherCode%3DMELEPRO02" } [34]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "14-02-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "13-05-2021 23:59:59" ["title"]=> string(41) "[SHOPEE] Mã giảm 5% LeoVatino.Official" ["slug"]=> string(55) "shopee-ma-giam-5-leovatino-official-LEOV50K211617793113" ["content"]=> string(289) "None Giảm ngay 5%, tối đa ₫50.000, cho đơn hàng từ ₫100.000. Áp dụng đến 13-05-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(9) "LEOV50K21" ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["discount"]=> string(4) "0.05" ["category_name"]=> string(27) "Thời trang & Phụ kiện" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(142) "https://shopee.vn/search?promotionId=70838471&signature=349cec139da10a173fcc20b8e94a5a8d56c6c192580adb0865a80b530378d879&voucherCode=LEOV50K21" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(128) "https://shopee.vn/voucher-details/LEOV50K21/70838471/349cec139da10a173fcc20b8e94a5a8d56c6c192580adb0865a80b530378d879?action=use" ["percentage_used"]=> int(1) ["shopee_category"]=> string(18) "LeoVatino.Official" ["shopee_signature"]=> string(64) "349cec139da10a173fcc20b8e94a5a8d56c6c192580adb0865a80b530378d879" ["shopee_promotion_id"]=> int(70838471) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "603535504c327c5ed826afe8" ["started_time"]=> int(1613235600000) ["expired_time"]=> int(1620925199000) ["aff_link"]=> string(216) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D70838471%26signature%3D349cec139da10a173fcc20b8e94a5a8d56c6c192580adb0865a80b530378d879%26voucherCode%3DLEOV50K21" } [35]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "01-02-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "05-05-2021 23:59:59" ["title"]=> string(47) "[SHOPEE] Mã giảm 54000 đồng Elderbrook.vn" ["slug"]=> string(56) "shopee-ma-giam-54000-dong-elderbrook-vn-ELDE031617793115" ["content"]=> string(276) "None Giảm ngay ₫54.000 cho đơn hàng từ ₫1.070.000. Áp dụng đến 05-05-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(6) "ELDE03" ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["discount"]=> string(5) "54000" ["category_name"]=> string(16) "Ô tô & Xe máy" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(139) "https://shopee.vn/search?promotionId=69918739&signature=31e5d2531e207cd6456500431db9fedebf7e66bcd4b41df396ea675cb9f98a5a&voucherCode=ELDE03" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(125) "https://shopee.vn/voucher-details/ELDE03/69918739/31e5d2531e207cd6456500431db9fedebf7e66bcd4b41df396ea675cb9f98a5a?action=use" ["percentage_used"]=> int(0) ["shopee_category"]=> string(13) "Elderbrook.vn" ["shopee_signature"]=> string(64) "31e5d2531e207cd6456500431db9fedebf7e66bcd4b41df396ea675cb9f98a5a" ["shopee_promotion_id"]=> int(69918739) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "603e72ef8a47b862b2442bf5" ["started_time"]=> int(1612112400000) ["expired_time"]=> int(1620233999000) ["aff_link"]=> string(213) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D69918739%26signature%3D31e5d2531e207cd6456500431db9fedebf7e66bcd4b41df396ea675cb9f98a5a%26voucherCode%3DELDE03" } [36]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "02-03-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "30-04-2021 23:59:59" ["title"]=> string(56) "[SHOPEE] Mã giảm 50000 đồng SCC - Saigon Cosmetics" ["slug"]=> string(64) "shopee-ma-giam-50000-dong-scc-saigon-cosmetics-SCCO50N1617793117" ["content"]=> string(268) "None Giảm ngay ₫50.000 cho đơn hàng từ ₫0. Áp dụng đến 30-04-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(7) "SCCO50N" ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["discount"]=> string(5) "50000" ["category_name"]=> string(26) "Sức khỏe & Làm đẹp" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(140) "https://shopee.vn/search?promotionId=72159416&signature=76b03b7592344f4454c9272a238960c2912a4eaece62eaa5fad245555ee94231&voucherCode=SCCO50N" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(126) "https://shopee.vn/voucher-details/SCCO50N/72159416/76b03b7592344f4454c9272a238960c2912a4eaece62eaa5fad245555ee94231?action=use" ["percentage_used"]=> int(0) ["shopee_category"]=> string(22) "SCC - Saigon Cosmetics" ["shopee_signature"]=> string(64) "76b03b7592344f4454c9272a238960c2912a4eaece62eaa5fad245555ee94231" ["shopee_promotion_id"]=> int(72159416) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "603fc1490ec2974e79177567" ["started_time"]=> int(1614618000000) ["expired_time"]=> int(1619801999000) ["aff_link"]=> string(214) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D72159416%26signature%3D76b03b7592344f4454c9272a238960c2912a4eaece62eaa5fad245555ee94231%26voucherCode%3DSCCO50N" } [37]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "28-02-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "31-05-2021 23:59:59" ["title"]=> string(45) "[SHOPEE] Mã giảm 4000 đồng Bluehome2.vn" ["slug"]=> string(56) "shopee-ma-giam-4000-dong-bluehome2-vn-BLUE03011617793118" ["content"]=> string(272) "None Giảm ngay ₫4.000 cho đơn hàng từ ₫99.000. Áp dụng đến 31-05-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(8) "BLUE0301" ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["discount"]=> string(4) "4000" ["category_name"]=> string(26) "Nhà cửa & Đời sống" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(141) "https://shopee.vn/search?promotionId=71894222&signature=014391094c1d2d784b1980a6adc6a359f03bb8445e2c9214e511807773d688dd&voucherCode=BLUE0301" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(127) "https://shopee.vn/voucher-details/BLUE0301/71894222/014391094c1d2d784b1980a6adc6a359f03bb8445e2c9214e511807773d688dd?action=use" ["percentage_used"]=> int(0) ["shopee_category"]=> string(12) "Bluehome2.vn" ["shopee_signature"]=> string(64) "014391094c1d2d784b1980a6adc6a359f03bb8445e2c9214e511807773d688dd" ["shopee_promotion_id"]=> int(71894222) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "603fc1910ec2974e79177570" ["started_time"]=> int(1614445200000) ["expired_time"]=> int(1622480399000) ["aff_link"]=> string(215) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D71894222%26signature%3D014391094c1d2d784b1980a6adc6a359f03bb8445e2c9214e511807773d688dd%26voucherCode%3DBLUE0301" } [38]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "02-03-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "03-05-2021 23:59:59" ["title"]=> string(60) "[SHOPEE] Mã giảm 15% ỐP LƯNG IPHONE -SIÊU THỊ AWiFi" ["slug"]=> string(65) "shopee-ma-giam-15-op-lung-iphone-sieu-thi-awifi-AWIFI331617793120" ["content"]=> string(289) "None Giảm ngay 15%, tối đa ₫15.000, cho đơn hàng từ ₫99.000. Áp dụng đến 03-05-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(7) "AWIFI33" ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["discount"]=> string(4) "0.15" ["category_name"]=> string(0) "" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(140) "https://shopee.vn/search?promotionId=72182391&signature=5e26014fddeae3aa15bc59216df572da529d6c8b8fae04cf260f71f5c2469e56&voucherCode=AWIFI33" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(126) "https://shopee.vn/voucher-details/AWIFI33/72182391/5e26014fddeae3aa15bc59216df572da529d6c8b8fae04cf260f71f5c2469e56?action=use" ["percentage_used"]=> int(16) ["shopee_category"]=> string(36) "ỐP LƯNG IPHONE -SIÊU THỊ AWiFi" ["shopee_signature"]=> string(64) "5e26014fddeae3aa15bc59216df572da529d6c8b8fae04cf260f71f5c2469e56" ["shopee_promotion_id"]=> int(72182391) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "60426440513f9534bc008348" ["started_time"]=> int(1614618000000) ["expired_time"]=> int(1620061199000) ["aff_link"]=> string(214) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D72182391%26signature%3D5e26014fddeae3aa15bc59216df572da529d6c8b8fae04cf260f71f5c2469e56%26voucherCode%3DAWIFI33" } [39]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "01-02-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "01-05-2021 23:59:59" ["title"]=> string(52) "[SHOPEE] Mã giảm 10000 đồng Đức An Computer" ["slug"]=> string(60) "shopee-ma-giam-10000-dong-duc-an-computer-DUCAN10K1617793122" ["content"]=> string(274) "None Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫500.000. Áp dụng đến 01-05-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(8) "DUCAN10K" ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["discount"]=> string(5) "10000" ["category_name"]=> string(0) "" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(141) "https://shopee.vn/search?promotionId=69969249&signature=1b3f7d54fb3f20e766e020ec8dd0bcd64852f480ef51b3c6bcd8bff49c959ee9&voucherCode=DUCAN10K" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(127) "https://shopee.vn/voucher-details/DUCAN10K/69969249/1b3f7d54fb3f20e766e020ec8dd0bcd64852f480ef51b3c6bcd8bff49c959ee9?action=use" ["percentage_used"]=> int(0) ["shopee_category"]=> string(18) "Đức An Computer" ["shopee_signature"]=> string(64) "1b3f7d54fb3f20e766e020ec8dd0bcd64852f480ef51b3c6bcd8bff49c959ee9" ["shopee_promotion_id"]=> int(69969249) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "60426441733ae41e5544e56a" ["started_time"]=> int(1612112400000) ["expired_time"]=> int(1619888399000) ["aff_link"]=> string(215) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D69969249%26signature%3D1b3f7d54fb3f20e766e020ec8dd0bcd64852f480ef51b3c6bcd8bff49c959ee9%26voucherCode%3DDUCAN10K" } [40]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "19-01-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "15-04-2021 23:59:59" ["title"]=> string(43) "[SHOPEE] Mã giảm 15000 đồng MegaStore" ["slug"]=> string(54) "shopee-ma-giam-15000-dong-megastore-HAOHTET21617793123" ["content"]=> string(274) "None Giảm ngay ₫15.000 cho đơn hàng từ ₫350.000. Áp dụng đến 15-04-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(8) "HAOHTET2" ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["discount"]=> string(5) "15000" ["category_name"]=> string(27) "Điện tử & Công nghệ" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(141) "https://shopee.vn/search?promotionId=68889309&signature=c63e4db64496d0128c39124a4edc7250c6ffe72f9dc19398f3427b209916fd48&voucherCode=HAOHTET2" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(127) "https://shopee.vn/voucher-details/HAOHTET2/68889309/c63e4db64496d0128c39124a4edc7250c6ffe72f9dc19398f3427b209916fd48?action=use" ["percentage_used"]=> int(0) ["shopee_category"]=> string(9) "MegaStore" ["shopee_signature"]=> string(64) "c63e4db64496d0128c39124a4edc7250c6ffe72f9dc19398f3427b209916fd48" ["shopee_promotion_id"]=> int(68889309) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "60465a67ba048209cd2128b6" ["started_time"]=> int(1610989200000) ["expired_time"]=> int(1618505999000) ["aff_link"]=> string(215) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D68889309%26signature%3Dc63e4db64496d0128c39124a4edc7250c6ffe72f9dc19398f3427b209916fd48%26voucherCode%3DHAOHTET2" } [41]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "01-02-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "01-05-2021 23:59:59" ["title"]=> string(64) "[SHOPEE] Mã giảm 10000 đồng Mac8 - Gears | Audio | Hi-tech" ["slug"]=> string(68) "shopee-ma-giam-10000-dong-mac8-gears-audio-hi-tech-MAC810K1617793125" ["content"]=> string(274) "None Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫100.000. Áp dụng đến 01-05-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(7) "MAC810K" ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["discount"]=> string(5) "10000" ["category_name"]=> string(27) "Điện tử & Công nghệ" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(140) "https://shopee.vn/search?promotionId=69890304&signature=47c843c8b988d23920cc6272cb48914774d2932508183a7c088a2fe2c5b42900&voucherCode=MAC810K" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(126) "https://shopee.vn/voucher-details/MAC810K/69890304/47c843c8b988d23920cc6272cb48914774d2932508183a7c088a2fe2c5b42900?action=use" ["percentage_used"]=> int(1) ["shopee_category"]=> string(30) "Mac8 - Gears | Audio | Hi-tech" ["shopee_signature"]=> string(64) "47c843c8b988d23920cc6272cb48914774d2932508183a7c088a2fe2c5b42900" ["shopee_promotion_id"]=> int(69890304) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "60465acdba048209cd2128c2" ["started_time"]=> int(1612112400000) ["expired_time"]=> int(1619888399000) ["aff_link"]=> string(214) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D69890304%26signature%3D47c843c8b988d23920cc6272cb48914774d2932508183a7c088a2fe2c5b42900%26voucherCode%3DMAC810K" } [42]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "23-02-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "23-05-2021 23:59:59" ["title"]=> string(50) "[SHOPEE] Mã giảm 15000 đồng THE PET VIET NAM" ["slug"]=> string(62) "shopee-ma-giam-15000-dong-the-pet-viet-nam-THEPET20K1617793127" ["content"]=> string(274) "None Giảm ngay ₫15.000 cho đơn hàng từ ₫799.000. Áp dụng đến 23-05-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(9) "THEPET20K" ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["discount"]=> string(5) "15000" ["category_name"]=> string(10) "Thú cưng" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(142) "https://shopee.vn/search?promotionId=71421691&signature=6bd02226c7911407a6ae26f9652bc64f4930056b98de6854a086955ed43d4b35&voucherCode=THEPET20K" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(128) "https://shopee.vn/voucher-details/THEPET20K/71421691/6bd02226c7911407a6ae26f9652bc64f4930056b98de6854a086955ed43d4b35?action=use" ["percentage_used"]=> int(0) ["shopee_category"]=> string(16) "THE PET VIET NAM" ["shopee_signature"]=> string(64) "6bd02226c7911407a6ae26f9652bc64f4930056b98de6854a086955ed43d4b35" ["shopee_promotion_id"]=> int(71421691) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "6048fbe24a26e3495514857c" ["started_time"]=> int(1614013200000) ["expired_time"]=> int(1621789199000) ["aff_link"]=> string(216) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D71421691%26signature%3D6bd02226c7911407a6ae26f9652bc64f4930056b98de6854a086955ed43d4b35%26voucherCode%3DTHEPET20K" } [43]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "05-03-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "31-05-2021 23:59:59" ["title"]=> string(52) "[SHOPEE] Mã giảm 5000 đồng Phụ Nữ 24h Mart" ["slug"]=> string(59) "shopee-ma-giam-5000-dong-phu-nu-24h-mart-PN24H5K41617793129" ["content"]=> string(272) "None Giảm ngay ₫5.000 cho đơn hàng từ ₫99.000. Áp dụng đến 31-05-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(8) "PN24H5K4" ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["discount"]=> string(4) "5000" ["category_name"]=> string(0) "" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(141) "https://shopee.vn/search?promotionId=72496042&signature=77246f1de28bfc67f7cefa8d10e77d5902d3295b24dd0d24f8a6fbbfe11d5a84&voucherCode=PN24H5K4" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(127) "https://shopee.vn/voucher-details/PN24H5K4/72496042/77246f1de28bfc67f7cefa8d10e77d5902d3295b24dd0d24f8a6fbbfe11d5a84?action=use" ["percentage_used"]=> int(6) ["shopee_category"]=> string(19) "Phụ Nữ 24h Mart" ["shopee_signature"]=> string(64) "77246f1de28bfc67f7cefa8d10e77d5902d3295b24dd0d24f8a6fbbfe11d5a84" ["shopee_promotion_id"]=> int(72496042) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "604ba00ad0cae66bef70c81d" ["started_time"]=> int(1614877200000) ["expired_time"]=> int(1622480399000) ["aff_link"]=> string(215) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D72496042%26signature%3D77246f1de28bfc67f7cefa8d10e77d5902d3295b24dd0d24f8a6fbbfe11d5a84%26voucherCode%3DPN24H5K4" } [44]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "05-03-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "30-04-2021 23:59:59" ["title"]=> string(37) "[SHOPEE] Mã giảm 30% EROSSKA & CO." ["slug"]=> string(48) "shopee-ma-giam-30-erosska-co-EROSSKA211617793130" ["content"]=> string(290) "None Giảm ngay 30%, tối đa ₫50.000, cho đơn hàng từ ₫300.000. Áp dụng đến 30-04-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(9) "EROSSKA21" ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["discount"]=> string(3) "0.3" ["category_name"]=> string(0) "" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(142) "https://shopee.vn/search?promotionId=72481742&signature=23bd697dd534dae2ab7ef8a28481d8c6f0f9a852f60800b4d57272b359847759&voucherCode=EROSSKA21" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(128) "https://shopee.vn/voucher-details/EROSSKA21/72481742/23bd697dd534dae2ab7ef8a28481d8c6f0f9a852f60800b4d57272b359847759?action=use" ["percentage_used"]=> int(1) ["shopee_category"]=> string(13) "EROSSKA & CO." ["shopee_signature"]=> string(64) "23bd697dd534dae2ab7ef8a28481d8c6f0f9a852f60800b4d57272b359847759" ["shopee_promotion_id"]=> int(72481742) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "604ba015350f41247d5ec779" ["started_time"]=> int(1614877200000) ["expired_time"]=> int(1619801999000) ["aff_link"]=> string(216) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D72481742%26signature%3D23bd697dd534dae2ab7ef8a28481d8c6f0f9a852f60800b4d57272b359847759%26voucherCode%3DEROSSKA21" } [45]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "02-03-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "03-05-2021 23:59:59" ["title"]=> string(60) "[SHOPEE] Mã giảm 15% ỐP LƯNG IPHONE -SIÊU THỊ AWiFi" ["slug"]=> string(67) "shopee-ma-giam-15-op-lung-iphone-sieu-thi-awifi-AWIFI3VIP1617793150" ["content"]=> string(290) "None Giảm ngay 15%, tối đa ₫20.000, cho đơn hàng từ ₫199.000. Áp dụng đến 03-05-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(9) "AWIFI3VIP" ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["discount"]=> string(4) "0.15" ["category_name"]=> string(0) "" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(142) "https://shopee.vn/search?promotionId=72182962&signature=131eb73740136e52046b242ec62ad9965e00d72dff5424e9a18984ec5b45a5ff&voucherCode=AWIFI3VIP" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(128) "https://shopee.vn/voucher-details/AWIFI3VIP/72182962/131eb73740136e52046b242ec62ad9965e00d72dff5424e9a18984ec5b45a5ff?action=use" ["percentage_used"]=> int(1) ["shopee_category"]=> string(36) "ỐP LƯNG IPHONE -SIÊU THỊ AWiFi" ["shopee_signature"]=> string(64) "131eb73740136e52046b242ec62ad9965e00d72dff5424e9a18984ec5b45a5ff" ["shopee_promotion_id"]=> int(72182962) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "604bb54e350f41247d5ec77e" ["started_time"]=> int(1614618000000) ["expired_time"]=> int(1620061199000) ["aff_link"]=> string(216) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D72182962%26signature%3D131eb73740136e52046b242ec62ad9965e00d72dff5424e9a18984ec5b45a5ff%26voucherCode%3DAWIFI3VIP" } [46]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "19-02-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "02-05-2021 23:59:59" ["title"]=> string(35) "[SHOPEE] Mã giảm 20% MinChu Kids" ["slug"]=> string(49) "shopee-ma-giam-20-minchu-kids-MAMSMIN031617793152" ["content"]=> string(290) "None Giảm ngay 20%, tối đa ₫20.000, cho đơn hàng từ ₫299.000. Áp dụng đến 02-05-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(9) "MAMSMIN03" ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["discount"]=> string(3) "0.2" ["category_name"]=> string(10) "Mẹ & bé" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(142) "https://shopee.vn/search?promotionId=71195035&signature=4a0425f3046b2f2d9ddfe8e020bc62557bb30f6cd398dfb4eb1c557061885f5e&voucherCode=MAMSMIN03" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(128) "https://shopee.vn/voucher-details/MAMSMIN03/71195035/4a0425f3046b2f2d9ddfe8e020bc62557bb30f6cd398dfb4eb1c557061885f5e?action=use" ["percentage_used"]=> int(0) ["shopee_category"]=> string(11) "MinChu Kids" ["shopee_signature"]=> string(64) "4a0425f3046b2f2d9ddfe8e020bc62557bb30f6cd398dfb4eb1c557061885f5e" ["shopee_promotion_id"]=> int(71195035) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "604cf0b7af0b7644a820496a" ["started_time"]=> int(1613667600000) ["expired_time"]=> int(1619974799000) ["aff_link"]=> string(216) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D71195035%26signature%3D4a0425f3046b2f2d9ddfe8e020bc62557bb30f6cd398dfb4eb1c557061885f5e%26voucherCode%3DMAMSMIN03" } [47]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "24-02-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "30-04-2021 23:59:59" ["title"]=> string(54) "[SHOPEE] Mã giảm 20000 đồng Bảo Ngọc Jewelry" ["slug"]=> string(61) "shopee-ma-giam-20000-dong-bao-ngoc-jewelry-BAON20K41617793153" ["content"]=> string(274) "None Giảm ngay ₫20.000 cho đơn hàng từ ₫399.000. Áp dụng đến 30-04-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(8) "BAON20K4" ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["discount"]=> string(5) "20000" ["category_name"]=> string(27) "Thời trang & Phụ kiện" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(141) "https://shopee.vn/search?promotionId=71509443&signature=777624cf3ca4fd69abc9dca01f96c4e3eed55b34c828e9b3d631c268490653c5&voucherCode=BAON20K4" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(127) "https://shopee.vn/voucher-details/BAON20K4/71509443/777624cf3ca4fd69abc9dca01f96c4e3eed55b34c828e9b3d631c268490653c5?action=use" ["percentage_used"]=> int(3) ["shopee_category"]=> string(20) "Bảo Ngọc Jewelry" ["shopee_signature"]=> string(64) "777624cf3ca4fd69abc9dca01f96c4e3eed55b34c828e9b3d631c268490653c5" ["shopee_promotion_id"]=> int(71509443) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "604e4303df01fa30cb3f9b94" ["started_time"]=> int(1614099600000) ["expired_time"]=> int(1619801999000) ["aff_link"]=> string(215) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D71509443%26signature%3D777624cf3ca4fd69abc9dca01f96c4e3eed55b34c828e9b3d631c268490653c5%26voucherCode%3DBAON20K4" } [48]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "02-03-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "31-05-2021 23:59:59" ["title"]=> string(49) "[SHOPEE] Mã giảm 10000 đồng Loli & The Wolf" ["slug"]=> string(59) "shopee-ma-giam-10000-dong-loli-the-wolf-LOLI100101617793156" ["content"]=> string(274) "None Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫100.000. Áp dụng đến 31-05-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(9) "LOLI10010" ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["discount"]=> string(5) "10000" ["category_name"]=> string(26) "Sức khỏe & Làm đẹp" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(142) "https://shopee.vn/search?promotionId=72191021&signature=85070b04b5d062f9ee9b2cecdb83a3d9a3266c813b21dda0e56fa4110a08d073&voucherCode=LOLI10010" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(128) "https://shopee.vn/voucher-details/LOLI10010/72191021/85070b04b5d062f9ee9b2cecdb83a3d9a3266c813b21dda0e56fa4110a08d073?action=use" ["percentage_used"]=> int(1) ["shopee_category"]=> string(15) "Loli & The Wolf" ["shopee_signature"]=> string(64) "85070b04b5d062f9ee9b2cecdb83a3d9a3266c813b21dda0e56fa4110a08d073" ["shopee_promotion_id"]=> int(72191021) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "604e4346eae651237671e742" ["started_time"]=> int(1614618000000) ["expired_time"]=> int(1622480399000) ["aff_link"]=> string(216) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D72191021%26signature%3D85070b04b5d062f9ee9b2cecdb83a3d9a3266c813b21dda0e56fa4110a08d073%26voucherCode%3DLOLI10010" } [49]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "05-02-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "01-05-2021 23:59:59" ["title"]=> string(45) "[SHOPEE] Mã giảm 100000 đồng Phukien911" ["slug"]=> string(57) "shopee-ma-giam-100000-dong-phukien911-NAMP999991617793157" ["content"]=> string(277) "None Giảm ngay ₫100.000 cho đơn hàng từ ₫3.000.000. Áp dụng đến 01-05-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(9) "NAMP99999" ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["discount"]=> string(6) "100000" ["category_name"]=> string(30) "Phụ kiện & Điện thoại" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(142) "https://shopee.vn/search?promotionId=70348416&signature=8681d2c96070b30820021ebbbc0f1e1ca5c4a51944aa3eb976d9f52964037e66&voucherCode=NAMP99999" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(128) "https://shopee.vn/voucher-details/NAMP99999/70348416/8681d2c96070b30820021ebbbc0f1e1ca5c4a51944aa3eb976d9f52964037e66?action=use" ["percentage_used"]=> int(0) ["shopee_category"]=> string(10) "Phukien911" ["shopee_signature"]=> string(64) "8681d2c96070b30820021ebbbc0f1e1ca5c4a51944aa3eb976d9f52964037e66" ["shopee_promotion_id"]=> int(70348416) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "604e4348eae651237671e743" ["started_time"]=> int(1612458000000) ["expired_time"]=> int(1619888399000) ["aff_link"]=> string(216) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D70348416%26signature%3D8681d2c96070b30820021ebbbc0f1e1ca5c4a51944aa3eb976d9f52964037e66%26voucherCode%3DNAMP99999" } [50]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "24-02-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "31-05-2021 23:59:59" ["title"]=> string(48) "[SHOPEE] Mã giảm 5% Decal dán tường Korea" ["slug"]=> string(61) "shopee-ma-giam-5-decal-dan-tuong-korea-SFP-715085931617793159" ["content"]=> string(289) "None Giảm ngay 5%, tối đa ₫50.000, cho đơn hàng từ ₫100.000. Áp dụng đến 31-05-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(12) "SFP-71508593" ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["discount"]=> string(4) "0.05" ["category_name"]=> string(26) "Nhà cửa & Đời sống" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(145) "https://shopee.vn/search?promotionId=71508593&signature=68c46e4c9a952196dcc80021da445eb54e5653ac6964d59f227257364ddc5a62&voucherCode=SFP-71508593" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(131) "https://shopee.vn/voucher-details/SFP-71508593/71508593/68c46e4c9a952196dcc80021da445eb54e5653ac6964d59f227257364ddc5a62?action=use" ["percentage_used"]=> int(1) ["shopee_category"]=> string(25) "Decal dán tường Korea" ["shopee_signature"]=> string(64) "68c46e4c9a952196dcc80021da445eb54e5653ac6964d59f227257364ddc5a62" ["shopee_promotion_id"]=> int(71508593) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "604e43a5a9374e6a7b1301e0" ["started_time"]=> int(1614099600000) ["expired_time"]=> int(1622480399000) ["aff_link"]=> string(219) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D71508593%26signature%3D68c46e4c9a952196dcc80021da445eb54e5653ac6964d59f227257364ddc5a62%26voucherCode%3DSFP-71508593" } [51]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "04-03-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "03-06-2021 23:59:59" ["title"]=> string(46) "[SHOPEE] Mã giảm 10000 đồng thebamboo.vn" ["slug"]=> string(57) "shopee-ma-giam-10000-dong-thebamboo-vn-THEB50001617793161" ["content"]=> string(273) "None Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫50.000. Áp dụng đến 03-06-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(8) "THEB5000" ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["discount"]=> string(5) "10000" ["category_name"]=> string(26) "Nhà cửa & Đời sống" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(141) "https://shopee.vn/search?promotionId=72426011&signature=dbe83e7f915be5cd993bb12d8297ef6463672132c506b1077c1f48a3e7a3dec6&voucherCode=THEB5000" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(127) "https://shopee.vn/voucher-details/THEB5000/72426011/dbe83e7f915be5cd993bb12d8297ef6463672132c506b1077c1f48a3e7a3dec6?action=use" ["percentage_used"]=> int(0) ["shopee_category"]=> string(12) "thebamboo.vn" ["shopee_signature"]=> string(64) "dbe83e7f915be5cd993bb12d8297ef6463672132c506b1077c1f48a3e7a3dec6" ["shopee_promotion_id"]=> int(72426011) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "604e43b3a9374e6a7b1301e3" ["started_time"]=> int(1614790800000) ["expired_time"]=> int(1622739599000) ["aff_link"]=> string(215) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D72426011%26signature%3Ddbe83e7f915be5cd993bb12d8297ef6463672132c506b1077c1f48a3e7a3dec6%26voucherCode%3DTHEB5000" } [52]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "01-02-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "30-04-2021 23:59:59" ["title"]=> string(40) "[SHOPEE] Mã giảm 10% Kính mắt Lily" ["slug"]=> string(48) "shopee-ma-giam-10-kinh-mat-lily-KINH101617793163" ["content"]=> string(290) "None Giảm ngay 10%, tối đa ₫30.000, cho đơn hàng từ ₫119.000. Áp dụng đến 30-04-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(6) "KINH10" ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["discount"]=> string(3) "0.1" ["category_name"]=> string(27) "Thời trang & Phụ kiện" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(139) "https://shopee.vn/search?promotionId=69910012&signature=c5e67a55dee137477b32b07944dc26677d245f74c8900bf4d61aaafdb05a9901&voucherCode=KINH10" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(125) "https://shopee.vn/voucher-details/KINH10/69910012/c5e67a55dee137477b32b07944dc26677d245f74c8900bf4d61aaafdb05a9901?action=use" ["percentage_used"]=> int(6) ["shopee_category"]=> string(16) "Kính mắt Lily" ["shopee_signature"]=> string(64) "c5e67a55dee137477b32b07944dc26677d245f74c8900bf4d61aaafdb05a9901" ["shopee_promotion_id"]=> int(69910012) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "604e45caeae651237671e759" ["started_time"]=> int(1612112400000) ["expired_time"]=> int(1619801999000) ["aff_link"]=> string(213) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D69910012%26signature%3Dc5e67a55dee137477b32b07944dc26677d245f74c8900bf4d61aaafdb05a9901%26voucherCode%3DKINH10" } [53]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "01-03-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "31-05-2021 23:59:59" ["title"]=> string(49) "[SHOPEE] Mã giảm 100000 đồng ALUTECHMACHINE" ["slug"]=> string(59) "shopee-ma-giam-100000-dong-alutechmachine-VN601001617793164" ["content"]=> string(277) "None Giảm ngay ₫100.000 cho đơn hàng từ ₫2.500.000. Áp dụng đến 31-05-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(7) "VN60100" ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["discount"]=> string(6) "100000" ["category_name"]=> string(26) "Nhà cửa & Đời sống" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(140) "https://shopee.vn/search?promotionId=72023629&signature=180b7819626d200397b9c7c1e48026c0410c6dd6f615b6bfe61692c51b7cab6f&voucherCode=VN60100" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(126) "https://shopee.vn/voucher-details/VN60100/72023629/180b7819626d200397b9c7c1e48026c0410c6dd6f615b6bfe61692c51b7cab6f?action=use" ["percentage_used"]=> int(0) ["shopee_category"]=> string(14) "ALUTECHMACHINE" ["shopee_signature"]=> string(64) "180b7819626d200397b9c7c1e48026c0410c6dd6f615b6bfe61692c51b7cab6f" ["shopee_promotion_id"]=> int(72023629) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "604ea4866556db7fa86014d5" ["started_time"]=> int(1614531600000) ["expired_time"]=> int(1622480399000) ["aff_link"]=> string(214) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D72023629%26signature%3D180b7819626d200397b9c7c1e48026c0410c6dd6f615b6bfe61692c51b7cab6f%26voucherCode%3DVN60100" } [54]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "23-01-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "26-04-2021 23:59:59" ["title"]=> string(54) "[SHOPEE] Mã giảm 100000 đồng NỘI ĐỊA TRUNGG" ["slug"]=> string(61) "shopee-ma-giam-100000-dong-noi-dia-trungg-PARI3DERC1617793166" ["content"]=> string(277) "None Giảm ngay ₫100.000 cho đơn hàng từ ₫5.000.000. Áp dụng đến 26-04-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(9) "PARI3DERC" ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["discount"]=> string(6) "100000" ["category_name"]=> string(30) "Phụ kiện & Điện thoại" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(142) "https://shopee.vn/search?promotionId=69288253&signature=665fd6dd55cc1660119dfc201c9ac4326efa67c76ec61b2bd983b6a7b5883e48&voucherCode=PARI3DERC" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(128) "https://shopee.vn/voucher-details/PARI3DERC/69288253/665fd6dd55cc1660119dfc201c9ac4326efa67c76ec61b2bd983b6a7b5883e48?action=use" ["percentage_used"]=> int(0) ["shopee_category"]=> string(19) "NỘI ĐỊA TRUNGG" ["shopee_signature"]=> string(64) "665fd6dd55cc1660119dfc201c9ac4326efa67c76ec61b2bd983b6a7b5883e48" ["shopee_promotion_id"]=> int(69288253) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "604ea4a4f69f9e297104db46" ["started_time"]=> int(1611334800000) ["expired_time"]=> int(1619456399000) ["aff_link"]=> string(216) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D69288253%26signature%3D665fd6dd55cc1660119dfc201c9ac4326efa67c76ec61b2bd983b6a7b5883e48%26voucherCode%3DPARI3DERC" } [55]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "09-03-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "31-05-2021 23:59:59" ["title"]=> string(57) "[SHOPEE] Mã giảm 44% Mầm Store - Quần Áo Trẻ Em" ["slug"]=> string(60) "shopee-ma-giam-44-mam-store-quan-ao-tre-em-HOAN44K1617793170" ["content"]=> string(289) "None Giảm ngay 44%, tối đa ₫20.000, cho đơn hàng từ ₫99.000. Áp dụng đến 31-05-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(7) "HOAN44K" ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["discount"]=> string(4) "0.44" ["category_name"]=> string(10) "Mẹ & bé" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(140) "https://shopee.vn/search?promotionId=72792014&signature=c9d2def612452cc1753bcda1c2e903da1d2fe1d47d0c215bb4324ebec0685b17&voucherCode=HOAN44K" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(126) "https://shopee.vn/voucher-details/HOAN44K/72792014/c9d2def612452cc1753bcda1c2e903da1d2fe1d47d0c215bb4324ebec0685b17?action=use" ["percentage_used"]=> int(9) ["shopee_category"]=> string(33) "Mầm Store - Quần Áo Trẻ Em" ["shopee_signature"]=> string(64) "c9d2def612452cc1753bcda1c2e903da1d2fe1d47d0c215bb4324ebec0685b17" ["shopee_promotion_id"]=> int(72792014) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "604edcb8694d6f492812d4c7" ["started_time"]=> int(1615222800000) ["expired_time"]=> int(1622480399000) ["aff_link"]=> string(214) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D72792014%26signature%3Dc9d2def612452cc1753bcda1c2e903da1d2fe1d47d0c215bb4324ebec0685b17%26voucherCode%3DHOAN44K" } [56]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "28-02-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "31-05-2021 23:59:59" ["title"]=> string(58) "[SHOPEE] Mã giảm 100000 đồng Vua Phụ Kiện - No.1" ["slug"]=> string(64) "shopee-ma-giam-100000-dong-vua-phu-kien-no-1-VUAPHUKI41617813203" ["content"]=> string(272) "Giảm ngay ₫100.000 cho đơn hàng từ ₫5.000.000. Áp dụng đến 31-05-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(9) "VUAPHUKI4" ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["discount"]=> string(6) "100000" ["category_name"]=> string(30) "Phụ kiện & Điện thoại" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(142) "https://shopee.vn/search?promotionId=71919363&signature=f9c90430eefc83fd8aefba1591147e8d0f738c0d4029d70a9eb41a0c48b1ecef&voucherCode=VUAPHUKI4" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(128) "https://shopee.vn/voucher-details/VUAPHUKI4/71919363/f9c90430eefc83fd8aefba1591147e8d0f738c0d4029d70a9eb41a0c48b1ecef?action=use" ["percentage_used"]=> int(0) ["shopee_category"]=> string(23) "Vua Phụ Kiện - No.1" ["shopee_signature"]=> string(64) "f9c90430eefc83fd8aefba1591147e8d0f738c0d4029d70a9eb41a0c48b1ecef" ["shopee_promotion_id"]=> int(71919363) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "604f5b2ebc00070066724723" ["started_time"]=> int(1614445200000) ["expired_time"]=> int(1622480399000) ["aff_link"]=> string(216) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D71919363%26signature%3Df9c90430eefc83fd8aefba1591147e8d0f738c0d4029d70a9eb41a0c48b1ecef%26voucherCode%3DVUAPHUKI4" } [57]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "23-01-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "26-04-2021 23:59:59" ["title"]=> string(59) "[SHOPEE] Mã giảm 100000 đồng nguyenlanhuongshoptredep" ["slug"]=> string(71) "shopee-ma-giam-100000-dong-nguyenlanhuongshoptredep-NGUYNNNNN1617793175" ["content"]=> string(277) "None Giảm ngay ₫100.000 cho đơn hàng từ ₫5.000.000. Áp dụng đến 26-04-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(9) "NGUYNNNNN" ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["discount"]=> string(6) "100000" ["category_name"]=> string(27) "Thời trang & Phụ kiện" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(142) "https://shopee.vn/search?promotionId=69283717&signature=fb1489e0b1220ee595dac260ce024e0d8edb33af33dd3ee62f3ae73cdbc92f55&voucherCode=NGUYNNNNN" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(128) "https://shopee.vn/voucher-details/NGUYNNNNN/69283717/fb1489e0b1220ee595dac260ce024e0d8edb33af33dd3ee62f3ae73cdbc92f55?action=use" ["percentage_used"]=> int(0) ["shopee_category"]=> string(24) "nguyenlanhuongshoptredep" ["shopee_signature"]=> string(64) "fb1489e0b1220ee595dac260ce024e0d8edb33af33dd3ee62f3ae73cdbc92f55" ["shopee_promotion_id"]=> int(69283717) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "604f5b50c1e9c87251472d52" ["started_time"]=> int(1611334800000) ["expired_time"]=> int(1619456399000) ["aff_link"]=> string(216) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D69283717%26signature%3Dfb1489e0b1220ee595dac260ce024e0d8edb33af33dd3ee62f3ae73cdbc92f55%26voucherCode%3DNGUYNNNNN" } [58]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "27-02-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "04-06-2021 23:59:59" ["title"]=> string(53) "[SHOPEE] Mã giảm 30% Mịn Decor - Chăn Ga Gối" ["slug"]=> string(62) "shopee-ma-giam-30-min-decor-chan-ga-goi-SFP-718121281617793179" ["content"]=> string(290) "None Giảm ngay 30%, tối đa ₫10.000, cho đơn hàng từ ₫150.000. Áp dụng đến 04-06-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(12) "SFP-71812128" ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["discount"]=> string(3) "0.3" ["category_name"]=> string(26) "Nhà cửa & Đời sống" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(145) "https://shopee.vn/search?promotionId=71812128&signature=f6c05ee64ede9e5f68ed40d01e77ea64ed27e09570ff4ada8d14a7a419ad301c&voucherCode=SFP-71812128" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(131) "https://shopee.vn/voucher-details/SFP-71812128/71812128/f6c05ee64ede9e5f68ed40d01e77ea64ed27e09570ff4ada8d14a7a419ad301c?action=use" ["percentage_used"]=> int(0) ["shopee_category"]=> string(28) "Mịn Decor - Chăn Ga Gối" ["shopee_signature"]=> string(64) "f6c05ee64ede9e5f68ed40d01e77ea64ed27e09570ff4ada8d14a7a419ad301c" ["shopee_promotion_id"]=> int(71812128) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "604f931c4f3a3c77d4388436" ["started_time"]=> int(1614358800000) ["expired_time"]=> int(1622825999000) ["aff_link"]=> string(219) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D71812128%26signature%3Df6c05ee64ede9e5f68ed40d01e77ea64ed27e09570ff4ada8d14a7a419ad301c%26voucherCode%3DSFP-71812128" } [59]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "23-01-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "26-04-2021 23:59:59" ["title"]=> string(52) "[SHOPEE] Mã giảm 100000 đồng shopnoidiatrunggg" ["slug"]=> string(64) "shopee-ma-giam-100000-dong-shopnoidiatrunggg-NGUYENEEE1617793181" ["content"]=> string(277) "None Giảm ngay ₫100.000 cho đơn hàng từ ₫2.000.000. Áp dụng đến 26-04-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(9) "NGUYENEEE" ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["discount"]=> string(6) "100000" ["category_name"]=> string(30) "Phụ kiện & Điện thoại" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(142) "https://shopee.vn/search?promotionId=69286255&signature=8460a1545b5c354330ce4b335bbd6d965e9bcc919badfbbc88ecf67cf3e14741&voucherCode=NGUYENEEE" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(128) "https://shopee.vn/voucher-details/NGUYENEEE/69286255/8460a1545b5c354330ce4b335bbd6d965e9bcc919badfbbc88ecf67cf3e14741?action=use" ["percentage_used"]=> int(0) ["shopee_category"]=> string(17) "shopnoidiatrunggg" ["shopee_signature"]=> string(64) "8460a1545b5c354330ce4b335bbd6d965e9bcc919badfbbc88ecf67cf3e14741" ["shopee_promotion_id"]=> int(69286255) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "604f93461036dc1fde7b7680" ["started_time"]=> int(1611334800000) ["expired_time"]=> int(1619456399000) ["aff_link"]=> string(216) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D69286255%26signature%3D8460a1545b5c354330ce4b335bbd6d965e9bcc919badfbbc88ecf67cf3e14741%26voucherCode%3DNGUYENEEE" } [60]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "13-03-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "17-06-2021 23:59:59" ["title"]=> string(45) "[SHOPEE] Mã giảm 20000 đồng TechWear.vn" ["slug"]=> string(60) "shopee-ma-giam-20000-dong-techwear-vn-SFP-731631101618071724" ["content"]=> string(271) "Giảm ngay ₫20.000 cho đơn hàng từ ₫1.000.000. Áp dụng đến 17-06-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(12) "SFP-73163110" ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["discount"]=> string(5) "20000" ["category_name"]=> string(27) "Điện tử & Công nghệ" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(145) "https://shopee.vn/search?promotionId=73163110&signature=9ac5d295743cdd0b2851fce6d2b4627994ac8f6306582fd185cf874d3abca846&voucherCode=SFP-73163110" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(131) "https://shopee.vn/voucher-details/SFP-73163110/73163110/9ac5d295743cdd0b2851fce6d2b4627994ac8f6306582fd185cf874d3abca846?action=use" ["percentage_used"]=> int(0) ["shopee_category"]=> string(11) "TechWear.vn" ["shopee_signature"]=> string(64) "9ac5d295743cdd0b2851fce6d2b4627994ac8f6306582fd185cf874d3abca846" ["shopee_promotion_id"]=> int(73163110) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "604f9355947f6e3a625b944a" ["started_time"]=> int(1615568400000) ["expired_time"]=> int(1623949199000) ["aff_link"]=> string(219) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D73163110%26signature%3D9ac5d295743cdd0b2851fce6d2b4627994ac8f6306582fd185cf874d3abca846%26voucherCode%3DSFP-73163110" } [61]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "19-02-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "23-05-2021 23:59:59" ["title"]=> string(55) "[SHOPEE] Mã giảm 5000 đồng Máy hút sữa Cmbear" ["slug"]=> string(60) "shopee-ma-giam-5000-dong-may-hut-sua-cmbear-MUCI5K1617793184" ["content"]=> string(273) "None Giảm ngay ₫5.000 cho đơn hàng từ ₫550.000. Áp dụng đến 23-05-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(6) "MUCI5K" ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["discount"]=> string(4) "5000" ["category_name"]=> string(10) "Mẹ & bé" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(139) "https://shopee.vn/search?promotionId=71206374&signature=4e8b62f9b51e45f1d5b8748d45e33340af986579ddc00befe3e5e678502a866f&voucherCode=MUCI5K" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(125) "https://shopee.vn/voucher-details/MUCI5K/71206374/4e8b62f9b51e45f1d5b8748d45e33340af986579ddc00befe3e5e678502a866f?action=use" ["percentage_used"]=> int(100) ["shopee_category"]=> string(22) "Máy hút sữa Cmbear" ["shopee_signature"]=> string(64) "4e8b62f9b51e45f1d5b8748d45e33340af986579ddc00befe3e5e678502a866f" ["shopee_promotion_id"]=> int(71206374) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "604faf851036dc1fde7b7690" ["started_time"]=> int(1613667600000) ["expired_time"]=> int(1621789199000) ["aff_link"]=> string(213) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D71206374%26signature%3D4e8b62f9b51e45f1d5b8748d45e33340af986579ddc00befe3e5e678502a866f%26voucherCode%3DMUCI5K" } [62]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "04-03-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "01-06-2021 23:59:59" ["title"]=> string(40) "[SHOPEE] Mã giảm 5% YOLO Fashion shop" ["slug"]=> string(54) "shopee-ma-giam-5-yolo-fashion-shop-HATHTRIAN1617793186" ["content"]=> string(289) "None Giảm ngay 5%, tối đa ₫100.000, cho đơn hàng từ ₫50.000. Áp dụng đến 01-06-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(9) "HATHTRIAN" ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["discount"]=> string(4) "0.05" ["category_name"]=> string(27) "Thời trang & Phụ kiện" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(142) "https://shopee.vn/search?promotionId=72406078&signature=5c250c537eb3eb085df1af98dfda0f442c3e2cf3cd0a923f876a66c48c4f793e&voucherCode=HATHTRIAN" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(128) "https://shopee.vn/voucher-details/HATHTRIAN/72406078/5c250c537eb3eb085df1af98dfda0f442c3e2cf3cd0a923f876a66c48c4f793e?action=use" ["percentage_used"]=> int(3) ["shopee_category"]=> string(17) "YOLO Fashion shop" ["shopee_signature"]=> string(64) "5c250c537eb3eb085df1af98dfda0f442c3e2cf3cd0a923f876a66c48c4f793e" ["shopee_promotion_id"]=> int(72406078) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "604fb4271036dc1fde7b7691" ["started_time"]=> int(1614790800000) ["expired_time"]=> int(1622566799000) ["aff_link"]=> string(216) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D72406078%26signature%3D5c250c537eb3eb085df1af98dfda0f442c3e2cf3cd0a923f876a66c48c4f793e%26voucherCode%3DHATHTRIAN" } [63]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "12-02-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "16-05-2021 23:59:59" ["title"]=> string(60) "[SHOPEE] Mã giảm 55% Thế giới phụ kiện - LATOSHOP" ["slug"]=> string(63) "shopee-ma-giam-55-the-gioi-phu-kien-latoshop-THEG55PT1617793188" ["content"]=> string(290) "None Giảm ngay 55%, tối đa ₫20.000, cho đơn hàng từ ₫599.000. Áp dụng đến 16-05-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(8) "THEG55PT" ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["discount"]=> string(4) "0.55" ["category_name"]=> string(30) "Phụ kiện & Điện thoại" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(141) "https://shopee.vn/search?promotionId=70792950&signature=51cc049a7f14bd2923d8d6330151cca646324d4c791e17d646a3fae36a850a6c&voucherCode=THEG55PT" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(127) "https://shopee.vn/voucher-details/THEG55PT/70792950/51cc049a7f14bd2923d8d6330151cca646324d4c791e17d646a3fae36a850a6c?action=use" ["percentage_used"]=> int(3) ["shopee_category"]=> string(36) "Thế giới phụ kiện - LATOSHOP" ["shopee_signature"]=> string(64) "51cc049a7f14bd2923d8d6330151cca646324d4c791e17d646a3fae36a850a6c" ["shopee_promotion_id"]=> int(70792950) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "60501288947f6e3a625b945e" ["started_time"]=> int(1613062800000) ["expired_time"]=> int(1621184399000) ["aff_link"]=> string(215) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D70792950%26signature%3D51cc049a7f14bd2923d8d6330151cca646324d4c791e17d646a3fae36a850a6c%26voucherCode%3DTHEG55PT" } [64]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "05-03-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "06-06-2021 23:59:59" ["title"]=> string(57) "[SHOPEE] Mã giảm 30000 đồng Tiệm Trà Lộc Vàng" ["slug"]=> string(63) "shopee-ma-giam-30000-dong-tiem-tra-loc-vang-HOAN000071617793190" ["content"]=> string(274) "None Giảm ngay ₫30.000 cho đơn hàng từ ₫299.000. Áp dụng đến 06-06-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(9) "HOAN00007" ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["discount"]=> string(5) "30000" ["category_name"]=> string(31) "Hàng tiêu dùng thực phẩm" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(142) "https://shopee.vn/search?promotionId=72502130&signature=e63e3cc1d30f4783deb5ab2d0419a714aae17dc7e80723e39b4be130660e46e6&voucherCode=HOAN00007" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(128) "https://shopee.vn/voucher-details/HOAN00007/72502130/e63e3cc1d30f4783deb5ab2d0419a714aae17dc7e80723e39b4be130660e46e6?action=use" ["percentage_used"]=> int(0) ["shopee_category"]=> string(23) "Tiệm Trà Lộc Vàng" ["shopee_signature"]=> string(64) "e63e3cc1d30f4783deb5ab2d0419a714aae17dc7e80723e39b4be130660e46e6" ["shopee_promotion_id"]=> int(72502130) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "6050e57ea12cbd6aab77c357" ["started_time"]=> int(1614877200000) ["expired_time"]=> int(1622998799000) ["aff_link"]=> string(216) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D72502130%26signature%3De63e3cc1d30f4783deb5ab2d0419a714aae17dc7e80723e39b4be130660e46e6%26voucherCode%3DHOAN00007" } [65]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "24-02-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "30-04-2021 23:59:59" ["title"]=> string(54) "[SHOPEE] Mã giảm 15000 đồng Bảo Ngọc Jewelry" ["slug"]=> string(61) "shopee-ma-giam-15000-dong-bao-ngoc-jewelry-BAON15K41617793191" ["content"]=> string(274) "None Giảm ngay ₫15.000 cho đơn hàng từ ₫349.000. Áp dụng đến 30-04-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(8) "BAON15K4" ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["discount"]=> string(5) "15000" ["category_name"]=> string(27) "Thời trang & Phụ kiện" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(141) "https://shopee.vn/search?promotionId=71509211&signature=c8a88055448db208313993c944febab451dd3c31ba11c16ba17aa59e7067264a&voucherCode=BAON15K4" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(127) "https://shopee.vn/voucher-details/BAON15K4/71509211/c8a88055448db208313993c944febab451dd3c31ba11c16ba17aa59e7067264a?action=use" ["percentage_used"]=> int(1) ["shopee_category"]=> string(20) "Bảo Ngọc Jewelry" ["shopee_signature"]=> string(64) "c8a88055448db208313993c944febab451dd3c31ba11c16ba17aa59e7067264a" ["shopee_promotion_id"]=> int(71509211) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "6050e581b3c70034fb4c9b0b" ["started_time"]=> int(1614099600000) ["expired_time"]=> int(1619801999000) ["aff_link"]=> string(215) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D71509211%26signature%3Dc8a88055448db208313993c944febab451dd3c31ba11c16ba17aa59e7067264a%26voucherCode%3DBAON15K4" } [66]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "03-02-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "08-05-2021 23:59:59" ["title"]=> string(45) "[SHOPEE] Mã giảm 30000 đồng houglamn.vn" ["slug"]=> string(57) "shopee-ma-giam-30000-dong-houglamn-vn-HOUGHUAIN1617793193" ["content"]=> string(274) "None Giảm ngay ₫30.000 cho đơn hàng từ ₫990.000. Áp dụng đến 08-05-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(9) "HOUGHUAIN" ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["discount"]=> string(5) "30000" ["category_name"]=> string(26) "Nhà cửa & Đời sống" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(142) "https://shopee.vn/search?promotionId=70163666&signature=81227e8da0a9ac513329945b07e1e3b1b1a4178f538275bc80f3fb58b35d3b11&voucherCode=HOUGHUAIN" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(128) "https://shopee.vn/voucher-details/HOUGHUAIN/70163666/81227e8da0a9ac513329945b07e1e3b1b1a4178f538275bc80f3fb58b35d3b11?action=use" ["percentage_used"]=> int(0) ["shopee_category"]=> string(11) "houglamn.vn" ["shopee_signature"]=> string(64) "81227e8da0a9ac513329945b07e1e3b1b1a4178f538275bc80f3fb58b35d3b11" ["shopee_promotion_id"]=> int(70163666) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "6050e5a8a12cbd6aab77c35d" ["started_time"]=> int(1612285200000) ["expired_time"]=> int(1620493199000) ["aff_link"]=> string(216) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D70163666%26signature%3D81227e8da0a9ac513329945b07e1e3b1b1a4178f538275bc80f3fb58b35d3b11%26voucherCode%3DHOUGHUAIN" } [67]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "06-03-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "08-06-2021 23:59:59" ["title"]=> string(57) "[SHOPEE] Mã giảm 30000 đồng Tiệm Trà Lộc Vàng" ["slug"]=> string(63) "shopee-ma-giam-30000-dong-tiem-tra-loc-vang-HOAN30K211617794601" ["content"]=> string(274) "None Giảm ngay ₫30.000 cho đơn hàng từ ₫300.000. Áp dụng đến 08-06-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(9) "HOAN30K21" ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["discount"]=> string(5) "30000" ["category_name"]=> string(31) "Hàng tiêu dùng thực phẩm" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(142) "https://shopee.vn/search?promotionId=72166677&signature=9974ff464b6d4bb1faa8620fc93031e4063b9cff21646493a6d0e6e80a4311d4&voucherCode=HOAN30K21" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(128) "https://shopee.vn/voucher-details/HOAN30K21/72166677/9974ff464b6d4bb1faa8620fc93031e4063b9cff21646493a6d0e6e80a4311d4?action=use" ["percentage_used"]=> int(8) ["shopee_category"]=> string(23) "Tiệm Trà Lộc Vàng" ["shopee_signature"]=> string(64) "9974ff464b6d4bb1faa8620fc93031e4063b9cff21646493a6d0e6e80a4311d4" ["shopee_promotion_id"]=> int(72166677) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "6050e5aca12cbd6aab77c35e" ["started_time"]=> int(1614963600000) ["expired_time"]=> int(1623171599000) ["aff_link"]=> string(216) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D72166677%26signature%3D9974ff464b6d4bb1faa8620fc93031e4063b9cff21646493a6d0e6e80a4311d4%26voucherCode%3DHOAN30K21" } [68]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "15-03-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "19-06-2021 23:59:59" ["title"]=> string(37) "[SHOPEE] Mã giảm 2% MonMonOfficial" ["slug"]=> string(54) "shopee-ma-giam-2-monmonofficial-SFP-732862121617794603" ["content"]=> string(266) "None Giảm ngay 2% cho đơn hàng từ ₫50.000. Áp dụng đến 19-06-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(12) "SFP-73286212" ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["discount"]=> string(4) "0.02" ["category_name"]=> string(26) "Nhà cửa & Đời sống" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(145) "https://shopee.vn/search?promotionId=73286212&signature=786b2f87739804d920762e9638743a10a0ef062143a2d6f7a9226c33e9182931&voucherCode=SFP-73286212" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(131) "https://shopee.vn/voucher-details/SFP-73286212/73286212/786b2f87739804d920762e9638743a10a0ef062143a2d6f7a9226c33e9182931?action=use" ["percentage_used"]=> int(0) ["shopee_category"]=> string(14) "MonMonOfficial" ["shopee_signature"]=> string(64) "786b2f87739804d920762e9638743a10a0ef062143a2d6f7a9226c33e9182931" ["shopee_promotion_id"]=> int(73286212) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "6050e5afb3c70034fb4c9b13" ["started_time"]=> int(1615741200000) ["expired_time"]=> int(1624121999000) ["aff_link"]=> string(219) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D73286212%26signature%3D786b2f87739804d920762e9638743a10a0ef062143a2d6f7a9226c33e9182931%26voucherCode%3DSFP-73286212" } [69]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "28-02-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "07-05-2021 23:59:59" ["title"]=> string(58) "[SHOPEE] Mã giảm 99% BÁNH TRÁNG ABI SNACK VIỆT NAM." ["slug"]=> string(67) "shopee-ma-giam-99-banh-trang-abi-snack-viet-nam-THAN123391617794606" ["content"]=> string(290) "None Giảm ngay 99%, tối đa ₫20.000, cho đơn hàng từ ₫300.000. Áp dụng đến 07-05-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(9) "THAN12339" ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["discount"]=> string(4) "0.99" ["category_name"]=> string(31) "Hàng tiêu dùng thực phẩm" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(142) "https://shopee.vn/search?promotionId=71898198&signature=81c7f2bd6960f83ace9705d0f3a15f52e262c4dcc67fb0613873c386a6ce7c17&voucherCode=THAN12339" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(128) "https://shopee.vn/voucher-details/THAN12339/71898198/81c7f2bd6960f83ace9705d0f3a15f52e262c4dcc67fb0613873c386a6ce7c17?action=use" ["percentage_used"]=> int(100) ["shopee_category"]=> string(34) "BÁNH TRÁNG ABI SNACK VIỆT NAM." ["shopee_signature"]=> string(64) "81c7f2bd6960f83ace9705d0f3a15f52e262c4dcc67fb0613873c386a6ce7c17" ["shopee_promotion_id"]=> int(71898198) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "6050e5e218c5bf3cea135054" ["started_time"]=> int(1614445200000) ["expired_time"]=> int(1620406799000) ["aff_link"]=> string(216) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D71898198%26signature%3D81c7f2bd6960f83ace9705d0f3a15f52e262c4dcc67fb0613873c386a6ce7c17%26voucherCode%3DTHAN12339" } [70]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "23-01-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "26-04-2021 23:59:59" ["title"]=> string(64) "[SHOPEE] Mã giảm 100000 đồng SHOP PHỤ KIỆN GIÁ GỐCC" ["slug"]=> string(69) "shopee-ma-giam-100000-dong-shop-phu-kien-gia-gocc-NGUY12CS11617794608" ["content"]=> string(277) "None Giảm ngay ₫100.000 cho đơn hàng từ ₫3.000.000. Áp dụng đến 26-04-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(9) "NGUY12CS1" ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["discount"]=> string(6) "100000" ["category_name"]=> string(5) "Khác" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(142) "https://shopee.vn/search?promotionId=69287171&signature=a673462b60dd90d470511d24e1ac414fa5419d8817dc002976db290dba54dcd8&voucherCode=NGUY12CS1" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(128) "https://shopee.vn/voucher-details/NGUY12CS1/69287171/a673462b60dd90d470511d24e1ac414fa5419d8817dc002976db290dba54dcd8?action=use" ["percentage_used"]=> int(0) ["shopee_category"]=> string(29) "SHOP PHỤ KIỆN GIÁ GỐCC" ["shopee_signature"]=> string(64) "a673462b60dd90d470511d24e1ac414fa5419d8817dc002976db290dba54dcd8" ["shopee_promotion_id"]=> int(69287171) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "6051bd6238bacc047a625422" ["started_time"]=> int(1611334800000) ["expired_time"]=> int(1619456399000) ["aff_link"]=> string(216) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D69287171%26signature%3Da673462b60dd90d470511d24e1ac414fa5419d8817dc002976db290dba54dcd8%26voucherCode%3DNGUY12CS1" } [71]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "26-02-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "26-05-2021 23:59:59" ["title"]=> string(57) "[SHOPEE] Mã giảm 100000 đồng Shop Rẻ Thế À .Vn" ["slug"]=> string(63) "shopee-ma-giam-100000-dong-shop-re-the-a-vn-RETHEAVIP1617794610" ["content"]=> string(278) "None Giảm ngay ₫100.000 cho đơn hàng từ ₫10.000.000. Áp dụng đến 26-05-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(9) "RETHEAVIP" ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["discount"]=> string(6) "100000" ["category_name"]=> string(40) "Sách & Văn phòng phẩm & Quà tặng" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(142) "https://shopee.vn/search?promotionId=71749203&signature=ddb02a92f0ab2fba69c2a4ab6caf99fba13e1a2e3061b8a82fa61371ce9be8ae&voucherCode=RETHEAVIP" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(128) "https://shopee.vn/voucher-details/RETHEAVIP/71749203/ddb02a92f0ab2fba69c2a4ab6caf99fba13e1a2e3061b8a82fa61371ce9be8ae?action=use" ["percentage_used"]=> int(0) ["shopee_category"]=> string(22) "Shop Rẻ Thế À .Vn" ["shopee_signature"]=> string(64) "ddb02a92f0ab2fba69c2a4ab6caf99fba13e1a2e3061b8a82fa61371ce9be8ae" ["shopee_promotion_id"]=> int(71749203) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "6051c4a61e9b8216301df152" ["started_time"]=> int(1614272400000) ["expired_time"]=> int(1622048399000) ["aff_link"]=> string(216) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D71749203%26signature%3Dddb02a92f0ab2fba69c2a4ab6caf99fba13e1a2e3061b8a82fa61371ce9be8ae%26voucherCode%3DRETHEAVIP" } [72]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "23-02-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "30-04-2021 23:59:59" ["title"]=> string(58) "[SHOPEE] Mã giảm 12% Bigmaxs'teen- ỐP ĐIỆN THOẠI" ["slug"]=> string(62) "shopee-ma-giam-12-bigmaxs-teen-op-dien-thoai-BIGM5001617794615" ["content"]=> string(290) "None Giảm ngay 12%, tối đa ₫20.000, cho đơn hàng từ ₫500.000. Áp dụng đến 30-04-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(7) "BIGM500" ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["discount"]=> string(4) "0.12" ["category_name"]=> string(30) "Phụ kiện & Điện thoại" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(140) "https://shopee.vn/search?promotionId=71474437&signature=89356d305665e2af1b1b3fdb0602f838cd80a26bf7e6734d0d68b0d99aa72835&voucherCode=BIGM500" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(126) "https://shopee.vn/voucher-details/BIGM500/71474437/89356d305665e2af1b1b3fdb0602f838cd80a26bf7e6734d0d68b0d99aa72835?action=use" ["percentage_used"]=> int(0) ["shopee_category"]=> string(34) "Bigmaxs'teen- ỐP ĐIỆN THOẠI" ["shopee_signature"]=> string(64) "89356d305665e2af1b1b3fdb0602f838cd80a26bf7e6734d0d68b0d99aa72835" ["shopee_promotion_id"]=> int(71474437) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "605310b08cea99023e43b623" ["started_time"]=> int(1614013200000) ["expired_time"]=> int(1619801999000) ["aff_link"]=> string(214) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D71474437%26signature%3D89356d305665e2af1b1b3fdb0602f838cd80a26bf7e6734d0d68b0d99aa72835%26voucherCode%3DBIGM500" } [73]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "03-03-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "04-06-2021 23:59:59" ["title"]=> string(57) "[SHOPEE] Mã giảm 100000 đồng Trường Thành Plaza" ["slug"]=> string(61) "shopee-ma-giam-100000-dong-truong-thanh-plaza-GIADR1617793213" ["content"]=> string(277) "None Giảm ngay ₫100.000 cho đơn hàng từ ₫1.500.000. Áp dụng đến 04-06-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(5) "GIADR" ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["discount"]=> string(6) "100000" ["category_name"]=> string(26) "Nhà cửa & Đời sống" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(138) "https://shopee.vn/search?promotionId=72284242&signature=92132871784c7b78ca00e36be2a062d9c672a1139d33c59b314242d6a18d0d7f&voucherCode=GIADR" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(124) "https://shopee.vn/voucher-details/GIADR/72284242/92132871784c7b78ca00e36be2a062d9c672a1139d33c59b314242d6a18d0d7f?action=use" ["percentage_used"]=> int(0) ["shopee_category"]=> string(22) "Trường Thành Plaza" ["shopee_signature"]=> string(64) "92132871784c7b78ca00e36be2a062d9c672a1139d33c59b314242d6a18d0d7f" ["shopee_promotion_id"]=> int(72284242) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "605319faed2d56241f1166b2" ["started_time"]=> int(1614704400000) ["expired_time"]=> int(1622825999000) ["aff_link"]=> string(212) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D72284242%26signature%3D92132871784c7b78ca00e36be2a062d9c672a1139d33c59b314242d6a18d0d7f%26voucherCode%3DGIADR" } [74]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "05-03-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "31-05-2021 23:59:59" ["title"]=> string(32) "[SHOPEE] Mã giảm 10% May Noka" ["slug"]=> string(45) "shopee-ma-giam-10-may-noka-DUNG10301617793215" ["content"]=> string(290) "None Giảm ngay 10%, tối đa ₫30.000, cho đơn hàng từ ₫150.000. Áp dụng đến 31-05-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(8) "DUNG1030" ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["discount"]=> string(3) "0.1" ["category_name"]=> string(27) "Thời trang & Phụ kiện" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(141) "https://shopee.vn/search?promotionId=72492263&signature=4f4f8875747935188ce839b3c56ca65637ef03da607a3b17cb70610fc9e3f0cd&voucherCode=DUNG1030" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(127) "https://shopee.vn/voucher-details/DUNG1030/72492263/4f4f8875747935188ce839b3c56ca65637ef03da607a3b17cb70610fc9e3f0cd?action=use" ["percentage_used"]=> int(0) ["shopee_category"]=> string(8) "May Noka" ["shopee_signature"]=> string(64) "4f4f8875747935188ce839b3c56ca65637ef03da607a3b17cb70610fc9e3f0cd" ["shopee_promotion_id"]=> int(72492263) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "6053876c77b1415381684083" ["started_time"]=> int(1614877200000) ["expired_time"]=> int(1622480399000) ["aff_link"]=> string(215) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D72492263%26signature%3D4f4f8875747935188ce839b3c56ca65637ef03da607a3b17cb70610fc9e3f0cd%26voucherCode%3DDUNG1030" } [75]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "09-03-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "09-06-2021 23:59:59" ["title"]=> string(57) "[SHOPEE] Mã giảm 10% SIÊU THỊ CHO MẸ VÀ BÉ YÊU" ["slug"]=> string(60) "shopee-ma-giam-10-sieu-thi-cho-me-va-be-yeu-SIEUGG1617793217" ["content"]=> string(290) "None Giảm ngay 10%, tối đa ₫30.000, cho đơn hàng từ ₫120.000. Áp dụng đến 09-06-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(6) "SIEUGG" ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["discount"]=> string(3) "0.1" ["category_name"]=> string(10) "Mẹ & bé" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(139) "https://shopee.vn/search?promotionId=72811616&signature=7440db970babe35caf3daa3146c5bf5292325ce0e315985f87af911f73b7528b&voucherCode=SIEUGG" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(125) "https://shopee.vn/voucher-details/SIEUGG/72811616/7440db970babe35caf3daa3146c5bf5292325ce0e315985f87af911f73b7528b?action=use" ["percentage_used"]=> int(2) ["shopee_category"]=> string(33) "SIÊU THỊ CHO MẸ VÀ BÉ YÊU" ["shopee_signature"]=> string(64) "7440db970babe35caf3daa3146c5bf5292325ce0e315985f87af911f73b7528b" ["shopee_promotion_id"]=> int(72811616) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "605387761020333f4d12641f" ["started_time"]=> int(1615222800000) ["expired_time"]=> int(1623257999000) ["aff_link"]=> string(213) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D72811616%26signature%3D7440db970babe35caf3daa3146c5bf5292325ce0e315985f87af911f73b7528b%26voucherCode%3DSIEUGG" } [76]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "15-03-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "31-05-2021 23:59:59" ["title"]=> string(30) "[SHOPEE] Mã giảm 15% PenPro" ["slug"]=> string(44) "shopee-ma-giam-15-penpro-PENPSALE31617793219" ["content"]=> string(290) "None Giảm ngay 15%, tối đa ₫20.000, cho đơn hàng từ ₫350.000. Áp dụng đến 31-05-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(9) "PENPSALE3" ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["discount"]=> string(4) "0.15" ["category_name"]=> string(40) "Sách & Văn phòng phẩm & Quà tặng" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(142) "https://shopee.vn/search?promotionId=73245479&signature=da0c2dfbaf33891e4a5065ed5dba8e11d9d152349b81401cd1fe275c7fa0ed62&voucherCode=PENPSALE3" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(128) "https://shopee.vn/voucher-details/PENPSALE3/73245479/da0c2dfbaf33891e4a5065ed5dba8e11d9d152349b81401cd1fe275c7fa0ed62?action=use" ["percentage_used"]=> int(0) ["shopee_category"]=> string(6) "PenPro" ["shopee_signature"]=> string(64) "da0c2dfbaf33891e4a5065ed5dba8e11d9d152349b81401cd1fe275c7fa0ed62" ["shopee_promotion_id"]=> int(73245479) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "605387a5ac354318101a9440" ["started_time"]=> int(1615741200000) ["expired_time"]=> int(1622480399000) ["aff_link"]=> string(216) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D73245479%26signature%3Dda0c2dfbaf33891e4a5065ed5dba8e11d9d152349b81401cd1fe275c7fa0ed62%26voucherCode%3DPENPSALE3" } [77]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "28-02-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "28-05-2021 23:59:59" ["title"]=> string(43) "[SHOPEE] Mã giảm 20000 đồng SKY WATCH" ["slug"]=> string(52) "shopee-ma-giam-20000-dong-sky-watch-SKYF201617793222" ["content"]=> string(274) "None Giảm ngay ₫20.000 cho đơn hàng từ ₫295.000. Áp dụng đến 28-05-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(6) "SKYF20" ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["discount"]=> string(5) "20000" ["category_name"]=> string(27) "Thời trang & Phụ kiện" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(139) "https://shopee.vn/search?promotionId=71899904&signature=0ccbcafe1c44143757f1e0dbf4015a5f0ffa5acc2886b03a4ef4cb0dbbf27066&voucherCode=SKYF20" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(125) "https://shopee.vn/voucher-details/SKYF20/71899904/0ccbcafe1c44143757f1e0dbf4015a5f0ffa5acc2886b03a4ef4cb0dbbf27066?action=use" ["percentage_used"]=> int(3) ["shopee_category"]=> string(9) "SKY WATCH" ["shopee_signature"]=> string(64) "0ccbcafe1c44143757f1e0dbf4015a5f0ffa5acc2886b03a4ef4cb0dbbf27066" ["shopee_promotion_id"]=> int(71899904) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "605387ae77b1415381684088" ["started_time"]=> int(1614445200000) ["expired_time"]=> int(1622221199000) ["aff_link"]=> string(213) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D71899904%26signature%3D0ccbcafe1c44143757f1e0dbf4015a5f0ffa5acc2886b03a4ef4cb0dbbf27066%26voucherCode%3DSKYF20" } [78]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "20-02-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "30-04-2021 23:59:59" ["title"]=> string(51) "[SHOPEE] Mã giảm 40% Link Shop - Áo thun Unisex" ["slug"]=> string(62) "shopee-ma-giam-40-link-shop-ao-thun-unisex-LINKT24011617793226" ["content"]=> string(290) "None Giảm ngay 40%, tối đa ₫20.000, cho đơn hàng từ ₫350.000. Áp dụng đến 30-04-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(9) "LINKT2401" ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["discount"]=> string(3) "0.4" ["category_name"]=> string(27) "Thời trang & Phụ kiện" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(142) "https://shopee.vn/search?promotionId=71239576&signature=b2df3b8f05a83f49b8b30f9c8a8898efa9c83225e05ec740648ea853087d4486&voucherCode=LINKT2401" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(128) "https://shopee.vn/voucher-details/LINKT2401/71239576/b2df3b8f05a83f49b8b30f9c8a8898efa9c83225e05ec740648ea853087d4486?action=use" ["percentage_used"]=> int(0) ["shopee_category"]=> string(27) "Link Shop - Áo thun Unisex" ["shopee_signature"]=> string(64) "b2df3b8f05a83f49b8b30f9c8a8898efa9c83225e05ec740648ea853087d4486" ["shopee_promotion_id"]=> int(71239576) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "60538a261020333f4d126438" ["started_time"]=> int(1613754000000) ["expired_time"]=> int(1619801999000) ["aff_link"]=> string(216) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D71239576%26signature%3Db2df3b8f05a83f49b8b30f9c8a8898efa9c83225e05ec740648ea853087d4486%26voucherCode%3DLINKT2401" } [79]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "26-01-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "02-05-2021 23:59:59" ["title"]=> string(49) "[SHOPEE] Mã giảm 44% TẠP HÓA MỸ PHẨM PN" ["slug"]=> string(59) "shopee-ma-giam-44-tap-hoa-my-pham-pn-SFP-694979731617793228" ["content"]=> string(289) "None Giảm ngay 44%, tối đa ₫5.000, cho đơn hàng từ ₫250.000. Áp dụng đến 03-05-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(12) "SFP-69497973" ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["discount"]=> string(4) "0.44" ["category_name"]=> string(26) "Sức khỏe & Làm đẹp" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(145) "https://shopee.vn/search?promotionId=69497973&signature=d8275af1c2cd7696694caf73d0206f17b3148b5aa8dab4054301250191c290b9&voucherCode=SFP-69497973" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(131) "https://shopee.vn/voucher-details/SFP-69497973/69497973/d8275af1c2cd7696694caf73d0206f17b3148b5aa8dab4054301250191c290b9?action=use" ["percentage_used"]=> int(0) ["shopee_category"]=> string(25) "TẠP HÓA MỸ PHẨM PN" ["shopee_signature"]=> string(64) "d8275af1c2cd7696694caf73d0206f17b3148b5aa8dab4054301250191c290b9" ["shopee_promotion_id"]=> int(69497973) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "60541308a476a52e8145ae26" ["started_time"]=> int(1611594000000) ["expired_time"]=> int(1619974799000) ["aff_link"]=> string(219) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D69497973%26signature%3Dd8275af1c2cd7696694caf73d0206f17b3148b5aa8dab4054301250191c290b9%26voucherCode%3DSFP-69497973" } [80]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "09-03-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "30-04-2021 23:59:59" ["title"]=> string(32) "[SHOPEE] Mã giảm 44% moehn.vn" ["slug"]=> string(44) "shopee-ma-giam-44-moehn-vn-MOEH44F1617793230" ["content"]=> string(284) "None Giảm ngay 44%, tối đa ₫10.000, cho đơn hàng từ ₫0. Áp dụng đến 30-04-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(7) "MOEH44F" ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["discount"]=> string(4) "0.44" ["category_name"]=> string(27) "Thời trang & Phụ kiện" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(140) "https://shopee.vn/search?promotionId=72789470&signature=d52cab77239379ee78455dfecb38250815aee8df516bdb3ed05a58c3176d7331&voucherCode=MOEH44F" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(126) "https://shopee.vn/voucher-details/MOEH44F/72789470/d52cab77239379ee78455dfecb38250815aee8df516bdb3ed05a58c3176d7331?action=use" ["percentage_used"]=> int(32) ["shopee_category"]=> string(8) "moehn.vn" ["shopee_signature"]=> string(64) "d52cab77239379ee78455dfecb38250815aee8df516bdb3ed05a58c3176d7331" ["shopee_promotion_id"]=> int(72789470) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "60541345bbbee34423744855" ["started_time"]=> int(1615222800000) ["expired_time"]=> int(1619801999000) ["aff_link"]=> string(214) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D72789470%26signature%3Dd52cab77239379ee78455dfecb38250815aee8df516bdb3ed05a58c3176d7331%26voucherCode%3DMOEH44F" } [81]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "22-02-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "01-05-2021 23:59:59" ["title"]=> string(44) "[SHOPEE] Mã giảm 20000 đồng Chii House" ["slug"]=> string(54) "shopee-ma-giam-20000-dong-chii-house-CHII0031617793232" ["content"]=> string(274) "None Giảm ngay ₫20.000 cho đơn hàng từ ₫499.000. Áp dụng đến 01-05-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(7) "CHII003" ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["discount"]=> string(5) "20000" ["category_name"]=> string(0) "" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(140) "https://shopee.vn/search?promotionId=71370243&signature=7997356d02d50aab7a9a211219beec5c12ab43935bdb51e583000da2f74541b3&voucherCode=CHII003" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(126) "https://shopee.vn/voucher-details/CHII003/71370243/7997356d02d50aab7a9a211219beec5c12ab43935bdb51e583000da2f74541b3?action=use" ["percentage_used"]=> int(0) ["shopee_category"]=> string(10) "Chii House" ["shopee_signature"]=> string(64) "7997356d02d50aab7a9a211219beec5c12ab43935bdb51e583000da2f74541b3" ["shopee_promotion_id"]=> int(71370243) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "60545b76530fc615a6744093" ["started_time"]=> int(1613926800000) ["expired_time"]=> int(1619888399000) ["aff_link"]=> string(214) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D71370243%26signature%3D7997356d02d50aab7a9a211219beec5c12ab43935bdb51e583000da2f74541b3%26voucherCode%3DCHII003" } [82]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "11-03-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "31-05-2021 23:59:59" ["title"]=> string(67) "[SHOPEE] Mã giảm 10000 đồng 2mama - Đầm Bầu Thiết Kế" ["slug"]=> string(67) "shopee-ma-giam-10000-dong-2mama-dam-bau-thiet-ke-2MAMA10K1617793233" ["content"]=> string(274) "None Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫500.000. Áp dụng đến 31-05-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(8) "2MAMA10K" ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["discount"]=> string(5) "10000" ["category_name"]=> string(0) "" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(141) "https://shopee.vn/search?promotionId=73021702&signature=05bb26f4041f267add43fa3254ef6f549f0548b974e703619ef21b5ddf943056&voucherCode=2MAMA10K" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(127) "https://shopee.vn/voucher-details/2MAMA10K/73021702/05bb26f4041f267add43fa3254ef6f549f0548b974e703619ef21b5ddf943056?action=use" ["percentage_used"]=> int(0) ["shopee_category"]=> string(33) "2mama - Đầm Bầu Thiết Kế" ["shopee_signature"]=> string(64) "05bb26f4041f267add43fa3254ef6f549f0548b974e703619ef21b5ddf943056" ["shopee_promotion_id"]=> int(73021702) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "6054da61a47dc00c3355e825" ["started_time"]=> int(1615395600000) ["expired_time"]=> int(1622480399000) ["aff_link"]=> string(215) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D73021702%26signature%3D05bb26f4041f267add43fa3254ef6f549f0548b974e703619ef21b5ddf943056%26voucherCode%3D2MAMA10K" } [83]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "28-02-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "30-04-2021 23:59:59" ["title"]=> string(49) "[SHOPEE] Mã giảm 10000 đồng Camera 360 wifi" ["slug"]=> string(60) "shopee-ma-giam-10000-dong-camera-360-wifi-TRONNTHT1617793235" ["content"]=> string(274) "None Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫600.000. Áp dụng đến 30-04-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(8) "TRONNTHT" ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["discount"]=> string(5) "10000" ["category_name"]=> string(0) "" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(141) "https://shopee.vn/search?promotionId=71894114&signature=cb6323d15137e14004a4794f605ebdd6da79d2edc6faea9eb40767066b84a7c5&voucherCode=TRONNTHT" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(127) "https://shopee.vn/voucher-details/TRONNTHT/71894114/cb6323d15137e14004a4794f605ebdd6da79d2edc6faea9eb40767066b84a7c5?action=use" ["percentage_used"]=> int(2) ["shopee_category"]=> string(15) "Camera 360 wifi" ["shopee_signature"]=> string(64) "cb6323d15137e14004a4794f605ebdd6da79d2edc6faea9eb40767066b84a7c5" ["shopee_promotion_id"]=> int(71894114) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "6054da7a98fb52618f1eb9f3" ["started_time"]=> int(1614445200000) ["expired_time"]=> int(1619801999000) ["aff_link"]=> string(215) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D71894114%26signature%3Dcb6323d15137e14004a4794f605ebdd6da79d2edc6faea9eb40767066b84a7c5%26voucherCode%3DTRONNTHT" } [84]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "16-03-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "16-04-2021 23:59:59" ["title"]=> string(44) "[SHOPEE] Mã giảm 20000 đồng Tinhocnasa" ["slug"]=> string(55) "shopee-ma-giam-20000-dong-tinhocnasa-TINHN20K1617793237" ["content"]=> string(274) "None Giảm ngay ₫20.000 cho đơn hàng từ ₫299.000. Áp dụng đến 16-04-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(8) "TINHN20K" ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["discount"]=> string(5) "20000" ["category_name"]=> string(0) "" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(141) "https://shopee.vn/search?promotionId=73364233&signature=3df8d85bf862774d9bbbce25b0083d9001ceadab2f2698d00a0327282a8c711f&voucherCode=TINHN20K" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(127) "https://shopee.vn/voucher-details/TINHN20K/73364233/3df8d85bf862774d9bbbce25b0083d9001ceadab2f2698d00a0327282a8c711f?action=use" ["percentage_used"]=> int(1) ["shopee_category"]=> string(10) "Tinhocnasa" ["shopee_signature"]=> string(64) "3df8d85bf862774d9bbbce25b0083d9001ceadab2f2698d00a0327282a8c711f" ["shopee_promotion_id"]=> int(73364233) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "6054dac598fb52618f1eb9fa" ["started_time"]=> int(1615827600000) ["expired_time"]=> int(1618592399000) ["aff_link"]=> string(215) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D73364233%26signature%3D3df8d85bf862774d9bbbce25b0083d9001ceadab2f2698d00a0327282a8c711f%26voucherCode%3DTINHN20K" } [85]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "31-03-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "30-04-2021 23:59:59" ["title"]=> string(45) "[SHOPEE] Mã giảm 7% Masta.vn (Apple Store)" ["slug"]=> string(56) "shopee-ma-giam-7-masta-vn-apple-store-VUTH21T41617793239" ["content"]=> string(289) "None Giảm ngay 7%, tối đa ₫30.000, cho đơn hàng từ ₫200.000. Áp dụng đến 30-04-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(8) "VUTH21T4" ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["discount"]=> string(4) "0.07" ["category_name"]=> string(0) "" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(141) "https://shopee.vn/search?promotionId=72818179&signature=3374df55fc3d95f80b890ffe766cab4d67d23c3f254ecbf85c41b0a91338361e&voucherCode=VUTH21T4" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(127) "https://shopee.vn/voucher-details/VUTH21T4/72818179/3374df55fc3d95f80b890ffe766cab4d67d23c3f254ecbf85c41b0a91338361e?action=use" ["percentage_used"]=> int(0) ["shopee_category"]=> string(22) "Masta.vn (Apple Store)" ["shopee_signature"]=> string(64) "3374df55fc3d95f80b890ffe766cab4d67d23c3f254ecbf85c41b0a91338361e" ["shopee_promotion_id"]=> int(72818179) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "6054db097ac94d5baf27f5ca" ["started_time"]=> int(1617123600000) ["expired_time"]=> int(1619801999000) ["aff_link"]=> string(215) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D72818179%26signature%3D3374df55fc3d95f80b890ffe766cab4d67d23c3f254ecbf85c41b0a91338361e%26voucherCode%3DVUTH21T4" } [86]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "23-01-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "26-04-2021 23:59:59" ["title"]=> string(47) "[SHOPEE] Mã giảm 25000 đồng JEALOUS HOUSE" ["slug"]=> string(57) "shopee-ma-giam-25000-dong-jealous-house-JEAL25K1617793241" ["content"]=> string(274) "None Giảm ngay ₫25.000 cho đơn hàng từ ₫200.000. Áp dụng đến 26-04-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(7) "JEAL25K" ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["discount"]=> string(5) "25000" ["category_name"]=> string(0) "" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(140) "https://shopee.vn/search?promotionId=69311578&signature=60455636f1ee679b4b43e19a2456fde7529e02ee1ca4a88e68f0d2f7e8975456&voucherCode=JEAL25K" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(126) "https://shopee.vn/voucher-details/JEAL25K/69311578/60455636f1ee679b4b43e19a2456fde7529e02ee1ca4a88e68f0d2f7e8975456?action=use" ["percentage_used"]=> int(0) ["shopee_category"]=> string(13) "JEALOUS HOUSE" ["shopee_signature"]=> string(64) "60455636f1ee679b4b43e19a2456fde7529e02ee1ca4a88e68f0d2f7e8975456" ["shopee_promotion_id"]=> int(69311578) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "6054e1b6a47dc00c3355e83d" ["started_time"]=> int(1611334800000) ["expired_time"]=> int(1619456399000) ["aff_link"]=> string(214) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D69311578%26signature%3D60455636f1ee679b4b43e19a2456fde7529e02ee1ca4a88e68f0d2f7e8975456%26voucherCode%3DJEAL25K" } [87]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "27-02-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "26-05-2021 23:59:59" ["title"]=> string(66) "[SHOPEE] Mã giảm 10% VADA.vn - Xưởng Đầm Đẹp Giá Rẻ" ["slug"]=> string(66) "shopee-ma-giam-10-vada-vn-xuong-dam-dep-gia-re-SHOPCADE11617793243" ["content"]=> string(267) "None Giảm ngay 10% cho đơn hàng từ ₫12.000. Áp dụng đến 26-05-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(9) "SHOPCADE1" ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["discount"]=> string(3) "0.1" ["category_name"]=> string(0) "" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(142) "https://shopee.vn/search?promotionId=71848995&signature=b138f32ff0d8f34a83231208eb7acc4116c3d83bd8e40b7c29aae239ea53acba&voucherCode=SHOPCADE1" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(128) "https://shopee.vn/voucher-details/SHOPCADE1/71848995/b138f32ff0d8f34a83231208eb7acc4116c3d83bd8e40b7c29aae239ea53acba?action=use" ["percentage_used"]=> int(0) ["shopee_category"]=> string(42) "VADA.vn - Xưởng Đầm Đẹp Giá Rẻ" ["shopee_signature"]=> string(64) "b138f32ff0d8f34a83231208eb7acc4116c3d83bd8e40b7c29aae239ea53acba" ["shopee_promotion_id"]=> int(71848995) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "6054e1b8a47dc00c3355e83e" ["started_time"]=> int(1614358800000) ["expired_time"]=> int(1622048399000) ["aff_link"]=> string(216) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D71848995%26signature%3Db138f32ff0d8f34a83231208eb7acc4116c3d83bd8e40b7c29aae239ea53acba%26voucherCode%3DSHOPCADE1" } [88]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "23-01-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "26-04-2021 23:59:59" ["title"]=> string(59) "[SHOPEE] Mã giảm 100000 đồng ĐồGiaDụng.GiáTốt" ["slug"]=> string(63) "shopee-ma-giam-100000-dong-dogiadung-giatot-DOGIN100K1617793248" ["content"]=> string(277) "None Giảm ngay ₫100.000 cho đơn hàng từ ₫1.000.000. Áp dụng đến 27-04-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(9) "DOGIN100K" ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["discount"]=> string(6) "100000" ["category_name"]=> string(0) "" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(142) "https://shopee.vn/search?promotionId=69299973&signature=77ca65cb743668189f4670ae3e9b138137669a6832fb21f68fb29363550312a0&voucherCode=DOGIN100K" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(128) "https://shopee.vn/voucher-details/DOGIN100K/69299973/77ca65cb743668189f4670ae3e9b138137669a6832fb21f68fb29363550312a0?action=use" ["percentage_used"]=> int(0) ["shopee_category"]=> string(24) "ĐồGiaDụng.GiáTốt" ["shopee_signature"]=> string(64) "77ca65cb743668189f4670ae3e9b138137669a6832fb21f68fb29363550312a0" ["shopee_promotion_id"]=> int(69299973) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "6055b4112b4ee0675978c1ca" ["started_time"]=> int(1611334800000) ["expired_time"]=> int(1619456399000) ["aff_link"]=> string(216) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D69299973%26signature%3D77ca65cb743668189f4670ae3e9b138137669a6832fb21f68fb29363550312a0%26voucherCode%3DDOGIN100K" } [89]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "08-02-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "18-05-2021 23:59:59" ["title"]=> string(72) "[SHOPEE] Mã giảm 10000 đồng Louro Sport - Thế Giới Đồ Tập" ["slug"]=> string(78) "shopee-ma-giam-10000-dong-louro-sport-the-gioi-do-tap-SGAME-704874431617793249" ["content"]=> string(274) "None Giảm ngay ₫10.000 cho đơn hàng từ ₫110.000. Áp dụng đến 18-05-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(14) "SGAME-70487443" ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["discount"]=> string(5) "10000" ["category_name"]=> string(0) "" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(147) "https://shopee.vn/search?promotionId=70487443&signature=736a626c1ba271cee23537f6f4af9e67d62ef276397fa849f0edaac42c8e771e&voucherCode=SGAME-70487443" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(133) "https://shopee.vn/voucher-details/SGAME-70487443/70487443/736a626c1ba271cee23537f6f4af9e67d62ef276397fa849f0edaac42c8e771e?action=use" ["percentage_used"]=> int(1) ["shopee_category"]=> string(38) "Louro Sport - Thế Giới Đồ Tập" ["shopee_signature"]=> string(64) "736a626c1ba271cee23537f6f4af9e67d62ef276397fa849f0edaac42c8e771e" ["shopee_promotion_id"]=> int(70487443) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "60562ffab6428e427c09cb9d" ["started_time"]=> int(1612717200000) ["expired_time"]=> int(1621357199000) ["aff_link"]=> string(221) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D70487443%26signature%3D736a626c1ba271cee23537f6f4af9e67d62ef276397fa849f0edaac42c8e771e%26voucherCode%3DSGAME-70487443" } [90]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "15-03-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "08-06-2021 23:59:59" ["title"]=> string(42) "[SHOPEE] Mã giảm 45% Home Shoping Store" ["slug"]=> string(56) "shopee-ma-giam-45-home-shoping-store-HOME45GIA1617793251" ["content"]=> string(290) "None Giảm ngay 45%, tối đa ₫20.000, cho đơn hàng từ ₫699.000. Áp dụng đến 08-06-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(9) "HOME45GIA" ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["discount"]=> string(4) "0.45" ["category_name"]=> string(26) "Nhà cửa & Đời sống" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(142) "https://shopee.vn/search?promotionId=73283860&signature=f036a552136201d5af8b6627f1e899ef8b80219c62972d9612ed0f1f4d07372c&voucherCode=HOME45GIA" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(128) "https://shopee.vn/voucher-details/HOME45GIA/73283860/f036a552136201d5af8b6627f1e899ef8b80219c62972d9612ed0f1f4d07372c?action=use" ["percentage_used"]=> int(28) ["shopee_category"]=> string(18) "Home Shoping Store" ["shopee_signature"]=> string(64) "f036a552136201d5af8b6627f1e899ef8b80219c62972d9612ed0f1f4d07372c" ["shopee_promotion_id"]=> int(73283860) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "60577da00ee641681b355ce2" ["started_time"]=> int(1615741200000) ["expired_time"]=> int(1623171599000) ["aff_link"]=> string(216) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D73283860%26signature%3Df036a552136201d5af8b6627f1e899ef8b80219c62972d9612ed0f1f4d07372c%26voucherCode%3DHOME45GIA" } [91]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "04-03-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "05-06-2021 23:59:59" ["title"]=> string(41) "[SHOPEE] Mã giảm 1000 đồng tuananhb" ["slug"]=> string(51) "shopee-ma-giam-1000-dong-tuananhb-TUAN1KA1617793253" ["content"]=> string(273) "None Giảm ngay ₫1.000 cho đơn hàng từ ₫100.000. Áp dụng đến 05-06-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(7) "TUAN1KA" ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["discount"]=> string(4) "1000" ["category_name"]=> string(30) "Phụ kiện & Điện thoại" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(140) "https://shopee.vn/search?promotionId=72455104&signature=c6346f5c18d136d0c372626ee072818fcefda003bf837c76c53848b177acc959&voucherCode=TUAN1KA" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(126) "https://shopee.vn/voucher-details/TUAN1KA/72455104/c6346f5c18d136d0c372626ee072818fcefda003bf837c76c53848b177acc959?action=use" ["percentage_used"]=> int(15) ["shopee_category"]=> string(8) "tuananhb" ["shopee_signature"]=> string(64) "c6346f5c18d136d0c372626ee072818fcefda003bf837c76c53848b177acc959" ["shopee_promotion_id"]=> int(72455104) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "60577dba0ee641681b355ce5" ["started_time"]=> int(1614790800000) ["expired_time"]=> int(1622912399000) ["aff_link"]=> string(214) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D72455104%26signature%3Dc6346f5c18d136d0c372626ee072818fcefda003bf837c76c53848b177acc959%26voucherCode%3DTUAN1KA" } [92]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "27-02-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "30-04-2021 23:59:59" ["title"]=> string(57) "[SHOPEE] Mã giảm 5% BMA - Tai nghe bán lẻ giá sỉ" ["slug"]=> string(61) "shopee-ma-giam-5-bma-tai-nghe-ban-le-gia-si-BMAT79K1617793255" ["content"]=> string(266) "None Giảm ngay 5% cho đơn hàng từ ₫79.000. Áp dụng đến 30-04-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(7) "BMAT79K" ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["discount"]=> string(4) "0.05" ["category_name"]=> string(30) "Phụ kiện & Điện thoại" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(140) "https://shopee.vn/search?promotionId=71838842&signature=b9c2847f7dbffdc647079696754bc5e3739f5b7a97a107c0a14c60e8ab6eb981&voucherCode=BMAT79K" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(126) "https://shopee.vn/voucher-details/BMAT79K/71838842/b9c2847f7dbffdc647079696754bc5e3739f5b7a97a107c0a14c60e8ab6eb981?action=use" ["percentage_used"]=> int(0) ["shopee_category"]=> string(34) "BMA - Tai nghe bán lẻ giá sỉ" ["shopee_signature"]=> string(64) "b9c2847f7dbffdc647079696754bc5e3739f5b7a97a107c0a14c60e8ab6eb981" ["shopee_promotion_id"]=> int(71838842) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "60577dc1c835e93dc7442691" ["started_time"]=> int(1614358800000) ["expired_time"]=> int(1619801999000) ["aff_link"]=> string(214) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D71838842%26signature%3Db9c2847f7dbffdc647079696754bc5e3739f5b7a97a107c0a14c60e8ab6eb981%26voucherCode%3DBMAT79K" } [93]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "02-02-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "30-04-2021 23:59:59" ["title"]=> string(42) "[SHOPEE] Mã giảm 5000 đồng wewoshope" ["slug"]=> string(53) "shopee-ma-giam-5000-dong-wewoshope-WEWO5USD1617793257" ["content"]=> string(273) "None Giảm ngay ₫5.000 cho đơn hàng từ ₫290.000. Áp dụng đến 30-04-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(8) "WEWO5USD" ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["discount"]=> string(4) "5000" ["category_name"]=> string(27) "Điện tử & Công nghệ" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(141) "https://shopee.vn/search?promotionId=70000627&signature=577608ac59817e092974153859538bd73530d3bbbf471de45a09ae060bcc2dfd&voucherCode=WEWO5USD" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(127) "https://shopee.vn/voucher-details/WEWO5USD/70000627/577608ac59817e092974153859538bd73530d3bbbf471de45a09ae060bcc2dfd?action=use" ["percentage_used"]=> int(0) ["shopee_category"]=> string(9) "wewoshope" ["shopee_signature"]=> string(64) "577608ac59817e092974153859538bd73530d3bbbf471de45a09ae060bcc2dfd" ["shopee_promotion_id"]=> int(70000627) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "60577de5c835e93dc7442698" ["started_time"]=> int(1612198800000) ["expired_time"]=> int(1619801999000) ["aff_link"]=> string(215) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D70000627%26signature%3D577608ac59817e092974153859538bd73530d3bbbf471de45a09ae060bcc2dfd%26voucherCode%3DWEWO5USD" } [94]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "13-01-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "13-04-2021 23:59:59" ["title"]=> string(63) "[SHOPEE] Mã giảm 5000 đồng Linh Trang Shop (Phụ Kiện)" ["slug"]=> string(68) "shopee-ma-giam-5000-dong-linh-trang-shop-phu-kien-THUA005K1617794617" ["content"]=> string(273) "None Giảm ngay ₫5.000 cho đơn hàng từ ₫100.000. Áp dụng đến 13-04-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(8) "THUA005K" ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["discount"]=> string(4) "5000" ["category_name"]=> string(30) "Phụ kiện & Điện thoại" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(141) "https://shopee.vn/search?promotionId=68494376&signature=42f9ac28f39dfa42fef0603709034c12b85cb74a12aeda3164bc26efb141f77e&voucherCode=THUA005K" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(127) "https://shopee.vn/voucher-details/THUA005K/68494376/42f9ac28f39dfa42fef0603709034c12b85cb74a12aeda3164bc26efb141f77e?action=use" ["percentage_used"]=> int(1) ["shopee_category"]=> string(30) "Linh Trang Shop (Phụ Kiện)" ["shopee_signature"]=> string(64) "42f9ac28f39dfa42fef0603709034c12b85cb74a12aeda3164bc26efb141f77e" ["shopee_promotion_id"]=> int(68494376) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "60577e17c835e93dc744269c" ["started_time"]=> int(1610470800000) ["expired_time"]=> int(1618333199000) ["aff_link"]=> string(215) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D68494376%26signature%3D42f9ac28f39dfa42fef0603709034c12b85cb74a12aeda3164bc26efb141f77e%26voucherCode%3DTHUA005K" } [95]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "05-02-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "09-05-2021 23:59:59" ["title"]=> string(55) "[SHOPEE] Mã giảm 20000 đồng Yoobao Official Store" ["slug"]=> string(66) "shopee-ma-giam-20000-dong-yoobao-official-store-YOOBY20K1617794619" ["content"]=> string(274) "None Giảm ngay ₫20.000 cho đơn hàng từ ₫599.000. Áp dụng đến 09-05-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(8) "YOOBY20K" ["discount_type"]=> string(5) "fixed" ["discount"]=> string(5) "20000" ["category_name"]=> string(26) "Sức khỏe & Làm đẹp" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(141) "https://shopee.vn/search?promotionId=70300692&signature=bf0b1fb9883631aaf5494497b8d6b9ee04264a59ff158d1a64745b9d78e02bbd&voucherCode=YOOBY20K" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(127) "https://shopee.vn/voucher-details/YOOBY20K/70300692/bf0b1fb9883631aaf5494497b8d6b9ee04264a59ff158d1a64745b9d78e02bbd?action=use" ["percentage_used"]=> int(0) ["shopee_category"]=> string(21) "Yoobao Official Store" ["shopee_signature"]=> string(64) "bf0b1fb9883631aaf5494497b8d6b9ee04264a59ff158d1a64745b9d78e02bbd" ["shopee_promotion_id"]=> int(70300692) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "605790dea7fcf1566b6bd149" ["started_time"]=> int(1612458000000) ["expired_time"]=> int(1620579599000) ["aff_link"]=> string(215) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D70300692%26signature%3Dbf0b1fb9883631aaf5494497b8d6b9ee04264a59ff158d1a64745b9d78e02bbd%26voucherCode%3DYOOBY20K" } [96]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "13-03-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "01-06-2021 23:59:59" ["title"]=> string(42) "[SHOPEE] Mã giảm 60% Giày_Hạnh_Phúc" ["slug"]=> string(50) "shopee-ma-giam-60-giay-hanh-phuc-HANH0011617794620" ["content"]=> string(292) "None Giảm ngay 60%, tối đa ₫50.000, cho đơn hàng từ ₫1.200.000. Áp dụng đến 02-06-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(7) "HANH001" ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["discount"]=> string(3) "0.6" ["category_name"]=> string(27) "Thời trang & Phụ kiện" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(140) "https://shopee.vn/search?promotionId=73198145&signature=47340601e0a72317fc9e1ba41fffbafe444a93aeb500afc58008e276746b6815&voucherCode=HANH001" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(126) "https://shopee.vn/voucher-details/HANH001/73198145/47340601e0a72317fc9e1ba41fffbafe444a93aeb500afc58008e276746b6815?action=use" ["percentage_used"]=> int(0) ["shopee_category"]=> string(18) "Giày_Hạnh_Phúc" ["shopee_signature"]=> string(64) "47340601e0a72317fc9e1ba41fffbafe444a93aeb500afc58008e276746b6815" ["shopee_promotion_id"]=> int(73198145) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "6058515604d71e1a0b133044" ["started_time"]=> int(1615568400000) ["expired_time"]=> int(1622566799000) ["aff_link"]=> string(214) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D73198145%26signature%3D47340601e0a72317fc9e1ba41fffbafe444a93aeb500afc58008e276746b6815%26voucherCode%3DHANH001" } [97]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "22-02-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "26-05-2021 23:59:59" ["title"]=> string(48) "[SHOPEE] Mã hoàn 15% Zin Boutique_Dress Design" ["slug"]=> string(63) "shopee-ma-hoan-15-zin-boutique-dress-design-ZINSXUAN11617794622" ["content"]=> string(200) "None Sử dụng mã để nhận ngay 15% hoàn xu cho đơn tối thiểu ₫550.000, hoàn tối đa 15000 xu. *Có hiệu lực đến 26-05-2021. Mã chỉ có giá trị sử dụng một lần." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(9) "ZINSXUAN1" ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["discount"]=> string(4) "0.15" ["category_name"]=> string(27) "Thời trang & Phụ kiện" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(142) "https://shopee.vn/search?promotionId=71360761&signature=6ab53b7d5bfd13191a94cf96d5cb7a3db641c1f66982823dc69b38dee993ff80&voucherCode=ZINSXUAN1" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(128) "https://shopee.vn/voucher-details/ZINSXUAN1/71360761/6ab53b7d5bfd13191a94cf96d5cb7a3db641c1f66982823dc69b38dee993ff80?action=use" ["percentage_used"]=> int(4) ["shopee_category"]=> string(25) "Zin Boutique_Dress Design" ["shopee_signature"]=> string(64) "6ab53b7d5bfd13191a94cf96d5cb7a3db641c1f66982823dc69b38dee993ff80" ["shopee_promotion_id"]=> int(71360761) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "6058515a12c77f62cd408bb3" ["started_time"]=> int(1613926800000) ["expired_time"]=> int(1622048399000) ["aff_link"]=> string(216) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D71360761%26signature%3D6ab53b7d5bfd13191a94cf96d5cb7a3db641c1f66982823dc69b38dee993ff80%26voucherCode%3DZINSXUAN1" } [98]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "08-02-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "07-05-2021 23:59:59" ["title"]=> string(60) "[SHOPEE] Mã giảm 10% Ouibeaute _ Mỹ phẩm chính hãng" ["slug"]=> string(63) "shopee-ma-giam-10-ouibeaute-my-pham-chinh-hang-OUIB031617794624" ["content"]=> string(290) "None Giảm ngay 10%, tối đa ₫30.000, cho đơn hàng từ ₫500.000. Áp dụng đến 07-05-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(6) "OUIB03" ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["discount"]=> string(3) "0.1" ["category_name"]=> string(26) "Sức khỏe & Làm đẹp" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(139) "https://shopee.vn/search?promotionId=70471564&signature=104b318ab487179735fddd55669a6b9ce1aa51d8ed08de8921fb7ba773b60d1a&voucherCode=OUIB03" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(125) "https://shopee.vn/voucher-details/OUIB03/70471564/104b318ab487179735fddd55669a6b9ce1aa51d8ed08de8921fb7ba773b60d1a?action=use" ["percentage_used"]=> int(0) ["shopee_category"]=> string(36) "Ouibeaute _ Mỹ phẩm chính hãng" ["shopee_signature"]=> string(64) "104b318ab487179735fddd55669a6b9ce1aa51d8ed08de8921fb7ba773b60d1a" ["shopee_promotion_id"]=> int(70471564) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "6058cd42563eb17d526bf1f7" ["started_time"]=> int(1612717200000) ["expired_time"]=> int(1620406799000) ["aff_link"]=> string(213) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D70471564%26signature%3D104b318ab487179735fddd55669a6b9ce1aa51d8ed08de8921fb7ba773b60d1a%26voucherCode%3DOUIB03" } [99]=> array(18) { ["offer_id"]=> string(6) "shopee" ["started_date"]=> string(19) "27-01-2021 00:00:00" ["expired_date"]=> string(19) "25-04-2021 23:59:59" ["title"]=> string(37) "[SHOPEE] Mã giảm 30% Eco248 Global" ["slug"]=> string(49) "shopee-ma-giam-30-eco248-global-ECO250K1617794627" ["content"]=> string(290) "None Giảm ngay 30%, tối đa ₫50.000, cho đơn hàng từ ₫500.000. Áp dụng đến 25-04-2021. Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Mã giảm giá phát hành bởi Người bán và sẽ không được hoàn lại với bất kỳ lý do nào." ["status"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "coupon" ["coupon_code"]=> string(7) "ECO250K" ["discount_type"]=> string(4) "rate" ["discount"]=> string(3) "0.3" ["category_name"]=> string(26) "Nhà cửa & Đời sống" ["external_links"]=> array(1) { [0]=> string(140) "https://shopee.vn/search?promotionId=69550548&signature=5b9968b4c0f5664333a24cda12b454c2c19f6df2d97f3cf59804f9fd9674523d&voucherCode=ECO250K" } ["extra"]=> array(6) { ["detail_link"]=> string(126) "https://shopee.vn/voucher-details/ECO250K/69550548/5b9968b4c0f5664333a24cda12b454c2c19f6df2d97f3cf59804f9fd9674523d?action=use" ["percentage_used"]=> int(0) ["shopee_category"]=> string(13) "Eco248 Global" ["shopee_signature"]=> string(64) "5b9968b4c0f5664333a24cda12b454c2c19f6df2d97f3cf59804f9fd9674523d" ["shopee_promotion_id"]=> int(69550548) ["is_shop_voucher"]=> int(2) } ["id"]=> string(24) "6058cda171988b5c84219443" ["started_time"]=> int(1611680400000) ["expired_time"]=> int(1619369999000) ["aff_link"]=> string(214) "https://gotrackecom.info/v1/PeYNqo46Fr2elvcBaptKzA?go=https%3A%2F%2Fshopee.vn%2Fsearch%3FpromotionId%3D69550548%26signature%3D5b9968b4c0f5664333a24cda12b454c2c19f6df2d97f3cf59804f9fd9674523d%26voucherCode%3DECO250K" } }

Giảm giá cực sâu

Xem thêm